Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 25 : GLASNIČKA MNOŠTVA PROSTORA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 25 : GLASNIČKA MNOŠTVA PROSTORAPOGLAVLJE 25 : GLASNIČKA MNOŠTVA PROSTORA

25:0.1 U SREDNJEM rangu u obitelji Beskonačnog Duha su Glasnička Mnoštva Prostora. Ta svestrana bića djeluju kao vezivne spone između viših ličnosti i služiteljskih duhova. Glasnička mnoštva prostora uključuju sljedeće redove nebeskih bića:

25:0.2 1. Servitali Havone.

25:0.3 2. Univerzalni Miritelji.

25:0.4 3. Tehnički Savjetnici.

25:0.5 4. Čuvari Evidencija na Raju.

25:0.6 5. Nebeski Snimatelji.

25:0.7 6. Morontija Pratitelji.

25:0.8 7. Rajski Pratitelji.

25:0.9 Od sedam nabrojenih skupina, samo tri - servitali, miritelji i Morontija Pratitelji - su stvoreni kao takvi; preostale četiri skupine predstavljaju razine anđeoskog postignuća. U skladu s unutarnjom prirodom i postignutim statusom, glasnička mnoštva različito služe u svemiru nad svemirima, ali uvijek podliježu smjernicama onih koji vladaju nad područjima njihovog dodijeljenja.

1. SERVITALI HAVONE

25:1.1 Premda su nazvani serviteti, ta "srednja bića" središnjeg svemira nisu sluge ni u kakvom ropskom smislu riječi. U duhovnom svijetu nema robovanja u poslu; svaka služba je sveta i uzbudljiva; niti viši redovi bića gledaju na niže redove postojanja kao manje vrijedne.

25:1.2 Servitali Havone zajedničko su stvaralačko djelo Sedam Glavnih Duhova i njihovih suradnika, Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage. Ova kreativna suradnja najbliže prilazi uzorku za reprodukciju dugog niza dvostrukog reda bića u evolucijskim svemirima koji se proteže od stvaranja Sjajne Jutarnje Zvijezde od strane Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha, do spolnog rađanja na svjetovima poput Urantije.

25:1.3 Servitala ima nevjerojatan broj, a još više ih se neprestano stvara. Oni se pojavljuju u skupinama od tisuću u trećem trenutku nakon spajanja Glavnih Duhova i Vrhovnih Upravitelja Snage u njihovom zajedničkom području u dalekom sjevernom sektoru Raja. Svaki četvrti servital ima izražajniji fizički oblik od drugih; to jest, od svake tisuće, sedam stotina i pedeset naočigled su istinski tip duha, a njih dvjesto pedeset su polufizične prirode. Ova četvrta stvorenja ponešto su nalik materijalnim bićima (materijalnim u smislu Havone), nalikujući upraviteljima fizičke snage više nego Glavnim Duhovima.

25:1.4 U odnosima ličnosti, ono što je duhovno dominira nad onim što je materijalno, iako se tako ne čini na Urantiji; a u proizvodnji Servitala Havone prevladava zakon duha; uspostavljeni omjer stvara tri duhovna bića na jedno polufizičko.

25:1.5 Novostvoreni servitali, zajedno s Diplomskim Vodičima koji su se nedavno pojavili, prolaze kroz tečajeve treninga koje stariji vodiči neprekidno vode na svakom od sedam krugova Havone. Servitali se onda dodjeljuju aktivnostima za koje su najbolje prilagođeni, a budući da imaju dva tipa - duhovni i polufizički - postoji mali broj ograničenja u rasponu aktivnosti koje ta svestrana bića mogu obavljati. Više ili skupine duha selektivno se dodjeljuju službama Oca, Sina i Duha, te djelovanju Sedam Glavnih Duhova. U velikom broju oni se povremeno šalju na svjetove proučavanja koji okružuju sjedišta sedam supersvemira, posvećene završnoj obuci i duhovnoj kulturi uzlaznih duša vremena koje se pripremaju za napredovanje na krugove Havone. Servitali koji imaju prirodu duha kao i njihovi izražajnije fizički suradnici imenuju se asistentima i suradnicima Displomskih Vodiča u pomaganju i upućivanju različitih redova uzlaznih bića koja su postigla Havonu i koja nastoje postići Raj.

25:1.6 Servitali Havone i Diplomski Vodiči pokazuju transcendentnu odanost prema svom radu i međusobno dirljivu ljubav, osjećaj koji, iako je duhovan, možete razumjeti u usporedbi s ljudskom ljubavi. Božanska tuga prati odvajanje servitala od vodiča, kao prilikom otpremanja servitala na misije izvan granica središnjeg svemira; ali oni idu s radošću, a ne s tugom. Zadovoljavajuća radost visoke dužnosti je emocija koja prevladava u duhovnim bićima. Tuga ne može postojati uoči svjesnosti božanske dužnosti koja se vjerno izvodi. A kad čovjekova uzlazna duša stoji pred Vrhovnim Sucem, odlučivanje o vječnom životu neće počivati na materijalnim uspjesima ili kvantitativnim postignućima; visokim sudovima odjekuje presuda koja kaže: "Dobro si učinio, valjani i vjerni slugo, bio si vjeran u nekoliko bitnih stvari; ti ćeš biti vladar nad stvarnostima svemira."

25:1.7 U službi supersvemira, Servitali Havone uvijek se dodjeljuju području pod upravom Glavnog Duha kojemu najviše nalikuju općenito i u posebnim povlasticama duha. Oni služe samo na obrazovnim svjetovima koji okružuju glavna sjedišta sedam supersvemira, a posljednje izvješće Uverse pokazuje da gotovo 138 milijardi servitala služe na gotovo 490 satelita. Oni sudjeluju u beskrajnom nizu aktivnosti vezanih za rad ovih obrazovnih svjetova na kojima su smještena vrhovna sveučilišta supersvemira Orvontona. Ovdje će biti vaši drugovi; oni silaze iz vaše sljedeće karijere da vas prouče i da u vas udahnu stvarnost i sigurnost ideje da ćete s vremenom maturirati iz svemira vremena u područja vječnosti. Kroz te kontakte servitali primaju iskustvo služenja uzlaznim stvorenjima vremena koje je jako korisno u njihovom naknadnom radu na krugovima Havone u ulozi suradnika Diplomskih Vodiča ili - kao prevedeni servitali - kao sami Diplomski Vodiči.

2. UNIVERZALNI MIRITELJI

25:2.1 Za svakog stvorenog Servitala Havone, dovodi se u postojanje sedam Univerzalnih Miritelja, po jedan u svakom supersvemiru. Ovaj kreativni čin uključuje definitivnu supersvemirsku tehniku odražajnog odziva na transakcije koje se odvijaju na Raju.

25:2.2 Na sjedišnim svjetovima sedam supersvemira djeluje sedam odražaja Sedam Glavnih Duhova. Teško je poduzeti prikazivanje prirode tih Odražajnih Duhova materijalnim umovima. Oni su istinske ličnosti; no svaki član supersvemirske skupine savršeno odražava samo jednog od Sedam Glavnih Duhova. Svaki put kad se Glavni Duhovi spoje s upraviteljima snage u svrhu stvaranja skupine Servitala Havone, dođe do istodobnog usredotočenja u jednom od Odražajnih Duhova svake supersvemirske skupine, i odmah i punopravno pojavljuje se jednak broj Univerzalnih Miritelja na sjedištima superstvaranja. Ako bi, u stvaranju servitala, Glavni Duh Broj Sedam poduzeo inicijativu, nitko osim Odražajnih Duhova sedmog reda ne bi zatrudnio s miriteljima; a istodobno sa stvaranjem tisuću servitla u obličju Orvontona, na svakom sjedištu supersvemira pojavit će se tisuću sedamdeset miritelja. Od tih epizoda, odražavajući sedmostruku prirodu Glavnih Duhova, pojavljuju se sedam stvorenih redova miritelja koji služe u svakom supersvemiru.

25:2.3 Miritelji koji nisu ostvarili status na Raju ne služe u različitim supersvemirima, budući da su ograničeni na njihove rodne segmente stvaranja. Svaki supersvemirski korpus obuhvaća jednu sedminu svakog stvorenog reda, dakle provodi jako dugo vremena pod utjecajem jednog od Glavnih Duhova isključujući druge, jer dok se svih sedam odražavaju na glavnim sjedištima supersvemira, samo jedan je dominantan u svakom superstvaranju.

25:2.4 Svako od sedam superstvaranja doista je prožeto jednim od Glavnih Duhova koji predsjeda nad njegovim sudbinama. Svaki supersvemir tako postaje poput ogromnog zrcala koje odražava prirodu i karakter nadzornog Glavnog Duha, a sve to se nastavlja u svakoj podružnici lokalnog svemira prisutnošću i djelovanjem Stvaralačkih Majčinskih Duhova. Učinak takvog okruženja na evolucijski rast toliko je dubok da u svojim karijerama u post-supersvemirima miritelji kolektivno očituju četrdeset i devet iskustvenih gledišta ili uvida, svaki iz jednog kuta - dakle nepotpun - ali svi jedan drugognadopunjuju i zajednički nastoje obuhvatiti krug Vrhovnosti.

25:2.5 U svakom supersvemiru Univerzalni Miritelji su čudno i urođeno podijeljeni u grupe od četiri, udruge u kojima i dalje služe. U svakoj grupi, tri su ličnosti duha, a jedna, ono četvrto stvoreno biće među servitalima, je polumaterijalno biće. Taj kvartet predstavlja kompenzacijsko povjerenstvo i u njega ulaze:

25:2.6 1. Sudac-arbiter. Onaj kojeg jednoglasno odrede ostala trojica kao najkompetentnijeg i najkvalificiranijeg da djeluje kao pravosudni voditelj skupine.

25:2.7 2. Duh-Odvjetnik. Onaj kojeg imenuje sudac- arbiter za davanje dokaza i zaštitu prava svih osoba uključenih u bilo koje pitanje dodijeljeno presudi povjerenstva za mirenje.

25:2.8 3. Božanski Izvršitelj. Miritelj svojstveno kvalificiran da stupi u kontakt s materijalnim bićima svjetova i izvrši odluke povjerenstva. Božanski izvršitelji, kao četvrta stvorena bića - kvazimaterijalna bića - gotovo su, ali ne sasvim, vidljivi kratkodometnoj viziji smrtnih rasa.

25:2.9 4. Snimatelj. Preostali član povjerenstva automatski postaje snimatelj, službenik tribunala. On provjerava da su svi zapisi pravilno pripremljeni za arhive supersvemira i za zapise lokalnog svemira. Ako komisija služi evolucijskom svijetu, treće se izvješće, uz pomoć izvršitelja, priprema za fizičku evidenciju sustavne uprave.

25:2.10 Prilikom sjednice, povjerenstvo funkcionira kao skupina od tri, budući da je odvjetnik odvojen za vrijeme suđenja i sudjeluje u izradi presude samo na završetku ročišta. Zbog toga se ove komisije ponekad nazivaju presudne trojke.

25:2.11 Miritelji su od velike važnosti u održavanju glatkog poslovanja svemira nad svemirima. Kako imaju sposobnost tranzita u prostoru trostruko većom brzinom od serafa, služe kao putujući sudovi svjetova, povjerenstava posvećena brzoj presudi manjih poteškoća. Da nije ove mobilne i eminentno poštene provizije, tribunali sfera bi bili beznadno zasuti malim nesporazumima iz svemirskih područja.

25:2.12 Ove presudne trojke ne donose odluke o pitanjima vječnosti; opstanak duše, vječni izgledi stvorenja vremena, nikad se ne dovodi u pitanje njihovim djelima. Miritelji se ne bave pitanjima koja se protežu izvan vremenskog postojanja i kozmičke dobrobiti stvorenja vremena. No, kada komisija jednom prihvati nadležnost problema, njezine odluke su konačne i uvijek jednodušne; ne postoji žalba na odluku suca-arbitra.

3. DALEKOSEŽNA SLUŽBA MIRITELJA

25:3.1 Miritelji održavaju sjedište svoje skupine na glavnom središtu njihovog supersvemira, gdje se održava njihov primarni rezervni korpus. Njihove sekundarne rezerve nalaze se na glavnim sjedištima lokalnih svemira. Mlađi i manje iskusni povjerenici započinju službu na nižim svjetovima, svjetovima poput Urantije, i napreduju u rješavanju većih problema nakon što steknu punije iskustvo.

25:3.2 Red miritelja je u potpunosti pouzdan; nitko nikada nije skrenuo s puta. Iako nisu nepogrešivi u mudrosti i prosudbi, neupitno su pouzdani i nepogrešivi u vjernosti.Oni potječu iz sjedišta supersvemira i na kraju se vraćaju na njih, napredujući kroz sljedeće razine svemirske službe:

25:3.3 1. Miritelji svjetova. Kad god se nadzorne ličnosti pojedinih svjetova nađu u nedoumici u vezi nekog problema ili dovedene u zastoju u vezi pravilnog postupka u postojećim okolnostima, ako stvar nije toliko važna da se stavi pred redovito uspostavljene svemirske tribunale, tada, po primitku peticija dviju ličnosti, od kojih svaka drži različito gledište, odmah će početi djelovati povjerenstvo za mirenje.

25:3.4 Kad se te administrativne i jurisdikcijske poteškoće stave u ruke miritelja za proučavanje i suđenje, oni su vrhovna ovlast. No, oni neće formulirati odluku sve dok se ne čuju svi dokazi, a ne postoje apsolutno nikakva ograničenja nad njihovom ovlasti da pozovu svjedoke s bilo kojeg mjesta. I dok se nitko ne može žaliti na njihove odluke, ponekad je važno utvrditi da komisija zatvara svoje zapise u određenoj točki, zaključuje svoja mišljenja i prenosi cijelo pitanje višim tribunalima svemira.

25:3.5 Odluke povjerenika stavljaju se na planetarne zapise i ako je potrebno, stupaju na snagu djelovanjem božanskog izvršitelja. Njegova je moć vrlo velika, a raspon njegovih aktivnosti na naseljenom svijetu vrlo je širok. Božanski izvršitelji su spretni manipulatori onoga što je u interesu toga što treba biti. Njihov se rad nekom prilikom provodi u korist očiglednog blagostanja, a drugom prilikom se njihovo djelovanje na svjetovima vremena i prostora teško može objasniti. U izvršavanju propisa koji ne priječe nikakav prirodni zakon i ne remete utvrđene svemirske običaje, oni često sprovode svoja čudna djela i miriteljske mandate u skladu s višim zakonima administracije sustava.

25:3.6 2. Miritelji sjedišta sustava. Od službe na evolucijskim svjetovima ove komisije od četiri su napredovale na dužnost na sjedištu sustava. Ovdje im je mnogo posla i oni se pokazuju susjećajni prijatelji ljudi, anđela i drugih bića duha. Presudne trojke nisu toliko zainteresirane za osobne razlike koliko su zainteresirane za grupne sporove i nesporazume između različitih redova stvorenja; a na sjedištu sustava žive i duhovna i materijalna bića, kao i kombinirane vrste, kao što su Materijalni Sinovi.

25:3.7 U istom trenutku kad Stvoratelji dovedu u postojanje pojedince koji su razvili snagu izbora, dolazi do odstupanja od glatkog djelovanja božanskog savršenstva; sigurno će se pojaviti nesporazumi, a mora se predvidjeti i mogućnost pravedne prilagodbe tih iskrenih razlika u gledištu. Svi se trebamo sjetiti da su potpuno mudri i svemoćni Stvoritelji mogli napraviti lokalni svemir jednako savršen kao što je Havona. Komisije za pomirenje nisu potrebne u središnjem svemiru. No, Stvoritelji u svojoj mudrosti nisu odabrali to učiniti. I dok su proizveli svemire koji obiluju različitostima i teškoćama, oni su također pružali mehanizme i sredstva za pomirenje svih tih razlika i za usklađivanje svih prividnih zbunjenosti.

25:3.8 3. Miritelji zviježđa. Nakon služenja u sustavima, miritelji prelaze na procjenu problema zviježđa, gdje preuzimaju manje poteškoće u stotinjak sustava naseljenih svjetova. Mnogi problemi koji se razvijaju na sjedištu zviježđa ne spadaju pod njihovu nadležnost, ali su od sustava do sustava zaokupljeni prikupljanjem dokaza i pripremom preliminarnih izjava. Ako je spor iskren, ako poteškoće proizlaze iz iskrenih razlika u mišljenju i poštene razlike u gledištu, bez obzira na to koliko je malo osoba uključeno, bez obzira na to koliko je naizgled trivijalan nesporazum, komisija za mirenje uvijek može procijeniti temelje kontroverze.

25:3.9 4. Miritelji lokalnih svemira. U ovom širem radu svemira, povjerenici su od velike pomoći Melkizedecima i Arbitražnim Sinovima, te vladarima zviježđa i mnoštvu ličnosti koje se bave koordinacijom i upravom stotine zviježđa. Različiti redovi serafima i drugi stanovnici sjedišta lokalnog svemira također koriste pomoć i odluke presudnih trojki.

25:3.10 Gotovo je nemoguće objasniti prirodu tih razlika koje mogu nastati u detaljnim poslovima sustava, zviježđa ili svemira. Poteškoće se javljaju, ali uveliko se razlikuju od sitničavih problema i poteškoća materijalnog postojanja na evolucijskim svjetovima.

25:3.11 5. Miritelji malih sektora supersvemira. Od problema lokalnih svemira, povjerenici napreduju na proučavanju pitanja koja se pojavljuju u malim sektorima njihovog supersvemira. Što se više udaljimo od individualnih planeta i približimo unutašnjosti, manji je broj materijalnih dužnosti božanskog izvršitelja; on postupno preuzima novu ulogu tumača pravednosti, dok istodobno - budući da je kvazimaterijalan - čuva povjerenstvo kao cjelinu u razumljivom dodiru s materijalnim aspektima istraga.

25:3.12 6. Miritelji velikih sektora supersvemira. Priroda rada ovih povjerenika i nastavlja se mijenjati dok sve više napreduju. Postoji sve manje i manje nesporazuma za presuđivanje i sve više i više tajnovitih pojava za objašnjenje i tumačenje. Iz stadija u stadij oni se razvijaju od arbitara razlika u objašnjivače misterija - suci postaju interpretativni učitelji. Nekad su bili arbitri onih koji preko neznanja dopuštaju nastanak poteškoća i nesporazuma; ali sada postaju instruktori onih koji su dovoljno inteligentni i tolerantni kako bi izbjegli sukobe uma i ratove mišljenja.Što je više obrazovanje stvorenog bića, to je više njegovo poštovanje prema znanju, iskustvu i mišljenjima drugih.

25:3.13 7. Miritelji supersvemira. Ovdje miritelji postaju koordinatori - četvorica se međusobno razumiju i savršeno funkcioniraju kao arbitri-učitelji. Božanski izvršitelj nema kaznene moći i postaje fizički glas trojke duha. Do tog vremena ti su savjetnici i učitelji postali stručni poznavatelji većine stvarnih problema i poteškoća s kojima se susreću u obavljanju poslova supersvemira. Tako postaju prekrasni savjetnici i mudri učitelji uzlaznih hodočasnika na odgojnim područjima koja okružuju sjedišta supersvemira.

25:3.14 Svi miritelji služe pod općim nadzorom Starih Dana i pod neposrednom smjernicom Pomoćnika Vizije sve vremena kad uznapreduju u Raj. Tijekom boravka u Raju izvještavaju Glavnog Duha koji predsjedava supersvemirom njihovog porijekla.

25:3.15 Registar supersvemira ne ubraja one miritelje koji su prošli izvan svoje nadležnosti, a takva su povjerenstva široko razasuta kroz veliki svemir. Posljednje izvješće o registru Uverse pokazuje da u Orvontonu djeluje gotovo osamnaest trilijuna komisija - više od sedamdeset trilijuna pojedinaca. Ali to je samo mali dio mnoštva miritelja koji su stvoreni u Orvontonu; taj broj je još veći i jednak je ukupnom broju Servitala Havone, bez onih koji se preobražavaju u Diplomske Vodiče.

25:3.16 S vremena na vrijeme, kako se povećava broj supersvemirskih miritelja, oni se prevode u vijeće savršenstva na Raju, iz kojeg se kasnije pojavljuju kao koordinirajući korpus koji je evoluirao djelovanjem Beskonačnog Duha svemira nad svemirima, čudesna skupina bića koja se stalno povećava u broju i učinkovitosti. Iskustvenim uzlazom i obukom na Raju stekli su jedinstveni doživljaj nadolazeće stvarnosti Vrhovnog Bića i sada lutaju svemirom nad svemirima na posebnim zadacima.

25:3.17 Članovi komisije za mirenje nikad se ne razdvajaju. Skupina od četiri zauvijek služi zajedno baš kao što su izvorno bili povezani. Čak i u svojoj proslavljenoj službi nastavljaju djelovati kao kvarteti akumuliranog kozmičkog iskustva i usavršene iskustvene mudrosti. Oni su vječno povezani kao utjelovljenje vrhovne pravde vremena i prostora.

4. TEHNIČKI SAVJETNICI

25:4.1 Ovi pravni i tehnički umovi duha nisu stvoreni kao takvi. Od ranih supernafima i omniafima, Beskonačni Duh odabrao je milijun najodgovornijih umova kao jezgru te velike i svestrane skupine. I od tog daleko udaljenog vremena, od svih onih koji žele postati Tehnički Savjetnici, traži se stvarno iskustvo u primjeni zakona savršenstva na planove evolucijskog stvaranja.

25:4.2 Tehnički Savjetnici regrutiraju se iz redova sljedećih ličnosti:

25:4.3 1. Supemafima.

25:4.4 2. Sekonafima.

25:4.5 3. Tertiafima.

25:4.6 4. Omniafima.

25:4.7 5. Serafima.

25:4.8 6. Određenih Vrsta Uzlaznih Smrtnika.

25:4.9 7. Određenih Vrsta Uzlaznih Srednjih Bića.

25:4.10 U današnje vrijeme, ne računajući smrtnike i srednja bića privremeno na dužnosti, broj Tehničkih Savjetnika koji su registrirani na Uversi i koji posluju u Orvontonu nešto je iznad šezdeset i jednog trilijuna.

25:4.11 Tehnički Savjetnici često djeluju kao pojedinci, ali su organizirani za službu i održavanje zajedničkih sjedišta na područjima dodjele u skupinama od sedam. U svakoj grupi najmanje pet mora biti stalnog statusa, a dva mogu biti privremena. Uzlazni smrtnici i uzlazna srednja bića služe na ovim savjetodavnim komisijama dok rade na svom uzlazu na Raj, ali ne ulaze u redovne tečajeve obuke za Tehničke Savjetnike niti postaju stalni članovi ovog reda.

25:4.12 Oni smrtnici i srednja bića koji služe kratkotrajno sa savjetnicima izabrani su za takav rad zbog svoje stručnosti u konceptu univerzalnog prava i vrhovne pravde. Dok putujete prema Rajskom cilju, dok neprekidno stječete dodatna znanja i poboljšane vještine, stalno imate priliku dati drugima mudrost i iskustvo koje ste sami već prikupili; sve do Havone igrate ulogu učitelja kao i učenika. Napredujete kroz uzlaznu razinu ovog velikog iskustvenog sveučilišta davanjem onima koji su neposredno ispod vas znanja koja ste nedavno stekli o vašoj karijeri napredovanja. U univerzalnom programu ne računa se da posjedujete znanje i istinu sve dok ne dokažete svoju sposobnost i spremnost da drugima uputite to znanje i istinu.

25:4.13 Nakon dugog treninga i stvarnog iskustva, bilo kojem od poslužiteljskih duhova iznad statusa kerubina dopušteno je primiti stalno imenovanje kao Tehnički Savjetnik. Svi kandidati dobrovoljno ulaze u ovaj red službe; ali nakon što preuzmu takve odgovornosti, ne mogu ih se odreći. Samo Stari Dani mogu prenijeti ove savjetnike na druge aktivnosti.

25:4.14 Obuka Tehničkih Savjetnika, koja započinje u učilištima Melkizedeka u lokalnim svemirima, nastavlja se na sudovima Starih Dana. Od ovog supersvemirskog treninga oni prelaze na "škole sedam krugova" na pilotskim svjetovima krugova Havone. A s pilotskih svjetova primaju se na "koledž pravne etike i tehnike Vrhovnosti," školu Raja koja služi usavršavanju Tehničkih Savjetnika.

25:4.15 Ti savjetnici su više od pravnih stručnjaka; oni su studenti i učitelji primijenjenog zakona, svemirskog zakona primijenjenog na živote i sudbine svih koji žive u golemim područjima dalekosežnog stvaranja. Kako vrijeme prolazi, oni postaju žive zakonske knjižnice vremena i prostora, sprječavajući beskrajne nevolje i nepotrebns kašnjenja upućivanjem ličnosti vremena u pogledu oblika i načina postupaka koji su prihvatljivi vladarima vječnosti. Oni su u stanju savjetovati radnike prostora kako bi im omogućili da funkcioniraju u skladu s zahtjevima Raja; oni su učitelji svih stvorenja o tehnici Stvoritelja.

25:4.16 Takva živa knjižnica primijenjenog zakona nije mogla biti stvorena; takva bića moraju se razvijati stvarnim iskustvom. Beskonačna Božanstva su egzistencijalna, stoga se mora nadoknaditi njihov nedostatak iskustva; oni sve znaju čak i prije nego što sve doživljavaju, ali oni ne prenose svojim podređenim stvorenjima ovo znanje koje nije utemeljeno na iskustvu.

25:4.17 Tehnički Savjetnici posvećeni su radu na sprječavanju kašnjenja, olakšavanju napretka i davanju savjeta koji olakšava postignuće. Uvijek postoji najbolji i pravi način da se nešto obavi; uvijek postoji tehnika savršenstva, božanska metoda, a ti savjetnici znaju kako nas sve usmjeriti u nalaženju ovog boljeg načina.

25:4.18 Ova veoma mudra i praktična bića uvijek su usko povezana sa službom i radom Univerzalnih Cenzora. Melkizedeci u njima imaju na raspolaganju jedan moćan korpus. Vladari sustava, zviježđa, svemira i supersvemirskih sektora svi su bogato opskrbljeni ovim tehničkim ili pravnim referentnim umovima duhovnog svijeta. Posebna skupina djeluje kao savjetnici zakona Nositeljima Života, koji savjetuju ove Sinove o opsegu dopuštenog odstupanja od uspostavljenog programa propagiranja života i na drugi način ih upućuju da poštuju njihove prerogative i širinu djelovanja. Oni su savjetnici svih klasa bića o pravilnim običajima i tehnikama svih transakcija svijeta duha. Ali oni se izravno i osobno ne bave materijalnim stvorenjima.

25:4.19 Osim savjetovanja o pravnim sredstvima, Tehnički Savjetnici jednako su posvećeni učinkovitom tumačenju svih zakona koji se odnose na stvorena bića - tjelesnih, umnih i duhovnih. Dostupni su Univerzalnim Miriteljima i svima onima koji žele znati istinu o pravu; drugim riječima, znati kako se možemo pouzdati u reagiranje Vrhovnosti Božanstva na određenu situaciju koja ima čimbenike utvrđenog fizičkog, duhovnog i duhovnog poretka. Oni čak pokušavaju razjasnili tehniku Krajnjeg.

25:4.20 Tehnički savjetnici su odabrana i testirana bića; nije mi poznati da je neki od njih skrenuo s puta. Na Uversi nije zabilježeno da se ovim bićima sudilo zbog nepoštivanja božanskih zakona koje toliko učinkovito tumače i tako rječito izlažu. Nema poznatog ograničenja nad domenom njihove službe, niti ograničenja nad njihovim napretkom. Nastavljaju djelovati kao savjetnici čak i na portalu Raja; njima je otvoren cijeli svemir zakona i iskustva.

5. ČUVARI EVIDENCIJE NA RAJU

25:5.1 Od tercijarnih supernafima u Havoni, neki od starijih glavnih snimatelja izabrani su kao Čuvari Evidencije, skrbnici formalnih arhiva Otoka Svjetlosti, arhiva koje se razlikuju od životnih zapisa registra u umovima čuvara znanja, ponekad označenih kao "živa biblioteka Raja."

25:5.2 Anđeli snimatelji naseljenih planeta izvor su svih pojedinačnih zapisa. Širom svemira, i drugi snimatelji funkcioniraju u pogledu formalnih zapisa i živih zapisa. Od Urantije do Raja, susreću se različita snimanja: u lokalnom svemiru, više pisanih snimanja a manje živih; na Raju, više živih a manje formalnih; na Uversi su ove dvije vrste jednako dostupne.

25:5.3 Svaki događaj od značaja u organizaciji naseljenog stvaranja postaje predmet snimanja. Dok se događaji od lokalnog značaja samo lokalno snimaju, oni koji su od šireg značaja tretiraju se kao takvi. Od planeta i zviježđa Nebadona, sve što ima svemirsku važnost objavljuje se na Sferi Spasenja; a s tih svemirskih sjedišta one epizode idu na viša snimanja koje se odnose na poslove sektora i supervlada. Raj također ima relevantan pregled podataka supersvemira i Havone; ova povijesna i kumulativna priča o svemiru nad svemirima u skrbništvu je tih uzvišenih tercijarnih supernafima.

25:5.4 Dok su neka od tih bića poslana u supersvemire da služe kao Načelnici Snimanja koji usmjeravaju aktivnosti Nebeskih Snimatelja, niti jedan do sada nije bio premješten iz stalne prozivke njihovog reda.

6. NEBESKI SNIMATELJI

25:6.1 To su snimatelji koji izrađuju sva snimanja u duplikatu, čineći izvorni snimak duha i njegovu polumaterijalnu verziju - koja se može nazvati kopijom. To mogu učiniti zbog svoje neobične sposobnosti istovremenog manipuliraja duhovne i materijalne energije. Nebeski Snimatelji nisu stvoreni kao takvi; oni su uzlazni serafimi iz lokalnih svemira. Njih primaju, klasificiraju i postavljaju na dužnost u njihovim sferama rada vijeća Načelnika Snimanja na sjedištima sedam supersvemira. Tu se također nalaze škole za obuku Nebeskih Snimatelja. Školom na Uversi upravljaju Usavršitelji Mudrosti i Božanski Savjetnici.

25:6.2 Dok napreduju u svemirskoj službi, snimatelji nastavljaju sustav dvostrukog snimanja, što čini njihove zapise uvijek dostupnim svim klasama bića, od onih materijalnog reda do visokih duhova svjetlosti. U vašem prijelaznom iskustvu, dokle budete uzlazili iz ovog materijalnog svijeta, uvijek ćete moći konzultirati i na druge načine upoznati, snimanja povijesti i tradicija svoje rodne sfere.

25:6.3 Snimatelji su testirani i iskušani korpus. Nije mi poznat slučaj da je neki Nebeski Snimatelj skrenuo s puta, i u njihovim snimanjima nikada nije bilo otkriveno krivotvorenje. Oni su podvrgnuti dvostrukom nadzoru, kako njihove evidencije pregledavaju njihove uzvišene kolege s Uverse i Moćni Glasnici, koji potvrđuju ispravnost kvazifizičkih duplikata izvornih snimanja duha.

25:6.4 Dok ovi sve napredniji snimatelji smješteni na podređenim registriranim sferama Orvontona broje više od trilijun, onih koji su postigli status na Uversi nešto je manje od osam milijuna. Ovi viši ili diplomirani snimatelji su skrbnici supersvemira i špediteri sponzoriranih snimaka vremena i prostora. Njihova stalna sjedišta nalaze se u kružnim prebivalištima koja okružuju područje snimanja na Uversi. Nikada ne ostavljaju skrbništvo nad tim zapisima drugima; kao pojedinci mogu biti odsutni, ali nikada u velikom broju.

25:6.5 Poput onih supernafima koji su postali Čuvari Zapisa, korpus Nebeskih Snimatelja je na stalnoj postavci. Nakon što serafimi i supernafimi stupe u službu, oni ostaju Nebeski Snimatelji i Čuvari Zapisa sve do dana nove i izmijenjene administracije koja prati punu personalizaciju Boga Vrhovnog.

25:6.6 Na Uversi ti najviši Nebeski Snimatelji mogu prikazati snimanja o svemu što je kozmički uvezeno u bilo koji dio Orvontona od dalekih vremena dolaska Starih Dana, a na Vječnom Oku ovi Čuvari Zapisa čuvaju arhive toga područja koje svjedoče o poslovima Raja od vremena personifikacije Beskonačnog Duha.

7. MORONTIJA PRATITELJI

25:7.1 Ova djeca Majčinskog Duha lokalnog svemira su prijatelji i suradnici svih koji žive uzlazni morontija život. Oni nisu neophodni za stvarni rad uzlazne progresije stvorenih bića, niti u bilo kojem smislu preuzimaju mjesto radu serafskih skrbnika koji često prate svoje smrtne suradnike pri putovanju na Raj. Morontija Pratitelji su jednostavno milostivi domaćini onih koji tek počinju dugi unutarnji uspon. Oni su također vješti sponzori igara i vrijedni pomoćnici direktora rekreacije.

25:7.2 Iako pred vama stoje ozbiljni i sve teži zadaci koje ćete izvoditi na morontija svjetovima obuke u Nebadonu, uvijek ćete imati redovita razdoblja odmora i rekreacije. Na putu za Raj, uvijek će biti vremena za odmor i igre duha; a u karijeri svjetlosti i života uvijek postoji vrijeme za obožavanje i nova postignuća.

25:7.3 Ovi Morontija Pratitelji su tako prijateljski suradnici da, kada napokon napustite posljednju fazu iskustva morontije, kad se pripremite započeti supersvemirsku avanturu duha, doista ćete žaliti što vas ta druževna stvorenja ne mogu pratiti, ali oni služe isključivo u lokalnim svemirima. U svakom stadiju uzlazne karijere, sve ličnosti koje budete imali sposobnost kontaktirati bit će prijateljske i druželjubive, ali dok ne upoznate Rajske Pratitelje, nećete naći drugu skupinu koja je tako posvećena prijateljstvu i druženju.

25:7.4 Rad Morontija Pratitelja detaljnije je opisan u dijelu koji govori o poslovima vašeg lokalnog svemira.

8. RAJSKI PRATITELJI

25:8.1 Rajski Pratitelji su složena ili asemblirana skupina koja se regrutira iz redova serafima, seconafima, supernafima i omniafima. Iako služe tijekom onoga što biste vi smatrali izvanredno dugim razdobljem vremena, oni nisu stalnog statusa. Kad je ova služba dovršena, u pravilu (ali ne i uvijek), vraćaju se onim dužnostima koje su obavljali kada su pozvani na službu Raja.

25:8.2 Članove anđeoskog mnoštva nominiraju za ovu službu Majčinski Duh lokalnog svemira, supersvemirski Odražajni Duhovi i Veličanstvenik Raja. Pozvani su na Središnji Otok i dodijeljeni kao Rajski Suradnici jednog od sedam Glavnih Duhova. Osim stalnog statusa na Raju, ova privremena služba Rajskog druženja najveća je čast ikada povjerena služiteljskom duhu.

25:8.3 Ovi odabrani anđeli posvećeni su službi druženja i dodijeljeni su kao suradnici svim klasama bića koja sama borave na Raju, uglavnom uzlazim smrtnicima, ali i svima ostalima koji su sami na središnjem Otoku. Rajski Pratitelji nemaju nikakvu posebnu ulogu u vezi služenja onih s kojima se druže; oni su jednostavno pratitelji. Gotovo svaka druga osoba koju će smrtni ljudi susresti tijekom boravka u Raju - osim vaših kolega hodočasnika - imat će zadatak učiniti nešto određeno s vama ili za vas; ali ovi pratitelji dodjeljuju se samo da budu s vama i da komuniciraju s vama kao suradnici vaših ličnosti. Često im pomažu u njihovu služenju milosrdni i sjajni Državljani Raja.

25:8.4 Smrtnici dolaze iz rasa koje su vrlo društvene. Stvoritelji dobro znaju da "nije dobro za čovjeka da bude sam" i zato stvaraju uvjete za druženje, čak i na Raju.

25:8.5 Ako vi kao uzlazni smrtnik dođete na Raj u društvu pratitelja ili bliskog suradnika vaše zemaljske karijere ili ako vaš serafski čuvar sudbine treba doći s vama ili vas čekati, onda vam neće biti dodijeljen stalni pratilac. Ali ako stignete sami, pratitelj će vas sigurno čekati kad se probudite na Otoku Svjetlosti iz posljednjeg sna vremena. Čak i ako je poznato da će vas pratiti netko iz uzlaznog udruženja, privremeni će vas pratitelji pozvati na vječne obale i uputiti vas na rezervaciju koja je spremna za prijem vama i vašim suradnicima. Vi možete biti sigurni da ćete primiti toplu dobrodošlicu kad doživite uskrsnuće u vječnosti na vječnim obalama Raja.

25:8.6 Pratitelji za prijem dodijeljuju se tijekom posljednjih dana boravka uzlaznog bića na zadnjem krugu Havone i pažljivo ispituju arhive o smrtnom porijeklu i sadržajnom uzlazu kroz svjetove prostora i krugove Havone. Kad budu izrazili dobrodošlicu smrtnicima vremena, već će biti dobro upućeni u detalje karijere ovih dolaznih hodočasnika i odmah se pokazati suosjećajnim i intrigantnim pratiteljima.

25:8.7 Tijekom boravka na Raju, prije nego postanete finalista, ako se iz bilo kojeg razloga privremeno odvojite od svog suradnika u uzlaznoj karijeri - smrtnog ili serafskog - Rajski Pratitelj će vam odmah biti dodijeljen za savjet i druženje. Nakon što bude dodijeljen uzlaznom smrtniku u osami na Raju, ovaj pratitelj ostaje s njim sve dok mu se ne pridruži njegov uzlazni suradnik ili dok ne bude uredno primljen u Korpus Finalista.

25:8.8 Rajski Pratitelji postavljaju se na dužnost kako koji dođe na raspolaganje, osim što uzlazni smrtnik nikad ne prima pratitelja koji se svojom prirodom razlikuje od njegovog supersvemirskog tipa. Ako bi smrtnik Urantije danas došao na Raj, bio bi mu dodijeljen prvi raspoloživi pratitelj koji je porijeklom iz Orvontona ili na drugi način sliči prirodi Sedmog Glavnog Duha. Zbog toga omniafimi ne služe s uzlaznim stvorenjima iz sedam supersvemira.

25:8.9 Rajski Pratitelji obavljaju mnoge dodatne službe: Ako uzlazni smrtnik sam dođe u središnji svemir i ako putujući kroz Havonu doživi neuspjeh u nekoj fazi avanture Božanstva, pravodobno će se vratiti u svemire vremena i odmah će se pozvati jedan rezervni Rajski Pratitelj. Jedna osoba iz ovog reda bi bila dodijeljena da slijedi neuspjelog hodočasnika, da s njim bude, da ga utješi i razvedri i da ostane s njim sve dok se ne vrati u središnji svemir kako bi nastavio s uzlazom na Raj.

25:8.10 Ako uzlazni hodočasnik ne uspije u avanturi Božanstva na putovanju Havonom u društvu uzlaznog serafima, anđela čuvara smrtne karijere, ona može izabrati da prati njezinog smrtnog suradnika. Ovi serafimi uvijek volontiraju i dopušteno im je pratiti njihove dugogodišnje smrtne drugove natrag u službu vremena i prostora.

25:8.11 Ali ovo nije slučaj s dva blisko povezana uzlazna smrtnika: Ako jedan postigne Boga, a drugi privremeno ne uspije u tom nastojanju, uspješna osoba uvijek se odluči vratiti na evolucijska stvaranja s razočaranom ličnosti, ali to mu nije dopušteno. Umjesto toga, pozivaju se rezervisti iz reda Rajskih Pratitelja, a jedan od volontera odabran je da prati razočaranog hodočasnika. Dobrovoljac iz reda Rajskih Državljana tada postaje povezan s uspješnim smrtnikom, koji ostaje na središnjem Otoku da čeka povratak poraženog druga u Havonu i u međuvremenu drži predavanja u određenim školama Raja predstavljajući avanturističku priču evolucijskog uzlaza.

25:8.12 [Sponzorirao Onaj Visokog Autoriteta iz Uverse.]

Back to Top