Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 109 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA STVORENIMBIĆIMA SVEMIRA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 109 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA STVORENIMBIĆIMA SVEMIRAPOGLAVLJE 109 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA STVORENIMBIĆIMA SVEMIRA

109:0.1 MISAONI Ispravljači odrastaju kroz svemirsku karijeru, te tako neiskusni Ispravljači doista moraju steći iskustvo u rastu i razvoju stvorenih smrtnika. Kao što se ličnost ljudskog djeteta razvija kroz bitke evolucijske egzistencije, Ispravljači tako rastu u veličini kroz probleme i iskušenja koji se tiču sljedeće faze uzlaznog života. Kao što dijete u ranom djetinjstvu kroz igru i druženje razvija sposobnost svestrane prilagodbe aktivnostima zrele dobi, tako unutarnji Ispravljač postiže vještine koje pogoduju sljedećoj fazi kozmičkog života prijevremenim planiranjem i uvježbavanjem smrtnih aktivnosti koje se tiču morontija karijere. Ljudska egzistencija predstavlja razdoblje prakse koje Ispravljač učinkovito koristi u pripremi za uvećane odgovornosti i proširene mogućnosti budućeg života. No, sve dok Ispravljač živi u vama, njegovi se napori ne tiču toliko pitanja vremenskog života i planetarne egzistencije. Misaoni Ispravljači se danas tako reći, praksaju u stvrnostima svemirske karijere u evoluirajućim umovima ljudskih bića.

1. RAZVOJ ISPRAVLJAČA

109:1.1 Mora postojati opsežan i detaljan plan za obuku i razvoj neiskusnih Ispravljača prije njihova odašiljanja sa Svijeta Božanstvenosti, ali o tome stvarno znamo vrlo malo. Ispravljač svakako prolazi kroz opsežan program prekvalifikacije nakon prebivanja u jednom biću prije nego se upusti u novu misiju s novim smrtnim partnerom, ali mi opet o tome malo znamo.

109:1.2 Personalizirani Ispravljači su mi rekli da svaki put kad čovjek koji primi Ispravljač ne uspije postići vječni opstanak, nakon što se Ispravljač vrati na Svijet Božanstvenosti, on mora proći opsežnim procesom treninga. Ova dodatna obuka počiva na iskustvu življenja u ljudskom biću i uvijek prethodi novoj službi na evolucijskim svjetovima vremena.

109:1.3 Ništa u cijelom svemiru ne može zamijeniti stvarno iskustvo življenja. Savršenstvo božanstvenosti novostvorenog Misaonog Ispravljača ne pruža ovom Tajanstvenom Osmatraču iskustvenu sposobnost služenja. Iskustvo je neodvojivo od žive egzistencije; iskustvo je nešto što vam nikakva količina božanskog obdarenja ne može dati, što se može osigurati jedino stvarnim življenjem. Stoga, kao i sva druga bića koja žive i djeluju u sadašnjoj domeni Vrhovnog, Misaoni Ispravljači moraju steći iskustvo; oni moraju evoluirati od nižih neiskusnih u više iskusnije skupine.

109:1.4 Ispravljači prolaze kroz jasno određenu razvojnu karijeru u smrtnom umu; oni postižu stvarnost postignuća koja je zauvijek njihova. Ispravljači postupno postižu vještinu i sposobnost kao rezultat svakog kontakta s materijalnim rasama, neovisno o tome da li njihovi ljudski suradnici uspiju preživjeti smrt. Oni su također ravnopravni partneri ljudskog uma u poticanju evolucije besmrtne duše koja ima kapacitet za preživljavanje.

109:1.5 Ispravljač postiže svoj prvu fazu evolucije kad se spoji s preživjelom dušom smrtnog bića. Dakle, dok vi u svojoj prirodi evoluirate prema unutra i naviše od čovjeka prema Bogu, Ispravljači u svojoj prirodi evoluiraju prema vani i naniže od Boga prema čovjeku; i tako će konačni proizvod ove zajednice između božanstvenosti i čovječnosti zauvijek biti sin čovječji i sin Božji.

2. SAMODJELUJUĆI ISPRAVLJAČI

109:2.1 Već ste upoznati s podjelom Ispravljača prema iskustvu na početne, napredne i vrhovne. Pored toga trebate prepoznati određenu funkcionalnu klasifikaciju Ispravljača - samodjelujuće Ispravljače. Samodjelujući Ispravljač je onaj koji je:

109:2.2 1. Imao određeno potrebno iskustvo u razvojnom životu stvorenog bića koje je obdareno voljom, bilo privremeno živeći u nekom biću na planetu gdje se Ispravljači posuđuju smrtnicima ili ako smrtnik na planetu gdje dolazi do istinskog spajanja nije uspio preživjeti smrt. Takav je Osmatrač napredni ili vrhovni Ispravljač.

109:2.3 2. Postigao ravnotežu duhovne snage u čovjeku koji je ostvario treći psihički krug i koji je tom prilikom primio o sob nog serafinskog čuvara.

109:2.4 3. Surađuje s čovjekom koji je donio najvišu odluku, koji je sklopio svečanu i iskrenu zamku s Ispravljačem. Ispravljač računa na istinski spoj kao na gotovu činjenicu.

109:2.5 4. Živi u čovjeku koji je ušao u jedan od rezervnih zborova sudbine na nekom evolucijskom svijetu smrtnog uspona.

109:2.6 5. Koji je nekom prilikom, tijekom ljudskog sna, bio privremeno odvojen od uma svog smrtnog suradnika u uspostavi neke veze, kontakta, registracije ili neke druge izvanljudske službe u vezi duhovne administracije svijeta.

109:2.7 6. Koji je služio u toku krize u iskustvu nekog čovjeka koje je bio materijalna nadopuna nekoj ličnosti duha koja je imala dužnost da izvrši neku kozmičku zadaću u korist duhovne organizacije planeta.

109:2.8 Čini se da samodjelujući Ispravljači posjeduju značajan stupanj volje u svim pitanjima u vezi svega osim ljudske ličnosti njihovih domaćina, na što ukazuje velik broj aktivnosti bilo unutar ili izvan njima pripojenih smrtnih podanika. Takvi Ispravljači sudjeluju u brojnim svjetskim aktivnostima, a još češće djeluju neprimjetno unutar zemaljskih podanika koje su sami odabrali.

109:2.9 Nema sumnje da ti viši i iskusniji tipovi Ispravljača mogu komunicirati s Ispravljačima drugih svjetova. No, dok su samodjelujući Ispravljači u stanju međusobno komunicirati, oni to rade samo na razinama njihove uzajamne suradnje i radi skrbništva nad arhivama koje služe misiji Ispravljača za njihova privremenog boravka, iako su poznati slučajevi gdje su u vrijeme kriza djelovali i u međuplanetarnim pitanjima.

109:2.10 Vrhovni i samodjelujući Ispravljači mogu napustiti ljudsko tijelo po volji. Ispravljači nisu organska ili biološka komponenta smrtnog života; oni su njegovi božanski dodaci. Izvorni životni planovi predviđaju njihovu buduću aktivnost, ali oni nisu neophodan dio materijalne egzistencije. Ipak, treba zabilježiti da oni vrlo rijetko, čak i privremeno, napuštaju svoje smrtne suradnike nakon što u njih jednom dođu.

109:2.11 Svedjelujući Ispravljači su oni koji su uspjeli obaviti povjerene zadatke i koji samo čekaju na raspad materijalno-životnog mehanizma ili prijevod besmrtne duše.

3. ISPRAVLJAČI I RAZLIČITI TIPOVI SMRTNIKA

109:3.1 Karakter detaljnog rada Tajanstvenih Osmatrača varira u skladu s prirodom njihove zadaće, ovisno o tome da li pripadaju skupini koja postiže zajednicu ili spoj. Neki su Ispravljači samo na posudbi suradnicima za vremenskog života njihovih podanika; drugi se daruju ljudima kao kandidati za postignuće ličnosti s dopuštenjem za vječni spoj ako njihovi suradnici prežive smrt. Postoje i neznatne razlike u funkcioniranju različitih planetarnih tipova, kao i različitih sustava i svemira. No, sve u svemu, njihovo je djelovanje vrlo ujednačeno, više nego je to slučaj s djelovanjem bilo kojeg drugog reda stvorenih nebeskih bića.

109:3.2 Na nekim primitivnim svjetovima (skupini prve serije) Ispravljač živi u umu stvorenog bića radi iskustvene prakse, uglavnom radi vlastite kulture i progresivnog razvoja. Početni Ispravljači uglavnom stižu na takve svjetove u ranijim vremenima, prije nego primitivnih ljudi stignu na prag odluke, u vrijeme kada srazmjerno mali broj osoba odabire uzaći na smrtne uzvisine samokontrole i postignuća karaktera kako bi postigli više razine javljajuće duhovnosti. (Ali mnogi koji ne uspiju postići spoj s Ispravljačem opstaju spajanjem s Duhom.) Ispravljači primaju vrijednu obuku i postižu divno iskustvo u prijelaznoj suradnji s primitivnim umovima, i oni su u mogućnosti naknadno iskoristiti to iskustvo za dobrobit naprednijih bića na drugim svjetovima. Ništa što je vrijedno opstanka nikada neće biti izgubljeno u cijelom prostranom svemiru.

109:3.3 Na drugom tipu svjetova (skupini druge serije), Ispravljači su samo na posudbi smrtnim bićima. Osmatrači ovdje ne mogu ostvariti spajanje s ličnosti prilikom takvog prebivanja, ali oni mogu pružiti veliku pomoć svojim ljudskim podanicima za njihova smrtnog života, daleko više nego mogu poslužiti smrtnicima Urantije. Ispravljači su ovdje na posudbi smrtnim bićima za jedan životni vijek kao uzorci za oblikovanje duhovnog postignuća, kao privremeni pomagači u zadivljujućoj zadaći usavršavanja karaktera za preživljavanje. Ispravljači se ne vraćaju nakon prirodne smrti; ovi preživjeli smrtnici postižu vječni život kroz spajanje s Duhom.

109:3.4 Na svjetovima poput Urantije (skupini treće serije), dolazi do stvarne zaruke s božanskim darovima, zaruke koja je pitanje života i smrti. Ako preživite, pred vama je vječna zajednica, beskonačni spoj, sjedinjenje čovjeka i Ispravljača u jednom biću.

109:3.5 U tromoždanim smrtnicima iz ove serije svjetova, Ispravljači su u mogućnosti postići stvarniji kontakt sa svojim podanicima tijekom života u vremenu nego su to u mogućnosti učiniti u tipovima s jednim i dva mozga. No, u životu nakon smrti, tromoždani tip živi jednako kao jednomoždani i dvomoždani ljudi - rase Urantije.

109:3.6 Na dvomoždanim svjetovima, nakon boravka Rajskog darovanog Sina, početni Ispravljači se rijetko dodjeljuju osobama koje imaju neupitnu sposobnost za preživljavanje. Vjerujemo da na takvim svjetovima praktički svi Ispravljači koji prebivaju u inteligentnim muškarcima i ženama sa kapacitetom za preživljavanje pripadaju naprednom ili vrhovnom tipu.

109:3.7 U mnogim ranim evolucijskim rasama Urantije, postojale su tri skupine bića. Jedna je bilo toliko nalik životinjama da joj je doslovce nedostajala sposobnost za Ispravljače. Druga je ispoljavala nedvojbenu sposobnost da primi Ispravljače koji su dolazili neposredno prije dobi moralne odgovornosti. Treća je pripadala graničnom području; imala je sposobnost za prijem Ispravljača, ali su Osmatrači mogli doći u njihov um samo na osobnu molbu pojedinca.

109:3.8 No, u bićima koja su posve diskvalificirana od opstanka zahvaljujući neprikladnom ili nazadnom porijeklu, mnogi početni Ispravljači privremeno dolaze služiti kako bi stekli vrijedno iskustvo u kontaktu s evolucijskim umom i tako bili bolje kvalificirani za sljedeći zadatak u višem tipu uma na nekom drugom svijetu.

4. ISPRAVLJAČI I LJUDSKA LIČNOST

109:4.1 Unutarnji Ispravljači uveliko pospješuju više oblike inteligentne komunikacije između ljudskih bića. Životinje imaju osjećaje prema drugim životinjama, ali ne mogu uzajamno komunicirati ideje; one mogu ispoljiti emocije, ali ne mogu izraziti ideje i ideale. Tako i ljudi koji vuku porijeklo od životinja ne mogu postići viši oblik intelektualnog odnosa i duhovnog zajedništva sa svojim bližnjima dok ne prime Misaone Ispravljače, iako su takva evolucijska bića po razvoju govora na pravom putu za primanje Ispravljača.

109:4.2 Životinje mogu, ugrubo govoreći, uzajamno komunicirati, ali u takvom se primitivnom kontaktu ispoljava vrlo malo ili ni malo ličnosti. Ispravljači nisu ličnost; oni su predlična bića. No, oni dolaze iz samog izvora ličnosti, a njihova prisutnost uvećava kvalitativna ispoljenja ljudske ličnosti; ovo je naročito istina ako Ispravljač ima prijašnje iskustvo.

109:4.3 Postoji bitna veza između tipa Ispravljača i potencijala za izražaj ljudske ličnosti. Kroz prošla stoljeća, mnoge velike intelektualne i duhovne vođe Urantije su ispoljile utjecaj najvećim dijelom zahvaljujući nadmoći i prijašnjem iskustvu svojih unutarnjih Ispravljača.

109:4.4 Unutarnji Ispravljači su u velikoj mjeri surađivali s drugim duhovnim utjecajima u transformaciji i očovječenju potomaka primitivnih ljudi starih dobi. Ako bi se Ispravljači nekim slučajem povukli iz ljudskih umova na Urantiji, svijet bi polako nazadovao do mnogih prizora i praksi primitivnih vremena; u božanskim se Osmatračima krije jedan od stvarnih potencijala daljnjeg razvoja civilizacije.

109:4.5 Opazio sam da u umu određenog smrtnika Urantije prebiva Misaoni Ispravljač koji je prema arhivama Uverse prethodno živio u petnaest umova Orvontona. Ne znamo da li je ovaj Osmatrač imao slična iskustva u drugim nadsvemirima, ali vjerujemo da jeste. Ovaj je čudesni Ispravljač jedan od najkorisnijih i najsnažnijih sila koje trenutno postoje na Urantiji. To što su drugi izgubili time što su odbacili vječni život, to ljudsko biće (i cijeli vaš svijet) sada dobiva. Od onoga koji nema svojstva za preživljavanje, bit će oduzet čak i njegov iskusni Ispravljač, a onome koji ima izglede za preživljavanje, dat će se čak i Ispravljač s prijašnjim iskustvom lijenog dezertera.

109:4.6 U određenom smislu Ispravljači mogu njegovati neki stupanj međuplanetarne unakrsne oplodnje u domenama istine, ljepote i dobrote. No, oni rijetko imaju priliku dva puta živjeti u ljudima na istoj planeti; na Urantiji danas ne služi niti jedan Ispravljač koji je tu već služio. Znam što govorim jer imamo njihove brojeve i podatke u arhivama Uverse.

5. MATERIJALNI HENDIKEP ISPRAVLJAČEVU PREBIVANJU

109:5.1 Vrhovni i samodjelujući Ispravljači su često u mogućnosti unijeti duhovno bitne čimbenike u ljudski um dok se ovaj neometano kreće slobodnim ali kontroliranim kanalima stvaralačke imaginacije. U takvim časovima, a ponekad i u snu, Ispravljač je u stanju uhititi mentalne struje, zaustaviti njihov protok i zatim preusmjeriti tijek misli; a oni to čine kako bi postigli duboke duhovne preobrazbe u višim predjelima nadsvijesti. Na taj se način umne sile i energije potpunije prilagođuju glazbenom ključu kontaktnih tonova duhovne razine sadašnjosti i budućnosti.

109:5.2 Vaš se um ponekad može tako iluminirati da može čuti božanski glas koji u vama neprestano govori, i može postati djelomično svjestan mudrosti, istine, dobrote i ljepote potencijalne ličnosti koja u vama živi.

109:5.3 No, vaši nestalni i brzo mijenjujući mentalni stavovi često rezultiraju presijecanjem Ispravljačevih planova i prekidoma njihova rada. Njihov rad ne ometaju samo urođene naravi smrtnih rasa, nego njihovu službu također uveliko usporavaju vaša unaprijed formirana mišljenja, kristalizirane ideje i duboko uvriježene predrasude. Zbog tih slabosti, mnogo puta samo njihove nedovršene kreacije izranjaju u svijesti i tako neizbježno dolazi do zbunjenosti koncepta. Dakle, u analizi mentalnih situacija, sigurnost leži samo u brzom prepoznavanju svake misli i iskustva kao upravo onoga što one stvarno i temeljno jesu, bez obzira na to što eventualno mogu biti.

109:5.4 Veliki problem u životu je prilagodba naslijeđenih tendencija življenja prema zahtijevima duhovnih poriva koji izviru iz božanske prisutnosti Tajanstvenog Osmatrača. Dok u svemiru i nadsvemiru nitko ne može služiti dva gospodara, za života koji sada živite na Urantiji svaki čovjek mora služiti dva gospodara. On mora postati vješt u umjetnosti neprestanog zemaljskog kompromisa dok priznaje duhovnu odanost samo jednom gospodaru; i to je razlog zašto mnogi posrnu i pokleknu, podlegnu iscrpljenosti i stresu evolucijske borbe.

109:5.5 Iako nasljeđe moždanog obdarenja i elektrokemijska nadkontrola ograničavaju sferu učinkovitog djelovanja Ispravljača, ne postoji niti jedan nasljedni hendikep (u normalnim umovima) koji može spriječiti čovjekovo pravovremeno ostvarenje duhovnog postignuća. Nasljeđe može usporiti stopu ovladavanja ličnosti, ali ono neće spriječiti ostvarenje uzlazne avanture. Ako pristanete surađivati sa svojim Ispravljačem, božanski će dar prije ili kasnije razviti besmrtnu morontija dušu i nakon spajanja s ovom dušom, predstavit će takvo novo stvorenje prvo vladujećem Glavnom Sinu lokalnog svemira, a zatim Ocu Ispravljača na Raju.

6. TRAJNOST ISTINSKIH VRIJEDNOSTI

109:6.1 Ispravljači ne poznaju neuspjeh; to što je vrijedno opstanka nikada ne može biti izgubljeno; svaka smislena vrijednost svakog voljnog stvorenja ima zajamčen opstanak bez obzira na preživljavanje ličnosti koja otkriva ta značenja i ocjenjuje njihovu vrijednost. Smrtnik može odbaciti produženje života; ali njegovo životno iskustvo neće biti protraćeno; vječni Ispravljač prenosi vrijedne značajke takvog prividnog neuspjeha na neki drugi svijet i poklanja ova preživjela značenja i vrijednosti nekom višem tipu smrtnog uma koji ima kapacitet za preživljavanje. Ni jedno vrijedno iskustvo se ne događa uzalud; ni jedno istinsko značenje ili stvarna vrijednost nikada ne propadaju.

109:6.2 Što se tiče kandidata za spajanje, ako smrtnik iznevjeri svog Tajanstvenog Osmatrača, ako ljudski partner odbije uzlaznu karijeru, kada se taj Ispravljač oslobodi prilikom čovjekove smrti (ili prije toga), on sa sobom nosi sve to što je vrijedno preživljavanja, što je evoluiralo u umu tog stvorenog bića koje nije preživjelo smrt. Ako Ispravljač više puta ne uspije postići spajanje ličnosti zbog smrti niza ljudskih podanika, a ako se nakon toga taj Osmatrač personalizira, sva stečena iskustva življenja i ovladavanja tim smrtnim umovima postaju stvarni posjed takvog novog Personaliziranog Ispravljača, obdarenje koje služi užitku i koristi svih budućih stoljeća. Personalizirani Ispravljač tog reda je složeni skup svih preživjelih osobina svih svojih negdašnjih domaćina.

109:6.3 Kad se Ispravljači dugog kozmičkog iskustva dobrovoljno jave da dođu u božanske Sinove na njihovim misijama darivanja, oni dobro znaju da im takva služba neće pružiti priliku da postignu ličnost. No, Otac duhova često garantira ličnost takvim dobrovoljcima i postavlja ih za direktore njihove vrste. Te su ličnosti počašćene upravnim pozicijama na Svijetu Božanstvenosti. A njihove jedinstvene prirode utjelovljuju mozaik čovječnosti njihovih višestrukih iskustava smrtnog prebivanja, kao i transkript duha ljudske božanstvenosti darovanog Rajskog Sina prilikom njihova zaključnog unutarnjeg iskustva.

109:6.4 Aktivnosti Ispravljača u vašem lokalnom svemiru počivaju pod upravom Personaliziranog Ispravljača Mihaela od Nebadona, samog onog Osmatrača koji ga je usmjeravao korak po korak, dok je živio svoj ljudski život u tijelu Jozina sina Isusa. Odan ukazanom povjerenju, ovaj je izvanredni Ispravljač mudro usmjeravao smrtni um Rajskog Sina u izboru staze Očeve savršene volje. Taj je Ispravljač radio s MakiventomMelkizedekom u vrijeme Abrahama i sudjelovao u veličanstvenim poduzećima prije ove unutarnje službe kao i između ova dva iskustva darivanja.

109:6.5 Ovaj je Ispravljač doista postigao trijumf u Isusovom ljudskom umu - umu koji je u svakoj novoj životnoj situaciji iznova posvećivao svoju predanost Očevoj volji, govoreći, "Neka bude ne moja, već tvoja volja."Takva odlučujuća posveta predstavlja istinsku putovnicu u prijelazu od ograničenja ljudske prirode do konačnosti božanskog postignuća.

109:6.6 Taj Ispravljač danas odražava, u neshvatljivoj prirodi svoje moćne ličnosti, čovječnost koju je Jozin sin Isus imao prije krštenja, vječni i živi prijepis vječnih i živih vrijednosti koje je najveći čovjek Urantije sazdao iz skromnih okolnosti svagdašnjeg života svoje dobi, cjelovito iscrpivši duhovne vrijednosti koje su ostvarive u smrtnom iskustvu.

109:6.7 Sve ono što ima trajnu vrijednost - što je povjereno Ispravljaču - ima zajamčen vječni život. Osmatrač u nekim slučajevima čuva ove posjede da ih podari smrtnom umu svog budućeg prebivanja; u drugima, nakon personalizacije, te se preživjele i sačuvane stvarnosti čuvaju u povjerenju za buduće korištenje u službi Arhitekata Glavnog Svemira.

7. SUDBINA PERSONALIZIRANIH ISPRAVLJAČA

109:7.1 Nismo sigurni da li pored Ispravljača postoje i drugi fragmenti Oca koji mogu postići personalizaciju, ali već smo naglasili da je ličnost dar suverene slobodne volje Oca Svih. Koliko nam je poznato, tip Očeva fragmenta poput Ispravljača postiže ličnost samo stjecanjem osobnih atributa kroz pomoć i služenje osobnim bićima. Ovi Personalizirani Ispravljači žive na Svijetu Božanstvenosti, gdje rade na pouci i usmjeravanju svojih predličnih suradnika.

109:7.2 Personalizirani Misaoni Ispravljači su nesputani, nedodijeljeni i suvereni stabilizatori i kompenzatori prostranog svemira nad svemirima. Oni kombiniraju iskustva Stvoritelja i stvorenog bića - egzistencijalno i iskustveno. Oni su u isto vrijeme bića vremena i vječnosti. Oni povezuju predlično i lično u administrativnoj upravi svemira.

109:7.3 Personalizirani Ispravljači su svemudri i svemoćni rukovoditelji Arhitekata Glavnog Svemira. Oni su predlični agenti u cjelovitoj službi Oca Svih - ličnog, predličnog i nadličnog. Oni su lični služitelji svemu što je izvanredno, neuobičajeno i neočekivano u svim svjetovima transcendentalnih apsonitnih planeta u domeni Krajnjeg Boga, pa čak i na razinama Apsolutnog Boga.

109:7.4 Oni su izvanredna bića svemira koja u sebi obuhvaćaju sve poznate odnose ličnosti; oni su svelični - oni su prije ličnosti, oni su ličnost i oni su nakon ličnosti. Oni su služitelji ličnosti Oca Svih u vječnoj prošlosti, vječnoj sadašnjosti i vječnoj budućnosti.

109:7.5 Otac je darovao egzistencijalnu ličnost beskonačnog i apsolutnog reda Vječnom Sinu, ali je odlučio zadržati za svoju službu iskustvenu ličnost tipa Personaliziranih Ispravljača podarenu egzistencijalnom predličnom Ispravljaču; a time su i jedno i drugo osuđeni na buduću vječnu nadličnost transcendentalnog služenja apsonitnih svjetova Krajnjeg, Vrhovno-Krajnjeg, pa čak i razina Krajnjeg-Apsolutnog.

109:7.6 U svemirima se rijetko mogu opaziti nespojeni Personalizirani Ispravljači. Oni se povremeno savjetuju sa Starim Danima, a ponekad Personalizirani Ispravljači sedmostrukih Sinova Stvoritelja dolaze na svjedišta zviježđa da se posavjetuju s vladarima iz reda Vorondadeka.

109:7.7 Kada je Vorondadek, planetarni promatrač Urantije - Svevišnji skrbnik koji je nedavno preuzeo vanredno namjesništvo nad vašim svijetom - ustvrdio svoj autoritet u nazočnosti domaćeg guvernera, započeo je svoju vanrednu administrativnu vlast s punim osobljem koje je sam odabrao. Odmah je dodijelio svim svojim suradnicima i pomoćnicima njihove planetarne dužnosti. Ali on nije odabrao tri Personalizirana Ispravljača da se pojave pred njim čim je preuzeo namjesništvo. Niti je znao da će se tako pojaviti, jer oni nisu tako očitovali svoju božansku prisutnost za vrijeme prethodnog namjesništva. Svevišnji regent nije povjerio službu ili odredio dužnosti toj trojici dobrovoljaca Personaliziranih Ispravljača. Ipak, ova su tri svelična bića bila među najaktivnijim od brojnih redova nebeskih bića koja su se nalazila u službi na Urantiji.

109:7.8 Personalizirani Ispravljači obavljaju širok spektar aktivnosti u korist brojnih redova kozmičkih ličnosti, ali mi nije dozvoljeno da raspravljam ove službe s evolucijskim stvorenim bićima u kojima žive Ispravljači. Ova su izvanredna ljudska božanstva među najznačajnijim ličnostima cijelog velikog svemira, a nitko se ne usuđuje predvidjeti njihove buduće misije.

109:7.9 [Predstavio Osamljeni Glasnik Orvontona.]

Back to Top