Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 14 : SREDIŠNJI I BOŽANSKI SVEMIR

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 14 : SREDIŠNJI I BOŽANSKI SVEMIRPOGLAVLJE 14 : SREDIŠNJI I BOŽANSKI SVEMIR

14:0.1 SAVRŠENI i božanski svemir zauzima središte sveg stvaranja; to je vječna jezgra oko koje se kreću ogromna stvaranja vremena i prostora. Raj je ogromni nuklearni Otok apsolutne stabilnosti koji nepomično počiva u samom srcu veličanstvenoga vječnoga svemira. Ova se središnja planetarna obitelj zove Havona i daleko je udaljena od lokalnog svemira Nebadona. Ima gigantske dimenzije i gotovo nevjerojatnu masu i sastoji se od milijarde sfera nezamislene ljepote i ogromne veličine, ali prava veličina ove ogromne kreacije zapravo je izvan razumijevanja ljudskog uma.

14:0.2 Ovo je jedna i jedina uređena, savršena i utemeljena agregacija svjetova. Ovo je u potpunosti stvoren i savršen svemir; to nije rezultat evolucijskog razvoja. To je vječna jezgra savršenstva oko koje kruži beskrajna procesija svemira koji čine golemi evolucijski eksperiment, smionu avanturu Božijih Sinova Stvoritelja, koji žele duplicirati u vremenu i reproducirati u prostoru uzorak savršenog svemira, ideal božanske cjelovitosti, vrhovne završenosti, krajnje stvarnosti i vječnog savršenstva.

1. SUSTAV RAJA-HAVONE

14:1.1 Od periferije Raja do unutarnjih granica sedam supersvemira postoji sljedećih sedam prostornih uvjeta i kretanja:

14:1.2 1. Zone srednjeg prostora u stanju mirovanja koje se nadovezuju na Raj.

14:1.3 2. Procesija u smjeru kazaljke na satu triju Rajskih i sedam Havonskih krugova.

14:1.4 3. Polumirujuća prostorna zona koja odvaja krugove Havone od tamnih gravitacijskih tijela središnjeg svemira.

14:1.5 4. Unutarnji pojas tamnih gravitacijskih tijela koji se kreće suprotno smjeru kazaljke na satu.

14:1.6 5. Druga jedinstvena prostorna zona koja dijeli dvije prostorne putanje tamnih gravitacijskih tijela.

14:1.7 6. Vanjski poj as tamnih gravitacijskihtijelakoj i se okreće oko Raja u smjeru kazaljke na satu.

14:1.8 7. Treća prostorna zona — polumirna zona — koja odvaja vanjski pojas tamnih gravitacijskih tijela od unutarnjih krugova u središtu sedam supersvemira.

14:1.9 Milijarde svjetova Havone uređene su u sedam koncentričnih krugova koji neposredno okružuju tri kruga Rajskih satelita. U najskrovitijem krugu Havone ima više od trideset i pet milijuna svjetova i preko dvjesto četrdeset pet milijuna na najudaljenijem dijelu, s razmjernim brojem u međuprostoru. Svaki krug se razlikuje od drugih, ali su svi savršeno uravnoteženi i izvrsno organizirani, a svaki je prožet specijaliziranom predstavom Beskonačnog Duha, jednog od Sedam Duhova Krugova. Pored drugih funkcija, ovaj neosobni Duh koordinira ponašanje nebeskih poslova u svakom krugu.

14:1.10 Planetarni krugovi Havone se ne preklapaju; ovi svjetovi slijede jedan za drugim u urednoj linijskoj procesiji. Središnji svemir kruži oko stacionarnog Rajskog Otoka u jednoj prostranoj ravni koja se sastoji od deset koncentričnih stabiliziranih jedinica — triju krugova Rajskih sfera i sedam krugova svjetova Havone. Fizički gledano, Havona i Rajski krugovi su svi jedan te isti sustav; oni imaju razdvojene funkcionalne i administrativne uloge.

14:1.11 Vrijeme se ne računa na Raju; slijed događaja je nerazdvojiv shvaćanju onih koji su autohtoni središnjem otoku. Ali vrijeme je povezano s krugovima Havone i brojnim bićima nebeskog i zemaljskog porijekla koja na njima borave. Svaki svijet Havone ima svoje lokalno vrijeme, određeno njegovim krugom. Svi svjetovi u određenom krugu imaju iste duljine godine budući da ravnomjerno kruže oko Raja, a duljina tih planetarnih godina smanjuje se od najudaljenijeg kruga prema središnjem.

14:1.12 Osim Havonskog kruga vremena, postoji i standardni Rajsko-Havonski dan i druge vremenske oznake određene na osnovu i u skladu sa sedam Rajskih satelita Beskonačnog Duha. Standardni dan Raja-Havone temelji se na duljini vremena potrebnog da planetarna prebivališta prvog ili unutarnjeg kruga Havone dovrše jedan okretaj oko Rajskog Otoka; a iako su njihove brzine ogromne, zbog svoje pozicije između tamnih gravitacijskih tijela i gigantskog Raja, potrebno je gotovo tisuću godina da ove sfere naprave jedan krug. Ljudi nisu svjesni koliko je istine sadržano u izjavi da je "jedan dan kao tisuću godina s Bogom, ali kao noćni sat." Jedan dan Raja-Havone je samo sedam minuta, tri i jednu osminu sekundi kraći od tisuću godina prema današnjem kalendaru Urantije.

14:1.13 Ovaj je dan Rajsko-Havonsko standardno mjerenje vremena za sedam supersvemira, iako svaki ima svoje unutarnje vremenske standarde.

14:1.14 Na rubu ovog golemog središnjeg svemira, daleko izvan sedmog pojasa Havonskih svjetova, vrti se nevjerojatan broj ogromnih tamnih gravitacijskih tijela. Ovo mnoštvo mračnih masa se u mnogim pojedinostima razlikuje od ostalih svemirskih tijela; razlikuju se i u samom obliku. Ova tamna gravitacijska tijela ne odražavaju niti apsorbiraju svjetlost; oni nisu reaktivni prema fizičko-energetskom svjetlu i tako u potpunosti okružuju i zaklanjaju Havonu, krijući je od pogleda čak i obližnjih naseljenih svemira vremena i prostora.

14:1.15 Veliki pojas tamnih gravitacijskih tijela podijeljen je u dva jednaka eliptična kruga jedinstvenim razmakom prostora. Unutarnji pojas se okreće suprotno smjeru kazaljke na satu; vanjski se okreće u smjeru kazaljke na satu. Ovi različiti smjerovi kretanja, zajedno s ogromnim masama tamnih tijela, tako učinkovito izjednačavaju linije gravitacije Havone da čine središnji svemir fizički uravnoteženim i savršeno stabiliziranim stvaranjem.

14:1.16 Unutarnja procesija tamnih gravitacijskih tijela je cjevastog oblika i sastoji se od tri kružne skupine. Poprečni presjek ovog kruga pokazuje tri koncentrična kruga približno jednake gustoće. Vanjski krug tamnih gravitacijskih tijela je postavljen okomito, a deset tisuća puta je većiod unutarnjeg kruga. Okomiti promjer vanjskog kruga je pedeset tisuća puta veći od poprečnog promjera.

14:1.17 Intervenirajući prostor koji postoji između ta dva kruga gravitacijskih tijela jedinstven je po tome što ništa takvo ne postoji nigdje drugdje u cijelom prostranom svemiru. Tu zonu karakteriziraju golemi valovi kretanja gore-dolje i prožimaju je ogromne energetske aktivnosti nepoznatog reda.

14:1.18 Vjerujemo da ništa poput tamnih gravitacijskih tijela središnjeg svemira neće obilježiti buduću evoluciju vanjskih razina prostora; mi smatramo ove naizmjenične procesije ogromnih tijela za balansiranje gravitacije jedinstvenim u glavnom svemiru.

2. GRAĐA HAVONE

14:2.1 Bića duha ne žive u prostorima maglica; ona ne obitavaju na eteričnim svjetovima; ona prebivaju na stvarnim sferama materijalne prirode, svjetovima jednako stvaranim kao svjetovi na kojima žive smrtnici. Svjetovi Havone su stvarni i doslovni, iako se njihova doslovna supstanca razlikuje od materijalne organizacije planeta sedam supersvemira.

14:2.2 Fizičke stvarnosti Havone predstavljaju poredak energetske organizacije radikalno različit od bilo kojeg koji prevladava u evolucijskim svemirima prostora. Havonske energije su trostruke; supersvemirske jedinice energetske tvari sadrže dvostruki energetski naboj, iako jedan oblik energije postoji u pozitivnim i negativnim fazama. Stvaranje središnjeg svemira je trostruko (Trojstvo); stvaranje lokalnog svemira (direktno) je dvostruko, djelo Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha.

14:2.3 Materijal Havone sastoji se od organizacije točno tisuću osnovnih kemijskih elemenata i uravnoteženih funkcija sedam oblika energije Havone. Svaka od tih osnovnih energija očituje sedam faza pobuđivanja, tako da domaći žitelji Havone reagiraju na četrdeset devet različitih osjetnih podražaja. Drugim riječima, gledano sa čisto fizičkog stajališta, bića rodom iz središnjeg svemira posjeduju četrdeset devet specijaliziranih oblika osjeta. Morontija bića imaju sedamdeset osjetila, a reaktivnost bića viših duhovnih redova varira u različitim vrstama od sedamdeset do dvjesto i deset.

14:2.4 Fizička bića središnjeg svemira ne bi bila vidljiva ljidimaUrantije. Niti jedan fizički podražaj tih udaljenih svjetova ne bi izazvao reakciju u vašim grubim organima osjetila. Ako bi smrtnik Urantije mogao biti prevezen u Havonu, bio bi gluh, slijep i bez bilo kakvih drugih osjetilnih reakcija; mogao bi funkcionirati samo kao ograničeno samosvjesno biće lišeno svih utjecaja okoline i svih reakcija na nju.

14:2.5 Postoje brojni fizički fenomeni i duhovne reakcije koje vladaju na središnjem stvaranju, koje su nepoznate na svjetovima poput Urantije. Osnovna organizacija trostrukog stvaranja potpuno je različita od dvostruke građe stvorenih svemira vremena i prostora.

14:2.6 Sav prirodni zakon je usklađen na sasvim drugačijoj osnovi nego u sustavima dvostrukog energetskog stvaranja evolucije. Cijeli središnji svemir je organiziran u skladu s trostrukim sustavom savršene i simetrične kontrole. Kroz cijeli Rajsko-Havonski sustav održava se savršena ravnoteža između svih kozmičkih stvarnosti i svih duhovnih sila. Raj, sa apsolutnom kontrolom materijalnog stvaranja, savršeno regulira i održava fizičke energije ovog središnjeg svemira; Vječni Sin, kao dio njegovog sveobuhvatnog privlačenja duha, savršeno podržava duhovno stanje sviju koji žive na Havoni. Na Raju ništa nije eksperimentalano, a Raj-Havona je sustavna jedinica kreativnog savršenstva.

14:2.7 Sveopća duhovna gravitacija Vječnog Sina nevjerojatno je aktivna u cijelom središnjem svemiru. Sve vrijednosti duha i duhovne ličnosti neprekidno se privlače unutra prema boravištu Bogova. Ovaj je nagon koji vuče postizanju Boga intenzivan i neizbježan. Ambicija za postizanje Boga je jača u središnjem svemiru, ne zato što je duhovna gravitacija tu jača nego u vanjskim svemirima, nego zato što su ona bića koja su dostigla Havonu potpunije produhovljena i stoga više reagiraju na sveprisutno djelovanje sveopćeg duha gravitacijskog povlačenja Vječnog Sina.

14:2.8 Isto tako, Beskonačni Duh privlači sve intelektualne vrijednosti u smjeru Raja. U središnjem svemiru umna gravitacija Beskonačnog Duha djeluje u vezi s gravitacijom duha Vječnog Sina, a one zajedno tvore spojeni nagon uzlaznih duša da pronađu Boga, postignu Božanstvo, dostignu Raj i poznaju Oca.

14:2.9 Havona je duhovno savršen i fizički stabilan svemir. Čini se da je kontrola i uravnotežena stabilnost središnjeg svemira savršena. Sve što je fizičko ili duhovno savršeno je predvidljivo, ali pojave uma i volje ličnosti to nisu. Zaključujemo da se grijeh može smatrati nemogućim, ali to činimo na temelju toga što izvorni volonteri Havone nikada nisu bili krivi za prekršaj volje Božanstva. Kroz cijelu vječnost su ta uzvišena bića dosljedno lojalna Vječnim Danima. Grijeh se nije pojavio ni u jednom stvorenju koje je došlo na Havonu kao hodočasnik. Nikada nije postojao slučaj lošeg ponašanja bilo kojeg stvorenja bilo koje skupine ličnosti ikada stvorene ili primljene u središnji svemir Havonu. Tako su savršene i tako božanske metode i sredstva izbora u svemirima vremena, da u zapisima Havone nikada nije zabilježena pogreška; tu nikada nije bilo pogrešaka; niti jedna uzlazna duša nikada nije prerano primljena u središnji svemir.

3. SVJETOVI HAVONE

14:3.1 Što se tiče vlade središnjeg svemira, ona ne postoji. Havona je tako izvrsno savršena da tu nije potreban bilo kakav intelektualni sustav vlasti. Tu nema redovitih konstitutivnih sudova, niti tu postoje zakonski skupovi; Havona zahtijeva samo upravni smjer. Ovdje se može vidjeti najviši oblik tog visokog ideala istinske samouprave.

14:3.2 Nema potrebe za vladom među tako savršenim i približno savršenim inteligencijama. Njima ne treba regulacija, jer ovo su bića prirođenog savršenstva s kojima prebivaju evolucijska stvorena bića koja su odavno prošla kroz proces ispitivanja u vrhovnim sudovima supersvemira.

14:3.3 Administracija Havone nije automatska, ali je čudesno savršena i božanski učinkovita. To je uglavnom planetarna uprava i povjerena je domaćim Vječnim Danima, a svakom sferom Havone upravlja jedna od tih ličnosti porijeklom od Trojstva. Vječni Dani nisu kreatori, ali su savršeni administratori. Oni poučavaju vrhovnim vještinama i usmjeravaju svoju planetarnu djecu savršenom mudrošću koja graniči s apsolutnošću.

14:3.4 Milijarde sfera središnjeg svemira tvore svjetove obuke visokih ličnosti iz Raja i Havone, a služe i kao posljednji dokazni teren uzlaznim stvorenjima iz evolucijskih svjetova vremena. U izvršenju velikog plana Oca Svih za uzlaz stvorenih hodočasnika vremena na prijemne svjetove vanjskog ili sedmog kruga, te nakon dodatne obuke i proširenog iskustva, oni postupno napreduju prema unutra, s planeta na planet i iz kruga u krug, sve dok konačno ne postignu Božanstavo i ne ostvare prebivalište na Raju.

14:3.5 Trenutno, iako sfere sedam krugova postoje u stanju uzvišene slave, samo se jedan posto sveg planetarnog kapaciteta koristi u radu unaprijeđenja Očevog sveopćeg plana smrtničkog uzlaza. Oko desetine jednog postotka područja ovih ogromnih svjetova posvećeno je životu i aktivnostima Korpusa Finalista, bića vječno naseljenih u svjetlu i životu koja često borave i poslužuju na svjetovima Havone. Ta uzvišena bića imaju svoje osobne rezidencije na Raju.

14:3.6 Planetarna građa Havonskih sfera potpuno je drugačija od građe evolucijskih svjetova i sustava prostora. Nigdje drugdje u cijelom velikom svemiru nije praktično koristiti tako ogromne sfere kao naseljene svjetove. Triatna fizička konstitucija, zajedno s balansiranim učinkom golemih gravitacijskih tamnih tijela, omogućava tako savršeno izjednačavanje fizičkih sila i izvrsno uravnotežuje različite atrakcije ove ogromne kreacije. Protugravitacija se također koristi u organizaciji materijalnih funkcija i duhovnim aktivnostima ovih golemih svjetova

14:3.7 Arhitektura, rasvjeta i grijanje, kao i biološka i umjetnička ukrašenost Havonskih sfera, doista su izvan najveće moguće sposobnosti ljudske mašte. Ne možemo vam reći mnogo toga u vezi Havone; da bi ste shvatili njezinu ljepotu i raskoš, morate je vidjeti. Ali postoje prave rijeke i jezera na tim savršenim svjetovima.

14:3.8 Duhovno su ti svjetovi idealno postavljeni; oni su prikladno prilagođeni svojoj svrsi pružanja utočišta brojnim redovima različitih bića u središnjem svemiru. Raznolikost aktivnosti koje se odvijaju na ovim prekrasnim svjetovima daleko je izvan ljudskog shvaćanja.

4. STVORENA BIĆA SREDIŠNJEG SVEMIRA

14:4.1 Postoji sedam osnovnih oblika živih stvari i bića na svjetovima Havone, a svaki od tih osnovnih oblika postoji u tri različite faze. Svaka od tih triju faza podijeljena je na sedamdeset glavnih odjeljaka, a svaki glavni odjeljak se sastoji od tisuću manjih dijelova, s još pododjeljaka i tako dalje. Ove osnovne životne skupine mogu se klasificirati kao:

14:4.2 1. Materijalna.

14:4.3 2. Morontijalna.

14:4.4 3. Duhovna.

14:4.5 4. Apsonitna.

14:4.6 5. Krajnja.

14:4.7 6. Koapsolutna.

14:4.8 7. Apsolutna.

14:4.9 Propadanje i smrt nisu dio ciklusa života na svjetovima Havone. U središnjem svemiru niži životni oblici prolaze transmutaciju materijalizacije. Oni mijenjaju oblik i manifestaciju, ali se ne raspadaju procesom propadanja i smrti stanica.

14:4.10 Domaća bića Havone su izvorni potomci Rajskog Trojstva. Njih nisu stvorili roditelji i oni nisu reproduktivna bića. Ne možemo prikazati proces stvaranja tih građana središnjeg svemira, bića koja nikada nisu stvorena. Cijela priča o stvaranju Havone je pokušaj vremenski-prostornog prikaza činjenica vječnosti koje nemaju odnosa s vremenom ili prostorom kako ih smrtni čovjek razumije. No slijedimo ljudsku filozofiju koja traži ishodište; čak i ličnosti daleko iznad ljudske razine zahtijevaju pojam "početaka." Ipak, sustav Raja-Havone je vječan.

14:4.11 Domaća bića Havone žive na milijardi sfera središnjeg svemira u istom smislu u kojem drugi redovi bića stalnog državljanstva žive na svojim rodnim planetima. Kao što se materijalni red sinova bavi materijalnim, intelektualnim i duhovnim poslovima milijarde lokalnih sustava supersvemira,tako, u širem smislu, domoroci Havone žive i rade na milijardi svjetova središnjeg svemira. Vi eventualno možete smatrati ove žitelje Havone materijalnim stvorenjima ako se riječ "materijalni" proširi na opis fizičkih stvarnosti božanskog svemira.

14:4.12 Postoji život koji je porijeklom iz Havone i posjeduje značaj sam po sebi. Havoneri na mnogo načina služe silaznim bićima Raja i uzlaznim bićima supersvemira, ali oni također žive živote koji su jedinstveni u središnjem svemiru i imaju relativno značenje sasvim odvojeno od Raja ili supersvemira.

14:4.13 Kao što iskazanje štovanja sinova evolucijskih svjetova pruža zadovoljstvo ljubavi Oca Svih, tako uzvišeno obožavanje ovih stvorenih bića Havone zadovoljava savršene ideale božanske ljepote i istine.Kao što smrtni čovjek nastoji činiti Božju volju, ova bića središnjeg svemira žive da zadovolje ideale Rajskog Trojstva. U svojoj prirodi oni jesu Božja volja. Čovjek se raduje Božjoj dobroti, Havoneri se vesele božanskoj ljepoti, a oboje uživate u službi slobode žive istine.

14:4.14 Havoneri imaju prepuštene slobodnom izboru sadašnje kao i neistražene buduće sudbine. A postoji i napredovanje izvornih stvorenja svojstvenih središnjem svemiru, napredovanje koje ne uključuje ni uzlaz na Raj niti prodiranje u supersvemire. Ovo se napredovanje na viši status Havone može opisati na sljedeći način:

14:4.15 1. Iskustveni napredak prema van od prvog do sedmog kruga.

14:4.16 2. Napredak prema unutra od sedmog do prvog kruga.

14:4.17 3. Napredak unutar kruga — napredovanje unutar svjetova određenog kruga.

14:4.18 Pored domorodaca Havone, stanovnici središnjeg svemira obuhvaćaju brojne klase bića koja služe kao uzorak za razne kozmičke skupine — savjetnike, upravitelje, učitelje i druge vrste širomstvaranja. Sva bića u svim svemirima oblikovana su po nekom redu uzorka koji živi na jednom od milijardu svjetova Havone. Čak i smrtnici vremena imaju cilj i ideale postojanja stvorenih bića na vanjskim krugovima ovih sfera na visinama.

14:4.19 Postoje i bića koja su postigla Oca Svih i imaju pravo dolaziti i odlaziti, koja su dodijeljena tu i tamo u svemirima na misijama posebne službe. A na svakom svijetu Havone nalaze se kandidati za postignuće, oni koji su fizički postigli središnji svemir, ali koji još nisu postigli takav duhovni razvitak koji će im omogućiti da tu potraže prebivalište.

14:4.20 Beskonačni Duh je zastupljen na svjetovima Havone u mnoštvu ličnosti, bića milosti i slave koja upravljaju detaljima zamršenih intelektualnih i duhovnih poslova središnjeg svemira. Na tim svjetovima božanskog savršenstva oni obavljaju posao koji je autohton uobičajenom ponašanju ove ogromne kreacije i pored toga nosi i višestruke zadaće poučavanja, obuke i služenja ogromnom broju uzlaznih bića koja su se popela na slavu iz tamnih svjetova prostora.

14:4.21 Postoje brojne skupine bića porijeklom iz susava Raja-Havone, koja ni na koji način nisu izravno povezana s planom uzlaza i postignuća savršenstva; stoga ih izostavljamo iz klasifikacije ličnosti u ovoj predstavi smrtnim ljudima. Ovdje su prikazane samo glavne skupine nadljudskih bića i redovi koji su izravno povezani s vašim iskustvom preživljavanja.

14:4.22 Havona obiluje životom svih faza inteligentnih bića koja tamo traže unaprjeđenje od nižih do viših krugova u njihovim nastojanjima da postignu višu razinu realizacije božanstva i prošireno uvažavanje vrhovnih značenja, krajnjih vrijednosti i apsolutne stvarnosti.

5. ŽIVOT NA HAVONI

14:5.1 Na Urantiji prolazite kratkim i intenzivnim testom tijekom svog početnog života materijalnog postojanja. Na prebivališnim svjetovima te dalje kroz vaš sustav, zviježđe i lokalni svemir, prolazite morontija fazama uzlaza. Na svjetovima treninga u supersvemiru prolazite istinskim duhovnim etapama napredovanja i spremni ste za eventualni prijevoz na Havonu. Na sedam krugova Havone vaše je postignuće intelektualno, duhovno i iskustveno. A postoji i specijalna zadaća koja se mora postići na svakom svjetu svakog kruga.

14:5.2 Život na božanskim svjetovima središnjeg svemira toliko je ispunjen i bogat, toliko je kompletan i prepun, da u potpunosti nadilazi ljudski koncept svega što stvoreno biće može doživjeti. Društvene i ekonomske aktivnosti ovog vječnog stvaranja potpuno su različite od zanimanja materijalnih stvorenja koja žive na evolucijskim svjetovima poput Urantije. Čak je i tehnika misli na Havoni drugačija od procesa razmišljanja na Urantiji.

14:5.3 Propisi središnjeg svemira su prikladno i sami po sebi prirodni; pravila ponašanja nisu proizvoljna. U svakom zahtjevu Havone otkrivaju se razlozi pravednosti i vladavine pravde. A kombinacija ta dva čimbenika jednaka je onome što bi se na Urantiji nazvalo pravednost. Kada stignete u Havonu, prirodno ćete uživati u obavljanju svega onako kako se to treba obaviti.

14:5.4 Kada inteligentna bića prvi put dostignu središnji svemir, primaju se i dobijajuprevibalište na pilotskom svijetu sedmog kruga Havone. Kako ove pridošlice sve više duhovno napreduju i postižu identitet razumijevanja Glavnog Duha njihovog supersvemira, oni se prenose na šesti krug. (U skladu s tim se u središnjem svemiru određuju krugovi napretka u ljudskom umu.) Nakon što ta uzlazna bića postignu spoznaju Vrhovnosti i time budu pripremljena za Božansku avanturu, ona ulaze u peti krug; i nakon postizanja Beskonačnog Duha, prenose se na četvrti. Nakon postignuća Vječnog Sina, uklanjaju se na treći;a kada prepoznaju Oca Svih, idu boraviti na drugom krugu svjetova, gdje se bolje upoznaju sa Rajskim domaćinima. Dolazak na prvi krug Havone označava prihvaćanje kandidata vremena u službu Raja. Na neodređeno vrijeme, prema duljini i prirodi uzlaza stvorenja, zadržat će se na unutarnjem krugu progresivnog duhovnog postignuća. Od ovog unutarnjeg kruga uzlazni hodočasnici ulaze unutra prema Rajskom prebivalištu i primaju se u Korpus Finalista.

14:5.5 Tijekom vašeg boravka u Havoni u ulozi uzlaznih hodočasnika, moći ćete slobodno posjetiti svjetove vašeg kruga. Također ćete imati dopuštenje vratiti se na planete onih krugova kroz koje ste prethodno prolazili. A sve to je moguće za one koji borave u krugovima Havone, bez pomoći supernafimljenja. Hodočasnici vremena se sami mogu opremiti za putovanje "postignutim" prostorom, ali moraju ovisiti o određenoj tehnici kako bi putovali "nepostignutim" prostorom; hodočasnik ne može napustiti Havonu niti ići naprijed izvan njegovog dodijeljenog kruga bez pomoći transportnog supernafima.

14:5.6 Postoji osvježavajuća originalnost o ovom ogromnom središnjem stvaranju. Osim fizičke organizacije materije i temeljnih ustava osnovnih redova inteligentna bića i drugih živih entiteta, ne postoji ništa zajedničko između svjetova Havone. Svaki od tih planeta je originalno, jedinstveno i ekskluzivno stvaranje; svaki je planet neusporediva, vrhunska i savršena produkcija. A ta raznolikost individualnosti proteže se na sva obilježja fizičkih, intelektualnih i duhovnih aspekta planetarnog postojanja. Svaka od ovih milijardu savršenih sfera razvijena je i ukrašena u skladu s planovima rezidencijalnih Vječnih Dana. A to je upravo razlog zašto nijedan od njih nije sličan drugima.

14:5.7 Dok ne prijeđete posljednji krug Havone i budete posjetili posljednje svjetove Havone, vaše putovanje neće izgubiti aromu avanture i poticaj znatiželje. A onda će novi nagon, progresivni impuls vječnosti, zamijeniti onu raniju, pustolovnu privlačnost vremena.

14:5.8 Monotonija je pokazatelj nezrelosti stvaralačke imaginacije i neaktivnosti intelektualne koordinacije s duhovnim obdarenjem. U vrijeme kada uzlazni smrtnici počinju istraživanje tih nebeskih svjetova, oni su već postigli emocionalnu, intelektualnu i društvenu, ako ne i duhovnu, zrelost.

14:5.9 Ne samo da ćete naći neslućene promjene dok budete napredovali od kruga do kruga Havone, već ćete biti neizrecivo začuđeni u svom napredovanju od planeta do planeta unutar svakog novog kruga. Svaki od ovih milijardi studijskih svjetova je pravo sveučilište iznenađenja.Neprestano čuđenje, neizmjerna začuđenost, iskustvo je onih koji prolaze kroz ove krugove i obilaze ove gigantske sfere. Monotonija nije dio karijere Havone.

14:5.10 Ljubav prema avanturi, znatiželja i strah od monotonije — ove osobine svojstvene evoluirajućojljudskoj prirodi — nisu tu stavljene kako bi vas zamarale i ometale tijekom kratkog boravka na zemlji, nego kako bi navijestile da je smrt samo početak beskrajne karijere avanture, vječni život očekivanja, vječno putovanje otkrića.

14:5.11 Znatiželja - duh istraživanja, poriv koji vodi otkriću, istraživačka težnja - dio je urođenog i božanskog obdarenja evolucijskih stvorenja prostora. Ovi vam prirodni impulsi nisu dati samo da ih vi frustrirate i potisnete. Istina, često morate suzdržati ove ambiciozne pozive tijekom vašeg kratkog života na zemlji i često morate doživjeti razočaranje, ali oni moraju biti potpuno shvaćeni i veličanstveno zadovoljeni tijekom dugih godina budućnosti.

6. SVRHA SREDIŠNJEG SVEMIRA

14:6.1 Raspon aktivnosti sedam krugova Havone je ogroman. Općenito, oni se mogu opisati kao:

14:6.2 1. Havonski.

14:6.3 2. Rajski.

14:6.4 3. Uzlazno-konačni — Vrhovno-Krajnje evolucijski.

14:6.5 Mnoge nadkonačne aktivnosti odvijaju se u Havoni današnjeg svemirskog doba, uključujući neizrecive raznolikosti apsonitnih i drugih faza uma i funkcija duha. Moguće je da središnji svemir služi mnogim svrhama koje mi nisu otkrivene, jer funkcionira na brojne načine izvan razumijevanja stvorenog uma. Ipak, nastojat ću prikazati kako ovo savršeno stvaranje služi potrebama i pridonosi zadovoljavanju sedam redova svemirske inteligencije.

14:6.6 1. Otac Svih — Prvi Izvor i Središte. Bog Otac doživaljava vrhunsko zadovoljstvo roditelja u savršenstvu središnjeg stvaranja. On uživa u zasićenju iskustva ljubavi s približno ravnopravnim bićima. Savršeni Stvoritelj je tu božanstveno zadovoljan s obožavanjem savršenog stvorenja.

14:6.7 Havona pruža Ocu vrhovno postignuće zadovoljstva. Savršenstvo realizacije u Havoni nadoknađuje vremensko - prostornu odgodu vječnog poriva beskonačnog širenja.

14:6.8 U Havoni Otac uživa uzvraćanje božanske ljepote. Ona zadovoljava božanski um pružanjem savršenog uzorka izuzetnog sklada za sve evoluirajuće svemire.

14:6.9 Naš Otac savršeno uživa u središnjem svemiru jer je to vrijedna objava duhovne stvarnosti svim osobama svemira nad svemirima.

14:6.10 Bog svemira se blagonaklono odnosi prema Havoni i Raju kao vječnoj jezgri moći za sve kasnije proširenje svemira u vremenu i prostoru.

14:6.11 Vječni Otac gleda s neprestanim zadovoljstvom na Havonu kao vrijedni i primamljivi cilj kandidata koji uzlaze vremenom, njegove smrtne unučadi prostora koji postižu vječni dom svog Stvoritelja i Oca. Bog uživa u svemiru Raja- Havone kao vječnom domu Božanstva i božanske obitelji.

14:6.12 2. Vječni Sin - Drugi Izvor i Središte. Vječnom Sinu vrhunsko središnje stvaranje daje vječni dokaz učinkovitosti božanske obitelji triju partnera - Oca, Sina i Duha. To je duhovna i materijalna osnova za apsolutno povjerenje u Oca Svih.

14:6.13 Havona pruža Vječnom Sinu gotovo neograničenu bazu za sve širu realizaciju moći duha. Središnji svemir je pružio Vječnom Sinu arenu u kojoj je mogao sigurno i pouzdano pokazati duh i tehniku službe darivanja u cilju pouke njegovih suradnika, Rajskih Sinova.

14:6.14 Havona je temeljna stvarnost Vječnom Sinu u pružanju gravitacije duha u svemiru nad svemirima. Ovaj svemir pruža Sinu zadovoljenje roditeljske žudnje, duhovne reprodukcije.

14:6.15 Svjetovi Havone i njihovi savršeni stanovnici prvi su i vječno konačni dokaz da je Sin doista Riječ Očeva. U njemu je savršeno zadovoljena svjesnost Sina kao beskonačna nadopuna Oca.

14:6.16 Ovaj svemir također pruža priliku za ostvarenje recipročne jednakosti bratstva između Oca Svih i Vječnog Sina, a to predstavlja vječni dokaz beskonačne ličnosti i jednog i drugog.

14:6.17 3. Beskonačni Duh — Treći Izvor i Središte. Svemir Havona pruža dokaz Beskonačnom Duhu da je on uistinu Združeni Činitelj, beskonačni predstavnik ujedinjenog Oca- Sina. U Havoni, Beskonačni Duh doživljava spojeno zadovoljstvo kreativnog djelovanja uživajući u zadovoljstvu apsolutnog suživota s ovim božanskim dostignućem.

14:6.18 U Havoni je Beskonačni Duh našao arenu u kojoj može pokazati sposobnost i spremnost djelovanja kao potencijalni služitelj milosti. U ovom savršenom stvaranju, Duh se uvježbao za avanturu služenja u evolucijskim svemirima.

14:6.19 Ova savršena tvorevina pruža priliku Beskonačnom Duhu za sudjelovanje u upravljanju svemirima sa oba božanska roditelja — u administraciji svemira kao potomak koji je također suradnik-Stvoritelj, time pripremajući uvjete za zajedničko upravljanje lokalnim svemirima u osobama Stvaralačkih Duhova, suradnica Sinova Stvoritelja.

14:6.20 Svjetovi Havone su umni laboratorij stvoritelja kozmičkog uma i služitelja svakom umu u postojanju. Um je različit na svakom svijetu Havone i služi kao uzorak za oblikovanje intelekta svih duhovnih i materijalnih stvorenja.

14:6.21 Ti su savršeni svjetovi postdiplomske škole uma za sva bića koja trebaju postići Rajsko društvo. Oni pružaju obilnu priliku Duhu za testiranje tehnike umne službe na siguran način i u prisutnosti savjetodavnih ličnosti.

14:6.22 Havona je naknada Beskonačnom Duhu koja omogućuje njegovo rasprostranjeno i nesebično djelovanje u svemirima prostora. Havona je savršeni dom i odmaralište ovom neumornom služitelju vremena i prostora.

14:6.23 4. Vrhovno Biće — evolucijsko ujedinjenje iskustvenog Božanstva. Havona je stvaranje koja pruža vječni i savršeni dokaz duhovne stvarnosti Vrhovnog Bića. Ovo je savršeno stvaranje otkrivenje savršene i simetrične prirode duha Vrhovnog Boga prije početaka sinteze moći i ličnosti konačnih odražaja Rajskih Božanstava u iskustvenim svemirima vremena i prostora.

14:6.24 U Havoni se potencijali moći Svemogućeg ujedinjuju s duhovnom prirodom Vrhovnog. Ovo je središnje stvorenje primjer buduće-vječnog jedinstva Vrhovnog.

14:6.25 Havona je savršeni uzorak potencijala univerzalnosti Vrhovnog. Ovaj je svemir gotov portret budućeg savršenstva Vrhovnog koji sugerira potencijal Krajnjeg.

14:6.26 Havona pokazuje konačnost vrijednosti duha koje postoje kao živa bića vrhunske i savršene samokontrole; um tu postoji kao krajnji ekvivalent duha; stvarnost i jedinstvo inteligencije s neograničenim potencijalom.

14:6.27 5. Ravnopravni Sinovi Stvoritelji. Havona je obrazovni teren za učenje gdje se Rajski Mihaeli spremaju za svoje kasnije avanture u stvaranju svemira. Ovo je božansko i savršeno stvaranje uzorak na raspolaganju svakom Sinu Stvoritelju. On nastoji stvoriti vlastiti svemir koji će na kraju doseći ove razine Rajsko-Havonskog savršenstva.

14:6.28 Sin Stvoritelj koristi ličnosti-uzorke bića Havone kao model za oblikovanje svoje vlastite djece, smrtnih bića i bića duha. Mihaeli i drugi Rajski Sinovi vide Raj i Havonu kao božansku sudbinu djece vremena.

14:6.29 Sinovi Stvoritelji znaju da je središnje stvaranje pravi izvor one nezamjenjive svemirske nadkontrole koja stabilizira i ujedinjuje njihove lokalne svemire. Oni znaju da su osobno prisustvo i uvijekprisutni utjecaj Vrhovnog i Krajnjeg smješteni u Havoni.

14:6.30 Havona i Raj su izvor kreativne moći Sinova Mihaela. Ovdje žive bića koja surađuju s njima u stvaranju svemira. Iz Raja dolaze Kozmičke Majke Duha, sustvarateljice lokalnih svemira.

14:6.31 Rajski Sinovi smatraju središnje stvaranje domom nj ihovih božanskih roditelja njihovim domom. To je mjesto kojem se uvijek i zauvijek vole vraćati.

14:6.32 6. Ravnopravne Kćeri Služiteljice. Kozmičke Majke Duha, sustvoriteljice lokalnih svemira, primaju predosobno osposobljavanje na svjetovima Havone u uskoj suradnji s Duhovima Krugova. U središnjem su svemiru Kćeri Duha lokalnih svemira propisno obučene u metodama suradnje sa Sinovima Raja, sve dok je predmetom volje Oca.

14:6.33 Na svjetovima Havone, Duh i Kćeri Duha pronalaze umne uzorke za oblikovanje svih skupina duhovnih i materijalnih inteligencija, a taj je središnji svemir buduća sudbina onih stvorenja koja Svemirski Majčinski Duh zajednički stvara u suradnji sa Sinom Stvoriteljem.

14:6.34 Kozmička Majka Stvoriteljka pamti Raj i Havonu kao mjesto njezina nastanka i dom Beskonačnog Majčinskog Duha, prebivalište prisutnosti ličnosti Beskonačnog Uma.

14:6.35 Iz ovog središnjeg svemira došlo je i darivanje osobnih povlastica stvaranja koje Kozmička Božanska Služiteljica upošljava kao nadopunu radu Sina Stvoritelja u stvaranja živih bića s obdarenjem volje.

14:6.36 I na kraju, budući da se ove Kćeri-Duhovi Beskonačnog Majčinskog Duha vjerojatno neće nikada vratiti u njihov Rajski dom, one pronalaze veliko zadovoljstvo u sveopćem fenomenu odražajnosti koji je povezan s Vrhovnim Bićem u Havoni i personaliziran u Sferi Veličanstva na Raju.

14:6.37 7. Evolucijski smrtnici uzlazne karijere. Havona je dom uzorka-ličnosti prema kojem se modelira ličnost svakog smrtničkog tipa i dom svih nadljudskih ličnosti smrtničkog udruženja koje nisu izvorne u stvaranjima vremena.

14:6.38 Ti svjetovi pružaju poticaj svim ljudskim impulsima prema postizanju istinskih vrijednosti duha na najvišim mogućim razinama stvarnosti. Havona je cilj pred-Rajske obuke svakog uzlaznog smrtnika. Ovdje smrtnici postižu pred-Rajsko Božanstvo — Vrhovno Biće. Havona stoji pred svim stvorenjima s voljom kao portal za Raj i postignuće Boga.

14:6.39 Raj je dom finalista, a Havona njihova učionica. A svaki smrtnik koji zna Boga žudi biti finalista.

14:6.40 Središnji svemir nije samo čovjekova utemeljena sudbina, nego je i polazna točka vječne karijere finalista koji će jednom krenuti na neotkrivenu i univerzalnu pustolovinu u iskustvu upoznavanja beskonačnosti Oca Svih.

14:6.41 Havona će bez sumnje nastaviti funkcionirati s apsonitnim značenjem čak i u budućim svemirskim dobima za kojih prostorni hodočasnici mogu pokušati naći Boga na nadkonačnim razinama. Havona ima sposobnost služiti kao svemir za obuku apsonitnih bića. Vjerojatno će to biti završna škola kada sedam supersvemira bude funkcioniralo kao srednja škola za maturante osnovnih škola vanjskog prostora. I skloni smo mišljenju da su potencijali vječne Havone zaista neograničeni, da središnji svemir ima vječnu sposobnost služiti kao iskustveni svemir za obuku svih prošlih, sadašnjih ili budućih vrsta stvorenih bića.

14:6.42 [Predstavio Usavršitelj Mudrosti koji je primio ovlast od Starih Dana na Uversi.]

Back to Top