Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 113 : SERAFINSKI ČUVARI SUDBINE

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 113 : SERAFINSKI ČUVARI SUDBINEPOGLAVLJE 113 : SERAFINSKI ČUVARI SUDBINE

113:0.1 NAKON što smo vas uspoznali sa Služiteljskim Duhovima Vremena i Glasničkim Mnoštvima Prostora, želimo vas upoznati s anđelima čuvarima, serafinima koji su odani službi individualnim smrtnicima, radi čijeg uzvišenja i usavršenja je doveden u postojanje cijeli životonosni program duhovnog napredovanja. U toku prošlih stoljeća Urantije, ovi su čuvari sudbine više ili manje bili jedina poznata skupina anđela.Planetarni serafini uistinu predstavljaju služiteljske duhove koji su poslani da služe bićima pred kojima stoji nastavak života. Ovi pridruženi serafini rade kao duhovni pomagači smrtnom čovjeku u svim velikim događajima, u prošlosti kao i danas. U mnogim otkrivenjima, "riječ su saopćili anđeli"; mnogi nalozi nebeski su "primljeni preko službe anđela."

113:0.2 Serafini su tradicionalni nebeski anđeli; oni su duhovi služitelji koji žive u vašoj neposrednoj blizini i koji vam uveliko pomažu. Oni su služili na Urantiji od najranijih dobi ljudske inteligencije.

1. ANĐELI ČUVARI

113:1.1 Učenje o anđelima čuvarima nije mit; određene grupe ljudskih bića uistinu imaju osobne anđele. Isus je aludirao na tu činjenicu kad je, govoreći o djeci nebeskog kraljevstva, rekao: "Pazite da ne prezrete ni jednog od ovih malenih, jer anđeli njihovi, kažem vam, na nebesima neprestano gledaju prisutnost duha Oca moga nebeskog."

113:1.2 Izvorno, serafini su bili različito pripojeni različitim rasama Urantije. No, nakon Mihaelovog darivanja, oni se postavljaju na dužnost ovisno o ljudskoj inteligenciji, duhovnosti i sudbini. Intelektualno, čovječanstvo se dijeli u tri klase:

113:1.3 1. Maloumnike - bića koja nemaju normalnu moć volje; one koji ne mogu donijeti prosječne odluke. U ovu grupu spadaju oni koji ne mogu spoznati Boga; oni kojima nedostaje sposobnost za inteligentno obožavanje Božanstva. Maloumnici Urantije imaju jedan serafinski zbor - jednu posadu - zajedno s jednim bataljonom kerubina, koji su im pripojeni ne samo kao služitelji, već i da osiguraju da ova bića prime pravdu i milost u svojim životnim bitkama na zemlji.

113:1.4 2. Ljude prosječnog, normalnog uma. Sa stanovišta serafmske službe, većina muškaraca i žena pripadaju jednoj od sedam klasa, ovisno o ovladanim krugovima ljudskog napredovanja i duhovnog razvoja.

113:1.5 3. Ljude izvanrednog umnog obdarenja - one koji donose značajne odluke i koji imaju nesumnjiv potencijal za duhovno postignuće; muškarce i žene koji više ili manje održavaju kontakt sa svojim Ispravljačima; članove različitih rezervnih zborova sudbine. Bez obzira u kojem se krugu čovjek nalazio, ako takva individua uđe u sastav jednog od više rezervnih zborova sudbine, ona na licu mjesta prima osobnog serafina i od tog časa pa sve do kraja zemaljskog puta, taj smrtnik uživa neprestanu službu i neumorno bdijenje anđela čuvara. Isto tako, kad bilo koje ljudsko biće donese najvišu odluku, kad se stvarno zaruči sa svojim Ispravljačem, ta duša smjesta prima osobnog čuvara.

113:1.6 U službi takozvanim normalnim bićima, serafinski zadaci ovise o postignuću krugova intelektualnosti i duhovnosti određenog ljudskog bića. Čovjek počinje putovati u svom umu smrtničkog utjelovljenja u sedmom krugu i napreduje prema unutra u težnji da unaprijedi samorazumijevanje, samosavladavanje i samokontrolu; i krug za krugom nastavljate napredovati sve dok (ako prirodna smrt ne prekine vaš životni rad i ne prenese vaše borbe na prebivališne svjetove) ne dostigne prvi ili unutarnji krug relativnog kontakta i duhovnog zajedništva s unutarnjim Ispravljačem.

113:1.7 U početnom ili sedmom krugu, tisući ljudskih bića pripojen je jedan anđeo čuvar i jedna posada pomoćnih kerubina.U šestom krugu, serafinski par u pratnji jednog kerubina vodi uspinjuće skupine od pet stotina smrtnika. Nakon postignuća petog kruga, ljudska bića ulaze u sastav skupina koje broje otprilike stotinu članova i nad kojom bdije jedan par serafina čuvara zajedno s jednom posadom kerubina. Po postignuću četvrtog kruga, smrtna se bića sabiru u desetočlane skupine i ponovo je slučaj da se na dužnost postavlja serafinski par kojem pomaže posada kerubina.

113:1.8 Nakon što se smrtnički um oslobodi inercije životinjskog nasljeđa i postigne treći krug ljudske intelektualnosti i stečene duhovnosti, osobni se anđeo (u stvarnosti dva anđela) u istom času u potpunosti i isključivo odaje službi ovom uspinjućem smrtniku. I tako ove ljudske duše, i pored toga što im neprekidno služe sve učinkovitiji unutarnji Misaoni Ispravljači, također primaju apsolutnu pomoć ovih osobnih čuvara sudbine u svojim nastojanjima da završe treći, premoste drugi i postignu prvi krug.

2. ČUVARI SUDBINE

113:2.1 Serafini ne nose naziv čuvari sudbine sve dok ne budu pripojeni ljudskoj duši koja je ostvarila jedno ili više sljedećih postignuća: bilo da je donijela najvišu odluku da će postati nalik Bogu, da je ušla u treći krug, ili da je postala dijelom jednog od više rezervnih zborova sudbine.

113:2.2 U evoluciji ljudskih rasa, čuvar sudbine prima dužnost da prati prvo biće koje ovlada neophodnim krugovima. Na Urantiji, prvi smrtnik koji je stekao osobnog čuvara bio je Rantovok, drevni mudrac crvene rase.

113:2.3 Sve anđeoske dužnosti provodi skupina serafinskih dobrovoljaca i ovi se zadaci uvijek dodjeljuju u skladu s ljudskim potrebama i ovisno o statusu anđeoskog para - po razmatranju serafinskog iskustva, vještine i mudrosti. Samo serafini koji su dugo bili na dužnosti, koji su stekli bogatije iskustvo i prošli kroz ozbiljnije kušnje, postaju čuvari sudbine. Mnogi čuvari postižu vrijedno iskustvo služeći na onim svjetovima gdje bića ne postižu spajanje s Ispravljačima. Kao što je to slučaj s Ispravljačima, serafini prate ova bića u toku njihovog života, nakon čega primaju slobodu i priliku da se prihvate novih zadataka. Veliki broj čuvara koji služe na Urantiji je prvo stekao iskustvo na drugim svjetovima.

113:2.4 U slučaju da ljudska bića ne uspiju preživjeti smrt, njihovi osobni ili grupni anđeli mogu više puta služiti na sličnim položajima na jednom te istom planetu. Serafini razvijaju sentimentalan odnos prema individualnim svjetovima, kao i posebnu naklonost prema određenim rasama i tipovima smrtnih stvorenih bića s kojima su bili tako blisko i intimno povezani.

113:2.5 Anđeli razvijaju trajnu naklonost prema ljudima kojima služe; da si možete predočiti serafine, i vi bi prema njima razvili toplu naklonost. Kad bi se čovjek oslobodio svog materijalnog tijela i primio obličje duha, postao bi vrlo blizak anđelima po većini osobina ličnosti. Oni dijele većinu vaših emocija i doživljavaju neke koje vama nisu poznate. Jedina vaša emocija koju je njima ponešto teško shvatiti je nasljeđe životinjskog straha koje igra tako značajnu ulogu u mentalnom životu prosječnih žitelja Urantije. Anđelima je istinski teško shvatiti zašto tako često dopuštate da vaše intelektualne moći - čak i vaša religiozna vjera - postanu predmetom straha, da budu tako podrobno demoralizirani besmislenom panikom smrtnih bojazni i tjeskoba.

113:2.6 Svi serafini imaju individualna imena, premda su u registraturi njihove svjetske službe često označeni planetarnim brojevima. U glavnom centru svemira, oni se vode prema imenu i broju. Čuvar sudbine čovjeka koji je koršiten pri ovom kontaktu nosi broj 3 iz skupine pod brojem 17, posade broj 126, bataljona broj 4, jedinice broj 384, legije broj 6, vojarne broj 37, serafinske vojske Nebadona broj 182.314. Tekući broj koji obilježeva planetarnu postavku ovog serafina ovom ljudskom biću Urantije je 3.641.852.

113:2.7 Pri osobnoj službi čuvanja, djelujući kao anđeli čuvari sudbine, serafini uvijek služe dobrovoljno. U gradu gdje se vrši ova komunikacija, određeni smrtnik je nedavno primljen u rezervni zbor sudbine, i kako svi takvi smrtnici imaju osobne anđele čuvare, na dužnost se javilo više od stotinu osposobljenih serafina. Prema odluci planetarnog upravitelja, odabrano je dvanaest iskusnih osoba, među kojima je zatim odabran serafin koji je djelovao najprikladnijim vodičem ovog ljudskog bića na njegovom životnom putu. To jest, odabran je par - dva jednako obučena serafina; jedan od ova dva serafina će uvijek biti na dužnosti.

113:2.8 Serafinski zadaci nemaju ni časa prekida, ali bilo koji od dva anđela koja ulaze u sastav para može podmiriti sve služiteljske odgovornosti. Isto kao što je slučaj s kerubinima, serafini uglavnom služe u parovima, no za razliku od svojih manje naprednih suradnika, serafini nekom prilikom rade pojedinačno.Pri praktično svakom dodiru s ljudskim bićima, oni mogu djelovati kao individue. Oba anđela su neophodna samo prilikom komunikacije i službe na višim kozmičkim krugovima.

113:2.9 Nakon što serafinski par prihvati čuvarsku dužnost, on služi do kraja života svog ljudskog štićenika. Komplementarni anđeo (jedan od dva anđela) vodi zabilješke o poduzeću. Ovi komplementarni serafini su anđeli zapisničari smrtnika evolucijskih svjetova. Zapise vodi par serafina (kerubin i sanobin) koji uvijek surađuju sa serafinskim čuvarima, premda samo jedan serafin vodi bilješku događaja.

113:2.10 Čuvarica se povremeno oslobađa dužnosti (koju preuzima njezin komplement) kako bi se odmorila i obnovila životnu energiju koju prima iz kozmičkih krugova i za njezine odsutnosti, pridruženi kerubin djeluje kao zapisničar, što isto tako važi u slučaju da je drugi komplemetarni serafin odsutan.

3. ODNOS PREMA DRUGIM UTJECAJIMA DUHA

113:3.1 Jedna od najznačajnijih stvari koju čuvar sudbine čini u korist svog smrtnog štićenika počiva u ličnoj koordinaciji brojnih neličnih utjecaja duha koji se mogu nalaziti bilo unutar ili izvan uma, ili se mogu nadodavati umu i duši evoluirajućeg materijalnog stvorenog bića. Ljudi su ličnosti, i neličnim duhovima i predličnimjedinakama je jako teško uspostaviti izravan konatakt s tako visoko materijalnim i tako izričito ličnim umovima. Pri svojoj službi, anđeli čuvari više ili manje ujedinjuju sve ove utjecaje i čine ih raspoznatljivijim sve proširenijoj smrtničkoj naravi evoluirajuće ljudske ličnosti.

113:3.2 Ovaj serafinski čuvar štoviše posjeduje i koristi sposobnost usklađenja mnogostrukih utjecaja Beskonačnog Duha koji se kreću od domena fizičkih upravitelja i pomoćnih duhova uma do Svetog Duha Božanske Služiteljice i Sveprisutnog Duha - prisutnosti Rajskog Trećeg Izvora i Centra. Nakon što ujedini ove široko rasprostranjene služiteljske utjecaje koji vuku porijeklo od Beskonačnog Duha i nakon što ih učini osobnijim, serafin se zatim prihvaća usklađenja ovog ujedinjinog utjecaja Združenog Činitelja s prisutnostima duha Oca i Sina.

113:3.3 Ispravljač je prisutnost Oca; Duh Istine je prisutnost Sinova. Na nižim razinama ljudskog duhovnog iksustva, služba serafinskih čuvara ujedinjuje i koordinira ova božanska obdarenja. Pri svojoj službi smrtnim stvorenim bićima, anđeoski služitelji su bogato obdareni darom ujedinjenja Očeve ljubavi sa Sinovom milošću.

113:3.4 I u ovom se obznanjuje razlog zašto osobni serafinski čuvar vremenom postaje osobnim čuvarom uzoraka uma, formula sjećanja i stvarnosti duše preživjelog smrtnog bića u periodu koji posreduje između fizičke smrti i morontija uskrsnuća. Samo djeca Beskonačnog Duha mogu na takav način služiti smrtna bića u toku ove prelazne faze s jedne kozmičke razine na drugu, višu razinu. Čak i u završnom i prijelaznom počinku, na prijelazu iz vremena u vječnost, visoki će supernafim sudjelovati s vama u ovom prijelazu kako bi sačuvao identitet vašeg stvorenog bića i osigurao vaš osobni integritet.

113:3.5 Na duhovnoj razini, supernafini pretvaraju mnoge nelične i predlične kozmičke službe u lična iskustva; oni djeluju kao koordinatori. Na intelektualnoj razini, oni su uskladitelji uma i morontije; oni su tumači. Na fizičkoj razini, zahvaljujući svojoj povezanosti s Glavnim Fizičkim Upraviteljima i uz pomoć kooperativne službe srednjih bića, oni manipuliraju zemaljsko okruženje.

113:3.6 Ovo je pripovijed o mnogostrukim i složenim ulogama pridruženih serafina; a kako je moguće da tako podređena anđeoska ličnost - stvorena na tek malo višoj razini od čovječje - može izvršiti tako teške i složene stvari? Mi uistinu ne znamo odgovora, premda pretpostavljamo da ovu fenomenalnu službu na neki neobznanjen način olakšava neprepoznato i neobznanjeno djelovanje Vrhovnog Bića, Božanstva u procesu aktualizacije u svemirima vremena i prostora. Širom cijelog prostranstva sve naprednijeg opstanka, kroz i u sastavu Vrhovnog Bića, serafini su bitan dio neprekidnog ljudskog napredovanja.

4. SERAFINSKE DOMENE DJELOVANJA

113:4.1 Serafinski čuvari nisu um, premda potječu od istog izvora - Stvaralačkog Duha - od kojeg je potekao um. Serafini su stimulatori uma; oni neprestano nastoje potaći ljudski um da donese odluke koje vode njegovom ostvarenju krugova uma. Oni ne djeluju onako kako djeluju Ispravljači - iznutra i kroz dušu - već izvana, usmjeravajući svoje djelovanje prema unutra kroz društveno, etičko i moralno okruženje ljudskih bića. Serafini nisu božanski Ispravljači koji čovjeka mame k Ocu, premda djeluju kao osobna služiteljska sredstva Beskonačnog Duha.

113:4.2 Smrtni čovjek, koji je predmet Ispravljačevog vodstva, jednako je podložan serafinskom vodstvu. Ispravljač predstavlja bit čovjekove vječne naravi; serafin je učitelj čovjekove evoluirajuće naravi - za ovog života smrtničkog uma, za narednog života, morontijalne duše. Na prebivališnim svjetovima, bit ćete svjesni i upoznati sa svojim serafinskim učiteljima, premda ih za prvog života ljudi obično nisu svjesni.

113:4.3 Serafini su učitelji ljudskih bića koji usmjeravaju ljudske ličnosti stazama novih i sve naprednijih iskustava. Prihvatiti serafinsko vodstvo vrlo rijetko znači živjeti lagodan život.Slijedeći ovo vodstvo, sigurno ćete susresti - i ako budete imali hrabrosti prebroditi - tegobne prepreke ljudskog izbora i duhovnog napredovanja.

113:4.4 Poriv k obožavanju najvećim dijelom vuče porijeklo od duhovnih poticaja viših pomoćnika uma, čije djelovanje pojačava Ispravljačevo vodstvo. No, poriv koji navodi na molitvu u iskustvu smrtnika koji su svjesni Boga, vrlo često nastaje kao rezultat serafinskog utjecaja. Serafin čuvar neprestano manipulira smrtničko okruženje kako bi uzvisio kozmički uvid uspinjućeg smrtnika u namjeri da pomogne takvom biću koje ima priliku za opstanak, da postigne uvećnu spoznaju prisutnosti unutarnjeg Ispravljača i uvećanu suradnju s duhovnom misijom božanske prisutnosti.

113:4.5 Dok naočigled ne postoji komunikacija između unuatrnjeg Ispravljača i vanjskog serafina, čini se da oni uvijek djeluju u savšenom skladu i izvanrednoj suglasnosti. Čuvari su najaktivniji kad su Ispravljači najneaktivniji, premda su njihove službe na neki čudnovat način uzajamno usklađene. Tako savršena koordinacija bi teško mogla biti bilo slučajna ili nenamjerna.

113:4.6 Služiteljska ličnost serafina čuvara, prisutnost Boga u vidu unutarnjeg Ispravljača, djelovanje kruga Svetog Duha i svjesnost Sina u Duhu Istine - svi su ovi utjecaji božanski usklađeni u smislenu cjelinu duhovne službe u ljudskoj ličnosti i u njezinu korist. Premda vuku porijeklo iz različitih izvora i razina, svi su ovi nebeski utjecaji ujedinjeni u sveobuhvatnoj i evoluirajućojpristutnosti Vrhovnog Bića.

5. SERAFINSKA SLUŽBA SMRTNICIMA

113:5.1 Anđeli ne narušavaju nepovredivost ljudskog uma; oni ne manipuliraju ljudsku volju; i oni ne održavaju izravnu vezu s unutarnjim Ispravljačima. Čuvari sudbine ispoljavaju utjecaj na čovjeka na svaki mogući način koji je dosljedan dostojanstvu vaše ličnosti; ni pod kojim uvjetima ovi anđeli ne narušavaju slobodno djelovanje ljudske volje. Ni anđeli ni bilo koji drugi red kozmičkih ličnosti nemaju ni moć ni pravo da ograniče ili potkrate povlastice ljudskog izbora.

113:5.2 Anđeli su vam tako blizu i brinu se o vama s takvim suosjećanjem da se figurativno može reći da "pate radi vaše svojeglave netrpeljivosti i tvrdoglavosti." Serafini nemaju fizičke suze; oni nemaju fizička tijela; i oni nemaju krila. No, oni imaju duhovne emocije i imaju osjete i osjećaje duhovne naravi koji se na određene načine mogu usporediti s ljudskim emocijama.

113:5.3 Serafini djeluju u vašem interesu uglavnom neovisno o vašim molbama; oni izvršavaju naloge svojih nadređenih djelujući neovisno o vašim prolaznim hirovima i promjenljivim raspoloženjima. Ovo ne znači da vi ne možete olakšati ili otežati njihov rad, već prije da anđeli nisu izravno zainteresirani za vaše molitve i molbe.

113:5.4 Za života u ljudskom obličju, smrtni ljudi ne mogu izravno uspostaviti kontakt s anđeoskom inteligencijom. Serafini nisu gospodari i vladari; oni su jednostavno čuvari. Serafini vas čuvaju; oni ne nastoje na vas izravno utjecati; vi morate sami naći svoj put, no ovi vam anđeli nastoje pomoći da izvučete najveću moguću korist iz puta koji sami odaberete. Oni se (obično) rijetko samovoljno upliću u tijek ljudskog života. No nakon što prime upute svojih nadređenih da sprovedu neko neuobičajeno poduzeće, možete se pouzdati da će ovi čuvari naći načina da izvrše primljene naloge i da sprovedu u djelo primljene mandate. Oni se, stoga, ne nameću na scenu ljudske drame izuzev u vanrednim slučajevima, a i tada samo prema nalogu svojih nadređenih. Oni su bića koja vas prate kroz mnoga stoljeća; oni tako primaju upute koje se tiču vašeg budućeg rada i vaše povezanosti s drugim ljudskim ličnostima.

113:5.5 Pod određenim uvjetima, serafini su u stanju djelovati kao materijalni služitelji ljudskim bićima, premda u toj ulozi djeluju vrlo rijetko. Uz pomoć srednjih stvorenih bića i fizičkih upravitelja, oni su u stanju djelovati u korist ljudskih bića u širokom spektru aktivnosti, čak i uspostaviti stvarni kontakt s čovječanstvom, premda su takvi slučajevi vrlo rijetki. U većini slučajeva, serafini ne mijenjauju okolnosti koje vladaju u materijalnim domenama, premda su u određenim ključnim situacijama koje su igrale veliki značaj u lancu ljudske evolucije, serafinski čuvari ispravno djelovali prema vlastitoj incijativi.

6. ANĐELI ČUVARI NAKON SMRTI

113:6.1 Nakon što sam vas upoznao s načinom na koji vam serafini služe tijekom prirodnog života, želim vas upoznati s aktivnostima čuvara sudbine u procesu posmrtnog raščlanjenja njihovih ljudskih suradnika. Prilikom vaše smrti, anđeo čuvar vjerno čuva zapise o vašem životu, detalje koji se tiču vašeg identiteta, morontijalnog entiteta ljudske duše - koji je evoluirao kao rezultat zajedničke službe smrtničkog uma i božanskog Ispravljača - kao i sve druge vrijednosti u vezi s vašom egzistencijom, svega što ulazi u sastav vas, onakvih kakvi stvarno jeste, izuzev aktualosti ljudske ličnosti i identiteta trajne egzistencije koja postoji u vidu Ispravljača koji vas ovom prilikom napušta.

113:6.2 Istog časa kad upravljačko svjetlo - luminoznost duha koju serafini povezuju s Ispravljačevom prisutnošću - iščezne iz ljudskog uma, anđeli pratitelji podnose izvještaje nadređenim anđelima dotične grupe, posade, bataljona, jedinice, legije i vojarne; i nakon ispravnog uvođenja u registraturu anđela koji se spremaju krenuti na završnu vremensko-prostomu pustolovinu, takav anđeo prima od serafinskog planetarnog poglavara svjedočanstvo koje treba pokazati Večernjoj Zvijezdi ili nekom drugom Gabrijelovom poručniku koji upravlja serafinskom vojskom ovog kandidata za kozmički uspon. I nakon što primi dozvolu od komandira ove najviše organizacijske jedinke, takav čuvar sudbine prelazi na prvi prebivališni svijet, gdje čeka da njezin zemaljski štićenik povrati svijest.

113:6.3 U slučaju da ljudska duša koja je primila osobnog anđela ne uspije preživjeti smrt, pridruženi serafin mora otići na glavni centar lokalnog svemira, gdje se upoznaje s potpunim izvještajem njezinog komplementa. Ona zatim mora izaći pred arhanđeoski sud kako bi sebe oslobodila od krivice zbog smrti njezinog ljudskog štićenika; i zatim se vraća na svjetove gdje prima novu dužnost, bilo kao čuvar nekog drugog smrtnika koji posjeduje sposobnost za uspon ili u nekoj drugoj ulozi serafinske službe.

113:6.4 No, anđeli služe evolucijskim stvorenim bićima i na mnoge druge načine, a ne samo kao osobni ili grupni čuvari. Osobni čuvari čiji štićenici ne uspiju odmah preći na prebivališne svjetove, ne provode ovo vrijeme u dokolici dok čekaju na periodične sudbene prozivke, već primaju brojne nove služiteljske dužnosti širom cijelog svemira.

113:6.5 Serafinski čuvar je povjerenik koji čuva sve neuništive vrijednosti uspavane ljudske duše, upravo kao što je odsutni Ispravljač identitet takvog besmrtnog kozmičkog bića. Zajednički i uz pomoć novostvorenog morontijalnog obličja, u dvoranama uskrsnuća serafinski čuvar i Ispravljač nanovo udružuju sastavne komponente ličnosti uspinjućeg smrtnika.

113:6.6 Ispravljač vas identificira; serafinski čuvar vas nanovo personificira i ponovo upoznaje s vjernim Ispravljačem vašeg zemaljskog života.

113:6.7 I tako, na kraju planetarnog doba, kad se skupe svi koji su pripadali nižim krugovima smrtničkog postignuća, njihovi grupni čuvari ih nanovo sastavljaju u uskrsnim dvoranama prebivališnih planeta, upravo kao što kazuju vaši zapisi: "I on će poslati svoje anđele s glasnom trubom da skupe izabranike njegove od jednog kraja nebesa do drugoga."

113:6.8 Vještina pravde zahtijeva da se osobni i grupni čuvari prilikom periodične prozivke jave u ime ličnosti koje nisu preživjele. Ispravljači takvih nepreživjelih bića se ne vraćaju i kad se serafini odazovu na prozivku, Ispravljači se tu ne javljaju. Ovo je "uskrsnuće nepravednih"- u stvarnosti službeno priznanje prestanka egzistencije stvorenog bića. Ova prozivka pravde uvijek slijedi neposredno nakon prozivke milosti, uskrsnuća preživjelih usnulih smrtnika. No, ove se stvari ne tiču nikoga izuzev vrhovnih i sveznajućih Sudaca preživjelih vrijednosti. Takvi se problemi pravosuđa nas uistinu ne tiču.

113:6.9 Grupni čuvari mogu služiti na nekom plenetu stoljeće za stoljećem i s vremenom postati čuvarima uspavanih duša više tisuća usnulih preživjelih bića. Oni mogu služiti u ovoj ulozi na više različitih svjetova određenog sustava kako se na prozivku odazvaju na prebivališnim svjetovima.

113:6.10 Svi osobni i grupni čuvari Satanijskog sustava koji su skrenuli s puta prilikom Luciferove pobune, unatoč tome što su se mnogi iskreno pokajali za svoju ludost, moraju biti u pritvoru na Jeruzemu sve do okončanja završne presude pobunjenika. Sveopći Cenzori su već svojevoljno oduzeli ovim neposlušnim i nevjernim čuvarima sve aspekte duša koje su im bile povjerene i pohranili ove morontija stvarnosti na čuvanje sekonafinskih dobrovoljaca.

7. SERAFINI I PUT USPONA

113:7.1 Ovo prvo buđenje na prebivališnim svjetovima uistinu predstavlja veliki događaj životnog puta uspinjućeg smrtnika; po prvi put, smrtnik ima priliku vidjeti svoje voljene i nerazdružive anđeoske pratioce s kojima je dijelio dane zemaljskog života; on tu postaje istinski svjestan identiteta i prisutnosti božanskog Ispravljača koji je na zemalji tako dugo živio u njegovom umu. Takvo iskustvo predstavlja veličanstveno buđenje, istinsko uskrsnuće.

113:7.2 Na morontija planetima, serafinski pratioci (dva anđela) otvoreno djeluju kao vaši pratioci. Ne samo što se ovi anđeli s vama savjetuju u vezi vašeg napretka prijelaznim svjetovima, već vam na svaki mogući način pomažu pri postignuću moronijalnog statusa i statusa duha, dok u isto vrijeme koriste priliku za vlastito unaprijeđenje naobrazbom u eksternim školama evolucijskih serafina na prebivališnim svjetovima.

113:7.3 Ljudska rasa je stvorena tek malo ispod jednostavnijih tipova anđela. Stoga ćete u svojoj prvoj zadaći morontijalnog života postati serafinski asistenti u radu koji vas neposredno čeka kad povratite svjesnost ličnosti nakon oslobođenja od tjeleskih okova.

113:7.4 Prije nego napuste prebivališne svjetove, svi smrtnici prime stalne serafinske pratitelje ili čuvare. I kako se budete uspinjali morontija planetima, serafinski čuvari će biti ti koji će svjedočiti i potvrditi vaš vječni savez s Misaonim Ispravljačima. Zajednički, oni su utemeljili identitete vaših ličnosti u obličju tjelesne djece na svjetovima vremena. Ovom prilikom, nakon što postignete puni morontija status, oni vas prate kroz Jeruzem i pridružene svjetove sustavnog napredovanja i kulture. Nakon toga, oni vas prate na Edentiju i njezinih sedamdeset plenta naprednog podruštvljenja, nakon čega vas dovode Melkizedecima i prate za vašeg veličnastvenog životnog puta svjetovima glavnog kozmičkog centra. I nakon što vas Melkizedeci nauče mudrosti i kulturi, anđeli će vas vode na Sferu Spasenja, gdje dolazite licem u lice s Suverenim Vladarom Nebadona. I ovi će vas serafinski vodiči i dalje slijediti manjim i većim sektorima supersvemira, kao i prijemnim svjetovima Uverse, i ostati s vama sve dok vas konačno sekonafini ne obaviju i povedu na dugi let prema Havoni.

113:7.5 Neki čuvari sudbine koji su ljudima pridruženi u smrtničkom životu, slijede ove uspinjuće hodočasnike na njihovom putu kroz Havonu. Drugi se privremeno opraštaju od svojih dugotrajnih prijatelja i tada - dok ovi smrtnici putuju krugovima centralnog svemira - ovi čuvari sudbine postižu krugove Sfere Serafina. I čekaju na obroncima Raja dok se njihovi smrtni prijatelji ne probude iz svog posljednjeg sna koji označava prijelaz iz vremena u nova iskustva vječnosti. Takvi uspinjući serafini zatim pristupaju različitim službama bilo u zboru finalista ili u Serafinskom Zboru Upotpunjenja.

113:7.6 Pri vječnoj službi, čovjek i anđeo ne moraju opet biti sjedinjeni, no gdje god ih serafinske dužnosti povele, serafini će uvijek održavati odnos sa svojim negdašnjim štićenicima s evolucijskih svjetova - uspinjućim smrtnicima vremena. Intimne veze i prijateljska povezanost koje su ih pratile u domenama ljudskog porijekla, nikad neće biti bilo zaboravljene ili posve prekinute. U vječnim stoljećima, ljudi i anđeli će surađivati u božanskoj službi upravo kao što su surađivali za vremenskog života.

113:7.7 Uspješno vođenje duše evolucijskog porijekla do poratala Raja predstavlja nasigurniji način na koji serafini mogu dostići portale Raja. Dužnost čuvara sudbine stoga predstavlja najviše cijenjenu serafinsku dužnost.

113:7.8 Samo čuvari sudbine ulaze u primarni ili smrtnički Zbor Finalista i takvi parovi kreću na vrhovnu avanturu dijelući sjedinjeni identitet; to su dva bića koja su postigla novo duhovno sjedinjenje na Sferi Serafina prije nego što su primljena u zbor finalista. U ovom iskustvu, dvije anđeoske naravi koje su tako komplementarne u svim svojim kozmičkim ulogama, postižu krajnje sjedinjenje duha njihovih dvojnosti, koje rezultira novom sposobnošću za primitak i spoj s fragmentima Rajskog Oca (ovdje nije riječ o Misaonim Ispravljačima). I tako neki vaši voljeni serafini koji vas prate u vremenu postaju vaši suradnici u vječnosti, djeca Vrhovnog i usavršeni sinovi Rajskog Oca.

113:7.9 [Predstavio Starješina Serafina koji je smješten na Urantiji.]

Back to Top