Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 109 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA STVORENIM BIĆIMA SVEMIRA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 109 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA STVORENIM BIĆIMA SVEMIRAPOGLAVLJE 109 : ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA STVORENIM BIĆIMA SVEMIRA

109:0.1 MISAONI Ispravljači su djeca kozmičkog puta, i neiskusni Ispravljači uistinu moraju steći iskustvo u toku rasta i razvoja stvorenih smrtnih bića. Jednako kako se ličnost ljudskog djeteta razvija dok bije bitke evolucijske egzistencije, Ispravljači tako rastu u veličini kroz probe i iskušenja narednog stadija uspinjućeg života. Jednako kako za ranog djetinjstva kroz igru i druženje djete razvija sposobnost za svestrano prilagođenje aktivnostima zrelog doba, Ispravljač tako postiže vještinu koja služi narednom stadiju kozmičkog života zahvaljujući svom učešću u planiranju i pripremi onih aktivnosti smrtnog života koje se tiču morontija puta. Ljudska egzistencija predstavlja period obuke koji Ispravljač uspješno koristi kako bi se pripremio za veće odgovornosti i šire mogućnosti budućeg života. No sve dok Ispravljač živi u vama, njegovi se napori ne tiču toliko pitanja vremenskog života i planetarne egzistencije. U evoluirajućim umovima ljudskih bića, Ispravljači se danas tako reći, uvježbavaju kako bi se pripremili za stvarnosti kozmičkog puta.

1. RAZVOJ ISPRAVLJAČA

109:1.1 Mora da postoji opsežan i detaljan plan obuke i razvoja neiskusnih Ispravljača prije njihovog odašiljanja sa Sfere Božanstvenosti, premda smo mi s ovim planom uistinu vrlo slabo upoznati. Oni Ispravljači koji su imali priliku živjeti u ljudskim bićima bez sumnje moraju proći kroz razrađen sistem preobuke prije nego budu mogli služiti na novim misijama i stupiti u nove veze sa smrtnim bićima, o čemu mi ne znamo vrlo mnogo.

109:1.2 Personificirani Ispravljači su mi rekli da svaki put kad čovjek koji primi Ispravljač ne uspije postići vječni život, nakon što se vrati na Sferu Božanstvenosti, Ispravljač mora proći opsežnim procesom obuke. Ova prilika za dodatnu obuku počiva u samim temeljima iskustva koje Ispravljač postiže istinski živeći u ljudskom biću i ona obavezno prethodi novoj službi na evolucijskim svjetovima vremena.

109:1.3 Ne postoji ništa u cijelom kozmosu što bi moglo zamijeniti istinsko iskustvo življenja. Savršenstvo božanstvenosti novoformiranog Misaonog Ispravljača ni na koji način ne pruža ovom Tajanstvenom Osmatraču iskustvenu sposobnost služenja. Iskustvo je neodvojivo od žive egzistencije; čak i ako primi najviše božansko obdarenje, biće svejedeno mora steći iskustvo istinskim življenjem. Stoga Misaoni Ispravljači, zajedno s bićima koja žive i djeluju u sadašnjoj domeni Vrhovnog, moraju steći iskustvo; oni moraju evoluirati kako bi prešli iz nižih--neiskunih--do viših--iskusnijih grupa.

109:1.4 U smrtničkom umu, Ispravljači prolaze jasno određenim razvojnim putom; oni postižu stvarnost postignuća koja je zauvijek njihova. Oni sve više i više dostižu Ispravljačku vještinu i sposobnost kao rezultat svakog kontakta s materijalnim rasama, neovisno o tome da li njihovi ljudski suradnici uspiju preživjeti smrt. Oni jednako tako ravnopravno surađuju s ljudskim umom pri evoluciji besmrtne duše koja ima sposobnost opstanka.

109:1.5 Ispravljač postiže svoj prvi evolucijski stadij spajanjem s preživjelom dušom smrtnog bića. Tako, dok vi u svojoj naravi evoluirate prema unutra i naviše--od čovjeka prema Bogu-- Ispravljači u svojoj naravi evoluiraju prema vani i naniže--od Boga prema čovjeku; i stoga završni rezultat ove zajednice između božanstvenosti i čovječnosti zauvijek mora biti sin čovjeka i sin Boga.

2. SAMODJELUJUĆI ISPRAVLJAČI

109:2.1 Već ste imali prilike naučiti o podjeli Ispravljača prema iskustvu--na početne, napredne i vrhovne. Pored toga trebate prepoznati funkcionalnu grupu Ispravljača--samodjelujuće Ispravljače. Samodjelujući Ispravljač je onaj koji je:

109:2.2 1. Stekao izvjesno bitno iskustvo u toku evoluirajućeg života stvorenog bića koje je obdareno voljom, bilo privremeno živeći u biću na planetu gdje su Ispravljači posuđeni smrtnicima ili u slučaju da smrtnik planeta gdje može nastupiti istinski spoj nije uspio preživjeti smrt. Takav je Osmatrač bilo napredni ili vrhovni.

109:2.3 2. Postigao ravnotežu duhovne moći u smrtniku koji je postigao treću psihičku kružnicu, te koji je tom prilikom ovom biću dodijelio osobnog čuvara sudbine.

109:2.4 3. Surađuje s čovjekom koji je donio najvišu odluku, koji je sklopio svečanu i iskrenu zaruku s Ispravljačem. Ispravljač predviđa čas istinskog spoja na njega računajući kao na gotovu činjenicu.

109:2.5 4. Zivi u čovjeku koji je ušao u sastav rezervnog zbora sudbine određenog evolucijskog svijeta smrtničkog uspona.

109:2.6 5. Koji je nekom prilikom za vrijeme čovjekovog sna bio privremeno odvojen od uma svog smrtnog suradnika kako bi izveo neki čin uspostave veze, kontakta, registracije ili neke druge izvanljudske službe u korist duhovne administracije dotičnog svijeta.

109:2.7 6. Koji je služio u toku krize u iskustvu nekog ljudskog bića koje je djelovalo kao materijalna nadopuna nekoj ličnosti duha koja je primila dužnost da izvrši neki kozmički zadatak u korist duhovne organizacije dotičnog planeta.

109:2.8 Čini se da samodjelujući Ispravljači posjeduju značajan stupanj volje koja može odlučiti o stvarima koje se tiču svega izuzev ljudskih ličnosti svojih suradnika, na što ukazuje velik broj aktivnosti koje izvršavaju bilo djelujući u sastavu ili neovisno od pripojenih smrtnika. Takvi Ispravljači učestvuju u brojnim aktivnostima dotičnog svijeta, premda u najvećem broju slučajeva djeluju neprimjetno u zemaljskim hramovima--tijelima ljudi koje su sami odabrali.

109:2.9 Ovi viši i iskusniji tipovi Ispravljača nesumnjivo mogu komunicirati s Ispravljačima drugih svjetova. No dok su samodjelujući Ispravljači u stanju uzajamno komunicirati, oni tome pribjegavaju jedino na razinama uzajamnog međudjelovanja i u cilju očuvanja zaštitničke baze podataka koja predstavlja bitnu komponentu Ispravljačeve službe u toku privremenog zemaljskog boravka, premda su u kriznim situacijama znali djelovali i u međuplanetarnim aktivnostima.

109:2.10 Vrhovni i samodjelujući Ispravljači mogu napustiti ljudsko tijelo. Ispravljači ne predstavljaju organsku ili biološku komponentu smrtničkog tijela; oni su njegovi božanski dodaci. Pri izradi izvornih životnih planova stvaraju su uvjeti za buduću aktivnost Ispravljača, premda oni nisu neodvojiv dio materijalne egzistencije. Unatoč tome, treba naglasiti da su vrlo rijetki slučajevi gdje Ispravljači čak i privremeno napuštaju smrtničke hramove--ljudska tijela u kojima žive.

109:2.11 Svedjelujući Ispravljači su oni koji su uspjeli obaviti povjerene zadatke i koji teško čekaju bilo na raspad materijalno-životnog mehanizma ili na prevođenje besmrtne duše.

3. ODNOS ISPRAVLJAČA PREMA RAZLIČITIM TIPOVIMA SRTNIKA

109:3.1 Karakter složene djelatnosti Tajanstvenih Osmatrača varira u skladu s naravi njihove zadaće i ovisno o tome da li njihova grupa treba postići zajednicu ili spoj. Neki su Ispravljači jedino posuđeni svojim suradnicima kako bi im služili za vremenskog života; drugi su darovani ljudima kao kandidati za postignuće ličnosti s dozvolom da se zauvijek spoje sa svojim suradnicima ako ovi prežive smrt. Pored toga, njihovo djelovanje neznatno varira među različitim planetarnim tipovima, te u različitim sistemima i svemirima. No sve u svemu, njihovo je djelovanje obilježeno izvanrednom jednolikošću koja je izražajnija nego u stvorenih vrsta nebeskih bića.

109:3.2 Na određenim primitivnim svjetovima (grupi prve serije), Ispravljač živi u umu stvorenog bića kako bi stekao iskustvenu obuku, uglavnom radi samokulture i postupnog razvoja. Početni Ispravljači uglavnom stižu na takve svjetove za ranijih doba, prije nego velik broj primitivnih ljudi počne donositi značajne odluke, no jedino nakon što bar nekolicina bića odabere uzići do smrtničkih visina samokontrole i postignuća karaktera i steći više razine javljajuće duhovnosti. (Mnogi, međutim, koji ne uspiju postići spoj s Ispravljačem prežive zahvaljujući spoju s Duhom.) U toku ove prolazne veze s primitivnim umovima, Ispravljači primaju vrijednu obuku i postižu izvanredno iskustvo koje su zatim u stanju iskoristiti radi dobrobiti naprednih bića drugih svjetova. Ništa što je vrijedno opstanka neće biti izgubljeno u cijelom prostranom svemiru.

109:3.3 Na drugoj vrsti svjetova (grupi druge serije), Ispravljači su jedino dati smrtničkim bićima na posudbu. Osmatrači se ovdje ne mogu nadati da će spojem steći ličnost, premda su ovim svojim ljudskim suradnicima za njihovog smrtničkog života u stanju pružiti veliku pomoć, daleko veću nego u slučaju Urantija smrtnika. Ispravljači su ovdje posuđeni smrtničkim bićima u toku jednog životnog vijeka kao uzorci prema kojima se treba oblikovati duhovno postignuće ovih bića, kao privremeni pomoćnici u zadivljujućem zadatku usavršavanja karaktera koji zavrijeđuje opstanak. Ispravljači se ne vraćaju nakon prirodne smrti; ovi preživjeli smrtnici postižu vječni život spajajući se s Duhom.

109:3.4 Na svjetovima poput Urantije (grupi treće serije), nastupa stvarno zaručenje s božanskim darovima koje traje za života i nakon smrti. Ako opstanete, čeka vas vječna zajednica, beskonačni spoj, sjedinjenje čovjeka i Ispraljača.

109:3.5 U tromoždanim smrtnicima koji pripadaju svjetovima ove serije, Ispravljači su u stanju steći stvarniji kontakt sa svojim suradnicima za privremenog života nego što su u tanju učiniti u jednomoždanim i dvomoždanim tipovima. No u onom dijelu života koji nastupa nakon smrti, tromoždani tip nastavlja postojati jednako kako to čine jednomoždani i dvomoždani ljudi--rase koje žive na Urantiji.

109:3.6 Na dvomoždanim svjetovima, nakon boravka Rajskog darovanog Sina, početni Ispravljači rijetko stižu osobama koje imaju definitivnu sposobnost opstanka. Vjerujemo da na takvim svjetovima praktično svi Ispravljači koji žive u inteligentnim muškarcima i ženama obdarenim sposobnošću opstanka pripadaju naprednom ili vrhovnom tipu.

109:3.7 U mnogim ranim evolucijskim rasama Urantije, postojale su tri grupe bića. Jedna grupa je toliko naličila životinjama da joj je doslovno nedostajala sposobnost da primi Ispravljače. Druga grupa je ispoljavala nesumnjivu sposobnost da primi Ispravljače koji bi ovim ljudima stigli neposredno prije doba moralne odgovornosti. Treća je grupa pripadala graničnom području; imala je sposobnost da primi Ispravljače, no Osmatrači su mogli doći da žive u njihovim umovima jedino kao odgovor na osobnu molbu izvjesne individue.

109:3.8 No u slučaju bića koja praktično nisu posjedovala sposobnost opstanka radi toga što ih je neprikladno ili nazadno porijeklo lišilo ove prilike da baštine vječni život, mnogi su početni Ispravljači došli privremeno služiti kako bi stekli vrijedno iskustvo kontakta s evolucijskim umom, što ih je osposobilo za kasniju službu nekom višem umnom tipu drugih svjetova.

4. ISPRAVLJAČI I LJUDSKA LIČNOST

109:4.1 Ispravljači koji žive u ljudskim bićima značajno unaprijeđuju više oblike inteligentne komunikacije. Zivotinje imaju osjećaje prema drugim životinjama, premda nisu u stanju komunicirati ideje; one mogu ispoljiti emocije, ali ne mogu izraziti ideje i ideale. Ljudi koji vuku porijeklo od životinja jednako tako ne mogu postići više oblike intelektualnog govora i duhovnog zajedništva sa svojim bližnjima dok ne prime Ispravljače, premda se po razvoju sposobnosti govora takva evolucijska bića nalaze na pravom putu prema zadovoljenju uvjeta za primanje Ispravljača.

109:4.2 U grubom smislu riječi, životinje mogu uzajamno komunicirati, no u takvom primitivnom kontaktu postoji, ako išta, vrlo malo ličnosti. Ispravljači nisu ličnost; oni su predlična bića. No oni vuku porijeklo od samog izvora ličnosti i njihova prisutnost uvećava kvalitativna ispoljenja ljudske ličnosti; ovo je naročito istina ako Ispravljač već ima prijašnje iskustvo.

109:4.3 Bitno je naglasiti vezu između tipa Ispravljača i potencijala za izražaj ljudske ličnosti. Kroz prošla stoljeća, mnoge su velike intelektualne i duhovne vođe Urantije ispoljile utjecaj najvećim dijelom zahvaljujući nadmoći i prijašnjem iskustvu svojih Ispravljača.

109:4.4 Nastojeći preobraziti i očovječiti potomke primitivnih ljudi starih doba, Ispravljači su uveliko surađivali s drugim duhovnim utjecajima. Ako bi na Urantiji Ispravljači kojim slučajem bili odstranjeni iz ljudskih umova, svijet bi polako nazadovao do razine brojnih prizora i običaja ljudi primitivnih doba; božanski Osmatrači predstavljaju jedan od stvarnih potencijala napredujuće civilizacije.

109:4.5 Opazio sam da u umu određenog smrtnika Urantije živi Misaoni Ispravljač koji je prema arhivama Uverse prethodno živio u petnaest drugih umova Orvontona. Mi ne znamo da li je ovaj Osmatrač imao priliku steći iskustavo u drugim nadsvemirima, no sumnjam da bi to bio slučaj. Ovo je primjer izvanrednog Ispravljača i jedne od najkorisnijih i najmoćnijig sila koje trenutno postoje na Urantiji. Od onog što su druga bića izgubila time što su odbila primiti vječni život, ovo ljudsko biće (i cijeli vaš svijet) sada izvlače korist. Od onoga koji nema osobina koje zavrijeđuju opstanak oduzima se čak i njegov iskusni Ispravljač, dok će onaj koji ima izglede da preživi primiti čak i Ispravljač s prijašnjim iskustvom lijenog izdajnika.

109:4.6 U određenom smislu možemo reći da Ispravljači unaprijeđuju međuplanetarno ukrštanje u domenama istine, ljepote i dobrote. No njima se rijetko pruža prilika da dva puta žive u smrtnicima istog planeta; ne postoji Ispravljač koji danas služi na Urantiji koji je tu prethodno služio. Znam što govorim jer u arhivama Uverse imamo njihove brojeve i podatke.

5. MATERIJALNE ZAPREKE ISPRAVLJAČEVOG DJELOVANJA

109:5.1 Dok se ljudski um neometano kreće slobodnim ali kontroliranim kanalima stvaralačke imaginacije, vrhovni i samodjelujući Ispravljači su mu često u stanju prenijeti duhovno bitne komponente. U takvim časovima, a u nekom slučaju i za vrijeme sna, Ispravljač je u stanju uhititi mentalne struje, te prvo zaustaviti a zatim skrenuti tok misli; i ovim se nastoje postići duboke duhovne preobrazbe u višim razinama nadsvijesti. Na taj se način umne sile i energije približnije uštimavaju prema glazbenom ključu dodirnih tonova duhovne razine sadašnjosti i budućnosti.

109:5.2 Vaš um ponekad može biti iluminiran, može čuti božanski glas koji u vama neprestano govori, te može postati djelomično svjestan mudrosti, istine, dobrote i ljepote potencijalne ličnosti koja u vama živi.

109:5.3 No vaši nestalni i brzo mijenjujući mentalni stavovi često staju na put Ispravljačevim planovima, remeteći njihovo djelovanje. Ne samo što usađene naravi smrtničkih rasa predstavljaju teškoću njihovom radu, već ovu službu isto tako značajno ometaju vaša prerano formirana mišljenja, kristalizirane ideje i duboko uvriježene predrasude. Radi ovih se zapreka u čovjekovoj svijesti najčešće javljaju jedino njihove nedovršene tvorevine, što neminovno vodi konceptualnoj pometnji. Stoga, svaki put kad analizirate mentalne situacije, možete naći sigurnost jedino ako smjesta prepoznate upravo ono što svaka misao i iskustvo stvarno i temeljno predstavljaju, ni najmanje se ne obazirući na sve druge mogućnosti.

109:5.4 Veliki problem života počiva u tome što čovjek treba uskladiti naslijeđene sklonosti života sa zahtijevima duhovnih poriva koji izviru iz božanske prisutnosti Tajanstvenog Osmatrača. Dok za života u svemiru i nadsvmiru ni jedan čovjek ne može služiti dva gospodara, za života koji sada živite na Urantiji svaki je čovjek primoran služiti dva gospodara. ‚ovjek mora umjetnički ovladati sposobnošću neprestanog donošenja ljudskih vremenskih kompromisa istodobno priznajući duhovnu odanost samo jednog gospodara; i ovo je razlog zašto mnogi posrnu i pokleknu, postavši žrtvama iscrpljenosti i stresa evolucijske borbe.

109:5.5 Dok djelovanje nasljedne baštine velikomoždanog obdarenja i elektrokemijske nadkontrole sužava domenu djelotvorne Ispravljačeve aktivnosti, ne postoje nasljedne zapreke (u normalnim umovima) koje bi spriječile da čovjek vremenom ostvari duhovno dostignuće. Nasljeđe može utjecati na stopu ovladavanja ličnosti, no ono ne može spriječiti ostvarenje čovjekovog pustolovnog uspona. Ako pristanete na suradnju sa svojim Ispravljačem, božanski će dar prije ili kasnije evoluirati besmrtnu morontija dušu te će nakon što se s njom spoji, predstaviti takvo novostvoreno biće prvo vladujećem Glavnom Sinu lokalnog svemira a zatim Ocu Ispravljača na Raju.

6. OPSTANAK ISTINSKIH VRIJEDNOSTI

109:6.1 Ispravljači nikad ne trpe poraz; ništa što zavrijeđuje opstanak neće biti izgubljeno; svaka smislena vrijednost u svakom stvorenom biću koje je obdareno voljom mora opstati, neovisno o nastavku života ličnosti koja je otkrila ova značenja i procijenila njihovu vrijednost. I kako je to slučaj, smrtnik može odbiti produženje života; no njegovo životno iskustvo svejedno neće biti protraćeno; vječni Ispravljač nosi vrijedna svojstva takvog prividnog neuspjeha na drugi svijet, gdje poklanja ova opstala značenja i vrijednosti nekom višem tipu smrtničkog uma koji ima sposobnost opstanka. Ni jedno vrijedno iskustvo nije uzaludno; ni jedno istinsko značenje ili stvarna vrijednost neće propasti.

109:6.2 Što se tiče kandidata koji je trebao biti spojen s Ispravljačem, ako smrtnik iznevjeri svog Tajanstvenog Osmatrača, ako ljudski suradnik odbije uspinjući put, nakon što pri čovjekovoj smrti (ili čak i prije toga) stekne slobodu, Ispravljač sa sobom nosi sve što zavrijeđuje opstanak, sve što je evoluiralo u umu ovog stvorenog bića koje nije preživjelo smrt. Ako izvjesni Ispravljač više puta podbaci u nastojanju da postigne ličnost spojem s izvjesnim bićima, no ako nakon toga uspije postići personifikaciju, svo iskustvo koje je stekao nastojeći iznutra ovladati svim ovim smrtničkim umovima, postaje stvarnom svojinom takvog Personificiranog Ispravljača, vrijednom užitka svih budućih stoljeća. Personificirani Ispravljač koji pripada takvom redu predstavlja složeni spoj svih preživjelih osobina svih svojih ranijih stvorenih suradnika.

109:6.3 Kad se Ispravljači koji imaju dugo kozmičko iskustvo dobrovoljno jave da dođu živjeti u božanskim Sinovima na njihovim misijama darivanja, oni dobro znaju da im takva služba neće pružiti priliku da postignu ličnost. No Otac duhova vrlo često garantira ličnost takvim dobrovoljcima, postavljajuć`i ih kao upravitelje njihovog reda. Ove su ličnosti počašćene upravnim pozicijama na Sferi Božanstvenosti. I njihove jedinstvene naravi utjelovljuju slikoviti spoj čovječnosti stečene pri mnogobrojnim unutarnjim iskustvima sa smrtnicima, kao i zapis duha ljudske božanstvenosti darovanog Rajskog Sina pri njegovom zaključnom životu u ljudskom obličju.

109:6.4 Aktivnosti Ispravljača u vašem lokalnom svemiru počivaju pod upravom Personificiranog Ispravljača Mihaela od Nebadona, samog onog Ispravljača koji ga je vodio korak po korak za njegovog ljudskog života u obličju Jozinog sina Isusa. Odan ukazanom povjerenju, ovaj je hrabri Ispravljač mudro poveo smrtnički um Rajskog Sina pri izboru staze Očeve savršene volje. Ovaj je Ispravljač prethodno služio s Makiventa Melkizedekom u vrijeme Abrahama, te je sudjelovao u veličanstvenim djelima kako prije ove unutarnje službe tako i između ova dva darivanja.

109:6.5 Ovaj je Ispravljač izvojevao istinsku pobjedu u Isusovom ljudskom umu--istom onom umu koji je u svakoj novoj životnoj situaciji ustrajao pri svojoj posvećenoj odanosti Očevoj volji, govoreći, "Neka bude ne moja već tvoja volja." Takva odlučna posvećenost predstavlja istinsku putovnicu koja omogućuje prijelaz od ograničenja ljudske naravi do završnog postignuća božanstva.

109:6.6 Isti ovaj Ispravljač danas odražava u neshvatljivoj naravi svoje moćne ličnosti čovječnost koju je Jozin sin Isus posjedovao prije krštenja, vječni i živi prijepis vječnih i živih vrijednosti koje je najveći čovjek Urantije izgradio na temelju skromnih okolnosti svagdašnjeg života svoga doba, cjelovito iscrpivši duhovne vrijednosti koje je moguće postići u smrtničkom iskustvu.

109:6.7 Sve što ima trajnu vrijednost a što je povjereno Ispravljaču, mora opstati. U izvjesnim slučajevima, Ispravljač čuva ovaj posjed kako bi ga darovao smrtničkom umu svog budućeg suradnika; u drugim slučajevima, ove se preživjele i sačuvane stvarnosti nakon personifikacije čuvaju kako bi u budućnosti poslužile Arhitektima Glavnog Svemira.

7. SUDBINA PERSONIFICIRANIH ISPRAVLJAČA

109:7.1 Nismo sigurni da li pored Ispravljača drugi fragmenti Oca mogu postići personifikaciju, no već smo naglasili da ličnost predstavlja dar koji Otac Svih daruje prema svojoj suverenoj slobodnoj volji. Koliko znamo, Ispravljački tip Očevog fragmenta može postići ličnost jedino tako što će postići lične osobine pomažući i služeći ličnim bićima. Ovi Personificirani Ispravljači žive na Sferi Božanstvenosti, gdje podučavaju i usmjeravaju svoje predlične suradnike.

109:7.2 Personificirani Misaoni Ispravljači nesputano, neustrašivo i samostalno stabilizaju i kompenziraju prostrani svemir nad svemirima. Oni spajaju iskustva Stvoritelja i stvorenog bića--egzistencijalno s iskustvenim. Oni su istodobno bića vremena i vječnosti. Oni spajaju predlično s ličnim u administrativnoj upravi svemira.

109:7.3 Personificirani Ispravljači su premudri i svemoćni izvršitelji koji djeluju u ime Arhitekata Glavnog Svemira. Oni su lični predstavnici koji izvršavaju cjelovitu službu Oca Svih--svega ličnog, predličnog i nadličnog. Oni su lični služitelji izvanrednog, neuobičajenog i neočekivanog, koji djeluju širom svih svjetova transcendentalnih apsonitnih planeta u domeni Ultimnog, pa čak i na razinama Boga Apsolutnog.

109:7.4 Oni su izvanredna kozmička bića koja u sebi obuhvaćaju sve poznate odnose ličnosti; oni su svelični--oni su prije ličnosti, oni su ličnost i oni su nakon ličnosti. Oni su služitelji ličnosti Oca Svih u vječnoj prološti, vječnoj sadašnjosti i vječnoj budućnosti.

109:7.5 Vječnom Sinu, Otac je darovao egzistencijalnu ličnost beskonačnog i apsolutnog reda, dok je iskustvenu ličnost koja pripada tipu Personificiranih Ispravljača koji su darovani egzistencijalnom predličnom Ispravljaču odlučio sačuvati kao predmet vlastite službe; i tako je i jednom i drugom suena buduća vječna nadličnost transcendentalne službe apsonitnih svjetova Ultimnog, Vrhovno-Ultimnog, pa čak i razina Ultimno-Apsolutnog.

109:7.6 U svemirima se rijetko mogu opaziti Personificirani Ispravljači. Oni se povremeno savjetuju sa Starješinama Dana, i Personificirani Ispravljači sedmostrukih Sinova Stvoritelja ponekad znaju doći na svjetove glavnih centara zviježđa kako bi se posavjetovali s svojim vladarima iz reda Vorondadeka.

109:7.7 Kad je Voronandek, planetarni nadglednik Urantije--Svevišnji nadzornik koji je nedavno preuzeo vanredno namjesništvo nad vašim svijetom--potvrdio svoju vlast u prisutnosti vrhovnog mjesnog guvernera, započela je njegova vanredna administrativna uprava čije je puno osoblje sam odabrao. On je odmah svojim suradnicima i pomoćnicima dodijelio njihove planetarne dužnosti. No on nije odabrao tri Personificirana Ispravljača koji su se pred njima pojavili istog časa kad je preuzeo upravu. On čak nije ni znao da bi se oni tako pojavili, kako za ranijeg namjesništva nisu na sličan način ukazali svoju prisutnost. I Svevišnji namjesnik nije bilo povjerio službu ili dodijelio dužnosti ni jednom od ova tri Personificirana Ispravljača koji su se dobrovoljno javili u službu. Unatoč tome, od brojnih redova nebeskih bića koja su u to vrijeme služila na Urantiji, ova su se tri svelična bića pokazala najaktivnijim.

109:7.8 Personificirani Ispravljači izvode širok spektar aktivnosti u korist brojnih redova kozmičkih ličnosti, no nije nam dopušteno razmatrati ove službe s evolucijskim stvorenim bićima u kojima žive Ispravljači. Ove izvanredne čovječanske božanstvenosti spadaju među najveličanstvenije ličnosti cijelog velikog svemira i nitko se ne usuđuje nagađati u čemu bi se mogla sastojati njihova buduća misija.

109:7.9 [Predstavio Osamljeni Glasnik Orvontona.]

Back to Top