Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 23 : OSAMLJENI GLASNICI

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 23 : OSAMLJENI GLASNICIPOGLAVLJE 23 : OSAMLJENI GLASNICI

23:0.1 OSAMLJENI Glasnici su osobni sveopći korpus Združenog Činitelja; oni su prvi i najviši red Viših Ličnosti Beskonačnog Duha. Oni predstavljaju početno stvaralačko djelovanje Beskonačnog Duha u samostalnoj funkciji u svrhu dovođenja u postojanje osamljenih duhova ličnosti.Ni Otac ni Sin nisu izravno sudjelovali u ovom golemom produhovljenju.

23:0.2 Ovi glasnici duha personalizirani su u jednoj kreativnoj epizodi, a njihov je broj stacionaran. Iako sam na ovoj sadašnjoj misiji povezan s jednim od tih izvanrednih bića, ne znam koliko takvih ličnosti postoji u svemiru nad svemirima. Samo znam, s vremena na vrijeme, koliki je broj upisan u registraturu u trenutnoj nadležnosti našeg supersvemira. Posljednji izvještaj Uverse pokazuje da je bilo gotovo 7,690 trilijuna Osamljenih Glasnika koji su tada djelovali unutar granica Orvontona; i pretpostavljam da je ovo znatno manje od jedne sedmine njihovog ukupnog broja.

1. PRIRODA I PORIJEKLO OSAMLJENIH GLASNIKA

23:1.1 Neposredno nakon stvaranja Sedam Duhova Havonskih Krugova, Beskonačni Duh je stvorio ogromni korpus Osamljenih Glasnika. Niti jedan dio svemirskog stvaranja nije postojao prije Osamljenih Glasnika osim Raja i krugova Havone; počeli su djelovati kroz veliki svemir blizu vječnosti. Oni su temeljni za božansku tehniku Beskonačnog Duha za samoobjavljivanje i osobni kontakt s dalekosežnim stvaranjima vremena i prostora.

23:1.2 Bez obzira na to da ovi glasnici postoje od gotovo same vječnosti, svi su svjesni početka egzistencije. Oni su svjesni vremena, budući da su prvo stvaranje Beskonačnog Duha koje posjeduje takvu svjesnost vremena. Oni su prvorođena stvaranja Beskonačnog Duha koja su personalizirana u vremenu i produhovljena u prostoru.

23:1.3 Ovi osamljeni duhovi postoje od samog svanuća vremena kao punopravna i savršeno obdarena bića duha.Oni svi imaju jednak status i ne postoje klase ili podvrste utemeljene na osobnim obilježjima. Njihova klasifikacija temelji se na vrsti posla kojemu se dodjeljuju s vremena na vrijeme.

23:1.4 Smrtnici započinju život kao gotovo posve materijalna bića na svjetovima prostora i uzdižu se prema Velikim Središtima; ti osamljeni duhovi počinju u središtu svega i traže dužnosti u udaljenim stvaranjima, do pojedinih svjetova najudaljenijih lokalnih svemira, pa čak i dalje.

23:1.5 Iako nose naziv Osamljeni Glasnici, oni se ne osjećaju usamljeni kao duhovi, jer zaista vole raditi sami. Oni su jedina bića u svemu stvaranju koja mogu uživati i uživaju u samotnom postojanju, iako jednako uživaju u pridruživanju s vrlo malo redova svemirske inteligencije s kojima se mogu družiti.

23:1.6 Osamljeni Glasnici nisu izolirani u službi; oni su stalno u kontaktu s riznicom intelekata sveg stvaranja, jer su sposobni "slušati" sve emisijame u područjima svojeg boravka. Oni također mogu međusobno komunicirati s pripadnicima svojeg neposrednog korpusa, bićima koja obavljaju istu vrstu posla u istom supersvemiru. Mogli bi komunicirati s drugima iz njihove skupine, ali ih je vijeće Sedam Glavnih Duhova uputilo da to ne učine, a oni su vjerna skupina; poslušni su i neće skrenuti s puta. Nema zapisa da je Osamljeni Glasnik ikad posrnuo u tami.

23:1.7 Osamljeni Glasnici, kao i Upravitelji Snaga Svemira, jedna su od rijetkih vrsta bića koja djeluju širom svemira koje su oslobođene od stegovnog postupka ili pritvora od strane tribunala vremena i prostora. Od njih se jedino može zvanično zahtijevati da se pojavljuju pred Sedam Glavnih Duhova, ali u svim analima glavnog svemira to Rajsko vijeće nikada nije bilo pozvano da presudi slučaj Osamljenog Glasnika.

23:1.8 Ovi glasnici osamljenog poduzeća su pouzdana, samostalna, svestrana, temeljito duhovna i duboko suosjećajna skupina stvorenih bića izvedenih iz Trećeg Izvora i Središta; oni posluju pod autoritetom Beskonačnog Duha koji živi na središnjem Otoku Raja i koji se personalizira na sjedišnim svjetovima lokalnih svemira. Oni su stalni sudionici izravnog kruga koji izvire iz Beskonačnog Duha, čak i kad djeluju u lokalnim stvaranjima pod neposrednim utjecajem Majčinskog Duha lokalnog svemira.

23:1.9 Postoji tehnički razlog zašto ti Osamljeni Glasnici moraju putovati i raditi sami. Za kratka razdoblja i kada su stacionarni, mogu surađivati u skupini, ali kada su tako spojeni, potpuno su odsječeni od potpore i usmjeravanja njihovog kruga Raja; oni su potpuno izolirani. Kada su u tranzitu ili kada rade u krugovima prostora i strujama vremena, ako su dva ili više bića ovog reda u neposrednoj blizini, oboje ili svi se izbacuju iz veze s višim cirkulacijskim silama. Oni su "kratki spojeni," kao što biste to mogli opisati ilustrativnim simbolima. Stoga u sebi imaju moć automatskog alarma, signal upozorenja, koji nepogrešivo djeluje upozoravajući ih na približavanje sukoba i neprekidno ih držeći dovoljno odvojene kako ne bi došlo do ometanja njihovog ispravnog i učinkovitog funkcioniranja. Oni također posjeduju svojstvene i automatske moći koje otkrivaju i upućuju na blizinu Nadahnutih Duhova Trojstva i božanskih Misaonih I spravljača.

23:1.10 Ti poslanici nemaju moć proširenja ili reprodukcije ličnosti, ali praktički nema rada u svemirima u kojem se ne mogu angažirati i pri kojem ne mogu doprinijeti nečemu neophodnom i korisnom. Posebno štede vrijeme za one koji se bave administracijom svemirskih poslova; i pomažu nama svima, o d najviših do najnižih.

2. DUŽNOSTI OSAMLJENIH GLASNIKA

23:2.1 Osamljeni Glasnici nisu trajno vezani za bilo koju osobu ili grupu božanskih ličnosti. Oni su na dužnosti, uvijek po postavci, i za vrijeme takve službe rade pod neposrednim nadzorom onih koji usmjeravaju područja njihove pridruženosti. Među njima nema ni organizacije ni vlade bilo koje vrste; oni su Osamljeni Glasnici.

23:2.2 Osamljene Glasnike postavlja Beskonačni Duh u sljedećih sedam odjela služenja, kao:

23:2.3 1. Glasnike Rajskog Trojstva.

23:2.4 2. Glasnike krugova Havone.

23:2.5 3. Glasnike supersvemira.

23:2.6 4. Glasnike lokalnih svemira.

23:2.7 5. Istraživače neupravljenih dužnosti.

23:2.8 6. Veleposlanike i Poslanike posebnih zadataka.

23:2.9 7. Otkrivače istine.

23:2.10 Ovi glasnici duha u svakom su smislu međusobno zamjenjivi iz jedne vrste službe u drugu; takvi transferi se neprekidno odvijaju. Nema zasebnih redova Osamljenih Glasnika; oni su duhovno slični i u svakom smislu jednaki. Dok su općenito označeni brojem, Beskonačni Duh ih poznaje po osobnim imenima. Nama su poznati po imenu ili broju koji označava njihov trenutni zadatak.

23:2.11 1. Glasnici Rajskog Trojstva. Nije mi dopušteno otkriti veći dio aktivnosti ove skupine glasnika dodijeljenih Trojstvu. Oni su vjerodostojne i tajne sluge Božanstava, a kada im se dodjeljuju posebne poruke koje uključuju neotkrivene procedure i buduće poslove Bogova, nikada nisu otkrili tajnu ili izdali povjerenje koje im se uvijek i iznova povjerava. I sve je to uzajamno povezano s ovim u vezi, ne kako bi se hvalili njihovom savršenošću, nego da se istakne kako Božanstva mogu stvoriti savršena bića i kako ih stvaraju.

23:2.12 Zbunjenost i previranja Urantije ne znače da Rajski Vladari nemaju interesa ili sposobnosti drugačije upravljati poslovima. Stvoritelji posjeduju punu moć pretvoriti Urantiju u pravi raj, ali takav Eden ne bi doprinio razvoju jakog, plemenitog i iskusnog ljudskog karaktera koji Bogovi tako sigurno kuju na vašem svijetu na nakovnju nužde i pomoću čekića tjeskobe. Vaše tjeskobe i tuga, vaše kušnje i razočaranja jednako su dio božanskog plana na vašoj sferi, kao i izvrsno savršenstvo i beskonačna prilagodba svih stvari njihovoj vrhovnoj namisli na svjetovima središnjeg i savršenog svemira.

23:2.13 2. Glasnici krugova Havone. Tijekom uzlazne karijere bit ćete nejasno, ali sve više, sposobni otkriti prisutnost Osamljenih Glasnika, ali dok ne dođete u Havonu, nećete ih moći nepogrešivo prepoznati. Prvi glasnici koje ćete vidjeti licem u lice bit će oni iz krugova Havone.

23:2.14 Osamljeni Glasnici uživaju posebne odnose s domaćim bićima svjetova Havone. Ovi glasnici, koji su tako funkcionalno hendikepirani kada se međusobno povezuju, mogu imati i imaju vrlo blisku i osobnu zajednicu s domaćim bićima Havone. Ali sasvim je nemoguće prenijeti ljudima najviše radosti koje slijede iz kontakta umova ovih božanski savršenih bića s duhovima takvih približno transcendentnih ličnosti.

23:2.15 3. Glasnici supersvemira. Stari Dani, te ličnosti porijeklom iz Trojstva koje upravljaju sudbinama sedam supersvemira, te trojke božanske moći i administrative mudrosti, imaju na raspolaganju veliki broj Osamljenih Glasnika. Samo zahvaljujući ovom redu glasnika, ovi trojedini vladari bilo kojeg supersvemira mogu izravno i osobno komunicirati s vladarima drugih supersvemira. Osamljeni Glasnici su jedini dostupni tipovi inteligencije duha - na stranu, eventualno, od Nadahnutih Duhova Trojstva - koji mogu biti poslani iz sjedišta jednog supersvemira izravno u sjedište drugog. Sve ostale ličnosti moraju putovati preko Havone i izvršnih svjetova Glavnih Duhova.

23:2.16 Postoje neke vrste informacija koje se ne mogu poslati preko bilo preko Gravitacijskih Glasnika, tehnike odražajnosti ili emitiranja. A kako bi Stari Dani zasigurno znali ove stvari, oni moraju poslati Osamljenog Glasnika do izvora znanja. Dugo prije prisutnosti života na Urantiji, glasnik koji je sada povezan sa mnom bio je dodijeljen misiji koja je zahtijevala njegov odlazak iz Uverse u središnji svemir - bio je odsutan iz pozivkeOrvontona gotovo milijun godina, ali se vratio u pravo vrijeme sa željenim informacijama.

23:2.17 Nema ograničenja u službi Osamljenih Glasnika u supersvemirima; oni mogu funkcionirati kao izvršitelji visokih tribunala ili kao sakupljači obavještajnih službi za dobro svemirskih područja. Od svih superstvaranja najviše vole služiti u Orvontonu jer ovdje vlada najveća potreba za njihovom službom kao i velik broj prilika za herojski trud.U nepovoljnijim područjima svi uživamo u zadovoljstvu obilnijeg djelovanja.

23:2.18 4. Glasnici lokalnih svemira. U službama lokalnih svemira na postoje ograničenja nad funkcioniranjem Osamljenih Glasnika. Oni su vjerni otkrivači motiva i namjere Majčinskog Duha lokalnog svemira, iako su pod punom jurisdikcijom vladajućeg Glavnog Sina. I to vrijedi za sve glasnike koji djeluju u lokalnom svemiru, bilo da putuju izravno iz svemirskog stožera, bilo da privremeno djeluju u vezi s Očevima Zviježđa, Vladarima Sustava ili Planetarnim Kneževima. Prije koncentracije punine moći u rukama Sina Stvoritelja u vrijeme njegova uzvišenja na poziciju suverenog vladara njegovog svemira, ti glasnici lokalnih svemira djeluju pod općim smjernicama Starih Dana i neposredno su odgovorni njihovom rezidentnom predstavniku, Ujedinjenom Danu.

23:2.19 5. Istraživači neupravljenih dužnosti. U slučaju da je rezervni korpus Osamljenih Glasnika prepunjen, jedan od Sedam Vrhovnih Upravitelja Snage izdaje poziv za istraživačke volontere; i uvijek se javi mnogo volontera, jer uživaju biti poslani kao slobodni i neobuzdani istraživači, doživjeti uzbuđenje pronalaženja organizacijskih jezgri novih svjetova i svemira.

23:2.20 Oni idu istražiti indicije koje šalju svemirski projektantni novih područja. Bez sumnje Rajska Božanstva znaju o postojanju tih neotkrivenih energetskih sustava prostora, ali nikada ne otkrivaju takve informacije. Ako Osamljeni Glasnici ne istraže i ne prikažu ova novoorganizirana energetska središta, takvi bi fenomeni dugo ostali nezapaženi čak i inteligencijama susjednih područja. Kao klasa, Osamljeni Glasnici, su vrlo osjetljivi na gravitaciju; prema tome ponekad mogu otkriti vjerojatnu prisutnost vrlo malih tamnih planeta, upravo onih svjetova koji su najbolje prilagođeni eksperimentiranju životom.

23:2.21 Ovi glasnici-istraživači neupravljenih zadataka patroliraju glavnim svemirom. Neprestano sudjeluju u istraživačkim ekspedicijama na neistraženim područjima sveg vanjskog prostora. Velik dio informacija koje posjedujemo o transakcijama u prostorima svemira, dugujemo istraživanju Osamljenih Glasnika, jer često rade i studiraj u s neb e skim astronomima.

23:2.22 6. Veleposlanici i poslanici posebnih zadataka. Lokalni svemiri koji se nalaze unutar istog supersvemira obično razmjenjuju veleposlanike odabrane iz njihovih rodnih redova sinovstva. No, kako bi se izbjegla zakašnjenja, često se traži od Osamljenih Glasnika da odu kao ambasadori iz jednog lokalnog stvaranja u drugo, kako bi zastupali i interpretirali jedno područje drugom. Na primjer: Kada se otkrije novonaseljeno područje, može se pokazati da je njegova lokacija daleko u prostoru, pa će dugo vremena proći prije nego što neki userafimljeni ambasador može dosegnuti ovaj daleki svemir. Userafimljeno biće ne može premašiti brzinu od 899,370 kilometara u jednoj sekundi vašeg vremena. Masivne zvijezde, križanja i obilaznice, kao i atrakcijske tangente, sve će usporiti takvu brzinu, tako da na dugom putovanju brzina prosječno iznosi oko 885,000 kilometara u sekundi.

23:2.23 Kada se pokaže da je potrebno više stotina godina da izvorni veleposlanik dođe u daleki lokalni svemir, često se traži da Osamljeni Glasnik odmah tu ode kao privremeni ambasador. Osamljeni Glasnici mogu biti spremni za vrlo kratko vrijeme, neovisno o vremenu i prostoru, ne kao Gravitacijski Glasnici, ali gotovo tako. Oni također služe u drugim okolnostima kao poslanici posebnih zadataka.

23:2.24 7. Otkrivači Istine. Osamljeni Glasnici smatraju zadatak otkrivanja istine najvišom dužnosti njihovog reda. Oni uvijek i iznova djeluju u tom svojstvu, od supersvemira do individualnih planeta prostora. Često su povezani s povjerenstvima koja se šalju da proširuju otkrivenje istine svjetovima i sustavima.

3. VREMENSKA I PROSTORNA SLUŽENJA OSAMLJENIH GLASNIKA

23:3.1 Osamljeni Glasnici su najviši tip savršene i povjerljive ličnosti dostupan u svim područjima za brzi prijenos važnih i hitnih poruka kada je nepraktično koristiti službu emitiranja ili mehanizam odražajnosti. Oni služe u beskonačnoj raznolikosti zadataka, pomažući duhovnim i materijalnim bićima područja, osobito tamo gdje je uključen element vremena. Od svih redova dodijeljenih službama supersvemirskih domena, oni su najviša i najsvestranija personalizirana bića koja su tako blizu posjedovanju sposobnosti da prkose vremenu i prostoru.

23:3.2 Svemir je dobro opskrbljen duhovima koji mogu koristiti gravitaciju u svrhu tranzita; oni mogu ići bilo gdje u bilo kojem trenutku - kao instanteri - ali oni nisu osobe. Neki drugi gravitacijski putnici su osobna bića, poput Gravitacijskih Glasnika i Transcendentalnih Snimača, ali nisu dostupni administratorima supersvemira i lokalnih svemira. Svjetovi su prepuni anđela i ljudskih bića i drugih vrlo osobnih bića, ali oni su hendikepirani vremenom i prostorom: Ograničenje brzine za većinu neuserafimljenih bića je 299,790 kilometara vašeg svijeta u sekundi vašeg vremena; srednja bića i neki drugi mogu, i često učine, postići dvostruku brzinu - 599,580 kilometara u sekundi, dok serafimi i drugi mogu prolaziti prostorom trostrukom brzinom, oko 899,370 kilometara u sekundi. Međutim, nema tranzitnih ili glasničkih ličnosti koje djeluju između trenutačne brzine gravitacijskih prolaznika i relativno sporih brzina serafima, osim Osamljenih Glasnika.

23:3.3 Osamljeni Glasnici se, dakle, općenito koriste za otpremu i službu u onim situacijama gdje je ličnost bitna za postizanje zadatka i gdje se želi izbjeći gubitak vremena izazvan slanjem bilo koje druge lako dostupne vrste osobnog glasnika. To su jedina definitivno personalizirana bića koja se mogu sinkronizirati s kombiniranim sveopćim strujama velikog svemira. Njihova je brzina u prolaznom prostoru varijabilna, ovisno o velikom broju utjecajnih interferencija, no zapisnik pokazuje da je na putu za ispunjenje ove misije moj suradnik iz redova ovih glasnika putovao brzinom od 1,354,458,739 kilometara u sekundi vašeg vremena.

23:3.4 To je sasvim izvan moje sposobnosti objašnjavanja materijalnom tipu uma kako duh može biti stvarna osoba i istodobno prolaziti kroz prostor tako ogromnim brzinama. Ali ovi Osamljeni Glasnici doista dolaze i odlaze s Urantije takvim neshvatljivim brzinama; doista, cjelokupno gospodarstvo svemirske uprave bi u velikoj mjeri bilo lišeno njihovog osobnog elementa da nije ove činjenice.

23:3.5 Osamljeni Glasnici mogu funkcionirati kao hitne linije komunikacije u svim regijama udaljenog prostora, područjima koja nisu obuhvaćena unutar uspostavljenih krugova velikog svemira. Pokazalo se da jedan glasnik, kada tako funkcionira, može prenijeti poruku ili poslati impuls kroz prostor drugom glasniku updaljenom oko stotinu svjetlosnih godina, kako astronomi Urantije procjenjuju zvjezdane udaljenosti.

23:3.6 Od bezbroj bića koja surađuju s nama u obavljanju poslova supersvemira, nitko nije bitniji u praktičnoj pomoći i uštedi vremena. U svemirima prostora moramo računati s hendikapima vremena; stoga nam toliko pomaže velika služba Osamljenih Glasnika, koji su svojim osobnim prerogativima komunikacije ponešto neovisni o prostoru, a zbog svojih ogromnih tranzitnih brzina toliko su neovisni o vremenu.

23:3.7 Nisam u stanju objasniti smrtnicima Urantije kako Osamljeni Glasnici mogu biti bez oblika, a ipak posjedovati stvarne i jasno određene ličnosti. Iako su bez tog oblika koji bi prirodno bio povezan s ličnošću, oni posjeduju nazočnost duha koja je prepoznatljiva svim višim vrstama bića duha. Osamljeni Glasnici jedina su klasa bića koja izgleda kao da posjeduje gotovo sve prednosti bezobličnog duha zajedno sa svim prednostima punopravne ličnosti. Oni su istinite osobe, ali su obdareni gotovo svim atributima bezlične manifestacije duha.

23:3.8 U sedam supersvemira, obično - ali ne i uvijek - sve što nastoji povećati oslobađanje bilo kojeg stvorenja od nedostataka vremena i prostora proporcionalno smanjuje prerogative ličnosti. Osamljeni Glasnici su izuzetak od ovog općeg zakona. Oni su u svom djelovanju gotovo neograničeni u iskorištavanju bilo koje i svih neograničenih puteva duhovnog izražavanja, božanske službe, osobnog služenja i kozmičke komunikacije. Ako biste mogli vidjeti ova izvanredna bića u svjetlu mog iskustva u svemirskoj administraciji, shvatili biste koliko bi bilo teško koordinirati poslove supersvemira da nije njihove svestrane suradnje.

23:3.9 Bez obzira koliko se svemir može povećati, vjerojatno više nikada neće biti stvoreni novi Osamljeni Glasnici. Kako svemiri rastu, prošireni rad uprave mora sve više opskrbljivati druge vrste služitelja duha i onih bića koja imaju porijeklo u tim novim stvaranjima, kao što su stvorenja Suverenih Sinova i Majčinskih Duhova lokalnog svemira.

4. SPECIJALNA SLUŽBA OSAMLJENIH GLASNIKA

23:4.1 Čini se da su Osamljeni Glasnici koordinatori ličnosti za sve vrste bića duha. Njihovo služenje pomaže srodnosti među svim ličnostima dalekosežnog duhovnog svijeta. Oni pridonose razvoju, u svim bićima duha, svijesti o grupnom identitetu. Svaka vrsta bića duha prima usluge posebne skupine Osamljenih Glasnika koji potiču sposobnost takvih bića da razumiju i da se druže sa svim ostalim vrstama i redovima, koliko god različitim.

23:4.2 Osamljeni Glasnici pokazuju takvu zadivljujuću sposobnost da koordiniraju sve vrste i redove konačne ličnosti - čak i da stupaju u dodir s apsonitnim režimom nadređenih upravitelja glavnog svemira - da neki od nas postuliraju da je stvaranje tih glasnika od strane Benskonačnog Duh na neki način povezano s darivanjem Vrhovno-Krajnjeg Uma od strane Združenog Činitelja.

23:4.3 Kad finalista i Državljanin Raja surađuju u potrojstvljenju "djeteta vremena i vječnosti" - transakcije koja uključuje neotkrivene umne potencijale Vrhovno- Krajnjeg - i kada se takva neklasificirana ličnost otpremi na Sferu Namjesnika, Osamljeni Glasnik (ličnost koja je pretpostavljena reperkusija darivanja takvog božanskog uma) uvijek je dodijeljena kao skrbnik-pratitelj takvom stvorenjem-potrojstvljenom sinu. Ovaj glasnik prati novog sina sudbine na svijet njegove postavke i više nikad ne napušta Sferu Namjesnika. Kada je tako pripojen sudbini djeteta vremena i vječnosti, Osamljeni Glasnik se zauvijek prebacuje pod isključivi nadzor Arhitekata Glavnog Svemira. Kakva je budućnost takve izvanredne udruge, ne znamo. Takva su partnerstva jedinstvenih ličnosti već stoljećima nakupljaju na Sferi Namjesnika, ali ni jedan par nikada nije odatle izašao.

23:4.4 Osamljeni Glasnici imaju fiksni broj, ali potrojstvljenje sinova sudbine očito je neograničena tehnika. Budući da svaki potrojstvljeni sin sudbine ima sebi dodijeljenog Osamljenog Glasnika, čini se da će se nekom prilikom u dalekoj budućnosti opskrba glasnika iscrpiti. Tko će preuzeti ovaj posao u velikom svemiru? Hoće li njihova služba biti preuzeta od strane nekog novog razvoja među Nadahnutim Duhovima Trojstva? Hoće li velikim svemirom u nekom udaljenom razdoblju upravljati bića koja su porijeklom bliže Trojstvu, dok će bića s jednim ili dva porijekla preći u domene vanjskog svemira? Ako se glasnici vrate na svoje bivše pozicije služenja, hoće li biti u pratnji ovih sinova sudbine? Hoće li potrojstvljenja između finalista i bića Raja-Havone prestati kad se apsorbira opskrba Osamljenih Glasnika kao skrbnika-drugova tih sinova sudbine? Jesu li svi naši učinkoviti Osamljeni Glasnici koncentrirani na Sferi Namjesnika? Jesu li te izvanredne ličnosti duha vječno povezane s tim potrojstvljenim sinovima neobjavljene sudbine? Koja bi se važnost trebala pridružiti činjenici da su ti parovi koji se nakupljaju na Sferi Namjesnika pod isključivom smjernicom tih moćnih tajanstvenih bića, Arhitekata Glavnog Svemira? Ova i mnoga druga slična pitanja postavljamo sebi kao i brojnim drugim redovima nebeskih bića, ali nemamo odgovora.

23:4.5 Ova transakcija, zajedno s mnogim sličnim pojavama u svemirskoj administraciji, nedvojbeno ukazuje na to da osoblje velikog svemira, pa čak i Havone i Raja, prolazi kroz jasnu i određenu reorganizaciju u koordinaciji sa i s obzirom na ogromne evolucije energije koje se sada odvijaju širom područja vanjskog svemira.

23:4.6 Mi smo skloni uvjerenju da će vječna budućnost svjedočiti fenomene svemirske evolucije koji će nadilaziti sve što je doživjela vječna prošlost. Mi predviđamo takve neobične avanture, kao što i vi trebate činiti, s oduševljenjem i sa sve većim očekivanjem.

23:4.7 [Predstavio je Božanski Savjetnik iz Uversa.]

Back to Top