Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 028 : SLUŽITELJSKI DUHOVI SUPERSVEMIRA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 028 : SLUŽITELJSKI DUHOVI SUPERSVEMIRAPOGLAVLJE 028 : SLUŽITELJSKI DUHOVI SUPERSVEMIRA

28:0.1 JEDNAKO kao što su supemafimi redovi anđela iz centralnog svemira i serafimi iz lokalnih svemira, tako su sekonafimi duhovi koji služe u supersvemirima. No, po stupnju božanstvenosti i potencijalu vrhovnosti, ta djeca Reflektirajućih Duhova su mnogo više nalik supernafima nego serafima. Oni nisu jedini koji služe u supertvorevinama, kako njihovi neobznanjeni suradnici tu sprovode mnogobrojne i intrigantane transakcije.

28:0.2 Predočeni u ovim pripovijestima, služiteljski duhovi supersvemira obuhvaćaju sljedeća tri reda:

28:0.3 1. Sekonafime.

28:0.4 2. Tertiafime.

28:0.5 3. Omniafime.

28:0.6 Budući da posljednja dva reda nisu izravno uposlena u radu na uzlaznom programu smrtnog napredovanja, kratko ćemo ih razmotriti prije nego se okrenemo opširnijem razmatranju sekonafima. Tehnički, ni tertiafimi niti omniafimi nisu služiteljski duhovi iz supersvemira, premda i jedni i drugi služe kao duhovi unutar tih područja.

1. TERTIAFIMI

28:1.1 Ovi visoki anđeli su registrirani na sjedištima supersvemira i unatoč svom služiteljskom djelovanju u lokalnim tvorevinama, rezidencijalno se vode na glavnim supersvemirskim centrima kako ne vuku porijeklo iz lokalnih svemira. Tertiafimi su djeca Beskonačnog Duha personalizirana na Raju u skupinama od tisuću. Beskonačni Duh daruje ova veličanstvena bića božanske originalnosti i gotovo vrhovne svestranosti na poklon Božjim Sinovima Stvoriteljima.

28:1.2 Kada se Sin Mihael spremi napustiti roditeljski regiment na Raju i poduzeti svemirsku avanturu u domenama prostora, Beskonačni Duh mu poklanja skupinu od tisuću pratećih duhova. I ovi veličanstveni tertiafimi prate ovog Sina Stvoritelja pri upuštanju na pustolovinu svemirske organizacije.

28:1.3 Tijekom ranog razdoblja kozmičke izgradnje, tih tisuću tertiafima su jedino osobno osoblje Sina Stvoritelja. Oni stječu moćno iskustvo kao Sinovi pomoćnici tijekom tih nestabilnih doba svemirske izgradnje i drugih astronomskih manipulacija. Oni služe na strani Sina Stvoritelja do dana personalizacije Sjajne Zvijezde Danice, prvorođenca lokalnog svemira. Nakon toga tertijafimi podnose formalne ostavke koje se odmah prihvaćaju. Ali s pojavom prvih redova anđela iz ovih domena, tertiafimi se povlače iz aktivne službe lokalnog svemira i u svom radu služenja povezuju Sina Stvoritelja kojem su nekoć bili pripojeni sa Starim Danima dotičnog supersvemira.

2. OMNIAFIMI

28:2.1 Omniafimi su proizvod Beskonačnog Duha u suradnji sa Sedam Vrhovnih Izvršitelja i djeluju kao isključivi služitelji i glasnici tih Vrhovnih Izvršitelja. Omniafimi obavljaju zadaće velikog svemira, dok u Orvontonu njihov zbor održava sjedište u sjevernim dijelovima Uverse, gdje žive u ugostiteljskoj koloniji.Oni nisu upisani u arhive Uverse, niti su priključeni našoj administraciji. Niti se oni izravno bave uzlaznim programom smrtnog napredovanja.

28:2.2 Ommafimi su u cijelosti zaokupljeni nadgledanjem supersvemira u interesu upravne koordinacije sa stajališta Sedam Vrhovnih Izvršitelja.Naša kolonija omniafima na Uversi jedino prima upute od Vrhovnog Izvršitelja Orvontona i njemu jedinom podnosi izvješća, a on se nalazi na zajedničkom izvršiteljskom svijetu broj sedam u vanjskom prstenu Rajskih satelita.

3. SEKONAFIMI

28:3.1 Sekorafimi su proizvod sedam Reflektirajućih Duhova koji su pripojeni sjedištima svakog pojedinog supervemira. Jasno definirana Rajsko-prijemljiva metoda sudjeluje u stvaranju tih anđela u grupama od sedam. U svakoj sedmočlanoj grupi tu se uvijek nalazi jedan primarni, tri sekundarna i tri tercijarna reda sekonafima; uvijek se personaliziraju u ovom točnom razmjeru. Kada dođe do stvaranja sedam takvih redova sekonafima, jedan od njih koji pripada primarnoj grupi postaje privržen služenju Starih Dana. Tri sekundarna anđela postaju povezana sa tri skupine administratora Rajskog porijekla u supervladama: Božanskim Savjetnicima, Usavršiteljima Mudrosti i Univerzalnim Cenzorima. Tri tercijarna anđela se priključuju uzlaznim potrojstvljenim suradnicima supersvemirskih vladara: Moćnim Glasnicima, Onim Visoke Vlasti i Onim Bez Imena i Broja.

28:3.2 Ovi supersvemirski redovi sekonafa su potomci Reflektivnih Duhova i reflektivnost je time svojstvena njihovoj prirodi. Oni reflektivno reagiraju na svaki aspekt svake faze svakog stvorenog bića porijeklom iz kombinacije Trećeg Izvora i Centra i Rajskih Sinova Stvoritelja, ali oni nisu izravno reflektivni kad se radi o odražavanju bića i jedinki, osobno ili na druge načine, koje vuku porijeklo isključivo iz Prvog Izvora i Centra. Posjedujemo brojne dokaze o aktualnosti postojanja univerzalnih obavještajnih krugova Beskonačnog Duha, ali čak i da nemamo takve dokaze, reflektirajuće djelovanje sekonafima bi bilo sasvim dovoljno da seprikaže stvarnost univerzalne prisutnosti beskonačnog uma Združenog Činitelja.

4. PRIMARNI SEKONAFIMI

28:4.1 Primami redovi sekonafima koji primaju dužnosti od Starih Dana, su živa ogledala u službi tih trojedinih vladara. Razmislite što to znači u gospodarstvu supersvemira, biti u mogućnosti svakodnevno se obratiti, u nedostatku boljeg izraza, živom zrcalu i u njemu vidjeti i čuti reakcije bića udaljenih tisuću ili stotinu tisuća svjetlosnih godina i vidjeti i čuti ova bića neodložno i nepogrešivo. Zapisi su bitni za vođenje svemira, prijenosi služe svojoj svrsi, rad Osamljenih i drugih glasnika je vrlo koristan, ali Stari Dani sa svojih položaja na pola puta između naseljenih svjetova i Raja — između čovjeka i Boga — mogu bez odlaganja pogledati u oba smjera, čuti u oba smjera i znati u oba smjera.

28:4.2 Stari Dani su jedini koji mogu savršeno realizirati ovu sposobnosti — da čuju i vide takoreći sve — i tu sposobnost imaju samo na svijetu njihovog glavnog centra. No čak i tu nailaze na ograničenja: Komunikacije s Uverse su ograničene na svjetove i svemire Orvontona i dok reflektivnost ne djeluje između različitih svemira, ta ista vještina reflektiranja održava svaki pojedini svijet i svemir u bliskom kontaktu s centralnim svemirom i Rajom. Dok svaka od sedam supervlada djeluje pojedinačno, one savršeno reflektiraju u smjeru viših upravnih tijela i imaju potpunu suosjećajnost i upoznatost sa djelovanjem nižih upravnih tijela.

28:4.3 Primarni redovi sekonafima pokazuju prirođene sklonosti prema pružanju sedam oblika službe i prikladno je što njihov prvi serijal ima unutarnje obdarenje koje omogućuje tumačenje uma Duha umovima Starih Dana:

28:4.4 1. Glas Združenog Činitelja. U svakom supersvemiru, prvi primarni red sekonafima kao i svaki njihov kasnije stvoreni sedmi pripadnik pokazuju visoku sposobnost prilagođenja razumijevanju i tumačenju uma Beskonačnog Duha umu Starih Dana i njihovim suradnicima u supervladama. To je od velikog značaja na sjedištima supersvemirima, kako za razliku od lokalnih tvorevina u kojima djeluju Božanski Služitelji, sjedišta supervlade nemaju specijaliziranu personifikaciju Beskonačnog Duha. Stoga ovi sekorafimski glasovi najbliže djeluju u ulozi osobnih predstavnika Trećeg Izvora i Centra na ovim upravnim sferama. Istina, dok je sedam Reflektirajućih Duhova tu smješteno, te majke sekorafimskih anđela manje istinski i automatski reflektiraju Združenog Činitelja nego Sedam Glavnih Duhova.

28:4.5 2. Glas Sedam Glavnih Duhova. Drugi primarni red sekonafima i svaki sedmi koji se nakon toga stvaraju naginju portretiranju kolektivne prirode i reakcija Sedam Glavnih Duhova. Iako je svaki Glavni Duh već zastupljen na glavnom centru supersvemira u vidu jednog od sedam Reflektirajućih Duhova koji se tu nalaze na dužnosti, takva zastupljenost je individualna, a ne kolektivna. Kolektivno, oni su samo reflektivno prisutni; stoga Glavni Duhovi cijene usluge tih vrlo osobnih anđela iz drugog slijeda primarnog reda sekonafima koji su tako vješti u prezentiranju ovih Glavnih Duhova Starim Danima.

28:4.6 3. Glas Sinova Stvoritelja. Beskonačni Duh mora biti povezan sa procesom stvaranja i obuke Rajskih Sinova iz reda Mihaela, kako treći primarni sekonafim i svaki sedmi iz slijeda koji je kasnije stvoren, posjeduje izuzetan dar reflektiranja umova tih Sinova Stvoritelja. Ako Stari Dani žele znati — stvarno znati — stav Mihaela iz Nebadona glede nekih pitanja koja se nalaze u procesu razmatranja, oni ga ne moraju zvati na linijama prostora; sve što trebaju učiniti je nazvati Šefa Nebadonskih Glasova, koji na zahtjev predstavlja Mihaela ovom redu sekonafima iz zapisa; i na licu mjesta, Stari Dani spoznaju glas Glavnog Sina Nebadona.

28:4.7 Niti jedan drugi red sinova nije tako "reflektibilan" i niti jedan drugi red anđela ne može tako djelovati. Mi nismo u stanju u potpunosti razumjeti kako se ovo postiže, ali sumnjam da i sami Sinovi Stvoritelji u potpunosti razumiju ovaj proces. No, sa sigurnošću znamo o njegovoj djelotvornosti i nepogrešivoj prihvatljivosti djelovanja, jer u cijeloj povijesti Uverse sekorafimski glasovi nikada nisu pogriješili u svojim izlaganjima.

28:4.8 Ovdje počinjete upoznavati način na koji božanstvo obuhvaća prostor vremena i kontrolira vrijeme prostora. Ovdje stječete j edan od svojih prvih prolaznih uvida u djelovanje vještine ciklusa vječnosti koja za trenutak skreće s puta kako bi pomogla djeci vremena u njihovim zadaćama svladavanja teških problema prostora. I ove pojave se nadovezuju na djelovanje kozmičke vještine Reflektirajućih Duhova.

28:4.9 Iako su naizgled lišeni osobne prisutnosti Glavnih Duhova koji djeluju odozgo i Sinova Stvoritelja koji djeluju odozdo, Stari Dani imaju pod svojom zapovijedi živa bića koja su usklađena s kozmičkim mehanizmima reflektirajućeg savršenstva i krajnje preciznosti zahvaljujući kojima mogu uživati u reflektirajućoj prisutnosti svih onih uzvišenih bića čija osobna prisutnost im je uskraćena. Pomoću tih sredstava i zahvaljujući njihovom djelovanju kao i drugima vama nepoznatim,Bog je potencijalno prisutan na glavnim centrima supersvemira.

28:4.10 Stari Dani savršeno izvode zaključke o Očevoj volji procesom izjednačavanja glasa-bljeska Duha odozgo i Mihaelovog glasa-bljeska odozdo. Na taj način mogu biti nepogrešivo sigurni u proračunu Očeve volje u vezi administrativnih poslova lokalnih svemira. No kako biizveli zaključke o volji jednog od Bogova za razliku od druga dva, tri Stara Dana moraju djelovati zajedno; dvojica ne bi mogli postići ispravan odgovor. Iz tog razloga, čak i da nema drugih, supersvemirima uvijek predsjedavaju tri Stara Dana, a ne jedan ili čak dva.

28:4.11 4. Glas anđeoskih redova. Pokazalo se da su četvrti primarni red sekonafima i svaki sedmi u sljedu anđeli koji čudesno reagiraju na osjećaje svih redova anđela, uključujući supernafime koji su iznad njih i serafime koji su ispod. Tako je stav bilo kojeg zapovjednog ili nadglednog anđela odmah dostupan za razmatranje bilo kojem vijeću Starih Dana. Nikad ne prođe ni dan na vašem svijetu da šef anđela na Urantiji ne postane svjestan fenomena reflektirajućih prijenosa sa Uverse koji se emitiraju u neku svrhu; ali izuzev ako primi upozorenje od jedinog Osamljenog Glasnika, ona ostaje u potpunom neznanju o tome koje se informacije traže i kako se do njih došlo. Ovi služiteljski duhovi koji djeluju u vremenu stalno emitiraju nesvjesna i stoga nepristrana svjedočenja u vezi beskrajnog niza pitanja koja zaokupljaju pozornost i predstavljaju predmet savjetodavstva Starih Dana i njihovih suradnika.

28:4.12 5. Primatelji Emitiranja. Tu se radi o posebnoj klasi emitiranih poruka koje primaju jedino ovi prvotni redovi sekonafima. Iako se ne ubrajaju među redovite izvjestitelje Uverse, oni rade u suradnji s anđelima refleksivnih glasova u svrhu sinkronizacije reflektirajuće vizije Starih Dana s određenim stvarnim porukama koje stižu preko više etabliranih krugova kozmičke komunikacije. Primatelji emitiranja pripadaju petom redu ovog slijeda, petom primarnom sekonafimu koji je stvoren i svakom sedmom nakon toga.

28:4.13 6. Prometne Osobe. To su sekonafimi koji prevoze hodočasnike vremena iz glavnih centralnih svjetova supersvemirima na vanjski krug Havone.Oničine prijevozni korpus supersvemira, djelujući prema unutra u smjeru Raja i prema vani u smjeru svjetova njihovih odgovarajućih sektora. Ovaj zbor je sastavljen od šestog primarnog reda sekonafima i svakog sedmog koji je naknadno stvoren.

28:4.14 7. Rezervni zbor. Ovo je vrlo brojna grupa sekonafima iz sedmog primarnog slijeda koja predstavlja rezervne snage postavljene na različite dužnosti i hitna poduzeća. Nisu bitnije specijalizirani i mogu prilično dobro funkcionirati u bilo kojoj ulozi svojih različitih suradnika, ali takav specijalizirani rad obavljaju samo u hitnim slučajevima. Njihovi uobičajeni zadaci obuhvaćaju generalizirane dužnosti supersvemira koje ne pokrivaju raspon djelovanja anđela specifične postavke.

5. SEKUNDARNI SEKONAFIMI

28:5.1 Sekonafimi sekundarnog reda nisu manje refleksivni od svojih primarnih kolega. To što pripadaju primarnom, sekundarnom i tercijarnom redu ne ukazuje na razlike u statusu ili djelovanju sekonafima; to samo obilježava slijed njihove procedure. Sve tri skupine ispoljavaju identične osobine u svojim aktivnostima.

28:5.2 Sedam reflektirajućih vrsta sekundarnih sekonafima primaju dužnosti od koordiniranih suradnika Starih Dana koji su trojskog podrijetla, kako slijedi:

28:5.3 Usavršitelji Mudrosti — Glasovi Mudrosti, Duše Filozofije i Unije Duša.

28:5.4 Božanski Savjetnici — Srca Savjetovanja, Radosti Postojanja i Zadovoljstva Službe.

28:5.5 Univerzalni Cenzori - Razotkrivači Duhova.

28:5.6 Kao i primami red, ova skupina je stvorena serijski; to jest, prvorođenac je bio Glas Mudrosti, sedmi po redu nakon njega mu je bio sličan, i tako sa šest drugih vrsta tih reflektirajućih anđela.

28:5.7 1. Glas mudrosti. Neki od tih sekonafima su u vječnoj vezi sa živim knjižnicama Raja, čuvarima znanja koji pripadaju primarnim superafima. U specijaliziranoj reflektirajućoj službi, Glasovi Mudrosti su živuće, aktualne, prepune i temeljito pouzdane koncentracije i fokalizacije koordinirane mudrosti svemira nad svemirima. Kad se radi o skoro beskonačnom volumenu informacija koje kruže glavnim krugovima supersvemira, ta vrhunska bića su tako reflektirajuća, tako selektivna, tako osjetljiva, da su u stanju razabrati i primiti samu bit mudrosti i nepogrešivo prenijeti ove bisere mentalne aktivnosti svojim nadređenima, Usavršiteljima Mudrosti.I oni funkcioniraju na takav način da Usavršitelji Mudrosti ne samo čuju stvarne i izvorne izraze ove mudrosti, nego štoviše odražajno vide sama bića, bilo visokog ili niskog podrijetla, koja joj daju glas.

28:5.8 Kako je zabilježeno: "Ako netko nema mudrosti, neka je ište." Na Uversi, kada je potrebno donijeti odluke mudrosti u zbunjujućim situacijama i složenim poslovima supersvemirske vlade, kada se mora naći korektan spoj mudrosti savršenstva i praktične izvodljivosti, Usavršitelji Mudrosti se obraćaju grupi Glasova Mudrosti i oslanjajući se na besprijekornu vještinu bića ovog reda, tako podešavaju i usmjeravaju živuće primatelje mudrosti koji su uključeni u umni i mudrosni krug svemira nad svemirima da s vremenom od tih sekorafimskih glasova poteče rijeka mudrosti božanstvenosti iz viših svemira, kao i rijeka mudrosti praktičnosti od viših umova nižih svemira.

28:5.9 Ako dođe do zbunjenosti glede usklađenja tih dvaju verzija mudrosti, neodložno se upućuje žalba Božanskim Savjetnicima koji na licu mjesta donose odluku o pravilnoj kombinaciji postupaka. Ako postoji bilo kakva sumnja u autentičnost nečega što dolazi iz područja obuhvaćenih pobunom, žalba se upućuje Cenzorima koji svojim Razotkrivačima Duhova na licu mjesta donose odluku o tome "kakva vrsta duha" upravlja njezinim izvorom. Tako su stoljetna mudrost i trenutni intelekt uvijek prisutni u Starim Danima, kao otvorena knjiga pred njihovim dobronamjernim očima.

28:5.10 Teško da možete shvatiti što sve to znači onima koji su odgovorni za vođenje uprave supersvemira. Neizmjernost i sveobuhvatnost ovih transakcija uglavnom prevazilaze sposobnost shvaćanja konačnih bića. Kad se nađete, kao što sam se više puta našao, u posebnim prijemnim komorama hrama mudrosti na Uversi i budete vidjeli ovu proceduru na djelu, osjetićete poriv prema iskazanju obožavanja pred ovom slikom savršene složenosti, pred garancijom djelotvornosti međuplanetarnih komunikacija u svemirima. Iskazaćete svoju zahvalnost i divljenje božanskoj mudrosti i dobroti Bogova, vrhunskom savršenstvu njihovog planiranja i izvedbe. I sve ovo se uistinu ovako odvija.

28:5.11 2. Duše filozofije. Ti predivni učitelji također surađuju sa Usavršiteljima Mudrosti i kad nisu na druge načine usmjereni, ostaju u fokalnoj sinkronizaciji sa filozofskim stručnjacima na Raju. Zamislite da se možete uključiti, tako reći, u stvarno živuće ogledalo ogromnih razmjera, ali umjesto da u njemu vidite obličje vašeg konačnog i materijalnog sebstva, u njemu opaziti odraz mudrosti božanstva i filozofije Raja. A ako postane poželjno "utjeloviti" tu filozofiju savršenstva, tako je razrijediti kako bi postala praktično primjenjiva i podložna asimilaciji od strane niskih bića nižih svjetova, ta živa ogledala jedino trebaju okrenuti glave prema dolje i na taj način reflektirati standarde i potrebe drugih svjetova ili svemira.

28:5.12 Istim ovim vještinama, Usavršitelji Mudrosti adaptiraju odluke i preporuke u odnosu na stvarne potrebe i stvarno stanje naroda i svjetova koje razmatraju i uvijek djeluju u dogovoru s Božanskim Savjetnicima iUniverzalnim Cenzorima. Ali uzvišena potpunost tih transakcija je izvan čak i moje sposobnosti shvaćanja.

28:5.13 3. Unije Duša. Posljednja karika u lancu trojedinog osoblja pripojenog Usavršiteljima Mudrosti, su ti reflektori ideala i statusa etičkih odnosa. Od svih problema u svemiru koji zahtijevaju prakticiranje besprijekorne mudrosti iskustva i prilagodljivosti, ništa nije važnije od onih koji proizlaze iz odnosa i asocijacija između inteligentnih bića. Bilo da je riječ o ljudskim udruženjima trgovine i razmjene, prijateljstva i braka, ili odnosima između anđela, postoje i dalje se mogu javiti sitna trvenja, manji nesporazumi previše trivijalni kako bi skrenuli pozornost miritelja, ali dovoljno iritantni i zabrinjavajući da mogu ugroziti neometano djelovanje svemira ako im bude dopušteno da se nastave i umnože. Stoga Usavršitelji Mudrosti čine dostupnim mudro iskustvo svoga reda kao "posvećeno ulje za pomirenje" za cijeli supersvemir. U svim tim poslovima, tim mudracima supersvemira vješto pomažu njihovi reflektirajući suradnici, Unije Duša, koji čine dostupnim aktuelne informacije o statusu svemira i istovremeno prikazuju Rajski ideal najboljih prilagodbi tim zbunjujućim problemima. Kada nisu posebno usmjereni drugdje, ovi sekonafimi ostaju u reflektirajućoj suradnji s tumačima etike na Raju.

28:5.14 To su anđeli koji njeguju i promiču timski rad svih bića Orvontona. Jedna od najvažnijih lekcija koju možete naučiti tijekom svog smrtnog života je timski rad. U sferama savršenstva žive oni koji su savladali ovu vještinu suradnje s drugim bićima. Mali je broj dužnosti u svemiru koji se može obavljati u osami. Što više budete napredovali, to ćete biti osamljeniji ako privremeno ne budete okruženi svojim bližnjima.

28:5.15 4. Srca Savjetovanja. To je prva skupina tih reflektirajućih genija koji djeluj u pod nadzorom Božanskih Savjetnika. Sekonafimi ovog tipa su u posjedu činjenica prostora, kako su oni ti koji tragaju za takvim podacima u krugovima vremena. Oni su prije svega odraz superafimskih obavještajnih koordinatora, dok pored toga selektivno reflektiraju savjete svim bićima, visokim i niskim. Kad god se obratimo Božanskim Savjetnicima tražeći važan savjet ili odluku, oni odmah pošalju grupu Srca Savjetovanja koja u pravo vrijeme donose presudu koja istinski uključuje koordinaciju mudrosti sa savjetom najkompetentnijih umova cijelog supersvemira, u skladu sa cenzurom i revidiranjem u svjetlu savjeta visokih umova Havone, pa čak i Raja.

28:5.16 5. Radosti Postojanja. Po prirodi su ta bića reflektivno usklađena sa superafimskim skladom nadzornika koji djeluju odozgo i određenih serafima koji djeluju odozdo, ali teško je objasniti što članovi ove zanimljive skupine stvarno čine. Njihove glavne aktivnosti su usmjerene na promicanje reakcija radosti među različitim grupama anđela i nižih stvorenja koja su obdarena voljom. Božanski Savjetnici, kojima su oni priključeni, ih nekom prilikom koriste za traženje određenih izraza radosti. U općenitijem smislu i u suradnji s upraviteljima reverzije, oni funkcioniraju kao klirinški zavodi radosti koji nastoje povisiti izražaje zadovoljstva u domenama svemira, dok istovremeno rade na unaprijeđenju kvalitete duhovitosti, na promicanju superduhovitosti među smrtnicima i anđelima. Oni nastoje ukazati na to da u čovjekovom postojanju i slobodnoj volji postoji radost koja ne ovisi o bilo kakvim stranim utjecajima; i oni su u pravu, premda nailaze na veliku teškoću u promociji te istine u umovima primitivnih ljudi. Više ličnosti duha i anđeli brže reagiraju na ova obrazovna nastojanja.

28:5.17 6. Zadovoljstva Službe. Ovi anđeli odražavaju stav direktora ponašanja na Raju i slično Radostima Postojanja, nastoje uvećati vrijednost službe i produbiti zadovoljstva koja iz nje proizlaze. Oni su uveliko doprinijeli iluminaciji određenih odgođenih nagrada i dobrobiti svojstvenih nesebičnoj službi, službi koja ima za cilj proširenje kraljevstva istine.

28:5.18 Božanski Savjetnici, s kojima je ovaj red povezan, koriste ova bića kako bi reflektirali s jednog svijeta na drugi blagodati duhovne službe. I koristeći primjer najboljih bića kako bi potaknuli i ohrabrili ona osrednja, ovi sekonafimi neizmjerno doprinose kvaliteti odane službe u supersvemirima. Učinkovito koristeći prijateljski natjecateljski duh, oni cirkuliraju informacije o događajima na pojedinim svjetovima, a naročito onim koji su najbolji. Oni štoviše potiču zdrav i inspirativan rivalitet među serafima.

28:5.19 7. Razotkrivači Duhova. Posebna veza postoji između savjetnika i savjetodavaca iz drugog kruga Havone i ovih reflektirajućih anđela. Oni su jedini sekonafimi koji su pripojeni Univerzalnim Cenzorima, ali su vjerojatno jedinstvenije specijalizirani od svojih kolega. Bez obzira na izvor ili kanal informacija, bez obzira o kako se slabom dokazu radi, kad podvrgnu i najslabije dokaze svom reflektirajućem povećalu, ovi razotkrivači nas smjesta obavijeste o naravi instinskog motiva, stvarne namjere i prave prirode njezinog podrijetla. Divim se izvrsnom funkcioniranju tih anđela koji tako nepogrešivo odražavaju stvarni moralni i duhovni karakter svakog pojedinca na kojeg usmjere pažnju.

28:5.20 Razotkrivači Duhova sprovode svoje zamršene aktivnosti pomoću urođenog "duhovnog uvida," ako mogu upotrijebiti ovaj izraz u nastojanju da prenesem ljudskom umu ideju da ovi reflektirajući anđeli tako funkcioniraju intuitivno, sami po sebi i nepogrešivo. Kad Univerzalni Cenzori prime ove prezentacije, oni se nađu licem u lice s golom dušom reflektiranog pojedinca; i ova duboka sigurnost i savršenstvo portretiranja dijelom objašnjavaju zašto Cenzori uvijek mogu funkcionirati kao pravedni sudci. Razotkrivači uvijek prate Cenzore na svim misijama izvan Uverse i jednako su učinkoviti pri svom djelovanju u svemirima kao što su na svom centru na Uversi.

28:5.21 Želim vas uvjeriti da su sve ove transakcije duhovnog svijeta stvarne, da se događaju u skladu s utvrđenom procedurom i nepromjenjivim zakonima svemirskih domena. Bića svakog novostvorenog reda odmah po primitku daha života počinju reflektirati prema gore; sjedišta supersvemira u blicu primaju živi prikaz prirode i potencijala svakog stvorenja. Dakle, zahvaljujući djelovanju razotkrivača, Cenzori su potpuno svjesni točno kakva je "narav duha" koji se rađa na svjetovima prostora.

28:5.22 Tako je i sa smrtnim čovjekom: Majčinski Duh Salvingtona u potpunosti poznaje svakog čovjeka, jer Sveti Duh na vašem svijetu "sve ispituje," i što god božanski Duh zna o vama neodložno se stavlja na raspolaganje kad god sekorafimski razotkrivači reflektiraju s Duhom u vezi vaše prirode. Valja, međutim, napomenuti da znanje i planovi Očevih fragmenata nisu reflektibilni. Razotkrivači mogu odražavati i odražavaju prisutnost Ispravljača (koje Cenzori smatraju božanskim), ali oni ne mogu odgonetnuti sadržaj umnosti Tajanstvenih Monitora.

6. TERCIJARNI SEKONAFIMI

28:6.1 Na isti način kao i njihovi bližnji, ovi anđeli su stvoreni serijski i u sedam reflektirajućih redova, ali ovi redovi ne primaju pojedinačne dužnosti u ulozi supersvemirskih administratora. Svi tercijarni sekonafimi se zajednički pripajaju Potrojstvljenim Sinovima Postignuća, a ovi uspinjući sinovi ih koriste alternativno; to jest, Moćni Glasnici mogu koristiti i koriste bilo kojeg pripadnika tercijarnih redova, kako to čine i njihovi suradnici, Oni Visoke Vlasti i Oni Bez Imena i Broja. Ovih sedam vrsta tercijarnih sekonafima su:

28:6.2 1. Značaji Porijekla. Uzlazni Potrojstveljni Sinovi iz supersvemirske vlade snose odgovornost za sva pitanja koja se tičupodrijetla bilo kojeg pojedinca, rase ili svijeta; i značaj podrijetla je važno pitanje u svim našim planovima koji su vezani za kozmički napredak živih bića svemira. Svi odnosi i primjena etike izrastaju iz temeljne činjenice o podrijetlu. Podrijetlo je osnova relacijske reakcije Bogova. Združeni Činitelj uvijek "pristupa čovjeku u kontekstu njegovog rođenja."

28:6.3 Kad se radi o bićima višeg podrijetla, podrijetlo je jednostavno činjenica koja se treba utvrditi; ali kad je riječ o uzlaznim bićima, uključujući i niže redove anđela, priroda i okolnosti nastanka nisu uvijek tako jasni, premda su ova pitanja od vitalne važnosti na gotovo svakom koraku pri vođenju kozmičkih poslova — tako da vidimo vrijednost informacija koje niz reflektiraj ućih redova sekonafima bez odgode može iznijeti na vidjelo glede geneze bilo kojeg bića u centralnom svemiru ili na cijelom području supersvemira.

28:6.4 Značaji Porijekla su živući i uvijek dostupni arhivi u kojima se vodi genealogija velikog mnoštva bića — ljudi, anđela i drugih — koji nastanjuju sedam supersvemira. Oni su uvijek spremni dati svojim nadređenima ažuriranu, prepunu i pouzdanu procjenu izvornih čimbenika i stvarnog aktuelnog statusa bilo kojeg pojedinca na bilo kojem svijetu supersvemira; i njihov proračun činjenica koje im stoje na raspolaganju je uvijek nepogrešivo ažuriran i korektan.

28:6.5 2. Sjećanja Milosti. To su stvarni, puni i preobilni dnevni zapisi o milosti koju pojedini ljudi i rase primaju od brižnih djela i posrednika Beskonačnog Duha u misiji prilagođenja pravde ispravnosti statusu pojedinih domena, kako su isti predočeni u portretiranju Značaja Porijekla. Sjećanja Milosti otkrivaju moralni dug djece milosti — njihove duhovne obveze — koje se računaju nasuprot njihove imovine koja je dar Božjih Sinova. U otkrivanju Očeve predpostojeće milosti, Božji Sinovi uspostavljaju neophodan kredit kako bi osigurali opstanak svih bića. A onda, u skladu s nalazima Značaja Porijekla, oni depozitiraju ovaj kredit milostiu cilju osiguranja opstanka svakog racionalnog bića, kredit raskošnih proporcija s dovoljno milosti kako bi se osigurao opstanak svake duše koja istinski želi božansko državljanstvo.

28:6.6 Sjećanja Milosti su živuća dnevna provjera bilance, ažurirani račun koji se vodi za svakog čovjeka o njegovom odnosu s natprirodnim silama. To su živući zapisi o djelovanju milosti koji služe kao svjedodžba pred sudovima Uverse pri donošenju odluka o pravu bilo kojeg pojedinca na beskrajni život, kad "Prijestolja bjehu postavljena i Stari Dani sjede. Rijeka prijenosa Uverse izvire ispred njih; tisuće tisuća služahu njima, mirijade stajahu pred njima. Sud sjede, knjige se otvoriše.”Knjige koje se otvaraju uoči ove bitne prigode su živuće evidencije tercijarnih sekonafima supersvemira. Oni pored toga imaju na raspolaganju formalne arhive kojima po potrebi mogu potvrditi svjedodžbe Sjećanja Milosti.

28:6.7 Sjećanja Milosti moraju pokazati da je kredit milosti koji bića primaju od Božjih Sinova potpuno i vjerno isplaćen u službi ljubavi strpljivih osoba Trećeg Izvora i Centra. Ali kad se milost iscrpi, kada "sjećanja" istih svjedoče o njenom iscrpljenju, onda mora prevagnuti pravda i na snagu stupiti dekret pravednosti. Milost se ne nameće onima koji je preziru; milost nije dar koji ustrajni pobunjenici vremena mogu gaziti pod nogama. No, unatoč tako preciznom i štedljivom podarenju milosti, vaše individualne kreditne kartice uvijek imaju daleko veću bilancu od vaše sposobnosti crpljenja ako imate iskrene namjere i pošteno srce.

28:6.8 Reflektori milosti, sa svojim tercijarnim suradnicima, sudjeluju u brojnim supersvemirskim službama, uključujući i naobrazbu uzlaznih stvorenja. Između ostalog, Značenja Porijekla obrazuju ova uzlazna bića u primjeni duha etike, nekon čega ih Sjećanja Milostiuče kako će biti istinski milostivi. Dok vještine duha ove službe milosti prevazilaze vašu sposobnost shvaćanja, već trebate znati da je milost kvaliteta rasta. Trebate spoznati da velika nagrada osobnog zadovoljstva slijedi onima koji su prije svega ispravni, zatim pošteni, a potom strpljivi.A onda, na tim temeljima, ako se odlučite i ako to budete imali u svom srcu, možete poduzeti sljedeći korak i ukazati istinsku milost; ali ne možete ukazati milost samu od sebe. Morate poduzeti navedene korake; inače nema prave milosti. Tu može biti riječ o pokroviteljstvu, susretljivosti ili ljubavi — čak i sažaljenju — ali ne milosti. Istinska milost jedino može biti prekrasni vrhunac koji prati ove inicijalne korake društvenog razumijevanja, uzajamnog uvažavanja, bratskog zajedništva, duhovne razmjene i božanske harmonije.

28:6.9 3. Značaji Vremena. Vrijeme je jedno univerzalno obdarenje svih stvorenja koja imaju slobodnu volju; to je "jedan talent" povjeren svim inteligentnim bićima. Svi imate vrijeme tijekom kojeg možete osigurati svoj opstanak; i smrtno ćete proćerdati ovo vrijeme samo ako ga zanemarite, ako ga ne upotrijebite kako bi osigurali opstanak svoje duše. Ako ga ne uspijete maksimalno iskoristiti, to nije fatalno; to samo usporava hodočasnike vremena na putu uspona. Ako postignete opstanak, možete nadoknaditi sve ostale gubitke.

28:6.10 Značaji Vremena su neprocjenjivi u raspodjeli povjerenstva. Vrijeme je bitan faktor u svemu s ove strane Havone i Raja. U konačnom sudskom postupku pred Starim Danima, vrijeme je dio svjedodžbe. Značaji Vremena uvijek pružaju dokaze da je svaki okrivljenik imao dovoljno vremena donijeti svoje odluke, ostvariti odabir.

28:6.11 U ovim vremenskim ocjenjivačima krije se tajna predznanja; oni prikazuju element vremena potreban za sprovedbu bilo kakvog poduzeća i jednako su pouzdani pokazatelji vremena kao što su frandalanksi i kronoldeksi drugih živih redova. Bogovi imaju moć predviđanja, stoga imaju predznanje; ali uzlazne vlasti vremenskihsvemira se moraju posavjetovati sa Značajima Vremena kako bi mogli predvidjeti događaje budućnosti.

28:6.12 Vi ćete prvo susresti ova bića na rezidencijalnim svjetovima i oni će vas uputiti u vještinu ispravne uporabe toga što zovete "vrijeme," kako pozitivne - pri radu - tako i negativne, pri odmaranju. Obje su važne.

28:6.13 4. Svetosti Povjerenja. Povjerenje je odlučujući ispit volje stvorenog bića. Pouzdanost je pravo mjerilo samokontrole, karaktera. Ovi sekonafimi ostvaruju dvostruku svrhu u gospodarstvu supersvemira: Oni upućuju sva stvorena bića na obvezu, dostojanstvo i svetost povjerenja. U isto vrijeme oni nepogrešivo reflektiraju upravnoj vladi preciznu vjerodostojnost bilo kojeg kandidata u pogledu pouzdanosti i povjerenja.

28:6.14 Dok na Urantiji groteskno pokušavate pročitati karakter i ocijeniti određene sposobnosti svojih bližnjih, mi na Uversi savršeno uspijevamo sprovesti ova nastojanja. Ovi sekonafi su sposobni izvagati pouzdanost na živim vagama nepogrešive procjene karaktera i kad vas jednom pogledaju, jedino se moramo osvrnuti na njih kako bi na njima pročitali vaša ograničenja u snošenju odgovornosti, izvršenju povjerenja i sprovedbi misija.

28:6.15 Oni mjere tegove vaše vjerodostojnosti nasuprot tegova eventualnog skretanja s puta ili izdaje.Vaši nadređeni imaju za plan da vas unaprijede ukazanjem povjerenja upravo do mjere razvoja vaše osobnosti i sposobnosti da graciozno nosite te dodatne odgovornosti, ali oni znaju da preopterećenje jedino vodi katastrofi i neminovnom razočaranju. Pogrešno je prerano staviti odgovornost na čovjeka ili anđela i kako bi se ta greška izbjegla, koristimo službu tih nepogrešivih procjenitelja istinske pouzdanosti pojedinaca vremena i prostora. Ovi sekonafimi uvijek prate One Visoke Vlasti i ovi rukovoditelji nikada ne daju zadaću dok prvo ne izvažu svoje kandidate nasekorafimskoj tegulji i “ne nađu da nisu prelagani."

28:6.16 5. Svetosti Službe. Služenje je privilegija koja neposredno slijedi za otkrićem pouzdanosti. Jedino što može stati na put između vas i prilike za uvećano služenje je vaša nepouzdanost, nedostatak vaše sposobnosti da cijenite svetost ukazanog povjerenja.

28:6.17 Služenje — svrhovito, a ne ropsko služenje — vodi najvišem zadovoljstvu i izražava najblaženije dostojanstvo. Služenje — uvećano služenje, prošireno služenje, teško služenje, avanturističko služenje i na koncu božansko i savršeno služenje — je cilj vremena i odredište prostora. No, vremenski period igranja uvijek se mora smjenjivati sa služiteljskim ciklusom napredovanja. I nakon službe vremena nastupa super- služba vječnosti. Tijekom vremenskog ciklusa igranja trebate održavati viziju rada vječnosti, isto kao što ćete se za službe u vječnosti prisjećati igara vremena.

28:6.18 Univerzalno gospodarstvo se temelji na proračunu prihoda i troškova; tijekom vječnog putovanja nikada nećete naići na monotoniju nedjelovanja ili stagnaciju ličnosti. Progres je moguć zahvaljujući inherentnom kretanju, napredak raste iz božanske sposobnosti za akciju, dok je uspjeh proizvod maštovite avanture. No, svojstvena toj sposobnosti za postignuće je odgovornost etike, nužnost prepoznavanja da su svijet i svemir ispunjeni s mnoštvom različitih vrsta bića. Sve ove veličanstvene kreacije, uključujući i vas, nisu napravljene samo za vas. Svemir nije egocentričan. Bogovi su odredili, "Blaženije je davati nego primati," i kako je rekao vaš Sin Gospodar, "Tko će biti najveći među vama, neka bude sluga svima."

28:6.19 Stvarna priroda bilo kojeg služenja, bilo da ga provodi čovjek ili anđeo, potpuno se objavljuje u licima tih sekorafimskih pokazatelja služenja, Svetinja Službe. Tu se jasno pokazuje cjelovita analizu istine iskrivenih motiva. Ovi anđeli su doista čitataju um, pretražuju srca i obznanjuju duše svemirima. Smrtnici mogu riječima prikriti svoje misli, ali ovi visoki sekonafimi obznanjuju duboke motive ljudskog srca i anđeoskog uma.

28:6.20 6. i 7. Tajne Veličine i Duše Dobrote. Nakon što uzlazni hodočasnici postanu svjesni uloge vremena, pripravlja se put za realizaciju svetosti povjerenja i cijenjenje blaženosti službe. Premda je tu riječ o moralnim elementima veličine, bitno je obratiti pažnju i na njezine tajne. Pri primjeni duhovnih ispita veličine ne smijete zanemariti moralni element, ali kvaliteta nesebičnosti u radu koji ne služi samom čovjeku nego se obavlja za dobrobit njegovih bližnjih na zemlji, a naročito onih vrijednih bića koja su suočena sa neimaštinom i nevoljom, je prava mjera planetarne veličine. A manifestacija veličine na svijetu poput Urantije počiva u ispoljenju samokontrole. Veliki čovjek nije "osvojitelj grada" ili "rušitelj nacije," nego onaj "tko čuva svoj jezik."

28:6.21 Veličina je sinonim za božanstvenost. Bog je iznimno velik i dobar. Veličina i dobrota se jednostavno ne mogu razdvojiti. One su zauvijek sjedinjene u Bogu. Ta je istina doslovno i upadljivo ilustrirana u reflektirajućoj međuovisnosti Tajni Veličine i Duša Dobrote, jer niti jedni ne mogu funkcionirati bez drugih. Pri kontemplaciji drugih osobina božanstva, supersvemirski sekonafimi mogu djelovati i djeluju samostalno, ali reflektirajuće procjene veličine i dobrote djeluju nerazdvojivo. Dakle na svakom svijetu, u svakom svemiru, ti reflektori veličine i dobrote rade zajedno, uvijek pokazujući dvostruku i uzajamnu ovisnost u procjeni svakog bića na koje usmjere pažnju. Veličina se ne može procijeniti bez procjene sadržaja dobrote, a dobrota se ne može prikazati bez ispoljenja urođene i božanske veličine.

28:6.22 Procjena veličine varira od svijeta do svijeta.Biti velik znači biti nalik Bogu. A budući da kvaliteta veličine u cijelosti određuje sadržaj dobrote, slijedi da čak i u svom sadašnjem ljudskom stanju, ako uz pomoć milosti postanete dobri, na taj način postajete veliki. Što čvršće usmjerite pogled i što se upornije budete držali pojmova božanske dobrote, to ćete više rasti u veličini, u pravom sjaju istinskog karaktera koji ima moć preživljavanja.

7. SLUŽBA SEKONAFIMA

28:7.1 Dok sekonafimi vuku podrijetlo i sjedište na glavnim centrima supersvemirima, sa svojim bližnjim suradnicima oni pokrivaju domene koji se prostiru od obala Raja do evolucijskih svjetova prostora. Oni služe kao cjenjeni asistenti članovima savjetodavnih vijeća supervlada, te su od velike pomoći na ugostiteljskim kolonijama Uverse gdje služe studentima zvijezda, milenijskim turistima, nebeskim promatračima i nizu drugih, uključujući i uzlazna bića koja očekuju prijevoz na Havonu. Stari Dani uživaju postaviti određene primarne redove sekonafima kao pomoćnike uzlaznih stvorenja koja prebivaju na četiristo devedeset studijskih svjetova u okolini Uverse, gdje pored ostalih i mnogi sekundarni i tercijarni redovi služe kao učitelji. Ovi sateliti Uverse su završne škole u svemirima vremena koje predstavljaju pripremni tečaj za sedmokružno sveučilište Havone.

28:7.2 Od tri reda sekonafima, tercijarna skupina priključena uzlaznim vlastima najopsežnije služi uspinjućim bićima vremena. Vi ćete ih nekom prigodom susresti ubrzo nakon vašeg odlaska s Urantije, iako nećete slobodno koristiti njihove usluge dok ne dođete na smještajne svjetove Orvontona. Vi ćete uživati u njihovom društvu kada postanete u potpunosti upoznati s njima tijekom svog boravka na školskim svjetovima Uverse.

28:7.3 Ti tercijarni sekonafimi djeluju kao ušteditelji vremena, presjecatelji prostora, detektori grešaka, vjerni učitelji i svevremenski putokazi — živuće potvrde božanske sigurnosti — u milosti postavljeni na raskrižja vremena kao putokazi koji usmjeravaju tjeskobne hodočasnike u velikoj zbunjenosti i duhovnoj nedoumici. Već dugo prije nego dođete pred portale savršenstva, imat ćete pristup instrumentima božanstvenosti i stupiti u kontakt s vještinama Božanstva. Od prvog časa kad dođete na prebivališne svjetove dok ne zatvorite oči u Havoni u dubokom snu spremni za tranzit za Raj, sve više ćete imati priliku iskoristiti hitnu pomoć tih čudesnih bića koja tako potpuno i slobodno reflektiraju pouzdano znanje i nedvojbenu mudrost tih sigurnih i pouzdanih hodočasnika koji su vam prethodili na dugom putovanju prema portalima savršenstva.

28:7.4 Nama je uskraćena puna privilegija korištenja tih reflektirajućih anđela na Urantiji. Oni su česti posjetitelji vašeg svijeta, gdje dolaze u pratnji osoba kojima su pripojeni na dužnostima, ali tu ne mogu slobodno djelovati. Ova sfera je još uvijek pod djelomičnom duhovnom karantenom i neki krugovi koji su bitni za sprovedbu njihovih djelatnosti tu nisu funkcionalni. Kada vaš svijet ponovo bude uključen u ove reflektirajuće krugove, većina poslova međuplanetarne i interkozmičke komunikacije će biti uveliko pojednostavljena i ubrzana. Nebeski radnici na Urantiji nailaze na mnoge poteškoće zbog ove funkcionalne zapreke u djelovanju njihovih reflektirajućih suradnika. Ali mi se svejedno radosno bavimo svojim poslovima sa raspoloživim instrumentima, bez obzira na to što nas ova lokacija lišava mnogih usluga tih čudesnih bića, živih ogledala prostora i vremenskih projektora prisutnosti.

28:7.5 [Predstavljeno pod pokroviteljstvom Moćnog Glasnika Uverse.]

Back to Top