Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 24 : VIŠE LIČNOSTI BESKONAČNOG DUHA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 24 : VIŠE LIČNOSTI BESKONAČNOG DUHAPOGLAVLJE 24 : VIŠE LIČNOSTI BESKONAČNOG DUHA

24:0.1 NA UVERSI dijelimo sve ličnosti i jedinke Združenog Činitelja u tri velike skupine: Više Ličnosti Beskonačnog Duha, Glasnička Mnoštva Prostora i Služiteljske Duhove Vremena, bića duha koja se bave poučavanjem i služenjem stvorenja uzlazne sheme smrtnog napredovanja.

24:0.2 Ove Više Ličnosti Beskonačnog Duha koje se spominju u ovim pripovijestima djeluju širom cijelog velikog svemira u sedam odjeljaka:

24:0.3 1. Osamljeni Glasnici.

24:0.4 2. Nadzornici Krugova Svemira.

24:0.5 3. Popisni Direktori.

24:0.6 4. Osobni Pomoćnici Beskonačnog Duha.

24:0.7 5. Pomoćni Inspektori.

24:0.8 6. Dodijeljeni Stražari.

24:0.9 7. Diplomski Vodiči.

24:0.10 Osamljeni Glasnici, Nadzornici Krugova,Popisni Direktori i Osobni Pomoćnici nose obilježje golemih obdarenja protugravitacije. Osamljeni Glasnici su bez poznatog glavnog stožera; oni lutaju svemirom nad svemirima. Nadzornici Krugova Svemira i Popisni Direktori imaju sjedište na glavnim svjetovima supersvemira. Osobni Pomoćnici Beskonačnog Duha postavljeni su na središnjem Otoku Svjetlosti. Pomoćni Inspektori i Dodijeljeni Stražari postavljeni su na glavnim sjedištima lokalnih svemira i na glavnim sjedištima njihovih sastavnih sustava. Diplomski Vodiči nalaze se u svemiru Havoni i funkcioniraju na svih njegovih milijardu svjetova. Većina tih viših ličnosti ima stanice u lokalnim svemirima, ali nisu organski povezani s upravama evolucijskih područja.

24:0.11 Od sedam klasa koje pripadaju ovoj skupini, samo se Osamljeni Glasnici i možda Osobni Pomoćnici kreću svemirom nad svemirima. Osamljeni Glasnici se susreću od Raja prema vani: kroz krugove Havone do glavnih sjedišta supersvemira i odatle kroz sektore i lokalne svemire, njihove podjele, pa čak i na naseljenim svjetovima. Premda Osamljeni Glasnici pripadaju Višim Ličnostima Beskonačnog Duha, njihovo porijeklo, priroda i služba raspravljaju se u prethodnom poglavlju.

1. NADZORNICI KOZMIČKIH KRUGOVA

24:1.1 Čini se da ogromne struje prostora i krugovi energije duha djeluju automatski; oni naočigled funkcioniraju bez potpore ili ometanja, ali to nije slučaj. Svi ovi ogromni sustavi energije su pod kontrolom; podložni su inteligentnom nadzoru. Nadzornici Krugova Svemira ne bave se područjima čisto fizičke ili materijalne energije - domenom Upravitelja Snage Svemira - nego krugovima relativne duhovne energije i onim izmijenjenim krugovima koji su neophodni za održavanje visoko razvijenih duhovnih bića kao i morontija ili prijelazne vrste inteligentnih stvorenja. Nadzornici ne daju porijeklo krugovima energije i nadmoćnosti božanstvenosti, već općenito imaju veze sa svim višim krugovima duha vremena i vječnosti i sa svim relativnim krugovima duha koji se tiču administracije sastavnih dijelova velikog svemira. Oni usmjeravaju i manipuliraju sve takve krugove energije duha izvan Rajskog Otoka.

24:1.2 Nadzornici Krugova Svemira su ekskluzivno stvaranje Beskonačnog Duha, a djeluju isključivo kao agenti Združenog Činitelja. Oni su personalizirani za služenje u sljedeća četiri reda, kao:

24:1.3 1. Vrhovni Nadzornici Krugova.

24:1.4 2. Pomoćni Nadzornici Krugova.

24:1.5 3. Sekundarni Nadzornici Krugova.

24:1.6 4. Tercijarni Nadzornici Krugova.

24:1.7 Vrhovni nadzornici Havone i pomoćni nadzornici sedam supersvemira imaju fiksan broj; više se ne stvara. Vrhovnih nadzornika je sedam, i stacionirani su na pilotskim svjetovima sedam krugova Havona. Krugovi sedam supersvemirazaduženi su za čudesnu skupinu od sedam suradničkih nadzornika koji održavaju sjedište na sedam Rajskih sfera Beskonačnog Duha, svjetova Sedam Vrhovnih Izvršitelja. Odatle nadziru i usmjeravaju krugove supersvemira prostora.

24:1.8 Na ovim Rajskim sferama Duha sedam pomoćnih nadzornika krugova i prvi red Vrhovnih Središta Snage utječu na vezu koja, pod vodstvom Vrhovnih Izvršitelja, rezultira pod-Rajskom koordinacijom svih materijalnih i duhovnih krugova koji idu u smjeru sedam supersvemira.

24:1.9 Na svjetovima sjedišta svakog supersvemira nalaze se sekundarni nadzornici lokalnih svemira vremena i prostora. Glavni i mali sektori su upravne podjele supervlada, ali se ne bave tim pitanjima nadzora energije duha. Ne znam koliko je sekundarnih nadzornika krugova u velikom svemiru, ali na Uversi postoji 84,691 tih bića. Sekundarni nadzornici su u procesu stvaranja; s vremena na vrijeme pojavljuju se u skupinama od sedamdeset na svjetovima Vrhovnih Izvršitelja. Mi ih pribavljamo na zahtjev dok organiziramo uspostavljanje odvojenih krugova energije duha i s njima povezane snage u novonastalim svemirima naše nadležnosti.

24:1.10 Tercijarni nadzornik krugova funkcionira na sjedištu svakog lokalnog svemira. Ovaj je red, poput sekundarnih nadzornika, u procesu stvaranja, a stvara se u skupinama od sedam stotina. Oni su dodijeljeni lokalnim svemirima od strane Starih Dana.

24:1.11 Nadzornici krugova kreiraju se za svoje specifične zadatke i vječno služe u skupinama njihovih izvornih zadataka. Oni se ne rotiraju u službi i stoga provode više stoljeća u studiju problema u područjima svog prvobitnog zadatka. Na primjer: Nadzornik tercijarnog kruga br. 572,842 djelovao je na Sferi Spasenja od ranog koncipiranja vašeg lokalnog svemira i član je osobnog osoblja Mihaela od Nebadona.

24:1.12 Bez obzira da li djeluju u lokalnom ili višim svemirima, nadzornici krugova izravno usmjeravaju sve relevantne krugove koji će se koristiti za prijenos svih poruka duha i za provođenje svih ličnosti. U svom radu nadzora nad krugovima ova učinkovita bića koriste sve agencije, sile i ličnosti u svemiru nad svemirima. Oni koriste neotkrivene "visoke ličnosti duha koje se bave kontrolom krugova," a njima pomaže brojno osoblje sastavljeno od ličnosti Beskonačnog Duha. Oni su ti koji izoliraju evolucijski svijet u slučaju pobune Planetarnog Kneza protiv Oca Svih i njegovog Sina Namjesnika. U stanju su izbaciti bilo koji svijet iz određenih kozmičkih krugova višeg duhovnog poretka, ali ne mogu poništiti materijalne struje upravitelja snage.

24:1.13 Nadzornici Krugova Svemira imaju uglavnom isti odnos naspram krugova duha koji Upravitelji Snage Svemira imaju naspram materijalnih krugova. To su dva komplementarna reda, koji zajedno imaju nadzor nad puninom duha i svim materijalnim krugovima koji se mogu kontrolirati i manipulirati od strane bića.

24:1.14 Nadzornici krugova vrše određeni nadzor onih umnih krugova koji su povezani s duhom, upravo kao što upravitelji snage imaju određenu nadležnost nad tim fazama uma koje su fizičko-energetski povezane - mehaničkim umom. Općenito, funkcije svakog reda proširene su međusobnim povezivanjem, no krugovi čistog uma nisu podložni nadzoru ni jednog ni drugog. Niti su dva reda usklađena; u svim njihovim višestrukim naporima Nadzornici Kruga svemira podložni su Sedmorici Vrhovnih Izvršitelja Snage i njihovim podređenima.

24:1.15 Dok su nadglednici krugova potpuno slični unutar svojih redova, svi su oni različiti pojedinci. Oni su uistinu osobna bića, ali posjeduju neku ličnost koja nije osobno od Oca, a koja se ne susreće u bilo kojem drugom stvorenju u cjelokupnom svemirskom postojanju.

24:1.16 Premda ćete ih prepoznati i poznavati dok budete putovali prema Raju, nećete imati osobnih odnosa s njima. Oni su nadzornici krugova, koji se strogo i učinkovito drže svog poslovanja. Bave se isključivo tim ličnostima i entitetima koji nadziru one aktivnosti koje se tiču krugova podvrgnutih njihovom nadzoru.

2. POPISNI DIREKTORI

24:2.1 Bez obzira na to što je kozmički um Univerzalne Inteligencije svjestan prisutnosti i lokacije svih stvorenja koja razmišljaju, u svemiru nad svemirima djeluje neovisna metoda čuvanja popisa svih bića koja imaju volju.

24:2.2 Popisni Direktori su posebno i dovršeno stvaranje Beskonačnog Duha, a oni postoje u brojevima koji nam nisu poznati. Stvoreni su tako da mogu održati savršenu sinkroniju s tehnikom odražajnosti supersvemira, dok su istodobno osobno osjetljivi i prijemljivi na inteligentnu volju. Ovi direktori, nepotpuno shvaćenom tehnikom, odmah su svjesni rođenja volje u bilo kojem dijelu velikog svemira. Stoga su uvijek sposobni dati nam broj, prirodu i mjesto boravka svih stvorenih bića koja imaju volju, u bilo kojem dijelu središnjeg stvaranja i sedam supersvemira. Ali oni ne rade na Raju; tamo nema potrebe za njima. Na Raju je znanje svojstveno; Božanstva sve znaju.

24:2.3 U Havoni djeluje sedam Popisnih Direktora, od kojih je jedan smješten na pilotskom svijetu svakog kruga Havone. Osim ovih sedam i rezervnog reda na Rajskim svjetovima Duha, svi Popisni Direktori funkcioniraju pod jurisdikcijom Starih Dana.

24:2.4 Jedan Popisni Direktor predsjedava u sjedištu svakog supersvemira, dok se pod jednim takvim glavnim direktorom nalazi njih tisuću nad tisućama, jedan na glavnom sjedištu svakog lokalnog svemira. Sve ličnosti ovog reda su jednake osim onih na pilotskim svjetovima Havone i šefova sedam supersvemira.

24:2.5 U sedmom supersvemiru ima stotinu tisuća Popisnih Direktora. I taj se broj sastoji isključivo od onih koji se mogu dodijeliti lokalnim svemirima; ne uključuje osobno osoblje Usatije, nadređenog šefa svih direktora Orvontona. Usatia, kao i ostali supersvemirski šefovi, nije izravno prilagođen da primi registraciju inteligentne volje. On je isključivo usklađen sa svojim podređenima koji su stacionirani u svemirima Orvontona; tako djeluje kao veličanstvena ličnost koja prikuplja izvještaje koji dolaze iz glavnih sjedišta lokalnih kreacija.

24:2.6 S vremena na vrijeme službeni snimači Uverse bilježe evidenciju statusa supersvemira upisivanjem ovih podataka u i na ličnost Usatije. Takvi podaci o popisu stanovništva su autohtoni supersvemiru; ta se izvješća ne šalju ni Havoni ni Raju.

24:2.7 Popisni Direktori bave se ljudskim bićima - kao i drugim bićima koja imaju volju - samo u mjeri u kojoj se bilježi činjenica djelovanja volje. Ne bave se zapisima vašeg života i njegovih pojedinosti; oni ni u kojem smislu nisu snimačke ličnosti. Popisni Direktor Nebadona broj 81,412 na Orvontonu, koji je sada stacioniran na Sferi Spasenja, u ovom trenutku je osobno svjestan i percipira vašu živuću prisutnost ovdje na Urantiji; i on će pribaviti evidenciju potvrde vaše smrti u trenutku kada prestanete funkcionirati kao stvoreno biće slobodne volje.

24:2.8 Popisni Direktori registriraju postojanje novog stvorenog bića kada se izvrši prvi čin volje; ukazuju na smrt stvorenog bića volje kada nastupi posljednji čin volje. Djelomična pojava volje promatrana u reakcijama nekih od viših životinja ne pripada domeni Popisnih Direktora. Oni uvode jedino broj istinskih stvorenih bića s voljom i ne reagiraju ni na šta drugo osim djelovanja volje. Točno kako oni registriraju funkciju volje, ne znamo.

24:2.9 Ta su bića uvijek bila i uvijek će biti Popisni Direktori. Bili bi relativno beskorisni u bilo kojoj drugoj podjeli rada u svemiru. Ali oni su nepogrešivi u funkciji; nikada nisu pogriješili, niti krivotvoriti podatke. Bez obzira na njihove čudesne moći i nevjerojatne prerogative, oni su osobe; imaju prepoznatljivu prisutnost duha i oblik.

3. OSOBNI POMOĆNICI BESKONAČNOG DUHA

24:3.1 Nemamo autentično znanje o vremenu i načinu stvaranja Osobnih Pomoćnika. Njihov broj mora biti velik, ali nije zabilježen u Uversi. Prema konzervativnim zaključcima utemeljenim na našem znanju o njihovom radu, procijenjujem da se njihov broj proteže visoko u trilijune. Smatramo da Beskonačni Duh nije brojno ograničen u stvaranju ovih Osobnih Pomoćnika.

24:3.2 Osobni Pomoćnici Beskonačnog Duha postoje isključivo za pomoć Rajskoj prisutnosti Treće Osobe Božanstva. Premda su izravno povezani s Beskonačnim Duhom i nalaze se na Raju, oni bljeskaju tu i tamo s kraja na kraj naudaljenijih dijelova stvaranja. Gdje god se protežu krugovi Združenog Stvoritelja, tu se mogu pojaviti Osobni Pomoćnici u svrhu izvršavanja nahođenja Beskonačnog Duha. Oni prolaze prostorom kao što to čine Osamljeni Glasnici, ali nisu osobe u smislu glasnika.

24:3.3 Osobni Pomoćnici su svi jednaki i identični; oni ne otkrivaju razliku individualnosti. Iako ih Združeni Činitelj promatra kao prave ličnosti, drugima ih je teško smatrati pravim ličnostima; oni ne manifestiraju prisutnost duha drugim bićima duha. Bića porijeklom iz Raja uvijek su svjesna blizine ovih Pomoćnika; ali ne prepoznajemo prisutnost ličnosti. Nedostatak takvog oblika prisutnosti nedvojbeno ih čini još korisnijima Trećoj Osobi Božanstva.

24:3.4 Od svih otkrivenih redova bića duha koja potječu iz Beskonačnog Duha, Osobni Pomoćnici su više ili manje jedini koje nećete susresti na svom unutarnjem usponu na Raj.

4. POMOĆNI INSPEKTORI

24:4.1 Sedam Vrhovnih Izvršitelja na sedam Rajskih svjetova Beskonačnog Duha, zajedno djeluju kao upravni odbor nadgledatelja za sedam supersvemira. Pomoćni Inspektori su osobno utjelovljenje vlasti Vrhovnih Izvršitelja lokalnim svemirima vremena i prostora. Ovi visoki promatrači poslova lokalnih kreacija zajednički su potomci Beskonačnog Duha i sedam Glavnih Duhova. U bliskom vremenu vječnosti, sedamsto tisuća ih je personalizirano, a njihov rezervni korpus ostaje na Raju.

24:4.2 Pomoćni Inspektori djeluju pod izravnim nadzorom Sedam Vrhovnih Izvršitelja, kao njihovi osobni i moćni zastupnici lokalnim svemirima vremena i prostora. Jedan Inspektor se nalazi na sjedištu svakog lokalnog stvaranja i bliski je suradnik Ujedinjenog Dana koji tu prebiva.

24:4.3 Pomoćni Inspektori dobivaju izvješća i preporuke samo od njihovih podređenih, dodijeljenih stražara, stacioniranih na glavnim sjedištima lokalnih sustava naseljenih svjetova, dok izvješćuju samo njihovog neposredno nadređenog, Vrhovnog Izvršitelja tog supersvemira.

5. DODIJELJENI STRAŽARI

24:5.1 Dodijeljeni Stražari koordiniraju ličnosti i vezivne predstavnike sedam Vrhovnih Izvršitelja. Oni su personalizirani na Raju od strane Beskonačnog Duha i stvoreni su za specifične svrhe njihovog zadatka. Imaju stacionaran broj i postoji ih točno sedam milijardi.

24:5.2 Slično kao što Pomoćni Inspektor predstavlja Sedam Vrhovnih Izvršitelja cijelom lokalnom svemiru, tako u svakom od deset tisuća sustava tog lokalnog stvaranja postoji Dodijeljeni Stražar koji djeluje kao izravni predstavnik daleko udaljenog i vrhovnog odbora nadzora za poslove svih sedam supersvemira. Službenici u lokalnom sustavu vlada Orvontona djeluju pod neposrednim ovlastima Vrhovnog Izvršitelja Broj Sedam, koordinatora sedmog supersvemira. No, u njihovoj administrativnoj organizaciji, svi zapovjednici naručeni u lokalnom svemiru podređeni su Pomoćnom Inspektoru koji se nalazi u sjedištu svemira.

24:5.3 Unutar lokalnog stvaranja Dodijeljeni Stražari služe u rotaciji, a prenosi ih se iz sustava u sustav. Obično se mijenjaju svako tisućljeće po vremenu lokalnog svemira. Oni su među najvišim ličnostima postavljenim na sjedištu sustava, ali nikad ne sudjeluju u raspravama koje se odnose na sustavne poslove. U lokalnim sustavima služe po položaju kao voditelji dvadeset četvorice administratora koji dolaze iz evolucijskih svjetova, ali inače uzlazni smrtnici imaju malo kontakta s njima. Stražari gotovo isključivo rade održavajući Pomoćnog Inspektora njihovog svemira potpuno informiranim o svim pitanjima koja se odnose na dobrobit i stanje sustava njihove postavke.

24:5.4 Dodijeljeni Stražari i Pomoćni Inspektori ne podnose izvješća Vrhovnim Izvršiteljima preko sjedišta supersvemira. Oni su odgovorni isključivo Vrhovnom Izvršitelju dotičnog supersvemira; njihove su aktivnosti različite od uprave Starih Dana.

24:5.5 Vrhovni Izvršitelji, Pomoćni Inspektori i Dodijeljeni Stražari, zajedno s omniafimom i niz neotkrivenih ličnosti, čine učinkovit, izravan, centraliziran, ali dalekosežan sustav savjetodavne i administrativne koordinacije cijelog velikog svemira stvari i bića.

6. DIPLOMSKI VODIČI

24:6.1 Diplomski Vodiči, kao skupina, nadgledaju i provode visoku tehničku i duhovnu naobrazbu koja je toliko bitna za smrtno ostvarenje cilja vjekova: Bog, odmor, a zatim vječnost usavršene službe. Ova vrlo osobna bića izvode svoje ime iz prirode i svrhe njihovog rada. Oni su isključivo posvećeni zadaćama usmjeravanja smrtnih diplomaca iz supersvemira vremena kroz tečaj podučavanja i osposobljavanja na Havoni koji služi pripremi uzlaznih hodočasnika za prijem u Rajski Korpus Finalnosti.

24:6.2 Nije mi zabranjeno obavijestiti vas o radu ovih Diplomskih Vodiča, ali je taj rad tako krajnje duhovan da očajavam što nemam sposobnost adekvatno prikazati materijalnom umu koncepciju njihovih mnogostrukih aktivnosti. Na razidencijalnim svjetovima, nakon proširenja vidnog područja i oslobađanja od materijalnih usporedbi, možete početi shvaćati značenje onih stvarnosti koje "oči ne mogu vidjeti niti uho slušati i koje nikad nisu ušle u koncepciju ljudskih umova," čak i onih stvari koje je "Bog pripremio za one koji vole takve vječne istine." Nećete uvijek biti tako ograničeni u rasponu vaše vizije i duhovnog razumijevanja.

24:6.3 Diplomski Vodiči sudjeluju u pilotiranju hodočasnika vremena kroz sedam krugova svjetova Havone. Vodič koji vas pozdravlja na dolasku na prijemni svijet vanjskog kruga Havone ostat će s vama tijekom cijele vaše karijere na nebeskim krugovima. Iako ćete se povezati s bezbrojnim drugim ličnostima tijekom svog boravka na milijardi svjetova, vaš će vas Diplomski Vodič slijediti do kraja vašeg napredovanja Havonom i svjedočit će o vašem ulazu u završni san vremena, spavanje vječnosti u tranzitu na Rajski cilj, gdje će vas po buđenju dočekati Rajski Pratilac koji će vas pozdraviti i eventualno ostati s vama sve dok ne budete inicirani kao član Smrtnog Korpusa Finalnosti.

24:6.4 Broj Diplomskih Vodiča je izvan snage shvaćanja ljudskih umova, a oni se i dalje pojavljuju. Njihovo porijeklo je ponešto tajno. Nisu postojali iz vječnosti; misteriozno se pojavljuju po potrebi. Nema nikakvih zapisa o Diplomskim Vodičima u područjima središnjeg svemira do onog daleko udaljenog dana kad je prvi smrtni hodočasnik cijelog vremena stigao na vanjski pojas središnjeg stvaranja. Čim je stigao na pilotski svijet vanjskog kruga, primio je prijateljski pozdrav od Malvoriana, prvog od Diplomskih Vodiča koji je sada šef njihovog vrhovnog savjeta i direktor njihove ogromne obrazovne organizacije.

24:6.5 U Rajskim dokumentima Havone, u rubrici nazvanoj kao "Diplomski Vodiči," pojavljuje se ovaj početni unos:

24:6.6 "Malvorian, prvi iz ovog reda, pozdravio je i uputio hodočasnika koji je upravo otkrio Havonu i vodio ga od vanjskih krugova početnog iskustva, korak po korak i krug za krugom, sve dok nije stajao u samoj prisutnosti Izvora i Sudbine sve ličnosti, nakon čega prelazi prag vječnosti u Raj • "

24:6.7 Ja sam u to davno doba bio pripojen službi Starih Dana na Uversi, i svi smo se radovali u uvjerenju da će na kraju hodočasnici iz našeg supersvemira doći u Havonu. Godinama smo poučavali da evolucijska bića prostora dostižu Raj, a uzbuđenje svih vremena proletjelo je kroz nebeske dvorove kad je tu došao prvi hodočasnik.

24:6.8 Ovaj prvi hodočasnik Havone je Grandfanda, koji je došao s planeta broj 341 iz sustava broj 84 iz zviježđa broj 64 lokalnog svemira broj 1,131 smještenog u supersvemiru broj jedan. Njegov dolazak bio je signal za uspostavljanje službe emitiranja u svemiru nad svemirima. Dotad su samo operacije supersvemira i lokalnih svemira bile u pogonu, ali najava dolaska Grandfande na portale Havone signalizirala je otvaranje "svemirskih izvještaja slave," tako nazvanih jer je početni svemirski prijenos emitirao vrijesti o dolasku prvih evolucijskih bića na Havonu u postizanju prilaza cilju uzlazne egzistencije.

24:6.9 Diplomnski Vodiči nikada ne napuštaju svjetove Havone; posvećeni su službi diplomiranih hodočasnika vremena i prostora. A jednom ćete susresti ova plemenita bića licem u lice ako ne odbijete određeni i savršeni plan osmišljen za ostvarivanje vašeg opstanka i uzlaza.

7. PORIJEKLO DIPLOMSKIH VODIČA

24:7.1 Premda evolucija nije poredak središnjeg svemira, vjerujemo da su Diplomski Vodiči usavršeni ili iskusniji članovi drugog reda stvorenja središnjeg svemira, Havona Servitala. Diplomski Vodiči pokazuju takvu širinu simpatije i takve sposobnosti za razumijevanje uzlaznih stvorenja da smo uvjereni da su ovu kulturu stekli stvarnom službom u supersvemirskim područjima kao Servitali Havone u općoj službi. Ako ovo gledište nije točno, kako onda možemo objasniti kontinuirani nestanak starijih ili iskusnijih servitala?

24:7.2 Servital može dugo biti odsutan iz Havone u poslovima supersvemira, jer oni sudjeluju mnogim takvim misijama, ali kad se vrati kući, prima privilegiju "osobnog kontakta" s Rajskim Središnjim Sjajem, prima obuhvaćanje Svjetlosnih Osoba i nestaje iz prepoznavanja njegovih bližnjih duhova, da se nikad više ne bi ponovno pojavio među onima svoje vrste.

24:7.3 Kad se vrati iz službe supersvemira, Havonski Servital može uživati u brojnim božanskim obuhvaćanjima i iz njih izaći samo kao uzvišeni servital. Doživljavanje svjetlosnog obuhvaćanja ne mora nužno značiti da se servital mora prevesti u Diplomskog Vodiča, ali gotovo jedna četvrtina onih koji postižu božansko obuhvaćanje nikad se ne vraća u službu svemira.

24:7.4 U visokim zapisima pojavljuje se niz takvih evidencija kao što je ova:

24:7.5 "Službeni broj 842,842,682,846,782 Havone, po imenu Sudna, došao je iz službe supersvemira, primljen je na Raj, poznavao je Oca, ušao u božanski zagrljaj i više ga nema."

24:7.6 Kada se takav unos pojavi u zapisima, karijera takvog servita je zatvorena. Ali u samo tri trenutka (nešto manje od tri dana vašeg vremena) novorođeni Diplomski Vodič "spontano" se pojavljuje na vanjskom krugu svemira Havone. A broj Diplomskih Vodiča, ako dopustimo malu varijaciju bez sumnje za one u prijelazu, upravo je jednak broju nestalih servita.

24:7.7 Postoji i dodatni razlog za pretpostavku da Displomski Vodiči evoluiraju u Havonske Servitale, a to je neprestana tendencija ovih vodiča i s njima povezanih servitala da formiraju tako divnu privrženost. Način na koji ti navodno zasebni redovi bića razumiju i suosjećaju jedni s drugima potpuno je neobjašnjiv. Osvježavajuće i nadahnjujuće svjedoči o njihovoj međusobnoj odanosti.

24:7.8 Sedam Glavnih Duhova i pripadajućih Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage, su osobni rezervoari umnog potencijala i potencijala snage Vrhovnog Bića kojim on, za sada, ne upravlja osobno. I kada ti suradnici Raja surađuju kako bi stvorili Servitale Havone, potonji su sami po sebi uključeni u određene faze Vrhovnosti. Servitali Havone su, dakle, u stvarnosti odraz u savršenom središnjem svemiru određenih evolucijskih potencijala vremensko-prostornih domena, što se sve otkriva kada servital prolazi kroz transformaciju i ponovno stvaranje. Vjerujemo da se ta transformacija odvija kao odgovor na volju Beskonačnog Duha, nesumnjivo djelujući u ime Vrhovnog. Vrhovno Biće ne stvara Diplomske Vodiče, ali svi pretpostavljamo da se iskustveno Božanstvo na neki način zanima za one transakcije koje ih stvaraju.

24:7.9 Havona kojom sada putuju uzlazni smrtnici, u mnogočemu se razlikuje od središnjeg svemira koji je postojao prije vremena Grandfande. Dolazak smrtnih uzlaznika na krugove Havone otvorio je sveobuhvatne modifikacije u organizaciji središnje i božanske kreacije, modifikacije koje je nedvojbeno pokrenulo Vrhovno Biće - Bog evolucijskih stvorenih bića - kao odgovor na dolazak prve njegove iskustvene djece iz sedam supersvemira. Pojava Diplomskih Vodiča, zajedno sa stvaranjem tercijarnogsupemafima, svjedoči o djelovanju Vrhovnog Boga.

24:7.10 [Predstavio je Božanski Savjetnik iz Uverse.]

Back to Top