Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 22 : POTROJSTVLJENI BOŽJI SINOVI

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 22 : POTROJSTVLJENI BOŽJI SINOVIPOGLAVLJE 22 : POTROJSTVLJENI BOŽJI SINOVI

22:0.1 POSTOJE tri skupine bića koja se zovu Sinovima Božjim. Pored uzlaznih i silaznih redova sinova, tu je i treća grupa poznata kao Potrojstvljeni Sinovi Boga. Potrojstvljeni redovi sinova se dalje dijele na tri osnovne skupine u skladu s podrijetlom mnogobrojnih vrsta ličnosti koje ulaze u ove redove, otkrivenih i neotkrivenih. Te osnovne podjele su:

22:0.2 1. Božanski-potrojstvljeni Sinovi.

22:0.3 2. Trojstvom-obuhvaćeni Sinovi.

22:0.4 3. tvoreno-potrojstveljni sinovi.

22:0.5 Bez obzira na porijeklo, svi Potrojstveljni Sinovi Boga imaju zajedničko iskustvo potrojstvljenja, bilo kao dio njihovog podrijetla ili kao iskustvo naknadno postignutog zagrljaja Trojstva. Božanski-potrojstvljeni Sinovi su neobznanjeni u ovim pričama; ovaj će prikaz stoga biti ograničen na preostale dvije skupine, a naročito na Trojstvom-obuhvaćene Božje sinove.

1. TROJSTVOM-OBUHVAĆENI SINOVI

22:1.1 Svi Trojstvom-obuhvaćeni sinovi su izvorno dvojnog ili jednog podrijetla, ali nakon Trojstvenog zagrljaja su zauvijek posvećeni Trojstvenim poslovima i zadacima. Ovaj zbor, kako je obznanjen i organiziran za supersvemirsku službu, obuhvaća sedam redova ličnosti:

22:1.2 1. Moćne Glasnike.

22:1.3 2, One Visoko na Vlasti.

22:1.4 3, One bez Imena i Broja.

22:1.5 4, Potrojstvljene Skrbnike.

22:1.6 5, Potrojstvljene Veleposlanike.

22:1.7 6, Nebeske Čuvare.

22:1.8 7, Visoke Sinove Pomoćnike.

22:1.9 Ovih sedam skupina ličnosti se dalje klasificiraju prema podrijetlu, prirodi i funkciji, u tri glavna odjeljka: Potrojstvljene Sinove Postignuća, Potrojstvljene Sinove Odabira i Potrojstvljene Sinove Savršenstva.

22:1.10 Potrojstvljeni Sinovi Postignuća – Moćni Glasnici, Oni Visoko na Vlasti i Oni bez Imena i Broja – svi su uzlazni smrtnici koji su spojeni sa svojim Ispravljačima i koji su došli do Raja i ušli u Zbor Finalista. Ali oni nisu finaliteri; kada budu obuhvaćeni Trojstvom, njihova imena se uklone iz prozivka finalitera. Novi sinovi tog poretka prolaze kroz posebne tečajeve obuke, za relativno kratko vrijeme, na krugu planetarnog sjedišta Havonskih krugova pod upravom Vječnih Dana. Nakon toga oni su dodijeljeni službi Starih Dana u sedam supersvemira.

22:1.11 Potrojstvljeni Sinovi Odabira uzimaju u zagrljaj Potrojstvljene Skrbnike i Potrojstvljene Veleposlanike. Oni su regrutirani iz redova određenih evolucijskih serafima i prevedenih srednjih bića koja su već proputovala Havonom i koja su dostigla Raj, kao i nekih smrtnika koji su spojeni sa Duhom ili Sinom, koji su isto tako uzašli na središnji Otok Svjetla i Života. Nakon njihovog prihvaćanja zagrljaja Rajskog Trojstva i nakon kratke obuke na Havoni, Potrojstvljeni Sinovi Odabira su dodijeljeni sudovima Starih Dana.

22:1.12 Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva. Nebeski Čuvari i s njima ravnopravni Visoki Sinovi Pomoćnici, čine jedinstvenu skupinu ličnosti koje su dva puta potrojstvljene. Oni su stvoreno-potrojstvljeni sinovi Rajsko-Havonskih ličnosti ili usavršeni uzlazni smrtnici koji su se dugo istakli u Zboru Finalista. Neki od tih stvoreno-potrojstvljenih sinova, nakon službe sa Vrhovnim Izvršiteljima od Sedam Glavnih Duhova i nakon što službe pod Trojstvenim Sinovima Učiteljima, primaju potrojstvljenje (obuhvaćanje) od Rajskog Trojstva i dužnosti u sudovima Starih Dana kao Nebeski Staratelji i Visoki Sinovi Pomoćnici. Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva primaju dužnosti u supersvemiru bez potrebe za dodatnim treningom.

22:1.13 Naši suradnici Trojstvenog podrijetla – Usavršitelji Mudrosti, Božanski Savjetnici i Univerzalni Cenzori – ne rastu u broju, dok neprestano raste broj Trojstvom-obuhvaćenih sinova. Svih sedam redova Trojstvom-obuhvaćenih sinova primaju dužnosti kao pripadnici jedne od sedam supersvemirskih vlada, a broj u službi svakog supersvemira je točno isti; ni jedan nikada nije izgubljen. Trojstvom-obuhvaćena bića nikada nisu skrenula s puta; premda mogu posrnuti privremeno, nikada nije bilo presude u nepoštivanju supersvemirskih vlada. Dok Sinovi Postignuća i Sinovi Odabira nikada nisu posrnuli u službi Orvontona, Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva ponekad pogriješe u presudi i na taj način uzrokuju prolaznu zbunjenost.

22:1.14 Pod upravom Starih Dana svih sedam redova funkcijonira najvećim dijelom kao samoupravne skupine. Njihov opseg službe je dalekosežan; Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva ne ostavljaju nadsvemirske zadatke, ali raspon njihovih potrojstvljenih suradnika pokriva cijeli veliki svemir, od evolutivnih svjetova vremena i prostora do vječnog Rajskog Otoka. Oni mogu djelovati u bilo kojem supersvemiru, ali uvjek djeluju kao članovi supervlade svojih izvornih supersvemira.

22:1.15 Djeluje da Trojstvom-obuhvaćeni sinovi zastalno ostaju na dužnosti u sedam supersvemira; svakako tu je riječ o ovom kozmičkom dobu, ali nikad nismo čuli da će na toj dužnosti ostati vječno.

2. MOĆNI GLASNICI

22:2.1 Moćni Glasnici pripadaju uzlaznoj skupini Potrojstveljnih Sinova. Oni su klasa usavršenih smrtnika koji su bili testirani pobunom ili su se na druge načine pokazali osobno odanim; svi su prošli kroz neki jasno definirani test vjernosti svemiru. U neko vrijeme u svom Rajskom usponu su stajali čvrsto i odano gledajući u lice nevjeru svojih nadređenih, a neki su aktivno i vjerno stali na upražnjene pozicije ovih nevjernih vođa.

22:2.2 Uz takve osobne evidencije o vjernosti i odanosti, ti uzlazni smrtnici prolaze kroz Havonu sa strujom hodočasnika vremena, dostignu Raj i tu diplomiraju i stupe u Zbor Finalista. Nakon toga su potrojstvljeni u tajnom zagrljaju Rajskog Trojstva, a kasnije primaju dužnosti koje ih dovode u suradnju sa Starim Danima u administrativnim vladama sedam supersvemira.

22:2.3 Svakom uzlaznom smrtniku koji se suoči s pobunom i koji ostane vjeran svemiru na kraju je suđeno da postane Moćni Glasnik supersvemirske službe. Isto je slučaj kad se radi o uzlaznim stvorenjima koja učinkovito uspiju sprječiti takve pogreške previranja, zla ili grijeha; jer svaki čin osmišljen da spriječi pobunu ili da pobudi više oblike lojalnosti pri suočavanju sa svemirskim

22:2.4 Viši Moćni Glasnici su izabrani od onih uzlaznih smrtnika vremena i prostora koji su ranije dostigli Raj, od kojih su mnogi prelazili Havonu u vrijeme Grandfande. No, prvo trinitiziranje Moćnih Glasnika nije izvršeno dok se među kandidatima ovog zbora ne nađu predstavnici iz svakog od sedam supersvemira. I posljednja njihova skupina koja se kvalificirala na Raju obuhvaćala je uzlazne hodočasnike iz lokalnog svemira Nebadona.

22:2.5 Moćni Glasnici primaju obuhvaćanje Rajskog Trojstva u klasama od sedamsto tisuća, od kojih se po sto tisuća treba postaviti na dužnost u svakom pojedinom supersvemiru. Gotovo trilijun Moćnih Glasnika primaju dužnost na Uversi, što nas svakako navodi da vjerujemo da je broj postavki na službu u svakom od sedam nadsvemira točno isti.

22:2.6 Ja sam Moćni Glasnik i bićima Urantije može biti zanimljivo znati da je pratilac i suradnik koji me pratio za mog smrtnog života također izvojevao pobjedu u tom velikom testu, te da, premda smo više puta i za dulje vrijeme bili razdvojeni u višestoljećnom uzlazu prema unutra koji vodi u Havonu, smo bili obuhvaćeni u istoj sedamstotisućnoj grupi i da smo zajedno prošli kroz Vicegerington u bliskosti i ljubavi. Na kraju smo primili dužnost i zajedno dodijeljeni Uversi Orvontona, a često nas zajedno šalju u izvršenje zadataka koji zahtijevaju usluge dvaju Glasnika.

22:2.7 Moćni Glasnici, zajedno sa svim Trojstvom-obuhvaćenim sinovima, su dodjeljeni svim fazama supersvemirskih aktivnosti. Oni održavaju stalnu vezu sa svojim sjedištem putem službe supersvemirske refleksije. Moćni Glasnici služe u svim sektorima supersvemira i često izvršavaju misije na lokalnim svemirima, pa čak i za pojedine svjetove, kao i ja za ovu prigodu.

22:2.8 U sudovima supersvemira, Moćni Glasnici djeluju kao branitelji pojedinaca i planeta kada dođu na suđenje; oni također pomažu Savršenim Danima u usmjeravanju poslova glavnih sektora. Kao grupa, njihov glavni zadatak je da budu supersvemirski promatrači. Oni su smješteni na različitim sjedištima svjetova i na pojedinim planetima od važnosti kao službeni promatrači Starih Dana. Kada su tako dodijeljeni, oni također služe kao savjetnici vlastima u usmjeravanju poslova sfere njihovog boravka. Glasnici aktivno sudjeluju u svim fazama uzlaznih shema smrtnog napredovanja. Sa svojim suradnicima smrtnog podrijetla oni drže supersvemirsku vladu u bliskom i osobnom dodiru sa statusom i napredovanjem planova silaznih Sinova Božjih.

22:2.9 Moćni Glasnici su potpuno svjesni cijele svoje uzlazne karijere i to je razlog zašto su tako korisni i suosjećajni služitelji, razboriti glasnici, spremni služiti na bilo kojem svijetu prostora i bilo kojem stvorenju vremena. Čim se oslobodite tijela moći ćete komunicirati slobodno i sa razumijevanjem s nama jer smo izvorno porijeklom iz svih rasa sa svih evolucijskih svjetova prostora, to jest, iz onih smrtnih rasa u kojima žive Misaoni Isravljači i koje se kasnije s njima spajaju.

3. ONI VISOKO NA VLASTI

22:3.1 Oni Visoko na Vlasti, druga skupina Potrojstvljenih Sinova Postignuća, su svi bića smrtnog podrijetla koja su spojena sa svojim Ispravljačima. To su usavršeni smrtnici koji su ispoljili vrhunske administrativne sposobnosti i pokazali izvanredne izvršne sposobnosti tijekom svoje duge uzlazme karijere. Oni su najuspješniji primjer upravljačke sposobnosti među preživjelim smrtnicima prostora.

22:3.2 Sedamdeset tisuća Onih Visoko na Vlasti se potrojstvljuje u svakoj Trojstvenoj vezi. Premda je lokalni svemir Nebadon relativno mlada tvorevina, on ima svoje predstavnike među nedavno potrojstvljenim klasama tih redova. U Orvontonu se trenutno nalazi na postavci više od deset milijardi tih vještih administratora. Kao i svi pojedini red nebeskih bića, oni održavaju svoje vlastito sjedište na Uversi, a kao i ostali Trojstvom-obuhvaćeni sinovi, njihove rezerve na Uversi djeluju kao centralno tijelo koje usmjerava sve pripadnike njihovog reda u Orvontonu.

22:3.3 Oni Visoko na Vlasti su administratori bez ograničenja. Oni su posvuda prisutni i uvijek učinkoviti rukovoditelji Starih Dana. Oni služe u bilo kojoj sferi, na bilo kojem naseljenom svijetu i u bilo kojoj fazi aktivnosti u bilo kojem od sedam supersvemira.

22:3.4 Svojom vrhunskom administrativnom mudrošću i nesvakidašnjim izvršnim vještinama, ta briljantna bića na sebe preuzimaju zastupanje pravde na supersvemirskim sudovima; oni potiču izvršenje pravde i ispravljanje nepravde u evolucijskim svemirima. Stoga, ako ikada budete izvedeni pred sud zbog prosudbenih grešaka na uzlaznim svjetovima i sferama vašeg uzvišenog svemirskog napredovanja, teško je vjerovati da ćete patiti od nepravde kako će vaši tužitelj biti nekadašnja uzlazna stvorenja koji su osobno upoznata sa svakim korakom na putu kojim ste putovali ili kojim još putujete.

4. ONI BEZ IMENA I BROJA

22:4.1 Oni bez Imena i Broja čine treću i posljednju skupinu Potrojstvljenih Sinova Postignuća; oni su uzlazne duše koje su razvile veću sposobnost obožavanja od svih drugih sinova i kćeri evolucijskih rasa sa svjetova vremena i prostora. Oni su stekli duhovnu koncepciju vječne namisli Oca Svih koja nadilazi uobičajeno razumijevanje evolucijskih bića koja se mogu označiti po imenu ili broju; tako su stekli naziv Oni bez Imena i Broja. U preciznijem prijevodu bi bili označeni kao "Oni iznad Imena i Broja."

22:4.2 Ovaj red sinova prima obuhvaćanje Rajskog Trojstva u skupinama od sedam tisuća. Uversa ima rekordan broj od preko sto milijuna tih sinova koji djeluju u Orvontonu.

22:4.3 Oni bez Imena i Broja su superiorno duhovni umovi ljudskih rasa koje imaju sposobnost preživljavanja, koji zahvaljujući svojim izuzetnim kvalifikacijama mogu donositi presude i iznositi mišljenja kada se traži duhovno gledište i kada je potrebno iskustvo u uzlaznoj karijeri za odgovarajuće razumijevanje pitanja koja ulaze u sastav problema kojem se sudi. Oni su vrhovni porotnici Orvontona. Loše upravljanje porotom u okviru sudske procedure može biti više ili manje parodija pravde na nekim svjetovima, ali Uversa i njezini prošireni sudovi zapošljavaju kao porotnike i suce samo najviše evoluirane vrste duhovnog mentaliteta. Pravorijek je najviša funkcija bilo koje vlade, a oni kojima je povjereno donošenje presuda trebaju biti izabrani od najviših i najplemenitih vrsta najiskusnijih i najrazboritijih pojedinaca.

22:4.4 Izbor kandidata za potrojstvljenje klasa Moćnih Glasnika, Onih Visoko na Vlasti i Onih bez Imena i Broja je svojstven i automatski. Selektivne tehnike Raja nisu u bilo kojem smislu proizvoljne. Osobna iskustva i duhovne vrijednosti određuju tko ulazi u osoblje Potrojstvljenih Sinova Postignuća. Takva bića su jednaka u vlasti i jednolika u administrativnom statusu, ali svi posjeduju individualnost i različita obilježja; oni nisu standardizirana bića. Svi su karakteristično različiti, ovisno o razlikama u njihovim uzlaznim karijerama.

22:4.5 Osim ovih iskustvenih kvalifikacija, Potrojstvljeni Sinovi Postignuća su potrojstvljeni u božanskom zagrljaju Rajskih Božanstva. Stoga oni djeluju kao ravnopravni suradnici Stacionarnih Sinova Trojstva, a čini se da Trojstveni zagrljaj ubrzava da se iz budućeg vremena oslobodi protok mnogih latentnih potencijala stvorenih bića. No, to je istina samo za ono što se odnosi na sadašnje svemirsko doba.

22:4.6 Ova skupina sinova se uglavnom, ali ne u potpunosti, bavi službama uzlaznim putevima smrtnika vremena i prostora. Ako se gledište smrtnog bića ikad dovede u pitanje, podnosi se žalba uzlaznom povjerenstvu koje je sastavljeno od Moćnog Glasnika, Onog Visoko na Vlasti i Onog bez Imena i Broja.

22:4.7 Vi smrtnici koji čitate ova poglavlja možete uzaći na Raj, postići Trojstveno obgrljenje i u dalekoj budućnosti biti priključeni na službu Starih Dana u jednom od sedam supersvemira, a nekom prilikom možete biti postavljeni na dužnosti koje imaju za cilj proširenu objavu istine na nekim naseljenim planetima u razvoju, kao što ja sada funkcioniram na Urantiji.

5. POTROJSTVLJENI SKRBNICI

22:5.1 Potrojstvljeni Čuvari su Trojstvljeni Sinovi Odabira. Ne samo da vaše rase i drugi smrtnici koji imaju sposobnost opstanka prelaze Havonu, postižu Raj i ponekad im bude suđeno da služe u supersvemirima sa Stacionarnim Sinovima Trojstva, već i vaši vjerni anđeli čuvari i vaši jednako vjerni suradnici iz redova srednjih bića također mogu postati kandidati za isto Trojstveno priznanje i vrhunsku sudbinu ličnosti.

22:5.2 Potrojstvljeni Čuvari su uzlazni serafi i prevedena srednja bića koja su prošla kroz Havonu i postigla Raj i Zbor Finalista. Nakon toga primaju obuhvaćanje Rajskog Trojstva i postavku u službu Starih Dana.

22:5.3 Kandidati za Trojstveni zagrljaj među uzlaznim serafima se odobravaju za primanje ovog priznanja zbog njihove hrabre suradnje sa nekim uzlaznim smrtnicima koji su postigli Zbor Finalista i bili naknadno potrojstvljeni. Moj anđeo čuvar koji me pratio za smrtnog života prošao je skroz samnom, kasnije je potrojstvljen, a sada je priključen na Uversinu vladu Potrojstvljenih Skrbnika.

22:5.4 Isto je slučaj sa mnogim srednjim bićima; mnoga su prevedena i nakon što postignu Raj, zajedno sa serafima iz istih razloga primaju obuhvaćanje Trojstva i postavku na dužnost kao Čuvari u supersvemirima.

22:5.5 Potrojstvljeni Skrbnici primaju obuhvaćanje Rajskog Trojstva u skupinama od sedamdeset tisuća, a jedna sedmina od svake skupine je dodijeljena supersvemirima. Orvonton ima u službi nešto više od deset milijuna tih pouzdanih i visokih Skrbnika. Oni služe na Uversi kao i na glavnim i sporednim sjedištima sfera. U svojim naporima pomažu zboru od nekoliko milijardi sekonafima i drugih moćnih ličnosti supersvemira.

22:5.6 Potrojstvljeni Skrbnici započinju svoju karijeru kao skrbnici i kao takvi nastavljaju djelovati u poslovima supervlada. Na neki način, oni su službenici svojih supersvemirskih supervlada, ali se ne bave pojedincima kao Nebeski Čuvari. Potrojstvljeni Skrbnici upravljaju grupnim poslovima i potiču kolektivne projekte. Oni su čuvari evidencija, planova i institucija; oni djeluju kao povjerenici društava, skupina ličnosti, uzlaznih projekata, morontija planova, svemirskih projekcija i bezbroj drugih poduzeća.

6. POTROJSTVLJENI VELEPOSLANICI

22:6.1 Potrojstvljeni Veleposlanici su drugi red Potrojstvljenih Sinova Odabira i slično njihovim suradnicima, Skrbnicima, regrutiraju se iz dva reda uzlaznih stvorenja. Nije slučaj da se svi uzlazni smrtnici spajaju sa Ispravljačem ili Ocem; neki se spajaju sa Duhom, a neki sa Sinom. Neki od tih Duhom i Sinom spojenih smrtnika dostižu Havonu i Raj. Iz redova ovih Rajskih uzlaznika, odabiru se kandidati za Trojstveno obuhvaćanje koji s vremena na vrijeme primaju potrojstvljenje u klasama od sedam tisuća. Oni su tada upućeni u nadsvemire kao Potrojstveni veleposlanici Starih Dana. Gotovo pola milijarde njih je registrirano na Uversi.

22:6.2 Potrojstveni Veleposlanici su odabrani za Trojstveni zagrljaj na savjet svojih Havonskih nastavnika. Oni predstavljaju vrhunske umove svojih skupina te su, stoga, najbolje kvalificirani pomoći nadsvemirskim vladarima u razumijevanju i administriranju interesa rodnih svjetova tih Duhom spojenih smrtnika. Veleopslanici su od velike pomoći u našem poslovanju s problemima koji uključuju spojene Sinove kao ličnosti.

22:6.3 Potrojstveni Veleposlanici su izaslanici Starih Dana za bilo koje i sve namjene, bilo kojem i svim svjetovima svemira ili unutar njihove dodjele u supersvemiru. Oni rade određene i važne službe na sjedištima manjih sektora i obavljaju razne bezbrojne zadatke u supersvemiru. Oni su izvanredni ili rezervni korpus Potrojstvljenih Sinova supersvemirske vlade koji je kao takav prilagođen služenju u velikom rasponu dužnosti. Oni sudjeluju u tisuće i tisuće poduzeća u nadsvemirskim poslovima koje je nemoguće prikazati ljudskom umu, budući da ništa transparentno nije na bilo koji način analogano tim aktivnostima na Urantiji.

7. TEHNIKA POTROJSTVLJENJA

22:7.1 Nisam u stanju u potpunosti prikazati materijalnom umu vrhovno kreativnu izvedbu radova savršenih i usavršenih duhovna bića – čin potrojstvljenja. Tehnike potrojstvljenja su među tajnama Vicegeringtona i Solitaringtona i ne mogu se obzaniti nikome osim onih koji su prošli kroz ova jedinstvena iskustva i koji ih iz tog razloga mogu shvatiti. Stoga nismo u mogućnosti da uspješno prikažemo ljudskom umu prirodu i smisao tog izvanrednog posla.

22:7.2 Osim Božanstava, samo Rajsko-Havonske ličnosti i pojedini članovi jednog od zborova finalista mogu poduzeti potrojstvljenje drugih bića. Pod specijaliziranim uvjetima Rajskog savršenstva, ta vrhunska bića mogu otići na jedinstvenu avanturu koncepta-identiteta, i oni su mnogo puta bili uspješni u proizvodnji novog bića, stvorenja-potrojstvenog sina.

22:7.3 Proslavljena bića koja se upuštaju u takve avanture potrojstvljenja mogu sudjelovati u samo jednom takvom iskustvu, a sa Rajskim Božanstvima čini se da nema ograničenja nad novim poduzećima potrojstvljenja. Božanstvo se čini ograničeno u samo jednom pogledu: Može postojati samo jedan originalni i Beskonačni Duh, samo jedan beskonačan izvršni ujedinitelj volje Oca-Sina.

22:7.4 Uzlazni smrtni finaliteri koji su spojeni s Ispravljačima i koji su postigli određenu razinu kulture Raja i duhovnog razvoja su među onima koji mogu poći na zadatak potrojstvljenja stvorenog bića. Skupine smrtnih finalista, kada su stacionirane na Raju, primaju razdoblje odmora uoči svakog tisućljeća Havonskog vremena. Postoji sedam različitih načina na koje ti finalisti mogu provesti ovo slobodno vrijeme, a jedan od tih je, u suradnji s kolegama finalistima ili Rajsko-Havonskim ličnostima, da pokušaju sprovesti potrojstvljenje stvorenja.

22:7.5 Ako dvoje smrtničkih finalista koji idu na prijem Arhitektima Glavnog Svemira pokažu da su samostalno izabrali identičan koncept za potrojstvljenje, arhitekati su ovlašteni, po vlastitom nahođenju, na donošenje mandata i dopuštanje tim proslavljenim uzlaznim smrtnicima da produže vrijeme odmora i da se uklone za vrijeme potrojstvljenja iz sektora Rajskih Građana. Na kraju ovog odobrenog povlačenja, ako oni pokažu da su pojedinačno i zajednički izabrani da bi rajskim naporom produhovili, idealizirali, te aktualizirati odabrani i izvorni koncept koji nije dotad bio potrojstvljen, onda Glavni Duh Broj Sedam izdaje nalog i odobrava takav izvanredan pothvat.

22:7.6 Nevjerojatno dugo vremena se ponekad troši u ovim pustolovinama; čini se da će proći godine prije nego ti vjerni i odlučni nekadašnji smrtnici – a ponekad i Rajsko-Havonske ličnosti – konačno postignu svoj ​​cilj, doista uspiju u preinaci svog izabranog koncepta univerzalne istine u stvarno biće. I nije uvijek slučaj da se ti posvećeni parovi susreću s uspjehom; mnogo puta dožive neuspjeh, a da se ne otkrije pogrešaka sa njihove strane. Kandidati za potrojstvljenje koji su na taj način doživjeli neuspjeh su priznati kao posebna skupina finalista koji su određeni kao bića koja su uložila vrhovni napor i zadobila veliko razočaranje. Kada se Rajska Božanstva ujedine u procesu potrojstvljenja, oni uvijek uspiju u svojim nastojanjima, ali ne toliko s homogenim parovima stvorenja, u pokušaju sjedinjenja dva člana istog reda postojanja.

22:7.7 Kada Bogovi urade potrojstvljenje novih i originalnih bića, božanski roditelji ostaju nepromijenjeni u potencijalnu božanstvenosti; ali kad se uzvišena stvorena bića upuste u takve kreativne epizode, jedan od pojedinaca koji sudjeluju u tom procesu prolazi kroz jedinstvenu modifikaciju ličnosti. Dva pretka ovog stvorenja-potrojstvenog sina postaju u izvjesnom smislu duhovno kao jedan. Vjerujemo da ovo stanje ujedinjenja određenih duhovnih faza ličnosti vjerojatno će prevladavati sve dok Vrhovno Biće ne postigne punu i upotpunjenu manifestaciju ličnosti u velikom svemiru.

22:7.8 Istodobno s pojavom novog stvorenja-potrojstvljenog sina, tu se javlja ono funkcionalno duhovno jedinstvo dva pretka; dva roditelja koja su stupila u potrojstvljenje postaju jedan na krajnjoj funkcionalnoj razini. Nema stvorenog bića u svemiru koje u cijelosti može objasniti ovaj zadivljujući fenomen; to je gotovo božansko iskustvo. Kad su se Otac i Sin sjedinili u ovjekovječenju Beskonačnog Duha, po ostvarenju svoje namjere odmah su postali i zauvijek ostali kao jedan. I kad se radi o zajednici potrojstvljenja dvaju stvorenja koja imaju red veličine beskonačnog dosega savršenog Božanstva u spajanju Oca Svih i Vječnog Sina, reperkusije potrojstvljenja stvorenja nemaju vječnu prirodu; one će se prekinuti nakon završene aktualizacije iskustvenih Božanstava.

22:7.9 Dok ovi roditelji stvorenja-potrojstvljenih sinova postaju kao jedan u svojim svemirskim zadacima, na njih i dalje treba računati kao dvije ličnosti po sudjelovanju u sastavu i odazivanju na prozivku u Korpusu Finalista i Arhitekata Glavnog Svemira. Tijekom tekućeg svemirskog razdoblja, svi potrojstvljenjem-ujedinjeni roditelji su nerazdvojni u zadacima i funkcijama; gdje jedan ide i drugi ide, što jedan radi i drugi radi. Ako roditeljsko dvojno-ujedinjenje uključuje smrtne (ili druge) finaliste i Rajsko-Havonaske ličnosti, ujedinjena roditeljska bića ne funkcioniraju ni sa Rajskim i Havonskim ličnostima, niti sa finalistima. Takve mješovite unije sastavljene su u posebnom korpusu od sličnih bića. I u svim trojstvenim unijama, mješovitim ili drugim, roditeljska bića su svjesna i mogu komunicirati jedni s drugima, i oni mogu obavljati dužnosti koje nisu mogli prethodno ujedinjenju.

22:7.10 Sedam Glavnih Duhova imaju autoritet da sankcioniraju potrojstvljenu uniju finalista i Rajsko Havonskih ličnosti, i takvi mješoviti posrednici su uvijek uspješni. Rezultat veličanstvenih stvorenja-potrojstvljenih sinova su predstavnici koncepata neprikladnih za razumijevanje bilo vječnih bića Raja ili vremensko-prostornih stvorenja; oni stoga postaju štićenici Arhitekata Glavnog Svemira. Ovi potrojstvljeni sinovi sudbine utjelovljuju ideje, ideale i iskustvo koje se očito odnosi na buduće svemirsko doba te stoga i nemaju izravnu praktičnu vrijednost bilo za administraciju supersvemira ili središnjeg svemira. Ovi jedinstveni sinovi djece vremena i građani vječnosti se drže u pričuvi na Vicegeringtonu, gdje sudjeluju u istraživanju koncepta vremena i stvarnosti vječnosti u posebnom sektoru sfere na kojoj su smještena tajna učilišta korpusa Sinova Stvoritelja.

22:7.11 Vrhovno Biće je ujedinjenje tri faze stvarnosti Božanstva: Vrhovnog Boga, duhovnog ujedinjenja određenih konačnih aspekata Rajskog Trojstva; Svemogućeg Vrhovnog, mnoćnog ujedinjenja Stvaralaca velikog svemira; i Vrhovnog Uma, pojedinačnog doprinosa Trećeg Izvora i Centra i njemu ravnopravnih bića stvarnosti Vrhovnog Bića. U njihovim avanturama potrojstvljenja, divna stvorenja središnjeg svemira i Raja sudjeluju u trostrukom istraživanju Božanstva Vrhovnog što rezultira izradom tri reda stvorenja-potrojstvljenih sinova:

22:7.12 1. Uzlazni-potrojstvljeni Sinovi. U svojim kreativnim naporima finalisti pokušavaju potrojstviti određene konceptualne stvarnosti Svemogućeg Vrhovnog koje su iskustveno stekli u svom uzlazu kroz vrijeme i prostor u Raj.

22:7.13 2. Rajsko-Havonski potrojstvljeni Sinovi. Kreativni napori Rajskih Građana i Havonskih ličnosti rezultiraju u potrojstvljenju određenih visokih duhovnih aspekata Vrhovnog Bića koja ove ličnosti iskustveno stječu na super-vrhovnoj podlozi koja se graniči s Krajnjim i Vječnim.

22:7.14 3. Potrojstvljeni Sinovi Sudbine. Kada finalista i Rajsko-Havonska ličnost zajedno potrojstvljuju novo stvorenje, ovaj objedinjeni napor vodi stvaranju posljedica u pojedinim fazama Vrhovno-Krajnjeg Uma. Stvorenja-potrojstvljeni sinovi koji nastaju kao rezultat ovog procesa su super-stvaranja; oni predstavljaju aktualnosti Vrhovno-Krajnjeg Božanstva koje nisu na drugi način stečene iskustveno, a koje, dakle, automatski ulaze u odijel Arhitekata Glavnog Svemira, čuvara onoga što nadilazi stvaralačke granice sadašnjeg svemirskog doba. Potrojstvljeni sinovi sudbine utjelovljuju u određenim aspektima neobznanjene funkcije Vrhovnog-Krajnjeg u glavnom svemiru. Ne znamo mnogo o toj objedinjenoj djeci vremena i vječnosti, ali znamo mnogo više nego što nam je dopušteno otkriti.

8. STVORENO-POTROJSTVLJENI SINOVI

22:8.1 Osim stvorenja-potrojstvljenih sinova koji se razmatraju u ovoj priči, postoje brojni skriveni redovi stvorenja-potrojstvljenih bića – različiti potomci više posrednika sedam finalističkih zborova i Rajsko-Havonskih ličnosti. No, sva ta stvorenja-potrojstvljena bića, otkrivena i neotkrivena su obdarena ličnošću Oca Svih.

22:8.2 Kada su novi uzlazno-potrojstvljeni i Rajsko-Havonsko-potrojstvljeni sinovi mladi i još nisu prošli procesom obuke, oni se obično otpremaju za dulju službu na sedam Rajskih sfera Beskonačnog Duha, gdje služe pod tutorstvom Sedam Vrhovnih Izvršitelja. Nakon toga mogu se donijeti na daljnju obuku u sveučilištima lokalnog svemira kod Trojstvenih Sinova Učitelja.

22:8.3 Ovi usvojeni sinovi koji su stvorenja visokog i slavnog podrijetla djeluju kao asistenti, studenti pomagači, Sinova Učitelja i u klasifikaciji su često privremeno numerirani s tim Sinovima. Oni mogu raditi i izvršiti mnogo plemenitih zadataka u samoodricanju u korist njihovih izabranih područja službe.

22:8.4 Sinovi Učitelji u lokalnom svemiru mogu imenovati svoje potrojstveno-stvorene štićenike za primanje zagrljaja Rajskog Trojstva. Oni izlaze iz ovog obuhvata kao Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva i ulaze u službu Starih Dana u sedam nadsvemira, a to je danas poznata sudbina ove jedinstvene skupine dvaput potrojstvenih bića.

22:8.5 Nisu sva stvorenja-potrojstveni sinovi primili zagrljaj Trojstva; mnogi postaju suradnici i veleposlanici Sedam Glavnih Duhova Raja, Reflektirajućih Duhova supersvemira i Majčinskih Duhova lokalnih tvorevina. Drugi mogu prihvatiti posebne zadatke na vječnom Otoku. Ipak drugi mogu ući u posebne službe na tajnim svjetovima Oca i Rajskim sferama Duha. Na kraju mnogi nalaze svoj ​​put u objedinjenom korpusu Potrojstvljenih Sinova na unutarnjem krugu Havone.

22:8.6 Izuzev Potrojstvljenih Sinova Savršenstva i onih koji su smješteni na Vicegerington, čini se da je vrhovna sudbina svih stvorenja-potrojstvljenih sinova ulazak u Korpus Potrojstvljenih Finalista, jedan od sedam Rajskih Korpusa Konačnosti.

9. NEBESKI ČUVARI

22:9.1 Stvorenja-potrojstvljeni sinovi su obuhvaćeni zagrljajem Rajskog Trojstva u klasama od sedam tisuća. Ovi potrojstvljeni potomci usavršenih ljudi i Rajsko-Havonskih ličnosti svi su jednako u zagrljaju Božanstava, ali oni su dodijeljeni supersvemirima u skladu sa savjetima svojih bivših instruktora, Potrojstvljenih Sinova Učitelja. Oni koji sprovode prihvatljiviju službu postaju pomoćnici Visokih Sinova Pomoćnika; a oni sa manje istaknutim performansama se određuju za Nebeske Čuvare.

22:9.2 Kada ova jedinstvena bića uđu u zagrljaj Trojstva, oni postaju vrijedan dodatak supersvemirske vlade. Oni su upućeni u poslove uzlaznih karijera, ali ne osobnim uzlazom, nego kao rezultat njihovih službi sa Potrojstvljenim Sinovima Učiteljima na svjetovima prostora.

22:9.3 Gotovo milijarda Nebeskih Čuvara je naručena u Orvontonu. Oni se uglavnom dodjeljuju administrativnoj upravi Savršenih Dana na sjedištima glavnih sektora i njima vješto pomažu korpusi uzlaznih smrtnika spojenih sa Sinom.

22:9.4 Nebeski Čuvari su službenici sudova Starih Dana koji funkcioniraju kao sudski glasnici i kao nositelji poziva i odluka raznih sudova u supersvemirskim vladama. Oni su agenti za uhićenje koji djeluju pod upravom Starih Dana; oni odlaze iz Uverse kako bi vratili bića čija je prisutnost prijeko potrebna supersvemirskim sucima; oni izvršavaju mandate pritvaranja supersvemirskih ličnosti. Oni također prate Duhom-sjedinjene smrtnike lokalnih svemira, kada je, iz bilo kojeg razloga, njihova prisutnost potrebna na Uversi.

22:9.5 U Nebeskim Čuvarima i njihovim suradnicima, Visokim Sinovima Pomoćnicima nikada nisu obitavali Ispravljači. Niti se oni spajaju s Duhom ili Sinom. Zagrljaj Rajskog Trojstva, međutim, nadoknađuje nespojeni status Potrojstvljenih Sinova Savršenstva. Trojstveni zagrljaji mogu djelovati isključivo na ideju koja se personificira u stvorenju-potrojstvljenom sinu, a sin koji prima zagrljaj ostaje drukčije nepromijenjen, dok se takva ograničenja javlja samo kada je to planirano.

22:9.6 Ovi dvaput potrojstvljeni sinovi su čudesna bića, ali oni nisu ni svestrani niti pouzdani kao njihovi uzlazni suradnici; nedostaje im to silno i duboko osobno iskustvo koje drugi sinovi iz ove skupine stječu aktualnim penjanjem do slave iz tamnog područja prostora. Mi iz uzlazne karijere im dajemo ljubav i činimo sve u našoj moći da nadoknade svoje nedostatke, a oni nas uvijek navode na zahvalnost za naše nisko podrijetlo i naš iskustveni kapacitet. Njihova spremnost da prepoznaju i priznaju svoje nedostatke u referencama stvarnosti svemirskog uzlaza je transcendentalno lijepa, a ponekad i dirljivo patetična.

22:9.7 Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva su ograničeni za razliku od drugih Trojstvom-obuhvaćenih sinova jer je njihova sposobnost vremensko-prostornog iskustva spriječena. Oni su nedovoljno iskusni, usprkos dugim treninzima sa Vrhovnim Rukovoditeljiem i Sinovima Učiteljima, a da to nije slučaj, iskustveno zasićenje bi spriječilo njihovo stavljanje u rezerve za stjecanje iskustva u budućoj svemirskoj dobi. Ne postoji jednostavno ništa u cjelokupnoj kozmičkoj egzistenciji što može zauzeti mjesto stvarnog osobnog iskustva, a potojstvljeni sinovi se drže u pričuvi za iskustvene funkcije u nekom budućem razdoblju svemira.

22:9.8 Na rezidencijalnim svjetovima često sam vidio ove dostojanstvene službenike visokih sudova supersvemira koji gledaju tako čeznutljivo i željno na skore pridošlice iz evolucijskih svjetova prostora, da ne možemo odoljeti spoznaji da ti posjednici neiskustvenog potrojstvljenja stvarno zavide svojoj navodno manje srećnoj braći koja uzlaze univerzalnim putem koracima bonificiranog iskustva i stvarnog življenja. Bez obzira na njihove nedostatke i ograničenja oni su predivno korisni i za sve spremni zbor radnika kada je u pitanju izvršenje složenih administrativnih planova supersvemirske vlade.

10. VISOKI SINOVI POMOĆNICI

22:10.1 Visoki Sinovi Pomoćnici su superiornija skupina ponovo-potrojstvljenih potrojstvljenih sinova proslavljenih uzlaznih bića Smrtničkog Korpusa Finalnosti i njihovih vječnih suradnika, Rajsko-Havonskih ličnosti. Oni su dodijeljeni za supersvemirske službe i djeluju kao osobni pomagači visokih sinova u vladama Starih Dana. Oni se prikladno mogu nazvati privatnim tajnicima. Oni s vremena na vrijeme djeluju kao službenici za posebna povjerenstva i druge skupine službi visokih sinova. Oni služe Usavršiteljima Mudrosti, Božanskim Savjetnicima, Univerzalnim Cenzorima, Moćnim Glasnicima, Onim Visoko na Vlasti i Onim bez Imena i Broja.

22:10.2 Ako se u raspravi o Nebeskim Čuvarima činilo da sam ukazao na ograničenja i slabosti ovih dvaputa-potrojstvljenih sinova, želim vam sada, u svoj pravičnosti, skrenuti pozornost na njihovu veliku snagu, osobinu zbog koje su nam gotovo neprocjenjivo vrijedni. Ta bića duguju svoje postojanje činjenici da su personifikacija jednog jedinog vrhovnog pojma. Oni su utjelovljenje ličnosti neke božanske ideje, nekog univerzalnog ideala, koji nikad prije nije bio zamišljen, izražen ili potrojstvljen. I oni su naknadno primili zagrljaj Trojstva; i tako pokazuju izraz i zapravo utjelovljuju veliku mudrost božanskog Trojstva što se tiče ideje-ideala postojanja njihove ličnosti. Ukoliko se taj određeni koncept može obznaniti svemirima, te osobnosti utjelovljuju sve sve što bi bilo koje stvorenje ili Stvoriteljska inteligencija mogli zamisliti, izraziti, ili primjeniti. Oni su ta ideja personificirana.

22:10.3 Možete li vidjeti da su takve živuće koncentracije jednog vrhovnog koncepta svemirske stvarnosti od neizrecive službe onima koji su zaduženi za administrativnu upravu supersvemira?

22:10.4 Nedugo sam primio nalog za djelovanje na poziciji šefa šestočlanog povjerenstva – po jedan od svakog visokog sina – i dodijeljen za proučavanje tri problema koji se odnose na skupinu novih svemira u južnim dijelovima Orvontona. Sam sam postao duboko svjestan vrijednosti Visokih Sinova Pomoćnika kad sam napravio zahtjev poglavaru svoga reda na Uversi za privremeno primanje takvih tajnika u moje povjerenstvo. Našu prvu ideju je predočio Visoki Sin Pomoćnik na Uversi, koji je odmah bio priključen u našu skupinu. Naš drugi problem je utjelovio Visoki Sin Pomoćnik dodijeljen u supersvemir broj tri. Mi smo si osigurali puno pomoći iz ovog izvora kroz središnju svemirsku zamjensku kuću za koordinaciju i širenje osnovnog znanja, ali ništa se ne može usporediti s pomoći stvarne prisutnosti ličnosti koja jest koncept potrojstvljenog stvorenja u vrhovnosti i Božanstvenog-potrojstvljenja u konačnosti. Što se tiče našeg trećeg problema, evidencija Raja otkrila je da takva ideja nikada nije bilo potrojstvljena u stvorenju.

22:10.5 Visoki Sinovi Pomoćnici su jedinstvene i originalne personalizacije velikih koncepata i ogromnih ideala. I kao takvi oni su u stanju s vremena na vrijeme pružiti neizrecivo osvjetljenje na naše rasprave. Kad djelujem na nekom udaljenom zadataku u svemirskom prostoru, zamislite koliko mi to znači i od kolike je pomoći, tako da sebe smatram sretnim, kad se mojoj misiji priključi Visoki Sin Pomoćnik koji je punina božanskog pojma o riješavanju upravo tog problema koji sam bio poslan da razmrsim i riješim, a ja sam više puta imao upravo to iskustvo. Jedina poteškoća s tim planom je da ni jedan supersvemira ne može imati potpuno izdanje ovih potrojstvljenih ideja; možemo dobiti samo sedminu od tih bića; tako da samo jedanput od svakih sedam puta možemo uživati u osobnoj povezanosti sa tim bićima čak i kada zapisi upućuju na to da je ideja potrojstvljena.

22:10.6 Bilo bi nam od velike koristi ako bi imali na raspolaganju mnogo veći broj tih bića na Uversi. Zbog njihove vrijednosti supersvemirskim administrativnim vladama, mi, na svaki mogući način, potičemo hodočasnike prostora i stanovnike Raja na pokušaj potrojstvljenja nakon što jedni s drugima podijele te iskustvene stvarnosti koje su bitne za sprovedbu takve kreativne avanture.

22:10.7 Mi sada imamo u našem supersvemiru oko jedan i četvrt milijuna Visokih Sinova Pomoćnika, a služe i na glavnom i pomoćnim sektorima, te čak djluju i na Uversi. Oni nas vrlo često prate na naše zadatke na udaljenim svemirima. Visoki Sinovi Pomoćnici nisu trajno pripojeni ni jednom Sinu ili bilo kojem povjerenstvu. Oni su u stalnom optjecaju, služeći gdje ideja ili ideal koji oni jesu najbolje može dodatno poboljšati vječne namisli Rajskog Trojstva, čiji sinovi su postali.

22:10.8 Oni su dirljivo nježni, duboko odani, izvrsno inteligentni, vrhunski mudri – o jednoj jedinoj ideji – i transcendentalno skromni. Iako vam oni mogu dati znanje o svemiru o njihovoj jednoj ideji ili idealu, patetično ih je promatrati kako traže znanje i informacije o mnoštvu drugih subjekata, čak i od uzlaznih smrtnika.

22:10.9 I to je priča o podrijetlu, prirodi i funkcioniranju onih koji nose naziv Potrojstvljeni Sinovi Božji, naročito onih koji su prošli kroz božanski zagrljaj Rajskog Trojstva i koji su potom dodijeljeni na službe supersvemirima, gdje djeluju s mudrim i suosjećajnim razumijevanjem u suradnji s administratorima Starih Dana u svojim neumornim naporima da olakšaju unutarnji napredak uzlaznih smrtnika vremena prema Havoni koja je njihovo neposredno odredište i s vremenom prema najvišem cilju postignuća Raja.

22:10.10 [Predstavio Moćni Glasnik Orvontonskog korpusa otkrivenja.]

Back to Top