Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 23 : OSAMLJENI GLASNICI

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 23 : OSAMLJENI GLASNICIPOGLAVLJE 23 : OSAMLJENI GLASNICI

23:0.1 OSAMLJENI Glasnici predstavljaju osobni kozmički zbor Združenog Činitelja; oni su prvi i najstariji red Viših Ličnosti Beskonačnog Duha. Oni predstavljaju inicijalno stvaralačko djelo Beskonačnog Duha pri samostalnom djelovanju u cilju stvaranja osamljenih ličnosti duha. Ni Otac ni Sin nemaju neposrednog utjecaja prilikom ovog veličanstvenog poduhovljenja.

23:0.2 Ovi glasnici koji imaju prirodu duha svi zajedno podilaze poduhovljenje u jednoj epizodi i nikad ne mijenjaju broja. Dok pri ovoj misiji surađujem s jednim od ovih izuzetnih bića, nije mi poznat broj takvih bića koja djeluju u svemiru nad svemirima. Jedino znam koliki se broj s vremena na vrijeme unosi u arhive sudbene nadležnosti našeg nadsvemira. Prema posljednjem izvješću Uverse mogu vidjeti da je gotovo 7,690 bilijuna Osamljenih Glasnika djelovalo u okvirima Orvontona; i pretpostavljam da je ovaj broj daleko niži od jedne sedmine ukupnog broja ovih bića.

1. PRIRODA I PORIJEKLO OSAMLJENIH GLASNIKA

23:1.1 Neposredno nakon stvaranja Sedam Duhova koji pripadaju Krugovima Havone, Beskonačni Duh uzrokuje pojavu ogromnog zbora Osamljenih Glasnika. Izuzev Raja i Havonskih krugova, ni jedan dio kozmičke tvorevine nije prethodio pojavi Osamljenih Glasnika; oni djeluju širom cijelog velikog svemira gotovo od same vječnosti. Oni predstavljaju bitan dio božanske vještine Beskonačnog Duha koja djeluje u cilju samoostvarenja i osobnog kontakta s prostranim tvorevinama vremena i prostora.

23:1.2 Unatoč tome što ovi glasnici postoje od gotovo same vječnosti, svi posjeduju svjesnost početka egzistencije. Svjesni su vremena i predstavljaju prvu tvorevinu Beskonačnog Duha koja posjeduje ovu svjesnost vremena. Ovo su prvorođena stvorenja Beskonačnog Duha koja su primila personifikaciju u vremenu i poduhovljenje u prostoru.

23:1.3 Ovi osamljeni duhovi postoje od samog svanuća vremena kao potpuno razvijena i savršeno obdarena bića duha. Oni svi imaju jednak status i nemaju klasa ili podvrsta utemeljenih na osobnim obilježjima. Njihova podjela u cjelosti počiva na prirodi dužnosti koje im se s vremena na vrijeme pripisuju.

23:1.4 Smrtnici započinju život kao gotovo posve materijalna bića na svjetovima prostora, odakle uzlaze prema Velikim Centrima; ovi osamljeni duhovi započinju na samom centru, nastojeći primiti zaduženja na udaljenim stvorenim svjetovima, samim individualnim planetima najudaljenijih lokalnih svemira, pa čak i dalje od ovih mjesta.

23:1.5 Iako nose naziv Osamljeni Glasnici, oni nisu istinski osamljeni duhovi, kako istinski uživaju u individualnim aktivnostima. Ovo su jedina bića cjele tvorevine koja uživaju u osamljeničkom životu, iako jednako uživaju u suradnji s nekoliko vrsta kozmičkih inteligencija s kojima mogu uspostaviti prijateljski kontakt.

23:1.6 Osamljeni Glasnici nisu izolirani u svojoj službi; oni neprestano održavaju dodir s bogatstvom intelekta cijele tvorevine, kako su u stanju "prisluškivati" programe svojih prebivališnih svjetova. Oni pored toga mogu komunicirati s pripadnicima svojih neposrednih redova, bića koja izvode jednaku vrstu djelatnosti u istom nadsvemiru. Dok imaju sposobnost komuniciranja s drugim pripadnicima svoga reda, ovo bi bilo protivno savjetu vijeća Sedam Glavnih Duhova, a ovdje je riječ o lojalnog grupi bića; oni nisu bilo neposlušni ili podložni greškama. Prema arhivskim zabilješkama, ni jedan Osamljeni Glasnik nikad nije posrnuo u tamu.

23:1.7 Jednako kao i Kozmički Upravitelji Moći, Osamljeni Glasnici pripadaju jednom od nekoliko redova kozmičkih bića koja ne mogu postati predmet uhićenja ili izolacije odlukom sudova vremena i prostora. Dok mogu biti izvedeni jedino pred sudove Sedam Glavnih Duhova, prema svim povijesnim zabilješkama glavnog svemira, ovaj Rajski zbor nikad nije bio pozvan da presudi nad slučajem jednog jedinog Osamljenog Glasnika.

23:1.8 Ovi glasnici osamljenog poduzeća predstavljaju pouzdanu, samostalnu, mnogostranu, podrobno duhovnu grupu stvorenih bića širokog razumijevanja, koja vuku porijeklo od Trećeg Izvora i Centra; oni djeluju pod autoritetom Beskonačnog Duha koji prebiva na centralnom Rajskom Otoku i koji je personificiran na svjetovima glavnog centra loaklnih svemira. Oni neprestano sudjeluju u djelovanju direktnog kruga koji izvire iz Beskonačnog Duha, čak i ako djeluju u lokalnim svemirima pod neposrednim utjecajem lokalnokozmičkih Majčinskih Duhova.

23:1.9 Određeni tehnički razlozi nalažu osamljeno djelovanje i putovanje ovih Osamljenih Glasnika. Kroz kraće vremenske periode i djelujući stacionarno, mogu surađivati u okvirima grupe, ali kad god se nađu ovako povezani, oni gube potporni i upraviteljski utjecaj svog Rajskog kruga; potpuno su izolirani. Dok putuju ili djeluju u krugovima prostora i strujama vremena, kad god se dva pripadnika ovog reda nađu u uzajamnoj blizini, oni gube povezanost s višim kružnim silama. Pri tome podilaze "kratki spoj," kako bi ljudi mogli opisati situaciju ilustrativnim simbolima. Oni stoga nose prirođenu moć automatskog upozorenja, pobudnog signala, koji nepogrešivo upućuje na nadolazeće sukobe i koji ih nepogrešivo čuva na udaljenosti koja je dovoljna da osigura pravilno i djelotvorno djelovanje. Oni pored toga posjeduju unutarnje i automatske moći koje imaju sposobnost detektiranja i indiciranja blizine Nadahnutih Trojskih Duhova i božanskih Misaonih Ispravljača.

23:1.10 Dok ovi glasnici ne posjeduju moć reprodukcije ili pruduženja ličnosti, praktično ne postoji kozmička djelatnost u koju ne mogu stupiti i kojoj ne mogu pridodati neke bitne i korisne kvalitete. Naročito su korisni u pogledu uštede vremena kad djeluju u korist osoba uposlenih na administravinim djelatnostima kozmičkih dužnosti; i pomažu svima, od najviših do najnižih.

2. DUŽNOSTI OSAMLJENIH GLASNIKA

23:2.1 Osamljeni Glasnici nisu zastalno pripojeni određenoj osobi ili grupi nebeskih ličnosti. Oni djeluju na dužnosti, uvijek prema zaduženju, obavljajući svoju službu pod neposrednim nadzorom osoba koje upravljaju svjetovima s kojima su povezani. U okviru svoje grupe, nemaju bili organizacije ili vlade; oni su Osamljeni Glasnici.

23:2.2 Beskonačni Duh postavlja Osamljene Glasnike na slijedećih sedam dužnosti:

23:2.3 1. Kao Glasnike Rajskog Trojstva.

23:2.4 2. Kao Glasnike Havonskih krugova.

23:2.5 3. Kao Glasnike nadsvemira.

23:2.6 4. Kao Glasnike lokanlnih svemira.

23:2.7 5. Kao Istražitelji neupravljenih dužnosti.

23:2.8 6. Kao Ambasadore i Poslanike na specijalnim zadaćama.

23:2.9 7. Kao Obznanitelje istine.

23:2.10 Ovi glasnici koji imaju prirodu duha na svaki način mogu preći s dužnosti na dužnost; ovakav prijenos dužnosti predstavlja svakodnevnu pojavu. Osamljeni Glasnici nemaju naročitih redova; svi su duhovno kao i na svaki drugi način jednaki. Dok su uopćeno obilježeni brojem koji nose, Beskonačni Duh poznaje Osamljene Glasnike individualno po imenu. Svima nama su poznati bilo prema imenu ili prema broju tekućeg zaduženja.

23:2.11 1. Glasnici Rajskog Trojstva. Nije mi dopušteno obznaniti veći dio aktivnosti ove grupe glasnika koji su pripojedni Trojstvu. Ovje je riječ o vrlo pouzdanim i tajnim slugama Božanstava i kad prime specijalne poruke vezane uz neobznanjene aktivnosti i buduća djela Bogova, nije poznato da su ikad odali tajnu ili izdali povjerenje ukazano njihovom redu. I koristimo ovu priliku da iznosemo ove podatke, ne kako bi se naizgled razmetali njihovim savršenstvom, već kako bi izstakli činjenicu da Božanstva imaju i koriste moć stvaranja savršenih bića.

23:2.12 Zbrka i pometnja koje vladaju na Urantiji ne svjedoče o ravnodušnosti Rajskih Vladara ili njihovoj nesposobnosti uspješnijeg upravljanja poslovima. Dok Stvoritelji posjeduju svaku moć koja može pretvoriti Urantiju u doslovni raj, takav Eden ne bi vodio k razvoju snažnih, plemenitih i iskusnih oblika karaktera koje Bogovi tako definitivo kuju na vašem svijetu između nakovnja nužde i čekića tjeskobe. Vaše zeblje i patnje, vaše muke i razočaranja, predstavljaju upravo jednak dio božanskog plana koji djeluje na vašem svijetu, kao što najviše savršenstvo i beskonačna usklađenost svih stvari njihovom najvišem cilju predstavljaju dio plana koji djeluje na svjetovima centralnog i savršenog svemira.

23:2.13 2. Glasnici Havonskih krugova. Dok tijekom uzlaznog puta smrtnici imaju slabu premda sve veću sposobnost opažanja prisutnosti Osamljenih Glasnika, jedino ih po postignuću Havonu možete opaziti nepogrešivo. Od svih glasnika, prvo ćete licem u lice ugledati one koji pripadaju Havonskim krugovima

23:2.14 Osamljeni Glasnici održavaju specijalne odnose s domaćim bićima Havonskih svjetova. Ovi glasnici, tako funkcionalno osakaćeni u pogledu suradnje s drugim bićima, imaju i koriste sposobnost upostave vrlo bliske i osobne komunikacije s domaćim žiteljima Havone. Ali gotovo je nemoguće saopćiti ljudskim umovima uzvišene radosti koje nastaju kao rezultat kontakta umova ovih božanstveno savršenih bića s duhovima ovih gotovo transcendentnih ličnosti.

23:2.15 3. Glasnici nadsvemira. Stari Dani--ličnosti Trojskog porijekla koje predsjedavaju nad sudbinama sedam nadsvemira, trojke božanske moći i administrative mudrosti--imaju na raspolaganju velik broj Osamljenih Glasnika. Jedino zahvaljujući ovom redu glasničkih bića, ovi trojedini nadkozmički vladari mogu direktno i osobno komunicirati s vladarima drugih nadkozmosa. Osamljeni Glasnici predstavljaju jedini dostupan oblik inteligencije duha--na stranu od eventualne pomoći Nadahnutih Duhova Trojstva--koja se može odaslati s centara jednog nadsvemira neposredno na centre drugog. Sve druge ličnosti moraju putovati preko Havone i izvršiteljskih svjetova Sedam Glavnih Duhova.

23:2.16 Određene vrste informacije ne biti stavljene na raspolaganje bilo djelovanjem Gravitacijskih Glasnika, reflektivnosti ili emitiranja programa. I kad god Stari Dani žele primiti ovakve pouzdane infomacije, oni moraju poslati Osamljene Glasnike do samog izvora ovakvog znanja. Dugo prije pojave života na Urantiji, glasnik s kojim trenutno surađujem, je primio dužnost da napusti Uversu i da prihvati misiju u centralnom svemiru--i dok je bio odsutan s Orvontonske liste gotovo milijun godina, vratio se na vrijeme s željenom informacijom.

23:2.17 Ne postoje ograničenja nad službom ovih Osamljenih Glasnika u nadsvemirima; ovi nogu preuzeti izvršiteljske uloge visokih sudova ili mogu raditi na prikupljanju informacije radi ostvarenja opće dobrobiti. Od svih nadtvorevina, najviše vole služiti u Orvontonu kako bi se mogli odazvati pozivu najveće nužde i najbrojnijih prilika za herojsku službu. U svjetovima koji su opsjednuti većom nuždom, svi se radujemo brojnijim prilikama za službu.

23:2.18 4. Glasnici lokalnih svemira. U službama lokalnih svemira na postoje ograničenja nad djelovanjem Osamljenih Glasnika. Dok je ovdje riječ o vjernim obznaniteljima motiva i namjera lokalnokozmičkog Majčinskog Duha, oni djeluju pod punom nadležnosti vladajućeg Glavnog Sina. I isto se može reći o svim glasnicima koji djeluju u lokalnom svemiru, putuju direktno s kozmičkih centara, ili djeluju u privremenoj suradnji s Očevima Zviježđa, Vladarima Sustava ili Planetarnim Prinčevima. Prije koncentracije cjeloukupne moći u rukama Sina Stvoritelja prilikom uzvišenja na poziciju nezavisnog vladara njegovog svemira, ovi glasnici lokalnih svemira djeluju pod općenitom upravom Starih Dana i pod neposrednom odgovornošću njihovog domaćeg predstavnika iz reda Ujedinjenih Dana.

23:2.19 5. Istražitelji neupravljenih dužnosti. Prilikom preopterećenja krugova rezervnog zbora Osamljenih Glasnika, Sedam Vrhovnih Upravitelja Moći upućuju poziv dobrovoljcima zainteresiranim za istraživačke aktivnosti; i dobrovoljci se uvijek jave, kako Osamljeni Glasnici uživaju u svakom slobodnom i nesputanom istraživačkom poduzeću, svakom doživljaju radosti pronalaženja novoformirajućeg nukleusa novih svjetova i svemira.

23:2.20 Oni idu u istraživanje nagovještaja kozmičkih konteplatora prostora. Dok su Rajska Božanstva nesumnjivo upoznata s postojanjem ovih neotkrivenih energetskih sustava prostora, oni nikad ne obznanjuju ove informacije. Da Osamljeni Glasnici ne rade na istraživanju i zabilježešci ovih novoformirajućih energetskih cenatra, takve bi pojave dugo ostale neprimijećene čak i od inteligencija obližnjih područja. Kao klasa, Osamljeni Glasnici su jako osjetljivi na gravitaciju; oni tako ponekad mogu opaziti moguću prisutnost vrlo malih tamnih plenata, upravo onih svjetova koji pružaju najpovoljnije uvjete za eksperimentiranje s životnim pojavama.

23:2.21 Ovi glasnici-istražitelji neupravljenih dužnosti ustvari patroliraju glavnim svemirom. Oni neprestano sudjeluju u istraživačkim ekspedicijama u neistraženim područjima spoljašnjeg prostora. Veći dio informacije koju posjedujemo o događajima koji se odigravaju u spoljašnjem prostoru, dugujemo istraživačkim poduzećima Osamljenih Glasnika koji vrlo često surađuju i studiraju s nebeskim astronomima.

23:2.22 6. Ambasadori i Poslanici na specijalnim zadaćama. Lokalni svemiri koji ulaze u sastav određenog nadsvemira obično razmjenjuju ambasadore iz domaćih redova koji nose status sina. Ali kako bi se izbjegla zakašnjenja, Osamljeni Glasnici grlo često primaju molbu za djelovanje u ulozi ambasadora jedne lokalne tvorevine drugoj, kao zastupnici i tumači jednog područja drugom. Primjerice: Pri otkriću novonaseljenog svijeta, udaljenost se može pokazati tako velika u prostoru da userafimljeni ambasador dugo neće biti u stanju stići do ovog udaljenog svemira. Userafimljeno biće nipošto ne može nadići brzinu od 558,840 milja Urantija razdaljine u jednoj sekundi vašeg vremena. Masivne zvijezde, protustruje, zaobilaznice i točke privlačnog dodira, djeluju tako usporavajuće da prosječna brzina iznosi otprilike 550,000 milja u sekundi.

23:2.23 Kad se pokaže da bi domaćem ambasadoru trebalo više stotina godina kako bi stigao do određenog svemira, Osamljeni Glasnik često prima molbu da djeluje da smjesta počne djelovati kao privremeni ambasador. Osamljeni Glasnici imaju sposobnost vrlo brzog putovanja, pri čemu su jedno djelomično nezavisni od vremena i prostora, a ne potpuno kao što je to slučaj s Gravitacijskim Glasnicima. Oni pored toga služe i pod drugim okolnostima kao poslanici na specijalnim zadaćama.

23:2.24 7. Obznanitelji istine. Osamljeni Glasnici smatraju zadaću otkrivenja istine najvišom odgovornosti svoga reda. I više puta djeluju u ovoj ulozi, od nadsvemira do individualnih planeta prostora. Često se priključuju komisijama odaslanim na dužnosti proširenja otkrivenja istine svjetovima i sustavima.

3. VREMENSKE I PROSTORNE ZADAĆE OSAMLJENIH GLASNIKA

23:3.1 Osamljeni Glasnici su najviši oblik savršenih i povjerljivih ličnosti koje mogu djelovati širom cijelog kozmosa u cilju prenošenja bitnih i hitnih poruka kad nije praktično upotrijebiti bilo službu emitiranja ili mehanizam reflektivnosti. Oni djeluju u beskonačno raznolikim zadaćama, pružajući pomoć duhovnim i materijalnim kozmičkim bićima, naročito u slučaju prisutnosti vremenskog elementa. Od svih redova bića koja djeluju na služni u nadkozmičkim domenama, ovdje se radi o najvišim i najraznolikije personificiranim bićima koja se mogu približiti konceptu pobijanja vremena i prostora.

23:3.2 Svemir obiljuje duhovima koji se služe gravitacijom u cilju putovanja; premda mogu stići svugdje svakog časa--kao instanteri--oni nisu osobe. Određeni drugi gravitacijski prijenosnici koji jesu osobna bića, kao recimo Gravitacijski Glasnici i Transcendentni Bilježnici, ali oni nisu dostupni nadkozmičkim i lokalnokozmičkim administratorima. Dok svjetovi obiljuju anđelima, ljudima i drugim visoko personificiranim osobama, svi su handikapirani vremenom i prostorom: Granična brzina neuserafimljenih bića iznosi 186,280 milja vašeg svijeta u jednom sekundu vašeg vremena; midverna bića i određene druge vrste mogu, što ponekad i čine, postići dvostruku brzinu--372,560 milja u sekundi--dok serafim i drugi mogu putovati prostorom trostrukom brzinom od otprilike 558,840 milja u sekundi. Međutim, ne postoje određene prijenosne ili glasničke osobe koje mogu između instantnih brzina prijenosnima gravitacije i dosta sporijih brzina serafima, izuzev Osamljenih Glasnika.

23:3.3 Osamljeni Glasnici su stoga, uopćeno korišteni u cilju odašiljanja i službe u situacijama gdje prisutnost ličnosti osigurava ostvarenje zadaće i gdje je preporučljivo izbeći gubitak vremena prouzrokovan slanjem drugih redova osobnih glasnika. Oni su jedina posve personificirana vrsta bića koja mogu postići sinhronizaciju sa spojenim kozmičkim strujama velikog svemira. Dok brzina prostornog putovanja ovih bića uglavnom varira ovisno o velikom broju uzajamno povezanih posredničkih utjecaja, arhivski zapisi pokazuju da je pri putovanju u cilju izvršenja ove misije glasnik koji djeluje kao moj suradnik putovao brzinom od 841,621,642,000 vaših milja u jednoj sekundi vašeg vremena.

23:3.4 Nikako nisam u stanju objasniti materijalnom umu kako duh može biti stvarna osoba i kako istovremeno može putovati prostorom tako velikom brzinom. Ali ovi Osamljeni Glasnici stižu na Urantiju i putuju s Urantije upravo tako nepojmljivim brzinama; da ovo nije činjenica, cijeli mehanizam kozmičke administracije bi istinski ostao bez bitnog osobnog elementa.

23:3.5 Osamljeni Glasnici imaju sposobnost djelovanja u ulozi komunikacijskih linija rezerviranih za hitne slučajeve širom udaljenih domena prostora, područja koja još uvijek nisu ušla u okvir utemeljenih krugova velikog svemira. Može se vidjeti da djelujući u ovoj ulozi, glasnici mogu razmjenjivati poruke na udaljenosti od otprilike stotinu svjetlosnih godina kako Urantija astronomi mjere zvjezdane razdaljine.

23:3.6 Od mirijade bića koja surađuju u upravljanju nadkozmičkih poslova, ni jedno nije bitnije u pogledu praktične djelotvornosti i uštede vremena. U prostornom svemiru moramo računati na vremenske zapreke; i upravo ovdje počiva bit velike službe Osamljenih Glasnika koji zahvaljujući osobnim komunikacijskim povlasticama mogu djelovati u ulozi koja je djelomično nezavisna od prostora, dok zahvaljujući veličanstvenim prijevoznim brzinama, u ulozi koja je gotovo posve nezavisna od vremena.

23:3.7 Nisam u stanju objasniti smrtnicima Urantije kako Osamljeni Glasnici mogu biti bez tjelesnog obličja, a imati stvarne i jasno definirane ličnosti. Dok nemaju forme koja se normalno povezuje s ličnosti, Osamljeni Glasnici posjeduju prisutnost duha vidljivu svim višim redovima bića duha. Osamljeni Glasnici predstavljaju jedinu vrstu bića koja posjeduje gotovo sve povlastice vezane uz bezobličnost i prisutnost duha, zajedno sa svim povlasticama potpune ličnosti. Oni su istinske ličnosti, dok su obdareni s gotovo svim osobinama neosobnog ispoljenja duha.

23:3.8 U sedam nadsvemira u normalnim slučajevima--ali ne i uvijek--sve što vodi k uvećanju oslobođenja određenog bića od zapreka vremena i prostora istovremeno vodi k umanjenju povlastica ovog bića kao ličnosti. Osamljeni Glasnici predstavljaju izuzetak ovom uopćenom zakonu. Oni su pri svojim aktivnostima gotovo posve nesputani u pogledu korištenja svih neograničenih puteva duhovnog izražaja, božanskog služenja, osobne službe i kozmičke komunikacije. Da možete vidjeti ova bića u svjetlu mog iskustva vezanog uz djelovanje kozmičke administracije, mogli bi ste shvatiti veličinu teškoća koje bi nastale pri pokušaju koordiniranja nadkozmičkih poslova bez širokog spektra suradnje ovih bića.

23:3.9 Koliko god svemir bude rastao, neće biti stvoreni novi Osamljeni Glasnici. S porastom svih svemira, proširene administrativne aktivnosti moraju pasti na pleća svih drugih redova služitelja koji imaju prirodu duha kao i novostvorenih bića ovih novih područja, na primjer stvorenih bića Suverenih Sinova i lokalnokozmičkih Majčinskih Duhova.

4. PECIJALNA SLUŽBA OSAMLJENIH GLASNIKA

23:4.1 Čini se da Osamljeni Glasnici kao ličnosti usklađuju djelovanje svih drugih oblika bića duha. Njihova služba stvara bliskost i srodnost među svim ličnostima prostranog svemira. Oni uveliko doprinose razvoju u svim bićima duha, svijesti zajedničkog identiteta. Naročitim grupama bića duha služe naročite grupe Osamljenih Glasnika koji uvećavaju sposobnost razumijevanja i druženja ovih bića sa svim drugim vrstama i redovima bića, nezavisno od njihove uzajamne različitosti.

23:4.2 Osamljeni Glasnici ispoljavaju tako nevjerojatnu sposobnost koordinacije svih tipova i oblika konačne ličnosti--oni čak uspostvaljaju kontakt s absonitnom domenom vrhovnih upravitelja glavnog svemira--tako da nekiod nas tvrde da proces stvaranja ovih glasnika koji vode porijeklo od Beskonačnog Duha mora na neki način biti povezan s djelovanjem Združenog Činitelja i njegovog podarenja Vrhovno-Ultimnog Uma.

23:4.3 Prilikom suradnje između određenog finaliste i određenog Državljana Raja, pri potrojstvljenju "djeteta vremena i vječnosti"--procesu koji obuhvaća neobznanjene umne potencijale Vrhovno-Ultimnog--i pri slanju ove neklasificirane ličnosti na Vicegerington, Osamljeni Glasnik (prema pretpostavci ličnost koja predstavlja reakciju podarenja ovog božanskog uma) uvijek prima dužnost čuvara-suradnika takvog stvorenog potrojstvenog sina. Ovaj glasnik prati novog sina sudbine na svijet njegove dužnosti i nikad zatim ne napušta Vicegerington. Kad se nađe ovako povezan sa sudbinama djeteta vremena i vječnosti, Osamljeni Glasnik se zauvijek prenosi pod isključivi nadzor Arhitekata Glavnog Svemira. Nismo upoznati s budućim razvojem ovako nesvakidašnje suradnje. Dok ova partnerstva jedinstvenih ličnosti stoljećima mogu nastaviti postojati na Vicegeringtonu, ni jedan par nikad nije napustio ovo odredište.

23:4.4 Dok Osamljeni Glasnici imaju stalan broj, potrojstvljenje sinova sudbine naočigled predstavlja neograničenu vještinu. Dok svaki potrojstveni sin sudbine ima pridruženog Osamljenog Glasnika, nama se čini da u nekom budućem vremenu mora doći do iscrpljenja njihovih redova. Tko će tada preuzeti njihovo djelovanje u velikom svemiru? Hoće li neki novi razvojni događaj preuzeti ulogu njihove službe u korist Nadahnutih Duhova Trojstva? Hoće li velikim svemirom u dalekoj budućnosti više upravljati bića Trojskog porijekla, dok bića jednostrukog i dvostrukog porijekla budu preuzimala djelovanje u spoljašnjim domenama prostora? Ako se glasnici vrate svojim prijašnjim dužnostima, hoće li djelovati u pratnji ovih sinova sudbine? Hoće li prilikom konačnog uposlenja Osamljenih Glasnika u ulozi čuvara-suradnika ovih sinova sudbine, doći do prekida potrojstveljenja između finalista i bića rajsko-havonskog porijekla? Hoće li svi naši djelotvorni Osamljeni Glasnici biti koncetrirani na Vicegeringtonu? Hoće li ove nesvakidašnje ličnosti duha postati vječno povezane s ovim potrojstveljnim sinovima neobznanjene sudbine? Koliku važnost treba pridodati nakupljanju ovih parova na Vicegeringotnu i činjenici da njihovo djelovanje počiva pod potpunom kontrolom tih moćnih i tajnovitih bića, Arhitekata Glavnog Svemira? Dok kako sebi tako i nebrojenim drugim redovima nebeskih pića vrlo često postavljamo ova pitanja, nismo upoznati s mogućim odgovorima.

23:4.5 Ovi događaji, zajedno s mnogim drugim sličnim pojavama koje nastupaju pri kozmičkoj administraciji, nepogrešivo ukazuju na to da osoblje velikog svemira, čak i osoblje Havone i Raja, podilazi jasnu i definitivnu reorganizaciju u vezi i koordinaciji s ogromnim energetskim evolucijama koje trenutno zahvaćaju područja spoljašnjeg prostora.

23:4.6 Skloni smo vjerovati da vječna budućnost u sebi nosi pojave kozmičke evolucije koje daleko nadilaze sve prijašnje događaje. I kako i vi trebate činiti, mi naslućujemo ove veličanstvene pustolovine s velikim oduševljenjem i sve većim iščekivanjem.

23:4.7 [Predstavio Božanski Savjetnik s Uverse.]

Back to Top