Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 25 : GLASNIČKA MNOŠTVA PROSTORA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 25 : GLASNIČKA MNOŠTVA PROSTORAPOGLAVLJE 25 : GLASNIČKA MNOŠTVA PROSTORA

25:0.1 U SREDNJEM rangu u obitelji Beskonačnog Duha nalaze se Glasnička Mnoštva Prostora. Ova svestrana bića služe kao veza između viših osobnosti i duhova služitelja. U glasnička mnoštva prostora ulaze sljedeće vrste nebeskih bića:

25:0.2 1. Havonski Servitali.

25:0.3 2. Univerzalni Miritelji.

25:0.4 3. Tehnički Savjetnici.

25:0.5 4. Čuvari Evidencija na Raju.

25:0.6 5. Nebeski Snimatelji.

25:0.7 6. Morontija Pratitelji.

25:0.8 7. Rajski Pratitelji.

25:0.9 Od sedam navedenih skupina, samo tri – servitali, miritelji i Morontija Pratitelji – su stvoreni kao takvi; preostale četiri skupine predstavljaju razine anđeoskog postignuća. U skladu s unutarnjom naravi i postignutim statusom, glasnička mnoštva služe na različite načine u svemiru nad svemirima, ali uvijek pod usmjerenjem onih koji vladaju na svjetovima njihove dodjele.

1. HAVONSKI SERVITALI

25:1.1 Iako nominalno nose naziv servitali, ta "srednja stvorenja" centralnog svemira nisu služitelji u bilo kojem ropskom smislu te riječi. U duhovnom svijetu ne postoji ropski rad; svaki oblik službe je svet i stimulirajući; niti je slučaj da viši redovi bića gledaju s omalovažavanjem na niže redove postojanja.

25:1.2 Havonski Servitali su zajednički kreativni proizvod Sedam Glavnih Duhova i njihovih suradnika, Sedam Glavnih Upravitelja Moći. Ova kreativna suradnja najviše nalikuje uzorku prema kojem se oblikuje dugi slijed različitih oblika reprodukcije bića dualnog reda u evolucijskim svemirima, koji se proteže od stvaranja Sjajne Jutarnje Zvijezde koja nastaje u odnosu između Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha, do seksualne reprodukcije na svjetovima kao što je Urantija.

25:1.3 Ogroman je broj služitelja i novi su stalno u procesu stvaranja. Oni se pojavljuju u skupinama od tisuću u trećem trenutku po sazivanju skupštine Glavnih Duhova i Vrhovnih Upravitelja Snage u njihovom zajedničkom prostoru u dalekom sjevernom sektoru Raja. Svaki četvrti servital ima izražajniji fizički oblik od drugih; drugim riječima, od njih tisuću, svakih sedamsto pedeset su naočigled istinski tipovi duha, dok njih dvjesto pedeset ima polufizičku prirodu. Ta četvrta bića su ponešto materijalna (materijalna u Havonskom smislu), više nalik fizičkim upraviteljima snage nego Glavnim Duhovima.

25:1.4 U svakom odnosu između ličnosti, to što je duhovno je dominantno nad onim što je materijalno, premda to trenutno nije očigledno na Urantiji; u proizvodnji Havonskih Servitala također prevladava ovaj zakon duhovne dominacije; utemeljeni omjer prinosa je tri duhovna bića na jedno polufizičko.

25:1.5 Novostvoreni servitali, zajedno s novojavljujućim Vodičima Diplomaca, svi prolaze kroz tečajeve obuke koje viši vodiči kontinuirano provode na svakom od sedam krugova Havone. Služitelji se onda dodjeljuju aktivnostima za koje su najbolje prilagođeni, a budući da su od dvije vrste – duhovne i polufizičke – postoji mali broj ograničenja u rasponu djelovanja ovih svestranih bića. Više ili duhovne skupine dodijeljene su selektivno službi Oca, Sina i Duha, kao i radu Sedam Glavnih Duhova. Oni se s vremena na vrijeme otpremaju u velikim skupinama da služe na sveučilišnim svjetovima koji okružuju glavne centralne planete sedam supersvemira, svjetova posvećenih višem osposobljavanju i duhovnoj kulturi uzlaznih duša vremena koje se pripremaju za napredovanje krugovima Havone. Duhovi servitali kao i oni njihovi bližnji koji imaju izraženiju fizičku narav, određeni su kao pomoćnici i suradnici Vodičima Diplomaca u pomaganju i obuci različitim redovima uzlaznih stvorenja koja su postigla Havonu i sada nastoje postići Raj.

25:1.6 Havonski Servitali i Vodiči Diplomaca očituju transcendentnu odanost svom radu i dirljivu uzajamnu ljubav, ljubav koju unatoč njezinoj duhovnoj naravi, jedino možete razumjeti u usporedbi s ljudskom ljubavi. Božanski patos prati odvajanje servitala od vodiča, kao što se to često događa kada se servitali otpremaju na misije izvan granica centralnog svemira; ali oni idu s radošću, a ne s tugom. Zadovoljavajuća radost visoke dužnosti je emocija koja prevladava u duhovnim bićima. Tuga ne može postojati uoči svijesti vjerno sprovedene božanske dužnosti. A kad ljudske uzlazne duše budu stale pred Vrhovnog Suca, odluke vezane za pitanje vječnog života neće biti utemeljene na materijalnim uspjesima ili kvantitativnim postignućima; presuda koja odjekuje visokim sudovima izjavljuje: "Dobro, valjani i vjerni slugo, jer si bio vjeran po nekoliko osnova; ti ćeš biti vladar nad kozmičkim stvarnostima."

25:1.7 Havonski Servitali uvijek idu u supersvemirsku službu u tim područjima kojima predsjedava Glavni Duh na kojega najviše nalikuju po općim i posebnim ovlaštenjima duha. Oni služe samo na obrazovnim svjetovima oko glavnih metropola sedam supersvemira, a posljednje izvješće sa Uverse pokazuje da je gotovo 138 milijardi servitala aktivno u službi na 490 satelita Uverse. Oni sudjeluju u beskrajnim nizovima aktivnosti u vezi s radom tih obrazovnih svjetova na kojima su smještena supersveučilišta supersvemira Orvontona. Ovdje će biti vaši drugovi; oni silaze kako bi vas upoznali s vašom ​ predostojećom karijerom koja će biti predmet novih studija i da vas nadahnu sa stvarnošću i sigurnošću toga da ćete s vremenom diplomirati iz svemira vremena i preći na svjetove vječnosti. A u tim kontaktima servitali dobijaju preliminarno iskustvo služenja uzlaznim bićima vremena koje će biti vrlo korisno u njihovom budućem radu na krugovima Havone u ulozi suradnika Vodiča Diplomaca ili – kao prevedeni servitali – kao sami Vodiči Diplomaca.

2. UNIVERZALNI MIRITELJI

25:2.1 Za svakog stvorenog Servitala Havone, dovodi se u postojanje sedam Univerzalnih Miritelja, po jedan u svakom supersvemiru. Ovaj kreativni čin uključuje definitivnu supersvemirsku vještinu reflektirajućeg respondiranja na transakcije koje se odvijaju na Raju.

25:2.2 Na glavnim centralnim svjetovima sedam nadsvemira aktivno djeluje sedam refleksija Sedam Glavnih Duhova. Teško je poduzeti prikazivanje naravi tih Reflektirajućih Duhova materijalnim umovima. Oni su istinske osobnosti; no svaki član supersvemirske skupine savršeno odražava samo jednog od Sedam Glavnih Duhova. I svaki put kad se Glavni Duhovi pridruže upraviteljima snage u cilju stvaranja skupine Havonskih Servitala, tu istodobno dolazi do fokaliziranja jednog Reflektirajućeg Duha u svakoj pojedinoj supersvemirskoj skupini, a odmah i cjelovito jednak broj Univerzalnih Miritelja se pojavljuje na glavnim svjetovima superkreacija. Ako, pri stvaranju servitala, Glavni Duh koji je Duh Broj Sedam preuzme inicijativu, nitko osim Reflektirajućih Duhova sedmog reda neće zatrudnjeti sa miriteljima; a usporedo sa stvaranjem tisuću servitala koji nalikuju onima iz Orvontonskog tipa, pojavljuje se tisuću miritelja sedmih redova na svakom supersvemirskom glavnom gradu. Od ove epizode, odražavajući sedmerostruku prirodu Glavnih Duhova, nastaje sedam stvorenih vrsta miritelja u službi u svakom supersvemiru.

25:2.3 Miritelji pred-Rajskog statusa ne služe naizmjenično između supersvemira, kako su ograničeni na njihove materinje segmente stvaranja. Svaki supersvemirski korpus, koji obuhvaća sedminu svakog stvorenog reda, dakle troši jako dugo vremena pod utjecajem jednog od Glavnih Duhova a isključuje i druge, jer dok se svih sedam reflektiraju na supersvemirskom glavnom gradu, samo je jedan dominantan u svakoj superkreaciji.

25:2.4 Svaka od sedam superkreacija je zapravo prožeta jednim od Glavnih Duhova koji predsjeda nad njezinim sudbinama. Svaki supersvemir tako postaje poput gigantskog zrcala koje odražava prirodu i karakter nadzornog Glavnog Duha, a sve to se dalje nastavlja u svakoj podružnici lokalnog svemira prisutnošću i funkcijom Stvaralačkih Majčinskih Duhova. Učinak takvog okruženja na evolucijski rast je tako dubok da u svojoj postsupersvemirskoj karijeri miritelji kolektivno očituju četrdeset-devet iskustvenih stajališta ili uvida, od kojih je svaki pod određenim kutom – dakle nepotpun – dok svi jedni druge nadopunjuju i zajedno nastoje obuhvatiti krug Vrhovnosti.

25:2.5 U svakom supersvemiru Univerzalni Miritelji se nalaze čudno i urođeno odvojeni u četveročlanim skupinama u kojima nastavljaju služiti. U svakoj skupini su tri osobe duha, dok je jedna, četvrto-stvoreni servital, polumaterijalno biće. Ovaj kvartet predstavlja povjerenstvo pomirenja u koju ulaze:

25:2.6 1. Sudac-arbitar. Jednoglasno ga odrede ostala tri kao najkompetentnijeg i najbolje kvalificiranog da djeluje kao sudski šef skupine.

25:2.7 2. Duh-Odvjetnik. Imenuje ga sudac-arbitar da predstavi dokaze i štiti prava svih osoba koje su po bilo kojem pitanju povezane s predmetom suđenja pomirbenog povjerenstva.

25:2.8 3. Božanski Izvršitelj. Zahvaljujući svojoj unutarnjoj naravi, kvalificiran je stupiti u kontakt sa materijalnim bićima svjetova i sprovesti odluke povjerenstva. Božanski izvršioci, kao četvrto-stvorena stvorenja – kvazi-materijalna bića – gotovo, ali ne sasvim, su vidljivi u kratkim dometima vizije smrtnih rasa.

25:2.9 4. Snimač. Preostali član povjerenstva automatski postaje snimač, službenik suda. On radi sigurnosne kopije koje su bitne kako bi se svi zapisi pravilno pripremili za uvođenje u arhivu supersvemira i evidencije lokalnog svemira. Ako povjerenstvo služi na evolucijskom svijetu, priprema se treće izvješće, uz pomoć izvršitelja, za fizičke zapise nadležnih vlasti sustava.

25:2.10 Prilikom sjednice, povjerenstvo funkcionira kao skupina od tri, a odvjetnik je odvojen za vrijeme suđenja i tek na kraju rasprave sudjeluje u formuliranju presude. Stoga se ova povjerenstva ponekad nazivaju sudske trojke.

25:2.11 Miritelji su od velike vrijednosti za skladno funkcioniranje svemira nad svemirima. Kako putuju prostorom trostrukom brzinom koja je svojstvena anđelima, ova povjerenstva služe kao putujući sudovi svjetova, posvećene brzom rješavanju manjih poteškoća. Da nije tih mobilnih i nadasve fer povjerenstava, sudovi sfera bi beznadno i unedogled vodili rasprave o manjim nesporazumima.

25:2.12 Ove sudske trojke ne donose odluke o pitanjima vječnosti; čovjekova duša, prospekt vječnog života vremenskog stvorenja, nikad nisu ugroženi njihovim djelovanjem. Miritelji se ne bave pitanjima koja prevazilaze domene vremenskog postojanja i kozmičke dobrobiti bića vremena. Ali kad jednom povjerenstvo prihvati nadležnost nad određenim problemom, njegove odluke su konačne i uvijek jednoglasne; nije moguće da se podnese žalba na odluku suca-arbitara.

3. DALEKOSEŽNA SLUŽBA MIITELJA

25:3.1 Sjedište skupine miritelja je na glavnoj metropoli njihovog supersvemira, gdje se okuplja njihov primarni rezervni korpus. Njihov sekundarni rezervni korpus je stacioniran na metropolama lokalnog svemira. Mlađi i manje iskusni povjerenici počinju svoju službu na nižim svjetovima, svjetovima poput Urantije, i nakon što steknu zrelije iskustvo napreduju na pozicije gdje presuđuju o većim problemima.

25:3.2 Miritelji su potpuno pouzdani; niti jedan nikad nije skrenuo s puta. Iako nisu nepogrešivi u mudrosti i sudu, oni su neupitno pouzdani i nepogrešivi u vjernosti. Oni su podrijetlom s glavnih metropola supersvemira i na kraju se vraćaju tamo, napredujući kroz sljedeće razine svemirske službe:

25:3.3 1. Miritelji Svjetova. Kad god se nadzorne osobe pojedinih svjetova nađu zbunjene nekim problemom ili štoviše dovedene u mrtvu točku glede propisane procedure u postojećim okolnostima i ako predmet razmatranja nije od tako velikog značaja da bude izveden pred redovito sastavljene sudove svjetova, tada, nakon razmatranja prijedloga dvaju osoba od kojih svaka ima protivno gledište, pomiriteljsko povjerenstvo neodložno počinje s radom.

25:3.4 Kad te administrativne i sudbene poteškoće dođu u ruke miritelja za studij i suđenje, oni imaju vrhovni autoriteti. Ali oni neće formulirati odluku sve dok ne čuju sve moguće dokaze, a ne postoje apsolutno nikakva ograničenja u njihovom izboru ​​svjedoka iz svih mogućih lokacija. I dok na njihove odluke nije dopuštena žalba, ponekad se stvari tako razvijaju da povjerenstvo može odlučiti u određenom trenutku zatvoriti svoju evidenciju, zaključiti svoje mišljenje i prenijeti cijelo pitanje na više sudove svjetova.

25:3.5 Odluke povjerenstva temelje se na planetarnoj evidenciji i ako je to potrebno, sprovode se na djelo zahvaljujući djelovanju božanskog izvršitelja. On ima veliku moć i širok raspon aktivnosti na bilo kojem naseljenom svijetu. Božanski izvršitelji su vješti manipulatori događaja koji ih nastoje pogurati u smjeru onoga što treba biti. Njihov rad se ponekad provodi u korist očite dobrobiti svjetova, dok je ponekad njihovo djelovanje na svjetovima vremena i prostora teško objašnjivo. Iako se u izvršavanju uredbi ne obaziru bilo na prirodne zakone ili uvriježene običaje koji vladaju na svjetovima, oni često sprovode svoja čudna djela i provode mandate miritelja u skladu s višim zakonima sustavne uprave.

25:3.6 2. Miritelji u Sustavnom Sjedištu. Od službe na evolucijskim svjetovima, te četveročlana povjerenstva napreduju po dužnosti na sustavno sjedište. Ovdje je mnogo posla, a oni su se dokazali kao suosjećajni prijatelji ljudi, anđela i drugih bića duha. Sudske trojke nisu toliko zaokupljene osobnim razlikama koliko su zaokupljene sporovima između različitih skupina i nesporazumima između različitih redova stvorenja; a na sustavnom sjedištu žive duhovna kao i materijalna bića, kao i različiti spojevi jednih i drugih, kao što su Materijalni Sinovi.

25:3.7 U istom trenutku kad Stvoratelji dovedu u postojanje pojedince koji su evoluirali do snage izbora, u tom trenutku dolazi do prekida u nesmetanom radu božanskog savršenstva; definitivno dolazi do nerazumjevanja i bitno je ostvariti uvjete za poštenu prilagodbu ovih časnih razlika u stajalištima. Trebamo se sjetiti da je svemudri i svemoćni Stvoritelj mogao napraviti lokalni svemir savršen kao što je Havona. U središnjem svemiru nema potrebe za miriteljskim povjerenstvima. No, u svoj mudrosti, stvoritelji su odabrali ne stvoriti lokalne svemire savršenim. I dok su tako proizveli svemire koji obiluju razlikama i vrve sa poteškoćama, oni su također obezbijedili mehanizme i sredstva za izglađivanje svih tih razlika i usklađivanje sve te tobožnje konfuzije.

25:3.8 3. Miritelji Zviježđa. Od službe u sustavima miritelji se promoviraju na pozicije suđenja problemima zviježđa, gdje rješavaju manje probleme koji se pojave između njihovih sto sustava naseljenih svjetova. Mali je broj problema koji se javljaju na sjedištu zviježđa koji padaju pod njihovu nadležnost, ali oni su zaposleni od sustava do sustava u prikupljanju dokaza i pripremanju preliminarnih izjava. Ako je tvrdnja iskrena, ako poteškoće proizlaze iz iskrene razlike u mišljenjima i iskrene različitosti stavova, bez obzira na to kako mali broj osoba može biti uključen, bez obzira kako je naizgled

25:3.9 4. Miritelji u Lokalnim Svemirima. U ovom širem radu svemira povjerenici su od velike pomoći kako Melkizedecima i Magisterijskim Sinovima, tako i vladarima zviježđa i mnoštvu ličnosti koje se bave koordinacijom i upravljanjem nad sto zviježđa. Različiti redovi serafima i drugi stanovnici glavnih centralnih planeta lokalnog svemira također koriste pomoć i odluke sudske trojke.

25:3.10 Gotovo je nemoguće objasniti prirodu tih razlika koje mogu nastati u detaljnim poslovima sustava, konstelacije ili svemira. Poteškoće se javljaju, ali se uveliko razlikuju od sitničavih problema i muka materijalne egzistencije koju ljudi proživljavaju na evolucijskim svjetovima.

25:3.11 5. Miritelji na Supersvemirskim Manjim Sektorima. Od problema lokalnih svemira povjerenici napreduju na pozicije gdje rade na proučavanju pitanja koja nastaju u manjim sektorima svojih supersvemira. Što se dalje uspinju prema unutrašnjosti i što se više udaljuju od pojedinih planeta, to je manji broj materijalnih dužnosti ovih božanskih izvršitelja; postupno preuzimaju novu ulogu tumača milosti-pravde, dok u isto vrijeme – kako se tu radi o kvazi-materijalnim bićima – rade na održavanju povjerenstva kao cjeline u suosjećajnom kontaktu sa materijalnim aspektima svojih istraživanja.

25:3.12 6. Miritelji na Supersvemirskim Glavnim Sektorima. Priroda rada ovih povjerenika se nastavlja mijenjati kako više napreduju. Trebaju riješiti sve manje i manje nesrporazuma i objasniti sve više i više tajanstvenih pojava. Iz stadija u stadij razvijaju se od arbitara razlika do tumača misterija – ovi suci evoluiraju u interpretativne nastavnike. Nekoć su bili suci onih koji su kroz ignoranciju dopustili javljanje teškoća i nesporazuma; sada postaju instruktori onih koji su dovoljno inteligentni i tolerantni da izbjegnu sukobe uma i ratove mišljenja. Što je bilo koje biće više obrazovano, to ima više poštovanja za znanje, iskustvo i mišljenja drugih.

25:3.13 7. Miritelji na Supersvemiru. Ovdje miritelji postaju koordinatori – četiri se međusobno razumijevaju i savršeno funkcioniraju kao arbitri-učitelji. Božanskom izvršitelju je oduzeta kaznena moć i postaje fizički glas tria koji ima narav duha. Ti savjetnici i nastavnici su do tada već postali stručno upoznati s većinom stvarnih problema i poteškoća u obavljanju poslova supersvemira. Tako oni postaju prekrasni savjetnici i mudri učitelji uzlaznih hodočasnika koji prebivaju na obrazovnim svjetovima oko sjedišta supersvemira.

25:3.14 Svi miritelji služe pod općim nadzorom Starih Dana i pod neposrednim usmjerenjem Pomoćnika Vizije sve dok ne napreduju u Raj. Tijekom boravka na Raju podnose izvješće Glavnom Duhu koji predsjeda supersvemiru njihova podrijetla.

25:3.15 Registar supersvemira ne nabraja miritelje koji su prošli izvan njihove nadležnosti i takva povjerenstva su široko raspršena velikim svemirom. Posljednji izvještaj u registru Uverse daje broj ovih bića uposlenih u Orvontonu kao gotovo osamnaest trilijuna povjerenstava – više od sedamdeset trilijuna pojedinaca. No, to je samo jako mali dio velikog mnoštva miritelja koji su stvoreni u Orvontonu; ukupan broj je daleko veći i ekvivalent ukupnom broju Havonskih Servitala, uključujući i one koji su već prevedeni u Vodiče Diplomaca.

25:3.16 S vremena na vrijeme, kako se povećava broj supersvemirskih miritelja, oni se prevode u vijeće savršenstva na Raju, iz kojeg se kasnije pojavljuju kao koordinacijski zbor koji uz pomoć Beskonačnog Duha evoluira u korist svemira nad svemirima, čudesna skupina bića koja stalno raste u broju i učinkovitosti. Po iskustvenom usponu i Rajskom treningu stekli su jedinstveno razumijevanje o nastajućoj stvarnosti Vrhovnog Bića, i oni lutaju svemirom nad svemirima na posebnim zadacima.

25:3.17 Članovi miriteljskog povjerenstva se nikada uzajamno ne odvajaju. Skupine od četiri zauvijek služe zajedno kao što su izvorno povezani. Čak i u svojim proslavljenim službama oni i dalje funkcioniraju kao kvartet nagomilanih kozmičkih iskustva i usavršene iskustvene mudrosti. Oni su vječno povezani kao utjelovljenje vrhovne pravde vremena i prostora.

4. TEHNIČKI SAVJETNICI

25:4.1 Ovi pravni i tehnički umovi duha nisu stvoreni kao takvi. Od početnih supernafima i omniafima, jedan milijun od ovih uređenih umova su izabrani od Beskonačnog Duha kao jezgra ove ogromne i svestrane skupine. I otkad se to desilo u dalekom dalekom vremenu, stvarno iskustvo u primjeni zakona savršenstva u planovima evolucijskog stvaranja je potrebno za sve koji žele da postanu Tehnički Savjetnici.

25:4.2 Tehnički savjetnici su regrutirani iz redova sljedećih vrsta ličnosti:

25:4.3 1. Supernafima.

25:4.4 2. Sekonafima.

25:4.5 3. Tertiafima.

25:4.6 4. Omniafima.

25:4.7 5. Serafima.

25:4.8 6. Određenih Vrsta Uzlaznih Smrtnika.

25:4.9 7. Određenih Vrsta Uzlaznih Međubića.

25:4.10 U današnje vrijeme, ne računajući smrtnike i međubića koji su svi prolazne vezanosti, broj tehničkih savjetnika registriranih na Uversi koji djeluju u Orvontonu je neznatno veći od šezdeset jedan trilijun.

25:4.11 Tehnički savjetnici često djeluju kao pojedinci, ali su organizirani za službu i održavanje zajedničkih sjedišta na sferama dodjele u skupinama od sedam. U svakoj skupini najmanje pet njih moraju biti trajnog statusa, a dvoje mogu biti privremenog pridruživanja. Uzlazni smrtnici i uzlazna međubića služe na ovim savjetodavnim povjerenstvima dok prolaze procesom Rajskog uspona, ali oni ne ulaze u redovite tečajeve obuke za Tehničke Savjetnike, niti će ikada postati stalni članovi tog reda.

25:4.12 Oni smrtnici i međubića koji prolazno služe sa savjetnicima su izabrani za ove pozicije zahvaljujući svojoj stručnosti u koncepciji univerzalnog zakona i vrhovne pravde. Dok putujete prema vašem Rajskom cilju, uz stalno stjecanje znanja i neprestano poboljšane vještine, neprestano vam se pruža prilika da drugima uputite mudrost i iskustvo koje ste sami stekli; i sve do Havone nastavljate djelovati u ulozi učenika-učitelja. Vi ćete uznapredovati sve višim razinama tog ogromnog iskustvenog sveučilišta prenoseći na one ispod vas novostečeno znanje svog sve naprednijeg statusa. U sveopćem režimu svemira ne računa se da posjeduje znanje i istinu sve dok ne budete pokazali sposobnost i spremnost za priopćavanje tog znanja i istine drugima.

25:4.13 Nakon dugog treninga i stvarnog iskustva, bilo koji služiteljski duh koji ima status viši od kerubina ima dopuštenje primiti trajno zvanje kao Tehnički Savjetnik. Svi kandidati dobrovoljno ulaze u taj red službe; ali nakon što jednom prime takve obveze, oni ih ne mogu napustiti. Samo Stari Dani mogu prenijeti ove savjetnike na druge aktivnosti.

25:4.14 Obuka Tehničkičkih Savjetnika koja počinje u koledžima Melkizedeka lokalnih svemira, dalje se nastavlja na sudovima Starih Dana. Od ovog supersvemirskog treninga oni prelaze na "škole sedam krugova" na pilotskim svjetovima Havonskih krugova. A iz pilotskih svjetova su primljeni na "fakultet etike zakona i vještine Vrhovnosti," Rajsku školu za usavršavanje Tehničkih Savjetnika.

25:4.15 Ti savjetnici su više od pravnih stručnjaka; oni su učenici i učitelji primijenjenog zakona, svemirskog zakona primijenjenog na živote i sudbine svih koji nastanjuju široka prostranstva ogromne tvorevine. S vremenom, oni postaju žive zakonske knjižnice vremena i prostora koje spriječavaju beskrajne probleme i nepotrebna kašnjenja tako što upoznaju ličnosti vremena s oblicima i metodama procedura koje su najprihvatljivije vladarima vječnosti. Oni su u stanju svojim savjetom pomoći radnicima prostora da funkcioniraju u skladu sa zahtjevima Raja; oni su učitelji svih stvorenja o tehnici Tvoraca.

25:4.16 Takavi živi knjižničari primijenjenog zakona nisu mogli biti stvoreni; takva bića moraju evoluirati stvarnim iskustvom. Beskonačna Božanstva su egzistencijalna, što nadoknađuje njihov nedostatak iskustva; oni znaju sve, čak i prije nego što iskuse sve, ali oni ne priopćavaju to neeksperimentalno znanje sebi podređenim bićima.

25:4.17 Tehnički Savjetnici su posvećeni radu na spriječavanju kašnjenja, olakšavanju napretka i davanju savjeta koji vode postignuću. Uvijek postoji najbolji i pravi način da se nešto obavi; uvijek postoji tehnika savršenstva, božanskog metoda, a ti savjetnici znaju kako nas sve usmjeriti u nalaženju ovog boljeg načina.

25:4.18 Ova izuzetno mudra i praktična bića uvijek su usko povezana sa službom i radom Univerzalnih Cenzora. Melkizedeci u njima imaju na raspolaganju jedan moćan korpus. Vladari sustava, zviježđa, svemira i supersvemirskih sektora su svi obilato opskrbljeni sa tim tehničkim ili pravnim referentnim umovima duhovnog svijeta. Posebna skupina djeluje kao pravni savjetnici Nositeljima Života, koji savjetuju ove Sinove u vezi opsega dopuštenih odstupanja od ustanovljenog programa širenja života i na druge načine nalažu im poštivanje njihovih nadležnosti i raspona djelovanja. Oni su savjetnici svih klasa bića u pogledu odgovarajućih običaja i tehnike svih transakcija u svijetu duha. Ali oni se izravno i osobno ne bave materijalnim stvorenjima svjetova.

25:4.19 Osim savjetovanja u vezi pravne uzance, Tehnički Savjetnici jednako su posvećeni učinkovitom tumačenju svih zakona koji se tiču stvorenih bića – u fizičkom, umnom i duhovnom pogledu. Oni su dostupni Univerzalnim Miriteljima i svima ostalima koji žele znati istinu zakona; drugim riječima, znati kako se možemo pouzdati u Vrhovnost Božanstva da reagira na bilo koju situaciju uzimajući u obzir utemeljene zakone fizičkog, umnog i duhovnog poredka. Oni čak pokušavaju razjasniti tehnike Ultimnog.

25:4.20 Tehnički savjetnici su odabrana i testirana bića; nisam čuo da je i jedan od njih skrenuo s puta. Mi nemamo evidenciju na Uversi da se ikada javio slučaj njihovog nepoštivanja odluka božanskih zakona koje tako učinkovito interpretiraju i tako rječito razlažu. Nema poznatih granica u domenu njihove službe, niti ima bilo kakvog ograničenja njihovog napredka. Oni nastavljaju djelovati kao savjetnici do samih portala Raja; pred njime se otvara cijeli svemir prava i iskustva.

5. ČUVARI EVIDENCIJE NA RAJU

25:5.1 Među tercijarnim supernafimima na Havoni, neki od starijih glavnih snimača su izabrani kao Čuvari Zapisa, čuvari formalnih arhiva Otoka Svijetla, tih arhiva koji stoje u suprotnosti s dnevnim evidencijama registra u umovima čuvara znanja, ponekad određenih kao "žive knjižnice Raja."

25:5.2 Anđeli snimači naseljenih planeta su izvor svih pojedinačnih zapisa. U svemirima djeuluju i drugi snimači koji bilježe formalne evidencije i životne zapise. Od Urantije do Raja, nalazimo na obje vrste snimača: u lokalnom svemiru je više pisanih evidencija, a manje životnih; na Raju je više životnih, a manje formalnih; na Uversi, obje su jednako dostupne.

25:5.3 Svaki događaj od značaja u organizaciji naseljene kreacije postaje predmet zapisa. Dok se događaji od lokalnog značaja samo lokalno snimaju, oni od šireg značenja tretiraju se kao takvi. Od planeta, sustava i zviježđa Nebadona, sve što ima svemirsku važnost objavljuje se na Salvingtonu; a s tih svemirskih metropola one epizode idu na viša snimanja koja se odnose na poslove sektora i supervlada. Raj je također relevantan za pregled supersvemirskih i Havonskih podataka; ova povijesna i kumulativna priča o svemiru nad svemirima je u skrbništvu tih uzvišenih tercijarnih supernafima.

25:5.4 Dok su neka od tih bića poslana u supersvemire kao Načelnici Snimanja koji usmjeravaju aktivnosti Nebeskih Snimatelja, niti jedan do sada nije bio premješten iz stalne prozivke svoga reda.

6. NEBESKI SNIMAČI

25:6.1 To su snimači koji izrađuju sve zapise u duplikatu, izvorni snimak duha i njegov polumaterijalni primjerak – koji se može nazvati kopijom. To mogu učiniti zbog svoje neobične sposobnosti istovremenog manipuliraja i duhovne i materijalne energije. Nebeski Snimači nisu stvoreni kao takvi; oni su uzlazni serafimi iz lokalnih svemira. Njih primaju, klasificiraju i postavljaju na dužnost u njihovim sferama rada vijeća Načelnika Snimanja na sjedištu sedam supersvemira. Tu su također smještene škole za obuku Nebeskih Snimača. Školom koja je smještena na Uversi upravljaju Usavršitelji Mudrosti i Božanski Savjetnici.

25:6.2 Kako više napreduju u svemirskoj službi, snimači i dalje prakticiraju izradu dualnih snimaka, čime svoje snimke uvijek stvaljaju na raspolaganje svim redovima bića, od onih materijalnog reda do visokih duhova svjetla. U svom prolaznom iskustvu, kako budete uzlazili s ovog materijalnog svijeta, uvijek ćete biti u prilici konsultirati ove snimke i na druge načine se upoznati s povješću i tradicijama svoje domaće planete.

25:6.3 Snimači pripadaju testiranom i iskušanom zboru. Nisam upoznat ni sa jednim slučajem dezerterstva Nebeskog Snimača i nikad nije ustanovljen slučaj krivotvorenja u njihovim evidencijama. Podvrgnuti su dvostrukoj inspekciji, kako njihove evidencije podliježu pregledu njihovih uzvišenih bližnjih iz Uverse kao i Moćnih Glasnika, koji potvrđuju ispravnost kvazi-fizičkih kopija izvornog zapisa duha.

25:6.4 Dok ovi sve napredniji snimači koji su stacionirani na podređenim registriranim sferama Orvontona broje više bilijuna i trilijuna, oni koji su postigli status na Uversi broje nešto manje od osam milijuna. Ovi viši ili diplomski snimači igraju ulogu supersvemirskih čuvara i otpremnika sponzorirane evidencije vremena i prostora. Njihova stalna sjedišta su u kružnim prebivalištima u okružuju područja evidencije na Uversi. Oni nikada ne prepuštaju skrbništvo nad tim evidencijama drugima; pojedinci mogu biti odsutni, ali nikada u velikom broju.

25:6.5 Poput onih supernafima koji su postali Čuvari Zapisa, korpus Nebeskih Snimača je na stalnoj postavci. Nakon što serafimi i supernafimi stupe na pozicije ovih službi, oni ostaju Nebeski Snimači i Čuvari Zapisa do stupanja na snagu nove i izmijenjene upravne administracije uoči pune personalizacije Boga Vrhovnog.

25:6.6 Na Uversi ovi viši Nebeski Snimači čuvaju evidenciju o svemu što ima kozmički značaj u cijelom Orvontonu od pradavnih vremena dolaska Starih Dana, dok na vječnom Otoku ovi Čuvari Zapisa arhiviraju događaje iz tih domena koji svjedoče o transakcijama Raja od vremena personifikacije Beskonačnog Duha.

7. MORONTIJA PRATITELJI

25:7.1 Ova djeca Majčinskog Duha lokalnog svemira su prijatelji i suradnici svih koji žive uzlaznim morontija životom. Oni nisu neophodni za stvarni rad uzlaza stvorenih bića, niti u bilo kojem smislu suplantiraju rad anđeoskih staratelja koji često prate svoje smrtne suradnike prilikom Rajskog putovanja. Morontija Pratitelji su jednostavno milostivi domaćini onima koji tek počinju dugi unutarnji uspon. Oni su također vješti sponzori igara i vrijedni pomoćnici direktora rekreacije.

25:7.2 Iako pred vama stoje ozbiljni i sve teži zadaci na morontija svjetovima obuke u Nebadonu, uvijek ćete imati priliku za redoviti odmor i rekreaciju. Kroz cijelo putovanje u Raj, uvijek će biti vremena za odmor i igre duha; na putovanju svjetla i života uvijek ima vremena za iskazanje obožavanja i nova postignuća.

25:7.3 Ovi Morontija Pratitelji su tako prijateljski naklonjeni kao vaši suradnici da, kad konačno napustite posljednje faze morontija iskustva, kada se budete pripremali ukrcati na supersvemirsku avanturu duha, doista će vam biti žao što vas ta druževna stvorenja ne mogu pratiti, ali oni služe isključivo u lokalnim svemirima. U svakoj fazi uzlazne karijere sve komunikacijske osobnosti će biti prijateljske i druževne, ali sve dok ne upoznate Rajske Pratitelje, nećete naći drugu skupinu tako posvećenu prijateljstvu i drugarstvu.

25:7.4 Rad Morontija Pratitelja je podrobnije opisan u tim pričama koje se bave poslovima vašeg lokalnog svemira.

8. RAJSKI PRATITELJI

25:8.1 Rajski Pratitelji su složene ili asemblirane skupine koje se regrutiraju iz redova serafima, seconafima, supernafima i omniafima. Iako služe tijekom onoga što vi smatrate izvanredno dugim razdobljem vremena, nemaju trajnog statusa. Po završetku služenja, u pravilu (ali ne uvijek) se vraćaju dužnostima koje su obavljali prije poziva na Rajsku službu.

25:8.2 Članove anđeoskog mnoštva nominiraju za ovu službu Majčinski Duh lokalnog svemira, supersvemirski Reflektirajući Duhovi i Majeston Raja. Oni se pozvaju na centralni Otok i postavljaju na dužnost kao Rajski Pratitelji jednog od Sedam Glavnih Duhova. Osim stalnog statusa na Raju, ova privremena postavka Rajskih Pratitelja je najviša čast ikad dodijeljena služećim duhovima.

25:8.3 Ovi odabrani anđeli su posvećeni službi pružanja zajedništva i dodjeljuju se kao suradnici svim vrstama bića koja se eventualno mogu naći sama na Raju, uglavnom uzlaznim smrtnicima, ali i svim drugima koji su sami na središnjem Otoku. Rajski Pratitelji nemaju ništa naročito ostvariti u korist onih s kojima se bratime; oni su jednostavno pratitelji. Gotovo svaki drugi red bića koja vi smrtnici budete susreli tijekom svog boravka na Raju – osim vaših kolega hodočasnika – trebaju obaviti jasno definiranu zadaću s vama ili za vas; ali ovi pratitelji su dodijeljeni samo da bi bili sa vama i komunicirali sa vama kao osobni suradnici. Njima često pomažu u službi milostivi i briljantni Građani Raja.

25:8.4 Smrtnici dolaze iz rasa koje su vrlo društvene. Stvoritelji dobro znaju da "nije dobro za čovjeka biti sam," i u skladu s tim stvaraju uvjete za druženje, čak i na Raju.

25:8.5 Ako vi kao uzlazni smrtnik trebate doći na Raj u pratnji pratitelja ili bliskog suradnika vaše zemaljske karijere ili ako vaš serafski čuvar sudbine treba tom prilikom doći s vama ili vas tamo čekati, u tom slučaju vam nećete biti pripojen permanentni pratitelj. Ali ako dođete sami, pratitelj će vas sigurno čekati kad se probudite na Otoku Svjetla iz posljednjeg vremenskog počinka. Čak i ako je poznato da vas treba pratiti netko iz uzlazne zajednice, privremeni drugovi će vam biti određeni da vam požele dobrodošlicu na vječne obale i otprate u prebivalište koje je rezerviran da prihvati vas i vaše suradnike. Možete biti sigurni da ćete primiti toplu dobrodošlicu prilikom uskrsnuća u vječnosti na vječno postojećim obalama Raja.

25:8.6 Prijemni pratitelji su dodijeljeni tijekom posljednjih uzlaznih dana boravka na zadnjem krugu Havone i pažljivo ispituju arhive o smrtnom podrijetlu i sadržajno bogatom usponu kroz svjetove prostora i krugove Havone. Kad budu izrazili dobrodošlicu smrtnicima vremena, već će biti dobro upućeni u detalje životnog puta ovih dolazećih hodočasnika i odmah se pokazati suosjećajnim i intrigantnim pratiteljima.

25:8.7 Tijekom predfinalističkog boravka na Raju, ako iz bilo kojeg razloga budete privremeno odvojeni od svojeg suradnika uzlazne karijere – smrtnog ili serafskog – Rajski Pratitelj će vam odmah biti dodijeljen za savjet i druženje. Nakon što bude dodijeljen uzlaznom smrtniku koji osamljen boravi na Raju, ovaj pratitelj ostaje s njim sve dok mu se ne pridruži njegov uzlazni suradnik ili dok ne bude primljen u Korpus Finalista.

25:8.8 Rajski Pratitelji se postavljaju na dužnost kako koji dođe na raspolaganje, osim što uzlazni smrtnik nikad ne prima pratitelja koji se svojom prirodom razlikuje od njegovog supersvemirskog tipa. Ako Urantijin smrtnik dođe na Raj danas, bio bi mu dodijeljen prvi raspoloživi pratitelj koji je podrijetlom iz Orvontona ili na neki drugi način sliči prirodi Sedmog Glavnog Duha. Stoga omniafimi ne služe sa uzlaznim stvorenjima iz sedam supersvemira.

25:8.9 Rajski Pratitelji obavljaju mnoge dodatne službe: Ako uzlazni smrtnik dođe u središnji svemir bez pratitelja i ako putujući Havonom doživi neuspjeh u nekoj fazi Božanske avanture, on se u dogledno vrijeme vraća u svemire vremena i u istom času se upućuje poziv rezervnim Rajskim Pratiteljima. Jedan od ovih se postavlja na dužnost da slijedi poraženog hodočasnika, da ga nastoji utješiti i razveseliti i da ostane s njim dok se ne vrati u središnji svemir da nastavi s Rajskim usponom.

25:8.10 Ako uzlazni hodočasnik doživi poraz u Božanskoj avanturi dok putuje Havonom u društvu uzlaznih serafima, anđela čuvara smrtne karijere, oni će izabrati da prate svoje smrtne suradnike. Ovi serafimi uvijek volonteraju i dopušteno im je pratiti njihovog dugogodišnjeg smrtnog druga natrag u službu vremena i prostora.

25:8.11 Ali ovo nije slučaj s dva usko povezana smrtna uzlaznika: Ako jedan stječe Boga, a drugi privremeno ne uspije u tom nastojanju, uspješni pojedinac se uvijek odlučuje vratiti na evolucijske svjetove sa razočaranom ličnosti, ali to mu nije dopušteno. Umjesto toga, upućuje se poziv jednom od volontera iz rezerve Rajskih Pratitelja, koji je izabran za praćenje razočaranog hodočasnika. Rajski Građanin volonter tada postaje povezan s uspješnim smrtnikom, koji odugovlači svoj boravak na središnjem Otoku dok čeka Havonski povratak poraženog druga i u međuvremenu drži predavanja u određenim Rajskim školama, predstavljajući avanturističku priču o evolucijskom usponu.

25:8.12 Pod pokroviteljstvom Onog sa Velikim Ovlastima sa Uverse.

Back to Top