Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 107 : PORIJEKLO I PRIRODA MISAONIH ISPRAVLJAČA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 107 : PORIJEKLO I PRIRODA MISAONIH ISPRAVLJAČAPOGLAVLJE 107 : PORIJEKLO I PRIRODA MISAONIH ISPRAVLJAČA

107:0.1 PREMDA Otac Svih osobno živi na Raju, u samom centru svemira, on je istinski prisutan na svjetovima prostora u umovima svoje nebrojene djece vremena u kojoj živi u vidu Tajanstvenih Osmatrača. Vječni Otac je istodobno najviše udaljen i najintimnije povezan sa svojim planetarnim sinovima smrtnicima.

107:0.2 Ispravljači su stvarnost Očeve ljubavi koja je utjelovljena u ljudskim dušama; oni su istinska garancija čovjekovog vječnog života koja je zatvorena u smrtnom umu; oni su bit usavršene ličnosti čovjeka finaliste koju ljudi mogu okusiti u vremenu dok postupno ovladavaju božanskom vještinom življenja Očeve volje, postižući je korak po korak dok se uspinju svemirom za svemirom, sve dok istinski ne postignu božansku prisutnost svog Rajskog Oca.

107:0.3 Naredivši da čovjek bude savršen kao što je on sam savršen, Bog se spustio u vidu Ispravljača, postavši čovjekov iskustveni suradnik pri postignuću uzvišene sudbine koja se na ovaj način uspostavlja. Božji fragment koji živi u čovjekovom umu predstavlja apsolutnu i bezuvjetnu garanciju da čovjek može naći Oca Svih ako pristane surađivati s božanskim Ispravljačem koji je došao od Boga kako bi našao čovjeka i učinio ga svojim sinom čak i za života u tjelesnom obličju.

107:0.4 Svaki smrtnik koji je vidio Sina Stvoritelja vidio je Oca Svih i u osobi u kojoj živi božanski Ispravljač, živi Rajski Otac. Svaki smrtnik koji bilo svjesno ili nesvjesno slijedi vodstvo svoga Ispravljača, živi u skladu s Božjom voljom. Svijest o Ispravljačevoj prisutnosti jednaka je svijesti o Božjoj prisutnosti. Ispravljačev vječni spoj s čovjekovom evolucijskom dušom predstavlja istinsko iskustvo vječne zajednice s Bogom kojom čovjek postaje kozmički suradnik Božanstva.

107:0.5 Ispravljač je taj koji u čovjeku budi tu neutaživu čežnju i neprestanu žudnju da bude poput Boga, da dostigne Raj i da tamo iskaže obožavanje istinskoj osobi Božanstva koja je beskonačni izvor ovog božanskog dara. Ispravljač je živa prisutnost koja uistinu povezuje smrtnog sina s njegovim Rajskim Ocem i koja ga privlači sve bliže i bliže Ocu. Ispravljač predstavlja našu kompenzacijsku metodu koja izjednačava ogroman kozmički napon izazvan čovjekovom golemom udaljenošću od Boga i stupnjem čovjekove djelomičnosti nasuprot univerzalnosti vječnog Oca.

107:0.6 Ispravljač je apsolutna bit beskonačnog bića zatvorena u umu konačnog stvorenog bića koja, ovisno o odlukama dotičnog smrtnika, vremenom može okonačati ovu privremenu zajednicu između Boga i čovjeka i uistinu proizvesti novu vrstu bića koja će biti posvećena vječnoj kozmičkoj službi. Ispravljač je božanska stvarnost svemira koja obistinjuje istinu da je Bog čovjekov Otac. Ispravljač je čovjekov pouzdani kozmički kompas koji uvijek nepogrešivo upućuje čovjekovu dušu prema Bogu.

107:0.7 Na evolucijskim svjetovima, stvorena bića koja su obdarena voljom prolaze kroz tri opća razvojna stadija: Od primitka Ispravljača do gotovo punog fizičkog razvoja--što na Urantiji znači otprilike dvadeset godina--Ispravljači se obično nazivaju Izmjenitelji Misli. Od ovog doba pa sve do zrelosti--što je otprilike četrdeset godina--Tajanstveni Osmatrači se nazivaju Ispravljači Misli. Od postignuća zrelosti do fizičke smrti, obično se nazivaju Upravitelji Misli. Ove tri faze smrtničkog života nisu povezane s tri stadija Ispravljačevog napredovanja u podvostručenju uma i evoluciji duše.

1. PORIJEKLO MISAONIH ISPRAVLJAČA

107:1.1 Kako Misaoni Ispravljači u biti potječu od izvornog Božanstva, nitko se ne usuđuje autoritativno govoriti o njihovoj naravi i porijeklu; ja jedino mogu iznijeti predanja Salvingtona i vjerovanja Uverse; jedino mogu objasniti kako mi promatramo ove Tajanstvene Osmatrače i njima pridružene jedinke razasute širom velikog svemira.

107:1.2 Premda različita mišljenja vladaju u vezi metoda darivanja Misaonih Ispravljača, ovo nije slučaj kad je riječ o njihovom porijeklu; svi se slažu da oni dolaze direktno od Oca Svih, Prvog Izvora i Centra. Oni nisu stvorena bića; oni su fragmentirane jedinke koje predstavljaju istinsku prisutnost beskonačnog Boga. Zajedno sa svojim mnogobrojnim neobznanjenim suradnicima, Ispravljači su čista i nepatvorena božanstvenost, bezuvjetni i neublaženi dijelovi Božanstva; oni potječu od Boga i ukoliko smo mi u stanju opaziti, oni su Bog.

107:1.3 Mi ne znamo kad se egzistencija Misaonih Ispravljača odvaja od apsolutnosti Prvog Izvora i Centra, niti znamo koliki je njihov broj. Znamo vrlo malo toga što se tiče njihovog puta prije nego stignu na planete vremena i počnu živjeti u ljudskim umovima, no od tog časa nadalje prilično smo upoznati s njihovim kozmičkim napretkom sve do i uključujući, okončanje njihovih trojedinih sudbina: postignuće ličnosti spajanjem s nekim uspinjućim smrtnikom, postignuće ličnosti riječju Oca Svih ili oslobođenje od poznatih dužnosti Misaonih Ispravljača.

107:1.4 Premda nismo sigurni, pretpostavljamo da je proširenje svemira i uvećanje broja bića koja zadovoljavaju uvjete za spoj praćeno stalnim individualiziranjem novih Ispravljača. No jednako je moguće da griješimo nastojeći utvrditi njihov broj; poput samog Boga, moguće je da su ovi fragmenti njegove neizmjerene naravi egzistencijalno beskonačni.

107:1.5 Metoda postanka Misaonih Ispravljača predstavlja jednu od neobznanjenih uloga Oca Svih. Brojni razlozi upućuju na to da ni jedan apsolutni suradnik Prvog Izvora i Centra ne učestvuje u stvaranju fragmenata Oca. Ispravljači su jednostavno i vječno božanski darovi; oni su od Boga, iz Boga i poput Boga.

107:1.6 Stvorenim bićima s kojima se mogu spojiti, oni ukazuju najvišu ljubav i duhovnu službu, snažno potvrđujući činjenicu da je Bog duh. No pored ove transcendentne službe, odvija se i veliki broj operacija koje još uvijek nisu obznanjene Urantija smrtnicima. Mi isto tako nismo u stanju posve razumjeti što se uistinu događa kad Otac Svih poklanja dio sebe i kad ovaj dar postaje dio ličnosti stvorenog bića vremena. Isto tako, sve viši uspon Rajskih finalista još uvijek nije obznanio pune mogućnosti koje se kriju u ovoj uzvišenoj suradnji između čovjeka i Boga. Na koncu konca, fragmenti Oca moraju biti dar apsolutnog Boga onim stvorenim bićima čija sudbina dozvoljava mogućnost postignuća Boga kao apsoluta.

107:1.7 Upravo kao što Otac Svih fragmentira svoje predlično Božanstvo, Beskonačni Duh tako individualizira dijelove svog predumnog duha koji zatim žive i istinski se spajaju s evolucijskim dušama preživjelih smrtnika koji pripadaju grupi koja se treba spojiti s duhom. No nije moguće fragmentirati narav Vječnog Sina; Izvorni Sin ima duh koji je bilo difuzan ili izričito osoban. Stvorena bića koja se spajaju sa Sinom postižu ujedinjenje s individualiziranim darovima duha Sinova Stvoritelja Vječnog Sina.

2. PODJELA ISPRAVLJAČA

107:2.1 Neposredno nakon individualizacije, Ispravljači su početnici koji će vremenom postati bilo oslobođeni, spojeni ili Personificirani Osmatrači. Koliko znamo, postoji sedam redova Misaonih Ispravljača, premda nam ove grupe nisu posve jasne. Ovi redovi obično nose slijedeće nazive:

107:2.2 Početni Ispravljači su oni koji se nalaze na prvoj dužnosti u umovima evolucijskih bića koja mogu postići vječni život. Za cijele vječnosti, božanska narav Tajanstvenih Osmatrača ostaje nepromijenjena. Napuštajući Sferu Božanstvenosti, svi imaju jednaku iskustvenu narav; kasnija iskustvena podjela predstavlja rezultat istinskog iskustva stečenog pri kozmičkoj službi.

107:2.3 2. Napredni Ispravljači su oni koji su bilo jednom ili više puta služili u stvorenim bićima obdarenim voljom koja žive na svjetovima gdje konačni spoj znači ujedinjenje identiteta stvorenog bića vremena s indivualiziranim dijelom duha lokalnokozmičkog ispoljenja Trećeg Izvora i Centra.

107:2.4 3. Vrhovni Ispravljači su oni Osmatrači koji su služili na evolucijskim svjetovima u pustolovini vremena, no čiji su ljudski suradnici iz izvjesnog razloga odbili vječni život; oni su zatim postaljeni na druge pustolovne dužnosti u drugim smrtnicima na drugim evolucijskim svjetovima. Premda vrhovni Ispravljač nije ništa više božanstven nego početni Ispravljač, on ima više iskustva, te tako može postići u ljudskom umu stvari koje manje iskusan Ispravljač ne bi bio u stanju učiniti.

107:2.5 4. Iščezli Ispravljači. Ovdje se prekidaju naša nastojanja da slijedimo put Tajanstvenih Osmatrača. Ovo je četvrti stadij službe s kojim nismo posve upoznati. Prema učenju Melkizedeka, Ispravljači četvrtog stupnja izvršavaju naročite osobne dužnosti, lutajući svemirom nad svemirima. Osamljeni Glasnici vjeruju da su ovi Ispravljači sjedinjeni s Prvim Izvorom i Centrom, uživajući period okrepljujuće veze sa samim Ocem. I posve je moguće da bi Ispravljač mogao lutati glavnim svemirom dok je istodobno sjedinjen sa sveprisutnim Ocem.

107:2.6 5. Oslobođeni Ispravljači su oni Tajanstveni Osmatrači koji su vječno oslobođeni vremenske službe u korist smrtnika evoluirajućih planeta. Njihova nam uloga nije poznata.

107:2.7 6. Spojeni Ispravljači--finalisti--su oni koji su spojeni s uspinjućim stvorenim bićima nadsvemira, vječni suradnici uspinjućih vremenskih bića Rajskog Zbora Finalista. Misaoni Ispravljači se obično spajaju s uspinjućim smrtnicima vremena, te se zajedno s ovim preživjelim smrtnicima uvode u zapisnik kako na Sferi Uspona tako i drugdje; oni slijede put uspinjućih bića. Po spoju s uspinjućom evolucijskom dušom, čini se da se Ispravljač prevodi s apsolutne egzistencijalne razine svemira na konačnu iskustvenu razinu djelovanja koju dijeli s upinjućom ličnosti. Ne gubeći ni najmanji dio karaktera egzistencijalne božanske naravi, spojeni Ispravljač postaje neraskidivo povezan s uspinjućim putom preživjelog smrtnika.

107:2.8 7. Personificirani Ispravljači su oni koji su služili s utjelovljenim Rajskim Sinovima, kao i mnogi koji su se naročito iskazali služeći u smrtničkim umovima, no čiji su smrtnički suradnici odbili vječni život. Vjerujemo da takvi Ispravljači postižu personifikaciju na preporuku Starih Dana nadsvemira u kojem služe.

107:2.9 Ovi se tajanstveni fragmenti Boga mogu podijeliti na više načina: ovisno o svemiru u kojem služe, ovisno o upjehu koji postignu živeći u individualnim smrtnicima, čak i ovisno o rasnom porijeklu smrtnika s kojima se trebaju spojiti.

3. DOM ISPRAVLJAČA NA SFERI BOŽANSTVENOSTI

107:3.1 Čini se da sve kozmičke aktivnosti koje se tiču odašiljanja, vođenja, usmjeravanja i povratka Tajanstvenih Osmatrača koji služe u svih sedam nadsvemira ukazuju na jedan centar--sveti svijet Sfere Božanstvenosti. Koliko znam, osim Ispravljača i drugih jedinki Oca, nitko drugi ne posjećuje taj planet. Moguće da Sfera Božanstvenosti pruža dom ne samo Ispravljačima već i mnogim neobznanjenim predličnim jedinkama. Pretpostavljamo da ove druge jedinke mnogu na izvjestan način biti povezane bilo bilo sa sadašnjom ili budućom službom Tajanstvenih Osmatrača, što ne možemo definitivno potvrditi.

107:3.2 Kad se Misaoni Ispravljači vrate Ocu, oni se vraćaju u domenu iz koje su navodno potekli--Sferu Božanstvenosti; i vjerojatno kao dio ovog iskustva, oni uspostavljaju stvarni kontakt kako s Rajskom ličnosti Oca, tako i sa specijaliziranim ispoljenjem Očeve božanstvenosti koje je navodno smješteno na ovom svetom planetu.

107:3.3 Premda smo donekle upoznati sa svih sedam svetih planeta Raja, o Sferi Božanstvenosti imamo najmanje informacije. Bića visokih duhovnih redova primaju jedino slijedeće tri božanske naredbe:

107:3.4 1. Da uvijek pokažu dužno poštovanje prema iskustvu i obdarenjima svojih stariješina i nadređenih.

107:3.5 2. Da uvijek budu obzirni prema ograničenjima i neiskustvu mlađih i podređenih osoba.

107:3.6 3. Da nikad ne pokušaju posjetiti Sferu Božanstvenosti.

107:3.7 Često sam razmišljao kako bi moja posjeta Sferi Božanstvenosti bila beskorisna; osim Personificiranih Ispravljača koje sam već imao priliku susresti, vjerojatno ne bih bio u stanju vidjeti druge žitelje. Uvjeren sam da na Sferi Božanstvenosti ne postoji apsolutno ništa što bi se pokazalo istinski vrijednim i korisnim, ništa bitno mome rastu i razvoju, kako mi posjeta inače ne bi bila uskraćena.

107:3.8 Kako nam Sfera Božanstvenosti ne može pružiti nikakvu ili gotovo nikakvu informaciju u vezi naravi i porijekla Ispravljača, primorani smo osloniti se na mnoštvo drugih izvora i kako bi tako stečena saznanja učinili informativno korisnim, moramo ih sabrati, povezati i uskladiti.

107:3.9 Hrabrost i mudrost Misaonih Ispravljača svjedoče o nevjerojatno širokoj i svestranoj obuci. Kako nisu ličnosti, Ispravljači moraju steći ovu obuku u obrazovnim ustanovama Sfere Božanstvenosti. Ispravljači pohađaju škole Sfere Božanstvenosti, gdje jedinstveni Personificirani Ispravljači nedvojbeno služe kao nastavničko osoblje. I mi znamo da nakon što je prvi Rajski Sin Mihael završio svoje sedmo darivanje ljudima i narodima svojih kozmičkih prostranstava, ovim centralnim i kontrolnim zborom Ispravljača predsjedava njegov Personificirani Ispravljač.

107:3.10 Mi smo jako slabo upoznati s nepersonificiranim Ispravljačima; jedino imamo priliku sresti i komunicirati s personificiranim redovima. Oni primaju imena na Sferi Božanstvenosti i uvijek su poznati po imenu, a ne po broju. Personificirani Ispravljači su trajno smješteni na Sferi Božanstvenosti; ovaj sveti planet je njihov dom. Oni napuštaju ovo mjesto jedino kad tako hoće volja Oca Svih. U domenama lokalnih svemira postoji vrlo mali broj Personificiranih Ispravljača, premda je veći broj prisutan u centralnom svemiru.

4. PRIRODA I PRISUTNOST ISPRAVLJAČA

107:4.1 Reći da je Misaoni Ispravljač božanstven jedino znači priznati njegovu narav i porijeklo. Vrlo je vjerojatno da takva čistota božanstvenosti obuhvaća bit potencijala svih osobina Božanstva koje mogu ući u sastav takvog fragmenta apsolutne biti univerzalne prisutnosti vječnog i beskonačnog Rajskog Oca.

107:4.2 Stvarno porijeklo Ispravljača mora biti beskonačno i prethodno spoju s besmrtnom dušom evoluirajućih smrtnika, njihova stvarnost mora graničiti s apsolutnošću. Ispravljači nisu apsolutni u univerzalnom smislu, onako kako je Božanstvo apsolutno, premda su vjerojatno istinski apsolutni u okviru potencijala svoje fragmentirane naravi. Premda izvjesni uvjeti graniče njihovu univerzalnost, ovo nije slučaj s njihovom naravi; premda su ograničeni u pogledu raspona, imaju apsolutnu snagu značenja, vrijednosti i činjenica. Mi stoga često nazivamo božanske darove uvjetovano apsolutnim fragmentima Oca.

107:4.3 Nikad se nije desilo da se Ispravljač pokazao nevjernim Ocu Svih; često se javi slučaj gdje se niži redovi osobnih stvorenih bića moraju boriti sa svojim nelojalnim suradnicima, no ovo se ne može reći o Ispravljačima; u visokoj domeni svog kozmičkog djelovanja i službe stvorenim bićima, Ispravljači su vrhovni i nepogrešivi.

107:4.4 Jedino Personificirani Ispravljači mogu vidjeti Nepersonificirane Ispravljače. Pored Nadahnutih Duhova Trojstva, moj red bića--Osamljeni Glasnici-- imaju moć da opaze prisutnost Ispravljača zahvaljujući duhovnoj reaktivnosti; i čak su i serafi često u stanju opaziti luminiscenciju duha koja navodno prati prisutnost Osmatrača u materijalnim umovima ljudi; no nitko od nas nije u stanju opaziti stvarnu prisutnost Ispravljača, izuzev kad je riječ o personificiranom redu, premda je moguće spoznati narav Ispravljača koji su spojeni s ličnostima uspinjućih smrtnika s evolucijskih svjetova. To što Ispravljači nisu vidljivi svim bićima jasno ukazuje na njihovo visoko i isključivo božansko porijeklo i narav.

107:4.5 Postoji svojstveno svjetlo--luminiscencija duha-- koja prati ovu božansku prisutnost i koja je uopćeno vezana uz Misaone Ispravljače. Ova je Rajska luminiscencija u Nebadonu široko poznata kao "upravljačko svjetlo," dok na Uversi nosi naziv "svjetlo života." Ova se pojava na Urantiji često smatra "svjetlom istinitim koje rasvjetljuje svakog čovjeka koji dođe na ovaj svijet."

107:4.6 Personificirani Misaoni Ispravljači su vidljivi svim bićima koja su dostigla Oca Svih. Ispravljači svih stadija, zajedno sa svim drugim bićima, jedinkama, duhovima, ličnostima i ispoljenjima duha, su uvijek vidljivi Vrhovnim Stvoriteljskim Ličnostima koje vuku porijeklo od Rajskih Božanstava i koje predsjedavaju glavnim vladama velikog svemira.

107:4.7 Možete li shvatiti što to stvarno znači da u vama živi Ispravljač? Možete li zbilja shvatiti što to znači da apsolutni fragment apsolutnog i beskonačog Božanstva, Oca Svih, živi u vama i da će se spojiti s vašim konačnim smrtničkim naravima? Kad se smrtni čovjek spoji s istinskim fragmentom egzistencijalnog Uzroka cijelog kozmosa, ništa ne može ograničiti sudbinu tako neusporedive i nezamislive suradnje. U vječnosti, čovjek će otkriti ne samo objektivno Božanstvo već i beskrajnu potencijalnost subjektivnog fragmenta istog ovog Boga. Ispravljači će smrtnoj ličnosti uvijek obznanjivati Božje čudo i ovom veličanstvenom otkrivenju nikad neće biti konca jer Ispravljač je od Boga i smrtnom čovjeku, on je isto što i sam Bog.

5. UMNOST ISPRAVLJAČA

107:5.1 Evolucijski smrtnici često smatraju da je um kozmički posrednik između duha i materije, što s vašeg stanovišta uistinu predstavlja osnovnu službu uma. Ljudima je stoga doista teško shvatiti kako Misaoni Ispravljači mogu imati umove, s obzirom da Ispravljači predstavljaju fragmentacije Boga na apsolutnoj razini stvarnosti koja nije samo predlična već je pored toga prethodila rascjepu između energije i duha. Na monističkoj razini koja je predhodila razdvajanju energije i duha ne bi moglo postojati posredničko djelovanje uma, kako tu ne bi postojao raskol koji bi um trebao pomiriti.

107:5.2 Kako su Ispravljači u stanju planirati, raditi i voljeti, oni moraju imati individualne moći usporedive s umom. Oni posjeduju neograničenu sposobnost uzajamne komunikacije, ono bar kad je riječ o svim Osmatračima iznad prvih ili početnih grupa. Ne možemo reći gotovo ništa o naravi i sadržaju ove komunikacije, kako s njima nismo upoznati. No znamo da oni moraju imati neki oblik umnosti, kako inače ne bi mogli biti personificirani.

107:5.3 Umnost Misaonih Ispravljača nalikuje umnosti Oca Svih i Vječnog Sina--oni su to što je prethodilo umovima Združenog Činitelja.

107:5.4 Pretpostavljamo da tip Ispravljačevog uma mora naličiti umnom obdarenju brojnih drugih redova predličnih jedinki koje navodno jednako vuku porijeklo od Prvog Izvora i Centra. Premda mnoge od ovih vrsta nisu poznate žiteljima Urantije, one ispoljavaju umna svojstva. Moguće da se ove individualnosti izvornog Božanstva ujedinjuju s brojnim evoluirajućim tipovima nesmrtnih bića, pa čak i s ograničenim brojem neevolucijskih bića koja su razvila sposobnost za spajanje s takvim fragmentima Božanstva.

107:5.5 Nakon što se Misaoni Ispravljač spoji s evoluirajućom besmrtnom morontija dušom preživjelog ljudskog bića, moguće je opaziti da Ispravljačev um postoji zasebno od uma stvorenog bića sve dok uspinjući smrtnik ne postigne kozmički progresivne razine duha.

107:5.6 Nakon što uspinjuće iskustvo dostigne finalističke razine, čini se da ovi duhovi šestog stadija uzrokuju promjenu u određenoj umnoj komponenti koja označava zajednicu između određenih faza smrtničkog uma i uma Ispravljača, koja je do tada djelovala kao veza između božanskih i ljudskih faza takvih uspinjućih ličnosti. Ovo iskustveno svojstvo uma najvjerojatnije prima svojstva vrhovnosti, koja doprinose uvećanju iskustvenog obdarenja evolucijskog Božanstva--Vrhovnog Bića.

6. ISPRAVLJAČI KAO ČISTI DUHOVI

107:6.1 U onom obliku u kojem se mogu susresti u iskustvu stvorenog bića, Misaoni Ispravljači ispoljavaju prisutnost i vodstvo koji svjedoče o djelovanju duha. Ispravljač je uistinu duh, čisti duh, no on je više nego duh. Mi nikad nismo bili u stanju zadovoljavajuće podijeliti Tajanstvene Osmatrače; sve što se uistinu može reći o njima je da istinski naliče Bogu.

107:6.2 Ispravljač je čovjekova mogućnost da postigne vječnost; čovjek je Ispravljačeva mogućost da postigne ličnost. Vaši vas individualni Ispravljači nastoje poduhoviti kako bi vaš privremeni identitet mogao postati vječan. Ispravljači su prepuni predivne i samodarujuće ljubavi Oca duhova. Oni vas istinski i božanski vole; oni su zatočenici nade duha koji počivaju u okviru ljudskih umova. Oni čeznu za časom kad će vaši smrtni umovi postići božanstvenost, časom koji će značiti kraj njihovoj usamljenosti i slobodu od ograničenja materijalnog položaja i ruha vremena.

107:6.3 Put koji vodi k Raju je put postignuća duha i Ispravljačeva će vam narav vjerno predočiti otkrivanje duhovne naravi Oca Svih. Moguće je da će po okončanju uspona prema Raju i na poslije-finalističnim stadijima vječnog života, Ispravljač uspostaviti kontakt sa svojim negdašnjim suradnikom ne samo službom duha već i na neki drugi način; no ne samo uspon prema Raju već i finalistički put počivaju na suradnji između duhovne službe Ispravljača koji obznanjuje Boga i sve duhovnijeg smrtnika koji zna Boga.

107:6.4 Mi znamo da su Misaoni Ispravljači duhovi--čisti duhovi--vjerojatno apsolutni duhovi. No Ispravljač isto tako mora biti i nešto više nego isključiva stvarnost duha. Pored navodne umnosti, u Ispravljačima se nalaze i komponente čiste energije. Ako se sjetite da je Bog izvor čiste energije i čistog duha, lakše ćete shvatiti da i ovi fragmenti moraju predstavljati oboje. Činjenica je da Ispravljači putuju prostorom služeći se trenutačnim i univerzalnim djelovanjem gravitacijskih krugova Rajskog Otoka.

107:6.5 Uistinu je zagonetno da što su Tajanstveni Osmatrači na ovakav način povezani s materijalnim krugovima svemira nad svemirima. No činjenica je da oni putuju cijelim velikim svemirom služeći se krugovima materijalne gravitacije. Posve je moguće da su u stanju prodrijeti čak i u vanjske razine prostora; sigurno su u stanju slijediti prisutnost gravitacije Raja u ovim prostranstvima, i premda ličnosti koje pripadaju mom redu bića mogu putovati krugovima uma Združenog Činitelja kako u sastavu tako i izvan granica velikog svemira, nikad nismo bili sigurni da li je moguće opaziti prisutnost Ispravljača u neistraženim oblastima vanjskog prostora.

107:6.6 No dok se Ispravljači služe krugovima materijalne gravitacije, oni joj nisu podređeni onako kako je to slučaj s materijanom tvorevinom. Ispravljači su fragmenti osobe koja je prethodila pojavi gravitacije, a ne osobe koja je iz nje proizašla; oni su segmentirani na kozmičkoj razini egzistencije koja je teoretski prethodila pojavi gravitacije.

107:6.7 Od časa kad su darovani smrtnim bićima pa sve do dana kad im prirodna smrt ovih bića dozvoli da se vrate na Sferu Božanstvenosti, Misaoni Ispravljači nemaju ni časa odmora. A oni Ispravljači čiji smrtni suradnici ne prođu kroz portale prirodne smrti, ne možu doživjeti čak ni ovaj privremeni predah. Misaonim Ispravljačima ne treba energija kako bi se osvježili; oni su energija--energija najvišeg i najbožanstvenijeg reda.

7. ISPRAVLJAČI I LIČNOST

107:7.1 Dok Misaoni Ispravljači nisu ličnosti, oni su stvarne jedinke; oni su istinski i savršeno individualizirani, premda ne mogu biti stvarno personificirani dok god žive u smrtnicima. Misaoni Ispravljači nisu istinske ličnosti; oni su istinske stvarnosti, stvarnosti najčistijeg reda koji se može naći u svemiru nad svemirima--oni su božanska prisutnost. Premda nisu osobni, ovi se veličanstveni fragmenti Oca obično ubrajaju među bića dok se često--pri razmatranju duhovnih faza njihove sadašnje službe smrtnicima--promatraju kao jedinke duha.

107:7.2 Ali ako Misaoni Ispravljači nisu ličnosti koje posjeduju povlastice volje i moći izbora, kao onda mogu odabrati smrtna bića i dobrovoljno se javiti da žive u ovim stvorenim bićima evolucijskih svjetova? Premda nije teško postaviti takvo pitanje, vjerojatno ni jedno biće u cijelom svemiru nad svemirimu nije u stanju naći odgovor. Čak i ličnosti moga reda--Osamljeni Glasnici--nisu posve u stanju razumjeti obdarenje volje, izbora i ljubavi u jedinkama koje nisu lične.

107:7.3 Mi smo često nagađali kako Misaoni Ispravljači moraju imati volju na svim predličnim razinama izbora. Oni se dobrovoljno javljaju da dođu u ljudska bića, oni planiraju čovjekov vječni put, oni se prilagođavaju, modificiraju i mijenjaju u skladu s okolnostima, što sve svjedoči o istinskom djelovanju volje. Oni vole smrtnike, djeluju u kriznim kozmičkim situacijama, uvijek spremni odlučno se povesti za ljudskim odlukama, što sve upućuje na snažno djelovanje volje. U svim situacijama koje se ne tiču područja ljudske volje, oni nedvojbeno ispoljavaju vladanje koje svjedoči o ispoljenju moći koje su po svemu jednake volji, čak najvišoj odlučnosti.

107:7.4 Ako Misaoni Ispravljači posjeduju volju, zašto su onda podređeni smrtničkoj volji? Vjerujemo da je to radi toga što premda Ispravljačeva volja ima apsolutnu narav, ona ima predlično ispoljenje. Ljudska volja djeluje na ličnoj razini kozmičke stvarnosti i širom cijelog kozmosa--neličnog, podličnog i predličnog--ono što je bezlično uvijek reagira na volju i djela postojeće ličnosti.

107:7.5 Širom cijelog svemira stvorenih bića i neličnih energija, ne možemo opaziti da se volja, odlučnost, odabir i ljubav ispoljavaju odvojeno od ličnosti. Izuzev u slučaju Ispravljača i drugih sličnih jedinki, nikad nismo opazili vezu između ovih svojstava djelovanja ličnosti i bezličnih stvarnosti. Ne bi bilo ispravno govoriti o Ispravljačima kao podličnim niti bi se takve jedinke trebale nazvati nadličnim, no posve je ispravno nazvati takvo biće predličnim.

107:7.6 Bićima našeg reda, ovi su fragmenti Božanstva poznati kao božanski darovi. Mi smo svjesni toga da Ispravljači imaju božansko porijeklo i da se mogu uzeti kao dokaz i svjedočanstvo činjenici da je Otac Svih zadržao ovu metodu izravnog i neograničenog komuniciranja sa svim materijalnim stvorenim bićima širom svih svojih gotovo beskonačnih domena i to uglavnom odvojeno od svoje prisutnosti u ličnostima njegovih Rajskih Sinova ili svojih neizravnih službi koje izvršavaju ličnosti Beskonačnog Duha.

107:7.7 Ne postoje stvorena bića koja ne bi drage volje primila Tajanstvene Osmatrače, no oni ne žive ni u jednom drugom redu bića izuzev u evolucijskim stvorenim bićima koja su obdarena voljom i pred kojima stoji finalistička sudbina.

107:7.8 [Predstavio Osamljeni Glasnik Orvontona.]

Back to Top