Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 33 : ADMINISTRACIJA LOKALNOG SVEMIRA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO II: Lokalni svemir

POGLAVLJE 33 : ADMINISTRACIJA LOKALNOG SVEMIRAPOGLAVLJE 33 : ADMINISTRACIJA LOKALNOG SVEMIRA

33:0.1 DOK Otac Svih nedvojbeno upravlja svojom prostranom tvorevinom, on izvršava pitanja lokalnokozmičke administracije kroz osobu Sina Stvoritelja. Otac se inače ne bavi izvršenjem administrativnih poslova lokalnog svemira. Ovi poslovi predstavljaju dužnost Sina Stvoritelja, Majčinskog Duha lokalnog svemira i njihove mnogostruke djece. Ovaj Sin formira i izvršava planove, procedure i administrativne djelatnosti lokalnog svemira i zajedno sa svojim Duhom- suradnikom povjerava izvršteljsku moć Gabrijelu i sudski autoritet Očevima Zviježđa, Vladarima Sustava i Planetarnim Knezovima.

1. MIHAEL IZ NEBADONA

33:1.1 Naš Sin Stvoritelj je personifikacija 611, 121- og koncepta beskonačnog identiteta koji vuče porijeklo od Oca Svih i Vječnog Sina istodobno. Mihael iz Nebadona je "jedinorođeni Sin" koji je personifikacija ovog 611,121-og univerzalnog kozmičkog koncepta božanstvenosti i beskonačnosti. Njegovi glavni centar počiva u trostrukoj palati svjetla na Salvingtonu. I Mihael živi u ovom prebivalištu zahvaljujući tome što je proživio duhovnu, morontijalnu i materijalnu fazu, tri faze egzistencije inteligentnih stvorenja. Zbog imena koje je primio prilikom sedmog i završnog darivanja na Urantiji, često nosi i naziv Krist Mihael.

33:1.2 Naš Sin Stvoritelj nije Vječni Sin, egzistencijalni Rajski suradnik Oca Svih i Beskonačnog Duha. Mihael iz Nebadona nije pripadnik Rajskog Trojstva. Ali naš Glavni Sin svejedno posjeduje u svojoj domeni sve božanske osobine i moći koje bi našle ispoljenje u Vječnom Sinu ako bi ovaj istinski bio prisutan na Salvingtonu i aktivan u Nebadonu. Mihael štoviše posjeduje i dodatne moći i povlastice zahvaljujući tome što ne samo što u sebi personificira Vječnog Sina, već što k tome predstavlja i istinski utjelovljuje prisutnost Oca Svih istom ovom lokalnom svemiru u okviru njegovih domena. On štoviše predstavlja i Oca-Sina. Zahvaljujući ovim odnosima, Sin Stvoritelj je najmoćnije, najsvestranije i najutjecajnije božansko biće koje ima sposobnost neposredne administrativne uprave evolutivnim svemirima kao i moć osobnog kontakta s nezrelim stvorenim bićima.

33:1.3 Naš Sin Stvoritelj ispoljava jednaku privlačnu duhovnu moć--gravitaciju duha--iz glavnog centra lokalnog svemira, koju bi Rajski Vječni Sin ispoljio kad bi bio osobno prisutan na Salvingotnu, ako ne i veću; ovaj Kozmički Sin je štoviše personifikacija Oca Svih svemiru Nebadonu. Sinovi Stvoritelji su ličnosti- centri duhovnih sila Rajskog Oca-Sina. Sinovi Stvoritelji su krajnji centri moći-ličnostiveličanstvenih vremensko-prostornih osobina Sedmostrukog Boga.

33:1.4 Sin Stvoritelj je namjesnička personifikacija Oca Svih, biće božanstveno jednako Vječnom Sinu i stvaralački suradnik Beskonačnog Duha. Našem svemiru i svim njegovim naseljenim svjetovima, sa gledišta svih praktičnih namjera i ciljeva, Suvereni Sin je Bog. On u sebi personificira sve osobine Rajskih Božanstava koje evolutivni smrtnici mogu razaznati i shvatiti. Zajedno sa svojim Duhom-pomoćnikom, ovaj Sin je vaš stvaralački roditelj. Mihael je vaš Sin Stvoritelj, vrhovna ličnost; Vječni Sin je s vašeg gledišta nadvrhovni--on je beskonačna Božanska ličnost.

33:1.5 U osobi Sina Stvoritelja imamo vladara i božanskog roditelja koji je ne samo pravedan, već i moćan, djelotvoran i blagotvoran kao što bi Otac Svih i Vječni Sin bili da se zajednički nalaze na Salvingtonu na administrativno-upravnoj poziciji svemira Nebadona.

2. NEBADONSKI VLADAR

33:2.1 Iz observacije se može vidjeti da određeni Sinovi Stvoritelji više nalikuju Ocu, neki Sinu, dok drugi u sebi spajaju oba ova beskonačna roditelja. Naš Sin Stvoritelj zacijelo očituje crte i osobine koje više nalikuj u Vječnom Sinu.

33:2.2 Mihael je svojom voljom odlučio formirati ovaj lokalni svemir nad kojim danas neograničeno upravlja. Njegova osobna moć je ograničena prvo preegzistencijalnim krugovima gravitacije koji imaju centar na Raju, a drugo povlasticama Starih Dana iz nadkozmičke vlade vezanim uz konačne izvršiteljske odluke o ukinuću ličnosti. Dok je Otac jedini koji daruje ličnost, uz odobrenje Vječnog Sina, Sinovi Stvoritelji mogu uvesti nove oblike stvorenih bića i uz radnu suradnju svojih Duhova-suradnica, mogu uložiti nastojanja na postignuću novih preobrazbi energije- materije.

33:2.3 Mihael je personifikacija Rajskog Oca- Sinalokalnom svemiru Nebadonu u okvirima istog; stoga, kad je Stvaralački Majčinski Duh, predočenje Beskonačnog Duha lokalnom svemiru, sebe podredila Kristu Mihaelu prilikom njegovog povratka sa završnog utjelovljenja na Urantiji, Glavni Sin je ovom prilikom postigao sudsku vlast nad "svom silom na nebu i na zemlji."

33:2.4 Kad se Božanske Služiteljice podrede Sinovima Stvoriteljima lokalnih svemira, ovi Glavni Sinovi postaju osobni centri velikih zaliha božanstvenosti Oca, Sina i Duha koja se očituje na konačan način, dok zahvaljujući iskustvima darivanja u obličju stvorenih bića koja postižu kao osobe iz redaMihaela, postižu moć iskustvenog predočenja božanstvenosti Vrhovnog Bića. Ni jedan drugi red bića nije u stanju bilo tako cjelovito osobno iscrpsti potencijale ovovremenog konačnog iskustva, ili posjedovati takvu sposobnost samostalne uprave.

33:2.5 Dok se Mihaelov službeni centar nalazi na Salvingtonu, glavnom centru Nebadona, on provodi dosta vremena obilazeći zviježđe, centre sustava, pa čak i pojedinačne planete. S vremena na vrijeme, Mihael putuje do Raja i često do Uverse, gdje održava vijećanja sa Starim Danima. Kad se udalji iz Salvingtona, njegovo mjesto preuzima Gabrijel, koji ovom prilikom djeluje kao namjesnik Nebadonskog svemira.

3. KOZMIČKI SIN I DUH

33:3.1 Prožimajući sve svemire vremena i prostora, Beskonačni Duh djeluje iz centra lokalnog svemira kao specijalizirano žarište koje postiže potpunost ličnih osobina metodom stvaralačke suradnje sa Sinom Stvoriteljem. Sin Stvoritelj ima najvišu administrativnu vlast u svom lokalnom svemiru; Beskonačni Duh, Božanska Služiteljica, u cjelosti djeluje kao njegova suradnica koja mu je savršeno jednaka.

33:3.2 Kozmički Duh Majke iz Salvingtona,Mihaelov suradnik pri kontroli i administrativnoj upravi nad Nebadonom, pripada šestoj grupi Vrhovnih Duhova i nosi broj 611,121. Ova je dobrovoljno javila da se pridruži Mihaelu prilikom njegovog oslobođenja od Rajskih dužnosti i od ovog je časa s njim surađivala u procesu stvaranja i vladanja nad njegovim svemirom.

33:3.3 Dok Glavni Sin Stvoritelj nosi naziv osobnog vladara njegovog svemira, Kozmički Duh po svim upravnim pitanjima ravnopravo surađuje sa Sinom.Dok Duh uvijek priznaje Sina kao suverenog vladara, Sin uvijek pruža Duhu ravnopravnu i jednaku upravnu poziciju u svim kozmičkih poslovima. Pri cijelom njegovm darivanju ljubavi i života, Sin Stvoritelj uvijek i savršeno prima podršku i vještu pomoć od svemudrog i svevjernog Kozmičkog Duha i cijele njezine raznolike povorke anđeoskih ličnosti. Ovaj Majčinski Duh je zapravo majka duhova i ličnosti duha, sveprisutni i svemudri savjetnik Sina Stvoritelja, vjerno i istinsko predočenje Rajskog Beskonačnog Duha.

33:3.4 Sin djeluje kao Otac svog lokalnog svemira. Duh, prema razumijevanju stvorenog bića, preuzima ulogu majke koja uvijek pomaže Sinu i koja je zauvijek nezamjenjiva pri administrativnoj upravi nad svemirom. Prilikom pobune, jedino Sin i njegovi Sinovi suradnici mogu djelovati kao izručitelji. DokDuh nikad neće pokušati zaustaviti pobunu ili obraniti vlast, Duh uvijek pruža podršku Sinu pri svemu što je bitno u cilju stabilizacije vlasti i održanja autoriteta na svjetovima koji su zacrnjeni zlom i ovladani grijehom. Jedino Sin može povratiti njihovu zajedničku stvorenu domenu, dok se Sin nikada ne bi mogao ponadati konačnom uspjehu bez neprestane pomoći Božanske Služiteljice i njezinog ogromnog mnoštva služiteljskih bića duha, Božjih kćerki, koje tako vjerno i hrabro brane dobrobit smrtnih ljudi i slavu svojih božanskih roditelja.

33:3.5 Po upotpunjenju sedmog i konačnog darivanja Sina Stvoritelja u vidu stvorenog bića, Božanska Služiteljica više nije izložena periodičnim periodima izolacije, i Sinov kozmički pomoćnik zauvijek prima sigurnost i kontrolu. Prilikom ustoličenja, kada Sin Stvoritelj primi naslov Glavnog Sina, pri obilježju najveće svečanosti, Kozmički Duh po prvi put i pred velikim mnoštvom okupljenih, javno priznaje svoju podređenost Sinu i obećava vjernost i poslušnost. Ovo se dogodilo u Nebadonu u vrijeme Mihaelovog povratka na Salvingotn nakon podarenja na Urantiji. Nikada prije, Kozmički Duh nije izrazio svoju podređenost Kozmičkom Sinu, i prethodno ovom događaju, prije nego što je Duh dobrovoljno predao moć i autoritet, nije se moglo reći da je "sva moć na nebu i na zemlji povjerena u ruke" Sina.

33:3.6 Nakon što je Stvaralački Majčinski Duh ovom prilikom obećao podređenost, Mihael iz Nebadona je plemenito priznao svoju vječnu ovisnost o Duhu, svom suradniku, što je Duhu pružilo suvladarski status nad njegovim domenama i nakon čega su sva sva njihova stvorena bića obećala jednaku odanost Duhu koju su do ovog časa ukazivala Sinu; i zatim je nastupilo konačno "Proglašenje jednakosti." Premda je Sin bio suvereni vladar svog lokalnog svemira, on je ovom prilikom objavio ravnopravnost Duha po svim obdarenjima ličnosti i stavovima božanskog karaktera.I ovo je postalo transcendentni uzorak obiteljske organizacije i vladarske uprave čak i najnižih stvorenih bića na svjetovima prostora. Ovo je, ustvari i uistinu, visoki ideal obitelji i ljudske institucije dobrovoljnog braka.

33:3.7 Sin i Duh sada valdaju svemirom upravo kao što bi otac i majka pazili i čuvali svoju obitelj sinova i kćeri. Nije posve neprikladno govoriti o Kozmičkom Duhu kao stvaralačkoj suradnici Sina Stvoritelja i označiti stvorena bića njihove domene kao njihove sinove i kćeri--ogromnu i veličanstvenu obitelj nebrojenih odgovornosti i beskrajnog bdijenja.

33:3.8 Dok Sin inicira stvaranje određene kozmičke djece, Duh je u cjelosti isključivo odgovoran za stvaranje raznolikih vrsta ličnosti duha koje pružaju ljubav i službu pod upravom i vodstvom istog ovog Majčinskog Duha. U procesu stvaranja drugih vrsta kozmičkih ličnosti, Sin i Duh djeluju zajedno i uvijek traže uzajamni savjet i odobrenje pri svakom stvaralačkom djelu.

4. GABRIJEL--GLAVNI IZVRŠITELJ

33:4.1 Sjajna i Jutarnja Zvijezda predstavlja personifikaciju prvog koncepta identiteta i ideala ličnosti koji je Sin Stvoritelj zamislio s lokalnim očitovanjem Beskonačnog Duha. Ako se osvrnemo na najraniju egzistenciju lokalnog kozmosa, prije nego što su Sin Stvoritelja i Majčinski Duh uspostavili uzajamnu stvaralačku vezu, prije stvaranja njihove ogromne obitelji sinova i kćeri, prvi zajednički čin rane i slobodne veze ovih dvaju božanskih ličnosti rezultira u stvaranju najviše ličnosti duha, tvorevine Sina i Duha, Sjajne i Jutarnje Zvijezde.

33:4.2 U svakom lokalnom svemiru postoji samo jedno ovakvo biće mudrosti i veličanstva. Otac Svih i Vječni Sin imaju i koriste moć stvaranja neograničenog broja božanstveno jedankih Sinova; ali ovakvi Sinovi, zajedno s Kćerkama Beskonačnog Duha, mogu stvoriti samo jednu Sjajnu i Jutarnju Zvijezdu lokalnog svemira, biće poput njih samih, koje je istinski spoj njihove združene prirode, samo bez stvaralačkih povlastica. Dok Gabrijel iz Salvingtona nalikuje Kozmičkom Sinu po božanstvenosti prirode, on je uveliko ograničen u osobinama Božanstva.

33:4.3 Ovaj prvorođenac roditelja novog svemira predstavlja jedinstvenu ličnost koja posjeduje mnoge veličanstvene osobine koje nisu bile primjetne u njegovim roditeljima, biće neviđene svestranosti i nezamislive veličanstvenosti. Ova blažena ličnost obuhvaća božansku volju Sina kao i stvaralačku maštu Duha. Misli i djela Sjajne Jutarnje Zvijezde uvijek svjedoče kako i Sinu Stvoritelju, tako i o Stvaralačkom Duhu. Ovo biće pored toga ima široku sposobnost razumijevanja i suosjećajnog kontakta s duhovnim serafskim vojskama i materijalnim evolutivnim stvorenjima koja imaju slobodnu volju.

33:4.4 Sjajna i Jutarnja Zvijezda nije stvoritelj, već je veličanstveni administrativni upravitelj, osobni administrativni namjesnik Sina Stvoritelja. Osim u pogledu stvaranja i implantacije života, Sin i Duh nikad ne raspravljaju bitna kozmička pitanja bez Gabrijela.

33:4.5 Gabrijel iz Salvingtona je glavni izvršitelj Nebadonskog svemira, kao i osoba koja riješava sve izvršiteljske apele vezane uz njegovu administraciju. Dok je ovaj kozmički izvršitelj stvoren s punim radnim obdarenjem, on postiže iskustvo s rastom i evolucijom svoje lokalne tvorevine.

33:4.6 Gabrijel je glavni izvršni činovnik nadkozmičke vlasti koja se tiče neosobnih poslova lokalnog svemira. Većina pitanja koja se tiču grupnog suda i buđenja pri epohalnim sudskim razdboljima, o kojima odlučuju Stari Dani, jednako podliježu domeni Gabrijelove punomoći i izvršnim postupcima njegovog osoblja. Gabrijel djeluje u ulozi glavnog izvršitelja nad svim vladarima lokalnog svemira i nadsvemira.On nadzire moćni zbor administrativnih pomoćnika stvorenih u cilju izvršenja specijalnih dužnosti, koji nisu obznanjeni evolutivnim smrtnicima. Pored ovih pomoćnika, Gabijel može upotrijebiti i sva nebeska bića koja djeluju u Nebadonu, dok je pored toga i vrhovni upravitelj nad "nebeskim vojskama"-- celestins kim trupama.

33:4.7 Gabrijel i njegovo osoblje ne djeluje u ulozi učitelja; oni imaju administrativnu ulogu. Oni su jedino skrenuli s redovnog tijeka svojih dužnosti prilikom Mihaelovog utjelovljenja u smrtnom obličju. Prilikom takvih darovanja, Gabrijel se uvijek povdio prema volji utjelovljenog Sina, te je u suradnji s Ujedinjenim Danima postao stvarni upravitelj kozmičkih poslova za vijeme kasnijih darivanja. Gabrijel se blisko poistovjećuje s poviješću i razvojem Urantije od Mihaelovog darivanja smrtnim bićima.

33:4.8 Osim što imaju priliku sresti Gabrijela na svjetovima darivanja za vrijeme općih i specijalnih buđenja, smrtnici ga rijetko mogu sresti dok uzlaze lokalnim svemirom, sve dok ne pristupe administraivnim poslovima u okviru lokalne tvorevine. Djelujući kao administratori bilo kojeg reda ili stupnja, morate doći pod Gabrijelovu upravu.

5. AMBASADORI TROJSTVA

33:5.1 Administrativna uprava ambasadora koji vuku porijeklo od Trojstva završava s nadkozmičkom vladom. Lokalne svemire obilježava dvojna uprava, početak majčinsko-očinskog koncepta. Sin Stvoritelj djeluje kao kozmički otac; Božanska Služiteljica djeluje kao kozmička majka, kao Stvaralački Duh lokalnog svemira. Svaki lokalni svemir je, pored toga,blagoslovljen prisutnošću ličnosti iz centralnog svemira i Raja. Na čelu ove Rajske grupe u Nebadonu stoji ambasador Rajskog Trojstva--Imanuel iz Salvingtona--pripadnik Ujedinjenih Dana koji je pripojen lokalnom svemiru Nebadonu. Na određeni način, ovaj visoki Sin Trojstva djeluje i kao osobni namjesnik Oca Svih u sudnici Sina Stvoritelja; odatle je dobio ime Imanuel.

33:5.2 Imanuel iz Salvingtona koji nosi broj 611,121 šestog reda Vrhovnih Ličnosti Trojstva, je biće blaženog dostojanstva i tako visoke milostivosti, da odbija primiti obožavanje i divljenje svih živućih bića. On je poznat kao jedina ličnost cijelog Nebadona koja nikad nije priznala podređenost svom bratu Mihaelu. Dok djeluje u ulozi savjetnika Suverenom Sinu, Imanuel daje savjet jedino prema zahtjevu. U odsutnosti Sina Stvoritelja, Imanuel može upravljati bilo kojim visokim kozmičkim vijećem, ali on ne sudjeluje u izvršnim poslovima svemira izuzev prema zahtjevu.

33:5.3 Ovaj ambasador Raja koji služi u Nebadonu ne predstavlja predmet sudske uprave lokalnokozmičke vlade. On pored toga ne prakticira visoku autoritativnu upravu nad izvršnim poslovima evolutivnog lokalnog svemira, osim što se bavi nadzorom nad svojom braćom, Vjernim Danima, koji služe na glavnom centru zviježđa.

33:5.4 Poput Ujedinjenih Dana, Vjerni Dani nikad ne pružaj savjet niti nude svoje usluge vladarima zviježđa osim prema zahtjevu. Ovi ambasadori Raja koji djeluju u zviježđima predstavljaju posljednju osobnu prisutnost Stacionarnih Sinova Trojstva koji djeluju u savjetodavnim ulogama u lokalnim svemirima. Zviježđa su bliže povezana s nadkozmičkomaministrativnom upravom, nego s upravom lokalnih sustava, kojima upravljaju isključivo domaće ličnosti lokalnog svemira.

6. UOPĆENA ADMINISTRACIJA

33:6.1 Gabrijel je glavni izvršitelj i stvarni administrativni upravitelj Nebadona. Mihaelova odsutnost iz Salvingotna ni na koji način ne uzrokuje poremećaj u tijeku kozmičkih poslova. Prilikom Mihaelove odsutnosti, kao što je bio slučaj prilikom posljednjeg periodičnog skupa Orvontonskih Glavnih Sinova na Raju, Gabrijel djeluje u ulozi kozmičkog namjesnika. U takvim situacijama, Gabrijel se uvijek nastoji posavjetovati s Imanuelom iz Salvingtona vezano uz sve bitnije probleme.

33:6.2 Otac Melkizedek je Gabrijelov prvi pomoćnik. Kad god je Sjajna i Jutarnja Zvijezda odsutna iz Salvingtona, njegove dužnosti preuzima izvorniMelkizedeški Sin.

33:6.3 Određene specijalne domene dužnosti predstavljaju dužnost određenih poadministrativnih kozmičkih grupa. Dok se uopćeno vlada lokalnog sustava brine o pitanjima vezanim za dobrobit njegovih planeta, ona se preciznije zanima za pitanja fizičkog statusa živih bića--biološke probleme. Na drugoj strani, vladari zviježđa nadgledaju pitanja društvenih i upraviteljskih uvjeta koji vladaju na različitim planetima i sustavima. Vlada zviježđa se prvenstveno zanima za pitanja ujedinjenja i stabilizacije. Na još višim razinama, kozmički vladari se prvenstveno brinu o pitanjima duhovnog statusa njihovih domena.

33:6.4 Ambasadori primaju dužnosti kao rezultat sudskih odluka i djeluju kao poslanici jednog svemira u okviru drugih svemira. Konzuli djeluju kao predstavnici zviježđa bilo kozmičkom centru ili drugim zviježđima; oni primaju dužnost kao rezultat zakonodavnih odluka i djeluju jedino u sastavu loaklnog svemira. Promatrači primaju svoje položaje kao rezultat izvršnih odluka Vladara Sustava i oni zastupaju sustave bilo glavnom centru zviježđa ili drugim sustavima, jednako djelujući jedino u okvirima lokalnog svemira.

33:6.5 Iz Salvingtona se istovremeno emitiraju programi centrima zviježđa, glavnom centru sustava, kao i individualnim planetima. Svi viši redovi nebeskih bića imaju sposobnost korištenja ove komunikacijske veze sa svojim suradnicima širom svemira. Kozmički program se prenosi svim naseljenim svjetovima neovisno o njihovom duhovnom statusu. Jedino svjetovi koji počivaju pod duhovnom karantenom ne mogu primiti ovu međuplanetarnu komunikaciju.

33:6.6 Poglavar Očeva Zviježđa povremeno emitira programe određenog zviježđa s njegovog glavnog centra.

33:6.7 Specijalna grupa bića koja žive na Salvingtonu radi na praćenju, računici i usklađenju vremenskih razlika. Standardni dan Nebadonatreja osamnaest dana, šest sati i dvije i pol minute Urantija vremena. Godina dana na Nebadonu predstavlja vremenski period kozmičke rotacije u odnosu na orbitu Uverse i iznosi stotinu dana standardnog kozmičkog vremena, otprilike pet godina Urantija vremena.

33:6.8 Nebadonsko vrijeme koje se računa na Salvingtonu, predstavlja standardno mjerilo svim zviježđima i sustavima lokalnog svemira. Sva zviježđa upravljaju poslove prema Nebadonskom vremenu, dok sustavi i individualni planeti imaju vlastite računice vremena.

33:6.9 Jedan dan Satanije, kad se računa na Jerusemu, traje nešto kraće (jedan sat, četiri minute i petnaest sekundi) od tri dana Urantija vremena. Ovo je uopćeno poznato kao Salvingtonsko ili kozmičkovrijeme, te kao Satanijsko vrijeme ili vrijeme zviježđa. Kozmičko vrijeme djeluje kao standard.

7. NEBDAONSKI SUDOVI

33:7.1 Glavni Sin Mihael se prije svega zanima za tri pitanja--stvaranje, održavanje i službu. Osobno, on ne sudjeluje u sudskim poslovima svog svemira. Stvoritelji nikad ne sude svojim stvorenim bićima; to jedino mogu učiniti bića koja imaju visoku obuku i stvarno iskustvo življenja stvorenih bića.

33:7.2 Cijeli sudski mehanizam Nebadona počiva pod Gabrijelovim nadzorom. Visoki sudovi Salvingtonariješavaju probleme koji imaju upćeni kozmički značaj, kao i apelacione slučajeve iz sustavskih sudnica. Ovi kozmički sudovi imaju sedamdeset grana i djeluju u sedam grupa od kojih se svaka sastoji od deset odjeljenja. Pri svim sudskim pitanjima, odluku donose dva sudca, sudac silaznog savršenstva i sudac uzlaznog iskustva.

33:7.3 Što se tiče pravosuđa, slijedeća ograničenja vladaju nad sudovima lokalnog svemira:

33:7.4 1. Administracija lokalnog svemira vodi računa o stvaranju, evoluciji, održavanju i služenju. Kozmički sudovi, stoga, nemaju autoriteta nad pitanjima vječnog života i smrti. Ovo se ne odnosi na pitanje prirodne smrti koja se javlja na Urantiji, već ako se bilo kada pri sudbenom procesu oslovi pitanje prava određenog bića na opstanak, vječni život, ova pitanja moraju biti upućena sudovima Orvontona i ako ovi sudovi donesu odluku o ukinući egzistencije, ove se odluke sprovode prema nalozima i putem djelovanja sila i ličnosti nadkozmičke vlade.

33:7.5 2. Pobačaji u postupcima i osobinama određenih Božjih Sinova Lokalnog Svemira koji ugrožavaju status i autoritet ove osobe kao Sina nikad ne podliježu sudskoj nadležnosti Sinova; takvi se nesporazumi i s tog časa prevode nadkozmičkim sudovima.

33:7.6 3. Pitanje ponovne postavke određenog sastavnog dijela lokalnog svemira--kao recimo lokalnog sustava--na izgubleni položaj i u zajednicu punog duhovnog statusa u okviru lokalne tvorevine nakon duhovne izolacije, mora biti ostvareno u skladu s odobrenjem visokog vijeća nadkozmosa.

33:7.7 Po svim pitanjima, sudovi Salvingtona imaju posljednju i najvišu riječ. Nitko ne može apelirati ili izbjeći njihovim odlukama i odredbama.

33:7.8 Preda odluke koje su donesene nad ljudskim pitanjima Urantije nekom prilikom mogu djelovatinepoštene, znajte da u svemiru uvijek moraju prevladati kozmička pravda i božansko poštenje. Vi živite u uređenom svemiru i morate znati da će vam se prije ili kasnije ukazati pravda, ako ne i milost.

8. ZAKONODAVNI I IZVRŠNI POLOŽAJI

33:8.1 Na Salvingtonu, glavnom centru Nebadona, ne postoje prava zakonodavna tijela. Svjetovi glavnog kozmičkog centra uglavnom riješavaju pitanja pravorijeka. Zakonodavni skupovi lokalnog svemira počivaju na svijetu koji djeluje kao glavni centar stotinu zviježđa. Sustavi se prvenstveno bave izvršnim i administrativnim radom u okviru lokalnih tvorevina. Vladari Sustava i njihovi suradnici provode zakonodavne odluke vladara zviježđa i izvršavaju sudske odluke visših kozmičkih sudova.

33:8.2 Dok se na glavnom kozmičkom centru ne riješavaju istinska zakonodavna pitanja, u Salvingtonu djeluje više savjetodavnih i istražnih sabora čija glađa i upravljanje ovise o pojedinačnom cilju i okviru djelovanja. Neki sabori imaju permanentnu ulogu; drugi se raspuštaju po sprovedbi određenih zadataka.

33:8.3 Vrhovno vijeće lokalnog svemira ubraja tri člana iz svakog sustava i sedam predstavnika iz svakog zviježđa. Dok izolirani sustavi nemaju zastupnika u ovom vijeću, oni mogu poslati promatrače da prisustvuju ovim sjednicama i da prouče njihove odluke.

33:8.4 Na Salvingtonu se pored toga nalazi stotinu vijeća vrhovne sankcije. Predsjedatelji ovih vijeća ulaze u sastav Gabrijelogov neposrednog i radnog kabineta.

33:8.5 Svi rezultati istražnog djelovanja visokih savjetodavnih vijeća kozmosa prelaze bilo pod nadzor Salvingtonskih sudskih tijela ili zakonodavnih sabora zviježđa. Ova visoka vijeća nemaju moć ili pravo sprovedbe svojih odluka. Ako je slučaj da njihovi savjeti počivaju na temeljima bitnih kozmičkih zakona, Nebadonski sudovi donose odluku o ukinuću postojanja; ali ako se njihovi prijedlozi vežu za hitna pitanja lokalnog svemira, oni prvo moraju primiti odobrenje od zakonodavnih sabora zviježđa, a zatim biti prevedeni na sprovedbu vlastima sustava. Dok ova visoka vijeća ustvari djeluju kao najviši kozmiči zakonodavci, njihovo djelovanje nema bilo provedbenog autoriteta ili izvršne moći.

33:8.6 Dok govorimo o kozmičkoj administraciji kao "sudovima" ili "saborima," treba vam biti jasno da se ove duhovne aktivnosti uveliko razlikuju odprimitivnih i materijalnih aktivnosti Urantije koje nose slične nazive.

33:8.7 [Predstavio Glavni Arhanđel Nebadona.]

Back to Top