Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 018 : VRHOVNE LIČNOSTI TROJSTVA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 018 : VRHOVNE LIČNOSTI TROJSTVAPOGLAVLJE 018 : VRHOVNE LIČNOSTI TROJSTVA

18:0.1 SVE Vrhovne Osobe Trojstva su stvorene u cilju određene službe. One predstavljaju djelo božanskog Trojstva koje služi izvršenju određenih dužnosti i imaju punu kvalifikaciju za savršenu službu kako u tehničkom pogledu tako i u pogledu najviše o danosti . Po stoj i slijedećih sedam redova Vrhovnih Osoba Trojstva:

18:0.2 1. Potrojstvljene Tajne Vrhovnosti.

18:0.3 2. Vječni Dani.

18:0.4 3. Stari Dani.

18:0.5 4. Savršeni Dani.

18:0.6 5. Skori Dani.

18:0.7 6. Sjedinjeni Dani.

18:0.8 7. Vjerni Dani.

18:0.9 Ova bića administrativnog savršenstva postoje u ograničenom i konačnom broju. Stvorena su u prošlosti; obustavljena je daljnja personifikacija.

18:0.10 Širom cijelog velikog svemira, ove vrhovne Osobe Trojstva zastupaju administrativnu proceduru Rajskog Trojstva; one zastupaju pravdu i izvršni sud Rajskog Trojstva. One formiraju međupovezanu liniju administrativnog savršenstva koja se proteže od Očevih svjetova Raja sve do upravnih svjetova lokalnih svemira i centara sastavnih zviježđa.

18:0.11 Po svim svojim božanskim obilježjima, bića koja vuku porijeklo od Trojstva su stvorena na Raju. Vrijeme uvećava njihovu sposobnost za kozmičku službu jedino u domenama iskustva. Ova bića koja vuku porijeklo od Trojstva neće podlijeći opasnosti od poraza ili pobune. Ona imaju božansku bit i nikad nisu skrenula s božanske i savršene staze osobnog ponašanja.

1. POTROJSTVLJENE TAJNE VRHOVNOSTI

18:1.1 Postoji sedam svjetova unutarnjeg kruga Rajskih satelita i svakim uzvišenim svjetom upravlja desetočlana grupa Potrojstvljenih Tajni Vrhovnosti. Dok nisu stvoritelji, oni su vrhovni i ultimni administrativni upravitelji. Upravljanje poslovima sedam bratstvenih svjetova u cjelosti počiva na ovoj sedamdesetočlanoj grupi vrhovnih upravitelja. Premda potomstvo Trojstva nadgleda ovih sedam svetih svjetova koji se nalaze u neposrednoj blizini Raja, ovi svjetovi su uopćeno poznati kao osobni krug Ova Svih.

18:1.2 Dok na svakom svijetu potrojstvljene Tajne Vrhovnosti djeluju kao desetočlane grupe ravnopravnih i povezanih upravitelja, oni isto tako djeluju individualno u svojim pojedinačnim domenama odgovornosti. U pogledu djelatnosti svaki specijalni svijet je podijeljen u sedam osnovnih podgrupa i svaki ravnopravni vladar upravlja jednim područjem ovih specijaliziranih aktivnosti. Preostala tri upravitelja djeluju kao osobni zastupnici trojedinog Božanstva u pogledu odnosa sa sedmoricom upravitelja; jedan zastupa Oca, drugi Sina a treći Duha.

18:1.3 Unatoč svoje očigledne klasne sličnosti, sve Potrojstveljene Tajne Vrhovnosti istovremeno ispoljavaju određena grupna obilježja. Sedam vrhovnih upravitelja Sfere Božanstvenosti odražavaju osobni karakter i prirodu Oca Svih i isto se može reći o svih sedam svjetova: Svaka desetočlana grupa nalikuje onom Božanstvu ili onoj vezi Božanstva koja obilježava njihovu domenu. Deset upravitelja koji vladaju Sferom Uspona odražavaju spojene prirode Oca, Sina i Duha.

18:1.4 Ja ne mogu obznaniti ništa više o djelatnostima ovih visokih osoba sedam Očevih svetih svjetova, jer oni su uistinu Tajne Vrhovnosti. Nikakve arbitrarne tajne nisu vezane uz način prilaza Ocu Svih, Vječnom Sinu i Beskonačnom Duhu. Dok su Božanstva u cjelosti obznanjena svima koji postignu božansko savršenstvo, bića nikad ne mogu u cjelosti dostići Tajne Vrhovnosti. Nikad nećemo biti ustanju posve prodrijeti u domene koji kriju osobne tajne Božanstva vezane uz sedmostruku grupaciju stvorenih bića.

18:1.5 Kako se djelatnost ovih vrhovnih upravitelja odnosi na intimni i osobni kontakt Božanstava s ovih sedam osnovnih grupacija kozmičkih bića bilo za njihova boravka na ovih sedam specijalnih svjetova ili djelovanja širom cijelog velikog svemira, najbolje je držati ove osobne odnose i neobične kontakte u najsvetijoj tajnosti. Rajski Stvoritelji uvijek poštuju intimnost i dostojanstvo ličnosti, čak i svojih najnižih stvorenja. I ovo je istina kad je riječ o individualnim osobama kao i raznim naročitim redovima ličnosti.

18:1.6 Čak i bićima visokog kozmičkog postignuća, ovi tajni svjetovi uvijek predstavljaju iskušenje odanosti. Dok imamo priliku potpuno i osobno upoznati vječne Bogove, slobodno upoznati njihove karaktere božanstvenosti i savršenstva, nemamo priliku potpuno prodrijeti u sve osobne odnose Rajskih Vladara s njihovim stvorenim bićima.

2. VJEČNI DANI

18:2.1 Sve i jednim od milijun svjetova Havone upravlja jedna Vrhovna Osoba Trojstva. Ovi vladari su poznati kao Vječni Dani i broje upravo milijun osoba, jednu za svaki svijet Havone. Oni su potomstvo Rajskog Trojstva, ali kao i u slučaju Tajni Vrhovnosti, ne postoje arhivski zapisi o njihovom porijeklu. Ove dvije grupe svemudrih očeva vječno upravljaju svojim veličanstvenim svjetovima Rajsko-Havonskog sistema i drže svoje položaje bez rotacije i smjene dužnosti.

18:2.2 Vječni Dani su vidljivi svim bićima slobodne volje koja žive na njihovim domenama. Oni predsjedavaju redovnm planetarnim sjednicama. Periodično i nasmjenu, oni posjećuju upravne svjetove sedam supersvemira. Oni su bliski po rodu i božanski ravnopravni Starim Danima, bićima koja upravljaju sudbinama sedam supervlada. U slučaju da određeni Vječni Dan privremeno napusti svoj svijet, upravu preuzima Trojski Sin Učitelj.

18:2.3 Izuzev kad se radi o utvrđenim redovima bića--bićima s Havone i drugim živim bićima centralnog svemira--domaći Vječni Dani rade na razvoju svojih svjetova u cjelostiuskladu sa svojim osobnim idejama i idealima. Dok razmjenjuju planetarne posjete, oni ne kradu i ne imitiraju tuđe ideje; uvijek i po svemu djeluju originalno.

18:2.4 Arhitektura, prirodno uređenje, morontija građevine i tvorevine duha--predstavljaju originalne i izvorne elemente svakog svijeta. Svaki svijet je mjesto vječne ljepote, po svemu se razlikujući od svih drugih svjetova centralnog svemira. I svi ćete na svom unutarnjem putovanju Havonom prema Raju, imati priliku provesti manje ili više vremena na ovim jedinstvenim i uzbudljivim svjetovima. Dok je na vašem svjetu prirodno govoriti o Raju kao višnjoj lokaciji, bilo bi pravilnije aludirati na ovaj božanski cilj uspona kao unutarnju lokaciju.

3. STARI DANI

18:3.1 Kad smrtnici vremena polože završne ispite na obrazovnim svjetovima koji okružuju upravne svjetove lokalnog svemira i kad uznapreduju do obrazovnih svjetova supersvemira, oni time uznapreduju u duhovnom razvoju do točke raspoznavanja i komunikacije s visokim duhovnim vladarima i upraviteljima ovih naprednih svjetova, uključujući i Stare Dane.

18:3.2 Stari Dani su u osnovi identični; oni ispoljavaju spojeni karakter i sjedinjenu prirodu Trojstva. Unatoč individualnosti i osobnim razlikama, nisu uzajamno različiti do mjere koja obilježava Sedam Glavnih Duhova. Oni pružaju jednolike upraviteljske metode u sedam po svemu drugom vrlo različitih supersvemira--sedam zasebnih, odvojenih i jedinstvenih tvorevina. Dok se Sedam Glavnih Duhova razlikuju po prirodi i osobinama, Stari Dani-- osobni vladari supersvemira--predstavljaju međusobno jednako i supersavršeno potomstvo Rajskog Trojstva.

18:3.3 Dok Sedam Glavnih Duhova s visine odlučuju o prirodi svojih supersvemira, Stari Dani donose odluke o administrativnim pitanjima istih ovih supersvemira. Oni postavljaju administrativnu jednolikost iznad stvaralačke raznolikosti kako bi osigurali harmoniju unatoč stvaralačkoj specifičnosti koja leži u podlozi ovih sedam segmentalnih grupacija velikog svemira.

18:3.4 Svi Stari Dani su potrojstveljeni u isto vrijeme. Njihovo ime obilježava početak arhivskih zapisa o stvaranju ličnosti, odakle su dobili i ime--Stari Dani. Kad dostignete Raj i počnete istraživati arhivske zapise najranijih početaka, otkrit ćete da prvi zapis u dijelu koji govori o stvaranju ličnosti pruža svjedočanstvo o potrojstvljenju dvadeset i jednog bića iz reda Starih Dana.

18:3.5 Ova visoka bića uvijek ostvaruju upravne djelatnosti u tročlanim grupama. Dok u nekim fazama aktivnosti djeluju individualno, i dok u drugim formiraju proizvoljne parove, pri izvršenju visokih domena administrativnih aktivnosti uvijek moraju djelovati zajednički. Oni ne napuštaju svoje svjetove, što nije ni potrebno, jer ovi svjetovi djeluju kao superkozmički fokusni centri dalekosežnog sistema reflektivnosti.

18:3.6 Osobna prebivališta svaka tri pripadnika iz reda Starih Dana počivaju u točki duhovnog polariteta njihovog upravnog svijeta. Takav svijet je podjeljen u sedamdeset administrativnih sektora i sedamdeset odjeljenskih centara u kojima Stari Dani borave s vremena na vrijeme.

18:3.7 U pogledu moći, autoritativnog djelokruga i stupnja sudbene nadležnosti, Stari Dani su najmoćniji i najsnažniji od svih neposrednih vladara vremensko- prostornih tvorevina. U cijelom prostranom svemiru nad svemirima, jedino oni imaju visoke moći da donesu konačni sud o prestanku vječne egyistencije stvorenja koja imaju slobodnu volju. I sva tri Stara Dana moraju sudjelovati u donošenju konačne odluke pri djelovanju superkozmičkih visokih sudova.

18:3.8 Pored Božanstava i njihovih Rajskih suradnika, Stari Dani su najsavršeniji, najraznovrsniji i najbožanstvenije obdareni vladari vremensko- prostorne egzistencije. Čini se da Stari Dani djeluju kao vrhovni vladari supersvemira; ali kako nisu iskustveno stekli ovo vladarsko pravo, njihovu poziciju s vremenom mora preuzeti Vrhovno Biće--iskustveni vladar--i oni nesumnjivo moraju postati njegovi zamjenici.

18:3.9 Vrhovno Biće postiže suverenitet sedam supersvemira iskustvenom službom u korist svih sedam nadsvemira, upravo kao što Sin Stvoritelj iskustveno zaslužuje suverenu vlast nad svojim lokalnim svemirom. Ali tijekom suvremenog doba tekućeg i nepotpunog evolutivnog razvoja Vrhovnog, Stari Danipružaju savršenu administrativnu kontrolu nad evolutivno rastućim svemirima vremena i prostora. I sve odluke i nalozi Starih Dana nose obilježje mude originalnosti i inicijativne individualnosti.

4. SAVRŠENI DANI

18:4.1 Postoji ništa više nego dvije stotine i deset Savršenih Dana koji upravljaju vladama deset glavnih sektora svakog supersvemira. Oni su potrojstveljni u cilju specijalne službe u korist superkozmičkih upravitelja i vladaju kao neposredni i osobni zamjenici Starih Dana.

18:4.2 Dok su tri Savršena Dana na dužnosti na svakom centru glavnog sektora, za razliku od Starih Dana, oni ne moraju uvijek svi biti prisutni na tom mjestu. S vremena na vrijeme, jedan od njih može napustiti centar kako bi se osobno posavjetovao sa Starim Danima vezano uz dobrostanje svoga svijeta.

18:4.3 Ovi trojedini vladari glavnih sektora ispoljavaju neobično savršenstvo u pogledu ostvarenja administrativnih detalja, odakle su dobili ime-- Savršeni Dani. Pri zapisu imena ovih bića, suočeni smo s problemom ispravnog prijevoda, kako je vrlo često jako teško postići zadovoljavajuće značenje. Ne želimo samovoljno pribjeći upotrebi imena koja bi vam djelovala besmisleno; stoga nam je često j ako teško izabrati prikladno ime--riječ jasnog značenja koja je istovremeno više-manje vjerna originalu.

18:4.4 U sastavu vlade Savršenih Dana postoji veća grupa Božanskih Savjetnika, Usavršitelja Mudrosti i Univerzalnih Cenzora. U ovu grupu se pored toga ubraja i veći broj kako Moćnih Glasnika, tako i Onih Visokog Autoriteta i Onih Bez Imena i Broja. Ali veći dio rutinskih djelatnosti glavnog sektora obavljaju Nebeski Čuvari i Visoki Sinovi Pomoćnici. Ove dvije grupe pripadaju redovima potrojstvljenog potomstva bilo Rajsko-Havonskih ličnosti ili uzvišenih smrtnih finalista. Rajska Božansta izvode ponovno potrojstvljenje određenih dvaju vrsta ovih potrojstvljenih stvorenih bića, nakon čega se ova bića odašiljaju na dužnost administrativnih pomagača superkozmičkih vlada.

18:4.5 Dok Nebeski Čuvari i Visoki Sinovi Pomoćnici primaju služiteljsku dužnost glavnh i sporednih sektora, Potrojstvljeni Čuvari (serafi i midvejeri koji su prošli kroz Trojskoobujmljenje) djeluju kao sudski službenici sve tri kategorije--u sudovima Starih Dana, Savršenih Dana i Skorih Dana. Dok se Potrojstveljeni Ambasadori (uspinjući smrtnici koji su prošli kroz Trojskoobujmljenje i koji se spajaju sa Sinom i Duhom) mogu susresti u svim dijelovima supersve mira, većina se nalazi na dužnosti u sporednim sektorima.

18:4.6 Prethodno punom ostvarenju upraviteljskog plana sedam supersvemira, praktično svi administrativni upravitelji iz različitih upravnih odjeljenja, s izuzetkom Starih Dana, su služili u nauku kao šegrti pod upravom Vječnih Dana na različitim svjetovima Havone. Skorija potrojstvljena bića su jednako tako prošla kroz period obuke pod upravom Vječnih Dana, prije nego što su bili pripojeni službi Starih Dana, Savršenih Dana i Skorih Dana. Svi su prekaljeni, okušani i iskusni administrativni upravitelji.

18:4.7 Rano ćete imati priliku sresti Savršene Dane, čim stignete do glavnog upravnog centra Splandona po boravku na svjetovima domaćeg sporednog sektora, kako ovi uzvišeni vladari usko djeluju u vezi sa sedamdeset glavnih sektora višeg obrazovanja uspinjućih stvorenih bića prostora. Savršeni Dani osob no upravljaju grupnim polaganjem zakletvniuspinjućih bića pri diplomiranju iz obrazovnih institucija glavnog sektora.

18:4.8 Aktivnosti hodočasnika vremena na svjetovima koji okružuju glavni sektor upravnog svijeta uglavnom umaju intelektualnu prirodu, u suprotnosti s pretežno fizičkom i materijalnom prirodom obrazovanja na sedam obrazovnih svjetova sporednog sektora, ili s duhovnim poruzećima četiri stotine devedeset kozmičkim svjetova superkozmičkog upravnog svijeta.

18:4.9 Premda ulazite jedino u registar glavnog sektora Splandona koji obuhvaća vaš domaći lokalni svemir, morate proći kroz svih deset glavnih dijelova supersvemira. Prije nego dostignete Uversu, imat ćete priliku vidjeti svih trideset Orvonstonskih Savršenih Dana.

5. SKORI DANI

18:5.1 Skori Dani su najmlađi vrhovni upravitelji supersvemira; u tročlanim grupama, ova bića predsjedavaju poslovima sporednih sektora. Dok su po prirodi ravnopravni Savršenim Danima, podložni su im u pogledu administrativnog autoriteta. Ove osobno veličanstvene i božanski djelotvorne ličnosti Trojstva broje ništa više nego dvije tisuće stotinu bića. Stvoreni su istovremeno i zajednički su prošli kroz obrazovni sistem Havone kojim rukovode Vječni Dani.

18:5.2 Slično zboru Savršenih Dana, i Skori Dani imaju svoj zbor suradnika i pomoćnika. Pored toga im je pridružen ogroman broj različitih podređenih redova nebeskih bića. Pri administrativnoj upravi nad sporednim sektorima, koriste velik broj uspinjućih domaćih smrtnika, osoblje različitih uslužnih kolonija i različitih grupa koje vuku porijeklo od Beskonačnog Duha.

18:5.3 Vlade sporednih sektora se najvećim dijelom, premda ne isključivo, bave bitnim fizičkim problemima supersvemira. Svjetovi sporednog sektora služe kao upravni svjetovi Glavnih Fizičkih Upravitelja. Na ovim svjetovima uspinjući smrtnici sprovode studije i izvode eksperimente koji se tiču ispitivanja aktivnosti trećeg reda Vrhovnih Centara Moći i svih sedam redova Glavnih Fizičkih Upravitelja.

18:5.4 Kako se režim sporednog sektora tako isključivo bavi fizičkim problemima, njegova se tri Skora Dana vrlo rijetko mogu naći na glavnom centralnom planetu. Jedan se u većini slučajeva nalazi bilo na vijećanju sa Savršenim Danima nadležnog glavnog sektora ili u ulozi zamjenika Starih Dana na sjednici visokih bića koja vuku porijeklo od Trojstva. Zajedno sa Savršenim Danima, oni nasmjenu zastupaju Stare Dane na vrhovnim Rajskim sjednicama. Neki drugi pripadnik Skorih Dana može istovremeno otići u inspekciju upravnim svjetovima lokalnog svemira koji pripadanja njegovoj nadležnosti. Ali u svakom slučaju, jedan od ova tri vladara uvijek ostaje na dužnosti na upravnom centru sporednog sektora.

18:5.5 Svi ćete jednom imati priliku da upoznate tri Skora Dana koji upravljaju Ensom, vašim sporednim sektorom, kako morate proći kroz njihove ruke na unutarnjem putovanju obrazovnim svjetovima sporednjeg sektora. Na putu k Uversi prolazite samo jednom grupom obrazovnih svjetova sporednog sektora.

6. UJEDINJENI DANI

18:6.1 Ličnosti Trojstva koje pripadaju redu "Dana" ne djeluju na administrativnim položajima ispod razine superkozmičkih vlada. U evolutivnim lokalnim svemirima djeluju jedino kao savjetnici i vijećnci. Ujedinjeni Dani predstavljaju grupu vezivnih ličnosti koje imaju ovlaštenje Rajskog Trojstva da djeluju kao dualni vladari loakalnih svemira. Svaki organizirani i naseljeni svemir ima jednog od ovih Rajskih savjetnika koji djeluje kao zastupnik Trojstva, a u nekim pogledima i kao zastupnik Oca Svih u odnosu na lokalnu tvorevinu.

18:6.2 Postoji sedam stotina tisuća ovih bića, premda sva nisu na dužnosti. Na Raju, Rezervni zbor Ujedinjenih Dana djeluje u ulozi Vrhovnog Vijeća Kozmičkog Usklađenja.

18:6.3 Na osobit način ovi Trojski promatrači usklađuju administrativne aktivnosti svih grana kozmičke vlade, od lokalnih svemira pa sve do sektorskih vlada supersvemira, odakle su dobili ime-- Ujedinjeni Dani. Oni podnose trostruki izviještaj svojim nadgednicima: Izvještaj o relevantnom stanju stvari fizičke i poluintelektualne prirode Skorim Danima svog sporednog sektora; intelektualne i poluduhovne događaje Savršenim Danima svog glavnog sektora; i duhovna i polurajska pitanja Starim Danima glavnog superkozmičkog centra.

18:6.4 Kako ova bića vuku porijeklo od Trojstva, ona imaju pristupa svim međukomunikacijskim krugovima Raja i tako su uvijek u dodiru međusobno kao i sa svim drugim neizostavnim ličnostima sve do vrhovnih savjetnika Raja.

18:6.5 Ni jedan Ujedinjeni Dan nije organski povezan s vladom lokalnog svemira s kojom je povezan. Nastranu od dužnosti koje nosi u ulozi promatrača, on jedino djeluje na zahtijev lokalnih vlasti. Po dužnosti, on je član svih prvotnih vijeća i svih bitnih sjednica lokalne tvorevine, premda ne sudjeluje pri tehničkom razamatrnju administrativnih problema.

18:6.6 Kada lokalni svemir dostigne status svjetola i života, njegova se uzvišena bića mogu slobodno povezivati s Ujedinjenim Danima koji zatim djeluju u proširenoj dužnosti u takvoj domeni evultivnog savršenstva. Ali on je i dalje prvenstveno Trojski ambasador i Rajski savjetnik.

18:6.7 Dok lokalnim svemirom neposredno upravlja božanski Sin dualnog Božanskog porijekla, uz njega je uvijek njegov Rajski brat, ličnost koja vuče porijeklo od Trojstva. U slučaju privremene odsutnosti Sina Stvoritelja s upravnog svijeta njegovog lokalnog svemira, postavljeni vladari se najvećim dijelom povode pri svojim odlukama za savjetom Ujedinjenih Dana.

7. VJERNI DANI

18:7.1 Ove visoke ličnosti Trojskog porijekla djeluju kao Rajski savjetnici vladarima stotinu zviježđa svaih lokalnih svemira. Postoji sedamdeset bilijuna Vjernih Dana i poput Ujedinjenih Dana, oni nisu svi na dužnosti. Savjetodavna Komisija Međukozmičke Etike i Samouprave djeluje kao njihov rezervni zbor Raja. Vjerni Dani se smjenjuju na dužnosti u skladu s odlukama vrhovnih vijeća rezervnog zbora.

18:7.2 Sve što Ujedinjeni Dan predstavlja Sinu Stvoritelju lokalnog svemira, to Vjerni Dani predstavljaju Sinovima Vorondadecima koji vladaju zviježđima lokalnog svemira. Oni su vrhunski odani i božanski vjerni blagostanju zviježđa kojima su pridruženi, te su tako dobili ime--Vjerni Dani. Oni djeluju kao savjetnici; oni ne sudjeluju u administrativnim aktivnostima izuzev ako prime naročiti poziv vlasti određenog zviježđa. Oni se pored toga ne miješaju izravo u obrazovnu službu hodočasnika uspona na arhitektonskim obrazovnim svjetovima koji okružuju upravne centre zviježđa. Sva takva poduzeća počivaju po d nadležno šću Sinova Vorondadeka.

18:7.3 Vjerni Dani koji djeluju u zviježđima lokalnog svemira počivaju pod nadležnošću Ujedinjenih Dana kojima podnose neposredna izviješća. Oni nemaju dalekosežnog sistema međukomunikacije, te su uglavnom samoograničeno međusobno povezani u okviru lokalnog svemira. Svaki Vjerni Dan koji se nalazi na dužnosti ima i koristi moć komunikacije sa svim drugim istorednim bićima na dužnosti u ovom lokalnom svemiru.

18:7.4 Poput Ujedinjenih Dana na kozmičkom centru, Vjerni Dani drže osobne rezidencije na upravnim svjetovima zviježđa koje ne dijele s administraivnim upraviteljima ovih domena. Njihov smještaj je u svakom pogledu skroman u usporedbi s rezidencijama Vorondadeških vladara zviježđa.

18:7.5 Vjerni Dani predstavljaju posljednju kariku u dugom administrativno-savjetodavnom lancu koji se proteže od svetih svjetova Oca Svih u blizini samog univerzalnog centra sve do osnovnih segmenata lokalnih svemira. Režim Trojskog porijekla ne ide dalje od zviježđa; ni na jednom se sastavnom sistemu ili naseljenom svijetu ne mogu naći ovakvi Rajski savjetnici. Ove novije administraivne jedinke u cjelosti počivaju pod nadležnošću domaćih bića ovih lokalnih svemira.

18:7.6 [Predočio Božanski Savjetnik Uverse.]

Back to Top