Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 22 : POTROJSTVLJENI BOŽJI SINOVI

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 22 : POTROJSTVLJENI BOŽJI SINOVIPOGLAVLJE 22 : POTROJSTVLJENI BOŽJI SINOVI

22:0.1 POSTOJE tri skupine bića koja se nazivaju Sinovi Božji. Pored silaznih i uzlaznih redova sinovstva, postoji i treća skupina poznata kao Potrojstvljeni Božji Sinovi. Potrojstvljeni poredak sinovstva podijeljen je u tri primarne podjele u skladu s porijeklom mnogobrojnih ličnosti, otkrivenih i neotkrivenih, koje u njega ulaze. Ove primarne podjele su:

22:0.2 1. Božanstvom potrojstvljeni Sinovi.

22:0.3 2. Trojstvom obuhvaćeni Sinovi.

22:0.4 3. Stvorenjem-potrojstveljni Sinovi.

22:0.5 Bez obzira na porijeklo, svi Potrojstveljni Sinovi Boga imaju zajedničko iskustvo potrojstvljenja, bilo kao dio njihovog porijekla ili kao iskustvo naknadno postignutog obuhvaćanja od strane Trojstva. Božanstvom potrojstvljeni Sinovi nisu otkriveni u ovim pripovijestima; stoga će ova prezentacija biti ograničena na prikaz preostalih dviju skupina, osobito Trojstvom obuhvaćenih sinova Boga.

1. TROJSTVOM OBUHVAĆENI SINOVI

22:1.1 Svi sinovi obuhvaćeni Trojstvom izvorno su dvojnog ili singularnog porijekla, ali nakon obuhvaćanja od strane Trojstva zauvijek su posvećeni službi i zadaćama Trojstva. Taj korpus, otkriven i organiziran za službu supersvemira, obuhvaća sedam redova ličnosti:

22:1.2 1. Moćne Glasnike.

22:1.3 2. One Visokog Autoriteta.

22:1.4 3. One bez Imena i Broja.

22:1.5 4. Potrojstvljene Skrbnike.

22:1.6 5. Potrojstvljene Veleposlanike.

22:1.7 6. Nebeske Čuvare.

22:1.8 7. Visoke Sinove Pomoćnike.

22:1.9 Ovih sedam skupina ličnosti dalje su klasificirane prema porijeklu, prirodi i funkciji, u tri glavne podjele: Potrojstvljene Sinove Postignuća, Potrojstvljene Sinove Odabira i Potrojstvljene Sinove Savršenstva.

22:1.10 Potrojstvljeni Sinovi Postignuća - Moćni Glasnici, Oni Visokog Autoriteta i Oni bez Imena i Broja - svi su uzlazni smrtnici koji su spojeni s Ispravljačima, koji su dosegli Raj i ušli u Korpus Finalista. Ali oni nisu finalisti; kada budu obuhvaćeni Trojstvom, njihova se imena uklanjaju iz prozivke finalista. Novi sinovi ovog reda prolaze kroz posebne tečajeve treninga, za relativno kratko vrijeme, na krugu planetarnog sjedišta Havonskih krugova pod upravom Vječnih Dana. Nakon toga se dodijeljuju službi Starih Dana u sedam supersvemira.

22:1.11 Potrojstvljeni Sinovi Odabira obuhvaćaju Potrojstvljene Skrbnike i Potrojstvljene Veleposlanike. Oni su regrutirani iz redova određenih evolucijskih serafima i prevedenih srednjih bića koja su već proputovala Havonom i dostigla Raj, kao i nekih smrtnika koji su spojeni sa Duhom ili Sinom, koji su također uzašli na središnji Otok Svjetlosti i Života. Nakon njihovog obuhvaćanja od strane Rajskog Trojstva i nakon kratke obuke na Havoni, Potrojstvljeni Sinovi Odabira dodjeljuju se sudovima Starih Dana.

22:1.12 Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva. Nebeski Čuvari i njima istoredni Visoki Sinovi Pomoćnici, čine jedinstvenu skupinu dvostruko potrojstvljenih ličnosti. Oni su stvorenjem-potrojstvljeni sinovi ličnosti Raja-Havone ili usavršeni uzlazni smrtnici koji su se dugo istakli u Korpusu Finalista. Neki od tih stvorenjem-potrojstvljenih sinova, nakon službe s Vrhovnim Izvršiteljima Sedam Glavnih Duhova i nakon služenja pod Sinovima Učiteljima Trojstva, još jednom su potrojstvljeni (obuhvaćeni) od strane Rajskog Trojstva i potom postavljeni na dužnosti u sudovima Starih Dana kao Nebeski Čuvari i Visoki Sinovi Pomoćnici. Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva dodjeljuju se izravno u službu supersvemira bez daljnjeg usavršavanja.

22:1.13 Naši suradnici porijeklom iz Trojstva - Usavršitelji Mudrosti, Božanski Savjetnici i Univerzalni Cenzori - imaju fiksan broj, dok se stalno povećava broj Trojstvom obuhvaćenih sinova. Svih sedam redova Trojstvom obuhvaćenih sinova primaju dužnosti kao članovi jedne od sedam supersvemirskih vlada, a u svakom supersvemiru služi isti broj; nitko nikada nije bio izgubljen. Bića koja su obuhvaćena Trojstvom nikada nisu skrenula s puta; oni mogu posrnuti privremeno, ali nikada im se nije sudilo zbog nepoštivanju supersvemirskih vlada. Sinovi Postignuća i Sinovi Odabira nikada nisu posrnuli u službi Orvontona, a Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva ponekad su pogriješili u prosudbi i time prouzročili prolaznu konfuziju.

22:1.14 Pod upravom Starih Dana svih sedam redova funkcijoniraju uglavnom kao samoupravne skupine. Imaju dalekosežan opseg službe; Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva ne napuštaju supersvemirske zadatke, ali njihovi potrojstvljeni suradnici kreću se od velikog svemira, putujući kroz evolucijske svjetove vremena i prostora do vječnog otoka Raja. Mogu funkcionirati u bilo kojem od supersvemira, ali oni to uvijek čine kao članovi supervlade njihovih izvornih supersvemira.

22:1.15 Čini se da Trojstvom-obuhvaćeni sinovi zastalno ostaju na dužnosti u sedam supersvemira; svakako tu je riječ o ovom kozmičkom dobu, ali nikada nismo čuli da će na toj dužnosti ostati vječno.

2. MOĆNI GLASNICI

22:2.1 Moćni Glasnici pripadaju uzlaznoj skupini Potrojstveljnih Sinova. Oni su klasa usavršenih smrtnika koji su testirani pobunom ili su na druge načine dokazali svoju osobnu lojalnost; svi su prošli kroz određeni test svemirske odanosti. Nekom prilikom su se u svom uzlazu na Raj čvrsto i lojalno suočili s nevjernosti svojih nadređenih, a neki su aktivno i vjerno djelovali na mjestima takvih nevjernih vođa.

22:2.2 Uz takve osobne evidencije o vjernosti i odanosti, ti uzlazni smrtnici prolaze kroz Havonu s procesijom hodočasnika vremena, stižu na Raj, tu diplomiraju, i ulaze u Korpus Finalista. Nakon toga su potrojstvljeni u tajnom obuhvaćanju Rajskog Trojstva i potom primaju dužnosti u suradnji sa Starim Danima u upravljanju vladama sedam supersvemira.

22:2.3 Svaki uzlazni smrtnik koji se suoči s pobunom i koji ostane vjeran svemiru na kraju je predodređen postati Moćni Glasnik u službi supersvemira. Slično je u slučaju bilo kojeg uzlaznog stvorenja koje učinkovito spriječi previranja izazvana pogreškama, zlom ili grijehom; jer svaki čin osmišljen da spriječi pobunu ili da pobudi više oblike lojalnosti u krizi svemira, smatra se da ima još veću vrijednost od odanosti u slučaju stvarne pobune.

22:2.4 Viši Moćni Glasnici izabrani su od onih uzlaznih smrtnika vremena i prostora koji su bili među ranim dolaznicima na Raj, od kojih su mnogi prolazili Havonom u vrijeme Grandfande. No, prvo potrojstvljenje Moćnih Glasnika nije bilo izvršeno sve dok kandidatski korpus nije imao predstavnike iz svakog od sedam supersvemira. A zadnja skupina ovog reda koja se kvalificirala na Raju obuhvaćala je uzlazne hodočasnike iz lokalnog svemira Nebadona.

22:2.5 Moćni Glasnici primaju obuhvaćanje Rajskog Trojstva u skupinama od sedamsto tisuća, sto tisuća za dodjelu iz svakog supersvemira. Gotovo jedan trilijun Moćnih Glasnika postavljen je na dužnosti u Uversi, i postoji svaki razlog za vjerovanje da je broj koji služi u svakom od sedam supersvemira točno jednak.

22:2.6 Ja sam Moćni Glasnik i bića Urantije mogu se zanimati znanjem da je pratilac i suradnik mog smrtnog života također izvojevao pobjedu u velikom testu, i iako smo mnogo puta i dugo vremena bili razdvojeni u višestoljećnom uzlazu prema Havoni, bili smo obuhvaćni u istoj skupini od sedamsto tisuća osoba, te smo zajedno provodili vrijeme putujući kroz Sferu Namjesnika u bliskoj i nježnoj vezi. Konačno smo zajedno bili postavljeni na dužnost i imenovani na Uversi u Orvontonu, te nas često zajedno šalju u izvršavanje zadataka koji zahtijevaju usluge dvaju Glasnika.

22:2.7 Moćni Glasnici, kao i svi sinovi obuhvaćeni Trojstvom, dodjeljuju se svim fazama supersvemirskih aktivnosti. Oni održavaju stalnu povezanost sa svojim sjedištima kroz službu supersvemirskeodražajnosti. Moćni Glasnici služe u svim sektorima supersvemira i često izvršavaju misije u lokalnim svemirima, pa čak i individualnim svjetovima, kao i ja u ovoj prigodi.

22:2.8 U sudovima supersvemira, Moćni Glasnici djeluju kao branitelji pojedinaca i planeta koji se pojave na suđenju; oni također pomažu Savršenim Danima u vođenju poslova glavnih sektora. Kao skupina, njihov glavni zadatak je da budu promatrači supersvemira. Oni su stacionirani na različitim sjedišnjim svjetovima i na pojedinim planetima od značaja kao službeni promatrači Starih Dana. Kada su tako dodijeljeni, oni također služe kao savjetnici vlasti koji usmjeravaju poslove sfera njihovog boravka. Glasnici aktivno sudjeluju u svim fazama uzlaznog sustava smrtnog napredovanja. Sa svojim suradnicima smrtnog porijekla, oni drže supervlade u bliskom i osobnom dodiru sa statusom i progresijom planova silaznih Božjih Sinova.

22:2.9 Moćni Glasnici u potpunosti su svjesni cijelih svojih uzlaznih karijera i zato su tako korisni i suosjećajni služitelji, razboriti glasnici, koji su spremni služiti u bilo kojem svijetu prostora i bilo kojem stvorenju vremena. Čim budete isporučeni iz tijela, s nama ćete slobodno i razumljivo komunicirati, budući da proizlazimo iz svih rasa sa svih evolucijskih svjetova prostora, to jeste, iz onih smrtnih rasa u kojima žive Misaoni Ispravljači i koje se naknadno s njima spajaju.

3. ONI VISOKOG AUTORITETA

22:3.1 Oni Visokog Autoriteta, druga skupina Potrojstvljenih Sinova Postignuća, svi su bića smrtnog porijekla koja su spojena sa svojim Ispravljačima. To su usavršeni smrtnici koji imaju nadmoćnu upravnu sposobnost i koji su pokazali izvanredni izvršni genij za svojih dugih uzlaznih karijera. Oni su najuspješniji primjer vladajuće sposobnosti izvedene iz preživjelih smrtnika prostora.

22:3.2 Sedamdeset tisuća Onih Visokog Autoriteta potrojstvljuju se u svakoj poveznici Trojstva. Iako je lokalni svemir Nebadon relativno mlado stvaranje, ima predstavnike među nedavno potrojstvljenom klasom ovog reda. Sada se u Orvontonu nalazi na postavci više od deset milijardi tih vještih administratora. Kao i svi zasebni redovi nebeskih bića, oni održavaju svoje sjedište na Uversi, a kao i ostali sinovi koji su obuhvaćeni Trojstvom, njihove rezerve na Uversi djeluju kao središnje upravno tijelo njihovog reda u Orvontonu.

22:3.3 Oni Visokog Autoriteta su administratori bez ograničenja. Oni su posvuda prisutni i uvijek učinkoviti izvršitelji Starih Dana. Oni služe u bilo kojoj sferi, na bilo kojem naseljenom svijetu i u bilo kojoj fazi djelovanja u bilo kojem od sedam supersvemira.

22:3.4 Budući da imaju vrhunsku administrativnu mudrost i neobičnu izvršnu vještinu, ta briljantna bića na sebe preuzimaju predstavljanje uzroka pravde u ime tribunala supersvemira; oni potiču izvršenje pravde i ispravljanje pogrešnih prilagodbi u evolucijskim svemirima. Stoga, ako biste ikada trebali biti citirani zbog pogrešnih presuda dok uzlazite svjetovima i sferama kozmičkog napredovanja, teško je da ćete pretrpjeti nepravdu jer će vaši tužitelji biti bivša uzlazna bića koja su osobno upoznata sa svakim korakom karijere koju ste prošli i kojom prolazite.

4. ONI BEZ IMENA I BROJA

22:4.1 Oni bez Imena i Broja čine treću i posljednju skupinu Potrojstvljenih Sinova Postignuća; oni su uzlazne duše koje su razvile veću sposobnost obožavanja od svih drugih sinova i kćeri evolucijskih rasa sa svjetova vremena i prostora. Oni su stekli duhovnu koncepciju vječne namisli Oca Svih koja nadilazi uobičajeno razumijevanje evolucijskih bića koja se mogu označiti imenom ili brojem; tako su stekli naziv Oni bez Imena i Broja. U preciznijem prijevodu bi bili označeni kao "Oni iznad Imena i Broja."

22:4.2 Ovaj red sinova obuhvaćen je Rajskim Trojstvom u skupinama od sedam tisuća. Na Uversi ima zapisa o preko stotinu milijuna tih sinova postavljenih u Orvontonu.

22:4.3 Kako su Oni bez Imena i Broja superiorni duhovni umovi preživjelih rasa, posebno su sposobni sjediti na sudu i davati mišljenja kad se traži duhovno gledište i kad je iskustvo u uzlaznoj karijeri neophodno za adekvatno razumijevanje pitanja koja su uključena u problem koji se presuđuje. Oni su vrhovni porotnici Orvontona.Nekorektno organiziran porotni sustav može uzrokovati veću ili manju parodiju pravde na nekim svjetovima, ali na Uversi i njezinim rasprostranjenim sudovima koristimo najvišu vrstu evolucijskog duhovnog mentaliteta u ulozi porotnika i sudaca. Postupak presuđivanja je najviša funkcija bilo koje vlade, a oni kojima je povjereno donošenje presuda trebaju odabrati između najviših i najplemenitijih tipova najiskusnijih i najsuosjećajnijih pojedinaca.

22:4.4 Izbor kandidata za potrojstvljenje klasa Moćnih Glasnika, Onih Visokog Autoriteta i Onih bez Imena i Broja je svojstven i automatski. Selektivne tehnike Raja nisu u bilo kojem smislu proizvoljne. Osobno iskustvo i duhovne vrijednosti određuju osoblje Potrojstvljenih Sinova Postignuća. Takva su bića jednaka u vlasti i jednolika u administrativnom statusu, ali svi posjeduju individualnost i različita obilježja; oni nisu standardizirana bića. Svi su karakteristično različiti, ovisno o razlikama njihovih uzlaznih karijera.

22:4.5 Osim ovih iskustvenih kvalifikacija, Potrojstvljeni Sinovi Postignuća su potrojstvljeni u božanskom obuhvaćanju Rajskih Božanstva. Stoga oni djeluju kao istoredni suradnici Stacionarnih Sinova Trojstva, jer se čini da obuhvaćanje Trojstva precipira iz tokova budućeg vremena mnoge nerealizirane potencijale stvorenih bića. Ali to vrijedi samo za ono što se odnosi na sadašnju kozmičku dob.

22:4.6 Ova skupina sinova se uglavnom, ali ne u potpunosti, bavi služenjem uzlazne karijere smrtnika vremena i prostora. Ako je gledište smrtnog bića ikada u nedoumici, to se pitanje rješava traženjem mišljenja uzlazne komisije koja se sastoji od Moćnog Glasnika, Onog Visokog Autoriteta i Onog bez Imena i Broja.

22:4.7 Vi smrtnici koji čitate ova poglavlja možete uzaći na Raj, postići obuhvaćanje Trojstvom i u dalekim stoljećima budućnosti biti povezani sa službom Starih Dana u jednom od sedam supersvemira, a nekom prilikom možete biti postavljeni na dužnosti širenja objavljene istine na nekom naseljenom planetu u procesu evolucije, kao što ja sada radim na Urantiji.

5. POTROJSTVLJENI SKRBNICI

22:5.1 Potrojstvljeni Skrbnici su Potrojstvljeni Sinovi Odabira. Ne samo da vaše rase i drugi smrtnici koji imaju vrijednost preživljavanja putuju kroz Havonu, postižu Raj, i ponekad se nalaze predodređeni za službu u supersvemirima sa Stacionarnim Sinovima Trojstva, već i vaši vjerni serafimski čuvari i vaši jednako vjerni suradnici iz redova srednjih bića također mogu postati kandidati za isto priznanje Trojstva i vrhunsku sudbinu ličnosti.

22:5.2 Potrojstvljeni Skrbnici su uzlazni serafimi i prevedena srednja bića koja su prošla kroz Havonu i postigla Raj i Korpus Finalista. Nakon toga primaju obuhvaćanje od strane Rajskog Trojstva i bivaju dodijeljeni službi Starih Dana.

22:5.3 Kandidati za obuhvaćanje Trojstva među uzlaznim serafima dobivaju ovo priznanje zbog njihove hrabre suradnje s nekim uzlaznim smrtnikom koji je postigao Korpus Finalista i naknadno bio potrojstvljen. Moj vlastiti serafimski čuvar koji me pratio za smrtnog života putovao je sa mnom i kasnije je bio potrojstvljen, a sada je veza za vladu Uverse kao Potrojstvljeni Skrbnik.

22:5.4 Isto je slučaj sa srednjim bićima; mnoga su prevedena i nakon što postignu Raj, zajedno sa serafima i iz istih razloga, primaju obuhvaćanje Trojstvom i postavku na dužnost kao Skrbnici u supersvemirima.

22:5.5 Potrojstvljeni Skrbnici primaju obuhvaćanje Rajskog Trojstva u skupinama od sedamdeset tisuća, a jedna sedmina svake skupine je dodijeljena supersvemirima. Sad je u službi Orvontona nešto više od deset milijuna tih pouzdanih i visokih Skrbnika. Oni služe na Uversi i na sferama sjedišta glavnih i malih sektora. U svom radu primaju pomoć korpusa od nekoliko milijardi sekonafima i drugih sposobnih ličnosti supersvemira.

22:5.6 Potrojstvljeni Skrbnici započinju svoje karijere kao skrbnici, a onda kao takvi nastavljaju djelovati u poslovima supervlada. Na neki način, oni su službenici supervladasupersvemira, ali se ne bave pojedincima, kao što to čine Nebeski Čuvari. Potrojstvljeni Skrbnici upravljaju grupnim poslovima i potiču kolektivne projekte. Oni su skrbnici zapisa, planova i institucija; oni djeluju kao povjerenici poduzeća, grupa ličnosti, uzlaznih projekata, planova morontije, projekcija svemira i bezbroj drugih poduzeća.

6. POTROJSTVLJENI VELEPOSLANICI

22:6.1 Potrojstvljeni Veleposlanici su drugi red Potrojstvljenih Sinova Odabira i slično njihovim suradnicima, Skrbnicima, regrutiraju se iz dva reda uzlaznih stvorenja. Nije slučaj da se svi uzlazni smrtnici spajaju s Ispravljačem ili Ocem; neki se spajaju s Duhom, a neki sa Sinom. Neki od tih smrtnika koji se spajaju s Duhom i Sinom dostižu Havonu i postižu Raj. Iz redova ovih Raj skihuzlaznika, odabiru se kandidati za obuhvaćanje Trojstvom koji s vremena na vrijeme primaju potrojstvljenje u skupinama od sedam tisuća. Oni se tada postavljaju na dužnosti u supersvemire kao Potrojstveni Veleposlanici Starih Dana. Gotovo pola milijarde je registrirano na Uversi.

22:6.2 Potrojstveni Veleposlanici se odabiraju za obuhvaćanje Trojstvom na savjet svojih učitelja iz Havone. Oni predstavljaju vrhunske umove njihovih skupina i stoga su najbolje osposobljeni da pomažu vladarima supersvemira u razumijevanju i upravljanju interesima onih svjetova iz kojih dolaze smrtni ljudi koji se spajaju s Duhom. Veleposlanici koji se spajaju sa Sinom su od velike pomoći u našim odnosima s problemima koji se tiču reda bića koji se spaja sa Sinom.

22:6.3 Potrojstveni Veleposlanici su izaslanici Starih Dana za bilo koju i sve namjene, na bilo kojem i svim svjetovima ili svemirima unutar supersvemira njihove postavke. Oni pružaju posebne i važne usluge u sjedištu malih sektora, a obavljaju i bezbroj različitih zadataka supersvemira. Oni su hitni ili rezervni zbor Potrojstvljenih Sinova supervlada, pa su stoga dostupni za veliku paletu dužnosti. Oni sudjeluju u tisućama i tisućama poduzeća u supersvemirskim poslovima koje je nemoguće prikazati ljudskim umovima jer ne postoji ništa što se događa na Urantiji što je na bilo koji način analogno tim aktivnostima.

7. TEHNIKA POTROJSTVLJENJA

22:7.1 Nisam u stanju u potpunosti razotkriti materijalnom umu vrhovno kreativnu izvedbu radova savršenih i usavršenih duhovna bića - čin potrojstvljenja. Tehnike potrojstvljenja su među tajnama Sfere Namjesnika i Sfere Osamljenika i ne mogu se otkrivati ili biti razumljive od bilo koga, osim onih koji su prošli kroz ta jedinstvena iskustva. Stoga je izvan mogućnosti da bilo tko od nas uspješno prikaže ljudskom umu prirodu i značenje ove izvanredne transakcije.

22:7.2 Osim Božanstava, samo se ličnosti Raja-Havone i pojedini članovi svakog pojedinog korpusa finalista bave potrojstvljenjem. U specijaliziranim uvjetima Rajskog savršenstva, ta predivna bića mogu se upustiti u jedinstvenu pustolovinu konceptualnog identiteta, a oni su mnogo puta uspješni u proizvodnji novog bića, stvorenjem- potrojstvljenog sina.

22:7.3 Proslavljena bića koja sudjeluju u takvim avanturama potrojstvljenja mogu sudjelovati samo u jednom takvom iskustvu, a u slučaju Rajskih Božanstava čini se da nema ograničenja nad novim poduzećima potrojstvljenja. Božanstvo je naočigled ograničeno u samo jednom pogledu: Postoji samo jedan izvorni i beskrajni Duh, samo jedan beskonačni izvršitelj ujedinjene volje Oca-Sina.

22:7.4 Uzlazni smrtni finalisti koji se spajaju s Ispravljačem koji su postigli određene razine Rajske kulture i duhovnog razvoja su među onima koji mogu poduzeti potrojstvljenje stvorenog bića. Skupine smrtnika-finalista, kada su stacionirane na Raju, primaju odobrenje za razdoblje odmora svakog tisućljeća po vremenu Havone. Postoji sedam različitih načina na koje takvi finalisti mogu izabrati da provedu ovo razdoblje bez dužnosti, a jedan od njih je, zajedno s nekim kolegom finalistom ili nekom ličnosti iz Raja-Havone, pokušati poduzeti potrojstvljenje stvorenja.

22:7.5 Ako dvoje smrtnih finalista koji idu pred Arhitekte Glavnog Svemira, pokažu da su samostalno odabrali istovjetan koncept za potrojstvljenje, Arhitekati su ovlašteni, po vlastitom nahođenju, objaviti mandate koji dopuštaju ovim proslavljenim uzlaznim smrtnicima da produže vrijeme odmora i da neko vrijeme borave na sektoru potrojstvljenja Rajskih Državljana. Na kraju ovog odobrenog povlačenja, ako kažu da su pojedinačno i zajednički izabrani za rajsko poduzeće produhovljenja, idealiziranja, aktualizacije odabranog i originalnog koncepta koji do tada nije bio potrojstvljen, tada Glavni Duh Broj Sedam izdaje naredbe ovlaštenja za takvo izvanredno poduzeće.

22:7.6 Nevjerojatno dugo razdoblje ponekad se konzumira u ovim avanturama; čini se da cijelo jedno doba prođe prije nego ovi vjerni i odlučni nekadašnji smrtnici - a ponekad i ličnosti Raja-Havone - konačno postignu svoj cilj, stvarno uspiju sprovesti svoj odabrani koncept sveopće istine u stvarno biće. A nije svaki put slučaj da ovi predani parovi postignu uspjeh; mnogo puta oni ne uspiju i to bez ikakve otkrivene pogreške s njihove strane. Kandidati za potrojstvljenje koji tako dožive neuspjeh, primaju se u posebnu skupinu finalista koji su označeni kao bića koja su uložila najveće napore i doživjela najveće razočaranje. Kad se Rajska Božanstva ujedinjuju za potrojstvljenje, uvijek su uspješna, ali to ne mora biti slučaj s homogenim parom stvorenja u pokušaju udruživanja dvaju članova istog reda bića.

22:7.7 Kada Bogovi rade na potrojstvljenu novog i originalnog bića, božanski roditelji ostaju nepromijenjeni u potencijalu božanstvenosti; ali kada uzvišena stvorena bića stupe u takvu kreativnu epizodu, jedno od bića koja sudjeluju u tom procesu prolazi kroz jedinstvenu modifikaciju ličnosti. Dva roditelja ovog stvorenjem- potrojstvenog sina postaju u određenom smislu duhovno kao jedan. Vjerujemo da će ovaj status dvostrukog ujedinjenja pojedinih duhovnih faza ličnosti vjerojatno prevladati sve dok Vrhovno Biće ne postigne punu i dovršenu manifestaciju ličnosti u velikom svemiru.

22:7.8 Istodobno s pojavom novog stvorenjem- potrojstvljenog sina, pojavljuje se ova funkcionalna duhovna zajednica dvaju predaka; dva roditelja koji se potrojstvljuju postaju jedan na konačnoj funkcionalnoj razini. Niti jedno stvoreno biće u svemiru ne može u potpunosti objasniti ovaj nevjerojatni fenomen; to je gotovo božansko iskustvo. Kad su se Otac i Sin ujedinili u ovjekovječenju Beskonačnog Duha, po ostvarenju njihove namjere odmah su postali jedno i od tada su ostali jedno. I dok je zajednica potrojstvljenja dvaju stvorenja red beskonačnog opsega savršenog Božanstva jedinstva Oca Svih i Vječnog Sina, posljedice postojstvljenja stvorenja nisu vječne prirode; one se prekidaju nakon dovršenja činjenice iskustvenih Božanstava.

22:7.9 Dok ovi roditelji stvorenjem-potrojstvljenih sinova postaju kao jedan u svojim svemirskim zadaćama, i dalje se smatraju dvjema ličnostima u sudjelovanju i odazivanju na prozivku u Korpusu Finalista i Arhitekata Glavnog Svemira. Tijekom tekućeg svemirskog doba, svi potrojstvljenjem ujedinjeni roditelji neodvojivi su u zadatku i funkciji; gdje jedan ide, ide i drugi; što jedan radi, radi i drugi. Ako roditeljsko dvojno ujedinjenje uključuje smrtne (ili druge) finaliste i ličnost Raja-Havone, ujedinjena roditeljska bića ne djeluju bilo s ličnostima Raja i Havone, niti s finalistima. Takve mješovite zajednice pripadaju posebnom korpusu koji se sastoji od sličnih bića. I u svim trojstvenim zajednicama, mješovitim ili drugim, roditeljska bića su svjesna jedno drugog i mogu međusobno komunicirati i obavljati poslove koje prije nisu mogli obavljati.

22:7.10 Sedam Glavnih Duhova imaju ovlasti sankcionirati potrojstvljenu uniju finalista i ličnosti Raja-Havone, a takve mješovite veze uvijek su uspješne. Rezultirajući veličanstveni stvorenjem-potrojstvljeni sinovi predstavljaju pojmove neprikladne za razumijevanje bilo vječnih stvorenja Raja ili vremenskih stvorenja prostora; stoga postaju štićenici Arhitekata Glavnog Svemira. Ovi potrojstvljeni sinovi sudbine utjelovljuju ideje, ideale i iskustvo koji se naočigled odnose na buduće svemirsko doba te stoga i nemaju neposredne praktične vrijednosti bilo za upravu supersvemira ili središnjeg svemira. Ovi jedinstveni sinovi djece vremena i državljani vječnosti svi se drže u rezervi na Sferi Namjesnika, gdje se bave proučavanjem pojma vremena i stvarnosti vječnosti u posebnom sektoru sfere na kojoj su smještena tajna učilišta korpusa Sinova Stvoritelja.

22:7.11 Vrhovno Biće je ujedinjenje tri faze stvarnosti Božanstva: Vrhovnog Boga, duhovno ujedinjenje određenih konačnih aspekata Rajskog Trojstva; Svemogućeg Vrhovnog, moćno ujedinjenje Stvoritelja velikog svemira; i Vrhovnog Uma, pojedinačnog doprinosa Trećeg Izvora i Središta i njemu istorednih bića stvarnosti Vrhovnog Bića. U njihovim avanturama potrojstvljenja, ta predivna stvorenja središnjeg svemira i Raja sudjeluju u trostrukom istraživanju Božanstva Vrhovnog što rezultira izradom tri reda stvorenjem-potrojstvljenih sinova:

22:7.12 1. Uzlazno-potrojstvljeni Sinovi. U svojim kreativnim naporima finalisti pokušavaju potrojstviti određene konceptualne stvarnosti Svemogućeg Vrhovnog koje su iskustveno stekli u svom uzlazu kroz vrijeme i prostor u Raj.

22:7.13 2. Rajsko-Havonski-potrojstvljeni Sinovi. Kreativni napori Rajskih Državljana i Havonera rezultiraju potrojstvljenjem određenih visokih duhovnih aspekata Vrhovnog Bića kojega su iskustveno stekli na supervrhovnoj pozadini koja graniči s Krajnjim i Vječnim.

22:7.14 3. Potrojstvljeni Sinovi Sudbine. Ali kada finalista i ličnost Raja-Havone zajedno potrojstvljuju novo stvorenje, ovaj objedinjeni napor utječe na određene faze u Vrhovno- Krajnjem Umu. Nastali stvorenjem-potrojstvljeni sinovi su superkreativni; oni predstavljaju aktualnosti Vrhovno- Krajnjeg Božanstva koje nisu doživljavane na drugačiji način i koje, dakle, automatski ulaze u domenu Arhitekata Glavnog Svemira, skrbnika svega onoga što nadilazi stvaralačke granice sadašnjeg svemirskog doba. Potrojstvljeni sinovi sudbine utjelovljuju određene aspekte neotkrivene funkcije Vrhovnog-Krajnjeg u glavnom svemiru. Ne znamo mnogo o toj objedinjenoj djeci vremena i vječnosti, ali znamo mnogo više nego što nam je dopušteno otkriti.

8. STVORENJEM-POTROJSTVLJENI SINOVI

22:8.1 Pored stvorenjem-potrojstvljenih sinova koji se razmatraju u ovoj pripovijesti, postoje brojni neobjavljeni redovi stvorenjem-potrojstvljenih bića - raznoliko potomstvo višestrukih veza sedam konačnih korpusa i ličnosti Raja-Havone. Ali sva ta stvorenjem-potrojstvljena bića, otkrivena i neobjavljena, obdarena su ličnošću od strane Oca Svih.

22:8.2 Kada su novi uzlazno-potrojstvljeni i Rajsko- Havonsko-potrojstvljeni sinovi mladi i neusavršeni, obično se šalju na duže razdoblje služenja na sedam Rajskih sfera Beskonačnog Duha, gdje služe pod pokroviteljstvom Sedam Vrhovnih Izvršitelja. Nakon toga mogu biti usvojeni za daljnje usavršavanje u lokalnim svemirima od strane Sinova Učitelja Trojstva.

22:8.3 Ovi usvojeni sinovi visokog i veličanstvenog porijekla su učenici, studentski pomagači Sinova Učitelja, a za klasifikaciju se često privremeno ubrajaju u te Sinove. Mogu i izvode mnoge plemenite zadatke u samoodricanju u ime svojih izabranih područja služenja.

22:8.4 Sinovi Učitelji u lokalnim svemirima mogu imenovati svoje stvorenjem-potrojstvene štićenike za obuhvaćanje od Rajskog Trojstva. Oni izlaze iz ovog obuhvaćanja kao Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva i ulaze u službu Starih Dana u sedam supersvemira, a to je danas poznata sudbina ove jedinstvene skupine dvostruko potrojstvenih bića.

22:8.5 Nisu svi stvorenjem-potrojstvljeni sinovi primili obuhvaćanje od strane Trojstva; mnogi su postali suradnici i veleposlanici Sedam Glavnih Duhova Raja, Odražajnih Duhova supersvemira i Majčinskih Duhova lokalnih stvaranja. Neki mogu prihvatiti posebne zadatke na vječnom Otoku. Ipak drugi mogu ući u posebne službe na tajnim svjetovima Oca i na sferama Duha na Raju. Na kraju, mnogi pronalaze put u zajednički korpus Potrojstvljenih Sinova na unutarnjem krugu Havone.

22:8.6 Izuzev Potrojstvljenih Sinova Savršenstva i onih koji su smješteni na Sferi Namjesnika, čini se da je vrhovna sudbina svih stvorenjem-potrojstvljenih sinova ulazak u Korpus Potrojstvljenih Finalista, jedan od sedam Rajskih Korpusa Finalnosti.

9. NEBESKI ČUVARI

22:9.1 Stvorenjem-potrojstvljeni sinovi obuhvaćeni su Rajskim Trojstvom u klasi od sedam tisuća. Ovi potrojstvljeni potomci usavršenih ljudi i ličnosti Raja- Havone jednako su svi prihvaćeni od strane Božanstava, ali su dodijeljeni supersvemirima u skladu sa savjetima svojih bivših instruktora, Potrojstvljenih Sinova Učitelja. Oni koji sprovode prihvatljiviju službu postaju Visoki Sinovi Pomoćnici; oni s manje vrijednim izvedbama pripajaju se Nebesnim Čuvarima.

22:9.2 Kada ova jedinstvena bića prime obuhvaćanje Trojstva, postaju vrijedni doprinosi vladama supersvemira. Oni su upućeni u poslove uzlazne karijere, ali ne po osobnom uzlazu, nego kao rezultat njihove službe sa Sinovima Učiteljima Trojstva na svjetovima prostora.

22:9.3 Gotovo jedna milijarda Nebeskih Čuvara je postavljena na dužnosti u Orvontonu. Oni su uglavnom dodijeljeni upravama Savršenih Dana na sjedištu glavnih sektora, a njima vješto pomaže korpus uzlaznih smrtnika spojenih sa Sinom.

22:9.4 Nebeski Čuvari su službenici sudova Starih Dana koji djeluju kao sudski glasnici i kao nositelji poziva i odluka raznih sudova u vladama supersvemira. Oni su agenti za uhićenje pod upravom Starih Dana; oni odlaze iz Uverse kako bi vratili bića čija je prisutnost potrebna pred sucima supersvemira; oni izvršavaju mandate pritvaranja supersvemirskih ličnosti. Oni također prate smrtnike lokalnih svemira koji se spajaju s Duhom, kada se iz bilo kojeg razloga njihova prisutnost traži na Uversi.

22:9.5 U Nebeskim Čuvarima i njihovim suradnicima, Visokim Sinovima Pomoćnicima nikada nisu živjeliIspravljači. Niti se oni spajaju s Duhom ili Sinom. Obuhvaćanje od Rajskog Trojstva, međutim, nadoknađuje nespojeni status Potrojstvljenih Sinova Savršenstva. Obuhvaćanje od Trojstva može djelovati isključivo na ideju koja se personificira u stvorenjem-potrojstvljenom sinu, a sin koji prima obuhvaćanje ostaje inače nepromijenjen, dok se takva ograničenja javljaju samo kada je tako planirano.

22:9.6 Ovi dvaput potrojstvljeni sinovi su čudesna bića, ali nisu ni svestrani niti pouzdani kao njihovi uzlazni suradnici; nedostaje im to silno i duboko osobno iskustvo koje drugi pripadnici ove skupine doista doživljavaju uspješnim uzlazom do slave iz tamnih područja prostora.Mi koji smo prošli uzlaznu karijeru volimo ih i činimo sve u našoj moći da nadoknade svoje nedostatke, a oni nas zauvijek čine zahvalnim za naše nisko porijeklo i naš iskustveni kapacitet. Njihova spremnost da prepoznaju i priznaju svoje nedostatke u iskustvenim stvarnostima svemirskog uzlaza je transcendentalno lijepa i ponekad duboko patetična.

22:9.7 Potrojstvljeni Sinovi Savršenstva ograničeni su u kontrastu s drugim sinovima obuhvaćenim Trojstvom, jer je njihova iskustvena sposobnost vremenski-prostorno ograničena. Oni su nedovoljno iskusni, usprkos dugotrajnom treningu s Vrhovnim Izvršiteljima i Sinovima Učiteljima, a da to nije slučaj, iskustveno zasićenje bi spriječilo njihovo stavljanje u rezervu za stjecanje iskustva u budućem svemirskom dobu. Jednostavno ne postoji ništa u svemirskom postojanju što može zauzeti mjesto stvarnog osobnog iskustva, a ti stvorenjem-potrojstvljeni sinovi se drže u rezervi za iskustvene funkcije u nekoj budućoj svemirskoj epohi.

22:9.8 Na rezidencijalnim svjetovima često sam vidio kako ovi dostojanstveni službenici visokih sudova supersvemira čeznutljivo i željno gledaju na skore pridošlice iz evolucijskih svjetova prostora, da ne možemo odoljeti spoznaji da ti posjednici neiskustvenog potrojstvljenja doista zavide svojoj navodno manje srećnoj braći koja uzlaze svemirom koracima istinskog iskustva i stvarnog življenja. Bez obzira na njihove nedostatke i ograničenja oni su čudesno korisni i uvjek pripravni korpus radnika kada je u pitanju izvršenje složenih administrativnih planova supersvemirske vlade.

10. VISOKI SINOVI POMOĆNICI

22:10.1 Visoki Sinovi Pomoćnici su nadmoćna skupina ponovo-potrojstvljenihpotrojstvljenih sinova proslavljenih uzlaznih bića Smrtnog Korpusa Finalnosti i njihovih vječnih suradnika, ličnosti Raja-Havone. Oni su dodijeljeni na služenje supersvemira i djeluju kao osobni pomagači visokim sinovima vlada Starih Dana. Oni se prikladno mogu nazvati privatnim tajnicima. S vremena na vrijeme djeluju kao službenici za posebna povjerenstva i druge grupne udruge visokih sinova. Oni služe Usavršitelje Mudrosti, Božanske Savjetnike, Univerzalne Cenzore, Moćne Glasnike, One Visokog Autoriteta i One bez Imena i Broja.

22:10.2 Ako sam, razgovarajući o Nebeskim Čuvarima, skrenuo pažnju na ograničenja i nedostatke tih dvostruko potrojstvljenih sinova, dopustite mi da se sada u interesu pravednosti, pozovem na njihovu veliku snagu, osobinu zbog koje su nam gotovo neprocjenjivi. Ta bića duguju svoje postojanje činjenici da su oni personifikacija jednog jedinog i najvišeg koncepta. Oni su utjelovljenje ličnosti neke božanske ideje, nekog univerzalnog ideala, koji nikada prije nije bio zamišljen, izražen ili potrojstvljen. I nakon toga su primili obuhvaćanje Trojstva; tako pokazuju i zapravo utjelovljuju samu mudrost božanskog Trojstva u vezi idejnog ideala postojanja njihove ličnosti. Ukoliko se taj koncept može otkriti svemirima, te ličnosti utjelovljuju sve što bilo koje stvorenje ili Stvoriteljska inteligencija mogli zamisliti, izraziti ili ilustrirati. Oni su ta ideja personificirana.

22:10.3 Možete li vidjeti da bi takve živuće koncentracije jednog vrhovnog koncepta svemirske stvarnosti bile od neizrecive službe onima kojima je povjerena administracija supersvemira?

22:10.4 Nedugo sam bio usmjeren na vođenje povjerenstva od šest članova - jednog od svakog od visokih sinova - dodijeljeno studiji triju problema koji se odnose na skupinu novih svemira u južnim dijelovima Orvontona. Bio sam jako svjestan vrijednosti Visokih Sinova Pomoćnika kad sam na Uversi podnosio zahtjev šefu njihovog reda za privremeno dodjeljivanje takvih tajnika mome povjerenstvu. Prvu od naših zamisli zastupao je Visoki Sin Pomoćnik na Uversi, koji je odmah bio pridružen našoj skupini. Naš drugi problem utjelovljen je u Visokom Sinu Pomoćniku dodijeljenom supersvemiru broju tri. Od ovog izvora osigurali smo pomoć kroz središnje svemirsko klirinško središte za koordinaciju i širenje bitnog znanja, ali to se ne može usporediti s pomoći koju pruža stvarna prisutnost ličnosti koja jeste koncept koji je stvorenjem-potrojstvljen u vrhovnosti i Božanstvom-potrojstvljen u konačnosti. Što se tiče našeg trećeg problema, zapisi Raja otkrili su da takva ideja nije bila stvorenjem-potrojstvljena.

22:10.5 Visoki Sinovi Pomoćnici su jedinstvene i originalne personalizacije velikih koncepcija i vrhunskih ideala. I kao takvi, s vremena na vrijeme mogu prenijeti neizrecivo osvjetljenje našim promišljanjima. Kada djelujem na nekom udaljenom zadataku u svemirima prostora, pomislite što to znači, kao pomoć, ako sam tako sretan da se mojoj misiji pridruži Visoki Sin Pomoćnik koji je punina božanskog koncepta u vezi sa samim tim problemom koji sam poslan razmrsiti i riješiti, a više sam puta imao upravo ovo iskustvo. Jedina poteškoća s ovim planom je da nijedan supersvemir ne može imati potpuno izdanje tih potrojstvljenih ideja; dobivamo samo jednu sedminu tih bića; tako da je to samo otprilike jednom u svakih sedam puta da uživamo u osobnoj vezi s tim bićima čak i kada zapisi pokazuju da je ideja potrojstvljena.

22:10.6 Mogli bismo iskoristiti mnogo veći broj tih bića na Uversi. Zbog njihove vrijednosti upravama supersvemira, na svaki mogući način, potičemo hodočasnike prostora i stanovnike Raja da pokušaju potrojstvljenje nakon što su jedni drugima doprinijeli one iskustvene stvarnosti koje su neophodne za sprovođenje takvih kreativnih avantura.

22:10.7 U našem supersvemiru sada imamo oko jedan i četvrt milijuna Visokih Sinova Pomoćnika, a služe i na glavnim i malim sektorima, čak i kad djeluju na Uversi.Vrlo često nas prate na našim zadacima u udaljenim svemirima. Visoki Sinovi Pomoćnici nisu trajno dodijeljeni ni jednom Sinu niti bilo kojem povjerenstvu. Oni su u stalnoj cirkulaciji, služeći gdje god ideja ili ideal koji oni jesu najbolje može pospješiti vječne namisli Rajskog Trojstva, čiji su sinovi postali.

22:10.8 Oni su dojmljivo privrženi, predivno vjerni, izvrsno inteligentni, vrhunski mudri - s obzirom na jednu jedinu ideju - i transcendentalno ponizni. Dok vam mogu prenijeti znanje o svemiru u vezi s jednom idejom ili idealom, vrlo je jadno promatrati ih u potrazi za znanjem i informacijama o mnoštvu drugih predmeta, čak i od uzlaznih smrtnika.

22:10.9 I ovo je pripovijed o porijeklu, prirodi i djelovanju onih koji se nazivaju Potrojstvljeni Božji Sinovi, a posebno onih koji su prošli kroz božansko prihvaćanje Rajskog Trojstva i koji su zatim bili dodijeljeni službama u supersvemiru, pružajući mudru i razumijevajuću suradnju s administratorima Starih Dana u svojim neumornim nastojanjima da olakšaju unutarnji napredak uzlaznih smrtnika vremena prema Havoni koja je njihova neposredna destinacija i Raju koji je njihovom naredni cilj.

22:10.10 [Predstavio Moćni Glasnik orvontonskog korpusa otkrivenja.]

Back to Top