Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 21 : RAJSKI SINOVI STVORITELJI

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 21 : RAJSKI SINOVI STVORITELJIPOGLAVLJE 21 : RAJSKI SINOVI STVORITELJI

21:0.1 Sinovi Stvoritelji grade lokalne svemire vremena i prostora i njima upravljaju. Ovi kozmički stvoritelji i vladari nose dvojno porijeklo – oni utjelovljuju osobine Boga Oca i Boga Sina. Ali svaki Sin Stvoritelj varira na svoj način; svaki ima jedinstvenu prirodu kao i jedinstvenu ličnost; svaki je “jedinorođenac” koji po porijeklu nosi savršeni božanski ideal.

21:0.2 Pri golemom radu na organizaciji, evoluciji i usavršavanju lokalnog svemira, ovi visoki Sinovu uvijek uživaju neosporivu podršku Oca Svih. Odnos između Sinova Stvoritelja i njihovog Rajskog Oca nosi blažena i dirljiva obilježja. Ljubav Božanstva koje djeluje u roditeljskog ulozi nesumnjivo počiva u biti ove prelijepe i gotovo božanske ljubavi koju i smrtni roditelji osjećaju prema svojoj djeci.

21:0.3 Ovi primarni Rajski Sinovi nakon personifikacije počinju djelovati kao Mihaeli. Nakon što napuste Raj i počnu raditi na utemeljenju svojih svemira, oni primaju zvanje Sinova Stvoritelja. Nakon što prime najvišu vlast, oni postaju Glavni Mihaeli. Glavni vladar vašeg svemira ponekad nosi naziv Krist Mihael. Oni zauvijek vladaju kao “red Mihaela,” bića koja u okvirima svoje prirode i reda nose zvanje prvorođenog Sina.

21:0.4 Dok izvorni ili prvorođeni Mihael nikad nije prošao utjelovljenje u obličju smrtnog bića, on je sedam puta imao priliku proživjeti iskustvo duhovnog smrtnog uzlaza kroz sedam krugova Havone, uspinjući se od spoljašnjih planeta prema unutarnjim krugovima centralnog svemira. Mihaelov red dobro poznaje veliki svemir; ni jedna grupa djece vremena i prostora ne može doživjeti bitna iskustva u kojima Mihaeli već nisu sudjelovali; oni su zbilja sudionici ne samo božanske prirode već i vaše prirode, što obuhvaća sve moguće prirode, od najviših do najnižih.

21:0.5 Izvorni Mihael predsjedava sjednicama primarnih Rajskih Sinova na kozmičkom centru. Nije dugo prošlo od posljednje obavijesti o vanrednoj sjednici na vječnom Otoku kojoj je prisustvovalo stotinu pedeset tisuća Sinova Stvoritelja okupljenih u roditeljskoj prisutnosti i posvećenih raspravama o napretku ujedinjenja i stabilizacije svemira nad svemirima. Bila je to odabrana grupa Suverenih Mihaela, sedmostrukih Sinova podarenja.

1. PORIJEKLO I PRIRODA SINOVA STVORITELJA

21:1.1 Po susretu cjelovitosti apsolutne duhovne ideacije u Vječnom Sinu sa cjelovitošću apsolutnog koncepta ličnosti u Ocu Svih, nakon što ova stvaralačka zajednica dosegne puno i konačno ostvarenje, po utemeljenju ovog apsolutnog identiteta duha i ovako beskonačnog jedinstva koncepta ličnosti, istog časa, bez najmanjeg gubitka povlastica ličnosti bilo kojeg beskonačnog Božanstva, javlja se novo i samostalno biće novog i izvornog Sina Stvoritelja, jedinorođenog Sina savršenog ideala i moćne ideje čija zajednica proizvodi ovu novu stvaralačku ličnost moći i savršenstva.

21:1.2 Svaki Sin Stvoritelj je jedinorođeni i on jedini može biti jedinorođeni sin savršenog sjedinjenja izvornih ideja dvaju beskonačnih, vječnih i savršenih umova uvijek-postojećih Stvoritelja svemira nad svemirima. Nikad ne može postojati još jedan ovakav Sin zato što svaki Sin Stvoritelj predstavlja neograničeni, upotpunjeni i konačni izražaj i utjelovljenje svih mogućih faza svakog obilježja svake mogućnosti svake božanske stvarnosti koja se može naći, izraziti ili evoluirati tijekom cijele vječnosti iz ovih božanskih stvaralačkih potencijala čije ujedinjenje rezultira egzistencijom Sina Mihaela. Svaki Sin Stvoritelj je apsolut sjedinjenog božanskog koncepta koji tvori njegovo božansko porijeklo.

21:1.3 Božanske prirode ovih Sinova Stvoritelja u principu u jednakoj mjeri proizlaze iz osobina njihovih dvaju rajskih roditelja. Dok svi sudjeluju u cjelovitosti božanske prirode Beskonačnog Oca kao i u stvaralačkim povlasticama Vječnog Sina, zamjetljive razlike proizlaze iz opservacije pratkičnog djelovanja Mihaelovih funkcija u svemirima. Određeni Sinovi Stvoritelji više nalikuju Bogu Ocu; drugi više nalikuju Bogu Sinu. Na primjer: Opća tendencija u administraciji Nebadonskog svemira trenutno ukazuje na činjenicu da u Nebadonskom Stvoritelju i vladajućem Sinu prevladavaju osobine Vječnog Majčinskog Sina. Dalje treba pomenuti da nekim svemirima upravljaju Rajski Mihaeli koji naočigled jednako nalikuju Bogu Ocu i Bogu Sinu. I ove opservacije nisu obilježene kriticizmom; one jednostano predstavljaju zabilješku činjenica.

21:1.4 Dok nisam upoznat s točnim brojem Sinova Stvoritelja, imam razloga vjerovati da trenutno postoji više od sedam stotina tisuća ovih bića. Trenutno znamo da postoji točno sedam stotina tisuća Ujedinjenih Dana i da nije planirano stvaranje novih bića. Štoviše, na temelju zvaničnih planova suvremene kozmičke epohe možemo primijetiti da u svakom lokalnom svemiru djeluje jedan predstavnik Ujedinjenih Dana kao savjetodavni ambasador Trojstva. Dalje navodimo činjenicu stalnog porasta broja Sinova Stvoritelja koji već nadilazi stacionarni broj Ujedinjenih Dana. Ali nikad nismo imali prilike saznati što bi predstavljalo sudbinu Mihaela nakon što brojno prevaziđu sedam stotina tisuća pripadnika.

2. STVORITELJI LOKALNIH SVEMIRA

21:2.1 Rajski Sinovi primarnog reda djeluju kao dizajneri, stvoritelji, graditelji i administratori svojih domena, lokalnih svemira vremena i prostora, osnovnih tvoridbenih jedinki u sastavu sedam evolutivnih svemira. Sin Stvoritelj ima dopuštenje odabrati prostorne jedinke svoje kozmičke aktivnosti, ali prije nego što mogne započeti s fizičkom organizacijom svoga svemira, on prvo mora provesti dulji period vremena na opservaciji i proučavanju nastojanja svoje starije braće u različitim svemirima njegovog nasvemira. I prije svih ovih poduzeća, Sin Mihael mora proći dugotrajnim i jedinstvenim iskustvom opservacije Raja i obrazovnog programa Havone.

21:2.2 Nakon što Sin Stvoritelj napusti Raj kako bi započeo s pustolovinom kozmičkog stvaranja i kako bi postao starješina – praktično Bog – lokalnog svemira koji predstavlja predmet njegove organizacije, on po prvi put stupa u intiman kontakt s Trećim Izvorom i Centrom i dolazi u poziciju koja rezultira njegovom ovisnošću o ovom Trećem Izvoru i Centru. Beskonačni Duh, unatoč svom prebivalištu s Ocem i Sinom na kozmičkom centru, ostvaruje svoju sudbinu djelujući kao stvarni i djelotvorni poslužitelj svakog Sina Stvoritelja. Stoga svakog Sina Stvoritelja prati Stvaralačka Kćerka, biće koje treba postati Božanska Služiteljica, Majčinski Duh novog lokalnog svemira.

21:2.3 Nakon što se Sin Mihael upusti u ovu pustolovinu, Rajski Izvori i Centri zauvijek oslobađaju njegove stvaralačke povlastice, dok jedina ograničenja počivaju u preegzistencijalnim osobinama ovih Izvora i Centara, kao i određenim drugim prijašnjim moćima i prisutnostima. Među ova ograničenja nad inače svemogućim stvaralačkim povlasticama lokalnog svemira spadaju slijedeće činjenice:

21:2.4 1. Beskonačni Duh upravlja nad energijom-materijom. Prije stvaranja novih obličja života, bilo velikih ili malih, prethodno početku bilo kakvih preobražaja, Sin Stvoritelj prvo mora primiti suglasnost i radnu suradnju Beskonačnog Duha.

21:2.5 2. Vječni Sin ima kontrolu nad uzorcima i oblicima dizajna stvorenih bića. Prije nego što započne rad na stvaranju novih oblika bića ili novog dizajna stvorenja, Sin Stvoritelj prvo mora primiti odobrenje Vječnog i Izvornog Majčinskog Sina.

21:2.6 3. Jedino Otac Svih može dizajnirati i pokloniti ličnost.

21:2.7 Oblici i uzorci uma predstavljaju rezultat životnih činitelja koji prethode pojavi stvorenih bića. Nakon povezivanja ovih činitelja koji zatim stvaraju živo biće (osobno ili drugo), Treći Izvor i Centar – kozmički izvor umne službe svim bićima -- poklanja umno obdarenje.

21:2.8 Kontrola nad oblicima i tipovima duha ovisi o razini njihovog ispoljenja. Na koncu konca, duhovni dizajn počiva pod kontrolom Trojstva ili pod upravom pred-Trojskih obdarenja duha Trojskih ličnosti – Oca, Sina i Duha.

21:2.9 Nakon što ovako savršen i božanski Sin primi prostornu lokaciju za izgradnju određenog svemira, nakon što se riješe rani problemi kozmičke materijalizacije i masivne ravnoteže, nakon što Sin stvori djelotvornu i funkcionalnu suradnju sa svojim parom – Kćerkom Beskonačnog Duha -- Kozmički Sin stupa u vezu sa svojim Kozmičkim Duhom i ovom prilikom započinje vezu koja treba rezultirati stvaranjem nebrojenog mnoštva kozmičke djece. Vezano uz ovaj događaj, mijenja se priroda usredotočenja Rajskog Beskonačnog Duha u vidu Stvaralačkog Duha koji prima osobna obilježja Majčinskog Duha lokalnog svemira.

21:2.10 Unatoč tome što Sinovi Stvoritelji božanski nalikuju svojim Rajskim roditeljima, oni se uzajamno bitno razlikuju; svaki je jedinstven, različit, isključiv i izvoran u prirodi i u ličnosti. I kako svi djeluju kao arhitekti i stvoritelji životnih planova u okviru svojih domena, ova raznolikost povlači raznolikost svih obličja i faza živih bića koja vuku porijeklo od Mihaela ili koja još mogu evoluirati ili biti stvorena. I ovako nastaje raznolikost među različitim redovima stvorenih bića lokalnih svemira. Nije moguće naći dva svemira kojima upravljaju ili u kojima žive međusobno jednaka bića dvojnog porijekla. U okviru svakog nadsvemira postoji određena sličnost u onoj polovici obilježja koja vuku porijeklo od jednolikih Stvaralačkih Duhova; druga polovica varira, kako vuče porijeklo od uzajamno različitih Sinova Stvoritelja. Ali ovakva raznolikost ne obilježava bilo ona stvorenja koja isključivo vuku porijeklo od Stvaralačkog Duha ili importirana bića iz centralnog svemira ili nadsvemira.

21:2.11 Prilikom odsutnosti Sina Mihaela iz njegovog svemira, Sjajna i Jutarnja Zvijezda, prvorođeno biće ovog svemira, preuzima zapovijed u lokalnom svemiru u ulozi glavnog izvršitelja. Ujedinjeni Dani mogu pružiti neprocjenjiv savjet i podršku u ovim situacijama. Pri svakom slučaju odsutnosti, Sin Stvoritelj predaje svojoj suradnici, Majčinskom Duhu, kontrolu nad njegovom duhovnom prisutnosti na naseljenim svjetovima i u srcima njegove smrtničke djece. I majčinski Duh lokalnog svemira nikad ne napušta svoj glavni centar, pružajući svoju nježnu brigu i duhovnu službu sve do najudaljenijih dijelova ove evolutivne domene.

21:2.12 Osobna prisutnost Sina Stvoritelja u njegovom lokalnom svemiru nije preduvijet glatkoj upravi nad utemeljenom materijalnom tvorevinom. Ovi Sinovi slobodno mogu otići do Raja, dok njihovi svemiri nastavljaju rotirati prostorom. Oni mogu položiti svoju upravu i biti utjelovljeni kao djeca vremena; njihove domene nastavljaju rotirati oko svojih centara. Svaka materijalna organizacija ovisi o privlačnom utjecaju apsolutne gravitacije Raja i visoke kozmičke uprave koja počiva u prostornoj prisutnosti Bezuvjetnog Apsoluta.

3. VLAST NAD LOKALNIM SVEMIROM

21:3.1 Sin Stvoritelj prima svoju kozmičku domenu zahvaljujući dopuštenju Rajskog Trojstva i u suglasnosti s nadležnim Glavnim Duhom dotičnog nadsvemira. Zahvaljujući ovim dopuštenjima, on prima naslov fizičkog vlasništva, kozmičkog zakupa. Ali Sin Mihael jedino može uzaći s ovog početnog i samoograničenog vladarskog stadija do iskustvene vrhovnosti zaslužene vlasti zahvaljujući svojim osobnim iskustvima u procesu izgradnje svemira i utjelovljenja darivanja. Sve do postignuća vlasti koju prima nakon darivanja, on vlada kao predstavnik Oca Svih.

21:3.2 Dok Sin Stvoritelj bilo kada može odlučiti da proglasi punu vlast nad svojom osobnom tvorevinom, ali on to mudro odbija učiniti. Ako bi bilo koji Sin nezaslužno preuzeo vrhovnu vlast prethodno prolasku kroz podarenja stvorenim bićima, Rajske ličnosti bi se povukle s pozicija u okvirima njegovog lokalnog svemira. Ali ovo se nikad nije dogodilo širom cijelog stvorenog svemira vremena i prostora.

21:3.3 Dok činjenica stvaralačke pozicije podrazumijeva cjelovitost vlasti, Mihaeli svojevoljno nastoje iskustveno zaslužiti ovu poziciju i na taj način steći punu suradnju svih Rajskih ličnosti uposlenih na administraciji lokalnog svemira. Nije nam poznato da je i jedan Mihael ikad učinio bilo što drugo; ali oni mogu ovako postupiti kako ovi Sinovi uistinu imaju slobodnu volju.

21:3.4 Suverena vlast Sina Stvoritelja u lokalnom svemiru prolazi kroz šest, eventualno sedam, faza ili stadija iskustvenog ispoljenja. Ovi se stadiji javljaju u slijedećem redosljedu:

21:3.5 1. Početna namjesnička vlast – osamljena provizorna vlast Sina Stvoritelja prije nego što njegova suradnica, Stvaralački Duh, postigne osobna obilježja.

21:3.6 2. Zajednička namjesnička uprava zajednička vlast Rajskog para nakon što Majčinski Kozmički Duh postigne ostvarenje ličnosti.

21:3.7 3. Unaprijeđena namjesnička vlast – unaprijeđenje u vlasti Sina Stvoritelja tijekom epoha sedam darivanja u obličju stvorenih bića.

21:3.8 4. Vrhovna vlast – utemeljena vlast koja slijedi po upotpunjenju sedmog darivanja. U Nebadonu, vrhovna vlast datira od upotpunjenja Mihaelovog darivanja na Urantiji. Ona je na snazi već nešto više od tisuću i devet stotina godina.

21:3.9 5. Sve naprednija vrhovna vlast – unaprijeđenje odnosa koje nastupa po stabilizaciji većine svjetova u stadiju svjetla i života. Ovaj stadij predstavlja neostvarenu budućnost vašeg lokalnog svemira.

21:3.10 6. Trojstvena vlast – nastupa po utemeljenju cijelog lokalnog svemira u svjetlu i životu.

21:3.11 7. Neobznanjena vlast – nepoznati odnosi budućeg kozmičkog doba.

21:3.12 Istog časa kad prihvati namjesničku vlast nad planiranim lokalnim svemirom, Sin Mihael polaže zakletvu Trojstvu da neće preuzeti vrhovnu vlast sve dok ne prođe kroz iskustvo sedam darivanja i dok nadkozmički vladari ne priznaju ovaj događaj. Ali ako Sin Mihael ne bi bio u poziciji da dograbi ovu nezasluženu vlast, ne bi bilo smisla polagati ovu zakletvu.

21:3.13 Čak i prethodno epohi darivanja, Sin Stvoritelj upravlja svojim domenama s gotovo vrhovnom moći, izuzev u slučaju pobune. Ograničena uprava ne bi mogla stupiti na snagu sve dok se ne potrese vlast određene domene. Uprava kozmičkog Sina Stvoritelja prethodno epohi darivanja nije ništa veća u svemiru bez pobune, nego u svemiru koji je bio pogođen pobunom; ali u prvom slučaju nije očigledno postojanje ograničenja nad upravom; ona se očituju jedino u slučaju pobune.

21:3.14 Pri svakoj situaciji koja dovodi u pitanje, napada ili ugrožava upravu Sina Stvoritelja, on se vječno zakleo da će održati, zaštititi, obraniti i ako je to potrebno, povratiti svoju tvorevinu. Ovakve Sinove mogu napasti ili uznemiriti jedino njihova djeca i određena viša bića koja sami budu odabrali. Točno je da “viša bića” koja vuku porijeklo iz domena iznad lokalnog svemira vrlo rijetko uznemiruju Sina Stvoritelja. Ali ona to mogu učiniti ako hoće. Vrlina predstavlja rezultat slobodnih odluka ličnosti; ispravnost nije automatska osobina bića slobodne volje.

21:3.15 Dok prethodno službi darivanja Sin Stvoritelj vlada s određenim dobrovoljno prihvaćenim upravnim ograničenjima, nakon ove službe njegova vlast postaje utemeljena na vrlini osobnog iskustva stečenog u tijelu i obličju njegovih mnogostrukih stvorenja. Nakon što Stvoritelj prođe kroz sedam iskustava života među stvorenim bićima, po svršetku darivanja i nakon što se konačno utvrdi u kozmičkoj vlasti, on postaje Glavni Sin, vrhovni i neopozivi vladar.

21:3.16 Vještina postignuća vrhovne vlasti nad lokalnim svemirom podrazumijeva slijedećih sedam iskustvenih koraka:

21:3.17 1. Iskustveni prodor na sedam razina stvorenog bića vještinom utjelovljenog darivanja u obličju stvorenog bića dotične razine.

21:3.18 2. Iskustveno posvećenje svakoj fazi sedmostruke volje Rajskog Božanstva personificiranog u Sedam Glavnih Duhova.

21:3.19 3. Putovanje svakim od sedam iskustava na razinama stvorenog bića istovremeno s izvršenjem jednog od sedam posvećenja volji Rajskog Božanstva.

21:3.20 4. Na svakoj razini života stvorenog bića, iskustveno predočenje najviših razina života stvorenog bića Rajskom Božanstvu kao i svim kozmičkim inteligencijama.

21:3.21 5. Na svakoj razini stvorenog bića, iskustveno otkrivenje sedmostruke volje Božanstva dotičnoj razini darivanja kao i cijelom svemiru.

21:3.22 6. Iskustveno ujedinjenje sedmostrukog iskustva stvorenog bića sa sedmostrukim iskustvom posvećenja otkrivenju prirode i volje Božanstva.

21:3.23 7. Postignuće novog i višeg odnosa s Vrhovnim Bićem. Posljedica cjelokupnosti ovog iskustvenog spoja Stvoritelja i stvorenja vodi k višim razinama nadkozmičke stvarnosti Vrhovnog Boga i vremensko-prostorne vlasti Svemogućeg Boga kao i realizaciji činjenice vrhovne vlasti Rajskog Mihaela u lokalnom svemiru.

21:3.24 Pri rješenju pitanja vlasti nad lokalnim svemirom, Sin Stvoritelj ne dokazuje samo vlastitu primjernost djelovanju na ovoj poziciji, već štoviše obznanjuje i predočuje sedmostruki stav Rajskih Božanstava. Dok se sprema spustiti u obličje i iskustvo svojih stvorenih bića, Sin Stvoritelj uveliko razmatra mjeru do koje konačno biće može razumjeti i cijeniti Očevu primarnost. Ovi primarni Rajski Sinovi na taj način istinski obznanjuju nježnu prirodu i blagonaklonu upravu istog onog Oca koji u zajednici sa Sinom i Duhom predstavlja univerzalnog kozmičkog starješinu cjelokupne moći, ličnosti i uprave širom svih kozmičkih domena.

4. MIHAELOVA DARIVANJA

21:4.1 Postoji sedam grupa darovanih Sinova Stvoritelja koji se dijele prema broju osobnih darivanja stvorenim bićima svojih domena. Ove grupe idu od početnog iskustva kroz pet dodatnih faza sve naprednijeg darivanja, sve do postignuća sedme i završne epizode spojenog iskustva stvorenja i Stvoritelja.

21:4.2 Dok Avonalna darivanja uvijek rezultiraju primitkom tjelesnog obličja smrtnika, ovih sedam darivanja Sina Stvoritelja vezanih uz otkrivenje sedam primarnih izražaja volje i prirode Božanstva podrazumijevaju njegovu pojavu na sedam razina egzistencije stvorenih bića. Bez izuzetka, svi Sinovi Stvoritelji prolaze kroz ovih sedam perioda predavanja svojoj stvorenoj djeci prije nego što preuzmu utemeljenu i vrhovnu vlast nad svojim stvorenim svemirima.

21:4.3 Premda ovih sedam darivanja variraju u različitim sektorima i svemirima, ona uvijek obujmljuju pustolovinu smrtničkog darivanja. Prilikom konačnog darivanja Sin Stvoritelj postaje član jedne od viših rasnih grupa određenog naseljenog svijeta, obično one grupe koja u sebi nosi najveće nasljeđe Adamičke loze uvezeno u cilju unaprijeđenja fizičkog statusa ovih ljudi životinjskog porijekla. Samo jednom tijekom cijelog svog sedmostrukog života u obličju darovanog Sina, Rajski Mihael postaje dijete smrtničke majke, kao što vaši zapisi govore o djetetu iz Betlehema. Samo jednom, Sin Stvoritelj ima priliku da se rodi i da umre kao pripadnik najnižeg reda evolutivnih stvorenja obdarenih slobodnom voljom.

21:4.4 Nakon svakog darivanja, Sin Stvoritelj ide “Ocu s desne strane,” gdje prima Očevo priznanje darivanja i upute za izvedbu slijedeće epizode kozmičke službe. Nakon sedmog i završnog darivanja, Otac Svih daje Sinu Stvoritelju vrhovnu vlast i upravu nad njegovim svemirom.

21:4.5 Stoji zapisano da se božanski Sin posljednji put pojavio na vašem planetu kao Rajski Sin Stvoritelj koji je upravo dovršio šestu fazu podarenja; nakon toga, kad je izgubio svijest na koncu utjelovljenog života na Urantiji, s pravom je rekao i mogao reći, “Svršeno je” – i doslovno je bilo svršeno. Njegova smrt na Urantiji upotpunjuje njegov put darivanja; ona predstavlja posljednji korak pri upotpunjenju svetog obećanja Rajskog Sina Stvoritelja. I pri ostvarenju ovog iskustva, ovi Sinovi postaju vrhovni vladari svemira; oni više ne vladaju kao Očevi namjesnici, već u svoje vlastito ime, kao “Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.” S određenim izuzecima koje smo već pomenuli, ova sedmostruka darivanja Sinova nesumnjivo imaju vrhovna obilježja u njihovim svemirima. Što se tiče njegovog lokalnog svemira, pobjedonosni i ustoličeni Glavni Sin je ovom prilikom primio “svu vlast na nebu i zemalji.”

21:4.6 Sinovi Stvoritelji, po završetku svojih utjelovljenja, primaju novi red bića – oni postaju sedmostruki Glavni Sinovi. Dok se Glavni Sinovi osobno ne razlikuju od Sinova Stvoritelja, oni prolaze tako jedinstenim iskustvom podarenja da se obično smatraju zasebnim redom bića. Svaki put kad se Sin Stvoritelj udostoji proći ovim podarenjem, nastupaju stvarne i trajne promjene. Istina, darovani Sin i dalje nastavlja djelovati kao Stvoritelj, ali on pri tome dodaje svojoj prirodi iskustvo stvorenja, što ga zauvijek udaljava od božanske razine Sina Stvoritelja i što ga uzdiže na iskustvenu razinu Glavnog Sina, onog koji je u cjelosti stekao pravo na kozmičku upravu i administraciju svojih svjetova. Ovakva bića utjelovljuju sve osobine koje proizlaze iz njihovog statusa djece božanskih roditelja i obujmljuju sve što proizlazi iz usavršenog iskustva stvorenog bića. Zašto bi se čovjek žalio zbog svog niskog statusa i prinudnog evolutivnog života, kad i sami Bogovi moraju proći kroz jednako iskustvo prije nego što postanu iskustveno dostojni i sposobni cjelovito i potpuno preuzeti upravu nad svojim kozmičkim domenama!

5. ODNOS GLAVNIH SINOVA PREMA SVEMIRU

21:5.1 Moć Glavnih Mihaela ima neograničena svojstva zato što se temelji na iskustvenoj povezanosti s Rajskim Trojstvom i neosporive osobine zato što počiva na stvarnom iskustvu življenja u obličju stvorenog bića podvrgnutog ovoj vlasti. Priroda vlasti sedmostrukog Sina Stvoritelja ima vrhovne osobine zbog toga što:

21:5.2 1. Obujmljuje sedmostruko gledište Rajskog Božanstva.

21:5.3 2. Utjelovljuje sedmostruki stav vremensko-prostornog stvorenja.

21:5.4 3. Predstavlja savršeni spoj Rajskog stava i gledišta stvorenog bića.

21:5.5 Ova iskustvena uprava ovako sveobuhvatnog božanstva Sedmostrukog Boga dostiže vrhunac u Vrhovnom Biću. I osobna vlast sedmostrukog Sina nalikuje budućoj vlasti Vrhovnog Bića koje s vremenom treba upotpuniti i do najveće moguće mjere obujmiti onu moć i vlast Rajskog Trojstva koja se ne može ispoljiti u dotičnim vremensko-prostornim granicama.

21:5.6 S postignućem vrhovne vlasti lokalnog svemira, Sin Mihael sa sebe predaje moć i mogućnost za stvaranje novih oblika stvorenih bića tijekom trenutne kozmičke dobi. Ali to što Glavni Sin ovom prilikom gubi moć stvaranja novih redova bića ni nakoji način ne remeti rad na dotjerivanju prethodno utemeljenog života ili egzistencije koja trenutno prolazi procesom stvaranja; ovaj ogromni program kozmičke evolucije nastavlja bez ikakvih prekida ili smetnji. To što Glavni Sin postiže vrhovnu vlast za sobom povlači odgovornost osobne odanosti u cilju njegovanja i služenja prethodno planirane i izgrađene tvorevine, kao i onih domena koje tek trebaju biti izgrađene i stvorene, što sve predstavlja rezultat aktivnosti dizajniranih i stvorenih bića. Dok se s vremenom može razviti gotovo beskonačna evolucija različitih bića, više se ne javljaju novi uzorci ili oblici inteligentnih stvorenih bića koja vuku porijeklo od Glavnog Sina. Ovo je prvi korak, početak, utemeljenja administracije određenog lokalnog svemira.

21:5.7 Uzlaz sedmostrukog podarenog Sina na poziciju neopozive vlasti nad njegovim svemirom označava početak konca više epoha nesigurnosti i relativne zbrke. Nakon ovog događaja, s vremenom mora biti razobličeno sve što se nije moglo produhoviti; i tako se mora uništiti sve što nije moglo usklađeno s kozmičkom stvarnosti. Nakon što se iscrpe sva nastojanja beskrajne milosti i bezimenog strpljenja pri nastojanju da se zadobije odanost i predanost stvorenog bića slobodne volje, na snagu stupaju pravda i ispravnost. Ono što se ne može oporaviti milošću, s vremenom mora biti uništeno pravdom.

21:5.8 Glavni Mihaeli imaju vrhovnu vlast u svojim lokalnim svemirima nakon što stupe na poziciju suverenih vladara. Mali broj ograničenja nad njihovom vlašću počiva na kozmičkoj preegzistenciji određenih sila i ličnosti. U svakom drugom pogledu, Glavni Sinovi imaju vrhovnu vlast, odgovornost i administrativnu moć u svojim svemirima; oni su Stvoritelji i Bogovi, vrhovni u praktično svemu. Ne postoji veća mudrost od njihove u pogledu funkcioniranja određenog svemira.

21:5.9 Nakon ovog uzlaza na poziciju utemeljene vlasti u okvirima lokalnog svemira, Rajski Mihael postiže punu kontrolu nad svim drugim Sinovima Boga koji djeluju u njegovoj domeni i slobodno vlada u skladu s vlastitom spoznajom potreba svoga svemira. Glavni Sin slobodno može promijeniti oblik duhovnog pravorijeka i evolutivnog usklađenja naseljenih planeta. I ovakvi Sinovi sami oblikuju i sprovode svoje planove po svim pitanjima specijalnih planetarnih potreba, a naročito svjetova gdje sami dolaze privremeno živjeti u obličju stvorenog bića, a prvenstveno svijeta završnog podarenja, planeta gdje sprovode utjelovljenje u obličju smrtnog bića.

21:5.10 Glavni Sinovi naočigled održavaju savršenu komunikaciju sa svjetovima podarenja, ne samo sa svjetovima gdje su sami imali priliku boraviti, već i sa svim svjetovima koji primaju podarenje Magistratskog Sina. Oni održavaju ovaj kontakt zahvaljujući svojoj duhovnoj prisutnosti, Duhu Istine, koji mogu “izliti na sve ljude.” Ovi Glavni Sinovi pored toga održavaju neprekidnu vezu s Vječnim Majčinskim Sinom na kozmičkom centru. S velikim suosjećanjem, oni se spuštaju s visine, od Oca Svih, kako bi dodirnuli niska planetarna bića na domenama vremena.

6. SUDBINA GLAVNIH MIHAELA

21:6.1 Nitko ne može raspravljati prirode ili sudbine sedmostrukih Glavnih Vladara lokalnih svemira s konačnog ili autoritativnog gledišta; ali mi možemo teoretizirati o ovim pitanjima. Kako smo imali prilike naučiti i kako potvrđuju naša vjerovanja, svaki Rajski Mihael predstavlja apsolut dvojnog božanstva koncepcije njegovog porijekla; on stoga utjelovljuje aktualne faze beskonačnosti Oca Svih i Vječnog Sina. Dok Mihaeli moraju biti djelomični u usporedbi s cjelovitom beskonačnosti, oni najvjerojatnije imaju apsolutna obilježja vezano uz onaj dio beskonačnosti koji se tiče njihovog porijekla. Ali što se tiče njihovih aktivnosti u okvirima postojeće kozmičke epohe, mi jedino možemo zamijetiti njihove konačne aktivnosti; ako imaju nadkonačne sposobnosti, one nisu obznanjene i trenutno moraju biti samoograničene.

21:6.2 Po svršetku životnog podarenja stvorenim bićima i uzlazu na poziciju vrhovne kozmičke vlasti, mora nastupiti oslobođenje Mihaelovih sposobnosti konačnog djelovanja kao i pojava sposobnosti za službu koja nadilazi konačna obilježja. Vezano s ovim možemo zamijetiti da ovi Glavni Sinovi podliježu određenim zakonima koji rezultiraju ograničenjem reprodukcije novih oblika stvorenih bića koje nesumnjivo proizlazi iz njihovih nadkonačnih potencijala.

21:6.3 Sasvim je moguće da ove neobznanjene stvaralačke moći trebaju ostati samoograničene tijekom cijele naše kozmičke epohe. Ali u nekom trenutku udaljene budućnosti, u svemirima dalekog prostora koji upravo prolaze procesom organizacije, vjerujemo da zajednica između sedmostrukog Glavnog Sina i Stvaralačkog Duha sedmog stadija s vremenom treba postići apsonitne razine službe praćene pojavom nove materije, značenja i vrijednosti na transcendentalnim razinama ultimnog kozmičkog značenja.

21:6.4 Upravo kao što se Vrhovno Božanstvo aktualizira putem iskustvene službe, tako i Sinovi Stvoritelji postižu samoostvarenje potencijala Rajske božanstvenosti koji počivaju u njihovim nepojmljivim prirodama. Krist Mihael je na Urantiji jednom prilikom rekao, “Ja sam put, istina i život,” te je na taj način zauvijek utabao put svim kozmičkim ličnostima koji vodi od vrhovne božanstvenosti kroz ultimnu apsonitnost do vječne božanske konačnosti.

21:6.5 [Predočio Usavršitelj Mudrosti s Uverse.]

Back to Top