Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 61 : ERA SISAVACA NA URANTIJI

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO III: Povijest Urantije

POGLAVLJE 61 : ERA SISAVACA NA URANTIJIPOGLAVLJE 61 : ERA SISAVACA NA URANTIJI

61:0.1 DOBA sisavaca se proteže od vremena nastanka posteljičnih sisavaca do kraja ledenog doba i pokriva nešto manje od pedeset milijuna godina.

61:0.2 Tijekom ovog kenozojskog doba, svjetski krajolik je bio vrlo atraktivan - valoviti brežuljci, prostrane doline, široke rijeke i velike šume. Dva puta tijekom ovog razdoblja, Panamski tjesnac je uzdignut i potopljen; tri puta je kopneni most Beringovog prolaza učinio isto. Životinjske vrste su bile mnogobrojne i raznolike. Stabla su vrvila pticama, a cijeli svijet je bio životinjski raj, bez obzira na stalnu borbu evolucijskih životinjskih vrsta za prevlast.

61:0.3 Akumulirane naslage iz ovog razdoblja od pedeset milijuna godina sadrže fosilne zapise koji svjedoče o slijedu više dinastija sisavaca i vode neposredno do razdoblja istinske pojave samog čovjeka.

1. NOVA KONTINENTALNA KOPNENA FAZA DOBA RANIH SISAVACA

61:1.1 Prije 50 milijuna godina kopnena područja u svijetu su općenito bila iznad vode ili samo malo potopljena. Formacije i naslage ovog razdoblja su kopnene kao i morske, ali uglavnom kopnene. Za dosta vremena kopno je postupno raslo, ali je istovremeno ispirano prema nižim razinama i morima.

61:1.2 Rano u tom razdoblju u Sjevernoj Americi se iznenadno pojavila posteljična vrsta sisavaca i oni čine najznačajniji evolucijski razvoj do tog vremena. Prethodno je postojala vrsta sisavaca koji nisu imali posteljicu, ali ovaj novi tip je nastao izravno i iznenada iz već postojećih reptilskih predaka čiji potomci su ustrajali do dobi propadanja dinosaura. Otac posteljičnih sisavaca je bio mali, vrlo aktivni, dvonožni mesožder iz reda dinosaura.

61:1.3 Osnovni instinkt sisavaca počeo se očitovati u tim primitivnim vrstama sisavaca. Sisavci imaju daleko veću prednost za preživljavanje od svih drugih oblika životinja kako mogu:

61:1.4 1. Donositi relativno zrelo i dobro razvijeno potomstvo.

61:1.5 2. Brižno hraniti, njegovati i štititi svoje potomke.

61:1.6 3. Uposliti svoje superiorne mozgove u cilju samoodržavanja.

61:1.7 4. Koristiti povećanu pokretljivost u bijegu od neprijatelja.

61:1.8 5. Primjeniti superiornu inteligenciju u prilagodbi i adaptaciji okolišu.

61:1.9 Prije 45 milijuna godina kontinentalne okosnice su bile povišene u vezi s općenitim potonućem obalnih područja. Sisavci su se razvijali brzo. Odlično je napredovao jedan mali gmizavac, vrsta sisavca koja polaže jaja, dok su preci kasnijih klokana lutali Australijom. Uskoro su se pojavili mali konji, brzonogi nosorozi, tapiri sa rilom, primitivne svinje, vjeverice, lemuri, oposumi i nekoliko plemena majmunolikih životinja. Svi su bili mali, primitivni, a najbolje im je odgovarao život u šumama planinskih regija. Velike kopnene ptice slične nojevima dostigle su visinu od tri metra, a lijegale su jaja širine dvedeset tri i duljine trideset tri centimetra. To su bili preci kasnijih ogromnih putničkih ptica koje su bile tako inteligentne da su ih ljudi nekoć koristili za prijevoz zrakom.

61:1.10 Rani kenozojski sisavci živjeli su na kopnu, u vodi, u zraku i u krošnjama. Imali su jedan do jedanaest pari mliječnih žlijezda, a svi su bili prekriveni gustim krznom. Slično kasnijim vrstama, razvili su dva paralelna reda zuba i posjedovali su velike mozgove u odnosu na veličinu tijela. No, među njima svima ne mogu se naći moderni oblici.

61:1.11 Prije 40 milijuna godina kopnena područja sjeverne polutke su se počela podizati, što je bilo praćeno deponiranjem opsežnih novih kopnenih naslaga i drugim kopnenim aktivnostima uključujući lavu, uvijanje, formaciju jezera i eroziju.

61:1.12 U drugom dijelu ove epohe, potopoljen je veći dio Europe. Nakon blagog uzdizanja kopna, kontinent je bio pokriven jezerima i uvalama. Arktički ocean, preko Uralske depresije je na jugu povezan sa Sredozemnim morem koje je tada bilo prošireno na sjever, a gorja Alpa, Karpata, Apenina i Pireneja su bila iznad vode kao otoci u moru. Panamska prevlaka je bila izronila; Atlantski i Tihi oceani su odvojeni. Sjeverna Amerika je povezana sa Azijom kopnenim mostom Beringovog tjesnaca i sa Europom putem Grenlanda i Islanda. Zemljani krug kopna na sjevernim geografskim širinama je prekinut samo na Uralu, koji je povezivao Arktička mora sa proširenim Mediteranom.

61:1.13 Znatna formacija foraminiferskog vapnenca je pohranjena u europskim vodama. Danas je taj isti kamen uzdignut na visine od tri tisuće metara u Alpama, preko četiri tisuće osam stotina metara na Himalajima i šest tisuća metara na Tibetu. Naslage krednjaka iz ovog perioda nalaze se duž obala Afrike i Australije, na zapadnoj obali Južne Amerike, te oko Kariba.

61:1.14 Kroz ovo takozvano razdoblje eocena, evolucija sisavaca i drugih srodnih oblika života se nastavila bilo neprekinuto ili sa malo prekida. Sjeverna Amerika je tada bila povezana kopnom sa svim kontinentima osim Australije i svijet je postupno bio prekriven raznim vrstama primitivnih sisavaca.

2. SKORIJA POPLAVNA FAZA DOBA NAPREDNIH SISAVACA

61:2.1 To razdoblje je obilježeno daljnjim i brzim razvojem posteljičnih sisavaca, progresivnijih oblika sisavaca koji se razvijaju tijekom tog vremena.

61:2.2 Iako su rani posteljični sisavci nastali iz mesojednih predaka, vrlo brzo je razvijena biljojedna linija, a uskoro se pojavljuju i svejedeće obitelji sisavaca. Cvijetnjača je glavna hrana brzo povećanog broja sisavaca, kao i moderna kopnena flora, uključujući i većinu današnjih biljka i drveća koji su se javili tijekom ranijih razdoblja.

61:2.3 Prije 35 milijuna godina počinje dob posteljičnih sisavaca, njihove svjetske dominacije. Južni kopneni most je bio proširen, nanovo povezujući ogromni antarktički kontinent sa Južnom Amerikom, Južnom Afrikom i Australijom. Unatoč masivnog nakupljanja kopna na visokim geografskim širinama, svjetska klima i dalje je bila relativno blaga zbog enormnog povećanja veličine tropskih mora, a kopno nije bilo dovoljno povišeno kako bi dopustilo stvaranje ledenjaka. Opsežno izlijevanje lave dogodilo se na Grenlandu i Islandu, a neki depoziti ugljena su pohranjeni između tih slojeva.

61:2.4 Bitne promjene su se odvijale u fauni vašeg planeta. Morske životinje su prolazile kroz velike izmjene; već je postojala većina današnjih vrsta morskih životinja, a foraminifere su i dalje igrale važnu ulogu. Kukci su ostali uglavnom nepromijenjeni iz prethodnog razdoblja. Fosilni ležajevi Florisanta u Koloradu pripadaju kasnijim godinama ovog dalekog doba. Većina suvremenih obitelji kukaca vuče porijeklo iz tog perioda, ali mnogi tada u postojanju sada su izumrli, iako su njihovi fosili ostali.

61:2.5 Na kopnu je to bilo prvenstveno eminentno doba obnove i proširenja sisavaca. Od ranijih i primitivnijih sisavaca, preko sto vrsta je izumrlo prije završetka tog perioda. Čak i veliki sisavci sa malim mozgom su uskoro stradali. Mozak i okretnost zauzimaju mjesto oklopa i veličine kao presudni faktori u razvoju životinjskog preživljavanja. A sa propadanjem dinosauruske obitelji, sisavci polako preuzimaju dominaciju na zemlji i brzo i potpuno uništavaju ostatke svojih reptilnih predaka.

61:2.6 Uz nestanak dinosaura, druge i velike promjene su se dogodile u različitim granama gmazovskih obitelji. Preživjeli članovi ranih reptilskih obitelji su kornjače, zmije i krokodili, zajedno sa žabama koje zauzimaju časnu poziciju kao jedini preostali grupni predstavnik čovjekovih ranih predaka.

61:2.7 Različite skupine sisavaca vuku porijeklo iz jedne jedinstvene životinje koja je izumrla. To stvorenje je bilo mesožder, nešto kao križanje između mačka i foke; moglo je živjeti na kopnu ili u vodi i bilo je vrlo inteligentno i vrlo aktivno. U Europi je predak pseće obitelji evoluirao i uskoro je vodio pojavi više vrsta malih pasa. Otprilike u isto vrijeme su se pojavili glodavci uključujući dabrove, vjeverice, hrčke, miševe i zečeve i ubrzo su postali značajan oblik života koji se od tada vrlo malo promijenio. Kasnije naslage tog razdoblja sadrže fosilne ostatke pasa, mačaka, rakuna i lasica u njihovom ranom obliku.

61:2.8 Prije 30 milijuna godina moderne vrste sisavaca su se počele javljati. Nekadašnji sisavci živjeli su većim dijelom u brdima, kako su to bila bića planinskog tipa; iznenada dolazi do razvoja ravničarskih ili kopitarnih tipova, vrsta koje su išle na ispašu, za razliku od mesojeda. Ovi preživači su potekli od nediferenciranih predaka koji su imali pet prstiju i četrdeset četiri zuba i koji su doživjeli propast prije kraja ovog doba. Evolucija nožnih prsta nije napredovala dalje od stadija obilježenog pojavom tri nožna prsta tijekom ovog razdoblja.

61:2.9 Konj, izvanredan primjer evolucije, živio je tijekom tog vremena u Sjevernoj Americi i Europi, iako njegov razvoj nije bio u potpunosti dovršen do kasnijeg ledenog doba. Dok se obitelj nosoroga pojavila na kraju ovog razdoblja, doživjela je svoje najveće širenje u kasnijim razdobljima. Mala životinja nalik svinji također se razvila i postala predak mnogih vrsta svinja, pekarija i nilskih konja. Deve i lame vuku porijeklo iz Sjeverne Amerike i oko sredine tog razdoblja ove životinje su se proširile zapadnim ravnicama. Kasnije, lame su migrirale u Južnu Ameriku, deve u Europu, a uskoro su obje vrste bile izumrle u Sjevernoj Americi, iako je manji broj deva uspio preživjeti do ledenog doba.

61:2.10 U to vrijeme značajna pojava se dogodila u zapadnom dijelu Sjeverne Amerike: Prvi put su se javili rani preci drevnih lemura. Iako se ta obitelj ne može smatrati pravim lemurima, njihov dolazak označio je uspostavljanje linije od koje su pravi lemuri naknadno nastali.

61:2.11 Kao što se kopnena zmija iz prethodne dobi vratila morima, sada je cijelo pleme posteljičnih sisavaca napustilo kopno i našlo prebivalište u oceanima. Oni su ostali živjeti u moru i bili preci modernim kitovima, dupinima, pliskavicama, fokama i morskim lavovima.

61:2.12 Ptice su se i dalje nastavile razvijati, ali s nekoliko važnih evolucijskih promjena. Već je postojala većina modernih ptica, uključujući i galebove, čaplje, flaminge, jastrebove, sokolove, orlove, sove, prepelice i nojeve.

61:2.13 Do zaključenja ovog oligocenskog razdoblja koje pokriva 10 milijuna godina, biljke, kao i morske i kopnene životinje, u vrlo velikoj mjeri su se razvile i bile prisutne na zemlji kao što su i danas. Značajna specijalizacija se tek naknadno pojavila, ali preci većine današnjih oblika živih bića su tada već postojali.

3. MODERNA PLANINSKA FAZA DOBA SLONA I KONJA

61:3.1 Uzdizanje terena i odvajanje mora od kopna polako je prouzrokovalo klimatske promjene na svijetu koje su vodile postupnom hlađenju, ali klima je još uvijek bila blaga. Sekvoje i magnolije su rasle na Grenlandu, dok su suptropske biljke počele migrirati prema jugu. Do kraja ovog razdoblja, biljke i drveće iz tople klime u velikoj mjeri su nestale na sjevernim geografskim širinama, a njihova mjesta preuzimaju otpornije biljke i listopadno drveće.

61:3.2 Tu dolazi do velikog porasta u broju različitih sorti trava, a zubi mnogih vrsta sisavaca se postupno mijenjaju u skladu s ondašnjim tipom ispaše.

61:3.3 Prije 25 milijuna godina je došlo do neznatnog potapanja kopna nakon duge epohe kopnenog uzdizanja. Regija Stjenjaka i dalje je ostala visoko povišena, tako da se taloženje erozijskog materijala nastavilo u istočnim ravnicama. Siere su ponovno znatno povišene; ustvari, one su od tada ostale u stalnom porastu. Veliki vertikalni tektonski procjep dug šest i pol kilometara u Kaliforniji datira iz tog vremena.

61:3.4 Razdoblje prije 20 milijuna godina bilo je doista zlatno doba sisavaca. Beringov kopneni prolazni most je bio povišen i mnoge skupine životinja su migrirale u Sjevernu Ameriku iz Azije, uključujući i četiri kljovasta mastodonta, kratkonožnog nosoroga i mnoge vrste iz obitelji mačka.

61:3.5 Pojavio se prvi jelen, a Sjeverna Amerika je uskoro bila pregažena preživačima - jelenom, govedima, devom, bizonom, te s nekoliko vrsta nosoroga - ali divovske svinje, koje su bile više od dva metra, su izumrle.

61:3.6 Ogromni slonovi ovog i kasnijih razdoblja su imali velike mozgove kao i velika tijela, i uskoro su zauzeli cijeli svijet osim Australije. Svijetom su dominirale velike životinje sa mozgom dovoljno velikim kako bi se omogućio njihov opstanak. Suočena s vrlo inteligentnim oblicima života koji su vladali u toj dobi, niti jedna životinja veličine slona nije mogla preživjeti ako nije posjedovala mozak velikih dimenzija i vrhunske kvalitete. Po inteligenciji i prilagodbi sa slonom se mogao mjeriti samo konj, a iznad njega nije bio nitko drugi nego li sam čovjek. Čak i pored toga, od pedeset vrsta slonova koji su bili u postojanju na početku tog razdoblja, preživjele su samo dvije vrste.

61:3.7 Prije 15 milijuna godina planinska područja Euroazije rastu i dok je još uvijek bilo neke vulkanske aktivnosti širom tih područja, to nije bilo ništa u usporedbi s lavom koja je tekla na zapadnoj hemisferi. Ovi neizvjesni uvjeti prevladavali su u cijelom svijetu.

61:3.8 Gibraltarska vrata su bila zatvorena, a Španjolska je bila povezana s Afrikom preko starog kopnenog mosta, a Mediteran se ulijevao u Atlantski ocean kroz uski kanal koji se protezao preko Francuske, dok su planinski vrhovi i visoravni djelovali kao otoci iznad ovog drevnog mora. Kasnije, ta europska mora počela su se povlačiti. Još kasnije, Mediteran je povezan s Indijskim oceanom, a na kraju tog razdoblja Sueska regija je povišena tako da je za to vrijeme Mediteransko more postalo unutrašnje slano more.

61:3.9 Islandski kopneni most je potopljen, a arktičke vode su pomiješane s vodama Atlantskog oceana. Atlantska obala Sjeverne Amerike se brzo hladila, ali obala Pacifika ostaje toplija nego što je danas. Velike oceanske struje bile su u opticaju i ispoljavale su utjecaj na klimatske promjene onako kako to čine i danas.

61:3.10 Sisavci su se nastavili razvijati. Ogromnim stadima konja pridružile su se deve na zapadnim ravnicama Sjeverne Amerike; to je doista bilo doba konja i slonova. Konjski mozak je po kvaliteti bolji od slonovskog, ali u jednom pogledu konj je izrazito inferiorn, kako nikada nije u potpunosti svladao duboko ukorijenjenu sklonost da počne bježati kad je uplašen. Konju nedostaje emocionalna kontrola slona, dok je slon uveliko hendikepiran veličinom i nedostkom okretnosti. Tijekom tog razdoblja pojavila se životinja koja nalikovala spoju slona i konja, ali je ubrzo bila uništena usljed brzog širenja mačje obitelji.

61:3.11 Kako Urantija danas ulazi u takozvanu "dob bez konja," trebate za trenutak razmisliti što je ta životinja značila vašim precima. Ljudi su prvo koristili konje kao hranu, zatim za putovanje, a kasnije u poljoprivredi i u ratu. Konj je dugo bio sluga čovjeku i igrao važnu ulogu u razvoju ljudske civilizacije.

61:3.12 Biološki razvoj tog razdoblja je mnogo doprinio pripremanju pozornice za kasniju pojavu čovjeka. U središnjoj Aziji se razvijaju prave vrste primitivnih majmuna i gorila koje su imale zajedničkog pretka koji je do sada izumro. No, niti jedna od tih vrsta ne ulazi u niz živih bića koja su kasnije postala preci ljudske rase.

61:3.13 Obitelj pasa je zastupljena u nekoliko skupina, posebice u vukovima i lisicama; planinske mačke, u panterima i velikim sabljastim tigrovima, od kojih se ovi drugi prvo razvijaju u Sjevernoj Americi. Moderne obitelji mačaka i pasa se povećavaju u broju širom svijeta. Lasice, vidre i rakuni se razvijaju u sjevernijim geografskim širinama.

61:3.14 Ptice se nastavljaju razvijati, iako dolazi do značajnih promjena. Gmazovi su slični modernim vrstama - to su zmije, krokodili i kornjače.

61:3.15 Tako se približio kraj vrlo sadržajnog i zanimljivog razdoblja svjetske povijesti. Ovo doba slona i konja je poznato kao miocen.

4. SKORIJA FAZA KONTINENTALNOG UZVISIVANJA : POSLJEDNJA VELIKA MIGRACIJA SISAVACA

61:4.1 To je razdoblje predglacialnog uzdizanja kopna u Sjevernoj Americi, Europi i Aziji. Kopno se uveliko razlikovalo od današnjeg u topografiji. Planinski masivi su bili u procesu rađanja, rijeke su mijenjale svoj tok, a izolirani vulkani su izbijali po cijelom svijetu.

61:4.2 Prije 10 milijuna godina počelo je doba rasprostranjenih lokalnih kopnenih naslaga na nizinama kontinenata, ali većina tih sedimenata je kasnije uklonjena. Veći dio Europe, u ovom trenutku, još uvijek je bio pod vodom, uključujući dijelove Engleske, Belgije i Francuske, dok je Sredozemno more pokrivalo veći dio sjeverne Afrike. U Sjevernoj Americi deponirani su opsežni talozi u podnožjima planina, na dnu jezera, te u velikim kopnenim bazenima. Ove naslage prosječno su debele oko šezdeset metara, više ili manje obojene, a fosili su rijetki. Dva velika slatkovodna jezera su postojala na zapadu Sjeverne Amerike. Planinski lanac Siere je bio u podizanju; planine Shasta, Hood i Rainier su dovedene u postojanje. No, Sjeverna Amerika nije započela svoje sporo poniranje prema atlantskom ulegnuću sve do kasnijeg ledenog doba.

61:4.3 Nakratko, svo svjetsko kopno ponovno se spojilo osim Australije, a došlo je i do posljednje velike svjetske migracije životinja. Sjeverna Amerika je bila povezana s Južnom Amerikom i Azijom i tu dolazi do slobodne razmjene životinjskih vrsta. Azijski lijenjivac, tapir, antilope i medvjedi su ušli u Sjevernu Ameriku, a sjevernoameričke deve su otišle u Kinu. Nosorog je migrirao po cijelom svijetu osim Australije i Južne Amerike, ali je došlo do njegovog izumiranja u zapadnoj hemisferi do kraja ovog razdoblja.

61:4.4 Općenito, život u prethodnom razdoblju i dalje se razvijao i širio. Mačija obitelj dominirala je životinjskim svijetom, a morski život je bio gotovo u mirovanju. Mnogi konji su još uvijek imali tri nožna prsta, ali sada dolazi do pojave suvremenih tipova; lame i deve koje su nalikovale žirafama mogle su se naći pored konja na ispašnim ravnicama. Žirafa se pojavila u Africi, sa vratom tada kao i sada. U Južnoj Americi ljenjivac, tapir, mravojedi i vrsta primitivnog majmuna su evoluirali. Prije nego su kontinenti konačno izolirani, masivni mastodonti su migrirali svugdje osim u Australiju.

61:4.5 Prije 5 milijuna godina konj se razvio kakav je sada i iz Sjeverne Amerike migrirao u cijeli svijet. Ali konj je izumro na kontinentu svoga porijekla dugo prije dolaska crvenog čovjeka.

61:4.6 Klima je postupno bila sve hladnija; kopnene biljke polako su se povlačile prema jugu. U početku je sve veća hladnoća sjevernih predjela bila to što je zaustavilo životinjsku migracije preko sjevernog tjesnaca; kasnije ovi sjevernoamerički kopneni mostovi tonu. Ubrzo nakon toga kopnena povezanost između Afrike i Južne Amerike je konačno potopljena, a zapadna hemisfera je izolirana kao i danas. Od tada nadalje različite vrste života počele su se razvijati u istočnoj i zapadnoj polutci.

61:4.7 I tako se to razdoblje u trajanju od gotovo deset milijuna godina bližilo kraju, a još se nije pojavio predak čovjeka. Ovo je razdoblje obično obilježeno kao pliocen.

5. RANO LEDENO DOBA

61:5.1 Po završetku prethodnog razdoblja, kopno u sjeveroistočnom dijelu Sjeverne Amerike i sjeverne Europe povišeno je u velikim razmjerama, a u Sjevernoj Americi ogromne površine dostižu i prelaze visinu od devet tisuća metara. Blaga klima je nekoć prevladavala nad tim sjevernim krajevima, a arktičke vode su bile otvorene za isparavanje i nisu bile prekrivene ledom do gotovo završetka ledenog doba.

61:5.2 Istodobno s tim kopnenim porastom dolazi do pomicanja oceanskih struja, a sezonski vjetrovi mijenjaju smjer. Ovi uvjeti su na kraju rezultirali gotovo neprestanim oborinama koje su nastale iz kretanja jako zasićene atmosfere iznad sjevernih gorja. Snijeg je počeo padati u tim povišenim i stoga hladnim predjelima i nastavio je padati sve dok nije postigao dubinu od šest tisuća metara. Područja najdubljeg snijega u kombinaciji s nadmorskom visinom, određuju središnje točke kasnije formiranih putanja koje su izdubljene pritiskom pri kretanju ledenjaka. A ledeno doba je potrajalo sve dok su te prekomjerne oborine nastavile zasipati ovo sjeverno gorje sa ovim ogromnim plaštom snijega koji je ubrzo poprimio oblik čvrstog, ali puzajućeg leda.

61:5.3 Veliki ledeni pokrovi tog razdoblja su se svi nalazili na povišenim visoravnima, a ne u planinskim područjima gdje se danas nalaze. Polovica ledenjačkog leda je bila smještena u Sjevernoj Americi, četvrtina u Euroaziji, a četvrtina drugdje, najvećim dijelom na Antarktici. Afrika je slabo došla pod utjecaj leda, dok je Australija bila gotovo sasvim prekrivena antarktičkim ledenim plaštom.

61:5.4 Sjeverne regije ovoga svijeta su doživjele šest odvojenih i različitih ledenih provala, iako je bilo više desetaka napredaka i povlačenja povezanih sa djelovanjem svake pojedine ledene ploče. Led u Sjevernoj Americi je prikupljen u dva, a kasnije, u tri središta. Grenland je bio pokriven, dok je Island u potpunosti pokopan ispod ledenog toka. U Europi je led u različitim vremenima pokrivao Britansko otočje osim same obale južne Engleske, a razgranao se od zapadne Europe do Francuske.

61:5.5 Prije 2 milijuna godina prvi sjevernoamerički ledenjaci započeli su kretanje na jug. To obilježava početak ledenog doba, a ti su ledenjaci nastavili svoje napredovanje tijekom skoro milijun godina, kad su se počeli povlačiti natrag, prema sjevernim centrima pritiska. Središnja ledena ploča se južno produžila do Kanzasa; istočni i zapadni ledenjački centri tada nisu bili tako opsežni.

61:5.6 Prije 1,5 milijuna godina prvi veliki glečeri su bili u povlačenju prema sjeveru. U međuvremenu, ogromne količine snijega su pale na Grenlandu i na sjeveroistočnom dijelu Sjeverne Amerike, a uskoro je taj masivni istočni led počeo teći prema jugu. To je bila druga invazija leda.

61:5.7 Ove prve dvije ledene invazije nisu bile opsežne u Euroaziji. Tijekom tih ranih epoha ledenog doba, Sjeverna Amerika je bila preplavljena mastodontima, dlakavim mamutima, konjima, devama, jelenima, mošusnim volovima, bizonima, kopnenim ljenjivcima, divovskim dabrovima, sabljastim tigrovima, ljenjivcima koji su bili veliki kao slonovi i mnogim skupinama mačije i pasije obitelji. No, iz tog vremena oni su brzo smanjeni u broju usljed povećanja hladnoće ledenog doba. Pred kraj ledenog doba većina tih životinjskih vrsta je izumrla u Sjevernoj Americi.

61:5.8 Na stranu od leda, malo je promijenjena flora i fauna kopna i mora. Između razdoblja glacijalnog širenja, klima je bila blaga kao danas, možda malo toplija. Ledenjaci su, naposljetku, bili lokalne pojave, iako su se širili i prekrili ogromna područja. Obalna klima varirala je između velikih razdoblja glacijalnog mirovanja i perioda kada su ogromne sante leda klizile sa obala Maine u Atlantski ocean, kroz Puget Sound u Tihi ocean i munjevito se spuštale Norveškim fjordovima u Sjeverno more.

6. PRIMITIVNI ČOVJEK U LEDENOM DOBU

61:6.1 Veliki događaj ovog ledenog doba bio je evolucija primitivnog čovjeka. Malo prema zapadu od Indije, na kopnu koje je sada pod vodom i među potomstvom azijskih migranata starijih sjevernoameričkih lemurskih vrsta, iznenada se javljaju najraniji čovjekoliki sisavci. Te male životinje su hodale uglavnom na stražnjim nogama i posjedovale veliki mozak u odnosu na svoju veličinu i u odnosu na mozgove drugih životinja. U sedamdesetoj generaciji ovog reda života nova i viša skupina životinja iznenada je diferencirana. Ovi novi srednji sisavci - gotovo dvostruko veći i viši od svojih predaka i sa proporcionalno povećanim mozgom - tek su se dobro utemeljili kad je došlo do pojave primata, treće vitalne mutacije koja se iznenada pojavila. (U to isto vrijeme, retrogradni razvoj srednje vrste sisavaca je dao podrijetlo majmunima; a od tada do današnjih dana ljudski ogranak je napredovao progresivnom evolucijom, dok su plemena majmuna stagnirala ili zapravo nazadovala.)

61:6.2 Prije milijun godina Urantija je registrirana kao naseljeni svijet. Mutacija u soju napredujućih primata je iznenada proizvela dva primitivna ljudska bića, stvarne pretke čovječanstva.

61:6.3 Ovaj događaj se dogodio na početku trećeg ledenog doba; tako da se može vidjeti da su vaši rani preci rođeni i podignuti u poticajnom, osnažujućem i teškom okolišu. A jedini od tih starosjedilaca Urantije koji su preživjeli do danas - Eskimi - još uvijek vole boraviti u ledenim sjevernim podnebljima.

61:6.4 Ljudska bića nisu bila prisutna u zapadnoj hemisferi do blizu završetka ledenog doba. No, tijekom interglacijalnog razdoblja su prošli prema zapadu oko Mediterana i ubrzo pregazili europski kontinent. U spiljama zapadne Europe mogu se naći ljudske kosti pomiješane s ostacima tropskih i arktičkih životinja, što svjedoči činjenici da je čovjek živio na ovim prostorima tijekom kasnijih epoha širenja i otapanja ledenjaka.

7. NASTAVAK LEDENOG DOBA

61:7.1 Tijekom ledenog doba druge aktivnosti su bile u tijeku, ali djelovanje leda zasjenjuje sve ostale pojave u sjevernim predjelima. Niti jedna druga zemaljska aktivnost nije za sobom ostavila takav karakteristične topografske tragove. Karakteristične gromade i površinski rascjepi kao što su rupe, jezera, gurnuto kamenje i kamenjasti pijesak, ne mogu se naći u vezi sa bilo kojim drugim pojavama u prirodi. Led je također odgovoran za te pitome ili površinske valove koji su poznati kao brežuljaste humke. A kako su se ledenjaci širili, tako su potiskivali rijeke i mijenjali lice cijele zemlje. Samo ledenjaci ostavljaju iza sebe ove vidljive nanose - površinske, horizontalne i terminalne morename. Ovi nanosi, a posebno površinske morename, šire se od istočne morske obale prema sjeveru i zapadu u Sjevernoj Americi a nalaze se i u Europi i Sibiru.

61:7.2 Prije 750 tisuća godina četvrta ledena ploča, koja povezuje sjevernoameričko središnje i istočno ledeno polje, dobro je uznapredovala na jug; u svojoj najdaljoj točki dostiže jugozapadni Ilinois, što je potisnulo rijeku Mississippi pedeset kilometara na zapad, a na istoku dostiže na krajnjem jugu rijeku Ohio i središnju Pensilvaniju.

61:7.3 U Aziji, Sibirski led je napravio svoj najdublji južni prodor, dok je u Europi zaustavljeno napredovanje leda u samoj blizini planinske barijere Alpa.

61:7.4 Prije 500.000 godina, tijekom petog širenja leda, novi razvoj je ubrzao tijek ljudske evolucije. Iznenada i u jednoj generaciji dolazi do mutacije šest obojenih rasa u izvornoj ljudskoj lozi. To je dvostruko važan datum, budući da također obilježava dolazak Planetarnog Kneza.

61:7.5 U Sjevernoj Americi napreduje peti ledenjak koji se sastojao od kombinacije sva tri glacijalna centra. Istočni režanj, međutim, proširen je samo na kratku udaljenost ispod doline St. Lawrence, a zapadna ledena ploča se pomakla samo malo južnije. No, središnji režanj je stigao na jug i pokrio većinu države Iowa. U Europi to napredovanje leda nije bio toliko opsežno kao prethodno.

61:7.6 Prije 250.000 godina počela je šesta i posljednja glacijacija. I unatoč činjenici da su sjeverne planine počele malo tonuti, ovo je razdoblje najvećeg taloženja snijega na sjevernim ledenim poljima.

61:7.7 U ovom napredovanju, tri velika ledenjaka ujedinila su se u jednu ogromnu ledenu masu i sve zapadne planine su obuhvaćene ovim širenjem leda. To je najveća od svih ledenih provala u Sjevernoj Americi; led se proširio na jug preko dvije tisuće četristo kilometara od svojih centara pritiska i Sjeverna Amerika je doživjela svoje najniže temperature.

61:7.8 Prije 200.000 godina, za vrijeme širenja posljednjeg ledenjaka, dolazi do epizode koja je usko povezana s budućim događajima na Urantiji - Luciferove pobune.

61:7.9 Prije 150.000 godina šesti i posljednji glečer dosegao je najudaljenije točke južnog proširenja, kad je zapadna ledena ploča prešla kanadsku granicu; središnja je sišla u Kanzas, Missouri i Ilinois; istočni krak je napredovao južno i obuhvatio veći dio Pensilvanije i Ohaja.

61:7.10 To je glečer čiji su mnogi kraci ili ledeni režnjevi isklesali udubljenja današnjih velikih i malih jezera. Tijekom povlačenja stvoren je sjevernoamerički sustav Velikih Jezera. Geolozi Urantije imaju vrlo preciznu predstavu o kronologiji različitih faza ovog razvoja i ispravno zaključuju da su se te vodene mase u različitim vremenima praznile najprije u dolinu Mississippija, kasnije prema istoku u dolinu Hudsona, a na kraju sjevernom rutom u dolinu St. Lawrence. Prošlo je trideset sedam tisuća godina prije nego se spojeni sustav Velikih Jezera počeo prazniti preko ove Niagarine rute.

61:7.11 Prije 100.000 godina, tijekom povlačenja posljednjih ledenjaka, počeo se formirati veliki polarni ledenjak, dok se središte ledene akumulacije preselilo znatno sjevernije. I dok su polarne regije i dalje ostale prekrivene ledom, teško je moguće da se moglo dogoditi još koje ledeno doba, bez obzira na buduće kopnene visine ili izmjenu morskih struja.

61:7.12 Ovaj posljednji ledenjak je napredovao sto tisuća godina, a bilo je potrebno jednako vremensko razdoblje za dovršetak njegovog povlačenja na sjever. Umjerene regije su bile bez leda nešto više od pedeset tisuća godina.

61:7.13 Rigorozno ledeno doba je uništilo mnoge vrste i radikalno promijenilo brojne druge. Mnoge su prorijeđene do krajnosti migriranjem amo-tamo zbog napredovanja i povlačenja leda. Životinje koje su pratile napredovanje i povlačenje ledenjaka preko kopna su medvjed, bizon, sob, muflon, mamut i mastodont.

61:7.14 Mamut je tražio otvorene prerije, dok je mastodont želio zaštićene rubove šumskih regija. Mamut je do kasnijeg razdoblja živio na području od Meksika do Kanade; razne sibirske životinje su postale pokrivene vunom. Mastodont je ustrajao u Sjevernoj Americi dok ga nije istrijebio crveni čovjek na isti način kako je bijeli čovjek kasnije dokrajčio bizone.

61:7.15 U Sjevernoj Americi, tijekom posljednje glacijacije, izumrli su konji, tapiri, lame i sabljasti tigrovi. Na njihova mjesta su došli ljenjivci, armadilosi i vodene svinje iz Južne Amerike.

61:7.16 Prisilna migracija flore i faune pred širenjem leda je dovela do izvanrednog miješanja različitih biljaka i životinja, a usljed povlačenja posljednje glacijalne invazije, mnoge arktičke vrste biljaka i životinja su ostale zarobljene visoko u određenim planinskim gorjima, kamo su se zaputili bježeći od ubitačnih ledenjaka. I tako se danas te dislocirane biljke i životinje mogu naći visoko na Alpama u Europi, pa čak i na Apalači planinama Sjeverne Amerike.

61:7.17 Ledeno doba je posljednje završeno geološko razdoblje, takozvanipleistocen, koje je trajalo više od dva milijuna godina.

61:7.18 Razdoblje prije 35.000 godina označava prestanak velikog ledenog doba osim u polarnim područjima vašeg planeta. Ovaj datum je značajan po tome što približno odgovara dolasku Materijalnog Sina i Kćeri i početku adamičkog doba, a otprilike se podudara s početkom holocena ili postglacijalnog razdoblja.

61:7.19 Ova priča - koja govori o razdoblju od pojave sisavaca do povlačenja leda i koja dalje vodi do povijesnih vremena - pokriva raspon od gotovo pedeset milijuna godina. Ovo je posljednje - suvremeno - geološko razdoblje, a poznato je vašim istraživačima kao kenozoj ili suvremeno doba.

61:7.20 Pod pokroviteljstvom Nositelja Života koji prebiva na Urantiji.

Back to Top