Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 108 : MISIJA I SLUŽBA MISAONIH ISPRAVLJAČA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 108 : MISIJA I SLUŽBA MISAONIH ISPRAVLJAČAPOGLAVLJE 108 : MISIJA I SLUŽBA MISAONIH ISPRAVLJAČA

108:0.1 SLUŽBA Misaonih Ispravljača ljudskim rasama počiva ne samo u predstaviti Oca Svih, već i što trebaju djelovati Otac Svih smrtnim stvorenim bićima vremena i prostora; ovo je osnovni zadatak božanskih darova. Njihova misija se dalje sastoji od nastojanja da uzdignu smrtne umove i prevedu besmrtne duše ljudi do božanskih visina i duhovnih razina Rajskog savršenstva. I pri ovom iskustvu kojim se ljudska narav stvorenog bića vremena preobražava u božansku narav vječnog finaliste, Ispravljači stvaraju jedinstven oblik bića, biće koje se sastoji od vječne zajednice između savršenog Ispravljača i usavršenog stvorenog bića, koju ne bi bilo moguće duplicirati ni jednom drugom kozmičkom vještinom.

108:0.2 Na neegzistencijalnim razinama, ništa u cijelom svemiru ne može nadomjestiti činjenicu iskustva. Kao uvijek, beskonačni Bog je prepun i potpun, u sebi beskonačno obuhvaćajući sve izuzev zla i iskustva stvorenog bića. Bog ne može pogriješiti; on je nepogrešiv. Bog ne može iskustveno znati nešto što nije osobno doživio; Božje predznanje je egzistencijalno. Očev se duh stoga spušta s Raja kako bi s konačnim smrtnicima podijelio svako iskustvo vjere njihovog uspinjućeg puta; jedino takvom metodom može egzistencijalni Bog istinski i doslovno postati čovjekov iskustveni Otac. Beskonačnost vječnog Boga obuhvaća potencijal za konačno iskustvo, i ovaj se potencijal stvarno aktualizira u službi Ispravljača-fragmenta koji istinski dijeli iskustva životnih nestalnosti ljudskih bića.

1. ODABIR I POSTAVKA

108:1.1 Kad su odaslani sa Sfere Božanstvenosti kako bi stupili u službu smrtnim bićima, Ispravljači su svi jednako obdareni egzistencijalnom božanstvenošću premda se razlikuju u pogledu iskustvenih svojstava, ovisno o prethodnom kontaktu s evolucijskim stvorenim bićima. Ne možemo objasniti kriterije njihove postavke na dužnost, no pretpostavljamo da metoda darivanja ovih božanskih darova počiva na nekom mudrom i djelotvornom principu vječne sposobnosti prilagođenja izvjesnoj ličnosti. Opažamo da iskusniji Ispravljači obično žive u višim tipovima ljudskog uma; ljudsko nasljeđe stoga mora igrati značajanu ulogu pri njihovom odabiru i postavci na dužnost.

108:1.2 Premda ne možemo tvrditi sa sigurnošću, čvrsto vjerujemo da se svi Misaoni Ispravljači dobrovoljno javljaju na dužnost. No prije nego se jave, oni potanko razmotre sve podatke koji se tiču potencijalnog kandidata. Pomoću vještine refleksivnosti koja je usmjerena prema unutra, od centara lokalnih svemira prema centrima nadsvemira, serafi šalju podatke o porijeklu i najvjerojatnijem životnom putu ljudskih bića, i ovi se podaci preko Raja prenose rezervnom zboru Ispravljača koji je smješen na Sferi Božanstvenosti. Ova prognoza uključuje ne samo nasljedne faktore smrtnog kandidata, već i procjenu najvjerojatnijeg intelektualnog obdarenja i duhovne sposobnosti. Ispravljači se tako javljaju da žive u umovima čije su najintimnije naravi prethodno potanko razmotrili.

108:1.3 Javljajući se na dužnost, Ispravljač se naročito zanima za slijedeća tri svojstva ljudskog kandidata:

108:1.4 1. Intelektualnu sposobnost. Je li um normalan? Koliki je njegov intelektualni potencijal, mentalna moć? Može li individua postati stvoreno biće snažne vjere? Hoće li mudrost dobiti priliku da djeluje?

108:1.5 2. Duhovnu spoznaju. Kakvi su izgledi da se razvije religiozno poštovanje, da se rodi i razvije religiozna narav. Koliki je potencijal duše, moguća duhovna prijemljivost?

108:1.6 3. Spoj intelektualnih i duhovnih moći. Kakvi su izgledi da se ova dva obdarenja povežu i spoje kako bi proizvela snažan ljudski karakter i potakla odgovajuću evoluciju besmrtne duše čija vrijednost treba osigurati vječni život?

108:1.7 Vjerujemo da se po razmatranju ovih činjenica Osmatrači dobrovoljno javljaju na dužnost. Moguće da se svaki put javi veći broj Ispravljača; među njima, nadležni personificirani redovi vjerojatno odaberu dobrovoljca koji je najbolje u stanju produhoviti ličnost smrtnog kandidata i osigurati njen vječni život. (Pri tome, spol stvorenog bića ne igra nikakvu ulogu.)

108:1.8 Vjerujemo da od časa kad se javi na dužnost pa sve dok je nedugo zatim ne primi, Ispravljač nastavlja pohađati škole Sfere Božanstvenosti, gdje se pod nadzorom Personificiranih Osmatrača analizira funkcionalni uzorak uma odabranog smrtnika i razrađuje najdjelotvorniji plan pristupa čovjekovoj ličnosti i poduhovljenju uma. Ova razrada umnog modela počiva na procesu povezivanja podataka stečenih djelovanjem službe nadkozmičke refleksivnosti. U svakom slučaju, ovo je gledište bića moga reda--Osamljenih Glasnika-- izgrađeno na temelju velikog broja informacija koje smo prikupili kroz mnogobrojne kontake s Personificiranim Ispravljačima za naše duge kozmičke egzistencije.

108:1.9 Praktično istog časa kad su odaslani sa Sfere Božanstvenosti, Ispravljači se javljaju u umovima odabranih osoba. Prijelaz sa Sfere Božanstvenosti na Urantiju traje u prosjeku 117 sati, 42 minuta i 7 sekundi. Toliko naime traje registracija na Uversi.

2. PREDUVJETI ZA DOLAZAK ISPRAVLJAČA

108:2.1 Premda se Ispravljač javi na službu čim Sfera Božanstvenosti primi podatke o najvjerojatnijem razvoju ljudske ličnosti, on ne može stupiti na dužnost sve dok čovjekova ličnost ne donese prvu moralnu odluku. Istog časa kad sedmi pomoćni duh uma zabilježi prvu moralnu odluku ljudskog djeteta, univerzalnim krugom umne gravitacije Združenog Činitelja i djelovanjem Stvaralačkog Duha lokalnog svemira, ovaj se podatak automatski prenosi glavnom pravosuditelju dotičnog nadsvemira, Glavnom Duhu, koji smjesta šalje ovu informaciju Sferi Božanstvenosti. Na Urantiji, Ispravljači stižu u smrtničke umove u prosjeku nešto prije šestog rođendana. U sadašnjoj generaciji, oni stižu pete godine, desetog mjeseca i četvrtog dana; ovo odgovara 2134-om danu zemaljskog života.

108:2.2 Ispravljači ne mogu doći u smrtni um sve dok služba pomoćnih duhova uma ne pripremi odgovarajuće uvjete i dok um ne uđe u krug Svetog Duha. Kako bi ljudski um zadovoljio uvjete za primitak Ispravljača, svih sedam pomoćnih duhova uma moraju jednako djelovati. Um stvorenog bića mora ispoljiti žudnju za iskazanjem obožavanja i pružiti svjedočanstvo o djelovanju mudrosti tako što će pokazati sposobnost da odabere između javljajućih vrijednosti dobra i zla--da učini moralni izbor.

108:2.3 Na taj se način u ljudskom umu pripremaju okolnosti za primitak Ispravljača, no izuzev na svjetovima gdje Duh Istine djeluje kao duhovni koordinator ovih različitih službi duha, Ispravljači se općenito ne mogu smjesta pojaviti u takvim umovima. Zahvaljujući prisutnosti ovog duha darovanih Sinova, Ispravljači mogu doći čim u umu počne djelovati sedmi pomoćni duh uma, što daje znak Majčinskom Duhu Svemira da je potencijalno postignuta koordinacija između šest pomoćnika koji su prethodno zajednički služili intelektu dotičnog smrtnika. Na Urantiji, univerzalno darivanje božanskih Ispravljača svim normalnim umovima moralnog statusa započelo je nakon Duhova.

108:2.4 Čak i u slučaju da je um obdaren Duhom Istine, Ispravljači ne mogu samovoljno doći u smrtni intelekt prije prve moralne odluke. No čim um donese takvu moralnu odluku, direktno sa Sfere Božanstvenosti ovaj duh-pomoćnik prima dozvolu da stupi dužnost. Između božanskog Ispravljača i odabranog čovjeka ne moraju djelovati nikakvi posrednički utjecaji, intervencijske vlasti ili sile; direktna spona veže čovjeka i Boga.

108:2.5 Prije nego Duh Istine počne zračiti na žitelje izvjesnog evolucijskog svijeta, čini se da darivanje Ispravljača ovisi o djelovanju mnogih utjecaja duha i stavova ličnosti. Mi nismo posve u stanju razumjeti zakone koji upravljaju takvim darivanjima; ne razumijemo utjecaje koji odlučuju o tome da li će izvjesni Ispravljač koji želi služiti u evolucijskom umu biti postavljen za dužnost. No opažamo da postoje brojni utjecaji i uvjeti za koje nam se čini da odlučuju o dolasku Ispravljača u takve umove prethodno darivanju Duha Istine, kao recimo u slučaju:

108:2.6 1. Da čovjek primi osobnog serafskog čuvara. Ako smrtnik koji nema Ispravljača dobije osobnog čuvara, Ispravljač stiže u njegov um. Postoji pouzdan premda nepoznat odnos između službe Ispravljača i službe osobnih serafskih čuvara.

108:2.7 2. Da čovjek postigne treću kružnicu intelektualnog i duhovnog postignuća. Opazio sam slučajeve gdje Ispravljači stižu u smrtničke umove nakon što ljudi ovladaju trećom kružnicom, čak i prije nego ova vijest stigne do ličnosti lokalnog svemira koje se bave ovim pitanjima.

108:2.8 3. Da čovjek donese vrhovnu odluku nesvakidašnjeg duhovnog značaja. Ako u toku planetarnog života čovjek donese takvu odluku prilikom osobne krize, Ispravljač odmah stiže u njegov um.

108:2.9 4. Da čovjek postigne duh bratstva. Neovisno o postignuću psihičkih kružnica i primitku osobnih čuvara--čak i ako čovjek ne donese kriznu odluku--ako evoluirajući smrtnik postane prožet ljubavlju prema svojim bližnjima i ako se posveti nesebičnom služenju svoje zemaljske braće, Ispravljač zasigurno stiže u um takvog smrtnog služitelja.

108:2.10 5. Da čovjek odluči činiti Božju volju. Mi opažamo da su mnogi smrtnici na svjetovima prostora naočigled spremni primiti Ispravljače, no Osmatrači nikako da stignu. Promatrajući način na koji takva stvorena bića žive iz dana u dan, opažamo da ona vremenom vrlo tiho i najvećim dijelom nesvjesno donesu odluku da će početi činiti volju Oca na nebu. I slijedeće što možemo vidjeti je kako takva odluka rezultira trenutačnim odašiljanjem Misaonih Ispravljača.

108:2.11 6. Pod utjecajem Vrhovnog Bića. Na svjetovima gdje se Ispravljači ne spajaju s evoluirajućim dušama smrtnih žitelja, opažamo kako darivanje Ispravljača često predstavlja rezultat utjecaja koji prevazilaze domet našeg shvaćanja. Pretpostavljamo da takva darivanja predstavljaju rezultat izvjesnog refleksnog kozmičkog djelovanja koje potječe od Vrhovnog Bića. I ako se pitate zašto se ovi Ispravljači ne spajaju s dotičnim tipom evolutivnih smrtnih umova, mi nemamo odgovora. Ove nam stvari nikad nisu bile obznanjene.

3. ORGANIZACIJA I ADMINISTRACIJA

108:3.1 Koliko znamo, Ispravljači su organizirani kao neovisna radna grupa svemira nad svemirima koja naočigled podliježe izravnoj administrativnoj upravi Sfere Božanstvenosti. Oni su jednaki u svih sedam svemira, kako u svim lokalnim svemirima služe isti tipovi Tajanstvenih Osmatrača. Imali smo priliku opaziti da postoje brojne serije Ispravljača čija se serijska organizacija provlači kroz rase, sudbena razdoblja, svjetove, sisteme i svemire. Međutim, radi njihovog izmjeničnog djelovanja u različitim dijelovima velikog svemira, vrlo je teško utvrditi broj i mjesto ovih božanskih darova.

108:3.2 Izvan Sfere Božanstvenosti, jedino se na glavnom centru sedam nadsvemira vodi cjelovita arhiva s podacima koji se tiču Ispravljača. Rajske vlasti prijavljaju broj i red svakog Ispravljača i svakog uspinjućeg bića glavnim centrima nadsvemira, odakle se ovi podaci prenose kako glavnim centrima lokalnih svemira u kojima Ispravljači služe, tako i samom planetu službe. No arhiva lokalnog svemira ne objavljuje podatke o ukupnom broju Misaonih Ispravljača; nebadonska arhiva posjeduje jedino broj koji Osmatrači primaju od zastupnika Starih Dana i pod kojim se vode u lokalnom svemiru. Istinsko značenje stvarnog broja Ispravljača poznato je jedino na Sferi Božanstvenosti.

108:3.3 Ljudska bića su često označena brojem njihovih Ispravljača; smrtnici ne primaju prava kozmička imena sve dok se ne spoje s Ispravljačima, kada čuvar sudbine daje novo ime ovom novom stvorenom biću.

108:3.4 Premda raspolažemo podacima koji se tiču Misaonih Ispravljača Orvontona i premda nad njima nemamo vlasti niti smo s njima na bilo koji način administrativno povezani, čvrsto vjerujemo da postoji vrlo bliska administrativna veza između individualnih svjetova lokalnih svemira i Sfere Božanstvenosti, centralnog prebivališta božanskih darova. Znamo da nakon što se na izvjesnom evolucijskom svijetu pojavi darovani Rajski Sin, Personificirani Ispravljač postaje nadglednik Ispravljača toga svijeta.

108:3.5 Zanimljivo je opaziti da se prilikom svakog planetarnog pregleda inspektori lokalnog svemira obraćaju poglavaru Misaonih Ispravljača, jednako kao što se obraćaju poglavarima serafa i vođama drugih redova bića koja se bave administrativnom upravom izvjesnog evoluirajućeg svijeta. Nedavno, Urantija je bila predmet takvog periodičnog pregleda koji je izvršio inspektor Tabamantija, suvereni nadglednik supervisor of all life-experiment svih nebadonskih planeta eksperimentalnog života. I zapisi pokazuju da je, pored upozorenja i optužbi upućenih protiv izvjesnih poglavara nadljudskih ličnosti, inspektor izručio slijedeće priznanje poglavaru Ispravljača (nismo sigurni da li je ovaj smješten na Urantiji, Salvingtonu, Uversi ili Sferi Božanstvenosti):

108:3.6 "Obraćam se vama, mojim visoko nadređenim poglavarima, kao privremeni upravitelj serije eksperimentalnih planeta; i želim izraziti divljenje i najdublje poštovanje ovoj veličanstvenoj grupi nebeskih služitelja--Tajanstvenim Osmatračima--koji su se dobrovoljno javili da služe na ovom neobičnom planetu. S kako god teškom krizom bili suočeni, nikad niste posrnuli. Kako nebadonska arhiva tako ni komisije Orvontona nikad nisu primile tužbu protiv božanskog Ispravljača. Uvijek ste bili odani svojim dužnostima; uvijek ste bili božanstveno vjeri. Pomogli ste da se usklade greške i nadomjeste nedostaci svih bića koja djeluju na ovom zbrkanom planetu. Vi ste tako veličanstvena bića, čuvari dobrog u dušama ovog nazadnog svijeta. Dok naočigled dobrovoljno služite pod mojom sudbenom nadležnošću, ja vam iskazujem najdublje poštovanje. Klanjam se pred vama skrušeno priznajući vašu izvanrednu nesebičnost, vašu suosjećajnu službu i vašu nepristranu odanost. Dok služite smrtnim žiteljima ovog namučenog, ožalošćenog i oboljelog svijeta, zaslužujete da vas se usporedi s Bogom. Svaka vam čast! Moje poštovanje graniči s obožavanjem!"

108:3.7 Na osnovu niza uvjerljivih dokaza, vjerujemo da su Ispravljači vrlo temeljno organizirani, da ovim božanskim darovima upravlja neka visoko inteligentna i djelotvorna administrativna uprava koja je smještena na nekom udaljenom i centralnom izvoru, najvjerojatnije na Sferi Božanstvenosti. Znamo da Ispravljači stižu na svjetove sa Sfere Božanstvenosti i da će se nakon smrti svojih suradnika tamo vratiti.

108:3.8 Kad se promatraju viši redovi bića duha, izrazito je teško uočiti administrativni mehanizam. Izvršavajući vlastite specifične dužnosti, ličnosti moga reda nesumnjivo nesvjesno surađuju s brojnim drugim podbožanskim grupama, kako ličnim tako i bezličnim, zajednički usklađujući djelovanje prostranog svemira. Ono što nas navodi da povjerujemo da ovo predstavlja ulogu naše službe je činjenica da naš red predstavlja jedinu grupu stvorenih bića (osim Personificiranih Ispravljača) koja je uvijek jednako svjesna prisutnosti mnogobrojnih redova predličnih jedinki.

108:3.9 Svjesni smo prisutnosti Ispravljača, fragmenata predličnog Božanstva Prvog Izvora i Centra. Osjećamo prisutnost Nadahnutih Duhova Trojstva, nadličnih izražaja Rajskog Trojstva. Jednako tako nepogrešivo opažamo prisutnost duha izvjesnih neobznanjenih redova koji potječu od Vječnog Sina i Beskonačnog Duha. A u stanju smo osjetiti i druge, vama nepoznate jedinke.

108:3.10 U svojim učenjima, Melkizedeci Nebadona tvrde da Osamljeni Glasnici postižu koordinaciju ličnosti svih ovih raznolikih utjecaja koji ostavljaju traga u registraturi širećeg Božanstva evolucijskog Vrhovnog Bića. Lako je moguće da sudjelujemo u iskustvenom ujedinjenju neobjašnjenih pojava vremena, premda sami nismo svjesni da djelujemo u takvoj ulozi.

4. ODNOS PREMA DRUGIM DUHOVNIM UTJECAJIMA

108:4.1 Izuzev što je moguće da su koordinirani s drugim fragmentima Božanstva, Ispravljači su više-manje jedini koji u smrtničkom umu djeluju u ovoj domeni aktivnosti. Tajanstveni Osmatrači rječito svjedoče činjenici da, premda se Otac širom cijelog velikog svemira naočigled odrekao svakog oblika neposredne osobne uprave i moći, unatoč tome što je ustupio ovaj položaj Vrhovnim Stvoriteljima--djeci Rajskih Božanstava--on je svejedno zadržao neosporno pravo da bude prisutan u umovima i dušama svojih evoluirajućih stvorenih bića kako bi, djelujući ravnopravno i koordinirano s duhovnom gravitacijom Rajskih Sinova, k sebi privukao svu tvorevinu stvorenih bića. Za svog života na Urantiji, vaš je darovani Rajski Sin rekao, "A ja, kad budem podignut sa zemlje, sve ću ljude privući k sebi." Mi opažamo i razumijemo ovu privlačnu duhovnu moć Rajskih Sinova i njihovih stvaralačkih suradnika, no nismo posve u stanju razumjeti metode Očevog svemudrog djelovanja u sastavu i uz pomoć ovih Tajanstvenih Osmatrača koji žive i koji tako hrabro djeluju unutar ljudskog uma.

108:4.2 Dok nisu bilo podređeni, jednaki ili očigledno povezani s djelovanjem svemira nad svemirima i dok je njihova aktivnost u umovima djece ljudi posve samostalna, ove tajanstvene prisutnosti nastoje nagnati svoje stvorene suradnike da se okrenu božanskim idealima, uvijek ih navodeći da posegnu naviše, prema svrhama i ciljevima boljeg života budućnosti. Ovi Tajanstveni Osmatači neprestano nastoje potaći uspostavu Mihaelove duhovne vlasti širom cijelog svemira Nebadona, istodobno tajanstveno doprinoseći uravoteženju vlasti Starih Dana Orvontona. Ispravljači su Božja volja, i kako Vrhovni Stvoritelji--djeca Boga--predstavljaju osobno utjelovljenje iste ove volje, neminovno mora postojati uzajamna ovisnost između djela Ispravljača i suvrene vlasti kozmičkih vladara. Premda su naočigled nepovezane, Očeva prisutnost u Ispravljačima i njegova suvremena vlast u Mihaelu Nebadona ne mogu biti ništa drugo nego različita ispoljenja jedne te iste božanstvenosti.

108:4.3 Čini se da Misaoni Ispravljači dolaze i odlaze više-manje neovisno o svim drugim duhovnim prisutnostima; čini se da je njihovo djelovanje usklađeno s kozmičkim zakonima više-manje neovisno o zakonima koji vladaju i upravljaju djelovanjem svih drugih utjecaja duha. No neovisno o takvoj prividnoj neovisnosti, dalekosežna opservacija nedvojbeno pokazuje da je njihovo djelovanje u ljudskom umu savršeno usklađeno i koordinirano sa svim drugim službama duha, uključujući službu sedam pomoćnih duhova uma, Svetoga Duha, Duha Istine i drugih utjecaja.

108:4.4 U onim slučajevima gdje je pobuna uzrokovala izolaciju izvjesnog svijeta, gdje je planet odsječen od svih oblika komuniciranja vanjskim krugovima--kao što je bio slučaj s Urantijom nakon Kaligastijine pobune--osim osobnih glasnika, jedina veza koja omogućuje direktnu međuplanetarnu komunikaciju je veza između Ispravljača različitih svjetova. Što god da se desi na svijetu ili planetu, to neće izravno utjecati na Ispravljače. Planetarna izolacija ne pogađa bilo Ispravljače ili njihovu moć komuniciranja s drugim dijelovima lokalnog svemira, nadsvemira ili centralnog svemira. I upravo radi toga je slučaj da vrhovni i samodjelujući Ispravljači rezervnog zbora sudbine koji djeluju na izloranim svjetovima uspostavljaju tako česte uzajamne kontakte. Ovakvi odnosi služe kao vještina kojom se trebaju osujetiti teškoće izazvane planetarnom izolacijom. Posljednjih godina, na Urantiji je počeo djelovati krug arhanđela, no ovaj je vid komunikacije uglavnom ograničen na ovaj arhanđelski zbor.

108:4.5 Upoznati smo s mnogim pojavama duha koje djeluju u prostranom svemiru, koje nismo posve u stanju razumjeti. Mi još uvijek nismo ovladali svim što se oko nas događa; i vjerujem da najveći dio ovih neshvatljivih djelovanja uzrokuju Glasnici Gravitacije i izvjesni tipovi Tajanstvenih Osmatrača. Ne vjerujem da se Ispravljači bave isključivo preobrazbom smrtničkih umova. Uvjeren sam da Personificirani Osmatrači i drugi redovi neobznanjenih predličnih duhova svjedoče o izravnom i neshvatljivom kontaktu Oca Svih s planetarnim stvorenim bićima.

5. MISIJA ISPRAVLJAČA

108:5.1 Kad se jave da dođu u tako složena bića kakva žive na Urantiji, Ispravljači prihvaćaju vrlo tešku dužnost. No oni su već prihvatili zadatak da dođu živjeti u vašim umovima, gdje od duhovnih inteligencija kozmosa primaju upute koje zatim preformuliraju ili prevode materijalnom umu; oni su neodvojiva komponenta čovjekovog uspona prema Raju.

108:5.2 Ono što Misaoni Ispravljač nije u stanju iskoristiti za vašeg sadašnjeg života, one istine koje ne uspije uspješno prenijeti svom ljudskom suradniku, on će vjerno sačuvati kako bi ih predočio na slijedećem stadiju egzistencije, upravo kao što i ovog časa prenosi s kružnice na kružnicu stvari koje nije u stanju zabilježiti u iskustvu ljudskog bića, bilo radi toga što stvoreno biće nije sposobno ili što nije voljno pružiti odgovarajući stupanj suradnje.

108:5.3 U jednu stvar možete biti sigurni: Ispravljači nikada neće izgubiti bilo što što im je povjereno; ne znamo za slučaj gdje su ovi pomagači duha iznevjerili ukazano im povjerenje. Anđeli i drugi visoki oblici bića duha, pa čak i lokalnokozmički red Sinova, mogu izvjesnom prilikom počiniti zlo, mogu ponekad skrenuti s božanskog puta, no to nikad nije bio slučaj s Ispravljačima. Oni su apsolutno pouzdani, i ovo jednako važi kad je riječ o svih sedam grupa.

108:5.4 Vaš Ispravljač je vaš potencijal za novi i predstojeći red egzistencije, vaš sinski odnos s Bogom koji vam je unaprijed darovan. Uz pristanak i uz pomoć vaše volje, Ispravljač je u stanju potčiniti one tendencije materijalnog uma koje su svojstvene stvorenim bićima i izložiti ih preobražajnim utjecajima motivacija i ciljeva javljajuće morontijalne duše.

108:5.5 Tajanstveni Osmatrači nisu pomagači misli; oni su ispravljači misli. Oni surađuju s materijalnim umom kako bi vještinama prilagođenja i produhovljenja izgradili novi um koji je namijenjen novim svjetovima i novom imenu koje ćete nositi u budućnosti. Njihova misija se najvećim dijelom tiče ne ovog već narednog života. Oni nose naziv nebeski pomagači, ne zemaljski pomagači. Oni ne nastoje učiniti smrtni život lakim; oni prije nastoje učiniti vaš život prilično teškim i napornim, kako bi podstakli i umnožili vaše oduke. Prisutnost izvrsnog Misaonog Ispravljača ne pruža lagodan život i ne oslobođa čovjeka napornog razmišljanja, no takav bi božanski dar trebao podariti blažen duševni mir i uzvišen spokoj duha.

108:5.6 Vaše prolazne i nestabilne emocije radosti i patnje najvećim dijelom predstavljaju čisto ljudske i materijalne reakcije na vašu unutarnju psihičku klimu i vaše vanjsko materijalno okruženje. Nemojte, stoga, očekivati od Ispravljača sebičnu utjehu i smrtničku podršku. Ispravljač vas nastoji pripremiti za vječnu pustolovinu, osigurati produženje vašeg života. Misija Tajanstvenog Osmatrača ne počiva u nastojanju da ublaži vaše burne osjećaje ili izliječi vaš povrijeđeni ponos; pažnju i vrijeme vašeg Ispravljača zaokuplja nastojanje da pripremi vašu dušu za dugi put uspona.

108:5.7 Sumnjam da sam u stanju objasniti način na koji Ispravljači djeluju u vašim umovima i to što čine vašim dušama. Nisam u cjelosti upoznat s onim što se stvarno događa u kozmičkoj vezi između božanskog Osmatrača i ljudskog uma. Meni se sve to čini zagonetnim, ne zagonetnim u pogledu plana i cilja, već u pogledu stvarnog metoda djelovanja. I upravo radi toga, jako je teško naći prikladno ime za ove veličanstvene darove smrtnim ljudima.

108:5.8 Misaoni Ispravljači nastoje zamijeniti vaše osjećaje straha za uvjerenja ljubavi i pouzdanja; no oni to ne mogu učiniti mehanički i samovoljno; to je vaš zadatak. Dok sprovodite odluke koje vas oslobađaju od okova straha, vi doslovno stvarate psihičko uporište na koje Ispravljači mogu položiti duhovnu polugu nadahnjujućeg i naprednog prosvjetljenja.

108:5.9 Kad je riječ o ozbiljnim i žestokim sukobima između vaših viših i nižih rasnih sklonosti, između onoga što je stvarno dobro ili loše (ne onog što vi možete smatrati dobrim ili lošim), uvijek se možete pouzdati da će Ispravljač jasno i aktivno učestvovati u takvim iskustvima. Činjenica da čovjek ne mora biti svjestan takvog Ispravljačevog djelovanja ni najmanje ne umanjuje njegovu vrijednost i stvarnost.

108:5.10 U slučaju da imate osobnog čuvara sudbine a da se desi da ne uspijete preživjeti smrt, taj anđeo čuvar mora biti izveden pred sud kako bi se dokazala njena vjernost pri izvršenju dužnosti. No u slučaju da njihovi smrtnički suradnici ne prežive smrt, Misaoni Ispravljači ne moraju proći takav sudski proces. Mi svi znamo da, dok služba anđela ne mora biti savršena, djelovanje Misaonih Ispravljača odražava Rajsko savršenstvo; njihova služba je obilježena nepogrešivošću koju ne može kriticizirati ni jedno biće koje ne pripada Sferi Božanstvenosti. Imate savršene vodiče; stoga sigurno možete postići cilj savršenstva.

6. BOG U ČOVJEKU

108:6.1 Pravo je čudo božanske milostivnosti da su uzvišeni i savršeni Ispravljači voljni ponuditi se da dođu da žive, stvarno žive, u umovima materijalnih stvorenih bića kakva su smrtnici Urantije, da istinski na zemlji sklope probnu zajednicu s bićima životinjskog porijekla.

108:6.2 Neovisno o prijašnjem statusu svjetskih žitelja, po darivanju božanskog Sina i nakon što svi ljudi prime na dar Duh Istine, Ispravljači se sjate na takav svijet kako bi živjeli u umovima svih normalnih stvorenih bića koja su obdarena voljom. Po okončanju misije darovanog Rajskog Sina, ovi Osmatrači istinski postaju "kraljevstvo nebesko u vama." Darujući ove božanske darove, Otac se najbliže može primaći grijehu i zlu, jer doslovno je istina da Ispravljač mora dijeliti smrtnički um čak i unatoč čovjekovoj nečestitosti. Ispravljače koji žive u vašim umovima naročito muče one misli koje su posve podle i sebične; žalosti ih nepoštovanje prema onome što je lijepo i božansko, dok čovjekovi nerazumni životinjski strahovi i djetinjaste tjeskobe doslovno remete njihovo djelovanje.

108:6.3 Nema sumnje da su Tajanstveni Osmatrači dar Oca Svih, odraz Božjeg lika u svemirima. Veliki je Učitelj jednom prilikom ljude upozorio da obnove duh u svojim umovima; da postanu novi ljudi koji su, poput Boga, stvoreni u čestitosti i cjelovitnosti istine. Ispravljač je oznaka božanstvenosti, prisutnost Boga. Ideja da je čovjek načinjen na "Božju sliku" ne odnosi se bilo na fizičku sličnost ili na ograničena obdarenja materijalnog stvorenog bića, već prije na dar prisutnosti duha Oca Svih koji skrušena stvorena bića svemira primaju u vidu uzvišenih darova, Misaonih Ispravljača.

108:6.4 Ispravljač je izvor duhovnog postignuća i nada božanskog karaktera u vama. On je moć, privilegija i mogućnost za postignuće vječnog života, po kojoj se zauvijek razlikujete od čisto životinjskih stvorenja. On je viši i istinski unutarnji duhovni podražaj misli koji se razlikuje od vanjskih i fizičkih podražaja koje um prima pomoću nervno-energetskog mehanizma materijalnog tijela.

108:6.5 Ovi odani čuvari vašeg budućeg života nepogrešivo dupliciraju svaku mentalnu tvorevinu analognom duhovnom tvorevinom; oni vas stoga polako ali sigurno preinačuju kako bi vas učinili onakvim kakvi uistinu jeste (u duhovnom slislu), kakvi ćete se probuditi na narednom svijetu. I sve ove izvanredne preinake duha ulaze u sastav javljajuće stvarnosti vaše evoluirajuće besmrtne duše, vašeg morontija "ja." Ispravljač je rijetko u stanju dovoljno uzvisiti ove duplicirane tvorevine kako bi ih mogao predočiti svjetlu vaše svijesti.

108:6.6 I upravo kao što ste vi rodili svoju djecu, Ispravljači tako božanski rađaju vaše stvarno biće, vaše više i napredujuće "ja," vaše bolje morontijalno i buduće duhovno "ja." I upravo ova evoluirajuća morontijalna duša predstavlja to što će suci i cenzori uzeti u obzir kad budu odlučivali o vašem opstanku i kad vam budu dozvolili da produžite na nove više svjetove beskarajne egzistencije koju ćete provesti u vječnoj zajednici s vašim vjernim suradnikom--Bogom, Ispravljačem.

108:6.7 Ispravljači su vječni preci, božanski praizvori, vaše evoluirajuće besmrtne duše; oni su poriv koji čovjeka neprestano nagoni da pokuša ovladati sadašnjom materijalnom egzistencijom, ne gubeći iz vida budući duhovni život. Ispravljači su zatočenici neumoljive nade, izvori vječnog napretka. A kako se raduju nad mogu komunicirati sa svojim suradnicima više-manje izravnim kanalima! Kako se raduju kad se mogu riješiti simbola i drugih metoda neizravne komunikacije i direkno prenijeti svoje poruke intelektima svojih ljudskih suradnika!

108:6.8 Vi ste upravo započeli beskrajno putovanje gotovo beskonačnom panoramom, beskrajnim proširenjem neograničenih domena koje će vam pružiti priliku za uzbudljivu službu, neusporedivu pustolovinu, blaženu nesigurnost i neograničeno postignuće. Kad se nebo zacrni, vaša vjera treba prihvatiti činjenicu da u vama živi Ispravljač, te vam pomoći da pogledate unaprijed, podalje od izmaglice smrtničke neizvjesnosti, u jasan sjaj sunca vječne čestitosti na privlačnim visinama prebivališnih svjetova Satanije.

108:6.9 {Predočio Osamljeni Glasnik Orvontona.}

Back to Top