Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 31 : KORPUS FINALISTA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 31 : KORPUS FINALISTAPOGLAVLJE 31 : KORPUS FINALISTA

31:0.1 KORPUS Smrtnih Finalista predstavlja danas poznato odredište uzlaznih smrtnika vremena koji su spojeni sa Ispravljačima. Ali postoje i druge skupine, koji su također dodijeljene ovom korpusu. U primarni korpus finalista ulaze sljedeće kategorije:

31:0.2 1. Starosjedioci Havone.

31:0.3 2. Gravitacijski Glasnici.

31:0.4 3. Proslavljeni smrtnici.

31:0.5 4. Usvojeni serafimi.

31:0.6 5. Proslavljeni Materijalni Sinovi.

31:0.7 6. Proslavljena srednja bića.

31:0.8 Ovih šest skupina proslavljenih bića tvore ovo jedinstveno tijelo vječne sudbine. Mislimo da nam je poznat njihov budući rad, ali nismo sigurni. Dok se Korpus Smrtnih Finalista mobilizira na Raju i dok u ovom času tako opsežno služi svemiru prostora i administraciji svjetova utemeljenih u svjetlu i životu, njihovo buduće odredište moraju biti svemiri vanjskog prostora koji su u procesu organizacije. Barem tako nagađamo na Uversi.

31:0.9 Korpus je organiziran u skladu sa radnim udruženjima svjetova prostora i u skladu sa asocijativno stečenim iskustvom tijekom duge i bogate uzlazne karijere. Sva uzlazna stvorenja koja ulaze u ovaj korpus imaju ravnopravan status, ali ta uzvišena jednakost ni na koji način ne ukida individualnost i ne uništava osobni identitet. Mi možemo odmah razlučiti, u komunikaciji s finalistom, da li se tu radi o uzlaznom smrtniku, starosjediocu Havone, usvojenom serafimu, srednjem biću ili Materijalnom Sinu.

31:0.10 Tijekom ovog kozmičkog doba, finalisti se vraćaju služiti u svemirima vremena. Oni su dodijeljeni radu sukcesivno u različitim svemirima i nikad ne primaju postavku u svemirima svoga porijekla sve dok ne ostvare službu u svih šest ostalih supertvorevina. Na taj način mogu steći sedmostruki pojam Vrhovnog Bića.

31:0.11 Jedan ili više skupina smrtnih finalista su stalno u službi na Urantiji. Nema domena kozmičke službe na kojima oni ne primaju postavke; djeluju univerzalno i na smjenu se posvećuju jednakim periodima aktivne dužnosti i slobodne službe.

31:0.12 Nemamo pojma kakva je priroda buduće organizacije ove izvanredne skupine, ali finalisti su sada u cijelosti samoupravno tijelo. Oni biraju vlastite voditelje i direktore, bilo trajne, povremene ili za postavku na specifične dužnosti. Nema vanjskog utjecaja koji ikada može djelovati na njihovu politiku, a svoju zakletvu vjernosti daju samo Rajskom Trojstvu.

31:0.13 Finalisti održavaju vlastita sjedišta na Raju, u supersvemirima, u lokalnim svemirima i na svim okružnim glavnim sjedištima. Oni su zaseban red evolucijskog stvaranja. Mi ih izravno ne usmjeravamo i ne kontroliramo, a ipak oni su apsolutno odani i uvijek kooperativni sa svim našim planovima. Oni su doista bogato iskušane istinite duše vremena i prostora - evolucijska sol svemira - i oni su zauvijek imuni na zlo i osigurani od grijeha.

1. STAROSJEDIOCI HAVONE

31:1.1 Mnogi starosjedioci Havone koji služe kao učitelji u školama hodočasničke obuke središnjeg svemira postaju usko vezani za uzlazne smrtnike i uveliko zaintrigirani budućim radom i sudbinom Korpusa Smrtnih Finalista. Na Raju, u upravnom sjedištu zbora, održava se registar za volontere Havone kojim predsjeda suradnik Grandfande. Danas ćete naći milijune i milijune starosjedilaca Havone na listi čekanja. Ova savršena bića izravnog i božanskog stvaranja su od velike pomoći u Korpusu Smrtnih Finalista i oni će nesumnjivo biti od još veće službe u dalekoj, dalekoj budućnosti. Oni pružaju gledišta onih koji su rođeni u savršenstvu i božanskom preobilju. Na taj način su finalisti prigrlili obje faze iskustvenog postojanja - savršenu i usavršenu.

31:1.2 Havonski starosjedioci moraju postići određena iskustvena postignuća u suradnji s evolucijskim bićima koja će stvoriti kapacitet za prijem darovanog fragmenta duha Oca Svih. U Korpusu Smrtničkih Finalista su kao stalni članovi samo takva bića koja su spojena sa duhom Prvog Izvora i Centra, ili koja - poput Gravitacijskih Glasnika - urođeno utjelovljuju ovaj duh Boga Oca.

31:1.3 Stanovnici središnjeg svemira se primaju u korpus u omjeru jedan na tisuću - koliko je pripadnika u finalističkoj grupi. Korpus je organiziran za privremenu službu u skupinama od tisuću, gdje uzlazna stvorenja broje 997 na jednog starosjedioca Havone i jednog Gravitacijskog Glasnika. Finalisti su dakle mobilizirani u skupinama, ali svoj finalistički priseg daju pojedinačno. To je zakletva širokih implikacija i vječnog značaja. Starosjedioci Havone polažu istu zakletvu i postaju zauvijek vezani za zbor.

31:1.4 Havonski novaci slijede poduzeća njihove dodjele; gdje grupa ide, idu i oni. Ali vi bi trebali vidjeti njihov entuzijazam u novom angažmanu finalista. Mogućnost postizanja Korpusa Finalista jedan je od vrhunskih ushićenja Havone; mogućnost da postane finalista je jedna od vrhovnih avantura ovih savršenih rasa.

31:1.5 Starosjedioci Havone se također primaju, u istom omjeru, u korpus Objedinjenih Potrojstvljenih Finalista na Namjesničkom Svijetu i u korpus Transcendentalnih Finalista na Raju. Havonski građani smatraju ove tri sudbine kao vrhovne ciljeve njihove božanstvene karijere, zajedno sa eventualnim primanjem u Korpus Havonskih Finalista.

2. GRAVITACIJSKI GLASNICI

31:2.1 Gdje god Gravitacijski Glasnici funkcioniraju, oni su u zapovjedništvu finalista. Svi Gravitacijski Glasnici su pod isključivom nadležnostiGrandfande i oni su dodijeljeni samo primarnom Korpusu Finalista. Oni su neprocjenjivi za finaliste čak i sada, a trebaju biti još korisniji u vječnoj budućnosti. Niti jedna druga skupina inteligentnih bića osim personaliziranog glasničkog korpusa nije u stanju transcendentirati prostor i vrijeme. Slične vrste glasnika-snimača vezane su za druge finalističke korpuse koji nisu personalizirani; oni su apsonitizirani.

31:2.2 Gravitacijski Glasnici su porijeklom sa Sfere Božanstvenosti i oni su modificirani i personalizirani Ispravljači, ali nitko iz naše Uversa grupe neće preuzeti objašnjenje prirode jednog od tih glasnika. Znamo da su vrlo osobna bića, božanska, inteligentna i sa dirljivim razumijevanjem, ali mi ne razumijemo njihovu bezvremensku metodu putovanja prostorom. Čini se da imaju moć za korištenje bilo koje i svih energija, krugova, pa čak i gravitacije. Finalisti smrtnog porijekla ne mogu prkositi vremenu i prostoru, ali oni se povezuju i sebe stavljaju pod zapovjedništvo gotovo beskonačnih ličnosti duha koje to mogu. Postuliramo kad govorimo o Gravitacijskim Glasnicima kao ličnostima, a u stvarnosti oni su bića superduha, neograničene i neizmjerne ličnosti. Oni su potpuno drugačiji red ličnosti od Osamljenih Glasnika.

31:2.3 Gravitacijski Glasnici mogu biti priključeni finalističkoj grupi u neograničenom broju, ali samo jedan glasnik, šef njegovih drugova, vrši smotru Smrtnog Finalističkog Korpusa. Taj glavni ima u svom osoblju stalno zaposlenih 999 kolega glasnika, a kada to traže prilike, on može pozvati iz rezerve pomoćnike u neograničenim brojevima.

31:2.4 Gravitacijski Glasnici i proslavljeni smrtni finalisti postižu dirljiv odnos i duboku uzajamnu naklonost; oni imaju mnogo toga zajedničkog: Jedan je izravna personalizacija fragmenta Oca Svih, dok je drugi ličnost stvorenja koje postoji u preživjelim besmrtnim dušama sjedinjenim s fragmentom istog ovog Oca Svih, Misaonog Ispravljača koji je duh.

3. PROSLAVLJENI SMRTNICI

31:3.1 Uzlazni smrtnici koji su spojeni s Ispravljačem čine većinu primarnih članova Finalističkog Korpusa. Zajedno s usvojenim i proslavljenim serafima, oni obično predstavljaju 990 članova u svakoj finalističkoj skupini. Udio smrtnika i anđela u bilo kojoj skupini varira, iako broj smrtnika daleko nadmašuje broj serafima. Starosjedioci Havone, proslavljeni Materijalni Sinovi, proslavljena srednja bića, Gravitacijski Glasnici i jedan nepoznati član koji je trenutno odsutan, čine samo jedan posto korpusa; svaka grupa od tisuću finalista ima mjesta za samo deset od tih nesmrtnih i neserafičkih ličnosti.

31:3.2 Mi sa Uverse ne znamo kakva je "finalistička sudbina" uzlaznih smrtnika vremena. Trenutačno oni borave na Raju i privremeno služe u Korpusu Svjetla i Života, ali takav ogroman tijek uzlaznog treninga i tako dugotrajana svemirska disciplina moraju biti projektirani u cilju njihovog kvalificiranja za još veća iskušenja u povjerenju i službi još uzvišenije odgovornosti.

31:3.3 Bez obzira na to što ti uzlazni smrtnici postižu Raj, ulaze u Korpus Finalista, te u velikom broju idu natrag kako bi sudjelovali u obavljanju poslova lokalnih svemira i pomogli u upravi supersvemirskih poslova - unatoč tome što to naočigled djeluje njihovom sudbinom, bitno je naglasiti da se ova bića uvode u zapisnik samo kao duhovi šestog stupnja. Postoje sumnje da ostaje još jedan korak u karijeri Smrtnika Korpusa Finalista. Mi ne znamo prirodu tog koraka, ali smo uzeli na razmatranje i ovdje skrećemo pozornost na tri činjenice:

31:3.4 1. Mi znamo iz zapisa da se smrtnici vode kao duhovi prvog reda za vrijeme boravka u manjim sektorima, te da su unaprijeđeni u drugi red prilikom prevođenja na glavne sektore, i treći kada budu unaprijeđeni na središnje svjetove treninga u supersvemiru. Smrtnici postaju kvartani ili duhovi-diplomci nakon postizanja šestog kruga Havone i postaju duhovi petog reda kada pronađu Oca Svih. Oni naknadno postižu šesti stadij postojanja duha polaganjem zakletve koja ih zauvijek uvodi u vječnost sudjelovanja u Korpusu Smrtnih Finalista.

31:3.5 Mi možemo primijetiti da su te klasifikacije ili oznake duha utvrđene u skladu sa stvarnim napredovanjem iz jednog područja svemirske službe na drugo ili iz jednog svemira u drugi; i mi pretpostavljamo da će primitak sedme klasifikacije duha pri ulasku u Smrtni Korpus Finalista nastupiti istodobno s njihovim napredovanjem na vječnu postavku na dužnost na dotad neregistriranim i neobznanjenim sferamima i njihovo ostvarivanje Vrhovnog Boga. No, osim tih smionih nagađanja, doista ne znamo ništa više o svemu tome nego vi; naše znanje smrtne karijere ne ide dalje od trenutačnog postignuća Rajske sudbine.

31:3.6 2. Smrtni finalisti su u potpunosti ispunili nalog svih stadija i dobi koji kaže: "Budite savršeni"; oni su uzišli univerzalnim putem smrtnog postignuća; oni su pronašli Boga i uredno ušli u Korpus Finalista. Takva bića su dostigla sadašnje granice duhovnog napretka, ali ne i finalnost konačnog statusa duha. Oni su postigli sadašnje ograničenje savršenstva stvorenja, ali ne i finalnosti službe stvorenja. Oni su postigli iskustvo punine obožavanja Božanstva, ali ne i finalnost iskustvenog postignuća Božanstva.

31:3.7 3. Proslavljeni smrtnici Rajskog Korpusa Finalista su uzlazna bića koja imaju iskustveno poznavanje stvarnosti i filozofije svakog koraka najbogatijeg mogućeg života inteligentne egzistencije, dok su tijekom ovih doba uspona od najnižih materijalnih svjetova do duhovnih visina Raja, ova preživjela bića istrenirana do krajnjih granica svojih sposobnosti u svakom detalju svakog božanskog principa pravedne i učinkovite, kao i milosrdane i strpljive, administracije svih univerzalnih tvorevina vremena i prostora.

31:3.8 Smatramo da ljudska bića imaju pravo dijeliti naša mišljenja i slobodu nagađanja o otajstvu konačne sudbine Rajskog Korpusa Finalista. Čini se evidentno da trenutačne zadaće usavršenih evolucijskih bića sudjeluju u prirodi poslijediplomskih tečajeva o svemirskom razumijevanju i u supersvemirskoj upravi; i tako se svi pitamo: "Zašto Bogovi ulažu toliki trud u cilju tako temeljitog osposobljavanja preživjelih smrtnika u tehnici svemirskog upravljanja?”

4. USVOJENI SERAFIMI

31:4.1 Mnogim vjernim anđeoskim čuvarima smrtnika dozvoljeno je proći kroz uzlaznu karijeru sa njihovim ljudskim štićenicima, a mnogi od tih anđela čuvara, nakon što postanu spojeni sa Ocem, pridruže se svojim subjektima u finalističkoj prisezi vječnosti i zauvijek prihvaćaju sudbinu svojih smrtnih suradnika. Anđeli koji prolaze kroz uzlazno iskustvo smrtnih bića mogu dij eliti sudbinu ljudske prirode; oni mogu isto tako ravnopravno i vječno ući u ovaj Korpus Finalista. Veliki broj usvojenih i proslavljenih serafima su priključeni raznim nesmrtnim finalističkim zborovima.

5. PROSLAVLJENI MATERIJALNI SINOVI

31:5.1 Postoji odredba u svemirima vremena i prostora gdje adamički građani lokalnih sustava, kada dugo čekaju na primanje planetarnog zadatka, mogu pokrenuti zahtjev za otpuštanje iz trajnog statusa državljanstva. A ako je ovaj zahtjev odobren, oni se pridružuju uzlaznim hodočasnicima na svemirskim kapitelima i odande nastavljaju dalje u Raj i Korpus Finalista.

31:5.2 Kada napredni evolucijski svijet postigne kasnija razdoblja svjetla i života, Materijalni Sinovi - Planetarni Adam i Eva - mogu izabrati da se očovječe, da prime Ispravljače i da se ukrcavaju na evolucijski tijek svemirskog uzlaza koji vodi u Korpus Smrtnih Finalista. Neki od tih Materijalnih Sinova su doživjeli djelomični neuspjeh ili praktični krah u svojoj misiji bioloških akceleratora, kao što je bio slučaj s Adamovom misijom na Urantiji; a zatim su bili prisiljeni živjeti prirodnim tijekom života zemaljskih ljudi koji primaju Ispravljače, prolaze kroz smrt, vjerom napreduju kroz uzlazni program i postižu Raj i Korpus Finalista.

31:5.3 Ovi Materijalni Sinovi ne ulaze u mnoge finalističke grupe. Njihova prisutnost ima veliki potencijal u pogledu izvršenja visokih oblika službe u korist takve grupe i oni su uvijek izabrani kao vođe. Ako oba pripadnika edenskog para uđu u istu skupinu, oni obično imaju dopuštenje djelovati zajedno, kao jedna ličnost. Takvi uzlazni parovi su daleko uspješniji u avanturi potrojstvljenja nego uzlazni smrtnici.

6. PROSLAVLJENA SREDNJA BIĆA

31:6.1 Na mnogim planetima srednja bića su proizvedena u velikom broju, ali ona rijetko ostanu na njihovom materinjem svijetu nakon što se taj svijet utemelji u svjetlu i životu. Zatim, ili ubrzo nakon toga, oni se oslobađaju trajnog državljanstva i započinju uzaz u Raj, prolazeći kroz morontija svjetove, supersvemire i Havonu u društvu smrtnika vremena i prostora.

31:6.2 Srednja bića iz različitih svemira se uveliko razlikuju u porijeklu i prirodi, ali svima je suđeno ući u neku grupu Rajskog korpusa finalista. Sekundarna srednja bića se sva na kraju spajaju sa Ispravljačima i ulaze u korpus smrtnika. Mnoge grupe finalista imaju jedno od tih proslavljenih bića.

7. EVANGELISTI SVJETLA

31:7.1 U današnje vrijeme u svaku finalističku grupu ulazi 999 ličnosti koje su polaganjem zakletve primile status stalnih članova. Na prazno mjesto dolazi šef pripojenih Evangelista Svjetla koji može biti dodijeljen na bilo koji pojedinačni zadatak. No, ta bića su samo prolazni članovi zbora.

31:7.2 Svaka nebeska ličnost koja ulazi u službu finalističkog zbora nosi naziv Evangelista Svjetla. Ta bića ne uzimaju prisegu kao finalisti, i iako se povode prema organizaciji korpusa, nisu s njim trajno vezani. Ova grupa može obuhvatiti Osamljene Glasnike, supernafime, sekonafime, Građane Raja ili njihove potrojstvljene potomke - bilo koje biće koje je potrebno u izvedbi nekog prolaznog finalističkog zadatka. Ne znamo da li će ta bića biti pripojena korpusu u vječnoj misiji. Na kraju programa, ti Evangelisti Svjetla nastavljaju djelovati u svom bivšem statusu.

31:7.3 Kako je Smrtni Korpus Finalista u ovom trenutku konstituiran, postoji samo šest razreda stalnih članova. Finalisti, kao što se moglo i očekivati, sudjeluju u mnogim spekulacijama o identitetu svojih budućih drugova, ali malo je dogovora među njima.

31:7.4 Mi na Uversi često nagađamo u vezi identiteta sedme skupine finalista. Mi razmatramo mnoge ideje, uključujući i moguće dodjele nekih od gomilajućih korpusa brojnih potrojstvljenih skupina na Raju, Namjesničkom Svijetu i unutarnjim krugovima Havone. Čak je rašireno i mišljenje da Korpusu Finalista može biti dozvoljeno potrojstvljenje mnogih njegovih pomoćnika koji djeluju u okviru svemirske administracije, u slučaju da je ovima suđeno služiti u svemirima koji trenutno prolaze kroz proces stvaranja.

31:7.5 Jedan od nas ima mišljenje da će na ovo upražnjeno mjesto u korpusu doći neki oblik bića porijeklom iz novog svemira koji će biti predmetom njihove buduće službe; drugi naginju uvjerenju da će ovo mjesto zauzeti neka vrsta ličnosti Raja koje još nisu stvorene, koje se nisu pojavile ili bile potrojstvljene. No, finaliste najvjerojatnije čeka ulazak na njihov sedmi stupanj postignuća duha prije nego što to budemo znali.

8. TRANSCENDENCIJE

31:8.1 Dio iskustva koje usavršeni smrtnik stječe na Raju kao finalista se sastoji u nastojanju da postigne razumijevanje prirode i funkcije više od tisuću skupina transcendentalnih supergrađana Raja, bića apsonitnih atributa koja su se pojavila. U svojoj povezanosti s tim superličnostima, uspinjući finalisti dobivaju veliku pomoć pod učinkovitim vodstvom brojnih redova transcendentalnih služitelja koji imaju zadaću da upoznaju evoluirane finaliste sa njihovom novom Rajskom braćom. Cijela skupina Transcendencija živi u zapadnom dijelu Raja, u ogromnom području na kojem se nalaze isključivo oni.

31:8.2 U raspravi o Transcendencijama smo ograničeni, ne samo granicama ljudskog razumijevanja, nego i uvjetima koji uređuju mandat ovog otkrivenja o ličnostima Raja. Ta bića nisu ni na koji način povezana sa smrtničkim usponom na Havonu. Veliko mnoštvo rajskih Transcendencija nemaju veze sa poslovima Havone ili sedam supersvemira, a tiču se samo poslova superadministracije glavnog svemira.

31:8.3 Vi, kao stvorenje, možete zamisliti Stvoritelja, ali teško možete shvatiti da postoji ogromna i raznolika agregacija inteligentnih bića koja nisu ni Stvoritelji ni stvorenja. Ove Transcendencije ne stvaraju druga bića, niti su oni ikada stvoreni. Govoreći o njihovom porijeklu, kako bi se izbjeglo uvođenje novog izraza - neke proizvoljne i besmislene riječi - mi smatramo da je najbolje reći da se Transcendencije jednostavno pojavljuju. Apsolutno Božanstvo je vjerojatno povezano s njihovim nastankom i može biti povezano s njihovom sudbinom, ali tim jedinstvenim bićima u ovom času ne dominira Apsolutno Božanstvo. Oni djeluju pod upravom Krajnjeg Boga i njihov sadašnji rajski boravak se u svakom pogledu odvija pod nadzorom i uputama Trojstva.

31:8.4 Iako se svi smrtnici koji postignu Raj često druže sa Transcendencijama kao i sa Građanima Raja, evolucijskom čovjeku je to prvi ozbiljniji kontakt sa Transcendencijama, a do njega dolazi tom bitnom prigodom kada, kao član nove finalističke grupe, uspinjući smrtnik stoji u Analitičkom prijemnom krugu polažući zakletvu vječnom Trojstvu u ceremoniji kojom upravlja načelnik Transcendencija, predsjedavajući šef Arhitekata Glavnog Svemira.

9. ARHITEKTI GLAVNOG SVEMIRA

31:9.1 Arhitekti Glavnog Svemira upravljaju korpusom Rajskih Transcendencija. Oni upravljaju zborom od 28.011 ličnosti od kojih svaka ima brilijantan um, izvanredan duh i veličanstvenu apsonitnost. Predsjedavajući ove veličanstvene skupine, stariji Glavni Arhitekt, je koordinirani voditelj svih rajskih inteligencija ispod razine Božanstva.

31:9.2 Šesnaesti propis koji slijedimo prilikom ovog otkrivenja kaže: "Ako to smatrate mudrim, možete obznaniti postojanje Arhitekata Glavnog Svemira i njihovih suradnika, ali njihovo porijeklo, prirodu i sudbinu ne smijete u potpunosti otkriti." Možemo, međutim, pomenuti da ti Glavni Arhitekti postoje u sedam razina apsonita. Ovih sedam skupina je klasificirano na sljedeći način:

31:9.3 1. Razina Raja. Samo viši ili prvi Arhitekt koji se pojavio funkcionira na ovoj najvišoj razini apsonita. Ova ličnost koja pripada redu krajnjeg - koja nije ni Stvoritelj niti stvorenje - pojavila se u zoru vječnosti i trenutno funkcionira kao vanredni koordinator Raja i dvadeset jednog svijeta povezanih aktivnosti.

31:9.4 2. Razina Havone. Pojava drugog javljajućeg Arhitekta za sobom povlači tri glavna planera i apsonitna administratora koji su uvijek posvećeni koordinaciji milijardu savršenih sfera središnjeg svemira. Prema predanjima Raja, ta tri Arhitekta, uz savjet pred- pojavljujućeg višeg Arhitekte, pridonijeli su planiranju Havone, ali mi to stvarno ne znamo.

31:9.5 3. Razina supersvemira. Treća apsonitna razina obuhvaća sedam Glavnih Arhitekata iz sedam supersvemira, koji sada, kao grupa, provode jednako vrijeme u u društvu Sedam Glavnih Duhova na Raju kao i u društvu Sedam Vrhovnih Rukovoditelja na sedam posebnih svjetova Beskonačnog Duha. Oni su superkoordinatori velikog svemira.

31:9.6 4. Razina primarnog prostora. Ova grupa broji sedamdeset Arhitekata, a mi pretpostavljamo da se oni bave krajnjim planovima za prvi svemir vanjskog prostora koji se trenutno mobilizira izvan granica sadašnjih sedam supersvemira.

31:9.7 5. Razina sekundarnog prostora. Taj peti korpus Arhitekata broji njih 490 i opet izvodimo zaključak da oni moraju biti zaduženi za drugi svemir vanjskog prostora, gdje su već naši fizičari otkrili jasno detektirane mobilizacije energije.

31:9.8 6. Razina tercijarnog prostora. Ova šesta skupina Glavnih Arhitekata broji njih 3.430, a mi smo isto tako zaključili da oni mogu biti zaokupljeni gigantskim planovima vezanim za treći svemir vanjskog prostora.

31:9.9 7. Razina kvartalnogprostora. To je završni i najveći korpus koji se sastoji od 24.010 Glavna Arhitekta, a ako naše prethodne pretpostavke vrijede, on mora biti povezan sa četvrtim i posljednjim rastućim svemirima vanjskog prostora.

31:9.10 Ovih sedam skupina Glavnih Arhitekata ukupno broje 28.011 svemirskih planera. Na Raju postoji predanje da je u dalekoj prošloj vječnosti došlo do pokušaja pojavljivanja 28.012-tog Glavnog Arhitekta, ali da se to biće nije uspjelo apsonitizirati, već je njegovu ličnost prigrabio Univerzalni Apsolut. Moguće je da je uzlazni niz Glavnih Arhitekata postigao granicu apsonitnosti u 28.011-om Arhitektu, te da se u 28.012-om pokušaju susreće matematički stupanj prisutnosti Apsoluta. Drugim riječima, da je na 28.012- toj razini pojavljivanja, kvaliteta apsonitnosti ekvivalentna razini Univerzalnog i postiže vrijednost Apsoluta.

31:9.11 U svojoj funkcionalnoj organizaciji, nadzorna trojka Arhitekata Havone djeluju kao suradnici i asistenti osamljenom Rajskom Arhitektu. Sedam Arhitekata supersvemira djeluju kao koordinatori triju nadzornika Havone. Sedamdeset svemirskih planera iz primarne vanjske razine prostora trenutno služe kao suradnici i asistenti sedam Arhitekata iz sedam supersvemira.

31:9.12 Arhitekti Glavnog Svemira imaju na raspolaganju brojne skupine suradnika i pomagača, uključujući i dva velika reda organizatora sile, primarni javljujući i pomoćni transcendentalni. Nemojte brkati ove Glavne Organizatore Sile s upraviteljima snage, koji su povezani sa velikim svemirom.

31:9.13 Sva bića koja proizlaze iz zajednice djece vremena i vječnosti, kao što su potrojstvljeni potomci finalista i Građana Raja, postaju štićenici Glavnih Arhitekata. No od svih drugih bića ili jedinki koje su obznanjene u njihovom funkcioniraju u današnjim organiziranim svemirima, samo Osamljeni Glasnici i Nadahnuti Duhovi Trojstva održavaju bilo kakvu organsku povezanost sa Transcendencijama i arhitekatima Glavnog Svemira.

31:9.14 Glavni Arhitekti daju tehničko odobrenje za postavku Sinova Stvoritelja na njihove prostorne lokacije za organizaciju lokalnih svemira. Postoji vrlo uska povezanost između Glavnih Arhitekata i Rajskih Sinova Stvoritelja, i dok je ovaj odnos neobznanjen, vi ste bili informirani o povezanosti Arhitekata i Vrhovnih Stvoritelja velikog svemira u odnosu prvog iskustvenog Trojstva. Ove dvije skupine, zajedno s razvojnim i iskustvenim Vrhovnim Bićem, čine Krajnje Trojstvo transcendentalnih vrijednosti i značenja glavnog svemira.

10. KRAJNJA AVANTURA

31:10.1 Viši Glavni Arhitekt ima nadzor nad sedam Korpusa Finalista, a to su:

31:10.2 1. Korpus Smrtnih Finalista.

31:10.3 2. Korpus Rajskih Finalista.

31:10.4 3. Korpus Potrojstvljenih Finalista.

31:10.5 4. Korpus Objedinjenih Potrojstvljenih Finalista.

31:10.6 5. Korpus Havonskih Finalista.

31:10.7 6. Korpus Transcendentalnih Finalista.

31:10.8 7. Korpus Neobznanjenih Sinova Sudbine.

31:10.9 Svaki od tih korpusa sudbine ima svog šefa, a njih sedam čine Vrhovno Vijeće Sudbine okupljeno na Raju; a tijekom sadašnjeg svemirskog doba Grandfanda je šef ovog vrhovnog tijela svemirske postavke za djecu krajnje sudbine.

31:10.10 Okupljanje ovih sedam korpusa finalista označava stvarnosnu mobilizaciju potencijala, ličnosti, umova, duhova, apsonita i iskustvenih aktualnosti koje vjerojatno nadilaze čak i buduće funkcije Vrhovnog Bića u glavnom svemiru. Ovih sedam finalističkih korpusa vjerojatno označavaju sadašnje aktivnosti Krajnjeg Trojstva koje sudjeluju u pokretanju finalnih i apsonitnih snaga u sklopu priprema nezamislivih razvoja u svemirima vanjskih prostora. Ništa kao što je ova mobilizacija nije postojalo od blizu vremena vječnosti kada je Rajsko Trojstvo slično mobiliziralo tada postojeće ličnosti Raja i Havone te ih postavilo na dužnost kao administratore i vladare projiciranih sedam supersvemira vremena i prostora. Sedam finalističkih korpusa predstavljaju božanski odgovor velikog svemira na buduće potrebe nerazvijenih potencijala u vanjskim svemirima u aktivnostima buduće vječnosti.

31:10.11 Mi se usuđujemo predvidjeti buduće i uvećane vanjske svemire naseljenih svjetova, nove sfere napučene sa novim redovima izuzetnih i jedinstvenih bića, materijalni svemir uzvišen u svojoj krajnosti, veliku tvorevinu kojoj nedostaje samo jedan važan detalj - prisutnost stvarnog konačnog iskustva u univerzalnom životu uzlaznog postojanja. Takav svemir će imati ogroman iskustveni hendikep: uskraćivanje sudjelovanja u evoluciji Svemogućeg Vrhovnog. Ovi vanjski svemiri svi će uživati neusporedivu službu i nebesku nadkontrolu Vrhovnog Bića, ali sama činjenica njegove djelatne prisutnosti isključuje njihovo sudjelovanje u ostvarivanju Vrhovnog Božanstva.

31:10.12 Tijekom ovog svemirskog doba evoluirajuće ličnosti velikog svemira pate od mnogih poteškoća koje proizlaze iz nepotpunog ostvarivanja suvereniteta Vrhovnog Boga, ali svi dijele jedinstveno iskustvo njegove evolucije. Mi evoluiramo u njemu i on evoluira u nama. Negdje u vječnoj budućnosti evolucija Vrhovnog Božanstva će postati završena činjenica svemirske povijesti, a prilika za sudjelovanje u ovom prekrasnom iskustvu će nestati sa scene kozmičkog djelovanja.

31:10.13 No, mi koji smo stekli ovaj jedinstveni doživljaj tijekom ranih stadija svemira ćemo uživati u spoznaji njegove vrijednosti kroz svu buduću vječnost. I mnogi od nas pretpostavljaju da misija postupnog akumuliranja rezervi uspinjućih i usavršenih smrtnika u Korpusu Finalista, u suradnji sa ostalih šest slično regrutiranih korpusa, eventualno može počivati u administriranju nad tim vanjskim svemirima u nastojanju da se nadoknade njihovi iskustveni nedostaci zato što nisu sudjelovali u vremensko- prostornoj evoluciji Vrhovnog Bića.

31:10.14 Ovi nedostaci su neizbježni na svim razinama postojanja svemira. Tijekom ovog svemirskog doba mi koji imamo više razine duhovnog postojanja trenutno silazimo u cilju administracije evolucijskih svemira i služenja uzlaznim smrtnicima, tako nastojeći iskupiti za njihove nedostatke u stvarnostima višeg duhovnog iskustva.

31:10.15 No iako ne znam ništa o planovima Arhitekata Glavnog Svemira u pogledu tih vanjskih kreacija, ipak, postoje tri točke u koje smo sigurni:

31:10.16 1. Stvarno postoji veliki i novi sustav svemira koji se postupno organizira u domenama vanjskog prostora. Nove vrste fizičkih tvorevina, ogromni i divovski krugovi vrvećih svemira nad svemirima daleko izvan granica sadašnjih napučenih i organiziranih kreacija, zapravo su vidljive kroz teleskope. Trenutačno, te vanjske kreacije su posve fizičke; one su naočigled nenaseljene i čini se da nisu pod administrativnom upravom bića.

31:10.17 2. Kroz stoljeće za stoljećem nastavlja se neobjašnjiva i posve tajanstvena Rajska mobilizacija usavršenih i uzlaznih bića vremena i prostora, u suradnji s još šest finalističkih zborova.

31:10.18 3. Istodobno s tim poslovima Vrhovna Osoba Božanstva akumulira moć kao svemogući vladar supertvorevina.

31:10.19 Kako mi vidimo ovaj trojedini razvoj koji obuhvaća stvorenja, svemire i Božanstvo, da li je moguće da griješimo predviđajući da se nešto novo i skriveno približava vrhuncu u glavnom svemiru? Nije li prirodno povezati ovu višestoljećnu mobilizaciju i organizaciju fizičkih svemira na dosad nepoznatoj razini i javljanje ličnosti Vrhovnog Bića, sa ovom ogromnom shemom uzdizanja smrtnika vremena do božanskog savršenstva i sa njihovom kasnijom mobilizacijom na Raju u Korpusu Finalista - odredište i sudbinu koja je prikrivena u otajstvu svemira? Svi mi koji smo na Uversi rastemo u uvjerenju da je mobiliziranje Korpusa Finalista predodređeno za neku buduću službu u svemirima vanjskog prostora, gdje smo već u mogućnosti identificirati klastere od najmanje sedamdeset tisuća agregacija materije, od kojih je svaka veća od bilo kojeg današnjeg supersvemira.

31:10.20 Evolucijski smrtnici se rađaju na planetima prostora, prolaze kroz morontija svjetove, uzlaze kroz svemire duha, prolaze kroz sfere Havone, pronalaze Boga, postižu Raj i ulaze u primarni Korpus Finalista i u njemu očekuju sljedeći zadatak u svojoj svemirskoj službi. Postoji šest drugih Korpusa Finalista koji su također u procesu okupljanja, ali Grandfanda, prvi uspinjujući smrtnik, predsjeda kao Rajski šef svih redova finalista. Promatrajući ovaj uzvišeni prizor, svi ushićeno govorimo: Kako je predivna sudbina djece vremena, bića životinjskog porijekla, materijalnih sinova prostora!

31:10.21 [Ovo kazivanje su zajednički sponzorirali Božanski Savjetnik i Onaj bez Imena i Broja koji je primio ovlasti za ovu prezentaciju od Starih Dana na Uversi.]

31:10.22 Ovo trideset jedno poglavlje koje prikazuje prirodu Božanstva, stvarnost Raja, organizaciju i rad središnjeg svemira i supersvemira, ličnosti glavnog svemira i visoku sudbinu evolucijskih smrtnika, je sponzoriralo, formuliralo i izrazilo engleskim jezikom visoko povjerenstvo sastavljeno od dvadeset i četiri administratora Orvontona u skladu s mandatom koji smo primili od Starih Dana Uverse za ovo poruzeće na Urantiji, svijetu broj 606 u sustavu Satanije, u zviježđu Norlatiadek, u svemiru Nebadonu, u 1934 godini n.e.

Back to Top