Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 14 : SREDIŠNJI I BOŽANSKI SVEMIR

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 14 : SREDIŠNJI I BOŽANSKI SVEMIRPOGLAVLJE 14 : SREDIŠNJI I BOŽANSKI SVEMIR

14:0.1 SAVRŠENI i božanski svemir zauzima središte svega stvorenoga; on je vječna jezgra oko koje se ogromna tvorevinama vremena i prostora okreće. Raj je divovski nuklearni Otok apsolutne stabilnosti koja počiva nepomično u samom srcu veličanstvenoga vječnoga svemira. Ta središnja planetarna obitelj se zove Havona i daleko, daleko je od lokalnog svemira Nebadona. Ta tvorevina je ogromnih dimenzija i gotovo nevjerojatne mase, a sastoji se od jedne milijarde sfera neslućene ljepote i vrhunske raskoši, ali prava veličina ove ogromne tvorevine je zaista izvan razumijevanja ljudskog uma.

14:0.2 To je jedna i jedina uređena, savršena i uspostavljena agregacija svjetova. To je u potpunosti stvoren i savršen svemir; to nije rezultat evolucijskog razvoja. To je vječna jezgra savršenstva oko koje kruži beskrajna povorka svemira koja čini ogroman evolucijski eksperiment, smionu avanturu Božijih Sinova Stvoritelja, koji žele duplicirati u vremenu i reproducirati u prostoru uzorak svemira, ideal božanske cjelovitosti, vrhovne konačnosti, krajnje stvarnosti i vječnog savršenstva.

1. RAJSKO-HAVONSKI SUSTAV

14:1.1 Od periferije Raja do unutarnje granice sedam nadsvemira postoji sljedećih sedam prostornih uvjeta i kretanja:

14:1.2 1. Zona srednjeg prostora u stanju mirovanja koja se pridaje Raju.

14:1.3 2. U smjeru kazaljke na satu povorka od tri Rajska i sedam Havonskih krugova.

14:1.4 3. Polumirujuća prostorna zona koja razdvaja krugove Havone od tamnih gravitacijskih tijela centralnog svemira.

14:1.5 4. Unutarnji pojas tamnih gravitacijskih tijela koji se kreće suprotno od kretanja kazaljke na satu.

14:1.6 5. Druga jedinstvena prostorna zona koja dijeli dvije prostorne staze tamnih gravitacijskih tijela.

14:1.7 6. Vanjski pojas tamnih gravitacijskih tijela koji se okreće oko Raja u smjeru kazaljke na satu.

14:1.8 7. Treća prostorna zona — polumirna zona — koja odvaja vanjski pojas tamnih gravitacijskih tijela od centralnih unutarnjih krugova sedam nadsvemira.

14:1.9 Milijarda svjetova Havone su raspoređeni u sedam koncentričnih krugova koji neposredno okružuju tri kruga Rajskih satelita. Tu je više od trideset pet milijuna svjetova unutarnjeg kruga Havone i preko dvije stotine pedeset milijuna najudaljenijeg, s proporcionalnim brojem u prostoru između njih. Svaki krug se razlikuje, no svi su savršeno uravnoteženi i izvrsno organizirani, i svaki je prožet specijaliziranim prikazom Beskonačnog Duha, jednog od Sedam Duhova Krugova. Pored drugih funkcija ovaj bezličan Duh koordinira obavljanje nebeskih poslova diljem svakog kruga.

14:1.10 Planetarni krugovi Havone se ne preklapaju; ovi svjetovi slijede jedan za drugim u urednoj linearnoj procesiji. Centralni svemir kruži oko stacionarnog Rajskog Otoka u jedanoj velikoj ravnini, koja se sastoji od deset koncentričnih stabiliziranih jedinica — triju krugova Rajskih sfera i sedam krugova Havonskih svjetova. Fizički, treba smatrati Havonske i Rajske krugove jednim te istim sustavom; njihovo razdvajanje govori o funkcionalnom i administrativom odvajanju.

14:1.11 Vrijeme se ne računa na Raju; slijed sukcesivnih događaja počiva u konceptu onih koji su autohtoni na centralnom Otoku. Ali vrijeme je povezano sa Havonskim krugovima i brojna bića nebeskog i zemaljskog podrijetla borave na njima. Svaki Havonin svijet ima svoje lokalno vrijeme koje je određeno njegovim krugom. Svi svjetovi u određenom krugu imaju istu duljinu godine budući da su ravnomjerno raspoređeni oko Raja, a dužina tih planetarnih godina se smanjuje iz vana prema centru.

14:1.12 Osim Havonskog kruga vremena, postoji Rajsko-Havonski standardni dan i druge vremenske oznake koje se utvrđuju na osnovi i prema sedam Rajskih satelita Beskonačnog Duha. Rajsko-Havonski standardni dan temelji se na dužini vremena potrebnog da planetarna prebivališta prvog ili unutarnjeg kruga Havone dovrše jedan okretaj oko Rajskog Otoka; i iako su njihove brzine ogromne, zahvaljujući svojoj poziciji između tamnih gravitacijskih tijela i divovskog Raja, to zahtijeva gotovo tisuću godina za ove oblasti da završe jedan krug. Ljudi nisu bili svjesni koliko je istine u izjavi da je "dan kao tisuću godina s Bogom, ali kao kad gledate u noć." Jedan Rajsko-Havonski dan je samo sedam minuta, tri i jednu osminu sekunde kraći od tisuću današnjih kalendarskih godina Urantije.

14:1.13 Ovaj Rajsko-Havonski dan je standardna mjera vremena za sedam nadsvemira, iako svaki održava vlastiti unutarnji vremenski standard.

14:1.14 Na periferiji ovog ogromnog centralnog svemira, daleko izvan sedmog pojasa Havonskih svjetova, vrti se nevjerojatan broj ogromnih tamnih gravitacijskih tijela. Ove bezbrojne tamne mase jako se razlikuju od ostalih svemirskih tijela u mnogim pojedinostima; razlikuju se i u samom obliku. Ova tamna gravitacijska tijela niti reflektiraju niti apsorbiraju svjetlo; oni su nereaktivni prema fizičko-energetskom svjetlu i kao takva u potpunosti okružuju i pokrivaju svemir Havonu kako bi ga sakrili od pogleda čak i bliskih naseljenih svemira vremena i prostora.

14:1.15 Veliki pojas tamnih gravitacijskih tijela je podijeljen u dva jednaka eliptična kruga zahvaljujući jedinstvenom prostornom prodoru. Unutarnji pojas se vrti suprotno smeru kazaljke na satu; vanjski se vrti u smjeru kazaljke na satu. Ovi različiti pravci kretanja, u kombinaciji s ogromnim masama tamnih tijela, tako učinkovito izjednačavaju linije gravitacije Havone da čine centralni svemir fizički uravnoteženom i savršeno stabiliziranom kreacijom.

14:1.16 Unutarnja struktura tamnih gravitacijskih tijela je cijevasta u obliku i sastoji se od tri kružne grupacije. Poprečni presjek ovog kruga pokazuje tri koncentrična kruga približno jednake gustoće. Vanjski krug tamnih gravitacijskih tijela je raspoređen okomito, i deset tisuća puta je veći od unutarnjeg kruga. Okomiti promjer vanjskog kruga je pedeset tisuća puta veći od uzdužnog promjera.

14:1.17 Intervenirajući prostor koji postoji između ova dva kruga gravitacijskih tijela jedinstven je po tome što ništa takvo ne postoji nigdje drugdje u područjima prostranog svemira. Ova zona se odlikuje ogromnim pokretnim valovima okomite prirode i prožeta je djelovanjem ogromne energije nepoznatog reda.

14:1.18 Prema našem mišljenju, ništa kao što su tamna gravitacijska tijela centralnog svemira neće karakterizirati buduću evoluciju svemirskih razina; mi promatramo ove alternativne procesije ogromnih tijela gravitacijiskog uravnoteženja kao pojave koje su jedinstvene glavnom svemiru.

2. KONSTRUKCIJA HAVONE

14:2.1 Duhovna bića ne žive u maglovitom prostoru; ona ne obitavaju na eteričnim svjetovima; ona imaju prebivalište na stvarnim sferama materijalne prirode, svjetovima jednako stvaranim kao i oni na kojima žive smrtnici. Havonski svjetovi su stvarni i doslovni, premda se njihov doslovni sadržaj razlikuje od materijalne organizacije planeta sedam nadsvemira.

14:2.2 Fizičke stvarnosti Havone predstavljaju poredak energetske organizacije radikalno drugačiji od bilo koje koja prevladava u evolucijskim svemirima prostora. Havonske energije su trostruke; nadsvemirske jedinice energije-tvari sadrže dvostruki energetski naboj, iako jedan oblik energije postoji u pozitivnim i negativnim fazama. Stvaranje centralnog svemira je trostruko (Trojstvo); stvaranje lokalnog svemira (direktno) je dvojako, djelo Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha.

14:2.3 Materijal Havone sastoji se od organizacije točno tisuću osnovnih kemijskih elemenata i uravnoteženih funkcija sedam oblika energije Havone. Svaka od ovih osnovnih energija očituje sedam faza pobude, tako da žitelji Havone reagiraju na četrdeset devet različitih osjetilnih podražaja. Drugim riječima, gledano sa čisto fizičkog aspekta, starosjedioci iz centralnog svemira posjeduju četrdeset devet specijaliziranih oblika osjeta. Morontija bića imaju sedamdeset osjetila, a viši duhovni reaktivni redovi variraju u različitim vrstama bića od sedamdeset do dvije stotine i deset.

14:2.4 Fizička bića iz centralnog svemira neće biti vidljiva žiteljima Urantije. Niti bilo koji fizički podražaj tih dalekih svjetova budi reakciju grubih osjetilnih organa smrtnika Urantije. Ako bi smrtnik Urantije mogao biti prenijet na Havonu, on bi bio gluh, slijep i potpuno bez osjetila; i u svakom drugom smislu, on bi samo mogao funkcionirati kao ograničeno samosvjesno biće lišeno svih prostornih podražaja i svih reakcija na ove podražaje.

14:2.5 Postoje brojne fizičke pojave i duhovne reakcije ispoljene u centralnoj tvorevini koje su nepoznate na svjetovima poput Urantije. U cijelosti se osnovna organizacija trostrukog stvaranja razlikuje od dvostruke konstrukcije stvorenih svemira vremena i prostora.

14:2.6 Svi prirodni zakoni su koordinirani na potpuno drukčijoj osnovi nego u dvoenergetskim sustavima evoluirajuće kreacije. Cijeli centralni svemir je organiziran u skladu s trostrukim sustavom savršene i simetrične kontrole. Širom cijelog Rajsko-Havonskog sustava održava se savršena ravnoteža između cjelokupnih kozmičkih stvarnosti i cjelokupnih duhovnih snaga. Raj, s apsolutnim razumijevanjem materijalne tvorevine, savršeno regulira i održava fizičku energiju ovog centralnog svemira; Vječni Sin, kao dio njegovog sveobuhvatnog privlačenja duha, najsavršenije održava duhovni status sviju koji žive na Havoni. Na Raju ništa nije eksperimentalano i Rajsko-Havonska sustavna jedinica je kreativno savršena.

14:2.7 Univerzalna duhovna gravitacija Vječnog Sina je nevjerojatno aktivna širom centralnog svemira. Sve vrijednosti duha i duhovnih osobnosti neprestano su privučene prema unutarnjem prebivalištu bogova. To je intenzivan i neizbježan poriv prema Bogu. Ambicija bića da dostigne Boga je jača u centralnom svemiru, ne zbog snažnijeg djelovanja gravitacije duha, nego zbog toga što su ta bića koja su dostigla Havonu u potpunosti produhovljena i stoga više osjetljiva naspram sveprisutnog djelovanja univerzalnog privlačenja gravitacije duha Vječnog Sina.

14:2.8 Isto tako Beskonačni Duh privlači sve intelektualne vrijednosti u smjeru Raja. U centralnom svemiru umna gravitacija Beskonačnog Duha djeluje u suradnji s gravitacijom duha Vječnog Sina, i zajednički ova djelovanja tvore taj kombinirani poriv uzlaznih duša koji ih nagoni da pronađu Boga, postignu Božanstvo, dostignu Raj i upoznaju Oca.

14:2.9 Havona je duhovno i fizički stabilan savršen svemir. Kontrola i uravnotežena stabilnost centralnog svemira čini se da je savršena. Sve fizičko ili duhovno je savršeno predvidljivo, ali fenomeni uma i volja osobnosti nisu. Mi zaključujemo da se grijeh može računati kao nemoguća pojava, ali to tvrdimo zbog toga što domaća bića slobodne volje Havone nikada nisu bila kriva za kršenje volje Božanstva. Kroz cijelu vječnost ova uzvišena bića su bila dosljedno odana Vječnim Danima. Niti se grijeh javio u bilo kojem stvorenju koje je ušlo na Havonu kao hodočasnik. Tu nikada nije bilo primjera nečestitosti bilo stvorenja ili bilo koje grupe osoba ikada tu stvorenih ili primljenih u centralni svemir Havone. Tako su savršene i tako božanske metode i načini odabira u svemirima vremena da se u evidenciji Havone nikada nije potkrala greška; tu nikada nije učinjena grešaka; nikada se nije dogodilo da bilo koja uzlazna duša bude prerano primljena u centralni svemir.

3. SVJETOVI HAVONE

14:3.1 Što se tiče vlade centralnog svemira, nje nema. Havona je tako izvrsno savršena da joj nije potreban intelektualni sustav vlasti. Tamo nema redovito konstituiranih sudova, niti tu postoje zakonodavne skupštine; Havona zahtijeva samo upravni smjer. Ovdje se može vidjeti najviši oblik tog visokog ideala istinske samouprave.

14:3.2 Nema potrebe za vladom među takvim savršenim i gotovo savršenim inteligencijama. Oni nemaju potrebe za regulacijom, jer ovo su bića prirođenog savršenstva raspršena među evolucijskim stvorenim bićima koja su odavno prošla kroz proces ispitivanja vrhovnih sudova nadsvemira.

14:3.3 Administracija Havone nije automatska, ali je veličanstveno savršena i božanski učinkovita. To je uglavnom administracija koja je planetarna i povjerena domaćim Vječnim Danima, a svakom Havonskom sferom upravlja jedna od tih ličnosti Trojskog podrijetla. Vječni Dani nisu kreatori, nego su savršeni administratori. Oni poučavaju vrhovnim vještinama i usmjeravaju svoju planetarnu djecu sa savršenstvom mudrosti koja graniči sa apsolutnosti.

14:3.4 Milijarde sfera centralnog svemira čine svjetove obuke gdje visoke ličnosti porijeklom iz Raja i Havone nastavljaju sprovoditi proces završnog testiranja uzlaznih stvorenja iz evolutivnh svjetova vremena. U izvršenju velikog plana Oca Svih koji ima za cilj uzlaz stvorenih hodočasnika vremena na prijemne svjetove vanjskog ili sedmog kruga, te nakon dodatne obuke i proširenog iskustva, oni postupno napreduju prema unutrašnjosti, s planeta na planet i iz kruga u krug, dok konačno ne dostignu Božanstava i ne ostvare osobnu rezidenciju na Raju.

14:3.5 Trenutno, iako sfere sedam krugova egzistiraju u stanju uzvišene slave, samo nekih jedan posto cjelokupnog planetarnog kapaciteta se koristi u radu unaprijeđenja Očeva univerzalnog plana uspona smrtnika. Oko desetine od jedan posto područja ovih ogromnih svjetova je posvećena životu i aktivnostima Zbora Finalista, bića vječno naseljenih u svjetlu i životu koja često borave i služe na Havonskim svjetovima. Ova uzvišena bića imaju svoje osobne rezidencije na Raja.

14:3.6 Planetarna izgradnja Havonskih sfera je potpuna za razliku od evolutivnih svjetova i sustava prostora. Nigdje drugdje u cijelom velikom svemiru nije praktično koristiti tako ogromne sfere kao naseljene svjetove. Trojna fizička konstitucija, uz uravnoteženi učinak golemih gravitacijskih tamnih tijela, omogućuje tako savršeno izjednačavanje fizičkih sila i stvara tako izvanredno stanje balansa u različitim sadržajima ove ogromne kreacije. Protugravitacija je također zaposlena u organizaciji materijalnih funkcija i duhovnih aktivnosti tih ogromnih svjetova.

14:3.7 Arhitektura, svjetlo i grijanje, kao i biološko i umjetničko uljepšanje Havonskih sfera, su sasvim izvan najveće moguće imaginacije ljudske mašte. Ne može se reći puno o Havoni; da bi razumjeli tu ljepotu i raskoš morate je vidjeti. No, na ovim savršenim svjetovima uistinu postoje stvarne rijeke i jezera.

14:3.8 Duhovno ovi svjetovi su idealno postavljeni; oni su prikladno prilagođeni njihovoj namjeni koja počiva u pružanju utočišta brojnim redovima različitih bića koja djeluju u centralnom svemiru. Mnogostruke aktivnosti se odvijaju na tim prekrasnim svjetovima koji su daleko izvan ljudskog shvaćanja.

4. STVORENJA CENTRALNOG SVEMIRA

14:4.1 Postoji sedam osnovnih oblika živih stvari i bića na svjetovima Havone, a svaki od tih osnovnih oblika postoji u tri faze. Svaka od tih triju faza je podijeljena u sedamdeset velikih podjela, i svaka od velikih podjela se sastoji od tisuću manjih podjela, sa još drugim grupacijama, i tako dalje. Ove osnovne životne skupine mogu se klasificirati kao:

14:4.2 1. Materijalna.

14:4.3 2. Morontialna.

14:4.4 3. Duhovna.

14:4.5 4. Apsonitna.

14:4.6 5. Ultimna.

14:4.7 6. Koapsolutna.

14:4.8 7. Apsolutna.

14:4.9 Propadanje i smrt nisu dio ciklusa života na Havonskim svjetovima. U centralnom svemiru niži životni oblici se podvrgavaju preobražaju materijalizacije. Oni mijenjaju oblik i manifestaciju, ali se ne raspadaju procesom propadanja i stanične smrti.

14:4.10 Svi žitelji Havone su potomstvo Rajskog Trojstva. Oni nemaju stvorene roditelje i nisu reproduktivna bića. Ne možemo prikazati proces stvaranja tih građana centralnog svemira, bića koja nikada nisu stvorena. Cijela priča o stvaranju Havone je pokušaj da se vremenski-prostorno prikaže činjenica vječnosti koja nema odnosa s vremenom ili prostorom kako ih smrtni čovjek shvaća. Ali ljudska filozofija mora imati ishodište; čak i ličnosti koje su daleko iznad ljudske razine zahtijevaju pojam "početaka." Ipak, Rajsko-Havonski sustav je vječan.

14:4.11 Starosjedioci Havone žive na milijardi svjetova centralnog svemira u istom smislu kako drugi redovi bića stalnog državljanstva žive na planetima svoga rođenja. Kao što materijalni red sinova radi na materijalnim, intelektualnim i duhovnim poslovima milijardi lokalnih sustava u nadsvemiru tako, jedino u širem smislu, žitelji Havone žive i rade na milijardi svjetova centralnog svemira. Vi eventualno možete smatrati ove žitelje Havone materijalnim stvorenjima ako se riječ "materijalni" proširi kako bi opisao fizičke stvarnosti božanskog svemira.

14:4.12 Postoji život koji je porijeklom iz Havone i ima značaj sam po sebi. Havonska bića služe na mnoge načine Rajskim silaznim i nadsvemirskim uzlaznim bićima, ali oni također žive živote koji su jedinstveni centralnom svemiru i imaju relativno značenje sasvim odvojeno od bilo Raja ili nadsvemira.

14:4.13 Kako iskazanje štovljenja sinova evolutivnih svjetova pruža zadovoljstvo Ocu ljubavi, tako uzvišeno iskazanje obožavanja ovih stvorenih bića Havone pruža zadovoljstvo savršenom idealu božanske ljepote i istine. Isto onako kako smrtni čovjek teži vršiti Božju volju, tako bića iz centralnog svemira žive u nastojanju da zadovolje ideale Rajskog Trojstva. U samoj svojoj prirodi oni jesu Božja volja. Čovjek se raduje Božjoj dobroti, Havonska bića trijumfiraju u božanskoj ljepoti, dok i jedni i drugi uživaju u ​službi slobode živeće istine.

14:4.14 Havonski građani imaju dodatne sadašnje i neotkrivene buduće sudbine. A tu je i progresija domaćih bića koja je svojstvena centralnom svemiru, progresija koja ne uključuje ni uzlaz prema Raju ni prodor u nadsvemire. To napredovanje u viši status Havone ovako možemo sugerirati:

14:4.15 1. Iskustveni napredak prema van od prvog do sedmog kruga.

14:4.16 2. Napredak prema unutra od sedmog do prvog kruga.

14:4.17 3. Napredak unutar kruga — napredovanje unutar svjetova određenog kruga.

14:4.18 Osim žitelja Havone, stanovnici centralnog svemira obuhvaćaju klase bića koja služe kao uzorak prema kojem se trebaju oblikovati različite kozmičke skupine — savjetnici, direktori, nastavnici i druge vrste širom cijele tvorevine. Sva bića u svim svemirima se oblikuju po nekom redu uzorka bića koja žive na jednom od milijardu svjetova Havone. Čak i smrtnici vremena imaju pred sobom ​​cilj i ideale oblikovanja prema uzorcima egzistencije vanjskih krugova ovih visokih sfera.

14:4.19 Zatim tu su ona bića koja su postigla Oca Svih i koja imaju pravo slobodno otići i doći, a koja su dodijeljena tu i tamo u svemirima na misijama posebnih službi. A na svakom svijetu Havone mogu se naći kandidati za ostvarenje punog postignuća, oni koji su fizički postigli centralni svemir, ali koji se još nisu uspjeli duhovno razviti kako bi ostvarili rezidenciju na Raju.

14:4.20 Stvaralački Duh je zastupljen na Havonskim svjetovima u vidu velikog broja domaćih ličnosti, bića milosti i slave, koja upravljaju detaljnim i zamršenim intelektualnim i duhovnim poslovima centralnog svemira. Na ovim svjetovima božanskog savršenstva oni obavljaju posao autohtono u cilju normalnog funkcioniranja ove beskrajne kreacije i osim toga, nose se sa mnogostrukim zadacima učenja, obuke i služenja ogromnom broju uzlaznih bića koja su se popela na slavu iz tame svjetova prostora.

14:4.21 Postoje brojne skupine bića porijeklom iz Rajsko-Havonskih sustava koje nisu ni na koji način izravno povezane sa shemom uzlaza kojom stvorena bića postižu savršenstvo; oni su stoga izostavljeni iz klasifikacije ličnosti koju ovom prilikom predstavljamo smrtnim ljudima. Ovdje prikazujemo samo glavne grupe nadljudskih bića i samo one poslove koji su izravno povezani sa vašim iskustvom preživljavanja.

14:4.22 Havona je obilna sa životom svih faza inteligentnih bića, koja tamo traže unaprijeđenje od nižih do viših krugova u njihovim nastojanjima da postignu višu razinu realizacije božanstva i prošireno uvažavanje vrhovnih značenja, krajnjih vrijednosti i apsolutne stvarnosti.

5. ŽIVOT NA HAVONI

14:5.1 Na Urantiji prolazite kroz kratko i intenzivno testiranje tijekom početnog života materijalnog postojanja. Na prebivališnim svjetovima i gore kroz svoj sustav, zviježđe i lokalni svemir, prolazite kroz morontija faze uspona. Na svjetovima obuke nadsvemira prolazite kroz istinske duhovne faze napredovanja i spremate se za eventualni tranzit na Havonu. Na sedam krugova Havone vaše postignuće je intelektualno, duhovno i iskustveno. A tu je i jasno definirani zadatak koji trebate postići na svakom svijetu svakog od ovih krugova.

14:5.2 Život na božanskim svjetova centralnog svemira je tako bogat i pun, tako potpun i ispunjen da u potpunosti nadilazi ljudski koncept bilo čega što stvoreno biće eventualno može doživjeti. Društvene i gospodarske aktivnosti ove vječne tvorevine su potpuno različite od djelatnosti materijalnih stvorenja koja žive na evolucijskim svjetovima poput Urantije. Čak i tehnika misli na Havoni se razlikuje od procesa razmišljanja na Urantiji.

14:5.3 Propisi centralnog svemira su prikladni i inherentno prirodni; pravila ponašanja nisu proizvoljna. Uz svaki zahtjev koji vlada na Havoni navodi se opravdanje njegove pravednosti i ispravnosti. A kombinacija ta dva čimbenika jednaka je onome što se na Urantiji zove pravednost. Kad dođete na Havonu, uživati ćete ​​u obavljanju svega onako kako se treba obaviti.

14:5.4 Kada inteligentna bića prvi put stignu na centralni svemir, primljena su i ostvaruju status rezidencije na pilotskom svijetu sedmog kruga Havone. Kako nove pridošlice sve više duhovno napreduju i postižu identitet razumijevanja svog nadsvemirskog Glavnog Duha, one se prenose na šesti krug. (U skladu s ovim aranžmanom u centralnom svemiru obilježeni su krugovi napretka u ljudskom umu.) Nakon što uzlazna bića postignu ostvarenje Vrhovnosti i na taj način budu pripremljena za Božansku avanturu, ona ulaze u peti krug; i nakon postizanja Beskonačnog Duha, oni se prenose na četvrti. Nakon postignuća Vječnog Sina, uklanjaju se na treći krug; i kada prepoznaju Oca Svih, idu u boravak na drugi krug svjetova, gdje se bolje upoznaju sa Rajskim domaćim bićima. Dolazak na prvi krug Havone označava prihvaćanje kandidata vremena u službu Raja. Na neodređeno vrijeme, prema dužini i prirodi uspona stvorenja, oni će ostati na unutarnjem krugu progresivnog duhovnog postignuća. Od ovog unutarnjeg kruga uzlazni hodočasnici će proći unutra prema Rajskom prebivalištu i ući u Zbor Finalista.

14:5.5 Tijekom boravka na Havoni u ulozi uzlaznih hodočasnika, vama će biti dozvoljeno da slobodno posjetite svjetove vašeg kruga. Također će vam biti dozvoljeno da se vratite na planete onih krugova kroz koje ste prethodno prolazili. I sve je to moguće za one koji borave na krugovima Havone, bez potrebe pomoći supernafa. Hodočasnici vremena su u mogućnosti da se sami opreme da bi putovali "postignutim" prostorom, ali ovise o određenim tehnikama dogovora kako bi mogli putovati "nepostignutim" prostorom; hodočasnik ne može napustiti Havonu niti ići naprijed izvan njegovog dodijeljenog kruga bez prijevozne pomoći supernafa.

14:5.6 Postoji osvježavajuća originalnost u ovoj ogromnoj centralnoj tvorevini. Osim fizičke organizacije materije i temeljnih ustava osnovnih redova inteligentna bića i drugih živih bića, nema ništa zajedničkog između svjetova Havone. Svaki od ovih planeta je originalan, jedinstven i ekskluzivan u stvaranju; svaki planet je bez premca, divan i savršene proizvodnje. I ta raznolikost individualnosti proteže se na sve opcije fizičkih, intelektualnih i duhovnih aspekta planetarnog postojanja. Svaka od ovih milijardu sfera savršenstva razvijena je i ukrašena u skladu s planovima rezidencijalnih Vječnih Dana. A to je upravo razlog zašto ne postoje dvije od njih koje su podjednake.

14:5.7 Sve dok ne prođete posljednje Havonske krugove i posjetite posljednje Havonske svjetove, vaše putovanje neće izgubiti aromu avanture i poticaj radoznalosti. A tek onda će novi poriv, ​​impuls koji vuče u pravcu vječnosti, zamijeniti negdašnju pokretnu silu, pustolovni poziv vremena.

14:5.8 Monotonija je pokazatelj nezrelosti stvaralačke imaginacije i neaktivnosti intelektualne koordinacije s duhovnim obdarenjem. U vrijeme kad uzlazni smrtnici počinju istraživanje tih nebeskih svjetova, oni su već postigli emocionalnu, intelektualnu i društvenu, ako ne i duhovnu, zrelost.

14:5.9 Ne samo da ćete pronaći neslućene promjene dok budete napredovali iz kruga u krug Havone, već ćete biti suočeni s neizrecivim iznenađenjem pri svom napretku od planeta do planeta unutar svakog novog kruga. Svaki od ovih milijardu studentskih svjetova je pravo sveučilište puno iznenađenja. Neiscrpno čuđenje, beskrajna nova pitanja, ulaze u iskustvo onih koji prelaze ove krugove i obilaze ove gigantske sfere. Monotonija nije dio Havonske karijere.

14:5.10 Ljubav prema avanturi, znatiželja i strah od monotonije — ove osobine koje su svojstvene evoluirajućoj ljudskoj prirodi — nisu tu stavljene kako bi vas zamarale i ometale tijekom kratkog boravka na zemlji, nego kako bi vam navijestile istinu da je smrt tek početak karijere beskrajne avanture, beskonačnog života koji je prepun iščekivanja, vječnog putovanja otkrivanja.

14:5.11 Znatiželja — duh istraživanja, poriv koji vodi otkriću, eksplorativna težnja – je dio urođenog i božanskog obdarenja evolucijskih prostornih stvorenja. Ovi prirodni impulsi nisu vam dati jedino da bi bili frustrirani i potisnuti. Istina, čovjek često mora suzdržati ove ambiciozne pozive tijekom svog kratkog života na zemlji i često mora doživjeti razočaranje, ali oni će u potpunosti biti realizirani tijekom dugih i blaženih doba koja vas čekaju.

6. SVRHA POSTOJANJA CENTRALNOG SVEMIRA

14:6.1 Na sedam krugova Havone obavlja se ogroman niz aktivnosti. Općenito, ove aktivnosti se mogu opisati kao:

14:6.2 Havonske.

14:6.3 Rajske.

14:6.4 Uzlazno-konačne — Vrhovno-Ultimno evolucijske.

14:6.5 Mnoge nadkonačne aktivnosti odvijaju se u Havoni u sadašnjem kozmičkom dobu, uključujući neizrecivu različitost apsonitnih i drugih faza uma i funkcija duha. Moguće je da centralni svemir služi mnogim svrhama koje mi nismo otkrili, jer funkcionira na brojne načine koji prevazilaze razumijevanje stvorenog uma. Ipak, ja ću nastojati prikazati kako ta savršena tvorevina zadovoljava potrebe i doprinosi zadovoljstvima sedam redova kozmičkih inteligencija.

14:6.6 1. Otac Svih — Prvi Izvor i Centar. Bog

14:6.7 Otac izvlači vrhovno roditeljsko zadovoljstvo iz savršenstva centralne tvorevine. On uživa u zasićenju doživljaja ljubavi na sebi gotovo ravnim razinama. Savršeni Stvoritelj je božanski zadovoljan s obožavanjem savršenog stvorenja. Havona pruža Ocu vrhovno postignuće zadovoljstva. Savršenstvo realizacije u Havoni kompenzira za vremensko-prostorno zakašnjenje koje prati vječni poriv beskonačnog širenja.

14:6.8 Otac uživa u Havoninom uzvraćanju božanske ljepote. Ona zadovoljava božanski um priuštivši savršen uzorak izuzetnog sklada za sve evoluirajuće svemire.

14:6.9 Naš Otac gleda centralni svemir sa savršenim zadovoljstvom jer je dostojno otkrivenja duha stvarnosti svim ličnostima svemira nad svemirima.

14:6.10 Bog svemira ima vrlo veliki obzir za Havonu i Raj kao vječni nukleus moći za svu kasniju ekspanziju svemira u vremenu i prostoru.

14:6.11 Vječni Otac gleda sa krajnjim zadovoljstvom na Havonu kao vrijedan i privlačan cilj postignuća kandidata iz vremena, njegove smrtne unučadi iz prostora koja želi doći u vječni dom svoga Stvoritelja-Oca. I Bog nalazi zadovoljstvo u Rajsko-Havonskom svemiru kao vječnom domu Božanstva i božanske obitelji.

14:6.12 2. Vječni Sin — Drugi Izvor i Centar. Za Vječnog Sina, vrhovna centralna tvorevina pruža vječni dokaz o učinkovitom partnerstvu božanske obitelji — Oca, Sina i Duha. Ovo je duhovna i materijalna osnova za apsolutno povjerenje u Otac Svih.

14:6.13 Havona pruža Vječnom Sinu gotovo neograničenu bazu za sve šire ostvarivanje moći duha. Centralni svemir pruža Vječnom Sinu arenu u kojoj može pouzdano i sigurno pokazati duh i tehniku službe darivanja za pouku njegovih suradnika, Rajskih Sinova.

14:6.14 Havona je stvarnosni temelj Vječnog Sina u njegovoj kontroli gravitacije duha svemira nad svemirima. Ovaj svemir pruža Sinu zadovoljavanje roditeljske žudnje, duhovne reprodukcije.

14:6.15 Havonski svjetovi i njihovi savršeni stanovnici su prvi i vječno konačni dokaz da je Sin uistinu Riječ Očeva. Pritom je savršeno zadovoljena svijest Sina koja je beskonačno nadopunjenje Oca.

14:6.16 I ovaj svemir pruža priliku za ostvarivanje recipročne jednakosti bratstva između Oca Svih i Vječnog Sina, a to predstavlja vječni dokaz beskonačne ličnosti svakog od njih.

14:6.17 3. Beskonačni Duh — Treći Izvor i Centar. Svemir Havona pruža dokaz Beskonačnom Duhu da je uistinu Združeni Činitelj, beskonačni predstavnik ujedinjenog Oca-Sina. U Havoni, Beskonačni Duh nalazi kombinaciju zadovoljstva prvo kreativnim djelovanjem, te zatim uživanjem zadovoljstva apsolutnog suživota s ovim božanskim postignućem.

14:6.18 U Havoni, Beskonačni Duh nalazi arenu u kojoj može pokazati sposobnost i spremnost da služi kao potencijalni službenik milosti. U tom savršenom stvaranju, Duh se uvježbava za avanturu službe u evolucijskim svemirima.

14:6.19 Ova savršena tvorevina pruža priliku Beskonačnom Duhu za sudjelovanje u upravljanju svemirima sa oba božanska roditelja — u administraciji svemira kao potomak koji je također suradnik-Stvoritelj, time pripremajući uvjete za zajedničko upravljanje lokalnim svemirima u osobama Stvaralačkih Duhova, suradnica Sinova Stvoritelja.

14:6.20 Svjetovi Havone igraju ulogu umnih laboratorija kreatorima kozmičkog uma i služiteljima svakom umu u postojanju. Um je drugačiji na svakom svijetu Havone i služi kao uzorak za sve stvorene duhovne i materijalne intelekte.

14:6.21 Ti savršeni svjetovi su diplomske škole uma svih bića koja trebaju postići Rajsko društvo. Zahvaljujući ovim svjetovima, Duh ima obilnu priliku za testiranje vještina ​​umne službe na bezopasan način i na savjetodavnim osobama.

14:6.22 Havona pruža kompenzaciju Beskonačnom Duhu za njegovo rasprostranjeno i nesebično djelovanje u sveučilištima prostora. Havona je savršeni dom i utočište neumornoj Služiteljici Uma vremena i prostora.

14:6.23 4. Vrhovno Biće — evolucijsko ujedinjenje iskustvenog Božanstva. Havona je tvorevina koja pruža vječni i savršeni dokaz o duhovnoj stvarnosti Vrhovnog Bića. Ta savršena tvorevina je otkrivenje savršene i simetrične prirode duha Vrhovnog Boga, prije početaka sinteze snage i ličnosti konačnih refleksija Rajskih Božanstava u iskustvenim svemirima vremena i prostora.

14:6.24 U Havoni, potencijali snage Svemogućeg se ujedinjuju s duhovnom prirodom Vrhovnog. Ta središnja tvorevina pruža primjer buduće-vječnog jedinstva Vrhovnog.

14:6.25 Havona je savršen uzorak univerzalnosti potencijala Vrhovnog. Ovaj svemir je završni portret budućeg savršenstva Vrhovnog i ukazuje na potencijal Ultimnog.

14:6.26 Havona je eksponat konačnih vrijednosti duha koje postoje i žive u stvorenjima koja imaju vrhovnu i savršenu samokontrolu; um tu postoji u konačnici kao ekvivalent duha; stvarnost i jedinstvo inteligencije postoje s neograničenim potencijalom.

14:6.27 5. Ravnopravni Sinovi Stvoritelji. Havona je obrazovni poligon gdje se Rajski Mihaeli spremaju za svoje kasnije avanture u stvaranju svemira. Ova božanska i savršena tvorevina je uzorak za svakog Sina Stvoritelja. Oni nastoje da njihov ​​svemir na kraju postigne ove Rajsko-Havonske razine savršenstva.

14:6.28 Sin Stvoritelj koristi ličnosti-uzorke bića Havone kao model za oblikovanje svoje djece i smrtnih bića duha. Mihaeli i drugi Rajski Sinovi gledaju na Raj i Havonu kao božansku sudbinu djece vremena.

14:6.29 Sinovi Stvoritelji znaju da je centralna tvorevina pravi izvor te nužne svemirske nadkontrole koja stabilizira i ujedinjuje njihove lokalne svemire. Oni znaju da su osobno prisustvo i uvijek-prisutni utjecaj Vrhovnog i Ultimativnog u Havoni.

14:6.30 Havona i Raj su izvor kreativne snage Sinova Mihaela. Ovdje žive bića koja surađuju s njima u stvaranju svemiru. Iz Raja dolaze Svemirske Majke Duhova, sustvarateljke lokalnih svemira.

14:6.31 Rajski Sinovi se odnose prema centralnoj tvorevini kao domu svojih božanskih roditelja — svojoj kući. To je mjesto na koje se uživaju vraćati uvijek i ponovo.

14:6.32 6. Ravnopravne Služiteljske Kćeri. Kozmičke Majke Duha, sustvoriteljke lokalnih svemira, osiguravaju uvjete za predlični trening svojih kćeri na svjetovima Havone u uskoj suradnji s Duhovima Krugova. U centralnom svemiru Kćeri Duha lokalnih svemira uredno primaju obuku u metodama suradnje sa Sinovima Raja, dok sve podliježu volji Oca.

14:6.33 Na svjetovima Havone, Duh i Kćeri Duha pronalaze umne uzorke prema kojima modeliraju sve skupine duhovnih i materijalnih inteligencija, i ovaj centrali svemir je buduća sudbina onih bića koja nastaju u pokroviteljskoj suradnji Svemirskog Majčinskog Duha i njezinog suradnika Sina Stvoritelja.

14:6.34 Kozmička Majka Stvoriteljka se sjeća Raja i Havone kao mjesta njezina podrijetla i doma Beskonačnog Majčinskog Duha, prebivališta i mjesta na kojem je prisutna ličnost Beskonačnog Uma.

14:6.35 Iz ovog centralnog svemira dolazi i dar osobnih stvaralačkih povlastica koje Kozmička Božanska Služiteljica zapošljava i koja nadopunjuju rad Sina Stvoritelja u stvaranja živih bića koja imaju obdarenje volje.

14:6.36 I na kraju, kako se ove Kćerke Duhovi Beskonačnog Majčinskog Duha vjerojatno neće nikada vratiti u svoj Rajski dom, one pronalaze veliko zadovoljstvo u univerzalnom fenomenu odražajnosti koji je povezan s Vrhovnim Bićem u Havoni i personificiran u Majestonu na Raju.

14:6.37 7. Evolucijski smrtnici uzlazne karijere. Havona je dom uzorka-ličnosti prema kojem se modeliraju ličnosti svakog smrtnog tipa i dom svih nadljudskih ličnosti koje se povezuju sa smrtnicima a koje nisu porijeklom iz tvorevina vremena.

14:6.38 Ti svjetovi pružaju poticaj svim ljudskim impulsima prema postizanju istinskih vrijednosti duha na najviših zamislivim razinama stvarnosti. Havona je cilj predrajskog osposobljavanja svakog uzlaznog smrtnika. Ovdje smrtnici postignu pred-Rajsko Božanstvo — Vrhovno Biće. Havona stoji ispred svakog stvorenja koje imaju obdarenje volje kao portal koji vodi u Raj i postignuće Boga.

14:6.39 Raj je dom, a Havona radionica i igralište finalista. I svaki smrtnik koji zna Boga žudi da bude finalista.

14:6.40 Centralni svemir nije samo sudbina koja očekuje čovjeka, to je i polazno mjesto vječne karijere finalista koji će jednog dana krenuti na neobjavljene i univerzalne pustolovine u iskustvu istraživanja beskonačnosti Oca Svih.

14:6.41 Havona će nesumnjivo i dalje funkcionirati s apsonitnim značenjem u budućim svemirskim dobima koja mogu prostorni hodočasnici mogu posvjedočiti u svom nastojanju da nađu Boga na nadkonačnim razinama. Havona ima kapacitet da služi kao poligon za trening apsonitnih bića svemira. To će vjerojatno biti završene škole, kada sedam nadsvemira bude funkcioniralo kao srednje škole za diplomante osnovnih škola vanjskog prostora. I mi smo skloni mišljenju da su potencijali vječne Havone zaista neograničeni, da centralni svemir ima vječnu sposobnost da služi kao mjesto obuke za iskustveni svemir svih prošlih, sadašnjih ili budućih tipova stvorenih bića.

14:6.42 [Predstavio Usavršitelj Mudrosti po nalogu Starih Dana sa Uverse.]

Back to Top