Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 021 : RAJSKI SINOVI STVORITELJI

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 021 : RAJSKI SINOVI STVORITELJIPOGLAVLJE 021 : RAJSKI SINOVI STVORITELJI

21:0.1 Sinovi Stvoritelji su stvoritelji i vladari lokalnih svemira vremena i prostora. Ovi stvoritelji i suvereni ladari svemir su dvostrukog porijekla, utjelovljujući značajke Boga Oca i Boga Sina. Ali svaki Sin Stvoritelj razlikuje se od svakog drugog; svaki je jedinstven po prirodi kao i u ličnosti; svaki je "jedinorođeni Sin" savršenog božanskog ideala u svom porijeklu.

21:0.2 U ogromnom radu organiziranja, evolucije i usavršavanja lokalnog svemira, ovi visoki Sinovi uvijek uživaju neosporivo odobrenje Oca Svih. Odnos Sinova Stvoritelja s njihovim Rajskim Ocem je dirljiv i najvišeg stupnja. Nema sumnje da je duboka ljubav roditelja iz Božanstva prema njihovom božanskom potomstvu izvor te prelijepe i gotovo božanske ljubavi koju čak i smrtni roditelji osjećaju prema svojoj djeci.

21:0.3 Ovi primarni Rajski Sinovi personalizirani su kao Mihaeli. Kada izlaze iz Raja i idu raditi na utemeljenju svojih svemira, poznati su kao Stvoritelji Mihaeli. Kad prime najvišu vlast, nazivaju se Glavni Mihaeli. Ponekad nazivamo suverena vašeg svemira Nebadona Kristom Mihaelom. Uvijek i zauvijek vladaju po "redu Mihaela," što je obilježje prvog Sina njihovog reda i prirode.

21:0.4 Izvorni ili prvorođeni Mihael nikada nije iskusio utjelovljenje kao materijalno biće, ali sedam puta je prošao kroz iskustvo duhovnog uzlaza kojim prolaze stvorena bića na sedam krugova Havone, napredujući od vanjskih sfera do najdubljog kruga središnjeg stvaranja. Red Mihaela poznaje veliki svemir s jednog kraja na drugi; ne postoji bitno iskustvo bilo kojeg djeteta vremena i prostora u kojem Mihaeli nisu osobno sudjelovali; oni su zapravo sudionici ne samo božanske prirode već i vaše prirode, što znači svih priroda, od najviše do najniže.

21:0.5 Izvorni Mihael je predsjedavajuća glava primarnih Sinova Raja kada se okupljaju na konferenciji u središtu svega. Nedugo prije na Uversi smo zabilježili univerzalno emitiranje jedinstvene sjednice na vječnom Otoku na kojoj je sudjelovalo pedeset tisuća Sinova Stvoritelja okupljenih u roditeljskoj nazočnosti i posvećenih raspravama u vezi napretka ujedinjenja i stabilizacije svemira nad svemirima. Bila je to odabrana skupina Suverenih Mihaela, sedmostruko darovanih Sinova.

1. PORIJEKLO I PRIRODA SINOVA STVORITELJA

21:1.1 Kad se punina apsolutne duhovne ideje u Vječnom Sinu susreće s puninom apsolutne koncepcije ličnosti u Ocu Svih, kada se takva kreativna unija napokon i potpuno postigne, kada se pojavi takav apsolutni identitet duha i takva beskrajna jednina u koncepciji ličnosti, onda, tada i tamo, bez gubitka bilo čega iz ličnosti ili prerogativnosti i jednog beskonačnog Božanstva, bljesne u punopravno bivanje novi i originalni Sin Stvoritelj, jedinorođeni Sin savršenog ideala i moćne ideje čija zajednica stvara ovu novu kreativnu ličnost moći i savršenstva.

21:1.2 Svaki Sin Stvoritelj je jedinorođeno i jedino moguće potomstvo savršenog sjedinjenja prvobitnih pojmova dvaju beskonačnih, vječnih i savršenih umova uvijek-postojećih Stvoritelja svemira nad svemirima.Nikad ne može biti drugi takav Sin jer je svaki Sin Stvoritelj bezuvjetan, završen i konačan izraz i utjelovljenje svake faze svakog obilježja svake mogućnosti svake božanske stvarnosti koja bi se tijekom cijele vječnosti, ikada mogla naći, biti izražena ili se razviti iz onih božanskih stvaralačkih potencijala koji su se ujedinili da bi se ovaj Sin Mihael stvorio. Svaki Sin Stvoritelj je apsolut ujedinjenih pojmova božanstva koji ulaze u njegovo božansko porijeklo.

21:1.3 Božanske prirode ovih Sinova Stvoritelja u načelu su proizašle iz atributa oba njegova roditelja iz Raja. Svi sudjeluju u punini božanske prirode Oca Svih i stvaralačkih povlastica Vječnog Sina, ali promatrajući praktični rad Mihaelovih funkcija u svemirima, uočavamo prividne razlike. Čini se da neki Sinovi Stvoritelji više nalikuju Bogu Ocu; drugi su više poput Boga Sina. Na primjer: Trend uprave u svemiru Nebadonu sugerira da je njegov Stvoritelj i vladajući Sin taj čija priroda i karakter više sliče prirodi Vječnog Majčinskog Sina. Treba nadalje reći da nekim svemirima predsjedaju Rajski Mihaeli koji naočigled jednako sliče Bogu Ocu i Bogu Sinu. A ta promatranja ni u kojem smislu ne podrazumijevaju kritiku; ona su jednostavno zapisivanje činjenica.

21:1.4 Ne znam točan broj postojećih Sinova Stvoritelja, ali imam dobre razloge za vjerovanje da ih ima više od sedamsto tisuća. Sada znamo da postoji točno sedamsto tisuća Ujedinjenih Dana i više ih se ne stvara. Također, primjećujemo da zacrtani planovi sadašnjeg svemirskog doba ukazuju na to da se u svakom lokalnom svemiru mora postaviti jedan od Ujedinjenih Dana kao savjetodavni veleposlanik Trojstva. Napominjemo da stalni broj Sinova Stvoritelja već premašuje stacionarni broj Ujedinjenih Dana. No, što se tiče sudbine Mihaela iznad sedamsto tisuća, o tome nikada nismo bili obaviješteni.

2. STVORITELJI LOKALNIH SVEMIRA

21:2.1 Rajski Sinovi primarnog reda djeluju kao dizajneri, stvoritelji, graditelji i administratori njihovih domena, lokalnih svemira vremena i prostora, osnovnih tvoridbenih jedinica u sedam evolucijskih supersvemira. Sinu Stvoritelju je dopušteno odabrati prostor svoga budućeg kozmičkog djelovanja, ali prije nego što započne čak i fizičku organizaciju svoga svemira, mora provesti dugo razdoblje promatranja posvećeno proučavanju napora svoje starije braće u različitim stvaranjima koja se nalaze u supersvemiru nj egovogprojiciranogdjelovanj a. I prije svega toga, Sin Mihael će dovršiti svoje dugo i jedinstveno iskustvo promatranja Raja i obuke Havone.

21:2.2 Kada Sin Stvoritelj napusti Raj i krene u avanturu stvaranja svemira, on postane glavom - gotovo Bogom - lokalnog svemira svoje organizacije, onda se po prvi put nađe u intimnom kontaktu i u mnogim aspektima ovisan o, Trećem Izvoru i Središtu. Beskonačni Duh, iako ostaje kod Oca i Sina u središtu svega, ima subinu djelovati kao stvarni i učinkovit pomagač svakog Sina Stvoritelja. Zato svakog Sina Stvoritelja prati Stvaralačka Kćer Beskonačnog Duha, to biće kojem je predodređeno da postane Božanska Služiteljica, Majčinski Duh novog lokalnog svemira.

21:2.3 Odlazak Sina Mihaela na ovu prigodu zauvijek oslobađa njegove stvaralačke povlastice iz Rajskih Izvora i Središta, podložno samo određenim ograničenjima koja su svojstvena prethodnom postojanju ovih Izvora i Središta i nekim drugim prethodnim silama i prisutnostima. Među tim ograničenjima nad inače svemogućim stvaralačkim povlasticama ovog Oca lokalnog svemira su sljedeće:

21:2.4 1. Energijom-materijom dominira Beskonačni Duh. Prije nego što se mogu stvoriti bilo kakvi novi oblici stvari, velikih ili malih, prije nego što se bilo kakve nove transformacije energije-materije mogu pokušati stvoriti, Sin Stvoritelj mora osigurati suglasnost i suradnju Beskonačnog Duha.

21:2.5 2. Stvorena bića i tipove kontrolira Vječni Sin. Prije nego što Sin Stvoritelj može sudjelovati u stvaranju bilo kakvog novog bića, bilo kojeg novog dizajna stvorenja, on mora osigurati suglasnost Vječnog i Izvornog Majčinskog Sina.

21:2.6 3. Ličnost je osmišljena i darovana od strane OcaSvih.

21:2.7 Vrste i uzorci uma određeni su pretpostavljenim čimbenicima postojanja. Nakon što su oni povezani da bi stvorili biće (osobno ili neko drugo), um je obdarenje Trećeg Izvora i Središta, sveopćeg izvora umnog služenja svim bićima ispod razine Rajskih Stvoritelja.

21:2.8 Kontrola oblika i tipova duha ovisi o razini njihove manifestacije. U posljednjoj analizi, duhovni dizajn kontrolira Trojstvo ili obdarenja duha ličnosti Trojstva koja su postojala prije Trojstva - Otac, Sin i Duh.

21:2.9 Kada takav savršen i božanski Sin preuzme posjedovanje prostora svoga izabranog svemira; kada se riješe početni problemi materijalizacije svemira i bruto ravnoteže; kada se formira djelotvorna i suradnička radna zajednicu s komplementarnom Kćerkom Beskonačnog Duha - onda ovaj Svemirski Sin i ovaj Svemirski Duh pokreću tu vezu koja je dizajnirana da vodi porijeklu nebrojenog mnoštva njihove lokalne svemirske djece. U svezi s ovim događajem, usredotočenost Stvaralačkog Duha u Rajskom Beskrajnom Duhu postaje promijenjena u prirodi, uzimajući osobne osobine Majčinskog Duha lokalnog svemira.

21:2.10 Bez obzira na činjenicu da su svi Sinovi Stvoritelji božanstveno poput njihovih roditelja na Raju, nitko baš ne nalikuje drugom; svaki je jedinstven, raznolik, ekskluzivan i izvoran u prirodi, kao i u ličnosti. A budući da su arhitekti i kreatori životnih planova njihovih vlastitih područja, sama ova raznolikost osigurava da će njihove domene također biti različite u svakom obliku i fazi živih egzistencija koje nastaju iz Mihaela i koje se iz njega mogu stvoriti ili kasnije evoluirati. Stoga su redovi domaćih stvorenih bića lokalnih svemira prilično različiti. Ne postoje dva kojima vladaju ili koja naseljavaju domaća bića s dvojnim porijeklom, koji su u svakom pogledu identični. Unutar svakog supersvemira, polovica njihovih svojstvenih atributa vrlo je slična, proizašla iz jedinstvenih Stvaralačkih Duhova; druga polovina varira, proizlazi iz raznolikih Sinova Stvoritelja. Ali takva različitost ne karakterizira ona bića koja potječu iz Stvaralačkog Duha, niti ona uvezena bića koja su izvorna u središnjem svemiru ili supersvemirima.

21:2.11 Kada je Sin Mihael odsutan iz svoga svemira, njegovu vladu usmjerava prvorođeno domaće biće, Sjajna i Jutarnja Zvijezda, izvršni šef lokalnog svemira. Savjeti i preporuke Ujedinjenih Dana su neprocjenjivi u takvim vremenima. Tijekom tih odsutnosti, Sin Stvoritelj može poveriti sebi pripojenom Majčinskom Duhu najviši nadzor njegove duhovne prisutnosti na naseljenim svjetovima i u srcima njegove smrtne djece. A Majčinski Duh lokalnog svemira ostaje uvijek u svom sjedištu, pružajući njezino skrbništvo i duhovno služenje najudaljenijim dijelovima takve evolucijske domene.

21:2.12 Osobna prisutnost Sina Stvoritelja u njegovom lokalnom svemiru nije nužna za glatko vođenje utvrđenog materijalnog stvaranja. Takvi bi Sinovi mogli putovati u Raj, a da se njihovi svemiri nastave kretati kroz prostor.Oni mogu spustiti prisege svoje moći kako bi se inkarnirali kao djeca vremena; a ipak njihova područja nastavljaju kružiti oko njihovih središta. Niti jedna materijalna organizacija nije ovisna o apsolutno-gravitacijskom privlačenju Raja ili kozmičkom nadzoru koji je svojstven svemirskom prisustvu Bezuvjetnog Apsoluta.

3. VLAST NAD LOKALNIM SVEMIROM

21:3.1 Sin Stvoritelj prima svoju kozmičku domenu pristankom Rajskog Trojstva i potvrdom nadglednog Glavnog Duha njegovog supersvemira. Takvim činom on prima titulu fizičkog posjedovanja, kozmički zakup. Ali uzdizanje Sina Mihaela iz ove početne i samovoljno ograničene etape vladavine do iskustvene nadmoći samostalno stečenog suvereniteta dolazi kao rezultat vlastitih osobnih iskustava u radu stvaranja svemira i utjelovljenog darivanja. Dok ne postigne suverenost vlasti kroz iskustvo darivanja, on vlada kao namjesnik Oca Svih.

21:3.2 Sin Stvoritelj može u svakom trenutku potvrditi punu suverenost nad svojim osobnim stvaranjem, ali mudro odabire to ne učiniti. Ako bi prije prolaska kroz darivanja stvorenim bićima nezasluženo preuzeo vrhovni suverenitet, Rajske ličnosti koje prebivaju u njegovom lokalnom svemiru bi se povukle s njihovih pozicija. Ali to se nikada nije dogodilo u bilo kojem stvaranju vremena i prostora.

21:3.3 Činjenica kreativnosti podrazumijeva puninu suvereniteta, ali Mihaeli odabiru iskustveno zaraditi taj suverenitet, tako zadržavajući punu suradnju svih Rajskih ličnosti vezanih uz upravu lokalnog svemira. Mi ne znamo da je bilo koji Mihael ikada učinio drugačije; ali svi su mogli, jer su to Sinovi istinski slobodne volje.

21:3.4 Suverenost Sina Stvoritelja u lokalnom svemiru prolazi kroz šest, možda sedam, stadija iskustvene manifestacije. Prikazuju se sljedećim redoslijedom:

21:3.5 1. Prvotni suverenitet namjesnika - jedino privremeni autoritet Sina Stvoritelja prije stjecanja osobnih kvaliteta od strane pridruženog Stvaralačkog Duha.

21:3.6 2. Združena namjesnička suverenost - zajednička vlast Rajskog para nakon što Majčinski Duh Svemira postigne ostvarenje ličnosti.

21:3.7 3. Povećanje namjesničkog suvereniteta - unaprijeđenje autoriteta Sina Stvoritelja tijekom razdoblja njegovih sedam darivanja stvorenim bićima.

21:3.8 4. Vrhovni suverenitet - postignuti autoritet nakon završetka sedmog darivanja. U Nebadonu, vrhovni suverenitet potječe od završetka Mihaelovog darivanja na Urantiji. On postoji samo malo više od tisuću devet stotina godina vašeg planetarnog vremena.

21:3.9 5. Povećanje vrhovnog suvereniteta - napredni odnos koji izrasta iz utemeljenja većine domena u svjetlosti i životu. Ova se faza odnosi na neostvarenu budućnost vašeg lokalnog svemira.

21:3.10 6. Trojstvena suverenost - ostvarena nakon što se cijeli lokalni svemir stabilizira u svjetlosti i životu.

21:3.11 7. Neotkriveni suverenitet - nepoznati odnosi budućeg svemirskog doba.

21:3.12 Prihvaćajući prvotni namjesnički suverenitet projiciranog lokalnog svemira, Stvoritelj Mihael polaže zekletvu Trojstvu da neće preuzeti vrhovnu suverenost sve dok ne dovrši sedam darivanja stvorenim bićima i dok ona ne budu ovjerena od strane supersvemirskih vladara. Ali da Sin Michael ne može samovoljno preuzeti nezarađeni suverenitet, ne bi bilo nikakvog smisla polagati zakletvu da to neće učini.

21:3.13 Čak i prethodno epohi darivanja, Sin Stvoritelj vlada svojom domenom nadmoćno kada nema bilo kakvih neslaganja ni u jednom od njezinih dijelova. Ograničeno vladanje se teško očituje ako suverenost nikad nije bila dovedena u pitanje. Suverenost koju je Sin Stvoritelj imao u svemiru bez pobune prije svog darivanja nije bila veća nego što je u svemiru s pobunom; ali u prvom slučaju ograničenja suvereniteta nisu očigledna; u drugom jesu.

21:3.14 U svakoj situaciji gdje su autoritet ili uprava Sina Stvoritelja osporeni, napadnuti ili ugroženi, vječno je obećao održati, zaštititi, braniti i ako je potrebno, povratiti svoje osobno stvaranje. Takve Sinove mogu napasti ili uznemiriti samo stvorenja njihovog vlastitog stvaranja ili stvaranja od strane viših bića po njihovom vlastitom izboru. Može se zaključiti da "viša bića," ona koja potječu iz razina iznad lokalnog svemira, vjerojatno neće stvarati probleme Sinu Stvoritelju, i to je istina. Ali ona to mogu učiniti ako hoće. Vrlina je stvar slobodne volje u ličnosti; pravednost nije automatska u stvorenjima koja imaju slobodnu volju.

21:3.15 Prije završetka karijere darivanja, Sin Stvoritelj vlada s određenim samonametnutim ograničenjima suvereniteta, ali nakon završetka službe darivanja, on vlada na temelju svog stvarnog iskustva u obliku i sličnosti njegovih mnogostrukih stvorenja. Kada Stvoritelj sedam puta boravi među svojim stvorenjima, kada se završi karijera darivanja, onda se vrhovno ustali njegov svemirski autoritet; on postaje Glavni Sin, suvereni i vrhovni vladar.

21:3.16 Tehnika dobivanja vrhovnog suvereniteta nad lokalnim svemirom uključuje sljedećih sedam iskustvenih koraka:

21:3.17 1. Eksperimentalno prodrijeti kroz sedam životnih razina stvorenog bića tehnikom utjelovljenog darivanja u samoj sličnosti stvorenja na dotičnoj razini.

21:3.18 2. Učiniti iskustveno posvećenje svakoj fazi sedmostruke volje Rajskog Božanstva kako je ta volja utjelovljena u Sedam Glavnih Duhova.

21:3.19 3. Proći kroz svako od sedam iskustava na razini stvorenja istodobno s izvršenjem jedne od sedam posvećenja volji Rajskog Božanstva.

21:3.20 4. Na svakoj razini stvorenja, iskustveno prikazati vrhunac života stvorenog bića Rajskom Božanstvu i svim kozmičkim inteligencijama.

21:3.21 5. Na svakoj razini stvorenja, iskustveno otkriti jednu fazu sedmostruke volje Božanstva toj razini darivanja kao i cijelom svemiru.

21:3.22 6. Iskustveno ujediniti sedmostruko iskustvo stvorenog bića sa sedmostrukim iskustvom posvećenja otkrivenju prirode i volje Božanstva.

21:3.23 7. Postići novi i viši odnos s Vrhovnim Bićem. Posljedica cjelokupnosti ovog iskustva Stvoritelja i stvorenja povećava supersvemirsku stvarnost Vrhovnog Boga i vremensko-prostorni suverenitet Svemogućeg Vrhovnog i ostvaruje činjeničnost vrhovnog suvereniteta Rajskog Mihaela u lokalnom svemiru.

21:3.24 U rješavanju pitanja suvereniteta u lokalnom svemiru, Sin Stvoritelj ne samo da pokazuje svoju sposobnost vladanja, nego također otkriva prirodu i prikazuje sedmostruki stav Rajskih Božanstava. Konačno razumijevanje i prihvaćanje Očevog prvenstva u očima stvorenog bića svrha je avanture Sina Stvoritelja kad se spušta s visina na sebe preuzeti oblik i iskustva njegovih stvorenja. Ti primarni Rajski Sinovi pravi su otkrivitelji Očeve brižne ljubavi i vlasti njegovog dobročinstva, istog onog Oca koji je zajedno sa Sinom i Duhom, sveopći šef svake moći, ličnosti i vlade u svim područjima svemira.

4. MIHAELOVA DARIVANJA

21:4.1 Postoji sedam skupina darujućih Sinova Stvoritelja i oni su tako klasificirani prema broju puta koji su se darivali stvorenjimanjihovih područja. Oni se kreću od početnog iskustva do pet dodatnih sfera progresivnog darivanja sve dok ne postignu sedmu i posljednju epizodu iskustva između stvorenja i Stvoritelja.

21:4.2 Avonalna darivanja su uvijek u obličju smrtnog tijela, ali sedam darivanja Sina Stvoritelja uključuju njegovo pojavljivanje na sedam razina stvorenih bića i odnosi se na otkrivanje sedam primarnih izraza volje i prirode Božanstva. Bez iznimke, svi Sinovi Stvoritelji prolaze kroz ovih sedam davanja sebe njihovoj vlastitoj stvorenoj djeci prije nego što preuzmu ustaljenu i vrhovnu nadležnost nad svemirima vlastitog stvaranja.

21:4.3 Premda se tih sedam darivanja razlikuju u različitim sektorima i svemirima, oni uvijek obuhvaćaju avanturu smrtnog darivanja. U završnom darivanju, Sin Stvoritelj se pojavljuje kao član jedne od viših smrtnih rasa na nekom naseljenom svijetu, obično kao pripadnik one rasne skupine koja sadrži najveću nasljednu baštinu adamičke krvi koja je prethodno bila uvezena kako bi se povizio fizički status naroda životinjskog porijekla. Samo jednom u svojoj sedmostrukoj karijeri djelovanja u ulozi darujućeg Sina se Rajski Mihael rađa od žene, kao u vašim zapisima o rođenju u Betlehemu. Samo jednom živi i umire kao član najnižeg reda evolucijskih bića slobodne volje.

21:4.4 Nakon svakog od njegovih darivanja, Sin Stvoritelj odlazi do "desne ruke Oca," gdje dobija Očevo prihvaćanje darivanja i prima upute za pripremu naredne epizode svemirske službe. Nakon sedmog i konačnog darivanja, Sin Stvoritelj prima od Oca Svih vrhovni autoritet i nadležnost nad njegovim svemirom.

21:4.5 Zapisano je da je božanski Sin posljednjeg pojavljivanja na vašem planetu bio Rajski Sin Stvoritelj koji je završio šest faza svoje karijere darivanja; dakle, kad je odustao od svjesnosti svog utjelovljenog života na Urantiji, mogao je reći i doista je rekao: "Gotovo je" - i doslovno je bilo gotovo. Njegova smrt na Urantiji dovršila je karijeru darivanja; bila je posljednji korak u ispunjenju svete zakletve Rajskog Sina Stvoritelja. I kada steknu ovo iskustvo, takvi su sinovi vrhovni suvereni vladari svemira; više ne vladaju kao namjesnici Oca, nego u svojem vlastitom pravu i imenu kao "Kralj Kraljeva i Gospodar Gospodara." Uz određene iznimke, ti sedmostruko darovni Sinovi bezuvjetno imaju vrhovno mjesto u svemirima njihovog prebivanja. Što se tiče njegovog lokalnog svemira, "sva moć na nebu i na zemlji" bila je podarena ovom trijumfalnom i ustoličenom Glavnom Sinu.

21:4.6 Sinovi Stvoritelji, nakon završetka njihovih karijera darivanja, smatraju se zasebnim redom sedmostrukih Glavnih Sinova. U osobi su Glavni Sinovi identični sa Sinovima Stvoriteljima, ali su bili podvrgnuti takvom jedinstvenom iskustvu darivanja da ih se obično smatra različitim redom. Kada se Stvoritelj odluči izvršiti darivanje, zaista je predodređeno da prođe kroz stvarnu i trajnu promjenu. Istina je da je Sin darivanja i dalje u jednakoj mjeri Stvoritelj, no dodao je svojoj prirodi iskustvo stvorenog bića koje ga zauvijek uklanja s božanske razine Sina Stvoritelja i podiže ga na iskustvenu ravninu Glavnog Sina, onoga tko je u potpunosti zaradio pravo vladanja svemirom i upravljanja njegovim svjetovima. Takva bića utjelovljuju sve što se može osigurati od božanskog roditeljstva i obuhvaćaju sve što se izvodi iz iskustva savršenog stvorenja. Zašto bi čovjek mrzio svoje ponizno porijeklo i nametnutu evolucijsku karijeru kada sami Bogovi moraju proći kroz ekvivalentno iskustvo prije nego što se smatraju iskustveno vrijednim i sposobnim konačno i potpuno vladati nad njihovim svemirskim domenama!

5. ODNOS GLAVNIH SINOVA PREMA SVEMIRU

21:5.1 Snaga Glavnog Mihaela je neograničena, jer proizlazi iz iskusne povezanosti s Rajskim Trojstvom, neupitna je jer proizlazi iz stvarnog iskustva samih stvorenih bića koja su podložna takvom autoritetu. Priroda suverenosti sedmostrukog Sina Stvoritelja je vrhovna jer:

21:5.2 1. Obuhvaća sedmostruko gledište Rajskog Božanstva.

21:5.3 2. Utjelovljuje sedmostruki stav vremensko- prostornih stvorenja.

21:5.4 3. Savršeno sintetizira stav Raja i stajalište stvorenja.

21:5.5 Ovo iskustveno suverenstvo je dakle sveobuhvatno u posjedu božanstva Boga Sedmostrukog kulminirajući u Vrhovnom Biću. I osobna suverenost sedmostrukog Sina je poput budućeg suvereniteta Vrhovnog Bića čiji se status nekoć tek trebao ispuniti, obuhvaćajući najveći mogući sadržaj moći i autoriteta Rajskog Trojstva koji se manifestira unutar dotičnih vremensko-prostornih ograničenja.

21:5.6 S postizanjem vrhovnog suvereniteta lokalnog svemira, od Sina Mihaela prolazi snaga i prilika za stvaranje sasvim novih vrsta stvorenih bića tijekom današnjeg svemirskog doba. Ali to što Glavni Sin gubi moć inicirati stvaranje posve novih redova bića ni na koji način ne utječe na rad u razradi života koji je već uspostavljen ili je u procesu razvijanja; ovaj ogromni program evolucije svemira nastavlja se bez prekida ili ograničenja. Stjecanje vrhovnog suvereniteta od strane Glavnog Sina podrazumijeva odgovornost osobne odanosti njegovanju i administriranju onoga što je već projektirano i stvoreno, kao i onoga koje će biti naknadno proizvedeno od strane onih koji su tako dizajnirani i stvoreni. S vremenom se može razviti gotovo beskonačna evolucija različitih bića, ali nikakav posve novi uzorak ili vrsta inteligentnog stvorenja od tada na dalje neće imati izravno porijeklo od Glavnog Sina. Ovo je prvi korak, početak, ustaljene uprave u bilo kojem lokalnom svemiru.

21:5.7 Povišenje sedmostrukog darovanog Sina na poziciju neupitnog suvereniteta njegovog svemira znači početak kraja dugoročne nesigurnosti i relativne konfuzije. Nakon ovog događaja, ono što se s vremenom ne može produhoviti na kraju će biti raščlanjeno; ono što se ne može uskladiti s kozmičkom stvarnosti bit će uništeno. Kada se iscrpe odredbe beskrajnog milosrđa i bezimenog strpljenja u nastojanju osvajanja lojalnosti i predanosti stvorenih bića slobodne volje u nekom području, prevladat će pravednost i ispravnost. Ono što milost ne može povratiti u život, pravda će konačno uništiti.

21:5.8 Glavni Mihaeli su svemoćni u svojim lokalnim svemirima nakon što budu instalirani kao suvereni vladari. Mali broj ograničenja nad njihovim vladanjem su ona koja su svojstvena prethodnom kozmičkom postojanju određenih sila i ličnosti. Inače, ovi Glavni Sinovi su vrhovni u vlasti, odgovornosti i upravnoj moći u svojim svemirima; oni su kao Stvoritelji i Bogovi, vrhovni u gotovo svim stvarima. Ne može se prodrijeti dalje od njihove mudrosti u pogledu funkcioniranja danog svemira.

21:5.9 Nakon uzvišenja na poziciju utemeljnog suvereniteta u lokalnom svemiru, Rajski Mihael u potpunosti kontrolira sve druge Božje Sinove koji djeluju u njegovoj domeni i slobodno može vladati u skladu s vlastitom koncepcijom potreba u njegovim domenama. Glavni Sin može po volji mijenjati redoslijed duhovne prosudbe i evolucijske prilagodbe naseljenih planeta. I takvi Sinovi izrađuju i provode planove po vlastitom izboru u svim pitanjima posebnih planetarnih potreba, posebice u vezi svjetova gdje su boravili u obliku stvorenog bića, a naročito u području njihovog završnog darivanja, planeta utjelovljenja u sličnosti ljudskog tijela.

21:5.10 Čini se da Glavni Sinovi imaju savršenu komunikaciju s njihovim svjetovima darivanja, ne samo svjetovima njihovog osobnog boravka, nego i svim svjetovima na kojima se podario Arbitražni Sin. Taj kontakt održava se njihovom duhovnom prisutnošću, Duhom Istine koji su u stanju "izliti na svako tijelo." Ovi Glavni Sinovi također održavaju neprekinutu vezu s Vječnim Majčinskim Sinom u središtu svega. Oni posjeduju doseg susojećanosti koji se proteže od Oca Svih na visini do niskih rasa planetarnog života u vremenskim domanama vremena.

6. SUDBINA GLAVNIH MIHAELA

21:6.1 Nitko ne može s konačnom vlasti preuzeti da raspravlja prirode ili sudbine sedmostrukih Glavnih Suverena lokalnih svemira; ipak, svi možemo nagađati o ovim pitanjima. Naučili smo i vjerujemo da je svaki Rajski Mihael apsolut dualne koncepcije božanstva njegovog porijekla; stoga utjelovljuje stvarne faze beskonačnosti Oca Svih i Vječnog Sina. Mihaeli moraju biti djelomični u odnosu na ukupnu beskonačnost, ali su vjerojatno apsolutni u odnosu na taj dio beskonačnosti koji se tiče njihova porijekla. No, dok promatramo njihov rad u sadašnjem svemirskom dobu, ne otkrivamo nikakve radnje koje su više nego konačne; svaki pretpostavljeni superkonačni kapacitet mora biti samosadržan i još neotkriven.

21:6.2 Završetak karijere darivanja u ulozi stvorenog bića i podizanje na vrhovni svemirski suverenitet moraju značiti dovršenost oslobađanja Mihaelovih sposobnosti konačnog djelovanja, što je praćeno pojavom sposobnosti za više od konačne službe. S tim u vezi napominjemo da su takvi Glavni Sinovi ograničeni u proizvodnji novih vrsta bića, ograničenje koje je nesumnjivo potrebno radi oslobođenja njihovih nadkonačnih potencijala.

21:6.3 Vrlo je vjerojatno da će te neotkrivene moći stvoritelja ostati samosadržane tijekom današnjeg svemirskog doba. No, negdje u dalekoj budućnosti, u sada mobilizirajućim svemirima vanjskog prostora, vjerujemo da veza između sedmostrukog Glavnog Sina i sedmog stadija Stvaralačkog Duha može postići apsonitne razine služenja za kojima slijedi pojavljivanje novih stvari, značenja i vrijednosti na transcendentalnim razinama krajnje svemirske važnosti.

21:6.4 Baš kao što se Božanstvo Vrhovnosti aktualizira pomoću iskustvene službe, tako i Sinovi Stvoritelji ostvaruju osobnu realizaciju potencijala božanstva Raja sadržanu u njihovim nedokučivim prirodama. Kada je bio na Urantiji, Krist Michael je jednom rekao: "Ja sam put, istina i život." I vjerujemo da su Mihaeli u vječnosti doslovno predodređeni biti "put, istina i život," zauvijek pripremajući za sve kozmičke ličnosti put koji vodi od vrhovnog božanstva kroz krajnji apsonitet do konačnosti vječnog božanstva.

21:6.5 [Predstavio Usavršitelj Mudrosti iz Uverse.]

Back to Top