Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 035 : BOŽJI SINOVI LOKALNOG SVEMIRA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO II: Lokalni svemir

POGLAVLJE 035 : BOŽJI SINOVI LOKALNOG SVEMIRAPOGLAVLJE 035 : BOŽJI SINOVI LOKALNOG SVEMIRA

35:0.1 Ranije predstavljeni Božji Sinovi vuku Porijeklo sa Raja. Oni su potomstvo božanskih Vladara svemirskih domena. Od prvog reda Rajskih sinova, Sinova Stvoritelja, postoji u Nebadonu samo jedan, Mihael, otac i suveren lokalnog svemira. Od drugog reda rajskih sinova, Avonala ili Sudbenih Sinova, Nebadon ima svoju punu kvotu - 1,062. A ovi “manji Kristi” jednako su učinkoviti i svemoćni u svojim planetarnim darivanjima kao što je Stvoritelj i Glavni Sin bio na Urantiji. Treći red, bića trojskog podrijetla, nije registriran u lokalnom svemiru, ali ja procjenjujem da se u Nebadonu nalazi između petnaest i dvadeset tisuća Trojstvenih Sinova Učitelja ekskluzivno, od kojih 9,642 djeluju kao potrojstvljeni pomoćnici zapisa. Ovi Rajski Dajnali nisu ni suci ni administratori; oni su superučitelji.

35:0.2 Sve vrste Sinova koje ovdje spominjemo vuku porijeklo iz lokalnog svemira; oni su potomstvo Rajskog Sina Stvoritelja u različitim suradnjama s komplementarnim Kozmičkim Majčinskim Duhom. Sljedeće redove sinova lokalnog svemira spominjemo u ovim pričama:

35:0.3 1. Sinove Melkizedeke.

35:0.4 2. Sinove Vorondadeke.

35:0.5 3. Sinove Lanonandeke.

35:0.6 4. Sinove Nositelje Života.

35:0.7 Trojedino Rajsko Božanstvo stvara tri reda sinova: Mihaele, Avonale i Dajnale. Dualno Božanstvo u lokalnom svemiru, Sin i Duh, također stvara tri visoka reda Sinova: Melkizedeke, Vorondadeke i Lanonandeke, i kada postignu ovaj trostruki izražaj, oni surađuju sa sljedećom razinom Sedmostrukog Boga u proizvodnji svestranog reda Nositelja Života.Ova bića su klasificirana kao silazni Sinovi Boga, a oni su jedinstveni i originalan oblik života u svemiru. Njihovo razmatranje će zauzimati cijelo iduće poglavlje.

1. OTAC MELKIZEDEK

35:1.1 Nakon dovođenja u postojanje bića koja djeluju kao osobni pomoćnici, kao što su Sjajna i Jutarnja Zvijezda i druge administrativne ličnosti, u skladu s božanskom svrhom i kreativnim planovima pojedinog svemira, dolazi so novog oblika kreativnog jedinstva između Sina Stvoritelja i Kreativnog Duha lokalnog svemira, Kćerke Beskonačnog Duha. Osobno potomstvo koje proizlazi iz ovog kreativnog partnerstva je izvorni Melkizedek -- Otac Melkizedek - to jedinstveno biće koje naknadno surađuje sa Sinom Stvoriteljem i Stvaralačkim Duhom i dovodi u postojanje cijelu grupu bića koja nosi ovo ime.

35:1.2 U svemiru Nebadonu, Otac Melkizedek djeluje kao prvi izvršni suradnik Sjajne i Jutarnje Zvijezde. Gabriel je zauzet više s upravom svemira, a Melkizedek s praktičnim postupcima. Gabriel predsjeda redovitim sjednicama sudova i vijeća Nebadona, a Melkizedek nad posebnim, izvanrednim i hitnim povjerenstvima i savjetodavnim tijelima. Gabriel i Otac Melkizedek nikada nisu daleko od Salvingtona u isto vrijeme, a za Gabrijelove odsutnosti Otac Melkizedek djeluje kao izvršni upravitelj Nebadona.

35:1.3 Sve Melkizedeke našeg svemira stvorili su tijekom jednog tisućljetnog razdoblja standardnog vremena Sin Stvoritelj i Stvaralački Duh u suradnji s Ocem Melkizedekom. Budući da u ovom redu sinova jedan njihov pripadnik fuinkcionira kao ravnopravni sustvoritelj, Melkizedeci u konstituciji imaju dijelom samoizvorno podrijetlo što ih čini kandidatima za ostvaranje uzvišenijeg oblika samouprave. Oni periodično biraju svoje vlastite administrativne šefove u trajanju od sedam godina standardnog vremena i inače funkcioniraju kao samoregulirajući red, dok izvorni Melkizedek koristi određene svojstvene suroditeljske povlastice. S vremena na vrijeme isti ovaj Otac Melkizedek imenuje pojedine osobe iz svog reda kao specijalne Nositelje Života midsonitnim svjetovima, obliku naseljenog planeta koji nije obznanjen na Urantiji.

35:1.4 Melkizedeci ne funkcioniraju bitnije izvan lokalnog svemira osim kad su pozvani kao svjedoci u predmetima koji se razmatraju na sudovima nadsvemira ili određeni kao posebni veleposlanici, kao što je to ponekad slučaj, kad predstavljaju jedan svemir pred drugim svemirom u istom nadsvemiru. Originalni Melkizedek prvorođenac svakog svemira uvijek ima slobodu putovanja u susjedne svemire ili Raj na misije koje imaju veze s isteresima i dužnostima njegove grupe.

2. SINOVI MELKIZEDECI

35:2.1 Melkizedeci su prvi red od božanskih Sinova koji su se približili dovoljno blizu niže stvorenim bićima da bi mogli funkcionirati izravno u službi smrtničkog unaprijeđenja, da bi služili evolutivnim rasama bez potrebe za utjelovljenjem. Ovi Sinovi su prirodno u samom centru velikog silaznog točka, kako su prema podrijetlu na pola puta između najvišeg Božanstva s jedne strane i najnižih bića koja imaju bit volje s druge. Oni na taj način postaju prirodni posrednici između viših i božanskih razina života i postojanja i nižih, čak i materijalnih, oblika života na evolucijskim svjetovima. Serafskim bićima, anđelima, uvijek je užitak raditi s Melkizedecima; u stvari, svi oblici inteligentnog života nalaze ove Sinove suosjećajnim prijateljima, blagim učiteljima i mudrim savjetnicima.

35:2.2 Melkizedeci su samoupravna klasa bića. Kod ove jedinstvene grupe susrećemo prvi pokušaj samoopredjeljenja u lokalnom svemiru i najviši oblik stvarne samouprave. Ovi Sinovi su organizirali vlastite mehanizme za upravu nad svojom kao i planetarnom administracijom, uključujući i šest povezanih planeta i njihovih satelitskih svjetova. I to treba zabilježiti da oni nikada nisu zlorabili svoje ovlasti; niti jednom kroz cijeli nadsvemirOrvonton ti Sinovi Melkizedeci nisu izdali svoje povjerenje. Oni su nada svake grupe svemira koja teži samoupravi; oni su uzorak i učitelji samouprave na svim sferama Nebadona. Svi redovi inteligentnih bića, nadređenih i podređenih odozgo i odozdo, svesrdno hvale djelovanje Melkizedeka.

35:2.3 Red Melkizedeka zauzima položaj i preuzima odgovornost najstarijeg sina u velikoj obitelji. Većina njihovog rada je redovita rutina, ali mnogo toga je dobrovoljno i posve samovoljno. Većina posebnih vijeća koja se s vremena na vrijeme sazivaju na Salvingtonu okupljaju se na prijedlog Melkizedeka. Na vlastitu inicijativu ovi Sinovi vrše obilazak njihovog materijalnog svemira. Oni održavaju autonomnu organizaciju posvećenu prikupljanju informacija iz svemira, radeći periodična izvješća Sinu Stvoritelju nezavisno o svih informacija koje dolaze u sjedište svemira kroz redovite agencije koje se bave rutinskom administracijom. Oni posve prirodno djeluju kao objektivni promatrači;imaju puno povjerenje svih klasa inteligentnih bića.

35:2.4 Melkizedeci djeluju kao mobilni i savjetodavni ocjenjivači sudova svemirskih domena; ovi kozmički Sinovi idu u malim grupama kako bi služili svjetovima kao savjetodavna povjerenstva, uzimali izjave svjedoka, primali prijedloge i djelovali kao savjetnici i tako pomagali da se riješe velike poteškoće koje se javljaju s vremena na vrijeme u poslovima evolucijskih domena.

35:2.5 Ti najstariji Sinovi svemira su glavni pomagači Sjajne i Jutarnje Zvijezde pri sprovedbi mandata Sina Stvoritelja. Kada Melkizedek odlazi na udaljeni svijet u ime Gabriela, on može, za potrebe tog poslanja, biti imenovan poslanikom Gabriela i na taj način doći na planet s punim autoritetom Sjajne i Jutarnje Zvijezde. Ovo je naročito istina na onim planetima gdje se viši Sin još nije pojavio u obličju stvorenog bića dotičnog svijeta.

35:2.6 Kad Sin Stvoritelj ulazi u darovani život na određenom evolucijskom svijetu, on ide sam; ali kad jedan od njegove rajske braće - Sin Avonal - ide na darivanje, on je u pratnji dvanaest Melkizedeka koji vrlo efikasno doprinose uspjehu misije darivanja. Oni također podržavaju Rajske Avonale na sudbenim misijama na naseljenim svjetovima i na ovim se poslovima javljaju u obličju koje je vidljivo ljudskim očima ako se Sin Avonal također tako očituje.

35:2.7 Nema faze planetarne duhovne potrebe na kojoj Melkizedeci ne služe. Kao učitelji oni često uspijevaju pridobiti svjetove naprednog života do konačnog i punog priznavanja Sina Stvoritelja i njegovog Rajskog Oca.

35:2.8 Melkizedeci su gotovo savršeni u mudrosti, ali nisu nepogrešivi u presudi. Kad rade odvojeno i samostalno na planetarnim misijama, bilo je slučajeva gdje su pogriješili u manjim stvarima, to jest, donijeli su odluke koje njihovi nadzornici nisu naknadno odobrili. U slučaju pogrešnog suda, Melkizedek privremeno gubi kvalifikaciju dok ne bude imao priliku otići na Salvington i posavjetovati se sa Sinom Stvoriteljem koji ga svojim savjetom efektivno oslobađa od nesaklada izazvanog nesuglasicom s njegovim bližnjima; i nakon tri dana ovog korektivnog odmora, ponovo se vraća na dužnost. No, rijetki su slučajevi ovih manjih adaptacija u funkciji Melkizedeka u Nebadonu.

35:2.9 Ovi Sinovi ne rastu u broju; njihov broj je fiksiran, premda varira od lokalnog svemira do lokalnog svemira. Broj Melkizedeka prema zapisima na njihovom centralnom planetu Nebadona je više od deset milijuna.

3. SVIJETOVIMELKIZEDEKA

35:3.1 Melkizedeci zauzimaju vlastiti svijet u blizini Salvingtona, središta svemira. Ovaj planet po imenu Melkizedek, je upravni svijet Salvingtonskog kruga sedamdeset primarnih sfera, od kojih svaka ima šest pomoćnih satelita posvećenih specijaliziranim djelatnostima. Ti čudesni svjetovi - sedamdeset primarnih i 420 satelita - se često spominju kao Melkizedek Sveučilišta. Uzlazni smrtnici iz svih zviježđa Nebadona proći će kroz obuku na svih 490 svjetova u stjecanju građanskog statusa na Salvingtonu. No, obrazovanje uzlaznih bića je samo jedna faza od mnogostrukih aktivnosti koje se odvijaju na Salvingtonskomklasteru arhitektonskih svjetova.

35:3.2 490 sfera Salvingtonskog kruga su podjeljeni u deset grupa, od kojih svaka sadrži sedam primarnih i četrdeset dva pomoćna svijeta. Svaka od ovih grupa je pod općim nadzorom jednog od glavnih redova kozmičkog života.Prva skupina, koja obuhvaća vodeći svijet i narednih šest primarnih sfera u okružju planetarnog slijeda, pod nadzorom je Melkizedeka. Ti svjetovi su Melkizedekovi:

35:3.3 1. Upravni svijet - dom Sinova Melkizedeka.

35:3.4 2. Svijet škola fizičkog života i laboratorija živih energija.

35:3.5 3. Svijet morontija života.

35:3.6 4. Sfera početnog života duha.

35:3.7 5. Svijet života sred-duha.

35:3.8 6. Sfera progresivnog života duha.

35:3.9 7. Domena koordiniranog i vrhunskog samoostvarenja.

35:3.10 Šest pomoćnih svjetova u okviru svake od ovih sfera Melkizedeka posvećeni su aktivnostima povezanim s radom primarne sfere.

35:3.11 Vodeći svijet, sfera Melkizedeka, zajednički je prostor za sastanak svih bića koja sudjeluju u edukaciji i produhovljenju uzlaznih smrtnika vremena i prostora. Za uzlazna bića ovaj svijet je vjerojatno najzanimljivije mjesto u cijelom Nebadonu. Svi evolucijski smrtnici koji završe svoj trening i prime diplomu na zviježđima dolaze na sferu Melkizedeka gdje su upućeni u režime rada disciplina i duhovne progresije Salvingtonskogobrazovnog sustava. I nikad nećete zaboraviti svoje prve utiske nakon što provedete svoj prvi dan na ovom jedinstvenom svijetu, čak ni nakon što ste dostigli svoje Rajsko odredište.

35:3.12 Uzlazni smrtnici će se zadržati na svjetovima Melkizedeka dok slijede njihov trening na šest pomoćnih planeta specijalizirane naobrazbe. A taj isti način se poštuje tijekom njihova boravka na sedamdeset kulturnih svjetova, primarnih sfera Salvingtonskog kruga.

35:3.13 Mnoge različite aktivnosti okupiraju vrijeme brojnih bića koja prebivaju na šest pomoćnih svjetova Melkizedeka, ali što se tiče uzlaznih smrtnika, ti sateliti su posvećeni sljedećim posebnim fazama studija:

35:3.14 1. Svijet broj jedan se bavi pregledom početnog planetarnog života uzlaznih smrtnika. Ovaj rad se obavlja u razredima sastavljenim od svih onih koji dolaze iz jednog te istog svijeta smrtničkog podrijetla. Svi s Urantije nastavak svog iskustvenog pregleda obavljaju zajednički.

35:3.15 2. Specijalne aktivnosti sfere broj dva počivaju u sličnim pregledima iskustava stečenih na prebivališnim svjetovima osnovnog satelita centralnog svijeta lokalnog sustava.

35:3.16 3. Kritički osvrti na ovoj sferi se odnose na boravak na glavnom centru lokalnog sustava i obuhvaćaju aktivnosti ostalih arhitektonskih svjetova klastera glavnog sustavnog centra.

35:3.17 4. Četvrta sfera bavi se pregledom iskustava sedamdeset pomoćnih svjetova zviježđa i njihovih povezanih sfera.

35:3.18 5. Na petoj sferi provodi se pregled uzlaznog putovanja na glavnom centru zviježđa.

35:3.19 6. Šesti svijet posvećuje vrijeme pokušaju koordinacije ovih pet epoha i na taj način postiže koordinaciju pripremnih iskustava potrebnih za ulazak u osnovnu školu Melkizedeka u procesu kozmičke naobrazbe.

35:3.20 Škole kozmičke administracije i duhovne mudrosti djeluju na centralnom svijetu Melkizedeku, gdje se također nalaze i škole posvećene pojedinačnim linijama izučavanja kao što su energija, materija, organizacija, komunikacija, registracija, etika i komparativni studij egzistencije stvorenih bića.

35:3.21 Na Melkizedek Sveučilištu Duhovnog Obdarenja svi redovi bića - čak i oni koji vuku porijeklo s Raja -- surađuju s Melkizedecima i serafskim učiteljima pri obuci velikog broja osoba koje rade kao evanđelisti sudbine, proglašavajući duhovnu slobodu i status božanskih sinova čak i udaljenim svjetovima svemira. Ova škola Melkizedek Sveučilišta ekskluzivna je svemirska ustanova; ovdje ne mogu doći učenici-promatrači iz drugih svjetova.

35:3.22 Melkizedeci daju najviši tečaj obuke u unaprijeđenju kozmičke administracije na svom centralnom svijetu. Ovim Sveučilištem Visoke Etike upravlja Otac Melkizedek. U ove škole razni svemiri šalju studente na razmjenu. Dok mladi svemir Nebadon stoji nisko na kozmičkoj skali duhovnog postignuća i visokog etičkog razvoja, naši administrativni problemi su pretvorili cijeli naš svemir u ogromnu kliniku za druge obližnje tvorevine koje šalju na Melkizedek sveučilište ogroman broj studenata posjetitelja i promatrača iz drugih domena. Osim ogromne grupe lokalnih registriranih studenata uvijek se može naći više od stotinu tisuća stranih studenata u ovim školama Melkizedeka, kako red Melkizedeka uživa jako dobru reputaciju širom cijelog Splandona.

4. POSEBAN RAD MELKIZEDEKA

35:4.1 Visoko specijalizirana grana Melkizedekove aktivnosti ima veze sa nadzorom nad progresivnim morontija karijerama uzlaznih smrtnika. Velik dio ovog osposobljavanja provode strpljivi i mudri serafski služitelji uz pomoć smrtnika koji su uzišli na relativno više razine kozmičkog postignuća, ali sve je to obrazovni rad pod općim nadzorom Melkizedeka u suradnji s Trojstvenim Sinovima Učiteljima.

35:4.2 Dok su pripadnici reda Melkizeka prvenstveno posvećeni ogromnom obrazovnom sustavu i iskustvenom programu treninga u lokalnom svemiru, oni funkcioniraju i na jedinstvenim zadacima i pod neobičnim okolnostima. U evolucijskom svemiru koji obuhvaća nekih deset milijuna naseljenih svjetova, neminovni su mnogi izvanredni događaji i Melkizedeci djeluju upravo prilikom ovih hitnih slučajeva. Na Edentiji, glavnom centru vašeg zviježđa, oni su poznati kao hitni Sinovi. Uvijek su spremni služiti u svim izvanrednim situacijama - fizičkim, intelektualnim ili duhovnim - bilo da se radi o planetu, sustavu, zviježđu ili svemiru. Kad god i gdje god je potrebna specijalna pomoć, tu ćete uvijek naći jednog ili više Sinova Melkizedeka.

35:4.3 Kad god je plan Sina Stvoritelja ugrožen, odmah će Melkizedeci ići pružiti pomoć. A u rijetkim slučajevima dolaze služiti i prilikom grešnih pobuna, kao što se dogodilo u Sataniji.

35:4.4 Melkizedeci su prvi koji funkcioniraju u svim kritičnim situacijama na svim svjetovima naseljenim živim bićima. Oni ponekad djeluju kao privremeni čuvari zavedenih planeta, preuzimajući ulogu uništene planetarne vlade. U planetarnim krizama, ovi Sinovi Melkizedeci djeluju u mnogim različitim ulogama. Lako je moguće da se svaki ovaj Sin može vidljivo predočiti smrtnicima i nekom prilikom pojedini pripadnici ovog reda sebe utjelovljuju u obličju smrtnih bića. Sedam puta u Nebadonu su Melizedeci služili na evolucijskom svijetu utjelovljeni u smrtnim tijelima, a u brojnim prigodama ovi Sinovi su se pojavili u obličju ostalih redova kozmičkih stvorenja. Oni uistinu predstavljaju svestrane dobrovoljce koji služe u kriznim situacijama u korist svih redovakozmičkih inteligencija i svih svjetova i sustava.

35:4.5 Melkizedek koji je živio na Urantiji dugo prije Abrahama bio je poznat u svom okružju kao Knez Salema kako je predsjedavao manjom kolonijom tragatelja za istinom na mjestu koje je bilo poznato kao Salem. On se dobrovoljno javio da bude utjelovljen kao smrtno biće i to je mogao učiniti zahvaljujući odobrenju planetarnih Melkizedeka-primatelja koji su strahovali da svjetlo života ne bude nepovratno iščezlo za ovih sve tamnijih duhovnih epoha. On je njegovao svjetlo istine svoje dobi koje je očuvao i prenio na Abrahama i njegove suradnike.

5. SINOVI VORONDADECI

35:5.1 Nakon stvaranja osobnih pomagača i prve skupine svestranih Melkizedeka, Sin Stvoritelj i Stvaralački Duh lokalnog svemira planiraju i dovode u postojanje drugi veliki i mnogostrani poredak kozmičkih sinova, Vorondadeke. Oni su općenito poznati kao Očevi Zviježđa, zato se Sin iz ove grupe obično nalazi na čelu vlasti svakog pojedinog zviježđa svih lokalnih svemira.

35:5.2 Broj Vorondadeka varira u svakom lokalnom svemiru, a u Nebadonu ih je zabilježeno samo milijun. Ovi Sinovi kao i njima ravnopravni Melkizedeci ne posjeduju moć reprodukcije. Ne postoji poznata metoda kojom se može povećati njihov broj.

35:5.3 Ovi Sinovi su u mnogim pogledima samoupravni; dok su kao pojedinci i kao grupa, slični Melkizedecima, Vorondadeci imaju moć samoopredjeljenja, oni ne funkcioniraju u tako širokom rasponu djelatnosti. Oni nemaju svestranost svoje braće Melkizedeka, ali oni su još pouzdaniji i efikasniji kao vladari i dalekovidni administratori. Niti se mogu administrativno usporediti sa svojim podređenim kolegama Lanonandecima koji funkcioniraju kao Vladari Sustava, ali daleko nadilaze sve redove kozmičkih sinova u stabilnosti svrhe i u božanstvenosti donesenih presuda.

35:5.4 Iako su odluke i rješenja ovog reda Sinova uvijek u skladu s duhom statusa koji uživaju kao božji sinovi i s procedurom Sina Stvoritelja, u nekoliko je slučajeva Sin Stvoritelj ustanovio pogrešku u detaljima njihovih odluka koje su tom prilikom preinačene u višim kozmičkim sudovima. No, ovi Sinovi rijetko padaju u greške i nikad nisu otišli u pobunu; nikada u cijeloj povijesti Nebadona, ni jedan Vorondadek nije na sebe navukao prezir kozmičkih vlasti.

35:5.5 Usluga Voronandeka u lokalnim svemirima opsežna je i raznolika. Oni služe kao veleposlanici u drugim svemirima i kao konzuli u ime zviježđa u okvirima svojeg matičnog svemira. Od svih redova sinova lokalnog svemira oni najčešće primaju punu delegaciju suverenih mandata za djelovanje u kritičnim situacijama svemira.

35:5.6 Na svjetovima koji su pali u duhovnu tamu, sferama koje su pobunom postale predmet planetarne izolacije i segregacije, obično boravi Vorondadek-promatrač do obnove normalnog stanja. U nekim hitnim slučajevima ovaj Svevišnji promatrač može preuzeti apsolutnu i samovoljnu vlast nad svim nebeskim bićima dodijeljenim tom planetu. Tu je zapisano na Salvingtonu da su Vorondadeci ponekad vršili takav autoritet kao Svevišnji namjesnici takvih planeta. I to također vrijedi čak i za naseljene svjetove koji su netaknuti od pobune.

35:5.7 Često korpus od dvanaest ili više Sinova Vorondadeka sjedi kao hitni visoki sud u nadzoru i apelu u posebnim slučajevima koji uključuju status planeta ili sustava. No, njihov rad uglavnom se više odnosi na zakonodavne funkcije vlade autohtonih zviježđa. Kao rezultat svih tih usluga, Sinovi Vorondadeci su postali povjesničari lokalnih svemira; oni su osobno upoznati sa svim političkim borbama i društvenim potresima naseljenih svjetova.

6. OČEVI ZVIJEŽĐA

35:6.1 Najmanje tri Vorondadeka su dodijeljeni rukovodstvu svakog od sto zviježđa lokalnog svemira. Ovi Sinovi su odabrani od strane Sina Stvoritelja i prema preporuci Gabriela kao Svevišnji zviježđa za rad u toku dekamilenijuma - 10,000 standardnih godina - otprilike 50,000 godina Urantija vremena. Vladajući Svevišnji, Otac Zviježđa, ima dva suradnika, jednog višeg i jednog nižeg. Pri svakoj promjeni uprave, viši suradnik postaje šef vlade, a niži preuzima dužnosti višeg, dok neraspoređeni Vorondadek koji boravi na svjetovima Salvingtona imenuje jednog člana svoje grupe kao kandidata za preuzimanje odgovornosti mlađeg suradnika. Na ovaj način svaki od Svevišnjih vladara funkcionira u službi na sjedištu zviježđa u roku od tri dekamilenijuma ili 150,000 godina Urantija vremena.

35:6.2 Sto Očeva Zviježđa, stvarnih predsjednika vlade zviježđa, čine vrhovni savjetodavni kabinet Sina Stvoritelja. To vijeće je na sjednici koja se često održava u sjedištu svemira i ima neograničen raspon i obujam prosuđivanja, ali se uglavnom bavi pitanjima zaštite zviježđa i ujedinjenjem administrativne uprave cijelog lokalnog svemira.

35:6.3 Kad god se Očevi Zviježđa okupe na dužnosti u sjedištu svemira, što je često, viši stručni suradnik postaje vršilački ravnatelj poslova zviježđa. Normalno viši stručni suradnik funkcionira kao nadzor za duhovne poslove, dok se mlađi suradnik osobno bavi fizičkom dobrobiti zviježđa. No veće političke odluke se ne provode u zviježđu ukoliko se sva tri Svevišnja nisu dogovorili u pogledu svih detalja izvedbe.

35:6.4 Svevišnji zviježđa imaju na raspolaganju cijeli mehanizam inteligencije duha i sve komunikacijske kanale. Oni su u savršenom kontaktu sa svojim nadređenima na Salvingotnu i sebi neposredno podređenim vladarima lokalnih sustava. Oni često sazivaju sastanke s tim Sustavnim Vladarima kako bi razmotrili trenutno stanje stvari zviježđa.

35:6.5 Svevišnji oko sebe imaju korpus savjetnika koji s vremena na vrijeme varira u broju i osoblju, u skladu s prisutnosti različitih grupa na sjedištu zviježđa i ovisno o lokalnim zahtjevima. Tijekom vremena stresa mogu tražiti i brzo će primiti dodatne Sinove Vorondadeke koji dolaze pomoći sa administrativnim poslovima. Vašim zviježđem, Norlatiadekom, trenutno upravlja dvanaest Sinova Vorondadeka.

7. SVJETOVI VORONDADEKA

35:7.1 Drugu grupu od sedam svjetova u krugu od sedamdeset primarnih planeta koji okružuju Salvington čine planeti Vorondadeka. Svaka od ovih sfera, sa svojih šest okružujućih satelita, posvećena je posebnoj fazi Vorondadek aktivnosti. Na ovih četrdeset devet područja uzlazni smrtnici primaju najviše školovanje o poštivanju svemirskih zakona.

35:7.2 Dok uzlazni smrtnici do sada promatraju zakonodavne skupštine koje funkcioniraju na planetarnim sjedištima zviježđa, na ovim Vorondadek svjetovima oni sudjeluju u donošenju stvarnih općih zakona lokalnog svemira pod tutorstvom viših Vorondadeka.Takvi akti su dizajnirani u cilju usklađenja različitih rješenja autonomnih zakonodavnih skupština sto zviježđa. Upute i znanje škola Vorondadekaneprevaziđene su čak i na Uversi. Ovaj trening je progresivan i ide od prve sfere s dodatnim radom na svih šest dopunskih satelita, sve više i više kroz preostalih šest osnovnih planeta i njihovih pomoćnih satelitskih grupa.

35:7.3 Uzlazni hodočasnici će na ovim svjetovima biti uvedeni u mnogobrojne nove aktivnosti praktičnog kao i teoretskog rada. Nije nam dopušteno obznaniti ova nova i neslućena nastojanja; s očajanjem zaključujemo da nismo u stanju predočiti ova poduzeća materijalnom umu smrtnog bića. Riječi ne mogu izraziti značenja ovih blaženih aktivnosti i mi ne nalazimo analogne ljudske aranžmane koji mogu poslužiti kao ilustracija ovih novih zanimanja uzlaznih smrtnika kao što je nastavak studija na ovih četrdeset devet svjetova. A ovdje u središtu ovih Vorondadek svjetova Salvingtonskog kruga teku imnoge druge aktivnosti koje nisu dio uzlaznog režima.

8. SINOVI LANONANDECI

35:8.1 Nakon stvaranja Vorondadeka, Sin Stvoritelj i Majčinski Duh Svemira ujedinili su se kako bi doveli u postojanje treći red sinova svemira, Lanonandeka. Iako se ovi Sinovi bave različitim poslovima u vezi sa administracijom sustava, često su poznati kao Sustavni Vladari, upravitelji lokalnih sustava, te kao Planetarni Kneževi, administrativne vođe naseljenih svjetova.

35:8.2 Budući da su stvoreni poslije i niže - što se tiče razine božanstvenosti - u poretku stvorenih Sinova, tim bićima je potrebno da prođu kroz određene tečajeve obuke na Melkizedek svjetovima u pripremi za kasniju službu. Ovi su bili prvi učenici u Melkizedek Sveučilištima te su klasificirani i ovjereni od strane svojih učitelja i ispitivača Melkizedeka prema svojim sposobnostima, osobnostima i postigućima.

35:8.3 U svemiru Nebadonu počelo je svoje postojanje točno dvanaest milijuna Lanonandeka, a kad su prošli kroz Melkizedek sfere, podijeljeni su u tri klase:

35:8.4 1. Primarni Lanonandeci. U ovu najvišu klasu ulazi 709,841 pripadnik. Ti su sinovi određeni kao Sustavni Vladari i pomoćnici vrhovnih vijeća zviježđa i kao savjetnici u višem administrativnom radu svemira.

35:8.5 2. Sekundarni Lanonandeci. Od toga su reda proizašli iz sveučilišta Melkizedeka njih 10,234,601. Oni su dodijeljeni kao Planetarni Kneževi i rezerve ovom redu.

35:8.6 3. Tercijarni Lanonadeci. Ova grupa brojila je 1,055,558 pripadnika. Ovi Sinovi funkcioniraju kao podređeni pomoćnici, glasnici, skrbnici, povjerenici, promatrači i izvršitelji različitih dužnosti u okvirima sustava i njegovih svjetova.

35:8.7 Tim bićima nije moguće, onako kako je to moguće evolucijskim bićima, napredovati iz jedne grupe u drugu. Kada budu podvrgnuti Melkizedekovom treningu, nakon što jednom budu testirani i klasificirani, oni služe neprekidno u dodjeljenom rangu. Ovi Sinovi ne sudjeluju u reprodukciji; njihov broj u svemiru je stacionaran.

35:8.8 Broj Lanonandek Sinova je klasificiran na Salvingtonu kako slijedi:

35:8.9 Svemirski Koordinatori i Savjetnici Zviježđa 100,000

35:8.10 Sustavni Vladari i Pomoćnici................ 600,000

35:8.11 Planetarni Kneževi i Rezervisti......... 10,000,000

35:8.12 Glasnički Korpus.................................. 400,000

35:8.13 Čuvari i Bilježnici.................................. 100,000

35:8.14 Rezervni Korpus.................................... 800,000

35:8.15 Budući da su Lanonandeci nešto niži red bića od Melkizedeka i Vorondadeka, to su više u stanju pružiti još vrijedniju službu u podređenim jedinicama svemira, jer su oni sposobni za blisku suradnju sa nižim stvorenim bićima inteligentnih rasa. Oni također stoje u većoj opasnosti od odlaska na krivi put, od odstupanja od prihvatljivih tehnika svemirske uprave. Ali ti Lanonandeci, a posebno oni iz primarnog reda, imaju najvišu sposobnost i svestranost od svih lokalno-svemirskih administratora. U izvršnoj sposobnosti, više se ističu jedino Gabriel i njegovi neotkriveni suradnici.

9. LANONANDEK VLADARI

35:9.1 Lanonandeci su kontinuirani vladari planeta i rotirajući vladari sustava. Pripadanikovog reda trenutno vlada na Jeruzemu, sjedištu vašeg lokalnog sustava naseljenih svjetova.

35:9.2 Sustavni Vladari u pravilu rade u komisijama sa dva ili tri suradnika na sjedištu svakog sustava naseljenih svjetova. Otac Zviježđa imenuje jednog od tih Lanonandeka kao glavnog svakog dekamilenijuma. Ponekad nema promjena u poziciji glavnog tria, što je u potpunosti stvar izbora Vladara zviježđa.Sustavne vlade obično ne mijenjaju osoblje osim prilikom nekog tragičnog događaja.

35:9.3 Kada Sustavni Vladar ili pomoćnik bude povučen s pozicije, njihova mjesta su popunjena odabirom od strane vrhovnog vijeća na sjedištu zviježđa i to pripadnicima rezervnog korpusa koji na Edentiji broji više od naznačenog prosjeka.

35:9.4 Vrhovna vijeća Lanonandeka su stacionarna na sjedištima zviježđa. Takvim tijelom predsjedava viši Svevišnji suradnik Oca Zviježđa, dok mlađi suradnik nadzire sekundarni rezervni korpus.

35:9.5 Sustavni Vladari istinski zaslužuju svoja imena; gotovo da su posve suvereni u lokalnim poslovima naseljenih svjetova. Može se reći da su očinski naklonjeni u svojoj upravi nad Planetanim Kneževima, Materijalnim Sinovima i služiteljskim duhovima. Imaju gotovo apsolutnu osobnu vlast. Ovi vladari nisu pod nadzorom promatrača Trojstva iz centralnog svemira. Oni su izvršni odjeljak lokalnog svemira i kao čuvari provedbe zakonodavnog mandata i rukovoditelji za primjenu sudskih presuda, oni zauzimaju to mjesto u okvirima cjelokupne svemirske administracije gdje se osobna nevjera volji Sina Mihaela može pojaviti s najvećom lakoćom i lako se ukopati i nastojati nametnuti.

35:9.6 Naš lokalni svemir je pretrpio veliku nesreću kad se preko sedam stotina Sinova Lanonandeka pobunilo protiv svemirske vlade, tako precipitirajući konfuziju u nekoliko sustava i na brojnim planetima. Od ovih pobunjenika jedino su tri pripadala Sustavnim Vladarima; praktično svi od tih Sinova su pripadali drugom i trećem redu, Planetarnim Kneževima i tercijarnim Lanonandecima.

35:9.7 To što je veliki broj ovih Sinova izgubio osobni integritet ne znači nikakvu stvaralačku pogrešku. Oni su imali sposobnost da postanu božanski savršeni, premda su stvoreni na način koji omogućuje lakše razumijevanje i prilaz evolucijskim bićima svjetova vremena i prostora.

35:9.8 Od svih lokalnih svemira u Orvontonu, naš svemir, s izuzetkom Hanselona, ima najveći broj bića iz ovog reda Sinova. Na Uversi je konsenzus o tome da smo imali toliko administrativnih problema u Nebadonu jer su naši Sinovi Lanonandeci stvoreni s tako velikim stupnjem osobne slobode izbora i planiranja. Ja ne bih ovo zapažanje prezentirao na način kritiziranja. Stvoritelj našeg svemira ima pune ovlasti i moći to učiniti. To je mišljenje naših visokih vladara da dok takvi Sinovi širokog raspona slobodne volje čine prekomjerne probleme u ranijim fazama svemira, kada se svermir napokon potpuno prosijei staloži, duboka odanost i dobrovoljna služba ovih podrobno iskušanih Sinova daleko nadomještaju zbunjenost i teškoće iz ranijih stadija.

35:9.9 U slučaju pobune na glavnom sjedištu sustava, novi vladar je instaliran u relativno kratkom vremenu, ali ne tako na pojedinačnim planetima. Oni su sastavne jedinice materijalne tvorevine, a slobodna volja stvorenog bića je faktor u pravomoćnoj presudi svih takvih problema. Na izoliranim svjetovima čiji upravni Planetarni Kneževi skrenu s puta i budu svrgnuti, na vlast stupaju njihovi nasljednici koji ne mogu preuzeti aktivnu upravu nad ovim svjetovima sve do razdoblja kad su djelomično prevladani rezultati pobune korektivnim mjerama Melkizedeka ili drugih služiteljskih osoba.Pobuna Planetarnog Kneza odmah izolira njegov planet; ona odmah prekida funkcioniranje lokalnih duhovnih krugova. Samo darovani Sin može ponovo uspostaviti međuplanetarne linije komunikacije na takvom duhovno izoliranom svijetu.

35:9.10 Postoji plan za spas ovakvih svojevoljnih i bezumnih Sinova i mnogi su primijenili ove milostive metode; ali nakon pada nikad više oni ne mogu funkcionirati na svojim prijašnjim pozicijama. Nakon rehabilitacije su im dodijeljene skrbničke dužnosti u odjelima fizikalne uprave.

10. SVJETOVI LANONADEKA

35:10.1 Treća skupina od sedam svjetova u Salvingtonskom krugu koji broji sedamdeset planeta sa četrdeset dva satelita, čine Lanonandek upravne svjetove. Na tim svjetovima iskusni Lanonandeci koji pripadaju korpusu negdašnjih Sustavnih Vladara služe kao administrativni učitelji uzlaznih hodočasnika i serafa. Evolucijski smrtnici su promatrači administratorima sustava koji djeluju na sjedištima sustava, a ovdje oni sudjeluju u stvarnoj koordinaciji administrativnih odluka za deset tisuća lokalnih sustava.

35:10.2 Te upravne škole lokalnog svemira djeluju pod nadzorom korpusa Sinova Lanonandeka koji imaju dugogodišnje iskustvo kao Sustavni Vladari i konstelacijski savjetnici. Ovi izvršni koledži se jedino mogu mjeriti sa administrativnim školama Ensa.

35:10.3 Dok služe kao sfere obuke uzlaznih smrtnika, svjetovi Lanonandeka su centri za opsežna poduzeća koja imaju veze s normalnim i rutinskim upravnim operacijama svemira. Sve do dolaska u Raj uzlazni hodočasnici nastavljaju svoje studije u praktičnim školama primijenjenih znanja - stvarnom treningu u primjeni teoretskog znanja. Svemirska obuka pod pokroviteljstvom Melkizedeka je praktična, progresivna, smislena i isksustvena. Ona obuhvaća trening u stvarima materijalnog, intelektualnog, morontialnog i duhovnog iskustva.

35:10.4 U vezi s tim administrativnim Lanonandek planetima, većina rehabiliranih Sinova ovog reda služe kao čuvari reda i upravitelji planetarnih poslova. I ovi posrnuli Planetarni Kneževi i njihovi suradnici u pobuni koji odluče prihvatiti ponuđenu rehabilitaciju mogu nastaviti služiti na ovim rutinskim dužnostima, sve dok se svemir Nebadon ne utemelji u svjetlu i životu.

35:10.5 Mnogi Lanonandek Sinovi u starijim sustavima su uspostavili prekrasnu evidenciju o pružanju usluga, administrativnoj upravi i duhovnom postignuću. Oni su plemenita, vjerna i odana grupa, bez obzira na njihovu sklonost da padaju u pogreške kroz zablude osobne slobode i fiktivnog samoopredjeljenja.

35:10.6 [Predočio Glavni Arhanđel pod upravom Gabriela Salvingtona.]

Back to Top