Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 72 : VLADA SUSJEDNOG PLANETA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 72 : VLADA SUSJEDNOG PLANETAPOGLAVLJE 72 : VLADA SUSJEDNOG PLANETA

72:0.1 UZ DOZVOLU Lanaforga i uz odobrenje Najviših Edentije, ja sam ovlašten ispričati nešto o društvenom, moralnom i političkom životu najnaprednije ljudske rase koja živi na ne tako dalekoj planeti koja pripada sustavu Satanije.

72:0.2 Od svih satanijskih svjetova koja su postali izolirani zbog sudjelovanja u Luciferovoj pobuni, ovaj planet je doživio povijest najviše poput Urantije. Sličnost dviju sfera nedvojbeno objašnjava zašto je odobrena dozvola za ovu izvanrednu prezentaciju, jer to je neobično da sustavni vladar da pristanak za pripovijedanje jednom planet o poslovima drugog.

72:0.3 Ovaj planet, poput Urantije, bio je zaveden od strane njegovog nelojalnog Planetarnog Kneza prilikom Luciferove pobune. Planet je dobio Materijalnog Sina ubrzo nakon što je Adam došao na Urantiju, i taj Sin je također doživio neuspjeh, što je ostavilo ovu sferu izoliranu, jer Sudbeni Sin nikada nije darovan njegovim smrtničkim rasama.

1. KONTINENTALNA NACIJA

72:1.1 Bez obzira na sve te planetarne nedostatke, vrlo superiorna civilizacija se razvija na izoliranom kontinentu veličine Australije. Ova nacija broji oko 140 milijuna ljudi. Njegovi su ljudi mješovite rase, pretežno plave i žute, a imaju nešto veći udio ljubičaste rase od takozvane bijele rase Urantije. Ove različite rase još uvijek nisu u potpunosti izmiješane, ali one se druže i druženje je vrlo prihvatljivo. Prosječna dužina života na ovom kontinentu je sada devedeset godina, petnaest posto više nego bilo koji drugi narod na toj planeti.

72:1.2 Industrijski mehanizam ove nacije uživa određenu veliku prednost koja proizlazi iz jedinstvene topografije kontinenta. Visoke planine, na kojima teške kiše padaju osam mjeseci u godini, nalaze se u samom središtu zemlje. Ovaj prirodni aranžman favorizira korištenje vodnih snaga i uveliko olakšava navodnjavanje sušnije zapadne četvrtine kontinenta.

72:1.3 Ti ljudi su samoodrživi, to jest, mogu živjeti na neodređeno vrijeme bez uvoza bilo čega od okolnih naroda. Imaju bogate prirodne resurse, dok su znanstvenim tehnikama naučili nadoknaditi to što im nedostaje u životnim potrepštinama. Oni uživaju živu domaću trgovinu, ali imaju malo vanjske trgovine zahvaljujući univerzalnom neprijateljstvu njihovih manje progresivnih susjeda.

72:1.4 Ovaj kontinentalni narod, uopćeno, slijedi evolucijski trend planeta: Razvoj od plemenskog stadija do pojave jakih vladara i kraljeva potrajao je tisućama godina. Za tim bezuvjetnim vladarima slijedili su mnogi različiti oblici vladanja - od neuspjele republike, komunalne države i beskonačnog broja diktatora koji su došli i prošli. Taj razvoj se nastavio do prije pet stotina godina, kada je tijekom perioda političkog vrijenja, jedan moćni diktator- triumvir ove nacije imao promjenu srca. Diktator se dobrovoljno odrekao vlasti pod uvjetom da jedan drugi vladar, beskrupulozniji od preostala dva, također uprazni svoju diktaturu. Tako se suverenitet kontinenta našao u rukama jednog vladara. Ujedinjena država je napredovala pod jakom monarhističkom vlašću za više od sto godina, tijekom kojih je razvila majstorsku povelju slobode.

72:1.5 Kasniji prijelaz iz monarhije u parlamentarni oblik vlasti je bio postupan, a preostali kraljevi koji su ostali kao puke društvene ili sentimentalne figure, konačno su nestali prilikom prekida muške linije.tijekom kojih je došlo do kontinuiranog napredovanja prema upravnim vještinama o kojima se spremamo govoriti, a posljednja kretanja u razvoju industrijskih i političkih domena ostvarena su tek u prošlom desetljeću.

2. POLITIČKA ORGANIZACIJA

72:2.1 Ovaj kontinentalni narod je sada predstavnik vlade sa centralno smještenim nacionalnim kapitalom. Središnja uprava se sastoji od jake federacije koja ubraja sto relativno slobodnih država. Te države biraju svoje guvernere i zakonodavstva na deset godina, i nitko se ne kandidira za reizbor. Državni suci se imenuju doživotno od strane njihovih zakonodavnih tijela, koja se sastoje od po jednog predstavnika za svaku stotinu tisuća građana.

72:2.2 Postoji pet različitih vrsta gradske vlasti, ovisno o veličini grada, ali gradovima nije dozvoljeno da imaju više od milijun stanovnika. U cjelini, ti općinski upravni programi su vrlo jednostavni, izravni i ekonomični. Malom broju pozicija gradske uprave entizijastično teže najplemenitiji redovi građana.

72:2.3 Savezna vlada obuhvaća tri koordinacijska odjela: izvršni, zakonodavni i sudski. Savezni izvršni vladar se bira svakih šest godina na općim teritorijalnim izborima. On nema pravo za ponovni izbor, osim na prijedlog najmanje sedamdeset pet državnih zakonodavnih tijela koja se moraju složiti sa svojim državnim guvernerima, a i onda ima pravo samo za jedan mandat. Njegovi savjetnici su superkabinet koji se sastoji od svih živih bivših glavnih rukovoditelja.

72:2.4 Zakonodavna podjela obuhvaća tri kuće:

72:2.5 1. Gornji dom se odabire glasanjem industrijskih, profesionalnih, poljoprivrednih i drugih skupina radnika u skladu s njihovom gospodarskom funkcijom.

72:2.6 2. Donji dom se odabire glasanjem određenih organizacija društva koje obuhvaćaju društvene, političke i filozofske grupe koje nisu uključene u industriju ili u profesionalna zanimanja. Svi građani u dobrom stajanju sudjeluju u izboru obje klase predstavnika, ali oni su različito grupirani, ovisno o tome da li se izbor odnosi na gornji ili donji dom.

72:2.7 3. Treći dom - dom starijih državnika - obuhvaća veterane građanskih službi i uključuje brojne ugledne osobe koje imenuje izvršni direktor, regionalni (subfederalni) rukovoditelji, predsjednik vrhovnog suda i predsjedavajući službenici iz bilo kojeg od ostalih zakonodavnih domova. Broj članova ove grupe je ograničen na sto, a oni se biraju većinskim glasom od starijih državnika. Članstvo je za cijeli život i kada se oslobodi radno mjesto, osoba koja dobije najveći broj glasačkih listića među nominiranim kandidatima je time s pravom izabrana. Opseg rada ovog tijela je isključivo savjetodavni, ali to je moćni regulator javnog mnijenja koji ispoljava snažan utjecaj na sve grane vlasti.

72:2.8 Velik dio federalnog upravnog rada obavlja deset regionalnih (subfederalalnih) vlasti, a u svaku asocijaciju ulazi deset država. Spomenute regionalne podjele su u cijelosti sprovedene u izvršnim i upravnim organima, a nemaju ni zakonodavne ni sudske funkcije. Deset regionalnih rukovoditelja su osobni opunomoćenici saveznog izvršnog direktora, a njihov mandat traje istodobno s njegovim — šest godina. Savezni vrhovni sud odobrava imenovanje ovih deset regionalnih rukovoditelja, i dok oni ne mogu biti ponovno imenovani, oni koji odlaze u mirovinu automatski postaju suradnici i savjetnici svojih nasljednika. Inače, ovi regionalni šefovi biraju svoje kabinete upravnih službenika.

72:2.9 Ova nacija ima dva osnovna sudska sustava - sudove zakona i socioekonomske sudove. Sudovi zakona obavljaju svoje djelatnosti na sljedeće tri razine:

72:2.10 1. Manji sudovi općinske i mjesne nadležnosti, na čije se odluke može uložiti žalba na visokim državnim sudovima.

72:2.11 2. Državni vrhovni sudovi, čije su odluke konačne u svim stvarima koje nisu vezane za saveznu vladu ili ugroženost građanskih prava i sloboda. Regionalni rukovoditelji su ovlašteni neodložno donijeti bilo koji slučaj pred savezni vrhovni sud.

72:2.12 3. Savezni vrhovni sud — visoki sud za rješavanje nacionalnih svađa i žalbenih slučajeva koji dolaze iz državnih sudova. Ovaj vrhovni sud se sastoji od dvanaest muškaraca starijih od četrdeset i ispod sedamdeset pet godina starosti koji su služili dvije ili više godina na nekom državnom sudu, a koje imenuje na tu visoku poziciju glavni izvršni direktor s većinskim odobrenjem njegovog superkabineta i trećeg doma u zakonodavnoj skupštini. Sve odluke ovog vrhovnog pravosudnog tijela se donose sa najmanje dvije trećine glasova.

72:2.13 Socioekonomski sudovi djeluju u sljedeća tri odjela:

72:2.14 1. Roditeljski sudovi, povezani sa zakonodavnim i izvršnim odjelima obiteljskog i društvenog sustava.

72:2.15 2. Obrazovni sudovi — pravna tijela povezana s državnim i regionalnim školskim sustavima kao i sa izvršnim i zakonodavnim granama obrazovnog administrativnog mehanizma.

72:2.16 3. Industrijski sudovi — imaju nadležnosti i punu ovlast za rješavanje svih ekonomskih nesporazuma.

72:2.17 Savezni vrhovni sud ne sudi o socioekonomskim slučajevima osim ako ga pokrene tri-četvrtinska većina glasova treće zakonodavne grane nacionalne vlade, doma starijih državnika. Inače, sve odluke roditeljskih, obrazovnih i industrijskih visokih sudova su konačne.

3. OBITELJSKI ŽIVOT

72:3.1 Na ovom kontinentu je protiv zakona da dvije obitelji žive pod istim krovom. A budući da su grupne nastambe zabranjene, većina stambenih zgrada je srušena. No, još uvijek nevjenčani žive u klubovima, hotelima i drugim grupnim nastambama. Najmanja dopuštena parcela za domaćinstvo mora imati najmanje četiri i pol tisuća četvornih metara zemljišta. Svo zemljište i druga imovina koja se koristi za kućne potrebe je oslobođena poreza do deset puta veličine minimalne parcele.

72:3.2 Obiteljski život tog naroda uveliko je napredovao tijekom posljednjeg stoljeća. Sudjelovanje roditelja, i očeva i majki, u roditeljskim školskim aktivnostima kulturnog uzdizanja djece je obvezno. Čak i zemljoradnici koji žive na udaljenim selima sudjeluju u ovim aktivnostima dopisno, a primaju usmene upute u obližnjim centrima svakih deset dana — svaka dva tjedna, kako se tjedan sastoji od pet dana.

72:3.3 Prosječan broj djece u svakoj obitelji je pet, i oni su pod punim nadzorom roditelja ili, u slučaju smrti jednog ili oba roditelja, pod nadzorom skrbnika koje postavljaju roditeljski sudovi. Smatra se velikom čašću za bilo koju obitelj primiti skrbništvo nad potpunim siročetom. Konkurentski ispiti se održavaju između roditelja i siroče se dodijeljuje u dom onih koji pokazuju najbolje roditeljske kvalifikacije.

72:3.4 Ti ljudi smatraju da je dom osnovna institucija njihove civilizacije. Očekuje se da će najvredniji dio dječjeg obrazovanja i osobnog treninga koji vodiod roditelja i kod kuće, a očevi posvećuju gotovo isto toliko pozornosti dječjoj kulturi i obrazovanju kao što to čine majke.

72:3.5 Sva nastava o seksu provodi se u kući od strane roditelja ili zakonskih skrbnika. Moralnu pouku nude nastavnici tijekom odmora u školskim radionicama, ali to nije slučaj sa vjeronaukom, koji se smatra isključivom privilegijom roditelja, a religija se gleda kao sastavni dio obiteljskog života. Isključivo religiozna uputa se daje javno samo u hramovima filozofije, a isključivo religijske institucije kao što su crkve na Urantiji nisu se razvile među ovim narodom. U njihovoj filozofiji, religija je nastojanje da poznaju Boga i da očituju ljubav prema svojim bližnjima kroz služenje tim bližnjima, ali taj sentiment ne obilježava religijski status drugih naroda na ovom planetu. Religija je tako u potpunosti obiteljska stvar među tim ljudima i ne postoje javna mjesta posvećena isključivo vjerskom okupljanju. Politički, crkva i država, kako to na Uranitji imate običaj reći, su u potpunosti odvojene, ali interesantno je preklapanje religije i filozofije.

72:3.6 Do prije dvadesetak godina duhovni učitelji (usporedivi sa svećenicima Urantije), koji posjećuju svaku obitelj periodično i ispituju djecu da utvrde da su propisno upućena od strane roditelja, bili su pod državnim nadzorom. Ovi duhovni savjetnici i ispitivači su sada pod upravom novostvorene Zaklade Duhovnog Napretka, institucije koja se podržava dobrovoljnim prilozima. Možda se ova institucija ne može dalje razvijati sve do dolaska Rajskog Sudbenog Sina.

72:3.7 Djeca pravno podliježu njihovim roditeljima do petnaeste godine, kada se održava prva inicijacija u građansku odgovornost. Nakon toga, svakih pet godina za pet uzastopnih razdoblja održavaju se slične javne vježbe za takve dobne skupine prilikom kojih se smanjuju njihove obveze prema roditeljima, dok se Pravo glasa se dodjeljuje u dvadesetoj godini, pravo na sklapanje braka bez pristanka roditelja se ne dodjeljuje do dvadeset pet, a djeca moraju napustiti dom s navršenih trideset godina.

72:3.8 Zakoni braka i razvoda su jedinstveni u cijeloj naciji. Brak prije dvadesete — primitka prava glasa — nije dopušten. Dozvola za brak se dodijeljuje nakon godinu dana obavijesti o namjeri i nakon što oboje, mladenka i mladoženja, predstave uvjerenje da su propisno upućeni u obiteljskim školama u svezi s obvezama bračnog života.

72:3.9 Propisi razvoda braka su ponešto labavi, ali parovi ne mogu primiti uredbe o razdvajanju koje izdaju obiteljski sudovi, do prije godinu dana nakon zabilježene prijave, a godina dana na ovom planetu je znatno duža nego na Urantiji. Bez obzira na zakonodavnu jednostavnost razvoda, trenutna stopa razvoda iznosi samo jednu desetinu stope koja vlada među civiliziranim rasama Urantije.

4. OBRAZOVNI SUSTAV

72:4.1 Obrazovni sustav ove nacije je obvezan i koobrazovan u predfakultetskim školama koje učenik pohađa od pet do osamnaest godina. Te škole su znatno drugačije od onih na Urantiji. One nemaju učionica, posvećuju se samo jednom studiju u isto vrijeme, a nakon prve tri godine svi učenici postaju asistenti učitelja i podučavaju one ispod njih. Knjige se koriste samo kako bi osigurali informacije koje će pomoći u rješavanju problema koji se javljaju u školskim radionicama i na školskim farmama. Velik dio namještaja koji se koristi, te mnogi mehanički izumi — ovo je veliko doba izuma i mehanizacije — proizvedeni su u tim radionicama. Uz svaku radionicu nalazi se radna biblioteka u kojoj učenik može konzultirati prikladne priručnike. Poljoprivreda i hortikultura se također proučavaju tijekom cijelog obrazovnog razdoblja na velikim poljoprivrednim gospodarstvima u susjedstvu svake lokalne škole.

72:4.2 Maloumni se obrazuju samo u poljoprivredi i stočarstvu, te se obvezuju na život na posebnim skrbničkim kolonijama gdje su odvojeni po spolu radi sprječavanja roditeljstva, koje je uskraćeno svim maloumnim. Ove restriktivne mjere su uvedene prije sedamdeset pet godina; odluke o ovim pitanjima donose roditeljski sudovi.

72:4.3 Svatko uzima jedan mjesec odmora svake godine. Predfakultetske škole traju devet od deset mjeseci u godini, a odmor se provodi s roditeljima ili prijateljima u putovanju. Putovanje je dio obrazovnog programa za odrasle i nastavlja se tijekom cijelog života, a sredstva se prikupljaju istim metodama kao i sredstva starosnog osiguranja.

72:4.4 Jedna četvrtina školskog vremena posvećena je igranju - natjecateljskoj atletici — a učenici napreduju u tim natjecanjima od lokalnih, preko državnih i regionalnih, do nacionalnih ispita vještine i snage. Isto tako, govornička i glazbena natjecanja, kao i natjecanja iz znanosti i filozofije, zaokupljaju pozornost učenika iz nižih društvenih odjeljaka sve do natjecanja za nacionalne počasti.

72:4.5 Školska uprava je replika nacionalne vlade sa tri povezane grane, a nastavno osoblje funkcionira kao treći ili savjetodavni zakonski odjeljak. Glavni cilj obrazovanja na ovom kontinentu je da učini svakog učenika samohranim građaninom.

72:4.6 Svako dijete koje diplomira iz predfakultetskog školskog sustava sa osamnaest godina je vješt majstor. Tada počinje proučavanje knjiga i usvajanje specijaliziranog znanja, bilo u školama ili na fakultetima za odrasle. Kada briljantan učenik dovrši svoje školovanje prije roka, on primakao nagradu vrijeme i sredstva koja može posvetiti nekom dragom projektu po vlastitom izboru. Cijeli obrazovni sustav je osmišljen kako bi adekvatno trenirao individuu.

5. INDUSTRIJSKA ORGANIZACIJA

72:5.1 Industrijska situacija ovoga naroda je daleko od njihovih ideala; kapital i radna snaga još uvijek nailaze na poteškoće, ali oboje postaju usklađeni planu iskrene suradnje. Na ovom jedinstvenom kontinentu radnici sve više postaju dioničari u svim industrijskim odnosima; svaki inteligentan radnik polako postaje mali kapitalist.

72:5.2 Društveni antagonizmi se gube i dobra volja raste brzo. Nisu se javili ozbiljni ekonomski problemi od ukidanja robovlasništva (prije više od stotinu godina), budući da je ova prilagodba izvršena postupnim oslobađanjem od dva posto svake godine. Oni robovi koji su zadovoljavajuće prošli mentalne, moralne i fizičke ispite, su dobili državljanstvo.Mnogi od ovih naprednih robova su bili ratni zarobljenici ili djeca tih zarobljenika. Prije pedesetak godina deportirali su posljednje od svojih inferiornih robova, a nedavno su se posvetili smanjenju broja degeneriranih i neadekvatnih klasa društva.

72:5.3 Ti ljudi nedavno su razvili nove tehnike za usklađenje industrijskih nesporazuma i za korekciju ekonomskih zloporaba koje predstavljaju bitna poboljšanja u odnosu na starije metode rješavanja takvih problema. Nasilje je zabranjeno kao postupak u prilagođavanju bilo osobnih ili industrijskih razlika. Plaće, dobiti i drugi ekonomski problemi nisu strogo regulirani, ali su općenito pod kontrolom industrijskih zakonodavnih tijela, a svi nesporazumi koji izrastaju iz industrije iznose se pred industrijske sudove.

72:5.4 Industrijski sudovi su stari samo trideset godina, ali vrlo uspješno funkcioniraju. Najnoviji razvoj događaja predviđa da u buduće industrijski sudovi trebaju podijeliti pravnu naknadu u tri kategorije, kao:

72:5.5 1. Zakonska kamatna stopa na uloženi kapital.

72:5.6 2. Razumna plaća za sposobnosti koje se upošljavaju u industrijskim operacijama.

72:5.7 3. Poštena i pravična plaća za rad.

72:5.8 Ti uvjeti prvo moraju biti ispunjeni u skladu s ugovorom, a ako dođe do smanjene dobiti, sve strane moraju srazmerno sudjelovati u prolaznom smanjenju. I nakon toga svaka zarada koja je veća od ovih fiksnih troškova smatrat će se dividendom i mora biti ravnomjerno podijeljena imeđu tri kategorije: kapitala, sposobnosti i rada.

72:5.9 Svakih deset godina regionalni rukovoditelji prilagođavaju i dekretom mijenjaju zakoniti broj radnih sati. Industrija sada posluje u sakladu s tjednom od pet dana, četiri radna i jedan za rekreaciju. Ti ljudi rade šest sati svaki radni dan i slično studentima, devet mjeseci u godini od deset. Odmor obično provode u putovanju i s nedavno razvijenim novim metodama prijevoza, cijela nacija je odana putovanje. Klima pogoduje putovanju oko osam mjeseci u godini, i oni maksimalno koriste mogućnosti koje im stoje na raspolaganju.

72:5.10 Prije dvije stotine godina profit je bio motiv koji je posve dominao u industriji, ali danas njegovo mjesto brzo zauzimaju drugi i viši pokretački motivi. Natjecateljstvo je ozbiljno na ovom kontinentu, ali uglavnom je preneseno iz industrije na igru, vještine, znanstvena dostignuća i intelektualna postignuća. Najaktivnije je u društvenoj službi i upravnoj odanosti. Među tim ljudima javna služba brzo postaje glavni cilj ambicije. Najbogatiji čovjek na kontinentu radi šest sati dnevno u uredu njegove tvornice i onda žuri u lokalnu podružnicu škole državništva, gdje se nastoji kvalificirati za javnu službu.

72:5.11 Rad postaje sve više cijenjen na ovom kontinentu i svi radno sposobni građani stariji odosamnaest godina, rade bilo kod kuće ili na farmama, u nekoj priznatoj industriji, na javnim radovima koji primaju privremeno nezaposlene, ili pak u zboru obveznih radnika u rudnicima.

72:5.12 Ovi ljudi također počinju poticati novi oblik društvenog gađenja — gađenje prema neradu i prema nezarađenom bogatstvu. Polako ali sigurno osvajaju oni svoje strojeve. U prošlosti oni su se, također, borili za političku slobodu i naknadno za ekonomsku slobodu. Sada oni ulaze u vrijeme uživanja i jedne i druge i osim toga, oni počinju cijeniti svoje dobro zarađeno slobodno vrijeme, koje posvećuju povećanju samoostvarenja.

6. STAROSNO OSIGURANJE

72:6.1 Ova nacija ulaže bitna nastojanja kako bi zamijenila milostinju koja uništava samopoštovanje nekim oblikom dostojanstvenog vladinog osiguranja koje daje jamstvo sigurnosti u starosti. Ovaj narod osigurava svakom djetetu obrazovanje i svakom čovjeku posao; dakle, može se uspješno provesti takvo osiguranje za zaštitu nemoćnih i ostarjelih.

72:6.2 Među tim narodom svi se moraju povući iz plaćenog radnog odnosa s navršenih šezdeset pet godina osim ako imaju dopuštenje državnog radničkog povjerenika da ostanu na poslu do sedamdesete godine. Ovo starosno ograničenje ne odnosi se na državne službenike ili filozofe. Fizički hendikepirane osobe ili trajni invalidi mogu doći na listu umirovljenika u svako doba po nalogu suda i s potpisom mirovinskog povjerenika regionalne vlade.

72:6.3 Sredstava za starosnu mirovinu su izvedena iz četiri izvora:

72:6.4 1. Jednodnevna zarada koju savezna vlada prikuplja svakog mjeseca u tu svrhu, a u ovoj zemlji svatko radi.

72:6.5 2. Ostavština — mnogi bogati građani ostavljaju sredstava za ovu namjenu.

72:6.6 3. Zarada od obveznog rada u državnim rudnicima. Nakon što radni obveznici podmire sredstva za svoje uzdržavanje i stave na stranu svoje umirovljeničke doprinose, sav višak profita od njihovog rada ulazi u ovaj mirovinski fond.

72:6.7 4. Prihodi od prirodnih resursa. Sva prirodna bogatstva na kontinentu održavaju se kao društveno vlasništvo od strane savezne vlade, a prihod od toga se koristi u socijalne svrhe, kao što su prevencija bolesti, obrazovanje genija, te troškovi posebno obećavajućih pojedinaca u državnim školama. Jedna polovica prihoda od prirodnih resursa ide u fond za starosnu mirovinu.

72:6.8 Iako državne i regionalne aktuarske zaklade nude mnoge oblike zaštitnog osiguranja, starosnim mirovinama isključivo upravlja savezna vlada kroz deset regionalnih odjela.

72:6.9 Ovi državni fondovi su odavno pod poštenom upravom. Poslije veleizdaje i ubojstva, sudovi izriču najtežu kaznu za djela izdaje povjerenja javnosti. Socijalna i politička nevjera se sada gledaju kao najgnusniji od svih zločina.

7. OPOREZIVANJE

72:7.1 Savezna vlada zauzima zaštitni stav samo u upravi starosne mirovine i njegovanju genija i kreativne originalnosti; državne vlade se tek malo više bave građanima pojedincima, a lokalne vlasti su puno više očinske ili socijalističke. Grad (ili neki dio grada) bavi se s takvim pitanjima kao što su zdravlje, sanitarije, građevinski propisi, održavanje fasada i parkova, opskrba vodom, rasvjeta, grijanje, rekreacija, glazba i komunikacija.

72:7.2 U svim industrijama prva je pozornost data zdravlju; određene faze fizičkog blagostanja se smatraju industrijskim i društvenim povlasticama, a individualni i obiteljski zdravstveni problemi su pitanja koja su samo osobna. U medicini, kao i u svim drugim čisto osobnim pitanjima, vlada se sve više nastoji suzdržati od uplitanja.

72:7.3 Gradovi nemaju moć oporezivanja, niti oni mogu ići u dug. Oni dobivaju po glavi naknadu iz državne riznice i moraju dopuniti račun prihodom od zarade društvenih poduzeća i licenciranjem različitih komercijalnih aktivnosti.

72:7.4 Objekti brzog prometa, koji čine praktičkim veliko proširenje gradova, su pod općinskom kontrolom. Gradske vatrogasne postrojbe su financirane od strane protupožarnih zaklada i zaklada osiguranja, a sve zgrade, u gradu i na selu, su vatrootporne — već više od sedamdeset pet godina.

72:7.5 Ne postoje općinski imenovani mirovni službenici; policijske snage su održavane od strane državnih vlada. U ovom odjelu su zaposleni gotovo u cijelosti nevjenčani muškarci između dvadeset pet i pedeset godina. Većina država nameće prilično težak porez neženjama, od kojeg se oslobađaju svi koji rade u državnoj policiji. U prosjeku državne policijske snage sada imaju samo jednu desetinu veličine od prije pedeset godina.

72:7.6 Postoji malo ili nimalo ujednačenost u shemi oporezivanja između stotinu relativno slobodnih i suverenih država, kako se ekonomski i drugi uvjeti uveliko razlikuju u različitim dijelovima kontinenta. Svaka država ima deset temeljnih ustavnih odredaba koje se ne mogu mijenjati, osim uz pristanak saveznog vrhovnog suda, a jedan od tih članaka sprječava ubiranje poreza od više od jedan posto na vrijednost bilo koje imovine u jednoj godini, a domaćagazdinstva, bilo u gradu ili na zemlji, su izuzeta.

72:7.7 Savezna vlada ne može ići u dug, a potreban je pozitivan referendum od tri četvrtine građana prije nego što bilo koja država može posuditi, osim za potrebe rata. Budući da se savezna vlada ne može zaduživati, u slučaju rata Nacionalno Vijeće Obrane je ovlašteno za procjenu stanja novca, kao i potrebe za vojnicima i materijalom. Ali dug se ne može vraćati za više od dvadeset pet godina.

72:7.8 Prihodi za potporu savezne vlade proizlaze iz ovih pet izvora:

72:7.9 1. Uvoznih carina. Sav uvoz podliježe tarifi koja ima za svrhu zaštitu standarda življenja na ovom kontinentu, koji je daleko iznad standarda bilo koje druge nacije na planeti. O ovim tarifama odlučuje najviši industrijski sud nakon što oba doma industrijskog kongresa ratificiraju preporuke izvršnog direktora ekonomskih poslova, kojeg zajednički imenuju ta dva zakonodavna tijela. Gornji industrijski dom odabiru radnici, a donji vlasnici kapitala.

72:7.10 2. Autorskih naknada. Savezna vlada potiče izume i originalna ostvarenja u deset regionalnih laboratorija, potičući djelovanje svih vrsta genija — umjetnika, autora i znanstvenika — i zaštitu njihovih patenata. Zauzvrat vlada ubire jednu polovicu dobiti koja se ostvaruje od svih takvih izuma i kreacija, da li se odnose na strojeve, knjige, umjetnost, biljke ili životinje.

72:7.11 3. Poreza na nasljedstvo. Savezna vlada nameće inkrementalni porez na nasljedstvo od jednog do pedeset posto, ovisno o veličini posjeda kao i drugim uvjetima.

72:7.12 4. Vojne opreme. Vlada zarađuje znatan iznos od iznajmljivanja vojne i pomorske opreme za komercijalnu i rekreacijsku uporabu.

72:7.13 5. Prirodnih resursa. Prihodi od prirodnih resursa, kada nisu u potpunosti potrebni za određene svrhe imenovane u povelji savezne državnosti, ulaze u državnu riznicu.

72:7.14 Federalna sredstava, osim ratnih sredstava, kojima raspolaže Nacionalno Vijeće Obrane, vuku porijeklo iz gornjeg zakonodavnog doma u suglasnosti s donjim domom i uz odobrenje glavnog izvršnog direktora, te uz konačnu potvrdu komisije saveznog proračuna koja broji sto članova. Članove ove komisije nominiraju državni guverneri, a biraju ih državni zakonodavci da služe dvadeset četiri godine, dok se četvrtina bira svakih šest godina. Svakih šest godina ovo tijelo, sa tri-četvrtinskim glasovanjem, bira jednog od svojih članova kao glavnog, i on time postaje direktor-kontrolor savezne riznice.

8. POSEBNA SVEUČILIŠTA

72:8.1 Pored obveznog programa osnovnog obrazovanja koji se proteže u dobi od pete do osamnaeste godine, održavaju se posebne škole kako slijedi:

72:8.2 1. Škole državništva. Ove škole su podijeljene u tri klase: nacionalne, regionalne i državne. Javni službenici ove nacije su grupirani u četiri skupine.Prva grupa javnog povjerenstva odnosi se prvenstveno na državnu upravu, a svi diplomci iz ove skupine moraju položiti ispite kako regionalnih tako i nacionalnih škola državništva. Pojedinci mogu prihvatiti političke, izborne ili imenovane dužnosti u drugoj ligi nakon što diplomiraju iz bilo koje od deset područnih škola državništva; a primaju dužnosti koje su vezane uz odgovornosti u regionalnoj upravi i državnim vladama. Treći odjel uključuje državne odgovornosti, i takvi službenici moraju imati samo diplomu državničkog stupnja. Primatelji četvrte i posljednje klase dužnosti ne mora imati diplomu iz državništva, kako su svi koji primaju ove dužnosti u cijelosti imenovani. Oni predstavljaju osobe koje služe na nižim pozicijama kao asistenti, sekretari i tehnički povjerenici koji su oslobođeni od dužnosti u raznim učenim profesijama u državnim administrativnim kapacitetima.

72:8.3 Sudije manjih i državnih sudova primaju svoje diplome iz državnih škola državništva. Suci nadležnih sudova koji odlučuju o društvenim, obrazovnim i industrijskim pitanjima primaju diplome iz područnih škola. Suci saveznog vrhovnog suda moraju primiti diplome iz svih tih škola državništva.

72:8.4 2. Škole filozofije. Ove škole su pripojene hramovima filozofije i više ili manje povezane s religijom kao javnom funkcijom.

72:8.5 3. Institucije znanosti. Ove tehničke škole su koordinirane s industrijom a ne s obrazovnim sustavom, te su organizirane u petnaest odjeljaka.

72:8.6 4. Škole za stručno usavršavanje. Ove posebne institucije pružaju tehničku obuku za razne učene profesije, a ima ih dvanaest.

72:8.7 5. Vojne i pomorske škole. U neposrednoj blizini nacionalnog sjedišta i na dvadeset pet obalnih vojnih centara održavaju se institucije posvećene vojnoj obuci građana dobrovoljaca od osamnaest do trideset godina starosti. Pristanak roditelja je potreban prije dvadeset pete godine da se dobije ulaz u te škole.

9. PLAN OPĆEG PRAVA GLASA

72:9.1 Iako su kandidati za sve javne urede ograničeni na diplomante državnih, regionalnih ili federalnih škola državništva, progresivne vođe ovog naroda su otkrile ozbiljnu slabost u svojem planu općeg prava glasa i prije pedesetak godina napravili su ustavnu odredbu kojom su modificirali shemu glasovanja kako bi obuhvatila sljedeće značajke:

72:9.2 1. Svaki muškarac i žena sa dvadeset i više godina imaju jedan glas. Nakon ostvarenja te dobi, svi građani moraju prihvatiti članstvo u dvije glasačke skupine: Oni će se pridružiti prvoj skupini u skladu s njihovim gospodarskim funkcijama — industrijskim, stručnim, poljoprivrednim ili trgovinskim. U drugu skupinu će ući po njihovim političkim, filozofskim i socijalnim sklonostima. Svi radnici tako pripadaju nekoj skupini ekonomske franšize, a ova obrtništva, slično neekonomskim udrugama, su regulirana u nacionalnoj vladi sa svojom trostrukom podjelom ovlasti. Upis u ove grupe ne može se promijeniti dvanaest godina.

72:9.3 2. Nakon nominacije od strane državnih upravitelja ili regionalnih rukovoditelja, ili mandatom regionalnog vrhovnog vijeća, osobe koje su pružile veliku uslugu društvu ili koje su pokazale izvanrednu mudrost u državnoj službi, mogu imati dodatne glasove koji se dodjeljuju ne češće od svakih pet godina i da ne prijeđu devet takvih super glasova. Maksimalno pravo glasa bilo kojeg višestrukog birača je deset. Znanstvenici, izumitelji, učitelji, filozofi i duhovne vođe također su na taj način prepoznati i počašćeni sa uvećanom političkom moći. Ove napredne građanske povlastice su dodijeljene od strane države i vrhovnih regionalnih vijeća uglavnom onako kako posebna sveučilišta dodjeljuju diplome, a primatelji su ponosni da mogu dodati simbole takvih građanskih priznanja svojim drugim diplomama i staviti ih na rezime svojih osobnih dostignuća.

72:9.4 3. Svi pojedinci osuđeni na obvezni rad u rudnicima i svi državni službenici podržani od strane poreznih fondova su, za vrijeme takve službe, obespravljeni. To se ne odnosi na starije osobe koje mogu biti umirovljene u šezdeset petoj godini.

72:9.5 4. Postoji pet kategorija glasačkog prava ovisno o visini prosječnog godišnjeg poreza za svako poludesetljećno razdoblje. Velikim poreznim obveznicima su dopušteni dodatni glasovi do pet. Ovo je neovisno od svih drugih priznanja, ali nitko ne može imati više od deset glasačkih listića.

72:9.6 5. U vrijeme kada je ovaj porezni plan usvojen, teritorijalni način glasovanja je bio napušten u korist gospodarskog ili funkcionalnog sustava. Svi građani sada glasuju kao pripadnici neke industrijske, društvene ili stručne grupe, bez obzira na njihovo prebivalište. Tako se biračko tijelo sastoji od očvrsnutih, jedinstvenih, inteligentnih skupina koje biraju samo svoje najbolje članove na položaje odgovornih vladinih povjerenika. Postoji jedna iznimka iz ove sheme funkcionalnog ili grupnog prava glasa: Izbori za saveznog glavnog izvršnog direktora svakih šest godina sprovode se širokim narodnim glasovanjem i tom prilikom nitko nema više od jednog glasa.

72:9.7 Tako, osim u izboru glavnog izvršnog direktora, pravo glasa ostvaruju ekonomske, stručne, intelektualne i društvene skupine građanstva. Idealna država je organska, i svaka slobodna i inteligentna skupina građana predstavlja vitalan i funkcionalan organ unutar države kao većeg organizma.

72:9.8 Škole državništva imaju moć da pokrenu postupak u državnim sudovima i zatraže da se oduzme pravo glasa bilo koje defektivne, lijene, apatične ili kriminalne osobe. Ti ljudi prepoznaju da, kad je pedeset posto nacije inferiorno ili defektivno, a posjeduju glasački listić, kao nacija su osuđeni na propast. Oni vjeruju da dominacija osrednjosti vodi bilo koju naciju u propast. Glasovanje je obvezno, a teške kazne se nameću protiv svih koji ne glasuju.

10. POSTUPANJE SA KRIMINALOM

72:10.1 Metode postupanja prema kriminalu, ludilu i degeneraciji, premda u nekom pogledu mogu djelovati korektno, će se bez sumnje pokazati šokantnim za većinu žitelja Urantije. Obični kriminalci i defektni ljudi su smješteni, odvojeni prema spolu, u različitim poljoprivrednim kolonijama koje su više nego samohrane. Ozbiljniji kriminalci i neizlječivo ludi su osuđeni na smrt u plinskim komorama prema odluci sudova. Brojni zločini osim ubojstva, uključujući i izdaju državnog povjerenja, također nose smrtnu kaznu, a provođenje pravde je sigurno i brzo.

72:10.2 Ti ljudi prolaze iz negativnog u pozitivno razdoblje prava. Nedavno su otišli toliko daleko u pokušaju prevencije kriminala da su počeli osuđuvati na pritvorne kolonije one za koje su vjerovali da su potencijalni ubojice i veći zločinci. Ako se takav osuđenik kasnije pokaže da je postao normalniji, on može biti uvjetno pušten ili mu može biti oprošteno. Stopa ubojstava na ovom kontinentu je samo jedan posto kakva je među drugim narodima.

72:10.3 Napori da se spriječi umnožavanje kriminalaca i defektnih su počeli prije više od stotinu godina i već su dali zadovoljavajuće rezultate. Ne postoje zatvori ili bolnice za lude. Jedan od razloga je da postoji samo oko deset posto takvih skupina kao što se nalaze na Urantiji.

11. VOJNA SPREMNOST

72:11.1 Studenti koji diplomiraju iz saveznih vojnih škola mogu biti postavljeni kao "čuvari civilizacije" u sedam redova, u skladu sa svojim sposobnostima i iskustvom, od strane predsjednika Nacionalnog Vijeća Obrane. Ovo vijeće se sastoji od dvadeset pet članova, koje imenuju najviši roditeljski, obrazovni i industrijski sudovi uz potvrdu saveznog vrhovnog suda kojim predsjedava po službenoj dužnosti načelnik stožera za koordiniranje vojnih poslova. Takvi članovi služe do sedamdeset godina starosti.

72:11.2 Tečajevi na koje se upisuju takvi specijalistički službenici traju u dužini od četiri godine i uvijek u korelaciji sa stjecanjem nekog zvanja ili struke. Vojna obuka nikad se ne daje bez tog povezanog industrijskog, znanstvenog ili stručnog školovanja. Po završetku vojne obuke, pojedinac je već primio za vrijeme njegove četiri godine školovanja, jednu polovicu obrazovanja koje se nudi u bilo kojoj od posebnih škola gdje tečajevi također traju četiri godine. Na taj način izbjegava se stvaranje stručnih vojnih klasa davanjem prilike velikom broju ljudi da se uzdržavaju, dok osiguravaju prvu polovicu školovanja u polju tehničke ili stručne obuke.

72:11.3 Vojna služba tijekom mirnodopskog razdoblja je čisto volonterska, a regrutacija u svim granama usluga traje četiri godine, tijekom kojih svaki čovjek teži nekom posebnom specijalističkom studiju pored izučavanja vojne taktike. Trening u glazbi je jedan od glavnih predmeta zanimanja središnjih vojnih škola u dvadeset pet kampova za trening koji su distribuirani oko periferije kontinenta. Tijekom razdoblja industrijske malaksalosti tisuće nezaposlenih automatski se upošljavaju u izgradnji vojne obrane kontinenta na kopnu i moru i u zraku.

72:11.4 Iako ti ljudi održavaju snažan ratni kadar kao obranu od najezde okolnih neprijateljskih naroda, može se smatrati da oni nisu u više od sto godina zaposlili svoje vojne resurse u ofenzivnom ratu. Oni su postali civilizirani do te točke gdje snažno mogu obraniti svoju civilizaciju a da ne podlijegnu napasti da iskoriste svoje ratne ovlasti u agresiji. Nije bilo građanskih ratova od uspostave ujedinjene kontinentalne države, ali tijekom posljednja dva stoljeća ovi ljudi su pozvani da sudjeluju u devet žestokih obrambenih sukoba, od kojih su tri bila protiv moćnih konfederacija svjetskih sila. Iako ovaj narod održava adekvatnu obranu protiv napada neprijateljskih susjeda, on posvećuje daleko više pozornosti na trening državnika, znanstvenika i filozofa.

72:11.5 Kada su u miru sa svijetom, svi mobilni obrambeni mehanizmi u potpunosti su zaposleni u trgovini, prometu i rekreaciji. Kada je proglašen rat, cijela nacija je mobilizirana. Tijekom razdoblja neprijateljstava vojne plaće dobivaju se u svim industrijama, a šefovi svih vojnih odjela postaju članovi kabineta izvršnog direktora.

12. DRUGI NARODI

72:12.1 Iako su društva i vlade ovih jedinstvenih ljudi u mnogo čemu superiorniji od naroda Urantije, trebamo navesti da su drugi kontinenti (postoji ih jedanaest na ovom planetu) izrazito inferiorni u odnosu na naprednije narode Urantije.

72:12.2 Upravo sada ova nadmoćna vlada planira uspostaviti veleposlaničke odnose s inferiornim narodima i po prvi put veliki vjerski vođa se pojavio koji zagovara slanje misionara tim okolnim narodima. Bojimo se da će u tome napraviti grešku, kao što su to i mnogi drugi napravili, kad su nastojali na silu nametnuti svoju superiornu kulturu i religiju drugim rasama. Prekrasna stvar se može učiniti na ovom svijetu ako se taj kontinentalni narod napredne kulture opredjeli pozvati najbolje ljude iz susjednih naroda, a zatim, nakon što ih educiraju, poslati ih natrag kao izaslanike kulture svojoj zaostaloj braći! Naravno, ukoliko Sudbeni Sin uskoro dođe među ovaj napredni narod, velike stvari brzo bi se mogle dogoditi na ovom svijetu.

72:12.3 Ova uvodna izjava o poslovima susjednog planeta je napravljena sa posebnom dozvolom s namjerom unapređenja civilizacije i proširenja državnog razvoja na Urantiji. Mnogo više bi se moglo pripovijedati što bi bez sumnje izazvalo smutnju i interes žitelja Urantije, ali ovo otkrivenje ulazi u okvire granica našeg dopustivog mandata.

72:12.4 Žitelji Urantije trebaju, međutim, uzeti u obzir da njihova sestrinjska sfera u satanijskog obitelji nije primila niti sudsku misiju niti misiju darivanja Rajskih Sinova. Niti su razni narodi Urantije međusobno toliko različiti u pogledu kulture kao što je to slučaj između ovog kontinentalnog naroda i njegovih bližnjih planetarnih naroda.

72:12.5 Izlijevanje Duha Istine pruža duhovni temelj za realizaciju velikih postignuća u interesu ljudskog roda na svijetu darivanja. Urantija je, dakle, daleko bolje pripremljena za neposrednije ostvarenje planetarne vlade sa svojim zakonima, mehanizmima, simbolima, konvencijama i jezikom — što bi sve moglo pridonijeti tako snažno uspostavi svjetskog mira po zakonu i dovesti do svitanje stvarne dobi duhovnih težnji; i takvo doba stoji na planetarnom pragu utopijskog stadija svjetla i života.

72:12.6 [Predstavio Melkizedek Nebadona.]

Back to Top