Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 110 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA INDIVIDUALNIM SMRTNICIMA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 110 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA INDIVIDUALNIM SMRTNICIMAPOGLAVLJE 110 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA INDIVIDUALNIM SMRTNICIMA

110:0.1 OBDARENJE nesavršenih bića slobodnom voljom vodi k neminovnoj tragediji i savršeno predačko Božanstvo brižno surađuje sa svojim bićima, nježno i univerzalno dijeleći njihove patnje.

110:0.2 Koliko sam upoznat s kozmičkim pitanjima, smatram da je ljubav i odanost Misaonog Ispravljača najbožanstvenija od svih ljubavi kozmičke tvorevine. Dok Sinovi djeluju istinski veličanstveno služeći ljudskom rodu, Ispravljač je dirljivo i plemenito odan individualnim osobama, u svojoj božanstvenosti nalikujući samom Ocu. Rajski Otac je očigledno zadržao ovaj oblik osobnog kontakta sa svojim individualnim stvorenim bićima kao isključivu povlasticu Stvoritelja. I ne postoji ništa u cijelom svemiru nad svemirima što bi se moglo usporediti s izvanrednom službom ovih neosobnih jedinki koje tako veličanstveno žive u djeci evolutivnih planeta.

1. ŽIVOT U SMRTNIČKOM UMU

110:1.1 Bilo bi pogrešno smatrati da Ispravljači žive u materijalnom mozgu ljudskih bića. Oni nisu organski dio fizičkih tijela planetarnih stvorenja. Bolje je da si predočite da Misaoni Ispravljači žive u smrtničkom umu čovjeka, nego u nekom njegovom fizičkom organu. Neizravno i neprimijetno, Ispravljač bez prestanka komunicira s ljudskim bićem, naročito za vrijeme onih blaženih časova obožavalačkog kontakta između uma i duha koji se odvija u čovjekovoj nadsvijesti.

110:1.2 Žalim što nisam u stanju pomoći evolutivnim smrtnicima da postignu bolje razumijevanje i više cijenjenje nesebičnog i veličanstvenog djelovanja svojih Ispravljača koji su tako vjerno odani unaprijeđenju čovjekove duhovne dobrobiti. Ovi Osmatrači djelotvorno služe višim fazama ljudskih umova; oni mudro i iskusno manipuliraju duhovne potencijale ljudskog intelekta. Ovi nebeski pomagači ispoljavaju veličanstvenu odanost svojoj zadaći, nastojanju da vam pruže sigurno vodstvo unutra i naviše, do božanskog neba sreće. Ovi su neumorni trudbenici odani budućoj personifikaciji pobjede božanske istine u vašem vječnom životu. Oni oprezno usmjeravaju um čovjeka koji je svjestan Boga, sve više ga udaljujući od plićaka zla, dok vješto vode čovjekovu evolutivnu dušu prema božanskim lukama savršenstva udaljenih i vječnih obala. Ispravljači su brižni upravitelji, vaši pouzdani i djelotvorni vodiči kroz mračnu i nesigurnu zbrku kratkotrajnog zemaljskog puta; oni su strpljivi učitelji koji neprekidno bodre ljude da pođu naprijed, stazom sve većeg savršenstva. Oni su pažljivi čuvari najviših vrijednosti karaktera stvorenog bića. Samo kad bi ih ljudi više voljeli, s njima bolje surađivali i više ih cijenili.

110:1.3 Premda vas vaši božanski Ispravljači prije svega nastoje duhovno pripremiti za naredni stadij beskonačne egzistencije, njima je isto tako jako stalo do vaše vremenske dobrobiti i vaših stvarnih postignuća na zemlji. Oni su presrećni kad mogu doprinjeti vašem zdravlju, sreći i istinskom uspjehu. Stalo im je do vašeg uspjeha po svim pitanjima planetarnog napredovanja koja ne škode vašem budućem životu vječnog napretka.

110:1.4 Vaši svakodnevni običaji i mnogostruki detalji vašeg života zanimaju Ispravljače upravo do mjere do koje utječu na vaše bitne vremenske izbore i značajne duhovne odluke i do koje igraju ulogu pri riješenju pitanja vezanih uz opstanak vaše duše i vašeg vječnog napredovanja. Dok je Ispravljač ravnodušan u pogledu posve vremenskih dobiti, on je božanstveno aktivan u pogledu svih pitanja koja se tiču vaše vječne budućnosti.

110:1.5 Ispravljač ostaje s vama kroz sve nevolje i kroz svaku bolest koja ne uzrokuje potpuno uništenje mentalnog sustava. Ali kako je neljubezno s čovjekove strane svjesno onečistiti ili na bilo koji način namjerno zagaditi fizičko tijelo koje mora poslužiti kao zemaljski hram ovom izvanrednom Božjem daru. Svi fizički otrovi uveliko otežavaju Ispravljačeva nastojanja na uzvišenju materijalnog uma, dok mentalni otrovi straha, ljutnje, zavisti, sumnjičavosti i netrpeljivosti jednako stravično ometaju duhovni napredak evolutivne duše.

110:1.6 Danas prolazite kroz period Ispravljačevog udvaranja; i ako se samo pokažete vjerni ukazanom povjerenju božanskog duha koji se zauvijek nastoji sjediniti s vašim umom i dušom, vremenom će nastupiti to morontija jedinstvo, taj vrhunski sklad, ta kozmička koordinacija, to božansko podešenje, taj nebeski spoj, ta beskonačna mješavina identiteta, to sjedinjenje bića, koje će biti tako savršeno i krajnje da čak ni najiskusnije ličnosti nikad neće biti u stanju razdvojiti ili raspoznati pojedinačne indentitete spojenih suradnika--smrtnog čovjeka i božanskog Ispravljača.

2. ISPRAVLJAČI I LJUDSKA VOLJA

110:2.1 Kad Misaoni Ispravljač dođe u ljudski um, on sa sobom ponese plan najboljeg puta, idealnog života, koji je prethodno izradio i predodredio u suradnji s Personificiranim Ispravljačima Sfere Božanstvenosti i za koji je primio odobrenje od Personificiranog Ispravljača Urantije. Oni tako započinju rad s jasnim i predodređenim planom za intelektualni i duhovni razvoj svojih ljudskih suradnika, premda ni jedno ljudsko biće nije obvezno prihvatiti ovaj plan. Dok je istina da svi imate predodređenu sudbinu, nije predodređeno da morate prihvatiti ovo božansko predodređenje sudbine; potpuno ste slobodni bilo djelomično ili potpuno odbaciti ovaj program Misaonih Ispravljača. Ispravljači svojim djelovanjem nastoje sprovesti umne promjene i duhovna usklađenja koja čovjek slobodno i inteligentno prihvaća, kako bi postigli snažniji utjecaj pri usmjerenju njegove ličnosti; ali ni pod kojim vas okolnostima ovi božanski Osmatrači neće iskoristiti niti na vas na bilo koji način samovoljno utjecati pri vašim odlukama i izborima. Ispravljači poštuju suverenitet ličnosti; oni se uvijek podređuju vašoj volji.

110:2.2 Dok su Ispravljači ustrajni, domišljati i savršeni u svojim radnim metodama, oni nikad ne pribjegavaju nasilju nad bitkom svojih domaćina koji su obdareni slobodnom voljom. Božanski Osmatrač ne može produhoviti ni jedno ljudsko biće protivno volji ovog bića; opstanak je dar Bogova i stvorena bića vremena moraju prvo željeti ovaj opstanak. Na koncu konca, što god Ispravljač uspije postići za vas, zapisi će pokazati da je preobražaj postignut s vašom suradnjom i uz vaš pristanak, da ste voljno surađivali s Ispravljačem pri postignuću svakog koraka ovog ogromnog preobražaja na putu uspona.

110:2.3 Ispravljač ne pokušava upravljati vašim mislima kao takvim, već ih nastoji produhoviti, učiniti vječnim. Ni anđeli ni Ispravljač ne nastoje izravno utjecati na ljudske misli; ovo predstavlja isključivu povlasticu vaše ličnosti. Ispravljači su posvećeni nastojanju da poboljšaju, izmijene, isprave i koordiniranju vaš misaoni proces; ali oni povrh svega nastoje izgraditi analogan duhovni zapis vašeg puta, morontija duplikat vašeg istinskog napredujućeg "ja" koji služi vašem opstanku.

110:2.4 Ispravljači djeluju u domenama viših razina ljudskog uma, neprestano nastojeći proizvesti morontija duplikate svakog koncepta smrtničkog intelekta. Stoga postoje dvije stvarnosti koje se nadodaju i usredotočuju u krugovima čovjekovog uma; jedna je smrtničko "ja" koje se razvija iz izvornih planova Prijenosnika Života, a druga je besmrtna jedinka iz visokih domena Sfere Božanstvenosti, Božji dar u čovjeku. Ali smrtničko "ja" je isto tako osobno "ja"; ono ima ličnost.

110:2.5 Kao lično stvoreno biće, čovjek ima um i volju. Kao predlično biće, Ispravljač ima predum i predvolju. Ako se uspijete tako cjelovito suglasiti s Ispravljačevim umom da ga konačno budete u stanju promatrati tako reći licem u lice, vaši će se umovi sjediniti i bit ćete osnaženi Ispravljačevim umom. Ako vaša volja zatim odredi i nametne izvršenje odluka ovog novog i spojenog uma, kroz ovu vašu odluku Ispravljačeva predlična volja postiže izražaj ličnosti, dok vi u pogledu dotičnog projekta postajete sjedinjeni sa svojim Ispravljačem. Vaš um postiže usklađenje s božanstvenosti, dok Ispravljačeva volja postiže izražaj ličnosti.

110:2.6 Ovisno o mjeri postignuća takvog identiteta, mentalno se približavate morontija stadiju egzistencije. "Morontija um" je naziv koji obilježava bit i cjelokupnost suradnje dvaju umova uzajamno različite prirode--jednog materijalnog a drugog duhovnog. Tako da termin "morontija intelekt" označava dvojni um lokalnog kozmosa kojim upravlja jedna volja. I u slučaju smrtnika, ova volja potječe od čovjeka i postiže božanstvenost čovjekovim poistovjećenjem ljudskog uma s umnošću Boga.

3. SURADNJA S ISPRAVLJAČEM

110:3.1 Ispravljači igraju svetu i uzvišenu igru mnogih stoljeća; oni sudjeluju u jednoj od najvećih pustolovina vremena i prostora. I kako se samo raduju kad im vaša suradnja dopusti da pomogu pri kratkotrajnim borbama vremena dok istovremeno provode svoje veće zadatke vječnosti. Ali vrlo često, prilikom Ispravljačevih pokušaja pri uspostavi komunikacije, poruka se gubi u materijalnim strujama energetskih tokova ljudskog uma; tek ponekad uspijete uhvatiti eho--blijedi i daleki jek--ovog božanskog glasa.

110:3.2 Dok vas nastoje usmjeriti kroz smrtnički život i osigurati vaš budući opstanak, Ispravljači pri svom uspjehu ne ovise toliko o teorijama vaših vjerovanja koliko o vašim odlukama, vašoj odlučnosti i ustrajnoj vjeri. Sve ove aktivnosti i pokreti rasta ličnosti postaju moćni utjecaji koji olakšavaju napredak svojim pokušajima da unaprijede čovjekovu suradnju s njegovim Ispravljačem; oni vam pomažu da se prestanete opirati. Mjera uspjeha ili prividnog pobačaja Misaonih Ispravljača pri njihovim zemaljskim poduhvatima ovisi o mjeri smrtnikovog postignuća suradnje s planom koji vodi k napretku uspinjućom stazom postignuća savršenstva. Tajna opstanka leži u najvišoj ljudskoj žudnji da bude poput Boga, kao i njegovoj voljnosti da učini i da bude sve što može poslužiti konačnom postignuću ove snažne žudnje.

110:3.3 Kad govorimo o Ispravljačevom uspjehu ili pobačaju, ustvari govorimo o čovjekovom opstanku. Ispravljači ne mogu doživjeti neuspjeh; oni imaju božansku bit i iz svakog poduzeća moraju izaći kao pobjednici.

110:3.4 Ne mogu da ne primijetim kako mnogi od vas troše toliko vremena i energije na nebitne stvari, dok gotovo u cjelosti previde bitnije stvarnosti od vječnog značaja, upravo ona dostignuća koja mogu voditi razvoju skladnijeg radnog sporazuma između vas i vaših Ispravljača. Veliki cilj ljudske egzistencije počiva u čovjekovom usklađenju s božanstvenošću njegovog unutarnjeg Ispravljača; veliko postignuće smrtničkog života počiva u postignuću istinske i razborite posvećenosti vječnim ciljevima božanskog duha koji djeluje i čeka u vašem umu. Ali čovjekovo odano i odlučno nastojanje da ostvari vječnu sudbinu nikako ne isključuje mogućnost postignuća bezbrižnog i radosnog života i uspješne i priznate karijere na zemlji. Suradnja s Misaonim Ispravljačem ne povlači samokažnjavanje, lažnu pobožnost ili licemjerno i razmetljivo samouniženje; idealan život je život brižne službe, a ne egzistencija prožeta bojaznima i zlim slutnjama.

110:3.5 Zbrka, pometnja, pa čak i povremena obeshrabrenost i rastresenost, ne moraju značiti da se čovjek opire vodstvu svog unutarnjeg Ispravljača. Nekom prilikom takvi stavovi ukazuju na nedostatak aktivne suradnje s božanskim Osmatračem i stoga u određenoj mjeri mogu odgoditi duhovni napredak, ali takve intelektualno-emocionalne teškoće nikako ne umanjuju sigurnost opstanka duše koja poznaje Boga. Sama neukost neće spriječiti opstanak, niti će to učiniti smetene sumnje ili bojažljiva nesigurnost. Jedino svjesni otpor Ispravljačevom vodstvu može spriječiti opstanak evolutivne besmrtne duše.

110:3.6 Nemojte misliti da suradnja s Ispravljačem predstavlja posve svjestan proces, jer ovo nikako nije slučaj; ali vaše odluke i motivi, vaša odana odlučnost i vaše najviše žudnje, leže u temeljima stvarne i djelotvorne suradnje. Čovjek može svjesno poboljšati suradnju s unutarnjim Ispravljačem na slijedeći način:

110:3.7 1. Ako svjesno odlučite reagirati na božansko vodstvo; ako iskreno utemeljite ljudski život na najvišoj svijesti istine, ljepote i dobrote i ako zatim uskladite ove osobine božanstvenosti pomoću mudrosti, obožavanja, vjere i ljubavi.

110:3.8 2. Ako budete voljeli Boga i željeli postati poput njega--ako budete iskreno prepoznali božansko očinstvo i s ljubavlju obožavali nebeskog Roditelja.

110:3.9 3. Ako budete voljeli ljude i iskreno im željeli služiti--ako svesrdno prepoznate bratstvo ljudi i ako budete gajiti inteligentnu i mudru ljubav prema svim svojim bližnjim smrtnicima.

110:3.10 4. Ako radosno prihvatite svoje kozmičko državljanstvo--ako časno prepoznate svoje rastuće obveze prema Vrhovnom Biću, svijest o uzajamnoj ovisnosti evolutivnog čovjeka i evoluirajućeg Božanstva. Ovo označava rođenje kozmičke moralnosti i početak ostvarenja univerzalne dužnosti.

4. ISPRAVLJAČEVO DEJSTVO U UMU

110:4.1 Ispravljači su u stanju primiti naprekidni tijek kozmičke informacije koja putuje glavnim krugovima vremena i prostora; oni su neprekidno u dodiru s kozmičkom energijom i inteligencijama duha. Ali zahvaljujući jako malom broju zajedičkih obilježja kao i čovjekoj nesposobnosti da razazna i reagira na Ispravljačevo djelovanje, ovi moćni poslanici nisu u stanju prenijeti najveći dio ovog bogatstva mudrosti i istine umovima smrtnika u kojima žive.

110:4.2 Misaoni Ispravljači neprestano nastoje produhoviti vaš um kako bi potakli evoluciju vaše morontija duše; ali vi uglavnom niste svjesni ove unutarnje službe. Vi uglavnom niste u stanju opaziti razliku između proizvoda vašeg vlastitog materijalnog intelekta i rezultata zajedničkog djelovanja vaše duše i vašeg Ispravljača.

110:4.3 Određena isprekidana predočenja misli, zaključaka i drugih umnih slika ponekad predstavljaju izravan ili neizravan učinak Ispravljačevog djelovanja; ali mnogo češće, ovakva idejna predočenja predstavljaju rezultat iznenadne pojave nakupljenih ideja iz dubokih mentalnih razina u čovjekovoj svijesti, prirodnih i svakodnevnih pojava normalog i uobičajenog psihičkog djelovanja koje obilježava krugove evolutivnog životinjskog uma. (Nasuprot ovim podsvjesnim tokovima, Ispravljačeva otkrivenja se javljaju u domenama nadsvijesti.)

110:4.4 Povjerite Ispravljaču sve što se tiče umnog djelovanja, što počiva izvan granica svjesne razine uma. Ako ne na ovom svijetu onda na rezidencijskim svjetovima, oni će pravovremeno položiti račun svoga vodstva i s vremenom predstaviti sva značenja i vrijednosti koje su bile povjerene njihovoj brizi i čuvanju. Ako preživite smrt, oni će oživjeti svako vrijedno blago smrtničkog uma.

110:4.5 Između ljudskog i božanskog, između čovjeka i Boga, vlada ogroman raskol. Rase koje žive na Urantiji u tako velikoj mjeri podliježu djelovanju svoje elektrokemijske prirode, toliko nalikuju životinjama u svom svakodnevnom ponašanju, tako emocionalno djeluju u svojim normalnim reakcijama, da je Osmatračima često jako teško voditi i upravljati takva bića. Vi tako rijetko donosite hrabre odluke i dajete znaka svesrdnoj posvećenosti, da je Ispravljačima gotovo nemoguće neposredno komunicirati s ljudskim umom. Čak i kad uhvate priliku da upute evolutivnoj smrtničkoj duši neku novu misao, ovo duhovno otkrivenje često tako snažno zaslijepi stvorena bića da vodi k prenagljenom grču fanatizma ili nekom novom intelektualnom preokretu katastrofalnih posljedica. Mnoge nove religije i čudni "izmi" predstavljaju rezultat izjalovljenih, nesavršenih, neshvaćenih i iskrivljenih pokušaja komunikacije vaših Misaonih Ispravljača.

110:4.6 Prema jerusemskim podacima, tijekom posljednjih više tisuća godina u svakoj generaciji živi sve manji broj bića sa samodjelujućim Ispravljačima koja imaju moć bezbijednog djelovanja. Ovo je uznemirujući podatak i nadglednici Satanije trenutno razmatraju prijedloge određenih neposrednih planetarnih nadglednika Urantije koji zagovaraju uvođenje mjera s ciljem unaprijeđenja i očuvanja viših duhovnih tipova Urantija rasa.

5. ZABLUDE O PRIRODI ISPRAVLJAČEVOG VODSTVA

110:5.1 Nemojte brkati misiju i utjecaj Ispravljača s onim što se obično naziva savješću; oni nisu izravno povezani. Savjest je ljudska i posve psihička reakcija. Dok ne trebate omalovažavati svoju savjest, teško da je može smatrati Božjim glasom čovjekovoj duši što bi Ispravljač bio ako bi se takav glas mogao čuti. Savjest vas s pravom opominje da učinite ono što je ispravno; ali Ispravljači vam k tome nastoje reći što je istinski ispravno ili što je ispravno prema i u skladu s vašom sposobnošću spoznaje Osmatračevog vodstva.

110:5.2 Čovjekovi snovi, ta iskrivljena i nepovezana parada neusklađenog usnulog uma, predstavljaju odličan dokaz Ispravljačevog neuspjeha pri usklađenju i povezivanju različitih komponenti čovjekovog uma. Ispravljači jednostavno nisu u stanju za vrijeme jednog života, samovoljno uskladiti i sinkronizirati dva tako ralizičita načina razmišljanja kakva su ljudski i božanski. Kad u tome uspiju, kao što je nekom prilikom bio slučaj, takve duše se smjesta prevode na rezidencijske svjetove a da pri tome ne moraju proći procesom smrti.

110:5.3 Ispravljač za vrijeme sna nastoji postići jedino ovo što je volja ličnosti njegovog domaćina prethodno u cjelosti odobrila odlukama i izborima koji su doneseni za vrijeme pune budne svijesti i koji su na taj način pohranjeni u razinama naduma, koji predstavlja spojenu domenu ljudskog i božanskog međuodnosa.

110:5.4 Dok njihovi smrtnički suradnici spavaju, Ispravljači pokušavaju zabilježiti svoja djela u višim razinama materijalnog uma i čovjekovi groteskni snovi pružaju svjedočanstvo neuspjehu njihovih nastojanja na uspostavi djelotvornog kontakta. Apsurdnost čovjekovih snova svjedoči ne samo o pritisku neispoljenih emocija već i o užasnom izobličenju predstava Ispravljačevih duhovnih predodžbi. Za vrijeme nesvjesnog sna, vaše strasti, porivi i druge usađene predispozicije prenose svoja značenja u slikovni oblik i postavljaju svoje neispoljene žudnje u isti psihički registar u koji Ispravljači nastoje unijeti svoje božanske poruke.

110:5.5 Jako je opasno nastojati utvrditi u kolikoj mjeri određeni san potječe od Ispravljača. Dok je točno da Ispravljači djeluju za vrijeme čovjekovog sna, vaši uobičajeni snovi predstavljaju posve fiziološke i psihološke pojave. Jednako je opasno pokušati uočiti raliku između Ispravljačevih zapisa i više-manje neprekinutog i svjesnog dikatata koji um prima od smrtničke savjesti. Čovjek jedino može riješiti ove probleme ako se osloni na vlastiti sud i osobne odluke. Ali bolje je ako ljudsko biće pogriješi odbacivši Ispravljačev izražaj pod pretpostavkom da se radi o posve ljudskom doživljaju, nego da pogriješi uzdižući reakciju ljudskog uma u domenu božanskog dostojanstva. Ne zaboravite da je utjecaj Misaonih Ispravljača najvećim dijelom, iako ne u cjelosti, nadsvjesno iskustvo.

110:5.6 U različitoj i sve većoj mjeri kako se budete uspinjali psihičkim krugovima, nekad izravno premda najčešće neizravno, uistinu komunicirate sa svojim Ispravljačima. Ali opasno je pomisliti da svaka nova ideja koja se začne u ljudskom umu predstavlja rezultat Ispravljačevog djelovanja. Češće je slučaj kad se radi o bićima vašeg reda, da to što tumačite kao glas Ispravljača ustvari potječe od vašeg intelekta. Ovo je opasno tlo i svako ljudsko biće mora samo riješiti ove probleme prema vlastitoj prirodnoj ljudskoj mudrosti i nadljudskom uvidu.

110:5.7 Ispravljač ljudskog bića kroz koje vršimo ovu komunikaciju uživa širok spektar aktivnosti prvenstveno zato što je ovaj čovjek gotovo sasvim ravnodušan prema bilo kakvim spoljašnjim ispoljenjima unutarnje prisutnosti njegovog Ispravljača; istinska je sreća što je on svjesno najvećim dijelom ravnodušan prema cijelom ovom procesu. Obdaren je jednim od najiskusnijih Ispravljača svoga doba i generacije i njegov čuvar sudine smatra njegovu pasivnu reakciju i neaktivno zanimanje za ispoljenja prisutnosti ovog svestranog Ispravljača u njegovom umu, kao vrlo rijetku i srećnu reakciju. I sve ovo predstavlja povoljno usklađenje višestrukih utjecaja, povoljno kako sa stanovišta Ispravljača u višim domenama djelovanja tako i sa stanovišta njegovog ljudskog suradnika u pogledu zdravlja, djelotvornosti i spokoja.

6. SEDAM PSIHIČKIH KRUGOVA

110:6.1 Cjelokupno ostvarenje ličnosti na materijalnom svijetu počiva na sve većem ovladanju sedam psihičkih krugova smrtničke potencijalnosti. Ulazak u sedmi krug obilježava početak djelovanja istinske ljudske ličnosti. Upotpunjenje prvog kruga obilježava relativnu zrelost smrtnog bića. Premda prolazak kroz sedam kružnica kozmičkog rasta nije isto što i spoj čovjeka s Ispravljačem, ovladanje ovim krugovima obilježava postignuće onih koraka koji prethode čovjekovoj fuziji s Ispravljačem.

110:6.2 Ispravljač je vaš ravnopravni suradnik pri postignuću sedam krugova--dostignuću odgovarajuće smrtničke zrelosti. Ispravljač se uspinje ovim krugovima zajedno s čovjekom, od sedmog do prvog kruga, i postiže status vrhovnosti i samodjelovanja uglavnom neovisno o aktivnoj suradnji smrtničkog uma.

110:6.3 Psihički krugovi nisu isključivo intelektualni ili posve morontijalni; oni se tiču statusa ličnosti, umnog postignuća, rasta duše i usklađenja s Ispravljačem. Uspješnan prolazak ovim razinama zahtijeva skladno djelovanje cijele ličnosti, a ne samo njezinih pojedinačnih faza. Rast dijelova nije jednak zrelosti cijelog; dijelovi postižu stvarni rast u skladu s proširenjem cijelog bića--čitavog bitka--njegovih materijalnih, intelektualnih i duhovnih strana.

110:6.4 U slučaju da razvoj intelektualne prirode preteče razvoj duhovne strane čovjeka, komunikacija s Misaonim Ispravljačem postaje vrlo teška i opasna. Pretjeran duhovni razvoj jednako vodi k fanatičnom i izopačenom tumačenju vodstva duha ovog unutarnjeg Ispravljača. Ako je slučaj da biće ima nedostatnu duhovnu sposobnost, Ispravljaču je daleko teže prenijeti takvom materijalnom intelektu duhovne istine iz više nadsvijesti. Savršeno postojan um koji je smješten u tijelu čistih navika, uravnoteženih nervnih energija i ujednačenog kemijskog djelovanja--gdje fizičke, mentalne i duhovne moći postižu trojedini razvojni sklad--predstavlja um koji može primiti najveću mjeru svjetla i istine uz najamnju opasnost od dolaska u planetarnu opasnost ili ugroženja istinske dobrobiti takvog bića. Čovjek se takvo uravnoteženim rastom može uspeti jednim po jednim krugom planetarnog napretka, od sedmog do prvog.

110:6.5 Dok su Ispravljači s vama i uvijek blizu vas, rijetko vam mogu govoriti neposredno, onako kako bi to učinila druga bića. Krug za krugom, vaše intelektualne odluke, moralni izbori i duhovni razvoj doprinose Ispravljačevoj sposobnosti djelovanja u vašem umu; krug za krugom, napredujete od nižih razina povezanosti s Ispravljačem i umnog usklađenja tako da je Ispravljač sve više, jasnije i uvjerljivije u stanju zabilježiti svoja predočenja sudbine u evolutivnoj svijesti ovog spojenog uma-duše koji teži za Bogom.

110:6.6 Svaka odluka koju donesete bilo otežava ili olakšava Ispravljačevo djelovanje; iste ove odluke jednako tako odlučuju o vašem napretku krugovima ljudskog postignuća. Istina je da visina i odsudni značaj odluke uveliko odlučuju o usponu krugovima; unatoč tome, brojnost i ustrajno ponavljanje odluka igraju bitnu ulogu u procesu formiranja navika koje osiguravaju ponavljanje takvih reakcija.

110:6.7 Zahvaljujući njihovoj vrlo osobnoj prirodi, jako je teško precizno definirati sedam razina ljudskog napredovanja; one variraju od osobe do osobe u jasnoj ovisnosti o sposobnosti ljudskog bića za rast. Ovladavanje ovim razinama kozmičke evolucije nalazi ispoljenje na slijedeća tri načina:

110:6.8 1. Usklađenjem s djelovanjem Ispravljača. Um sve više prilazi Ispravljačevoj prisutnosti i postaje sve više nalik duhu ovisno o mjeri postignuća krugova.

110:6.9 2. Evolucijom duše. Pojava morontija duše svjedoči o mjeri i dubini ovladavanja krugovima.

110:6.10 3. Stvarnošću ličnosti. Mjera stvarnosti čovjekovog bitka neposredno ovisi o savladavanju krugova. Ljudi postaju sve stvarniji kako se uspinju od sedme do prve razine smrtničke egzistencije.

110:6.11 Kako čovjek prolazi sve višim krugovima, djete materijalne evolucije odrasta u zrelo ljudsko biće besmrtne potencijalnosti. Na mjesto sjenovite stvarnosti embrionske prirode osobe sedmog kruga, dolazi sve jasnije ispoljenje novonastajuće morontija prirode lokalnokozmičkog državljanstva.

110:6.12 Dok je nemoguće precizno definirati ovih sedam razina ili psihičkih krugova ljudskog rasta, moguće je iznijeti gornje i donje granice ovih stadija ostvarenja zrelosti:

110:6.13 Sedmi krug. Ljudsko biće ulazi u ovu razinu na početku razvoja moći osobnog izbora, individualne odluke, moralne odgovornosti i sposobnosti za postignuće duhovne individualnosti. Ovo označava ujedinjeno djelovanje sedam pomoćnih duhova uma pod upravom duha mudrosti, uključenje smrtničkog bića u domenu utjecaja Svetog Duha i na Urantiji, prvo djelovanje Duha Istine koje je praćeno s dolaskom Misaonog Ispravljača u smrtnički um. Ulaskom u sedmi krug, smrtničko biće postaje istinski potencijalan državljanin lokalnog svemira.

110:6.14 Treći krug. Ispravljačev rad je mnogo djelotvorniji nakon što uspinjući čovjek postigne treći krug i primi osobnog serafskog čuvara sudbine. Dok ne postoji jasan radni sporazum između Ispravljača i serafskog čuvara, nakon što čovjek primi osobnog serafskog pratitelja, moguće je primijetiti očigledan napredak po pitanju svih faza kozmičkog postignuća i duhovnog razvoja. Nakon postignuća trećeg kruga, Ispravljač nastoji morontizirati čovjekov um tijekom ostatka čovjekovog života, kako bi postigao preostale krugove i dostigao završni stadij božansko-ljudske povezanosti prije nego prirodna smrt uspije prekinuti suradnju ova dva jedinstvena partnera.

110:6.15 Prvi krug. U normalnim slučajevima Ispravljač ne može direktno i neposredno govoriti s vama dok ne postignete prvi i konačni krug sve većeg smrtničkog postignuća. Ova razina predstavlja najviše moguće ostvarenje odnosa imeđu uma i Ispravljača u ljudskom iskustvu prethodno oslobođenju evolutivne morontija duše iz odjeće materijalnog tijela. U pogledu uma, emocija i kozmičkog uvida, ovo postignuće prvog psihičkog kruga predstavlja najbliži susret materijalnog uma i duha Ispravljača koji se može ostvariti u ljudskom iskustvu.

110:6.16 Možda bi bilo bolje nazvati ove psihičke krugove smrtničkog napredovanja kozmičkim razinama--istinskim poimanjem značenja i ostvarenjem vrijednosti sve većeg prilaza morontija svjesnosti početnog odnosa evolutivne duše s javljajućim Vrhovnim Bićem. I upravo zahvaljujući ovom odnosu, nikad neće biti moguće ponuditi cjelovito objašnjenje značaja kozmičkih krugova čovjekovom materijalnom umu. Ovo postignuće krugova ima jedino relativnu ulogu u uporedbi s postignućem svjesnosti Boga. Osoba koja je postigla sedmi i šesti krug može poznavati Boga--biti svjesna svog sinskog odnosa s Bogom--jednako kao osoba drugog ili prvog kruga, ali takva bića nižih razina imaju mnogo nižu svjesnost iskustvene realizacije Vrhovnog Bića, svog kozmičkog državljanstva. Ako ne budu ostvareni prethodno prirodnoj smrti, postignuće ovih kozmičkih krugova postaje dijelom iskustva napredujuće osobe na rezidencijskim svjetovima.

110:6.17 Motivacija vjere vodi k punoj iskustvenoj spoznaji činjenice da je čovjek sin Boga, dok je aktivno djelovanje--izvršenje odluka--bitno radi evolutivnog dostignuća svjesnosti sve veće srodnosti s kozmičkom stvarnošću Vrhovnog Bića. Dok u duhovnom svijetu vjera pretvara potencijalnosti u aktualnosti, potencijalnosti postaju aktualnosti u konačnim domenama Vrhovnog jedino putem i uz pomoć iskustvene realizacije čovjekovih odluka. Ali u okviru djelovanja ličnosti, čovjekovo dobrovoljno izvršenje Božje volje ujedinjuje duhovnu vjeru s materijalnim odlukama stvarajući božanski i duhovni temelj koji može poslužiti kao osnova učinkovitijem djelovanju ljudske i materijalne poluge čovjekove težnje za Bogom. Takva mudra koordinacija materijalnih i duhovnih sila bitno doprinosi kozmičkom ostvarenju Vrhovnog i morontija poimanju Rajskih Božanstava.

110:6.18 Čovjekovo postignuće kozmičkih krugova je povezano s kvantitativnim rastom morontija duše, poimanjem vrhovnih značenja. Ali kvalitativni status ove besmrtne duše u cjelosti ovisi o tome koliko živa vjera poima Rajsko-potencijalnu činjenicu- vrijednost da smrtni čovjek ima vječnog Boga kao oca. Osoba sedmog kruga stoga prelazi u rezidencijske svjetove gdje nastavlja postizati kvantitativnu realizaciju kozmičkog rasta upravo kao što to čini osoba prvog ili drugog kruga.

110:6.19 Postignuće kozmičkih krugova ima jedino indirektnu vezu s istinskim duhovnim religioznim iskustvom; takva postignuća pokazuju reciprocitet i uzajamnu korist. Dok posve duhovni razvoj ne mora biti bitnije vezan uz materijalni prosperitet koji je ostvaren na određenom planetu, postignuće krugova uvijek otvara mogućnost za ljudski uspjeh i smrtničko dostignuće.

110:6.20 Prijelaz od sedmog do trećeg kruga obilježava sve veće i ujedinjenije djelovanje sedam pomoćnih duhova uma koji nastoje odvojiti smrtnički um od njegove ovisnosti o stvarnostima materijalnog životnog mehanizama prethodno sve većem upoznavanju s morontija razinama iskustva. Od trećeg kruga naviše, opada utjecaj pomoćnih duhova uma.

110:6.21 Sedam krugova obuhvaćaju široki raspon smrtničkog iskustva koji se kreće od najviše posve životinjske razine do najniže dodirne morontija razine samosvijesti kao čovjekovog iskustva ličnosti. Ovladavanje prvim kozmičkim krugom označava postignuće predmorontija smrtničke zrelosti i obilježava prestanak spojene službe pomoćnih duhova uma kao isključivog utjecaja umne aktivnosti u okviru ljudske ličnosti. Nakon prvog kruga um postaje sve više nalik inteligencijama morontija stadija evolucije, spojene službe kozmičkog uma i obdarenja Stvaralačkog Duha lokalnog svemira koje djeluje iznad domena ovih umnih pomoćnika.

110:6.22 Bitniji događaji individualnog Ispravljačevog života počivaju u slijedećem: prvo, prodoru ljudskog bića u treći psihički krug koje vodi s osiguranju Osmatračevog samodjelovanja i uvećanog raspona aktivnosti (ovo je slučaj ako Ispravljač nije već bio samodjelujući); drugo, kad ljudski partner postigne prvi psihički krug, omogućuje se određena mjera komunikacije između čovjeka i Ispravljača; i na koncu, konačno i vječno spoajanje ili fuzija.

7. POSTIGNUĆE BESMRTNOSTI

110:7.1 Postignuće sedam kozmičkih krugova nije isto što i fuzija s Ispravljačem. Mnogi smrtnici Urantije su već postigli svoje krugove; ali spoj ili fuzija ovisi o još većim i višim duhovnim postignućima, postignuću konačnog i potpunog usklađenja smrtničke volje prema Božjoj volji koja počiva u Misaonom Ispravljaču.

110:7.2 Kad ljudsko biće dovrši krugove kozmičkog postignuća i nakon što smrtnička volja konačnom odlukom dopusti Ispravljaču da upotpuni vezu između ljudskog identiteta i morontija duše za vrijeme evolutivnog fizičkog života, takav se upotpunjeni spoj duše i Ispravljača smjesta svaki za sebe prenosi na rezidencijske svjetove nakon čega se na Uversi izdaje dopuštenje za neodložno spajanje ili fuziju Ispravljača i morontijalne duše. Ako ovaj spoj nastupi za vrijeme fizičkog života, fuzija smjesta proguta materijalno tijelo; ljudski svjedoci ovog događaja jedino opažaju takav smrtnički prijenos kao nestanak u "ognjenim kolima."

110:7.3 Većina unutarnjih Ispravljača koji uspiju prevesti svoje ljudske domaćine dolazi na ovaj svijet s bogatim iskustvom i prema podacima višestrukim životom u bićima drugih planeta. Ne zaboravite da Ispravljači postižu vrijedno iskustvo na posudbenim planetima; ovo ne znači da Ispravljači postižu napredno radno iskustvo jedino u onim smrtnicima koji ne uspiju preživjeti.

110:7.4 Nakon spoja ili fuzije s ljudskim bićem, Ispravljači dijele vašu sudbinu i vaše iskustvo; oni su jedno s vama. Nakon fuzije besmrtne morontija duše i pridruženog Ispravljača, svo iskustvo i sve vrijednosti jednog s vremenom pripadnu drugom, tako da u vječnosti istinski postaju sjedinjeni. U određenom smislu ovo novo biće ima vječnu prošlost kao i vječnu budućnost. Sve što je nekoć bilo ljudsko u duši preživjelog čovjeka kao i svi iskustveno božanski posjedi Ispravljača, sada postaju istinska svojina nove i vječno uspinjuće kozmičke ličnosti. Ali na svakoj kozmičkoj razini Ispravljač može obdariti ovo novo biće jedino onim osobinama koje imaju smisao i vrijednost u okviru te razine. Apsolutno sjedinjenje s božanskim Osmatračem, potpuno iscrpljenje Ispravljačevog obdarenja, može nastupiti jedino u vječnosti nakon konačnog postignuća Oca Svih--Oca duhova--vječnog izvora ovih božanskih darova.

110:7.5 Nakon konačnog spoja evolutivne duše s božanskim Ispravljačem i jedno i drugo stječu sve uzajamne osobine koje mogu spoznati u svom iskustvu. Ova koordinirana ličnost posjeduje sva iskustvena sjećanja iz prijašnjeg života koja su nekoć pripadala predačkom smrtničkom umu i koja su do ovog časa ulazila u sastav morontija duše, dok ovaj potencijalni finalista u isto vrijeme obuhvaća svo Ispravljačevo iskustveno sjećanje iz svih epizoda življenja u vremenskim smrtnicima. Ali jedino u vječnoj budućnosti Ispravljači mogu potpuno obdariti pridruženu ličnost značenjima i vrijednostima koje božanski Osmatrač nosi iz prošle vječnosti.

110:7.6 Ali u slučaju ogromne većine smrtnika Urantije, Ispravljač mora strpljivo čekati na izručenje procesom smrti; mora čekati na oslobođenje novonastajuće duše od gotovo potpune dominacije energetskih uzoraka i kemijskih sila materijalnog reda egzistencije. Osnovna čovjekova teškoća pri pokušaju uspostave kontakta s unutarnjim Ispravljačem počiva upravo u ovoj usađenoj materijalnoj prirodi. Jedino mali broj smrtnika istinski razmišlja; vi rijetko duhovno razvijate i disciplinirate svoje umove na način koji bi pogodovao spajanju s božanskim Ispravljačima. Uho ljudskog uma je gotovo gluho na duhovne molbe, Ispravljačeve prijevode mnogostrukih poruka kozmičkih emitiranja ljubavi koje dolaze od Oca milosti. Ispravljaču je gotovo nemoguće upisati u životinjski uma ove inspirativne poruke upraviteljskog duha kad ovim umom tako potpuno dominiraju kemijske i električne sile vaše fizičke prirode.

110:7.7 Ispravljači se raduju uspostavi kontakta sa smrtničkim umom; ali oni moraju strpljivo čekati za dugih godina tihog saputništva dok još nisu u stanju probiti životinjski otpor i s vama direktno komunicirati. Misaoni Ispravljači postaju sve djelotvorniji što se više uspinju na ljestvici službe. Ali za tjelesnog života nikad vas ne mogu pozdraviti tako potpunom, susosjećajnom i izražajnom ljubavlju kakvu će vam iskazati kad ih budete vidjeti ne licem u lice već "umom u um" na rezidencijskim svjetovima.

110:7.8 Za smrtničkog života, između vas i vašeg Ispravljača stoje vaše materijalno tijelo i um koji spriječavaju slobodnu komunikaciju; ali nakon smrti, nakon vječne fuzije, postajete sjedinjeni sa svojim Ispravljačem--nakon toga više niste prepoznatljivi kao dva zasebna bića--i stoga više nema potrebe za komunikacijom kako danas shvaćate ovaj pojam.

110:7.9 Dok je Ispravljačev glas uvijek u vama, većina ljudi rijetko čuje ovaj glas za vrijeme zemaljskog života. Ljudska bića ispod trećeg i drugog kruga postignuća rijetko čuju Ispravljačev neposredni glas izuzev u časovima najviša žudnje, u vrijeme najviših trenutaka i po donošenju vrhovne odluke.

110:7.10 Pri početku i uspostavi kontakta između smrtničkog uma osobe koja pripada rezervistima sudbine i uma planetarnih nadzornika, Ispravljač nekom prilikom dođe u situaciju gdje posjeduje sposobnost prijenosa poruke svom smrtničkom suradniku. Na Urantiji je takva poruka nedavno upućena određenom ljudskom partneru samodjelujućeg Ispravljača, pripadniku rezervnog zbora sudbine. Ova poruka je uslijedila za narednim riječima: "I sada, ne nanoseći štetu i ne stvarajući opasnost ljudskom predmetu moje brižne odanosti i bez svjesne namjere kažnjavanja ili obeshrabrenja ove osobe, molim da mi učinite uslugu zabilješkom ove molbe koju mu ovom prilikom upućujem." Zatim su usljedile jako lijepe, dirljive i dopadljive riječi. Ispravljač je između ostalog zamolio "da mi čovjek pruži odaniju suradnju, da vedrije podnese zadaću moje postavke, da se odanije posveti izvedbi moga programa, da strpljivije podnese teškoće koje sam mu izabrao, da istrajnije i vedrije kroči stazom koju sam pred njega postavio, da skrušenije primi priznanje koje predstavlja rezultat mojih naumornih nastojanja--takvu poruku prenesi čovjeku u kojem danas živim. Njemu darujem najvišu odanost i ljubav božanskog duha. I dalje reci ovom voljenom čovjeku da ću do samog kraja djelovati s mudrošću i moći, do samog konca posljednje zemaljske bitke; dosljedno ću ispuniti svoju odgovornost prema ovoj ličnosti. I usrdno ga molim da preživi, da me ne razočara, da mi ne oduzme nagradu moje strpljive i intenzivne borbe. Naše potignuće ličnosti ovisi o ljudskoj volji. Krug za krugom sam strpljivo podizao ovaj ljudski um i primio sam svjedočanstvo i priznanje od najviše osobe moga reda. Kruga za krugom prilazim sudu. S velikim zadovoljstvom i bez imalo zebnje, čekam prozivku sudbine; spreman sam položiti svoja nastojanja pred sudove Starih Dana."

110:7.11 [Predočio Osamljeni Glasnik Orvontona.]

Back to Top