Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 29 : KOZMIČKI UPRAVITELJI SNAGE

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 29 : KOZMIČKI UPRAVITELJI SNAGEPOGLAVLJE 29 : KOZMIČKI UPRAVITELJI SNAGE

29:0.1 OD SVIH kozmičkih ličnosti koje sudjeluju u regulaciji međuplanetarnih i međukozmičkih poslova, na Urantijinaslabije razumijete upravitelje snage i njihove suradnike. Dok ljudske rase već odavno znaju za postojanje anđela i sličnih redova nebeskih bića, malo je predočeno o kontrolorima i regulatorima fizičkih domena. Čak i ovom prilikom mi je dopušteno otkriti punu istinu samo o posljednje tri skupine živih bića vezanih s kontrolom sile i regulacijom energije u glavnom svemiru, a to su:

29:0.2 1. Primarni Javljajući Glavni Organizatori Sile.

29:0.3 2. Pomoćni Transcendentalni Glavni Organizatori Sile.

29:0.4 3. Kozmički Upravitelji Snage.

29:0.5 Iako smatram da je nemoguće oslikati individualnost različitih skupina upravitelja, centara i kontrolora kozmičke snage, nadam se da ću biti u stanju objasniti nešto o domenama njihovih aktivnosti. Oni su jedinstvena skupina živih bića povezana s inteligentnom regulacijom energije širom velikog svemira. Uključujući vrhovne upravitelje, oni obuhvaćaju sljedeće glavne skupine:

29:0.6 1. Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage.

29:0.7 2. Vrhovne Centare Snage.

29:0.8 3. Glavne Fizičke Kontrolore.

29:0.9 4. Morontija Nadzornike Snage.

29:0.10 Vrhovni Upravitelji i Centri Snage su bića koja su postojala od gotovo same vječnosti, a koliko znamo, nije ih više stvoreno. Sedam Vrhovnih Upravitelja su prvo personificirani od strane Sedam Glavnih Duhova, a zatim surađuju sa svojim roditeljima u proizvodnji više od deset milijardi suradnika. Prethodno postojanju upravitelja snage, energetski krugovi prostora izvan centralnog svemira su bili pod inteligentnim nadzorom Glavnih Organizatora Sile iz Raja.

29:0.11 Nakon što steknete znanje o materijalnim bićima, postižete ako ništa drugo kontrastivnu koncepciju duhovnih bića; ali smrtnom umu je vrlo teško zamisliti upravitelje snage. U shemi uzlaznog napredovanja prema višim razinama postojanja, vi niste izravno povezani bilo sa vrhovnim upraviteljima ili centrima snage. U rijetkim slučajevima imat ćete posla s fizičkim kontrolorima, dok ćete slobodno surađivati s nadzornicima morontija snage nakon što stignete u prebivališne svjetove. Ovi Nadglednici Morontija Snage tako isključivo funkcioniraju u okviru morontija režima lokalnih kreacija, da smatramo da je najbolje govoriti o njihovim aktivnostima u kontekstu lokalnog svemira.

1. SEDAM VRHOVNIH UPRAVITELJA SNAGE

29:1.1 Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage su fizičko- energetski regulatori velikog svemira. Kad Sedam Glavnih Duhova dovedu u postojanje ova bića, to je prvi zabilježeni primjer stvaranja polumaterijalnih potomaka od roditelja istinskog duha. Kad se svaki od Sedam Glavnih Duhova pojedinačno upusti u čin stvaranja, oni dovode u postojanje izrazito duhovne osobnosti koje ulaze u red anđela; kada se zajednički upuste u čin stvaranja, oni nekom prilikom proizvode ove visoke oblike polumaterijalnih bića. No, čak i ova kvazifizička bića bi bila nevidljiva kratkom dometu vizije Urantija smrtnika.

29:1.2 Vrhovni Upravitelji Snage imaju sedam članova od kojih su svi identični po izgledu i funkciji. Jedan se ne može razlikovati od drugoga osim od strane onog Glavnog Duha s kojim svaki održava neposrednu vezu i kojem je svaki u cjelosti funkcionalno podređen. Svaki od Glavnih Duhova stoga je u vječnom jedinstvu s jednim od njihovih kolektivnih potomaka. Jedan te isti upravitelj je uvijek u suradnji s jednim te istim Duhom i njihovo aktivno partnerstvo rezultira jedinstvenim spojem fizičkih i duhovnih energija, polufizičkih bića i osobnosti duha.

29:1.3 Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage su stacionirani na periferiji Raja, gdje njihove polako kružeće prisutnosti ukazuju na prisutnost žarišta sile na sjedištima Glavnih Duhova. Dok ovi upravitelji snage djeluju pojedinačno u upravljanju snagom-energijom u supersvemirima, oni djeluju kolektivno u administrativnoj upravi nad centralnom tvorevinom.Dok se njihovo djelovanje sprovodi na Raju, oni također djeluju kao učinkoviti centri snage u svim djelovima velikog svemira.

29:1.4 Ova moćna bića su fizički preci ogromnog broja centara snage i kroz njih, fizičkih kontrolora razasutih širom svih sedam supersvemira. Takvi podređeni fizičko-kontrolni organizmi su u osnovi uniformni, identični osim u osobenom tonu koji obilježava svaki pojedini supersvemirski zbor. Ako se želi promijeniti ton njihove supersvemirske službe, oni se jednostavno moraju vratiti u Raj na tonalno podešavanje. Fizička tvorevina je u osnovi administrativno uniformna.

2. VRHOVNI CENTRI SNAGE

29:2.1 Dok Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage pojedinačno nemaju sposobnost reprodukcije, kolektivno i u suradnji sa Sedam Glavnih Duhova, oni imaju i koriste sposobnost reproduciranja - stvaranja - sebi sličnih bića. Takvoje podrijetlo Vrhovnih Centara Snage velikog svemira, koji djeluju u sljedećih sedam grupa:

29:2.2 1. Nadglednici Vrhovnih Centara.

29:2.3 2. Havonski Centri.

29:2.4 3. Supersvemirski Centri.

29:2.5 4. Lokalnosvemirski Centri.

29:2.6 5. Centri Zviježđa.

29:2.7 6. Sustavni Centri.

29:2.8 7. Nerazvrstani Centri.

29:2.9 Ovi centri snage zajedno s Vrhovnim Upraviteljima Snage su bića visoke slobode samoodlučivanja i djelovanja. Svi su obdareni osobnostima Trećeg Izvora i obznanjuju neupitnu sposobnost djelovanja i visoki oblik slobodne volje. Ovi centri svemirskog usmjerenja snage posjeduju izvanredno obdarenje inteligencije; oni su intelekt sustava snage velikog svemira i tajna tehnike umne kontrole nad cjelokupnom rasprostranjenom mrežom dalekosežnog djelovanja Glavnih Fizičkih Kontrolora i Morontija Nadglednika Snage.

29:2.10 1. Nadglednici Vrhovnih Centara. Ova sedmorica koordinatora i suradnika Vrhovnih Upravitelja Snage su regulatori glavnih energetskih krugova velikog svemira. Svaki nadzornik centra ima sjedište na jednom od posebnih svjetova Sedam Vrhovnih Izvršitelja, a oni rade u uskoj suradnji s tim koordinatorima općih poslova svemira.

29:2.11 Vrhovni Upravitelji Snage i Nadglednici Vrhovnih Centara funkcioniraju i kao pojedinci i kolektivno s obzirom na sve kozmičke fenomene ispod razine "gravitacijske energije." Kada djeluju kolektivno, tih četrnaest bića su kozmičkoj snazi isto što je SedamVrhovnih Izvršitelja općim poslovima svemira i što je Sedam Glavnih Duhova kozmičkom umu.

29:2.12 2. Havonski Centri. Prije stvaranja svemira vremena i prostora u Havoni nije bilo potrebno funkcioniranje centara snage, ali od tih pradavnih doba u centralnoj tvorevini je imao priliku djelovati milijun pripadnika ovog reda, od kojih svaki centar ima nadzor nad tisuću svjetova Havone. Ovdje u božanskom svemiru vlada savršenstvo energetske kontrole koje ne postoji nigdje drugdje. Savršenstvo regulacije energije je krajnji cilj svih centara moći i fizičkih kontrolora prostora.

29:2.13 3. Nadsvemirski Centri. Zauzimajući ogroman prostor na glavnom području svakog od sedam supersvemira je tisuću centara snage trećeg reda. Tri struje primarne energije od kojih svaka ima deset segregacija ulijevaju se u te centre moći, dok sedam specijaliziranih i dobro usmjerenih premda nesavršeno kontroliranih krugova moći izviru iz njihovog sjedišta ujedinjenog djelovanj a. Ovo j e elektronička organizacija kozmičke snage.

29:2.14 Dok cjelokupna energija ulazi u krug Rajskog strujanja, Svemirski Upravitelji Snage usmjeravaju protok sile-energije donjeg Raja i mijenjaju ovu silu- energiju iz njezinog izvornog oblika u modificirane prostore funkcije centralnih svemira i supersvemira, sprovodeći konverziju i usmjeravanje tih energija u kanale korisne i konstruktivne primjene. Postoji razlika između energije Havone i energija koje djeluju u supersvemirima. Naboj snage supersvemira počiva u tri faze energije od kojih svaka ima deset segregacija. Ovaj se trostruki energetski naboj širi cijelim prostorom velikog svemira; on nalikuje velikom pokretnom oceanu energije koja doslovno guta i kupa svaku od sedam supertvorevina.

29:2.15 Elektronička organizacija kozmičke snage funkcionira u sedam faza i obznanjuje različite oblike reakcija na lokalnu ili linearnu gravitaciju. Ovaj sedmerostruki krug izlazi iz nadkozmičkih centara moći i prožima svaku supertvorevinu. Takve specijalizirane struje vremena i prostora primaju oblik jasno definiranih i lokaliziranih kretanja energije pokrenutih i usmjerenih u cilju sprovedbe određene svrhe, isto kao što golfska struja djeluje kao ograničena pojava usred Atlantskog oceana.

29:2.16 4. Centri Lokalnog Svemira. Na sjedištu svakog lokalnog svemira nalazi se stacionirano sto centara snage četvrtog reda. Oni funkcioniraju kako bi ublažili i na druge načine izmijenili sedam krugova snage koji struje iz superkozmičkih sjedišta, čime ih prilagođavaju za djelovanje u zviježđima i sustavima. Lokalne astronomske katastrofe prostora kratkotrajno zaokupljaju pažnju tih centara moći; oni sudjeluju u urednom otpremanju učinkovite energije podružnim zviježđima i sustavima. Oni su od velike pomoći Sinovima Stvoriteljima u kasnijim razdobljima kozmičke organizacije i mobilizacije energije. Ti centri su u mogućnosti pružiti pojačane linije energije koje korisno služe sprovedbi međuplanetarne komunikacije između bitnih naselja. Takva staza ili linija energije koja se ponekad naziva i energetskom putanjom, je izravni krug energije koji uzajamno povezuje centre snage ili fizičke kontrolore. To je individualizirani tijek snage koji se kao takav razlikuje od slobodnog prostornog kretanja nediferencirane energije.

29:2.17 5. Centri Zviježđa. Deset od tih živih centara snage su stacionirani u svakom zviježđu, gdje funkcioniraju kao energetski projektori u sto pritoka lokalnih sustava. Iz tih bića izviru struje snage koje služe za komunikaciju i transport kao i za energiziranje onih živih bića koja su ovisna o određenim oblicima fizičke energije za održavanježivota. Ali ni centri snage niti njima podređeni fizički kontrolori se inače ne bave funkcionalnom organizacijom života.

29:2.18 6. Sustavni Centri. Jedan Vrhovni Centar Snage trajno djeluje u okviru svakog pojedinog lokalnog sustava. Ovi sustavni centri otpremaju krugove snage na naseljene svjetove vremena i prostora. Oni koordiniraju aktivnosti podređenih fizičkih kontrolora i inače svojim djelovanjem osiguravaju zadovoljavajuću raspodjelu snage u lokalnom sustavu. Kružni relej između planeta ovisi o savršenoj koordinaciji određenih materijalnih energija i na učinkovitoj regulaciji fizičke snage.

29:2.19 7. Nerazvrstani Centri. To su centri koji djeluju u posebnim lokalnim situacijama, ali ne na naseljenim planetima. Pojedini svjetovi nadziru djelovanje Glavnih Fizičkih Kontrolora i primaju linije snage koje su uključene u krug strujanja i koje izviru iz središta snage njihovog sustava. Samo one sfere koje su obilježene najnevjerojatnijim energetskim odnosima imaju centre moći sedmog reda koji djeluju kao svemirski saldo kotači ili guverneri energije. U svakoj fazi djelovanja ovi centri snage imaju punu ravnopravnost s onima koji funkcioniraju na višim jedinicama kontrole, ali manje od jednog od svakih milijun svemirskih tijela u sebi ima toliku živuću organizaciju snage.

3. DOMENE CENTARA SNAGE

29:3.1 Vrhovni Centri Snage koji su raspoređeni širom supersvemira sa svojim suradnicima i podređenima, broje više od deset milijardi. Oni svi djeluju u savršenoj sinkronizaciji i potpunoj povezanosti sa svojim Rajskim roditeljima, Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage. Kontrola snage velikog svemira je stoga povjerena na čuvanje i usmjeravanje Sedam Glavnih Duhova, stvoritelja Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage.

29:3.2 Vrhovni Upravitelji Snage kao i svi njihovi suradnici, pomoćnici i podređeni zauvijek su oslobođeni ograničenja ili uplitanja bilo kakvih sudova iz bilo koje domene prostora; oni štoviše nisu predmet administrativnog usmjerenja supersvemirske vlade Starih Dana ili lokalnosvemirske administrativne uprave Sinova Stvoritelja.

29:3.3 Ti centri i upravitelji snage dolaze u postojanje zahvaljujući djelovanju djece Beskonačnog Duha. Oni nisu povezani sa administracijom Božjih Sinova, iako će biti povezani sa Sinovima Stvoriteljima tijekom kasnijih epoha organizacije kozmičkog materijala. Ali centri snage na neki način imaju blisku vezu sa kozmičkom nadkontrolom Vrhovnog Bića.

29:3.4 Centri moći i fizički kontrolori ne prolaze kroz obuku; svi su stvoreni u savršenstvu i sami od sebe djeluju savršeno. Nikada ne prelaze s jedne funkcije na drugu; uvijek služe tamo gdje su izvorno dodijeljeni. Niti jedan od sedam redova koji pripdaju ovoj skupini ne prolazi kroz proces evolucije.

29:3.5 Kako nemaju uzlaznu prošlost koju mnogu prizvati sjećanju, centri snage i fizički kontrolori se nikad ne odaju igri; oni su temeljito poslovni u svim svojim postupcima. Uvijek se nalaze na dužnosti; kozmička shema ne dopušta prekid fizičkih linija energije; niti za djelić sekunde ta bića ne mogu prekinuti izravni nadzor nad energetskim krugovima vremena i prostora.

29:3.6 Direktori, centri i kontrolori snage nemaju veze s bilo čim drugim u cijeloj tvorevini osim snage, materijalne ili polufizičke energije; oni im nisu izvor, već ih mijenjaju, manipuliraju i usmjeravaju. Niti imaju bilo kakve veze s fizičkom gravitacijom, osim što se mogu oduprijeti njezinoj privlačnoj moći. Oni imaju negativan odnos napram gravitacije.

29:3.7 Centri snage koriste ogromne mehanizme i metode koordinacije materijalnog poretka u suradnji s živućim mehanizmima različitih segregiranih koncentracija energije. Svaki pojedini centar snage se sastoji od točno milijun jedinica funkcionalne kontrole, a ove energetski-modificirane jedinice nisu stacionarne onako kako su stacionarni vitalni organi čovjekovog fizičkog tijela; ti "organi" za regulaciju snage su mobilni i uistinu šaroliki u svojim asocijativnim mogućnostima.

29:3.8 Nisam u stanju objasniti na koji način ta živa bića obuhvaćaju manipulaciju i regulaciju glavnih krugova kozmičke energije. Ako bih vas dalje pokušao informirati o veličini i djelovanju tih golemih i gotovo savršeno učinkovitih centara snage, samo bih vas naveo na još veću zbunjenost i zaprepaštenje. I jedni i drugi su živući i "osobni," ali prevazilaze sposobnost vašeg shvaćanja.

29:3.9 Izvan Havone, Vrhovni Centri Snage funkcioniraju samo na posebno izgrađenim (arhitektonskim) sferama ili na drugi način prikladno konstituiranim svemirskim tijelima. Arhitektonski svjetovi su izgrađeni tako da živući centri snage mogu djelovati kao selektivni prekidači koji usmjeravaju, mijenjaju i koncentriraju prostorne energije koje presjecaju ove sfere. Oni ne mogu tako funkcionirati na običnim evolucijskim suncima ili planetima. Neke skupine se također bave grijanjem i drugim materijalnim potrebama tih posebnih sjedišnih svjetova. Iako je to izvan opsega Urantija znanja, mogu reći da ti redovi živućih snaga i osobnosti imaju puno veze s distribucijom svjetla koje sja bez topline. Oni ne proizvode ovaj fenomen, ali su zaduženi za njegovo širenje i usmjeravanje.

29:3.10 Centri snage i njima podređeni kontrolori nadgledaju funkcioniranje svih fizičkih energija organiziranog prostora. Svaki od njih radi s tri osnovne struje od kojih svaka ima deset energija. To je energetski naboj organiziranog prostora; organizirani prostor je domena njihovog djelovanja. Kozmički Upravitelji Snage nemaju veze s ogromnim previranjima snage koja se trenutno javljaju izvan sadašnjih granica sedam supersvemira.

29:3.11 Centri i kontrolori snage održavaju savršenu kontrolu nad samo sedam od deset oblika energije koji ulaze u sastav svake osnovne kozmičke struje; oni oblici koji su djelomično ili potpuno oslobođeni od njihove kontrole moraju predstavljati nepredvidive domene energetske manifestacije nad kojima dominira Bezuvjetni Apsolut. Moguće je da oni ispoljavaju utjecaj na iskonske sile ovog Apsoluta, no mi nismo svjesni takvog djelovanja, premda postoje određeni dokazi koji eventualno opravdavaju mišljenje da određeni fizičkih kontrolori nekom prilikom automatski reagiraju na određene impulse Univerzalnog Apsoluta.

29:3.12 Ovi mehanizmi živuće snage nisu svjesno povezani s supersvemirskomnadkontrolom energije Bezuvjetnog Apsoluta, ali možemo pretpostaviti da je njihova cjelokupna i gotovo savršena shema usmjeravanja snage na neki nepoznati način podređena toj supergravitacijskoj prisutnosti. U svakoj energetskoj situaciji koja nastupa u lokalnom svemiru, centri i kontrolori svojim djelovanjem prilaze samoj vrhovnosti, ali su uvijek svjesni superenergetske prisutnosti i neprepoznatljivog djelovanja Bezuvjetnog Apsoluta.

4. GLAVNI FIZIČKI KONTROLORI

29:4.1 Ta bića su mobilni pomoćnici koji su podređeni Vrhovnim Centrima Snage. Fizički kontrolori su obdareni sposobnošću metamorfoze individualnosti koja im omogućuje nevjerojatno raznolike oblike samoprijevoza i putovanja lokalnim prostorom brzinama koje se mogu usporediti samo sa brzinama Osamljenih Glasnika. No, kao i svimdrugim svemirskim putnicima, potrebna im je pomoć njihovih bližnjih kao i nekih drugih vrsta bića u prevladavanju djelovanja gravitacije i pružanju otpora inerciji pri napuštanju materijalnih sfera.

29:4.2 Glavni Fizički Kontrolori služe širom velikog svemira. Njima izravno upravlja Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage iz Raja koji djeluju na sjedištima supersvemira; odatle ih usmjerava i distribuira Vijeće Ravnoteže, visoki povjerenici snage, a njih odašilja Sedam Glavnih Duhova iz osoblja Pomoćnih Glavnih Organizatora Sile. Ovi visoki povjerenici ovlašteni su tumačiti čitanja i registrature glavnih frandalanksa, tih živih instrumenata koji ukazuju na pritisak snage i naboj energije širom cijelog supersvemira.

29:4.3 Dok prisutnost Rajskih Božanstava okružuje veliki svemir i obujmljuje krug vječnosti, utjecaj bilo kojeg od Sedam Glavnih Duhova je ograničen na pojedinačne supersvemire. Postoji uočljiva raspodjela energije i odvajanje krugova snage između svakog od sedam supertvorevina; stoga moraju prevladati individualizirane metode kontrole.

29:4.4 Glavni Fizički Kontrolori su izravni potomci Vrhovnih Centara Snage, a u njih se ubrajaju:

29:4.5 1. Pomoćni Upravitelji Snage.

29:4.6 2. Mehanički Kontrolori.

29:4.7 3. Energetski T ransformatori.

29:4.8 4. Energetski Prijenosnici.

29:4.9 5. Primarni Poveznici.

29:4.10 6. Sekundarni Razveznici.

29:4.11 7. Frandalanksi i Kronoldeksi.

29:4.12 Pripadnici ovih redova nisu svi osobe u tom smislu da posjeduju individualne moći izbora. Pogotovo posljednja četiri djeluju u potpunosti automatska i mehanička u načinu reagiranja na impulse svojih nadređenih i u reakcijama na postojeće energetske uvjete. No, iako njihove reakcije djeluju sasvim mehanički, one to nisu; oni mogu djelovati kao automati, ali svi ispoljavaju određeno djelovanje inteligencije.

29:4.13 Osobnost nije nužno povezana s djelovanjem uma. Um može djelovati čak i kada je lišen svake moći izbora, kao što je slučaj s brojnim nižim redovima životinja i s nekim od ovih podređenih fizičkih kontrolora. Mnogi od tih više automatskih regulatora fizičke snage nisu osobe u bilo kojem smislu te riječi. Kako nemaju obdarenje volje i neovisnost samoodlučivanja, u sprovedbi svojih zadaća u potpunosti ovise o mehaničkom savršenstvu svog dizajna. No ipak su svi vrlo inteligentna bića.

29:4.14 Fizički kontrolori uglavnom rade na prilagodbi osnovnih energija koje nisu identificirane na Urantiji. Ove nepoznate energije su vrlo bitne za međuplanetarni sustav transporta i određenih metoda komunikacije. Kad postavimo linije energije u svrhu prijenosa ekvivalenata zvuka ili produbljenja vizije, ovi neotkriveni oblici energije služe kao radni materijal živih fizičkih kontrolora i njihovih suradnika. Srednja bića također povremeno koriste iste ove energije u svom rutinskom radu.

29:4.15 1. Pomoćni Upravitelji Snage. Tim čudesno učinkovitim bićima povjerene su dodjela i sprovedba svih naloga Glavnih Fizičkih Kontrolora u skladu sa neprestano mijenjajućim potrebama nestabilnog energetskog statusa svemirskih domena. Ogromne rezerve fizičkih kontrolora djeluju na glavnom sjedištu svjetova manjih sektora, a pomoćni upravitelji snage ih povremeno odašiljaju od tih točaka koncentracije na glavna sjedišta svemira, zviježđa i sustava, kao i na pojedine planete. Kad prime ove dužnosti, fizički kontrolori privremeno podliježu nalozima božanskih izvršitelja pomirbenih povjerenstava, dok su inače isključivo podložni suradnji sa pomoćnim upraviteljima i Vrhovnim Centrima Snage.

29:4.16 Tri milijuna pomoćnih upravitelja snage su dodijeljena svakom od Orvontonskih manjih sektora, što je ukupno tri milijarde ili nadkozmička kvota tih nevjerojatno svestranih bića. Njihove rezerve se održavaju na tim istim svjetovima manjih sektora, gdje također služe kao instruktori svih koji studiraju znanstvene metode inteligentnog upravljanja i transmutacije energije.

29:4.17 Ovi upravitelji naizmjenice djeluju između izvršne službe u manjim sektorima i jednakih razdoblja inspekcijske službe u domenama prostora. Najmanje jedan aktivni inspektor je uvijek prisutan u svakom lokalnom sustavu, sa sjedištem na glavnoj sustavnoj sferi. Oni održavaju skladnu sinkronizaciju cijelog ogromnog agregata energije.

29:4.18 2. Mehanički Kontrolori. To su iznimno svestrani i mobilni asistenti pomoćnih upravitelja snage. Bilijuni nad bilijunima mehaničkih kontrolora djeluju u Ensi, vašem manjem sektoru. Ta bića nose naziv mehanički kontrolori zato što nad njima u cjelosti dominiraju njihovi nadređeni, tako da su u potpunosti podređeni volji pomoćnih upravitelja snage. No oni su ipak sami po sebi vrlo inteligentni i vješto obavljaju svoje mehaničke i suhoparne poslove.

29:4.19 Od svih Glavnih Fizičkih Kontrolora koji djeluju na naseljenim svjetovima, mehanički kontrolori su daleko najmoćniji. Kako posjeduju veće živuće obdarenjeantigravitacije od svih drugih bića, svaki kontrolor ima sposobnost da se odupre gravitaciji otporom koji je jednak antigravitaciji ogromnih sfera koje rotiraju velikim brzinama. Deset ovih kontrolora sada su stacionirani na Urantiji, a jedan od njihovih najvažnijih planetarnih aktivnosti je olakšanje polijetanja serafskih prijevoznika. Pri tome svih deset mehaničkih kontrolora djeluju unisono, a tisuću energetskih prijenosnika zajednički omogućuju početni momentum prilikom serafskog polijetanja.

29:4.20 Mehanički kontrolori imaju sposobnost usmjeravanja energetskog protoka i olakšavanja energetske koncentracije u specijaliziranim strujama ili krugovima. Ova moćna bića uveliko omogućuju segregaciju, usmjeravanje i intenziviranje fizičkih energija i izjednačavanje pritisaka međuplanetarnih krugova. Oni su stručni u manipuliranju dvadeset i jedne od trideset fizičkih energija prostora, koje čine energetski naboj supersvemira. Oni su također u stanju bitno pomoći pri upravljanju i kontroli šest od devet suptilnijih oblika fizičke energije. Postavkom ovih kontrolora u ispravnom tehničkom odnosu jednog naspram drugog i naspram određenih centara moći, povezani pomoćni upravitelji snage mogu sprovesti nevjerojatne promjene u prilagodbi snage i kontroli energije.

29:4.21 Glavni Fizički Kontrolori često funkcioniraju u skupinama od sto, tisuću, pa čak i milijun pripadnika i variranjem svojih pozicija i postrojbi imaju sposobnost energetske kontrole u kolektivnom kao i u pojedinačnom djelovanju. Kao zahtjevi nalažu, oni mogu pojačati i ubrzati volumen i protok energije ili mogu ograničiti, kondenzirati i ublažiti energetska strujanja. Oni utječu na transformacije energije i snage djelujući poput tzv katalitičkih agenata koji uvećavaju intenzitet kemijskih reakcija. Oni djeluju u skladu sa svojim urođenim sposobnostima i u suradnji s Vrhovnim Centrima Snage.

29:4.22 3. Energetski Transformatori. U supersvemiru djeluje nevjerojatno mnogo ovih bića. U samoj Sataniji ih je gotovo milijun, a uobičajena kvota je sto za svaki naseljeni svijet.

29:4.23 Energetski transformatori su spojena kreacija Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage i Sedam Nadzornika Centara. Oni se ubrajaju među osobnije redove fizičkih kontrolora i zapovijedaju nad individualnim svjetovima osim u slučaju da je pomoćni upravitelj snage prisutan na određenom naseljenom svijetu. Oni su planetarni inspektori svih serafskih prijevoza. Svi redovi nebeskog života mogu se osloniti na ove manje osobne redove fizičkih kontrolora samo ako se povežu s osobnijim redovima pomoćnih upravitelja i energetskih transformatora.

29:4.24 Ovi transformatori su snažni i učinkoviti živući prekidači koji mogu zauzeti stav za ili protiv određenog oslobađanja ili usmjeravanja snage. Oni su također vješti u svojim naporima u zaštiti planeta od jakih energetskih tokova koji struje između gigantskih planetarnih i zvjezdanih susjeda. Zahvaljujući svojim energetsko-transmutivnim osobinama najbolje mogu djelovati u bitnoj zadaći održavanja univerzalnog energetskog balansa ili ravnoteže snage. U jednom trenutku se čini da konzumiraju ili pohranjuju energiju; u drugom se čini da izlučuju ili oslobađaju energiju. Transformatori su u stanju povećati ili smanjiti "kapacitet baterija" potencijalnih živih i mrtvih energija u područjima njihovog djelovanja. No, oni se bave samo s fizičkim i polumaterijalnim energijama i ne djeluju neposredno u području života, niti mijenjaju oblike živih bića.

29:4.25 U nekim pogledima energetski transformatori su najizvanrednija i najtajanstvenija polumaterijalna živa bića. Oni se na neki nepoznati način između sebe fizički razlikuju i mijenjanjem svojih uzajamnih odnosa mogu ispoljiti duboki utjecaj na energiju koja prolazi kroz njihove povezane prisutnosti. Čini se da status fizičkih domena prolazi kroz transformaciju zahvaljujući njihovoj vještoj manipulaciji. Oni imaju sposobnost promjene fizičkih oblika prostornih energija. Uz pomoć svojih kolega iz reda kontrolora, istinski su u stanju mijenjati oblik i potencijal dvadeset sedam od trideset fizičkih energija supersvemirskog naboja snage. Ta što tri energije ostaju izvan njihove kontrole pokazuje da oni nisu instrumenti djelovanja Bezuvjetnog Apsoluta.

29:4.26 Preostale četiri skupine Glavnih Fizičkih Kontrolora su jedva osobe u skladu s bilo kakvom prihvatljivom definicijom te riječi. Ovi prijenosnici, poveznici, razveznici i frandalanksi su u cijelosti automatski u svojim reakcijama; no ipak su u svakom smislu inteligentni. Jako smo ograničeni u našem znanju ovih divnih jedinki zato što ne možemo s njima komunicirati. Čini se da oni razumiju jezik svemirskih domena, ali s nama ne mogu komunicirati. Čini se da su sasvim u stanju primiti našu komunikaciju, ali da nemaju sposobnost da nam odgovore.

29:4.27 4. Energetski Prijenosnici. Ta bića funkcioniraju uglavnom, ali ne u cijelosti, u međuplanetarnim ulogama. Oni su sjajni dispečeri energije kao što se očituje na pojedinim svjetovima.

29:4.28 Kad se javi potreba za preusmjeravanjem energije u novi krug, odašiljači zauzmu pozicije uzduž željene energetske putanje i zahvaljujući svojim jedinstvenim osobinama energetske privlačnosti, istinski stimuliraju protok energije u željenom smjeru. To oni čine jednako doslovno kao što neki metalni krugovi usmjeravaju protok određenih oblika električne energije; i oni su živi supervodiči za provod više od polovice od trideset oblika fizičke energije.

29:4.29 Odašiljači između sebe grade vješte asocijacije koje djelotvorno pojačavaju protok slabijih struja specijalizirane energije s planeta na planet i od postaje do postaje na pojedinim planetima. Oni mogu detektirati struje koje su previše slabe kako bi ih detektirala bilo koja druga vrsta živih bića i tako mogu pomoći tim energijama da komuniciraju savršeno razumljive poruke. Njihove usluge su od neprocjenjive vrijednosti djelovanju radio prijemnika.

29:4.30 Energetski odašiljači mogu funkcionirati u svim oblicima komunikativnih percepcija; oni mogu učiniti udaljenu scenu "vidljivom" i udaljeni zvuk "razgovjetnim." Oni pružaju hitne linije komunikacije u lokalnim sustavima i na pojedinim planetima. Ove usluge koriste gotovo sva stvorenja u cilju komunikacije izvan redovito utemeljenih krugova.

29:4.31 Ta bića, zajedno sa energetskim transformatorima, neophodna su za održavanje smrtnog postojanja na svjetovima koji imaju atmosferu s malo kisika i svojim djelovanjem omogućuju postojanje života na planetima gdje žive bića koja ne dišu.

29:4.32 5. Primarni Poveznici. Ove zanimljive i ambiciozne jedinke su vješti konzervatori i čuvari energij e. Slično načinu na koj i biljka pohranj uj e sunčevu svjetlost, tako ovi živi organizmi pohranjuju energiju u vrijeme surplusa. Oni sprovode aktivnosti gigantskih razmjera, konvertirajući prostorne energije u fizičko stanje koje nije poznato na Urantiji. Oni su također u stanju prenijeti ove transformacije do točke proizvodnje nekih primitivnih oblika materijalne egzistencije. Oni jednostavno djelujusvojim prisustvom. Ovo ih ne iscrpljuje i ne prazni; djeluju kao živi katalisti.

29:4.33 Tijekom razdoblja energetskog minusa, ovlašteni su osloboditi ove akumulirane energije. No, vaše znanje energije i materije nije dovoljno napredno kako bi vam pomoglo u objašnjenju ove faze njihovog rada. Uvijek djeluju u skladu s univerzalnim zakonom rukujući i manipulirajući atome, elektrone i ultimatone slično načinu na koji ljudi grupiraju slova u riječi i u priče.

29:4.34 Poveznici su prva grupa života koja se pojavi pri organiziranju materijalnih sfera i oni mogu raditi na fizičkim temperaturama koje su inače nespojive s postojanjem živih bića. Oni predstavljaju red života koji je jednostavno izvan dosega ljudske mašte. Zajedno sa svojim suradnicima, razveznicima, oni najviše nalikuju robovima od svih inteligentnih bića.

29:4.35 6. Sekundarni Razveznici. Ova bića ogromnog antigravitacijskogobdarenja djeluju suprotno primarnim poveznicima. Nikada neće nastupiti opasnost od iscrpljenja posebnih ili modificiranih oblika fizičke energije na lokalnim svjetovima ili u lokalnim sustavima, zahvaljujući tome što su ove žive organizacije obdarene jedinstvenim moćima razvoja neograničenih zaliha energije. Oni se uglavnom bave evolucijom određenog oblika energije koji je gotovo nepoznat na Urantiji, iz oblika materije koji je još manje poznat. Oni su istinski alkemičari prostora i čarobnjaci vremena. No, u svim čudesima kojima se bave, oni nikada ne krše mandate Svemirske Vrhovnosti.

29:4.36 7. Frandalanksi. Ta bića su zajedničko djelo svih triju redova bića koja se bave energetskomextraordinarybeings are neithercreatorsnorcreatures, andtheycomprisetwogranddivisionsofservice:upravitelja snage. Frandalanksi su najbrojniji od svih Glavnih Fizičkih Kontrolora; broj koji funkcionira u Satanijiprevazilazi vašu brojčanu koncepciju. Oni su stacionirani na svim naseljenim svjetovima i uvijek su priključeni višim redovima fizičkih kontrolora. Oni djeluju naizmjenično u centralnom svemiru i supersvemirima i u domenama spoljašnjeg prostora.

29:4.37 Frandalanksi su stvoreni u trideset podjela, po jedan za svaki oblik osnovne kozmičke sile i funkcioniraju isključivo kao živuća i automatska mjerila prisutnosti, tlaka i brzine. Ti živi barometri se isključivo bave automatskom i nepogrešivom registracijom stanja svih oblika sile-energije. Oni su fizičkom svemiru to što je ogromni mehanizam refleksivnosti umnom svemiru. Frandalanksi koji vode registraciju vremena kao i kvantitativnih i kvalitativnih prisutnosti energije nazivaju se kronoldeksi.

29:4.38 Priznajem da su frandalanksi inteligentni, ali ih ne mogu klasificirati na bilo koji drugi način nego kao žive strojeve. Jedini način na koji vam mogu pomoći da shvatite te žive mehanizme je ako ih usporedim s vašim mehaničkim pronalascima koji djeluju s gotovo inteligentnom preciznošću i točnošću. Zatim kako bi mogli zamisliti ta bića, trebate usmjeriti maštu i priznati činjenicu da u velikom svemiru postoje inteligentni i živućimehanizami (jedinke) koje mogu obavljati više zadataka koji uključuju mnoge zamršene proračune s još delikatnijom ispravnosti, ako ne s vrhunskom preciznošću.

5. GLAVNI ORGANIZATORI SILE

29:5.1 Organizatori sile prebivaju na Raju, a funkcioniraju diljem glavnog svemira, naročito u područjima neorganiziranog prostora. Ova izvanrednabića nisu ni kreatori ni stvorenja, a obuhvaćaju dvije velike podjele prema prirodi službe:

29:5.2 1. Primarni Javljajući Glavni Organizatori Sile.

29:5.3 2. Pomoćni Transcendentalni Glavni Organizatori Sile.

29:5.4 Ova dva moćna reda manipulatora praiskonske sile isključivo rade pod nadzorom Arhitekata Glavnog Svemira, a u današnje vrijeme ne funkcioniraju u velikoj mjeri unutar granica velikog svemira.

29:5.5 Primari Glavni Organizatori Sile su manipulatori praiskonskih ili osnovnih prostornih snaga Bezuvjetnog Apsoluta; oni su kreatori maglica. Oni su živući začetnici energetskih ciklona prostora i rani organizatori i upravitelji ovih divovskih manifestacija. Ti organizatori sile preobražavaju praiskonsku silu (praenergiju koja ne reagira na izravnu gravitaciju Raja) u osnovnu ili puisantnu energiju, energiju koja se transmutira iz ekskluzivnog centra Bezuvjetnog Apsoluta u privlačno djelovanje gravitacije Rajskog Otoka. Nakon njih na scenu stupaju pomoćni organizatori sile koji nastavljaju proces transmutacije energije od primarnog u sekundarni ili gravitacijsko-energetski stadij.

29:5.6 Po završetku planova za stvaranje lokalnog svemira, razdoblja koje je obilježeno dolaskom Sina Stvoritelja, Pomoćni Glavni Organizatori Sile daju naloge upraviteljima snage koje djeluju u supersvemiru astronomskih proporcija. No, u nedostatku takvih planova, pomoćni organizatori sile nastavljaju na neodređeno vrijeme zapovijedati tim materijalnim kreacijama, kao što to i sada rade u vanjskom svemiru.

29:5.7 Glavni Organizatori Sile mogu podnijeti temperature i djelovati pod fizičkim uvjetima koji bi bili nepodnošljivi čak i svestranim centrima moći i fizičkim kontrolorima Orvontona. Jedine druge vrste obznanjenih bića kojamogu djelovati u tim područjima vanjskog svemira su Osamljeni Glasnici i Nadahnuti Duhovi Trojstva.

29:5.8 [Pod pokroviteljstvom Univerzalnog Cenzora uz odobrenje Starih Dana s Uverse.]

Back to Top