Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 93 : MAKIVENTA MELKISEDEK

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 93 : MAKIVENTA MELKISEDEKPOGLAVLJE 93 : MAKIVENTA MELKISEDEK

93:0.1 Melkisedeci su opće poznati kao red Sinova koji djeluje u kriznim situacijama i u nevjerovatno širokom rasponu aktivnosti na svjetovima lokalnog svemira. Prilikom mnogih nesvakidašnjih problema i planova za poduzeće specijalnih aktivnosti, Melkisedek je obično taj koji stupa u akciju. Njihova sposobnost djelovanja u krizama i na širokom rasponu svemirskih razina uključujući fizičku razinu ličnosti, predstavlja naročitu osobinu bića iz ovog reda. Jedino Nositelji Života dijele određeni stupanj ovog metamorfnog raspona djelovanja ličnosti.

93:0.2 Kozmički Sinovi iz reda Melkisedeka već dugo aktivno djeluju na Urantiji. Dvanaest pripadnika ovog reda je surađivalo s Nositeljima Života. Kasnija dvanaestočlana grupa je prihvatila ulogu primatelja na vašem svijetu nedugo nakon Kaligastijinogotcjepljenja i nastavila je djelovati u ovoj ulozi sve do vremena Adama i Eve. Ovih se dvanaest Melkisedeka vratilo na Urantiju nakon pada Adama i Eve, gdje su nastavili raditi kao planetarni primatelji sve dok Isus iz Nazareta, kao Sin Čovječji, nije postao Planetarni Princ Urantije.

1. MAKIVENTINO UTJELOVLJENJE

93:1.1 Obznanjena istina na Urantiji je bila na rubu uništenja za dugih tisućljeća nakon neuspjeha adamičke misije na Urantiji. Dok je ljudski rod nastavio napredovati intelektualno, polako je gubio nekoć zaposjednuto duhovno tlo. Otprilike 3,000 godina pr.K. čovjek je izgubio jasnoću ideje Boga.

93:1.2 Dvanaestorica Melkisedeka-primatelja su znali da je Mihael planirao doći na Urantiju, ali nisu znali kada; tako su sazvali svečano vijeće gdje su tražili od Svevišnjih Edentije odobrenje neke metode za očuvanje svjetla istine na Urantiji. Ova je molba odbačena uz obrazloženje da je "sprovedba poslova satanijskog planeta 606 u cjelosti povjerena brizi Melkisedeka-čuvara." Primatelji su se zatim obratili za pomoć Ocu Melkisedeku, ali su od njega jedino primili uputu da nastave održavati istinu prema svom vlastitom sudu "do dolaska darovanog Sina," koji će "spasti planetarne titule od propasti i neizvjesnosti."

93:1.3 I upravo zbog toga što su se tako potpuno morali osloniti na svoje vlastite moći, MakiventaMelkisedek, jedan od dvanaest planetarnih primatelja, se dobrovoljno javio da učini to što je poduzeto samo šest puta za cijele povijesti Nebadona: da se pojavi na Urantiji kao smrtni čovjek, da sebe podari planetu u ulozi kriznog Sina zemaljske službe. Nakon što je od Salvingtona primio odobrenje da se upusti u ovo poduzeće, MakiventaMelkisedek je utjelovljen u Palestini nedaleko od mjesta koje je s vremenom postalo poznato kao Salem. Cijelo poduzeće ovog sina Melkisedeka sprovedeno je djelovanjem planetarnih primatelja u suradnji s Nositeljima Života, određenim Fizičkim Kontrolerima i drugim nebeskim ličnostima na Urantiji.

2. MUDRAC IZ SALEMA

93:2.1 1,973 godine prije Isusovog rođenja, Makiventa je podaren ljudima Urantije. Njegov dolazak nije bio bitno obilježen; njegova materijalizacija nije posvjedočena ljudskim okom.Ljudi su ga prvi put ugledali tog bitnog dana kad je ušao u tabor Amdona, kaldejskog pastira sumeranskog porijekla. Proklamacija njegove misije obilježena je jednostavnim riječima kojima se obratio ovom pastiru, "Ja sam Melkisedek, svećenik El Eliona, Boga Svevišnjeg, jednog jedinog Boga."

93:2.2 Kad se pastir povratio od iznenađenja i nakon što je zasuo stranca mnogim pitanjima, pozvao je Melkisedeka da s njim objeduje, i ovo je bio prvi put za njegovog dugog kozmičkog života da je Makiventa okusio materijalnu hranu kojom se trebao hraniti sljedeće devedeset četiri godine koje je proveo u obličju materijalnog tijela.

93:2.3 Ove noći, dok su razgovarali pod nebeskim svodom, Melkisedek je počeo svoju misiju otkrivenjem istine o stvarnosti Boga kad je mahnuo rukom i obraćajući se Amdonu, rekao: "El Elion, Bog Svevišnji, je nebeski stvoritelj zvjezdanog svoda i zemlje na kojoj živimo i on je vladar nad nebesima."

93:2.4 Melkisedeku nije trebalo više od par godina da oko sebe skupi učenike, prijatelje i vjernike koji su formirali jezgro zajednice koja je kasnije nazvana Salem. Uskoro je postao poznat kao svećenik El Eliona, Svevišnjeg Boga, i mudrac iz Salema. Među određenim obližnjim plemenima često je smatran šeikom -- kraljem -- Salema. Salem je nakon Melkisedekovog nestanka postalo poznat kao grad Jabeša, dok je zatim prozvan Jeruzalem.

93:2.5 Po svojoj osobnoj pojavi, Melkisedek je nalikovao mješavini noditskih i sumeranskih naroda, kako je bio visok skoro šest stopa i vrlo snažne građe. Govorio je kaldejski i nekih šest drugih jezika. Odjevao se uglavnom prema stilu ondašnjih kaananskih svećenika, izuzev što je na grudima nosio znak tri koncentrična kruga, satanijski simbol rajskog Trojstva. Za razdoblja njegove službe ovaj je simbol tri koncentrična kruga smatran tako svetim da ga se Melkisedekovi učenici nisu usuđivali koristiti, tako da je nakon nekoliko generacija zaboravljen.

93:2.6 Premda je Makiventa živio prema ondašnjim običajima, nije se ženio i nije mogao imati zemaljske djece. Dok je njegovo fizičko tijelo nalikovalo tijelima drugih muškaraca, u stvarnosti je pripadalo redu naročito sazdanih tijela koja su korištena pri materijaliziranju stotine pripadnika osoblja Princa Kaligastije, izuzev što nije imalo plazmu bilo koje ljudske rase. U ovo vrijeme na zemlji nije bilo drveta života. Da je Makiventa imao namjeru dulje ostati na zemlji, njegov bi se tjelesni mehanizam postpuno raspao; kako je to bio slučaj, obustavio je svoju misiju podarenja nakon devedeset četiri godine, dugo prije početka tjelesnog raspada.

93:2.7 Utjelovljen u ljudskom obličju, Melkisedek je primio Misaoni Ispravljač koji je došao živjeti u ovoj nadljudskoj ličnosti kao vremenski nadgednik i tjelesni mentor i koji je na taj način stekao iskustvo i praktični uvid u probleme koji su suočavali Urantiju i u vještinu življenja u utjelovljenom Sinu zahvaljujući kojoj je ovaj duh Oca kasnije mogao tako odvažno djelovati u ljudskom umu Božjeg Sina Mihaela prilikom njegovog utjelovljenja u ljudskom obličju. Ovo je jedini Misaoni Ispravljač koji je djelovao u dva uma na Urantiji, oba božanska kao i ljudska.

93:2.8 Za vrijeme svog zemaljskog utjelovljenja, Makiventa je bio u neprekidnom kontaktu sa preostalih jedanaest planetarnih čuvara, ali nije imao sposobnost komuniciranja s drugim redovima nebeskih ličnosti. Na stranu od Melkisedeka-primatelja, nije imao bolji kontakt s nadljudskim inteligencijama od ljudskih bića.

3. MELKISEDEKOVA UČENJA

93:3.1 S prolaskom prvog desetljeća, Melkisedek je organizirao škole u Salemu prema primjeru starijeg sustava koji su razvili raniji setitski svećenici iz Drugog Vrta. Sama ideja plaćanja desetine koju je uveo njegov kasniji obraćenik Abraham, vuče porijeklo od tradicija starih Setita.

93:3.2 Melkisedek je širio nauk o jednom Bogu, Božanstvu svih ljudi, ali je dopustio ljudima da povežu ovu ideju s naukom o Ocu Zviježđa iz Norlatiadeka, kojeg je nazvao El Elionom - Bogom Svevišnjim. Melkisedek se nije osvrnuo na status Lucifera i stanje stvari na Jeruzemu. Lanaforž, Sustavni Vladar, nije bitnije sudjelovao u poslovima Urantije sve do svršetka Mihaelovogpodarenja. Većini učenika iz Salema, Edentija je bila Nebo, dok je Svevišnji bio Bog.

93:3.3 Tri koncentrična kruga koja je Melkizedek usvojio kao simbol svog utjelovljenja, većina ljudi je tumačila kao predstavu kraljevstva ljudi, kraljevstva anđela i kraljevstva Boga. Melkisedek im je dopustio da ostanu u ovom uvjerenju; mali broj njegovih učenika je znao da tri kruga predstavljaju beskonačnost, vječnost i univerzalnost rajskog Trojstva božanske naprave i usmjerenja; i sam Abraham je pogrešno vjerovao da krugovi predstavljaju trojicu Svevišnjih Edentije, dok je ipravno znao da trojicaSvevišnj ih djeluju kao j edan. Kad god je Melkisedek govorio o ovom znaku kao simbolu Trojstva, obično ga je vezao s trojicom vorondadeških vladara iz zviježđa Norlatiadeka.

93:3.4 Svojim učenicima iz redova običnih ljudi nije pokušavao predočiti ova učenja izuzev što je tvrdio da Svevišnji vladaju na Edentiji - oni su Bogovi Urantije. Ali određenim pojedincima Melkisedek je dao širi uvid i nauk o upravi i organizaciji lokalnog svemira, dok je svom brilijantnom učeniku keničaninuNordonu i odabranoj grupi njegovih iskrenih suradnika predočio istine nadsvemira i Havone.

93:3.5 Pripadnici Ketrove familije s kojom je Melkisedek živio više od trideset godina, su znali mnoge od ovih viših istina koje su dugo zadržali, sve do pojave njihovog vrijednog potomka Mojsija koji je tako čuo pripovijed o Melkisedekovom vremenu preko očeve strane, kao i nekih drugih izvora s majčine strane obitelji.

93:3.6 Melkisedek je učio ljude sve što su ovi imali sposobnost primiti i prihvatiti. Pored ostalog i mnoge suvremene religiozne ideje o nebu i zemlji, čovjeku, Bogu i anđelima, nisu daleko od ovih Melkisedekovih učenja. Ovaj veliki učitelj je podredio sve drugo ideji o jednom Bogu, Božanstvu svih ljudi, Stvoritelju neba, božanskom Ocu. Stavio je naglasak na ovo učenje kako bi apelirao na čovjekov impuls bogoštovljenja i pripremio put za kasniju pojavu Mihaela kao Sina istog ovog Oca Svih.

93:3.7 Melkisedek je učio da je u neko buduće doba trebao doći drugi utjelovljeni Sin Boga onako kako je on sam došao, ali da će ovog drugog roditi žena; i zbog toga su mnoga kasnija učenja tvrdila da je Isus bio svećenik ili služitelj, "zauvijek prema primjeru Melkisedeka."

93:3.8 Melkisedek je tako pripravio put i postavio svjetski monoteistički stadij za podarenjeinstinskog Rajskog Sina jednog Boga, kojeg je tako slikovito predočio kao Oca svih i kojeg je predstavio Abrahamu kao Boga koji će prihvatiti čovjeka na temeljima čovjekove jednostavne osobne vjere. Mihael je prilikom svoje pojave na zemlji potvrdio sva Melkisedekova učenja o Rajskom Ocu.

4. SALEMSKA RELIGIJA

93:4.1 Salemske ceremonije bogoštovljenja su bile vrlo jednostavne. Svaka osoba koja je potpisala ili čekirala glinene tablice Melkisedekove vjerske škole napamet je naučila i prihvatila, ova vjerovanja:

93:4.2 1. Vjerujem u El Eliona, Boga Svevišnjeg, jedinog Oca Svih i Stvoritelja svega.

93:4.3 2. Prihvaćam Melkisedekov savez s Bogom Svevišnjim kojim čovjek postiže Božju naklonost, a ne prinošenjem žrtava i paljenjem paljenica.

93:4.4 3. Obećavam da ću se držati Melkisedekovih sedam zapovijedi i da ću svima reći o radosnoj vijesti saveza s Bogom Svevišnjim.

93:4.5 U ovom je počivala cijela vjera salemske kolonije. Ali i ova je kratka i jednostavna deklaracija bila preteška i daleko naprednija od shvaćanja ondašnjih ljudi. Oni jednostavno nisu mogi pojmiti da čovjek može primiti božju naklonost besplatno - vjerom. Bili su suviše zaokupljeni vjerovanjem da je čovjek rođen u podređenosti bogovima. Suviše dugo i suviše iskreno su prinosili žrtve i darove svećenicima da bi bili u stanju shvatiti radosnu vijest da spasenje -božanska naklonost -- predstavlja besplatni dar podaren svima koji su vjerovali u Melkisedekov savez. Abraham je vjerovao napola, a i ovo mu se "priznalo kao ispravnost."

93:4.6 Melkisedekovih sedam zapovijedi vuku porijeklo iz starog dalamatijskog vrhovnog zakona i imaju dosta zajedničkog sa sedam zapovijedi iz prvog i drugog Vrta. Salemska religija je počivala na ovih sedam zapovijedi:

93:4.7 1. Ne klanjaj se drugom Bogu osim Boga Svevišnjeg, Stvoritelja neba i zemlje.

93:4.8 2. Ne sumnjaj da je jedino vjera potrebna za vječno spasenje.

93:4.9 3. Ne svjedoči lažno.

93:4.10 4. Ne ubij.

93:4.11 5. Ne kradi.

93:4.12 6. Ne učini preljuba.

93:4.13 7. Poštuj oca svoga i majku svoju i starješine svoje.

93:4.14 Dok u okviru kolonije nije bilo dopušteno prinositi žrtve, Melikisedek je znao da je bilo teško u kratkom vremenu iskorijeniti duboko uvriježene običaje, tako da je ljudima murdo dao novi ritual pričesti -- kruha i vina -- na mjesto starog rituala žrtvovanja prolijevanjem krvi. Tako je zabilježeno: "Melkisedek, kralj Salema, uveo je pričest kruha i vina." Ali ni ova pažljivo smišljena inovacija nije bila posve uspješna; više plemena je održavalo centre u okolici Salema gdje us prinosili žrtve i palili paljenice. Abraham je također pribjegao ovom barbarskom činu nakon pobjede nad Kedor-Laomerom; jednostavno se nije mogao smiriti dok nije prinjeo konvencionalnu žrtvu. Melkisedek dakle nije uspio iskorijeniti ovu naklonost prema prinošenju žrtava iz religioznih običaja svojih učenika, kao ni samog Abrahama.

93:4.15 Melkisedek se strogo držao zadaće svog podarenja isto onako kako je to kasnije učinio sam Isus. Nije obraćao pažnju na reformaciju tradicija, promjenu svjetskih običaja ili unaprijeđenje sanitarnih radnji i znanstvenih istina. Došao je s namjerom ostvarenja dvaju ideja: očuvanja na zemlji istine o jednom Bogu i pripreme puta za budući dolazak Rajskog Sina istog ovog Oca Svih.

93:4.16 Melkisedek je proveo devedeset četiri godine u Salemu poučavajući ove bitne činjenice obznanjene istine i za ovog je razdoblja Abraham tri puta pohađao salemsku školu. Konačno je postao obraćenik salemskih učenja i jedan od Melkisedekovih najboljih učenika i glavnih pomoćnika.

4. ODABIR ABRAHAMA

93:5.1 Premda može biti neispravno govoriti o "odabranom narodu," ispravno je reći da je Abraham bio odabrana osoba. Melkisedek je položio na Abrahama odgovornost za održanje istine o jednom Bogu nasuprot općeprihvaćenog vjerovanja u pluralna božanstva.

93:5.2 Izbor Palestine kao centra Melkisedekovih aktivnosti djelomično se temelji na namjeri izbora osobe iz neke ljudske obitelji koja bi u sebi imala potencijal za upravu i vodstvo. U vrijeme Melkisedekovog utjelovljenja, na zemlji je živjelo više obitelji koje su bile jednako spremne primiti salemska učenja kao što je bila Abrahamova. Također su se mogle naći jednako obdarene obitelji među pripadnicima crvene i žute rase, kao i potomcima Andita na zapadu i sjeveru. Ali, ponavljamo, ni jedna od ovih lokacija nije pogodovala Mihaelovoj planiranoj pojavi na zemlji kao istočna obala Mediterana. Melkisedekova misija u Palestini kao i kasnija pojava Mihaela među Hebrejima u velikoj je mjeri uvjetovana zemljopisom, utemeljena na centralnoj lokaciji Palestine u pogledu ondašnje svjetske trgovine, putovanja i civilizacije.

93:5.3 Melkisedeci primatelji su već duže držali pod opservacijom Abrahamove pretke i s pouzdanjem su očekivali da će iz ove loze u nekoj budućoj generaciji izaći potomak obilježen inteligencijom, inicijativom, mudrošću i iskrenošću. Djeca Abrahamovog oca Teraha su na svaki način ispunila ova očekivanja. Ovaj očekivani dodir s tako mnogostranom djecom Teraha u velikoj mjeri predstavlja razlog zašto se Makiventa pojavio u Salemu, a ne u Egiptu, Kini, Indiji ili među sjevernim plemenima.

93:5.4 Terah i cijela njegova obitelj su jedino površno prihvatili salemsku religiju koja je propovjedana u Kaldeji; čuli su o Melkisedeku kroz nauk Ovida, feničanskog učitelja koji je širio salemska učenja u Uru. Napustili su Ur s namjerom da odu direktno u Salem, dok je Abrahamov brat Nahor koji nije svojim očima vidio Melkisedeka bio manje uvjeren u istinu ovih učenja, tako da ih je nagovorio da ostanu u Haranu. Jedino su dugo nakon dolaska u Palestinu bili voljni uništiti sve obiteljske bogove koje su sa sobom donijeli; dugo im je trebalo da zamjene pluralna božanstva Mezopotamije s jednim Bogom Salema.

93:5.5 Nekoliko tjedana nakon smrtni Abrahamovog oca Teraha, Melkisedek je poslao jednog svog učenika, hetita po imenu Džaram, s pozivom Abrahamu i Nahoru: "Dođite u Salem da čujete naša učenja o istini vječnog Stvoritelja i u prosvjetljenom potomstvu vas dva brata svi će se narodi zemlje vama blagoslivljati." Nahor tada nije u cjelosti prihvatio Melkisedekova učenja; nije se odazvao pozivu i izgradio je na mjestu svoje ondašnje utvrde grad-državu koju je nazvao po svom imenu; za razliku od njega, Abrahamov nećak Lot se odlučio pridružiti svom ujaku u Salemu.

93:5.6 Po dolasku u Salem, Abraham i Lot su odabrali brdovitu utvrdu blizu grada odakle su se mogli obraniti od mnogih iznenadnih napada sjevernih hordi. U ovo su vrijeme Hititi, Asirijci, Filistinci i druge grupe neprestano išli u pljačkaške pohode na plemena centralne i južne Palestine. Iz svoje utvrde u brdima, Abraham i Lot su često putovali na hodočašće u Salem.

93:5.7 Nedugo nakon što su podigli prebivališta blizu Salema, Abraham i Lot su otputovali u dolinu Nila da osiguraju zalihu hrane kako je Palestinom vladala suša. Za vrijeme ove posjete Egiptu, Abraham je našao dalekog rođaka na egipatskom prijestolju u čije je ime djelovao kao zapovjednik u dva veća bojna pohoda. Za druge polovice svog putovanja Nilom živio je sa svojom ženom Sarom u kraljevskoj palati i pri odlasku je primio dio plijena iz ovih vojnih pohoda. Abrahamu nije bilo lako okrenuti leđa počastima koje je primio od Egipatskog faraona i vratiti se Makiventinim duhovnim poslovima. Ali Melkisedek je uživao štovanje sve do Egipta i kad je faraon čuo o Abrahamovoj vezi s Melkisedekom, insistirao je da Abraham održi svoj zavjet.

93:5.8 Abraham je imao grandiozne ambicije i po povratku iz Egipta predočio je Lotu svoje planove da pokori cijeli Kanaan i dovede njegove narode pod upravu Salema. Lot se više zanimao za trgovinu; tako su se nakon kasnijeg nesuglasja odvojili i Lot je otišao u Sodomu gdje se bavio trgovinom i uzgojem stoke. Lot nije volio ni vojnički ni pastirski život.

93:5.9 Nakon što se vratio svojoj obitelji u Salem, Abraham je počeo dorađivati svoje bojne planove.

93:5.10 Brzo je priznat kao građanski vladar salemske teritorije koji je doveo pod svoju vlast sedam obližnjih plemena. Melkisedek je uložio velike napore kako bi obuzdao Abrahama koji je plamtio od želje da sabljom pokori sve svoje susjede kako bi ih naveo da brže prihvate učenja salemskih istina.

93:5.11 Melkisedek je održavao miroljubive odnose sa svim obližnjim plemenima; nije bio vojnički naklonjen i unatoč brojnih putovanja nikad nije bio predmet oružanog napada. Bio je suglasan s Abrahamovim planom obrambene spremnosti koji je kasnije usvojen u Salemu, ali nije odobravao ambiciozne militarističke ideje svog učenika; tako je došlo do prijateljskog raskola nakon kojeg je Abraham otišao utemeljiti vojnu utvrdu u Hebronu.

93:5.12 Zbog svoje bliske vezanosti s vrijednim Melkisedekom, Abraham je uživao veliku prednost nad obližnjim manjim kraljevima; svi su štovali Melkisedeka i pretjerano strahovali od Abrahama. Abraham je bio svjestan ovog straha i jedino je čekao na povoljnu priliku da napadne svoje susjede i ovaj je izgovor našao prlikom napada jednog obližnjeg vladara na imovinu njegovog nećaka Lota koji je živio u Sodomi. Kad je čuo o napadu, Abraham je organizirao oružani pohod na neprijatelje na čelu konfederacije sedam plemena. 318 oficira iz njegove osobne garde je upravljalo nad više od 4,000 vojnika.

93:5.13 Kad je Melkisedek čuo o Abrahamovom proglašenju rata, smjesta je krenuo da ga nagovori da odustane od borbe, ali je zatekao svog učenika pri povratku iz borbe i pobjede nad njegovim protivnicima. Abraham je tvrdio da je pobjedu primio od Boga Salema i insistirao da prinese desetinu u salemsku blagajnu. Ostatak je pohranio u svojoj utvrdi u Hebronu.

93:5.14 Nakon ove bitke u Sidimu, Abraham je postao vođa druge konfederacije plemena i ne samo što je plaćao desetinu svega Melkisedeku, već je osigurao da ostali u blizini učine isto. Zahvaljujući svom diplomatskom odnosu s kraljem Sodome, kao i strahu koji je oko sebe ulijevao, kralj Sodome i kraljevi drugih plemena su ušli u hebronski vojni savez; Abraham je bio u procesu utemeljenja moćne palestinske države.

6. MELKISEDEKOV SAVEZ S ABRAHAMOM

93:6.1 Abraham je imao viziju pobjede nad cijelim Kanaanom. Odlučnost mu je jedino visila o činjenici da se Melkisedek nije slagao s ovom idejom. Ali Abraham se gotovo bio odlučio upustiti u ovu pustolovinu kad se počeo brinuti što nije imao sina koji će preuzeti vlast nad ovim budućim kraljevstvom. Uredio je da se ponovo nađe s Melkisedekom; i ovom je prilikom svećenik Salema, vidljivi Sin Boga, nagovorio Abrahama da odbaci svoje planove materijalnog osvajanja i temporalne zemaljske vlasti u korist duhovne ideje nebeskog kraljevstva.

93:6.2 Melkisedek je objasnio Abrahamu da je bilo uzaludno boriti se protiv amoritske konfederacije, ali mu je jednako pojasnio da su ova nazadna plemena bila u procesu samouništenja zahvaljujući svojim glupim običajima i da će kroz nekoliko generacija toliko oslabiti da će ih Abrahamovi potomci, koji će u međuvremenu uveliko porasti na snazi, lako nadjačati.

93:6.3 Melkisedek je sklopio formalni savez s Abrahamom u Salemu. Rekao je Abrahamu: "Pogledaj svod i pokušaj izbrojati zvijezde; tako će se tvoje sjeme umnožiti." Abraham je vjerovao Melikisedeku i "ovo mu se priznalo za ispravnost." I tada je Melkisedek ispričao Abrahamu o budućoj okupaciji Kanaana od njegovih potomaka po povratku iz Egipta.

93:6.4 Savez između Melkisedeka i Abrahama predstavlja bitni sporazum koji je postignut na Urantiji između Boga i čovjeka, gdje Bog daje riječ da će učiniti sve; čovjek jedino pristaje da vjeruje u Božja obećanja i da slijedi njegove upute. Do tada je vladalo vjerovanje da čovjek jedino može postići spasenje žrtvama i darovima; ovom prilikom Melkisedek je ponovo predočio Urantiji radosnu vijest da se spasenje -- Božja naklonost -- može postići vjerom. Ali ova je radosna vijest o jednostavnoj vjeri u Boga bila suviše napredna; semitska plemena su se brzo vratila svojim starim običajima prinošenja žrtava i iskupljenja grijeha prolijevanjem krvi.

93:6.5 Bilo je to dugo nakon ovog saveza da je prema Melkisedekovom obećanju rođen Abrahamov sin Izak. Poslije Izakovog rođenja, Abraham je zauzeo vrlo svečan stav prema svom savezu s Melkisedekom, te je otišao u Salemu da ga pismeno zabilježi. Prilikom ovog javnog i svečanog prihvaćanja saveza, promijenio je ime Abram u Ahraham.

93:6.6 Salemski vjernici su većinom prakticirali obrezanje, premda ga Melkisedek nije nametao. Abraham, koji se uvijek protivio obrezanju, je ovom prilikom odlučio formalno prihvatiti ovaj ritual u znak ratifikacije salemskog zavjeta.

93:6.7 Nakon ovog stvarnog i javnog izručenja svojih osobnih ambicija u korist Melkisedekovih većih i boljih planova, ukazala su mu se tri nebeska bića u ravnicama Mamre. Ovo se ukazanje stvarno odigralo, unatoč tome što je kasnije povezano s prirodnim uništenjem Sodome i Gomore. Ove legende govore o nazadnosti moralnih i etičkih principa čak i tako skorih vremena.

93:6.8 Pri sklapanju ovog svečanog saveza, nastupio je potpuni sporazum između Abrahama i Melkisedeka. Abraham je ponovo preuzeo građansku i vojnu upravu nad salemskom kolonijom koja je prema popisu na svom vrhuncu brojala stotinu tisuća redovnih poreznika. Abraham je bitno unaprijedio salemski hram i obezbijedio nove tabore za cijelu školu. Ne samo što je proširio porezni sustav, već je uveo i mnoge naprednije poslovne metode u okviru obrazovnog procesa, kao i bolju upravu nad odjelom misionarske propagande. Također je uveliko unaprijedio proces čuvanja stada i reorganizaciju salemske mljekare. Abraham je bio promućuran i uspješan poduzetnik, bogat za svoje vrijeme; dok nije bio naročito pobožan, bio je u cjelosti iskren i verovao je u MakiventuMelkisedeka.

7. MELKISEDEKOVI MISIONARI

93:7.1 Melkisedek je više godina nastavio poučavati svoje studente i obučavati salemske misionare koji su se proširili u sva obližnja plemena, naročito u Egipat, Mezopotamiju i Malu Aziju. I kako su decenije prolazile, ovi su učitelji putovali sve dalje i dalje od Salema, raznoseći Makiventino učenje o verovanju i vjeri u Boga.

93:7.2 Adamsonovi poslanici, okupljeni oko jezera Van, rado su slušali učenja hititskih učitelja iz salemske škole. Iz ovog su negdašnjeg anditskog centra učitelji odaslani u udaljene dijelove Europe i Azije. Salemski misionari su prodrli u sve dijelove Europe, izuzev britanskog otočja. Jedna je grupa putovala preko Faroerna do andonita u Islandu, dok je druga prešla Kinu i došla do japanskih obala na istoku. Životi i iskustva muškaraca i žena koji su napustili svoja utočišta u Salemu, Mezopotamiji i oko jezera Van kako bi prosvjetlili plemena istočne polutke predstavljaju herojsko poglavlje u povijesti ljudske rase.

93:7.3 Ali zadaća je bila velika a plemena tako nazadna, da su rezultati bili blijedi i nejasni. Iz generacije u generaciju salemsko evanđelje je tu i tamo uspjelo pustiti korijenje, ali izuzev u Palestini ideja jednog Boga nikad nije bila u stanju zadobiti vjernost cijelog plemena ili rase. Dugo prije Isusovog dolaska učenja ranog Salema su uopćeno zatrpana starijim i univerzalnijim sujevjerjima i vjerovanjima. Izvorno Melkisedekovo evanđelje je gotovo u cjelosti apsorbirano u kultu Velike Majke, Sunca i druge prastarih vjerovanja.

93:7.4 Vi koji danas uživate u blagodatima tiskane riječi teško možete zamisliti teškoće koje su pratile širenje istine za ovih ranih dana; ne znate kako je lako izgubiti novu doktrinu sa smjenom generacija. Uvijek postoji tendencija da se nova doktrina unese u okvire i pomiješa sa starijim religioznim učenjima i magičnim radnjama. Novo otkrivenje je uvijek kontaminirano starijim evolutivnim vjerovanjima.

8. MELKISEDEKOV ODLAZAK

93:8.1 Bilo je to nedugo nakon uništenja Sodome i Gomore kad je Makiventa odlučio okončati svoju vanrednu misiju podarenjaUrantiji. Melkisedekova odluka da okonča svoj boravak na zemlji počiva na više uvjeta, od kojih je glavni sve veća tendencija među obližnjim plemenima ako ne i među njegovim neposrednim suradnicima, da ga tretiraju kao poluboga, da ga smatraju nadprirodnim bićem, što je ustvari i bio; ali oni su ga počeli štovati na način koji nije zasluživao i to s mješavinom straha i sujevjerja. Pored ovih razloga, Melkisedek se želio udaljiti sa scene ovih ranih zemaljskih aktivnosti dosta prije Abrahamove smrti kako bi osigurao da istina o jednom Bogu bude duboko uvriježena u umovima njegovih učenika. Makiventa se tako jedne noći povukao na počinak u svoj tabor u Salemu, nakon što je poželio laku noć svojim zemaljskim suradnicima i kad su ga ujutro došli tražiti, nisu ga našli; pokupili su ga njegovi nebeski suradnici.

9. PO MELKISEDEKOVOM ODLASKU

93:9.1 Za Melkisedekovim odlaskom uslijedilo je razdoblje velike kušnje za Abrahama. Premda je Melkisedek pripremao svoje prijatelje za svoj planirani odlazak, nisu bili spremni za gubitak ovog izvanrednog vođe. Iz Salema je gotovo posve iščezla negdašnja izvanredna organizacija, premda tradicije ovog vremena predstavljaju temelje na kojima je Mojsije izgradio svoja učenja kad je izveo Židove iz egipatskog ropstva.

93:9.2 Melkisedekov nestanak je unio veliku tugu u Abrahamovo srce koju ovaj nikad nije uspio nadvladati. Napustio je Hebron nakon što je odustao od ambicije da utemelji materijalno kraljevstvo; i nakon što je izgubio partnera u planiranoj izgradnji duhovnog kraljevstva, napustio je Salem i otišao prema sjeveru s namjerom da se skrasi blizu svog imanja u Gerari.

93:9.3 Abraham je postao bojažljiv i nesiguran neposredno nakon Melkisedekovog nestanka. Nije objavio svoj identitet po dolasku u Geraru, tako da mu je Abimelek oteo ženu. (Nedugo nakon što se oženio,Abraham je postao svjestan svojih protivnika koji su ga bili planirali ubiti kako bi oteli brilijantnu Saru. Ovaj je strah prerastao u teror u srcu čovjeka koji je inače bio hrabar i odvažan vođa; cijelog života je strahovao da će ga netko potajno ubiti kako bi se dokopao Sare. I ovo objašnjava zašto se u tri zasebna slučaja ovaj inače hrabri čovjek ponio kao prava kukavica.)

93:9.4 Ali Abrahama nije bilo lako dugo vremena zaustaviti u ostvarenju njegove namjere da postane Melkisedekov nasljednik. Nije dugo prošlo kad je pridobio obraćenike među filistincima i Abimelekovim narodom, s kojim je sklopio sporazum i zauzvrat postao kontaminiran njihovim brojnim sujevjerjima, naročito običajem žrtvovanja prvorođenih sinova. Abraham je tako ponovo postao veliki palestinski vođa. Uživao je štovanje svih plemena i kraljeva. Bio je duhovni vođa obližnjih plemena i utjecaj mu se nastavio širiti i nakon smrti. Za posljednjih godina života vratio se u Hebron, sjedište svojih negdašnjih aktivnosti i suradnje s Melkisedekom. Abrahamovo posljednje djelo je bilo slanje vjernih sluga u grad njegovog brata Nahora, na granici s Mezopotamijom, kako bi osigurao ženu za svoga sina Izaka iz svog vlastitog naroda. U Abrahamovom narodu je dugo vladao običaj sklapanja brakova među rođacima. Abraham je preminuo pun povjerenja u vjeru u Boga koju je naučio od Melkisedeka u negdašnjim školama Salema.

93:9.5 Narednim generacijama nije bilo lako razumjeti pripovjed o Melkisedeku; nakon pet stotina godina ljudi su je većinom smatrali mitom. Izak se prilično vjerno držao učenja svoga oca i njegovao je evanđelje kolonije iz Salema, dok je Jakovu bilo teže razumjeti bit ovih tradicija. Josip je čvrsto vjerovao u Melkisedeka i uglavnom iz ovog razloga je smatran sanjalicom. Počast koja je Josipu ukazana u Egiptu uglavnom počiva na sjećanju na njegovog pra-pradjedu Abrahama. Josipu je ponuđena vojna pozicija u egipatskoj vojsci, ali kako je tako čvrsto vjerovao u Melkisedekove tradicije i kasnija učenja Abrahama i Izaka, odabrao je služiti u ulozi građanskog sluge, verujući da je na taj način bolje mogao unaprijediti nebesko kraljevstvo.

93:9.6 Dok je Melkisedekovo učenje bilo cjelovito i potpuno, zapisi koju su sačuvani iz ovih dana djelovali su nemoguće kasnijim hebrejskim svećenicima, premda su mnogi od njih imali kakvo-takvo razumijevanje ovih događaja, ako ništa ono do masivne edicije Starog Zavjeta u Babilonu.

93:9.7 To što Stari Zavjet predočava kao razgovore između Abrahama i Boga ustvari su bili razgovori između Abrahama i Melkisedeka. Kasniji pisari su smatrali da je ime Melkisedek bilo sinonim za "Bog." Brojni kontakti Abrahama i Sare s "Božjim anđelima" odnose se na njihove brojne razgovore s Melkisedekom.

93:9.8 Hebrejske pripovijedi o Izaku, Jakovu i Josipu daleko su pouzdanije od pripovijedi o Abrahamu, premda i ove ukazuju na brojna izvrtanja činjenica, hotimične tako i nehotimične promjene sadržaja za vrijeme babilonskog ropstva, kad su hebrejski svećenici sakupljali ove zapise. Ketura nije bila Abrahamova žena; kao Hagara, bila mu je ljubavnica. Cijela Abrahamova imovina je prešla u nasljedstvo Izaka, sina zakonite žene Sare. Abraham nije bio star kao što zapisi tvrde, dok mu je žena bila daleko mlađa. Ove su godine namjerno izmijenjene kako bi poslužile teoriji o navodno čudotvornoj prirodi Izakovog rođenja.

93:9.9 Židovski nacionalni ego je bio duboko povrijeđen babilonskim ropstvom. U svojoj reakciji na osjećaj nacionalnog inferioriteta, prešli su u krajnost nacionalnog i rasnog egotizma kojim su izobličili svoja učenja i uzdigli svoju rasu nad svim drugim kao Božji odabrani narod; i tako su pažljivo modificirali svoje zapise kako bi uzdigli Abrahama i druge nacionalne vođe iznad svih drugih, uključujući i samog Melkisedeka. Hebrejski pisari su tako uništili svaki zapis o ovim fenomenalnim događajima, dok su jedino sačuvali pripovijed o vijećanju između Abrahama i Melkisedeka nakon bitke u Sidimu, koju su smatrali dokazom Abrahamove veličine i časti.

93:9.10 Kad su izgubili iz vida Melkisedeka, izgubili su iz perspektive učenja ovog Sina koji djeluje prilikom kriznih situacija o duhovnoj misiji obećanog Sina koji je tek trebao biti podaren ljudskom rodu; izgubili su je iz vida tako temeljno i potpuno da je mali broj njihovih potomaka bio sposoban ili voljan prepoznati i primiti Mihaela kad se ovaj pojavio na zemlji u ljudskom obličju, kao što je Melkisedek najavio.

93:9.11 Ali jedan od spisatelja Knjige o Hebrejima razumio je Melkisedekovu misiju, kako je zabilježeno: "Ovaj je Melkisedek, svećenik Svevišnjeg, kralj mira; bez oca, bez majke, bez roda, bez početka ili kraj dana već kao Sin Božji, on ima vječni život." Ovaj je spisatelj predočio Melkisedeka kao oblik kasnijeg podarenja Mihaela i potvrdio da je Isus "vječni služitelj Melkisedekovog reda." Premda ova usporedba nije bila jako dobra, doslovce je istina da je Krist primio provizornu titulu Urantije "prema odredbi dvanaestorice Melkisedeka primatelja" koji su bili na dužnosti u vrijeme njegovog podarenja svijetu.

10. TRENUTNI STATUS MAKIVENTE MELKISEDEKA

93:10.1 Za vrijeme Makiventinog utjelovljenja, na Urantiji je djelovala jedanaestočlana grupa Melkisedeka-primatelja. Kad je Makiventa došao do zaključka da je njegovo djelovanje u ulozi kriznog Sina završeno, poslao je signal svojim suradnicima koji su mu odmah stavili na raspolaganje vještinu oslobađanja iz ljudskog obličja i bezbjednog povratka u svoj izvorni status Melkisedeka. Tri dana po nestanku iz Salema pojavio se među svojih jedanaest Urantija suradnika i nesmetano je nastavio sprovoditi poslove planetarnih primatelja satanijskog svijeta broj 606.

93:10.2 Makiventa je završio svoje darovanje u tjelesnom obličju jednako iznenadno kao što ga je započeo. Njegov dolazak i odlazak nisu bili praćeni bilo kakvim neobičnim oglasima ili ispoljenjima; njegova pojava na Urantiji nije bila obilježena bilo resurekcijom ili planetarnom prozivkom; njegovo darivanje je bilo odgovor na krizu. Ali Makiventa nije završio svoj boravak na Urantiji u tjelesnom obličju ljudskog bića sve dok nije primio suglasnost Oca Melkisedeka i vijesti o primitku odobrenja od glavnog nebadonskog izvršitelja, Gabrijela Salvingtona, da okonča svoje krizno podarenje.

93:10.3 MakiventaMelkisedek je nastavio s velikim zanimanjem pratiti poslove potomaka ljudi koji su vjerovali u njegova učenja kad je bio na zemlji. Abrahamovo potomstvo kroz Izaka pomiješano s kenitima predstavlja jedinu liniju koja je nastavila njegovati bilo kakav jasan koncept salemskih učenja.

93:10.4 Isti ovaj Melkisedek je nastavio surađivati tijekom budućih devetnaest stoljeća s mogim prorocima i mudracima, tako nastojeći održati na životu salemske istine sve do svanuća dana koji je posvjedočio Mihaelovu pojavu na zemlji.

93:10.5 Makiventa je nastavio djelovati kao planetarni primatelj sve do Mihaelove konačne pobjede na Urantiji. Nakon toga je pripojen službenicima Jeruzema koji rade na sprovedbi poslova Urantije kao pripadnik dvadeset četiri direktora, te je nedavno unaprijeđen na poziciju osobnog ambasadora Sina Stvoritelja sa sjedištem na Jeruzemu, djelujući pod naslovom Zamjenika Planetarnog Princa Urantije. Vjerujemo da, dok je života na Urantiji, MakiventaMelkisedek se neće vratiti na dužnosti svog reda sinova i nastaviće djelovati, da se izrazimo jezikom suvremenog doba, zauvijek kao planetarni službenik u ulozi Krista Mihaela.

93:10.6 Kako je u prošlosti odgovorio na krizu koja je bila zahvatila Urantiju, iz ovih prošlih zbivanja ne možemo izvući adekvatne zaključke o njegovim budućim aktivnostima. Moguće da je zbor Melkisedeka zauvijek izgubio jednog svog člana. Skorije odluke Svevišnjih Edentije, kao i nedavni mandati Starih Dana Uverze, bitno potvrđuju da je Melkisedekovopodarenje trebalo nadomjestiti neuspjehe poraženog Planetarnog Princa Kaligastije. Ako su naši zaključci o ovim pitanjima ispravni, sasvim je moguće da se MakiventaMelkisedek ponovo pojavi na Urantiji i da na neki novi način ponovo preuzme ulogu palog Planetarnog Princa ili da se pojavi na zemlji kao zamjenik Planetarnog Princa i predstavnik Krista Mihaela koji trenutno nosi naslov Planetarnog Princa Urantije. Dok je teško predvidjeti prirodu Makiventine sudbine, skoriji događaji uveliko potvrđuju da ove ideje nisu daleko od istine.

93:10.7 Mi dobro razumijemo kako je, zahvaljujući uspjehu koji je postigao na Urnatiji, Mihael postao nasljednik Kaligastije i Adama; kako je postao Planetarni Princ i drugi Adam. I ovom prilikom svjedočimo prenošenje na ovog Melkisedeka naslova Pomoćnika Planetarnog Princa Urantije. Hoće li on također postati Pomoćni Materijalni Sin Urantije? Postoji li mogućnost da dođe do neočekivanog i do sada neviđenog događaja, povratka planetarnog Adama i Eve ili nekih njihovih potomaka kao Mihaelovih zastupnika s naslovom pomoćnika drugog Adama na Urantiji?

93:10.8 Sve ove špekulacije, vezane s definitivnom budućom pojavom Magisterijskog Sina i Trojstvenih Sinova Učitelja, u kontekstu jasnog i glasnog obećanja Sina Stvoritelja da se nekom budućom prilikom vrati na Urantiju, obilježavaju vas svijet neizvjesnošću i čine ga najzanimljivijim i najintrigantnijim planetom cijelog svemira Nebadona. Sasvim je moguće da ćemo u neko buduće doba kad se Urantija približi dobu svjetla i života, po svršetku presude pripadnicima Luciferove pobune i Kaligastijinogotcjepljenja, postati svjedoci na Urantiji istovremene pojave Makivente, Adama, Eve i Krista Mihaela, te bilo Magisterijskog Sina ili Trojstvenih Sinova Učitelja.

93:10.9 Među bićima našeg reda dugo je vladalo mišljenje da Makiventina prisutnost u Jeruzemskom zboru upravitelja Urantije -- dvandeset i četiri savjetnika -- predstavlja dovoljan dokaz da se Makiventa spremao pratiti smrtnike Urantije u sprovedbi kozmičkog plana napretka i uspona sve do Rajskog Zbora Finalnosti. Znamo da je Adamu i Evi tako suđeno da se pridruže svojim suradnicima u rajskoj pustolovini nakon što se Urantija utemelji u dobu svjetla i života.

93:10.10 Prije manje od tisuću godina isti ovaj MakiventaMelkisedek, negdašnji mudrac iz Salema, je bio vidljivo prisutan na Urantiji tijekom stotinu godina u ulozi planetarnog upravitelja s prebivalištem na Urantiji; izuzev u slučaju poremećaja trenutnog sustava uprave planetarnih poslova, on se treba vratiti na Urantiju u istoj ovoj ulozi kroz nešto više od tisuću godina.

93:10.11 Ovo je pripovijed o MakiventiMelkisedeku, jednoj od najjedinstvenijih osoba koje su ikad bile povezane s povješćuUrantije i ličnosti kojoj može biti suđeno da odigra bitnu ulogu u budućim događajima vašeg neobičnog i nekonvencionalnog svijeta.

93:10.12 [Predočio MelkisedekNebadona.]

Back to Top