Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 26 : SLUŽITELJSKI DUHOVI SREDIŠNJEGSVEMIRA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 26 : SLUŽITELJSKI DUHOVI SREDIŠNJEGSVEMIRAPOGLAVLJE 26 : SLUŽITELJSKI DUHOVI SREDIŠNJEGSVEMIRA

26:0.1 Supemafimi su služiteljski duhovi Raja i središnjeg svemira; oni su najviši red najniže skupine djece Beskonačnog Duha - anđela. Takvi služiteljski duhovi se susreću na Otoku Raju i na svjetovima vremena i prostora. Niti jedan veći dio organizirane i naseljene tvorevine nije bez njihove službe.

1. SLUŽITELJSKI DUHOVI

26:1.1 Anđeli su služiteljski duhovi koji su suradnici evolucijskih i uzlaznih stvorenja svih prostora; oni su također i radni kolege suradnici velikog mnoštva božanskih ličnosti svjetova. Anđeli svih redova su distinktne ličnosti koje su visoko individualizirane. Oni svi imaju veliku sposobnost da cijene službu direktora razonode. Zajedno s Glasničkim Mnoštvom Prostora, služiteljski duhovi uživaju u sezoni odmora i promjene; oni imaju vrlo društvenu prirodu i asocijativne kapacitete koji daleko nadilaze one od ljudskih bića.

26:1.2 Služiteljski duhovi velikog svemira su klasificirani na sljedeći način:

26:1.3 1. Supernafimi.

26:1.4 2. Seconafimi.

26:1.5 3. Tertiafimi.

26:1.6 4. Omniafimi.

26:1.7 5. Serafimi.

26:1.8 6. Kerubini i Sanobimi.

26:1.9 7. Srednja Bića.

26:1.10 Pojedini članovi anđeoskih redova nemaju sasvim stacionarni osobni status u svemiru. Anđeli određenih redova mogu privremeno postati Rajski Pratitelji; drugi mogu postati Nebeski Snimatelji; treći se uzdižu do redova Tehničkih Savjetnika. Neki od kerubina mogu težiti anđeoskom statusu i sudbini, a evolucijski serafimi mogu postići duhovne razine uzlaznih Božjih Sinova.

26:1.11 Sedam redova služiteljskih duhova, kao što je otkriveno, su grupirani u skladu s tim koliko je njihovo djelovanje važno uzlaznim stvorenjima, kao:

26:1.12 1. Služiteljski Duhovi Središnjeg Svemira. Tri reda supernafima služe u Rajsko-Havonskom sustavu. Beskonačni Duh stvara primarne ili Rajske supernafime. Glavni Duhovi i Duhovi Krugova stvaraju sekundarne i tercijarne redove koji služe u Havoni.

26:1.13 2. Služiteljski Duhovi Supersvemira - sekonafimi, tertiafimi i omniafimi. Sekonafimi, djeca Reflektirajućih Duhova, različito djeluju u sedam supersvemira. Tertiafimi, podrijetlom od Beskonačnog Duha, na kraju su posvećeni služenju veze između Sinova Stvoritelja i Starih Dana. Omniafime zajednički stvaraju Beskonačni Duh i Sedam Vrhovnih Rukovoditelja i oni isključivo služe posljednjim. Rasprava o ova tri reda predstavlja predmet sljedećeg poglavlja u ovoj seriji.

26:1.14 3. Služiteljski Duhovi Lokalnih Svemira uključuju serafime i njihove pomoćnike, kerubine. S ovim potomcima Majčinskog Duha Svemira uzlazni smrtnici imaju početni kontakt. Srednja Bića, koja vuku porijeklo s naseljenih svjetova, zapravo nisu redanđela, iako su često funkcionalno grupirani sa služiteljskim duhovima. Njihova priča, uključujući i serafime i kerubine, prikazana je u tim poglavljima koja se bave poslovima vašeg lokalnog svemira.

26:1.15 Svi redovi anđela su posvećeni različitim svemirskim službama, a oni vrše službu na jedan ili drugi način u korist viših redova nebeskih bića; a to su supernafimi, sekonafimi i serafimi koji su u velikom broju zaposleni u cilju pomoći uzlaznoj shemi progresivnog savršenstva za djecu vremena. Djelovanjem u središnjem svemiru, supersvemiru i lokalnim svemirima, oni čine neprekinuti lanac duhovnog služenja koje je osigurano od strane Beskonačnog Duha za pomoć i vodstvo svima koji nastoje postići Oca kroz Vječnog Sina.

26:1.16 Supernafimi su ograničeni u "duhu polariteta" u samo jednoj fazi djelovanja, onoj koja se tiče Oca Svih. Oni mogu raditi pojedinačno, osim ako izravno koriste krugove koji pripadaju isključivo Ocu. Kada primaju moć od Očeve izravne službe, supernafimi dobrovoljno moraju djelovati u parovima da bi mogli funkcionirati. Sekonafimi su također ograničeni i također moraju raditi u parovima kako bi se uskladili sa krugovima Vječnog Sina. Serafimi mogu raditi pojedinačno kao diskretne i lokalizirane ličnosti, ali oni su u mogućnosti da se usklade sa krugovima samo kao polarizirani vezani parovi. Kada se takva duhovna bića povežu u par, jedan govori komplementarno za drugog. Komplementalni odnosi mogu biti prolazni; oni nisu nužno trajne prirode.

26:1.17 Ova brilijantna bića svjetla izravno egzistiraju zahvaljujući neprekidnom unosu duhovne energije iz primarnih krugova svemira. Smrtnici Urantije moraju dobiti svjetlosnu energiju kroz vegetativnoutjelovljenje, dok anđeli primaju energiju iz mreže; anđeoski energetski krugovi "su hrana koju ne znate." Oni su također uključeni u krug cirkularnih učenja čudesnih Trojstvenih Sinova Učitelja; oni primaju znanje i apsorbiraju mudrost na način koji uveliko nalikuje vještini asimiliranja životnih energija.

2. MOĆNI SUPERNAFIMI

26:2.1 Supernafimi su vješti služitelji za sve vrste bića koja borave na Raju i u središnjem svemiru. Ovi visoki anđeli su stvoreni u tri glavne grupe: primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj.

26:2.2 Primarni supernafimi su isključivo potomci Združenog Stvoritelja. Oni dijele svoju službu podjednako između pojedinih skupina građana Raja i sve proširenijeg korpusa uzlaznih hodočasnika. Ovi anđeli vječnog Otoka su vrlo djelotvorni u unaprjeđivanju bitne obuke obje grupe Rajskih stanovnika. Oni pridonose mnogo toga što je korisno za međusobno razumijevanje tih dvaju jedinstvenih grupa svemirskih stvorenja - jedne koja je najviša vrsta božanskih i savršenih stvorenja i druge koja je evolucijom usavršena najniža vrsta bića u svemiru nad svemirima.

26:2.3 Rad primarnih supernafima je tako jedinstven i prepoznatljiv da će se posebno uzeti u obzir u narednoj pripovjesti.

26:2.4 Sekundarni supernafimi su direktori poslova uzlaznih bića na sedam krugova Havone. Oni se jednako bave služenjem u korist obrazovanja i osposobljavanja brojnih redova Rajskih Građana koji dugo borave na svjetovima krugova središnje tvorevine, ali ne možemo razgovarati o ovoj fazi njihove službe.

26:2.5 Postoji sedam tipova tih visokih anđela, a svaki je podrijetlom od jednog od Sedam Glavnih Duhova i u prirodi obilježen njegovom mustrom. Kolektivno, Sedam Glavnih Duhova stvaraju mnogo različitih skupina jedinstvenih bića i entiteta, te su pojedini članovi svakog reda usporedno jedinstveni u prirodi. Ali kad tih istih Sedam Duhova stvaraju individualno, to rezultira vrstama koje su uvijek sedmerostruke u prirodi; djeca svakog Glavnog Duha nose obilježja prirode svojih Stvoritelja i sukladno tome su različiti od drugih. Takav je izvor sekundarnih supernafima, a anđeli iz svih sedam stvorenih vrsta funkcioniraju u svim kanalima aktivnosti koji su otvoreni cijelom njihovom redu, uglavnom na sedam krugova središnjeg i božanskog svemira.

26:2.6 Svaki od sedam planetarnih krugova Havone je pod izravnim nadzorom jednog od Sedam Duhova Krugova koji su sami po sebi kolektivna - dakle jednolika - tvorevina Sedam Glavnih Duhova. Iako sudjeluju u prirodi Trećeg Izvora i Centra, ovih sedam podružnica Duhova Havone nisu bili dio izvorne mustre svemira. Oni su u funkciji oblikovani prema prvobitnoj (vječnoj) tvorevini, ali davno prije vremena Grandfande. Oni su se nedvojbeno pojavili kao kreativni odgovor Glavnih Duhova na javljajuću namisao Vrhovnog Bića i oni su otkriveni kako djeluju u organizaciji velikih svemira. Beskonačni Duh i svi njegovi kreativni suradnici, kao univerzalni koordinatori, su naočigled obilno obdareni sposobnošću za odgovarajući kreativni odgovor na istodobna zbivanja u iskustvenim Božanstvima evolucijskih svemira.

26:2.7 Tercijarni supernafimi su podrijetlom iz ovih Sedam Duhova Krugova. Svaki od njih, na odvojenim Havonskim krugovima, ima ovlaštenje Beskonačnog Duha da stvori dovoljan broj visokih superafimskih služitelja tercijarnog reda kako bi se zadovoljile potrebe središnjeg svemira. Dok Krugovi Duhova proizvode relativno malo tih anđeoskih služitelja prije nego hodočasnici vremena dođu u Havonu, Sedam Glavnih Duhova nije ni počelo stvaranje sekundarnih supernafima do pristizanja Grandfande. Kako su starija od dvije vrste, tercijarni supernafimi će biti prvi u razmatranju.

3. TERCIJARNI SUPERNAFIMI

26:3.1 Ovi službenici Sedam Glavnih Duhova su anđeoski stručnjaci različitih krugova Havone, i njihove službe protežu se na uzlazne hodočasnike vremena kao i na silazne hodočasnike vječnosti. Na milijardi studijskih svjetova savršene središnje tvorevine, vaši supernafimski suradnici svih redova će vama biti u potpunosti vidljivi. Tamo ćete svi biti, u najvišem smislu, bratska i razumijevajuća bića međusobnog kontakta i suosjećanja. Također ćete u potpunosti prepoznati i izvrsno se bratimiti sa silaznim hodočasnicima, Rajskim Građanima, koji su prošli ove krugove od unutar prema van, koji ulaze na Havonu kroz pilotski svijet prvog kruga i nastavljaju putovati prema vani do sedmog kruga.

26:3.2 Uzlazni hodočasnici iz sedam supersvemira prolaze kroz Havonu u suprotnom smjeru, ulazeći putem pilotskog svijeta sedmog kruga i postupno putujući prema unutra. Nema vremenskog ograničenja koje određuje napredak uzlaznih stvorenja iz svijeta u svijet i iz kruga u krug, baš kao što nema fiksnih raspona vremena koji proizvoljno određuju vrijeme prebivanja na morontija svjetovima. No, dok adekvatno razvijeni pojedinci mogu biti izuzeti od boravka na jednom ili više lokalnih svemirskih svijetova treninga, hodočasnici ne mogu izbjeći prolaz kroz svih sedam Havonskih krugova progresivnog produhovljenja.

26:3.3 Korpus tercijarnih supemafima koji se uglavnom dodijeljuje službi hodočasnika vremena je podijeljen kako slijedi:

26:3.4 1. Nadglednici Sklada. Mora biti j asno da će neke vrste koordinacijskog utjecaja biti potrebne, čak i u savršenoj Havoni, a za održavanje sustava i osiguranje sklada u svim poslovima pripreme hodočasnika vremena za njihova naknadna Rajska dostignuća. Takva je prava misija Nadglednika Skladada osiguraju da se sve kreće glatko i ekspeditivno. Izvorno su iz prvog kruga, a služe cijeloj Havoni, i njihova prisutnost na krugovima znači da ništa eventualno ne može ići krivo. Velika sposobnost za koordinaciju raznolikih aktivnosti koje uključuju ličnosti različitih redova - čak iz više različitih razina omogućuju tim supemafima koji daju pomoć gdje god i kad god je potrebno. Oni doprinose bitku međusobnog razumijevanja hodočasnika vremena i hodočasnika vječnosti.

26:3.5 2. Glavni snimači. Ovi anđeli su stvoreni na drugom krugu, ali djeluju posvuda u središnjem svemiru. Oni su zapisničari koji u tri primjerka rade evidencije za arhivu Havone, za duhovne datoteke svoga reda, kao i za formalne evidencije Raja. Osim toga oni automatski prenose transakcije istine-znanja i unose ih u žive knjižnice Raja, čuvare znanja iz primarnog reda supemafima.

26:3.6 3. Emiteri. Ova djeca trećeg Kruga Duha funkcioniraju širom Havone, iako se njihova službena stanica nalazi na planeti broj sedamdeset u najudaljenijim krugu. Ti glavni tehničari djeluju primajući i odašiljajući emitiranja širom središnje tvorevine, te kao redatelji prostornih izvješća svih Božanstvenih fenomena na Raju. Oni mogu raditi u sklopu svih osnovnih krugova prostora.

26:3.7 4. Glasnici su podrijetlom sa kruga broj četiri. Oni se kreću Rajsko-Havonskim sustavom kao nositelji svih poruka koje zahtijevaju osobni prijenos. Oni služe svoje bližnje, nebeske ličnosti, Rajske hodočasnike, pa čak i uzlazne duše vremena.

26:3.8 5. Obavještajni koordinatori. Ovi tercijarni supernafimi, djeca petog Kruga Duha, su uvijek mudri i suosjećajni promotori bratske povezanosti između uzlaznih i silaznih hodočasnika. Oni su služitelji za sve stanovnike Havone, a osobito uzlazne, tako da ih održavanju ažurno informiranim o poslovima svemira nad svemirima. Na temelju osobnih kontakata s emiterima i reflektorima, te "žive novine" Havone su odmah upoznate sa svim informacijama koje prolaze preko velikih obavještajnih krugova središnjeg svemira. Oni osiguravaju obaviještenja Havonskom metodom grafiranja, koja im omogućuje da automatski asimiliraju više informacija u jednom satu Urantijinog vremena nego što ljudska bića mogu snimiti u tisuću godina najbržim telegrafskim vještinama.

26:3.9 6. Prijevozne ličnosti. Ta bića, podrijetlom sa kruga broj šest, obično sprovode svoje aktivnosti sa planeta broj četrdeset u najudaljenijem krugu. To su oni koji odvoze razočarane kandidate koji privremeno doživljavaju neuspjeh u svojoj Božanskoj avanturi.Oni su spremni služiti svima koji moraju doći i otići u službu na Havonu, a koji nemaju sposobnost za prelaženje prostora.

26:3.10 7. Rezervni Korpus. Promjene u radu s uzlaznim bićima, Rajskim hodočasnicima i drugim redovima bića koja borave na Havoni, nameću potrebu za održavanjem tog rezervog korpusa supernafima na pilotskom svijetu sedmog kruga, od kud su podrijetlom. Oni su stvoreni bez posebnog dizajna i nadležni su za službu u manje zahtjevnim fazama nekih dužnosti njihovih superafimskih suradnika tercijarnog reda.

4. SEKUNDARNI SUPERNAFIMI

26:4.1 Sekundarni supernafimi su služitelji u sedam planetarnih krugova središnjeg svemira. Dio je posvećen službi hodočasnika vremena, a jedna polovina ukupnog broja dodijeljena je za obuku Rajskih hodočasnika vječnosti. Te Rajske Građane, u njihovom hodočašću kroz Havonske krugove, također prate i volonteri iz Smrtnog Korpusa Finalista, a to je aranžman koji je prevladao nakon završetka prve finalističke grupe.

26:4.2 Prema njihovim povremenim zadacima u službi uzlaznih hodočasnika, sekundarni supernafimi rade u sljedećih sedam skupina kao:

26:4.3 1. Pomagači Hodočasnika.

26:4.4 2. Vodiči Vrhovnosti.

26:4.5 3. Troj stveni Vodiča.

26:4.6 4. Pronalazači Sina.

26:4.7 5. Vodiči Oca.

26:4.8 6. Odgojitelji i Savjetnici.

26:4.9 7. Nadopunitelji Odmora.

26:4.10 U svakoj od ovih radnih skupina nalaze se anđeli svih sedam stvorenih vrsta, a hodočasniku prostora uvijek je vodič sekundarni supernafim podrijetlom od Glavnog Duha koji predsjeda supersvemirom u kojem je hodočasnik rođen. Kad smrtnici Urantije postignu Havonu, sigurno će vas voditi supernafimi čije stvorene naravi - kao što je vaša vlastita evolucijska priroda - proizlaze iz Glavnog Duha Orvontona. A budući da vašitutori proizlaze iz Glavnog Duha vašeg supersvemira, oni su posebno kvalificirani da razumiju, shvate i pomažu u svim vašim naporima da postignete savršenstvo Raja.

26:4.11 Prijevozne ličnosti primarnog reda sekonafima koje djeluju iz sjedišta sedam supersvemira, prevoze hodočasnike vremena mimo tamnih gravitacijskih tijela Havone na vanjski planetarni krug. Većina, ali ne svi, serafimi u službi planeta i lokalnih svemira koji su akreditirani za Rajski uspon će se oprostiti od svojih smrtnih suradnika prije dugog leta za Havonu i smjesta će početi dug i intenzivan trening za vrhovni zadatak, očekujući da će postići, kao serafimi, savršenstvo postojanja i nadmoći službe. I to oni postižu, nadajući se da će ponovno sresti hodočasnike vremena kako bi ušli među one koji vječno prate put takvih smrtnika koji su postigli Oca i bili postavljeni na dužnosti neobjavljene službe u Korpusu Finalista.

26:4.12 Hodočasnik stiže na prijemnu planetu Havone, pilotski svijet sedmog kruga, uz samo jedno obdarenje savršenstva, savršenstvo namisli. Kako je Otac Svih odredio: "Budite savršeni kao što sam ja savršen." Taj se zapanjujući poziv i naredba prenosi konačnoj djeci na svjetovima prostora. Objava ovog naloga je pokrenula mobilizaciju cijele tvorevine u grupnom naporu nebeskih bića da pomognu u donošenju, ispunjavanju i provedbi te silne naredbe Prvog Velikog Izvora i Centra.

26:4.13 Kada, kroz i od strane službe ovog mnoštva pomagača univerzalne sheme za preživljavanje, napokon budete smješteni na prijemnom svijetu Havone, dolazite sa samo jednom vrstom savršenstva - savršenstvom namisli. Vaša namisao je temeljito dokazana; vaša vjera je testirana. Dokazali ste da neće podijeći razočaranju. Čak i ako doživite neuspjeh u raspoznavanju Oca Svih, to ne može uzdrmati vjeru ili ozbiljno narušiti povjerenje uzlaznog smrtnika koji je prošao kroz iskustvo koje svi moraju proći kako bi postigli savršene sfere Havone. Do vremena kada dođete do Havone, vaša iskrenost postaje uzvišena. Savršenstvo svrhe i božanstvo želje, uz postojanost vjere, su osigurali vaš ulazak za utemeljena prebivališta vječnosti; vaše oslobođenje od neizvjesnosti vremena je potpuno i cjelovito; a sada morate doći licem u lice s problemima Havone i ogromnom veličinom Raja, u susret onoga za što ste tako dugo bili na treningu u iskustvenim epohama vremena na svjetskim školama prostora.

26:4.14 Vjera je izborila za uzlaznog hodočasnika savršenstvo namisli koje dopušta djeci vremena da prođu kroz portale vječnosti. Sada hodočasnik i njegovi pomagači moraju početi rad na razvoju savršenstva razumijevanja i te tehnike spoznavanja koja je neophodna za Rajsko savršenstvo ličnosti.

26:4.15 Sposobnost spoznavanja je smrtnikova putovnica za Raj. Spremnost da vjeruje je ključ za Havonu. Prihvaćanje posinjenja, suradnja s unutarnjim Ispravljačem, je cijena evolucijskog preživljavanja.

5. POMAGAČI HODOČASNIKA

26:5.1 Prva od sedam skupina sekundarnih supernafima koju trebate susresti su pomagači hodočasnika, bića brzog razumijevanja i duboke simpatije koja dočekuju naputovana uzlazna bića vremena na stabiliziranim svjetova i uvode ih u utemeljene poslove središnjeg svemira. Istovremeno ovi visoki služitelji počinju raditi u korist Rajskih hodočasnika vječnosti, a prvi koji je stigao na pilotski svijet unutarnjeg Havonskog kruga došao je istodobno sa slijetanjem Grandfande na pilotskom svijetu vanjskog kruga. Davno u toj dalekoj prošlosti, hodočasnici iz Raja i hodočasnici iz vremena su se prvi sreli na prijemnom svijetu kruga broj četiri.

26:5.2 Ovi hodočasnički pomagači, funkcionirajući na sedmom krugu Havonskih svjetova, provode svoj rad za uzlazne smrtnike u tri glavne grupe: prvo, grupi posvećenoj vrhovnom razumijevanju Rajskog Trojstva; drugo, grupi posvećenoj duhovnom spoznavanju partnerstva Oca-Sina; i treće, grupi posvećenoj intelektualnom prepoznavanju Beskonačnog Duha. Svaka od tih faza naobrazbe podijeljena je u sedam grana dvanaest manjih odjela sedamdeset podružnih skupina; i svaka od tih sedamdeset obrazovnih podružnica prikazana je u tisuću klasifikacija. Detaljnije upute se dostavljaju na sljedećim krugovima, ali hodočasnički pomagači tu drže predavanja na temu svakog Rajskog zahtjeva.

26:5.3 To je, dakle, primarni ili osnovni tečaj koji stoji pred naputovanim hodočasnicima prostora koji su prošli kroz ispite vjere. No, davno prije postizanja Havone, ova uzlazna djeca vremena su naučila naslađivati se na nesigurnosti, gojiti se na razočaranju, radovati se prividnim porazima, krijepiti se u prisutnosti teškoća, pokazati nesalomljivu hrabrost pri suočenju s neizmjernosti i ispoljiti nepokolebljivu vjeru pred izazovom neobjašnjiva. Odavno su ovi hodočasnici usvojili bojni pokrik: "U partnerstvu s Bogom, ništa - apsolutno ništa - nije nemoguće."

26:5.4 Pred hodočasnicima vremena na svakom od Havonskih krugova stoji definitivna zadaća; i dok svaki hodočasnik nastavlja pod tutorstvom supernafima koji je prirodno prilagođen da služi određenu vrstu uzlaznih stvorenja, pred svim uzlaznim smrtnicima koji dolaze u središnji svemir stoji više- manje isti put. Ovaj tečaj postignuća je kvantitativni, kvalitativni i iskustveni - intelektualni, duhovni, i vrhovni.

26:5.5 Vrijeme je od male važnosti na Havonskim krugovima. Na ograničeni način, vrijeme ulazi u proračun napredovanja, ali postignuća su konačna i najveća kušnja. U tenutku kad vaš superafimski suradnik smatra da ste sposobni proći unutra u smjeru sljedećeg kruga, doći ćete pred dvanaest pomoćnika sedmog Kruga Duha. Ovdje ćete morati proći testove kruga čiji izbor ovisi od vašeg supersvemirskog i sustavnog podrijetla. Božansko ostvarenje tog kruga stječe se na pilotskom svijetu i sastoji se u duhovnom prepoznavanju i realizaciji Glavnog Duha supersvemira uzlaznog hodočasnika.

26:5.6 Kad je rad vanjskog Havonskog kruga završen i kursevi savladani, pomagači hodočasnika uzimaju njihove štićenike sa pilotskih svjetova na sljedeći krug te ih predaju brizi vodiča vrhovnosti. Pomoćnici hodočasnika ostanu neko vrijeme kako bi osigurali ugodan i uspješan prijenos.

6. VODIČI VRHOVNOSTI

26:6.1 Uspinjući smrtnici prostora nose naziv "duhovni maturanati" pri prijevodu sa sedmog na šesti krug i tu dolaze pod neposredni nadzor vodiča vrhovnosti. Nemojte zamijeniti ove vodiče s Vodičima Diplomaca - oni pripadaju Višim Ličnostima Beskonačnog Duha - koji, sa svojim suradnicima servitalima, službuju na svim krugovima Havone za obje grupe, uzlazne i silazne hodočasnike. Vodiči vrhovnosti funkcioniraju samo na šestom krugu središnjeg svemira.

26:6.2 U ovom krugu uzlazni smrtnici postižu novo ostvarenje Vrhovne Božanstvenosti. Kroz svoje duge karijere u evolucijskim svemirima hodočasnici vremena postaju sve više svjesni stvarnosti svemoguće superkontrole koja vlada nad vremensko-prostornim kreacijama. Ovdje, na ovom Havonskom krugu, oni dolaze u blizinu i nailaze na središnji svemirski izvor vremensko-prostornog jedinstva - duhovnu stvarnost Vrhovnog Boga.

26:6.3 Ja sam u nedoumici pri pokušaju objašnjenja što se odvija na ovom krugu. Ulazna bića ne mogu perceptirati personaliziranu prisutnost Vrhovnog. U nekim aspektima, novi odnosi sa Sedmim Glavnim Duhom nadoknađuju ovo nekontaktiranje Vrhovnog Bića. No, bez obzira što nismo u stanju shvatiti tehniku ovih zbivanja, svako uzlazno stvorenje izgleda da će proći kroz transformativni rast, novu integraciju svijesti, novo produhovljenje namisli, novu osjetljivost naspram božanstva, što sve jedva da se može na zadovoljavajući način objasniti bez pretpostavljanja skrivene aktivnosti Vrhovnog Bića. Za one od nas koji su promatrali ove tajanstvene transakcije, čini se da Vrhovni Bog s ljubavlju daruje svojoj iskustvenoj djeci, do samih granica njihovih iskustvenih sposobnosti, ta poboljšanja intelektualnog shvaćanja, duhovnog uvida i dosega ličnosti koja će im biti potrebna u svim njihovim naporima za prodor na božanstvenu razinu Trojstvene Vrhovnosti, za postignuće vječnih i egzistencijalnih Božanstva Raja.

26:6.4 Kada vodiči vrhovnosti smatraju svoje učenike zrelim za napredak, oni ih dovode pred komisiju od sedamdeset, mješovitu skupinu koja služi kao ispitivači na pilotskom svijetu kruga broj šest. Nakon što se ovo povjerenstvo uvjeri da biće ima sposobnost spoznaje Vrhovnog Bića i Trojstva Vrhovnosti, hodočasnici su certificirani za prijevod na peti krug.

7. TROJSTVENI VODIČI

26:7.1 Trojstveni vodiči su neumorni služitelji petog kruga Havonske obuke u napredovanju hodočasnika vremena i prostora. Duhovni diplomanti ovdje nose naziv "kandidati za Božansku avanturu" budući da na tom krugu, pod vodstvom Trojstvenih vodiča, hodočasnici primaju napredne upute o božanskom Trojstvu u pripremi za pokušaj prepoznavanja ličnosti Beskonačnog Duha. I ovdje uzlazni hodočasnici otkrivaju značenje istinskih studija i pravog mentalnog napora kako počinju razotkrivati prirodu još težih i daleko napornijih duhovnih nastojanja koja će im biti potrebna kako bi se zadovoljili zahtjevi visokog cilja postavljenog za njihovo ostvarenje na svjetovima ovog kruga.

26:7.2 Trojstveni vodiči su jako vjerni i učinkoviti; i svaki hodočasnik dobiva nepodijeljenu pažnju i uživa cijelu naklonost sekundarnih supernafima iz ovog reda. Nikada ne bi hodočasnici vremena pronašli prvu pristupačnu osobu Rajskog Trojstva da nije pomoći i podrške ovih vodiča i mnoštva drugih duhovnih bića koja se bave poukom uspinjujućih smrtnika u vezi prirode i tehnike predstojeće Božanstvene avanture.

26:7.3 Nakon završetka tečaja osposobljavanja na ovom krugu, Trojstveni vodiči odvode svoje učenike na pripadajući pilotski svijet i prezentiraju ih pred jednim od mnogih trojednih povjerenstava koja funkcioniraju kao ispitivači kandidata za certificiranje za Božansku avanturu. Ova povjerenstva sastoje se od jednog kolege finaliste, jednog direktora ponašanja iz primarnog reda supernafima i bilo jednog Osamljenog Glasnika prostora ili Potrojstvljenog Sina Raja.

26:7.4 Kada uzlazna duša zapravo započne put za Raj, ona je u pratnji samo tranzitnog tria: superafimskog pomoćnika kruga, Vodiča Diplomaca i stalno prisutnog potonjeg servitalskog suradnika. Ovi izleti iz Havonskih krugova u Raj služe kao testovi; uzlazna bića još nisu stekla Rajski status. Oni ne postižu rezidencijalni status na Raju dok ne prođu kroz terminalni ostatak vremena nakon postizanja Oca Svih i konačnog napuštanja Havonskih krugova. Tek nakon božanskog odmora oni mogu sudjelovati u "biti božanstva" i "duhu vrhovnosti" i time stvarno početi djelovati u krugu vječnosti i u prisutnosti Trojstva.

26:7.5 Pratioci uzlaznih smrtnika iz tranzitnog tria nisu potrebni kako bi im pomogli da pronađu geografsku prisutnosti duhovne svjetlosti Trojstva, nego prije da hodočasniku priušte svu moguću pomoć u teškom zadataku prepoznavanja, razotkrivanja i spoznaje Beskonačnog Duha do te mjere da omoguće prepoznavanje njegove ličnosti. Svaki uzlazni hodočasnik na Raju može uočiti zemljopisnu ili lokacijsku prisutnost Trojstva, velika većina je u mogućnosti da se obrati intelektualnoj stvarnosti Božanstava, a posebno Treće Osobe, ali svi nisu u stanju prepoznati, pa čak i djelomično spoznati stvarnost duhovne prisutnosti Oca i Sina. Još teža je čak i najmanja duhovna spoznaja Oca Svih.

26:7.6 Rijetko dolazi do neuspjeha u potrazi za Beskonačnim Duhom i kad štićenici Trojstvenih vodiča dožive uspjeh u ovoj fazi Božanske avanture, oni primaju na raspolaganje službu pronalazača Sina na četvrtom krugu Havone.

8. PRONALAZAČI SINA

26:8.1 Četvrti Havonski krug se ponekad naziva "krug Sinova." Sa svjetova ovog kruga uzlazni hodočasnici idu u Raj za postizanje kontakta razumijevanja sa Vječnim Sinom, dok na svjetovima ovog kruga silazni hodočasnici postižu novu spoznaju prirode i misije Sinova Stvoritelja vremena i prostora. Postoji sedam svjetova u ovom krugu na kojemu rezervni korpus Rajskih Mihaela održava posebne službene škole uzajamnog djelovanja u korist kako uzlaznih tako i silaznih hodočasnika; i na ovim svjetovima Sinova Mihaela hodočasnici vremena i hodočasnici vječnost stižu na svoje prvo istinsko međusobno razumijevanje. U mnogim aspektima, iskustva ovog kruga su najintrigantnija od cijelog Havonskog boravka.

26:8.2 Pronalazači Sina su superafimski služitelji uzlaznih smrtnika četvrtog kruga. Osim općih radnji pripreme svojih kandidata za realizaciju Trojstvenih odnosa Vječnog Sina, ovi pronalazači Sina moraju tako potpuno uputiti svoje štićenike da ih učine u potpunosti uspješnim: prvo, u odgovarajućoj duhovnoj spoznaji Sina; drugo, u zadovoljavajućem prepoznavanju Sinove ličnosti; i treće, u pravilnom razlikovanju Sina od ličnosti Beskonačnog Duha.

26:8.3 Nakon postizanja Beskonačnog Duha, nema više ispita. Ponašanje hodočasničkih kandidata kada dođu u zagrljaj plašta Božanstava predstavlja testove unutarnjih krugova. Napredovanje je određeno isključivo prema duhovnosti pojedinca, a Bogovi su jedini koji mogu o tome prosuditi. Ukoliko dođe do neuspjeha, nikad se ne navode razlozi, niti su sami kandidati ili njihovi različiti tutori i vodiči ukoreni ili kritizirani. Na Raju, razočaranja se ne smatraju porazom; odgoda se nikada ne smatra sramotom; prividni neuspjesi vremena nikada se ne miješaju sa značajnim kašnjenjima u vječnosti.

26:8.4 Nema mnogo hodočasnika koji dožive kašnjenja i prividni neuspjeh u Božanskoj avanturi. Gotovo svi postižu Beskonačnog Duha, iako povremeno hodočasnici iz supersvemira broj jedan ne uspiju u prvom pokušaju. U rijetkim slučajevima hodočasnici koji imaju za cilj postignuće Duha dožive neuspjeh u pronalaženju Sina; onih koji ne uspiju u prvoj avanturi, gotovo svi dolaze iz supersvemira tri i pet. Velika većina onih koji ne uspiju postići Oca u prvoj avanturi, nakon što nađu i Duha i Sina, dolaze iz supersvemira broj šest, iako nekoliko njih iz supersvemira dva i tri također mogu biti neuspješni. A sve to jasno ukazuje da postoji neki dobar i opravdan razlog za ove očite propuste; u stvarnosti, to su jednostavno neizbježna kašnjenja.

26:8.5 Poraženi kandidati Božanske avanture stavljeni su u nadležnosti načelnika zadataka, skupine primarnih supernafima, i vraćaju se na rad u područja prostora za razdoblje od ne manje od jednog tisućljeća. Oni se nikada ne vraćaju u supersvemire njihova rođenja, već uvijek idu na te superkreacije koje su najpogodnije za njihovu prekvalifikaciju u pripremi za drugu Božansku avanturu. Nakon ove službe, na vlastitu inicijativu, oni se vraćaju u vanjski krug Havone gdje su odmah postavljeni u krugove svojih prekinutih karijera, dok istodobno nastavljaju pripreme za Božansku avanturu. Nikad nisu sekundarni supernafimi doživjeli neuspjeh u pilotiranju svojih štićenika pri drugom pokušaju, a isti superafimski služitelji i drugi vodiči uvijek su prisutni sa ovim kandidatima tijekom ove druge avanture.

9. OČEVI VODIČI

26:9.1 Kad postigne treći krug Havone, hodočasnikova duša dolazi pod tutorstvo Očevih vodiča, starijih, vrlo vještih i najiskusnih superafimskih služitelja. Na svjetovima ovog kruga Očevi vodiči održavaju škole mudrosti i fakultete tehnike u kojima sva bića koja nastanjuju središnji svemir služe kao učitelji. Ništa nije zanemareno što će biti na usluzi stvorenjima u ovoj transcendentalnoj avanturi postignuća vječnosti.

26:9.2 Postizanje Oca Svih je putovnica za vječnost, bez obzira na ostale krugove koje treba prijeći. Stoga je to bitan događaj kada pri dolasku na pilotski svijet kruga broj tri, tranzitni trio objavi da je to posljednji pothvat; da će vrijeme uskoro uslijediti da stvorenje prostora potraži ulazak u Raj kroz portale vječnosti.

26:9.3 Test vremena je gotovo završen; uskoro počinje utrka vječnosti. Završeni su dani neizvjesnosti; iščezlo je iskušenje koje rađa sumnje; biće je poslušalo nalog da bude savršeno. Od samog dna ljestvice inteligentnog postojanja, vremensko stvorenje i materijalna ličnost su uzašli kroz evolucijske sfere prostora i sada služe kao dokaz izvedivosti plana uzlaza, zauvijek dokazuju pravdu i pravednost zapovijedi koju Otac Svih daje svojim niskim stvorenjima svjetova: "Budite savršeni, kao što sam ja savršen".

26:9.4 Korak po korak, iz života u život, iz svijeta u svijet, biće je ovladalo uzlaznom karijerom, postiglo cilj Božanstva. Preživljavanje je kompletno u savršenstvu, a savršenstvo je prepuno u vrhovnosti božanstvenosti. Vrijeme je nestalo u vječnosti; prostor je iščezao u identitetu obožavanja i skladu sa Ocem Svih. Havonska emitiranja presijecaju prostor izvješćima slave, radosnom vijesti da u samoj istini savjesna stvorenja životinjske prirode i materijalnog podrijetla evolucijskim uzlazom, u stvarnosti i vječnosti postaju usavršeni sinovi Božji.

10. SAVJETNICI I KONZULTANTI

26:10.1 Superafimski savjetnici i konzultanti drugog kruga su instruktori djece vremena u vezi karijere vječnosti. Postignuće Raj a podrazumij eva odgovornosti novog i višeg reda, i boravak na drugom krugu pruža mnogo prilika za primanje pomoći i savjeta tih posvećenih supernafima.

26:10.2 Oni koji su neuspješni u prvim naporima na postizanju Božanstva napreduju iz kruga neuspjeha izravno na drugi krug prije nego se vrate u supersvemirsku službu. Tako savjetnici i konzultanti također služe kao savjetnici i tješioci tih razočaranih hodočasnika. Oni sami su naišli na svoje najveće razočaranje koje se ni na koji način ne razlikuje od dugog slijeda takvih iskustava na njihovom putu uspona, penjanja ljestvicom, od kaosa do slave - osim u pogledu veličine. To su oni koji su ispraznili iskustvenu šalicu do samog taloga; i ja sam primijetio da se privremeno vraćaju na službu supersvemira kao najviši red suosjećajnih služitelja djeci vremena u vremenskim razočaranjima.

26:10.3 Nakon dugog boravka na krugu broj dva, bića koja prime razočaranje izlaze pred vijeća savršenstva koja sjede na ovom pilotskom krugu i primaju certificiranje o položenom Havonskom testu; i ovo, u pogledu dotičnog neduhovnog statusa, daje im isti položaj u svemirima vremena kao da su oni zapravo uspjeli u Božanskoj avanturi. Duh takvih kandidata bio je posve prihvatljiv; njihov neuspjeh je sastavni dio neke faze tehnike njihovog pristupa ili nekog aspekta njihove iskustvene pozadine.

26:10.4 Njih tada uzimaju savjetnici kruga, izvode ih ispred šefova zadatka na Raju i vraćaju ih u službi vremena na svjetovima prostora; i oni idu sa radošću i veseljem na poslove bivših dana i dobi. Neki drugi put oni će se vratiti u krug njihovih najvećih razočaranja i pokušati ponovno Božansku avanturu.

26:10.5 Za uspješne hodočasnike na drugom krugu minuo je poticaj evolucijske neizvjesnost, ali avantura vječnog zadataka još nije počela; i boravak na ovom krugu je potpuno ugodan i jako profitabiln, ali tu nema nekog očekivanog entuzijazama bivših krugova.Mnogi su hodočasnici koji se u tom trenutku osvrnu na dugu, dugu borbu sa radosnom zavisti i stvarno žele da se na neki način mogu vratiti na svjetove vremena i početi ispočetka, baš kao što se vi smrtnici, kad se primaknete poodmakloj dobi, ponekad osvrnete na borbe ranijeg i mlađeg života i doista želite da možete živjeti svoje živote ispočetka.

26:10.6 Ali pred njima je putovanje najskrivenijim krugom, i ubrzo nakon toga probudiće se iz zadnjeg tranzitnog sna i započeti nove avanture vječne karijere. Savjetnici i konzultanti na drugom krugu počinju pripreme njihovih subjekata za taj veliki i konačni odmor, neizbježan san koji nikada ne intervenira između epohalnih faza uzlaznih karijera.

26:10.7 Kad oni uzlazni hodočasnici koji su došli do Oca prođu kompletan drugi krug iskustva, Vodiči Diplomaca, njihovi vjerni pratitelji, izdaju nalog za njihov prijem u posljednji krug. Ovi vodiči osobno pilotiraju svoje subjekate na unutarnjem krugu i tamo ih smjeste u skrbništvo nadopunitelja odmora, posljednji od tih redova sekundarnih supernafima dodijeljenih službi hodočasnika vremena na svjetskim krugovima Havone.

11. DOPUNITELJI ODMORA

26:11.1 Veći dio vremena koje uspinjući smrtnici provedu na zadnjem krugu posvećeno je nastavaku studija predstojećih problema Rajskih prebivališta. Velika i raznolika mnoštva bića, od kojih je većina neobznanjena, su trajni i prijelazni stanovnici tog unutarnjeg prstena Havonskih svjetova. A miješanje ovih mnogostrukih vrsta pruža superafimskim dopuniteljima odmora bogati slijed situacija koje su jako korisne u daljnjem obrazovanju uzlaznih hodočasnika, osobito s obzirom na probleme prilagodbe na mnoge grupe bića koja ćete nedugo zatim susresti na Raju.

26:11.2 Među onima koji borave na tom unutarnjem krugu su stvorena bića iz reda potrojstvljenih sinova. Primarni i sekundarni supernafimi su opći čuvari objedinjenog korpusa tih sinova, uključujući potrojstvljeno potomstvo smrtnih finalista i slično potomstvo Rajskih Građana. Neki od tih sinova su primili zagrljaj Trojstva i pozicije povjerenstva u supervladama, drugi su različito raspoređeni, ali velika većina se okupiljaju u objedinjenom korpusu na savršenim svijetovima unutarnjeg kruga Havone. Ovdje, pod nadzorom supernafima, oni se pripremaju za neki budući rad tako poseban u neimenovanom zboru visokih Rajskih Građana koji su, prije vremena Grandfande, djelovali kao prvi izvršni pomoćnici Vječnih Dana. Postoje mnogi razlozi za pretpostavku da ove dvije jedinstvene grupe potrojstvljenih bića čekaju zajednički radovi u dalekoj budućnosti, da ne pominjemo njihovu zajedničku sudbinu rada u rezervnom Rajskom Korpusa Potrojstvljenih Finalista.

26:11.3 Na ovom najintimnijem krugu, uzlazni i silazni hodočasnici bratime se jedni s drugima i sa stvorenim bićima iz reda potrojstvljenih sinova. Kao i njihovi roditelji, ti sinovi izvlače velike koristi od tih internih grupa, a to je posebna misija supemafima kako bi se olakšalo i osiguralo bratimljenje potrojstvljenih sinova smrtnih finalista i potrojstvljenih sinova Rajskih Građana. Superafimski nadopunjitelji odmora ne bave se toliko obukom kao promicanjem svojeg razumijevanja vezano s različitim skupinama.

26:11.4 Smrtnici primaju zapovijed: "Budite savršeni, kao što je Rajski Otac savršen." Za ove potrojstvljene sinove, objedinjeni korpus nadzornih supernafima ne prestaje govoriti: "Budite puni razumijevanja za vašu uzlaznu braću, kao što ih Rajski Sinovi Stvoritelji znaju i vole."

26:11.5 Smrtno stvorenje mora naći Boga. Sin Stvoritelj nikada ne staje u svojim nastojanjima dok ne nađe čovjeka - najniže stvorenje koje ima slobodnu volju. Izvan svake sumnje, Sinovi Stvoritelji i smrtna djeca se pripremaju za neku buduću i nepoznatu svemirsku službu. Obje grupe prolaze široka prostranstva iskustvenog svemira i tako su obrazovani i obučeni za njihovu vječnu misiju. Širom svemira dolazi do ovog jedinstvenog stapanja ljudskog i božanskog, stvorenja i Stvoritelja. Nepromišljeni smrtnici ukazuju na božansko milosrđe i nježnost, a posebno prema slabim i ugroženim, kao pokazatelj antropomorfnog Boga. Što je pogreška! Umjesto toga treba takvu manifestaciju milosrđa i tolerancije prema ljudima uzeti kao dokaz da u smrtnom čovjeku obitava duh živog Boga; da je stvoreno biće, naposljetku, božanski motivirano.

26:11.6 Pred kraj boravka na prvom krugu uzlazni hodočasnici prvo susreću poticatelje odmora iz primarnog reda supernafima. To su anđeli Raja koji izlaze da pozdrave one koji stoje na pragu vječnosti i da im pomognu završiti pripreme za tranzitni san njihovog posljednjeg uskrsnuća. Vi nećete zbilja postati dijete Raja dok ne pređete unutarnji krug i ne budete doživjeli uskrsnuće vječnosti iz posljednjeg sna vremena. Usavršeni hodočasnici počinju ovaj odmor odlaskom na počinak na prvom krugu Havone i buđenjem na vječnom otoku Raja. Od svih koji uzlaze na vječni otok, samo oni koji na taj način dolaze su djeca vječnosti; ostali idu kao posjetitelji, kao gosti bez rezidencijskog statusa.

26:11.7 I sada, na vrhuncu Havonske karijere, dok smrtnici idu na počinak na pilotskom svijetu unutarnjeg kruga, vi ne idete na počinak kao što ste to učinili na svijetu vašeg porijekla kada ste zatvorili oči u prirodnom snu smrtničke smrti, niti kao što ste to učinili prilikom dugog tranzita u pripremi za putovanje na Havonu. Sada, dok se pripremate za ostatak postignuća, s vama putuje vaš dugovječni suradnik iz prvog kruga, veličanstveni dopunitelj odmora, koji se priprema za ulazak u ostatak puta kao jedan s vama, kao zalog Havone da je tranzicija završena, te da se čekaju samo završni potezi u ostvarenju savršenstva.

26:11.8 Vaš prvi prijelaz je doista bio smrti, drugi je bio idealni san, a treća metamorfoza je pravi odmor, epohalna relaksacija.

26:11.9 [Predstavio usavršitelj Mudrosti iz Uverse.]

Back to Top