Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 017 : SEDAM SKUPINA VRHOVNOG DUHA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 017 : SEDAM SKUPINA VRHOVNOG DUHAPOGLAVLJE 017 : SEDAM SKUPINA VRHOVNOG DUHA

17:0.1 Sedam skupina Vrhovnog Duha su sveopći koordinirajući upravitelji sedam segmenata administracije velikog svemira. Iako kao klasa svi ulaze u funkcionalnu obitelj Beskonačnog Duha, sljedeće tri skupine obično su klasificirane kao djeca Rajskog Trojstva:

17:0.2 1. Sedam Glavnih Duhova.

17:0.3 2. Sedam Vrhovnih Izvršitelja.

17:0.4 3. Odražajni Duhovi.

17:0.5 Preostale četiri skupine nastaju stvaralačkim djelima Beskonačnog Duha ili njegovih suradnika stvaralačkog statusa:

17:0.6 4. Odražajni Pomoćnici Vizije.

17:0.7 5. Sedam Duhova Krugova.

17:0.8 6. Stvaralački Duhovi Lokalnog Svemira.

17:0.9 7. Duhovi Pomoćnici Uma.

17:0.10 Ovih sedam redova su na Uversi poznati kao sedam skupina Vrhovnog Duha. Njihova funkcionalna domena proteže se od osobne prisutnosti Sedam Glavnih Duhova na periferiji vječnog Otoka, kroz sedam Rajskih satelita Duha, krugove Havone, vlade supersvemira, administrativne i upravne organe lokalnih svemira, sve do niske službe pomoćnika duha koji su podareni područjima evolucijskog uma na svjetovima vremena i prostora.

17:0.11 Sedam Glavnih Duhova su koordinirajući upravitelji ovog dalekosežnog administrativnog područja. U nekim pitanjima u vezi administrativne regulacije organizirane fizičke snage, energije uma i neosobnog služenja duha, oni djeluju osobno i neposredno, dok u drugima funkcioniraju kroz svoje raznovrsne suradnike. U svim pitanjima izvršne prirode - odlukama, propisima, prilagodbama i administrativnim rješenjima - Glavni Duhovi djeluju u osobama Sedam Vrhovnih Izvršitelja. U središnjem svemiru Glavni Duhovi mogu djelovati kroz Sedam Duhova iz Krugova Havone; na sjedištu sedam supersvemira oni sebe otkrivaju kroz Odražajne Duhove i djeluju kroz osobe Starih Dana s kojima su u osobnoj komunikaciji kroz Odražajne Pomagače Vizije.

17:0.12 Sedam Glavnih Duhova ne kontaktiraju izravno i osobno svemirsku upravu ispod sudova Starih Dana. Vašim lokalnim svemirom kao dijelom našeg supersvemira Orvontona upravlja Glavni Duh Orvontona, ali njegovo se djelovanje u odnosu na izvorna bića Nebadona neposredno oslobađa i njime osobno upravlja Stvaralački Majčinski Duh koji prebiva na Svijetu Spasenja, sjedištu vašeg lokalnog svemira.

1. SEDAM VRHOVNIH IZVRŠITELJA

17:1.1 Izvršno sjedište Glavnih Duhova zauzima sedam Rajskih satelita Beskonačnog Duha koji se okreću oko središnjeg otoka između sjajnih sfera Vječnog Sina i najdubljeg kruga Havone. Ove su izvršne sfere pod vodstvom Vrhovnih Izvršitelja, sedmočlane skupine koju su potrojstvili Sin i Duh u skladu sa specifikacijama Sedam Glavnih Duhova za tip bića koji ima sposobnost funkcionirati kao njihovi univerzalni predstavnici.

17:1.2 Glavni Duhovi održavaju kontakt s različitim odjelima vlada supersvemira kroz ove Vrhovne Izvršitelje. Upravo oni su ti koji u velikoj mjeri određuju osnovne konstitutivne tendencije sedam supersvemira. Oni su ravnomjerno i božanski savršeni, ali također posjeduju različitost ličnosti. Nemaju predsjedavajuću glavu; prilikom svakog okupljanja biraju jednog svog člana da predsjedava tim zajedničkim vijećem. Povremeno putuju u Raj da se posavjetuju sa Sedam Glavnih Duhova.

17:1.3 Sedam Vrhovnih Izvršitelja djeluju kao administrativni koordinatori velikog svemira; možemo ih nazvati upravnim odborom kozmičkog segmenta koji je stvoren nakon Havone. Oni se ne bave unutarnjim poslovima Raja i usmjeravaju svoje ograničene domene aktivnosti Havone kroz Sedam Duhova Krugova. Inače postoji malo ograničenja u opsegu njihova nadzora; oni se bave smjerom fizičkih, intelektualnih i duhovnih stvari; oni sve vide, sve čuju, sve osjećaju, pa čak i sve znaju štose događa na Havoni i u sedam supersvemira.

17:1.4 Ovi Vrhovni Izvršitelji ne definiraju procedure niti mijenjaju svemirske postupke; oni se bave izvršenjem planova božanstvenosti koje objavljuje Sedam Glavnih Duhova. Ne upliću se bilo u vladavinu Starih Dana u supersvemirima ili u suverenitet Sinova Stvoritelja u lokalnim svemirima. Oni su koordinirajući izvršitelji čija je zadaća provoditi kombiniranu proceduru svih propisno konstituiranih vladara u velikom svemiru.

17:1.5 Svaki izvršitelj i sve ustanove njegove domene posvećene su učinkovitoj administraciji samo jednog supersvemira. Vrhovni Izvršitelj Broj Jedan koji djeluje na izvršnom svijetu broj jedan, potpuno je posvećen poslovima prvog supersvemira i tako dalje do Vrhovnog Izvršitelja Broj Sedam koji radi na sedmom rajskom satelitu Duha i posvećuje svoje energije upravljanju sedmim supersvemirom. Ovaj sedmi svijet nosi naziv Orvonton, jer Rajski sateliti Duha imaju ista imena kao i s njima povezani supersvemiri; u stvari, supersvemiri su dobili ime po njima.

17:1.6 Na izvršnoj sferi sedmog supersvemira, osoblje koje se bavi vođenjem poslova Orvontona nailazi na brojeve koji su izvan ljudskog shvaćanja i koji obuhvaćaju gotovo svaki red nebeske inteligencije. Sve supersvemirske službe otpuštanja ličnosti (osim Nadahnutih Duhova Trojstva i Misaonih Ispravljača) prolaze kroz jedan od ovih sedam izvršnih svjetova na svojim svemirskim putovanjima u Raj i iz Raja, a ovdje se čuvaju i središnji registri svih ličnosti koje nastaju činom stvaranja Trećeg Izvora i Središta koji funkcionira u supersvemirima. Sustav materijalnih, morontijalnih i duhovnih zapisa o jednom od ovih izvršnih svjetova Duha oduševljava čak i biće mojega reda.

17:1.7 Neposredna podređena bića Vrhovnog Izvršitelja sastoje se od većine potrojstvljenih sinova koji su ličnosti Raja-Havone i potrojstvljenih potomaka proslavljenih smrtnika koji su diplomci višestoljećnog treninga uzlaznog programa vremena i prostora. Ovi se potrojstvljeni sinovi određuju za službu u suradnji s Vrhovnim Izvršiteljima od strane šefa Vrhovnog Vijeća Rajskog Korpusa Finalista.

17:1.8 Svaki Vrhovni Izvršitelj ima dva savjetodavna kabineta: Djeca Beskonačnog Duha na sjedištu svakog supersvemira izabiru predstavnike svojih redova da služe jedno tisućljeće u primarnom savjetodavnom kabinetu svoga Vrhovnog Izvršitelja. U svim pitanjima koja utječu na uzlazne smrtnike vremena, postoji sekundarni kabinet koji se sastoji od smrtnika Rajskog dostignuća i potrojstvljenih sinova proslavljenih smrtnika; ovo tijelo odabiru uzlazna bića koja podilaze usavršavanje i privremeno prebivaju na sjedištima sedam supersvemira. Sve ostale direktore imenuju Vrhovni Izvršitelji.

17:1.9 S vremena na vrijeme, na ovim rajskim satelitima Duha održavaju se sjajne konklave. Potrojstvljeni sinovi dodijeljeni tim svjetovima, zajedno s uzlaznicima koji su postigli Raj, okupljaju se s ličnostima duha Trećeg Izvora i Središta u višestrukim susretima kroz borbe i pobjede uzlazne karijere. Vrhovni Izvršitelji uvijek upravljaju takvim bratskim okupljanjima.

17:1.10 Jednom u svakom tisućljeću Raja, Sedam Vrhovnih Izvršitelja napuštaju svoje pozicije autoriteta i idu na Raj, gdje drže tisućljetnu konklavu sveopćeg okupljanja i izražavanja blagodati mnoštvu inteligentnih stvorenih bića. Ovaj se značajni događaj odvija u neposrednoj nazočnosti Veličanstvenika, šefa svih odražajnih skupina duha. I oni su u stanju međusobno komunicirati sa svim svojim suradnicima u velikom svemiru kroz jedinstveno funkcioniranje sveopće odražajnosti.

2. VELIČANSTVENIK - ŠEF ODRAŽAJNOSTI

17:2.1 Odražajni Duhovi imaju božansko porijeklo od Trojstva. Postoji pedeset tih jedinstvenih i pomalo tajanstvenih bića. Sedam od tih izvanrednih ličnosti nastalo je u isto vrijeme, a svaka takva stvaralačka epizoda učinjena je povezivanjem Rajskog Trojstva i jednog od Sedam Glavnih Duhova.

17:2.2 Ova važna transakcija, koja se pojavljuje u zoru vremena, predstavlja početni napor Vrhovnih Stvoritelj skih Ličnosti koje zastupaju Glavni Duhovi, da djeluju u stvaralačnoj suradnji s Rajskim Trojstvom. Ta veza kreativne snage Vrhovnih Stvoritelja s kreativnim potencijalima Trojstva je sam izvor aktualnosti Vrhovnog Bića. Stoga, pri samom završetku ciklusa odražajnog stvoriteljskog čina, kad je svaki od Sedam Glavnih Duhova našao savršenu kreativnu sinkronizaciju s Rajskim Trojstvom, kada se personalizirao četrdeset i deveti odražajni duh, onda je došlo do nove i dalekosežne reakcije u Božanstvu Apsolutu koja je dala nove prerogative ličnosti Vrhovnog Bića i kulminirala u personalizaciji Veličanstvenika, šefa odražajnosti i Rajskog sjedišta cjelokupnog djelovanja četrdeset devet Odražajnih Duhova i njihovih suradnika diljem svemira nad svemirima.

17:2.3 Veličanstvenik je prava osoba, osobno i nepogrešivo središte odražajnih pojava u svih sedam supersvemira vremena i prostora. On održava stalno sjedište na Raju u središtu svih stvari prilikom okupljanja Sedam Glavnih Duhova. Ne bavi se ničim osim koordinacijom i održavanjem službe odražajnosti u dalekosežnom stvaranju; on nije inače uključen u administraciju svemirskih poslova.

17:2.4 Veličanstvenik ne ulazi u naš katalog Rajskih ličnosti jer je on jedina postojeća ličnost božanstva koju je stvorilo Vrhovno Biće u funkcionalnoj vezi s Božanstvom Apsolutom. On je osoba, ali se isključivo i očito automatski bavi ovom jednom fazom svemirskog gospodarstva; on sada ne funkcionira u bilo kojem osobnom svojstvu u odnosu na druge (neodražajne) redove kozmičkih ličnosti.

17:2.5 Stvaranje Velčanstvenika signalizira prvi vrhovni stvaralački čin Vrhovnog Bića. Ovo je djelovanje voljnosti bilo dobrovoljno u Vrhovnom Biću, ali fenomenalna reakcija Božanstva Apsoluta nije bila unaprijed poznata.Sve od vječnog pojavljivanja svemira Havone nije bilo moguće posvjedočiti tako ogromno ostvarivanje takvog divovskog i dalekosežnog usklađivanja moći i koordinacije djelovanja duha. Odaziv Božanstva na kreativne volje Vrhovnog Bića i njegovih suradnika znatno je izvan njihove svrhovitosti i daleko iznad njihovih konceptualnih predviđanja.

17:2.6 Zadivljeni smo mogućnostima budućih doba, kada Vrhovni i Krajnji postignu nove razine božanstvenosti i uziđu na nove domene djelovanja ličnosti, kad budemo svjedočili u područjima pobožanstvljenja još neka neočekivana i nepredviđena bića koji će posjedovati nezamislive moći unaprijeđene koordinacije svemira. Čini se da nema ograničenjapotencijalu Božanstva Apsoluta da odgovori na takvo ujedinjenje odnosa između iskustvenog Božanstva i egzistencijalnog Rajskog Trojstva.

3. ODRAŽAJNI DUHOVI

17:3.1 Četrdeset devet Odražajnih Duhova su porijeklom od Trojstva, ali svaka od sedam stvaralačkih epizoda koje prate njihov postanak rezultira prozivodnjom neke vrste bića koja u prirodi nalikuju obilježjima Glavnog Duha od kojeg djelomično vuku porijeklo. Oni tako svaki na svoj način odražavaju prirode i obilježja sedam mogućih kombinacija povezanosti božanstvenih obilježja Rajskog Oca, Vječnog Sina i Beskonačnog Duha. Zbog toga je potrebno imati sedam od ovih Odražajnih Duhova na sjedištu svakog supersvemira. Jedan od svake od sedam vrsta je potreban kako bi se postigao savršeni odraz svih faza svake moguće manifestacije tri Rajska Božanstva, jer se takvi fenomeni mogu pojaviti u bilo kojem dijelu sedam supersvemira.Jedan od svake vrste je sukladno tome bio dodijeljen službi u svakom od supersvemira. Ove skupine od sedam uzajamno različitih Odražajnih Duhova imaju sjedišta na glavnim središtima supersvemira u odražajnoj žiži svakog svijeta, koja se ne podudara s točkom duhovne polarizacije.

17:3.2 Odražajni Duhovi imaju imena, ali ona nisu otkrivena na svjetovima prostora. Ona se odnose na prirodu i karakter tih bića i dio su jedne od sedam sveopćih misterija tajnih sfera Raja.

17:3.3 Atribut odražajnosti, pojava umnih razina Združenog Činitelja, Vrhovnog Bića i Glavnih Duhova, prenosi se svim bićima koja se bave radom ove ogromne sheme univerzalne inteligencije. I ovdje je velika tajna: Ni Glavni Duhovi ni Rajska Božanstva, pojedinačno ili skupno, ne otkrivaju ove ovlasti koordinirane kozmičke odražajnosti onako kako se one očituju u tih četrdeset devet povezanih ličnosti Veličanstvenika, a ipak su oni tvorci svih tih čudesno obdarenih bića. Božansko naslijeđe ponekad otkriva u stvorenju neke osobine koje nisu vidljive u Stvoritelju.

17:3.4 Osoblje službe odražajnosti, osim Veličnastvenika i Odražajnih Duhova, ubraja sva stvorenja Beskonačnog Duha i njegovih nebrojenih suradnika i podređenih. Odražajni Duhovi svakog supersvemira su tvorci svojih Pomoćnika Odražajne Vizije, njihovi osobni glasovi na sudovima Starih Dana.

17:3.5 Odražajni Duhovi nisu samo prijenosni agenti; oni su i zadržajne ličnosti. Njihovi potomci, sekonafimi, također su zadržajne ili zabilježne ličnosti. Sve što ima istinsku duhovnu vrijednost ostaje zabilježeno u duplikatu, a jedan se snimak čuva u osobnom posjedu jednog člana brojnih redova sekorafimskih ličnosti koje pripadaju golemom osoblju Odražajnih Duhova.

17:3.6 Formalni zapisi svemira prolaze kroz anđeoske snimače, ali pravi duhovni zapisi se prikupljaju tehnikom odražajnosti i čuvaju u umovima doličnih i prikladnih ličnosti iz obitelji Beskonačnog Duha. To su živi zapisi nasuprot formalnim i mrtvim zapisima svemira, koji se savršeno čuvaju u živim umovima osobnih zabilježnih ličnosti Beskonačnog Duha.

17:3.7 Organizacija reflektivnosti također je prikupljanje vijesti i mehanizam diseminacije dekreta cijelom stvaranju. Ona je u kontinuiranom djelovanju suprotno redovitom funkcioniranju raznih službi emitiranja.

17:3.8 Sve što je bitno i što se događa na sjedištu lokalnog svemira samo po sebi odražava se na glavno sjedište odgovarajućeg supersvemira. I obrnuto, sve što se tiče lokalnog svemira odražava se prema glavnim sjedištima svemira iz sjedišta njihovog supersvemira. Služba odražavanja iz svemira vremena u supersvemire može djelovati automatska ili samodjelujuća, ali ona to nije. Sve je to vrlo osobno i inteligentno; njegova preciznost proizlazi iz savršenstva suradnje ličnosti i stoga se teško može pripisati neosobnim djelovanjima-prisustvovanjima Apsoluta.

17:3.9 Dok Misaoni Ispravljači ne sudjeluju u radu sustava svemirske odražajnosti, imamo svaki razlog vjerovati da su svi fragmenti Oca u potpunosti upoznati s ovim transakcijama i da se mogu koristiti njihovim sadržajem.

17:3.10 Tijekom današnje svemirske dobi može djelovati da je prostorni raspon izvan-Rajske službe odražajnosti ograničen periferijom sedam supersvemira. Osim toga, funkcija ove službe djeluje neovisna o vremenu i prostoru. Čini se da je neovisna o svim poznatim podapsolutnim svemirskim krugovima.

17:3.11 Na sjedištu svakog supersvemira odražajna organizacija djeluje kao odvojena jedinka; ali u nekim posebnim prigodama, pod vodstvom Veličanstvenika, svih sedam mogu i djeluju u sveopćoj udruzi, kao u slučaju jubileja prilikom stupanja čitavog lokalnog svemira u stadij svjetlosti i života i u doba milenijskih čestitki koje upućuje Sedam Vrhovnih Izvršitelja.

4. ODRAŽAJNI POMOĆNICI VIZIJE

17:4.1 Četrdeset devet Odražajnih Pomoćnika Vizije su Odražajni Duhovi, a postoji samo sedam Pomoćnika na sjedištu svakog supersvemira. Prvi stvaralački čin sedam Odražajnih Duhova Uverse bio je proizvodnja njihovih sedam Pomoćnika Vizije, kada je svaki odražajni duh stvorio svog vlastitog Pomoćnika. Pomoćnici Vizije, u određenim atributima i svojstvima, savršene su reprodukcije svojih Odražajnih Majčinih Duhova; oni su virtualna dupliciranja osim što nemaju atributa odražajnosti. Oni su istinske vizije i neprestano funkcioniraju kao kanal komunikacije između Odražajnih Duhova i supersvemirskih vlasti. Pomoćnici Vizije nisu samo asistenti; oni su stvarni prikazi Duhova od kojih vuku porijeklo; oni su vizije i vjerni su svom imenu.

17:4.2 Odražajni Duhovi su istinske ličnosti, ali ličnosti takva reda da su nerazumljivi materijalnim bićima. Čak i na sferi glavnoga supersvemira potrebno je djelovanje njihovih Pomoćnika Vizije u svim osobnim odnosima sa Starim Danima i njihovim suradnicima. U kontaktima između Pomoćnika Vizije i Starih Dana, ponekad jedan Pomoćnik funkcionira prihvatljivo, a u drugim prigodama su dva, tri, četiri ili čak sedam, potrebni za potpun i pravilan prikaz komunikacije povjerene njihovom prijenosu. Slično tome, poruke Pomoćnika Vizije različito primaju jedan, dva ili sva tri Stara Dana, ovisno o tome što sadržaj komunikacije može zahtijevati.

17:4.3 Pomoćnici Vizije zauvijek služe u suradnji sa svojim predačkim Duhovima, a na raspolaganju im je nevjerojatno mnoštvo pomoćnika iz redova sekonafima. Pomoćnici Vizije ne djeluju neposredno u vezi sa svjetovima obuke uzlaznih smrtnika. Usko su povezani s obavještajnom službom svemirske sheme smrtnog napredovanja, ali osobno nećete stupiti u kontakt s njima za vašeg boravka u školama Uverse jer su ta naizgled osobna bića lišena volje; oni nemaju snagu izbora. Oni su istinske vizije, potpuno odražavajući ličnost i um Duha od kojeg su postali. Kao zasebna skupina, uzlazni smrtnici ne dolaze u kontakt s tehnikom odražajnosti. Uvijek će neko biće odražajne prirode stati između vas i stvarnog djelovanja ove službe.

5. SEDAM DUHOVA KRUGOVA

17:5.1 Sedam Duhova iz Krugova Havone su skupa neosobna predstava Beskonačnog Duha i Sedam Glavnih Duhova u sedam krugova središnjeg svemira. Oni su služitelji Glavnih Duhova i njihovi kolektivni potomci. Glavni Duhovi pružaju jedinstvenu i raznoliku upravnu individualnost u sedam supersvemira. Kroz ove jedinstvene Duhove iz Krugova Havone omogućeno je jedinstveno, ujednačeno i koordinirano duhovno nadgledanje središnjeg svemira.

17:5.2 Svaki od Sedam Duhova Krugova je ograničen na propusnost jednog kruga Havone. Oni se izravno ne bave aktivnostima Vječnih Dana, vladara pojedinačnih svjetova Havone. Ali oni su u vezi sa Sedam Vrhovnih Izvršitelja, i oni se sinkroniziraju sa središnjim svemirskim prisustvom Vrhovnog Bića. Njihov je rad u cijelosti ograničen na Havonu.

17:5.3 Ti duhovi krugova uspostavljaju vezu s onima koji borave u Havoni kroz svoje osobno potomstvo, tercijarne supernafime. Dok su Duhovi Krugova koegzistirajući sa Sedam Glavnih Duhova, njihova uloga u stvaranju tercijarnog supernafima nije postigla značajnu važnost dok prvi hodočasnici vremena nisu stigli na vanjski krug Havone u dane Grandfande.

17:5.4 Kako budete napredovali od kruga do kruga u Havoni, upoznat ćete Duhove Krugova, ali s njima nećete moći ući u osobno zajedništvo, iako ćete moći osobno uživati i prepoznati njihovu neosobnu prisutnost, njihov duhovni utjecaj.

17:5.5 Duhovi krugova vezani su za domaće stanovnike Havone umnogom kao što su Misaoni Ispravljači povezani sa smrtnim stvorenjima koja nastanjuju svjetove evolucijskih svemira. Kao i Misaoni Ispravljači, Duhovi Krugova su neosobni i povezuju se sa savršenim umovima bića Havone umnogom onako kako neosobni duhovi Oca Svih nastanjuju konačne umove smrtnih ljudi. Ali Duhovi Krugova nikada ne postaju stalni dio ličnosti Havone.

6. STVARALAČKI DUHOVI LOKALNOG SVEMIRA

17:6.1 Mnogo toga što se odnosi na prirodu i funkciju lokalnog svemira Stvaralačkih Duhova ispravno pripada pripovijesti o njihovoj povezanosti sa Stvoriteljima u organizaciji i upravljanju lokalnim stvaranjima; ali postoje mnoga obilježja izuzetnih kozmičkih iskustava tih čudesnih bića koja se mogu pripovijedati kao dio ove rasprave o sedam grupa Vrhovnih Duhova.

17:6.2 Razumijemo šest faza karijere Majčinskog Duha lokalnog svemira i nagađamo mnogo toga o vjerojatnosti sedme faze aktivnosti. Te različite faze postojanja jesu:

17:6.3 1. Inicijalna Rajska diferencijacija. Kada se Sin Stvoritelj personalizira zajedničkim djelovanjem Oca Svih i Vječnog Sina, istodobno se pojavljuje u osobi Beskonačnog Duha to što je poznato kao "vrhovna reakcija komplementa." Ne shvaćamo prirodu ove reakcije, ali shvaćamo da ona označava samu po sebi promjenu tih potencijala personifikacije koji se prihvaćaju unutar kreativnog potencijala Združenog Stvoritelja. Rođenje ravnopravnog Sina Stvoritelja signalizira rođenje u osobi Beskonačnog Duha potencijala buduće lokalno-svemirske supruge ovog Rajskog Sina. Mi nismo svjesni ove nove predlične identifikacije entiteta, ali znamo da ta činjenica uzlazi u Rajske zapise o karijeri takvog Sina Stvoritelja.

17:6.4 2. Preliminarni trening za kreativnost. Tijekom dugog razdoblja pripremne izobrazbe Sina Mihaela u organizaciji i upravljanju svemirima, njegova buduća družica prolazi kroz daljnji razvoj entiteta i postaje svjesna njihove zajedničke sudbine. Ne znamo, ali sumnjamo da takav entitet grupne svijesti postaje svjestan svemira i započinje taj preliminarni trening potreban za stjecanje duhovne vještine u njezinom budućem radu suradnje s komplementarnim Mihaelom u stvaranju i administraciji svemira.

17:6.5 3. Stadij fizičke tvorevine. U vrijeme kada Vječni Sin prenosi stvaralačko zaduženje na Sina Mihaela, Glavni Duh koji upravlja supersvemirom kojem se taj novi Sin Stvoritelj daruje, daje izraza "molitvi prepoznavanja" u prisutnosti Beskonačnog Duha; i po prvi put se javlja entitet Stvaralačkog Duha kao jedinstvena osoba različita od Beskonačnog Duha. I krećući se izravno u smjeru Glavnog Duha koji daje izraza ovoj molbi, taj se entitet odmah gubi iz našeg vidokruga, naočigled postajući dio osobe ovog Glavnog Duha. Novootkriveni Stvaralački Duh ostaje s Glavnim Duhom sve do trenutka kada Sin Stvoritelj krene u avanturu prostora; nakon toga Glavni Duh predaje svoju novu suradnicu Duha na čuvanje Sinu Stvoritelju, dok mu ova suradnica Duha istovremeno podaje svoju vječnu vjernost i beskrajnu odanost. A onda se javlja jedna od najdirljivijih epizoda koje se ikada događaju na Raju. Otac Svih priznaje ovu vječnu zajednicu Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha i u skladu s darivanjem određenih zajedničkih ovlasti pod upravom Glavnog Duha supersvemirske jurisdikcije.

17:6.6 Sin Stvoritelj i Stvaralački Duh koje je Otac ujedinio odlaze na svoju avanturu stvaranja svemira. I oni rade zajedno u ovom obliku udruživanja tijekom dugog i teškog razdoblja materijalne organizacije njihova svemira.

17:6.7 4. Era stvaranja života. Nakon što Sin Stvoritelj izrazi svoju namjeru o stvaranju života, na Raju nastupaju "ceremonije personalizacije" u kojima sudjeluje Sedam Glavnih Duhova i koje osobno doživljava nadgležni Glavni Duh. Ovo je doprinos Rajskog Božanstva individualnosti suradnice Duha vezane za Sina Stvoritelja i ovaj čin postaje očitovan u svemiru u fenomenu "primarne erupcije" u osobi Beskonačnog Duha. Istodobno s tim fenomenom na Raju, dosad neosobna suradnica Duha koja surađuje sa Sinom Stvoriteljem postaje, u svim praktičnim namjerama i svrhama, prava pravcata osoba. Odsad i zauvijek, ovaj se Majčinski Duh lokalnog svemira smatra osobom i održava osobne odnose s mnoštvom domaćih ličnosti do tada stvorenog života.

17:6.8 5. Period poslije darivanja. Još jedna velika promjena nastupa u dugotrajnoj karijeri Stvaralačkog Duha kad se Sin Stvoritelj vrati u svemirski stožer nakon završetka sedmog darivanja i nakon stjecanja punine svemirskoga suvereniteta. Tom prigodom, pred okupljenim upraviteljima svemira, trijumfalni Sin Stvoritelj uzdiže Majčinski Duh Svemira na poziciju suvereniteta i priznaje svoju suradnicu Duha kao sebi ravnopravnu.

17:6.9 6. Doba svjetlosti i života. Po uspostavljanju ere svjetlosti i života, ravnopravna upraviteljica lokalnog svemira ulazi u šestu fazu karijere Stvaralačkog Duha. Ali ne možemo prikazati prirodu ovog velikog iskustva. Takve se stvari odnose na budući stadij evolucije u Nebadonu.

17:6.10 7. Neobjavljena karijera. Znamo o ovih šest faza karijere Majčinskog Duha lokalnog svemira. Neizbježno je da pitamo: Postoji li i sedma karijera? Imamo na umu da, kada finalisti postignu ono što se čini konačnom sudbinom smrtnog uskrsnuća, oni se vode u registraturi kao početnici šestoga stupnja karijere duha. Pretpostavljamo da finaliste čeka još jedna i neobjavljena karijera u svemirskim poslovima. Trebamo očekivati da i Majčinski Duhovi Svemira pred sobom imaju neku neobjavljenu karijeru koja će činiti sedmu fazu njihovog osobnog iskustva u svemirskoj službi i lojalnoj suradnji sa Stvoriteljima iz reda Mihaela.

7. DUHOVI POMOĆNICI UMA

17:7.1 Ti pomoćni duhovi su sedmostruko darivanje uma Majčinog Duha lokalnog svemira živim stvorenim bićima koja su zajednički stvorili Sin Stvoritelj i ovaj istiStvaralački Duh. Ovo darivanje postaje moguće u vrijeme kada Duh bude uzdignut do statusa povlastica ličnosti. Opisivanje prirode i funkcioniranja sedam duhova pomoćnika uma prikladnije ulaze u pripovijest o vašem lokalnom svemiru Nebadonu.

8. DJELOVANJA VRHOVNIH DUHOVA

17:8.1 Sedam grupa Vrhovnih Duhova čine jezgru funkcionalne obitelji Trećeg Izvora i Središta koji djeluje kao Beskonačni Duh i kao Združeni Činitelj. Domena Vrhovnih Duhova proteže se od prisutnosti Trojstva na Raju do funkcioniranja uma evolucijsko-smrtnog reda na planetima prostora. Tako oni ujedinjuju silazne administrativne razine i koordiniraju višestruke funkcije njegovog osoblja. Bilo da se radi o skupini Odražajnih Duhova u vezi sa Starim Danima, Duhu Stvoritelju u suradnji sa Sinom Mihaelom ili Sedam Glavnih Duhova koji okružuju Rajsko Troj stvo, djelovanje Vrhovnih Duhova se susreće posvuda u središnjem svemiru, supersvemiru i lokalnim svemirima. Oni funkcioniraju podjednako s ličnostima Trojstva iz reda "Dana" kao i s Rajskim ličnostima iz reda "Sinova."

17:8.2 Zajedno s njihovim Beskonačnim Majčinskim Duhom, skupine Vrhovnih Duhova su neposredni stvoritelji velike obitelji stvorenja Trećeg Izvora i Središta. Svi redovi služiteljskih duhova proizlaze iz ove udruge. Primarni supernafimi potječu iz Beskonačnog Duha; sekundarna bića ovog reda su proizvod Glavnih Duhova; tercijarne supernafime stvara Sedam Duhova Krugova. Odražajni Duhovi su kolektivno majke čudesnog reda anđeoskog mnoštva, moćnih sekonafima koji služe u supersvemirima. Stvaralački Duh je majka anđeoskih redova lokalnog svemira; takvi serafimski služitelj i su izvorni u svakom lokalnom svemiru, iako su oblikovani po uzorcima središnjeg svemira. Svim tim tvorcima službenih duhova neizravno pomaže središnja postaja Beskonačnog Duha, izvorna i vječna majka svih anđeoskih služitelja.

17:8.3 Sedam skupina Vrhovnog Duha su koordinatori naseljenog stvaranja. Udruženje njihovih upravnih poglavara, Sedam Glavnih Duhova, naočigled koordinira dalekosežne aktivnosti Boga Sedmostrukog:

17:8.4 1. Zajedno su Glavni Duhovi približno ekvivalenti s božanskom razinom Trojstva Rajskih Božanstava.

17:8.5 2. Pojedinačno iscrpljuju primarne mogućnosti povezivanja trojedinog Božanstva.

17:8.6 3. Kao raznovrsni predstavnici Združenog Činitelja oni su repozitoriji toga suvereniteta duha-uma-moći Vrhovnog Bića koji ovaj još nije osobno upotrijebio.

17:8.7 4. Pomoću Odražajnih Duhova, oni sinkroniziraju supersvemirske vlade Starih Dana s Veličanstvenikom, Rajskim središtem sveopće odražajnosti.

17:8.8 5. U njihovom sudjelovanju u individualizaciji Božanskih Služiteljica lokalnog svemira, Glavni Duhovi pridonose posljednjoj razini Boga Sedmostrukog, povezivanju Sina Stvoritelja i Stvaralačkog duha lokalnih svemira.

17:8.9 Funkcionalno jedinstvo, svojstveno Združenom Činitelju, otkriveno je evolucijskim svemirima u Sedam Glavnih Duhova, njegovim primarnim osobama. Ali u usavršenim supersvemirama budućnosti to će jedinstvo nesumnjivo biti neodvojivo od iskustvene suverenosti Vrhovnog.

17:8.10 [Predstavio je Božanski savjetnik iz Uverse.]

Back to Top