Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 114 : SERAFINSKA PLANETARNA UPRAVA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 114 : SERAFINSKA PLANETARNA UPRAVAPOGLAVLJE 114 : SERAFINSKA PLANETARNA UPRAVA

114:0.1 SVEVIŠNJI vladaju u kraljevstvima ljudi zahvaljujući mnogim nebeskim silama i utjecajima, ali prvenstveno zahvaljujći službi serafina.

114:0.2 Danas u podne prozivkom je ustanovljeno da se na Urantiji trenutno nalazi 501,234,619 serafinskih parova - planetarnih anđela, čuvara i drugih. Mojoj su upravi povjerene dvije stotine pripadnika serafinskog mnoštva - 597,196,800 serafinskih parova ili 1,194,393,600 individualnih anđela. Registratura, međutim, pokazuje da su 191,924,362 anđela odsutna sa svijeta u prijevoznoj, glasničkoj ili posmrtnoj službi. (Na Urantiji se nalazi približno jednak broj kerubina i serafina koji su slično organizirani.)

114:0.3 Serafini, u suradnji s kerubinima, se bave detaljnim izvršenjem poslova nadljudske planetarne uprave, a naročito onih svjetova koji su izolirani pobunom. Anđeli, uz vještu pomoć srednjih bića, djeluju na Urantiji kao stvarni nadmaterijalni služitelji koji izvršavaju naredbe glavnog guvernera koji prebiva na planetu i svih njegovih pomoćnih i podređenih suradnika. Pored uloge osobnih i grupnih čuvara, serafini kao grupa izvršavaju i mnoge druge dužnosti.

114:0.4 Urantiji nije uskraćen prikladan i djelotvoran nadzor upravitelja sustava, zviježđa i svemira. No, planetarna se vlada Urantije razlikuje od vlada svih drugih svjetova satanijskog sustava, čak i cijelog Nebadona. Ovakva jedinstvenost vašeg nadzornog programa proizlazi iz više neuobičajenih okolnosti:

114:0.5 1. Statusa Urantije kao svijeta eksperimentalnog života.

114:0.6 2. Nepovoljnih posljedica Luciferove pobune.

114:0.7 3. Poremećaja usljedadamičkog neuspjeha.

114:0.8 4. Nesvakidašnjih okolnosti koje proizlaze iz činjenice da je Urantija jedan od svjetova koji su primili Suverenog Vladara Svemira. Mihael od Nebadona je Planetarni Knez Urantije.

114:0.9 5. Naročitoj ulozi dvadeset i četiri planetarna upravitelja.

114:0.10 6. Činjenici da na svijetu postoji arhanđeoski krug.

114:0.11 7. Skorijoj postavci MakiventeMelkizedeka, nekoć utjelovljenog na Urantiji, kao namjesničkog Planetarnog Kneza.

1. SUVERENA VLAST NAD URANTIJOM

114:1.1 Izvorni suverenitet Urantije je bio u povjerenstvu suverenog vladara satanijskog sustava. On je prvo prenio ovu dužnost na zajedničko povjerenstvo Melkizedeka i Nositelja Života, i ova je skupina djelovala na Urantiji sve do dolaska redovitog Planetarnog Kneza. Nakon pada Kneza Kaligastije u vrijeme Luciferove pobune, Urantija nije imala jasno definiranog i stabilnog odnosa s lokalnim svemirom i njegovim administrativnim odjelima sve do okončanja Mihaelovog utjelovljenog darivanja, kad su ga Ujedinjeni Dani proglasili Planetarnim Knezom Urantije. Ovakav je proglas definitivno i u principu zauvijek odlučio o statusu vašeg svijeta, premda s praktičnog stanovišta Suvereni Sin Stvoritelj u osobnom administrativnom pogledu nije učinio ništa drugo osim što je uspostavio povjerenstvo od dvadeset četiri negdašnja žitelja Urantije na Jeruzemu koji ga imaju pravo zastupati u upravi nad Urantijom i svim drugim karantiranim planetima sustava. Jedan je član ovog vijeća uvijek prisutan na Urantiji kao glavni domaći guverner.

114:1.2 MakiventaMelkizedek je nedavno primio moć da djeluje kao Mihaelov namjesnik u ulozi Planetarnog Kneza, premda ovaj Sin lokalnog svemira nije učinio ništa što bi izmijenilo trenutno postojeći planetarni režim smjenujućeg niza glavnih domaćih guvernera.

114:1.3 Malo je vjerojatno da će tijekom ovog sudbenog razdoblja doći do značajnije promjene u vladi Urantije, izuzev ako namjesnički Planetarni Knez dođe preuzeti odgovornosti svoga zvanja. Nekima se od naših suradnika čini da eventualnost skorog dolaska jednog od dvadeset četiri savjetnika i njegovo djelovanje u ulozi glavnog guvernera Urantije mogu biti osujećeni zvaničnim dolaskom MakiventeMelkizedeka s mandatom da preuzme namjesničku vlast na Urantiji. Kao vršilac dužnosti Planetarnog Kneza, on bi nesumnjivo nastavio upravljati planetom sve do konačne presude Luciferovoj pobuni i vjerojatno i nakon što svijet u daljoj budućnosti postigne status svjetla i života.

114:1.4 Neki vjeruju da Melkizedek neće doći da preuzme osobnu upravu nad poslovima Urantije sve do kraja tekućeg sudbenog razdoblja. Drugi vjeruju da Knežev namjesnik ne može doći, kao takav, sve dok se Mihael ne vrati na Urantiju, kako je obećao za svog zemaljskog života. Ostali pak, uključujući i ovog autora, svakog časa očekuju Melkizedekovu pojavu.

2. VIJEĆE PLANETARNIH NADGLEDNIKA

114:2.1 Od doba Mihaelovog darivanja na vašem svijetu, općenita uprava nad Urantijom pripada specijalnoj skupini na Jeruzemu koja se sastoji od dvadeset četiri negdašnja žitelja Urantije. Dok nam nisu poznate kvalifikacije za članstvo u ovom povjerenstvu, primijetili smo da su svi njegovi pripadnici na neki način učinili dopinos u uvećanju suvereniteta Vrhovnog u sustavu Satanije. Za života na Urantiji, svi su se pokazali istinskim vođama i (osim MakiventeMelkizedeka) njihova su upraviteljska svojstva dalje osnažena životom na prebivališnim svjetovima i obukom koju su primili kao državljani Jeruzema. Nakon što Lanaforgov kabinet nominira pripadnike ovog kabineta od dvadeset četiri člana, oni moraju primiti potvrdu od Svevišnjih Edentije, odobrenje od Opunomoćenog Stražara Jeruzema i postavku na dužnost od Gabrijela iz Salvingtona uz suglasnost Mihaela. Privremeno imenovani članovi ovog povjerenstva specijalnih nadglednika imaju jednaku ovlast kao stalni članovi.

114:2.2 Ovo se vijeće planetarnih upravitelja naročito bavi nadzorom onih aktivnosti na vašem svijetu koje proizlaze iz činjenice da je Mihael tu obavio svoje završno darivanje.Oni su u bliskom i neposrednom odnosu s Mihaelom zahvaljujući vezivnim aktivnostima određene Briljantne Večernje Zvijezde koja je pratila Isusa u smrtnom darivanju.

114:2.3 U današnje vrijeme jedan Ivan, poznat kao "Krstitelj" je predsjednik tog vijeća kada ono zasjeda na Jeruzemu. No, po službenoj dužnosti na čelu tog vijeća je Opunomoćeni Stražar Satanije, izravni i osobni predstavnik Pomoćnog Salvingtonskog Inspektora i Vrhovnog Izvršitelja Orvontona.

114:2.4 Članovi istog tog povjerenstva bivših žitelja Urantije također djeluju kao savjetodavni nadzornici trideset šest drugih svjetova vašeg sustava koji su izolirani prilikom pobune; njihova se vrijedna služba sastoji u tome što pomažu Lanaforgu, Sustavnom Vladaru, da bude u bliskom i blagonaklonom kontaktu s poslovima onih planeta koji su još uvijek više ili manje pod najvišom kontrolom Očeva Zviježđa s Norlatiadeka. Ova dvadeset četiri savjetnika često individualno posjećuju karantirane planete, a posebno Urantiju.

114:2.5 Svaki od ovih izoliranih svjetova ima slična savjetodavna povjerenstva različite veličine u koja ulaze negdašnji žitelji ovih planeta, ali sva ta povjerenstva su podređena dvadeset četveročlanoj skupini Urantije. Dok se pripadnici povjerenstva Urantije aktivno zanimaju za sve faze ljudskog napretka svakog izoliranog svijeta Satanije, oni se osobito i naročito zanimaju za dobrobit i napredak smrtnih rasa Urantije, kako sami neposredno i izravno ne nadgledaju poslove bilo kojeg drugog svijeta osim Urantije, a čak i tu nemaju potpuni autoritet izuzev u određenim domenama koje se tiču smrtnog opstanka.

114:2.6 Nitko ne zna koliko će ova dvadeset i četiri savjetnika Urantije nastaviti djelovati u svojoj sadašnjoj ulozi, odvojena od redovitog programa kozmičkih aktivnosti. Oni će bez sumnje nastaviti služiti na svojim sadašnjim dužnostima do neke promjene u planetarnom statusu - svršetka tekućeg sudbenog razdoblja, ostvarenja pune vlasti MakiventeMelkizedeka, konačne presude nad Luciferovom pobunom ili nove pojave Mihaela na svijetu njegovog završnog darivanja. Glavni guverner Urantije koji trenutno vlada i prebiva na Urantiji vjeruje da će osim Makivente svima biti dopušteno da nastave uspon prema Raju čim satanijski sustav bude ponovo uključen u krugove zviježđa. Ali postoje i druga mišljenja.

3. GLAVNI DOMAĆI GUVERNER

114:3.1 Svakih stotinu godina Urantija vremena, jeruzemski korpus od dvadeset četiri planetarna nadglednika imenuje jednog od svojih članova da živi na vašem svijetu kao izvršni predstavnik Urantije, njezin domaći guverner. U vrijeme pripreme ovih pripovijesti promijenjen je ovaj izvršni činovnik - devetnaesti je zamijenjen dvadesetim. Nećemo obznaniti ime vašeg današnjeg planetarnog nadglednika zato što su smrtnici jako skloni obožavati, ako ne i bogoštoviti, svoje izuzetne ljudske i nadljudske vođe.

114:3.2 Glavni domaći guverner nema stvarnog osobnog autoriteta u upravljanju svjetskim poslovima, osim što je zastupnik dvadeset četiri jeruzemska savjetnika. On djeluje kao koordinator nadljudske uprave, ugledni poglavar i univerzalno priznati vođa nebeskih bića koja djeluju na Urantiji. Svi redovi anđeoskog mnoštva smatraju ovog guvernera svojim koordinirajućim upraviteljem, dok ujedinjena srednja bića, od odlaska 1-2-3 prvog da postane jedan od dvadeset četiri savjetnika, doista smatraju pripadnike smjenjujućeg niza guvernera svojim planetarnim očevima.

114:3.3 Iako glavni guverner ne posjeduje stvarni i osobni autoritet na planetu, on svakodnevno objavljuje mnoštvo odluka i rješenja koja su prihvaćena kao konačna u očima svih zainteresiranih ličnosti. On je mnogo više očinski savjetnik nego tehnički upravitelj. Na određene načine on djeluje onako kako bi to učinio Planetarni Knez, ali njegova administracija daleko više sliči upravi Materijalnih Sinova.

114:3.4 Vlada Urantije je zastupljena u vijećima Jeruzema u skladu s rasporedom gdje ovaj glavni guverner koji se vraća s dužnosti s Urantije preuzima poziciju privremenog člana kabineta Sustavnog Vladara Planetarnih Kneževa. Bilo je za očekivati, kada je Melkizedek imenovan namjesničkim zamjenikom Kneza, da on smjesta treba preuzeti njegovo mjesto u vijeću Planetarnih Kneževa Satanije, ali još uvijek nije ništa poduzeo u tom smjeru.

114:3.5 Nadmaterijalna vlada Urantije ne održava vrlo blizak odnos s višim upravnim tijelima lokalnog svemira. Na neki način, glavni domaći guverner predstavlja Svijet Spasenja kao i Jeruzem, budući da djeluje u ime dvadeset četiri savjetnika koji neposredno zastupaju Mihaela i Gabrijela. A kao državljanin Jeruzema, planetarni guverner može djelovati kao glasnogovornik Sustavnog Vladara. Vlasti zviježda su izravno zastupljene u Sinu Vorondadeku, promatraču Edentije.

4. SVEVIŠNJI PROMATRAČ

114:4.1 Uprava nad Urantijom je dalje komplicirana time što je neposredno nakon planetarne pobune vlada Norlatiadeka proizvoljno preuzela planetarnu vlast. Na Urantiji je još uvijek prisutan Sin Vorondadek, promatrač Svevišnjih iz Edentije koji u odsutnosti Mihaelovogneposrednog sudjelovanja funkcionira kao povjerenik planetarne vlade. Svevišnji promatrač (povremeno i namjesnik) je dvadeset i treći promatrač koji na taj način služi na Urantiji.

114:4.2 Određene skupine planetarnih problema su još uvijek pod kontrolom Svevišnjih Edentije, koji su preuzeli ovu nadležnost u vrijeme Luciferove pobune. Vlast u tim pitanjima ima Sin Vorondadek - promatrač Norlatiadeka - koji održava vrlo blizak savjetodavni odnos s planetarnim nadglednicima. Na Urantiji aktivno djeluju povjerenici rasnih pitanja, dok su starješine brojnih njihovih skupina neformalno pripojene domaćem promatraču Vorondadeka koji djeluje kao njihov savjetodavni upravitelj.

114:4.3 U kriznim situacijama, stvarni i suvereni starješina vlade, osim u nekim čisto duhovnim pitanjima, je ovaj Sin Vorondadek iz Edentije koji je sada na promatračkoj dužnosti. (U tim isključivo duhovnim problemima i nekim posve osobnim pitanjima, čini se da vrhovna vlast pripada zapovjedniku arhanđela koji je pripojen odjelnom centru ove nedavno formirane skupine na Urantiji.)

114:4.4 Svevišnji promatrač ima moć da preuzme planetarnu vlast po vlastitom nahođenju u slučaju ozbiljnih planetarnih kriza, što se prema zapisima dogodilo trideset i tri puta u povijesti Urantije. U takvim slučajevima Svevišnji promatrač djeluje kao namjesnik Svevišnjeg s neospornim autoritetom nad svim služiteljima i administrativnim upraviteljima na planetu, izuzev odjelne organizacije arhanđela.

114:4.5 Namjesništva Vorondadeka nisu neuobičajena na planetima koji su izolirani pobunom, jer Svevišnji uvijek mogu intervenirati u bilo kojem trenutku u poslove naseljenih svjetova i nametnuti svoju visoku mudrost u poslovima kraljevstva ljudi.

5. PLANETARNA VLADA

114:5.1 Teško je objasniti stvarnu administrativnu vladu Urantije. Tu ne postoji formalna vlada po uzoru na kozmičku organizaciju i njezine zakonodavne, izvršne i sudbene odjele. Dvadeset i četiri savjetnika po svojoj upravi najviše nalikuju zakonodavnoj planetarnoj vladi. Glavni guverner je provizorni i savjetodavni izvršni, a pravo vetovanja odluka ima Svevišnji promatrač. Na planetu nema apsolutno nikakve autoritativne sudske vlasti - samo pomirbena povjerenstva.

114:5.2 O većini problema vezanih za serafine i srednja bića - uz obostranu suglasnost - odlučuje guverner. No, osim kad izražava mandate dvadeset i četiri savjetnika, njegove odluke su predmet žalbe i mogu biti ispitane pred pomirbenim komisijama, lokalnim vlastima planetarne funkcije, pa čak i pred Sustavnim Vladarom iz Satanije.

114:5.3 Naročita služba serafina i neuobičajeni načini djelovanja srednjih bića donekle nadomještaju odsutnost utjelovljenog osoblja Planetarnog Kneza i materijalne uprave Adamičkog Sina i Kćeri. Trojedina prisutnost arhanđela, Svevišnjeg promatrača i glavnog guvernera učinkovito kompenziraju odsutnost Planetarnog Kneza.

114:5.4 Ova vrlo labavo organizirana planetarna i ponešto osobna vlada djeluje više nego učinkovito zbog uštede vremena koja proizlazi iz praktične službe arhanđela i njihovog uvijek spremnog kruga koji se tako često koristi u slučaju planetarnih kriza i administrativnih poteškoća. Tehnički, planet je i dalje duhovno izoliran od krugova Norlatiadeka, a u slučaju nužde taj hendikep se može nadomjestiti korištenjem kruga arhanđela. Planetarna izolacija, naravno, ne pogađa toliko individualne smrtnike jer je prije tisuću devet stotina godina na njih izliven Duh Istine.

114:5.5 Svaki upravni dan Urantije počinje sa savjetodavnim vijećanjem kojem prisustvuju glavni guverner, planetarni šef arhanđela, Svevišnji promatrač, nadzorni supernafim, glavni domaći Nositelj Života i uzvanici bilo iz određenih redova visokih kozmičkih Sinova ili učenika koji posjećuju planet.

114:5.6 U sastav administrativnog kabineta glavnog guvernera ulazi dvanaest serafina, aktivnih načelnika dvanaest skupina specijalnih anđela koji djeluju kao neposredni nadljudski direktori planetarnog napretka i stabilnosti.

6. GLAVNI SERAFINI PLANETARNOG NADZORA

114:6.1 Kad je prvi guverner stigao na Urantiju (istovremeno s izlijevanjem Duha Istine), on je bio u pratnji dvanaest korpusa specijalnih serafina - diplomiranih studenata Svijeta Serafina - koji su odmah dodijeljeni na određene specijalne planetarne službe. Ovi su uzvišeni anđeli poznati kao glavni serafini planetarnog nadzora koji su, osim što se nalaze pod vrhovnom kontrolom planetarnog Svevišenjeg promatrača, pod izravnom upravom glavnog domaćeg guvernera.

114:6.2 Tih dvanaest skupina anđela, dok djeluju pod općim nadzorom domaćeg guvernera, također neposredno odgovaraju serafinskom vijeću dvanaestorice, aktivnim načelnicima svake skupine. Ovo vijeće pored toga služi kao dobrovoljni kabinet glavnog domaćeg guvernera.

114:6.3 Kao planetarni šef serafina, ja predsjedavam tim vijećem serafinskih šefova, a ja sam serafinski dobrovoljac primarnog reda koji služi na Urantiji kao nasljednik nekadašnjeg šefa anđeoskog mnoštva na planetu, koji je bio zaveden Kaligastijinom pobunom.

114:6.4 Dvanaest korpusa glavnih serafina planetarnog nadzora djeluju na Urantiji kako slijedi:

114:6.5 1. Anđeli epoha. Ovo su anđeli suvremene ere, vašeg sudbenog razdoblja. Tim nebeskim služiteljima su povjereni nadzor i uprava nad poslovima svake pojedine generacije, kako se sami po sebi lako mogu uklopiti i prilagoditi mozaiku bilo kojeg doba. Korpus koji trenutno služi na Urantiji je treći koji je pripojen planetu u tekućem sudbenom razdoblju.

114:6.6 2. Anđeli napretka. Ovim je serafinima povjerena dužnost pokretanja evolucijskog napretka za dugog niza društvenih razdoblja. Oni promiču razvoj svojstvenih progresivnih sklonosti evolucijskih bića; oni neprestano nastoje ostvariti to što bi trebalo biti. Skupina koja je trenutno na dužnosti je druga koja je pripojena planetu.

114:6.7 3. Čuvari religije. Ovo su "anđeli crkvi," iskreni borci za ono što jeste i što je bilo. Oni nastoje održati ideale onoga što je preživjelo iz prošlosti radi sigurnog prijenosa moralnih vrijednosti iz jedne epohe u drugu. Oni osujećuju rad anđela napretka, dok nastoje prenijeti iz generacije u generaciju neuništive vrijednosti starih i prolaznih drušvenih formi koje oni nastoje preinačiti u nove i stoga manje postojane uzorke misli i ponašanja. Ovi anđeli se zalažu za duhovne forme, ali oni nisu izvor golemog sektaštva i besmislenih spornih podjela među tobožnjim vjernicima. Korpus koji trenutno djeluje na Urantiji peti je po redu na toj dužnosti.

114:6.8 4. Anđeli nacionalnog života. Ovo su "anđeli truba," upravitelji političkih predstava nacionalnog života Urantije. Skupina koja danas služi u kontroli međunarodnih odnosa je četvrti korpus u toj ulozi na planetu. Služba ovog serafinskog odjela osobito omogućuje da "Svevišnji vladaju u kraljevstvima ljudi."

114:6.9 5. Anđeli rasa. To su oni koji rade na očuvanju evolucijskih rasa vremena, neovisno o njihovoj političkoj pripadnosti i religioznoj orijentaciji. Na Urantiji postoje ostaci devet ljudskih rasa koje su pomiješane i kombinirane u današnjim ljudima. Ovi serafini su blisko povezani sa službom povjerenika rasnih pitanja, a na Urantiji trenutno djeluje izvorni korpus koji je pripojen planetu nedugo nakon Duhova.

114:6.10 6. Anđeli budućnosti. Ovo su anđeli budućih nagovještaja, koji prognoziraju buduća razdoblja i planiraju ostvarenje boljih događaja novog i naprednijeg sudbenog razdoblja; oni su arhitekti novih epoha. Skupina koja je sada na planeti služi u toj ulozi od početka suvremenog sudbenog razdoblja.

114:6.11 7. Anđeli prosvjetljenja. Urantija danas uživa pomoć trećeg serafinskog korpusa koji je posvećen unaprijeđenju planetarnog obrazovanja. Ovi anđeli rade na mentalnoj i moralnoj obuci individua, obitelji, grupa, škola, društvenih zajednica, nacija i cijelih rasa.

114:6.12 8. Anđeli zdravstva. Ovi su serafinski služitelji pripojeni u pomoć tih smrtnih utjecaja posvećenih promociji zdravlja i prevenciji bolesti. Ovaj korpus je šesti po redu od početka ovog sudbenog razdoblja.

114:6.13 9. Serafini obiteljskog života. Urantija uživa službu pete skupine anđeoskih služitelja koja je posvećena očuvanju i unaprjeđenju doma - osnovne institucije ljudske civilizacije.

114:6.14 10. Anđeli industrije. Ova serafinska grupa radi na unaprjeđenju industrijskog razvoja i poboljšanju ekonomskih uvjeta među narodima Urantije. Ovaj je korpus sedam puta smijenjen od Mihaelovog darivanja.

114:6.15 11. Anđeli razonode. Ovo su serafini koji potiču vrijednosti igre, humora i odmora. Oni neprestano nastoje unaprijediti čovjekovu rekreacijsku razonodu, čime promiču korisnije korištenja slobodnog vremena. Na Urantiji trenutno služi treći takav korpus.

114:6.16 12. Anđeli nadljudske službe. Ovo su anđeli anđela, serafini koji su raspoređeni u službu svim drugim nadljudskim planetarnim bićima privremenog ili stalnog smještaja na planetu. Ovaj je korpus služio od početka suvremenog sudbenog razdoblja.

114:6.17 Kad se ove glavne serafinske skupine raziđu u mišljenju u pitanjima planetarnih postupaka i procedura, glavni guverner obično rješava njihove sporove, a oni mogu podnijeti tužbu na njegove odluke ovisno o naravi i ozbiljnosti pitanja pod nesporazumom.

114:6.18 Ni jedna od ovih anđeoskih skupina nema izravnu i proizvoljnu kontrolu nad domenama svojeg djelovanja. One ne mogu u potpunosti kontrolirati poslove svojih područja, ali imaju i koriste moć manipuliranja planetarnih uvjeta i uz njih vezanih okolnosti kako bi pozitivno utjecali na sfere ljudske aktivnosti koje su im povjerene na dužnost.

114:6.19 Glavni serafini planetarnog nadzora koriste mnoge utjecaje pri sprovedbi svojih misija. Oni djeluju kao idejni klirinški zavodi, fokalizatori uma i predlagači projekata. Dok nisu u stanju unijeti nove i više koncepte u ljudske umove, oni često nastoje osnažiti neki viši ideal koji se već pojavio u ljudskom intelektu.

114:6.20 No, osim tih mnogobrojnih sredstava pozitivnog djelovanja, glavni serafini nastoje zaštititi planetarni napredak od ozbiljnijih opasnosti mobiliziranjem, obukom i održavanjem rezervnog korpusa sudbine. Glavna funkcija tih rezervista je osiguranje od sloma evolucijskog napretka; oni su sredstva kojima nebeske sile zaštićuju svijet od iznenađenja; oni su jamstva protiv katastrofe.

7. REZERVNI KORPUS SUDBINE

114:7.1 Rezervni korpus sudbine se sastoji od muškaraca i žena koji žive na Urantiji, a koji su primljeni u posebnu službu upravitelja svjetskih poslova. U ovaj korpus ulaze muškarci i žene svih generacija koje su svjetski upravitelji duha odabrali da pomognu u darivanju milosti i mudrosti djeci vremena na evolucijskim svjetovima. Smrtnici koji su obdareni voljom obično počinju sudjelovati u vezivnom ostvarenju programa uspona čim se pokažu vrijednima povjerenja i sposobnim za preuzimanje takvih odgovornosti. U skladu s tim, čim se ovi muškarci i žene pojave na pozornici vremenskih aktivnosti s dovoljnim mentalnim sposobnostima, odgovarajućim moralnim statusom i neophodnom duhovnosti, oni se vrlo brzo dodjeljuju odgovarajućim nebeskim skupinama planetarnih ličnosti kao ljudski veznici, smrtni pomoćnici.

114:7.2 Po odabiru i postavci ljudskih bića na položaj zaštitnika planetarne sudbine, kad postanu centralnim sudionicima u planovima svjetskih administrativnih upravitelja, planetarni starješina serafina potvrđuje njihovu privremenu povezanost sa serafinskim korpusom i imenuje osobnog čuvara sudbine koji s njima služi. Svi rezervisti imaju samosvjesne Ispravljače, a većina njih djeluje u višim kozmičkim krugovima intelektualnog postignuća i duhovnog ostvarenja.

114:7.3 Planetarni smrtnici su odabrani za službu u rezervnom korpusu sudbine naseljenih svjetova zbog:

114:7.4 1. Naročite sposobnosti da potajno prime obuku za brojne eventualne hitne misije u izršenju različitih svjetskih aktivnosti.

114:7.5 2. Svesrdnoj predanosti nekom posebnom društvenom, ekonomskom, političkom, duhovnom ili drugom cilju, kao i njihovoj spremnosti da služe bez ljudskih priznanja i nagrada.

114:7.6 3. Posjedovanju izuzetno svestranih Misaonih Ispravljača koji su često stekli iskustva prije dolaska na Urantiju u nošenju s planetarnim teškoćama i prijetećim svjetskim krizama.

114:7.7 Svaki odjel planetarne nebeske službe ima vezu s jednim vezivnim korpusom ovih smrtnika sudbine.Prosječan naseljeni svijet ima sedamdeset zasebnih korpusa sudbine koji su blisko povezani s nadljudskim bićima koja upravljaju svjetskim poslovima. Na Urantiji postoji dvanaest rezervnih korpusa sudbine, jedan za svaku planetarnu skupinu serafinskog nadzora.

114:7.8 U dvanaest rezervnih skupina sudbine koji djeluju na Urantiji ulaze planetarni smrtnici koji su pripremljeni za brojne centralne svjetske položaje i koji su svakog časa pripravni djelovati u slučaju planetarne krize. Ovaj združeni korpus trenutno broji 962 osobe. Najmanji korpus ima 41- og, a najveći 172 člana. S izuzetkom desetak kontaktnih ličnosti, članovi ove jedinstvene grupe su u potpunosti nesvjesni njihove pripreme za eventualno sudjelovanje u određenim planetarnim krizama. Ove smrtnike odabiru njihovi budući korpusi, a oni su tako obučeni i uvježbani u dubokom umu kombiniranom tehnikom Misaonog Ispravljača i serafinskog čuvara. Brojne druge nebeske ličnosti često sudjeluju u ovoj nesvjesnoj obuci, a srednja bića izvršavaju bitne i neizostavne aktivnosti u cijeloj ovoj specijalnoj pripremi.

114:7.9 Na mnogim svjetovima, bolje prilagođena sekundarna srednja bića su u stanju postići različite stupnjeve kontakta s Misaonim Ispravljačima određenih prikladno građenih smrtnika vještim prodorom u um u kojem ovaj Ispravljač živi. (Ova su se otkrivenja materijalizirala na engleskom jeziku Urantije upravo zahvaljujući tako povoljnom spoju kozmičkih prilagođenja.) Takvi potencijalni kontaktni smrtnici evolucijskih svjetova postaju mobilizirani u brojne rezervne korpuse i u određenoj se mjeri može reći da se upravo kroz ove manje grupe dalekovidih ličnosti ostvaruje napredak duhovne civilizacije i da upravo zahvaljujući njima Svevišnji mogu vladati u kraljevstvima ljudi. Muškarci i žene koji pripadaju ovom rezervnom korpusu sudbine postižu određenu mjeru kontakta sa svojim Ispravljačima upravo ovim posredničkim djelovanjem srednjih bića; ali ovi rezervisti obično nisu poznati kao takvi u krugu svojih bližnjih, osim u onim rijetkim društvenim situacijama i duhovnim krizama u kojima ti rezervisti nastoje spriječiti raspad evolucijske kulture ili nestanak svjetla živuće istine. Na Urantiji se ovi rezervisti sudbine rijetko mogu naći na stranicama knjiga ljudske povijesti.

114:7.10 Rezervisti nesvjesno rade na očuvanju bitnih planetarnih podataka. Mnogo puta, prilikom smrti jednog rezerviste, dolazi do prijenosa bitnih podataka iz uma umirućeg rezerviste u um njegovog mlađeg nasljednika spoj enimdjelovanj em dva Misaona Ispravljača. Ispravljači nesumnjivo djeluju na mnoge druge nama nepoznate načine u ovom rezervnom korpusu.

114:7.11 Premda rezervni korpus sudbine koji djeluje na Urantiji nema stalnog poglavara, on ima stalna vijeća koja tvore njegovu upravnu organizaciju. Ona se sastoje od sudbenog vijeća, povijesnog vijeća, vijeća političkog suvereniteta i mnogih drugih. S vremena na vrijeme i ovisno o svojoj korpusnoj organizaciji, ovi permanentni rezervni korpusi posvećeni određenim specijalnim aktivnostima odabiru određene smrtnike za svoje naslovne (smrtne) poglavare. Status takvih rezervnih poglavara obično ima privremeno trajanje od par sati, ograničeno na ostvarenje nekog pojedinačnog zadatka.

114:7.12 Rezervni korpus Urantije je imao najbrojnije članstvo u doba adamita i andita, neprestano opadajući kako se ljubičasta krv sve više miješala s drugim rasama i dostižući najnižu razinu u vrijeme Duhova, nakon čega je članstvo ovog rezervnog korpusa postupno počelo rasti.

114:7.13 korpus žitelja Urantije koji su svjesni svog kozmičkog državljanstva trenutno broji više od tisuću članova čiji uvid u kozmičku pripadnost daleko nadilazi domene njihovog svijeta, premda mi nije dopušteno obznaniti stvarnu narav funkcije ove jedinstvene grupe živih ljudskih bića.)

114:7.14 Smrtnici Urantije ne trebaju dopustiti djelomičnu duhovnu izolaciju njihovog svijeta od određenih krugova lokalnog svemira da ih navede na misao da im je svemir okrenuo leđa ili da su neka odbačena planetarna siročad. Na planetu je operativan vrlo jasan i učinkovit nadljudski nadzor nad svjetskim poslovima i ljudskim sudbinama.

114:7.15 No, istina je da vi, u najboljem slučaju, možete imati tek nejasnu predodžbu o idealnoj planetarnoj vladi.Od ranih vremena Planetarnog Kneza, Urantija je patilaod pobačaja božanskog plana svjetskog rasta i rasnog razvoja. Nad odanim žiteljima satanijskih svjetova ne djeluje uprava kakva postoji na Urantiji. Ipak, u usporedbi s drugim izoliranim svjetovima, vaše planetarne vlade nisu toliko nazadne; samo jedan ili dva svijeta su gori od vašeg, nekoliko ih je nešto boljih, dok na većini ostalih svjetova vladaju više ili manje jednake okolnosti.

114:7.16 Čini se da nitko u cijelom lokalnom svemiru ne zna kad će doći kraj nepostojanosti statusa planetarne administracije. U Nebadonu, Melkizedeci su skloni mišljenju da može doći do vrlo malo promjene u planetarnoj upravi i administraciji do Mihaelovog drugog osobnog dolaska na Urantiju. Bez sumnje u ovom trenutku, ako ne i prije, nesumnjivo će nastupiti značajne promjene u planetarnoj upravi. Ali nitko nije u stanju predočiti kakva će biti narav tih promjena u svjetskoj administraciji. Ne postoji presedan sličnom događaju u cijeloj povijesti naseljenih svjetova svemira Nebadona. Među mnogim teško shvatljivim stvarima u vezi buduće uprave nad Urantijom, istaknuto je pitanje lokacije planetarnog kruga i odjeljnog sjedišta arhanđela.

114:7.17 Kozmička vijeća nisu zaboravila vaš izolirani svijet. Urantija nije kozmičko siroče stigmatizirano grijehom koje je izgubilo božansku zaštitu zbog planetarne pobune. Od Uverse do Svijeta Spasenja, pa čak i do Jeruzema, Havone i Raja, svi znaju gdje se nalazimo; a vi smrtnici koji trenutno živite na Urantiji uživate jednako brižnu i odanu zaštitu kao da vaš svijet nije posvjedočio izdaju nevjernog Planetarnog Kneza - pa čak i više.Zauvijek je istina da "sam vas Otac voli."

114:7.18 [Predstavio Šef Serafina koji boravi na Urantiji.]

Back to Top