Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 13 : SVETE DOMENE RAJA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 13 : SVETE DOMENE RAJAPOGLAVLJE 13 : SVETE DOMENE RAJA

13:0.1 U PROSTORU između centralnog Rajskog Otoka i najunutarnijeg planetarnog kruga Havone, smještena su tri manja pojasa koja se sastoje od specijalnih planeta. Unutarnji krug se sastoji od sedam svetih domena Oca Svih, druga grupa od sedam sjajećih svjetova Vječnog Sina, dok su u vanjskom krugu smještene ogromne sfere Beskonačnog Duha, svjetovi izvršnog centra Sedam Glavnih Duhova.

13:0.2 Ova tri sedmosvjetovna kruga koja pripadaju pojedinačno Ocu, Sinu i Duhu, predstavljaju domene nevjerojatnog veličanstva i nezamislive slave. Čak i njihova materijalna ili fizička građa predstavlja nešto s čim se nikad niste susreli. Svi su izgrađeni od različitih materijala i svaki se pojedinačno razlikuje od svih ostalih, s izuzetkom sedam svjetova Sina, koji su svi jednake fizičke građe. Sve domene, koje su dvadeset i jedna po broju, imaju ogromnu veličinu i svaka sedmorka je stekla vječni status na drukčiji način. Koliko znamo, ove sfere su uvijek postojale; one su vječne kao što je Raj vječan. Ne postoji bilo povijest ili predanje koje objašnjava njihov postanak.

13:0.3 Sedam svetih domena Oca Svih, koje kruže oko Raja vrlo blizu ovog vječnog Otoka, snažno reflektiraju duhovnu luminoznost centralnog bljeska vječnih Božanstava, obasipajući svojim svjetlom božanske slave cijeli Raj, čak i sedam krugova Havone.

13:0.4 Čini se da nelične energije luminiscencije duha nastaju na sedam svetih svjetova Vječnog Sina. Ni jedno osobno biće ne može stupiti na bilo koju od ovih sedam sjajećih domena. Duhovnom slavom, one obasjavaju cijeli Raj i Havonu, odašiljući čistu luminiscenciju duha u smijeru svih sedam nadsvemira. Ove sjajne sfere drugog kruga jednako tako odašilju svoju svjetlost (svjetlost bez topline) k Raju kao i k milijardi svjetova sedmokrugog centralnog svemira.

13:0.5 Sedam Glavnih Duhova su smješteni na sedam svjetova Beskonačnog Duha, i oni odlučuju o sudbinama sedam nadsvemira, odašiljući duhovnu luminiscenciju Treće Osobe Božanstva ovim tvorevinama vremena i prostora. I cijela Havona, premda ne i Rajski Otok, osvjetljena je ovim produhovljujućim utjecajima.

13:0.6 Premda svjetovi Oca služe kao domene na kojima ličnosti u kojima živi Otac trebaju postići najviši status, to ne predstavlja njihovu isključivu funkciju. Mnoga bića kao i mnoge neosobne jedinke također borave na ovim svjetovima. Svaki pojedini svijet Očevog i Sinovog kruga ima zaseban oblik stalnog prebivališnog statusa, premda vjerujemo da na Sinovim svjetovima žive jednoliki oblici neosobnih bića. Očevi fragmenti žive na Centru Božanstva; niste upoznati s drugim oblicima stalnog prebivališnog statusa.

13:0.7 Kako u centralnom svemiru tako i u nadsvemirima, svaki od dvadeset i jednog satelita Raja služi brojnim svrhama, no one nisu obznanjene u ovim poglavljima. Vi ste u stanju razumjeti tako mali dio onoga što se tiče života na ovim sferama da se ne možete nadati da ćete postići dosljedno razumjevanje; na njima se odvijaju tisuće aktivnosti koji vam nikad nisu obznanjene. Svaka od dvadeset i jedne sfere obuhvaća potencijale koji omogućuju djelovanje glavnog svemira. Ova poglavlja pružaju vrlo skučenu sliku izvjesnih ograničenih aktivnosti koje se tiču sadašnjeg kozmičkog doba velikog svemira--točnije, jednog od njegovih sedam sektora.

1. SEDAM SVETIH SVJETOVA OCA

13:1.1 Očev krug sfera svetog života sadrži jedine bitne tajne svemira nad svemirima koje se tiču ličnosti. Ovi sateliti Raja, koji su smješteni u samom centru triju krugova, predstavljaju jedine domene centralnog svemira koji su povezani s ličnosti a koje zabranjuju pristup. Niži Raj i svjetovi Sina jednako tako ne dozovljavaju pristup ličnostima, no ovi domeni nisu izravno povezani s ličnošću.

13:1.2 Rajskim svjetovima Oca upravlja najviši red Stacionarnih Sinova Trojstva, Potrojstvljenih Tajni Vrhovnosti. Malo vam mogu reći o ovim svjetovima, a još manje o njihovim mnogostrukim aktivnostima. Takve stvari se tiču jedino bića koja tamo djeluju i odatle potječu. I premda sam ponešto upoznat s šest svjetova koji pripadaju ovog specijalnoj grupi, nikad nisam imao priliku posjetiti Sferu Božanstva; tamo mi nije dozvoljeno otići.

13:1.3 Jedan od razloga zašto su ovi svjetovi obavijeni velom tajnovitosti je što ove svete domene uživaju osobita predočenja, ili ispoljenja, Božanstava koja ulaze u sastav Rajskog Trojstva; ovdje se ne radi o ličnosti već o jedinstvenoj prisutnosti Božanstva koju mogu cijeniti i razumjeti jedino one grupe inteligencija koja žive na ovim domenama ili im je tu dozvoljen pristup. Potrojstvljene Tajne Vrhovnosti predstavljaju osobne agente ovih specijaliziranih i neosobnih prisutnosti Božanstva. I Tajne Vrhovnosti predstavljaju izrazito osobna bića visokog obdarenja, koja su veličanstveno prilagođena zahtijevima svog uzvišenog i napornog rada.

13:1.4 1. SFERA BOŽANSTVA. U naročitom smislu, ovaj svijet predstavlja Ňkrilo Očevo,Ó osobnu planetu duhovnog zajedništva Oca Svih na kojoj je smješteno naročito ispoljenje njegove božanstvenosti. Sfera Božanstva predstavlja sastajalište Misaonih Ispravljača, no ona je također dom mnogim drugim jedinkama, ličnostima i drugim bićima koja potječu od Oca Svih. Osim Vječnog Sina, mnoge druge ličnosti su stvorene isključivim činom Oca. Na ovoj sferi funkcioniraju i uzajamno surađuju jedino Očevi fragmenti te one ličnosti i bića koja izravno i isključivo potječu od Oca Svih.

13:1.5 Tajne Sfere Božanstva uključuju tajnu darivanja i misije Misaonih Ispravljača. Njihova narav, porijeklo i vještina kojom uspostavljaju kontakt s niskim stvorenim bićima evolutivnih svjetova predstavljaju tajnu Raja. No kako se ovi nevjerojatni događaji nas nikako ne tiču, Božanstva smatraju da je bolje ne obznanjivati izvjesna obilježja ove veličanstvene i božanske službe našem punom razumijevanju. No svaki put kad nam se ukaže prilika da stupimo u kontakt s ovom fazom božanske aktivnosti, dozvoljeno nam je da u cjelosti razumijemo ove događaje, premda nismo upoznati s najpodrobnijim detaljima ovog veličanstvenog čina darivanja.

13:1.6 Pored toga, ovaj planet u sebi krije i tajne koje se tiču naravi, svrhe i aktivnosti drugih oblika Očevih fragmenata, Gravitacijskih Dostavljača, kao i mnoštva drugih bića s kojima niste upoznati. Vrlo je vjerojatno da ako bih saznao tajnovite istine koje se tiču Sfere Božanstva, one bi me jedino zbunile i odvratile moju pažnju od vlastitih aktivnosti; isto tako, moguće je da moj red bića jednostavno nije u stanju konceptualno shvatiti ove događaje.

13:1.7 2. SFERA SINA. Ova sfera je "krilo Sinovo," osobni prijemni svijet Vječnog Sina. To je Rajski centar silaznih i uzlaznih Božjih Sinova kada i nakon što ovi budu u cjelosti priznati i posve prihvaćeni. Ovaj svijet je Rajski dom svih Sinova Vječnog Sina i svih njihovih Sinova koji su im jednaki u pogledu statusa. Postoje brojni redovi božanskih sinova koji su povezani s ovim veličanstvenim mjestom, no oni vam nisu obznanjeni radi toga što se ne tiču uzlaznih planova ljudskog duhovnog napretka svemirom, napretka kojim bića stižu do portala Raja.

13:1.8 Tajne Sfere Sina obuhvaćaju tajnu koja se tiču utjelovljenja božanskih Sinova. Kada Sin Boga postane SinČovjeka, njega doslovno rodi majka, kao što se dogodilo na vašem svijetu prije tisuću sevet stotina godina, što zapravo predstavlja tajnu cijelog svemira. Ova pojava se može susreseti širom cijelog svemira, i ona predstavlja tajnu Sfere Sina koja obavija božanske sinove. Utjelovljenje božanskih Sinova je tajna Boga-Sina; to je tajna koju krije sedmi sektor Sfere Sina, domene koju mogu prodrijeti jedino oni koji su prošli ovim jedinstvenim iskustvom. Vi ste upoznati jedino s onim fazama utjelovljenja koje se tiču vašeg uspona. Pored ovih, postoje i mnoge druge faze tajni koje obavijaju utjelovljenje Rajskih Sinova na različitim služiteljskim misijama širom kozmosa, no vi s ovim stvarima niste upoznati. A postoje i druge tajne koje obavijaju Sferu Sina.

13:1.9 3. SFERA DUHA. Ovaj svijet je Ôkrilo Duhovo," Rajski dom visokih bića koja predstavljaju Beskonačni Duh. Ovo je sastajalište Sedam Glavnih Duhova i izvjesnih drugih bića koja potječu iz svih svemira. U ovom nebeskom mjestu mogu se naći i brojne druge, vama neobznanjene, vrste ličnosti duha, bića koja su zadužena za izvršenje mnogostrukih aktivnosti koje se ne tiču planova za unaprijeđenje smrtnih stvorenih bića vremena i njihovo postignuće Rajskih razina vječnosti.

13:1.10 Tajne Sfere Duha obuhvaćaju nepojmljive tajne koje se tiču refleksivnosti. Mi vas nastojimo upoznati s ovom široko rasprostranjenom i univerzalnom pojavom refleksivnosti, naročito s njenim djelovanjem na centralnim svjetovima sedam nadsvemira, no mi nikad ne pokušavamo objasniti ovu pojavu u tančine, kako je ni mi u cjelosti ne razumijemo. Mi razumijemo mnogo, vrlo mnogo, toga što se tiče refleksivnosti, no mnogi bitni detalji nam još uvijek nisu jasni. Refleksivnost je tajna Boga-Duha. Već ste naučili da djelovanje refleksivnost predstavlja bitan dio plana koji se tiče ljudskog napredovanja, što je točno, no refleksivnost je jednako tako bitna radi normalnog funkcioniranja mnogih drugih faza kosmičke djelatnosti. Ovo obdarenje Beskonačnog Duha je iskorišteno i u kanalima onih inteligencija koje se bave prikupljanjem i odašiljanjem informacije. A postoje i druge tajne koje se tiču Sfere Duha.

13:1.11 4. SFERA ZASTUPNIKA. Ovaj planet predstavlja "krilo Oca i Sina" i tajnu planetu izvjesnih neobznanjenih bića koja su zajednički stvorili Otac i Sin. Ovo je takoer Rajski dom mnogih uzvišenih bića koja su potekla iz složenih izvora, čije porijeklo je komplicirano radi mnogobrojnosti različitih vještina koje djeluju u sedam nadsvemira. Ovaj svijet je zborno mjesto mnogih grupa bića, no njihov identitet nije bio obznanjen Urantija smrtnicima.

13:1.12 Tajne Sfere Zastupnika uključuju tajne potrojstvljenja, a potrojstvljenje predstavlja tajnu koja biću daje pravo da predstavlja Trojstvo, da djeluje kao Božji zastupnik. Dopuštenje da djeluju u ime Trojstva imaju jedino ona bića, bilo obznanjena i neobznanjena, koja su primila bilo potrojstvljenje, tvoridbu, pojavu ili vječni status od bilo dvije ili tri osobe Rajskog Trojstva. Ličnosti koje su stvorene činovima potrojstvljenja izvjesnih oblika uzvišenih stvorenih bića ne predstavljaju ništa drugo nego konceptualni potencijal mobiliziran pri činu potrojstvljenja, premda se takva stvorena bića mogu uspeti u naručje Božanstva stazom koja je otvorena svim bićima njihove vrste.

13:1.13 Nepotrojstveljena bića ne mogu u cjelosti razumjeti vještinu potrojstveljenja koju mogu izvesti bilo izvjesna bića ili dva ili tri Stvoritelja. Vi nećete nikad biti u stanju u cjelosti razumjeti ovu pojavu, izuzev ako se u dalekoj budućnosti svog uzvišenog životnog puta, ne budete okušali i doživjeli uspjeh pri takvoj pustolovini, radi toga što će vam inače uvijek biti zabranjen pristup ovim tajnama Sfere Zastupnika. No meni, visokom biću koje potječe od Trojstva, obznanjene su sve tajne Sfere Zastupnika. U cjelosti razumijem, i jednako potpuno i sveto štitim, tajnu mnoga porijekla i sudbine.

13:1.14 Postoje i drugi oblici i faze potrojstveljenja s kojima narodi Urantije nisu upoznati, i u svojim osobnim aspektima, ova iskustva su u cjelosti zaštićena okriljem tajnog sektora Sfere Zastupnika.

13:1.15 5. SFERA OSAMLJENIKA. Ovaj svijet je "krilo Oca i Duha" i sastajalište veličanstvenog mnoštva neobznanjenih bića koja su stvorena zajedničkim činom Oca Svih i Beskonačnog Duha, bića imaju ne samo svojstva Oca već i nasljeđe koje su primila od Duha.

13:1.16 Pored toga, ova je dom Osamljenih Vjesnika i drugih ličnosti koje pripadaju nadanđelskim redovima. Vi ste upoznati s vrlo malim brojem ovih bića; postoji ogroman broj vrsta koje nisu obznanjene na Urantiji. To što su Osamljeni Vjesnici smješteni na petom svijetu ne znači da je Otac učestvovao bilo u njihovom stvaranju ili stvaranju njihovih suradnika koji pripadaju nadanđelskim redovima, no za ovog kozmičkog doba, Očevo djelovanje je povezano s njihovim. U toku ovog kozmičkog doba, ovo je statusna sfera Kozmičkih Upravitelja Moći.

13:1.17 Postoje i mnogi drugi redovi ličnosti duha, bića s kojima smrtni čovjek nije upoznat, koja promatraju Sferu Osamljenika kao svoj dom, Rajsku domenu kojoj pripadaju. Ne zaboravite da su sva odjeljenja i razine kozmičkih aktivnosti jednako snabdijevene služiteljima duha upravo kao što je slučaj s domenom koja pomaže smrtnicima da se uspnu do Rajske sudbine.

13:1.18 Tajne Sfere Osamljenika. Pored izvjesnih tajni potrojstvljenja, ovaj svijet je obavijen tajnama koje se tiču osobnog odnosa Beskonačnog Duha s izvjesnim višim potomstvom Trećeg Izvora i Centra. Na Sferi Osamljenika, kriju se tajne kintimnog odnosa brojnih neobznanjenih redova bića s duhovima Oca, Sina i Duha, s trostrukim duhom Trojstva, i s duhovima Vrhovnog, Ultimnog i Vrhovnog-Ultimnog.

13:1.19 6. SFERA SERAFA. Ova sfera je "krilo Sina i Duha" i dom velikog mnoštva neobznanjenih bića koja su stvorili Sin i Duh. Ovo je isto tako sfera sudbine svih služiteljskih redova anđelskog mnoštva, uključujući supernafe, sekonafe I serafe. U centralnom svemiru kao i vanjskim svemirima, služe i mnogi uzvišeni duhovi koji nisu "služitelji onima koji imaju baštiniti spasenje." Svi ovi duhovi koji pripadaju svim razinama i domenama kozmičkih aktivnosti promatraju Sferu Serafa kao svoj Rajski dom.

13:1.20 Tajne Sfere Serafa obuhvaćaju trostruku službu, od koje mogu pomenuti samo jednu--tajnu serafičkog prijevoza. Sposobnost mnogih redova serafa i njima pridruženih bića duha da u sastavu svojog obličja duha obujme sve redove nematerijalnih ličnosti i ponesu na duga neplanetarna putovanja, predstavlja tajnu koju kriju sveti sektori Sfere Serafa. Prijevozni serafi razumiju ovu tajnu, ali nam je bilo ne žele ili ne mogu objasniti. Druge tajne Sfere Serafa tiču se osobnih iskustava onih vrsta službujućih duhova koje još uvijek nisu bile obznanjene smrtnicima. I mi se ne želimo upustiti u raspravljanje tajni bića koja su vam po redu egzistencije tako bliska da ste ih gotovo u stanju razumjeti, jer bi iznošenje čak i najmanjeg dijela informacije koja se tiče ovih pojava značilo izdaju povjerenja.

13:1.21 7. SFERA USPONA. Ovaj jedinstveni svijet je "krilo Oca, Sina i Duha," sastajalište uzlaznih bića prostora, prijemna sfera hodočasnika vremena koji prolaze kroz Havonom na svom putu za Raj. Sfera Uspona naime predstavlja dom uzlaznih duša vremena i prostora prethodno dostignuću Rajskog statusa. Vi smrtnici ćete provesti većinu svojih Havona "godišnjih odmora" na Sferi Uspona. Dok budete živjeli na Havoni, Sfera Uspona će vam biti isto što su vam voditelji razonode bili u toku uspona lokalnim svemirom i nadsvemirom. Tu ćete se baviti tisućama aktivnosti koje smrtnička mašta nije u stanju shvatiti. I upravo kao što je bio slučaj u toku vašeg prethodnog uspona prema Bogu, vaše ljudsko biće će ovom prilikom stupiti u posve novi odnos s vašim božanskim bićem.

13:1.22 Tajne Sfere Uspona uključuju tajnu procesa kojim se polako ali sigurno u materijalnom i smrtničkom umu gradi duhovan i potencijalno besmrtan ekvivalent karaktera i identiteta. Ova pojava predstavlja jednu od najkompliciranijih kozmičkih tajni--tajnu evolucije besmrte duše umu smrtničkog i materijalnog stvorenog bića.

13:1.23 Vi nećete u cjelosti razumjeti ove tajanstvene događaje sve dok ne stignete na Sferu Uspona. I upravo iz tog razloga, moći ćete radoznalo upoznati cijelu Sferu Uspona. Meni je zabranjen pristup na jednu sedminu teritorije Sfere Uspona--na onaj sektor koji se tiče upravo ove tajne koja je (ili će biti) isključivo iskustvo i posjed vašeg reda bića. Ovo iskustvo pripada vašem ljudskom redu egzistencije. Ličnosti moga reda nisu osobno uključene u ove događaje. Znanje koje je meni stoga zabranjeno, vama će jednom biti objelodanjeno. No i nakon što vam bude obznanjeno, iz izvjesnog razloga, uvijek ćete ga čuvati kao tajnu. Nećete ga obznaniti bilo nama ili bilo kojoj drugoj vrsti bića. Mi smo upoznati s vječnom fuzijom božanskih Ispravljača s besmrtnom dušom ljudskog porijekla, no uzlazni finalisti poznaju ovo iskustvo kao apsolutnu stvarnost.

2. ODNOSI NA SVIJETU OCA

13:2.1 Ovi svjetovi, koji predstavljaju dom raličitih vrsta duhovnih bića, predstavljaju ogromne i veličanstvene sfere koje su po svojoj neusporedivoj ljepoti i uzvišenoj slavi jednake samom Raju. Ovo su sastajališni svjetovi, zborna mjesta, koja se vode kao trajne prebivališne adrese. Kao finalisti, vi ćete biti smješteni na Raju, no Sfera Uspona će se svo to vrijeme voditi kao vaša prebivališna adresa, čak i kad se počnete baviti službom u vanjskom prostoru. U toku cijele vječnosti, tople uspomene i brojna sjećanja će vas navoditi da promatrate Sferu Uspona kao svoj dom. Jedino kad postanete bića duha sedmog stupnja, moguće je da ćete se odreći prebivališnog statusa koji ćete imati na Raju.

13:2.2 Ako vanjski svemiri koji upravo podilaze proces stvaranja jednog dana budu naseljeni bićima koja će posjedovati uzlazni potencijal, mi tada možemo zaključiti da će i ovoj djeci biti suđeno da promatraju Sferu Uspona kao svoje Rajsko prebivalište.

13:2.3 Nakon što stignete na Raj, Sfera Uspona će biti jedina sveta sfera koju ćete uvijek i bezuvjetno moći posjetiti. Sfera Zastupnika je jedina sveta sfera koju ja mogu cjelovito i bezuvjetno posjetiti. Premda su njegove tajne učestvovale u procesu koji je vodio mom nastanku, u ovom kozmičkom razdoblju ja ne promatram Sferu Zastupnika kao svoj dom. Bića koja potječu od Trojstva i potrojstveljena bića nisu jedno te isto.

13:2.4 Bića koja potječu od Trojstva ne dijele u cjelosti Očeve svjetove; njihovi domovi su smješteni jedino na Rajskom Otoku, u neposrednoj blizini Previšnje Sfere. Oni se često javljaju na Sferi Uspona, "krila Oca-Sina-Duha," gdje se druže sa svojom braćom koja stižu s niskih svjetova prostora.

13:2.5 Moguće je da smatrate da Sinovi Stvoritelji, koji su stvoreni zajedničkim činom Oca i Sina, promatraju Sferu Zastupnika kao svoj dom, no u ovom kozmičkom razdoblju koje je obilježeno djelovanjem Sedmostrukog Boga, to nije slučaj. Pored ovih, postoje i brojni drugi problemi koji vam djelovali zbunjujuće, jer kako budete nastojati razumjeti stvari koje su tako blisko povezane s Rajem, posve sigurno ćete naići na mnoge probleme. Isto tako, kako je vaše znanje vrlo ograničeno, nećete biti u stanju razriješiti ova pitanja.Čak i da ste bolje upoznati sa Očevim svjetovima, jednostavno bi ste naišli na još veći broj teškoća, sve dok ih konačno ne bi ste u cjelosti upoznali. Na svakom od ovih svjetova bića mogu steći status bilo svojom službom ili radi toga što odatle potječu, i u narednim kozmičkim razdobljima ove ličnosti mogu biti na izvjestan način pregrupirane.

13:2.6 Svjetovi unutarnjeg kruga zapravo predstavljaju sastajališne svjetove ili svjetove statusa, a ne istinske prebivališne sfere. S izuzetkom jednog, smrtnici će steći određeni status na svim Očevim svjetovima. Na primjer: Nakon što postignete Havonu, bit će vam dozvoljeno da odete na Sferu Uspona, gdje ćete biti dobrodošli, no neće vam biti dozvoljeno da posjetite drugih šest svetih svjetova. Nakon što savladate Rajski program i budete primljeni u Zbor Finalista, bit će vam dozvoljeno da odete na Sferu Sina, kako vaš red bića predstavlja Božje sinove kao i uzlazna bića--a zapravo i više od toga. No jedna sedmina Sfere Sina, sektor koji krije tajne u vezi utjelovljenja, će uvijek predstavljati zabranjenu zonu. Ove tajne nikad neće biti obznanjene uzlaznim sinovima Boga.

13:2.7 Ljudi s vremenom primaju puni pristup na Sferu Uspona i relativan pristup na Očeve sfere, izuzev Sfere Božanstva. No čak i nakon što vam bude dozvoljeno da se spustite na pet dodatnih tajnih sfera--nakon što postanete finalist--neće vam biti dozvoljeno da posjetite sve sektore ovih svjetova. Isto tako, neće vam biti dozvoljeno da se spustite na obale Sfere Božanstva, "Očevo krilo," unatoč tome što ćete zasigurno stajati "Bogu s desne strane." Nikada, za cijele vječnosti, neće se javiti prilika koja će zahtijevati vašu prisutnost na svijetu Misaonih Ispravljača.

13:2.8 Ovi sastajališni svjetovi života duha predstavljaju zabranjeno tlo do te mjere da smo zamoljeni da ne podnosimo molbu za pristup na one faze ovih planeta koje se u cjelosti nalaze izvan naših domena iskustva. Vi možete postati savršeni kao stvorena bića upravo kao što je Otac Svih savršen kao božanstvo, no svejedno nećete biti upoznati sa svim iskustvenim tajnama svih drugih redova kozmičkih ličnosti. Kada Stvoritelj dijeli izvjesnu iskustvenu tajnu sa svojim stvorenim bićem, Stvoritelj će čuvati tu tajnu za cijele vječnosti.

13:2.9 Sve ove tajne su navodno poznate kolektivnom tijelu Potrojstveljenih Tajni Vrhovnosti. Ova bića su u cjelosti poznata jedino njihovim specijalnim grupama svjetova; druge vrste ih vrlo slabo poznaju. Nakon što dostignete Raj, vi ćete znati i duboko voljeti deset Tajni Vrhovnosti koje upravljaju Sferom Uspona. Vi ćete isto tako steći djelomično razumijevanje Tajni Vrhovnosti na Očevim svjetovima (izuzev na Sferi Božanstva), premda ne tako savršeno kao što će to biti slučaj na Sferi Uspona.

13:2.10 Kao što njihovo ime sugerira, Potrojstveljene Tajne Vrhovnosti su povezane s Vrhovnim; one su jednako povezane s Ultimnim, kao i sa budućnosti Vrhovnog-Ultimnog. Ove Tajne Vrhovnosti predstavljaju tajne Vrhovnog kao i tajne Ultimnog, čak i tajne Vrhovnog-Ultimnog.

3. SVETI SVJETOVI VJEČNOG SINA

13:3.1 Sedam sjajećih svjetova Vječnog Sina predstavljaju svjetove sedam faza egzistencije čistog duha. Ova sjajeća nebeska tijela predstavljaju izvor trostrukog svjetla Raja i Havone, i njihov utjecaj je najvećim dijelom, prema ne u cjelosti, ograničen na centralni svemir.

13:3.2 Na ovim Rajskim satelitima nije prisutna ličnost; radi toga, malo toga što se odnosi na ove svjetove čistog duha može biti predočeno smrtničkoj i materijalnoj ličnosti. Rečeno nam je da ovi svjetovi vrve neličnim oblicima života bića Vječnog Sina. Pretpostavljamo da ove jedinke predstavljaju bića koja će se baviti službom u planiranim novim svemirima vanjskog prostora. Filozofi Raja tvrde da uoči svakog novog Rajskog ciklusa, svakih dva bilijuna godina po Urantija vremenu, na tajnim svjetovima Vječnog Sina bude stvorena nova grupa ovih bića.

13:3.3 Koliko znam, ni jedna ličnost nikad nije stupila na bilo koju sferu Vječnog Sina. U cijelom mog dugom iskustvu kako unutar tako i van Raja, nikad mi nije povjerena dužnost koja bi zahtijevala da posjetim ove svjetove. Na njih ne idu čak ni ličnosti u čijem stvaranju je učestvovao sam Vječni Sin. Možemo zaključiti da je svim o ĺblicima neličnih duhova--neovisno o tome koja bića su učestvovala u njihovom stvaranju--dozvoljeno da posjete ove domove duha. Kako sam ja osoba koja ima obličje duha, nije čudo što bi mi se takav svijet učinio praznim i napuštenim čak i ako bi mi bilo dozvoljeno da ga posjetim. Visoke ličnosti duha se nikad ne bave zadovoljavanjem besmislene radoznalosti, beskorisne pustolovine. Cijele vrijeme, ceka nad toliko nevjerojatnih i korisnih pustolovina, da ne želimo poticati radoznalost koja bi se ticala bilo čega što je bilo beskorisno ili nestvarno.

4. SVJETOVI BESKONAČNOG DUHA

13:4.1 Između unutarnjeg kruga Havone i sjajeće sfere Vječnog Sina, kruži sedam nebeskih tijela Beskonačnog Duha, svjetovi na kojima živi potomstvo Boeskonačnog Duha, potrojstveljeni sinovi uzvišenih stvorenih ličnosti, kao i druga neobznanjena bića koja se bave djelotvornom administrativnom upravom mnogih poduzeća u različitim domenama kozmičkih aktivnosti.

13:4.2 Sedam Glavnih Duhova predstavljaju vrhovne i ultimne zastupnike Beskonačnog Duha. Njihove osobne postaje, njihovi centri moći, su smješteni na periferiji Raja, no sve operacije koje se tiču njihove uprave kao i uprave velikim svemirom, odvijaju se na ovih sedam specijalnih izvršnih sfera Beskonačnog Duha. U stvarnosti, Sedam Glavnih Duhova predstavljaju mehanizam svemira nad svemirima kojim se uspostavlja ravnoteža između uma i duha; oni su sveobuhvatna, sveokružujuća i svekoordinirajuća moć centralne tvorevine.

13:4.3 Djelovanje Glavnih Duhova, koje potječe s ovih sedam specijalnih sfera, izjednačava i stabilizira krugove kozmičkog uma velikog svemira. Pored toga, oni su povezani s činjenicom da duhovni stav i prisutnost Božanstva u velikom svemiru variraju. Fizičke reakcije su uvijek iste, nemijenjajuće, te trenutačne i automatske. No iskustvena duhovna prisutnost ovisi o tome kakvi bitni uvjeti ili stanja duhovne prijemljivosti vladaju u individualnim umovima bića svih domena.

13:4.4 Fizička vlast, prisutnost i djelovanje su nemjenjajući u svim svemirima, kako malim tako i velikim. Različiti faktor duhovne prisutnosti ili reakcije, mijenja se i varira u ovisnosti o prijemljivosti stvorenih bića koja su obdarena voljom. Istodobno, na duhovnu prisutnost apsolutnog i egzistencijalnog Božanstva ni u najmanjoj mjeri ne utječe to da li izvjesno stvoreno biće osjeća odanost ili nelojalnost, dok je u isto vreijem istina da na funkcionalnu pristunost podapsolutnog i iskustvenog Božzanstva zasigutno i izravno utječu odluke, odabiti i svojevoljni stavovi takvih konačnih stvorenih bića--njihova lojalnost i odanost individualnim bićima, planetima, sistemima, zviježđima ili svemirima. No duhovna pristunost božanstvenosti nije hirovita ili svojevoljna; njena iskustvena količina ovisi o veličini slobodnovoljnog obdarenja osobnih bića.

13:4.5 To što određuje mjeru duhovne prisutnosti nalzi se u vašim srcima i umovima i sastoji se od načina na koji donosite odluke, kao i o odlučnosti vaše volje. Ova različitost prisustva je utemeljenana slobodnovoljnim reakcijama inteligentih osobnih bića, bića kojima je Otac Svih dao ovu slobodu volje. I Božanstva su uvijek vjerna svojim duhovima koji rastu i opadaju kako bi susreli i zadovoljili uvjete i zahtijeve promjenljivog odabira stvorenih bića, povremeno darujući već mjeru svoje prisutnosti kao odgovor na iskrenu žudnju ljudskog srca, povremeno se povlačeći s pozornice kada, koristeći se svojom slobodnom voljom, njihova bića odluče da im ne boža prisutnost ne treba. I duh božanstvenost se tako ponizno povodi za odabirom stvorenih bića svjetova.

13:4.6 Izvršni svjetovi Sedam Glavnih Duha u stvari predstavljaju Rajski centar sedam nadsvemira i s njima povezanih segmenata vanjskog prostora. Svaki Glavni Duh predsjedava jednim nadsvemirom, i svaki od Sedam Duhova je zadužen za jedan od ovih sedam svjetova. Doslovce nije moguće naći ni jednu fazu podrajske administrativne uprave koja nije zastupljena na ovim izvršnim svjetovima. Oni nisu isključivi kao što su svjetovi Oca i Sina isključivi, i premda prebivališni status imaju jedino bića koja potječu s ovih planeta i bića koja na njima rade, ovih sedam administrativnih planeta je uvijek otvoreno kako bi ih mogla posjetiti sva bića koja to žele učiniti i koja su u stanju obezbijediti neophodna prijevozna sredstva.

13:4.7 Za mene, ovi izvršni svjetovi predstavljaju najinteresantnija i najfascinantnija mjesta koja se mogu naći izvan Raja. Ni na jednom drugom mjestu u cijelom prostranom svemiru ne mogu se susresti tako raznolike aktivnosti, aktivnosti u kojima učestvuje toliki broj različitih redova živih bića i koji se tiče toliko operacija koje se odvijaju na toliko različitih razina, a koje su istodobno materijalne, intelektualne i duhovne. Kad god primim dopuštenje s dužnosti, ako imam priliku posjetiti bilo Raj ili Havonu, obično posjetim jedan od ovih aktivnih svjetova Sedam Glavnih Duhova, koji uvijek nadahne moj um svojim prizorima poslovnosti, odanosti, lojalnosti, mudrosti i djelotvornosti. Nigdje drugdje ne mogu naći tako nevjerojatnu međupovezanost ličnih djelovanja koja se odvijaju na svih sedam razina kozmičke stvarnosti. I uvijek je izvanredno promatrati rad onih koji su u stanju tako dobro obaviti svoj posao, dok u njemu istodobno toliko uživaju.

13:4.8 [Predstavio Usavršitelj Mudrosti kojem su Stari Dani Uverse povjerili ovu dužnost.]

Back to Top