Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 107 : PORIJEKLO I PRIRODA MISAONIH ISPRAVLJAČA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 107 : PORIJEKLO I PRIRODA MISAONIH ISPRAVLJAČAPOGLAVLJE 107 : PORIJEKLO I PRIRODA MISAONIH ISPRAVLJAČA

107:0.1 PREMDA Otac Svih osobno živi na Raju, u samom središtu svemira, on je istinski prisutan na svjetovima prostora u umovima svoje nebrojene djece vremena u kojoj živi u vidu Tajanstvenih Osmatrača. Vječni Otac je istodobno najviše udaljen i najintimnije povezan sa svojim planetarnim smrtnicima.

107:0.2 Ispravljači su stvarnost Očeve ljubavi utjelovljena u ljudskim dušama; oni su istinska garancija čovjekova vječnog života zarobljena u smrtnom umu; oni su bit usavršene ličnosti finaliste koju čovjek može prijevremeno okusiti u vremenu dok postupno ovladava božanskom vještinom življenja Očeve volje, korak po korak, uspinjući se svemirom za svemirom, dok istinski ne postigne božansku prisutnost svoga Rajskog Oca.

107:0.3 Bog se, naredivši čovjeku da bude savršen kao što je on sam savršen, spustio u vidu Ispravljača da postane čovjekov iskustveni suradnik u postignuću uzvišene sudbine koja se na taj način uspostavlja. Fragment Boga koji živi u čovjekovu umu predstavlja apsolutnu i bezuvjetnu garanciju da čovjek može naći Oca Svih u suradnji s božanskim Ispravljačem koji je došao od Boga da nađe čovjeka i da ga učini svojim sinom za života u tijelu.

107:0.4 Svaki smrtnik koji je vidio Sina Stvoritelja vidio je Oca Svih, a u osobi u kojoj živi božanski Ispravljač, živi i Rajski Otac. Svaki smrtnik koji bilo svjesno ili nesvjesno slijedi vodstvo svoga Ispravljača, živi u skladu s Božjom voljom. Svijest o prisutnosti Ispravljača jednaka je svijesti o Božjoj prisutnosti. Vječni spoj Isprvljača s čovjekovom evolucijskom dušom predstavlja istinsko iskustvo vječne zajednice s Bogom koju čovjek ostvaruje kao kozmički suradnik Božanstva.

107:0.5 Ispravljač je taj koji u čovjeku budi tu neutaživu čežnju i neprestanu žudnju da bude poput Boga, da dostigne Raj i da tu iskaže obožavanje pred istinskom osobom Božanstva koja je beskonačni izvor ovog božanskog dara. Ispravljač je živa prisutnost koja uistinu povezuje smrtnog sina s njegovim Rajskim Ocem i koja ga privlači sve bliže i bliže Ocu. Ispravljač je naša kompenzacija koja služi izjednačavanju ogromnog kozmičkog napona izazvanog čovjekovom golemom udaljenosti od Boga i stupnjem čovjekove djelomičnosti nasuprot univerzalnosti vječnog Oca.

107:0.6 Ispravljač je apsolutna bit beskonačnog bića zatvorena u umu konačnog stvorenog bića koja, ovisno o odlukama takvog smrtnika, s vremenom može upotpuniti ovu privremenu zajednicu između Boga i čovjeka i doista proizvesti novu vrstu bića posvećenu vječnoj kozmičkoj službi. Ispravljač je božanska stvarnost svemira koja obistinjuje istinu da je Bog čovjekov Otac. Ispravljač je čovjekov pouzdani kozmički kompas koji uvijek nepogrešivo upućuje čovjekovu dušu prema Bogu.

107:0.7 Na evolucijskim svjetovima, stvorena bića obdarena voljom prolaze kroz tri opća razvojna stadija: Od primitka Ispravljača do punog fizičkog razvoja - otprilike dvadeset godina na Urantiji - Ispravljači se ponekad nazivaju Misaoni Izmjenitelji. Od toga doba do zrelosti - otprilike četrdeset godina - Tajanstveni Osmatrači se nazivaju Misaoni Ispravljači. Od postignuća slobode odlučivanja do oslobođenja od tijela, oni se često nazivaju Misaoni Upravitelji. Ove tri faze smrtnog života nemaju nikakve veze s tri faze Ispravljačeva napredovanja u duplikaciji uma i evoluciji duše.

1. PORIJEKLO MISAONIH ISPRAVLJAČA

107:1.1 Kako Misaoni Ispravljači u biti potječu od izvornog Božanstva, nitko se ne usuđuje autoritativno govoriti o njihovoj prirodi i porijeklu; ja jedino mogu iznijeti predanja Svijeta Spasenja i vjerovanja Uverse; jedino mogu objasniti kako mi promatramo ove Tajanstvene Osmatrače i s njima povezane jedinke širom velikog svemira.

107:1.2 Premda postoje različita mišljenja o načinu darivanja Misaonih Ispravljača, ne postoje nikakve razlike u mišljenju kad je riječ o njihovu porijeklu; svi se slažu da oni dolaze izravno od Oca Svih, Prvog Izvora i Središta. Oni nisu stvorena bića; oni su fragmentirane jedinke koje su istinska prisutnost beskonačnog Boga. Zajedno sa svojim mnogobrojnim neobznanjenim suradnicima, Ispravljači su čista i nepatvorena božanstvenost, bezuvjetni i neublaženi dijelovi Božanstva; oni su od Boga i koliko smo mi u stanju opaziti, oni su Bog.

107:1.3 Mi ne znamo vrijeme kada Misaoni Ispravljači počinju egzistenciju odvojenu od apsolutnosti Prvog Izvora i Središta; niti znamo njihov broj. Znamo vrlo malo o njihovim karijerama prije nego stignu na planete vremena i započnu prebivanje u ljudskim umovima, ali od tada smo više ili manje upoznati s njihovim kozmičkim napretkom do i uključujući puno ostvarenje njihovih trojedinih sudbina: postignuće ličnosti spajanjem s nekim uspinjućim smrtnikom, postignuće ličnosti riječju Oca Svih ili oslobođenje od poznatih dužnosti Misaonih Ispravljača.

107:1.4 Iako ne znamo, mi pretpostavljamo da se s povećanjem svemira i porastom broja kandidata za spajanje s Ispravljačima, neprestano individualiziraju novi Ispravljači. No, jednako je moguće da griješimo u pokušaju da utvrdimo njihov broj; kao i sam Bog, moguće je da su ovi fragmenti njegove nedokučive prirode egzistencijalno beskonačni.

107:1.5 Tehnika postanka Misaonih Ispravljača jedna je od neotkrivenih funkcija Oca Svih. Imamo razloga vjerovati da nitko od drugih apsolutnih suradnika Prvog Izvora i Središta ne sudjeluje u stvaranju fragmenata Oca. Ispravljači su jednostavno i vječno božanski darovi; oni su od Boga, iz Boga i poput Boga.

107:1.6 U svom odnosu prema bića s kojima se spajaju, oni otkrivaju ljubav i duhovnu službu, snažno potvrđujući činjenicu da je Bog duh. No, pored ove transcendentne službe, tu se odvija i mnogo toga što nije obznanjeno smrtnicima Urantije. Niti mi u potpunosti razumijemo ono što se zapravo dešava kada Otac Svih daruje dio sebe da bude dio ličnosti stvorenog bića vremena. A uzlazni uspon Rajskih finalista još uvijek nije obznanio pune mogućnosti koje su svojstvene ovoj uzvišenoj suradnji između čovjeka i Boga. Na koncu, fragmenti Oca moraju biti dar apsolutnog Boga onim stvorenim bićima čija sudbina pruža mogućnost postignuća Boga kao apsoluta.

107:1.7 Upravo kao što Otac Svih fragmentira svoje predlično Božanstvo, tako Beskonačni Duh individualizira dijelove svog predumnog duha da dođu prebivati i istinski se spojiti s evolucijskim dušama preživjelih smrtnika iz skupine koja se spaja s duhom. No, priroda Vječnog Sina se ne može tako fragmentirati; duh Izvornog Sina je bilo razliven ili nezavisno osoban. Stvorena bića koja se spajaju sa Sinom ujedinjuju se s individualiziranim darovima duha Sinova Stvoritelja koji su od Vječnog Sina.

2. PODJELA ISPRAVLJAČA

107:2.1 Neposredno nakon individualizacije, Ispravljači su početnici kojima je predodređeno da postanu bilo oslobođeni, spojeni ili Personalizirani Osmatrači. Koliko znamo, postoji sedam redova Misaonih Ispravljača, iako nam ova podjela nije sasvim jasna. Ovi redovi obično nose sljedeće nazive:

107:2.2 1. Ispravljači Početnici, oni koji su na svojoj prvoj dužnosti u umovima evolucijskih kandidata za vječni život. Tajanstveni Osmatrači ostaju vječno nepromijenjeni u svojoj božanskoj prirodi. Oni su također svi jednaki u svojoj iskustvenoj prirodi kad se spremaju napustiti Svijet Božanstvenosti; kasnija je iskustvena podjela rezultat istinskog iskustva u kozmičkom služenju.

107:2.3 2. Napredni Ispravljači, oni koji su bilo jednom ili više puta služili u stvorenim bićima obdarenim voljom na svjetovima gdje konačni spoj znači ujedinjenje identiteta stvorenog bića vremena s indivualiziranim dijelom duha koji je ispoljenje Trećeg Izvora i Središta lokalnog svemira.

107:2.4 3. Vrhovni Ispravljači, oni Osmatrači koji su služili u pustolovini vremena na evolucijskim svjetovima, ali čiji su ljudski suradnici iz nekog razloga odbacili vječni život, nakon čega su oni postavljeni na druge avanture u drugim smrtnicima drugih evolucijskih svjetova. Vrhovni Ispravljač, iako nije ništa više božanstven nego početni Osmatrač, ima više iskustva i može postići u ljudskom umu to što manje iskusan Ispravljač nije u stanju učiniti.

107:2.5 4. Iščezli Ispravljači. Ovdje se prekidaju naša nastojanja da slijedimo put Tajanstvenih Osmatrača. Ovo je četvrti stadij službe s kojim nismo posve upoznati. Prema učenju Melkizedeka, Ispravljači četvrtog stupnja izvršavaju naročite osobne dužnosti, lutajući svemirom nad svemirima. Osamljeni Glasnici su skloni vjerovati da su ovi Ispravljači objedinjeni s Prvim Izvorom i Središtem, i da uživaju u razdoblju okrepljujuće suradnje sa samim Ocem. Sasvim je moguće da Ispravljač može lutati glavnim svemirom dok je istodobno odjedinjen sa sveprisutnim Ocem.

107:2.6 5. Oslobođeni Ispravljači, oni Tajanstveni Osmatrači koji su vječno oslobođeni vremenske službe u korist smrtnika evoluirajućih planeta. Kakvu ulogu oni mogu igrati, mi ne znamo.

107:2.7 6. Spojeni Ispravljači - finalisti - oni koji su spojeni s uspinjućim stvorenim bićima nadsvemira, vječni suradnici uspinjućih vremenskih bića Rajskog Zbora Finalista. Misaoni Ispravljači se obično spajaju s uzlaznim smrtnicima vremena, i s ovim se preživjelim smrtnicima uvode u zapisnik na Svijetu Uspona i drugdje; oni slijede put uspinjućih bića. Nakon spajanja s uspinjućom evolucijskom dušom, čini se da se Ispravljač prevodi s apsolutne egzistencijalne razine svemira na konačnu iskustvenu razinu suradnje s upinjućom ličnosti. Dok zadržava svoj karakter egzistencijalne božanske prirode, spojeni Ispravljač postaje neraskidivo povezan s uzlaznom karijerom preživjelog smrtnika.

107:2.8 7. Personalizirani Ispravljači, oni koji su služili s utjelovljenim Rajskim Sinovima, kao i mnogi koji su se naročito iskazali za boravka u smrtnom umu, ali čiji su suradnici odbacili opstanak. Imamo razloga vjerovati da takviIspravljači postižu personalizaciju na preporuku Starih Dana nadsvemira u kojem služe.

107:2.9 Postoji mnogo načina na koje se ti tajanstveni fragmenti Boga mogu klasificirati: prema svemiru u kojem služe, prema uspjehu prilikom boravka u pojedinom smrtniku, čak i prema rasnom porijeklu smrtnika koji je kandidat za spajanje.

3. SVIJET BOŽANSTVENOSTI - DOM ISPRAVLJAČA

107:3.1 Čini se da sve kozmičke aktivnosti koje se tiču odašiljanja, vođenja, usmjeravanja i povratka Tajanstvenih Osmatrača koji služe u sedam nadsvemira ukazuju na jedno središte - sveti planet Svijeta Božanstvenosti. Koliko ja znam, nitko osim Ispravljača i drugih jedinki Oca ne prebiva na tom planetu. Moguće je da i mnogi drugi neobznanjeni predlični entiteti dijele ovaj Svijet Božanstvenosti s Ispravljačima. Pretpostavljamo da ove druge jedinke mnogu na neki način biti povezane sa sadašnjom ili budućom službom Tajanstvenih Osmatrača. No, ne možemo to definitivno utvrditi.

107:3.2 Kad se Misaoni Ispravljači vraćaju Ocu, oni se vraćaju u domenu svog navodnog porijekla, Sferu Božanstvenosti; a oni vjerojatno kao dio ovog iskustva uspostavljaju stvarni kontakt s ličnosti Oca na Raju, kao i specijaliziranim ispoljenjem Očeve božanstvenosti koje se navodno nalazi na ovom svetom planetu.

107:3.3 Iako znamo ponešto o svih sedam svetih planeta Raja, o Sferi Božanstvenosti znamo najmanje. Bića visokih duhovnih redova primaju samo tri božanske naredbe, a to su:

107:3.4 1. Uvijek pokazati odgovarajuće poštovanje prema iskustvu i obdarenjima svojih starješina i nadređenih.

107:3.5 2. Uvijek biti obzirni prema ograničenjima i neiskustvu mlađih i podređenih suradnika.

107:3.6 3. Nikad ne pokušati slijetanje na obalama Svijeta Božanstvenosti.

107:3.7 Često sam razmišljao kako bi meni bilo beskorisno posjetiti Svijet Božanstvenosti; osim Personaliziranih Ispravljača koje sam već imao priliku upoznati, vjerojatno ne bih bio u stanju vidjeti bilo koje druge žitelje. Uvjeren sam da na Svijetu Božanstvenosti ne postoji apsolutno ništa istinski vrijedno i korisno za mene, ništa bitno mome rastu i razvoju, jer mi posjeta inače ne bi bila uskraćena.

107:3.8 Budući da možemo naučiti samo malo ili gotovo ništa o prirodi i porijeklu Ispravljača na Svijetu Božanstvenosti, primorani smo osloniti se na mnoštvo drugih izvora, te dalje moramo sabrati, povezati i uskladiti tako stečena saznanja kako bi ih učinili informativno korisnim.

107:3.9 Hrabrost i mudrost Misaonih Ispravljača svjedoče da su prošli kroz obuku ogromnog opsega i dometa. Budući da nisu ličnosti, oni moraju proći kroz ovaj trening u obrazovnim ustanovama Svijeta Božanstvenosti. Jedinstveni Personalizirani Ispravljači nedvojbeno služe kao učitelji Ispravljačima koji pohađaju škole na Svijetu Božanstvenosti. A mi znamo da nakon što je prvi Rajski Sin Mihael završio svoje sedmo darivanje u korist rasa i bića svog prostranog svemira, ovim središnjim i kontrolnim zborom Ispravljača predsjedava njegov Personalizirani Ispravljač.

107:3.10 Doista malo znamo o nepersonalziranim Ispravljačima; mi samo imamo priliku sresti i komunicirati s personaliziranim redovima. Oni se registriraju na Svijetu Božanstvenosti i uvijek su poznati po imenu, a ne po broju. Personalizirani Ispravljači su trajno smješteni na Svijetu Božanstvenosti; ovaj sveti planet je njihov dom. Oni napuštaju ovo mjesto jedino po volji Oca Svih. Mali broj se nalazi u područjima lokalnih svemira, dok je veći broj prisutan u središnjem svemiru.

4. PRIRODA I PRISUTNOST ISPRAVLJAČA

107:4.1 Reći da je Misaoni Ispravljač božanstven znači priznati njegovu prirodu i porijeklo. Vrlo je vjerojatno da takva čistota božanstvenosti obuhvaća bit potencijala svih osobina Božanstva koje mogu ući u sastav takvog fragmenta apsolutne biti univerzalne prisutnosti vječnog i beskonačnog Rajskog Oca.

107:4.2 Stvarno porijeklo Ispravljača mora biti beskonačno, a prethodno spoju s besmrtnom dušom evoluirajućih smrtnika, njihova stvarnost mora graničiti s apsolutnosti. Ispravljači nisu apsolutni u univerzalnom smislu, onako kako je Božanstvo apsolutno, ali oni su vjerojatno istinski apsolutni u okviru potencijala svoje fragmentirane prirode. Oni su ograničeni u univerzalnosti, ali ne u prirodi; ograničeni su u opsežnosti, ali u intenzitetu značenja, vrijednosti i činjenice, oni su apsolutni. Iz tog razloga mi ponekad nazivamo božanske darove uvjetovano apsolutnim fragmentima Oca.

107:4.3 Ispravljač nikada nije bio nevjeran Rajskom Ocu; niži redovi osobnih stvorenih bića se ponekad moraju boriti sa svojim nelojalnim suradnicima, ali to nije slučaj s Ispravljačima; oni su vrhovni i nepogrešivi u svojoj uzvišenoj sferi službe stvorenim bićima i funkcioniranja u svemiru.

107:4.4 Nepersonalizirani Ispravljači su vidljivi samo Personaliziranim Ispravljačima. Moj red bića, Osamljeni Glasnici, zajedno s Nadahnutim Duhovima Trojstva, može otkriti prisutnost Ispravljača zahvaljujući duhovnoj reaktivnosti; čak i serafini ponekad mogu opaziti luminiscenciju duha koja navodno prati prisutnost Osmatrača u materijalnim umovima ljudi; ali nitko od nas nije u stanju razlučiti stvarnu prisutnost Ispravljača osim ako su personalizirani, iako je moguće spoznati njihovu prirodu ako su spojeni s ličnostima uspinjućih smrtnika evolucijskih svjetova. To što Ispravljači nisu vidljivi svim bićima jasno ukazuje na njihovo visoko i isključivo božansko porijeklo i prirodu.

107:4.5 Postoji karakteristično svjetlo - luminiscencija duha - koja prati ovu božansku prisutnost i koja je uopćeno vezana uz Misaone Ispravljače. U svemiru Nebadonu ta je luminiscencija Raja široko poznata kao "smjernica svjetla," a na Uversi nosi naziv "svjetlo života." Na Urantiji se ovaj fenomen ponekad naziva "to svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakog čovjeka koji dolazi na svijet."

107:4.6 Personalizirani Misaoni Ispravljači su vidljivi svim bićima koja su dostigla Oca Svih. Ispravljači svih stadija, zajedno sa svim drugim bićima, entitetima, duhovima, ličnostima i ispoljenjima duha, su uvijek primjetni onim Vrhovnim Ličnostima Stvoritelja koje vuku porijeklo od Rajskih Božanstava i koje predsjedavaj u nad glavnim vladama velikog svemira.

107:4.7 Možete li shvatiti što to stvarno znači da u vama živi Ispravljač? Možete li zbilja shvatiti što to znači da apsolutni fragment apsolutnog i beskonačog Božanstva, Oca Svih, živi u vama i da se spaja s vašim konačnim smrtnim prirodama? Kad se smrtni čovjek spoji s istinskim fragmentom egzistencijalnog Uzroka cijelog kozmosa, ne postoje nikakva ograničenja nad sudbinom tako neusporedive i nezamislive suradnje. U vječnosti, čovjek će otkriti ne samo beskonačnost objektivnog Božanstva, već i beskrajnu potencijalnost subjektivnog fragmenta istog ovog Boga. Uvijek će Ispravljač otkrivati smrtnoj ličnosti čudo Božje, i nikad ta uzvišena objava neće doći do kraja, jer Ispravljač je od Boga i kao Bog smrtnom čovjeku.

5. UMNOST ISPRAVLJAČA

107:5.1 Evolucijski smrtnici su skloni gledati na um kao kozmičko posredovanje između duha i materije, jer to je doista glavna služba uma koja je vama primjetna. Ljudima je stoga vrlo teško shvatiti kako Misaoni Ispravljači mogu imati umove, budući da Ispravljači predstavljaju fragmentacije Boga na apsolutnoj razini stvarnosti koja nije samo predlična, već prethodi svakom razdvajanju energije i duha. Na monističkoj razini koja predhodi razdvajanju energije i duha ne bi moglo biti posredničkog djelovanja uma, jer tu ne postoji raskol koji se treba premostiti.

107:5.2 Kako su Ispravljači u stanju planirati, raditi i voljeti, oni moraju imati individualne moći usporedive s umom. Oni posjeduju neograničenu sposobnost uzajamne komunikacije, kad je riječ o svim oblicima Osmatrača iznad prve ili početne skupine.Ne možemo reći gotovo ništa o prirodi i sadržaju njihovih komunikacija, jer nam nisu poznate. Ali znamo da oni moraju imati neki oblik umnosti, inače ne bi mogli biti personalizirani.

107:5.3 Umnost Misaonih Ispravljača nalikuje umnosti Oca Svih i Vječnog Sina - koje su prethodile umovima Združenog Činitelja.

107:5.4 Vrsta umu za koju pretpostavljamo da postoji u Ispravljača mora biti slična umnom obdarenju brojnih drugih redova predličnih entiteta koji vjerojatno isto tako vuku porijeklo od Prvog Izvora i Središta. Iako mnoge od ovih vrsta nisu poznate žiteljima Urantije, one ispoljavaju umna svojstva. Također je moguće da se ove individualnosti izvornog Božanstva ujedinjuju s brojnim evoluirajućim tipovima nesmrtnih bića, pa čak i s ograničenim brojem neevolucijskih bića koja su razvila sposobnost z a spajanje s takvim fragmentima Božanstva.

107:5.5 Nakon što se Misaoni Ispravljač spoji s evoluirajućom besmrtnom morontija dušom preživjelog ljudskog bića, moguće je opaziti da Ispravljačev um postoji zasebno od uma stvorenog bića sve dok uspinjući smrtnik ne postigne razine duha svojim napredovanjem u svemiru.

107:5.6 Nakon postizanja finalističkih razina uzlaznog iskustva, ovi duhovi šestog stadija naočigled uzrokuju promjenu u nekoj komponenti uma koja obilježava uniju određenih faza smrtnog uma i uma Ispravljača, koja je do tada djelovala kao posrednik između božanskih i ljudskih faza takvih uspinjućih ličnosti. To se iskustveno svojstvo uma najvjerojatnije “povrhovljuje,” te doprinosi uvećanju iskustvenog obdarenja evolucijskog Božanstva- -Vrhovnog Bića.

6. ISPRAVLJAČI KAO ČISTI DUHOVI

107:6.1 U onom obliku u kojem se mogu sresti u iskustvu stvorenog bića, Misaoni Ispravljači ispoljavaju prisutnost i smjernicu djelovanja duha. Ispravljač je uistinu duh, čisti duh, ali i više nego duh. Nikad nismo bili u mogućnosti na zadovoljavajući način klasificirati Tajanstvene Osmatrače; sve što se uistinu može reći o njima je da su istinski nalik Bogu.

107:6.2 Ispravljač je čovjekova mogućnost da postigne vječnost; čovjek je Ispravljačeva mogućost da postigne ličnost. Vaši vas individualni Ispravljači nastoje poduhoviti kako bi učinili vječnim vaš privremeni identitet. Ispravljači su prepuni lijepe i samodarujuće ljubavi Oca duhova. Oni vas istinski i božanski vole; oni su zatočenici nade duha koja je zatvorena u ljudskim umovima. Oni čeznu za trenutkom kad vaši smrtni umovi trebaju postići božanstvenost, koji znači kraj njihove usamljenosti i oslobođenje od ograničenja materijalnog utjelovljenja i ruha vremena.

107:6.3 Put koji vodi k Raju je put postignuća duha, a Ispravljačeva priroda čovjeku vjerno otkriva predočenje duhovne prirode Oca Svih. Moguće da će Ispravljač po okončanju uspona na Raj i u poslije-finalističnim stadijima vječnog života, kontaktirati svog negdašnjeg suradnika i na druge načine, a ne samo kroz službu duha; ali uspon na Raj i finalistički put počivaju na suradnji između sve duhovnijeg smrtnika koji upoznaje Boga i Ispravljačeve duhovne službe koja obznanjuje Boga.

107:6.4 Mi znamo da su Misaoni Ispravljači duhovi - čisti duhovi - vjerojatno apsolutni duhovi. Ali Ispravljač isto tako mora biti nešto više od isključive stvarnosti duha. Pored navodne umnosti, u Ispravljačima se nalaze i komponente čiste energije.Ako se sjetite da je Bog izvor čiste energije i čistog duha, neće vam biti teško uočiti da su i ovi fragmenti i jedno i drugo. Činjenica je da Ispravljači putuju prostorom preko trenutačnog i univerzalnog djelovanja gravitacijskih krugova Otoka Raja.

107:6.5 Uistinu je zagonetno što su Tajanstveni Osmatrači tako povezani s materijalnim krugovima svemira nad svemirima. No, činjenica je da oni putuju cijelim velikim svemirom služeći se krugovima materijalne gravitacije. Sasvim je moguće da su u stanju prodrijeti u vanjske razine prostora; oni sigurno mogu slijediti prisutnost gravitacije Raja u ovim prostranstvima, i premda moj red ličnosti može putovati krugovima uma Združenog Činitelja koji su također izvan granica velikog svemira, nikada nismo zasigurno opazili prisutnost Ispravljača u neistraženim područjima vanjskog prostora.

107:6.6 Pa ipak, dok se Ispravljači koriste krugovima materijalne gravitacije, oni im nisu podređeni kako je to slučaj s materijalnom tvorevinom. Ispravljači su fragmenti koji prethode pojavi gravitacije, a ne fenomen koji iz nje proizlazi; oni su segmentirani na razini kozmičke egzistencije koja teoretski prethodi pojavi gravitacije.

107:6.7 Misaoni Ispravljači nemaju ni trenutka odmora od darovanja smrtnim bićima do njihova oslobođenja na Svijet Božanstvenosti prilikom prirodne smrti njihovih ljudskih štićenika. A ako njihovi smrtni suradnici ne prođu kroz portale prirodne smrti, oni ne mogu doživjeti čak ni ovaj privremeni predah. Misaonim Ispravljačima ne treba energija za obnavljanje snage; oni su energija, energija najvišeg i najbožanstvenijeg reda.

7. ISPRAVLJAČI I LIČNOST

107:7.1 Misaoni Ispravljači nisu ličnosti, ali oni su stvarni entiteti; oni su istinski i savršeno individualizirani, ali dok žive u vama smrtnicima, ne mogu biti stvarno personalizirani. Misaoni Ispravljači nisu istinske ličnosti; oni su istinske stvarnosti, stvarnosti najčistijeg reda poznatog u svemiru nad svemirima - oni su božanska prisutnost. Premda nisu osobni, ovi se veličanstveni fragmenti Oca obično ubrajaju među bića a često se, u razmatranju duhovnih faza njihove sadašnje službe smrtnicima, smatraju entitetima duha.

107:7.2 Ako Misaoni Ispravljači nisu ličnosti koje imaju povlastice volje i izbora, kako onda mogu odabrati smrtna bića i dobrovoljno se javiti da dođu u ta stvorena bića evolucijskih svjetova? Lako je postaviti takvo pitanje, ali vjerojatno ni jedno biće u svemiru nad svemirimu nije u stanju dati precizan odgovor. Čak i moj red ličnosti, Osamljeni Glasnici, nisu u potpunosti u stanju razumjeti obdarenje volje, izbora i ljubavi u entitetima koji nisu lični.

107:7.3 Mi smo često nagađali kako Misaoni Ispravljači moraju imati volju na svim predličnim razinama izbora. Oni se dobrovoljno javljaju doći u ljudska bića, planirati čovjekov vječni put, prilagođavati, modificirati i mijenjati detalje prema okolnostima, a sve ove aktivnosti svjedoče o istinskom djelovanju volje. Oni vole smrtnike i djeluju u kozmičkim krizama, uvijek odlučni da se povedu prema čovjekovim odlukama, što sve upućuje na snažno djelovanje volje. U svim situacijama u domeni ljudske volje, oni nedvojbeno pokazuju ponašanje koje svjedoči o ispoljenju moći koje su u svakom smislu jednake volji, najvišoj odlučnosti.

107:7.4 Ako dakle Misaoni Ispravljači posjeduju volju, zašto su podložni smrtnoj volji? Vjerujemo da je to zbog toga što je Ispravljačeva volja, iako ima apsolutnu prirodu, predlična u manifestaciji. Ljudska volja djeluje na razini ličnosti kozmičke stvarnosti a posvuda u svemiru - to što je nelično, podlično i predlično - uvijek reagira na volju i djela postojeće ličnosti.

107:7.5 Širom svemira stvorenih bića i neličnih energija, ne možemo opaziti da se volja, moć odlučivanja, odabir i ljubav ispoljavaju na bilo koji način osim kroz ličnost. Osim u Ispravljačima i drugim sličnim entitetima, ne opažamo povezanost između ovih svojstava ličnosti i bezličnih stvarnosti. Nije ispravno govoriti o Ispravljačima kao podličnim entitetima, niti je ispravno nazvati takve entitete nadličnim, ali je sasvim dopustivo govoriti o njima kao predličnim.

107:7.6 Ovi su fragmenti Božanstva poznati našem redu bića kao božanski darovi. Svjesni smo da Ispravljači imaju božansko porijeklo i da su eventualno dokaz i svjedočanstvo da je Otac Svih zadržao ovu metodu izravne i neograničene komunikacije sa svim materijalnim stvorenim bićima širom svih svojih gotovo beskonačnih domena, i to nezavisno od njegove prisutnosti u ličnostima njegovih Rajskih Sinova ili njegove neizravne službe u ličnostima Beskonačnog Duha.

107:7.7 Ne postoje stvorena bića koja ne bi drage volje primila Tajanstvene Osmatrače, ali oni ne žive ni u jednom drugom redu bića osim evolucijskih stvorenja finalističke sudbine koja su obdarena voljom.

107:7.8 [Predstavio Osamljeni Glasnik Orvontona.]

Back to Top