Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 112 : OPSTANAK LIČNOSTI

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 112 : OPSTANAK LIČNOSTIPOGLAVLJE 112 : OPSTANAK LIČNOSTI

112:0.1 EVOLUCIJSKI planeti su izvor ljudskog porijekla, početni svjetovi uspinjuće smrtne karijere. Urantija je vaša početna točka; tu se sklapa privremena zajednica između vas i vašeg božanskog Misaonog Ispravljača. Vi ste obdareni savršnim vodičem; stoga, ako iskreno budete hodili stazom vremena i postigli konačni cilj vjere, primate najveću nagradu stoljeća; postižete vječno spajanje sa svojim unutarnjim Ispravljačem. Tada počinje vaš pravi život, ulazni život, kojem je vaš sadašnji život samo predgovor. Tada počinje vaše uzvišeno i napredno poslanje u ulozi finaliste vječnosti. A tijekom svih tih uzastopnih dobi i stadija evolucijskog rasta, postoji jedan dio vas koji ostaje potpuno nepromijenjen, a to je ličnost - stalnost u prisutnosti promjene.

112:0.2 Iako bi bilo pretenciozno pokušati definirati ličnost, može se pokazati korisnim navesti nekoliko poznatih činjenica u vezi ličnosti:

112:0.3 1. Ličnost je ta kvaliteta u stvarnosti koju daruje sam Otac Svih ili Združeni Činitelj u Očevo ime.

112:0.4 2. Ona može biti podarena bilo kojem živom sustavu energije koji obuhvaća um i duh.

112:0.5 3. Ona nije u potpunosti podložna okovima apriorne uzročnosti. Relativno je stvaralačka ili sustvaralačka.

112:0.6 4. Darovana stvorenim bićima materijalne evolucije, ličnost navodi duh da posredstvom uma ostvari trijumf nad energijom-materijom.

112:0.7 5. Ličnost, dok sama nema identiteta, može ujediniti identitet svakog živog sustava energije.

112:0.8 6. Ona ima samo kvalitativnu reakciju na gravitaciju, za razliku od triju energija koje reagiraju na gravitaciju kvalitativno kao i kvantitativno.

112:0.9 7. Ličnost se ne mijenja u prisutnosti promjene.

112:0.10 8. Ona može dati dar Bogu - posvetu slobodne volje izvršenju Božje volje.

112:0.11 9. Odlikuje se moralnošću - svijesti o relativnosti odnosa s drugim osobama. Ona opaža razine ponašanja i pronicavo odabire između njih.

112:0.12 10. Ličnost je jedinstvena, apsolutno jedinstvena: ona je jedinstvena u vremenu i prostoru; jedinstvena u vječnosti i na Raju; jedinstvena kad se daruje - ne postoje duplikati; jedinstvena u svakom trenutku postojanja; jedinstvena naspram Boga - u kojeg nema pristranosti i koji ne dodadaje ličnost na ličnost, jer one se ne mogu nadodati - one su asocijativne ali nezbrojive.

112:0.13 11. Ličnost izravno reagira na prisutnost drugih ličnosti.

112:0.14 12. Ličnost je nešto što se može nadodati duhu, što potvrđuje Očevo prvenstvo nad Sinom. (Um se ne mora dodati duhu.)

112:0.15 13. Ličnost može preživjeti smrt tijela i očuvati identitet u preživjeloj duši. Ispravljač i ličnost su nemijenjajući; odnos između njih (u duši) nije ništa drugo nego promjena, neprestana evolucija; ako se ta promjena (rast) obustavi, duša prestaje postojati.

112:0.16 14. Ličnost je jedinstveno svjesna vremena, i to na način koji se razlikuje od vremenskog shvaćanja uma ili duha.

1. LIČNOST I STVARNOST

112:1.1 Ličnost je dar Oca Svih njegovim stvorenjima kao potencijalno vječno obdarenje. Takav božanski dar je dizajniran da funkcionira na brojnim razinama i u nizu kozmičkih situacija u rasponu od niskih konačnih do najviših apsonitnih, do granica apsoluta. Ličnost tako djeluje na tri kozmičke ravni ili kozmičke faze:

112:1.2 1. Pozicijskom statusu. Ličnost funkcionira jednako učinkovito u lokalnom svemiru, u nadsvemiru i u središnjem svemiru.

112:1.3 2. Statusu značenja. Ličnost djeluje jednako učinkovito na razinama konačnog, apsonitnog, čak i u dodiru s apsolutnim.

112:1.4 3. Vrijednosnom statusu. Ličnost može biti iskustveno ostvarena u sve naprednijim domenama materijalnog, morontijalnog i duhovnog.

112:1.5 Ličnost ima usavršen domet kozmičke dimenzionalne izvedbe. Postoje tri dimenzije konačne ličnosti koje, ugrubo govoreći, ovako funkcioniraju:

112:1.6 1. Dužina predstavlja usmjerenje i prirodu napredovanja - kretanje kroz prostor i u skladu s vremenomevoluciju.

112:1.7 2. Vertikalna dubina obuhvaća porive i stavove organizma, različite razine samorealizacije i uopćenu pojavu reagiranja na okoliš.

112:1.8 3. Širina obuhvaća domenu koordinacije, udruživanja i organizacije bitka.

112:1.9 Tip ličnosti podaren smrtnicima Urantije ima potencijal za sedam dimenzija samoizražaja ili samorealizacije. Od ovih dimenzionalnih pojava, tri su ostvarive na konačnoj razini, tri na apsonitnoj i jedna na apsolutnoj. Na podapsolutnimrazima, ova se sedma ili sveukupna dimenzija može doživjeti kao činjenica ličnosti. Ta je vrhovna dimenzija udruživi apsolut, i dok nije beskonačna, ona ima dimenzijski potencijal za podbeskonačni prodor apsolutnog.

112:1.10 Konačne dimenzije ličnosti imaju veze s kozmičkom dužinom, dubinom i širinom. Dužina označava značenje; dubina označava vrijednost; širina obuhvaća uvidsposobnost doživljavanja neosporne svijesti kozmičke stvarnosti.

112:1.11 Na moronija razini uveliko su poboljšane sve te konačne dimenzije materijalne razine, a ostvarive su i neke nove dimenzije vrijednosti. Sva se ova proširena dimenzionalna iskustva morontija razine veličanstveno koordiniraju s vrhovnom dimenzijom ili dimenzijom ličnosti kroz utjecaj mote i uz pomoć morontija matematike.

112:1.12 Iskusni smrtnici mogu izbjeći velike teškoće u svom proučavanju ljudske ličnosti ako se sjete da dimenzionalne razine i duhovne razine nisu koordinirane u iskustvenoj realizaciji ličnosti.

112:1.13 Život je zapravo proces koji se odvija između organizma (bitka) i njegove okoline. Ličnost pridaje vrijednost identiteta i značenja kontinuiteta ovoj organsko- okolišnoj vezi. Tako je jasno da fenomen stimulusa-reakcije nije puki mehanički proces, jer ličnost sudjeluje u ukupnoj situaciji. Uvijek je istina da su mehanizmi prirodno pasivni; organizmi su prirođeno aktivni.

112:1.14 Fizički život je proces koji se ne odvija toliko unutar organizma, koliko između organizma i okoline. A svaki takav proces teži za stvaranjem i uspostavom organskih uzoraka reagiranja na takvo okruženje. I svi su takvi usmjerivački uzorci vrlo utjecajni u odabiru cilja.

112:1.15 Posredovanjem uma uspostavlja se smislen odnos između čovjekova okruženja i njegova "ja." Sposobnost i spremnost organizma za tako bitne kontakte s okruženjem (reakciju na podražaj) predstavlja stav sveukupne ličnosti.

112:1.16 Ličnost ne može uspješno djelovati u izolaciji. Čovjek je po prirodi društveno biće; njime dominira želja za pripadnosti. Doslovno je istina, "Nitko ne živi sam za sebe."

112:1.17 Ali koncept ličnosti kao smisao sveukupnog življenja i funkcioniranja stvorenog bića znači mnogo više od integracije odnosa; on označava ujedinjenje svih čimbenika stvarnosti, kao i koordinaciju odnosa. Odnosi postoje između dvaju predmeta, a tri ili više predmeta grade sustav, a takav je sustav mnogo više nego puki prošireni ili kompleksni odnos. Ova je razlika bitna, jer u kozmičkom sustavu pojedini članovi nisu uzajamno povezani, osim u odnosu na cjelinu i kroz individualnost cjeline.

112:1.18 U ljudskom organizmu, zbroj dijelova sačinjava samosvojnost - individualnost - ali takav proces nema nikakve veze s ličnosti, koja je ujedinitelj svih ovih komponenti u njihovoj povezanosti s kozmičkim stvarnostima.

112:1.19 U skupinama se dijelovi nadodati; u sustavima su raspoređeni. Sustavi su značajni zbog organizacije - pozicijskih vrijednosti. U dobrom su sustavu sve komponente u kozmičkoj poziciji. U lošem sustavu nešto nedostaje ili je na pogrešnim mjestu - poremećeno. U ljudskom je sustavu ličnost ta koja objedinjuje sve aktivnosti i zauzvrat unosi odlike identiteta i kreativnosti.

2. ČOVJEKOVO "JA"

112:2.1 Bilo bi korisno u proučavanju bitka imati na umusljedeće:

112:2.2 1. Fizikalni sustavi su podređeni.

112:2.3 2. Intelektualni sustavi su koordinirani.

112:2.4 3. Ličnost je nadređena.

112:2.5 4. Unutarnja duhovna sila je potencijalno usmjerujuća.

112:2.6 Pri razmatranju bitka trebate prepoznati činjenicu da je život na prvom mjestu, a tek onda njegova procjena ili tumačenje. Dijete prvo živi, a tek onda razmišlja o svom životu. U kozmičkom gospodarstvu, uvid ide prije predviđanja.

112:2.7 Kozmička činjenica da je Bog postao čovjek zauvijek je promijenila sva značenja i sve vrijednosti ljudske ličnosti. U pravom smislu riječi, ljubav podrazumijeva uzajamni obzir sveukupnih ličnosti, bilo ljudskih, božanskih ili spojenih ljudskih i božanskih. Dijelovi čovjekova "ja" mogu funkcionirati na brojne načine - razmišljanje, osjećanje, željenje - dok se samo koordinirana svojstva cijele ličnosti usmjeravaju u inteligentnom djelovanju; a sve se ove sile povezuju s duhovnim obdarenjem smrtnog uma kad ljudsko biće iskreno i nesebično voli drugo biće, ljudsko ili božansko.

112:2.8 Svi smrtni koncepti stvarnosti počivaju na pretpostavci aktualnosti ljudske ličnosti; svi koncepti nadljudskih stvarnosti počivaju na iskustvu ljudske ličnosti koja djeluje u sastavu i u vezi s kozmičkim stvarnostima određenih pridruženih duhovnih entiteta i božanskih ličnosti. Sve neduhovne pojave u ljudskom iskustvu, osim ličnosti, su sredstva za postizanje nekog cilja. Svaki istinski odnos smrtnog čovjeka s drugim osobama - ljudskim ili božanskim - je sam sebi svrha. A takvo je zajedništvo s ličnosti Božanstva vječni cilj svemirskog uzašašća.

112:2.9 Time što ima ličnost čovjek postaje duhovno biće zbog toga što su jedinstvo bitka i samosvijest ličnosti obdarenjanadmaterijalnog svijeta. Sama činjenica da smrtni materijalista može poreći postojanje nadmaterijalnih stvarnosti sama po sebi ukazuje na to da u ljudskom umu postoji i djeluje prisutnost sinteze duha i kozmičke svijesti.

112:2.10 Veliki kozmički raskol koji vlada između materije i misli je nemjerljivo veći između materijalnog uma i duhovne ljubavi. Svijest, a pogotovu samosvijest, ne može biti objašnjena niti jednom teorijom mehaničke povezanosti elektrona ili materijalističkih energetskih fenomena.

112:2.11 Kada um teži konačnoj analizi stvarnosti, materija nestaje u percepciji materijalnih osjetila, ali i dalje može ostati stvarna u umu. Kada duhovni uvid teži za onom stvarnosti koja ostaje nakon nestanka materije i nastoji je do kraja analizirati, ona iščezava pred umom, ali uvid duha još uvijek može opaziti kozmičke stvarnosti i vrhovne vrijedosti duhovne prirode. Znanost tako ustupa mjesto filozofiji, a filozofija se mora povući pred zaključivanjima istinskog duhovnog iskustva. Razmišljanje se povlači pred mudrošću, dok se mudrost gubi u prosvijetljenom i kontemplativnom obožavanju.

112:2.12 U znanosti čovjekovo "ja" opaža materijalni svijet; filozofija je promatranje tog promatranja materijalnog svijeta; religija, istinsko duhovno iskustvo, je iskustveno ostvarenje kozmičke stvarnosti promatranja sveukupne relativne sinteze energetskih materijala vremena i prostora. Graditi filozofiju svemira na isključivom materijalizmu znači previdjeti činjenicu da su sve materijalne stvari prvo bile zamišljene kao stvarnosti u iskustvu ljudske svijesti. Promatrač ne može biti predmet promatranja; procjena zahtijeva neki stupanj prevazilaženja predmeta koji se procjenjuje.

112:2.13 U vremenu, razmišljanje vodi do mudrosti, a mudrost do iskazanja obožavanja; u vječnosti, obožavanje vodi do mudrosti, a mudrost do finalnosti misli.

112:2.14 Evoluirajući bitak može biti objedinjen zahvaljujući odlikama njegovih sastavnih dijelova: osnovnih energija, osnovnih tkiva, osnovne kemijske nadkontrole, vrhovnih ideja, vrhovnih motiva, vrhovnih ciljeva i božanskog duha koji je dar Raja - tajne samosvijesti čovjekove duhovne prirode.

112:2.15 Cilj kozmičke evolucije je postignuće jedinstva ličnosti kroz povećanu dominaciju duha, kada slobodna volja reagira na učenje i upravu Misaonog Ispravljača. Ličnost, ljudska i nadljudska, je obilježena kozmičkom odlikom koja se može nazvati "evolucija dominacije," proširenje kontrole nad samom sobom i svojom okolinom.

112:2.16 Uspinjuća ličnost bivšeg smrtnika prolazi kroz dvije velike faze uvećane dominacije slobodne volje nad samom sobom i u svemiru:

112:2.17 1. Prije statusa finaliste ili u iskustvu traženja Boga koje vodi porastu samoostvarenja kroz tehniku proširenja identiteta i aktualizacije, s rješavanjem kozmičkih problema i sve većim ovladanjem svemirom.

112:2.18 2. Kao finalista ili u iskustvu otkrivenja Boga stvaralačkim proširenjem samoostvarenja kroz otkrivenje Vrhovnog Bića svim inteligencijama koje traže Boga a koje još nisu stekle božanske razine nalikovanja Bogu.

112:2.19 Silazne ličnosti postižu analogna iskustva kroz različite kozmičke pustolovine i dok traže uvećani kapacitet za utvrđivanje i izvršenje božanske volje Vrhovnog, Krajnjeg i Apsolutnog Božanstva.

112:2.20 Materijalno “ja,” komponenta ega ljudskog identiteta, ovisi tijekom fizičkog života o kontinuiranoj funkciji materijalnog životnog mehanizma, o kontinuiranom postojanju neujednačene ravnoteže energija i intelekta koja se na Urantiji naziva život. Ali “ja” koje zahvaljujući svojoj vrijednosti ima osiguravan opstanak, koje može nadići iskustvo smrti, evoluira samo uspostavom potencijalnog prijenosa sjedišta identiteta evoluirajuće ličnosti s prolaznog životnog mehanizma - materijalnog tijela - na trajniju i besmrtnu prirodu morontija duše te dalje, do razina na kojima duša postaje prožeta duhom i na kraju poprima status stvarnosti duha. Taj se prijenos od materijalne povezanosti do stvarnog poistovjećenja s morontijom postiže iskrenošću, ustrajnošću i postojanošću odluka smrtnog bića u njegovoj potrazi za Bogom.

3. FENOMEN SMRTI

112:3.1 Žitelji Urantije obično prepoznaju samo jednu vrstu smrti, fizički prekid životnih energija; ali kad se radi o opstanku ličnosti, doista postoje tri vrste smrti:

112:3.2 1. Duhovna smrt (smrt duše). Ako smrtni čovjek konačno odbaci produženje života, kad se prema zajedničkom mišljenju Ispravljača i preživjelog serafina proglasi duhovno nesposobnim, morontijalno bezvrijednim, nakon što se taj zajednički sud zabilježi na Uversi i Cenzori i njihovi reflektirajući suradnici potvrde takav nalaz, vladari Orvontona donose naredbu da se Osmatrač odmah otpusti iz smrtnog uma. A to otpuštanje Ispravljača nema veze sa dužnostima osobnog ili grupnog serafina koji je bio povezan s osobom od koje je Ispravljač pušten na slobodu. Ova vrsta smrti je konačna bez obzira na privremeni nastavak djelovanja životnih energija fizičkih i umnih mehanizama.S kozmičkog stanovišta, taj je smrtnik već mrtav; nastavak života samo ukazuje na postojanost materijalnog momentuma kozmičkih energija.

112:3.3 2. Intelektualna smrt (smrt uma). Ako prilikom prekida u radu vitalnih krugova usljed poremećaja intelekta ili djelomičnog uništenja moždanog mehanizma dođe do prekida djelovanja viših duhova koji pomažu umu i ako ti uvjeti pređu kritičnu točku moguće korekcije, unutarnji Ispravljač se odmah pušta na slobodu na Svijet Božanstvenosti. Prema arhivama svemira, smrtna ličnost se smatra mrtvom prilikom svakog uništenja bitnih umnih krugova u djelovanju ljudske volje. To opet znači smrt, bez obzira na nastavak djelovanja životnog mehanizma fizičkog tijela. Tijelo bez uma koji ima slobodnu volju više nije ljudsko biće, premda ovisno o ranijim odlukama ljudske volje, duša takve osobe može preživjeti smrt.

112:3.4 3. Fizička smrt (smrt tijela i uma). Dok smrt obuzima ljudsko biće, Ispravljač ostaje u okrilju uma sve dok ovaj ne prestane funkcionirati kao inteligentni mehanizam, otprilike do trenutka kada mjerljive energije mozga prestanu s vitalnim ritmičkim pulsacijama. Nakon toga Ispravljač odlazi iz nestajućeg um bez bilo kakve pompe, upravo onako kako je tu nekoć došao, i preko Uverse putuje na Svijet Božanstvenosti.

112:3.5 Materijalno tijelo se nakon smrti vraća u prirodni svijet iz kojeg je poteklo, dok dvije nematerijalne komponente preživjele ličnosti opstaju: Prethodno postojeći Misaoni Ispravljač nosi zabilješke sjećanja smrtne karijere i odlazi na Svijet Božanstvenosti; a tu je i besmrtna morontija duša umrlog čovjeka o kojoj se brine čuvar sudbine. Ove su faze i obličja duše, ove nekoć kinetičke a sada statičke formule identiteta, nužne za novu personalizaciju na morontija svjetovima; a novim se spajanjem Ispravljača i duše ponovo gradi preživjela ličnost, koja vam iznova daje svijest prilikom morontija buđenja.

112:3.6 U slučaju onih ljudi koji nemaju osobne serafinske čuvare, grupni čuvari vjerno i učinkovito obavljaju istu uslugu čuvanja identiteta i uskrsnuća ličnosti. Serafini su nužni za novu montažu ličnosti.

112:3.7 Nakon smrti, Misaoni Ispravljač privremeno gubi ličnost, ali ne i identitet; ljudsko biće privremeno gubi identitet, ali ne i ličnost; na prebivališnim svjetovima, oni se ujedinjuju u vječnom ispoljenju. Nakon što jednom napusti zemlju, Misaoni Ispravljač se nikada ne vraća ubiću u kojem je nekoć živio; ličnost se ne ispoljava bez ljudske volje; a ljudsko biće koje nakon smrti ostane bez Ispravljača nikad ne ispoljava aktivni identitet niti na bilo koji način uspostavlja komunikaciju s ljudima na zemlji. Takve duše koje nemaju Ispravljača u potpunosti i apsolutno gube svijest tijekom dužeg ili kraćeg sna smrti. Takvo biće ne može ispoljiti bilo kakav oblik ličnosti ili sposobnosti za komunikaciju s drugim osobama sve do konačne sprovedbe procesa preživljavanja. Onima koji idu na prebivališne svjetove nije dopušteno slati poruke svojim najmilijima. Za ovog sudbenog razdoblja vlada pravilo širom svemira koje zabranjuje sve takve komunikacije.

4. ISPRAVLJAČI NAKON SMRTI

112:4.1 U slučaju materijalne, intelektualne ili duhovne smrti, Ispravljač se oprašta od svog smrtnog domaćina i odlazi na Svijet Božanstvenosti. Iz sjedišta lokalnog svemira i nadsvemira uspostavlja se reflektirajući kontakt s objema vladama, a Osmatrač se izvodi iz zapisa pod istim brojem pod kojim je uveden pri ulasku u domene vremena.

112:4.2 Na neki način koji nije u potpunosti razumljiv, Sveopći Cenzori su u stanju pribaviti sažetak ljudskog života utjelovljen u Ispravljačevoj duplikaciji duhovnih vrijednosti i morontija značenja uma njihova domaćina. Cenzori su u stanju pregledati Ispravljačevu verziju karaktera i duhovnih vrijednosti preminule osobe i ti se podaci, zajedno sa zapisima serafina, stavljaju na raspolaganje u donošenju presude o nastavku života. Te se informacije također koriste za odobravanje nadsvemirskih odluka koje dopuštaju određenim uzlaznim bićima da neodložno krenu na morontija karijeru, da produže na prebivališne svjetove neposredno po raspadu materijalnog tijela, prije formalnog okonačanja sudbenog razdoblja na tom svijetu.

112:4.3 Nakon fizičke smrti, osim u slučaju onih koji se prevode među živima, oslobođeni Ispravljač odmah ide na svoj rodni Svijet Božanstvenosti. Pojedinosti o tome što se dešava na tom svijetu dok se očekuje novo javljanje preživjelog smrtnika uglavnom ovise o tome da li ljudsko biće uzlazi na prebivališne svjetove po svompojedinačnom pravu ili mora čekati na prozivku preživjelih uspavanih smrtnika na kraju sudbene epohe i plentarne dobi.

112:4.4 Ako smrtni suradnik pripada skupini koja se treba nanovo personaliziranati na kraju sudbene epohe, Ispravljač se ne vraća na prebivališni svijet sustava u kojem je upravo služio, nego prema svom vlastitom izboru, može odabrati jednu od sljedećih privremenih dužnosti:

112:4.5 1. Ući u redove iščezlih Osmatrača na neobznanjenim dužnostima.

112:4.6 2. Privremeno biti postavljen kao osmatrač u Rajskoj adminitraciji.

112:4.7 3. Pohađati jednu od više škola na Svijetu Božanstvanosti.

112:4.8 4. Biti stacioniran kao student-promatrač na jednom od preostalih šest svetih svjetova u Očevom krugu Raja.

112:4.9 5. Biti pripojen glasničkoj službi Personaliziranih Ispravljača.

112:4.10 6. Postati pomoćni učitelj u školama Svijeta Božanstvenosti posvećen obuci Osmatrača iz početne skupine.

112:4.11 7. Primiti dopuštenje da odabere jedan od svjetova na kojima može služiti ako postoji opravdan razlog za vjerovanje da ljudski partner može odbacili opstanak.

112:4.12 Ako vas smrt zatekne nakon što postignete treći ili viši krug i ako vam je zbog toga dodijeljen osobni čuvar sudbine, te ako taj čuvar sudbine bezuvjetno certificira zaključni prijepis Ispravljačeva sažetka vašeg preživjelog karaktera - ako se i serafin i Ispravljač slože u svakoj točki životne evidencije i preporuka - ako Sveopći Cenzori i njihovi reflektirajući suradnici na Uversi potvrde ove podatke i to bez okolišanja i rezervi, u tom slučaju, Stari Dani daju rješenje o unaprijeđenju statusa koje munjevito šalju krugovima komunikacije na Svijet Spasenja, a sudovi Suverenog Vladara Nebadona tada donose odluku o neposrednom ulasku preživjele duše u dvorane uskrsnuća na prebivališnim svjetovima.

112:4.13 Ako čovjek bez odgode primi odluku o nastavku života, koliko ja znam, Ispravljač se prijavi na Svijet Božanstvenosti i odmah ide na Raj u prisutnost Oca Svih, odakle se odmah vraća i ulazi u okrilje Personaliziranih Ispravljača tog nadsvemira i lokalnog svemira, gdje prima priznanje od glavnog Personaliziranog Ispravljača na Svijetu Božanstvenosti i neodložno prelazi na "ostvarenje prijelaznog identiteta," odakle prima poziv prilikom trećeg perioda na prebivališni svijet u stvarnom obliku ličnosti koja se sprema za prihvat preživjele duše zemaljskog smrtnika, u obliku koji projicira čovjekov čuvar sudbine.

5. OPSTANAK ČOVJEKOVA "JA"

112:5.1 Čovjekovo “ja” je kozmička stvarnost, bilo materijalna, morontijalna ili duhovna. Stvarnost onoga što je lično je dar Oca Svih, bilo od njega i kroz njega samoga ili preko njegovim brojnih kozmičkih posrednika. Reći da je biće lično znači prepoznati njegovu relativnu individualizaciju u organizmu svemira. Živi svemir je pak beskonačno integriran agregat stvarnih entiteta koji se svi relativno povinuju sudbini cjeline. Ali oni koji su osobni su obdareni stvarnim izborom, oni mogu prihvatiti ili odbaciti svoju sudbinu.

112:5.2 Sve što dolazi od Oca je vječno poput Oca, što jednako vrijedi kad se radi o ličnosti koju Bog daruje po svom vlastitom izboru, kao i o Misaonom Ispravljaču, stvarnom fragmentu Boga. Čovjekova ličnost je vječna, ali je u pogledu identiteta uvjetovana vječna stvarnost. Nakon što se pojavi kao odgovor na Očevu volju, ličnost dostiže sudbinu Božanstva, ali čovjek mora odlučiti da li želi biti prisutan pri postizanju takve sudbine. U slučaju takvog izbora, ličnost izravno postiže iskustveno Božanstvo, postajući dio Vrhovnog Bića. Ciklus je predodređen, ali je čovjekovo sudjelovanje u njemu osobno, iskustveno i stvar izbora.

112:5.3 Smrtni identitet je prolazno stanje uvjetovano trajanjem života; on je stvaran samo u mjeri u kojoj ličnost želi postati trajnom pojavom u svemiru. Tu je bitna razlika između čovjeka i energetskog sustava: Energetski sustav mora nastaviti, on nema izbora; ali čovjek je taj koji odlučuje o svojoj sudbini. Ispravljač je stvarni put na Raj, ali čovjek mora slijediti taj put svojim odlukama, svojim slobodnim izborom.

112:5.4 Ljudska bića imaju identitet jedino u materijalnom smislu. Takve se osobine čovjekova “ja” izražavaju u materijalnom umu koji funkcionira u energetskom sustavu intelekta. Kada se kaže da čovjek ima identitet, priznaje se da on ima krug uma koji je podređen djelima i odabiru volje ljudske ličnosti. No, to je materijalna i čisto privremena manifestacija, baš kao što je ljudski zametak prolazan parazitski stadij ljudskog života. Ljudska bića se, iz kozmičke perspektive, rađaju, žive i umiru u relativnom trenutku vremena; ona nisu trajna. Ali smrtna ličnost, kroz vlastiti izbor, posjeduje moć prenošenja sjedišta svoga identiteta iz prolazećeg materijalno-intelektualnog sustava na viši sustav morontije-duše koji je u suradnji s Misaonim Ispravljačem, stvoren kao novi mehanizam za manifestaciju ličnosti.

112:5.5 I upravo ta moć izbora, svemirsko obilježje statusa stvorenih bića koja imaju volju, tvori čovjekovu najbolju šansu i njegovu najvišu kozmičku odgovornost. O integritetu ljudske volje ovisi vječna sudbina budućeg finaliste; o iskrenosti smrtne slobodne volje ovisi da li Ispravljač prima vječnu ličnost; o odanosti smrtnog izbora ovisi da li Otac Svih ostvaruje novog uzlaznog sina; o postojanosti i mudrosti čovjekovih djela i odluka ovisi da li Vrhovno Biće ostvaruje stvarnost iskustvene evolucije.

112:5.6 Iako se na kraju moraju ostvariti kozmički krugovi rasta ličnosti, ako vam nešto stane na put pri savladavanju ove razine na rodnom planetu - ne vaše pogreške već nesreće vremena ili zapreke materijalne egzistencije - ako vaše namjere i žudnje imaju vrijednost koja zaslužuje opstanak, sigurno ćete primiti rješenje o produženju probnog perioda. Imaćete novu priliku da se dokažete.

112:5.7 Ako postoji i najmanja sumnja u uputnost promicanja ljudskog identiteta na prebivališne svjetove, svemirske vlade uvijek odlučuju u korist osobnih interesa određene osobe; one bez oklijevanja unaprijede takvu dušu na status prijelaznog bića, dok i dalje promatraju njezine morontija namjere i duhovne namisli. Božanska pravda mora biti zadovoljena, dok božansko milosrđe mora odobriti svaku novu priliku za proširenje službe.

112:5.8 Vlade Orvontona i Nebadona ne tvrde da postoji savršenstvo u svakom detalju svemirskog plana smrtne repersonalizacije, ali one tvrde da prakticiraju - i to doista čine - strpljenje, toleranciju, razumijevanje i milostivu naklonost. Mi bi doista radije riskirali pobunu cijelog sustava nego bi sebi dopustili da oduzimemo i jednom jedinom napaćenom smrtniku bilo kojeg evolucijskog svijeta njegovu vječnu radost na putu uzlazne karijere.

112:5.9 To nikako ne znači da će ljudska bića primiti novu priliku ako odbace prvu koja im je pružena. Ali to znači da će sva stvorenja koja su obdarena voljom doživjeti jednu stvarnu priliku da donesu nedvojbenu, samosvjesnu i konačnu odluku. Suvereni Suci svemira neće lišiti ni jedno biću statusa ličnosti koje nije imalo priliku da konačno i potpuno učini vječni izbor; čovjekova duša traži i prima punu i dovoljnu priliku da otkrije svoju pravu namjeru i svoj stvarni smisao.

112:5.10 Kad duhovno i kozmički napredniji smrtnici umru, oni odmah idu na prebivališne svjetove; općenito, ova odredba stupa na snagu kad se radi o osobama koje su primile osobne serafinske čuvare. Ostali smrtnici mogu čekati na presudu svojih poslova, nakon čega bilo prelaze na prebivališne svjetove ili ulaze u redove preživjelih uspavanih osoba koje se masovno personaliziraju na kraju sudbenog razdoblja svojih planeta.

112:5.11 Dvije poteškoće stoje na putu mojim pokušajima da objasnim što se događa s vama u smrti, s preživjelim vama zasebno od Ispravljača. Jedna se poteškoća sastoji u tome što ne mogu prenijeti na vašu razinu razumijevanja odgovarajući opis događaja koji se odvijaju na pograničnom području između fizičkog i morontija svijeta. Drugu poteškoću nameću ograničenja moje komisije obznanjivača istine od strane nebeskih vlasti Urantije. Ima mnogo zanimljivih detalja koje bih mogao predstaviti, ali se od toga uzdržavam na savjet svojih neposrednih planetarnih nadzornika. No, u granicama svoga dopuštenja mogu reći:

112:5.12 Poštoji nešto stvarno, neki proizvod ljudske evolucije, nešto što nije Tajanstveni Osmatrač, što preživljava smrt. Ovaj novostvoreni entitet je duša, a ona preživljava smrt vašeg fizičkog tijela kao i smrt vašeg materijalnog uma. Ovaj je entitet dijete koje nastaje kao spoj ili kombinacija života i nastojanja vas kao ljudskog bića u suradnji s vašim božanskim bićem, Ispravljačem. To dijete jednog ljudskog i jednog božanskog roditelja, je preživjeli element zemaljskog porijekla; to je morontija “ja,” vaša besmrtna duša.

112:5.13 To je dijete čija značenja i vrijednosti garantiraju opstanak u potpunosti nesvjesno u razdoblju između smrti i ponovne personalizacije, i ono počiva u okrilju serafinskog čuvara sudbine. Čovjek ne funkcionira kao svjesno biće nakon smrti, sve dok ne postigne novu svijest morontije na prebivališnim svjetovima Satanije.

112:5.14 Prilikom smrti dolazi do poremećaja funkcionalnog identiteta u vezi ljudske ličnosti kroz prestanak vitalnog kretanja. Dok ljudska ličnost nadilazi svoje sastavne dijelove, ona o njima ovisi radi svog funkcionalnog identiteta. Prekid života uništava uzorke fizičkog mozga koji su neophodni za umno obdarenje, a poremećaj uma vodi do uništenja smrtne svijesti. Svijest stvorenog bića ne može ponovo djelovati sve dok se ne pripreme kozmičke okolnosti koje ponovo dopuštaju toj ljudskoj ličnosti da djeluje u odnosu naspram žive energije.

112:5.15 Tijekom tranzita preživjelih smrtnika sa svijeta njihova porijekla na prebivališne svjetove, bilo da se ponovo sklapaju za trećeg perioda ili uzlaze prilikom grupnog uskrsnuća, na svjetovima koji su posvećeni specijalnim aktivnostima arhanđeli vjerno čuvaju zabilješke o procesu ponovnog sklapanja ličnosti. Ova bića nisu čuvari ličnosti (onako kako su serafini čuvari duše), ali ipak je istina da ti pouzdani povjerenici smrtnog preživljavanja djelotvorno čuvaju sve prepoznatljive činitelje ličnosti. Ali nije nam poznata precizna lokacija smrtne ličnosti u vrijeme između smrti i novog života.

112:5.16 Nova personalizacija je moguća zahvaljujući uvjetima u dvoranama uskrsnuća na prijemnim planetima lokalnog svemira. U tim komorama za montažu života, nadležni organi stvaraju uvjete za sklapanje tog odnosa kozmičke energije - morontijalne, umne i duhovne - pomoću kojih uspavane osobe ponovo postižu stanje svijesti. Nova asemblaža iz negdašnjih sastavnih dijelova materijalne ličnosti podrazumijeva:

112:5.17 1. Izradu odgovarajućeg obličja, morontija energetskog uzorka, u kojem preživjela osoba ponovo može uspostaviti kontakt s neduhovnom stvarnosti, i unutar kojeg se morontija varijanta kozmičkog uma može uključiti u krug.

112:5.18 2. Povratak Ispravljača u morontija biće koje na njega čeka. Ispravljač je vječni čuvar vašeg uzlaznog identiteta; vaš Osmatrač je apsolutna garancija da ćete vi, a ne netko drugi, primiti morontija oblik stvoren za buđenje vaše ličnosti. A Ispravljač će biti prisutan prilikom nove montaže ličnosti i ponovo preuzeti ulogu usmjeritelja vašeg preživjelog "ja" koji vas vodi prema Raju.

112:5.19 3. Kada se zadovolje ovi preduvjeti za ponovnu personalizaciju, serafinski čuvar potencijala usnule besmrtne duše uz pomoć više drugih kozmičkih ličnosti, daruje ovom morontija entitetu novo morontija obličje spojenog uma i tijela, i predaje ovo dijete evolucije Vrhovnom u vječnoj povezanosti s Ispravljačem koji tu čeka. I tako se završava nova personalizacija, ponovna asemblaža memorije, uvida i svijesti - identiteta.

112:5.20 Nova personalizacija se sastoji u prestanku djelovanja morontija faze novoodvojenog kozmičkog umnog kruga buđenjem čovjekova "ja." Fenomen ličnosti ovisi radi svog identiteta o reagiranju čovjekova “ja” na kozmičko okruženje; a to se može sprovesti samo u mediju uma. Bitak i dalje postoji unatoč neprestanim promjenama svih činitelja čovjekova "ja"; u fizičkom životu promjena je postupna; u smrti i ponovnoj personalizaciji je iznenadna. Istinska stvarnost cijelog bitka (ličnosti) ima moć reaktivnog funkcioniranja na kozmičke uvjete zahvaljujući neprestanoj promjeni svojih sastavnih dijelova; stagnacija vodi neizbježnoj smrti. Ljudski život je beskrajna promjena životnih čimbenika koji su objedinjeni zahvaljujući stabilnosti nepromjenjive ličnosti.

112:5.21 Kad se tako probudite na prebivališnim svjetovima Jeruzema, bit ćete toliko izmijenjeni - duhovna preobrazba će biti tolika - da bez Misaonog Ispravljača i čuvara sudbine koji čvrsto povezuju vaš novi život na novim svjetovima s vašim starim životom na izvornom svijetu, na prvi pogled ne bi mogli povezati ovu novu morontija svijest sa sjećanjima vašeg starog identiteta koja se polako vraćaju. Bez obzira na kontinuitet osobnog bitka, veći dio smrtnog života na prvi pogled djeluje kao nejasan i maglovit san. Ali vrijeme je tu da razjasni mnoge smrtne povezanosti.

112:5.22 Misaoni Ispravljač priziva i obnavlja samo ta sjećanja i iskustva koja ulaze u sastav i čine suštinski dio vaše kozmičke karijere. Ako je Ispravljač bio partner u evoluciji bilo čega u ljudskom umu, onda će ta vrijedna iskustva preživjeti u vječnoj svijesti Ispravljača. No, velik dio vašeg prošlog života i njegovih sjećanja, sve što nema duhovnog značenja ili morontija vrijednosti, nestaje s materijalnim mozgom; mnoga materijalna iskustva prolaze kao jednokratne skele koje nakon što vas prevedu na morontija razinu, gube svoju svrhu u svemiru. No, ličnost i odnosi između ličnosti nikada nisu skele; smrtna sjećanja na odnose između ličnosti imaju kozmičku vrijednost i kao takva moraju ustrajati. Na prebivališnim svjetovima ćete znati i biti poznati, i što je još više tu ćete se sjećati i biti zapamćeni, od strane vaših negdašnjih suradnika iz kratkog ali zanimljivog života na Urantiji.

6. MORONTIJA "JA"

112:6.1 Upravo kao što se leptir pomalja iz gusjenice, tako se na prebivališnima svjetovima pokazuje pravo lice ljudske ličnosti, po prvi put obznanjeno bez bivših ovoja materijalog tijela. Morontija karijera u lokalnom svemiru služi uzlazu mehanizma ličnosti od počenemorontija razine postojanja duše do konačne morontija razine progresivne duhovnosti.

112:6.2 Teško je govoriti o morontija formama ličnosti koje čovjek poprima za života u lokalnom svemiru. Vi ćete biti obdareni morontija uzorcima mogućeg ispoljenja ličnosti, a ta su obličja na koncu izvan vašeg shvaćanja. Takva obličja, dok su u potpunosti stvarna, nisu energetski uzorci materijalnog reda s kojim ste upoznati. Oni, međutim, služe istoj svrsi na svjetovima lokanog svemira kakvoj vaša materijala tijela služe na vašim rodnim planetima.

112:6.3 Izgled materijalnog tijela donekle odgovara karakteru identiteta ličnosti; fizičko tijelo donekle odražava neke osobine ljudske ličnosti. To je daleko više slučaj kad je riječ o morontija obličju. U fizičkom životu smrtnici mogu biti izvana lijepi, a iznutra odvratni; u morontija životu i sve više na višim razinama, obličje ličnosti izravno varira u skladu s prirodom unutarnje osobe. Na duhovnoj razini, vanjski oblik i unutarnja priroda postižu gotovo potpunu identifikaciju koja postaje sve savršenija i savršenija na višim razinama duha.

112:6.4 U morontija stanju uzlazni smrtnik je obdaren nebadonskom modifikacijom kozmičkog umnog obdarenja Glavnog Duha Orvontona. Smrtni intelekt kao takav nestaje, prestaje postojati kao usredotočeni svemirski entitet osim u nediferenciranim krugovima uma Stvaralačkog Duha. Ali to ne znači prestanak postojanja značenja i vrijednosti smrtnog uma. Određene faze uma nastavljaju postojati u preživjeloj duši; određene iskustvene vrijednosti bivšeg ljudskog uma ostaju sačuvane u Ispravljaču; a postoje i arhive o ljudskom životu u tijelu, zajedno s nekim živim registracijama u brojnim bićima koja se bave konačnom procjenom uzlaznog smrtnika, bićima od serafina do Sveopćih Cenzora, te vjerojatno i s druge strane Vrhovnog.

112:6.5 Slobodna volja stvorenog bića ne može postojati bez uma, ali ona opstaje unatoč gubitku materijalnog intelekta. Tijekom vremena neposredno nakon opstanka, uzlazna ličnost se najvećim dijelom upravlja prema karakternim uzorcima koji su naslijeđeni iz ljudskog života i novostvorene funkcije morontija mote. A te smjernice čovjekova vladanja na svjetovima mansonije djeluju prihvatljivo u ranim stadijima morontija života i prije pojave morontija volje kao punog izražaja slobodne volje uzlazne ličnosti.

112:6.6 Ne postoje utjecaji u lokalnom svemiru koji su usporedivi s djelovanjem sedam duhova pomoćnika uma u ljudskoj egzistenciji. Morontija um mora evoluirati izravnim kontaktom s kozmičkim umom, dok taj kozmički um podilazi promjenu i prevođenje djelovanjem kreativnog izvora intelekta u lokalnom svemiru - Božanske Služiteljice.

112:6.7 Smrtni um je prije smrti samosvjesno neovisan o prisutnosti Ispravljača; umu s pomoćnim duhovima ne treba ništa više od materijalno-energetskog uzorka za djelovanje. Ali morontija duša, kao dodatak pomoćnim duhovima, ne može bez Ispravljača održati samosvijet ako je lišena materijalno-umnog mehanizma. No, ta duša u razvoju ima trajan karakter koji počiva na odlukama njegove bivše povezanosti s umom u kojem djeluju pomoći duhovi, a taj karakter postaje aktivna memorija kada Ispravljač po povratku u um podari energiju njegovim uzorcima.

112:6.8 Postojanost pamćenja je dokaz očuvanja identiteta izvornog bitka; ono je nužno radi cjelovite samosvijesti produženja i proširenja ličnosti. U onih smrtnika koji uzlaze bez Ispravljača, obnova ljudskog sjećanja ovisi o uputama serafinskih suradnika; osim toga ne postoje ograničenja nad morontija dušama smrtnika koji se spajaju s Duhom. Uzorak memorije ustraje u duši, ali ovaj uzorak zahtijeva prisutnost bivšeg Ispravljača kako bi neodložno bio dostupan za samostalnu realizaciju kao trajno sjećanje. Bez Ispravljača, preživjelom smrtniku treba dosta vremena da nanovo istraži, upozna i ponovo stekne memorijsku svijest značenja i vrijednosti bivšeg postojanja.

112:6.9 Duša čija vrijednost osigurava preživljavanje vjerno odražava kvalitativna i kvantitativna djela i motivacije materijalnog intelekta, bivšeg sjedišta identiteta sebstva. U odabiru istine, ljepote i dobrote, smrtni um započinje svoju predmorontija svemirsku karijeru pod tutorstvom sedam duhova koji pomažu umu ujedinjenih pod vodstvom duha mudrosti. Nakon toga, nakon završetka sedam krugova predmorontija postignuća, dolazi do nadodavanja obdarenjamorontija uma na umu u kojem djeluju pomoćni duhovi, što inicira predduhovnu ili morontija karijeru napredovanja u lokalnom svemiru.

112:6.10 Napuštajući svoj rodni planet, stvoreno biće ostavlja za sobom pomoćne duhove i počinje ovisiti isključivo o morontija intelektu. Napuštajući lokalni svemir, uzlazno biće je već prevazišlomorontija razinu i dostiglo duhovnu razinu egzistencije. Ovaj se novi entitet duha zatim podešava u skladu s izravnom službom kozmičkog uma Orvontona.

7. SPAJANJE S ISPRAVLJAČEM

112:7.1 Spajanje s Misaonim Ispravljačem daje ličnosti vječne aktualnosti koje su do tada bile samo u potencijalu. Među tim novim obdarenjimapominjemo: fiksaciju kvaliteta božanstvenosti, iskustvo i pamćenja prošle vječnost, besmrtnost i fazu uvjetovane potencijalne apsolutnosti.

112:7.2 Po isteku zemaljskog života u privremenoj formi, čovjek se budi na obalama boljeg svijeta, gdje se na kraju sjedinjuje u vječnom zagrljaju sa svojim vjernim Ispravljačem. A ta fuzija predstavlja otajstvo Boga i čovjeka kao jedne osobe, otajstvo evolucije konačnih bića, što je vječna istina. Spajanje je tajna svetih domena Svijeta Uzlaza i osim onih stvorenih bića koja su iskusila spajanje s duhom Božanstva, nitko ne može shvatiti pravo značenje stvarnih vrijednosti koje se spajaju kada identitet stvorenog bića vremena postaje vječno sjedinjen s duhom Rajskog Božanstva.

112:7.3 Spajanje s Ispravljačem se obično provodi dok uzlazno biće boravi u svom rodnom sustavu. To se može dogoditi na rodnom planetu u prevazilaženju prirodne smrti; ili može nastupiti na bilo kojem od prebivališnim svjetova ilina sjedištu sustava; ili može biti odgođeno do dolaska u zviježđe; ili, u posebnim slučajevima, ono ne može biti potpuno do uzlaza na sjedište lokalnog svemira.

112:7.4 Kada dođe do fuzije s Ispravljačem, više nikakva opasnost ne prijeti pred vječnim životom takve osobe. Nebeska bića se testiraju tijekom dugog iskustva, ali smrtnici prolaze kroz relativno kratko i intenzivno testiranje na evolucijskim i morontija svjetovima.

112:7.5 Spajanje s Ispravljačem nikada ne nastupa sve dok mandati iz nadsvemira ne izreknu sud da je ljudska priroda donijela konačnu i neopozivu odluku svoje vječne karijere. Nakon što se izda takvo odobrenje za spasenje u ujedinjenju, spojena ličnost prima odobrenje da napusti granice lokalnog svemira i produži na glavno sjediš nadsvemira, odakle su hodočasnici vremena dalekoj budućnosti ulaze u obujam sekanafima koji ih nose na dugi let u središnji svemir Havone i u avanturu postignuća Božanstva.

112:7.6 Na evolucijskim svjetovima, čovjekovo “ja” je materijalno; ono je pojava u svemiru i kao takvo podložno zakonima materijalne egzistencije. Ono je činjenica u vremenu i reagira na njegove nestalnosti. Ovdje moraju biti formulirane odluke koje odlučuju o opstanku. U morontija stanju jastvo postaje nova i trajnija svemirska stvarnost, a nastavak njegova rasta počiva na povećanju osjetljivosti naspram svemirskih krugova uma i duha. Sada se potvrđuju odluke koje osiguravaju opstanak. Kada čovjekovo "ja" postigne duhovnu razinu, osigurava se njegova vrijednost u svemiru i ta se nova vrijednost temelji na činjenici da su već donesene odluke koje osiguravaju opstanak, o čemu svjedoči vječno spajanje s Misaonim Ispravljačem. I nakon što postigne status istinske kozmičke vrijednosti, stvoreno biće je oslobođeno u potencijalu za traženje najviše kozmičke vrijednosti - Boga.

112:7.7 Takva spojena bića imaju dvojaku reakciju na kozmos: Oni su samostalne morontija individue koje donekle naliče serafinima, dok su također bića koja potencijalno pripadaju redu finalista Raja.

112:7.8 No, spojena je osoba doista jedna ličnost, jedno biće, čije jedinstvo izmiče svakom pokušaju analize od strane bilo koje kozmičke inteligencije. I tako ćete proći kroz sudove lokalnog svemira od najnižih do najviših, a da niti jedan neće biti u stanju uočiti razliku između čovjeka i Ispravljača, zasebno ih identificirati, i konačno doći pred Suvrenog Vladara Nebadona, vašeg Oca lokalnog svemira.I tu ćete od samog bića čije stvaralačko očinstvo u ovom svemiru omogućuje činjenicu vašeg postojanja, primiti punomoć koja će vam daje pravo da nastavite svoju karijeru u nadsvemiru u potrazi za Ocem Svih.

112:7.9 Je li pobjedonosni Ispravljač osvojio ličnost svojom veličanstvenom službom čovječanstvu ili je hrabri čovjek stekao besmrtnost svojim iskrenim nastojanjima da postane nalik Ispravljaču? Ni jedno ni drugo; ali oni su zajednički uspjeli postići evoluciju jednog jedinstvenog reda uspinjućih ličnosti Vrhovnog, koji će se uvijek pokazati uslužnim, vjernim i učinkovitim, kandidatom za daljnji rast i razvoj usmjeren naviše, koji nikada ne prestaje s uzvišenim uzlazom dok ne pređe sedam krugova Havone i dok duša negdašnjeg zemaljskog porijekla ne bude stajala u obožavateljskom priznanju stvarne ličnosti Oca na Raju.

112:7.10 U toku ovog veličanstvenog uspona, Misaoni Ispravljač je božanska garancija buduće i pune duhovne stabilizacije uzlaznog smrtnika. U međuvremenu prisutnost slobodne volje smrtnika pruža Ispravljaču vječni kanal za oslobođenje božanske i beskonačne prirode. Sada ta dva identiteta postaju jedno; nema događaja u vremenu ili vječnosti koji mogu razdvojiti čovjeka i Ispravljača; oni su nerazdvojni, vječno sjedinjeni.

112:7.11 Na svjetovima gdje se smrtnici spajaju s Ispravljačima, sudbina Tajanstvenog Osmatrača je identična sudbini uzlaznog smrtnika - Rajskog Zbora Finalista. A ni Ispravljač ni smrtni čovjek ne mogu postići taj jednstveni cilj bez pune uzajamne suradnje i vjerne pomoći. Ovo je izvanredno partnerstvo jedan od najzanosnijih i nevjerojatnijih kozmičkih fenomena ove kozmičke dobi.

112:7.12 Od spajanja s Ispravljačem, uzlazno biće ima status evolucijskog stvorenog bića. Čovjek je bio prvi koji je imao ličnost i on je stoga ispred Ispravljača u svim pitanjima koja se tiču priznavanja ličnosti. Glavno Rajsko sjedište ovog spojenog bića je Svijet Uzlaza (a ne Svijet Božanstvenosti), i ova jednstvena kombinacija Boga i čovjeka ima status uzlaznog smrtnika do ulaska u Zbora Finalista.

112:7.13 Nakon spajanja Ispravljača s uzlaznim smrtnikom, broj tog Ispravljač se briše iz evidencije svemira. Ne znam što se događa s arhivama na Svijetu Božanstvenosti, ali predpostavljam da se podaci tog Ispravljača uklanjaju i prenose u tajne krugove unutrašnjih odaja Grandfande, aktivnog predsjedatelja Zbora Finalista.

112:7.14 Spajanjem čovjeka i Ispravljača, Otac Svih ispunjava svoje obećanje materijalnim stvorenim bićima; on ispunjava obećanje da će im dati dio sebe i sprovodi plan vječnog darivanja božanstva čovječanstvu. Sada počinje čovjekov pokušaj da ostvari i aktualizira neograničene mogućnosti koje počivaju u uzvišenoj suradnji s Bogom koja je ovim realizirana.

112:7.15 Trenutno poznata sudbina preživjelih smrtnika je u Rajskom Zboru Finalista; to je i cilj sudbine svih Misaonih Ispravljača koji su pridruženi u vječnu zajednicu sa svojim smrtnim suradnicima. Rajski finalisti trenutno rade na mnogim poduzećima širom cijelog velikog svemira, ali svi pretpostavljamo da će obavljati nove i uzvišenije zadaće u dalekoj budućnosti nakon što svih sedam nadsvemira budu ustaljeni u svjetlu i životu, i kad se konačni Bog konačno pojavi iz ostajstva koje trenutno okružuje ovo Vrhovno Božanstvo.

112:7.16 Vi ste u određenoj mjeri bili upućeni u organizaciju i osoblje središnjeg svemira, nadsvemira i lokalnih svemira; donekle ste upoznati s karakterom i porijeklom osređenih ličnosti koje sada vladaju tih prostranim kreacijama.Također znate da postoje ogromne galaksije svemira daleko izvan periferiji velikog svemira koje su u procesu organizacije, u prvoj vanjskoj razini prostora. Također ste upoznati tijekom ovih pripovijesti s tim da Vrhovno Biće treba obznaniti svoju skrivenu trećestupanjsku funkciju u ovim trenutno neistraženim spoljašnjim područjima svemira; a znate i da su finalisti Rajskog zbora iskustvena djecu Vrhovnog.

112:7.17 Vjerujemo da je smrtnicima koji se spajaju s Ispravljačima, kao i njihovim finalističkim suradnicima, suđeno da na neki način sudjeluju u administraciji prve vanjske razine prostora. Ni najmanje ne sumnjamo da će u dogledno vrijeme ove ogromne galaksije postati naseljeni svemiri. I mi smo podjednako uvjereni da će među administratorima biti i Rajski finalisti čije prirode predstavljaju kozmičku posljedicu stapanja stvorenog bića i Stvoritelja.

112:7.18 Kakva pustolovina! Kakva romantika! Gigantska tvorevina kojom trebaju upravljati djeca Vrhovnog, ti personalizirani i očovječeni Ispravljači, ti smrtnici koji su postali vječni spajanjem s Ispravljačem, te tajanstvene kombinacije i vječne zajednice najviše poznate manifestacije suštine Prvog Izvora i Središta i najnižeg oblika inteligentnog života koji je sposoban spoznati i postići Oca Svih. Pretpostavljamo da će takva stopljena bića, takva partnerstva Stvoritelja i stvorenog bića, postati veličanstveni vladari, neusporedivi administratori i suosjećajni upravitelji svih oblika intelignetnog života koji mogu nastati širom ovih budućih svemira prve vanjske razine prostora.

112:7.19 Istina, vi smrtnici imate zemaljsko, životinjsko porijeklo; vaša forma je doista prašina. Ali ako to istinski i stvarno želite, sigurno ćete steći stoljetnu baštinu i jednog dana služiti širom svemira u svom istinskom obliku - kao djeca Vrhovnog Boga iskustva i božanski sinovi Rajskog Oca svih ličnosti.

112:7.20 [Predstavio Osamljeni Glasnik Orvontona.]

Back to Top