Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 110 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA INDIVIDUALNIMSMRTNICIMA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 110 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA INDIVIDUALNIMSMRTNICIMAPOGLAVLJE 110 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA INDIVIDUALNIMSMRTNICIMA

110:0.1 OBDARENJE nesavršenih bića slobodom podrazumijeva neizbježnu tragediju, a u prirodi je savršenog predačkog Božanstva da univerzalno i nježno podijeli ove patnje s bićima u prijateljskoj ljubavi.

110:0.2 Koliko sam upoznat s poslovima svemira, smatram ljubav i odanost Misaonog Ispravljača najbožanstvenijim oblikom ljubavi u cijeloj tvorevini. Ljubav Sinova u njihovoj službi ljudskim rasama je veličanstvena, ali je odanost Ispravljača individualnim osobama dirljivo plemenita, božanski nalik Ocu. Rajski Otac je očito rezervirao ovaj oblik osobnog kontakta sa svojim pojedinačnim stvorenim bićima kao isključivu povlasticu Stvoritelja. I ne postoji ništa u cijelom svemiru nad svemirima što se može usporediti s prekrasnom službom tih neosobnih jedinki koje tako veličanstveno borave u djeci evolucijskih planeta.

1. ŽIVOT U SMRTNOM UMU

110:1.1 Pogrešno je smatrati da Ispravljači žive u materijalnim mozgovima ljudskih bića. Oni nisu organski dijelovi fizičkih tijela planetarnih stvorenja. Ispravnije je predočiti da Misaoni Ispravljač živi u smrtnom umu čovjeka, a ne u nekom pojedinom fizičkom organu. Neizravno i neopaženo, Ispravljač neprestano komunicira s ljudskim bićem, a naročito za vrijeme tih blaženih časova kontakta između uma i duha u nadsvijesti pri iskazanju obožavanja.

110:1.2 Volio bih da mogu pomoći razvijajućim smrtnicima da ostvare bolje razumijevanje i da postignu potpunije uvažavanje nesebičnog i veličanstvenog rada Ispravljača koji u njima žive, koji su tako vjerno odani unaprjeđenju čovjekove duhovne dobrobiti. Ovi Osmatrači učinkovito služe višim fazama ljudskih umova; oni mudro i iskusno manipuliraju duhovni potencijal ljudskog intelekta. Ovi su nebeski pomagači posvećeni veličanstvenom nastojanju da vas sigurno povedu unutra i prema gore, do božanskog utočišta sreće. Ovi su neumorni trudbenici posvećeni budućoj personifikaciji trijumfa božanske istine u vašem vječnom životu. Oni su budni radnici koji usmjeravaju ljudski um koji je svjestan Boga, koji ga nastoje udaljiti od plićaka zla, dok stručno vode čovjekovu razvijajuću dušu prema božanskim lukama savršenstva na udaljenim obalma vječnosti. Ispravljači su brižni upravitelji, vaši pouzdani i učinkoviti vodiči kroz mračne i neizvjesne labirinte vašeg kratkog zemaljskog života; oni su strpljivi učitelji koji stalno potiču svoje podanike da napreduju na stazama progresivnog savršenstva. Oni su pažljivi čuvari uzvišenih vrijednosti karaktera stvorenog bića. Žalim što im ljudi ne ukazuju veću ljubav, što s njima potpunije ne surađuju i što ih više ne uvažavaju.

110:1.3 Premda vas božanski Ispravljači koji u vama žive prije svega nastoje duhovno pripremiti za sljedeću fazu beskonačne egzistencije, oni su također duboko zainteresirani za vaše vremenske dobrobiti i vaša stvarna postignuća na zemlji. Oni su presrećni kad mogu pridonijeti vašem zdravlju, sreći i istinskom prosperitetu. Oni nisu ravnodušni naspram vašeg uspjeha u svim pitanjima planetarnog napredovanja koja ne škode vašem budućem životu vječnog napretka.

110:1.4 Ispravljači su zainteresirani i okupirani vašim svakodnevnim poslovima i mnogostrukim detaljima vašeg života samo ukoliko ovi utječu na vaše značajne vremenske odluke i vitalne duhovne odabire i koji zahvaljujući tome igraju ulogu u rješavanju pitanja opstanka vaše duše i vječnog napretka. Dok je Ispravljač pasivan u vezi čisto vremenskog blagostanja, on je božanski aktivan u svim poslovima vaše vječne budućnosti.

110:1.5 Ispravljač ostaje s vama kroz sve katastrofe i kroz svaku bolest koja ne uzrokuje potpuno uništenje mentalnog sustava. Ali kako je neljubazno svjesno onečistiti ili na druge načine namjerno zagaditi fizičko tijelo, koje mora služiti kao zemaljski hram ovom prekrasnom daru od Boga. Svi fizički otrovi uveliko otežavaju napore Ispravljača da uzvisi materijalni um, dok mentalni otrovi straha, ljutnje, zavisti, ljubomore, sumnjičavosti i netrpeljivosti isto tako strahovito utječu na duhovni napredak razvijajuće duše.

110:1.6 Danas prolazite kroz razdoblje udvaranja vašeg Ispravljača; i ako se samo pokažete dostojni povjerenja ovog božanskog duha koji želi sklopiti vječno zajedništvo s vašim umom i dušom, s vremenom će uslijediti to morontija jedinstvo, taj uzvišeni sklad, ta kozmička koordinacija, ta božanska usklađenost, ta nebeska fuzija, to beskonačno stapanje identiteta, ta jednina bića koja je tako savršena i konačna da čak ni najiskusnije ličnosti nikada ne mogu odvojiti ili prepoznati kao zasebne identitete fuzijske partnere - smrtnog čovjeka i božanskog Ispravljača.

2. ISPRAVLJAČI I LJUDSKA VOLJA

110:2.1 Kad Misaoni Ispravljači dođu boraviti u ljudskim umovima, oni sa sobom donesu modele savršenih karijera, idealnih života, koje su unaprijed razradili i predodredili u suradnji s Personificiranim Ispravljačima Sfere Božanstvenosti, i koji imaju odobrenje Personificiranog Ispravljača Urantije. Oni tako počinju raditi s jasnim i unaprijed određenim planom za intelektualni i duhovni razvoj svojih ljudskih podanika, ali ni jedno ljudsko biće nije obvezno prihvatiti ovaj plan. Vi ste svi predmet predodređenosti, ali nije predodređeno da morate prihvatiti tu božansku predodređenost; imate punu slobodu odbaciti bilo koji dio ili cjelokupan program Misaonog Ispravljača. Njihova je misija da ostvare te promjene uma i da sprovedu te duhovne prilagodbe koje čovjek dragovoljno i inteligentno odobrava, kako bi postigli snažniji utjecaj nad usmjerenjem ličnosti; ali ovi božanski Osmatrači vas ni pod kojim uvjetima neće iskoristiti niti na bilo koji način samovoljno utjecati na vaše izbore i odluke. Ispravljači poštuju suverenitet ličnosti; oni su uvijek podložni vašoj volji.

110:2.2 Oni su ustrajni, domišljati i savršeni u svojim radnim metodama, ali nikada ne pribjegavaju nasilju nad voljnom samosvojnosti svojih domaćina. Božanski Osmatrač neće produhoviti ni jedno ljudsko biće protivno volji tog bića; opstanak je dar Bogova koji mora biti želja stvorenih bića vremena. Na koncu, što god Ispravljač uspije postići za vas, zapisi će pokazati da je preobrazba ostvarena uz vašu suradnju i zadružni pristanak; da ste bili voljan partner Ispravljača u ostvarivanju svakog koraka ove ogromne preobrazbe u karijeri uzašašća.

110:2.3 Ispravljač ne pokušava kontrolirati vaše razmišljanje kao takvo, već ga nastoji produhoviti, učiniti vječnim. Ni anđeli ni Ispravljači ne nastoje izravno utjecati na ljudske misli; to je isključiva povlastica vaše ličnosti. Ispravljači su posvećeni poboljšanju, modificiranju, prilagođenju i koordinaciji vašeg misaonog procesa; ali oni su posebno i povrh svega posvećeni radu na izgradnji duhovne zabilješke vaše karijere, morontija transkripta vašeg istinskog napredujućeg "ja," za potrebe preživljavanja.

110:2.4 Ispravljači djeluju u područjima viših razina ljudskog uma, neprestano nastojeći proizvesti morontija duplikate svakog koncepta smrtnog intelekta. Postoje, dakle, dvije stvarnosti koje se nadovezuju ili centriraju u krugovima čovjekovog uma; jedna, smrtnikovo "ja" koje je evoluiralo iz izvornih planova Nositelja Života, i druga, besmrtna jedinka iz visokih domena Sfere Božanstvenosti, koja je Božji dar koji živi u čovjeku. A smrtno "ja" je pored toga osobno "ja"; ono ima ličnost.

110:2.5 Vi kao osobno stvorenje imate um i volju. Ispravljač kao predosobno stvorenje ima predum i predvolju. Ako se uspijete tako potpuno suglasiti s Ispravljačevim umom da ga konačno možete vidjeti licem u lice, onda vaši umovi postaju jedan i dobijate pojačanje od Ispravljačevog uma. Nakon toga, ako vaša volja traži i nameće izvršenje odluka ovog novog ili spojenog uma, Ispravljačeva predosobna volja postiže izražaj ličnosti kroz vašu odluku, i što se tiče bilo kojeg projekta koji je u pitanju, vi i Ispravljač postajete jedno. Vaš um postiže usklađenje s božanstvenosti, a Ispravljačeva volja postiže izražaj ličnosti.

110:2.6 Do mjere ostvarenja ovog identiteta, mentalno se približavate morontija stadiju egzistencije. Morontija um je pojam koji označava zbrojnu bit ovih dvaju suradnih umova različite prirode, materijalne i duhovne. Morontija intelekt, dakle, podrazumijeva dvojni um u lokalnom svemiru kojim dominira jedna volja. Kad se radi o smrtnicima to je volja, ljudskog porijekla koja postaje božanska čovjekovom identifikacijom ljudskog uma sa umnošću Boga.

3. SURADNJA S ISPRAVLJAČEM

110:3.1 Ispravljači sudjeluju u svetoj i blaženoj višestoljećnoj igri; oni sudjeluju u jednoj od vrhovnih pustolovina vremena u prostoru. A kako se samo raduju kad im vaša suradnja dopusti da vam pruže pomoć u vašim kratkotrajnim borbama vremena dok rade na sprovedbi svojih većih poslova vječnosti. No, dok vaš Ispravljač pokušava komunicirati s vama, poruka se obično izgubi u materijalnim strujama energetskih tokova ljudskog uma; samo povremeno uspijete uhvatiti eho, tihi i daleki odjek, ovog božanskog glasa.

110:3.2 Uspjeh Ispravljača u poduzeću čovjekova usmjerenja kroz smrtni život i osiguranja vašeg opstanka ne ovisi toliko o teorijama vaših vjerovanja koliko o vašim odlukama, odlučnosti i nepokolebljivoj vjeri. Svi ovi pokreti u rastu ličnosti postaju snažni utjecaji koji služe vašem napretku jer vam pomažu da surađujete s Ispravljačem; oni vam pomažu da se prestanete opirati. Misaoni Ispravljači postižu uspjeh ili prividan neuspjeh u svojim zemaljskim poduzećima samo u mjeri u kojoj smrtnici doživljavaju usjeph ili neuspjeh u suradnji s planom napretka uzlaznim putem postignuća savršenstva. Tajna preživljavanja počiva u vrhunskoj ljudskoj želji da bude poput Boga, koja je povezana s čovjekovom spremnosti da učini i da bude sve i sva što služi konačnom postignuću te nadmoćne želje.

110:3.3 Kada govorimo o uspjehu ili neuspjehu Ispravljača, mi govorimo u smislu ljudskog opstanka. Ispravljači nikada ne dožive neuspjeh; oni imaju božansku bit, i oni izlaze kao pobjednici iz svakih svojih poduzeća.

110:3.4 Ne mogu ne pomenuti kako mnogi od vas troše toliko vremena i misli na puke sitnice života, dok gotovo u cijelosti previde bitnije stvarnosti od vječnog značaja, sama postignuća koja vode razvoju skladnijeg radnog sporazuma između vas i vaših Ispravljača. Veliki cilj ljudske egzistencije je usklađenje s božanstvenošću unutarnjeg Ispravljača; veliki uspjeh smrtnog života je postizanje istinskog i razboritog posvećenja vječnim ciljevima božanskog duha koji djeluje i čeka unutar vašeg uma. Ali odani i odlučni napori u ostvarenju vječne sudbine u cijelosti su u skladu sa vedrim i radosnim životom i uspješnom i časnom karijerom na zemlji. Suradnja s Misaonim Ispravljačem ne podrazumijeva samokažnjavanje, lažnu pobožnost ili licemjerno i razmetljivo samoponiženje; idealno je živjeti život odanog služenja, a ne egzistenciju bojazni i straha.

110:3.5 Zbunjenost, osjećaj izgubljenosti, pa čak i povremena obeshrabrenost i rastresenost, ne moraju biti pokazatelji otpora vodstvima unutarnjeg Ispravljača. Takvi stavovi ponekad mogu označavati nedostatak aktivne suradnje s božanskim Osmatračem i tako mogu donekle odgoditi duhovni napredak, ali takve intelektualne i emocionalne poteškoće ni najmanje ne ometaju sigurni opstanak duše koja poznaje Boga. Neznanje samo po sebi nikada ne može spriječiti opstanak; niti to mogu učiniti konfuzne sumnje ili nesigurne bojazni. Samo svjesni otpor Ispravljačevom vodstvu može spriječiti opstanak razvijajuće besmrtne duše.

110:3.6 Nemojte smatrati suradnju s Ispravljačem posebno svjestnim procesom, jer ona to nije; ali vaši motivi i vaše odluke, vaše vjerne odlučnosti i vaše vrhovne želje, predstavljaju stvarnu i djelotvornu suradnju. Vi svjesno može povećati usklađenost s Ispravljačem ako:

110:3.7 1. Odaberete reagirati na božansko vodstvo; iskreno utemeljite ljudski život na najvišoj svijesti istine, ljepote i dobrote, te ako zatim uskladite ove osobine božanstvenosti mudro šću, štovanjem, vjerom i ljubavi.

110:3.8 2. Budete voljeli Boga i željeli biti poput njega - budete iskreno priznali božansko očinstvo i u ljubavi štovali nebeskog Roditelja.

110:3.9 3. Budete voljeli ljude i iskreno im željeli služiti - svesrdnim priznanjem bratstva ljudi zajedno s inteligentnom i mudrom ljubavi prema svim svojim bližnjim smrtnicima.

110:3.10 4. Radosno prihvatite svoje kozmičko državljanstvo - iskreno priznate svoje rastuće obveze prema Vrhovnom Biću, svijest o međuovisnosti evolucijskog čovjeka i evoluirajućeg Božanstva. To je rađanje kozmičke moralnosti i svitanje realizacije univerzalne dužnosti.

4. ISPRAVLJAČEV RAD U UMU

110:4.1 Ispravljači su u mogućnosti primiti kontinuirani tijek kozmičke informacije preko glavnih krugova vremena i prostora; oni su u punom kontaktu s inteligencijama duha i energijom svemira. Ali ti hrabri prebivatelji nisu u mogućnosti prenijeti veći dio ovog bogatstva mudrosti i istine umovima svojih smrtnih podanika zbog različitnosti njihove prirode i odsutnosti uzvratnog prepoznavanja.

110:4.2 Misaoni Ispravljač je angažiran u stalnom nastojanju da produhovi vaš um u cilju evolucije vaše morontija duše; ali vi uglavnom niste svjesni ove unutarnje službe. Vi uglavnom niste u stanju razlikovati proizvod vlastitog materijalnog intelekta od združenih aktivnosti vaše duše i Ispravljača.

110:4.3 Određene su isprekidane prezentacije misli, zaključaka i drugih slika uma ponekad izravan ili neizravan rad Ispravljača; ali daleko češće su iznenadna pojava u svijesti ideja koje se skupljaju u potisnutim mentalnim razinama, prirodnih i svakodnevnih pojava normalne i obične psihičke funkcije svojstvene krugovima razvijajućeg životinjskog uma. (Za razliku od tih podsvjesnih emanacija, otkrivenja Ispravljača se pojavljuju kroz domene nadsvjijesti.)

110:4.4 Povjerite sva pitanja uma iza mrtve razine svijesti skrbi Ispravljača. U dogledno vrijeme, ako ne na ovom svijetu onda na prebivališnim svjetovima, oni će položiti račune svoga upravljanja, i s vremenom će izroditi sva ta značenja i vrijednosti povjerene njihovoj skrbi i čuvanju. Oni će uskrsnuti svako dostojno blago smrtnog uma ako preživite.

110:4.5 Postoji veliki jaz između ljudskog i božanskog, između čovjeka i Boga. Rase Urantije tako velikoj mjeri podliježu električnoj i kemijskoj kontroli, one toliko nalikuju životinjama u svom svakodnevnom ponašanju, tako su emocionalne u svojim uobičajenim reakcijama, da je Osmatračima veoma teško da ih vode i usmeravaju. Vi ste tako udaljeni od hrabrih odluka i posvećene suradnje da je vašim unutarnjim Ispravljačima gotovo nemoguće izravno komunicirati s ljudskim umom. Čak i kad uhvate priliku da pošalju odbljesak neke nove misli razvijajućoj smrtnoj duši, to duhovno otkrivenje često tako zaslijepi stvorenje da izazove prenagljeni grč fanatizma ili neki novi intelektualni prevrat katastrofalnih posljedica. Mnoge nove religije i čudni "izmi" su nastali iz prekinute, nedovršene, neshvaćene i iskrivljene komunikacije Misaonih Ispravljača.

110:4.6 Kroz više tisuća godina, prema podacima Jeruzema, u svakoj generaciji živi sve manje i manje bića koja mogu bez opasnosti funkcionirati sa samodjelujućim Ispravljačima. Ovo je alarmantna situacija i nadzorne ličnosti Satanije gledaju s naklonošću na prijedloge nekih vaših neposrednih planetarnih nadzornika koji zagovaraju uvođenje mjera u cilju poticanja i očuvanja viših duhovnih tipova Urantija rasa .

5. POGREŠNE IDEJE O ISPRAVLJAČEVOM VODSTVU

110:5.1 Nemojte brkati misiju i utjecaj Ispravljača s onim što se obično naziva savjest; oni nisu izravno povezani. Savjest je ljudska i čisto psihička reakcija. Nju ne trebate prezirati, ali je teško može smatrati glasom Boga koji govori čovjekovoj duši, što bi Ispravljač doista bio kad bi se takav glas mogao čuti. Savjest vas s pravom opominje da činite to što je ispravno; ali Ispravljač vam k tome nastoji reći što je uistinu ispravno; to jest, što je ispravno kada i kako ste u mogućnosti spoznati Osmatračevo vodstvo.

110:5.2 Čovjekovi snovi, ta neuredna i nepovezana parada neusklađenog usnulog uma, predstavljaju adekvatan dokaz Ispravljačeva neuspjeha u usklađenju i povezivanju različitih faktora čovjekova uma. Ispravljači jednostavno ne mogu, u jednom životu, samovoljno uskladiti i sinkronizirati dva tako ralizičita načina razmišljanja kakva su ljudski i božanski. Kad u tome uspiju, kao što je ponekad slučaj, takve duše se smjesta prevode na prebivališne svjetove bez potrebe da prođu kroz iskustvo smrti.

110:5.3 Ispravljač za vrijeme sna pokušava ostvariti samo ono što je volja ličnosti njegova domaćina prethodno u potpunosti odobrila odlukama i izborima koji su doneseni za vrijeme pune budne svijesti, i koji su na taj način postali pohranjeni u području naduma, spojene domene ljudskog i božanskog međuodnosa.

110:5.4 Dok njihovi smrtni domaćini spavaju, Ispravljači pokušavaju registrirati svoje kreacije u višim razinama materijalnog uma, a neki od čovjekovih grotesknih snova pružaju svjedočanstvo njihovom neuspjehu u uspostavi učinkovitog kontakta. Apsurdnost snova svjedoči o pritisku neispoljenih emocija, kao i užasnom izobličenju prikaza duhovnih koncepata koje Ispravljač predstavlja umu. Čovjekove strasti, porivi i druge usađene predispozicije poprimaju vizualni oblik i stavljaju svoje neizražene želje na mjesto božanskih poruka koje prebivatelji nastoje unijeti u psihičke registre za vrijeme nesvjesnog sna.

110:5.5 Vrlo je opasno pripisati sadržaj snova Ispravljaču. Ispravljači rade tijekom sna, ali vaši svagdašnji snovi nisu ništa drugo nego čisto fiziološke i psihološke pojave. Također je opasno pokušati razlučiti Ispravljačeve zabilješke od više ili manje kontinuiranog i svjesnog prijema dikatata smrtne savjesti. To su problemi koji se moraju riješiti individualnim sudom i osobnom odlukom. Ali bolje je da ljudsko biće greškom odbaci Ispravljačev izražaj vjerujući da se radi o čisto ljudskom fenomenu, nego da pogriješi u veličanju reakcije smrtnog uma u sfere božanskog dostojanstva. Zapamtite, utjecaj Misaonog Ispravljača je najvećim dijelom, iako ne u potpunosti, nadsvjesno iskustvo.

110:5.6 U različitim stupnjevima i sve više kako budete napredovali psihičkim krugovima, ponekad izravno, ali češće neizravno, vi uistinu komunicirate sa svojim Ispravljačima. Ali opasno je baviti se idejom da je svaka nova ideja koja se javi u ljudskom umu diktat Ispravljača. Češće, kad se radi o bićima vašeg reda, to što prihvaćate kao glas Ispravljač je zapravo emanacija vašeg vlastitog intelekta. Ovo je opasno tlo i svako ljudsko biće mora riješiti te probleme za sebe, u skladu sa svojom prirodnom ljudskom mudrošću i nadljudskim uvidom.

110:5.7 Ispravljač čovjeka kroz koji prolazi ova komunikacija uživa tako širok djelokrug uglavnom zbog njegove gotovo potpuneravnodušnosti prema bilo kakvim vanjskim manifestacijama Ispravljačeve unutarnje prisutnosti; to je doista sreća da je da je on i dalje svjesno prilično nezainteresiran za cijeli postupak. On ima jedan od vrlo iskusnih Ispravljača svoga vremena i generacije, i još njegova je pasivna reakcija i neaktivno zanimanje za pojave vezane s prisutnošću u njegovom umu ovog svestranog Ispravljača prema mišljenju njegovog čuvara sudbine rijetka i pozitivna reakcija. I sve to čini povoljnu koordinaciju utjecaja, povoljnu kako sa stanovišta Ispravljača u višoj domeni djelovanja, tako i sa stanovišta njegovog ljudskog partnera u pogledu zdravlja, učinkovitosti i spokoja.

6. SEDAM PSIHIČKIH KRUGOVA

110:6.1 Cjelokupno ostvarenje ličnosti na materijalnom svijetu počiva u sve postupnijem ovladavanju sedam psihičkih krugova smrtne potencijalnosti. Ulaz u sedmi krug označava početak pravog funkcioniranja ljudske ličnosti. Ovladavanje prvog kruga ukazuje na relativnu zrelost smrtnog bića. Iako prolaz kroz sedam krugova kozmičkog rasta nije jednak spoju s Ispravljačem, ovladavanje tih krugova označava postizanje tih koraka koji prethode fuziji s Ispravljačem.

110:6.2 Ispravljač je vaš ravnopravni partner u ostvarivanju sedam krugova - postizanju komparativne smrtne zrelosti. Ispravljač se uzdiže ovim krugovima s vama od sedmog do prvog, ali on napreduje u statusu vrhovnosti i samostalnog djelovanja uglavnom neovisno o aktivnoj suradnji smrtnog uma.

110:6.3 Psihički krugovi nisu isključivo intelektualni, niti su u cijelosti morontijalni; oni se tiču statusa ličnosti, postignuća uma, rasta duše i usklađenja s Ispravljačem. Uspješan prolaz tim razinama zahtijeva skladno djelovanje cijele ličnosti, a ne samo neke njezine faze. Rast dijelova nije jednak sazrijevanju cjeline; dijelovi postižu stvarni rast u odnosu na širenje cijelog bića - čitavog “ja” - materijalnog, intelektualnog i duhovnog.

110:6.4 Kad se razvoj intelektualne prirode odvija brže od razvoja duhovne, takva situacija čini komunikaciju s Misaonim Ispravljačem teškom i opasnom. Isto tako, pretjeran duhovni razvoj teži fanatičnom i izopačenom tumačenju uprave duha ovog božanskog prebivatelja. Nedostatak duhovnog kapaciteta čini vrlo teškim prijenos duhovnih istina koje prebivaju u višoj nadsvijesti takvom materijalnom umu. Um savršene postojanosti, smješten u tijelu čistih navika, stabiliziranih nervnih energija i uravnoteženog kemijskog djelovanja - kada fizičke, mentalne i duhovne snage postignu trojedini razvojni sklad - može primiti najveću dozu svjetla i istine uz najmanje vremensko dovođenje u opasnost ili riskiranje stvarne dobrobiti takvog bića. Čovjek se takvo uravnoteženim rastom uspinje krugom za krugom planetarnog napretka, od sedmog do prvog.

110:6.5 Ispravljači su uvijek s vama i uz vas, ali rijetko s vama mogu govoriti izravno, kao druga bića. Krug za krugom, vaše intelektualne odluke, moralni izbori i duhovni razvoj doprinose Ispravljačevoj sposobnosti da funkcionira u vašem umu; krug za krugom, napredujete od nižih razina povezanosti s Ispravljačem i umne usklađenosti, tako da je Ispravljač sve više u stanju registrirati svoja predočenja sudbine sa sve većom jasnoćom i uvjerenjem u razvijajućoj svijesti uma-duše koja teži za Bogom.

110:6.6 Svaka odluka koju čovjek donese bilo otežava ili olakšava djelovanje Ispravljača; i upravo ove odluke utvrđuju vaš napredak u krugovima ljudskog postignuća. Istina je da supremacija odluke, njezina krizna povezanost, igra značajnu ulogu u usponu krugovima; ipak, broj odluka i njihovo često ponavljanje, su neizostavni u formiranju navika koje vode ponavljanju takvih reakcija.

110:6.7 Teško je precizno definirati sedam razina ljudskog napredovanja, zbog toga što su te razine osobne; one variraju od osobe do osobe, a neočigled ovise o sposobnosti za rast svakog ljudskog bića. Ovladavanje ovim razinama kozmičke evolucije nalazi ispoljenje na sljedeća tri načina:

110:6.8 1. Usklađen]em s Ispravljačem.Poduhovljeni um se približava Ispravljačevoj prisutnosti srazmjerno krugu postignuća.

110:6.9 2. Evolucijom duše. Pojava morontija duše ukazuje na opseg i dubinu ovladavanja krugovima.

110:6.10 3. Stvarnošću ličnosti. Mjera stvarnosti čovjekovog “ja” izravno određuje ovladavanju krugova. Osobe postaju sve stvarnije što se više uspinju od sedme do prve razine smrtnog postojanja.

110:6.11 Napredujući krugovima, dijete materijalne evolucije odrasta u zrelo ljudsko biće besmrtne potencijalnosti. Na mjesto sjenovite stvarnosti embrionske prirode osobe sedmog kruga stupa jasnije očitovanje novonastale morontija prirode građanina lokalnog svemira.

110:6.12 Iako je nemoguće precizno definirati sedam razina ili psihičkih krugova ljudskog rasta, dopušteno mi je sugerirati minimum i maksimum tih faza realizacije zrelosti:

110:6.13 Sedmi krug. Ljudsko biće ulazi u ovu razinu kada razvije moć osobnog izbora, individualne odluke, moralne odgovornosti i sposobnosti za postignuće duhovne individualnosti. To označava ujedinjenu funkciju sedam pomoćnih duhova uma pod upravom duha mudrosti, uključenje smrtnog bića u krug utjecaja Duha Svetoga i, na Urantiji, prvo djelovanje Duha Istine, praćeno prijemom Misaonog Ispravljača u smrtni um. Ulazom u sedmi krug, smrtno biće doista postaje potencijalni državljanin lokalnog svemira.

110:6.14 Treći krug. Ispravljačev rad je mnogo učinkovitiji nakon što uspinjući čovjek postigne treći krug i primi osobnog serafskog čuvara sudbine. Iako ne postoji očigledan radni sporazum između Ispravljača i serafskog čuvara, moguće je vidjeti jasan napredak u svim fazama kozmičkog postignuća i i duhovnog razvoja nakon što čovjek primi osobnog serafskog čuvara. Nakon postignuća trećeg kruga, Ispravljač nastoji morontizirati čovjekov um tijekom ostatka smrtnog životnog vijeka, da postigne preostale krugove i ostvari završnu fazu božansko-ljudske povezanosti prije nego prirodna smrt prekine ovo jedinstveno partnerstvo.

110:6.15 Prvi krug. Ispravljač ne može, u normalnim slučajevima, izravno i neposredno govoriti s vama dok ne postignete prvi i posljednji krug progresivnog smrtnog postignuća. Ova razina predstavlja najvišu moguću realizaciju odnosa imeđu uma i Ispravljača u ljudskom iskustvu prethodno oslobođenju razvijajuće morontija duše od ruha materijalnog tijela. U pogledu uma, emocija i kozmičkog uvida, ovo postignuće prvog psihičkog kruga je najbliži mogući pristup materijalnog uma i duha-Ispravljača u ljudskom iskustvu.

110:6.16 Možda je bolje nazvati te psihičke krugove smrtne progresije kozmičkim razinama - stvarnim poimanjem značenja i realizacijom vrijednosti progresivnog pristupa morontija svijesti inicijalnom odnosa evolucijske duše s nastajućim Vrhovnim Bićem. I upravo zahvaljujući ovom odnosu, zauvijek je nemoguće u potpunosti objasniti značaj kozmičkih krugova materijalnom umu. Ovo je postignuće krugova samo relativno povezano sa svijesti Boga. Osoba sedmog i šestog kruga može imati jednako poznavanje Boga - svijest da je sin Boga - kao i osoba drugog ili prvog kruga, ali takva su bića nižih krugova manje svjesna iskustvenog odnosa s Vrhovnim Bićem, svemirskog državljanstva. Ostvarivanje ovih kozmičkih krugova će postati dio uzlaznog iskustva na prebivališnim svjetovima ako čovjek ne uspije ostvariti takvo postignuće prije prirodne smrti.

110:6.17 Motivacija vjere daje punu iskustvenu stvarnost spoznaji da je čovjek sin Boga, ali je poduzeće,sprovedba odluka, neophodna za evolucijsko postizanje svijesti progresivne srodstva s kozmičkom aktualnosti Vrhovnog Bića. Vjera preobražava potencijalnosti u aktualnosti u duhovnom svijetu, ali potencijalnosti postaju actualnosti u konačnim domenama Vrhovnog jedino pomoću i kroz realizaciju izbora-iskustva. Ali odabir Božje volje pridružuje duhovnu vjeru s materijalnim odlukama u aktivnom funkcioniranju ličnosti i stvara božansko i duhovno uporište za učinkovitije funkcioniranje ljudske i materijalne poluge teženja za Bogom. Takva mudra koordinacija materijalnih i duhovnih snaga uveliko povećava kozmičku realizaciju Vrhovnog kao i morontija razumijevanje Rajskih Božanstava.

110:6.18 Ovladavanje kozmičkim krugovima je povezano s kvantitativnim rastom morontija duše, poimanje vrhovnih značenja. Ali kvalitativni status ove besmrtne duše potpuno ovisi o mjeri u kojoj živa vjera spoznaje Rajsko-potencijalnu činjenicu-vrijednost da je smrtni čovjek sin vječnog Boga. Stoga osoba sedmog kruga prelazi na prebivališne svjetove da postigne daljnju kvantitativnu realizaciju kozmičkog rasta uprvo kao što to čini osoba drugog ili čak prvog kruga.

110:6.19 Postoji samo neizravan odnos između postignuća kozmičkih krugova i stvarnog duhovnog religioznog iskustva; takva postignuća su uzajamno i stoga obostrano korisna. Čisto duhovni razvoj ne mora biti značajnije povezan s planetarnim materijalnim prosperitetom, ali postignuće krugova uvijek povećava potencijal ljudskog uspjeha i smrtnog postignuća.

110:6.20 Od sedmog do trećeg kruga dolazi do povećanja i ujedinjenijeg djelovanja sedam pomoćnih duhova uma u nastojanju da odviknu smrtni um od ovisnosti o stvarnostima materijalnih životnih mehanizama u pripremi za povećani uvod u morontija razine iskustva. Od trećeg kruga nadalje, postupno se smanjuje utjecaj pomoćnika.

110:6.21 Sedam krugova obuhvaćaju smrtno iskustvo koje se proteže od najviše čisto životinjske razine do najniže stvarne kontaktne morontija razine samosvijesti kao iskustva ličnosti. Ovladavanje prvim kozmičkim krugom signalizira postizanje predmorontija smrtne zrelosti i označava prekid spojene službe pomoćnih duhova uma kao isključivog utjecaja umne aktivnosti u ljudskoj ličnosti. Nakon prvog kruga, um postaje sve više nalik inteligenciji morontija stupnja evolucije, spojene službe kozmičkog uma i tog obdarenja Stvaralačkog Duha lokalnog svemira koje je iznad domena ovih umnih pomoćnika.

110:6.22 Značajni događaji u pojedinim karijerama Ispravljača su: prvo, kada ljudski podanik uznapreduje u treći psihički krug, što osigurava Osmatračevusamoaktivnost i povećan raspon djelovanja (pod uvjetom da nije bio samodjelujući); drugo, kad ljudski partner postigne prvi psihički krug, što omogućuje njihovu uzajamnu komunikaciju, barem u nekoj mjeri; i na koncu, kad dođe do konačne i vječne fuzije.

7. POSTIGNUĆE BESMRTNOSTI

110:7.1 Postizanje sedam kozmičkih krugova nije jednako fuziji s Ispravljačem. Mnogi smrtnici koji žive na Urantiji su već postigli svoje krugove; ali fuzija ovisi o drugim većim i uzvišenijim duhovnim postignućima, o postizanju konačnog i potpunog usklađenja smrtne volje s voljom Boga koja počiva u Misaonom Ispravljaču.

110:7.2 Kad ljudsko biće ostvari krugove kozmičkog postignuća, i dalje, kada smrtna volja svojom vrhunskom odlukom dopusti Ispravljaču da dovrši povezanost ljudskog identiteta s morontija dušom tijekom evolucijskog i fizičkog života, onda takve upotpunjene jedinke u sponi duše i Ispravljača svaka za sebe prelaze na prebivališne svjetove, a na Uversi se izdaje mandat koji omogućuje neposrednu fuziju Ispravljača i morontijalne duše. Ova fuzija tijekom fizičkog života smjesta uništava materijalno tijelo; ljudska bića koja posvjedoče ovom spektaklu samo vide takvo smrtno prevođenje ili nestanak u "ognjenim kolima."

110:7.3 Većina Ispravljača koji prevode svoje ljudske podanike na Urantiji imaju bogato iskustvo prebivanja u brojnim smrtnicima drugih planeta. Ne zaboravite, Ispravljači mogu steći dragocjeno iskustvo prebivanja na posudbenim planetima; to ne znači da Ispravljači postižu iskustvo za napredniji rad samo u onim smrtnicima koji ne uspiju preživjeti.

110:7.4 Nakon fuzije sa smrtnim bićem, Ispravljači dijele vašu sudbinu i iskustvo; oni su vi. Nakon fuzije besmrtne morontija duše i pridruženog Ispravljača, svo iskustvo i sve vrijednosti jednog s vremenom postaju posjed drugog, tako da stvarno postaju jedan entitet. U određenom smislu, to novo biće ima vječnu prošlost, kao i vječnu budućnost. Sve što je nekad bilo ljudsko u preživjeloj duši i sve što je bilo iskustveno božansko u Ispravljaču, sada postaje stvarni posjed nove i vječno-uspinjuće kozmičke ličnosti. Ali na bilo kojoj kozmičkoj razini Ispravljač može obdariti ovo novo stvorenje samo s onim osobinama koje su smislene i vrijedne na toj razini. Apsolutna jednina s božanskim Osmatračem, potpuno iscrpljenje Ispravljačeva obdarenja, može nastupiti samo u vječnosti nakon konačnog postignuća Oca Svih - Oca duhova - vječnog izvora tih božanskih darova.

110:7.5 Nakon vječnog spoja evoluirajuće duše i božanskog Ispravljača, svako od njih prima sve osobine drugog koje može doživjeti u svom iskustvu. Ova koordinirana ličnost posjeduje sva iskustvena sjećanja iz prošlosti koja su nekoć pripadala predačkom smrtnom umu i koja su zatim ušla u morontija dušu, dok štoviše ovaj potencijalni finalista obuhvaća svo Ispravljačevo iskustveno sjećanje iz svih prijašnjih prebivanja. Ali potrebna je cijela vječna budućnost kako bi Ispravljači bili u stanju obdariti pridruženu ličnost značenjima i vrijednostima koje božanski Osmatrač nosi iz prošle vječnosti.

110:7.6 Ali u slučaju velike većine žitelja Urantije, Ispravljač mora strpljivo čekati da ga izbavi čin smrti; mora čekati oslobođenje nastajuće duše od gotovo potpune dominacije energetskih uzoraka i kemijskih sila materijalnog reda egzistencije. Glavni poteškoće u pokušaju kontaktiranja Ispravljača počiva upravo u čovjekovoj inherentnoj materijalnoj prirodi. Malobrojni su smrtnici koji su pravi mislioci; vi rijetko duhovno razvijate i disciplinirate svoje umove na način koji pogoduje spajanju s božanskim Ispravljačima. Uho ljudskog uma je gotovo gluho na duhovne molbe koje Ispravljač prevodi iz mnogostrukih poruka svemirskog emitiranja ljubavi koja izviru iz Oca milosti. Ispravljaču je gotovo nemoguće zabilježiti ove inspirativne poruke upraviteljskog duha u registraturu životinjskog uma kojim tako potpuno dominiraju kemijske i električne sile koje su dio vaše fizičke prirode.

110:7.7 Ispravljači se raduju stupanju u kontakt sa smrtnim umom; ali oni moraju strpljivo čekati za dugih godina tihog boravka dok nisu u stanju probiti životinjski otpor i s vama izravno komunicirati. Što se više Misaoni Ispravljači uspinju na ljestvici službe, oni postaju toliko učinkovitiji.Ali oni vas nikada ne mogu pozdraviti, za života u tijelu, s tom potpunom, suosjećajnom i izražajnom ljubavlju kakvu čovjek prima u susretu svoga uma s njihovim na prebivališnim svjetovima.

110:7.8 Za smrtnog života, materijalno tijelo i um stoje između vas I vašeg Ispravljača i sprječavaju slobodnu komunikaciju; ali nakon smrti, nakon vječne fuzije, postajete jedno sa svojim Ispravljačem -više niste prepoznatljivi kao zasebna bića - i stoga više ne postoji potreba za komunikacijom, kao što je danas shvaćate.

110:7.9 Dok je glas Ispravljača uvijek u vama, većina ljudi rijetko čuje ovaj glas tijekom zemaljskog života. Ljudska bića ispod trećeg i drugog kruga postignuća rijetko čuju Ispravljačev izravni glas osim u trenucima vrhovns želje, u vrhunskim situacijama i nakon vrhovne odluke.

110:7.10 U početnoj uspostavi kontakta između smrtnog uma nekog rezerviste sudbine i njegovih planetarnih nadzornika, unutarnji Ispravljač ponekad dođe u situaciju gdje može prenijeti poruku svom smrtnom partneru. Na Urantiji je nedavno jedna takva poruka samodjelujućeg Ispravljača prenesena njegovom ljudskom partneru, članu rezervnog zbora sudbine. Ova poruka ovako započinje: "A sada, dok ne želim izložiti riziku i opasnosti ljudskog podanika koji je predmet moje brižne odanosti i bez namjere da ga ružim ili obeshrabrim, molim vas da mu prenesete ovu molbu." Zatim su usljedile lijepe i dirljive riječi opomene. Između ostalog, Ispravljač je molio "da mi čovjek pruži svoju iskreniju suradnju, da veselije odradi zadaću moje postavke, da vjernije provede program mojih planova, da strpljivije prođe kroz kušnje koje sam za njega odabrao, da upornije i veselije kroči stazom moga izbora, da poniznije prihvati zasluge koje prima kao rezultat mojih neumornih nastojanja - ovu opomenu prenesite čovjeku u kojem živim. Njemu darujem vrhovnu odanost i ljubav božanskog duha. I dalje kažite mom dragom podaniku da ću raditi s mudrošću i snagom do samoga konca, dok ne izborimo posljednju zemaljsku bitku; ja ću biti vjeran povjerenja ličnosti. A ja ga molim da preživi, da me ne razočara, da me ne liši nagrade za moju strpljivu i intenzivnu borbu. Naše potignuće ličnosti ovisi o ljudskoj volji. Krug za krugom sam strpljivo uzdizao ovaj ljudski um, i imam svjedodžbu i priznanje od najviše osobe moga reda. Kruga za krugom prolazim ispite. Sa zadovoljstvom i bez straha čekam prozivku sudbine; spreman sam položiti račune mojih nastojanja pred sudovima Starih Dana."

110:7.11 [Predstavio Osamljeni Glasnik Orvontona.]

Back to Top