Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 17 : SEDAM VRHOVNIH GRUPA DUHA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 17 : SEDAM VRHOVNIH GRUPA DUHAPOGLAVLJE 17 : SEDAM VRHOVNIH GRUPA DUHA

17:0.1 Pripadnici Sedam Vrhovnih Grupa Duha djeluju kao univerzalni koordinirajući upravitelji sedmodjelne administracije velikog svemira. Premda svi zajedno nose obilježje članova funkcionalne obitelji Beskonačnog Duha, slijedeće tri grupe obično nose obilježje djece Rajskog Trojstva:

17:0.2 1. Sedam Glavnih Duhova.

17:0.3 2. Sedam Vrhovnih Izvršitelja.

17:0.4 3. Reflektivni Duhovi.

17:0.5 Slijedeće četiri grupe nastaju kao posljedica stvaralačkih djela Beskonačnog Duha ili njegovih pomoćnika koji imaju stvaralački status:

17:0.6 1. Pomoćni Stvoritelji Odražajnog Obličja.

17:0.7 2. Sedam Duhova Krugova.

17:0.8 3. Stvaralački Duhovi Lokalnog Svemira.

17:0.9 4. Pomoćni Umni Duhovi.

17:0.10 Ovih sedam redova na Uversi nose naziv sedam Vrhovnih Grupa Duha. Njihova se funkcionalna domena proteže od osobne prisutnosti Sedam Glavnih Duhova na periferiji vječnog Otoka, kroz sedam Rajskih satelita Duha, do krugova Havone, te do nadkozmičkih vlada i administrativnog i nadgledateljskog osoblja lokalnih svemira, čak i do niske službe pomoćnih duhova poklonjene domenama evolutivnog uma na svjetovima vremena i prostora.

17:0.11 Sedam Glavnih Duhova djeluju kao koordinirajući upravitelji dalekosežne kozmičke administracije. Oni djeluju osobno i izravno po nekim pitanjima koja se tiču administrativne uprave nad organiziranom fizičkom moći, umnom energijom i neosobnom služnom duha, dok po drugim pitanjima djeluju putem svojim raznovrsnih suradnika. Po svim pitanjima izvršne prirode -- odlukama, regulacijama, usklađenjima i administrativnim odlukama -- Sedam Duhova djeluju u osobama Sedam Vrhovnih Izvršitelja. U centralnom svemiru Glavni Duhovi mogu djelovati kroz Sedam Duhova koji pripadaju havonskim krugovima; na glavnom centru nadsvemira sebe obznanjuju pomoću Reflektivnih Duhova djelujući u osobama Starih Dana s kojima odžavaju komunikaciju putem Pomoćnih Stvoritelja Odražajnog Obličja.

17:0.12 Sedam Glavnih Duhova ne stupaju u izravan i osoban kontakt s onim redovima kozmičke administracije koji počivaju ispod sudova Starih Dana. U vašem lokalnom svemiru kao dijelu našeg nadsvemira djeluje Glavni Duh Orvontona, dok njegova služba u korist domaćih bića Nebadona predstavlja neposrednu dužnost i osobni predmet uprave Stvaralačkog Majčinskog Duha koji prebiva na Salvingtonu, glavnom centru vašeg lokalnog svemira.

1. SEDAM VRHOVNIH IZVRŠITELJA

17:1.1 Izvršni centar Glavnih Duhova zauzima sedam rajskih satelita Beskonačnog Duha koji rotiraju oko centralnog otoka između blistavih svjetova Vječnog Sina i središnjeg kruga Havone. Ovi izvršni svjetovi počivaju pod upravom Vrhovnih Izvršitelja, sedmočlane grupe potrojstvljene djelovanjem Oca, Sina i Duha prema uputama Sedam Glavnih Duhova kako bi načinili bića sa sposobnošću djelovanja u ulozi njihovih univerzalnih kozmičkih predstavnika.

17:1.2 Glavni Duhovi održavaju kontakt s različitim odjeljenjima nadkozmičkih vlada putem ovih Vrhovnih Izvršitelja. Oni su ti koji u velikoj mjeri određuju osnovne konstitutivne tendencije sedam nadsvemira. Posjeduju raznolike ličnosti unatoč jednolikom i božanstvenom savršenstvu. Njihova grupa nema stalnog predsjedatelja; pri svakom vijeću izaberu jednog člana kao predsjedatelja zajedničke sjednice. S vremena na vrijeme putuju do Raja u cilju savjetovanja sa Sedam Glavnih Duhova.

17:1.3 Sedam Vrhovnih Izvršitelja djeluju kao administrativni koordinatori velikog svemira; možemo ih nazvati odborom upravnih ravnatelja onog kozmičkog dijela koji je stvoren nakon Havone. Ne bave se unutarnjim pitanjima Raja i upravljaju svoje ograničene domene havonske aktivnosti jedino putem Sedam Duhova krugova. Na stranu od toga, teško da postoje ograničenja nad njihovim nadzornim djelovanjem; bave se upravom fizičkih, intelektualnih i duhovnih pojava; sve vide, sve čuju, sve osjećaju i sve znaju što se događa na Havoni i u sedam nadsvemira.

17:1.4 Ovi Vrhovni Izvršitelji ne rade bilo na stvaranju procedura ili na izmjeni kozmičkih protokola; bave se izvršenjem planova božanstvenosti koje objavljuje Sedam Glavnih Duhova. Ne upliću se u nadkozmičku upravu Starih Dana niti u suverenu vlast Sinova Stvoritelja u lokalnim svemirima. Djeluju kao koordinirajući izvršitelji uposleni na sprovedbi spojenih procedura pravovaljanih vladara velikog svemira.

17:1.5 Svaki izvršitelj i svaka ustanova ove domene rade na sprovedbi djelotvorne administracije jednog jedinog svemira. Vrhovni Izvršitelj Broj Jedan djeluje na izvršnom svijetu broj jedan, u cjelosti posvećen poslovima prvog nadsvemira i tako redom, sve do Vrhovnog Izvršitelja Broj Sedam koji radi na sedmom rajskom satelitu Duha, posvećujući svoje energije upravi sedmog nadsvemira. Ovaj sedmi svijet nosi naziv Orvonton, kako rajski sateliti Duha nose ista imena kao njihovi nadsvemiri; ustvari, nadsvemiri su dobili naziv prema ovim satelitima.

17:1.6 Na izvršnom svijetu sedmog nadsvemira osoblje koje radi na ravnanju orvontonskih poslova broji redove koji nadilaze ljudsku sposobnost shvaćanja i koji obuhvaćaju praktično sve redove nebeskih inteligencija. Sve nadkozmičke službe odašiljanja ličnosti (izuzev Nadahnutih Duhova Trojstva i Misaonih Ispravljača) prolaze kroz jedan od ovih sedam izvršnih svjetova na svojim kozmičkim putovanjima s Raja i na Raj, i ovdje se odžavaju centralne arhive svih ličnosti koje vuku porijeklo od Trećeg Izvora i Centra koje djeluju u okvirima nadvemira. Organizacija materijalnih, morontijalnih i duhovnih zabilješki na jednom izvršnom svijetu Duha djeluju začuđujuće čak i biću moga reda.

17:1.7 Među neposredne podređene suradnike Vrhovnih Izvršitelja najvećim dijelom spadaju potrojstvljeni sinovi rajsko-havonskih ličnosti kao i potrojstvljeni potomci proslavljenih smrtničkih diplomaca iz višestoljećne obuke uzlaznog vremensko-prostornog programa. Ovi potrojstveljni sinovi služe u suradnji s Vrhovnim Izvršiteljima prema nalogu poglavara Vrhovnog Vijeća Rajskog Zbora Finalnosti.

17:1.8 Svaki Vrhovni Izvršitelj ima dva savjetodavna kabineta: Na glavnom centru svakog nadsvemira djeca Beskonačnog Duha odabiru predstavnike iz svojih redova u cilju tisućljećne službe u okviru primarnog savjetodavnog kabineta njihovog Vrhovnog Izvršitelja. Po svim pitanjima koja se tiču uzlaznih smrtnika vremena djeluje sekundarni kabinet koji ubraja smrtnike rajskog postignuća kao i potrojstvljene sinove proslavljenih smrtnika; ovo tijelo izabiru usavršena i uzlazna bića koja kratkotrajno borave na glavnim centrima sedam nadsvemira. Sve druge poslovne poglavare postavlja Sedam Izvršitelja.

17:1.9 S vremena na vrijeme velike sjednice se održavaju na ovim Rajskim satelitima Duha. Zajedno s uzlaznim bićima rajskog postignuća i potrojstveljnim sinovima koji služe na ovim svjetovima, tu se okupljaju ličnosti duha Trećeg Izvora i Centra na periodičnim sastanicima posvećenim naporima i pobjedama uzlaznog puta. Vrhovni Izvršitelji uvijek predsjedavaju takvim bratstvenim skupovima.

17:1.10 Svakog tisućeljaća prema Rajskom vremenu, Sedam Vrhovnih Izvršitelja prazne svoje vlastodržačke stolice i odlaze na Raj, gdje prisustvuju tisućljećnim sastancima univerzalnih kozmičkih izraza čestitke i pozdrava inteligentim bićima cijele tvorevine. Ovaj se bitni događaj odvija u neposrednoj prisutnosti Majestona koji predsjedava nad svim odražajnim grupama duha. I tako zahvaljujući jedinstvenom djelovanju kozmičke odražajnosti istovremeno mogu komunicirati sa svim suradnicima iz cijelog velikog svemira.

2. MAJESTON --PREDSJEDATELJ ODRAŽAJNOSTI

17:2.1 Odražajni Duhovi imaju božansko Trojsko porijeklo. Ova jedinstvena i ponešto tajnovita bića broje pedeset članova. Svakom prilikom je stvoreno sedam ovih izvanrednih ličnosti, dok svaka stvaralačka epizoda predstavlja rezultat zajedničkog djelovanja Rajskog Trojstva i Sedam Glavnih Duha.

17:2.2 Ovaj bitni događaj koji se odigrao na samom početku vremena, predstavlja uvodna nastojanja Vrhovnih Stvoriteljskih Ličnosti zastupljenih djelovanjem Glavnih Duhova, da djeluju u sustvoriteljskoj ulozi s Rajskim Trojstvom. Upravo u ovoj zajednici stvaralačke moći Vrhovnih Stvoritelja koji posjeduju stvaralačke potencijale Trojstva, počiva izvor aktualnosti Vrhovnog Bića. Stoga pri samom svršetku djelovanja odražajnog stvoriteljskog čina, nakon što svaki od Sedam Glavnih Duhova pronađe savršenu stvaralašku sinhronizaciju s Rajskim Trojstvom, uoči personifikacije četrdeset devet Odražajnih Duhova, u Božanstvu Apsolutu nastupa nova i dalekosežna reakcija koja pruža nove povlastice ličnosti Vrhovnom Biću i koja doseže vrhunac u vidu personifikacije Majestona, poglavara odražajnosti i Rajskog centra cjelokupne djelatnosti četrdeset devet Odražajnih Duhova i njihovih suradnika širom cijelog svemira nad svemirima.

17:2.3 Majeston je istinska osoba, osobni i nepogrešivi centar odražajnih pojava svih sedam nadsvemira vremena i prostora. Njegovo je stalno uporište smješteno na Raju, u blizini sveopćeg centra, na zbornom mjestu Sedam Glavnih Duhova. Majeston se isključivo bavi koordinacijom i održavanjem odražajne službe prostranog svemira; on ni na koji drugi način ne sudjeluje u administrativnim kozmičkim poslovima.

17:2.4 Majeston ne ulazi u sastav naše liste Rajskih ličnosti zato što predstavlja jedinu postojeću ličnost božanstvenosti koju je stvorilo Vrhovno Biće u funkcionalnoj zajednici s Božanstvom Apsolutom. Majeston je osoba, ali se svejedno bavi jednim jedinim pitanjem kozmičkog djelovanja; on ne djeluje u bilo kojoj osobnoj ulozi koja se tiče drugih (neodražajnih) redova kozmičkih ličnosti.

17:2.5 Stvaranje Majestona svjedoči o prvom vrhovnom stvaralačkom djelu Vrhovnog Bića. Dok je Vrhovno Biće samovoljno ispoljilo ovu naklonost prema djelovanju, ovom prilikom nije bilo moguće predvidjeti veličanstvenu reakciju Božanstva Apsoluta. Sve od kad se u vječnosti pojavila Havona, svemir nije imao prilike posvjedočiti tako opsežno i dalekosežno povezivanje moći i koordinaciju funkcionalnih aktivnosti duha. Reakcija Božanstva na stvaralačku volju Vrhovnog Bića i njegovih suradnika najvećim dijelom počiva izvan njihove smislene namjere i daleko iznad njihovih konceptualnih predviđanja.

17:2.6 Mi stojimo zadivljeni pred mogućnostima budućih doba, vremenu kad Vrhovni i Ultimni budu postigli nove razine božanstvenosti i uzišli na nove domene djelovanja ličnosti, kad budemo imali prilike posvjedočiti domene pobožanstvljenja novih neočekivanih i nepredviđenih bića neslućenih moći povišene kozmičke koordinacije. Čini se da nema granica reaktivnom potencijalu Božanstva Apsoluta prilikom takvog ujedinjenja odnosa između iskustvenog Božanstva i egzistencijalnog Rajskog Trosjtva.

3. ODRAŽAJNI DUHOVI

17:3.1 Dok četrdeset devet Odražajnih Duhova vuku porijeklo od Trojstva, svakih je sedam stvaralačkih epizoda koje su pratile njihov postanak rezultiralo vrstom bića koja su po prirodi nalikovala obilježjima onog Glavnog Duha od kojeg djelomično vuku porijeklo. Oni tako svaki na svoj način odražavaju prirode i obilježja sedam mogućih vezivnih asocijacija božanstvenih obilježja Rajskog Oca, Vječnog Sina i Beskonačnog Duha. Iz ovog je razloga bitno da jedan od ovih Odražajnih Duhova bude na glavnom centru svakog svemira. Svih sedam tipova igraju bitnu ulogu pri postignuću savršenog odražaja svih faza svakog mogućeg ispoljenja triju Rajskih Božanstava ukoliko ovakve pojave mogu nastupiti u bilo kojem dijelu sedmodijelnog svemira. U skladu s tim, svaki tip služi na dužnosti u jednom svemiru. Ove grupe kojima pripada sedam uzajamno različitih Odražajnih Duhova održavaju centre na glavnim nadkozmičkim središtima u odražajnom fokusu svakog svijeta, a ovo se ne poklapa s centrom duhovne polarnosti.

17:3.2 Odražajni Duhovi nose individualna imena, ali ova imena nisu obznanjena na svjetovima vremena i prostora. Ona govore o prirodi i karakteru ovih bića i ulaze u sastav jedne od sedam univerzalnih kozmičkih misterija tajnih svjetova Raja.

17:3.3 Obilježje odražajnosti, pojava umnih razina Združenog Činitelja, Vrhovnog Bića i Glavnih Duhova, može biti prenesena na sva bića koja se zanimaju za djelovanje ovog dalekosežnog sustava univerzalne kozmičke inteligencije. I ovdje počiva velika tajna: Ni Glavni Duhovi ni Rajska Božanstva, pojedinačno ili zajednički, ne obznanjuju svoje moći koordinirane kozmičke odražajnosti onako kako su ove moći ispoljene u ovih četrdeset devet vezivnih ličnosti Majestona, dok su ove ličnosti štoviše stvoritelji svih ovih veličanstveno nadarenih bića. Božansko nasljeđe nekom prilikom obznanjuje u stvorenjima određene osobine koje nije moguće naslutiti u Stvoritelju.

17:3.4 Osoblje odražajne službe, s izuzetkom Majestona i Odražajnih Duhova, ubraja sva stvorenja Beskonačnog Duha i njegovih nebrojenih suradnika i podređenih osoba. Odražajni Duhovi svakog svemira predstavljaju stvoritelje svojih Pomoćnika Odražajnosti, njihove osobne glasove na sudovima Starih Dana.

17:3.5 Odražajni Duhovi nisu jedino prijenosni agenti; oni su pored toga i zadržajne ličnosti. Njihovo potomstvo, sekonafim, jednako predstavlja zadržajne ili zabilježne ličnosti. Sve što ima istinsku duhovnu vrijednost ostaje zabilježeno u vidu duplikata i jedan snimak ostaje upisan u osobnom posjedu jednog člana mnogobrojnih redova sekorafskih ličnosti koje pripadaju ogromnom osoblju Odražajnih Duhova.

17:3.6 Službene kozmičke zabilješke predstavljaju predmet istrage i pregleda anđeoskih bilježnika, dok se istinski duhovni zapisi prikupljaju vještinom odražajnosti i čuvaju u sastavu umova prikladnih i podobnih ličnosti iz obitelji Beskonačnog Duha. Ovdje se radi o živućim zabilješkama, za razliku od službenih ili mrtvih kozmičkih aarhiva, i ovi se zapisi savršeno čuvaju u živućim umovima bilježničkih ličnosti Beskonačnog Duha.

17:3.7 Organizacija odražajnosti pored toga djeluje kao mehanizam za prikupljanje vijesti i odašiljanje odredbi cijelom stvorenom svemiru. Odražajnost nikad ne prekida s djelovanjem, za razliku od periodičnih djelovanja različitih odašiljačkih službi.

17:3.8 Svi bitni događaji koji se odvijaju na glavnom centru lokalnog svemira predstavljaju predmet odražajnog prijenosa na glavne centre dotičnog nadsvemira. I s druge strane, svi događaji lokalnokozmičkog zanačaja predstavljaju predmet prijenosa s glavnog centra na dotične nadsvemire. Dok se može činiti da odražajna služba prijenosa sa svemira vremena i prostora u smijeru nadsvemira predstavlja samodjelujuću pojavu, ovo nije slučaj. Riječ je o vrlo osobnoj i inteligentnoj pojavi; kako njezina preciznost ovisi o savršenstvu suradnje ličnosti, teško da se može pripisati neosobnoj prisutnosti i djelovanjima Apslouta.

17:3.9 Dok Misaoni Ispravljači ne sudjeluju u djelovanju kozmičog sustava odražajnosti, imamo razloga vjerovati da su fragmenti Oca cjelovito upoznati s ovim događajima i da se mogu poslužiti njihovim sadržajem.

17:3.10 Za vrijeme naše kozmičke epohe može djelovati da je prostorni raspon službe izvan-Rajske odražajnosti ograničen obodom sedam nadsvemira. Djelovanje ove službe inače naočigled ne ovisi o vremenu i prostoru. Ono djeluje neovisnim o svim poznatim podapsolutnim kozmičkim krugovima.

17:3.11 Odražajna organizacija djeluje na glavnom centru svakog nadsvemira kao zasebna jedinka; ali pri određenim specijalnim prilikama, prema Majestonovim uputama, svih sedam svemira imaju i koriste sposobnost zajedničkog djelovanja, kao recimo prilikom proslave pri postignuću statusa svjetla i života određenog lokalnog svemira ili pri tisućljećnim sjednicama Sedam Vrhovnih Izvršitelja.

4. POMOĆNICI ODRAŽAJNOG OBLIČJA

17:4.1 Četrdest devet Pomoćnika Odražajnog Obličja nastaju kao rezultat stvaralačkog čina Odražajnih Duhova i sedam Pomoćnika djeluje na svakom nadkozmičkom centru. Ovaj prvi stvaralački čin Odražajnih Duhova Uverse rezultira stvaranjem njihovih Odražajnih Pomoćnika, pri čemu svaki Odražajni Duh stvara svog Pomoćnika. Po određenim osobinama i obilježjima, Odražajni Pomoćnici predstavljaju savršene reprodukcije svojih Odražajnih Majčinskih Duhova; oni predstavljaju doslovne duplikacije s izuzetkom osobine odražajnosti. Oni su istinska obličja koja neprestano djeluju kao komunikacijski kanali između Odražajnih Duhova i nadkozmičkih vlasti. Odražajni Pomoćnici nisu jedino asistenti; oni su stvarni predstavnici svojih predaka Duha; oni su obličja koja istinski zavrijeđuju svoja imena.

17:4.2 Dok odražajni Duhovi predstavljaju istinske ličnosti, oni su ličnosti iz reda koji je potpuno neshvatljiv materijalnim bićima. Čak im i na glavnom centru nadvemira treba pomoć njihovih Odražajnih Pomoćnika pri svakom osobnom kontaktu sa Starim Danima i njihovim suradnicima. Pri kontaktu između Odražajnih Pomoćnika i Starih Dana, Pomoćnik je nekom prilikom u stanju djelovati samostalno, dok je u drugim slučajevima potrebna pomoć dva, tri, četiri ili čak sedam Pomoćnika u cilju ispravne predstave komunikacije koja im je povjerena na prijenos. Isto tako, ovisno o sadržaju ovih komunikacija, pokenad jedan, dva ili tri pripadnika Starih Dana moraju djelovati kao primatelji poruka.

17:4.3 Odražajni Pomoćnici zauvijek služe u suradnji sa svojim predačkim Duhovima i imaju na svom raspolaganju nevjerojatno mnoštvo pomoćnika iz redova sekonafima. Odražajni Pomoćnici ne djeluju neposredno u suradnji sa svjetovima obuke uzlaznih smrtnika. Dok blisko surađuju s inteligencijskom službom kozmičke organizacije smrtničkog napretka, nećete s njima stupiti u osoban kontakt tijekom boravka u školama Uverse zahvaljujući činjenici da ova naočigled osobna bića nemaju volje; ona ne mogu koristiti moć izbora. Oni su istinska obličja koja u cjelosti odražavaju ličnost i um individualnog pretka Duha. Kao zasebna grupa, uzlazni smrtnici ne stupaju u neposredan kontakt s vještinom odražajnosti. Neko biće odražajne prirode uvijek posreduje između vas i istinskog djelovanja ove službe.

5. SEDAM DUHOVA KRUGOVA

17:5.1 Sedam Duhova Havonskih Krugova predstavljaju zajedničku neosobnu predstavu Beskonačnog Duha i Sedam Glavnih Duhova očima sedam krugova centralnog svemira. Oni djeluju kao služitelji Glavnih Duhova i predstavljaju njihovu kolektivnu djecu. Glavni Duhovi stvaraju jedinstvenu i raznoliku administrativnu individualnost u sedam nadsvemira. Zahvaljujući ovim jedinstvenim Duhovima Havonskih Krugova, mogu pružiti ujedinjen, jedinstven i usklađen duhovni nadzor nad centralnim svemirom.

17:5.2 Pojedinačno, svaki od Sedam Duhova Krugova je ograničen prodorom u jedan krug Havone. Oni se ne bave direktno djelovanjem Vječnih Dana, vladara individualnih svjetova Havone. Ali oni djeluju u suradnji sa Sedam Vjehovnih Izvršitelja, sinkronizirajući djelovanje s centralnokozmičkom prisutnosti Vrhovnog Bića. Njihove aktivnosti su strogo ograničene na Havonu.

17:5.3 Ovi Duhovi Krugova ostvaruju kontakt s posjetiteljima Havone djelovanjem njihovog osobnog potomstva, tercijarnog supernafima. Dok Duhovi Krugova supostoje sa Sedam Glavnih Duhova, njihovo djelovanje u procesu stvaranja tercijarnog seupernafima nije primilo veće razmjere sve do dolaska prvih hodočasnika na spoljašnje krugove Havone u vrijeme Grandfande.

17:5.4 Kako budete uzlazili krugovima Havone saznat ćete više o ovim Duhovima Krugova i dok nećete biti u stanju uspostaviti osobnu komunikaciju s ovim bićima, osobno možete uživati i prepoznati neosobnu prisutnost njihovog duhovnog utjecaja.

17:5.5 Duhovi Krugova se odnose prema domaćim žiteljima Havone upravo onako kako se Misaoni Ispravljači odnose prema smrtnim stvorenjima koja žive na svjetovima evolutivnih svemira. Upravo poput Misaonih Ispravljača, Duhovi Krugova predstavljaju neosobnan utjecaj koji se odnosi prema savršenim umovima bića Havone upravo onako kako neosobni duhovi Oca Svih žive u konačnim umovima smrtnih ljudi. Ali Duhovi Krugova nikad ne postaju trajan dio havonskih ličnosti.

6. STVARALAČKI DUHOVI LOKALNOG SVEMIRA

17:6.1 Veći dio materijala koji se tiče prirode i djelovanja lokalnokozmičkih Stvaralačkih Duhova jednako govori u prilog njihovog odnosa sa Sinovima Stvoriteljima u organizaciji i upravi lokalnog svemira; ali postoje i brojna obilježja predlokalnih kozmičkih iskustava ovih veličanstvenih bića koja mogu biti predočena kao dio rasprave o prirodi sedam grupa Vrhovnih Duhova.

17:6.2 Dok poznajemo slijedećih šest faza u životu lokalnokozmičkog Majčinskog Duha, nagađamo mogućnost postojanja sedmog stadija aktivnosti. Ovi stadiji egyistencije imaju slijedeća obilježja:

17:6.3 1. Uvodna Rajska Diferencijacija. Istom prilikom kad Sin Stvoritelj primi personifikaciju zajedinsčkim djelovanjem Oca Svih i Sina Stvoritelja, u osobi Beskonačnog Duha istog časa nastupa pojava koja je poznata pod nazivom "vrhovna reakcija komplementa." Dok ne poznajemo prirodu ove reakcije, shvaćamo da u sebi nosi modifikaciju personificirajućih mogućnosti koje ulaze u sastav stvaralačkog potencijala Združenog Činitelja. Rođenje ravnopravnog Sina Stvoritelja signalizira rođenje u osobi Beskonačnog Duha potencijala buduće lokalnokozmičke suradnice Rajskog Sina. Dok nismo upoznati s prirodom predlične identifikacije ove nove jedinke, znamo da ova činjenica ulazi u rajske arhive životnog puta ovog Sina Stvoritelja.

17:6.4 2. Preliminarna Obuka za Stvaralačku Poziciju. Za vrijeme dugog razdoblja preliminarne obuke Sina Mihaela u procesu organzacije i administracije svemira, njegova buduća suradnica podilazi procesom razvoja i postaje grupno svjsna sudbine. Dok nismo posve sigurni, pretpostavljamo da ova jedinaka grupne svijesti postaje uposznata s prostorom i da započinje tu preliminarnu obuku koja je bitna radi postignuća vještine duha pri budućoj radnoj suradnji s njezinim komplementom Mihaelom u procesu kozmičkog stvaranja i administracije.

17:6.5 3. Stadij Fizičke Tvorevine. Onom prilikom kad Vječni Sin prenese stvaralačka zaduženja na Sina Mihaela, Glavni Duh koji upravlja nadsvemirom nad kojim Sin Stvoritelj treba preuzeti upravu daje izraza "molitvi identifikacije" u prisutnosti Beskonačnog Duha; i po prvi put se pojavljuje Stvaralački Duh kao jedinstvena osobao dvojena od Beskonačnog Duha. I krećući se izravno u smjeru Glavnog Duha koji podnosi ovu molbu, ova jedinka smjesta nestaje iz našeg vidokruga, naočigled postajući dio osobe ovog Glavnog Duha. Novoidentificirani Stvaralački Duhh ostaje s Glavnim Duhom sve dok Sin Stvoritelj ne pođe u prostorne pustolovine; Glavni Duh ovom prilikom predaje svoju novu pratiteljicu koja ima prirodu Duha na čuvanje Sina Stvoritelja, istovremeno tražeći od ove suradnice vječnu vjernost i beskrajnu odanost. I pri tome nastupa jedna od najdirljivijih epizoda koje se odigravaju na Raju. Otac Svih priznaje ovu vječnu zajednicu Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha i pri tome podaruje određene zajedničke administrativne moći koje su do tada počivale u posjedu Glavnog Duha nadkozmičkog djelovanja.

17:6.6 Ujedinjeni Očevim priznanjem, Sin Stvoritelj i Stvaralački Duh kreću u pustolovni poduhvat kozmičkog stvaranja. I oni djeluju u ovoj ulozi tijekom cijelog dugog i napornog procesa materijalne organizacije njihovog svemira.

17:6.7 4. Epoha Stvaranja Života. Nakon što Sin Stvoritelj objavi da namjerava započeti proces stvaranja života, na Raju nastupaju "ceremonije personifikacije" kojima prisustvuje Sedam Glavnih Duhova i koje osovno podilazi nadzorni Glavni Duh. Ovo je prilog Rajskog Božanstva u korist individualnosti suradnice Sina Stvoritelja koja ima prirodu Duha i ovaj čin postaje izražen u kozmosu kao pojava "primarne erupcije" u osobi Beskonačnog Duha. Istovremeno s ovom pojavom na Raju, dotada neosobna suradnica Sina Stvoritelja koja ima prirodu Duha postaje, svim praktičnim namjerama i ciljevima, pravovjerna osoba. Od ovog časa na dalje, isti ovaj lokalnokozmički Majčinski Duh poprima status osobe i počinje odražavati osobne odnose s ličnostima iz velikog mnoštva predstojećeg stvorenog života.

17:6.8 5. Period prethodno Darivanju. Slijedeća velika i bitna promjena u beskrajnom životu Stvaralačkog Duha nastupa po povratku Sina Stvoritelja na g lavni kozmički centar nakon upotpunjenja sedmog darivanja i po postignuću pune kozmičke vlasti. Ovom prilikom, pred okupljenim kozmičkim administratorima, pobjednički Sin Stvoritelj uzdiže Kozmički Majčinski Duh na poziciju ravnopravne vlasti i priznaje ravnopravnost svoje suradnice koja ima prirodu Duha.

17:6.9 6. Doba Svjetla i Života. Po utemeljenju doba svjetla i života, ravnopravni lokalnokozmički suvladar ulazi u šestu fazu svog životnog puta u ulozi Stvaralačkog Duha. Ali mi ne možemo govoriti o prorodi ovog velikog događaja. Ove pojave su vezane uz buduće stadije evolucije Nebadona.

17:6.10 7. Neobznanjena Doba. Mi poznajemo ovih šest faza životnog puta lokalnokozmičkog Majčinskog Duha. Da li je neizbježno postaviti slijedeće pitanje: Postoji li sedmi stadij? Svjesni smo činjenice da, nakon što finalisti postignu ono što se doima konačnom sudbinom smrtničkog uspona, prema arhivskim zapisima stupaju u šesti stadij duha. Pretpostavljamo da ove finaliste čeka još jedan stadij, kozmičko zaduženje koje nije obznanjeno. Jednako tako možemo očekivati da Kozmičke Majčinske Duhove čeka neki neobznanjeni put u okviru sedme faze njihovog osobnog iskustva u kozmičkoj službi i odanoj suradnji s redom Stvoritelja Mihaela.

7. POMOĆNI MAJČINSKI DUHOVI

17:7.1 Ovi pomoćni duhovi predstavljaju sedmostruko umno obdarenje lokalnokozmičkog Majčinskog Duha živim bićima koja nastaju združenim stvaralačkim činom Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha. Ovo darivanje postaje moguće u času uzvišenja Duha na poziciju statusa ličnih povlastica. Detalji prirode i djelovanja sedam pomoćnih umnih duhova bolje odgovara dijelu knjige koji govori o vašem lokalnom svemiru Nebadonu.

8. DJELOVANJE VRHOVNIH DUHOVA

17:8.1 Sedam grupa Vrhovnih Duhova grade jezgro funkcionalne obitelji Trećeg Izvora i Centra koji djeluje kako u ulozi Beskonačnog Duha tako i u ulozi Združenog Činitelja. Domena Vrhovnih Duhova zauzima područje od prisutnosti Trojstva na Raju do djelovanja uma evolutivno-smrtničkog reda prostornih planeta. Oni tako ujedinjuju silazne administrativne razine i koordiniraju mnogobrojne djelatnosti ovog osoblja. Bilo da se radi o grupi Odražajnog Duha u suradnji sa Starim Danima, Stvaralačkom Duhu u kooperaciji sa Sinom Mihaelom ili o Sedam Glavnih Duhova koji pripadaju krugovima oko Rajskog Trojstva, aktivnost Vrhovnih Duhova predstallja utjecaj koji je moguće susresti na svakom mjestu širom cijelog centralnog svemira, nadsvemira i lokalnih svemira. Oni jednako djeluju s ličnostima Trojstva koje pripadaju redu "Dana" kao i s Rajskim ličnostima koje pripadaju redu "Sinova."

17:8.2 Zajedno s Beskonačnim Majčinskim Duhom, grupe Vrhovnog Duha predstavljaju neposredne stvoritelje ogromne obitelji stvorenih bića Trećeg Izvora i Centra. Svi redovi služiteljskih duhova vuku porijeklo iz ove veze. Primarni supernafim vuče porijeklo od Beskonačnog Duha; sekundarna bića ovog reda predstavljaju rezultat stvaralačkog čina Glavnih Duhova; tercijarni supernafim predstavlja rezultat stvaralačkog čina Sedam Duhova Krugova. Zajednički, Odražajni Duhovi predstavljaju majčinsku stranu u procesu strvaranja veličanstvenog reda anđela, moćnog sekonafima nadkozmičke službe. Stvaralački Duh je majka anđela lokalnog svemira; premda su načinjeni prema uzorcima centralnog svemira, ovi serafski služitelji imaju jedinstvenu prirodu u svakom svemiru. Svim ovim stvoriteljima služiteljskih duhova jedino neposreno pomaže centralno prebivalište Beskonačnog Duha, izvorne i vječne majke svih služitelja iz reda anđela.

17:8.3 Sedam grupa Vrhovnih Duhova predstavljaju ravnopravne sustvoritelje naseljenog svemira. Povezanost njihovih upravnih poglavara, Sedam Glavnih Duhova, naočigled usklađuje dalekosežne aktivnosti Sedmostrukog Boga:

17:8.4 1. Zajdnički, Glavni Duhovi gotovo prilaze razini božanstvenosti Trojstva Rajskih Božanstava.

17:8.5 2. Individualno, iscrpljuju primarne asocijativne mogućnosti trojedinog Božanstva.

17:8.6 3. Kao raznoliki predstavnici Združenog Činitelja, djeluju kao pohranitelji vlasti veze između duha, uma i moći Vrhovnog Bića koju on još uvijek osobno ne koristi.

17:8.7 4. Zahvaljujući djelovanju Odražajnih Duhova, oni sinkroniziraju nadkozmičke vlade Stvarih Dana s Majestonom, Rajskim centrom kozmičke odražajnosti.

17:8.8 5. U svom učešću u individualizaciji lokalnokozmičkih Božanskih SLužiteljica, Glavni Duhovi daju priloga posljednjoj razini Sedmostrukog Boga, lokalnokozmičkoj zajednici između Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha.

17:8.9 Funkcionalno jedinstvo koje počiva u Združenom Činitelju, postaje obznanjeno evolutivnim svemirima u Sedam Glavnih Duhova, njegovih osnovih ličnosti. Ali u usavrenim svemirima budućnosti ovo jedinstvo nesumnjivo postaje neodvojivo od iskustvene vlasti Vrhovnog.

17:8.10 [Predočio Božanski Savjetnik s Uverse.]

Back to Top