Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 73 : VRT EDEN

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 73 : VRT EDENPOGLAVLJE 73 : VRT EDEN

73:0.1 KULTURNA dekadentnost i duhovna siromaština koji su nastali kao rezultat Kaligastijinog pada i društvene pometnje koja je za njim uslijedila, nisu bitnije utjecali na fizički i biološki status žitelja Urantije. Organska evolucija ja nastavila ići svojim brzim tijekom, uglavnom neovisno o kulturnom i moralnom nazadovanju koje je uslijedilo za otuđenjem Kaligastije i Daligastije. U ovom su razdoblju planetarne povijesti, prije gotovo četrdeset tisuća godina, Nositelji Života ustanovili da se sa čisto biološkog gledišta razvojni napredak naroda Urantije približio punom potencijalu. Ovo je mišljenje zatim upućeno zboru Melkizedeka koji su se s njim složili, nakon čega je upućena zajednička molba Najvišima Edenije da se na Urantiju pošalje inspekcija koja će odlučiti o eventualnom slanju Materijalnog Sina i Kćerke u cilju biološkog unaprijeđenja.

73:0.2 Zahtjev je upućen Najvišima Edentije zato što su oni, nakon pada Kaligastije i privremenog upražnjenja uprave na Jeruzemu, imali neposrednu upravu nad većinom planetarnih poslova koji su se ticali Urantije.

73:0.3 Na Urantiju je došao Tabamantija, nezavisni upravitelj niza decimalnih ili eksperimantalnih svjetova, koji je po procjeni rasnog napretka ispravno sugerirao da se na Urantiju pošalju Materijalni Sinovi. Kroz nešto manje od stotinu godina nakon ove inspekcije stigli su Adam i Eva, Materijalni Sin i Kćerka lokalnog sustava, koji su se posvetili nastojanju da raspetljaju zamršene poslove ovog svijeta pod karantenom duhovne izolacije, koji je bio ozbiljno unazađen planetarnom pobunom.

1. NAIDI I AMADONITI

73:1.1 Na normalnom planetu dolazak Materijalnog Sina obično najavljuje primicanje veličanstvenog doba izuma, materijalnog napretka i intelektualnog prosvjetljenja. Dok poslijeadamička era za većinu svjetova predstavlja doba bitnog znanstvenog postignuća, ovo nije bio slučaj na Urantiji. Premda su na planetu živjeli fizički pristali ljudi, plemena su i dalje propadala u tami divljaštva i moralne stagnacije.

73:1.2 Deset tisuća godina nakon pobune uništene su praktično sve tekovine knezove administracije; ljudi su bili u tek neznatno boljem stanju nego da ovaj zavedeniSin nikada nije bio na Urantiji. Jedino su Naidi i Amadoniti očuvali tradicije Dalamatije i kulturu Planetarnog Kneza.

73:1.3 Naidi su bili potomci pobunjenih pripadnika Kneževog osoblja, nazvani prema imenu svog prvog vođe Naida, koji je jedno vrijeme predsjedavao Dalamatijskim odborom industrije i trgovine. Amadoniti su bili potomci onih Andonita koji su odlučili ostati vjerni Vanu i Amadonu. "Amadonit" je prije kulturna i religiozna oznaka nego rasno obilježje; u rasnom pogledu Amadoniti su u biti bili Andoniti. "Naid" je istovremeno kulturno i rasno obilježje, jer su Naidi bili osma rasa Urantije.

73:1.4 Naidi i Amadoniti su tradicionalno bili u neprijateljskom odnosu. Njihove su nesuglasice izlazile na površinu svaki put kad su se njihovi potomci pokušali upustili u neko zajedničko poduzeće. Čak i kasnije, pri sprovedbi edenskih poslova, bilo im je teško zajednički surađivati u miru.

73:1.5 Ukratko nakon uništenja Dalamatije, sljedbenici Naida su se podijelili u tri osnovne grupe. Centralna se grupa zadržala u neposrednoj okolici njihovog izvornog doma, blizu rijeka koje napajaju Perzijski zaljev. Istočna grupa se preselila u visinske oblasti Elama, smještene istočno ofEufratove doline. Zapadna se grupa smjestila u centru i okolici sjeveroistočnih sirijskih obala Mediterana.

73:1.6 Ovi su Naidi slobodno stupali u odnose i imali djecu sa sangijskim rasama i ostavili su za sobom moćno potomstvo. Jedan se dio potomaka pobunjenih Dalamatijaca kasnije pridružio Vanu i njegovim vjernim sljedbenicima u zemljama sjeverno od Mezopotamije. Ovdje, u okolini Jezera Van i južne oblasti Kaspijskog mora, Naidi su stupali u veze s Amadonitima i svrstali su se među "silne ljude od starine."

73:1.7 Prethodno dolasku Adama i Eve ove su grupe -- Naidi i Amadoniti -- bile najnaprednije i najkulturnije rase na zemlji.

2. PLANOVI ZA UTEMELJENJE VRTA

73:2.1 Tijekom skoro stotinu godina prije Tabamantijine inspekcije, Van i njegovi suradnici su iz svojih visinskih centara svjetske etike i kulture najavljivali dolazak obećanog Božjeg Sina koji je trebao unaprijediti ljudske rase, poučavati istinu i biti dostojanstveni nasljedniknevjernogKaligastij e. Premda j e većina svjetskih žitelja ovih dana ispoljavala u najboljem slučaju vrlo malo zanimanja za ovo predskazanje, oni koji su bili u neposrednom kontaktu s Vanom i Amadonom uzeli su ova učenja ozbiljno, te su počeli sprovoditi planove za dolazak i smještaj obećanog Sina.

73:2.2 Van je poučio svoje najbliže suradnike o Materijalnim Sinovima na Jeruzemu, ono što je o njima znao prije dolaska na Urantiju. Dobro je znao da ovi Adamički sinovi uvijek žive u jednostavnim ali dražesnim kućama okruženim vrtom te je predložio, osamdeset i tri godine prije dolaska Adama i Eve, da počnu najavljivati njihov dolazak i raditi na pripremi vrta.

73:2.3 Iz svojih visinskih centara i iz šezdeset i jednog raštrkanog utvrđenja, Van i Amadon su sazvali preko tri tisuće vrijednih dobrovoljaca koji su se u svečanom zboru posvetili misiji pripreme za obećanog -- ili ako ništa drugo očekivanog -- Sina.

73:2.4 Van je podijelio svoje dobrovoljce u stotinu grupa, postavio kapetana na čelo svake i imenovao vezivnog oficira pojedinačnih grupa, dok je Amadona učinio svojim osobnim atašeom. Ove su komisije ozbiljno započele preliminarne radove, dok je u isto vrijeme komisija zadužena za utvrđenje lokacije Vrta krenula u potragu za idealnim mjestom.

73:2.5 Premda su Kaligastija i Daligastija izgubili velik dio svoje zle moći, na svaki su način nastojali osujetiti i poremetiti pripreme za utemeljenje Vrta. Ali njihove su zle mahinacije bile uvelikoublažane odanim radom skoro deset tisuća vjernih međubića neumorno posvećenih unaprjeđenju ovog poduzeća.

3. LOKACIJA VRTA

73:3.1 Komisija zadužena za potragu za prikladnim mjestom bila je odsutna skoro tri godine. Konačno je preporučila tri lokacije: prva je bila jedan otok u Perzijskom zaljevu; druga je bila mjesto pored rijeke na kojem jekasnije bio smješten drugi vrt; treća je bila dugi, uski poluotok -- gotovo otok -- koji se pružao prema zapadu s istočnih obala Mediteranskog mora.

73:3.2 Odbor je gotovo jednoglasno odabrao treći prijedlog. Nakon izbora ovog mjesta, proveli su gotovo dvije godine na preseljenju svjetskog kulturnog centra, uključujući drvo života, na ovaj Mediteranski poluotok. Izuzev vrlo male grupe, svi su domaći žitelji mirno napustili poluotok po dolasku Vana i njegove pratnje.

73:3.3 Ovaj je Mediteranski poluotok imao zdravu klimu i ujednačenu temperaturu; vremenske su prilike bile uravnotežene zahvaljujući okolnim planinama i činjenici da je ova oblast praktično bila otok u moru zavučenom u unutrašnjost kopna. Dok je na okolnim planinama obilno kišilo, na području užeg Vrta rijetko je padala kiša. Ali svake noći iz obimne mreže vještačke irigacije, "para se podizala" da osvježi vegetaciju Vrta.

73:3.4 Obalna je linija ovog zemaljskog masiva bila prilično uzvišena, dok je spona s kopnom na najužem dijelu bila široka ništa više nego dvadeset sedam milja. Velika rijeka koja je navodnjavala Vrt silazila je s viših oblasti tekući prema istoku, kroz vrat poluotoka, i odatle preko mezopotamijske nizije do mora na drugoj strani. Rijeku su napajale četiri pritoke koje su primale vodu iz obalnih brda edeničkog poluotoka i ovo su bile "četiri rijeke" koje "tjecaše iz Edena" a koje su kasnije zamijenjene s ograncima rijeka koje su okruživale drugi vrt.

73:3.5 Okolne su planine obilovale dragim kamenjem i metalima, premda je ovome posvećeno vrlo malo pažnje. Osnovna ideja je bila unaprjeđenje vrtlarstva i poljoprivrede.

73:3.6 Moguće da je lokacija koja je izabrana za Vrt predstavljala najljepše mjesto ove vrste na cijelom svijetu koje je štoviše u ovom razdoblju imalo idealne klimatske uvjete. Nije bilo moguće naći drugo mjesto koje bi tako lako postalo rajem botaničkog izražaja. U ovom su se centru okupili najnapredniji predstavnici civilizacije Urantije. Izvan ovih granica, svijet je bio zavijen velom tame, neukosti i divljaštva. Eden je bio svijetla točka Urantije; prirodno je bio san dražesnostii uskoro je postao pjesmom izvanrednog savršenstva botaničke kulture.

4. RADOVI NA UTEMELJENJU VRTA

73:4.1 Uoči dolaska Materijalnih Sinova, bioloških unaprijeditelja, na evolutivni svijet, njihovo prebivalište obično nosi naziv Vrt Eden, kako samo po sebi predstavlja obilježje hortikulturne ljepote i botaničkog veličanstva Edentije, centra zviježđa. Kako je Van bio dobro upoznat s ovim običajima, odlučio je pretvoriti cijeli poluotok u jedan predivni Vrt. Pašnjaci i stočarstvo su bili smješteni na kontinentalnom području koje se nadovezivalo na poluotok. Od životinja u parku su se jedino mogle naći ptice i različite pripitomljene vrste. Van je odredio da Eden bude vrt i jedino vrt. Nije bilo dopušteno zaklati životinju na području vrta. Pri procesu izgradnje, radnici su jeli meso koje je unošeno u Vrt od stada koja su čuvana na kontinentalnom terenu koji se nadovezivao na poluotok.

73:4.2 Prva zadaća je bila izgradnja zidina od opeke koje su odvojile poluotok od kontinenta. Nakon izgradnje zidina, započeo je neometan rad na uljepšanju krajolika i izgradnji kuća.

73:4.3 Zoološki vrt je stvoren podizanjem manjeg zida blizu spoljašnje strane glavnih zidina; tu su smještene različite vrste divljih životinja koje su služile kao zaštita od naprijatelja. Zvjerinjak se sastojao od dvanaest segmenata podjeljenih zidanim stazama koje su vodile do dvanaest kapija Vrta, dok su u centru bili rijeka i priobalni pašnjaci.

73:4.4 Pri izgradnji vrta uposleni su jedino dobrovoljci; nikada nisu korišteni najamni radnici. Dok su radili na Vrtu, čuvali su svoja stada da se prehrane; također su primali priloge u vidu hrane od obližnjih vjernika. I ovo je veliko poduzeće sprovedeno do kraja unatoč teškoćama koje su pratile općesvjetsku pometnju ovog nestabilnog razdoblja.

73:4.5 Međutim, veliko je razočaranje izazvano Vanovim prijedlogom potaknutim neizvjesnošću aktualnog dolaska očekivanog Sina i Kćerke, da se u slučaju odgađanja njihovog dolaska obuči mladi naraštaj da dovrši izgradnju Vrta. Ovo je djelovalo kao priznanje Vanovog pomanjkanja vjere koje je stvorilovelike teškoće i potaklo mnoge da dezertiraju; ali Van je nastavio raditi na svom planu pripremnosti, popunjavajući upražnjena mjesta mlađim dobrovoljcima.

5. PREBIVALIŠTE U VRTU

73:5.1 U centru edeničkog poluotoka izgrađen je predivan kameni hram posvećen Ocu Svih, sveto središte Vrta. Na sjeveru je podignut administrativni centar; na jugu su izgrađene kuće radnika i njihovih obitelji; na zapadu je ostavljeno mjesto za buduće obrazovne institucije očekivanog Sina, dok je "istočno od Edena" izgrađena kuća obećanog Sina i njegovog neposrednog potomstva. Prema arhitektonskim planovima, obezbijeđene su kuće i obilno tlo da se smjesti milion ljudi.

73:5.2 Premda je uoči Adamovog dolaska Vrt bio samo jednom četvrtinom završen, imao je tisuće milja kanala za navodnjavanje i više od dvanaest tisuća milja popločanih staza i puteva. Izgrađeno je nešto više od pet tisuća ciglanih zgrada u različitim sektorima i gotovo nebrojene sadnice drveća i biljaka. U okviru pojedinih stambenih grupa nije moglo biti više od sedam kuća. Unatoč jednostavnom dizajnu, arhitektura je nosila bogato umjetničko obilježje. Putevi i staze su bili dobro izgrađeni, dok je krajolik bio predivan.

73:5.3 U sanitarnom pogledu Vrt je bio daleko napredniji od svih dotadašnjih poduzeća na Urantiji. Strogim poštivanjem sanitarnih odredbi uspjeli su očuvati čistotu pitke vode. Dok su za ovih ranih vremena velike epidemije znale nastati kao rezultat nepoštivanja sanitarnih pravila, Van je postupno uspio uvjeriti svoje suradnike da je bilo jako bitno spriječiti da bilo što upadne u rezervoar koji je snabdijevao pitku vodu Vrta.

73:5.4 Prethodno kasnijoj izgradnji kanalizacijskog sustava, žitelji Edena su savjesno spaljivali sav otpadni ili raspadni materijal. Amadonovi inspektori su svaki dan obilazili naselja tragajući za mogućim uzrocima bolesti. Sve do kasnijih vremena devetnaestog i dvadesetog stoljeća, žitelji Urantije nisu spoznali značaj higijenske prevencije bolesti. Prije poremećaja adamičkog sustava izgrađen je natkriveni splet ciglanih cjevovoda ispod glavnih zidina koji se praznio u rijeku Edena gotovomilju dalje od spoljašnjih ili nižih zidina Vrta.

73:5.5 U vrijeme Adamovog dolaska u Edenu je rasla većina biljaka koje su se mogle naći u ovom dijelu svijeta. Već tada je bitno unaprijeđeno više vrsta voća, žitarica i orahnjača. Dok je ovdje prvo uzgajano mnogo suvremenih vrsta povrća i žitarica, svijet je kasnije izgubio velik broj jestivih biljaka.

73:5.6 Oko pet posto površine vrta je bilo umjetno obrađivano, petnaest posto djelomično, dok je preostali dio ostavljen u više-manje prirodnom stanju, očekajući Adamov dolazak jer su smatrali da je bilo najbolje završiti park prema njegovim planovima.

73:5.7 I tako je Vrt Eden pripremljen za dolazak obećanog Adama i njegove supruge. U svom ondašnjem obliku, vrt bi poslužio na čast svojim žiteljima i da se svijet nalazio u stadiju usavršene administracije i normalne uprave. Adam i Eva su bili jako zadovoljni općim planom Edena, ali su dosta promijenili dizajn svoje kuće.

73:5.8 Premda uljepšanje Vrta još nije bilo završeno u vrijeme Adamovog dolaska, mjesto je već postalo draguljem botaničke ljepote; i već za prvih dana njegovog boravka u Edenu, cijeli je vrt poprimio još savršenije obličje i stekao nove dimenzije ljepote i grandioznosti. Nikad prije niti ikad poslije, Urantija nije imala priliku vidjela tako lijepu i obimnu izložbu vrtlarstva i poljoprivrede.

6. DRVO ŽIVOTA

73:6.1 U centru Edenskog hrama Van je posadio dugo čuvano drvo života, s lišćem za "iscjeljenje nacija" i s plodom koji ga je tako dugo održao u zemaljskom životu. Van je dobro znao da bi Adam i Eva, nakon što dođu na Urantiju u materijalnom obličju, također bili ovisni o ovom daru Edentije radi produženja materijalnog života.

73:6.2 Materijalnim Sinovima na glavnim centrima sustava ne treba drvo života. Jedino u slučaju planetarne repersonifikacije, oni postaju ovisni o ovom suplementu ili nadopunjenju svoje fizičke besmrtnosti.

73:6.3 Dok "drvo od znanja dobra i zla" može biti više slikovi izraz, simbolički naziv koji podrazumijeva mnoštvo različitih ljudskih iskustava, "drvo života" nije mit; onoje stvarno postojalo i dugo vremena raslo na Urantiji. Kad su Najviši Edentije odobrili slanje Kaligastije u ulozi Planetarnog Kneza Urantije u pratnji stotinu državljana Jeruzema kao njegovog administrativnog osoblja, poslali su putem Melkizedeka takozvani žbun Edentije, biljku koja je na Urantiji izrasla u drvo života. Ovaj oblik neinteligentnog života vuče porijeklo s planetarnog centra zviježđa, dok također može rasti na planetarnim centrima lokalnih svemira i nadsvemira kao i na planetima Havone, samo ne na centrima sustava.

73:6.4 Ova superiorna biljka sadrži određene prostorne energije i elemente koji spriječavaju oslobađanje elemenata koji izazivaju starenje životinjskog organizma. Plod drveta života djeluje poput nadkemijske baterije i po apsorpciji tajanstveno oslobađa kozmičku silu koja izaziva produženje života. Dok je ova biljka bila potpuno beskorisna običnim evolutivnim bićima Urantije, bila je iznimno korisna stotini materijaliziranih pripadnika Kaligastijinog osoblja i stotini modificiranih Andonita koji su donirali svoju životnu plazmu u cilju materijalizacije kneževog osoblja I na taj način zauzvrat primili ovaj suplement života koji omogućuje aktiviranje ploda drveta života u cilju beskonačnog produženja egzistencije koja bez ovog sastojka ne može prevazići raspon svojih posve smrtničkih proporcija.

73:6.5 U vrijeme Kneževe vlasti, drvo je raslo iz zemlje u centralnom i kružnom dvorištu Očevog hrama. Kad je izbila pobuna, Van je sa svojim suradnicima presadio drvo iz glavne stabljike u svoj privremeni tabor. Ovaj je edenijski žbun zatim prenesen u njihov planinski tabor gdje su ga Van i Amadon nastavili koristiti više od stotinu pedeset tisuća godina.

73:6.6 Dok je Van sa svojim suradnicima radio na pripremi Vrta za dolazak Adama i Eve, presadio je ovo edenijsko drvo u Vrt Eden, gdje je ponovo raslo u centralnom kružnom dvorištu drugog hrama Oca. Adam i Eva su s vremena na vrijeme jeli njegove plodove u cilju održanja dualnog oblika svog fizičkog života.

73:6.7 Prilikom poremećaja planova Materijalnog Sina, Adamu i njegovoj obitelji nije bilo dopušteno ponijeti sadnicu drveta iz Vrta. Kad su Naidi prodrli u Eden, rečeno im je da bi postali kao "bogovi onaj dan kad okuse s drveta." Na svoje iznenađenje, našli su drvo nezaštićenim. Jeli su slobodno s drvetagodinama, ali im ništa nije pomoglo; ovo je slučaj zbog toga što su bili materijalni smrtnici svijeta; nisu imali obdarenje u svom fizičkom sustavu koje bi djelovalo kao komplement plodu drveta života. Razbjesnjeli su se uvidjevši svoju nesposobnost da izvuku korist od ovog drveta, te su prilikom jednog od svojih međusobnih ratova spalili i hram i drvo; ostao je jedino kameni zid koji je kasnije potopljen. Tako je uništen drugi hram Oca.

73:6.8 Od ovog je časa svako biće Urantije moralo proći prirodnim tijekom života i smrti. Adam, Eva, njihova djeca i unučad kao i njihovi supruzi su s vremenom svi podlijegli smrti i postali dijelom uzlaznog programa lokalnog kozmosa, gdje nakon materijalne smrti slijedi prelazak na "svijetove mnogih stanova."

7. SUDBINA EDENA

73:7.1 Nakon što je Adam napustio prvi vrt, naselili su ga Naidi, Kutidi i Suntidi. Kasnije je postao prebivalištem sjevernih Naida koji su se protivili suradnji s Adamitima. Kroz gotovo četiri tisuće godina nakon što je Adam otišao iz Vrta, u njemu su živjeli ovi Naidi, pripadnici niže rase, nakon čega je kao posljedica žestoke aktivnosti okolnih vulkana i potapanja sicilijske kopnene veze s Afrikom potonulo istočno tlo Mediteranskog mora koje je za sobom povuklo cijeli edenski poluotok. Istovremeno s ovim velikim potopom, značajno je uzvišena obalna linija istočnog Mediterana. I bio je to kraj najljepše prirodne tvorevine koja je ikad postojala na Urantiji. Potapanje nije bilo iznenadno; prošlo je više stotina godina do potpunog potopa cijelog poluotoka.

73:7.2 Ovaj se nestanak Vrta ne može na bilo koji način protumačiti kao rezultat pobačaja božanskih planova ili rezultat grešaka Adama i Eve. Dok smatramo da edenski potop nije ništa drugo nego posve prirodna pojava, djeluje nam da se ovaj potop trebao poklopiti s razdobljem kad su trebale biti nakupljene dovoljne rezerve ljubičaste krvi koje su po dostignuću ovog zacrtanog broja trebale napustiti Vrt i posvetiti se radu na rehabilitaciji svjetskih naroda.

73:7.3 Melkizeci su savjetovali Adamu da ne počinje s programom unaprjeđenja i miješanja rasa dok njegova obitelj ne dostigne pola milijuna pripadnika. Vrt nikad nije trebao biti prebivalište Adamida. Oni su trebali postati emisari novog života cijelom svijetu; trebali su biti mobilizirani u cilju nesebičnog podarenja nove krvi svjetskim rasama kojima je ovaj dar očajnički trebao.

73:7.4 Uputstva koja su Melkizedeci dali Adamu podrazumijevala su utemeljenje rasnih, kontinentalnih i odjeljenskih centara pod nadzorom njegovih neposrednih sinova i kćeri, dok su on i Eva trebali raditi kao savjetnici ovih brojnih svjetskih centara i koordinatori projekta biološkog i intelektualnog unaprijeđenja i moralne rehabilitacije.

73:7.5 [Predočio Solonije, serafski "glas Edena."]

Back to Top