Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 119 : DARIVANJA KRISTA MIHAELA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 119 : DARIVANJA KRISTA MIHAELAPOGLAVLJE 119 : DARIVANJA KRISTA MIHAELA

119:0.1 KAO načelnik osoblja Večernje Zvijezde Nebadona, postavljan sam na Urantiju od strane Gabriela u misiji otkrivenja priče o sedam darivanja Mihaela iz Nebadona, Suverenog Vladara Svemira, a moje ime je Gavalia. U izradi ove prezentacije strogo ću se pridržavati ograničenja moje postavke.

119:0.2 Sposobnost darivanja počiva u Rajskim Sinovima Oca Svih. Uz njihovu želju da se približe životnom iskustvu svojih podređenih bića, različiti redovi Rajskih Sinova odražavaju božansku prirodu svoj ih Rajskih roditelja. Vječni Sin Rajskog Trojstva vodio je put u ovoj praksi, nakon što je sedam puta sebe darovao u sedam krugova Havone u vrijeme uspona Grandfande i prvih hodočasnika iz vremena i prostora. Svi Vječni Sinovi i dalje se podaruju na lokalnim svemirima prostora u osobama svojih predstavnika, Sinova Mihaela i Avonala.

119:0.3 Kad Vječni Sin daruje Sina Stvoritelja projiciranom lokalnom svemiru, Sin Stvoritelj preuzima punu odgovornost za završetak, kontrolu i umirovljenje tog novog svemira, uključujući i svečanu zakletvu vječnom Trojstvu da neće preuzeti punu vlast nad novostvorenim svemirom sve dok Stari Dani koji su nadležni za taj svemir ne ovjere da je uspješno sproveo svojih sedam darivanja. Ovu obvezu preuzima svaki Sin Mihael koji dobrovoljno izlazi iz Raja da se uključi u aktivnosti na organizaciji i stvaranju svemira.

119:0.4 Ova utjelovljenja u obličju stvorenih bića omogućuju Stvoriteljima da postanu mudri, suosjećajni i pravedni vladari koji su puni razumijevanja. Ovi su božanski Sinovi prirođeno pravedni, no ovim slijedom iskustava postaju suosjećajni i milosrdni; premda su prirodno milosrdni, ovim iskustvima postaju milosrdni na nove i dodatne načine. Ta darivanja su posljednji koraci u njihovom obrazovanju i osposobljavanju za uzvišene zadaće koje trebaju obavljati kao vladari lokalnih svemira u božanskoj pravdi i pravednom sudu.

119:0.5 Dok iz ovog slijeda darivanja proizlaze brojne neplanirane beneficije u korist različitih svjetova, sustava i zviježđa i među različitim redovima svemirskih inteligencija u čiju se korist ova darivanja sprovode, oni su svejedno prvenstveno dizajnirani u cilju potpunog osobnog treninga i svemirskog obrazovanja Sina Stvoritelja. Ova darivanja nisu neophodna za mudro, pravedno i učinkovito upravljanje lokalnim svemirima, ali su apsolutno potrebna za poštenu, milosrdnu upravu i razumijevanje ove tvorevine prepune različitih oblika života i nebrojenih inteligentnih ali nesavršenih stvorenja.

119:0.6 Sinovi iz reda Mihaela započinju rad na organizaciji svemira s punom upravom i pravičnim suosjećanjem prema raznim redovima bića koja su stvorili. Oni imaju ogromne zalihe milosrđa za sva ova različita stvorenja, čak i samilosti za one koji griješe i koprcaju se u sebičnom glibu vlastitih radnji. No, takva obdarenja pravde i pravednosti neće biti dovoljna u procjeni Starih Dana. Ovi trojedini vladari nadsvemira nikada neće potvrditi Sina Stvoritelja kao Kozmičkog Suverena dok on stvarno ne stekne sposobnost promatranja svemira s gledišta svojih bića putem stvarnog iskustva življenja u okružju istih ovih bića. Na taj način ovi Sinovi postaju inteligentni i suosjećajni vladari; oni stjećupoznavanje različitih skupina nad kojima vladaju i prakticiraju svoju kozmičku pravu. Živim iskustvom oni sami postaju posjednici praktičnog milosrđa, poštenog suda i strpljenja koje stječu proživljavanjem egzistencije stvorenih bića.

119:0.7 Lokalnim svemirom Nebadonom sada vlada Sin Stvoritelj koji je završio svoju službu darivanja; on vlada u pravednoj i milosrdnoj vlasti nad svim domenama njegovog evoluirajućeg i usavršavajućeg svemira. Darivanje Mihaela iz Nebadona je darivanje broj 611.121 Vječnog Sina svemirima vremena i prostora, a on je započeo organizaciju vašeg lokalnog svemira prije neke četiri stotine milijardi godina. Mihael je bio spreman za svoju prvu avanturu u vrijeme kad je Urantija počela poprimati svoje obličje, prije nekih milijardu godina. Njegova darivanja su se odigravala svakih 150 milijuna godina, a doposljednjeg je došlo na Urantiji prije tisuću devet stotina godina. Sada ću govoriti o prirodi i karakteru ovih darivanja u skladu s odobrenjima moje zadaće.

1. PRVO DARIVANJE

119:1.1 Bila je to svečana prigoda na Salvingtonu, prije nekih milijardu godina, kada su se okupili direktori i glavari svemira Nebadona i čuli Mihaelovu objavu da će njegov stariji brat Imanuel preuzeti upravu nad Nebadonom dok on (Mihael) bude odsutan na neobjavljenoj misiji. Niti jedna druga najava nije napravljena o tom poslu, osim što je prilikom oproštajnog emitiraja upućenog Očevima Zviježđa između ostalog rečeno: "A za ovog vas razdoblja ostavljam u skrbi i čuvanju Imanuela, dok idem raditi posao moga Rajskog Oca."

119:1.2 Nakon emitiranja ove oproštajne poruke, Mihael se pojavio na otpremnom podiju Salvingtona, kao što je učinio kad se u brojnim drugim prilikama spremao za odlazak na Uversu ili Raj, osim što je ovom prilikom tu došao sam. On je zaključio svoje izvješće o odlasku s ovim riječima: "Ja vas ostavljam, ali za kratko vrijeme. Mnogi od vas, ja znam, žele ići sa mnom, ali kamo ja idem vi ne možete ići. Ono što se ja spremam učiniti, vi ne možete učiniti. Idem kako bih sproveo volju Rajskih Božanstava i kad se završi moja misija i nakon što steknem iskustvo koje trebam steći, ja ću se vratiti na moje mjesto među vama." I kad j e ovo rekao, Mihael iz Nebadona je nestao iz vida okupljenih i nije se pojavio dvadeset godina standardnog vremena. Od svih bića Salvingtona,jedino su Božanski Služitelj i Imanuel znali što se događalo, a Ujedinjeni Dani jedino dijele svoje tajne s izvršnim direktorom svemira, Gabrielom, Sjajnom Jutarnjom Zvijezdom.

119:1.3 Svi stanovnici Salvingtona i oni sa prebivalištem na zviježđima i sjedištima svjetskih sustava okupili su se oko svojih stanica za prijem kozmičkog emitiranja, u nadi da će čuti vijesti o misiji i lokaciji Sina Stvoritelja. Tek treći dan nakon Mihaelovog odlaska primili su bilo kakvu bitniju poruku. Na ovaj dan na Salvingtonu je registrirana komunikacija koja je izvorno emitirana na Melkizedekovim svjetovima, njihovom sjedištu u Nebadonu, koja je jednostavno zabilježila ovu izvanrednu i nikad prije objavljenu transakciju: "Danas u podne pojavio se na prijemnom podiju ovoga svijeta čudan Sin Melkizedek koji nije pripadnik našeg reda, dok je u cjelosti poput našeg reda. Nalazio se u pratnji osamljenog omniafima koji nosi vjerodajnice Uverse i predstavlja naloge koje Stari Dani upućuju našem stariješini uz suglasnost Imanuela na Salvingtonu, uz potvrdu da će ovaj novi Sin Melkizedek biti primljen u naš red i dodijeljen hitnoj službi Melkizedeka Nebadona. Tako je naređeno; tako je i učinjeno."

119:1.4 I ovo je o sve što se nalazi u evidenciji Salvingtona u vezi prvog Mihaelovog darivanja. Nešto više se pojavljuje tek nakon stotinu godina Urantija vremena, kada je zabilježena činjenica Michaelovog povratka i najavljeno da svemirski poslovi trebaju nastaviti teći svojim prijašnjim tokom. No, na Melkizedekovu svijetu je uvedena jedna čudna zabilješka, naime izjava o službi ovog jedinstvenog Sina Melkizedeka u hitnom zboru te dobi. Ovaj je zapis sačuvan u jednostavnom hramu koji trenutno zauzima prvi kat kuće Oca Melkizedeka i obuhvaća pripovijed o službi ovog prolaznog Sina Melkizedeka u vezi s njegovim sudjelovanjem u dvadeset četiri krizne kozmičke misije. I ovaj zapis koji sam nedavno pregledao, ovako završava:

119:1.5 "I u podne na ovaj dan, bez prethodne najave i s još samo tri svjedoka iz našeg bratstva, ovaj se gostujući Sin iz našeg reda izgubio s našeg svijeta onako kako je tu i došao, u pratnji samo osamljenog omniafima; i ovaj se zapis sada zatvara s potvrdom da je ovaj posjetitelj živio kao Melkizedek, u obličju Melkizedeka, i da je radio kao Melkizedek. On je vjerno izvršio sve svoje hitne zadatke kao Sin našega reda. Općom je suglasnošću postao vođa Melkizedeka tako što je zaradio našu ljubav i obožavanje svojom neusporedivom mudrošću, dubokom ljubavi i vrhunskom odanosti dužnosti. On nas je ljubio i razumio i s nama je služio i zauvijek smo odani i predani ovom kolegi Melkizedeku, jer ovaj je stranac na našem svijetu zauvijek postao kozmički služitelj Melkizedekove prirode."

119:1.6 I to je sve za što imam dopuštenje reći o prvom darivanju Mihaela. Mi, naravno, u potpunosti razumijemo da ovaj čudni Melkizedek koji je tako tajanstveno služio s Melkizedecima prije milijardu godina, nije bio nitko drugi nego utjelovljeni Mihael na misiji svog prvog darivanja. Evidencije ne navode posebno da je ovaj jedinstveni i učinkoviti Melkizedek bio Mihael, ali se općenito vj eruj e da je bio on. Vj eroj atno stvarnu izj avu o toj činjenici ne možemo naći izvan zapisa Sonaringtona i tajnih arhiva koje nam nisu otvorene. Jedino su na tom svetom svijetu božanskih Sinova tajne utjelovljenja i darivanja u potpunosti poznate. Svi smo upoznati s činjenicama Mihaelovih darivanja, ali ne razumijemo detalje njihovog izvršenja. Ne znamo kako vladar svemira, tvorac Melkizedeka, može tako naglo i misteriozno postati pripadnik njihovog reda i kao jedan od njih živjeti među njima i provesti stotinu godina radeći kao Sin Melkizedek. A upravo se to dogodilo.

2. DRUGO DARIVANJE

119:2.1 Gotovo stotinu pedeset milijuna godina nakon Mihaelovog darivanja Melkizedekcima, sve je bilo dobro u svemiru Nebadonu, kad se nevolja počela zakuhavati u jedanaestom sustavu trideset sedmog zviježđa. Navedeni je problem bio vezan s nesporazumom određenog Sina Lanonandeka, sustavnog Vladara, po presudbi Očeva Zviježđa i uz odobrenje Vjernih Dana, Rajskih savjetnika zviježđa, dok se Sustavni Vladar koji je protestirao ovoj odluci nije s njom u potpunosti pomirio.Nakon više od stotinu godina nezadovoljstva, poveo je svoje suradnike na jednu od najraširenijih i katastrofalnijih pobuna protiv suvereniteta Sina Stvoritelja koja je ikada potaknutu u svemiru Nebadonu. Ova je pobuna odavno primila presudu i okončana je djelovanjem Starih Dana Uverse.

119:2.2 Ovaj je pobunjenički Sustavni Vladar po imenu Lutentia, vladao na svojem vrhovnom sjedištu planeta više od dvadeset godina standardnog nebadonskog vremena; nakon toga je Svevišnji, uz odobrenje Uverse, izdao naredbu o njegovom uklanjanju i tražio da Salvingtonski vladari imenuju novog Sustavnog Vladara koji će preuzeti vlast nad ovim razderanim i zbrkanim sustavom naseljenjih svjetova.

119:2.3 Istodobno s prijemom ovog zahtjeva na Salvingtonu, Mihael je inicirao drugi izvanredni proglas o svojoj namjeri da se privremeno udalji sa sjedišta svemira "kako bi radio na poslovima moga Rajskog Oca," obećavajući da se "vrati u pravi čas" i predajući svoje ovlasti u ruke svog Rajskog brata, Imanuela, Ujedinjenih Dana.

119:2.4 I onda, istom tehnikom koju smo imali priliku posvjedočiti u vrijeme njegovog odlaska u vezi s Melkizedekovim darivanjem, Mihael se opet oprostio od svog planetarnog centra. Tri dana nakon ovog nerazjašnjenog rastanka pojavio se među rezervnim zborom primarnih Sinova Lanonandeka Nebadona, kao njihov novi i nepoznati član. Ovaj se novi Sin pojavio u podne, nenajavljeno i u pratnji osamljenog tertiafima koji je nosio vjerodajnice Starih Dana iz Uverse, uz ovjerenje Imanuela sa Salvingtona, s nalogom da se ovaj novi Sin postavi na dužnost na sustavu broj jedanaest iz trideset sedmog zviježđa kao nasljednik svrgnutog Lutentie i s punim ovlastima za djelovanje u ulozi Sustavnog Vladara do postavke novog suverena.

119:2.5 Kroz više od sedamnaest godina kozmičkog vremena ovaj je strani i nepoznati privremeni vladar upravljao poslovima i mudro presuđivao poteškoćama ovog zbunjenog i demoraliziranog lokalnog sustava. Niti jedan Sustavni Vladar nije nikada uživao tako žarku ljubav ili šire prihvaćanje i poštovanje. U pravdi i milosrđu ovaj je novi vladar doveo u red turbulentni sustav mukotrpno služeći svim svojim podanicima, čak nudeći svojem buntovnom prethodniku privilegiju da s njim podijeli prijestolje vlasti, pod jedinim uvjetom da se izvini Imanuelu za svoju grešnost. Ali Lutentia je odbacio ove uvjete milosrđa, dobro znajući da ovaj novi i neobični sustavni Vladar nije bio nitko drugi nego Mihael, kozmički vladar protiv kojega se nedavno podigao na pobunu. No, milijuni njegovih zabludjelih i obmanutih sljedbenika prihvatili su oprost tog novog vladara, poznatog u toj dobi kao Vladar i Spasitelj sustava Palonie.

119:2.6 A onda je došao veliki dan kad je stigao novoimenovani Sustavni Vladar kojeg su kozmičke vlasti odredile kao trajnog nasljednika svrgnutog Lutentie. Svi su u sustavu Palonie žalili zbog odlaska najplemenitijeg i najdobroćudnijeg sustavnog vladara kojeg je Nebadon ikada poznavao. Bio je predmet ljubavi cijelog sustava i obožavanja svih svojih bližnjih iz svih skupina Sinova Lanonandeka. Njegov odlazak nije bio bez pompe; u sustavnom centru priređeno je veliko slavlje prilikom njegovog odlaska. Čak je i njegov zabludjeli prethodnik poslao ovu poruku: "Vi ste pravični i ispravni u svim svojim postupcima. Dok i dalje odbacujem Rajsku vladu, primoran sam priznati da u vama vidim pravednog i milosrdnog upravitelja."

119:2.7 I tada je ovaj privremeni vladar pobunjenog sustava napustio planet svog kratkog administrativnog boravka, dok se treći dan nakon toga Mihael pojavio na Salvingtonu i preuzeo upravu nad Nebadonom. Uskoro zatim uslijedilo je treće proglašenje Uverse o unaprijeđenju Mihaelove nadležnosti i suvereniteta. Prvi proglas je napravljen u vrijeme njegova dolaska u Nebadon, drugi nedugo po okončanju darivanja u obliku Melkizedeka, a treći po sprovedbi druge misije, njegovog djelovanja u ulozi Sina Lanonandeka.

3. TREĆE DARIVANJE

119:3.1 Vrhovno vijeće na Salvingtonu je upravo završilo razmatranje poziva Nositelja Života na planetu broj 217 u sustavu 87 u zviježđu 61 koji su tražili pomoć Materijalnog Sina. Ovaj je planet smješten u sustavu naseljenih svjetova gdje je jedan drugi sustavni Vladar skrenuo s puta, što je bio drugi slučaj takve pobune u cijelom Nebadonu do tog vremena.

119:3.2 Prema Mihaelovom zahtjevu stopirane su sve aktivnosti kojima su planirali odgovoriti na molbu Nositelja Života ovog planeta kako bi Imanuel imao priliku razmotriti ove događaje i dati svoj e izvj ešće. Ovo j e nesvakidašnj a procedura i dobro se sjećam kako smo svi očekivali da se dogodi nešto neobično, a nismo bili dugo držani u neizvjesnosti. Mihael je ostavio mjesto kozmičkog vladara u rukama Imanuela, dok je zapovjedništvo nad nebeskim silama povjerio Gabrielu i na taj se način oslobodio svojih administrativnih odgovornosti. Oprostio se od Majčinskog Duha Svemira i nestao s otpremnog podija Salvingtona upravo kao što je učinio u dva prethodna navrata.

119:3.3 Kao što se moglo i očekivati, na treći dan nakon toga pojavio se nenajavljen, na centralnom svijetu sustava 87 u zviježđu 61, čudan Materijalni Sin u pratnji osamljenog sekonafima, s akreditacijom Starih Dana Uverse i potvrđen od Emanuela sa Salvingtona. Odmah je djelujući Sustavni Vladar postavio ovog novog i tajanstvenog Materijalnog Sina na poziciju djelujućeg Planetarnog Kneza na svijetu broj 217, a tu su oznaku u istom trenutku potvrdili Svevišnji iz zviježđa 61.

119:3.4 Tako je ovaj jedinstveni Materijalni Sin započeo svoju karijeru na svijetu pod teškom karantenom odvajanja i pobune, u odsječenom sustavu bez izravne komunikacije s vanjskim svemirom, koji je djelovao u korist cijele jedne generacije planetarnog vremena. Ovaj je privremeni Materijalni Sin postigao obraćenje i obnavljanje diskreditiranog Planetarnog Kneza ičitavog njegovog osoblja i posvjedočio obnovu planeta odanoj službi Rajskim pravilima utvrđenim u lokalnim svemirima. U dogledno vrijeme na ovaj podmlađeni i otkupljeni svijet stigli su Materijalni Sin i Kćerka i kad su uredno instalirani kao vidljivi planetarni vladari, prolazni Planetarni Knez ih je formalno napustio, nestao u jednom danu u podne. Treći dan nakon toga, Mihael se pojavio na svom mjestu na Salvingtonu, a vrlo brzo nakon toga nadsvemir emitira četvrto proglašenje Starih Dana koje najavljuje daljnji napredak suvereniteta Mihaela u Nebadonu.

119:3.5 Žao mi je što nemam dozvolu za ispričati o strpljenju, hrabrosti i vještini sa kojima je ovaj Materijalni Sin riješio tešku situaciju na ovom zbunjenom planetu. Rekultivacija ovoga izoliranog svijeta je jedno od najljepših poglavlja u analima spasenja cijelog Nebadona. Do kraja ove misije je postalo očito svima u Nebadona zašto je njihov voljeni Vladar izabrao da se uključi u ovo ponovno darivanje u obličju nekog od podređenih redova inteligentnih bića.

119:3.6 Darivanja Mihaela prvo kao Sina Melkizedeka, a zatim kao Sina Lanonandeka i nakon toga kao Materijalnog Sina, su sva jednako tajanstvena i izvan objašnjenja. U svakom slučaju on se pojavio iznenada i kao potpuno razvijen poj edinac darivane grupe. Otajstvo utjelovlj enja nikada neće biti poznato, osim onima koji imaju pristup unutarnjem krugu evidencije svete sfere Sonaringtona.

119:3.7 Zbog tog čudesnog darivanja u obličju Planetarnog Kneza na svjetovima izolacije i pobune, nikad bilo koji od Materijalnih Sinova i Kćeri u Nebadonu neće biti u iskušenju da se žale na svoje zadatke ili da ukazuju na eventualne mane u poteškoćama njihovih planetarnih misija. Za sve vrijeme Materijalni Sinovi znaju da u Sinu Stvoritelju svemira oni imaju razumijevanje suverena i suosjećajnog prijatelja, onog koji je u "svim točkama prokušan i testiran," čak kako i oni sami moraju biti prokušani i testirani.

119:3.8 Za svakom od tih misija uslijedilo je povećanje službe i odanosti među svim nebeskim inteligencijama svemirskog podrijetla, dok je svako sljedeće darivanje života bilo obilježeno napretkom i poboljšanjem u svim metodama kozmičke administracije te u svim tehnikama vlasti. Ovi budući darovani Materijalni Sinovi ili Kćeri neće se nikada svjesno pridružiti pobuni protiv Mihaela; vole ga i poštuju previše predano da bi ga ikada svjesno odbacili. Samo su kroz obmanu i sofistiku određene više vrste pobunjeničkih ličnosti u posljednje vrijeme uspjele obmanuti planetarne Adame.

4. ČETVRTO DARIVANJE

119:4.1 Bilo je to na kraju jedne od redovitih tisućljetnih pisanih poziva Uverse da je Mihael ostavio vlast Nebadona u rukama Imanuela iGabriela; i, naravno, podsjećajući se na to što se dogodilo u prošlim vremenima nakon takve mjere, svi smo bili spremni svjedočiti nastavak Mihaelove četvrte misije darivanja i nismo dugo čekali, jer je ubrzo izišao na Salvingtonsko otpremno polje i bio izgubljen za naš pogled.

119:4.2 Na treći dan nakon toga nestanka uočili smo u emitiranju sa Uverse ovu značajnu vijest iz anđeoskog sjedišta Nebadona: "Izvještavanje o nenajavljenom dolasku nepoznatog serafima koji se pojavio u pratnji osamljenog supernafima i Gabriela iz Salvingtona. Ovaj neregistrirani serafim kvalificiran je kao biće iz Nebadonskog reda i nosi vjerodajnice Starih Dana Uverse, ovjerene od strane Imanuela iz Salvingtona. Ispitivanjem ovog serafima utvrdilo se da pripada vrhovnom redu anđela lokalnog svemira i već je dodijeljen korpusu učitelja savjetnika."

119:4.3 Michael je bio odsutan iz Salvingtona tijekom ovog, anđeoskog darivanja, za razdoblja od više od četrdeset standardnih godina svemira. Tijekom tog vremena bio je priključen kao anđeoski učiteljski savjetnik, što bi ljudska bića mogla nazvati osobnim tajnikom, za dvadeset šest različitih viših učitelja, na dvadeset dva različita svijeta. Njegov posljednji zadatak je bio priključiti se kao savjetnik i pomagač u prilogu misije darivanja Trojstvenog Sina Učitelja na svijetu broj 462 u sustavu 84 zviježđa 3 u svemiru Nebadonu.

119:4.4 Nikada, tijekom sedam godina ovog zadatka, ne zna se je li se Trojstveni Sin Učitelj u cijelosti uvjerio u identitet svojih anđeoskih suradnika. Istina, svi serafi tijekom tog doba su posmatrani s osebujnim interesom i nadzorom.Jako dobro smo svi znali da je naš dragi Suvereni Vladar bio u inozemstvu u svemiru, prikriven kao serafim, ali nikada ne možemo biti sigurni u njegov identitet. Nikada nije bio pozitivno identificiran do trenutka njegove vezanosti za misiju darivanja tog Trojstvenog Sina Učitelja. Ali sva druga bića su uvijek tijekom ovog doba gledala na vrhovne serafime s posebnom skrbi, da bilo koji od nas ne bi nesvjesno ustanovio da je imao posla s Vladarom Svemira na misiji darivanja u korist stvorenja našeg reda. I tako je postalo zauvijek istina o anđelima, da je njihov Stvoritelj i Vladar bio "u svim točkama prokušan i testiran u obličju anđeoske ličnosti."

119:4.5 Kako su ta uzastopna darivanja sudjelovala u prirodi sve nižih razreda života svemira, Gabriel je sve više i više surađivao u tim avanturama utjelovljenja, djelujući kao svemirski posrednik između darovanog Mihaela i djelujućeg svemirskog vladara, Imanuela.

119:4.6 Sada je Mihael prošao kroz iskustvo darivanja tri reda njegovih stvorenih svemirskih Sinova: Melkizedeka, Lanonandeka i posljednjih, Materijalnih Sinova. Zatim se koncentrirao za prilagodbu u obličju anđela, kao vrhovni serafim prije nego je okrenuo svoju pozornost na različite faze uzlaznih karijera njegovih najnižihoblika stvorenja, evolucijskih smrtnika vremena i prostora.

5. PETO DARIVANJE

119:5.1 Prije nešto više od tristo milijuna godina, kao što se vrijeme računa na Urantiji, bili smo svjedoci još jednog od onih prijenosa ovlasti nad svemirom Imanuelu i promatrali pripreme za odlazak Mihaela. Ova prilika je drugačija od prijašnjih po tome što je on najavio da je njegova destinacija bila Uversa, sjedište nadsvemira Orvontona. U dogledno vrijeme kad je naš Suveren otišao, u emisijama nadsvemira nikad nije spomenut Mihaelov dolazak na sudove Starih Dana. Ubrzo nakon njegova odlaska iz Salvingtona sa Uverse je emitirana ova značajna izjava: "Postoji i stigao je danas nenajavljeno i neizbrojen uzlazni hodočasnik smrtnog podrijetla iz svemira Nebadona, ovjeren od strane Imanuela iz Salvingtona i u pratnji Gabriela iz Nebadona. Ovaj neidentificirani uzlazni smrtnik pokazuje status istinskog duha i primili smo ga među nas."

119:5.2 Ako bi posjetili Uversu danas, tu bi čuli prepričavanja o danu kada je Eventod tu boravio, taj posebni i nepoznati hodočasnik vremena i prostora poznat na Uversi pod tim imenom. A ovaj uzlazni smrtnik, barem super ličnost u točnom obličju duha u fazi uzlaznih smrtnika, živio je i djelovao na Uversi za razdoblja od jedanaest godina standardnog vremenaOrvontona. Tu je dobio zadatke i obavljao dužnosti smrtnika duha u zajednici sa svojim drugovima iz različitih lokalnih svemira Orvontona. U "svim točkama bio je testiran i prokušan, čak i kao njegovi vršnjaci," a na svim je prilikama bio dostojan povjerenja svojih nadređenih, dok je nepogrešivo zaslužio poštovanje i divljenje njegovih vjernih bližnjih duhova.

119:5.3 Na Salvingtonu smo pratili karijeru ovog hodočasnika duha s velikim interesom, znajući vrlo dobro, zahvaljujući prisustvu Gabriela, da ovaj skromni i neizbrojeni hodočasnik duh, nije bio nitko drugi nego darovani Vladar našeg lokalnog svemira. Ovaj prvi nastup Mihaela utjelovljenog u ulozi jedne faze smrtne evolucije je događaj koji je oduševio i zanio sve u Nebadonu. Imali smo priliku čuti takve stvari, ali sada smo ih vidjeli. On se pojavio na Uversi kao potpuno razvijen i savršeno obučeni smrtnik duh i, kao takav nastavio je život do prilikom napretka grupe uzlaznih smrtnika na Havonu; nakon toga je održao razgovor s Starim Danima i odmah, u društvu Gabriela, iznenada i bez pompe napustio Uversu, te se nedugo zatim pojavio na mjestu na kojem smo ga navikli naći u Salvingtonu.

119:5.4 Nije nam sve do završetka ovog darivanja napokon svanulo da će se Mihael vjerojatno utjeloviti u obličju njegovih različitih redova kozmičkih ličnosti, od najviših Melkizedeka na dolje prema smrtnicima od krvi i mesa na evolutivnim svjetovima vremena i prostora. Otprilike u ovo vrijeme Melkizedekovi fakulteti su počeli razmatrati vjerojatnost Mihaelovog utjelovljenja u smrtnom tijelu, i došlo je do mnogo nagađanja o mogućim tehnikama za izvršenje tako neobjašnjivog darivanja. To što je Mihael osobno nastupao u ulozi uzlaznog smrtnika pobudilo je novi i dodatni interes za cijelu shemu napredovanja stvorenja sve do preko lokalnih svemira i nadsvemira.

119:5.5 Ipak, tehnika tih uzastopnih darivanja je ostala misterija. Čak i Gabriel priznaje da ne shvaća metodu kojom ovaj Rajski Sin Stvoritelj svemira bira, po volji, preuzeti ličnost i živjeti život jednog od njegovih vlastitih podređenih stvorenja.

6. ŠESTO DARIVANJE

119:6.1 Sada kada su svi u Salvingtonu bili upoznati sa kvalifikacijskim natjecanjem za predstojeće darivanje, Mihael je zajedno pozvao pridošlice na sjedište planeta i, po prvi put, objelodanio preostali dio plana utjelovljenja, najavljujući da će uskoro napustiti Salvington u svrhu preuzimanja karijere morontija smrtnika na sudovima Svevišnjih Očeva na sjedištu planete petog zviježđa. A onda smo čuli po prvi put najavu da je njegovo sedmo i završno darivanje trebalo biti na nekom evolutivnom svijetu u ljudskom obličju.

119:6.2 Prije nego će napustiti Salvington i poći na šesto darivanje, Mihael se obratio okupljenim stanovnicima sfere i nestao iz vida naočigled svima, u pratnji osamljenog serafa i Sjajne Jutarnje Zvijezde Nebadona. Iako je vlast svemira opet bila povjerena Imanuelu, došlo je do šire distribucije administrativnih odgovornosti.

119:6.3 Mihael se pojavio na sjedištu zviježđa broj pet, kao punopravni morontija smrtnik uzlaznog statusa. Žalim što nam je zabranjeno otkriti detalje o ovoj nenumeriranoj morontija smrtnoj karijeri, jer je to bila jedna od najneobičnijih i nevjerojatnijih epoha u Mihaelovom iskustvu darivanja, čak i ako uzmemo u obzir njegov dramatični i tragični boravak na Urantiji. No, među brojnim ograničenjima koja su mi nametnuta u prezentiranju ovog darivanja, zabranjeno mi je objelodaniti detalje ove prekrasne karijere Mihaela kao morontija smrtnika Endantuma.

119:6.4 Kada se Mihael vratio sa ovog morontija darivanja, bilo je očito za sve nas da je naš Stvoritelj postao naša srodna duša, da je Svemirski Vladar također bio prijatelj i suosjećajni pomagač čak i najmanjem obliku stvorene inteligencije svojih područja. Već prije toga smo primijetili da je kozmička administracija pokazivala sve veće razumijevanje smrtničke točke gledišta, a to se događalo postupno, ali je postalo sve vidljivije nakon završetka morontija smrtničkog darivanja, čak i još više nakon njegovapovratka iz života drvodjeljinog sina na Urantiji.

119:6.5 Gabriel nas je unaprijed obavijestio o času Mihaelovog očekivanog izlaska iz morontija darivanja, i sukladno tome uređen je prigodan prijem na Salvingtonu. Milijuni i milijuni bića su se okupili na centralnim svjetovima zviježđa Nebadona, a većina pridošlica sa svjetova u susjedstvu Salvingtona su se okupili da mu zažele dobrodošlicu pri povratku na poziciju vladara njegovog svemira. Kao odgovor na naše mnoge izraze dobrodošlice i uvažavanja, Suveren je bio tako živo zainteresiran za svoja stvorenja, da je samo odgovorio: "Ja samo bio na poslu mojega Oca, radi zadovoljstva Rajskih Sinova koji vole i žude da razumiju svoja stvorenja."

119:6.6 No, od tog dana do sata kada je Mihael krenuo na svoju avanturu na Urantiji kao Sin Čovječji, cijeli je Nebadon nastavio razgovarati o mnogim podvizima njihova suverenog vladara kao što je funkcionirao na Endantumu kao darivani utjelovljeni morontija smrtnik evolucijskog uzlaza koji je u svim točkama testiran kao njegovi drugovi okupiljeni iz materijalnih svjetova cijelog njegovog zviježđa.

7. SEDMO I ZAVRŠNO DARIVANJE

119:7.1 Za nekoliko desetaka tisuća godina, svi smo željno očekivali sedmo i konačno darivanje Mihaela. Gabriel nas je naučilo da je ovo završno darivanje trebalo biti u ljudskom obličju, ali bili smo u potpunom neznanju o vremenu, mjestu i načinu izvođenja ove kulminirajuće avanture.

119:7.2 Javna najava da je Mihael izabrao Urantiju kao mjesto za svoje završno darivanje objavljena je nedugo nakon što smo čuli o zadacima Adama i Eve. I tako, više od trideset pet tisuća godina, vaš svijet zauzima vrlo vidljivo mjestu u vijećima cijelog svemira. Nije bilo tajni (osim otajstva utjelovljenja) povezanih sa bilo kojim korakom darivanja na Urantiji. Od prvog do zadnjeg koraka, sve do konačnog i pobjedničkog povrataka Mihaela na Salvington kao vrhovnog Vladara Svemira, imao je najveći svemirski publicitet od svih događaja koji su se zbili na ovom malom, ali vrlo poštovanom svijetu.

119:7.3 Iako smo vjerovali da će ovo biti način darivanja, mi nikada nismo znali, sve do vremena samog događaja, da će se Mihael pojaviti na zemlji kao bespomoćno dijete. Dotada se uvijek pojavio kao potpuno razvijeni pojedinac sa ličnošću izabrane grupe u kojoj je darovan i bila je to uzbudljiva najava koja je emitirana iz Salvingtona, da je bio rođen na Urantiji kao beba u Betlehemu.

119:7.4 Mi smo tada ne samo shvatili da je naš Stvoritelj i prijatelj poduzeo najviše neizvjestan korak od svih darivanja, očito riskirajući svoj položaj i ovlasti na ovom darivanju kao bespomoćno dijete, ali smo također shvatili da ga iskustvo življenja u ovom konačnom i smrtnom darivanju treba zauvijek ustoličiti kao nespornog i vrhovnog suverena svemira Nebadona. Za trećinu stoljeća Zemljina vremena sve oči u svim dijelovima ovog lokalnog svemira bile su usmjerene na Urantiju. Sve inteligencije su shvatile da je zadnje darivanje u tijeku, a kao što smo dugo znali za Luciferovu pobunu u Sataniji i Kaligastijino otuđenje na Urantiji, mi smo dobro shvatili intenzitet borbe koja će nastati kada se naš vladar spusti i utjelovi na Urantiji u svom skromnom obliku i ljudskom obličju.

119:7.5 Isus sin Josipa, židovska beba, je bio zamišljen i rođen u svijetu kao i sve ostale bebe prije i poslije njega, osim što je to posebno dijete bilo utjelovljenje Mihaela iz Nebadona, božanski Sin Raja i kreator svih stvari i bića lokalnog svemira. I ovo otajstvo utjelovljenja Božanstva u ljudskom obliku Isusa, inače prirodnog porijekla na svijetu, zauvijek će ostati nerazjašnjeno. Čak i u vječnosti nikada nećete znati tehniku i način utjelovljenja Stvoritelja u obliku i prilici svojih stvorenja. To je tajna Sonaringtona, a takve misterije su isključivi posjed onih božanskih Sinova koji su prošli kroz iskustvo darivanja.

119:7.6 Neki mudraci zemlje znali su za Mihaelov predstojeći dolazak. Kroz kontakte jednog svijeta s drugim, ti mudraci duhovnog uvida su saznali za predstoj eće darivanja Mihaela na Urantij i. I serafimi su, putem srednjih bića, ovo najavili grupi kaldejskih svećenika čiji je vođa bio Ardnon. Ovi ljudi od Boga su posjetili novorođeno dijete u jaslama. Jedini nadnaravni događaj povezan s Isusovim rođenjem, je ta najava koju je serafim koji je nekoć bio povezan s djelovanjem Adama i Eve u prvom vrtu prenio Ardnonu i njegovim suradnicima.

119:7.7 Isusovi ljudski roditelji su bili prosječni ljudi svoga doba i generacije, a utjelovljenog Sina Božjeg rodila je žena i bio je podizan na običan način na koji su podizana djeca te rase i dobi.

119:7.8 Priča o Mihaelovom boravku na Urantiji, priča o smrtnom darivanju Sina Stvoritelja na ovom svijetu, je stvar izvan opsega i svrhe ove pripovijesti.

8. MIHAELOV STATUS POSLIJE DARIVANJA

119:8.1 Nakon što je Mihael konačno i uspješno darivan na Urantiji, njega nisu jedino prihvatili Stari Dani kao suverenog vladara Nebadona, već ga je također priznao Otac kao afirmiranog utemeljitelja, stvoritelja i upravitelja svog vlastitog lokalnog svemira. Po povratku u Salvington ovaj je Mihael, Sin Čovječji i Sin Božji, proglašen vječitim vladarom Nebadona. Iz Uverse je došlo osmo proglašenje Mihaelovog suvereniteta, dok je iz Raja došlo zajedničko izricanje Oca Svih i Vječnog Sina koji su proglasili ovaj spoj između Boga i čovjeka kao jedinog glavara svemira, te uputa Ujedinjenim Danima koji su smješteni na Salvingtonu da označe njegovu namjeru povlačenja naRaj. Vjerni Dani na centru zviježđa primili su nalog da se povuku iz vijeća Svevišnjih. No, Mihael ne bi pristao na povlačenje Trojstvenih Sinova kao savjetnika i suradnika. On ih je skupio na Salvingtonu i osobno tražio od njih da zauvijek ostanu na dužnosti u Nebadonu. Oni su prenijeli njegovu želju da se povinuju ovom zahtjevu njihovim nadređenim upraviteljima na Raju, i nedugo nakon toga donijeta je odluka da se zauvijek razdvoje od Raja, čime su ovi Sinovi središnjeg svemira zauvijek postavljeni na djelovanje u okviru sudova Mihaela iz Nebadona.

119:8.2 Potrebna je gotovo milijarda godina Urantija vremena za dovršenje karijere darivanja Mihaela i za ostvarenje konačne uspostave njegovog vrhovnog autoriteta u svemiru koji je on sam stvorio. Mihael je rođeni kreator, obrazovani administrator, obučeni izvršni rukovoditelj, ali on je bio dužan zavrijediti svoj suverenitet po iskustvu. I tako je ovaj mali svijet postao poznat u cijelom Nebadonu kao arena u kojoj je Mihael završio iskustvo koje se traži od svakog Rajskog Sina Stvoritelja prije nego dobije neograničenu kontrolu i vlast u svojem vlastitom stvorenom svemiru. Kako se budete penjali lokalnim svemirom, naučit ćete više o idealima ličnosti koji se tiču Mihaelovih prethodnih darivanja.

119:8.3 U dovršetku darivanja njegovim stvorenjima, Mihael nije samo uspostavio svoju suverenost, on je također uvećao evoluirajući suverenitet Vrhovnog Boga. U toku tih darivanjaSina Stvoritelja, nije samo sudjelovao u silaznom istraživanju različitih naravi i ličnosti stvorenih bića, on je također postigao otkrivenje raznolike varijacije volja Rajskih Božanstava, čije sintetsko jedinstvo kao što je objelodanjeno u Vrhovnim Stvoriteljima, svjedoči o otkrivenju volje Vrhovnog Bića.

119:8.4 Ti su različiti aspekti Božanstava vječno personificirati u različitim naravima Sedam Glavnih Duhova, a svako Mihaelovo darivanje je posebno otkrivenje jednog od ovih manifestacija božanstva. Na njegovom Melkizedek darivanju on očituje ujedinjenu volju Oca, Sina i Duha, dok na svom Lanonandek darivanju očituje volju Oca i Sina; na Adamičkom darivanju otkriva volju Oca i Duha, a na anđeoskom darivanju Sina i Duha; na Uversi u darivanju uzlaznog smrtnika on prikazuje volju Združenog Činitelja, a prilikom morontija smrtničkog darivanja, otkriva volju Vječnog Sina; konačno, prilikom darivanja na Urantiji on materijalno živi volju Oca Svih, čak kao smrtnik od krvi i mesa.

119:8.5 Završetak ovih sedam darivanja rezultirao je u oslobođenju Mihaelovog vrhovnog suvereniteta, a također i u stvaranju mogućnosti za suverenitet Vrhovnog u Nebadonu. Na nijednom od Mihaelovih darivanja on nije otkrio Vrhovnog Boga, dok ukupan zbroj svih sedam darivanja daje novo otkrivenje Vrhovnog Bića u Nebadonu.

119:8.6 U iskustvu silaska od Boga do čovjeka, Mihael je istodobno doživio uspon od pristranosti manifestabilnosti do vrhovnosti konačnog djelovanja i konačnosti oslobođenja njegova potencijala za apsonitnu funkciju. Mihael, Sin Stvoritelj, je vremensko-prostorni kreator, dok je Mihael, sedmostruki Glavni Sin, član jednog od božanskih zborova koji čine Trojstvo Krajnjeg.

119:8.7 U prolazu kroz iskustvo otkrivanja Sedam Glavnih Duhova kakve su volje Trojstva, Sin Stvoritelj je prošao kroz iskustvo otkrivanja volje Vrhovnog. U funkcioniranju u ulozi otkrivenja volje Vrhovnosti, Mihael, zajedno sa svim ostalim Glavnim Sinovima, je sebe identificirao vječno s Vrhovnim. U ovoj dobi svemira on otkriva Vrhovnog i sudjeluje u aktualizaciji suvereniteta Vrhovnosti. No, u idućim svemirskim godinama vjerujemo da će djelovati u suradnji s Vrhovnim Bićem u prvom iskustvenom Trojstvu u ime i u okvirima svemira vanjskog prostora.

119:8.8 Urantija je sentimentalno svetište svih bića Nebadona, glavni od deset milijuna naseljenih svjetova, smrtni dom Krista Mihaela, suverenog vladara cijelog Nebadona, spasitelja sustava, Melkizedeka koji je bio služitelj svemirskim domenama, Adamičkog izbavitelja, anđeoskog kolege, suradnika uzlaznih duhova, morontija progresora, Sina Čovječjeg u ljudskom obličju i Planetarnog Kneza Urantije. A vaš zapis govori istinu kada kaže da je taj isti Isus obećao da će se vrati u svijet njegova zadnjeg darivanja, Svijet križa.

119:8.9 Ovo poglavlje, s prikazom sedam darivanja Krista Mihaela, je šezdeset treća u nizu prezentacija koju sponzoriraju brojne ličnosti i koja govori o povijesti Urantije do vremena Mihaelovog nastupa na Zemlji u ljudskom obličju. Ove radove je ovlastila dvanaestočlana komisija Nebadona pod vodstvom Mantutia Melkizedeka. Mi smo napravili ove pripovijesti i objavili ih na engleskom jeziku tehnikom koju su ovlastili naši nadređeni, u godini 1935 AD Urantija vremena.

Back to Top