Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 8 : BESKONAČNI DUH

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 8 : BESKONAČNI DUHPOGLAVLJE 8 : BESKONAČNI DUH

8:0.1 PRIJE u vječnosti, kad "prva" beskonačna i apsolutna misao Oca Svih nalazi u Vječnom Sinu tako savršenu riječ prikladnu za božanski izražaj, rađa se vrhunska želja Boga-Misli i Boga-Riječi za univerzalnim i beskonačnim posrednikom koji će omogućiti njihov uzajamni izražaj i zajedničko djelovanje.

8:0.2 Za najranije vječnosti, i Otac i Sin postaju beskonačno svjesni svoje uzajamne međuovisnosti, svog apsolutnog i vječnog jedinstva; i oni stoga sklapaju beskonačan i trajan ugovor kojim se obvezuju na božansku suradnju. Ovaj vječni zavjet omogućuje ostvarenje njihovih zajedničkih predodžbi širom cijelog kruga vječnosti; i sve od ovog događaja vječnosti, Oca i Sina veže ova božanska spona.

8:0.3 Ovo nas dovodi licem u lice s pitanjem porijekla Beskonačnog Duha, Treće Osobe Božanstva, koje je stvar vječnosti. Istog časa kad Otac i Sin zajednički zamisle istovijetno i beskonačno djelo--izvršenje apsolutne zamisli---Beskonačni Duh smjesta stječe samostalnu egzistenciju.

8:0.4 Kad govorim o redu porijekla Božanstava, jedino vam želim pomoći da razumijete njihov odnos. U stvarnosti, sve tri osobe postoje od vječnosti; one su egzistencijalne. One nemaju početka niti svršetka; one su uzajamno jednake, vrhovne, ultimne, apsolutne i beskonačne. One jesu, uvijek su bile i uvijek će biti. I one predstavljaju tri pojedinačno i zasebno individualizirane premda vječno povezane osobe--Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha.

1. BOG DJELOVANJA

8:1.1 U vječnosti prošlosti, božanski ciklus ličnosti postaje savršen i cjelovit pri personifikaciji Beskonačnog Duha. Bog Djelovanja stječe egzistenciju i prostrana scena prostora je pripremljena za veličanstvenu dramu stvaranja--kozmičku pustolovinu--božansku panoramu vječnih doba.

8:1.2 Prije svega, Beskonačni Duh upoznaje i priznaje svoje božanske roditelje, Oca-Oca i Majku-Sina. On, Duh, bezrezervno utvrđuje njihov pojedinačni identitet. On je u cjelosti svjestan njihovih zasebnih ličnosti i beskonačnih osobina, kao i njihove zajedničke prirode i ujedinjenog djelovanja. Nakon toga, dobrovoljno, s transcendentnom voljnošću i inspirativnom spontanošću, unatoč svojoj ravnopravnosti s Prvom i Drugom Osobom, Treća Osoba Božanstva obećava svoju odanost Bogu Ocu i priznaje svoju vječnu ovisnost o Bogu Sinu.

8:1.3 Kao dio ovog čina i u znak uzajamnog priznanja kako pojedinačne međuovisnosti triju ličnosti tako i njihovog izvršiteljskog jedinstva, uspostavlja se ciklus vječnosti. Ovako postaje Rajsko Trojstvo. Na ovaj se način postavlja scena svemirskog prostora na kojoj se odigrava mnogostruka i beskrajna panorama stvaralačkog izvršenja zamisli Oca Svih kroz ličnost Vječnog Sina i posredstvom Boga Djelovanja, izvršitelja koji sprovodi predstave stvarnosti stvaralačkog partnerstva Oca i Sina.

8:1.4 Bog Djelovanja stupa u akciju i ovo pokreće mrtve komore prostora. Iznenada se stvara bilijun savršenih planeta. Dok prije ovog teoretskog časa vječnosti prostorne energije Raja postoje i djeluju potencijalno, one nemaju aktualnosti postojanja; niti je u ovom času moguće mjeriti silu gravitacije izuzev prema reakcijama materijalnih stvarnosti na njeno stalno privlačno djelovanje. Dok u ovom (teoretski) vječno udaljenom času ne postoji materijalni svemir, istodobno s pojavom bilijun svjetova moguće je uočiti adekvatnu gravitacijsku silu koja može držati ove svjetove u vječnom stisku Rajskog centra gravitacije.

8:1.5 Stvaralačkim činom Bogova iznenada postaje drugi oblik energije i ovaj izliveni duh smjesta dolazi pod kontrolu duhovne gravitacije Vječnog Sina. Tako nakon učvršćenja dvostrukim djelovanjem gravitacije, svemir poprima dodir energije beskonačnosti kao i val duha božanstvenosti. Ovim se priprema tlo života za pojavu umne svijesti koja se ispoljava u krugovima inteligencije Beskonačnog Duha.

8:1.6 Kad su širom centralne tvorevine Bogova posiju ova sjemena potencijalne egzistencije, kao rezultat Očevog čina javlja se ličnost stvorenih bića. Zatim se cijelim organiziranim prostorom širi prisutnost Rajskih Božanstava koja djelotvorno počinje privlačiti sve stvari i bića prema Raju.

8:1.7 Beskonačni Duh postaje vječan istodobno s pojavom Havone--centralnog svemira koji je stvoren s Beskonačnim Duhom i od istog--i to u skladu sa zajedničkom idejom sjedinjenih volja Oca i Sina. Treća Osoba se pobožanstvljuje samim ovim činom združenog stvaranja i tako zauvijek postaje Združeni Stvoritelj.

8:1.8 Ovo su veličanstvena i stravična vremena stvaralačkog proširenja Oca i Sina koja su sprovedena kroz djelovanje i u okviru njihovog zajedničkog suradnika i najvišeg izvršitelja, Trećeg Izvora i Centra. Ne postoji zapis o ovim burnim vremenima. Našli smo jedino oskudnu zabilješku Beskonačnog Duha o ovim znamenitim događajima i on jedino potvrđuje činjenicu da je centralni svemir i sve što se na njega odnosi postalo vječno istog časa kad je sam stekao ličnost i svjesnu egzistenciju.

8:1.9 Ukratko, Beskonačni Duh svjedoči da kako je sam vječan, tako je i centralni svemir vječan. I ovo je tradicionalni početak povijesti svemira nad svemirima. Apsolutno ništa nije poznato i ne postoje zapisi u vezi događaja koji su prethodili ovoj veličanstvenoj erupciji stvaralačke energije i administrativne mudrosti koja je kristalizirala ogromni svemir koji postoji i koji tako veličanstveno djeluje u samom centru svemira. Ovom događaju prethode jedino nedokučivi događaji vječnosti i dubine beskonačnosti koji su apsolutna tajna.

8:1.10 I ovo je prikaz niza događaja koji se tiču porijekla Trećeg Izvora i Centra, pojednostavljeno tumačenje ovih događaja smrtnim stvorenjima koja su umomno ograničena vremenom i uvjetovana prostorom. Čovjekov um mora imati polaznu točku kako bi predočio povijest svemira i upućena mi je dužnost da predstavim metode koje će omogućiti čovjekov prilaz povijesnom konceptu vječnosti. Kako bi postogao dosljednost, materijalni um mora imati Prvi Uzrok; stoga tvrdimo da je Otac Svih ustvari Prvi Izvor i Apsolutni Centar cijele tvorevine, dok istodobno uvjeravamo umove stvorenih bića da su Sin i Duh suvječni s Ocem po svim fazama kozmičke povijesti i svim domenama stvaralačke djelatnosti. I mi tako ni u najmanjoj mjeri ne zanemarujemo stvarnost i vječnost Rajskog Otoka i Neograničenog, Univerzalnog i Božanskog Apsoluta.

8:1.11 Čak i kako bi shvatio da se Otac nalazi u vječnosti, materijalni um djece vremena mora prekoračiti vlastita ograničenja. Mi znamo da svako djete najbolje može uspostaviti odnos sa stvarnošću tako što će prvo ovladati odnosima sa svojim roditeljima, te što će zatim proširiti ovaj koncept na obitelj kao cjelinu. Djetetov um u razvoju poslije toga mora biti u stanju da se prilagodi konceptu obiteljskih odnosa, odnosa šire sredine, rase i svijeta, a zatim i odnosa svemira, nadsvemira, pa čak i svemira nad svemirima.

2. PRIRODA BESKONAČNOG DUHA

8:2.1 Združeni Stvoritelj potječe iz vječnosti i on je potpuno i bezuvjetno sjedinjen s Ocem Svih i Vječnim Sinom. Beskonačni Duh savršeno odražava ne samo prirodu Rajskog Oca već i prirodu Izvornog Sina.

8:2.2 Treći Izvor i Centar je poznat po mnogim imenima: Univerzalni Duh, Vrhovni Vodič, Združeni Stvoritelj, Božanski Izvršitelj, Beskonačni Um, Duh Duhova, Rajski Duh Majke, Združeni Činitelj, Najviši Koordinator, Sveprisutni Duh, Apsolutna Inteligencija, Božansko Djelovanje; i na Urantiji, ljudi ga često brkaju s kozmičkim umom.

8:2.3 Kako je Bog duh, sasvim je prikladno nazvati Treću Osobu Božanstva Beskonačnim Duhom. Ali materijalnim bićima koja često greškom uzimaju materiju za osnovnu stvarnost dok um i duh smatraju jedino prepostavkama utemeljenim na materiji, bit će lakše razumjeti Treći Izvor i Centar ako ga nazovemo Beskonačnom Stvarnošću, Univerzalnim Organizatorom i Uskladiteljem Ličnosti.

8:2.4 Kao kozmičko otkrivenje božanstvenosti, Beskonačni Duh je nedokučiv i doslovce izvan granica ljudskog shvaćanja. Kako bi bili u stanju pojmiti apsolutnost Duha, trebate razmisliti o beskonačnosti Oca Svih i poznati veličanstvenost vječnosti Izvornog Sina.

8:2.5 Osoba Beskonačnog Duha je uistinu tajanstvena, no ne onoliko koliko su Otac i Sin tajanstveni. Od svih aspekata Očeve prirode, Združeni Stvoritelj najizražajnije obznanjuje njegovu beskonačnost. I ako glavni svemir s vremenom postigne beskonačnost, čak i tada će prisutnost duha, energetska uprava i potencijal uma Združenog Činitelja biti spremni podmiriti zahtijeve tako bezgranične tvorevine.

8:2.6 Premda na svaki način dijeli savršenstvo, ispravnost i ljubav Oca Svih, Beskonačni Duh više naginje osobinama milosti Vječnog Sina, što ga čini milostivim služiteljem velikog svemira koji djeluje u ime Rajskih Božanstava. Zauvijek i zasvagda--univerzalno i vječno--Duh je služitelj milosti, jer kao što božanski Sin obznanjuje Božju ljubav, božanski Duh tako prikazuje Božju milost.

8:2.7 Kako sva dobrota potječe od Oca, nije moguće da bi Duh mogao imati više dobrote nego Otac, ali ovu dobrotu lakše možemo razumjeti u djelima Duha. Na osnovu nježne i ustrajne službe koju izvode ličnosti Beskonačnog Duha, kako bića duha tako i materijalna stvorena bića planeta, mogu doživjeti istinsku stvarnost Očeve vjernosti i Sinove postojanosti.

8:2.8 Združeni Činitelj je naslijedio svu Očevu ljepotu misli i karakter istine. I ova su vrhunska svojstva božanstvenosti usklađena u približno vrhovnim razinama kozmičkog uma koji je podređen beskonačnoj i vječnoj mudrosti bezuvjetnog i bezgraničnog uma Trećeg Izvora i Centra.

3. ODNOS DUHA PREMA OCU I SINU

8:3.1 Upravo kao što Vječni Sin predstavlja riječni izraz "prve" apsolutne i beskonačne misli Oca Svih, Združeni Činitelj tako predstavlja savršeno izvršenje "prvog" upotpunjenog stvaralačkog koncepta ili plana zajedničkog djelovanja ličnosti Oca i Sina čija suradnja obilježava apsolutno jedinstvo misli i riječi. Treći Izvor i Centar postaje vječan istodobno s centralnom tvorevinom koja je stvorena Božjom riječju, a od svih svemira jedino ona ima vječnu egzistenciju.

8:3.2 Nakon personifikacije Trećeg Izvora, Prvi Izvor prestaje osobno sudjelovati u stvaranju svemira. Otac Svih predaje Vječnom Sinu sve vlastite osobine kojih se može lišiti; Vječni Sin isto tako daruje Združenom Činitelju svu vlast i moć koju na njega može prenijeti.

8:3.3 Kao partneri i kroz svoje ravnopravne ličnosti, Vječni Sin i Združeni Činitelj planiraju i stvaraju svaki svemir koji je stvoren poslije Havone. Pri stvaranju svih novijih svemira, Duh održava isti osobni odnos prema Sinu koji Sin održava prema Ocu pri tvoridbi prvog i centralnog svemira.

8:3.4 Sin Stvoritelj Vječnog Sina i Stvaralački Duh Beskonačnog Duha su stvorili vas i vaš svemir; i dok Otac vjerno održava organizaciju koju su oni uspostavili, Kozmički Sin i Kozmički Duh preuzimaju odgovornost za unaprijeđenje i održanje svoje tvorevine kao i službu svojim stvorenim bićima.

8:3.5 Beskonačni Duh je djelotvoran izvršitelj koji djeluje u ime nježnog Oca i milostivog Sina, koji sprovodi njihov zajednički plan da privuku sve duše svih svjetova vremena i prostora koje tragaju za istinom. Istog časa kad Vječni Sin prihvaća Očevu ideju da sva stvorena kozmička bića postignu savršenstvo, istog časa kad su Otac i Sin usvojili plan o usponu stvorenih bića, Beskonačni Duh je postao združeni administrativni upravitelj Oca i Sina koji izvršava njihovu zajedničku i vječnu namisao. I tako čineći Beskonačni Duh je stavio sva sredstva svoje božanske prisutnosti i svojih ličnosti duha na raspolaganje Ocu i Sinu; on je sve predao veličanstvenom izvršenju plana koji ima za cilj uzdizanje preživjelih stvorenih bića koja su obdarena voljom na božanske visine Rajskog savršenstva.

8:3.6 Beskonačni Duh predstavlja potpuno, isključivo i univerzalno otkrivenje Oca Svih i njegovog Vječnog Sina. Sve što određeno biće može naučiti o suradnji Oca i Sina proizlazi iz djelovanja Beskonačnog Duha, zajedničkog predstavnika božanske zajednice između misli i riječi.

8:3.7 Vječni Sin je jedini put kojim je moguće prići Ocu Svih i Beskonačni Duh je jedino sredstvo kojim je moguće dostići Vječnog Sina. Jedino zahvaljujući strpljivoj službi Duha, uspinjuća bića vremena imaju sposobnost da otkriju Sina.

8:3.8 Beskonačni Duh, koji se nalazi u centru svih stvari, predstavlja prvo Rajsko Božanstvo koje uspinjući hodočasnici mogu dostići. Treća Osoba obavija Drugu i Prvu Osobu i stoga sva bića koja će jednom biti predstavljena Sinu i njegovom Ocu moraju prvo raspoznati i priznati Beskonačni Duh.

8:3.9 I na mnoge druge načine, Duh ravnopravno zastupa i na sličan način služi Ocu i Sinu.

4. DUH BOžANSKE SLUžBE

8:4.1 Uporedo s fizičkim svemirom, gdje Rajska gravitacija drži sve stvari, postoji duhovni svemir, gdje Sinova riječ tumači Božju misao i gdje činjenica da je riječ "tijelom postala" ukazuje na brižnu milost spojene naravi združenih Stvoritelja. No širom cijele ove materijalne i duhovne tvorevine postoji i prostrana scena na kojoj Beskonačni Duh i njegova djeca, bića duha, iskazuju spoj milosti, strpljenja i vječne ljubavi svojih božanskih roditelja prema inteligentnoj djeci koju su zajednički planirali i stvorili. Vječna služba umu predstavlja bit božanskog karaktera Duha. I sva bića duha koja potječu od Združenog Činitelja dijele ovu žudnju, ovaj božanski poriv, da služe drugima.

8:4.2 Bog je ljubav, Sin je milost, Duh je služba--služba božanske ljubavi i beskrajne milosti cijeloj inteligentnoj tvorevini. Duh je personifikacija Očeve ljubavi i Sinove milosti; u njemu, oni su vječno ujedinjeni u cilju univerzalne službe. Duh je ljubav na djelu u službi stvorenim bićima svjetova, spojena ljubav Oca i Sina.

8:4.3 Na Urantiji, Beskonačni Duh je poznat kao sveprisutni utjecaj i univerzalna prisutnost, ali kad stignete na Havonu, imat ćete priliku upoznati ga kao osobnu prisutnost koja je predana stvarnoj službi. Ovdje, služba Rajskog Duha predstavlja primjer i inspirativni uzor prema kojem se povode ne samo drugi ravnopravni Duhovi već i podređene ličnosti koje služe stvorenim bićima svjetova vremena i prostora. U ovom božanskom svemiru, Beskonačni Duh je u cjelosti sudjelovao u sedam transcendentnih pojava Vječnog Sina; pored toga, zajedno s izvornim Sinom Mihaelom, sudjelovao je u sedam darivanja krugovima Havone, čime je postao suosjećajni duh koji s puno razumijevanja služi svakog hodočasnika vremena koji putuje kružnicama savršenih nebeskih visina.

8:4.4 Kad Božji Sin Stvoritelj prihvaća stvoriteljsku odgovornost za planirani lokalni svemir, ličnosti Beskonačnog Duha rado pristaju ustrajno služiti ovog Sina Mihaela pri njegovim stvaralačkim pustolovinama. U osobama Stvaralačkih Kćerki, Majčinskih Duhova lokalnog svemira, naročito možemo vidjeti s kakvom odanošću Beskonačni Duh nastoji potaći uspon materijalnih stvorenih bića sve višim razinama duhovnog postignuća. I sva se ova služba stvorenim bićima izvodi u zajednici s ličnostima Sinova Stvoritelja i u savršenom skladu s njihovim planovima.

8:4.5 Kad se Božji Sinovi prihvaćaju golemog zadatka da svemirima obznane Očevu nježnu ličnost, Beskonačni Duh prihvaća beskrajnu službu obznanjenja zajedničke ljubavi Oca i Sina individualnim umovima sve djece svih svemira. U ovim lokalnim tvorevinama, Duh ne može prići materijalnim rasama tako što će poprimiti obličje smrtnog čovjeka kao što to čine određeni Božji Sinovi, ali Beskonačni Duh i njemu ravnopravni Duhovi sebe na drugi način rado unizuju, nevjerojatan niz puta ublažujući svoju božanstvenost, dok ne poprime oblik anđela koji stoje uz vas i koji vas vode niskim stazama zemaljske egzistencije.

8:4.6 Upravo zahvaljujući ovom nizu umanjenja, Beskonačni Duh uistinu može, kao osoba, prići vrlo blizu svakog planetarnog bića životinjskog porijekla. I sve to što Duh čini ni u najmanjoj mjeri ne poništava stvarnost njegove egzistencije u vidu Treće Osobe Božanstva na centru svih stvari.

8:4.7 Združeni Činitelj uistinu i zauvijek predstavlja veliku služiteljsku ličnost, kozmičkog darovatelja milosti. Kako bi ste bili u stanju shvatiti službu Duha, promislite o istini da on predstavlja spojenu predstavu Očeve beskrajne ljubavi i Sinove vječne milosti. Međutim, služba Duha nije ograničena jedino na predočenje Vječnog Sina i Oca Svih. Beskonačni Duh isto tako posjeduje sposobnost da služi stvorenim bićima svjetova samostalno i u vlastito ime; Treća Osoba posjeduje božansko dostojanstvo i stoga daruje univerzalnu službu milosti u vlastito ime.

8:4.8 Što više čovjek bude upoznavao brižnu i neumornu službu nižih redova stvorenih bića koja pripadaju obitelji ovog Beskonačnog Duha, to će se više diviti transcendentnoj naravi i neusporedivom karkateru ovog spojenog Djelovanja Oca i Sina. Zbilja, ovaj Duh predstavlja "Gospodinove oči koje su na pravednicima" i "uši božanske koje su priklonjene molitvama njihovim."

5. BOŽJA PRISUTNOST

8:5.1 Sveprisutnost predstavlja značajno obilježje Beskonačnog Duha. Svugdje, širom svih svemira nad svemirima, prisutan je ovaj sveprožimajući duh koji je tako blizak i srodan prisutnosti univerzalnog i božanskog uma. Na svim svjetovima, Druga i Treća Osoba Božanstva su zastupljene u vidu svojih uvijek prisutnih duhova.

8:5.2 Otac je beskonačan i stoga je ograničen jedino vlastitom voljom. Dok Otac djeluje samostalno pri darivanju Ispravljača i pri uključenju ličnosti u božanski krug, pri kontaktu sila duha s inteligentnim bićima, Bog koristi duhove i ličnosti Vječnog Sina i Beskonačnog Duha. Kad god hoće duhovno je prisutan jednako kao što su prisutni Sin i Združeni Činitelj; prisutan je sa Sinom i u Duhu. Otac je zasigurno svugdje prisutan i njegovu prisutnost možemo opaziti u sastavu i kroz djelovanje svih ovih različitih premda uzajamno povezanih sila, utjecaja i prisutnosti.

8:5.3 U vašim svetim spisima, izraz Duh Božji jednom prilikom označava Beskonačni Duh koji počiva na Raju, a drugom Stvaralački Duh vašeg lokalnog svemira. Sveti Duh je duhovni krug ove Stvaralačke Kćerke koja potječe od Beskonačnog Duha Raja. Svaki lokalni svemir posjeduje krug Svetog Duha i njegova prisutnost je ograničena na duhovnu domenu ove tvorevine; Beskonačni Duh je nasuprot tome sveprisutan.

8:5.4 Dok postoji velik broj duhovnih utjecajia, svi su kao jedan. Unatoč svojoj neovisnosti o svim drugim utjecajima, čak i rad Misaonih Ispravljača se uvijek podudara sa službom duha spojenih utjecaja Beskonačnog Duha i Majčinskog Duha lokalnog svemira. U životima bića koja žive na Urantiji, nije moguće razdvojiti djelovanje ovih duhovnih utjecaja. U vašim umovima i nad vašim dušama oni djeluju kao jedan duh, neovisno o svom porijeklu iz različitih izvora. I kako ga vi doživljavate, čini se da ovaj duhovni utjecaj predstavlja službu Vrhovnog, "onoga koji vas može očuvati od pada i dovesti neporočne i razdragane pred Oca na visini."

8:5.5 Uvijek imajte na umu da je Beskonačni Duh Združeni Činitelj; i Otac i Sin djeluju u njemu i kroz njega; njegova prisutnost zastupa ne samo njega već i Oca i Sina i Oca-Sina. Zahvaljujući tome kao i mnogim drugim razlozima, prisutnost Beskonačnog Duha koja ima narav duha obično nosi naziv "duh Boga."

8:5.6 Ova se uska povezanost između svih duhovnih službi pored toga može dosljedno nazvati duhom Boga, kako takva veza uistinu predstavlja zajednicu duhova Boga Oca, Boga Sina, Boga Duha, Sedmostrukog, pa čak i Vrhovnog Boga.

6. LIČNOST BESKONAČNOG DUHA

8:6.1 Ne dozvolite da široka rasprostranjenost i sveopće darivanje Trećeg Izvora i Centra bilo pomute ili umanje činjenicu da ovaj Izvor predstavlja ličnost. Beskonačni Duh je svemirska prisutnost, vječno djelovanje, kozmička moć, sveti utjecaj i univerzalni um; on je sve ovo i beskonačno mnogo više, no on je i pored toga istinska i božanska ličnost.

8:6.2 Beskonačni Duh je potpuna i savršena ličnost, božansko biće koje je jednako i ravnopravno Ocu Svih i Vječnom Sinu. Višim kozmičkim inteligencijama Združeni Činitelj je jednako stvaran i vidljiv kao što su Otac i Sin stvarni i vidljivi, pa čak i više od toga, kako je Duh taj kojeg uspinjuća bića moraju dostići prije nego priđu Ocu kroz Sina.

8:6.3 Beskonačni Duh, Treća Osoba Božanstva, posjeduje sve osobine koje obično povezujete s ličnošću. Duh je obdaren apsolutnim umom: "Duh sve ispituje, čak i dubine Božje." Duh je obdaren ne samo umom već i i voljom. Pri darivanju njegovih poklona, zabilježeno je da: " Sve to čini jedan te isti Duh koji to razdjeljuje svakomu kako hoće."

8:6.4 "Ljubav Duha" je stvarna, upravo kao što su stvarne njegove patnje; stoga, "Ne žalostite Duha Božjega." Bilo da promatramo Beskonačni Duh kao Rajsko Božanstvo ili kao Stvaralački Duh lokalnog svemira, nalazimo da je Združeni Činitelj ne samo Treći Izvor i Centar već i božanska osoba. Isto tako, ova božanska ličnost reagira na svemir kao osoba. Duh vam govori da: "Tko ima uho, neka čuje što Duh poručuje." "Duh posreduje za vas." Duh ispoljava izravan i osoban utjecaj na stvorena bića i "Svi koje vodi Božji Duh sinovi su Božji."

8:6.5 Premda na udaljenim svjetovima svemira nad svemirima opažamo službu Beskonačnog Duha, premda vidimo kako isto ovo koordinirajuće Božanstvo djeluje u sastavu i putem nebrojenih legiona mnogostrukih bića koja vuku porijeklo iz Trećeg Izvora i Centra, premda razaznajemo sveprisutnost Duha, svejedno svjedočimo da je isti ovaj Treći Izvor i Centar osoba Združenog Stvoritelja svih stvari, svih bića i svih svemira.

8:6.6 Pri administrativnoj upravi nad svemirima, Otac, Sin i Duh su savršeno i vječno međupovezani. Premda svaki pojedinačno služi cijeloj tvorevini, sva tri su božanski i apsolutno povezana u službi i kontroli nad ovom tvorevinom, što ih zauvijek čini jednim.

8:6.7 U osobi Beskonačnog Duha, Otac i Sin su uzajamno prisutni, uvijek i u bezuvjetnom savršenstvu, jer Duh je poput Oca i poput Sina, te poput Oca i Sina koji su zauvijek jedno.

8:6.8 [Na Urantiji predstavio Božanski Savjetnik s Uverse kojeg su Stari Dani zadužili da predoči prirodu i djelovanje Beskonačnog Duha.]

Back to Top