Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 27 : SLUŽBA PRVOTNIH SUPERNAFIMA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 27 : SLUŽBA PRVOTNIH SUPERNAFIMAPOGLAVLJE 27 : SLUŽBA PRVOTNIH SUPERNAFIMA

27:0.1 PRVOTNI supemafimi su veličanstveni služitelji Božanstava vječnog Rajskog Otoka. Nije poznato da su ova bića ikad skrenula s puteva ispravnosti i svjetla. Oni se uvijek svi jave pri prozivci; kroz cijelu vječnost nije izgubljeno ni jedno od ovih veličanstvenih bića. Dok su ovi visoki supernafimi savršena bića, bića obilježena najvišim savršenstvom, oni nisu bilo apsonitni ili apsolutni.Kako imaju savršenu bit, ova djeca Beskonačnog Duha djeluju dobrovoljno i naizmjenice na svim fazama svojih mnogostrukih dužnosti. Oni obično ne djeluju bitnije izvan Raja, premda sudjeluju u različitim tisućugodišnjim skupovima i periodičnim sastancima širom centralnog svemira. Oni pored toga djeluju kao specijalni glasnici Božanstava, te u velikom broju uzlaze na poziciju Tehničkih Savjetnika.

27:0.2 Prvotni supernafim pored toga zapovijeda serafimskim mnoštvom na svjetovima koji su izolirani pobunom. U slučaju podarenja Rajskog Sina takvom svijetu, po upotpunjenju njegove misije i uzašašću do Oca Svih, te nakon što se po Očevu odobrenju vrati kao akreditirani izručitelj ovog izoliranog svijeta, starješine ovog poduzeća uvijek postavljaju prvotnog supernafima za upravitelja nad služiteljskim duhovima ovog novopovraćenog svijeta. Supernafimi koji služe na ovoj specijalnoj misiji povremeno rotiraju na svojim položajima. Na Urantiji trenutno služi drugi po redu "poglavar serafima" od darivanja Krista Mihaela.

27:0.3 Prvotni supernafimi su od vječnosti služili na Otoku Svjetla i na različitim upraviteljskim misijama na svjetovima prostora, dok su svoju sadašnju klasifikaciju primili jedino po dolasku hodočasnika vremena s Havone na Raj. Ovi visoki anđeli danas služe uglavnom u slijedećih sedam redova službe, kao:

27:0.4 1. Voditelj i obožavanj a.

27:0.5 2. Učitelji filozofije.

27:0.6 3. Čuvari znanja.

27:0.7 4. Upravitelj i ponašanj a.

27:0.8 5. Tumači etike.

27:0.9 6. Starješine poduzeća.

27:0.10 7. Poticatelji Odmora.

27:0.11 Uzlazni hodočasnici ne dolaze pod neposrednu upravu ovih supernafima sve do konačnog postignuća prebivališnog statusa na Raju, nakon čega započinju program obuke pod upravom ovih anđela, od zadnjeg do prvog. Ljudska bića tako započinju svoj Rajski put pod nadzorom poticatelja odmora, dok nakon niza prijelaznih faza završavaju ovaj obrazovni program s voditeljima obožavanja. I po završetku ovog programa, spremni ste krenuti b e skonačnim pute m finalističkog statusa.

1. POTICATELJI ODMORA

27:1.1 Poticatelji odmora djeluju kao Rajski inspektori koji odlaze s centralog Otoka u unutarnji krug Havone kako bi surađivali s dopuniteljima odmora, svojim kolegama iz drugotnog reda supernafima. Odmor--božanski odmor--predstavlja osnovu udobnosti na Raju; i ovi poticatelji odmora djeluju kao posljednji u nizu instruktora koji pripremaju hodočasnike vremena za boravak u vječnosti. Njihovo djelovanje započinje na posljednjem krugu centralnog svemira i nastavlja se nakon što se hodočasnici probude iz prijelaznog sna koji prevodi uspješna prostorna bića u domene vječnosti.

27:1.2 Odmor ima sedmostruku prirodu: To može biti odmor počinka i igre nižih bića, odmor otkrića viših bića ili odmor obožavanja koji obilježava ličnosti duha. Pored toga postoji normalni odmor koji služi prikupljanju energije, osvježenju bića fizičkom ili duhovnom energijom. Tu je zatim prijelazni san, nesvjesni počinak pri userafimljenju, pri prijelazu sa svijeta na svijet. Duboki san metamorfoze ne nalikuje ni jednoj drugoj vrsti odmora i predstavlja odmor pri prijelazu iz jednog stadija postojanja u drugi, iz jednog života u drugi, iz jednog stadija egzistencije u drugi; ovaj san uvijek prati prijelaz kroz stadije kozmičkog statusa, za razliku od evolucije kroz više stadija jednog te istog statusa.

27:1.3 Ali posljednji metamorfički san predstavlja nešto više od ovih ranijih oblika prijelaznog počinka koji obilježavaju niz statusnih postignuća uzlaznog puta; ovom prilikom, stvorena bića vremena i prostora prelaze unutarnje centralne granice vremenskih i prostornih domena kako bi postigla prebivališni status u bezvremenim i bezsprostornim domenama Raja. Poticatelji i dopunitelji odmora igraju jednako bitnu ulogu pri ovoj prijelaznoj metamorfozi, upravo kao što serafimi i njihovi suradnici igraju bitnu ulogu u procesu opstanka smrtnih bića.

27:1.4 Dok ljudska bića odlaze na počinak na posljednjem krugu Havone, na Raju se bude u vječni život. I dok ovdje prolazite procesom duhovne repersonifikacije, odmah možete prepoznati poticatelja odmora koji vas čeka na vječnim obalama kao isti onaj prvotni supernafim koji je zaslužan za vaš konačni počinak na unutarnjem krugu Havone; i doći će vam u sjećanje taj posljednji veliki korak vjere dok se ovom prilikom ponovo budete spremali prepustiti identitet svoga bića u ruke Oca Svih.

27:1.5 Već ste imali priliku osjetiti prijatnost posljednjeg počinka; doživjeli ste posljednji prijelazni san; sad se budite u beskonačni život na obalama vječnog prebivališta. "I neće više biti počinka. Pred vama je prisutnost Boga i njegovih Sinova i vječno ste njegove sluge; vidjeli ste njegovo lice i njegovo ime je postalo vaš duh. Neće više biti noći; i neće trebati ni svjetla od sunca, jer im Veliki Izvor i Centar daje svjetlost; oni imaju život vječni. I Bog će otrti svaku suzu s njihovih očiju; smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, niti će biti boli, jer stari svijet prođe."

2. STARJEŠINE PODUZEĆA

27:2.1 Poglavar supernafima, "izvorni uzorak anđela," s vremena na vrijeme postavlja ovu grupu na upravno organizacijski položaj nad sva tri serafska reda-- prvotnim, drugotnim i tercijarnim. Supernafimi predstavljaju posve samoupravno i samoorganizacijsko tijelo zuzev kad je riječ o djelima ovog zajedničkog poglavara, prvog Rajskog anđela koji zauvijek upravlja svim ovim ličnostima duha.

27:2.2 Anđeli poduzeća djeluju u bliskoj vezi s proslavljenim smrtnim žiteljima Raja prije njihovog primitka u Zbor Finalnosti. Obrazovanje i obuka nisu jedine aktivnosti novopristiglih žitelja Raja; služba igra jednako bitnu ulogu u prijefinalističkom obrazovnom programu Raja. I primijetio sam da kad god uspinjući smrtnici nađu trenutak odmora, oni jasno nastoje uspostaviti prijateljski odnos s pripadnicima rezervnog zbora superafskih starješina poduzeća.

27:2.3 Nakon što smrtna uzlazna bića dostignu Raj, njihovi društveni odnosi podrazumijevaju mnogo više od kontakta s mnoštvom uzvišenih i božanskih bića i proslavljenih bližnjih smrtnika koje su već imali prilike upoznati. Pored toga morate uspostaviti odnos s više od tri tisuće različitih redova Rajskih državljana, različitih grupa Transcendetalista i brojnih drugih vrsta trajnih i privremenih Rajskih žitelja koji nisu obznanjeni na Urantiji. Po uspostavi značajnog kontakta s ovim moćnim Rajskim intelektima, ljudi nalaze spokoj u kontaktu sa serafskim oblicima uma; ova ih bića podsjećaju na period druženja sa serafima s kojima su proveli tako dugo vremena i s kojima su imali tako prijatan odnos.

3. TUMAČI ETIKE

27:3.1 Što se više budete uspinjali ljestvicom života, to ćete više obraćati pažnju na pitanje kozmičke etike. Čovjek djeluje etički kad priznaje i prepoznaje prava koja obilježavaju egzistenciju svih drugih osoba. Ali duhovna etika daleko nadilazi smrtnički pa čak i morontijalni koncept osobnih i grupnih odnosa.

27:3.2 Na svom dugom uzlaznom putu prema Rajskoj slavi, hodočasnici vremena imaju prilike podrobno proučiti i adekvatno savladati etičke lekcije. Kako ovo uzlazno putovanje k čovjekovoj nutrini uistinu započinje na rodnim svjetovima vremena, uzlazna bića nastavljaju pripajati nove grupe poznanika svom rastućem krugu kozmičkih suradnika. Dok svaka nova grupa kolega dodaje novu razinu priznate i primijenjene etike, u času postignuća Raja smrtnicima je istinski potreban prijateljski i srdačan savjet vezano uz tumačenje etičkih odnosa. Dok im ne trebaju časovi iz etike, potrebno im je tumačenje prethodno i detaljno savladanih lekcija koje će ih dovesti licem u lice s izvanrednom zadaćom upoznavanja novih iskustava.

27:3.3 Služba tumača etike ima neprocjenjivu vrijednost ovim novopristiglim žiteljima Raja, pomažući im da se prilagode brojnim grupama veličanstvenih bića za vrijeme ovog bitnog razdoblja od postignuća prebivališnog statusa do službenog ulaska u Zbor Smrtničkih Finalista. Uzlazni hodočasnici su već imali prilike upoznati mnoge vrste Rajskih Državljana na sedam krugova Havone. Proslavljeni smrtnici su pored toga imali prilike uživati u bliskom kontaktu s bićima potrojstvljenih sinova koji pripadaju združenom zboru unutarnjeg kruga Havone gdje primaju najveći dio naobrazbe. I uzlazni hodočasnici su na drugim krugovima imali prilike upoznati mnoge neobznanjene žitelje Rajsko - Havonskog sustava koji prolaze procesom grupne obuke u pripremi za neobznanjene zadaće budućnosti.

27:3.4 Svi ovi nebeski odnosi imaju nedvojbeno uzajamnu prirodu. Ne samo što vi kao uzlazni smrtnici izvlačite korist iz ovog niza kozmičkih odnosa i mnogobrojnih vrsta sve božanstvenijih suradnika, već svakom od ovih božanstvenih bića imate prilike uputiti jedan dio svoje ličnosti i iskustva koji zauvijek mijenjaju i unaprjeđuju svakog od njih zahvaljujući ovom kontaktu s uspinjućim smrtnicima s evolutivnih svjetova vremena i prostora.

4. UPRAVITELJI PONAŠANJA

27:4.1 Nakon što potpuno ovladaju pitanjem etike Rajskih odnosa--ne besmislenih formalnosti i diktata vještačkih kasti, već unutarnjih osobina--uzlazni smrtnici izvlače veliku korist iz savjetovanja sa superafskim upraviteljima ponašanja koji pripremaju ove nove pripadnike Rajskog društva za ovladavanje postupcima savršenog ponašanja viših bića koja žive na centralnom Otoku Svjetla i Života.

27:4.2 Sklad je osnovni ton centralnog svemira i cijelim Rajem vlada sveprimijetan red i sklad.Ispravno držanje je bit napretka uz pomoć znanja i putem filozofije, do duhovnih visina spontanog obožavanja. Božanska vještina obilježava proces prilaza k Božanstvenosti; i hodočasnici mogu ovladati ovom vještinom jedino po dolasku na Raj. Dok su već imali prilike primiti duh ove vještine na krugovima Havone, hodočasnici mogu primiti završne detalje ove obuke jedino nakon istinskog postignuća Otoka Svjetla.

27:4.3 Svaki oblik ponašanja na Raju je posve spontan, u svakom pogledu prirodan i slobodan. Ali i pored toga postoji način ophođenja koji je posve prikladan i savršen za vječni Otok i upravitelji ponašanja uvijek stoje pored "došljaka unutar vrata" kako bi im pomogli da se osjećaju prijatno i ugodno, istovremeno učeći ove hodočasnike da izbjegnu inače neminovnu zbrku i nesigurnost. Ovo je jedini način da se izbjegne beskrajna zbrka; i zbrka se nikad ne javlja na Raju.

27:4.4 Ovi upravitelji ponašanja istinski služe kao proslavljeni učitelji i vodiči. Oni prvenstveno nastoje pripremiti pridošle smrtne žitelje gotovo beskrajnom nizu novih situacija i nepoznatih običaja. Unatoč cijeloj dugoj pripremi i dugom procesu putovanja, Raj je još uvijek neizrecivo čudno i nevjerojatno iznenađujuće mjesto svim osobama koje tu konačno uspiju ostvariti prebivališni status.

5. ČUVARI ZNANJA

27:5.1 Superafski čuvari znanja su viša "pisma preporuke" i svi Rajski žitelji imaju priliku upoznati i pročitati ova bića. Oni su božanski zapisi istine, živuće knjige stvarnog znanja. Već ste čuli o zapisima iz "knjige života." Čuvari znanja su upravo takve živuće knjige, zapisi savršenstva zabilježeni na vječnim pločama božanskog života i vrhovne sigurnosti. Oni su uistinu živuće, automatske biblioteke. Kozmičke činjenice predstavljaju unutarnju osobinu ovih prvotnih supernafima, nešto što je istinski u njima zabilježeno; i njihove unutarnje osobine jednako ne dopuštaju prodor neistine u umove ovih savršenih i preobilnih skladišta istine vječnosti i inteligencije vremena.

27:5.2 Dok ovi čuvari povremeno drže neslužbena predavanja žiteljima vječnog Otoka, oni prvenstveno služe kao izvori informacije i verifikacije. I svaka osoba koja dođe na Raj slobodno može iskoristiti ovo živuće spremište zanimljivih činjenica i istina. Na sjevernom kraju Otoka, bića mogu upotrijebiti živuće pronalazače znanja koji pozivaju na dužnost upravitelja grupe koja posjeduje željenu informaciju, nakon čega se javljaju veličanstvena bića koja predstavljaju upravo ono što je biće željelo doznati. Nećete više morati tragati za prosvjetljenjem na stranicama knjiga; ovo je susret licem u lice s živućom inteligencijom. Na ovaj način možete primiti najviše znanje od samih živućih bića kojima je ova istina povjerena na čuvanje.

27:5.3 Nakon što pronađete supernafima koji je upravo ono što pokušavate verificirati, imat ćete na raspolaganju sve poznate činjenice svih kozmosa, kako ovi čuvari znanja djeluju u ulozi posljednjih čuvara završnih i živućih sažetaka ogromne mreže anđeoskih registratora, od serafima i sekonafima lokalnog svemira i supersvemira, do glavnih registratora tercijarnih supernafimaHavone. I ovaj se proces živućeg prikupljanja znanja uveliko razlikuje od formalnihzabilj e ški Raja koje predstavljaju najviši sažetak kozmičke povijesti.

27:5.4 Dok mudrost istine vuče porijeklo iz božanstvenosti centralnog svemira, znanje (iskustveno znanje) najvećim dijelom vuče porijeklo iz domena vremena i prostora--i upravo zbog toga je potrebno održavati brojne dalekosežne nadkozmičke organizacije serafimskih i supernafimskih registratora koj i djeluju pod nadzorom Nebeskih Registratora.

27:5.5 Ovi prvotni supernafimi koji u sebi imaju svo kozmičko znanje, snose odgovornost za organizaciju i klasifikaciju ovog znanja. Preuzimajući ulogu živućih stručnih knjižnica kozmosa nad kozmosima, podijelili su znanje u sedam velikih grupa, od kojih svaka ima milijun podgrupa. Proces kojim žitelji Raja mogu dobiti pristup ovoj ogromnoj masi znanja umnogome počiva na dobrovoljnim i mudrim naporima ovih čuvara znanja. Ovi čuvari su pored toga uzvišeni učitelji centralnog svemira koji badava daju svoja živuća blaga svim bićima svih krugova Havone, dok i sami sudovi Starih Dana opsežno premda indirektno koriste usluge ovih čuvara znanja. Ali ova živuća knjižnica koja stoji na raspolaganju cijelom centralnom svemiru i nadsvemiru, nije dostupna bićima lokalnih svemira. Bića lokalnih svemira mogu steći prostup ovoj riznici Rajskog znanja jedino indirektnim i reflektivnim metodama.

6. UČITELJI FILOZOFIJE

27:6.1 Slijedeća velika radost obožavanja počiva u uzbudljivom doživljaju filozofije. Za cijelog uzlaznog puta, vaša pozicija nikad neće biti tako uzvišena da se nećete morati osloniti na filozofiju u cilju riješenja tisuće nebrojenih misterija.

27:6.2 Učitelji filozofije s velikom radošću upravljaju kako domaće tako i uzlazne umove pridošlica, u smjeru uzbudljivog riješenjaovih kozmičkih problema. Ovi superafski učitelji filozofije djeluju kao "nebeski mudraci," bića mudrosti koja koriste istinu znanja i činjenice iskustva pri naporima na savladanju nepoznatog. Znanje s njima dostiže istinu, dok iskustvo uzlazi do mudrosti.Uzlazne ličnosti prostora na Raju imaju priliku doživjeti uzvišenost bića: Oni posjeduju znanje, poznaju istinu i mogu filozofirati--misliti istinu; oni štoviše mogu uložiti nastojanje da obujme koncepte Ultimnog i da spoznaju vještine Apsoluta.

27:6.3 Na južnom kraju ogromne Rajske domene, učitelji filozofije održavaju opsežna predavanja na temu sedamdeset funkcionalnih podjela mudrosti. Oni tu raspravljaju planove i ciljeve Beskonačnosti i nastoje postići koordinaciju iskustava i usklađenje znanja svih bića koja imaju pristupa njihovoj mudrosti. Unatoč tome što imaju visoko specijalizirane stavove prema različitim kozmičkim problemima, učitelji filozofije svejedno uvijek donose jednoglasne zaključke.

27:6.4 Ovi Rajski filozofi koriste u svojim predavanjima sve moguće metode instrukcije, uključujući i naprednije grafičke vještine Havone kao i određene Rajske metode komuniciranja informacije. Sve ove napredne vještine upućivanja znanja i komuniciranja ideja doslovce nadilaze spoznajne sposobnosti čak i najrazvijenijeg ljudskog uma. Na Raju, jedan sat instrukcije pruža jednake rezultate kao deset tisuća godina verbalnih memorativnih metoda koje koristite na Urantiji. Vi ne samo što niste u stanju razviti takve metode komunikacije, već u smrtničkom iskustvu ne postoji ništa što be se moglo usporediti ili izjednačiti s ovim procesom.

27:6.5 Učitelji filozofije jako uživaju kad god im se ukaže prilika da ponude svoja tumačenja kozmosa nad kozmosima bićima koja uzlaze iz svjetova prostora. I dok filozofija nikad ne može postići sigurnost zaključaka koja obilježava činjenice znanja ili istine iskustva, nakon što čujete rasprave ovih prvotnih supernafima o neriješenim problemima vječnosti i aktivnostima Apsoluta, svejedno ćete doživjeti pouzdano i trajno zadovoljstvo u pogledu svih ovih nerazjašnjenih pitanja.

27:6.6 Ove intelektualne aktivnosti žitelja Raja nisu dostupne emitiranjem; bića mogu primiti filozofiju savršenstva jedino iz prve ruke. Ova učenja prodiru na okolne svjetove jedino zahvaljujući osobnom iskustvu onih koji su imali prilike proći ovim procesom i koji zatim nose ove mudrosti u svemire prostora.

7. VODITELJI OBOŽAVANJA

27:7.1 Obožavanje je najviša privilegija i prva dužnost svih stvorenih inteligencija. Obožavanje je svjestan i radostan čin prepoznavanja i priznavanja istine i činjenice bliskog i osobnog odnosa između Stvoritelja i njihovih stvorenja. Kvaliteta obožavanja ovisi o dubini spoznaje stvorenog bića; i kako bića sve više upoznaju beskonačni karakter Bogova, čin obožavanja postaje sve obuhvatniji, sve dok s vremenom ne postigne slavu najviše iskustvene radosti i najveličanstvenijeg užitka koji je dostupan stvorenim bićima.

27:7.2 Dok na Rajskom Otoku postoje lokacije koje su rezervirane isključivo za obožavanje, cijeli Raj predstavlja jedan veliki sveti hram božanske službe. Obožavanje je prva i osnovna strast svih bića koja se uspinju blaženim obalama Raja--ono je spontana provala čuvstva svih koji su dovoljno spoznali Boga kako bi postigli njegovu prisutnost. Krug za krugom, tijekom cijelog unutarnjeg putovanja Havonom, obožavanje predstavlja sve veću strast, dok je na Raju potrebno upraviti i inače kontrolirati njegov izražaj.

27:7.3 Specijalni zbor prvotnih supernafima upravlja periodičnim, spontanim, grupnim i drugim specijalnim oblicima provale najvišeg poštovanja i duhove zahvalnosti koju bića mogu osjetiti na Raju. Pod upravom ovih upravitelja obožavanja, takva zakletva na vjernost dostiže najviši cilj zadovoljstva stvorenih bića kao i vrhunce savršenstva blaženog samoizražaja i osobnog užitka. Svi prvotni supernafimi žele djelovati u poziciji upravitelja obožavanja; i sva bi uspinjuća bića htjela vječno uživati u neprekidnom procesu obožavanja kad starješine poduzeća ne bi povremeno rastjerale ovakve skupove. Ali ni jedno uspinjuće biće ne mora prihvatiti zadaće vječne službe sve dok prvo ne postigne puno zadovoljstvo obožavanja.

27:7.4 Upravitelji obožavanja trebaju poučiti uzlazna stvorenja metodama obožavanja koje vode k postignuću ovog samoizražajnog zadovoljstva, istovremeno omogućujući punu odanost bitnim aktivnostima Rajskog režima. Bez unaprijeđenja vještine obožavanja, prosječnim smrtnim bićima koja dostignu Raj treba više stotina godina kako bi postigla puni i zadovoljavajući izražaj svojih emocija inteligentnog poštovanja i uzlazne zahvalnosti. Upravitelji obožavanja otvaraju nove i prethodno nepoznate puteve izražaja zahvaljujući kojima ova izvanredna djeca iz maternice prostora i teškoća vremena mogu postići puno zadovoljstvo obožavanja u mnogo kraćem roku.

27:7.5 Sva umijeća svih bića iz cijelog svemira koja mogu osnažiti i uzvisiti moći samoizražaja i odašiljanja zahvalnosti, odano i svesrdno rade na procesu obožavanja Rajskih Božanstava. Obožavanje je najveća radost Rajske egzistencije; ono je prijatna igra Rajskih bića. Isto što igra znači vašim izmorenim umovima na zemlji, obožavanje treba pružiti vašim usavršenim dušama na Raju. Dok smrtna bića jednostavno nisu u stanju shvatiti metode Rajskog obožavanja, ona mogu spoznati duh ovog procesa čak i za života na Urantiji, jer u vama čak i danas žive duhovi Bogova koji lebde nad vama i koji u vama bude i stinski poriv k obožavanju.

27:7.6 Dok na Raju postoji vrijeme i mjesto koje je posvećeno jedino obožavanju, ove restrikcije ne mogu udovoljiti zahtjevima rastuće rijeke duhovnih emocija sve većeg broja inteligencija i sve šire spoznaje božanstvenosti veličanstvenih bića koja su iskustveno uzašla do vječnog Otoka. Sve od vremena Grandfande, supernafimi nisu bili u stanju cjelovito udovoljiti potrebama duhovnog obožavanja na Raju. Ovdje uvijek postoji određeni višak obožavatelj skog osjećaja koji se može vidjeti iz procesa pripreme za obožavanje. I ovo je slučaj zato što ličnosti unutarnjeg savršenstva ne mogu postići puno razumijevanje neshvatljivih reakcija i duhovnih emocija onih bića koja postižu Rajsku slavu sporim i teških procesom uspona od nizina duhovne tame nižih svjetova vremena i prostora, do visoke Rajske slave. Kada takvi anđeli i smrtnici prostora postignu prisutnost Rajskih Moći, nastupa takav izražaj nakupljenih emocija iz više stoljeća, prizor koji je tako neshvatljiv Rajskim anđelima i koji izaziva najveću radost božanskog zadovoljstva u Rajskim Božanstvima.

27:7.7 Cijeli Raj je povremeno preplavljen ovom sveprožimajućom strujom duhovnog i obožavateljskog izražaja. Upravitelji obožavanja vrlo često nisu u stanju kontrolirati takve pojave sve dok se iz samog prebivališta Božanstva ne pojavi trostruka fluktuacija svjetlosti koja svjedoči da je srce Bogova cjelovito i potpuno zadovoljeno iskrenim obožavanjem Rajskih žitelja, savršenih državljana slave i uspinjućih stvorenja vremena. Kakva pobjedonosna vještina! Kakvo ostvarenje vječnog plana i namisli Bogova, ideje da inteligentna ljubav stvorenog djeteta treba pružiti punu radost i zadovoljstvo beskonačnoj ljubavi Oca Stvoritelja!

27:7.8 Nakon postignuća vrhovnog zadovoljstva cjelovitosti obožavanja, konačno ste spremni pristupiti Zboru Finalnosti. Uzlazni put je gotovo završen i nastupa početak proslave sedme svečanosti. Prva svečanost je označila smrtnikovo prihvaćanje saveza s Misaonim Ispravljačem kojim je zapečaćena namjera opstanka; druga je označila početak i buđenje morontija života; treća je označila spoj s Misaonim Ispravljačem; četvrta je označila buđenje na Havoni; peta je proslavila pronalaženje Oca Svih; i šesta svečanost obilježava Rajsko buđenje iz posljednjeg prijevoznog počinka vremena. Sedma svečanost obilježava ulazak u smrtnički zbor finalista i početak vječne službe. Postignuće sedmog stadija finalističkog ostvarenja duha najvjerojatnije predstavlja događaj koji treba označiti proslavu prve svečanosti vječnosti.

27:7.9 I tako se završava pripovijed o Rajskim supernafima, najvišem redu služiteljskih duhova, bića koja vas kao zasebna kozmička vrsta prate od vašeg rodnog svijeta do konačnog oproštajnog pozdrava upravitelja obožavanja u času polaganja Trojstvene zakletve vječnosti i ulaska u sastav Smrtničkog Zbora Finalnosti.

27:7.10 Ovaj događaj obilježava početak beskrajne službe Rajskog Trojstva; i finalista ovom prilikom stoji licem u lice s izazovom Ultimnog Boga.

27:7.11 [Predstavio Usavršitelj Mudrosti s Uverse.]

Back to Top