Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 108 : MISIJA I SLUŽBA MISAONIHISPRAVLJAČA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 108 : MISIJA I SLUŽBA MISAONIHISPRAVLJAČAPOGLAVLJE 108 : MISIJA I SLUŽBA MISAONIHISPRAVLJAČA

108:0.1 MISAONI Ispravljači imaju zadaću da predstave, da budu, Otac Svih smrtnim stvorenjima vremena i prostora; to je glavni posao božanskih darova. Njihova se misija dalje sastoji u uzdizanju smrtnih umova i prevođenju besmrtnih ljudskih duša do božanskih visina i duhovnih razina savršenstva Raja. A u okviru tog iskustva preobrazbe ljudske prirode stvorenog bića vremena u božansku prirodu vječnog finaliste, Ispravljači dovode u postojanje jedinstven oblik bića, biće koje se sastoji od vječne unije savršenog Ispravljača i usavršenog stvorenog bića, koje se ne može duplicirati niti jednom drugom kozmičkom vještinom.

108:0.2 Ništa u cijelom svemiru ne može nadomjestiti činjenicu iskustva na neegzistencijalnim razinama. Beskonačni Bog je, kao i uvijek, obilan i potpun, beskonačno obuhvaćajući sve osim zla i iskustva stvorenog bića. Bog ne može činiti zlo; on je nepogrešiv. Bog ne može iskustveno znati nešto što nije osobno doživio; Božje predznanje je egzistencijalno. Stoga se duh Oca spušta s Raja kako bi s konačnim smrtnicima podijelio svako vjerodostojno iskustvo uspona; a samo takvom metodom egzistencijalni Bog može istinski i doslovce postati čovjekov iskustveni Otac. Beskonačnost vječnog Boga obuhvaća potencijal za konačno iskustvo koji se doista aktualizira u službi Ispravljača, fragmenata koji istinski dijele nestalna iskustva življenja ljudskih bića.

1. ODABIR I DODJELA

108:1.1 Kad se Ispravljači šalju sa Svijeta Božanstvenosti u službu smrtnim bićima, oni su svi jednako obdareni egzistencijalnom božanstvenosti, premda se razlikuju u pogledu iskustvenih svojstava, ovisno o prethodnom kontaktu s evolucijskim stvorenim bićima. Ne možemo objasniti osnove njihove postavke na dužnost, ali pretpostavljamo da se ovi božanski darovi dodjeljuju u skladu s nekim mudrim i učinkovitim principom vječne prilagodbe određenoj ličnosti. Opažamo da iskusniji Ispravljači obično žive u višim tipovima ljudskog uma; ljudsko nasljeđe stoga mora igrati značajanu ulogu u njihovu odabiru i postavci.

108:1.2 Iako ne znamo sa sigurnošću, čvrsto vjerujemo da su svi Misaoni Ispravljači volonteri. No, prije nego se jave, oni potanko razmotre sve podatke u vezi potencijalnog kandidata. Serafimski nacrt porijekla i predviđeni uzorak životnog ponašanja prenose se preko Raja rezervnom zboru Ispravljača na Svijet Božanstvenosti vještinom refleksije s glavnih sjedišta lokalnih svemira prema unutrašnjem sjedištu nadsvemira. Ova prognoza obuhvaća ne samo nasljedne faktore smrtnog kandidata, već i procjenu najvjerojatnijeg intelektualnog obdarenja i duhovne sposobnosti. Ispravljači se tako jave da žive u umovima s čijom su intimnom prirodom već potanko upoznati.

108:1.3 Ispravljači koji se dobrovoljno javljaju na dužnost se naročito zanimaju za tri svojstva ljudskog kandidata:

108:1.4 1. Intelektualni kapacitet. Je li um normalan? Koliki je njegov intelektualni potencijal, inteligencijska sposobnost? Da li se osoba može razviti u istinsko biće volje? Hoće li mudrost dobiti priliku za djelovanje?

108:1.5 2. Duhovna spoznaja. Kakvi su izgledi za religiozno štovanje, rođenje i rast religiozne prirode. Koliki je potencijal duše, mogući kapacitet za duhovnu prijemčivost?

108:1.6 3. Spojene intelektualne i duhovne moći. Stupanj u kojem se ta dva obdarenja eventualno mogu povezati, kombinirati, tako da se dobije snažan ljudski karakter i potakne odgovajuća evolucija besmrtne duše čija vrijednost osigurava preživljavanje?

108:1.7 Po razmatranju ovih činjenica, vjerujemo da se Osmatrači dobrovoljno javljaju na dužnost. Moguće da se svaki put javi više od jednog Ispravljača; možda nadležni personalizirani redovi odabiru dobrovoljca koji je najbolje u stanju produhoviti i osigurati vječnost ličnosti smrtnog kandidata. (U odabiru i službi Ispravljača spol stvorenog bića ne igra nikakvu ulogu.)

108:1.8 Kratki period koje posreduje između volontiranja i stvarnog slanja Ispravljača vjerojatno prolazi na Svijetu Božanstvenosti, u školama Personaliziranih Osmatrača, gdje se proučava radni uzorak smrtnog uma i daju upute dodijeljenom Ispravljaču o najdjelotvornijim planovima za pristup ličnosti i poduhovljenju uma. Ova razrada umnog modela počiva na procesu povezivanja podataka dobivenih od službe nadsvemirske refleksivnosti. Ovo je barem naše razumijevanje, vjerovanje koje držimo kao rezultat mnoštva informacija prikupljenih kroz brojne kontake s Personaliziranim Ispravljačima tijekom dugih kozmičkih karijera Osamljenih Glasnika.

108:1.9 Nakon što se Ispravljači istinski odašiljaju sa Svijeta Božanstvenosti, zanemarljiva je vremenska distanca između tog trenutka i njihova pojavljivanja u svijesti njihovih izabranih štićenika. Prosječni tranzitni put Ispravljača od Svijeta Božanstvenosti do Urantije je 117 sati, 42 minuta i 7 sekundi. Praktički svo to vrijeme prolazi na prijavi na Uversi.

2. PREDUVJETI ZA DOLAZAK ISPRAVLJAČA

108:2.1 Iako Ispravljači volontiraju za službu čim se prognoza ljudske ličnosti primi na Svijetu Božanstvenosti, oni se zapravo ne dodjeljuju na dužnost sve dok ličnost ljudskih podanika ne donese svoju prvu moralnu odluku. Ta se prva moralna odluka ljudskog djeteta istog trenutka registrira u sedmom duhu pomoćnika uma djelovanjem Stvaralačkog Duha lokalnog svemira, preko univerzalnog kruga umne gravitacije Združenog Činitelja u nazočnosti Glavnog Duha nadsvemirske nadležnosti, koji smjesta šalje ovu informaciju na Svijet Božanstvenosti. Na Urantiji, Ispravljači stižu u ljudske umove u prosjeku nešto prije njihova šestog rođendana. U sadašnjoj generaciji oni stižu u četvrtom danu desetog mjeseca pete godine; to odgovara 2134-om danu zemaljskog života.

108:2.2 Ispravljači ne mogu doći u smrtni um sve dok ovaj um ne bude propisno pripremljen djelovanjem unutarnje službe duhova pomoćnika uma i uključen u krug Svetog Duha. Potrebno je postići koordiniranje rada svih sedam pomoćnika kako bi se ljudski um kvalificirao za prijem Ispravljača. Um stvorenog bića mora pokazati žudnju za iskazanjem obožavanja i posvjedočiti djelovanje mudrosti tako što će pokazati sposobnost da odabere između javljajućih vrijednosti dobra i zla - da učini moralni izbor.

108:2.3 Tako se ljudski um priprema za primanje Ispravljača, ali u pravilu oni se ne mogu smjesta pojaviti u takvim umovima izuzev na svjetovima gdje Duh Istine djeluje kao duhovni koordinator ovih različitih službi duha. Ako je prisutan ovaj duh darovanih Sinova, Ispravljači nepogrešivo dolaze u trenutku kada sedmi duh pomoćnik uma pošalje prvi signal Majčinskom Duhu Svemira da je potencijalno postignuta koordinacija između šest duhova pomoćnika uma koji prethodno zajednički služe u takvom smrtnom intelektu. Stoga se od dana Duhova božanski Ispravljači općenito daruju svim normalnim umovima moralnog statusa na Urantiji.

108:2.4 Čak i ako je um obdaren Duhom Istine, Ispravljači ne mogu učiniti samovoljnu invaziju smrtnog intelekta prije pojave moralne odluke. No, kad se donese takva moralna odluka, taj duh pomoćnik preuzima nadležnost izravno sa Svijeta Božanstvenosti. Ne postoje posrednici ili bilo kakve druge interventne vlasti ili ovlasti koje djeluju između božanskih Ispravljača i njihovih ljudskih podanika; Bog i čovjek su izravno povezani.

108:2.5 Prije doba izlijevanja Duha Istine na stanovnike evolucijskog svijeta, čini se da darivanje Ispravljača ovisi o djelovanju mnogih utjecaja duha i stavova ličnosti. Mi nismo u potpunosti u stanju razumjeti zakone koji upravljaju takvim darivanjima; ne razumijemo što odlučuje o oslobađanju Ispravljača koji se dobrovoljno javljaju da žive u takvim evolucijskim umovima. No opažamo da postoje brojni utjecaji i uvjeti za koje se čini da odlučuju o dolasku Ispravljača u takve umove prethodno darivanju Duha Istine, a to su:

108:2.6 1. Dodjela osobnih serafmskih čuvara. Ako se smrtniku koji nije primio Ispravljač dodijeli osobni čuvar, tu odmah stiže i Ispravljač. Postoji pouzdan premda nepoznat odnos između službe Ispravljača i službe osobnih serafinskih čuvara.

108:2.7 2. Ostvarivanje trećeg kruga intelektualnog postignuća i duhovnog dostignuća. Ja sam primijetio da Ispravljači stižu u smrtne umove nakon ostvarivanja trećeg kruga, čak i prije nego se takav uspjeh stigne signalizirati lokalnim ličnostima svemira koje se bave takvim pitanjima.

108:2.8 3. Donošenje vrhovne odluke od nesvakidašnjeg duhovnog značaja. Za takvim ljudskim činom u osobnim planetarnim krizama obično slijedi neposredni dolazak Ispravljača koji je čekao na prijem dužnosti.

108:2.9 4. Duh bratstva. Bez obzira na postizanje psihičkih krugova i dodjelu osobnih čuvara - čak i ako čovjek ne donese kriznu odluku - ako evoluirajući smrtnik postane prožet ljubavlju prema svojim bližnjima i ako se posveti nesebičnom služenju svoje braće u tijelu, Ispravljač koji čeka na dužnost neodložno silazi da živi u umu takvog smrtnog služitelja.

108:2.10 5. Izjava o namjeri vršenja Božje volje. Mi opažamo da su mnogi smrtnici na svjetovima prostora naočigled spremni primiti Ispravljače, ali Osmatrači se ipak tu ne pojavljuju. Promatranjem svakodnevnih života takvih stvorenih bića, opažamo da ona vremenom vrlo tiho i najvećim dijelom nesvjesno donesu odluku da će početi činiti volju Oca na nebu. A onda smo u prilici vidjeti neposredno odašiljanje Misaonih Ispravljača.

108:2.11 6. Utjecaj Vrhovnog Bića. Na svjetovima gdje se Ispravljači ne spajaju s evoluirajućim dušama smrtnih žitelja, opažamo da je darivanje Ispravljača često rezultat utjecaja koji su u potpunosti izvan našeg shvaćanja. Pretpostavljamo da su takva darivanja određena nekom kozmičkom refleksijom koja potječe od Vrhovnog Bića. Zašto se ovi Ispravljači ne spajaju s tim određenim tipom evolucijskih smrtnih umova, mi ne znamo. Takve transakcije nam nikad nisu bile objavljene.

3. ORGANIZACIJA I ADMINISTRACIJA

108:3.1 Koliko nam je poznato, Ispravljači su organizirani kao samostalna radna jedinica u svemiru nad svemirima, a naočigled izravno podliježu upravi Svijeta Božanstvenosti. Oni su jednaki u svih sedam svemira, a u svim lokalnim svemirima služe isti tipovi Tajanstvenih Osmatrača. Znamo iz opažanja da postoje brojne serije Ispravljača koje uključuju serijsku organizaciju koja se proteže kroz rase, sudbena razdoblja, svjetove, sustave i svemire. Vrlo je teško, međutim, pratiti ove božanske darove, jer oni funkcioniraju naizmjenično širom velikog svemira.

108:3.2 O Ispravljačima se vodi potpuna evidencija (izvan Svijeta Božanstvenosti) samo na sjedištima sedam nadsvemira. Upravna ovlast Raja prijavljuje sjedištu svakog pojedinog nadsvemira broj i red svakog Ispravljača koji prebiva u uzlaznim stvorenjima, odakle se ovi podaci prenose na sjedišta zainteresiranog lokalnog svemira i na zainteresirani planet. Ali arhive lokalnog svemira ne otkrivaju puni broj Misaonih Ispravljača; zapisi Nebadona sadrže samo lokalni broj svemirske dodjele koji primaju od predstavnika Starih Dana. Istinski je značaj punog broja Ispravljača poznat samo na Svijetu Božanstvenosti.

108:3.3 Ljudski podanici su često poznati po broju njihovih Ispravljača; smrtnici ne primaju prava svemirska imena sve do spajanja s Ispravljačem, kada čuvar sudbine signalizira nastanak ove zajednice podarenjem novog imena ovom novom stvorenom biću.

108:3.4 Iako imamo evidenciju o Misaonim Ispravljačima u Orvontonu, i premda nemamo apsolutno nikakvu vlast nad njima ili upravnu vezu s njima, čvrsto vjerujemo da postoji vrlo bliska administrativna veza između pojedinih svjetova lokalnih svemira i središnjeg prebivališta božanskih darova na Svijetu Božanstvenosti. Mi znamo da nakon darivanja Rajskog Sina, evolucijski svjetovi primaju Personaliziranog Ispravljača koji djeluje kao planetarni nadzornik svih ostalih Ispravljača.

108:3.5 Zanimljivo je napomenuti da se pri obavljanju planetarnih pregleda inspektori lokalnog svemira uvijek obraćaju planetarnom šefu Misaonih Ispravljača, jednako kao što se obraćaju poglavarima serafina i vođama drugih redova bića u upravnim poslovima određenog evolucijskog svijeta. Ne tako davno, Urantija je prošla kroz jedan takav periodični pregled pod nadležnosti Tabamantije, suverenog nadzornika planeta eksperimentalnog života u svemiru Nebadonu. A zapisi otkrivaju da je ovaj, osim opomena i optužnica dostavljenih raznim načelnicima nadljudskih ličnosti, također izrazio priznanje načelniku Ispravljača, koji se mogao nalaziti na planetu, Svijetu Spasenja, Uversi ili Svijetu Božanstvenosti, nismo sigurni, ali je rekao:

108:3.6 "Obraćam se vama, mojim visokim nadređenima, kao privremeni upravitelj niza eksperimentalnih planeta; i želim izraziti svoje divljenje i najdublje poštovanje ovoj veličanstvenoj skupini nebeskih služitelja, Tajanstvenih Osmatrača, koji se dobrovoljno javljaju na službu na ovom neobičnom planetu. Bez obzira na težinu krize s kojom ste bili suočeni, nikada niste posustali. Ni arhive Nebadona niti komisije Orvontona nikada nisu primile niti jednu jedinu optužnicu protiv nekog božanskog Ispravljača. Uvijek ste bili odani svojim dužnostima; uvijek ste bili božanstveno vjerni. Pomogli ste da se usklade pogreške i nadomjeste nedostaci svih koji djeluju na ovom zbrkanom planetu. Vi ste sjajna bića, čuvari dobroga u dušama ovog nazadnog svijeta. Ja vam iskazujem najdublje poštovanje, dok vi dobrovoljno služite pod mojom naočiglednom nadležnosti. Klanjam se pred vama skrušeno priznajući vašu izvanrednu nesebičnost, suosjećajnu službu i nepristranu odanost. Vi zaslužujete ime Bogolikih služitelja smrtnih žitelja ovog svijeta rastrganog sukobima, pogođenog bolom i poharanog bolestima. Svaka vam čast! Samo što vam se ne klanjam!"

108:3.7 Kao rezultat niza uvjerljivih dokaza, vjerujemo da su Ispravljači vrlo temeljno organizirani, da postoji inteligentna i djelotvorna administrativna uprava ovih božanskih darova iz nekog dalekog i središnjeg izvora, vjerojatno iz Svijeta Božanstvenosti. Mi znamo da oni dolaze na svjetove iz Svijeta Božanstvenosti i bez sumnje se tamo vraćaj u nakon smrti svojih podanika.

108:3.8 Među višim je redovima bića duha izrazito teško otkriti administrativne mehanizme. Ličnosti moga reda, u izvršavanju naših specifičnih dužnosti nesumnjivo nesvjesno surađuju s brojnim drugim podbožanskim grupama, ličnim i neličnim, koje zajednički djeluju kao uskladitelji prostranog svemira. Ono što nas navodi na ovaj zaključak je to što smo mi jedina grupa stvorenih bića (osim Personaliziranih Ispravljača) koja je uvijek jednako svjesna prisutnosti brojnih redova predličnih entiteta.

108:3.9 Svjesni smo prisutnosti Ispravljača, fragmenata predličnog Božanstva Prvog Izvora i Središta. Osjećamo prisutnost Nadahnutih Duhova Trojstva, koji su nadlični izražaji Rajskog Trojstva. Jednako nepogrešivo opažamo prisutnost duha određenih neotkrivenih redova porijeklom od Vječnog Sina i Beskonačnog Duha. A u stanju smo osjetiti i druge entitete koji vama nisu otkriveni.

108:3.10 MelkizedeciNebadona uče da Osamljeni Glasnici djeluju kao koordinatori ličnosti tih različitih utjecaja koji se bilježe u registraturi rastućeg Božanstva evolucijskog Vrhovnog Bića. Lako je moguće da mi sudjelujemo u iskustvenom ujedinjenju neobjašnjenih pojava vremena, a da nismo svjesni svog djelovanja u takvoj ulozi.

4. ODNOS S DRUGIM DUHOVNIM UTJECAJIMA

108:4.1 Osim moguće koordinacije s drugim fragmentima Božanstva, Ispravljači su potpuno usamljeni u svojoj sferi djelovanja u smrtnom umu. Tajanstveni Osmatrači rječito svjedoče činjenici da, iako se Otac naočigled odrekao svakog oblika neposredne osobne uprave i moći širom cijelog velikog svemira i bez obzira na sve čega se na taj način odrekao u korist Vrhovnih Stvoritelja koji su djeca Rajskih Božanstava, Otac je zasigurno sebi rezervirao neosporivo pravo da bude prisutan u umovima i dušama svojih evoluirajućih stvorenih bića kako bi sebi privukao sva stvorena bića u koordinaciji s duhovnom gravitacijom Rajskih Sinova. Kako je rekao vaš darovani Rajski Sin dok je još bio na Urantiji, "Ja, kad budem uzdignut, sve ću ljude privući k sebi." Mi opažamo i razumijemo ovu privlačnu duhovnu moć Rajskih Sinova i njihovih stvaralačkih suradnika, ali nismo u potpunosti u stanju razumjeti metode funkcioniranja svemudrog Oca u ovim Tajanstvenim Osmatračima i kroz njih, dok tako hrabro žive i rade unutar ljudskog uma.

108:4.2 Dok nisu bilo podređeni, koordinirani ili očigledno povezani s djelovanjem svemira nad svemirima, samostalno djelujući u umovima djece ljudi, ove tajanstvene prisutnosti neprestano podstiču svoje stvorene suradnike prema božanskim idealima, uvijek ih navodeći da posegnu naviše, u smjeru namisli i ciljeva budućeg i boljeg života. Ovi Tajanstveni Osmatrači neprestano pomažu u uspostavi duhovne vlasti Mihaela širom cijelog svemira Nebadona, dok tajanstveno doprinose stabilizaciji vlasti Starih Dana u Orvontonu. Ispravljači su Božja volja i kao što su Vrhovni Stvoritelji koji su djeca Boga osobno utjelovljenje iste ove volje, neizbježno postoji uzajamna ovisnost između djela Ispravljača i suverene vlasti kozmičkih vladara. Iako su naočigled nepovezane, Očeva prisutnost u Ispravljačima i njegova suverena vlast u Mihaelu iz Nebadona moraju biti različita ispoljenja jedne te iste božanstvenosti.

108:4.3 Čini se da Misaoni Ispravljači dolaze i odlaze posve neovisno o svim drugim duhovnim prisutnostima; čini se da je njihovo djelovanje u skladu s kozmičkim zakonima posve odvojeno o svih zakona koji vladaju i upravljaju djelovanjem svih drugih utjecaja duha. No, bez obzira na takvu prividnu neovisnost, dalekosežna opservacija neupitno otkriva da je njihovo djelovanje u ljudskom umu u savršenoj sinkroniji i koordinaciji sa svim ostalim službama duha, uključujući i službu sedam duhova pomoćnika uma, Svetog Duha, Duha Istine i drugih utjecaja.

108:4.4 Ako svijet bude izoliran u slučaju pobune, ako je planet odsječen od svih vanjskih krugova komunikacije kao što se dogodilo s Urantijom nakon Kaligastijine pobune, osim osobnih glasnika postoji samo jedna mogućnost izravne međuplanetarne ili svemirske komunikacije, a to je veza preko planetarnih Ispravljača. Bez obzira što se događalo na svijetu ili u svemiru, to nikada izravno ne utječe na Ispravljače. Planetarna izolacija ni na koji način ne utječe na Ispravljače i njihovu sposobnost komuniciranja s bilo kojim dijelom lokalnog svemira, nadsvemira ili središnjeg svemira. Iz tog se razloga tako često uspostavljaju kontakti između vrhovnih i samodjelujućih Ispravljača rezervnog zbora sudbine koji djeluju na karantenskim svjetovima. Ova vještina služi kao sredstvo kojim se nastoje osujetiti hendikepi planetarne izolacije. U posljednjih nekoliko godina krug arhanđela funkcionira na Urantiji, ali to je sredstvo komunikacije uglavnom ograničeno na sam arhanđelski zbor.

108:4.5 Mi smo svjesni mnogih duhovnih pojava u prostranom svemiru koje nismo posve u stanju razumjeti.Još uvijek nismo ovladali svim što se oko nas događa; a vjerujem da najveći dio ovih neshvatljivih djelovanja uzrokuju Gravitacijski Glasnici i određene vrste Tajanstvenih Osmatrača. Ne vjerujem da su Ispravljači posvećeni isključivo preobrazbi smrtnih umova. Uvjeren sam da Personalizirani Osmatrači i drugi redovi neotkrivenih predličnih duhova sudjeluju u izravnom i neshvatljivom kontaktu Oca Svih s planetarnim stvorenim bićima.

5. MISIJA ISPRAVLJAČA

108:5.1 Ispravljači prihvaćaju težak zadatak kada se jave da dođu u tako složena bića kao što su žitelji Urantije. No, oni preuzimaju ovu zadaću i dolaze živjeti u vašim umovima gdje primaju upute od duhovnih inteligencija svemira, a onda te duhovne poruke diktiraju ili prevode materijalnom umu; oni su neophodan dio čovjekova uspona na Raj.

108:5.2 To što Misaoni Ispravljač ne mogne iskoristiti za vašeg sadašnjeg života, te istine koje ne uspije uspješno prenijeti čovjeku s kojim je zaručen, on će vjerno sačuvati za sljedeću fazu postojanja, baš kao što i sada prenosi iz kruga na krug stvari koje nije u stanju zabilježiti u iskustvu ljudskog podanika, bilo radi toga što stvoreno biće nije sposobno ili nije spremno pružiti odgovarajući stupanj suradnje.

108:5.3 U jedno možete biti sigurni: Ispravljači nikada neće izgubiti ništa što im je povjereno; nije poznati biti jedan slučaj neuspjeha ovih pomagača duha. Anđeli i drugi visoki oblici bića duha, kao i Sinovi iz reda lokalnog svemira, povremeno mogu obujmiti zlo, mogu skrenuti s božanskog puta, ali to nije slučaj s Ispravljačima. Oni su apsolutno pouzdani, i ovo jednako vrijedi za svih sedam skupina.

108:5.4 Ispravljač je vaš potencijal za novi i predstojeći poredak egzistencije, vaš unaprijed darovani odnos vječnog sina Boga. Uz pristanak i uz pomoć vaše volje, Ispravljač ima ovlast da podvrgne određene tendencije materijalnog uma stvorenog bića preobražajnim utjecajima motivacija i namisli javljajućemorontijale duše.

108:5.5 Tajanstveni Osmatrači nisu pomagači misli; oni su ispravljači misli. Oni surađuju s materijalnim umom u svrhu izgradnje, putem prilagodbe i produhovljenja, novog uma za nove svjetove i za nove nazive vaše buduće karijere. Njihova se misija uglavnom odnosi na budući život, a ne ovaj život. Oni se nazivaju nebeski pomagači, a ne zemaljski pomagači. Oni ne nastoje učiniti smrtni život lagodnim; oni prije nastoje učiniti vaš život prilično teškim i napornim, kako bi se podstakle i umnožile vaše oduke. Prisutnost izvrsnog Misaonog Ispravljača ne pruža lagodan život i slobodu od napornog razmišljanja, ali takav bi božanski dar trebao podariti blaženi mir uma i uzvišeni spokoj duha.

108:5.6 Vaše su prolazne i nestabilne emocije radosti i tuge uglavnom čisto ljudske i materijalne reakcije na vašu unutarnju psihičku klimu i na vaš vanjski materijalni okoliš. Nemojte se, stoga, nadati da primite od Ispravljača sebičnu utjehu i smrtne udobnosti. Ispravljač ima misiju da vas pripremi za vječnu pustolovinu, da osigura vaš opstanak. Misija Tajanstvenog Osmatrača nije u nastojanju da izgladi vaše uzburkane osjećaje ili da laska vašem povrijeđenom ponosu; pažnju i vrijeme vašeg Ispravljača zaokuplja priprema vaše duše za dugi put uspona.

108:5.7 Sumnjam da sam u stanju objasniti upravo kako Ispravljači djeluju u vašim umovima i to što čine s vašim dušama. Ne znam da li sam potpuno upoznat s onim što se stvarno događa u kozmičkoj vezi između božanskog Osmatrača i ljudskog uma. Meni se sve to čini zagonetnim, ne u pogledu plana i namisli, već u pogledu stvarnog metoda djelovanja. A to je upravo razlog zašto smo suočeni s takvim poteškoćama u pronalaženju odgovarajućeg imena za ove uzvišene darove smrtnim ljudima.

108:5.8 Misaoni Ispravljači nastoje promijeniti vaše osjećaje straha u uvjerenja ljubavi i pouzdanja; ali oni to ne mogu učiniti mehanički i samovoljno; to je vaš zadatak. U izvršavanju tih odluka koje vas mogu izbaviti iz okova straha, doslovno gradite psihički oslonac na koji Ispravljač naknadno može položiti duhovnu polugu nadahnjujućeg i naprednog osvjetljenja.

108:5.9 Kada je riječ o ozbiljnim i jasno definiranim sukobima između vaših viših i nižih rasnih sklonosti, između onoga što je stvarno u pravu ili u krivu (a ne samo što se može nazvati pravim i krivim), uvijek se možete pouzdati da će Ispravljač definitivno i aktivno sudjelovati u takvim iskustvima. Činjenica da ljudski partner ne mora biti svjestan takvog djelovanja svoga Ispravljača ni najmanje ne umanjuje njegovu vrijednost i stvarnost.

108:5.10 Ako imate osobnog čuvara sudbine i ako ne uspijete preživjeti smrt, taj anđeo čuvar mora biti izveden pred sud kako bi se dokazala njezina vjernost u izvršenju dužnosti. Ali Misaoni Ispravljači nisu podvrgnuti takvom ispitivanju ako njihovi podanici ne uspiju preživjeti. Mi svi znamo da, dok anđeli mogu biti nedostatni u savršenstvu svoje službe, rad Misaonih Ispravljača odražava Rajsko savršenstvo; njihova je služba obilježena besprijekornom tehnikom koju ne može kriticizirati ni jedno biće izvan Svijeta Božanstvenosti. Imate savršene vodiče; stoga vam je zasigurno dostižan cilj savršenstva.

6. BOG U ČOVJEKU

108:6.1 To je zaista čudo božanske snishodljivosti da se uzvišeni i savršeni Ispravljači nude da istinskidođu živjeti u umovima materijalnih bića poput smrtnika Urantije, stvarno sklopiti probnu zajednicu sa zemaljskim bićima životinjskog porijekla.

108:6.2 Bez obzira na prijašnji status stanovnika nekog svijeta, nakon darivanja božanskog Sina i nakon podarenja Duha Istine svim ljudima, Ispravljači se sjate na takav svijet da se nasele u umovima svih normalnih stvorenih bića koja su obdarena voljom. Po završetku misije darivanja Rajskog Sina, ovi Osmatrači uistinu postaju "kraljevstvo nebesko u vama." Kroz darivanje ovih božanskih darova, Otac prilazi najbliže grijehu i zlu, jer doslovno je istina da Ispravljač mora postojati u smrtnom umu čak i usred ljudske nepravednosti. Unutarnje Ispravljače naročito muče one misli koje su sasvim podle i sebične; žalosti ih nepoštovanje prema onome što je lijepo i božansko, dok čovjekovi nerazumni životinjski strahovi i djetinjaste tjeskobe doslovno remete njihovo djelovanje.

108:6.3 Tajanstveni Osmatrači su nesumnjivo darivanja Oca Svih, odraz slike Božje vani u svemiru. Veliki je učitelj jednom upozorio ljude da obnove duh u svojim umovima; da postanu novi ljudi koji su, poput Boga, stvoreni u pravednosti i u potpunosti istine. Ispravljač je obilježje božanstvenosti, prisutnosti Boga. Ideja da je čovjek načinjen na "sliku Božju" ne odnosi se na fizičku sličnost ili na ograničenja materijalnih obdarenja, već prije na dar prisutnosti duha Oca Svih u uzvišenom darivanju Misaonih Ispravljača skrušenim stvorenjima svemira.

108:6.4 Ispravljač je izvor duhovnog postignuća i nada božanskog karaktera u vama. On je moć, privilegija i mogućnost opstanka, po kojoj se zauvijek razlikujete od čisto životinjskih stvorenja. On je viši i istinski unutarnji duhovni podražaj ljudskim mislima koji se razlikuje od vanjskih i fizičkih podražaja koje um prima preko nervno- energetskog mehanizma materijalnog tijela.

108:6.5 Ovi vjerni čuvari budućeg života nepogrešivo dupliciraju svaku mentalnu tvorevinu analognom duhovnom tvorevinom; oni vas na taj način polako ali sigurno preinačuju u to što doista jeste (samo duhovno) za uskrsnuće na svjetovima preživljavanja. I sve ove izvanredne preinake duha ulaze u sastav nastajuće stvarnosti vaše evoluirajuće besmrtne duše, vašeg morontija "ja." Te stvarnosti uistinu postoje, bez obzira što je Ispravljač rijetko u stanju dovoljno uzvisiti ove duplicirane tvorevine da ih predoči svjetlu vaše svijesti.

108:6.6 Kao što ste vi ljudski roditelji, Ispravljač je tako božanski roditelj vašeg pravog bića, vašeg višeg i napredujućeg "ja," vašeg boljeg morontijalnog i budućeg duhovnog "ja." A upravo je ta evoluirajućamorontijalna duša to što suci i cenzori uzimaju u obzir kad odlučuju o vašem opstanku i kad vam dopuste da pređete na nove i više svjetove beskrajne egzistencije u vječnoj vezi s vašim vjernim partnerom - Bogom, Ispravljačem.

108:6.7 Ispravljači su vječni preci, božanski praizvori, vaše evoluirajuće besmrtne duše; oni su neumorni poriv čovjeku da pokuša ovladati sadašnjom materijalnom egzistencijom u svjetlu duhovne i buduće karijere. Osmatrači su zarobljenici besmrtne nade, izvori vječnog napredovanja. A kako se samo raduju nad mogu komunicirati sa svojim suradnicima više ili manje izravnim kanalima! Kako se raduju kad se mogu riješiti simbola i drugih metoda neizravne komunikacije i direkno prenijeti svoje poruke intelektima svojih ljudskih partnera!

108:6.8 Vi ljudi ste započeli beskrajno putovanje gotovo beskonačnom panoramom, neprestano širećim neograničenim domenama koje pružaju priliku za uzbudljivu službu, neusporedivu pustolovinu, blaženu nesigurnost i neograničeno postignuće. Kad se nebo zacrni iznad vaše glave, vaša vjera treba prihvatiti činjenicu o prisutnosti unutarnjeg Ispravljača, i na taj način biti u mogućnosti gledati izvan magle smrtne neizvjesnosti, u jasan sjaj sunca vječne pravednosti na privlačnim visinama prebivališnih svjetova Satanije.

108:6.9 [Predočio Osamljeni Glasnik iz Orvontona.]

Back to Top