Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 30 : LIČNOSTI VELIKOG SVEMIRA

(GGC-SCR-001-2014-1)



 Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 30 : LIČNOSTI VELIKOG SVEMIRA



POGLAVLJE 30 : LIČNOSTI VELIKOG SVEMIRA

30:0.1 LIČNOSTI i drugi-nego-lični entiteti koji trenutno djeluju na Raju i u velikom svemiru ulaze u sastav gotovo beskonačnog broja živih bića. Čak i sam broj glavnih redova i tipova bio bi dovoljan da vas zaprepasti, a kamoli bezbroj podtipova i varijacija. Poželjno je, međutim, ukratko predočiti dvije osnovne klasifikacije živih bića - navesti glavne osobe Raja i ukratko predočiti Registraturu Ličnosti Uverse.

30:0.2 Nije moguće formulirati sveobuhvatnu i posve dosljednu klasifikaciju ličnosti velikog svemira, jer sve grupe nisu obznanjene. Bili bi primorani predočiti brojne dodatne radove kako bi predočili dodatne detalje otkrivenja koji su potrebni u cilju sistemtskog klasificiranja svih skupina. Ovakva bi konceptuala ekspanzija teško bila poželjna jer bi kroz sljedećih tisuću godina oduzela racionalnim smrtnicima taj poticaj kreativne spekulacije koji ti djelomično predočeni koncepti pružaju. Najbolje je čovjeku ne dati previše otkrivenja; ono guši čovjekovu maštu.

1. Rajska klasifikacija živih bića

30:1.1 Živa bića su klasificirana na Raju u skladu sa svojim urođenim kao i stečenim odnosom naspram Rajskih Božanstava. Tijekom velikih okupljanja u središnjem svemiru i supersvemirima, prisutne su često grupirani u skladu s podrijetlom na: one koji imaju trojedino podrijetlo ili postignuće Trojstva; one koji imaju dualno podrijetlo; i one koji imaju singularnopodrijetlo. Teško je protumačiti Rajsku klasifikaciju živih bića smrtnom umu, no ovlašteni smo predstaviti sljedeće:

30:1.2 I. Bića trojedinog porijekla. Bića koja nastaju činom stvaranja triju Rajskih Božanstava, pojedinačno ili djelujući kao Trojstvo, zajedno sa Potrojstvljenim Korpusom, obilježje se odnosi na sve skupine potrojstveljnih bića, obznanjenih i neobznanjenih.

30:1.3 A. Vrhovni Duhovi.

30:1.4 1. Sedam Glavnih Duhova.

30:1.5 2. Sedam Vrhovnih Izvršitelj a.

30:1.6 3. Sedam Redova Reflektirajućih Duhova.

30:1.7 B. Stacionarni Sinovi Trojstva.

30:1.8 1. Potrojstveljne Tajne Vrhovnosti.

30:1.9 2. Vječni Dani.

30:1.10 3. Stari Dani.

30:1.11 4. Savršeni Dani.

30:1.12 5. Skori Dani.

30:1.13 6. Ujedinjeni Dani.

30:1.14 7. Vjerni Dani.

30:1.15 8. Usavršitelji Mudrosti.

30:1.16 9. Božanski Savjetnici.

30:1.17 10. Univerzalni Cenzori.

30:1.18 C. Bića porijeklom od Trojstva i potrojstveljna bića.

30:1.19 1. Trojski Sinovi Učitelj i.

30:1.20 2. Nadahnuti Duhovi Trojstva.

30:1.21 3. Havonski Starosjedioci.

30:1.22 4. Građani Raja

30:1.23 5. Neobznanjena bića Trojskog porijekla.

30:1.24 6. Neobznanjena Božanstvom potrojstvljena bića.

30:1.25 7. Potrojstveljni Sinovi Postignuća.

30:1.26 8. Potrojstveljni Sinovi Odabira.

30:1.27 9. Potrojstveljni Sinovi Savršenstva.

30:1.28 10. Stvoreno-potrojstvljeni Sinovi.

30:1.29 II. Bića dualnogporijekla. To su bića koja su porijeklom od bilo koje dvije osobe Rajskih Božanstava ili koja na drugi način izravno ili neizravno vuku podrijeklo od bilo koja dva bića Rajskih Božanstava.

30:1.30 A. Silazni redovi.

30:1.31 1. Sinovi Stvoritelji.

30:1.32 2. Sudbeni Sinovi.

30:1.33 3. Svijetle i Jutarnje Zvijezde.

30:1.34 4. OciMelkizedeci.

30:1.35 5. Melkizedeci.

30:1.36 6. Vorondadeksi.

30:1.37 7. Lanonandeksi.

30:1.38 8. Sjajne Večernje Zvijezde.

30:1.39 9. Arhanđeli.

30:1.40 10. Nositelji Života.

30:1.41 11. Neobznanjena Pomagala Svemira.

30:1.42 12. Neobznanjeni Sinovi Boga.

30:1.43 B. Stacionarni redovi.

30:1.44 1. Abandonters.

30:1.45 2. Susatia.

30:1.46 3. Univitatia.

30:1.47 4. Spironga.

30:1.48 5. Neobznanjena Bića Dvojnog Podrijetla.

30:1.49 C. Uzlazni redovi.

30:1.50 1. Smrtnici koji se spajaju sa Ispravljačem.

30:1.51 2. Smrtnici koji se spajaju sa Sinom.

30:1.52 3. Smrtnici koji se spajaju s Duhom.

30:1.53 4. Prevedena Srednja bića.

30:1.54 5. Neobznanjena uzlazna bića.

30:1.55 III. Bića singularnogpodrijetla. Ona bića koja su porijeklom iz bilo kojeg od Rajskih Božanstava ili ih je na neki način stvorilo neko biće koje izravno ili neizravno vuče porijeklo od Rajskih Božanstava.

30:1.56 A. Vrhovni Duhovi.

30:1.57 1. Gravitacijski Glasnici.

30:1.58 2. Sedam Duhova Havona Krugova.

30:1.59 3. Dvanaestostruki Pomoćnici iz Havona krugova.

30:1.60 4. Reflektirajuća Pomagala Slike.

30:1.61 5. Kozmički Majčinski Duhovi.

30:1.62 6. Sedmostruki Pomoćnici Uma-Duha.

30:1.63 7. Neobznanjena bića porijeklom od Božanstva.

30:1.64 B. Uzlazni redovi.

30:1.65 1. Personalizirani Ispravljači.

30:1.66 2. Uzlazni Materijalni Sinovi.

30:1.67 3. Evolucijski Seraphimi.

30:1.68 4. Evolucijski Kerubini.

30:1.69 5. Neobznanjena Uzlazna Bića.

30:1.70 C. Obitelj Beskonačnog Duha.

30:1.71 1. Osamljeni Glasnici.

30:1.72 2. Kozmički Nadzornici Krugova.

30:1.73 3. Upravitelji Popisa.

30:1.74 4. Osobni Pomoćnici Beskonačnog Duha.

30:1.75 5. Pomoćni Inspektori.

30:1.76 6. Dodijeljeni Sentineli.

30:1.77 7. Diplomski Vodiči.

30:1.78 8. HavonskiServitali.

30:1.79 9. Univerzalni Miritelji.

30:1.80 10. Morontija Suputnici.

30:1.81 11. Supernafi.

30:1.82 12. Sekonafi.

30:1.83 13. Tertiafi.

30:1.84 14. Omniafi.

30:1.85 15. Serafi.

30:1.86 16. Kerubini i Sanobimi.

30:1.87 17. Neobznanjena bića koja potječu od Duha.

30:1.88 18. Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage.

30:1.89 19. Vrhovni Centri Moći.

30:1.90 20. Glavni Fizički Upravitelji.

30:1.91 21. Morontija Nadzornici Snage.

30:1.92 IV. Transcendentalna bića koja su se pojavila. Na Raju se mogu naći mnogobrojna transcendentalna bića čije porijeklo se normalno ne obznanjuje svemirima vremena i prostora do nastupanja stadija svjetla i života. Ovi Transcendetalisti nisu ni tvorci ni bića; oni su djeca božanstvenosti, ultimnosti i vječnosti koja su se pojavila. Ovi "pojavljitelji" nisu ni konačni ni beskonačni - oni su apsonitni; a apsonitnost nije ni beskonačnost ni apsolutnost.

30:1.93 Ovi nestvoreni nestvoritelji su zauvijek odani Rajskom Trojstvu i poslušni Ultimnom. Oni postoje na četiri krajnje razine aktivnosti ličnosti i funkcioniraju na sedam razina apsonita u dvanaest velikih podjela od kojih se svaka sastoji od tisuću velikih radnih skupina od kojih svaka ima sedam klasa. Ova bića koja su se pojavila uključuju sljedeće redove:

30:1.94 1. Arhitekte Glavnog Svemira.

30:1.95 2. Transcendentalne Snimače.

30:1.96 3. Ostale Transcendetaliste.

30:1.97 4. Primarne Glavne Organizatore Sile Koji su se Pojavili.

30:1.98 5. Pomoćne Transcendentalne Glavne OrganizatoreSile.

30:1.99 Kao superosoba, Bog se pojavljuje; kao osoba, Bog stvara; kao predosoba, Bog se fragmentira; a kao Ispravljač-fragment, Bog sudjeluje u evoluciji duše koja je duh unutar fizičkog tijela i smrtnog uma u skladu sa izborom slobodne volje ličnosti koja je podarena takvom smrtnom stvorenju roditeljskim činom Boga kao Oca.

30:1.100 V. Fragmentirane jedinke Božanstva. Ovaj red živuće egzistencije koji je porijeklom iz Oca najbolje se može obilježiti u primjeru Misaonih Ispravljača, iako ove jedinke nipošto nisu jedine fragmentacije predosobne stvarnosti Prvog Izvora i Centra. Fragmenti koji nisu Ispravljači igraju mnogostruke uloge i o njima se malo zna. Spajanje s Ispravljačem ili s drugim takvim fragmentima čini stvorenje bićem koje se spaja s Ocem.

30:1.101 Bitno je pomenuti fragmentacije predumnog duha Trećeg Izvora i Centra, iako se one teško mogu usporediti s fragmentacijama Oca. Takve jedinke se bitno razlikuju od Ispravljača; one kao takve ne prebivaju na Spiritingtonu, niti prolaze krugovima umne gravitacije; one ne prebivaju u smrtnim bićima tijekom života u tijelu. One nisu predosobne u onom smislu u kojem su Ispravljači predosobni, ali takvi fragmenti predumnog duha se podaruju nekim preživjelim smrtnicima koji ovim spajanjem postaju smrtnici koji se spajaju sa Duhom za razliku od smrtnika koji se spajaju sa Ispravljačima.

30:1.102 Još teže je opisati individualizirani duh Sina Stvoritelja, a spajanjem s ovim duhom stvorenje postaje smrtnik koji se spaja sa Sinom. A postoje i druge fragmentacije Božanstva.

30:1.103 VI. Superosobna bića. Postoji veliki broj bića božanskog porijekla koja nisu osobna i koja obavljaju brojne oblike službe u svemiru nad svemirima. Neka od tih bića su locirana na Rajskim svjetovima Sina; druga, poput superosobnih predstavnika Vječnog Sina, susrećete na drugim mjestima. Oni se najvećim dijelom ne pominju u ovim pripovijestima, a sasvim je uzaludno pokušati opisati ove jedinke osobnim stvorenjima.

30:1.104 VII. Nerazvrstani i neobznanjeni redovi. Tijekom ovog kozmičkog doba nije moguće klasificirati sva bića, osobna ili druga, u shemu klasifikacije koja se odnosi na sadašnje kozmičko razdoblje; niti su sve takve kategorije otkrivene u ovim pripovijestima; zbog toga izostavljamo više redova iz ovih popisa. Razmotrite sljedeće:

30:1.105 Conzumatori Kozmičke Sudbine.

30:1.106 Kvalificirani Zamjenici Ultimatnog.

30:1.107 Neograničeni Nadzornici Svevišnjeg.

30:1.108 Neobznanjene Kreativne Agencije Starih Dana.

30:1.109 Mažeston Raja.

30:1.110 Neimenovani Reflektivni Poveznici Mažestona.

30:1.111 Midsonitni Redovi iz Lokalnih Svemira.

30:1.112 Ovi redovi nisu na bilo koji bitan način uzajamno povezani, osim što se ni jedan od njih ne pojavljuje u Rajskoj klasifikaciji koja je ovdje obznanjena. Oni su mali broj nerazvrstanih primjeraka; još ćete imati priliku upoznati veliki broj neobznanjenih primjeraka.

30:1.113 Postoje mnogi duhovi: duhovi-jedinke, duhovi- prisutnosti, osobni duhovi, predlični duhovi, superosobni duhovi, duhovi-postojanja, ličnosti duha - ali smrtni jezik i smrtni intelekt im nisu dorasli. Možemo, međutim, reći da nema ličnosti "čistog uma"; niti jedna jedinka ne može imati ličnost, osim ako primi ovu ličnost na dar od Boga koji je duh. Jedinka uma koja nije povezana s bilo duhovnim ili fizičkim energijama nije ličnost. No, isto kao što postoje ličnosti duha koje imaju um, tako postoje i umne ličnosti koje imaju duh. Mažeston i njegovi suradnici su prilično dobra ilustracija bića kojima dominira um, a postoje i bolje ilustracije ovog tipa ličnosti koji je vama nepoznat. Postoje čak i cijeli neotkriveni redovi takvih umnih ličnosti, ali oni su uvijek povezani s duhom.Neka druga neotkrivena stvorenja bi se mogla nazvati umno-energetskim i fizičko-energetskim ličnostima. Ova vrsta bića ne odgovara na gravitaciju duha, ali je ipak istinska ličnost - ona ulaze u Očev krug.

30:1.114 Ovi radovi ne navode - ne mogu navesti - čak ni početak pripovjedi o živim stvorenjima, stvoriteljima, bićima koja se pojavljuju i bićima koja postoje na druge načine, koja žive, iskazuju obožavanje i služe u prepunim svemirima vremena i u središnjem svemiru vječnosti. Vi smrtnici ste osobe; stoga vam možemo predočiti bića koja supersonalizirana, ali kako vam ikad možemo predočiti biće koje je apsonitizirano?

2. Uversa Registratura Ličnosti

30:2.1 Božanska obitelj živih bića je registrirana na Uversi u sedam velikih podjela:

30:2.2 1. Rajska Božanstva.

30:2.3 2. Vrhovni Duhovi.

30:2.4 3. Bića Porijeklom od Trojstva.

30:2.5 4. Božji Sinovi.

30:2.6 5. Ličnosti Beskonačnog Duha.

30:2.7 6. Kozmički Upravitelji Snage.

30:2.8 7. Korpus Stalnog Državljanstva.

30:2.9 Te grupe stvorenih bića koja imaju slobodnu volju su podijeljene u brojne razrede i manje podvrste. Predstavljanje ove klasifikacije ličnosti velikog svemira je ipak prvenstveno posvećeno predočenju tih redova inteligentnih bića koja su otkrivena u ovim pripovijestima, od kojih se većina susreće u uzlaznom iskustvu smrtnika vremena za njihovog progresivnog uspona u Raj. Sljedeći popisi ne pominju mnogostruke redove kozmičkih bića čije djelovanje nije povezano sa smrtnim programom uzlaza.

30:2.10 I. Rajska Božanstva.

30:2.11 1. Otac.

30:2.12 2. Vječni Sin.

30:2.13 3. Beskonačni Duh.

30:2.14 II. Vrhovni Duhovi.

30:2.15 1. Sedam Glavnih Duhova.

30:2.16 2. Sedam Vrhovnih Izvršitelja.

30:2.17 3. Sedam Grupa Reflektirajućih Duhova.

30:2.18 4. Reflektirajuća Pomagala Slike.

30:2.19 5. Sedam Duhova Krugova.

30:2.20 6. Stvaralački Duhovi Lokalnog Svemira.

30:2.21 7. Pomoćni Umni Duhovi.

30:2.22 III. Bića Porijeklom od Trojstva.

30:2.23 1. Potrojstveljne Tajne Vrhovnosti.

30:2.24 2. Vječni Dani.

30:2.25 3. Stari Dani.

30:2.26 4. Savršeni Dani.

30:2.27 4. Skori Dani.

30:2.28 5. Ujedinjeni Dani.

30:2.29 6. Vjerni Dani.

30:2.30 7. Trojstveni Sinovi Učitelji.

30:2.31 8. Usavršitelji mudrosti.

30:2.32 9. Božanski Savjetnici.

30:2.33 10. Univerzalni Cenzori.

30:2.34 11. Nadahnuti Duhovi Trojstva.

30:2.35 12. Havonski Starosjedioci.

30:2.36 13. Građani Raja.

30:2.37 IV. SINOVI BOŽJI.

30:2.38 A. Silazni Sinovi.

30:2.39 1. Sinovi Stvoritelji - Mihaeli.

30:2.40 2. Sudbeni Sinovi - Avonali.

30:2.41 3. Trojstveni Sinovi Učitelji - Dajnali.

30:2.42 4. Sinovi Melkizedeci.

30:2.43 5. Sinovi V orondadeci.

30:2.44 6. Sinovi Lanonandeci.

30:2.45 7. Sinovi Nositelji Života.

30:2.46 B. Uzlazni Sinovi.

30:2.47 1. Smrtnici Spojeni s Ocem.

30:2.48 2. Sinovi Spojeni sa Sinom.

30:2.49 3. Sinovi Spojeni s Duhom

30:2.50 4. Evolucijski Seraphimi.

30:2.51 5. Uzlazni Materialni Sinovi.

30:2.52 6. Prevedena Srednja Bića.

30:2.53 7. Personalizirani Ispravljači.

30:2.54 C. Potrojstvljeni sinovi.

30:2.55 1. Moćni Glasnici.

30:2.56 2. Oni sa Velikim Ovlastima.

30:2.57 3. Oni Bez Imena i Broja.

30:2.58 4. Potrojstvljeni Skrbnici.

30:2.59 5. Potrojstvljeni Veleposlanici.

30:2.60 6. Nebeski Čuvari.

30:2.61 7. Visoki Sonovi Pomoćnici.

30:2.62 8. Uzlazno-potrojstvljeni Sinovi.

30:2.63 9. Rajsko-Havonsko-Potrojstvljeni Sinovi.

30:2.64 10. Potrojstveljni Sinovi Sudbine.

30:2.65 V. LIČNOSTI BESKONAČNOG DUHA

30:2.66 A. Više Ličnosti Beskonačnog Duha.

30:2.67 1. Osamljeni Glasnici.

30:2.68 2. Kozmički Nadzornici Krugova.

30:2.69 3. Upravitelj i Popisa.

30:2.70 4. Osobni Pomoćnici Beskonačnog Duha.

30:2.71 5. Pomoćni Inspektori.

30:2.72 6. Dodijeljeni Sentineli.

30:2.73 7. Vodiči Diplomaca.

30:2.74 B. Glasnička Mnoštva Prostora.

30:2.75 1. HavonskiServitali.

30:2.76 2. Univerzalni Miritelji.

30:2.77 3. Tehnički Savjetnici.

30:2.78 4. Čuvari Zapisa u Raju.

30:2.79 5. Nebeski Snimači.

30:2.80 6. Morontija Suputnici.

30:2.81 7. Rajski Suputnici.

30:2.82 C. Služiteljski Duhovi.

30:2.83 1. Supernafimi.

30:2.84 2. Sekonafimi.

30:2.85 3. Tertiafimi.

30:2.86 4. Omniafimi.

30:2.87 5. Serafimi.

30:2.88 6. Kerubini i Sanobimi.

30:2.89 7. Srednja Bića.

30:2.90 VI. KOZMIČKI UPRAVITELJI SNAGE.

30:2.91 A. Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage.

30:2.92 B. Vrhovni Centri Snage.

30:2.93 1. Vrhovni Nadgeldnici Centara.

30:2.94 2. Havonski Centri.

30:2.95 3. Supersvemirski Centri.

30:2.96 4. Centri Lokalnog Svemira.

30:2.97 5. Centri Zviježđa.

30:2.98 6. Sustavni Centri.

30:2.99 7. Neobznanjeni Centri.

30:2.100 C. Glavni Fizički Kontrolori.

30:2.101 1. Pomoćni Upravitelji Snage.

30:2.102 2. Mehanički Kontroleri.

30:2.103 3. Energetski Transformatori.

30:2.104 4. Energetski Prijenosnici.

30:2.105 5. Primarni Poveznici.

30:2.106 6. Sekundarni Razveznici.

30:2.107 7. Frandalanksi i Kronoldeksi.

30:2.108 D. MorontijaNadgeldnici Snage.

30:2.109 1. Regulatori Krugova.

30:2.110 2. Koordinatori Sustava.

30:2.111 3. Planetarni Čuvari.

30:2.112 4. Kombinirani Kontroleri.

30:2.113 5. Vezivni Stabilizatori.

30:2.114 6. Selektivni Asorteri.

30:2.115 7. Pomoćni Registrari.

30:2.116 VII. KORPUS STALNOG DRŽAVLJANSTVA.

30:2.117 1. Planetarna Srednja Bića.

30:2.118 2. Adamički Sinovi Sustava.

30:2.119 3. Zviježđe Univitatija.

30:2.120 4. Lokalni Svemir Susatija.

30:2.121 5. Duhom-Spojeni Smrtnici Lokalnih Svemira.

30:2.122 6. NadkozmičkiAbandonteri.

30:2.123 7. Sinom-Spojeni Smrtnici Supersvemira.

30:2.124 8. Starosjedioci Havone.

30:2.125 9. Starosjedioci iz Rajskih Sfera Duha.

30:2.126 10. Starosjedioci Očevih Rajskih Sfera.

30:2.127 11. Stvoreni Građani Raja.

30:2.128 12. Ispravljačem-spojeni Smrtni Državljani Raja.

30:2.129 To je radna klasifikacija ličosti svemira predočena onako kako su oni uvedeni u zapisnik na sjedištnom svijetu Uverse.

30:2.130 MJEŠOVITE SKUPINE LIČNOSTI. Tu su na Uversi evidencije o brojnim dodatnim skupinama inteligentnih bića, bića koja su također usko vezana za organizaciju i administraciju velikog svemira. Među tim redovima su sljedeće tri miješane grupe ličnosti:

30:2.131 A. Rajski Korpus Finalista.

30:2.132 1. Korpus Smrtnih Finalista.

30:2.133 2. Korpus Rajskih Finalista.

30:2.134 3. Korpus Potrojstvljenih Finalista.

30:2.135 4. Korpusa Združenih Potrojstvljenih Finalista.

30:2.136 5. Korpusa Finalista Havone.

30:2.137 6. Korpus Transcendentalnih Finalista.

30:2.138 7. Korpus Neobznanjenih Sinova Sudbine.

30:2.139 O Smrtnom Korpusu Finalista govorimo u sljedećem i završnom p oglavlju ove serije.

30:2.140 B. Svemirska Pomagala.

30:2.141 1. Svijetle i Jutarnje Zvijezde.

30:2.142 2. Sjajne Večernje Zvijezde.

30:2.143 3. Arhanđeli.

30:2.144 4. Previšnji Pomoćnici.

30:2.145 5. Visoki Povjerenici.

30:2.146 6. Nebeski Nadglednici.

30:2.147 7. Učitelji Prebivališnih Svjetova.

30:2.148 Na sva sjedištima svjetova u lokalnim svemirima i supersvemirima, obezbijeđene su akomodacije bićima koja se bave specifičnim misijama Sinova Stvoritelja, vladara lokalnih svemira. Mi izražavamo dobrodošlicu tim Kozmičkim Pomoćnicima na Uversi, ali nemamo nadležnost nad njima. Takvi emisari sprovode svoje dužnosti i zapažanja pod upravom Sinova Stvoritelja. Njihove aktivnosti su detaljnije opisane u pripovijestima o vašem lokalnom svemiru.

30:2.149 C. Sedam Ugostiteljskih Kolonija.

30:2.150 1. Studenti Zvijezda.

30:2.151 2. Nebeski Majstori.

30:2.152 3. Upravitelj i Razonode.

30:2.153 4. Instruktori u Školama Proširenja.

30:2.154 5. Razni Rezervni Korpusi.

30:2.155 6. Studenti Posjetitelji.

30:2.156 7. Uzlazni Hodočasnici.

30:2.157 Ovih sedam skupina bića će se naći na taj način organizirano i regulirano na svim sjedištima svjetova od lokalnih sustava do glavnih sjedišta supersvemira, osobito potonjih. Kapiteli sedam supersvemira su mjesta za sastanke sa gotovo svih klasa i redova inteligentnih bića. S izuzetkom brojnih skupina Rajskih-Havonera, ovdje stvorena bića slobodne volje mogu promatrati i proučavati svaki oblik i fazu postojanja.

3. Ugostiteljske Kolonije

30:3.1 Gosti koji dolaze na boravak u sedam ugostiteljskih kolonija provode duže ili kraće vrijeme na arhitektonskim sferama, dok su angažirani na izvršenju svojih posebnih zadataka. Njihov rad se može opisati kako slijedi:

30:3.2 1. Studenti Zvijezda, nebeski astronomi, najviše vole raditi na sferama poput Uverse jer takvi su posebno izgrađeni svjetovi neobično povoljni za njihova zapažanja i kalkulacije. Uversa je povoljno smještena za rad ove kolonije, ne samo zbog svog središnjeg položaja, već i zbog toga što u blizini nema ogromnih živih ili mrtvih sunca koja bi poremetila energetske struje. Ovi studenti nisu na bilo koji način organski povezani s poslovima svemira; oni su samo gosti.

30:3.3 Astronomska kolonija Uverse sadrži osobe iz mnogih obližnjih područja, središnjeg svemira, pa čak i Norlatiadeka. Bilo koje biće iz bilo kojeg svijeta iz bilo kojeg sustava iz bilo kojeg svemira može postati učenik zvijezda, može težiti da se pridruži nekom korpusu nebeskih astronoma. Jedini rekviziti su: nastavljanje života i dovoljno poznavanje svjetova prostora, pogotovo njihovih fizičkih zakona evolucije i kontrole. Učenici zvijezda ne moraju služiti vječno u ovom korpusu, ali studenti se ne mogu povući ako nisu služili jedno tisućljeće prema vremenu Uverse.

30:3.4 Zvijezdama kolonija Uverse u ovom času broji više od milijun članova. Ovi astronomi dolaze i odlaze, iako neki ostaju relativno duže vrijeme. Oni sprovode svoje radove uz pomoć mnoštva mehaničkih instrumenata i fizičkih aparata; oni također uveliko pomažu Osamljenim Glasnicima i drugim istraživačima duha. Ti nebeska astronomi stalnu upotrebljavaju živuće energetske transformatore i odašiljače, kao ireflektirajuće ličnosti, u svom radu na proučavanju zvijezda i istraživanju prostora. Oni proučavaju sve oblike i faze u prostornih materijalnih i energetskih manifestacija i oni su jednako zainteresirani za funkcioniranje snage kao i za zvjezdane pojave; ništa u cjelokupnom prostoru ne izmiče njihovoj pozornosti.

30:3.5 Slične astronomske kolonije nalaze se na glavnom središtu sektora supersvemira, kao i na arhitektonskim metropolama lokalnih svemira i njihovim administrativnim jedinicama. Osim na Raju, znanje nije urođeno; razumijevanje fizičkog svemira u velikoj mjeri ovisi o promatranju i istraživanju.

30:3.6 2. Nebeski Obrtnici služe u svih sedam svemira. Uzlazni smrtnici imaju svoj početni kontakt s ovim grupama prilikom svoje morontija karijere u lokalnom svemiru, u vezi s kojom su ti obrtnici detaljnije predočeni.

30:3.7 3. Upravitelji Razonode promiču opuštanje i humor — prisjećanje na uspomene iz prošlosti. Oni su od velike važnosti u praktičnom radu uzlaznog programa smrtnog napredovanja, osobito tijekom ranijih faza morontija tranzicije i duhovnog iskustva. Njihova pripovijest se vezana sa smrtnom karijerom lokalnog svemira.

30:3.8 4. Instruktori u Školama Proširenja. Svaki naredni prebivališni svijet na uzlaznom putu uvijek ima moćan kadar nastavnika na svijetu odmah ispod njega, kao neku vrstu pripremne škole za osiguranje napredovanja među žiteljima tog područja; ovo je faza uzlaznog programa za unaprjeđenje hodočasnika vremena. Ove škole, njihove metode nastave i ispita, uveliko se razlikuju od svega što pokušavate sprovesti na Urantiji.

30:3.9 Cijeli uzlazni plan smrtnog napredovanja je obilježen praksom prenošenja drugim bićima svake novostečene istine. Vi napredujete kroz dugi slijed škola Rajskog postignuća služeći kao učitelji učenicima koji su u pogledu napretka neposredno iza vas.

30:3.10 5. Razni Rezervni Korpusi. Ogroman broj rezervih bića koja nisu pod našim neposrednim nadzorom mobiliziran je na Uversi kao kolonija rezervnog korpusa. Postoji sedamdeset osnovnih podjela u okviru ove kolonije na Uversi, a tu se sprovodi slobodna obuka kako vam je dopušteno da provedete vrijeme s ovim izvanrednim ličnostima. Slične opće rezerve se održavaju na Salvingtonu i drugim metropolama svemira; oni se šalju u aktivnoj službi na rekviziciju direktora njihove grupe.

30:3.11 6. Studenti Posjetitelji. Iz svih svemira izlijeva se neprestani slijed nebeskih posjetitelja kroz razna sjedišta svjetova. Kao pojedinci i kao klase ove razne vrste bića u velikom broju dolaze kao promatrači, učenici na razmjeni i studentski pomagači. Na Uversi u ovom trenutku postoji više od jedne milijarde osoba u tim ugostiteljskim kolonijama. Neki od tih posjetitelja mogu ostati dan, drugi mogu ostati godinu dana, sve ovisi o prirodi njihove misije. Ova kolonija sadrži gotovo svaki red kozmičkih bića osim ličnosti Stvoritelja i morontija smrtnika.

30:3.12 Morontija smrtnici su studenti-posjetitelji samo u granicama lokalnog svemira njihovog podrijetla. Oni nam mogu doći u posjetu u supersvemirskom kapacitetu tek nakon što ostvare status duh. Polovica osoba u našoj ugostiteljskoj koloniji se sastoji od "stopera," bića koja su na putu negdje drugdje, koja pauziraju u posjeti glavnom gradu Orvontona. Te ličnosti mogu raditi na izvršenju svemirskih poslova ili uživati u razdoblju slobodnog vremena — slobode od dužnosti. Privilegija intrakozmičkog putovanja i promatranja je dio karijere svih uzlaznih bića. Ljudska želja za putovanjem i upoznavanjem novih naroda i svjetova će biti u potpunosti udovoljena tijekom dugog i bogatog uspona prema Raju lokalnim svemirima, supersvemirima i središnjim svemirima.

30:3.13 7. Uzlazni Hodočasnici. Kao što uzlazni hodočasnici primaju razne dužnosti u vezi s njihovim napredovanjem prema Raju, oni provode vrijeme u ugostiteljskim kolonijama na raznim sjedišnima sferama. Djelujući tu i tamo tijekom cijelog svemira, takve skupine su uglavnom samoupravne. Oni su neprestano- mijenjajuća kolonija koja obuhvaća sve redove evolucijskih smrtnika i njihovih uzlaznih suradnika.

4. Uzlazni Smrtnici

30:4.1 Dok smrtnici koji prežive vrijeme i prostor nose naziv uzlazni hodočasnici kada prime akreditaciju za progresivni uzlaz prema Raju, ova evolucijska stvorenja zauzimaju tako važno mjesto u ovim pripovijestima da ovdje želimo predstaviti sinopsis sljedećih sedam faza uzlazne svemirske karijere:

30:4.2 1. Planetarni Smrtnici.

30:4.3 2. Uspavani Preživjeli Smrtnici.

30:4.4 3. Studenti Prebivališnih Svjetova.

30:4.5 4. MorontijaProgresori.

30:4.6 5. Supersvemirski Štićenici.

30:4.7 6. Havonski Hodočasnici.

30:4.8 7. Rajske Pristiglice.

30:4.9 Sljedeće pripovijesti govore o svemirskoj karijeri jednog smrtnika u kojem živi Ispravljač. Smirtnici koji se spajaju sa Sinom ili Duhom dijele neki dio te karijere, ali mi smo izabrali ispričati ovu priču jer se ona odnosi na smrtnika u kojem živi Ispravljač, jer takva sudbina očekuje sve ljudske rase Urantije.

30:4.10 1. Planetarni Smrtnici. Smrtnici su svi evolucijska bića životinjskog podrijetla koja imaju uzlazni potencijal. U podrijetlu, naravi i sudbini ove razne skupine i vrste ljudskih bića odveć različite od naroda Urantije. Ljudske rase svakog svijeta primaju istu službu Božjih Sinova i uživaju prisutnost služiteljskih duhova vremena. Nakon prirodne smrti sve vrste uzlaznika stižu kao jedna morontija obitelj na prebivališne svjetova.

30:4.11 2. Uspavani Preživjeli Smrtnici. Svi smrtnici koji prežive smrt, u skrbništvu osobnih čuvara sudbine, prolaze kroz portale prirodne smrti i nakon tri dana personaliziraju se na prebivališnim svjetovima. Ta akreditirana bića koja iz bilo kojeg razloga nisu bila u stanju postići razinu inteligencije i obdarenje duhovnosti koji im daju pravo na osobnog anđela čuvara, ne mogu na taj način odmah i izravno preći na prebivališne svjetova. Takve preživjele duše prvo moraju preći u stanje nesvjesnog sna do sudnjeg dana nove epohe, do nove dispenzacije obilježene dolaskom Božjeg Sina, prozivkom nove epohe i presude svijetu, što je opća praksa u cijelom Nebadonu. Kažu da je Krist Mihael, kad je uzašao na visokoj na kraju svoga rada na zemlji, "Sa sobom vodio veliko mnoštvo zarobljenika." Ti zarobljenici su bili usnuli preživjeli smrtnici od doba Adama do dana Gospodinovog uskrsnuća na Urantiji.

30:4.12 Usnuli smrtnici nisu svjesni protoka vremena; oni su u potpunosti nesvjesni i ne vode računa o duljini njihovog odmora. Prilikom ponovnog montiranja ličnosti na kraju epohalnog doba, oni koji su spavali pet tisuća godina neće reagirati drugačije od onih koji su se odmarali pet dana. Osim tog vremenskog odgađanja, ovi preživjeli smrtnici prolaze kroz režim uzlaza identično s onima koji su izbjegli duži ili kraći san smrti.

30:4.13 Ove razdiobene klase svjetskih hodočasnika koriste se za grupne morontija aktivnosti u radu lokalnih svemira. Velika je prednost u mobilizaciji tih ogromnih skupina; tako se ove osobe čuvaju zajedno kroz dulja razdoblja učinkovitog služenja.

30:4.14 3. Studenti Prebivališnih Svjetova. Svi preživjeli smrtnici koji se probude na prebivališnim svjetovima pripadaju ovoj klasi.

30:4.15 Fizičko tijelo smrtnog čovjeka nije dio nove montaže uspavanog preživjelog smrtnika; fizičko tijelo se vraća u prah. Serafim koji je na dužnosti prilikom ovog buđenja ima zadatak sponzorirati novo tijelo, u morontija obliku, kao novo životno vozilo za besmrtnu dušu i za prebivanje vraćenog Ispravljača. Ispravljač je čuvar duhovnog transkripta uma uspavanog preživjelog čovjeka. Pripojeni Seraphim je čuvar opstalog identiteta - besmrtne duše - koliko god je ta duša evoluirala. I kad njih dvojica, Ispravljač i seraphim, spoje ono što je svaki čuvao u povjerenstvu svoje ličnosti, javlja se nova osoba koja je uskrsnuće stare ličnosti, opstanak progresivnog morontija identiteta duše. Takva se nova asocijacija duše i Ispravljača sasvim ispravno naziva uskrsnućem, novom montažom činitelja ličnosti; ali čak ni to u potpunosti ne objašnjava ponovnu pojavljivu preživjele ličnosti. Iako vjerojatno nikada neće shvatiti činjenicu takve neobjašnjive transakcije, jednom ćete iskustveno znati istinu o tome ako ne odbacite plan smrtnog preživljavanja.

30:4.16 Plan početne smrtnog pritvora na sedam svjetova progresivnog treninga je gotovo univerzalan u Orvontonu. U svakom lokalnom sustavu od približno tisuću naseljenih planeta postoji sedam prebivališnih svjetova, obično satelita ili podsatelita sustavnog sjedišta. Oni su prijemni svjetovi za većinu uzlaznih smrtnika.

30:4.17 Ponekad svi svjetovi obuke smrtnog prebivanja nose naziv svemirski "prebivališni stanovi", a Isus je aludirao na takve sfere kada je rekao: "U kući Oca moga ima mnogo stanova." Odavde, unutar grupe sfera koje ulaze u sastav prebivališnih svjetova, uzlazna bića pojedinačno napreduju iz sfere u sferu i iz faze u fazu života, dok uvijek napreduju iz jedne razine svemirskog studija u drugu sa drugim studentima iz njihovog razreda.

30:4.18 4. MorontijaProgresori. Kako se uspinju iz prebivališnih svjetova kroz sfere sustava, zviježđa i svemira, smrtnici su klasificirani kao morontijaprogresori; oni putuju prijelaznim sferama smrtničkog uspona. Kako uzlazni smrtnici napreduju iz nižih u više morontija svjetove, oni služe na bezbroj zadataka u suradnji sa svojim nastavnicima i u društvu svoje naprednije i starije braće.

30:4.19 Morontija progresija se odnosi na neprestano napredovanje intelekta, duha i oblika ličnosti. Preživjeli smrtnici i dalje imaju tri prirode. Tijekom cijelog morontija iskustva oni su štićenici lokalnog svemira. Režim supersvemira ne početi funkcionirati dok ne dođe do početka karijere duha.

30:4.20 Smrtnici stječu svoj pravi duhovni identitet prije nego što napuste središte lokalnog svemira na putu za prijemne svjetove manjih sektora svemira. Napuštanje posljednje morontija pozornice i stupanje u prvi ili najniži stadij duha djeluje kao blagi prijelaz. Um, ličnost i karakter se ne mijenjaju pri takvom napredovanju; samo oblik prolazi izmjenom. Ali oblik duha je jednako stvaran kao morontija tijela i jednako prepoznatljiv.

30:4.21 Prije napuštanja njihovih izvornih lokalnih svemira i dolaska na superkozmičke prijemne svjetove, smrtnici vremena primaju afirmaciju duha SinaStvoritelja i Majčinskog Duha lokalnog svemira. Od ove točke, zauvijek je riješen status uzlaznog smrtnika. Nije nam poznato da su superkozmički štićenici ikad skrenuli s puta. Uzlazni serafimi također napreduju u svom statusu anđela u trenutku njihovog odlaska iz lokalnih svemira.

30:4.22 5. Nadsvemirski Štićenici. Sva uzlazna bića koja stižu na svjetove supersvemirske obuke postaju štićenici Starih Dana; oni su prošli kroz morontija život lokalnog svemira i postali akreditirani duhovi. Kao mladi duhovi, oni započinju uzlaz superkozmičkim sustavom obuke i kulture koji se proteže od prijemnih sfera njihovog manjeg sektora kroz obrazovne svjetove deset glavnih sektora i do viših kulturnih sfera nadkozmičkog sjedišta.

30:4.23 Studenti-duhovi se dijele u tri grupe ovisno o tome da li prebivaju na manjem sektoru, glavnom sektoru ili superkozmičkom sjedištu progresije duha. Kako morontija uzlazna bića studiraju i rade na svjetovima lokalnog svemira, tako ova uzlazna bića duha nastavljaju ovladavati novim svjetovima dok prakticiraju upućivanje drugima onog znanja koje su sami upili na iskustvenim izvorima mudrosti. No, ići u školu kao biće duha u nadkozmičkoj karijeri uveliko se razlikuje od svega što ste ikada imali priliku zamisliti u domenima materijalnog uma čovjeka.

30:4.24 Prije napuštanja svemira Havone, ti uzlazni duhovi prolaze kroz isti temeljiti tečaj u nadkozmičkom upravljanju koji su primili tijekom svog morontija iskustva pod nadzorom lokalnog svemira. Prije nego ti smrtnici duhovi dođu na Havonu, koja je njihov glavni centar studija ali ne i njihov isključivi predmet zanimanja, oni trebaju ovladati praksom lokalne i nadkozmičkeaministrativne uprave. Razlog za sve to iskustvo nije sada potpuno jasno, no nema sumnje da je takav trening pametan i potreban s obzirom na njihovu moguću buduću sudbinu u sastavu Korpusa Finalista.

30:4.25 Nadkozmički režim nije isti za sve uzlazne smrtnike. Oni dobivaju isto opće obrazovanje, ali posebne skupine i klase prolaze kroz posebne tečajeve nastave i kroz specifične tečajeve osposobljavanja.

30:4.26 6. Havonski Hodočasnici. Kada se završi razvoj duha, čak i ako nije prepun, preživjeli smrtnik se tada priprema za dugi let do Havone, neba evolucijskih duhova. Na zemlji ste bili stvorenje od krvi i mesa; kroz lokalne svemire ćete bili morontija biće; kroz supersvemir se razvijate kao duh; vaš dolazak na prijemne svjetove Havone obilježava početak vašeg duhovnog obrazovanja u stvarnosti i zbilji; s vremenom ćete doći na Raj kao usavršeni duh.

30:4.27 Putovanje iz nadkozmičkog sjedištem na prijemne sfere Havone uvijek se odvija nasamo. Od sada više neće biti razredne ili grupne obuke. Završili ste s tehničkim i administrativnim usavršavanjem evolutivnih svjetova vremena i prostora. Sada počinje vaše osobno obrazovanje, vaš individualni duhovni trening. Od početka do kraja, po svoj Havoni, obuka je osobna i trostruka u prirodi: intelektualna, duhovna i iskustvena.

30:4.28 Prvo što ćete učiniti prilikom dolaska na Havonu je prepoznati i zahvaliti se svom prijevoznom sekonafimu na dugoj i bezbijednoj vožnji. Zatim ćete imati priliku upoznati ona bića koja će sponzorirati vaše rane aktivnosti na Havoni. Dalje trebate registrirati svoj dolazak i pripremiti poruku hvale i obožavanja upućenu Sinu Stvoritelju vašeg lokalnog svemira, svemirskom Ocu koji je omogućio vaš status i život sina. Tako se zaključuju formalnosti vašeg dolaska na Havonu; nakon toga primate odobrenje za dugo razdoblje slobodnog vremena i promatranja, što vam pruža priliku da potražite svoje prijatelje, bližnje i suradnike iz dugogodišnjeg iskustva uzlaza. Također možete preslušati emitiranja koji će utvrditi tko je od vaših kolega hodočasnika već napustio Havonu od kako ste vi ostavili Uversu.

30:4.29 Činjenica vašeg dolaska na prijemne svjetove Havone uredno se transmitira na sjedište vašeg lokalnog svemira i osobno prenosi vašem anđelu čuvaru, gdje god taj seraphim bio.

30:4.30 Uzlazni smrtnici su temeljito obučeni u poslovima evolucijskih svjetova prostora; sada oni počinju svoj dugi i profitabilni kontakt s stvorenim sferama savršenstva. Kakva je to spojeno, jedinstveno i izvrsno iskustvo prilika za pripremu za neki budući rad! No, ne mogu vam više ništa reći o Havoni; morate vidjeti ove svjetove kako bi mogli cijeniti njihovu slavu ili razumjeti njihovu raskoš.

30:4.31 7. Rajske Pristiglice. Kada dođete u Raj kao biće koje tu ima prebivališni status, započinje vaša progresivna obuka u božanstvenosti i apsonitnosti. To što imate prebivalište u Rajau znači da ste pronašli Boga i trebate ući u smrtni Korpus Finalista. Od svih stvorenja velikog svemira, samo oni koji se spajaju s Ocem ulaze u smrtni Korpus Finalista. Samo takvi pojedinci mogu uzeti prisegu finalista. Ostala bića Rajskog savršenstva ili postignuća mogu biti privremeno pripojena ovom korpusu konačnosti, ali ona ne djeluju na vječnim zadaćama nepoznate i neobznanjene misije ovog kumulativnog mnoštva evolucijskih i usavršenih veterana vremena i prostora.

30:4.32 Rajske Pristiglice primaju odobrenje za razdoblje slobode, nakon čega započinju svoju vezu sa sedam skupina primarnih supernafima. Oni su označeni kao Rajski diplomci nakon što završe tečaj s upraviteljima obožavanja i tada, kao finaliteri, primaju dužnosti u službi promatranja i kooperativne službe u dalekim prostranstvima tvorevine. Čini se da još ne postoji specifična ili jasno definirana pozicija za zapošljenje Smrtnog Korpusa Finalista, iako oni služe u mnogim kapacitetima na svjetovima koji su utemeljeni u svjetlu i životu.

30:4.33 Ako se pokaže da ne bude ostojala bilo kakva buduća ili neobznanjena sudbina za pripadnike Smrtnog Korpusa Finalista, trenutna zadaća ovih uzlaznih bića bi bila sasvim primjerena i veličanstva. Njihova trenutna sudbina u potpunosti opravdava univerzalni plan evolucijskog uspona. No buduća stoljeća evolucije u sferama svemira će nesumnjivo dodatno razraditi i podrobnije božanski iluminirati mudrost i blagost nježne ljubavi Bogova u izvršenju njihovog božanskog plana ljudskog opstanka i smrtnog uzlaza.

30:4.34 Ova pripovijest, zajedno s onim što vam je već otkriveno i sa čim možete doći u vezu u programu obuke vašeg svijeta, predstavlja pregled karijere jednog uzlaznog smrtnika. Priča se znatno se razlikuje u različitim supersvemirima, ali ovaj pregled pruža uvid u prosječni plan smrtnog napredovanja koji je operativan u lokalnom svemiru Nebadonu i u sedmom segmentu velikog svemira, u supersvemiruOrvontonu.

30:4.35 [Pod pokroviteljstvom Moćnog Glasnika s Uverse.]





Back to Top