Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 120 : DARIVANJE MIHAELA NA URANTIJI

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO IV: Isusov život i učenja

POGLAVLJE 120 : DARIVANJE MIHAELA NA URANTIJIPOGLAVLJE 120 : DARIVANJE MIHAELA NA URANTIJI

120:0.1 NAKON što mi je Gabrijel dao nadzor nad pripremom pripovijedi o životu Mihaela na Urantiji u obličju smrtnog tijela, ja, Melkizedek, ravnatelj komisije otkrivenja, nakon što sam primio ovaj zadatak, sam ovlašten predstaviti ovu priču o određenim događajima koji su neposredno prethodili dolasku Sina Stvoritelja na Urantiju i početku posljednje faze njegovog iskustva svemirskog darivanja. Živjeti život kakav se nameće inteligentnim bićima njegove tvorevine, darovati sebe u obličju svojih različitih redova stvorenih bića, to je dio cijene koju svaki Sin Stvoritelj mora platiti za puni i vrhovni suverenitet nad svojim svemirom stvari i bića.

120:0.2 Prije ovih događaja koje ću opisati, Mihael od Nebadona se na sličan način podario šest puta u obličju šest različitih vrsta inteligentnih bića njegove raznolike tvorevine. Nakon toga je bio spreman spustiti se na Urantiju u obličju smrtnog čovjeka, najnižeg reda njegovih inteligentnih stvorenih bića i kao pripadnik ovog materijalnog svijeta izvršiti posljednji čin u drami stjecanja suvereniteta nad svemirom u skladu s mandatom božanskih Rajskih Vladara svemira nad svemirima.

120:0.3 Tijekom svakog od ovih prethodnih darivanja, Mihael je ne samo stekao konačno iskustvo jedne skupine njegovih stvorenih bića, već je također stekao bitno iskustvo u pogledu Rajske suradnje koja bi, sama po sebi, dodatno pridonijela da ga učini suverenom svemira koji je sam stvorio. U bilo kojem trenutku tijekom svih prošlih lokalnih svemirskih vremena, Mihael je mogao ustvrditi osobni suverenitet kao Sin Stvoritelj, i kao Sin Stvoritelj mogao je vladati svojim svemirom po vlastitom izboru. U slučaju da je on na taj način preuzeo vlast, Emanuel i povezani Rajski Sinovi su trebali napustiti svemir. No, Michaelu nije bilo po želji vladati Nebadonom samo u svoje izolirano ime, kao Sin Stvoritelj. On je želio postići uzašašće zahvaljujući stvarnom iskustvu u skladu s operativnim podređenjem svoje volje RajskomTrojstvu i doći na to visoko mjesto u svemirskom statusu gdje bi postao kvalificiran da vlada svojim svemirom i administrira svoje poslove s tim savršenstvom uvida i mudrosti izvršenja koji trebaju biti obilježje uzvišene vladavine Vrhovnog Bića. On nije težio usavršavanju svoje vladavine u ulozi Sina Stvoritelja, već je težio postignuću nadmoći uprave u utjelovljenju svemirske mudrosti i božanskog iskustva Vrhovnog Bića.

120:0.4 Mihael je dakle imao dvostruku svrhu u provođenju ovih sedam darivanja raznim vrstama njegovih svemirskih stvorenja: Prvo, želio je steći potrebno iskustvo u razumijevanju stvorenja koje se zahtijeva od svih Sinova Stvoritelja prije nego što preuzmu puni suverenitet. U bilo kojem trenutku Sin Stvoritelj može odlučivati da preuzme vlast nad svojim svemirom pozivajući se na svoje pravo, ali on može preuzeti vlast kao vrhovni predstavnik Rajskog Trojstva tek nakon što prođe kroz sedam darivanja u obličju svemirskih stvorenja. Drugo, on je bio težio privilegiji predstavljanja najviše vlasti Rajskog Trojstva koja se može ostvariti u izravnoj i osobnoj upravi nad lokalnim svemirom. Tako je Mihael, tijekom iskustva svakog svog svemirskog darivanja, sebe uspješno i prihvatljivo dobrovoljno podredio različitim kombinacijama volje različitih udruženja osoba Rajskog Trojstva. Drugim riječima, na prvom darivanju podredio je svoju volju kombinaciji volje Oca, Sina i Duha; a na drugom darivanju, kombinaciji volje Oca i Sina; na trećem, volji Oca i Duha; na četvrtom, volji Sina i Duha; na petom, volji Beskonačnog Duha; na šestom, volji Vječnog Sina; a tijekom sedmog i konačnog darivanja, na Urantiji, volji Oca Svih.

120:0.5 Mihael, dakle, kombinira u svom osobnom suverenitetu božansku volju sedmerostruke faze univerzalnih Stvaralaca s razumijevanjem iskustva njegovih stvorenih bića lokalnog svemira. Tako je njegova administracija postala zastupnik najveće moguće snage i autoriteta, iako je bila lišena svih proizvoljnih pretpostavki. Njegova moć je neograničena, jer je izvedena od iskustva koje je stečeno u suradnji s Rajskim Božanstvima; njegov autoritet je neupitan budući da je stečen kroz stvarno iskustvo življenja u obličju stvorenih bića svemira; njegov suverenitet je vrhovni budući da utjelovljuje u jednoj te istoj osobi sedmerostruko stanovište Rajskog Božanstva s stajalištem stvorenog bića vremena i prostora.

120:0.6 Nakon što je odlučio o vremenu konačnog darivanja i što je odabrao planet na kome će se ovaj izvanredni događaj održati, Mihael je održao uobičajenu sjednicu sa Gabrielom prethodno darivanju, a zatim je sebe predstavio svojem starijem bratu i Rajskom savjetniku, Emanuelu. Sve ovlasti svemirske uprave koje nije prethodno dodijelio Gabrielu, Mihael je sada dodijelio u skrbništvo Emanuela. I neposredno prije Mihaelova odlaska na inkarnaciju na Urantiji, Emanuel, u prihvaćanju skrbništva nad svemirom za vrijeme Mihaelovog darivanja na Urantiji, nastavlja s davanjem savjeta u vezi darivanja koji će poslužiti kao vodič Mihaelu prilikom njegova utjelovljenja, dok bude odrastao kao smrtnik Urantije.

120:0.7 S tim u vezi treba imati na umu da je Mihael bio izabran za izvršenje ovog darivanja u obličju smrtnog tijela, u skladu s voljom Rajskog Oca. Sin Stvoritelj nema nikakve potrebe za uputama bilo koje osobe u vezi najboljeg načina izvođenja ove inkarnacije isključivo u svrhu postizanja svemirskog suvereniteta, ali on je krenuo na program objave Vrhovnog koji je podrazumijevao združeno funkcioniranje s različitim voljama Rajskih Božanstava. Tako njegov suverenitet, kada ga je konačno i osobno stekao, je zapravo bio sveobuhvatan, uključujući sedmerostruku volju Božanstva kao što kulminira u Vrhovnom. Primio je, dakle, šest puta prethodno ovim događajima, upute osobnih predstavnika raznih Rajskih Božanstava i njihovih kombinacija; a sada je trebao primiti uput od Ujedinjenih Dana, veleposlanika Rajskog Trojstva u lokalnom svemiru Nebadonu, koji djeluje u ime Oca Svih.

120:0.8 Postoje neposredne prednosti i velike nadoknade koje proizlaze iz spremnosti ovog moćnog Sina Stvoritelja da se još jednom dobrovoljno podredi volji Rajskih Božanstva, ovaj put volji Oca Svih. Sprovedbom ove odluke da pokrene svoju asocijativnu podređenost, Michael je trebao steći iskustvo u ovoj inkarnaciji, ne samo o prirodi smrtnog čovjeka, nego i o volji Rajskog Oca svih ljudi. I dalje, on je mogao ući na ovo jedinstveno darivanje s kompletnim osiguranjem, ne samo da je Emanuel trebao djelovati s punim autoritetom Rajskog Oca u upravi njegovog svemira za vrijeme njegove odsutnosti pri darivanju na Urantiji, već i sa utješnim znanjem da Stari Dani supersvemira brinu za sigurnost njegovog svijeta tijekom cijelog razdoblja darivanja.

120:0.9 I takvo je bilo stanje stvari prilikom ovog bitnog događaja kad je Emanuel predstavio preporuke sedmog darivanja. I od ovog Emanuelovog obraćanja koje je upućeno neposredno prije darivanja svemirskom vladaru koji je kasnije postao Isus iz Nazareta (Krist Mihael) na Urantiji, ja sam pripremio sljedeće izvatke:

1. PREPORUKE SEDMOG DARIVANJA

120:1.1 "Moj brate Stvoritelju, ja se spremam posvjedočiti tvoje sedmo i konačno svemirsko darivanje. S najvećom vjernosti i savršenstvom izvršio si šest prethodnih darivanja, i nemam sumnje da češ i ovaj put biti jednako trijumfalan na ovom, svom završnom darivanju i postignuću suvereniteta. Ranije si se javljao na sferama darivanja kao potpuno razvijeno biće u redu bića koji si sam odabrao. Sada se spremaš pojaviti na Urantiji, nesređenoj i poremećenoj planeti koju si sam odabrao, ne kao potpuno razvijen smrtnik, već kao bespomoćna beba. To će, moj druže, biti novo i nesuđeno iskustvo za tebe. Ti se spremaš platiti punu cijenu darivanja i doživjeti potpuno prosvjetljenje utjelovljenja Stvoritelja u obličju stvorenog bića.

120:1.2 "Tijekom svakog tvojeg bivšeg darivanja, ti si dobrovoljno izabrao da se daruješ u skladu s voljom tri Rajska Božanstva i njihovih božanskih kombinacija. Od sedam faza izvršenja volje Vrhovnog, ti si u prethodnim darivanjima bio predmet svih pojedinaca i asocijacija osim osobne volje tvog Rajskog Oca. Ovom prilikom, nakon što si izabrao da se u potpunosti podvrgneš Očevoj volji kroz svoje sedmo darivanje, ja, kao osobni izaslanik našeg Oca, preuzeti ću bezuvjetnu nadležnost nad tvojim svemirom za vrijeme tvojeg utjelovljenja.

120:1.3 "Od ulaska na darivanje na Urantiji, ti si se dobrovoljno sam lišio svih svojih vanplanetarnih potpora i posebne pomoći koju si mogao primiti od bilo kojeg stvorenja iz tvoje vlastite tvorevine. Kako su tvoji stvoreni sinovi Nebadona u potpunosti ovisni o tebi za sigurno obavljanje dužnosti tijekom svojih svemirskih karijera, tako sada moraš ti postati u cijelosti i bezrezervno ovisan o tvojem Rajskom Ocu za sigurnu izvedbu cijelog neizvjesnog odvijanja tvoje karijere smrtnog bića. A kad završiš ovo iskustvo darivanja, znati ćeš samu istinu punog značenja i bogatog značaja te vjere-povjerenja koju tako ustrajno tražiš od svih stvorenja kao ono što ona trebaju svladati kao dio svog intimnog odnosa s tobom kao Stvoriteljem i Ocem lokalnog svemira.

120:1.4 "Kroz svoje darivanje na Urantiji trebaš se baviti sa jednim pitanjem, a to je neprekinuto zajedništvo između tebe i tvojeg Rajskog Oca; i zahvaljujući savršenstvu takvog odnosa, ne samo svijet tvojeg darivanja, već i cijeli svemir tvojeg stvaranja, imati će novo i razumljivo otkrivenje tvoga i moga Oca, Oca Svih ljudi. Tvoje brige, dakle, imaju samo veze s tvojim osobnim životom na Urantiji. Ja ću biti u potpunosti i učinkovito odgovoran za sigurnost i neprekinutu administraciju tvojeg svemira od trenutka tvojeg dobrovoljnog odricanja vlasti dok nam se ne vratiš kao Svemirski Suveren sa Rajskom potvrdom, i ne dobiješ vlast natrag iz mojih ruku, ali ne namjesničku vlast koju sada predaješ meni, već umjesto toga, vrhovnu vlast i nadležnost nad tvojim svemirom.

120:1.5 "I da znaš sa sigurnošću da sam ovlašten učiniti sve što ovom prilikom obećavam (znajući vrlo dobro da je u meni osiguranje cijelog Raja za vjerno izvršenje ovih riječi), i kažem ti da mi je upravo priopćen mandat Starih Dana na Uversi da će spriječiti sve duhovne opasnosti u Nebadonu tijekom razdoblja tvog dobrovoljnog darivanja. Od trenutka kada budeš predao stanje svijesti na početku smrtnog utjelovljenja, dok se ne vratiš kod nas kao vrhovni i bezuvjetni suveren ovog svemira koji si ti sam stvorio i organizirao, ništa odozbiljnih ugroza ne može se dogoditi u cijelom Nebadonu.U međuvremenu, za vrijeme tvojeg utjelovljenja, držim se zapovijedi Starih Dana koji bezuvjetnim mandatom nalažu da se neodložno i automatski uništi bilo koja osoba koja bude kriva za pobunu ili poticanje ustanka u svemiru Nebadonu dok si ti odsutan na ovom darivanju. Moj brate, s obzirom na ovlasti Raja koje ulaze u sastav moje prisutnosti i koje su uvećane pravosudnim mandatom Uverse, tvoj svemir i sva njegova vjerna stvorenja će biti sigurna za vrijeme darivanja. Tako se možeš uputiti na svoju misiju sa jednom jednom idejom - kako unaprijediti otkrivenje našeg Oca inteligentnim bićima tvog svemira.

120:1.6 "Kao u svakom od tvojih prethodnih darivanja, koristim ovu priliku da napomenem da sam ja primatelj tvoje svemirske nadležnosti kao tvoj brat i povjerenik. Ja imam sve uzde vlasti i mogu gospodariti svim raspoloživim snagama u tvoje ime. Ja djelujem onako kako bi to učinio naš Rajski Otac i skladu sa tvojim izričitim zahtjevom da na taj način djelujem na tvojem mjestu. I s obzirom na sve to, spreman sam vratiti u tvoje ruke sve te tvoje delegirane ovlasti u bilo kojem trenutku kad ih budeš tražio na vraćanje. Tvoje darivanja je, od početka do kraja, potpuno dobrovoljno. Kad se smrtno utjeloviš na svijetu, tu nećeš imati svojih nebeskih obdarenja, ali svu prepuštenu vlast možeš u bilo kojem trenutku ponovo tražiti i možeš preuzeti na sebe sve svemirske ovlasti. Ako se odlučiš ponovno preuzeti vlast i autoritet, ne zaboravi, to će biti u cijelosti iz osobnih razloga jer sam ja živi i vrhovni zalog čija prisutnost i obećanja jamče sigurno upravljanje tvojim svemirom u skladu s Očevom voljom. Pobune, kao što su se tri puta dogodile u Nebadonu, ne mogu se javiti tijekom tvoje odsutnosti iz Salvingtona na ovom darivanju. Za razdoblja darivanja na Urantiji, Stari Dani su objavili da će svaka pobuna u Nebadonu u sebi imati sjeme svojeg automatskog uništenja.

120:1.7 "Sve dok si odsutan na ovom zadnjem i izvanrednom darivanju, ja garantiram (uz Gabrielovu suradnju) vjernu administraciju tvojeg svemira; i kao što ti ja dajem povjerenstvo da poduzmeš ovu službu božanskog otkrivenja i da prođeš to iskustvo življenja usavršenog ljudskog razumijevanja, ja preuzimam ulogu djelovanja u ime mojeg i tvojeg Oca i nudim ti sljedeće savjete da te vode u zemaljskom životu dok se u tvojoj svijesti bude javljala sve veća spoznaja prirode božanskog poslanja u nastavku tvog boravka u tijelu:

2.OGRANIČENJA DARIVANJA

120:2.1 "1. U skladu s običajima i u skladu s tehnikom Sonaringtona - u skladu s mandatom Vječnog Sina Raja - ostvario sam sve uvjete za tvoj neposredni ulaz na ovo smrtno darivanje u skladu s planovima koje si ti sam formulirao i koje je Gabriel postavio u moje čuvanje. Ti ćeš odrasti na Urantiji kao bilo koje drugo dijete toga svijeta, dovršiti svoje ljudsko obrazovanje - dok cijelo vrijeme budeš podložan volji svoga Rajskog Oca - i živjeti svoj život na Urantiji kao što si utvrdio, te zatim prekinuti svoj planetarni boravak i pripremiti se za uznesenje tvom Ocu, nakon čega ćeš primiti od njega vrhovni suverenitet nad tvojim svemirom.

120:2.2 "2. Na stranu od tvoje zemaljske misije i otkrivenja Oca svemiru, a u vezi s oba ova zadatka, savjetujem ti da nakon što postaneš dovoljno samo-svjestan svog božanskog identiteta, poduzmeš još jednu zadaću, a to je da praktično okončaš Luciferovu pobunu u sustavu Satanije, te da sve to učiniš kao Sin Čovječji; kao smrtno stvorenje svijeta koje je napravljeno u slabosti i osnaženo predavanjem volji svoga Oca u vjeri, savjetujem ti da milostivo postigneš sve ono što si u više navrata odbio proizvoljno ostvariti u snazi i moći kojima si bio obdaren u vrijeme početka ove grešne i neopravdane pobune. Ja bih to smatrao doličnim vrhuncem tvog smrtnog darivanja ako se vratiš nama kao Sin Čovječji, Planetarni Knez Urantije i kao Sin Božji, vrhovni suveren tvojeg svemira. Savjetujem ti da kao smrtni čovjek, biće koje pripada najnižoj vrsti inteligentnih bića u Nebadonu, zadovoljiš uvjete i doneseš presudu bogohulnim pretenzijama Kaligastije i Lucifera i da u svom skromnom statusu, zauvijek staneš na kraj sramotnim i netočnim tvrdnjama ovih palih sinova svjetla. Nakon što si uporno odbio diskreditirati te pobunjenike korištenjem svojih stvoriteljskih povlastica, sada bi bilo prikladno, u obličju najnižih bića tvojeg stvaranja, istrgnuti vlast iz ruku tih palih Sinova; i tako bi cijeli lokalni svemir u svoj pravičnosti jasno i zauvijek prepoznao pravdu tvojeg izvršenja u ulozi smrtnog čovjeka onih pitanja koje u skladu sa mandatima milosti nisi želio izvršiti u snazi proizvoljne vlasti. I nakon što tako tvojim darivanjem otvoriš mogućnost za uspostavu suvereniteta Vrhovnog u Nebadonu, ustvari ćeš svojim djelima dovesti do zatvaranja i okončavanja nerazriješenih pravnih poslova svih prethodnih ustanaka, bez obzira na veće ili manje vremenske razmake koji su se javili u realizaciju ovog postignuća. Ovim činom će tekući razdor koji potresa tvoj svemir biti u biti likvidiran. A nakon što primiš dodatna ovlašćenja vrhovnog suvereniteta nad tvojim svemirom, nikad više ne može doći do sličnih izazova tvojim ovlastima u bilo kojem dijelu tvoje velike osobne tvorevine.

120:2.3 "3. Kada uspiješ staviti točku na odcjepljenje Urantije, kao što će se nesumnjivo dogoditi, savjetujem ti da prihvatiš od Gabriela titulu 'Planetarnog Kneza Urantije' kao vječno priznanje i znak da tvoj svemir uistinu prihvaća tvoje konačno iskustvo darivanja; i da dalje izvršiš sve i sva u skladu sa smislom tvojeg darivanja, kako bi bio iskupljenje za tugu i zbunjenost koji su prevladali na UrantijiusljedKaligastijine izdaje i naknadnog Adamičkog pobačaja.

120:2.4 "4. U skladu sa tvojim zahtjevom, Gabriel i svi zainteresirani će surađivati s tobom u izvršenju tvoje želje da završiš svoje darivanje na Urantiji izricanjem razdiobene presude svijetu uz okončanje jedne dobi i početak nove epohe, uskrsnuće spavajućih preživjelih smrtnika i sveopće izlivanje Duha Istine.

120:2.5 "5. Što se tiče planeta tvojeg darivanja i neposredne generacije ljudi koji žive na njemu u vrijeme tvog smrtnog boravka, ja ti savjetujem da funkcioniraš uglavnom u ulozi učitelja. Daj pozornost, prvo, oslobađanju i nadahnuću čovjekove duhovne prirode. Dalje, posveti se osvjetljivanju zamračenog ljudskog intelekta, liječenju ljudskih duša i oslobađanju ljudskih umova od prastarih strahova. A onda, u skladu sa svojom smrtnom mudrosti, posveti pažnju služenju u korist fizičke dobrobiti i materijalne udobnosti svoje braće u tijelu. Živi idealan religiozni život za nadahnuće i naobrazbu cijelog tvojeg svemira.

120:2.6 "6. Na planetu svog darivanja pomozi ljudima, koji su pobunom odsječeni od svemira, da budu duhovno slobodan. Na Urantiji, poduzmi daljnje korake u unaprijeđenju suvereniteta Vrhovnog, na taj način šireći osnivanje njegovog suvereniteta kroz široke domene tvoje osobne tvorevine. U ovom, tvojem materijalnom darivanju u obličju tijela, ti ćeš doživjeti konačno prosvjetljenje vremensko-prostornog Stvoritelja, dualno iskustvo suradnje u čovjekovoj prirodi s voljom tvog Rajskog Oca. U tvom vremenskom životu, volja konačnog stvorenja i volja beskonačnog Stvoritelja trebaju postati kao jedno, čak i kao kad su ujedinjeni u razvijajućem Božanstvu, Vrhovnom Biću. Izlij na planet tvog darivanja Duh Istine i neka na taj način svi normalni smrtnici na tom izoliranom svijetu odmah i u potpunosti budu prijemljivi službi odvojene prisutnosti našeg Rajskog Oca, spremni za primanje Misaonih Ispravljača širom cijelog svijeta.

120:2.7 "7. Uz sve to što trebaš obaviti na svijetu tvojeg darivanja, imaj stalno na umu da živiš život primjera i upute svim bićima svemira kako trebaju živjeti svoje živote. Ti ljudima poklanjaš ovaj život smrtnog utjelovljenja na Urantiji, ali ti trebaš živjeti život koji će poslužiti za duhovno nadahnuće svakog čovjeka i nadljudske inteligencije koja je živjela, sada živi ili može živjeti na bilo kojem naseljenom svijetu koji je formiran, trenutno se formira ili može biti formiran kao dio velike galaksije tvoje administrativne domene. Tvoj zemaljski život u obličju smrtnog tijela neće stoga biti uzor življenja samo smrtnicima Urantije za vrijeme tvojeg zemaljskog boravka, niti bilo koje buduće generacije ljudskih bića na Urantiji ili bilo kojeg drugog svijeta. Tvoj život u tijelu na Urantiji treba biti nadahnuće za sve živote na svim svjetovima Nebadona kroz sve generacije budućih doba.

120:2.8 "8. Velika misija koju trebaš realizirati i doživjeti u smrtnom utjelovljenju je obuhvaćena u tvojoj odluci da živiš život svesrdne motivacije izvršenju volje tvog Rajskog Oca, na taj način obznanjujući Boga, tvojeg Oca, u tijelu i osobito bićima u tjelesnom obličju. U isto vrijeme trebaš interpretirati, s novim pojašnjenjem,našeg Oca, za sva nadsmrtna bića cijelog Nebadona. Uporedo s ovom službom novog otkrivenja i proširenog tumačenja Rajskog Oca za ljudske i nadljudske vrste uma, ti isto tako trebaš djelovati kao novo otkrivenje čovjeka Bogu. Pokaži u svom kratkom životu u tijelu, kao što nikada prije nije bilo prikazano u cijelom Nebadonu, transcendentalne mogućnosti koje su dostupne ljudskom biću koje poznaje Boga tijekom kratke karijere smrtnog postojanja i napravi novo i poučno tumačenje čovjeka i nestalnih događaja njegova planetarnog života za sve nadljudske inteligencije cijelog Nebadona i za sva vremena. Ti trebaš otići dolje na Urantiju u obličju smrtnog tijela i dok budeš živio kao čovjek iz ove dobi i generacije, trebaš tako funkcionirati da pokažeš cijelom svemiru ideal savršene tehnike u vrhovnom vođenju poslova tvoje beskrajne kreacije: Ostvarenju Boga koji traži i pronalazi čovjeka i fenomen čovjeka koji traži i nalazi Boga; i trebaš uraditi sve to na obostrano zadovoljstvo i tijekom jednog kratkog života u tijelu.

120:2.9 "9. Pazi da uvijek imaš na umu da, dok istinski budeš postao obično ljudsko biće svoga svijeta, u potencijalu ćeš ostati Sin Stvoritelj Rajskog Oca. Kroz ovu inkarnaciju, iako ćeš živjeti i djelovati kao Sin Čovječji, kreativni atributi tvoje osobne božanstvenosti će te pratiti od Salvingtona na Urantiju. To će uvijek biti unutar tvoje snage i moći da prekineš svoje utjelovljenje u bilo kojem trenutku nakon dolaska tvojeg Misaonog Ispravljača. Prije dolaska i primanja Ispravljača ja ću jamčiti za tvoj osobni integritet. A nakon dolaska tvojeg Ispravljača i istodobno s progresivnim priznanjem prirode i značaja tvoje misije darivanja, trebaš se suzdržati od formulacije bilo kakvih nadljudskih ostvarenja, postignuća ili moći s obzirom na činjenicu da su tvoje stvoriteljske ovlasti ostale povezane s tvojom smrtnom ličnošću zbog nedjeljivosti ovih atributa od tvoje osobne prisutnosti. Ali nikakve nadljudske pojave neće pratiti tvoj zemaljski život osim u skladu s voljom Rajskog Oca, izuzev u slučaju da ti sam činom svoje svjesne i hotimične volje doneseš neopozivu odluku koja za sobom povlači posvemašnji izbor ličnosti.

3. DODATNI SAVJETI I PREPORUKE

120:3.1 "A sada, moj brate, dok se sprememo oprostiti prilikom tvoje pripreme za odlazak na Urantiju i nakon što se posavjetujemo u vezi s općom izvedbom tvojeg darivanja, dopusti mi da ti dam neke preporuke u vezi s kojima sam se posvajetovao s Gabrielom, a koje se odnose na manje faze tvog smrtnog života. Mi dalje predlažemo:

120:3.2 "1. Da, u potrazi za tvojim idealnim smrtnim životom na zemlji, također skreneš svoju pozornost na davanje primjera u vezi nekih praktičnih pitanja koja neposredno mogu pomoći tvojim bližnjima.

120:3.3 "2. Što se tiče obiteljskih odnosa, da dadneš prednost prihvaćenim običajima obiteljskog života, kao što ih pronađeš uspostavljene u dane i u generaciji tvojeg darivanja. Da živiš svoj obiteljski život i da se nosiš kao pripadnik zajednice u skladu s običajima ljudi među kojima si izabrao da se pojaviš.

120:3.4 "3. U svojim odnosima prema društvenom poretku savjetujemo da ograničiš svoje napore u velikoj mjeri na duhovnu obnovu i intelektualnu emancipaciju. Izbjegavaj sve zaplete s gospodarskim ustavom i političkim obvezama tvoje dobi. Osobito se posveti življenju idealnog religioznog života na Urantiji.

120:3.5 "4. Ni pod kojim okolnostima i ni u najmanjoj mjeri, nemoj ometati normalnu i urednu progresivnu evoluciju rasa Urantije. Ali ta zabrana ne smije se tumačiti kao ograničavanje tvojih napora kako bi iza sebe ostavio na Urantiji trajni i poboljšan sustav pozitivne religiozne etike. Kao razdiobnom Sinu odobravaju ti se određene privilegije koje se odnose na unaprjeđivanje duhovnog i religioznog statusa među narodima ovoga svijeta.

120:3.6 "5. Prema vlastitoj procjeni, ti se trebaš identificirati s postojećim religioznim i duhovnim pokretima koje zatekneš na Urantiji, ali na svaki mogući način nastoji izbjeći formalnu uspostavu bilo kakvog organiziranog kulta, kristalizirane religije ili zasebne etičke grupacije smrtnih bića. Tvoj život i učenja trebaju postati zajednička baština svih religija i svih naroda.

120:3.7 "6. Kako bi spriječio da eventualno bespotrebno ne doprineseš stvaranju nekog budućeg stereotipnog sustava religioznih uvjerenja na Urantiji ili neke druge vrste neprogresivnih religioznih odanosti, dalje ti savjetujemo: Ne ostavljaj spise iza sebe na planeti. Suzdrži se od bilo kakvog pisanja na trajnim materijalima; reci svojim suradnicima da ne prave slike ili slične obrise tvog obličja u tijelu i vidi da ništa što može voditi idolopoklonstvu ne ostane na planeti u vrijeme tvojeg odlaska.

120:3.8 "7. Dok budeš živio normalan i prosječan društveni život na planetu, kao normalan pojedinac muškog spola, vjerojatno nećeš ući u bračni odnos, koji bi bio posve častan i u skladu sa tvojim darivanjem; ali moram te podsjetiti da jedan od mandata inkarnacije Sonaringtona zabranjuje ostavljanje ljudskog potomstva na planeta za darivanim Sinom Rajskog podrijetla.

120:3.9 "8. U svim ostalim pojedinostima tvojeg nadolazećeg darivanja, upućujem te da slijediš glas svog unutarnjeg Ispravljača, sveprisutnog božanskog duha koji poučava ljude i koji je glas razboritosti u tvom proširenom ljudskom umu nasljednih obdarenja. Takva povezanost stvorenja sa osobinama Stvoritelja će ti omogućiti da živiš za sve nas savršeni život čovjeka planetarne sfere koji ne mora biti savršen prema gledištu bilo kojeg pojedinog čovjeka u bilo kojoj generaciji na bilo kojem svijetu (a kamo li na Urantiji), ali koji će biti u cijelosti i iznimno prepun kako se procjenjuje na visoko usavršenim i usavršavajućim svjetovima dalekog svemira.

120:3.10 "A sada, neka te tvoj Otac i moj Otac, koji nas je uvijek održavao u svim prošlim poduzećima, povede i održava i bude uz tebe od trenutka kada nas ostaviš i kad predaš svoju svijest ličnosti, dok ne dođe do postupnog vraćanja svijesti tvojeg božanskog identiteta koji je utjelovljen u ljudskom obliku, a zatim dalje kroz cijelo tvoje iskustvo darivanja na Urantiji dok se ne oslobodiš od tijela i tvojeg uzašašća ka našem Ocu s desne strane suvereniteta. Kada se ponovno vidimo na Salvingtonu slavit ćemo tvoj povratak u ulozi vrhovnog suverena i bezuvjetnog vladara ovog svemira tvoje vlastite izrade, službe i upotpunjenog razumijevanja.

120:3.11 "Na tvojem mjestu umjesto tebe sada vladam. Preuzimam nadležnost nad cijelim Nebadonom kao izvršni suverena koji djeluje za vrijeme tvog sedmog i smrtnog darivanja na Urantiji. I tebi, Gabrielu, ja povjeravam čuvanje Sina Čovječjega sve dok se on u sili i slavi ne vrati kao Sin Čovječji i Sin Božji. Gabriele, ja sam tvoj suvereni dok se Mihael ne vrati."

120:3.12 Neposredno nakon toga, u prisutnosti svih na Salvingtonu, Mihael je nestao iz naše sredine, a mi ga više ne vidjesmo na njegovom mjestu gdje smo ga bili navikli vidjeti, dok se nije vratio kao vrhovni i osobni vladar svemira, nakon završetka svoje karijere darivanja na Urantiji.

4. UTJELOVLJENJE - DVA POSTAJU JEDNO

120:4.1 I tako su neka Mihaelova nedostojna djeca koja su optužila svog Stvoritelja-oca da sebično želi vladati i koja su se drznula aludirati da se Sin Stvoritelj samovoljno i autokratski prihvatio vlasti na temelju bezrazložne lojalnosti zavedenih podređenih bića svemira, zauvijek ušutkana i ostavljena u stanju zbunjenosti i razočaranja pred životom nesebične službe na kojI se Sin Božji ovom prilikom upustio u ulozi Sina Čovječjega - U svemu podložan “volji Rajskog Oca".

120:4.2 No, nemojte to pogrešno shvatiti; dok je Krist Mihael uistinu bio biće dvojnog podrijetla, on nije bio dvostruka ličnost. On nije bio Bog u suradnji 5 čovjekom, već Bog utjelovljen u čovjeku. On je uvijek bio upravo to spojeno biće. Jedini progresivnog čimbenik u takvom neusporedivom odnosu je bilo progresivno ostvarenje u njegovoj svijesti i prepoznavanje (ljudskim umom) te činjenice da je bio Bog i čovjek.

120:4.3 Krist Mihael nije progresivno postao Bog. Bog nije, u nekom trenutku vitalnom u zemaljskom životu Isusa Krista, postao čovjekom. Isus je bio Bog i čovjek - bio i zauvijek ostao. Ovaj Bog i ovaj čovjek su bili i sada jesu, jedno, čak i kao što je Trojstvo tri bića u stvarnosti jedno Božanstvo.

120:4.4 Nikada nemojte izgubiti iz vida činjenicu da je vrhovna duhovna svrha Mihaelova darivanja bila unaprijeđenjeotkrivenja Boga.

120:4.5 Smrtnici Urantije imaju drugačiju koncepciju čudesa, ali za nas koji živimo kao građani lokalnog svemira postoji vrlo mali broj čuda, a od njih daleko najintrigantnija su utjelovljena darivanja Rajskih Sinova. Izgled i dolazak na vaš svijet božanskoga Sina naizgled prirodnim procesima, mi smatramo čudom - djelovanje kozmičkih zakona izvan našeg razumijevanja. Isus iz Nazareta bio je čudesna osoba.

120:4.6 I kroz sve to izvanredno iskustvo, Bog Otac je izabrao da očituje sebe kao što to uvijek čini - na uobičajeni način - na normalan, prirodan i pouzdan način božanskog djelovanja.

Back to Top