Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 24 : VIŠE LIČNOSTI BESKONAČNOG DUHA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 24 : VIŠE LIČNOSTI BESKONAČNOG DUHAPOGLAVLJE 24 : VIŠE LIČNOSTI BESKONAČNOG DUHA

24:0.1 NA UVERSI možemo podijeliti ličnosti i jedinke Združenog Činitelja u slijedeće tri grupe: Više Ličnosti Beskonačnog Duha, Glasničke Vojske Prostora i Služiteljske Duhove Vremena, bića duha koja djeluju kao učitelji i služitelji bićima volje koja idu uzlaznim programom smrtničkog napredovanja.

24:0.2 Više Ličnosti Beskonačnog Duha koje pominjemo u ovim poglavljima djeluju širom cijelog velikog svemira kao pripadnici slijedećih sedam grupa:

24:0.3 1. Osamljeni Glasnici.

24:0.4 2. Nadgledatelji Kozmičkih Krugova.

24:0.5 3. Upravitelji Popisa.

24:0.6 4. Osobni Pomoćnici Beskonačnog Duha.

24:0.7 5. Pomoćni Inspektori.

24:0.8 6. Doznačeni Stražari.

24:0.9 7. Vodiči Diplomaca.

24:0.10 Osamljeni Glasnici, Nadgledatelji Krugova, Upravitelji Popisa i Osobni Pomoćnici nose obilježje ogromnog obdarenja protugravitacijom. Osamljeni Glasnici nemaju zvaničnog i uopćenog centra djelovanja; oni lutaju cijelim svemirom nad svemirima. Nadgledatelji Kozmičkih Krugova kao i Upravitelji Popisa koriste kao centre djelovanja glavne svjetove nadsvemira. Osobni Pomoćnici Beskonačnog Duha imaju za postaju centralni Otok Svjetla. Pomoćni Inspektori koriste kao postaju centre lokalnih svemira, dok Doznačeni Stražari žive na glavnim centrima svojih podgrupnih sustava. Vodiči Diplomaca žive na Havoni i djeluju na milijardi svjetova ovog svemira. Dok ove visoke ličnosti uglavnom imaju za postaju određena mjesta lokalnog svemira, oni ne predstavljaju organski dio administracije evolutivnih sustava.

24:0.11 Od sedam razreda koji ulaze u sastav ove grupe, jedino se Osamljeni Glasnici i možebitno Osobni Pomoćnici kreću svemirom nad svemirima. Osamljeni Glasnici se mogu susresti od Raja prema slijedećim vanjskim oblastima: kroz krugove Havone do nadkozmičkih centara, te odonud kroz sektore i lokalne svemire uključujući i podrazrede ovih lokalnih svemira do samih naseljenih svjetova. Premda Osamljeni Glasnici pripadaju Višim Ličnostima Beskonačnog Duha, u prethodnom smo poglavlju već razmotrili njihovo porijeklo, prirodu i službu.

1. NADGLEDATELJI KOZMIČKIH KRUGOVA

24:1.1 Djelovanje krugova energije duha i ogromnog tijeka moći prostora može djelovati automatskim; dok može djelovati da nad njim nema bilo zapreke ili podstreka, ovo nije istina. Svi ovi ogromni energetski sustavi počivaju pod kontrolom; oni svi podliježu inteligentnoj upravi. Nadgledatelji Kozmičkih Krugova ne upravljaju domenama posve fizičke ili posve materijalne energije--ovo je domena Kozmičkih Upravitelja Moći--već upravljaju krugovima relativne duhovne energije kao i onim modificiranim krugovima koji su bitni visoko razvijenim duhovnim bićima kao i morontija ili prijelaznom obliku inteligentnih stvorenja. Dok nadgledatelji ne daju povoda postanku energetskih krugova i nadbiti božanstvenosti, oni uopćeno rade na svim višim krugovima duha koji pripadaju bilo vremenu ili vječnosti, kao i svim relativnim krugovima duha vezanim uz administraciju sastavnih dijelova velikog svemira. Oni održavaju upravu i manipulaciju nad svim krugovima duha-energije koji se protežu izvan Rajskog Otoka.

24:1.2 Nadgledatelji Kozmičkih Krugova predstavljaju isključivi proizvod Beskonačnog Duha i jedino djeluju kao zastupnici Združenog Činitelja. Personalizirani su u cilju službe kao pripadnici slijedeće četiri grupe:

24:1.3 1. Vrhovni Nadgledatelji Krugova.

24:1.4 2. Pomoćni Nadgledatelji Krugova.

24:1.5 3. Sekundarni Nadgledatelji Krugova.

24:1.6 4. Tercijarni Nadgledatelji Krugova.

24:1.7 Neće više biti bilo novih vrhovnih nadgledatelja Havone ili pomoćnih nadgledatelja sedam nadsvemira; već je okončan proces njihova stvaranja. Sedam postojećih vrhovnih nadgledatelja djeluju s voditeljskih svjetova sedam krugova Havone. Krugovi sedam nadsvemira upravljaju aktivnostima izvanredne grupe sedam pomoćnih nadgledatelja koji djeluju sa svoje centralne postaje na sedam svjetova Raja koji pripadaju Beskonačnom Duhu, svjetova Sedam Vrhovnih Izvršitelja. Oni odonud obavljaju nadzor i upravu nad krugovima prostornih nadsvemira.

24:1.8 Na onim Rajskim svjetovima koji pripadaju domeni Duha, sedam pomoćnih nadgledatelja krugova ostvaruju suradnju s prvim razredom Vrhovnih Centara Moći i pod upravom Vrhovnih Izvršitelja ova suradnja rezultira pod-Rajskom koordinacijom svih materijalnih i duhovnih krugova koji se protežu u domene sedam nadsvemira.

24:1.9 Na glavnom centru svakog nadsvemira djeluju sekundarni nadgledatelji lokalnih svemira vremena i prostora. Dok veći i manji sektori predstavljaju administrativna odjeljenja vrhovnih vlada, ova se podjela ne odnosi na pitanja uprave nad duhom-energijom. Premda ne znam koliko je sekundarnih nadgledatelja krugova u velikom svemiru, znam da na Uversi postoji 84,691 takvo biće. Proces tvoridbe sekundarnih nadgledatelja još uvijek nije okončan; s vremena na vrijeme nova sedamdesetočlana grupa ovih bića iskrsne na svjetovima Vrhovnih Izvršitelja. Mi ih primamo prema narudžbi dok radimo na uspostavi novih krugova energije duha i vezivne moći u novim evolutivnim svemirima koji počivaju pod našom sudbenom nadležnošću.

24:1.10 Tercijarni nadgledatelj krugova djeluje s glavnog centra lokalnih svemira. Poput sekundarnog reda i ova vrsta podilazi neprestanim procesom stvaranja u grupama koje broje sedam stotina članova. Stari Dani odlučuju o postavci ovih bića na zadaće lokalnih svemira.

24:1.11 Nadgledatelji krugova primaju egzistenciju u cilju izvršenja određenih dužnosti i vječno služe na postavci u svojim izvornim grupama. Kako se ne smjenjuju na pozicijama, oni tako imaju prilike promatrati i studirati probleme koji su prisutni u domenama njihovih izvornih dužnosti. Na primjer: Tercijarni nadgledatelj krugova pod brojem 572,842 djeluje na dužnosti od samog začetka vašeg lokalnog svemira, dok u isto vrijeme djeluje kao pripadnik osobne administracije Mihaela iz Nebadona.

24:1.12 Bilo u okvirima lokalnih ili viših nadvemira, nadgledatelji krugova djeluju kao savjetnici svim zainteresiranim osobama u pogledu upotrebe krugova koji najbolje služe prijenosu duhovnih poruka i prijevozu različitih oblika ličnosti. Djelujući kao nadglednici krugova, ova djelotvorna bića koriste sve utjecaje, sile i ličnosti iz cijelog svemira nad svemirima. Oni upošljavaju neobznanjene "visoke ličnosti duha zadužene za kontrolu krugova" i primaju veliku pomoć od mnogobrojnih bića koja pripadaju ličnostima Beskonačnog Duha. Oni su ti koji odlučuju o eventualnoj izolaciji određenog evolutivnog svijeta ako se njegov Planetarni Knez usudi pobuniti protiv Oca Svih i njegovog Sina-namjesnika. Dok mogu odsjeći određene kozmičke krugove višeg duhovnog reda bilo kojeg svijeta, oni nisu u stanju poništiti materijalne struje upravitelja moći.

24:1.13 Odnos Nadgledatelja Kozmičkih Krugova naspram krugova duha uveliko sliči odnosu Upravitelja Kozmičke Moći naspram materijalnih krugova. Ova se dva reda uzajamno nadopunjuju, zajednički nadgledajući sve krugove materije i duha koji podliježu upravi i kontroli stvorenih bića.

24:1.14 Nadgledatelji krugova imaju određenu kontrolu nad krugovima uma koji imaju vezu s duhom, upravo kao što upravitelji moći imaju određenu sudbenu nadležnost nad onim fazama uma koje imaju vezu s fizičkom energijom--s mehaničkim umom. Dok se uopćeno djelovanje svakog red bića proširuje suradnjom s drugim grupama, krugovi čistog uma ne podliježu kontroli ovih bića. Ovi redovi nisu ravnopravni; pri svojim mnogostrukim aktivnostima Nadgledatelji Kozmičkih Krugova podliježu upravi Sedam Vrhovnih Upravitelja Moći i njima podređenih suradnika.

24:1.15 Dok u okviru određenog reda nije moguće razlikovati individualne nadgledatelje krugova, točno je da imaju zasebne individualnosti. Ovdje se radi o istinski osobnim bićima, iako njihove ličnosti nisu rezultat Očevog obdarenja i ovaj tip ličnosti ne postoji u drugim oblicima kozmičkih stvorenja.

24:1.16 Premda možete prepoznati i upoznati ova bića prilikom unutarnjeg putovanja prema Raju, nećete s njima imati uzajamnog osobnog kontakta. Oni djeluju kao nadgledatelji krugova i vrlo strogo i djelotvorno izvršavaju svoje dužnosti. Oni isključivo surađuju s ličnostima i jedinkama koje nadgledaju aktivnosti vezane uz krugove koji podliježu domeni njihove uprave.

2. UPRAVITELJI POPISA

24:2.1 Unatoč tome što je kozmički um Univerzalne Inteligencije upoznat s prisutnošću i lokacijom svih misaonih stvorenja, u svemiru nad svemirima djeluje još jedna nezavisna metoda popisa svih bića koja imaju slobodnu volju.

24:2.2 Upravitelji Popisa predstavljaju specijalni i dovršeni proizvod Beskonačnog Duha i mi nemamo uvida u postojeći broj ovih bića. Dok su stvoreni kako bi bili u stanju sprovoditi savršenu sinhronizaciju s reflektivnim nadkozmičkim metodama, u isto vrijeme imaju moć osobnog osjeta i reaktivnosti na inteligentnu volju. Vještinom koja nam nije posve poznata, ovi upravitelji trenutačno primaju informaciju o rođenju volje u bilo kojem dijelu velikog svemira. Oni nam stoga uvijek mogu dati broj, prirodu i lokaciju svih bića slobodne volje u bilo kojem dijelu centralnog svemira i sedam nadsvemira. Ali oni ne djeluju na Raju; tu za njima nema potrebe. Znanje je na Raju prirođeno; Božanstva sve znaju.

24:2.3 Sedam Upravitelja Popisa djeluju na Havoni i jedan od njih djeluje na svakom voditeljskom svijetu Havonskog kruga. Izuzev ovih sedam bića i rezervista koji djeluju na Rajskim svjetovima Duha, svi Upravitelji Popisa djeluju pod sudbenom nadležnosti Starih Dana.

24:2.4 Dok Upravitelji Popisa pojedinačno predsjedavaju nad glavnim nadkozmičkim centrima, pod upravom takvog upravitelja djeluju tisuće nad tisućama bića, jedan na svakom centru lokalnog svemira. Sve ličnosti ovog reda imaju ravnopravan status izuzev poglavara sedam nadsvemira i bića na voditeljskim svjetovima Havone.

24:2.5 U sedmom nadsvemiru djeluje stotinu tisuća Upravitelja Popisa. I ovdje je riječ o bićima koja mogu služiti u lokalnim svemirima; ovo ne ubraja osobni administrativni kabinet Usatije, nadkozmičkog poglavara svih upravitelja Orvontona. Poput drugih nadkozmičkih poglavara, Usatija nema neposrednog pristupa vijestima o registraciji slobodne volje. On jedino prima vijesti od podređenih bića koja djeluju u nadsvemirima Orvontona; on tako djeluje kao veličanstvena sabirna ličnost koja prikuplja njihova izvješća iz lokalnokozmičkih centara.

24:2.6 S vremena na vrijeme službeni bilježnici Uverse registriraju status određenog nadsvemira prema arhivskim podacima koji su registrirani u okviru i putem Usatijine ličnosti. Takvi podaci o popisu bića predstavljaju sastavni dio dotičnih nadsvemira; ova se informacija ne prenosi bilo Havoni ili Raju.

24:2.7 Ovi Upravitelji Popisa jedino obaćaju pažnju na ljudska bića--kao i druga bića slobodne volje--kako bi registrirali informaciju o djelovanju volje. Oni se ne zanimaju za zabilješku činjenica i detalja vašeg života; oni nisu u bilo kojem smislu bilježničke ličnosti. Nebadonski Upravitelj Popisa pod Orvontonskim brojem 81,412 koji se trenutno nalazi na Salvingtonu je upravo ovog časa osobno svjestan vaše živuće prisutnosti na Urantiji; i on će primiti potvrdu informacije o vašoj smrti istog časa kad budete prestali djelovati kao biće slobodne volje.

24:2.8 Upravitelji Popisa registriraju egzistenciju novih stvorenja obdarenih voljom prilikom izvršenja vašeg prvog čina volje; oni indiciraju smrt ovog bića prilikom posljednjeg čina volje. Djelomična pojava volje koje se može zamijetiti u reakcijama određenih viših životinja ne pripada domenama Upravitelja Popisa. Oni jedino bilježe istinsko djelovanje volje bića koja posjeduju volju i nisu u stanju reagirati na bilo što izuzev djelovanja volje. Ali nismo upoznati s metodama kojima registriraju djelovanje volje.

24:2.9 Ova bića su uvijek bila i uvijek će biti jedino Upravitelji Popisa. Ona bi se pokazala više-manje beskorisnim pri bilo kojim drugim kozmičkim djelatnostima. Ali ona djeluju nepogrešivo; nikad nisu spoznala poraz, niti su ikad falsificirala podatke. I unatoč ovom obdarenju izvanrednim moćima i nevjerojatnim povlasticama, oni su istinske osobe; imaju prepoznatljivu prisutnost duha kao i obličje.

3. OSOBNI POMOĆNICI BESKONAČNOG DUHA

24:3.1 Nismo neposredno upoznati bilo s razdobljem ili s načinom stvaranja Osobnih Pomoćnika. Dok najvjerojatnije postoje u velikom broju, ovaj podatak nije u arhivama Uverse. S konzervativnog stanovišta utemeljenog na poznavanju njihovih aktivnosti, usuđujem se procijeniti da najvjerojatnije postoje u bilijunskim redovima. Smatramo da Beskonačni Duh nije ograničen jedino na postojeće Osobne Pomoćnike.

24:3.2 Osobni Pomoćnici Beskonačnog Duha postoje jedino kako bi služili Rajsku prisutnost Treće Osobe Božanstva. Unatoč svojoj neposrednoj povezanosti s Beskonačnim Duhom i unatoč svojoj Rajskoj lokaciji, kreću se do najudaljenijih dijelova stvorenog svemira. Izvršavajući naloge Beskonačnog Duha, ovi Osobni Pomoćnici zalaze u sve domene povezane krugovima Združenog Činitelja. Premda putuju prostorom jednako kao što to čine Osamljeni Glasnici, oni nisu osobe u jednakom smislu riječi.

24:3.3 Svi Osobni Pomoćnici su jednaki i identični; u njih nema bilo razlike ili individualnosti. Dok ih Združeni Činitelj promatra kao istinske ličnosti, druga ih bića teško mogu smatrati takvima; oni ne očituju prisutnost duha svojstvenu drugim bićima duha. Bića koja vuku porijeklo s Raja uvijek mogu osjetiti prisutnost ovih Pomoćnika; ali mi nismo u stanju osjetiti prisutnost njihovih ličnosti. Nema sumnje da zahvaljujući nedostatku ove karakteristične prisutnosti mogu pružiti još veću pomoć Trećoj Osobi Božanstva.

24:3.4 Od svih obznanjenih redova bića duha koja vuku porijeklo od Beskonačnog Duha, Osobni Pomoćnici su gotovo jedina grupa koju nećete susresti prilikom unutarnjeg uspona prema Raju.

4. POMOĆNI INSPEKTORI

24:4.1 Sedam Vrhovnih Izvršitelja na sedam Rajskih svjetova Beskonačnog Duha zajednički djeluju kao administrativni odbor visokih rukovoditelja sedam nadsvemira. Pomoćni Inspektori predstavljaju osobno utjelovljenje utjecaja i moći Vrhovnih Izvršitelja lokalnim svemirima vremena i prostora. Ovi visoki promatrači lokalnokozmičkih poslova predstavljaju zajedničko potomstvo Beskonačnog Duha i Sedam Glavnih Duhova Raja. Tijekom skorog razdoblja vječnosti personificirano je sedam stotina tisuća ovih bića s rezervnim zborom koji je smješten na Raju.

24:4.2 Pomoćni Inspektori djeluju pod neposrednim nadzorom Sedam Vrhovnih Izvršitelja, kao njihovi osobni i utjecajni zastupnici u lokalnim svemirima vremena i prostora. Inspektori djeluju pojedinačno s glavnih lokalnokozmičkih svemira u bliskoj suradnji s domaćim Ujedinjenim Danima.

24:4.3 Pomoćni Inspektori primaju izviješća i preporuke jedino od svojih podređenih, Doznačenih Stražara koji prebivaju na glavnim centrima lokalnih sustava naseljenih svjetova, jedino podnoseći izviješća svom neposrednom nadzorniku, Vrhovnom Izvršitelju dotičnog svemira.

5. DOZNAČENI STRAŽARI

24:5.1 Doznačeni Stražari djeluju kao koordinativne ličnosti i vezivni zastupnici Sedam Vrhovnih Izvršitelja. Beskonačni Duh personificira ova bića na Raju u cilju izvršenja određenih zadaća i namjera. Oni postoje u permanentnom broju i trenutno egzistira ni manje ni više nego sedam bilijuna ovih bića.

24:5.2 Upravo kao što određeni Pomoćni Inspektor može djelovati kao zastupnik Sedam Vrhovnih Izvršitelja cijelom lokalnom svemiru, tako u svakom od deset tisuća sustava dotičnog lokalnog svemira postoji jedan Doznačeni Stražar koji djeluje kao neposredni zastupnik udaljenog i vrhovnog odbora visoke kontrole nad poslovima sedam nadsvemira. Stražari koji djeluju na dužnosti u vladama lokalnih sustava Orvontona izvršavaju svoju zadaću pod neposrednim autoritetom Vrhovnog Izvršitelja pod brojem Sedam, koordinatora sedmog nadsvemira. Ali u procesu administrativne organizacije svi stražari lokalnog svemira djeluju podređeno Pomoćnom Inspektoru koji djeluje s glavnog kozmičkog centra.

24:5.3 U okvirima lokalnog svemira Doznačeni Stražari rotiraju na pozicijama sa sustava na sustav. Ova smjena obično nastupa svakog tisućljeća prema lokalnokozmičkom vremenu. Dok po statusu predstavljaju jednu od najviših grupa ličnosti koje djeluju na glavnom centru sustava, oni ne sudjeluju u donošenju odluka o poslovima ovih sustava. U lokalnim svemirima služe kao službeni predsjedatelji dvadeset četiri administrativna upravitelja porijeklom s evolutivnih svjetova, premda u svakom drugom pogledu smrtnici ne stupaju u bitniji kontakt s ovim bićima. Stražari su gotovo isključivo zaduženi za podrobno informiranje Pomoćnih Inspektora svojih svemira o svemu što je vezano uz blagostanje i okolnosti njihovog sustava.

24:5.4 Izviješća koja Doznačeni Stražari i Pomoćni Inspektori podnose Vrhovnim Izvršiteljima ne idu preko nadkozmičkih centara. Oni jedino podnose račune Vrhovnom Izvršitelju dotičnog nadsvemira; njihove aktivnosti nisu isto što i administrativna uprava Starih Dana.

24:5.5 Vrhovni Izvršitelji, Pomoćni Inspektori i Doznačeni Stražari zajedno s omniafima i mnoštvom neobznanjenih ličnosti predstavljaju djelotvoran, izravan, centraliziran ali dalekosežan sustav savjetodavnih i administrativnih koordinatora cijelog velikog svemira materije i živih bića.

6. VODIČI DIPLOMACA

24:6.1 Kao grupa, Vodiči Diplomaca nadgledaju i upravljaju visokim sveučilištem tehničke obuke i duhovnog nauka koje igra tako bitnu ulogu u procesu smrtničkog postignuća svevremenog cilja: postignuća Boga koje je praćeno počinkom i cijelom vječnosti usavršenog služenja. Ova izrazito osobna bića nose ime koje je dosljedno prirodi i cilju njihovih aktivnosti. Oni se isključivo bave zadatkom upravljanja smrtnih diplomaca iz vremenskih nadsvemira, uzlaznih hodočasnika koji prolaze procesom obrazovnog putovanja Havonom u cilju pripreme za pristup Raju i Zboru Finalista.

24:6.2 Dok mi je dopušteno obznaniti aktivnosti ovih Vodiča Diplomaca, zahvaljujući ultraduhovnosti njihove prirode jedino s očajanjem izražavam nemogućnost prikladne predstave istinskog koncepta njihovih mnogostrukih aktivnosti čovjekovom materijalnom umu. Nakon što na rezidencijskim svjetovima primite proširena gledišta i nakon što budete oslobođeni okova materijalnih usporedbi, možete početi shvaćati značenje stvarnosti onoga "što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, na što ljudski um nije ni pomislio," čak i onoga što je "Bog pripravio onima koji ljube ove vječne zbiljnosti." Nećete zauvijek biti tako skučeni svojim rasponom gledišta i duhovne spoznaje.

24:6.3 Vodiči Diplomaca rade na upavljanju hodočasnika vremena širom sedam krugova koji pripadaju svjetovima Havone. Vodič koji vas dočeka pri dolasku na prijemni svjet vanjskog kruga Havone ostaje s vama za cijelog vašeg boravka na nebeskim krugovima. Premda ćete za vrijeme svog boravka na milijardi svjetova ove domene imati priliku da upoznate nebrojene druge ličnosti, vaš će vas Vodič Diplomaca pratiti do samog kraja vašeg napredovanja Havonom, kao i prilikom stupanja u završni vremenski počinak, san koji vodi do Rajskog cilja, gdje vas po buđenju treba dočekati Rajski Pratitelj koji će vam izraziti dobrodošlicu i koji će po mogućnosti ostati uz vas sve dok ne postanete članom Smrtničkog Zbora Finalinsta.

24:6.4 Vodiči Diplomaca postoje u broju koji nadilazi spoznajne moći ljudskog uma i koji iz dana u dan nastavlja rasti. Njihovo porijeklo je dosta tajnovito. Dok ne postoje od vječnosti, tajnovito se javljaju prema potrebi. U domenama centralnog svemira ne postoje zapisi o Vodičima Diplomaca sve do pradavne pojave prvog smrtničkog hodočasnika vremena u vanjskom pojasu centralnog svemira. Istog časa kad se na voditeljskom svijetu vanjskog kruga pojavio prvi smrtnik, ovaj je dočekan s prijateljskim pozdravom Malvoriana, prvog Vodiča Diplomaca koji danas djeluje kao predsjedatelj vrhovnog vijeća i upravitelj njihove ekstenzivne obrazovne organizacije.

24:6.5 U Rajskim arhivima Havone u dijelu koji nosi naziv "Vodiči Diplomaca," stoji slijedeća uvodna zabilješka:

24:6.6 "I Malvorian, prvi pripadnik ovog reda, izrazi dobrodošlicu i uputi instrukciju prvom hodočasniku Havone, vodeći ga korak po korak i krug za krugom od vanjskih krugova početnog iskustva sve do postignuća same prisutnosti Izvora i Sudbine sve ličnosti, nakon čega hodočasnik pređe preko praga vječnosti do samog Raja."

24:6.7 Ja sam u to davno doba bio pripojen službi Starih Dana na Uversi i sjećam se naše radosti pri pomisli da novi hodočasnici iz našeg nadsvemira s vremenom trebaju dostići Havonu. Stoljećima smo imali prilike čuti o dolasku evolutivnih bića vremena do Raja, i nebeske odaje su bile prožete svevremenom radošću kad smo konačno imali prilike dočekali prvog hodočasnika.

24:6.8 Ovaj prvi hodočasnik koji je otkrio Havonu nosi ime Grandfanda i vuče porijeklo s planeta po broju 341 iz 84-og sustava iz 62-og zviježđa lokalnog svemira pod brojem 1,131 koji pripada prvom nadsvemiru. Njegov je dolazak obilježio utemeljenje razglasne službe svemira nad svemirima. Dok su do ovog časa djelovali jedino prijenosi nadkozmičkog i lokalnokozmičkog razglasa, s objavom vijesti o Grandfandinom dolasku pred portale Havone doznačeno je utemeljenje "prostornih izviješća slave" koji su tako nazvani zahvaljujući tome što je uvodni kozmički razglas saopćio vijesti o dolasku prvog evolutivnog bića na Havonu i njegovog ulaska u postignuće samog cilja uzlazne egzistencije.

24:6.9 Vodiči Diplomaca ne napuštaju svjetove Havone; odani su službi diplomiranim hodočasnicima vremena i prostora. I ako ne budete odbili garantiran i sveusavršen plan koji služi postignuću spasenja i uzlaza, i vi ćete imati priliku licem u lice upoznati ova plemenita bića.

7. PORIJEKLO VODIČA DIPLOMACA

24:7.1 Premda evolutivni proces ne leži u u podlozi centralnog svemira, vjerujemo da Vodiči Diplomaca predstavljaju usavršene i iskusnije pripadnike druge vrste bića iz centralnog svemira, Havonskih Servitala. Vodiči Diplomaca očituju tako sveobuhvatnu simpatiju i tako veliku sposobost razumijevanja uzlaznih bića da nas ovo navodi da vjerujemo da ove osobine jedino mogu biti rezultat stvarne službe u nadkozmičkim domenama u ulozi Havonskih Servitala kozmičkog služenja. Ako ovo gledište nije ispravno, kako ćemo protumačiti neprestano iščeznuće starijih i iskusnijih servitala?

24:7.2 Nakon dulje odsutnosti s Havone u cilju izvršenja nadkozmičkih dužnosti i po okončanju velikog broja sličnih zadaća, servitali se varaćaju svome domu gdje primaju povlasticu "osobnog kontakta" s Centralnim Rajskim Sjajem, gdje ih obujmljuju Blistave Osobe i nakon čega iščeznu iz vidokruga svojih bližnjih bića duha, nikad se više ne javljajući pred bićima svoje vrste.

24:7.3 Pri povratku iz nadkozmičke službe Havonski Servital može uživati veći broj božanskih obujmljenja iz kojih izlazi jedino kao uzvišeni servital. Dok doživljaj blistavog obujmljenja ne mora uvijek označiti prevođenje servitala u obličje Vodiča Diplomaca, gotovo četvrtina onih koji prođu kroz ovaj božanski zagrljaj više ne ide nazad na službu u svoje stare domene.

24:7.4 U visokim arhivima postoji slijedeća zabilješka:

24:7.5 "Havonski servital po broju 842, 842, 682, 846, 782 i po imenu Sudna koji se vratio iz nadkozmičke službe, bio primljen na Raj, znao Oca i primio božansko obujmljenje--više ga nema."

24:7.6 Kad se u arhivima pojavi ovakva zabilješka, ona govori o svršetku karijere ovog servitala. Ali kroz ništa više od tri trenutka (nešto manje od tri dana vašeg vremena), na vanjskom krugu Havonskog svemira "spontano" se javi Vodič Diplomaca. I ako se zanemari vrlo mala razlika koja je nesumnjivo rezultat djelovanja prijenosnih bića, broj ovog Vodiča Diplomaca točno odgovara broju iščezlog servitala.

24:7.7 Postoji još jedan razlog zašto smatramo da Vodiči Diplomaca evoluiraju u Havonske Servitale, a to je nepogrešiva tendencija ovih vodiča i njima pridruženih servitala da sklope vrlo bliska prijateljstva. Gotovo je neizreciv način na koji ove tobože različite vrste bića pokazuju uzajmnu simpatiju i razumijevanje. Njihova uzajamna odanost nosi obilježje svježine i nadahnuća.

24:7.8 Sedam Glavnih Duhova djeluju kao osobni repositoriji umnog potencijala, dok Sedam Vrhovnih Upravitelja Moći koji djeluju kao njihovi suradnici predstavljaju osobni repositoriji potencijala moći Vrhovnog Bića koje još uvijek osobno ne koristi ova svojstva. I kad ovi Rajski suradnici počnu surađivati u namjeri da stvore Havonske Servitale, ovi po unutarnjim svojstvima sudjeluju u određenim fazama Vrhovnosti. Havonski Servitali tako predstavljaju odraz savršenog centralnog svemira određenih evolutivnih potencijalnosti vremensko-prostornih domena, što se sve očituje u procesu njihove preobrazbe i re-kreacije. Vjerujemo da ova preobrazba predstavlja posljedicu djelovanja volje Beskonačnog Duha koji nesumnjivo zastupa Vrhovnog. Dok Vrhovno Biće ne stvara Vodiče Diplomaca, vjerujemo da iskustveno Božanstvo na neki način sudjeluje u aktivnostima koji rezultiraju egzistencijom ovih bića.

24:7.9 Havona kojom danas putuju uzlazni smrtnici se po mnogo čemu razlikuje od centralnog svemira koji je postojao prethodno Grandfandinom vremenu. S dolaskom smrtnih uzlaznih bića na krugove Havone nastupile su dalekosežne promjene u organizaciji centralnog i božanskog svemira, promjene koje nesumnjivo predstavljaju rezultat djelovanja Vrhovnog Bića--Boga evolutivnih stvorenja--kao reakcija na dolazak prvog pripadnika eksperimentalne djece iz sedam nadsvemira. Pojava Vodiča Diplomaca kao i stvaranje tercijarnog supernafima svjedoči o djelovanju Vrhovnog Boga.

24:7.10 [Predočio Božanski Savjetnik s Uverse.]

Back to Top