Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 34 : MAJČINSKI DUH LOKALNOG SVEMIRA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO II: Lokalni svemir

POGLAVLJE 34 : MAJČINSKI DUH LOKALNOG SVEMIRAPOGLAVLJE 34 : MAJČINSKI DUH LOKALNOG SVEMIRA

34:0.1 NAKON ŠTO Otac Svih i Vječni Sin personificiraju Sina Stvoritelja, Beskonačni Duh individualizira novi i jedinstveni prikaz sebe koji će pratiti ovog Sina Stvoritelja u područjima prostora kao njegova drugarica, prvo u fizičkoj organizaciji, a zatim u stvaranju i služenju stvorenjima novoprojiciranog svemira.

34:0.2 Stvaralački Duh reagira na fizičke i duhovne stvarnosti; tako čini i Sin Stvoritelj; i oni su prema tome ravnopravni i povezani u upravi lokalnog svemira vremena i prostora.

34:0.3 Ove Kćeri-Duhovi su od suštine Beskonačnog Duha, ali one ne mogu funkcionirati u radu fizičke tvorevine i duhovne službe istodobno. U fizičkoj tvorevini Svemirski Sin daje uzorak dizajna, dok Svemirski Duh inicira materijalizaciju fizičkih stvarnosti. Sin radi na dizajniranju ovog moćnog uzorka, dok Duh pretvara ove energetske kreacije u fizičke tvari. Iako je prilično teško predočiti ovu ranu svemirsku prisutnost Beskonačnog Duha kao osobu, svejedno, Sinu Stvoritelju ovaj Duh-suradnik je osoban i uvijek je djelovao kao zasebna osoba.

1. PERSONIFICIRANJE STVARALAČKOG DUHA

34:1.1 Nakon što supersvemirski centri moći završe fizičku organizaciju zvjezdanih i planetarnih klastera i uspostave energetske krugove, naknadno ovom pripremnom stvaralačkom djelovanju agencija Beskonačnog Duha koje djeluju kroz i pod upravom njegove lokalnosvemirske kreativne fokalizacije, šalje se proglas Sina Mihaela o namjeri projiciranja života u novoorganiziranom svemiru. Nakon što Raj prizna ovu deklaraciju namjere, dolazi do reakcije odobravanja u Rajskom Trojstvu, za kojom slijedi nestanak duhovnog isijavanja Božanstava Glavnog Duha u čijem se supersvemiru ova nova tvorevina organizira. U međuvremenu se ostali Glavni Duhovi približavaju tom centralnom prebivalištu Rajskih Božanstava i nakon toga, kada Božanstvom-obgrljeni Glavni Duh stupi pred svoje bližnje, tu se javlja ono što je poznato kao "primarna erupcija." To je ogroman duhovni bljesak, fenomen jasno vidljiv daleko od sjedišta dotičnog supersvemira; i istodobno s ovom malo razumljivom manifestacijom Trojstva dolazi do značajne promjene u prirodi prisutnosti stvaralačkog duha i u snazi Beskonačnog Duha koji prebiva u tom lokalnom svemiru. Kao odgovor na te Rajske fenomene istovremeno se personificira, u samoj prisutnosti Sina Stvoritelja, nova osobna representacija Beskonačnog Duha. To je Božanska Služiteljica. Individualizirani Stvaralački Duh pomagač Sina Stvoritelja postaje njegov osobni stvaralački suradnik, Majčinski Duh lokalnog svemira.

34:1.2 Od tog novog osobnog odvajanja Združenog Stvoritelja tu dolazi do utvrđivanja struja i uspostavljanja krugova moći duha i duhovnog utjecaja predodređenih da prožimaju sve svjetove i bića tog lokalnog svemira. U stvarnosti, ovo novo i osobno prisustvo nije ništa drugo nego preobrazba već postojećeg i manje osobnog suradnika Sina u njegovom ranijem radu na organizaciji fizičkog svemira.

34:1.3 To je pripovijest o ogromnoj drami ispričana u par riječi, ali to predstavlja otprilike sve što mogu reći u vezi ovih značajnih poslova. Oni se odvijaju na licu mjesta, nedokučivo i neshvatljivo; tajna tehnike i postupka živi u okrilju Rajskog Trojstva. U samo jedno smo mi sigurni: Prisutnost Duha u lokalnom svemiru za vrijeme čisto fizičkog stvaranja ili organizacije nedovoljno se razlikuje od duha Rajskog Beskonačnog Duha; međutim, nakon novog pojavljivanja nadzornog Glavnog Duha iz tajnog zagrljaja Bogova i nakon bljeska duhovne energije, lokalnosvemirska manifestacija Beskonačnog Duha se iznenada i potpuno mijenja u osobno obličje tog Glavnog Duha koji je bio u preobraznoj vezi s Beskonačnim Duhom. Majčinski Duh lokalnog svemira time stječe osobnu prirodu nijansiranu prirodom Glavnog Duha supersvemira njegove astronomske nadležnosti.

34:1.4 Ova personalizirana prisutnost Beskonačnog Duha, Stvaralački Majčinski Duh lokalnog svemira, poznata je u Sataniji kao Božanska Služiteljica. Za sve praktične svrhe i duhovne potrebe, ova manifestacija Božanstva je božanska individua, osoba duha. I nju kao takvu priznaje i cijeni Sin Stvoritelj. To je da kroz ovu lokalizaciju i personalizaciju Trećeg Izvora i Centra u našem lokalnom svemiru da Duh kasnije može postati u potpunosti podložan Sinu Stvoritelju da je o ovom Sin uistinu rečeno, "sva vlast na nebu i na zemlji je povjerena njemu. "

2. PRIRODA BOŽANSKE SLUŽITELJICE

34:2.1 Nakon što prođe kroz značajnu metamorfozu ličnosti u vrijeme stvaranja života, Božanska Služiteljica nakon toga djeluje kao osoba i surađuje na vrlo osoban način uz Sina Stvoritelja u planiranju i upravljanju velikim poslovima njihove lokalne tvorevine. Za mnoge vrste svemirskih bića, čak i ovo zastupanje Beskonačnog Duha ne može djelovati u potpunosti osobno tijekom dobi koje prethode konačnom Mihaelovom darivanju; ali nakon uzvisivanja Sina Stvoritelja na poziciju suverene nadležnosti Glavnog Sina, Stvaralački Majčinski Duh tako postaje proširen u osobnim kvalitetama, da ga osobno priznaju sve osobe s kojima stupa u kontakt.

34:2.2 Od najranije suradnje sa Sinom Stvoriteljem Svemirski Duh posjeduje sve fizičko-kontrolne atribute Beskonačnog Duha, uključujući i puno obdarenjeantigravitacijom. Po postizanju osobnog statusa Svemirski Duh ispoljava jednako punu i potpunu kontrolu nad umnom gravitacijom, u lokalnom svemiru, kao što bi imao Beskonačni Duh, ako bi bio osobno prisutan.

34:2.3 U svakom lokalnom svemiru Božanske Služiteljice funkcioniraju u skladu s prirodom i prirođenim osobinama Beskonačnog Duha utjelovljenim u jednom od Sedam Glavnih Duhova Raja. Iako postoji temeljna jednoobraznost karaktera u svim Svemirskim Duhovima, tu je i raznolikost djelovanja, ovisno o njihovom podrijetlu kroz jednog od Sedam Glavnih Duhova. Ova razlika u podrijetlu objašnjava različite tehnike u funkciji lokalnosvemirskih Majčinskih Duhova u različitim supersvemirima. Ali u svim bitnim duhovnim atributima ovi Duhovi su identični, jednako duhovni i u cijelosti božanski, bez obzira na supersvemirska razlikovanja.

34:2.4 Stvaralački Duh surađuje sa Sinom Stvoriteljem u stvaranju bića na svjetovima i nikada ne napušta Sina u svim njihovim nastojanjima da podrže i očuvaju ove kreacije. Život prima službu i održavanje kroz agenciju Stvaralačkog Duha. " Pošalješ li duh svoj, opet nastaju. I tako obnavljaš lice zemlje."

34:2.5 U stvaranju svemira inteligentnih bića, Stvaralački Majčinski Duh djeluje prvo u sferi svemirskog savršenstva, surađujući sa Sinom u stvaranju Sjajne Jutarnje Zvijezde. Nakon toga potomci Duha sve više prilaze redu stvorenih bića koja žive na planetama, isto kao što su Sinovi razvrstani naniže od Melkizedeka do Materijalnih Sinova, koji dolaze u kontakt sa zemaljskim smrtnicima. U kasnijoj evoluciji smrtnih stvorenja, Sinovi Nositelji Života proizvode fizičko tijelo iz postojećeg organiziranog materijala dotičnog svijeta, dok Svemirski Duh daje "dah života."

34:2.6 Dok sedmi dio velikog svemira može u mnogim aspektima kasniti u razvoju, pomni učenici koji proučavaju naše probleme predviđaju evoluciju izvanredno dobro uravnotežene tvorevine u budućim vjekovima. Mi predviđamo pojavu ovog visokog stupnja simetrije u Orvontonu zbog toga što je Duh koji predsjedava ovim svemirom šef Glavnih Duhova na visini, duh inteligencije koji utjelovljuje uravnoteženo jedinstvo i savršenu koordinaciju osobina i karaktera sva tri vječna Božanstva.Mi smo spori i nazadni u usporedbi s drugim sektorima, ali nam nesumnjivo predstoji transcendentni razvoj i neviđeno postignuće negdje u vječnim dobima budućnosti.

3. SIN I DUH U VREMENU I PROSTORU

34:3.1 Ni Vječni Sin niti Beskonačni Duh nisu ograničeni ili uvjetovani bilo vremenom ili prostorom, ali većina njihovih potomaka su njima uvjetovani.

34:3.2 Beskonačni Duh prožima sve prostore i živi u kružnici vječnosti. Ipak, u svom osobnom kontaktu s djecom vremena, ličnosti Beskonačnog Duha moraju često računati sa vremenskim elementima, iako ne toliko s prostorom. Mnogi oblici umne službe ne ovise o prostoru, ali nailaze na vremensko kašnjenje uzrokovano koordinacijom različitih razina kozmičke stvarnosti. Osamljeni Glasnik je gotovo neovisan o prostoru, osim vremena koje je zapravo potrebno za putovanje s mjesta na mjesto; a tu su i slični entiteti za vas nepoznati.

34:3.3 U osobnim povlasticama Stvaralački Duh je u cijelosti i potpuno neovisan od prostora, ali ne i vremena.Ne postoji specijalizirana osobna prisutnost takvog Kozmičkog Duha na bilo zviježđu ili sjedištu sustava. Ona je podjednako i difuzno prisutna tijekom cijelog svog lokalnog svemira, te je stoga, baš kao što je doslovno i osobno prisutna na jednom svijetu, jednako tako prisutna i na svakom drugom.

34:3.4 Samo što se tiče elementa vremena Stvaralački Duh je ograničen u svojoj kozmičkoj službi. Sin Stvoritelj djeluje trenutačno u cijelom svom svemiru; ali Stvaralački Duh mora računati s vremenom u služenju kozmičkom umu, osim što ona svjesno i sa predumišljajem koristi osobne povlastice Svemirskog Sina. U djelovanju čistog duha Stvaralački Duh djeluje neovisno o vremenu, a isto je slučaj i u njezinoj suradnji u tajanstvenom procesu kozmičke refleksivnosti.

34:3.5 Iako krug gravitacije duha Vječnog Sina djeluje neovisno od vremena i prostora, sve funkcije Sinova Stvoritelja nisu izuzete od prostornih ograničenja. Ako se izuzmu poslovi evolucijskih svjetova, čini se da ti Sinovi Mihaeli imaju sposobnost djelovanja relativno neovisno o vremenu. Sin Stvoritelj nije hendikepiran vremenom, ali on je uvjetovan prostorom; on ne može biti na dva mjesta u isto vrijeme. Mihael od Nebadona djeluje bezvremeno unutar svog vlastitog svemira i zahvaljujući tehnici refleksije gotovo isto tako i u supersvemiru. On bezvremenski komunicira izravno s Vječnim Sinom.

34:3.6 Božanska Služiteljica je pomagač koji razumije Sina Stvoritelja, što joj omogućuje da prevlada i nadoknadi svoja prirođena ograničenja u pogledu prostora, jer kad su njih dvoje u funkcijonalnom upravnom jedinstvu, oni su praktički neovisni o vremenu i prostoru u granicama njihove lokalne tvorevine. Stoga, kao što se praktično može primijetiti širom lokalnog svemira, Sin Stvoritelj i Stvaralački Duh obično funkcioniraju neovisno o vremenu i prostoru jer jedno drugome uvijek stavljaju na raspolaganje svoje individualne neovisnosti.

34:3.7 Samo apsolutna bića su neovisna o vremenu i prostoru u apsolutnom smislu. Većina podređenih osoba Vječnog Sina i Beskonačnog Duha podliježu i vremenu i prostoru.

34:3.8 Kad Stvaralački Duh postane "prostorno svjesan," ona se priprema prepoznati opisanu "svemirsku domenu" kao njezinu, područje u kojem će biti prostorno slobodna za razliku od svih drugih prostora u kojima bi bila uvjetovana. Jedno od njih je slobodno izabrati i djelovati samo unutar područja svoje vlastite svijesti.

4. KRUGOVI LOKALNOG SVEMIRA

34:4.1 Postoje tri različita kruga duha u lokalnom svemiru Nebadonu:

34:4.2 1. Duh koji je dar Sina Stvoritelja, Utješitelj, Duh Istine.

34:4.3 2. Duh kruga Božanske Služiteljice, Duh Sveti.

34:4.4 3. Krug služenja inteligenciji, uključujući i više ili manje objedinjene aktivnosti ali raznoliko funkcioniranje sedam pomoćnika uma-duha.

34:4.5 Sinovi Stvoritelji su obdareni duhom svemirske prisutnosti koji je u mnogo čemu analogan duhovima Sedam Glavnih Duhova Raja. To je Duh Istine koji darovani Sin izlije na svijet nakon što primi duhovno zvanje na takvoj sferi. Taj darovani Utješitelj je duhovna snaga koja uvjek privlači sve tražitelje istine prema Njemu koji je personifikacija istine u lokalnom svemiru. Taj duh je svojstvena zadužbina Sina Stvoritelja koja izlazi iznjegove božanske prirode upravo kao što glavni krugovi velikog svemira proizlaze iz osobne prisutnosti Rajskih Božanstava.

34:4.6 Sin Stvoritelj može doći i otići; njegova osobna prisutnost može biti u lokalnom svemiru ili negdje drugdje; unatoč tome Duh Istine funkcionira nesmetano, jer ova božanska prisutnost, dok je izvedena iz ličnosti Sina Stvoritelja, funkcionalno je usidrena u osobi Božanske Služiteljice.

34:4.7 Svemirski Majčinski Duh, međutim, nikada ne napušta centralni svijet lokalnog svemira. Duh Sina Stvoritelja može djelovati neovisno o osobnoj prisutnosti Sina, ali to nije slučaj sa njezinim osobnim duhom. Duh Sveti Božanske Služiteljice postaje nefunkcionalan ako se njezina osobna prisutnost ukloni iz Salvingtona. Njezina prisutnost duha čini se da je fiksna na centralnom svijetu svemira, a upravo je to činjenica koja omogućuje duhu Sina Stvoritelja da funkcionira neovisno o tome gdje se nalazi Sin. Svemirski Majčinski Duh djeluje kao svemirski fokus i centar Duha Istine kao i njezinog osobnog utjecaja, Duha Svetoga.

34:4.8 Stvoritelj Otac-Sin i Stvaralački Majčinski Duh različito doprinose umnom obdarenju svoje djece iz lokalnog svemira. Ali Stvaralački Duh ne daruje um dok ne primi obdarenje osobnim povlasticama.

34:4.9 Superevolucijski redovi ličnosti u lokalnom svemiru su obdareni lokalnosvemirskom vrstom supersvemirskog uzorka umnog dizajna. Ljudski i podljudski redovi evolucijskog života su obdareni pomoćnom vrstom duha umnog služenja.

34:4.10 Sedam pomoćnika uma-duha su tvorevina Božanske Služiteljice lokalnog svemira. Ovi duhovi uma su slični po karakteru ali raznoliki u snazi, a svi podjednako u sebi nose obilježja Svemirskog Duha, iako se jedva smatraju ličnostima osim njihove Majke Stvoriteljice. Sedam pomoćnika su dobili sljedeća imena: duh mudrosti, duh obožavanja, duh savjeta,duh znanja, duh hrabrosti, duh razumijevanja, duh intuicije - brze spoznaje.

34:4.11 To je "sedam duhova Božjih", "što pred prijestoljem gore kao sedam zubalja," koje je prorok vidio u simbolima vizije. Ali on nije vidio dvadeset i četiri starca oko tih sedam pomoćnih duhova uma. Ovaj zapis predstavlja zbrku dva priopćenja, jednog koje se odnosi na kozmičko sjedište i drugog koje se odnosi na prijestolnicu sustava. Sjedala dvadeset i četiri starca su na Jeruzemu, sjedištu lokalnog sustava naseljenih svjetova.

34:4.12 No, o Salvingtonu je Ivan napisao: "I iz prijestolja izlaze munje, grmljavine i glasovi" - svemirska emitiranja lokalnim sustavima. On je također imao viziju o stvorenjima lokalnog svemira koja djeluju kao upravni kontrolori, živi kompasi centralnog svijeta. Tu upravnu kontrolu Nebadonu održavaju četiri kontrolna stvorenja Salvingtona, koji djeluju preko svemirskih struja i kojima vješto pomaže prvi funkcionalni duh uma, pomoćnik intuicije, duha "brzog razumijevanja." Ali opis tih četiriju bića - pod nazivom zvijeri - je žalosno nagrđen; oni imaju ljepotu koja je bez premca i izvrsno obličje.

34:4.13 Četiri točke kompasa su univerzalne i svojstvene životu Nebadona. Sva živa bića posjeduju tjelesne jedinice koje su osjetljive i reagiraju na te smjerove strujanja. Ovaj aspekt tvorevine je repliciran sve niže i niže kroz svemir do pojedinih planeta i, zajedno sa magnetskim silama svjetova, aktivira mnoštva mikroskopskih tijela u životinjskim organizmima tako da ove stanice usmjerenja uvjek ukazuju na sjever i jug. Tako je osjećaj orijentacije zauvijek fiksiran u živim bićima svemira. Taj osjećaj nije u potpunosti odsutan u svjesnoj spoznaji ljudskih bića. Ova tijela su prvi put otkrivena na Urantiji o vremenu ovog pripovijedanja.

5. SLUŽBA DUHA

34:5.1 Božanska Služiteljica surađuje sa Sinom Stvoriteljem u formuliranju života istvaranju novih redova bića do trenutka njegova sedma darivanja, a potom, nakon što je uzdignut na punu suverenu vlast svemira, i dalje surađuje sa Sinom i Sinovim darovanim duhom u daljnjem radu svjetske službe i planetarne progresije.

34:5.2 Na naseljenim svjetovima Duh započinje rad evolucijske progresije, počevši od beživotnog materijala određenog svijeta, prvo obdarujući biljni život, zatim životinjske organizme, pa onda prva ljudska bića; a svako novo darivanje pridonosi širenju i razvijanju evolucijskog potencijala planetarnog života od početnih i primitivnih faza do pojave volje u stvorenim bićima. Ovaj rad Duha uglavnom se vrši kroz sedam pomoćnika, duhova obećanja, koji ujedinjuju i koordiniraju umni duh razvojnih planeta, uvijek i ujedinjeno vodeći ljudske rase prema višim idejama i duhovnim idealima.

34:5.3 Smrtni čovjek prvi put doživljava službu Duha u suradnji sa umom kada čisto životinjski um evolucijskih stvorenih bića razvije kapacitet za prijem pomoćnika obožavanja i mudrosti. Ova služba šestog i sedmog pomoćnika pokazuje da je evolucija uma prekoračila u domene duhovne službe. I odmah se takvi umovi u kojima djeluju duh obožavanja i duh mudrosti uključuju u duhovne krugove Božanske Služiteljice.

34:5.4 Kad je um tako obdaren sa službom Duha Svetoga, on posjeduje kapacitet za (svjestan ili nesvjestan) odabir duhovne prisutnost Oca Svih - Misaonog Ispravljača. No, nakon što darivani Sin oslobodi Duha Istine za planetarnu službu svim smrtnicima, jedino tada se svi normalni umovi automatski počinju pripremati za prijem Misaonih Ispravljača. Duh Istine radi u suradnji sa prisutnosti duha Božanske Služiteljice. Takva dvojna duhovna veza nadvija se nad svjetovima, tražeći da pouči umove ljudi istini i da duhovno prosvijetli ljudske umove, te da nadahne duše stvorenih bića uzlaznih rasa i da upravi narode koji prebivaju na evolucijskim planetima prema njihovom Rajskom cilju božanske sudbine.

34:5.5 Iako je Duh Istine izliven na sve ljude, taj duh Sina je gotovo u cjelosti ograničen u funkciji i moći čovjekovom osobnom spoznajom onoga što čini zbroj i bit misije darovanog Sina. Duh Sveti je dijelom neovisan o ljudskom stavu i djelomično uvjetovan odlukama i suradnjom čovjekove volje. Ipak, služba Duha Svetoga postaje sve više učinkovita s posvećivanjem i produhovljenjem unutarnjeg života onih smrtnika koji potpunije poštuju božansko vodstvo.

34:5.6 Kao pojedinci vi osobno ne posjedujete odvojeni dio ili zasebnu jedinku duha Stvoritelja Oca-Sina ili Stvaralačkog Majčinskog Duha; te službe ne dolaze u kontakt niti obitavaju u misaonim centrima uma pojedinih osoba kako to rade Tajanstveni Osmatrači. Misaoni Ispravljači su jasno definirane individualizirane jedinke predosobne stvarnosti Oca Svih koje istinski žive u vašem smrtnom umu kao sam dio tog uma i koje rade u savršenom skladu s kombiniranim duhovima Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha.

34:5.7 Prisutnost Duha Svetoga koji dolazi od Svemirske Kćerke Beskonačnog Duha, prisutnost Duha Istine koji dolazi od Svemirskog Sina Vječnog Sina i prisutnost Ispravljača-duha koji dolazi od Rajskog Oca koji djeluju u ili sa evolucijskim smrtnikom, označavaju simetriju duhovnog obdarenja službe i omogućuju da takav smrtnik svjesno spozna vjeru-činjenicu da je čovjek sin Boga.

6. DUH U ČOVJEKU

34:6.1 S napredovanjem evolucije naseljenog planeta i daljnjim produhovljenjem njegovih stanovnika, takve zrele ličnosti mogu primiti dodatne duhovne utjecaje. Kako smrtnici napreduju u kontroli uma i duhovnoj percepciji, te višestruke službe duha postaju sve više i više koordinirane u funkciji; one postaju sve više pomiješane sa višom službom Rajskog Trojstva.

34:6.2 Iako Božanstvo može biti množina u manifestaciji, u ljudskom iskustvu Božanstvo jejednina, uvijek jedno. Niti je duhovna služba množina u ljudskom iskustvu. Bez obzira na pluralnost podrijetla, svi utjecaji duha su jedan u funkciji. Oni su uistinu jedno, kako predstavljaju službu duha Sedmerostrukog Boga u bićima velikog svemira i njima u korist; i kako bića rastu u poštovanju i prijemčivosti za ovu ujedinjujuću službu duha, ona postaje u njihovu iskustvu služba Vrhovnog Boga.

34:6.3 Od visina vječne slave, božanski Duh se spušta dugim nizom koraka da se nađe s vama takvim kakvi ste i gdje se nalazite, te da zatim u partnerstvu vjere s ljubavlju prigrli dušu smrtnog podrijetla i da krene na putovanje sigurnim i jasno definiranim stopama milostivnosti kojima je već putovao u suprotnom smjeru, nikad se ne zaustavljajući sve dok evolucijska duša sigurno ne bude uzvišena do samih visina blaženstva iz kojih se božanski Duh izvorno uputio na ovu misiju milosti i službe.

34:6.4 Duhovne snage nepogrešivo traže i postižu svoje izvorne razine. Nakon što iziđu iz Vječnoga, one se sigurno vraćaju u njega, donoseći sa sobom svu tu djecu vremena i prostora koji su prihvatila vodstvo i učenje unutarnjeg Ispravljača, one koji su doista "rođeni od Duha," Božje sinove po vjeri.

34:6.5 Božanski Duh je izvor trajne službe i poticaja djeci ljudi. Tvoja moć i uspjeh je "po njegovom milosrđu, kroz obnavljanje Duha." Duhovni život, kao i fizička energija, se iscrpljuje. Duhovni napor rezultira relativnom duhovnom iscrpljenosti. Cijelo uzlazno iskustvo je stvarno kao i duhovno; stoga je ispravno napisano: "To je Duh koji oživljava." "Duh daje život."

34:6.6 Mrtva teorija čak i najviših religioznih doktrina je nemoćna transformirati ljudski karakter ili kontrolirati smrtno ponašanje. Što svijetu danas treba je istina koju je proglasio vaš stari učitelj: "Ne samo u riječi, nego i u snazi i u Duhu Svetome." Sjeme teoretske istine je mrtvo, najviši moralni pojmovi su bez učinka, sve dok božanski Duh ne udahne neki oblik istine i ne oživi formule pravednosti.

34:6.7 Oni koji su primili i prepoznali unutarnjeg Boga su rođeni od Duha. "Vi ste hram Božji i Duh Božji prebiva u vama." Nije dovoljno da se ovaj duh izlije na vas; božanski Duh mora dominirati i kontrolirati svaku fazu ljudskog iskustva.

34:6.8 To je prisutnost božanskog Duha, vode života, koja spriječava dugotrajnu žeđ smrtnog nezadovoljstva i tu neopisivu glad neproduhovljenog ljudskog uma. Duhom- motivirana bića "nikada ne žeđaju, za ova duhovna voda mora biti u njima zadovoljstvo koje struji u život vječni." Takve božanski zalijevane duše su gotovo posve neovisne o materijalnom okruženju što se tiče radosti življenja i zadovoljstava zemaljskog života. One su duhovno osvijetljene i osvježene, moralno ojačane i obdarene.

34:6.9 U svakom smrtniku postoji dvostruka priroda: baština životinjskih sklonosti i snažni poriv obdarenja duha.Tijekom kratkog života koji živite na Urantiji, ova dva različita i suprotstavljena poriva mogu rijetko biti u potpunosti pomirena; oni se teško mogu uskladiti i ujediniti; ali tijekom vašeg života kombinirani Duh će vam uvijek služiti i pomoći da sve više i više podvrgnete tijelo vodstvu Duha. Iako morate živjeti svoj materijalni život, iako ne možete pobjeći od tijela i njegovih potreba, ipak, u namisli i idealima ste ovlašteni sve više podvrgnuti životinjsku prirodu upravi Duha. Tu doista postoji unutar vas zavjera duhovnih snaga, konfederacija božanskih moći, čiji je isključivi cilj da postignete svoje konačno oslobođenje od materijalnog ropstva i konačnih ograničenja.

34:6.10 Cilj svega ovog služenja je, "Da se ojačate u snazi po njegovu Duhu u nutarnjega čovjeka." I sve to predstavlja pripremne korake koji vode do konačnog postignuća savršenstva vjere i službe, tog iskustva pri čemu ćete biti "ispunjeni svom puninom koja dolazi od Boga", "jer svi su oni koje vodi Božji duh sinovi Božji ".

34:6.11 Duh nikada ne tjera, samo vodi. Ako ste spremni biti njegov učenik, ako želite postići razine duha i stići do božanskih visina, ako iskreno želite postići vječni cilj, tada će vas božanski Duh nježno i brižno povesti na put duhovnog napretka kojim putujete kao sin. Svaki korak koji poduzmete mora biti korak spremnosti, inteligentne i vesele suradnje. Dominacija Duha se nikad ne kompromitira sa prisilom, niti ugrožava moranjem.

34:6.12 A kada čovjek slobodno i inteligentno prihvati takav život vodstva duha, tu se postupno razvija u ljudskom umu pozitivna svijest božanskog kontakta i uvjerenje u njegovo zajedništvo s duhom; prije ili kasnije, "Duh svjedoči sa vašim duhom (Ispravljačem) da ste dijete Božje." Već vam je sam vaš Misaoni Ispravljač rekao o vašem srodstvu s Bogom, tako da zapis svjedoči da Duh svjedoči "sa vašim duhom", a ne vašem duhu.

34:6.13 Svijest o dominaciji duha u ljudskom životu s vremenom je sve više praćena ispoljenjem karakteristika Duha u životnim reakcijama takvog smrtnika koji slijedi vodstvo duha, “jer plodovi su duha ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost i uzdržljivost. "Takvi duhom-vođeni i božanski osvjetljeni smrtnici, dok još gaze poniznim stazama kulučenja i u ljudskosti vjerno ispunjavaju dužnosti svojih zemaljskih zadataka, već su počeli razabirati svjetla vječnoga života čiji nagovještaj vide na dalekim obalama drugog svijeta ; već su počeli shvaćati stvarnost te inspirativne i utješne istine, "Kraljevstvo se Božje ne sastoji u jelu i piću, nego u pravednosti, miru i radosti u Duhu Svetom." I tijekom svakog iskušenja i u prisutnosti svake nevolje, duše koje su rođene od duha primaju potporu te nade koja nadilazi svaki strah, jer ljubav je Božja razlivena u svim srcima prisutnošću božanskog Duha.

7. DUH I TIJELO

34:7.1 Tijelo, prirodna svojstva koja potječu iz životinjskih rasa, samo po sebi ne rađa plodovima božanskog Duha. Kad se smrtna priroda unaprijedi primjesom prirode Materijalnih Sinova Boga, kao što su ljudske rase Urantije u određenoj mjeri bile unaprijeđene darivanjem Adama, put je bolje pripremljen kako bi omogućio Duhu Istine da surađuje s unutarnjim Ispravljačem u proizvodnji prekrasnog uroda karakternih plodova duha. Ako ne odbijete ovaj duh, iako vječnost može biti potrebna kako bi se ispunila ova tvrdnja, “on će vas uvesti u svu istinu."

34:7.2 Evolucijski smrtnici koji nastanjuju normalne svjetove duhovnog napretka ne doživljavaju teške sukobe između duha i tijela koji obilježavaju današnje rase Urantije. No, čak i na najidealnijim planetima, pred-Adamički čovjek mora uložiti pozitivne napore da se uzdigne od čisto životinjske razine postojanja kroz sve više i više razine intelektualnih značenja i viših duhovnih vrijednosti.

34:7.3 Na normalanim svjetovima smrtnici ne doživljavaju stalan rat između njihovih fizičkih i duhovnih naravi. Oni se suočavaju s nužnosti penjanja od životinjskih razina postojanja na više ravni duhovnog života, ali taj uspon više nalikuje edukativnom treningu u usporedbi s intenzivnim sukobima kroz koje prolaze smrtnici Urantije u ovom području usklađenja svojih uzajamno različitih materijalnih i duhovnih naravi.

34:7.4 Narodi Urantije pate od posljedica dvostrukog lišenja pomoći u ovom zadatku progresivnog planetarnog duhovnog postignuća. Kaligastijin je prevrat gurnuo svjet u stanje općevjetske zbunjenosti i uduzeo od svih naknadnih generacija moralnu pomoć koju bi primili od dobro uređenog društva. No, još je katastrofalniji bio Adamičkineuspijeh koji je uskratio rasama tu vrhunsku vrstu fizičke prirode koja bi bila više u suglasju s duhovnim težnjama.

34:7.5 Smrtnici Urantije su prisiljeni prolaziti kroz tako izražajnu borbu između duha i tijela zbog toga što njihovi udaljeni preci nisu bili potpunije adamizirani prilikom edenskog darivanja. To je bio božanski plan da smrtne rase Urantije imaju fizičke prirode koje su prirodnije duhovno responsivne.

34:7.6 Bez obzira na ovu dvostruku katastrofu u čovjekovoj prirodi i njegovoj okolini, današnji smrtnici će doživjeti manje od toga očitog sukoba između tijela i duha ako uđu u kraljevstvo duha, gdje vjerni sinovi Božji uživaju određenu mjeru oslobođenja od podređenosti robovanja tijelu u prosvijećenoj i oslobađajućoj službi svesrdnoj odanosti izvršenju volje Oca na nebu. Isus je pokazao čovječanstvu novi način smrtnog života u kojem ljudska bića mogu uveliko pobjeći od strašnih posljedica Kaligastijine pobune i najučinkovitije naknaditi lišenja koja su proizašla iz Adamičkogneuspijeha. "Duh života Isusa Krista slobodnio nas je od zakona životinjskog života i napasti zla i grijeha." "Ovo je pobjeda koja pobijedi tijelo, sama naša vjera."

34:7.7 Ti muškarci i žene koji znaju Boga i koji su rođeni iz iskustva Duha nemaju više sukoba sa svojim smrtnim naravima nego što to imaju stanovnici najnormalnijih svjetova, planeta koji nikada nisu okaljani grijehom ni dirnuti pobunom. Sinovi vjere operiraju na intelektualnim razinama i žive na duhovnim ravninama koje su daleko iznad sukoba proizvedenih neobuzdanim ili neprirodnim tjelesnim željama. Normalni porivi životinjskih bića i prirodni apetiti i impulsi fizičke prirode nisu u sukobu sa čak i najvišim duhovnim postignućem, osim u umovima neznalica, pogrešno informiranih ili žalosno presavjesnih osoba.

34:7.8 Započevši putovanje na putu vječnog života, nakon što prihvatite zadatak i primite zapovijedi za napredovanje, ne bojte se opasnosti ljudskog zaborava i smrtne nestalnosti, nemojte se mučiti sa sumnjama neuspjeha ili zbunjujuće konfuzije, ne posustajte i ne dovodite u sumnju svoj status i položaj, jer u svakom tamnom satu, na svakom raskrižju te progresivne borbe, Duh Istine uvijek govori i kaže: "To je put."

34:7.9 [Predstavio Moćni Glasnik koji je privremeno dodijeljen na službu na Urantiji.]

Back to Top