Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 11 : VJEČNI OTOK RAJA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 11 : VJEČNI OTOK RAJAPOGLAVLJE 11 : VJEČNI OTOK RAJA

11:0.1 RAJ je vječni centar svemira nad svemirima i prebivalište Oca Svih, Vječnog Sina i Beskonačnog Duha, kao i njihovih božanskih suradnika i bića jednakog statusa. Centralni Otok predstavlja najveće organizirano tijelo kozmičke stvarnosti cijelog svemira. Raj predstavlja materijalni planet i duhovno prebivalište. Sva inteligentna bića Oca Svih žive na materijalnim planetima; stoga i apsolutni upravni centar mora biti materijalan, doslovan. I ponovo ističemo da su stvari duha i duhovna bića stvarna.

11:0.2 Materijalna ljepota Raja počiva u izvanrednosti njegovog fizičkog savršenstva; uzvišena intelektualna postignuća i umni razvoj žitelja Božjeg Otoka obznanjuju njegovo veličanstvo; beskonačno obdarenje božanske ličnosti duha -- svjetlo života -- ukazuje na slavu centralnog Otoka. Ali dubine duhovne ljepote i čuda ove veličanstvene cjeline nadilaze domet shvaćanja konačnog uma materijalnih stvorenih bića. Smrtni čovjek nije u stanju shvatiti slavu i duhovnu ljepotu božanskog prebivališta. Raj ima vječnu egzistenciju; ne postoje bilo zapisi ili predanja koja govore o porijeklu ovog centralnog Otoka Svjetla i Života.

1. BOŽANSKO PREBIVALIŠTE

11:1.1 Dok se na Raju se odvijaju mnoge aktivnosti vezane uz administrativnu upravu nad kozmičkim prostranstvima, Raj sa stanovišta stvorenih bića prije svega predstavlja prebivalište Božanstva. Osobna prisutnost Oca Svih počiva na samom centru gornje površine ovog gotovo okruglog ako ne ponešto eliptičnog, prebivališta Božanstava. Rajsku prisutnost Oca Svih neposredno obavija osobna prisutnost Vječnog Sina, dok i Oca i Sina obavija neizreciva slava Beskonačnog Duha.

11:1.2 Bog živi, živio je i uvijek će živjeti na samom ovom centralnom i vječnom prebivalištu. Tu smo uvijek mogli i uvijek ćemo moći naći Boga. Otac Svih je kozmički usredotočen, duhovno personificiran i zemljopisno prisutan na ovom centru svemira nad svemirima.

11:1.3 Mi svi znamo put koji vodi izravno do Oca Svih. Zahvaljujući velikoj udaljenosti i ogromnom međuprostoru, ljudska bića nisu u stanju shvatiti više pojmova koji se tiču božanskog prebivališta, ali ona bića koja mogu shvatiti značenje ovih ogromnih daljina poznaju lokaciju Božjeg prebivališta jednako pouzdano i doslovno kao što vi poznajete lokaciju Njujorka, Londona, Rima i Singapura, gradova koji imaju jasnu zemljopisnu poziciju na Urantiji. Uz pomoć broda, zemljopisne karte i kompasa, svaki vješti moreplovac s lakoćom može pronaći ova mjesta. Isto tako, uz nešto vremena i putničkih sredstava, neophodnog duhovnog postignuća i prikladnog vodiča, mogli bi ste putovati svemirom za svemirom i krugom za krugom, kroz zvjezdana carstva prema unutrašnjosti svemira, sve dok ne stignete do centralnog sjaja duhovne slave Oca Svih. Da imate sve što je potrebno za ovakvo putovanje, mogli bi ste naći osobnu prisutnost Boga smještenu na sveopćem centru jednako kao što možete naći udaljene gradove smještene na vašem planetu. To što osobno niste imali prilike posjetiti ove gradove ne znači da oni ne postoje. To što je vrlo mali broj kozmičkih stvorenja uspio naći Boga koji živi na Raju ni u najmanjoj mjeri ne opovrgava bilo stvarnost njegove egzistencije ili aktualnost njegove duhovne osobe smještene na sveopćem centru.

11:1.4 Otac se uvijek nalazi na ovom centralnom mjestu. Kad bi Bog napustio Raj nastupio bi opći kaos, kako ovo centralno božansko prebivalište predstavlja sjecište kozmičkih linija gravitacije koje se protežu do samih granica tvorevine. Bilo da putujemo svemirom slijedeći krug ličnosti ili da pratimo uspinjuće ličnosti koje se kreću unutra prema Ocu; bilo da slijedimo linije materijalne gravitacije nižeg Raja ili da pratimo uviruće cikluse kretanja kozmičke sile; bilo da slijedimo linije duhovne gravitacije Vječnog Sina ili da pratimo sve centralnije redove Rajskih Sinova Boga; bilo da slijedimo krugove uma ili da pratimo bilijune za bilijunima nebeskih bića koja potječu od Beskonačnog Duha -- bilo kojim putem da pođemo, stići ćemo izravno do Očeve prisutnosti, do njegovog centralnog prebivališta. Bog je ovdje osobno, doslovno i aktualno prisutan. I iz njegovog beskonačnog bića izviru struje života, energije i ličnosti koje zatim putuju u sve svemire.

2. PRIRODA VJEČNOG OTOKA

11:2.1 Kako ste već počeli promatrati golemo prostranstvo materijalnog svemira vidljivo s vaše astronomske pozicije, treba vam biti jasno da tako ogroman materijalni svemir mora imati adekvatan centar, središte koje odgovara dostojanstvu i beskonačnosti univerzalnog Vladara cijele ove velike i prostrane tvorevine materijalnih domena i živih bića.

11:2.2 Raj se po fizičkom obličju dosta razlikuje od naseljenih nebeskih tijela. On ima jasno uočljivu eliptičnost, kako je sjeverno-južni promjer jednu šestinu dulji od istočno-zapadnog. Centralni Otok je u biti ravan i udaljenost između dvaju površina iznosi jednu desetinu istočno-zapadnog promjera.

11:2.3 Zahvaljujući ovim dimenzijskim specifikacijama kao i stacionarnosti Rajskog otoka i višem pritisku sile-energije na njegovom sjevernom kraju, uspostavlja se apsolutni smjer glavnog svemira.

11:2.4 Centralni Otok je zemljopisno podijeljen u tri domene aktivnosti:

11:2.5 1. Gornji Raj.

11:2.6 2. Periferni Raj.

11:2.7 3. Donji Raj.

11:2.8 Onu površinu Raja na kojoj žive i djeluju ličnosti nazivamo gornjom, dok suprotnu površinu nazivamo donjom. Na spoljašnjoj ili perifernoj strani Raja teku one aktivnosti koje nisu bilo potpuno osobne ili potpuno neosobne. Trojstvo naočigled dominira osobnom ili gornjom ravni, dok Bezuvjetni Apsolut upravlja donjom ili neosobnom ravni. Dok nam je teško predočiti Bezuvjetni Apsolut kao osobu, vjerujemo da je funkcionalna prostorna prisutnost ovog Apsoluta usredotočena na donjem Raju.

11:2.9 Vječni Otok obuhvaća samo jednan oblik materijalizacije -- stacionarne sustave stvarnosti. Ova doslovna Rajska materija predstavlja homogenu organizaciju prostorne potencijalnosti koja se ne može naći bilo gdje drugdje u cijelom prostranom svemiru nad svemirima. Dok u različitim svemirima ova materija nosi mnoga različita imena, nebadonski Melkizedeci već dugo nazivaju ovaj materijal apsolutumom. Ovaj izvorni materijal Raja nije bilo živ niti neživ; ovo je izvorni neduhovni izražaj Prvog Izvora i Centra; ovo je Raj i Raj je jedan jedini.

11:2.10 Prvi Izvor i Centar naočigled usmjerava sav apsolutni Rajski potencijal za proizvodnju kozmičke stvarnosti kao dio vještine samooslobođenja od ograničenja beskonačnosti, kao metodu koja omogućuje postojanje podbeskonačne, čak vremensko-prostorne, tvorevine. Ali ovo ne znači da je Raj ograničen u vremensko-prostornom smislu jedino zato što je to slučaj sa svemirom nad svemirima. Raj postoji bez vremena i bez položaja u prostoru.

11:2.11 Grubo rečeno: Izgleda da prostor počinje postojati neposredno ispod donjeg Raja, dok vrijeme počinje postojati neposredno iznad gornjeg Raja. Dok vrijeme, kako ga vi shvaćate, nije obilježje Rajske egzistencije, žitelji centralnog Otoka imaju svijest o nevremenskom slijedu događaja. Kretanje nije obilježje Raja; ono je proizvoljno. Udaljenost, međutim, čak i apsolutna udaljenost, predstavlja vrlo bitan koncept koji često obilježava odnos između relativnih lokacija Raja. Raj je bezprostoran; on ima apsolutna prostranstva i stoga može služiti na više načina koji doslovce nadilaze shvaćanje smrtničkog uma.

3. GORNJI RAJ

11:3.1 Na gornjem Raju postoje slijedeće tri velike domene aktivnosti -- prisutnost Božanstva, Najsvetija Domena i Sveta Oblast. Ogromno prostranstvo koje neposredno obavija prisutnost Božanstava postoji kao Najsvetija Domena rezervirana za obožavanje, potrojstvljenje i visoko duhovno postignuće. U ovom području ne postoje materijalne građevine niti potpuno intelektualne tvorevine; one tu ne bi mogle postojati. Uzaludu je pokušati predočiti ljudima božansku narav i prekrasno veličanstvo Najsvetije Domene Raja. Dok je ovo područje je posve duhovno, vi ste gotovo posve materijalni. Sa stanovišta posve materijalnih bića, posve duhovne stvarnosti djeluju nepostojeće.

11:3.2 Dok u cijelom području Najsvetije Domene ne postoje nikakvi oblici fizičke materijalizacije, u sektorima Svete Zemlje, a naročito na perifernim oblastima Raja, postoji mnoštvo uspomena na dane vašeg materijalnog života.

11:3.3 Sveta Oblast koja predstavlja spoljašnje ili stambeno područje, sadrži sedam koncentričnih zona. Raj se često nosi naziv "Očeve kuće," kako je na njemu smješteno Očevo vječno prebivalište i ovih sedam zona često nose naziv "Očevo Rajsko prebivalište." Na unutarnjoj ili prvoj zoni žive Državljani Raja i bića havonskog porijekla koja trenutačno žive na Raju. Na slijedećoj ili drugoj zoni je smještno stambeno područje gdje žive bića iz sedam nadsvemira vremena i prostora. Jedan dio ove druge zone obuhvaća sedam golemih dijelova na kojima žive bića duha i uzlazna stvorena bića iz svemira evolutivnog napretka. Dok svaki od ovih sektora isključivo djeluje u cilju dobrobiti i napredovanja ličnosti pojedinačnih nadsvemira, blagodati ovih prostranstava daleko nadilaze potrebe bića koja trenutačno žive u sedam nadsvemira.

11:3.4 Svaki od sedam sektora Raja je dalje podjeljen u stambene jedinke koje služe kao prebivalište jednom milijunu proslavljenih individualnih radnih grupa. Tisuću ovakvih jedinki tvore jedno odjeljenje. Stotinu tisuća odjeljenja tvore duhovnu zajednicu. Deset milijuna duhovnih zajednica čine općinu. Milijarda općina čini jednu veliku skupinu. I ovaj se uzlazni slijed nastavlja kroz sedam velikih skupina. Sedam velikih skupina grade jednu glavnu skupinu, dok sedam glavnih skupina grade najvišu skupinu; i tako se u sedmočlanim koracima ovaj slijed proteže kroz višnje, nadvišnje, nebeske, nadnebeske i vrhovne jedinke. Ali čak ni ove skupine ne pokrivaju cijeli prostor. Ovaj iznenađujući broj stambenih odjeljenja Raja, broj koji nadilazi vaše sposobnosti shvaćanja, prekriva znatno manje od jednog procenta doznačenog područja Svete Zemlje. Još uvijek postoji mnogo prostora za one koji putuju prema srcu svemira, čak i one koji neće započeti putovanje prema Raju sve do vječne budućnosti.

4. PERIFERNI RAJ

11:4.1 Dok se centralni otok Raja iznenadno završava na periferiji, on je toliko velik da se ovaj terminalni kut ne može vidjeti s graničnog područja. Perifernu površinu Raja djelomično zauzimaju pristajališna i otpremna polja različitih grupa ličnosti duha. Kako područja neprožetog prostora gotovo zalaze na samu površinu periferije, ova područja služe iskrcavanju ličnosti koje dolaze na Raj. Ni donji niti gornji Raj nije dostupan prijevoznim serafima ili drugim tipovima prostornih putnika.

11:4.2 Dok Sedam Glavnih Duhova imaju osobna sjedišta moći i autoriteta na sedam planeta Duha koji kruže oko Raja u prostoru između sjajnih krugova Sina i unutarnjeg kruga havonskih svjetova, njihov glavni centar usredotočenja sile počiva na periferiji Raja. Ovdje Sedam Vrhovnih Upravitelja Duha koji polako kruže oko periferije označavaju lokaciju sedam blistavih stanica određenih rajskih energija koje putuju prema sedam nadsvemira.

11:4.3 Ovdje na perifernom Raju postoje golemi povijesni i proročki izložbeni saloni posvećeni Sinovima Stvoriteljima i njihovim lokalnim svemirima vremena i prostora. Dok se danas jedino sedam bilijuna ovih povijesnih rezervacija nalazi pod operacijom ili rezervacijom, ovaj aranžman zauzima jedino četiri posto trenutačno doznačenog perifernog područja. Pretpostavljamo da ove goleme rezervacije pripadaju tvorevini koja treba biti izgrađena izvan granica sedam poznatih i naseljenih svemira.

11:4.4 Od onog dijela Raja koji je doznačen za upotrebu postojećih svemira trenutačno se koristi jedan do četiri posto, dok je područje koje je rezervirano za ove aktivnosti najmanje milijun puta veće od onog što bi bilo potrebno za ovakve aktivnosti. Na Raju ima dovoljno prostora za gotovo beskonačnu tvorevinu.

11:4.5 Ali bilo bi beskorisno dalje pokušavati predočiti Rajsku slavu ljudskim očima. Morate čekati i uzlaziti pri ovom čekanju, jer istina da, "Uho nijedno nije slušalo, oko nijedno nije vidjelo, što Otac Svih pripravi onima koji prežive tjelesni život na svjetovima vremena i prostora."

5. DONJI RAJ

11:5.1 Što se tiče nižeg Raja, poznato nam je jedino ono što je obznanjeno; ličnosti onamo ne mogu putovati. Ovo područje nema veze s poslovima inteligencija duha i ovdje nema djelovanja Božanstva Apsoluta. Čuli smo da svi krugovi fizičke energije i kozmičke sile vuku porijeklo s nižeg Raja i da se sastoji od slijedećeg:

11:5.2 1. Ispod samog Trojstva, u centralnom dijelu nižeg Raja, počiva nepoznata i neobznanjena Zona Beskonačnosti.

11:5.3 2. Ovu Zonu neposredno opasava određeno bezimeno područje.

11:5.4 3. Spoljašnje dijelove donje površine zaokuplja područje prvenstveno posvećeno potenciji prostora i energetskoj sili. Dok se aktivnosti ovog golemog eliptičkog centra sile ne mogu poistovijetiti s djelovanjima ni jednog poznatog trojedinstva, ovo mjesto naočigled služi usredotočenju provotne energetske sile. Ovaj centar obuhvaća tri eliptička područja: U centru počiva fokus energetske sile aktivnosti samog Raja; dok se spoljašnji dijelovi mogu poistovijetiti s djelovanjem Bezuvjetnog Apsoluta, nismo sigurni u pogledu prostornih djelatnosti međupodručja.

11:5.5 Unutarnje područje ovog centra sile naočigled djeluje kao golemo srce koje svojim otkucajima usmjerava struje spoljašnjih granica fizičkog prostora. Dok usmjerava i modificira energetske sile, teško se može reći da ih tjera. Stvarnost prisutnosti i pritiska ove prvotne sile definitivno djeluje snažnije na sjevernom kraju rajskog centra nego na južnom; razlika se osjeća u svim dijelovima. Materinska sila prostora uvire na južnom i izvire na sjevernom kraju zahvaljujući djelovanju nekog nepoznatog optjecajnog sistema zaduženog za razlijevanje ovog osnovnog oblika energetske sile. S vremena na vrijeme moguće je osjetiti razliku u istočno-zapadnom pritisku. Sile koje izviru iz ovog područja ne reagiraju na uočljivu fizičku gravitaciju, već jedino slijede gravitaciju Raja.

11:5.6 Ovo područje neposredno okružuje međuprostor centra sile. Ova međuzona djeluje statično izuzev što se širi i skuplja kroz tri kruga aktivnosti. Najslabiji otkucaji djeluju u istočnozapadnom smjeru, nešto snažniji u sjeveroistočnom, dok se najveća fluktuacija može osjetiti u svim smjerovima, kao dio općeg širenja i skupljanja. Djelovanje ovog međupodručja nikad nije bilo potpuno identificirano, ali mora biti povezano s recipročnim usklađenjem između unutarnjih i spoljašnjih područja centra sile. Dok mnogi vjeruju da međupodručje predstavlja kontrolni mehanizam međuprostora ili mirnih zona koje dijele prostorne razine glavnog svemira, nemamo dokaza ili otkrivenja koje može potvrditi ovu tvrdnju. Ovaj zaključak počiva na ideji da ovo međupodručje na neki način stoji u vezi s djloevanjem mehanizma neprožetog prostora glavnog svemira.

11:5.7 Spoljašnja zona predstavlja najveće i najaktivnije od tri koncentrična i eliptička pojasa neidentificiranog potencijala. Ovo je područje nezamislivih aktivnosti, centar kruga zračenja koja izviru u svim smjerovima prema najudaljenijim granicama sedam svemira pa i dalje, kako bi prekrili ogromne i neshvatljive domene spoljašnjeg prostora. Ova prostorna prisutnost ima posve neosobnu narav, premda na neki neobznanjeni način neizravno reagira na volju i mandate beskonačnih Božanstava koja djeluju kao Trojstvo. Mnogi smatraju da ovo predstavlja centralno usredotočenje, centar Raja, prostorne prisutnosti Bezuvjetnog Apsoluta.

11:5.8 Naočigled svi oblici sile i sve faze energije ulaze u sastav kruga; oni kruže širom svemira i stižu natrag utvrđenim stazama. Ali kad je riječ o zračenjima aktivirane zone Bezuvjetnog Apsoluta, sila i energija na smjenu izlaze i ulaze -- nikad istovremeno. Ova spoljašnja zona pulsira u stoljećnom ciklusu gigantskih proporcija. Tijekom malo više od milijarde Urantija godina prostorna sila izvire iz ovog centra; nakon toga u sličnom razdoblju nastavlja uvirati. Ispoljenja prostorne sile ovog centra imaju univerzalnu narav; ona idu širom cijelog prostora koji može biti prožet.

11:5.9 Cjelokupna fizička sila, energija i materija djeluju kao jedno. Cjelokupna energetska sila izvire iz donjeg Raja gdje se s vremenom vraća po upotpunjenju prostornog kruga. Ali ne može se reći da sve energije i materijalne organizacije svemira nad svemirima izviru iz nižeg Raja u svojim trenutačnim pojavnim stadijima; prostor predstavlja maternicu više oblika materije i pramaterije. Premda spoljašnja zona rajskog centra sile predstavlja izvor prostornih energija, prostor ne vuče porijeklo iz ovog izvora. Prostor nije sila, energija ili moć. Pulsacije ove zone ne objašnjavaju respiraciju prostora, dok ulazne i izlazne faze ove zone djeluju u sinhronizaciji sa ciklusima širenja i skupljanja koji pojedinačno traju dvije bilijarde godina.

6. RESPIRACIJA PROSTORA

11:6.1 Ne poznajemo aktualni mehanizam respiracije prostora; jedino možemo primijetiti da se sav prostor naizmjenice skuplja i širi. Ova respiracija zahvaća horizontalno širenje prožetog prostora kao i vertikalno širenje neprožetog prostora koji postoji u golemim prostornim rezervoarima iznad i ispod Raja. Ako hoćete zamisliti zapreminske konture ovih prostornih rezervoara, možete si predočiti pješčani sat.

11:6.2 Pri horizontalnom širenju prožetog prostora, skupljaju se rezervoari vertikalne ekstenzije neprožetog prostora i obratno. Upravo ispod površine nižeg Raja počiva stijecište prožetog i neprožetog prostora. Oba oblika prostora prolaze kroz preobražajne regulativne kanale koji pretvaraju prostor koji može biti prožet u prostor koji ne može biti prožet i obratno u ciklusima kozmičkog širenja i skupljanja.

11:6.3 "Neprožeti" prostor znači: prostor nije prožet poznatim silama, energijama, moćima i prisutnostima koje postoje u prostoru. Ne znamo da li vertikalni (rezervirani) prostor uvijek treba djelovati u cilju obezbijeđenja ravnoteže horizontalnom (kozmičkom) prostoru; ne znamo da li neprožeti prostor predstavlja rezultat stvaralačke namjere; zbilja nismo podrobnije upoznati s rezervoarima prostora, osim što znamo da postoje i da naočigled pružaju protutežu kozmičkim krugovima širenja i skupljanja svemira nad svemirima.

11:6.4 Krugovi prostorne respiracije idu u određenom smjeru kroz više od milijardu godina Urantija vremena. Tijekom jedne faze kozmos raste; za vrijeme druge podilazi kontrakciju. Prožeti prostor trenutno prilazi koncu ekspanzivne faze, dok neprožeti prostor prilazi sredini kontraktivne faze i koliko znamo spoljašnje granice ovih prostornih ekspanzija teoretski stoje na jednakoj udaljenosti od Raja. Rezervoari neprožetog prostora trenutno stoje vertikalno iznad gornjeg Raja i ispod donjeg Raja upravo kao što se prožeti kozmički prostor širi horizontalno od perifernog Raja sve do granica četvrte spoljašnje prostorne razine, pa i dalje od ovog područja.

11:6.5 Tijekom milijardu godina Urantija vremena rezervoari prostora podilaze kontrakciju, dok se glavni svemir i aktivnosti sile cjelokupnog horizontalnog prostora šire. Potrebno je više od dvije milijarde godina Urantija vremena kako bi se upotpunio cijeli ciklus širenja i skupljanja.

7. PROSTORNE FUNKCIJE RAJA

11:7.1 Prostor ne postoji ni na jednoj površini Raja. Ako bi čovjek "pogledao" direktno s gornje površine Raja, "vidio" bi jedino ulazak ili izlazak -- ovog časa ulazak -- neprožetog prostora. Prostor ne dodiruje Raj; jedino nepokretne međuprostorne zone dolaze u kontakt s centralnim Otokom.

11:7.2 Raj ustvari predstavlja relativno nepokretan nukleus relativno mirnih zona koje postoje između prožetog i neprožetog prostora. Dok ove zone zemljopisno djeluju kao relativno produljenje Raja, u njima vjerojatno postoji neka vrsta kretanja. Dok ih vrlo slabo poznajemo, možemo primijetiti da ove zone slabijeg prostornog kretanja odvajaju prožeti i neprožeti prostor. Slične zone su postojale između trenutno manje nepokretnih razina prožetog prostora.

11:7.3 Vertikalno presjecište potpunog prostora djelomično nalikuje malteškom križu, s prožetim (kozmičkim) prostorom na horizontali i neprožetim (rezervnim) prostorom na vertikali. Područje između ove četiri ruke donekle djeluje kao međuprostorna zona koja odvaja prožeti i neprožeti prostor. Ove mirne zone međuprostora sve više rasu sa sve većim i većim daljenostima od Raja s vremenom opasavajući granice cjelokupnog prostora i potpuno inkapsulirajući prostorne rezervoare i cijelu horizontalnu ekstenziju prožetog prostora.

11:7.4 Prostor nije bilo podapsolutno unutarnje stanje, prisutnost Bezuvjetnog Apsoluta ili djelovanje Ultimnog. Ono je podarenje Raja i obično se smatra da prostor velikog svemira kao i prostor spoljašnjih predjela zapravo prožima prastara prostorna potencija Bezuvjetnog Apsoluta. Od bližeg prilaza do perifernog Raja, ovaj prožeti prostor podilazi horizontalno širenje kroz četvrtu prostornu razinu i izvan periferije glavnog svemira, ali ne znamo koliko daleko od ovih područja.

11:7.5 Ako zamislite konačnu ali neograničeno veliku ravan u obliku slova "V" okomitu na gornju i donju površinu Raja, gotovo dodirujući periferni Raj i ako zatim zamislite eliptičku rotaciju ove ravni oko Raja, ova rotacija približno daje konturu zapremine prožetog prostora.

11:7.6 Horizontalni prostor ima gornju i donju granicu u odnosu na bilo koju kozmičku lokaciju. Ako se čovjek dovoljno pravougaono udalji bilo ispod ili iznad orvontonske ravni, s vremenom susreće bilo nižu ili višu granicu prožetog prostora. U okviru poznatih dimenzija glavnog svemira ove granice putuju sve dalje i dalje jedna od druge da sve većim daljinama od Raja; prostor postaje sve gušći i to gušći nešto brže od stvaralačke ravni -- svemira.

11:7.7 Prilično mirne zone između prostornih razina poput zone koja odvaja sedam nadsvemira od prve spoljašnje prostorne razine, imaju golema eliptička područja mirnih prostornih aktivnosti. Ove zone odvajaju prostrane galaksije koje organizirano rotiraju oko Raja. Prvu spoljašnju razinu prostora, gdje nebrojeni svemiri trenutačno prolaze procesom formacije, možete predočiti kao veliki slijed galaksija koje putuju oko Raja koji je odozgo i odozdo opasan međuprostornim zonama mirovanja, a na unutarnjoj i spoljašnjoj strani relativno mirnim prostornim zonama.

11:7.8 Relativna nepokretnost okružuje sa svih strana prostornu razinu koja djeluje kao eliptičko područje kretanja. Takvi odnosi kretanja i mirovanja tvore zakrivljenu stazu prostora koja pruža smanjen otpor kretanju i za kojom pri ovoj vječnoj rotaciji oko Rajskog Otoka posvuda slijede kozmička sila i javljajuća energija.

11:7.9 Ove naizmjenične zone glavnog svemira zajedno s naizmjeničnim kretanjem galaksija u skladu i protivno smjeru kazaljke sata, predstavljaju činitelj stabilizacije fizičke gravitacije koji treba spriječiti akcentuaciju gravitacijskog pritiska do točke razdornog i rasipnog djelovanja. Ovakav aranžman ispoljava gravitacijski utjecaj i djeluje kao kočnica inače opasnih brzina.

8. RAJSKA GRAVITACIJA

11:8.1 Neizbježivo djelovanje gravitacije privlači sve svjetove svih svemira cijelog prostora. Gravitacija predstavlja svemoguće privlačno djelovanje fizičke prisutnosti Raja. Gravitacija je svemoguća nit na kojoj se nižu sjajve zvijezde, užarena sunca i rotirajući planeti, univerzalni fizički ukrasi vječnog Boga koji predstavlja sve stvari, koji ispunja sve stvari u kojem sve stvari postoje.

11:8.2 Centar i fokus apsolutne materijalne gravitacije počiva u Rajskom Otoku koji upotpunjuju tamna tijela u okružju Havone i koji uravnotežuju gornji i donji rezervoari prostora. Sva poznata zračenja nižeg Raja neminovno i nepogrešivo reagiraju na centralno privlačno djelovanje vječnih krugova eliptičkih prostornih razina glavnog svemira. Svaki poznati oblik kozmičke stvarnosti nosi obilježje zakrivljenja, trendenciju kruga i rotaciju velike elipse.

11:8.3 Prostor ne reagira na gravitaciju, već djeluje kao njezin uravnotežitelj. Bez prostornog jastuka, obližnja prostorna tijela postaju zahvaćena eksplozivnim djelovanjem. Prožeti prostor također ispoljava protugravitacijsku silu na fizičku i linearnu gravitaciju; prostor uistinu može neutralizirati takvo djelovanje gravitacije premda ga ne može osujetiti. Rajska gravitacija je apsolutna. Lokalna ili linearna gravitacija se odnosi na električni stadij energije ili materije; ona djeluje u okvirima centralnog svemira, nadsvemira i spoljašnjih svemira, gdje god nastupa odgovorajuća materijalizacija.

11:8.4 Višebrojni oblici kozmičke sile, fizičke energije, svemirske moći i različitih oblika materijalizacije obznanjuju tri opća premda savršeno jasno ograničena stadija reagiranja na Rajsku gravitaciju:

11:8.5 1. Predgravitacijski stadiji (sila). Ovo je prvi korak u procesu individualiziranja prostorne potencije u predenergetske oblike kozmičke sile. Ovaj stadij odgovoara konceptu prvobitnog prostornog naboja sile koji nekom prilikom nosi naziv čista energija ili segregata.

11:8.6 2. Gravitacijski stadiji (energija). Ovo je modifikacija prostornog naboja energije koja nastaje djelovanjem rajskih organizatora sile. Ona signalizira pojavu energetskih sustava koji reagiraju na privlačno djelovanje rajske gravitacije. Ova javljajuća energija ima izvorno neutralno djelovanje, ali usljed daljeg preobražaja ispoljava takozvane negativne i pozitivne osobine. Ovaj stadij nazivamo ultimatom.

11:8.7 3. Prostorni stadiji (kozmička sila). U ovom stadiju, energija-materija ispoljava reakciju na kontrolu linearne gravitacije. U centralnom svemiru ovi fizički sustavi djeluju kao trostruke organizacije poznate kao triata. Ovo su nadmoćni mamaterinski sustavi tvorevina vremena i prostora. Sa svojim suradnicima, Kozmički Upravitelji Moći mobiliziraju fizičke sustave nadsvemira. Ove materijalne organizacije imaju dvojno ustrojstvo i nose naziv gravita. Tamna gravitacijska tijela koja okružuju Havonu nisu bilo tratia ili gravita i njihova privlačna moć obznanjuje oba oblika fizičke gravitacije, linearni i apsolutni.

11:8.8 Prostorna potencija ne podliježe međudjelovanjima bilo kojeg oblika gravitacije. Ovo primarno obilježje Raja nije aktualna razina stvarnosti, već prije pojava koja prethodi svim relativnim djelovanjima neduhovnih stvarnosti -- svim ispoljenjima energetske sile i organizacije moći i materije. Prostornu potenciju nije lako definirati. Ova nije to što je prethodilo pojavi prostora; njeno značenje treba prenijeti ideju da potencije i potencijali postoje u okviru prostora. Grubo možete zamisliti da se radi o pojavi koja obuhvaća sve apsolutne utjecaje i potencijale koji izviru iz Raja i koji tvore prostornu prisutnost Bezuvjetnog Apsoluta.

11:8.9 Raj je apsolutni izvor i vječni fokus cjelokupne energetske materije u svemiru nad svemirima. Bezuvjetni Apsolut je obznanitelj, kontroler i spremište svega što izvire i počinje iz Raja. Kozmička prisutnost Bezuvjetnog Apsoluta je naočigled jednaka konceptu potencijalne beskonačnosti gravitacijskog gravitacijskog domašaja, elastičnog napona prisutnosti Raja. Zahvaljujući ovom konceptu, lakše je shvatiti činjenicu da sve stvari podliježu privlačnom rajskom djelovanju usmjerenom prema Raju. Ova ilustracija djeluje grubo, ali svejedno može biti od pomoći. Ova također objašnjava zaštko gravitacija djeluje preferencijalno u ravni okomitoj na masu, što upućuje na razliku u dimenzijama između Raja i okolnih oblasti.

9. JEDINSTVENOST RAJA

11:9.1 Raj je jedinstven po tome što predstavlja domenu prvotnog izvora i krajnjeg cilja sudbine svih ličnosti duha. Premda je istina da sva niža bića duha koja žive u lokalnim svemirima ne idu direktno prema Raju, Raj svjedeno predstavlja najpoželjniji cilj postignuća svih nadmaterijalnih ličnosti.

11:9.2 Raj je zemljopisni centar vječnosti; on nije dio kozmičke tvorevine, čak ni stvarni dio vječnog svemira Havone. Mi obično kažemo da centralni Otok pripada vječnom svemiru, ali to nije točno. Raj ima vječnu i isključivu egzistenciju.

11:9.3 Kad je Otac Svih u vječnoj prošlosti podario beskonačni izražaj ličnosti svoga duha u biću Vječnog Sina, istovremeno je obznanio beskonačni potencijal svog neosobnog bića u vidu Raja. Neosobni i neduhovni Raj naočigled predstavlja neminovnu posljedicu Očeve volje i djela koja su vodila stvaranju Vječnog Sina. Otac je na ovaj način projicirao stvarnost u dvije aktualne faze -- kao osobnu i kao neosobnu, duhovnu i neduhovnu. Napon koji je stvoren između ovih faza, uoči slobodne volje Oca i Sina koja donosi odluku u cilju djelovanja, rezultira egzistencijom Združenog Činitelja i centralnog svemira materijalnih svjetova i duhovnih bića.

11:9.4 Prilikom podjele stvarnosti na osobnu i neosobnu (Vječnog Sina i Raj), teško da je moguće nazvati ono što je neosobno "Božanstvnom" izuzev pri pažljivom opsiu značenja ove ideje. Energetske i materijalne posljedice djelovanja Božanstva teško mogu biti nazvane Božanstvom. Božanstvo može prouzrokovati veliki dio pojava koje nisu Božanstvo, a Raj je jedna takva pojava; i Raj nije svjestan onako kako bi smrtni čovjek mogao protumačiti ideju svjesnosti.

11:9.5 Raj nije izvor i porijeklo ni jednog bića i ni jedne žive jedinke; on nije stvoritelj. Dok ličnost i odnosi uma-duha podliježu transmitiranju, ovo nije slučaj s uzorkom. Uzorci ne mogu biti odražaji; uzorci su uvijek duplikati -- reprodukcije. Raj je apsolut svih uzoraka; Havona je ispoljenje ovih potencijala aktualnosti.

11:9.6 Bog ima centralno, vječno, predivno i idealno prebivalište. Njegov dom predstavlja predivni uzorak svih kozmičkih svjetskih centara; i centralni svemir gdje Boga živi predstavlja uzorak ideala, organizacije i ultimne sudbine svih svemira.

11:9.7 Raj je univerzalni kozmički centar svih aktivnosti ličnosti i izvor i centar svih ispoljenja prostorne sile i energije. Sve što je bilo. što jeste i što će biti, vuče prošlo, sadašnje i buduće porijeklo iz ovog centralnog prebivališta vječnih Bogova. Raj je centar cjelokupne tvoreveine, izvor svih energija, prvotno mjesto porijekla svih ličnosti.

11:9.8 Naposljetku, s točke gledišta smrtnih bića, najbitnija stvar u vezi Raja počiva u činjenici da ovo savršeno mjesto Oca Svih predstavlja stvarnu i udaljenu sudbinu besmrtnih duša smrtnih i materijalnih sinova Boga, uzlaznih stvorenja evolutivnih svjetova vjremena i prostora. Svaki smrtnik koji poznaje Boga i koji prihvaća zadatak izvršenja Očeve volje već ide dugom, dugom stazom koja vodi prema Raju, stazom božanskih težnji i postignuća savršenstva. I kad ovo biće životinjskog porijekla bude stalo, kao što nebrojena bića sada stoje pred Bogovima na Raju nakon što se uspelo iz niskih svjetova prostora, takvo postignuće predstavlja stvarnost duhovne preobrazbe koja graniči na vrhovnosti.

11:9.9 [Predstavio Usavršitelj Mudrosti koji je primio dužnost djelovanja u ovoj ulozi od Starih Dana Uverse.]

Back to Top