Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 12 : SVEMIR NAD SVEMIRIMA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 12 : SVEMIR NAD SVEMIRIMAPOGLAVLJE 12 : SVEMIR NAD SVEMIRIMA

12:0.1 NEIZMJERNOST dalekosežnog stvaranja Oca Svih potpuno je izvan dosega konačne mašte; ogromna veličina glavnog svemira iznenađuje čak i bića moga reda. Ali smrtni um je u stanju upoznati plan i raspored svemira; vi možete naučiti o njihovoj fizičkoj organizaciji i čudesnoj administrativnoj upravi; možete naučiti mnogo toga o različitim skupinama inteligentnih bića koja nastanjuju sedam supersvemira vremena i središnji svemir vječnosti.

12:0.2 U načelu, to jest u vječnom potencijalu, zamišljamo materijalno stvaranje kao beskonačno jer je Otac Svih doista beskonačan, ali dok proučavamo i promatramo cjelokupno materijalno stvaranje, znamo da je u svakom trenutku vremenski ograničeno, iako je vašim konačnim umovima relativno neograničeno, praktično bezgranično.

12:0.3 Uvjereni smo, na osnovu proučavanja fizičkog zakona i promatranja zvjezdanih domena, da beskonačni Stvoritelj još nije očitovan u konačnosti kozmičkog izraza, da je velik dio kozmičkog potencijala Beskonačnog još uvijek samosadržan i neotkriven. Stvorenim bićima moćni svemir može izgledati gotovo beskonačan, ali on je daleko od upotpunjenja; još uvijek postoje fizičke granice materijalnog stvaranja, a iskustveno je otkrivenje vječne svrhe još uvijek u tijeku.

1. PROSTORNE RAZINE GLAVNOG SVEMIRA

12:1.1 Svemir nad svemirima nije beskonačna ravnina, bezgranična kocka, niti neograničeni krug; on svakako ima dimenzije. Zakoni fizičke organizacije i administracije zasigurno dokazuju da cijeli ovaj ogromni agregat energetske sile i materijalne snage na kraju funkcionira kao prostorna jedinica, kao organizirana i koordinirana cjelina. Vidljivo ponašanje materijalnog stvaranja svjedoči o fizičkom svemiru određenih granica. Najviši dokaz kružnog i ograničenog svemira počiva u nama poznatoj činjenici da svi oblici osnovne energije neprestano kruže zakrivljenom stazom prostornih razina glavnog svemira povinujući se neprestanoj i apsolutnoj privlačnoj sili gravitacije Raja.

12:1.2 Niz kozmičkih razina glavnog svemira čine glavne dijelove prožetog prostora - cijelo stvaranje, organiziranu i djelomično naseljenu tvorevinu ili onu koja će tek biti organizirana i naseljena. Da glavni svemir nije niz eliptičkih prostornih razina sve manje otpornosti na gibanje, koje se smjenjuju sa zonama relatinog mirovanja, mislimo da bi neke od kozmičkih energija iskočile iz beskonačnog polja i pravolinijski otišle u neistraženi prostor; ali nikada ne nalazimo silu, energiju ili tvar koja se tako ponaša; uvijek se kreću u krugu, rotiraju putanjama velikih krugova prostora.

12:1.3 Polazeći van iz Raja kroz vodoravno proširenje prožetog prostora, glavni svemir postoji u šest koncentričnih elipsa, prostornih razina koje okružuju središnji Otok, kao:

12:1.4 1. Središnji svemir - Havona.

12:1.5 2. Sedam nadvemira.

12:1.6 3. Prva razina vanjskog prostora.

12:1.7 4. Druga razina vanjskog prostora.

12:1.8 5. Treća razina vanjskog prostora.

12:1.9 6. Četvrta i najudaljenija razina svemira.

12:1.10 Havona, središnji svemir, nije stvaranje vremena; to je vječno postojanje. Ovaj se svemir bez početka i završetka sastoji od jedne milijarde planeta uzvišenog savršenstva koji su okruženi ogromnim tamnim gravitacijskim tijelima. U središtu Havone je stacionarni i apsolutno stabilizirani Rajski Otok, okružen s dvadeset i jednim satelitom. Zahvaljujući golemim okruglim masama tamnih gravitacijskih tijela oko ruba središnjeg svemira, masovni sadržaj ove središnje kreacije daleko je veći od ukupne poznate mase svih sedam sektora velikog svemira.

12:1.11 Rajsko-Havonski sustav, vječni svemir koji okružuje vječni Otok, predstavlja savršenu i vječnu jezgru glavnog svemira; svih sedam supersvemira i sve oblasti svemira rotiraju u utvrđenim orbitama oko ogromne središnje agregacije Rajskih satelita i planeta Havone.

12:1.12 Sedam supersvemira nisu entiteti primarne fizičke organizacije; njihove granice nigdje ne dodiruju nebularnu obitelj, niti prelaze lokalni svemir, osnovnu cjelinu stvaranja. Svaki je supersvemir jednostavno zemljopisni prostor koji grupira otprilike jednu sedminu organiziranog i djelomično naseljenog stvaranja koje je postalo poslije Havone, a svako od njih u sebi ima jednak broju lokalnih svemira i obuhvaćenog prostora. Nebadon, vaš lokalni svemir, jedna je od novijih kreacija u Orvontonu, sedmom supersvemiru.

12:1.13 Veliki svemir je u ovom trenutku organizirano i nastanjeno stvaranje. Sastoji se od sedam supersvemira, s ukupnim evolucijskim potencijalom od oko sedam trilijuna naseljenih planeta, a da ne spominjemo vječne planete središnjeg stvaranja. Ali ovaj procijenjeni proračun ne uzima u obzir arhitektonske administrativne planete, niti obuhvaća vanjske skupine neorganiziranih svemira.Današnji ogoljeni rub velikog svemira, ispunjen neujednačenim i nedovršenim perifernim prostorom, zajedno sa strahovitim zapletom cijelog astronomskog kovitlanja, sugerira našim studentima zvijezda da čak ni sedam supersvemira još nisu dovršeni. Dok se krećemo od unutrašnjosti, od božanskog središta prema van u bilo kojem smjeru, naposljetku dolazimo do vanjskih granica organiziranog i naseljenog stvaranja; dolazimo do vanjskih granica velikog svemira. A blizu vanjske granice, u dalekom kutu tako veličanstvenog stvaranja, vaš lokalni svemir ima svoje uzbudljivo postojanje.

12:1.14 Razine vanjskog prostora. Daleko u svemiru, na ogromnoj udaljenosti od sedam naseljenih supersvemira, okupljaju se ogromni i nevjerojatni krugovi sile i materijalizirajućih energija. Između energetskih krugova sedam supersvemira i ovog golemog vanjskog pojasa aktivnosti sile, nalazi se poprilično mirna prostorna zona koja varira po širini, ali u prosjeku ima oko četiri stotine tisuća svjetlosnih godina. Ove prostorne zone u sebi nemaju zvjezdane prašine - kozmičke magle. Naši studenti tih fenomena sumnjaju u točan status svemirskih sila koje postoje u ovoj zoni relativnog mirovanja koja okružuje sedam supersvemira. No oko pola milijuna svjetlosnih godina izvan periferije današnjeg velikog svemira možemo vidjeti početke zone nevjerojatne energije koja raste u volumenu i intenzitetu više od dvadeset pet milijuna svjetlosnih godina. Ovi se ogromni kotači energizirajućih sila nalaze u prvom vanjskom prostoru, neprekidnom pojasu kozmičke aktivnosti koja okružuje čitavo poznato, organizirano i nastanjeno stvaranje.

12:1.15 Još veće aktivnosti se odvijaju izvan tih područja, jer su fizičari Uversa otkrili rane dokaze o pojavama sile više od pedeset milijuna svjetlosnih godina izvan najudaljenijih raspona fenomena u prvoj razini vanjskog svemira. Ove aktivnosti nesumnjivo predviđaju organizaciju materijalnih kreacija druge svemirske razine glavnog svemira.

12:1.16 Središnji svemir je stvaranje vječnosti; sedam supersvemira su stvaranja vremena; četiri vanjske razine prostora nedvojbeno su predodređene evoluranju krajnosti stvaranja. A postoje i oni koji tvrde da Beskonačni nikada ne može postići puni izraz osim u beskonačnosti; stoga tvrde da postoji još jedno dodatno i neotkriveno stvaranje izvan četvrte i najudaljenije razine svemira, mogući stalno-šireći svemir beskonačnosti koji nema završetka. U teoriji ne znamo kako ograničiti bilo beskonačnost Stvoritelja ili potencijalnu beskonačnost stvaranja, ali u svom postojanju i upravi, smatramo da glavni svemir ima svoja ograničenja, da je definitivno ograničen i omeđen na svom vanjskom rubu otvorenim prostorom.

2. DOMENE BEZUVJETNOG APSOLUTA

12:2.1 Kad astronomi Urantije sa svojim sve moćnijim teleskopima promatraju tajanstvene prostore vanjskog svemira i tu vide nevjerojatnu evoluciju gotovo nebrojenih fizičkih svemira, oni trebaju shvatiti da svjedoče moćnom izvođenju neobjašnjivih planova Arhitekata Glavnog Svemira. Istina, posjedujemo dokaze koji upućuju na prisutnost određenih utjecaja Rajskih ličnosti tu i tamo širom ogromnih energetskih manifestacija koje trenutno obilježajavju ove vanjske domene, ali sa šireg gledišta prostornih regija koje se protežu izvan vanjskih granica sedam supersvemira, općenito priznajemo da ova stvaranja tvore domene Bezuvjetnog Apsoluta.

12:2.2 Premda bez teleskopa ljudsko oko može vidjeti tek dvije do tri maglice izvan granica supersvemiraOrvontona, vaši teleskopi doslovce otkrivaju milijune nad milijunima tih fizičkih svemira u procesu stvaranja. Većina zvjezdanih područja koja se mogu vidjeti vašim današnjim teleskopima ulaze u sastav Orvontona, ali fotografskim vještinama veći teleskopi prodiru daleko izvan granica velikog svemira u domene vanjskog prostora, gdje je u tijeku organizacija neizrecivog broja svemira. A postoje i milijuni svemira izvan dosega vaših sadašnjih instrumenata.

12:2.3 U ne tako udaljenoj budućnosti, novi će teleskopi otkriti začuđenom pogledu astronoma Urantije ne manje od 375 milijuna novih galaksija u udaljenim područjima vanjskog prostora. U isto vrijeme, ovi će moćniji teleskopi otkriti da su mnogi izolirani svemiri koji su prethodno smatrani dijelom vanjskog svemira, zapravo dio galaktičkog sustava Orvontona. Sedam supersvemira i dalje rastu; obod svakog se postupno širi; nove se nebule stalno stabiliziraju i organiziraju; a neke od nebula koje astronomi Urantije smatraju ekstragalaktičkim zapravo su na rubu Orvontona i putuju zajedno s nama.

12:2.4 Studenti zvijezda Uverse opažaju da je veliki svemir okružen precima niza zvjezdastih i planetarnih klastera koji u potpunosti okružuju sadašnje naseljeno stvaranje kao koncentrični prstenovi vanjskih svemira nad svemirima. Fizičari Uverse izračunavaju da su energija i materija tih vanjskih i neistraženih područja već jednake mnogo puta ukupnoj materijalnoj masi i energiji nabijenoj u svih sedam supersvemira. Mi smo obaviješteni da je metamorfoza kozmičke sile u tim vanjskim prostorima funkcija Rajskih organizatora sile. Također znamo da su te sile praizvori tih fizičkih energija koje trenutno aktiviraju veliki svemir. Orvontonski upravitelji snage, međutim, nemaju nikakve veze s tim dalekim područjima, niti su njihova energetska djelovanja vidljivo povezana s krugovima moći organiziranih i naseljenih stvaranja.

12:2.5 Vrlo malo znamo o značenju tih ogromnih pojava vanjskog prostora. U tijeku je formiranje većeg stvaranja budućnosti. Možemo promatrati njegovu neizmjernu veličinu, možemo prepoznati njegovu veličinu i osjetiti njegove veličanstvene dimenzije, ali inače znamo tek malo više o tim područjima od astronoma Urantije. Koliko znamo, u ovom vanjskom prstenu maglica, sunca i planeta ne postoje nikakva materijalna bića iz reda ljudi, anđela ili drugih bića duha. Ova udaljena domena je izvan nadležnosti i administrative uprave supersvemirskih vlada.

12:2.6 Širom Orvontona se vjeruje da je u tijeku nova vrsta stvaranja, poredak u svemirima koji će postati podij budućih aktivnosti rastućeg Korpusa Finalnosti; ako su naše pretpostavke točne, onda beskonačna budućnost može pružiti vama iste one fenomenalne i očaravajuće prizore koje je beskonačna prošlost pružila vašim precima i prethodnicima.

3. SVEMIRSKA GRAVITACIJA

12:3.1 Svi oblici energetske sile - materijalna, umna i duhovna - jednako se podvrgavaju tim privlačnim silama, tim univerzalnim svemirskim prisutnostima koje nazivamo gravitacijom. Ličnost također reagira na gravitaciju - na ekskluzivni krug Oca; ali iako taj krug pripada isključivo Ocu, on nije isključen iz drugih krugova; Otac Svih je beskonačan i djeluje u sva četiri apsolutno-gravitacijska kruga u glavnom svemiru, a to su:

12:3.2 1. Gravitacija ličnosti Oca Svih.

12:3.3 2. Gravitacija duha Vječnog Sina.

12:3.4 3. Gravitacija uma Združenog Činitelja.

12:3.5 4. Kozmička gravitacija Rajskog Otoka.

12:3.6 Ta četiri kruga nisu povezana sa središtem sile nižeg Raja; to nisu krugovi sile, energije, niti moći. To su apsolutni krugovi prisutnosti koji su poput Bog neovisni o vremenu i prostoru.

12:3.7 S tim u vezi zanimljivo je zabilježiti određena opažanja na Uversi tijekom posljednjih tisućljeća od strane znanstvenika korpusa gravitacije. Ova je stručna skupina radnika došla do sljedećih zaključaka o različitim gravitacijskim sustavima glavnog svemira:

12:3.8 1. Fizička gravitacija. Nakon što su formulirali procjenu zbrajanja cjelokupnog fizičko-gravitacijskog kapaciteta velikog svemira, uložili su velike napore u usporedbi ovog nalaza s procijenjenom ukupnom apsolutnom gravitacijskom prisutnošću koja je trenutno operativna. Ovi proračuni pokazuju da je ukupno gravitacijsko djelovanje velikog svemira mali dio procijenjenog gravitacijskog povlačenja Raja, izračunatog na temelju gravitacijskog odziva osnovnih fizičkih jedinica kozmičke materije. Ti su istraživači došli do iznenađujućeg zaključka da središnji svemir i sedam supersvemira koji ga okružuju u ovom trenutku iskorištavaju samo oko pet posto aktivnog funkcioniranja apsolutno-gravitacijskog privlačenja Raja. Drugim riječima: Trenutno oko devedeset pet posto aktivnog djelovanja kozmičke gravitacije Rajskog Otoka, izračunate u skladu s ovom teorijom ukupnosti, kontrolira materijalne sustave izvan granica sadašnjih organiziranih svemira. Ovi se izračuni odnose na apsolutnu gravitaciju; linearna gravitacija je interaktivni fenomen koji se može izračunati samo poznavanjem stvarne gravitacije Raja.

12:3.9 2. Duhovna gravitacija. Istim tehnikama komparativne procjene i proračuna, ti su istraživači ustanovili trenutni reaktivni kapacitet gravitacije duha, te su u suradnji sa Osamljenim Glasnicima i drugim ličnostima duha, došli do zbroja aktivne gravitacije duha Drugog Izvora i Središta. Poučno je imati na umu da su ustanovili jednaku vrijednost stvarne i funkcionalne prisutnosti gravitacije duha u velikom svemiru, što vodi postulatu sadašnje aktivne gravitacije duha. Drugim riječima: U današnje vrijeme praktički je čitava gravitacija vječnog Sina, izračunata na osnovu ove teorije cjelovitosti, vidljiva je kako funkcionira u velikom svemiru. Ako su ovi nalazi pouzdani, možemo zaključiti da su sadašnji svemiri koji se razvijaju u vanjskom svemiru u potpunosti neduhovni. A ako je to istina, to prihvatljivo objašnjava zašto duhovna bića imaju malo ili nimalo informacija o tim golemim energetskim manifestacijama, osim što znaju činjenicu njihovog fizičkog postojanja.

12:3.10 3. Gravitacija uma. Po tim istim načelima komparativnog računanja, ovi su se stručnjaci prihvatili problema prisutnosti i odazivanja na gravitaciju uma. Umna jedinica procjene predstavlja prosjek tri materijalna i tri duhovna tipa mentaliteta, iako je vrsta uma koja djeluje u upraviteljima snage i njihovim suradnicima bila uznemirujući činitelj u nastojanju da se dođe do osnovne jedinice za procjenu gravitacije uma. Malo je toga moglo stati na put procjeni sadašnjeg kapaciteta Trećeg Izvora i Središta za funkciju gravitacije uma u skladu s tom teorijom cjelovitosti. Iako nalazi u ovom slučaju nisu toliko ubjedljivi kao u procjenama tjelesne i duhovne gravitacije, oni su, relativno govoreći, vrlo poučni, čak i intrigantni. Ovi istraživači zaključuju da oko osamdeset pet posto reaktivnog djelovanja gravitacije uma na intelektualno privlačno djelovanje Združenog Činitelja potječe iz postojećeg velikog svemira. To bi upućivalo na mogućnost da su aktivnosti uma uključene u krug s vidljivim fizičkim aktivnostima koje su u tijeku diljem vanjskog prostora. Iako ova procjena vjerojatno nije posve točna, u principu se slaže s našim uvjerenjem da inteligentni organizatori sile trenutačno usmjeravaju evoluciju svemira u prostoru iznad onih izvanskih granica velikog svemira. Bez obzira na prirodu ove pretpostavljene inteligencije, ona očito ne reagira na gravitaciju duha.

12:3.11 Ali svi su ti proračuni u najboljem slučaju procjene utemeljene na zakonskim pretpostavkama. Smatramo ih prilično pouzdanim. Čak i ako se nekoliko bića duha nalazi u vanjskom svemiru, njihova zajednička prisutnost ne bi značajno utjecala na proračune tako ogromnih razmjera.

12:3.12 Gravitacija ličnosti se ne može računski mjeriti. Prepoznajemo krug, ali ne možemo mjeriti ni kvalitativne ni kvantitativne stvarnosti koje na njega reagiraju.

4. PROSTOR I KRETANJE

12:4.1 Sve su jedinice kozmičke energije u primarnoj rotaciji i sudjeluju u izvršenju svojih misija dok se kreću u sveobuhvatnoj orbiti. Svemiri prostora i njihovi sastavni dijelovi i svjetovi su rotirajuće sfere i kreću se beskrajnim krugovima prostornih razina glavnog svemira. Apsolutno ništa u cijelom glavnom svemiru nije stacionarno, osim samog središta Havone, vječnog Rajskog Otoka, središta gravitacije.

12:4.2 Bezuvjetni Apsolut je funkcionalno ograničen na prostor, ali nismo sigurni kakav je odnos ovog Apsoluta prema kretanju. Da li je nerazdvojiv od kretanja? Ne znamo. Znamo da kretanje nije svojstveno prostoru; čak ni kretanje prostora nije nerazdvojivo. Ali nismo tako sigurni u vezi odnosa Bezuvjetnog prema kretanju. Tko ili što je stvarno odgovoran za ogromne aktivnosti transmutacija sile i energije koje su sada u tijeku izvan granica sadašnjih sedam supersvemira? Što se tiče porijekla kretanja, imamo sljedeća mišljenja:

12:4.3 1. Smatramo da Združeni Činitelj aktivira kretanje u prostoru.

12:4.4 2. Ako Združeni Činitelj uzrokuje kretanja prostora, ne možemo to dokazati.

12:4.5 3. Sveopći Apsolut ne uzrokuje početno kretanje, već izjednačava i kontrolira sve napone koje potječu od kretanja.

12:4.6 U vanjskom prostoru organizatori sile su naočigled odgovorni za proizvodnju golemih svemirskih kotača koji su sada u procesu zvjezdane evolucije, ali njihova bi sposobnost funkcioniranja morala biti omogućena nekim promjenama prostorne prisutnosti Bezuvjetnog Apsoluta.

12:4.7 Prostor je, s ljudskog gledišta, ništica - negativ; on postoji samo u vezi s nečim pozitivnim i neprostornim. Prostor je, međutim, stvaran. On sadrži i uvjetuje kretanje. Čak se i kreće. Svemirska kretanja se mogu grubo klasificirati na sljedeći način:

12:4.8 1. Primarno kretanje - respiracija prostora, kretanje samog prostora.

12:4.9 2. Sekundarno kretanje - naizmjenična promjena smjera vrtnje sukcesivnih razina prostora.

12:4.10 3. Relativna kretanja - relativna u smislu da se ne ocjenjuju s Rajom kao osnovnom točkom. Primarna i sekundarna kretanja su apsolutna, kretanja u odnosu na nepokretni Raj.

12:4.11 4. Kompenzatorna ili korelacijska kretanja smišljena za usklađivanje svih ostalih kretanja.

12:4.12 Sadašnji odnos vašeg sunca i njegovih povezanih planeta, dok otkriva mnogo relativnih i apsolutnih kretanja u svemiru, pridonosi dojmu koji navodi promatrače zvijezda zaključku da je zemlja relativno stacionarna u svemiru, te da se okolni zvjezdani klasteri i struje kreću prema vani sve većim brzinama kako vaši proračuni obuhvaćaju vanjski svemir. Ali to nije slučaj. Vi ne uzimate u obzir sadašnje vanjsko i ujednačeno širenje fizičkih stravanja cijelog prožetog prostora. Vaše vlastito stvaranje (Nebadon) sudjeluje u ovom kretanju sveopće ekspanzije prema vani. Svih sedam supersvemira sudjeluju u dvo milijarditim ciklusima respiracije prostora, zajedno s vanjskim područjima glavnog svemira.

12:4.13 Kad se svemiri šire i skupljaju, materijalne mase u prožetom prostoru naizmjenično se kreću protiv i u smjeru povlačenja Rajske gravitacije. Rad koji se vrši u pomicanju materijalne energije stvaranja prostorni je posao, ali nije stvar energetske snage.

12:4.14 Iako su vaše spektroskopske procjene astronomske brzine prilično pouzdane kada se primjenjuju na zvijezde koje pripadaju vašem supersvemiru i susjednim supersvemirima, takvi su izračuni potpuno nepouzdani kad se odnose na područja vanjskog prostora. Spektralne linije se kreću od normale prema ljubičastoj boji ako se zvijezda približava; te iste linije se primiču crvenoj boji ako se zvijezda udaljava. Zahvaljujući djelovanju mnogih utjecaja čini se da se recesijska brzina vanjskih svemira povećava brzinom od više od sto milja u sekundi za svakih milijun svjetlosnih godina povećanja udaljenosti. Ovom metodom računanja, nakon što usavršite svoje teleskope, steći ćete dojam da se ti udaljeni sustavi udaljavaju od vašeg dijela svemira nevjerojatnom brzinom od više od trideset tisuća milja u sekundi. Ali ova prividna brzina uzmicanja nije stvarna; ona proizlazi iz brojnih faktora pogreške koji obuhvaćaju kutove promatranja i drugih vremensko- prostornih iskrivljenja.

12:4.15 Ali najveća od svih takvih iskrivljenja proizlaze odatle što ogromni svemiri vanjskog prostora izvan domena sedam supersvemira, naočigled rotiraju u suprotnom smjeru od velikog svemira. To jest, ove nebrojene nebule i njihova sunca i pridruženi planeti u ovom trenutku rotiraju oko središnjeg stvaranja u smjeru kazaljke na satu. Sedam supersvemira se okreću oko Raja suprotno od smjera kazaljke na satu. Čini se da se sljedeći vanjski svemir galaksija, zajedno sa sedam supersvemira, okreću oko Raja suprotno smjeru kazaljke na satu. A zvjezdani promatrači Uverse misle da imaju dokaza o postojanju rotacijskih kretanja u trećem vanjskom pojasu udaljenog prostora koji počinju pokazivati smjerne tendencije kazaljke na satu.

12:4.16 Ovi alternativni smjerovi uzastopnih prostornih procesija svemira, sa stanovišta glavnog svemira, vjerojatno imaju veze s unutarnjom gravitacijskom vještinom Sveopćeg Apsoluta koja se sastoji u koordinacijisila i izjednačavanju napetosti prostora. Kretanje, kao i prostor, je komplement ili uravnoteženje gravitacije.

5. PROSTOR I VRIJEME

12:5.1 Kao i prostor, vrijeme je dar Raja, ali ne u istom smislu, već neizravno. Vrijeme proizlazi iz kretanja i odatle što je um prirodno svjestan sekvencijalnosti. S praktičnog gledišta, kretanje omogućuje postojanje vremena, ali ne postoji sveopća vremenska jedinica utemeljena na kretanju, osim u onoj mjeri u kojoj je standardni dan Raja-Havone proizvoljno tako priznat. Svekupnost prostornog disanja poništava vlastitu lokalnu vrijednost kao izvor vremena.

12:5.2 Prostor nije beskonačan, iako vuče porijeklo od Raja; on nije apsolutan, jer je prožet Bezuvjetnim Apsolutom. Ne znamo apsolutne granice prostora, ali znamo da je vječnost apsolut vremena.

12:5.3 Vrijeme i prostor su neodvojivi samo u vremenskom prostoru, u sedam supersvemira. Nevremenski prostor (prostor bez vremena) teorijski postoji, ali jedino istinski nevremeno mjesto je područje Raja. Neprostorno vrijeme (vrijeme bez prostora) postoji u umu Rajske razine djelovanja.

12:5.4 Relativno nepomične zone međuprostora koje se nadovezuju na Raj i razdvajaju prožeti prostor od neprožetog, su prijelazne zone od vremena do vječnosti, stoga je nužnost da Rajski hodočasnici izgube svijest vremena za ovog tranzita koji kulminira u Rajskom državljanstvu. Posjetitelji koji su svjesni vremena mogu posjetiti Raj u budnom stanju, ali oni ostaju stvorenja vremena.

12:5.5 Odnosi s vremenom ne mogu postojati bez kretanja u svemiru, ali svijest o vremenu može. Sekvencija može stvoriti svijest o vremenu čak i u odsutnosti kretanja. Čovjekov je um manje vremenski nego prostorno vezan zbog unutarnje prirode uma. Čak i za vrijeme života u tijelu, iako je čovjekov um čvrsto vezan za prostor, kreativna ljudska imaginacija je relativno oslobođena od vremena. Ali vrijeme nije genetska kvaliteta uma.

12:5.6 Postoje tri različite razine vremenske spoznaje:

12:5.7 1. Vrijeme spoznato umom - svjesnost slijeda, kretanja i osjećaja trajanja.

12:5.8 2. Vrijeme spoznato duhom - uvid u kretanje prema Bogu i svjesnost uzlaznog kretanja prema razinama sve veće božanstvenosti.

12:5.9 3. Ličnost stvara jedinstven osjećaj vremena iz uvida u stvarnost plus svjesnosti prisutnosti i spoznaje trajanja.

12:5.10 Neduhovne životinje znaju samo prošlost i žive u sadašnjosti. Čovjek u kojem živi duh ima sposobnost predviđanja (uvid); on može predočiti budućost. Samo oni stavovi koji su okrenuti budućnosti i progresivni su osobno stvarni. Statička etika i tradicionalna moralnost su tek malo iznad životinjskog stadija. Ni stoicism nije visoki stupanj samospoznaje. Etika i moralnost postaju istinski ljudski kad su dinamični i progresivni, oživljeni kozmičkom stvarnosti.

12:5.11 Ljudska ličnost nije samo popratna pojava vremensko-prostornih događanja; ljudska ličnost također može djelovati kao kozmički uzrok tih događanja.

6. UNIVERZALNA NADKONTROLA

12:6.1 Kozmos nije statičan. Stabilnost nije rezultat inercije nego je proizvod uravnoteženih energija, kooperativnih umova, usklađenih morontija, nadkontrole duha i ujedinjenja ličnosti. Stabilnost je u cijelosti i uvijek proporcionalna božanstvenosti.

12:6.2 U fizičkoj kontroli glavnog svemira, Otac Svih ima prvenstvo i ispoljava primarnost kroz Rajski Otok; Bog je apsolutan u duhovnoj administraciji svemira u osobi Vječnog Sina. Što se tiče domena uma, Otac i Sin djeluju ravnopravno u Združenom Činitelju.

12:6.3 Treći Izvor i Središte pomaže u održavanju ravnoteže i koordinacije kombiniranih fizičkih i duhovnih energija i organizacija zahvaljujući apsolutnosti privlačnog djelovanja njegova kozmičkog uma i njemu svojstvenih komplemenata sveopće fizičke i duhovne gravitacije. Kad god i gdje god dođe do veze između materijalnog i duhovnog, takav fenomen uma je čin Beskonačnog Duha. Samo um može međusobno povezati fizičke sile i energije materijalne razine s duhovnim silama i bićima koja su na razini duha.

12:6.4 U svim svojim kontemplacijama kozmičkih pojava, pazite da uzmete u obzir međusobnu povezanost fizičkih, intelektualnih i duhovnih energija, i da uzmete u obzir neočekivane fenomene koji prate njihovo ujedinjenje pomoću ličnosti i nepredvidljive pojave koje proizlaze iz djela i reakcija iskustvenog Božanstva i Apsoluta.

12:6.5 Svemir je vrlo predvidljiv samo u smislu kvantitativnog ili gravitacijskog mjerenja; čak ni primarne fizičke sile ne reagiraju na linearnu gravitaciju, niti to čine viša značenja uma i istinske vrijednosti duha krajnjih stvarnosti svemira. Kvalitativno, svemir nije vrlo predvidljiv u vezi s novim asocijacijama sila, bilo fizičkih, umnih ili duhovnih, iako mnoge takve kombinacije energija ili sila postanu djelomično predvidljive kada se podvrgnu kritičnom promatranju. Kad se materija, um i duh sjedine u okviru ličnosti stvorenog bića, mi nismo potpuno sposobni predvidjeti odluke takvog bića koje ima slobodnu volju.

12:6.6 Čini se da sve faze iskonske sile, javljajućeg duha i drugih neosobnih krajnjih pojava reagiraju u skladu s određenim relativno stabilnim ali nepoznatim zakonima, i da su svi obilježeni širokim spektrom djelovanja i elastičnosti reagiranja koji su često uznemirujući kad se s njima susretnemo u fenominima ograničenih i izoliranih situacija. Kako objasniti ovu nepredvidivu slobodu reagiranja koja se otkriva u ovim javljajućim svemirskim stvarnostima? Te nepoznate, nedokučive nepredvidivosti - bilo da se odnose na ponašanje primordijalne jedinice sile, reakciju neidentificirane razine uma ili fenomen ogromnog ranog predsvemirskog stadija u domenama javljajućeg svemira - vjerojatno otkrivaju aktivnosti Krajnjeg i prisutnosti- djelovanja Apsoluta, koji prethode funkciji svih Stvoritelja svemira.

12:6.7 Mi zapravo ne znamo, ali pretpostavljamo da takva nevjerojatna svestranost i takva duboka koordinacija označavaju prisutnost i djelovanje Apsoluta, te da takva raznolikost reagiranja unatoč prividno jednolikoj uzročnosti otkriva reakciju Apsoluta, ne samo neposrednoj i situacijskoj uzročnosti, nego i svim ostalim povezanim uzročnicima diljem cijelog glavnog svemira.

12:6.8 Ljudi imaju svoje osobne čuvare sudbine; svaki planet, sustav, zviježđe, svemir i supersvemir ima svoje vladare koji djeluju za njihovo dobro i u interesu svojih domena. Havonom, pa čak i velikim svemirom, upravljaju oni kojima su povjerene takve visoke odgovornosti. Ali tko potiče i nadzire temeljne potrebe glavnog svemira kao cjeline, od Raja do četvrte i najudaljenije razine prostora? Egzistencijalno se takva visoka kontrola vjerojatno može pripisati Rajskom Trojstvu, ali iz iskustvenog gledišta, pojava svemira koji su stvoreni poslije Havone ovisi o:

12:6.9 1. Apsolutima u potencijalu.

12:6.10 2. Krajnjem u usmjerenju.

12:6.11 3. Vrhovnom u evolucijskoj koordinaciji.

12:6.12 4. Arhitektima Glavnog Svemira u upravi prije pojave određenih vladara.

12:6.13 Bezuvjetni Apsolut prožima cijeli prostor. Nije nam potpuno jasan točni status Božanstva Apsoluta i Sveopćeg Apsoluta, ali znamo da Sveopći Apsolut djeluje gdje god djeluju Božanstvo Apsolut i Bezuvjetni Apsolut. Božanstvo Apsolut može biti sveopće prisutno, ali teško može biti prisutno u prostoru. Krajnji je, ili će jednom biti, prostorno prisutan sve do vanjskih rubova četvrte razine prostora. Sumnjamo da će Krajnji ikada imati prostornu prisutnost izvan periferije glavnog svemira, ali unutar tog ograničenja, Krajnji sve više integrira kreativnu organizaciju potencijala triju Apsoluta.

7. DIO I CJELINA

12:7.1 Širom cijelog vremena i prostora i u pogledu cjelokupne stvarnosti bilo koje prirode, djeluje neumoljiv i neosoban zakon koji je ekvivalent funkcije kozmičke providnosti. Milosrđe obilježava Božji stav ljubavi prema pojedincu; nepristranost motivira Božji stav prema ukupnom. Božja volja ne mora prevladati u svakom dijelu - u srcu svake pojedine ličnosti - ali će njegova volja uvijek prevladati nad cjelinom, svemirom nad svemirima.

12:7.2 U svim njegovim odnosima sa svim njegovim bićima, istina je da Božji zakoni nisu sami po sebi samovoljni. Vama, s ograničenom vizijom i konačnim gledištem, Božja djela često djeluju diktatorska i samovoljna. Božji zakoni su samo Božje navike, njegov način uobičajenog djelovanja; a on sve čini kako treba. Uočavate da Bog sve čini na isti način, neprestano ponavljajući jedno te isto, jednostavno zato što je to najbolji način djelovanja u toj određenoj situaciji; a najbolji je način pravi način, i zbog toga beskonačna mudrost uvijek nalaže da se sve čini na taj precizni i savršeni način. Trebate također zapamtiti da priroda nije ekskluzivni čin Božanstva; drugi utjecaji su prisutni u onim fenomenima koje čovjek naziva prirodom.

12:7.3 Mrsko je božanskoj prirodi da pretrpi bilo kakvo pogoršanje ili da ikada dopusti izvršenje bilo kojeg osobnog čina na lošiji način. Trebalo bi, međutim, biti jasno da ako u božanstvenosti bilo koje situacije, u krajnosti bilo koje okolnosti, u svakom slučaju gdje tijek vrhovne mudrosti može ukazati na poželjnost različitog djelovanja - ako bi zahtjevi savršenstva mogli iz bilo kojeg razloga diktirati drugačije i bolje reakcije, tada i tamo bi svemudri Bog funkcionirao na taj bolji i prikladniji način. To bi bio izraz višeg zakona, a ne poništenje nižeg zakona.

12:7.4 Bog nije rob služenja ustaljenom ponavljanju vlastitih djela slobodne volje. Nema sukoba među zakonima Beskonačnog; oni su svi savršenosti nepogrešive prirode; oni su svi neupitna djela koja izražavaju besprijekorne odluke. Zakon je nepromjenjiva reakcija beskonačnog, savršenog i božanskog uma. Božja djela su sva voljna, bez obzira na ovu vidljivu istovjetnost. U Bogu "nema promjenljivosti niti sjene promjene." Ali sve to što se uistinu može reći o Ocu Svih ne može se reći jednako sigurno o svim njegovim podređenim inteligencijama ili njegovim evolucijskim stvorenjima.

12:7.5 Budući da je Bog nepromjenjiv, vi dakle možete, u svim uobičajenim okolnostima, ovisiti o tome da on sve obavlja na svoj identični i uobičajeni način. Bog je jamstvo stabilnosti za sve stvorene stvari i bića. On je Bog; stoga se ne mijenja.

12:7.6 A sva je ta postojanost ponašanja i ujednačenost djelovanja osobna, svjesna i rezultat slobodne volje, jer veliki Bog nije neki bespomoćni rob svog vlastitog savršenstva i beskonačnosti. Bog nije neka samodjelujuća automatska sila; on nije snaga koja robuje zakonu. Bog nije matematička jednadžba niti kemijska formula. On je slobodna i primarna ličnost. On je Otac Svih, biće prepuno ličnosti i sveopći izvor ličnosti svakog stvorenja.

12:7.7 Božja volja ne mora prevladati u srcu svakog materijalnog smrtnika koji traži Boga, ali ako se vremenski okvir proširi izvan trenutnog vremena da obuhvati cijeli prvi život, onda se Božja volja sve više prepoznaje u plodovima duha koji se nose u životima Božje djece koja se povode za duhom. A onda, ako se ljudski život dodatno proširi kako bi uključio morontija iskustvo, božanska se volja može vidjeti kako svijetli sve jasnije i jasnije u produhovljujućim djelima onih stvorenih bića vremena koja su počela kušati božanske radosti doživljavanja odnosa između čovjekove ličnosti i ličnosti Oca Svih.

12:7.8 Očinstvo Boga i bratstvo ljudi predstavljaju paradoks dijela i cjeline na razini ličnosti. Bog ljubi svakog pojedinca kao individualno dijete nebeske obitelji. Ipak, Bog tako voli svaku osobu; on ne poštuje bilo koga više od nekog drugog, a općenitost njegove ljubavi stvara odnos cjeline, bratstva svih ljudi.

12:7.9 Ljubav Oca apsolutno individualizira svaku ličnost kao jedinstveno dijete Oca Svih, dijete bez duplikata u beskonačnosti, biće obdareno slobodnom voljom koje je nezamjenjivo u cijeloj vječnosti. Očeva ljubav veliča svako Božje dijete, osvjetljavajući svakog člana nebeske obitelji, oštro izražavajući jedinstvenu prirodu svakog osobnog bića nasuprot neosobnih razina koje leže izvan bratskoga kruga Oca sviju. Božja je ljubav nadahnuće u oslikavanju transcendentne vrijednosti svakog stvorenog bića slobodne volje, i ona nedvojbeno otkriva visoku vrijednost koju je Otac Svih stavio na svako svoje dijete, od najvišeg osobnog stvoritelja Rajskog statusa do najniže ličnosti koja ima dostojanstvo volje među divljim plemenima ljudi na samom začetku ljudskog roda na nekom evolucijskom svijetu vremena i prostora.

12:7.10 Sama ova ljubav Boga prema pojedincu stvara božansku obitelj svih pojedinaca, sveopće bratstvo djece Rajskog Oca koja imaju slobodnu volju. A ovo bratstvo, koje je sveopće, odnos je cjeline. Bratstvo, kada je sveopće, ne otkriva svaki odnos, nego sve odnose. Bratstvo je stvarnost cjeline i stoga otkriva kvalitetu cjeline u suprotnosti s kvalitetama bilo kojeg dijela.

12:7.11 Bratstvo utvrđuje činjenicu odnosa između svih ličnosti u sveopćoj svemirskoj egzistenciji. Ni jedna osoba ne može izbjeći prednosti ili kazne koje nastaju kao posljedica odnosa s drugim osobama. Dio izvlači korist ili patnju u skladu sa cjelinom. Dobar trud svakog čovjeka koristi svim ljudima; greška ili zlo svakog čovjeka povećavaju nevolju svih ljudi. Kako se pomiče dio, tako se pomiče cjelina. Kako napreduje cjelina, tako napreduje i dio. Relativne brzine u kretanju dijela i cjeline određuju da li se dio usporava inercijom cjeline ili ubrzava zamahom kozmičkog bratstva.

12:7.12 To je otajstvo da je Bog jedno izrazito samosvjesno biće koje ima stambeno sjedište, koje je istodobno osobno prisutno u tako ogromnom svemiru dok je osobno u kontaktu s tako beskrajnim brojem bića. To što je takav fenomen otajstvo izvan ljudskog shvaćanja ni u najmanju ruku ne smije umanjiti vašu vjeru. Ne dopustite da vas nadvladaju, pometu ili obeshrabre veličina beskonačnosti, neizmjernost vječnosti, te veličina i slava Božjeg neusporedivog karaktera; jer Otac nije daleko od bilo koga od vas; on prebiva u vama i u njemu se svi doslovno krećemo, doista živimo i stvarno imamo svoje postojanje.

12:7.13 Iako Rajski Otac djeluje preko svojih božanskih stvoritelja i djece stvorenja, on također uživa najintimniji unutarnji kontakt s vama koji je tako uzvišen, toliko osoban, da je čak i izvan mog shvaćanja - tajanstveno zajedništvo Očevog fragmenta s ljudskom dušom i smrtnim umom u kojem doista živi. Kako ste već upoznati s ovim Božjim darovima, znate da je Otac u intimnom kontaktu, ne samo sa svojim božanskim suradnicima, nego i s evolucijskom smrtnom djecom vremena. Otac doista prebiva na Raju, ali njegova božanska prisutnost također živi u umovima ljudi.

12:7.14 Iako je duh Sina izliven na sve ljude, iako je Sin nekoć živio s vama u sličnosti smrtnog tijela, iako vas serafimi osobno čuvaju i vode, kako se bilo koje od tih božanskih bića Drugog i Trećeg Središta ikada mogu nadati da vam se približe ilida vas razumiju tako potpuno kako vas razumije Otac, koji vam je dao dio sebe da bude vaše pravo i božansko, čak i vječno, jastvo?

8. MATERIJA, UM I DUH

12:8.1 "Bog je duh," ali Raj to nije. Materijalni svemir je uvijek arena u kojoj se odvijaju sve duhovne aktivnosti; bića duha i uzlazni duhovi žive i rade na fizičkim planetima materijalne stvarnosti.

12:8.2 Davanje kozmičke sile, domena kozmičke gravitacije, su funkcija Rajskog Otoka. Sva izvorna sila- energija proizlazi iz Raja, a materija za stvaranje neizbrojenih svemira sada cirkulira cijelim velikim svemirom u obliku supergravitacijske prisutnosti koja tvori napetost sile prožetog prostora.

12:8.3 Bez obzira na transformaciju sile u izvanjskim svemirima, nakon što iziđe iz Raja, sila putuje pod utjecajem neprestanog, uvijek prisutnog, neprekidnog privlačenja vječnog Otoka, dok se poslušno i sama od sebe zauvijek vrti vječnim putovima svemira nad svemirima. Fizička energija je jedina stvarnost koja je istinita i postojana u svojoj poslušnosti sveopćem zakonu. Samo u područjima volje stvorenja dolazi do odstupanja od božanskih staza i izvornih planova. Snaga i energija su sveopći dokazi stabilnosti, postojanosti i vječnosti središnjeg Rajskog Otoka.

12:8.4 Darivanje duha i produhovljenje ličnosti, domena duhovne gravitacije, jest područje Vječnog Sina. I ova je gravitacija duha koja izvire iz Sina i koja zauvijek privlači sve duhovne stvarnosti prema sebi, jednako stvarna i apsolutna kao i svemoćno materijalno privlačno djelovanje Rajskog Otoka. No, materijalni čovjek je, naravno, više upoznat s materijalnim manifestacijama fizičke prirode nego s jednako stvarnim i moćnim operacijama duhovne prirode koje se prepoznaju samo duhovnim uvidom duše.

12:8.5 Kako um bilo koje pojedine ličnosti u svemiru postaje sve duhovniji - sve više nalik Bogu - on sve manje reagira na materijalnu gravitaciju. Stvarnost, mjerena fizičko-gravitacijskom reakcijom, je antiteza stvanosti određena kvalitetom sadržaja duha. Fizičko-gravitacijsko djelovanje je kvantitativni odreditelj neduhovne energije;duhovno-gravitacijsko djelovanje je kvalitativna mjera žive energije božanstvenosti.

12:8.6 To što je Raj za fizičku tvorevinu i što je Vječni Sin za duhovni svemir, to je Združeni Činitelj u domenama uma - inteligentni svemir materijalnih, morontijalnih i duhovnih bića i ličnosti.

12:8.7 Združeni Činitelj reagira na materijalne kao i duhovne stvarnosti i stoga prirodno postaje sveopći služitelj svih inteligentnih bića, bića koja mogu biti mješavina materijalnih i duhovnih faza stvaranja. Obdarenje inteligencijom, služba onome što je materijalno i duhovno u fenomenu uma, je ekskluzivna domena Združenog Činitelja, koji tako postaje partner duhovnog uma, suština morontija uma i supstanca materijalnog uma evolucijskih stvorenja vremena.

12:8.8 Um je tehnika kojom stvarnosti duha postaju iskustvene ličnostima stvorenih bića. U posljednjoj analizi, ujedinjujuće sposobnosti čak i ljudskog uma, sposobnost koordiniranja stvari, ideja i vrijednosti, su nad-materijalne.

12:8.9 Iako je smrtnom umu teško shvatiti sedam razina relativne kozmičke stvarnosti, ljudski intelekt treba biti u stanju shvatiti veći dio značenja triju funkcionalnih razina konačne stvarnosti, a to su:

12:8.10 1. Materija. Organizirana energiju koja je podložna linearnoj gravitaciji, osim što je modificirana kretanjem i uvjetovana umom.

12:8.11 2. Um. Organizirana svijest koja nije u potpunosti podložna materijalnoj gravitaciji i koja postaje doista oslobođena kad je izmijenjena duhom.

12:8.12 3. Duh. Najviša osobna stvarnost. Istinski duh ne podliježe fizičkoj gravitaciji, već na kraju postaje motivirajući utjecaj svih evoluirajućih sustava koji imaju dostojanstvo ličnosti.

12:8.13 Duh je svrha postojanja svih ličnosti; materijalna ispoljenja su relativna, a kozmički um intervenira između tih kozmičkih suprotnosti. Darivanje uma i služenje duha djelo su suradnika Božanstva, Beskonačnog Duha i Vječnog Sina. Sveukupna stvarnost Božanstva nije um, nego duh-um - um-duh sjedinjen pomoću ličnosti. Ipak, apsoluti duha kao i apsoluti materije konvergira u osobi Oca Svih.

12:8.14 Na Raju su tri energije - fizička, umna i duhovna - usklađene. U evolucijskom svemiru vlada energija-materija osim u ličnosti, gdje duh, posredovanjem uma, nastoji prevladati. Duh je temeljna stvarnost iskustva ličnosti svih stvorenja, jer je Bog duh. Duh je nepromjenjiv i stoga, u svim odnosima ličnosti, nadilazi i um i materiju, koje su iskustvene varijable progresivnog postignuća.

12:8.15 U kozmičkoj evoluciji materija postaje filozofska sjena koju um baca u prisutnosti blistavila duha božanskog prosvjetljenja, ali to ne poništava stvarnost materije- energije. Um, materija i duh su jednako stvarni, ali nisu od jednake vrijednosti sa stanovišta ličnosti kad se radi o postizanju božanstvenosti. Svijest božanstva je progresivno duhovno iskustvo.

12:8.16 Što je sjajnije blistavilo poduhovljene ličnosti (Otac u svemiru, fragment potencijalne ličnosti duha u pojedinom stvorenom biću), veća je sjena koju posrednički um baca na materijalno okružje. U vremenu je čovjekovo tijelo jednako stvarno kao i um ili duh, ali u smrti, um (identitet) i duh preživljavaju, ali tijelo to ne čini. Kozmička stvarnost ne mora biti prisutna u iskustvu ličnosti. I tako vaš grčki slikovni izražaj - da je materija sjena stvarnije supstance duha - ima stvarni filozofski smisao.

9. OSOBNE STVARNOSTI

12:9.1 Duh je temeljna osobna stvarnost u svemirima, a ličnost je temelj sve naprednijeg iskustva s duhovnom stvarnosti. Svaka faza iskustva ličnosti na svakoj uzastopnoj razini svemirske progresije pokazuje tragove otkrića privlačnih osobnih stvarnosti. Čovjekova se prava sudbina sastoji u stvaranju novih ciljeva, ciljeva duha, te zatim u reagiranju na kozmičke privlačnosti takvih blaženih ciljeva nematerijalne vrijednosti.

12:9.2 Ljubav je tajna blagonaklonih odnosa između ličnosti. Ne možete znati osobu kao rezultat jednog kontakta. Ne možete cijeniti glazbu kroz matematički izračun, iako je glazba oblik matematičkog ritma. Broj dodijeljen telefonskom pretplatniku ni na koji način ne identificira ličnost tog pretplatnika ili bilo što u vezi s njegovim karakterom.

12:9.3 Matematika, materijalna znanost, neophodna je za inteligentnu raspravu o materijalnim aspektima svemira, ali takvo znanje nije nužno dio višeg ostvarenja istine ili osobnog poštovanja duhovnih stvarnosti. Ne samo u životnim područjima, već i u svijetu fizičke energije, zbroj dvaju ili više stvari vrlo je često nešto više ili nešto drugačije od predvidljivih dodatnih posljedica takvih zbrajanja. Cijela znanost matematike, cijela domena filozofije, najviša fizika ili kemija, nije mogla predvidjeti niti znati da bi spoj dvaju plinovitih atoma vodika s jednim plinovitim atomom kisika rezultirao novom i kvalitativno nad-zbrojnom supstancom - tekućom vodom.Razumijevanje i poznavanje ovog fizikalno-kemijskog fenomena trebalo je spriječiti razvoj materijalne filozofije i mehanističke kozmologije.

12:9.4 Tehnička analiza ne otkriva što osoba ili stvar mogu učiniti. Na primjer: Voda se učinkovito koristi za gašenje požara. Da će voda ugasiti vatru je činjenica svakodnevnog iskustva, ali nikakva analiza vode nikada ne bi mogla otkriti takvo svojstvo. Analiza određuje da se voda sastoji od vodika i kisika; daljnja studija tih elemenata otkriva da kisik potpomaže sagorijevanje, dok će sam vodik slobodno gorjeti.

12:9.5 Vaša religija postaje stvarna jer se oslobađa od okova straha i tereta praznovjerja. Vaša se filozofija bori za emancipaciju od dogme i tradicije. Vaša se znanost bavi višestoljećnim natjecanjem između istine i pogreške u nastojanju da postigne oslobođenje od okova apstrakcije, ropstva matematike i relativne sljepostimehanističkog materijalizma.

12:9.6 Duh je nukleus smrtnog čovjeka. Um je osobno - energetski sustav koji okružuje božanski nukleus duha koji djeluje u materijalnom okruženju. Takav živi odnos između osobnog uma i duha tvori kozmički potencijal vječne ličnosti. Stvarni problemi, trajno razočaranje, ozbiljni porazi i neminovna smrt mogu nastupiti samo ako sečovjekovi osobni koncepti usude zauzeti mjesto vladajuće moći

12:9.7 [Presentedby a PerfectorofWisdomactingbyauthorityoftheAncientsofDays.]

Back to Top