Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 9 : ODNOS BESKONAČNOG DUHAPREMA SVEMIRU

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 9 : ODNOS BESKONAČNOG DUHAPREMA SVEMIRUPOGLAVLJE 9 : ODNOS BESKONAČNOG DUHAPREMA SVEMIRU

9:0.1 ČUDNA stvar nastupa kad se u prisutnosti Raja, Otac Svih i Vječni Sin sjedine u cilju personifikacije. U ovom događaju vječnosti ne postoji ništa što bi navijestilo personifikaciju Združenog Činitelja u vidu neograničene duhovnosti usklađene s apsolutnim umom i obdarene jedinstvenim povlasticama energetske manipulacije. Njegov nastanak predstavlja završni čin Očevog oslobođenja od okova centraliziranog savršenstva i spona apsolutizma ličnosti. I ovo se oslobođenje ispoljava u vidu veličanstvene moći Združenog Činitelja da stvori bića duha koja su u stanju služiti čak i materijalnim stvorenim bićima evolutivnih svemira budućnosti.

9:0.2 Otac je beskonačan po ljubavi i slobodnoj volji, po duhovnoj misli i namjeri; on je univerzalni održavatelj. Sin je beskonačan po mudrosti i istini, po duhovnom izražaju i tumačenju; on je univerzalni obznanitelj. Raj je beskonačan po potencijalu za obdarenje silom i sposobnosti za energetsku dominaciju; on je univerzalni stabilizator. Združeni Činitelj posjeduje jedinstvene sintetizacijske povlastice, beskonačnu sposobnost usklađenja svih postojećih kozmičkih energija, svih istinskih kozmičkih duhova i svih stvarnih kozmičkih intelekata; Treći Izvor i Centar je univerzalni ujedinitelj mnogostrukih energija i raznolikih tvorevina koje su nastale kao rezultat božanskog plana i vječne zamisli Oca Svih.

9:0.3 Beskonačni Duh, Združeni Stvoritelj, je univerzalni i božanski služitelj. Služba Duha počiva u neprestanom darovanju Sinove milosti i Očeve ljubavi u skladu s postojanom, nemijenjajućom i ispravnom pravdom Rajskog Trojstva. Njegov utjecaj i ličnosti su vam uvijek blizu; oni vas stvarno poznaju i istinski razumiju.

9:0.4 Širom svih kozmosa, utjecaji koji potječu od Združenog Činitelja neprestano manipuliraju sile i energije cijelog prostora. Poput Prvog Izvora i Centra, Treći Izvor reagira kako na ono što je duhovno tako i na ono što je materijalno. Združeni Činitelj je otkrivenje Božjeg jedinstva, a u Bogu je sve sadržano--stvari, značenja i vrijednosti; energije, umovi i duhovi.

9:0.5 Beskonačni Duh prožima sav prostor; on živi u kružnici vječnosti; i poput Oca i Sina, Duh je savršen i nemijenjajući--apsolutan.

1. OSOBINE TREĆEG IZVORA I CENTRA

9:1.1 Treći Izvor i Centar je poznat po mnogim imenima koja obilježavaju njegov odnos i priznaju njegovu ulogu: Kao Bog Duh, on je ličnost koja je ravnopravna i božanski jednaka Bogu Sinu i Bogu Ocu. Kao Beskonačni Duh, on je sveprisutni duhovni utjecaj. Kao Kozmički Operater, on je aktivator kozmičkih sila prostora i osoba od koje potječu stvorena bića koja imaju kontrolu nad moći. Kao Združeni Činitelj, on je zajednički predstavnik i izvršitelj Oca i Sina kao suradnika. Kao Apsolutni Um, on je izvor intelektualnog obdarenja širom svih svemira. Kad Bog Djelovanja, on je osoba od koje naočigled potječu kretanje, promjena i odnos.

9:1.2 Neke osobine Trećeg Izvora i Centra potječu od Oca, neke od Sina, dok se neke ne mogu opaziti kao aktivna i osobna svojstva bilo Oca ili Sina--svojstva koja je teško objasniti izuzev ako se uzme da suradnja koje vlada između Oca i Sina, a koja daje vječnost Trećem Izvoru i Centru, uvijek djeluje u skladu i dosljedno vječnoj apsolutnosti Raja. Združeni Činitelj utjelovljuje punoću i cjelinu spojenih i beskonačnih predodžbi Prve i Druge Osobe Božanstva.

9:1.3 Dok Oca možete predočiti kao izvornog stvoritelja a Sina kao duhovnog administrativnog upravitelja, Treći Izvor i Centar trebate promatrati kao kozmičkog uskladitelja, služitelja koji uspostavlja bezgraničnu suradnju. Združeni Činitelj usklađuje svu aktualnu stvarnost; on je Božanstvo u kojem počiva Očeva misao i Sinova riječ i u djelu, on vječno poštuje materijalnu apsolutnost centralnog Otoka. Rajsko Trojstvo je upostavilo univerzalni kozmički red napretka i Božja providnost predstavlja domenu djelovanja Združenog Stvoritelja i evolutivnog Vrhovnog Bića. Svaka aktualna ili aktualizirajuća stvarnost neminovno mora stupiti u odnos s Trećim Izvorom i Centrom.

9:1.4 Otac Svih upravlja domenama predenergije, predduha i ličnosti; Vječni Sin upravlja domenama duhovnih aktivnosti; prisutnost Rajskog Otoka ujedinjuje domene fizičke energije i materijalizirajuće moći; Združeni Činitelj djeluje ne samo kao beskonačni duh koji zastupa Sina, već i kao univerzalni operater koji manipulira silama i energijama Raja, na taj način stvarajući univerzalni i apsolutni um. Kao bezuvjetna i samostalna ličnost, Združeni Činitelj djeluje širom velikog svemira, a osobito u višim domenama duhovnih vrijednosti, fizičko-energetskih odnosa i istinskih značenja uma. On naročito djeluje gdje god i kad god energija i duh stupe u uzajamnu vezu i međudjelovanje; on dominira svim reakcijama koje podrazumijevaju djelovanje uma, posjeduje veliku moć u duhovnom svijetu i ispoljava moćan utjecaj nad energijom i materijom. U svakom trenutku Treći Izvor i Centar izražava prirodu Prvog Izvora i Centra.

9:1.5 Savršeno i bezuvjetno Treći Izvor i Centar dijeli sveprisutnost Prvog Izvora i Centra, zbog čega je stekao naziv Sveprisutni Duh. Na naročit i vrlo osoban način, Bog uma dijeli sveznanje Oca Svih i njegovog Vječnog Sina; znanje Duha je duboko i potpuno. Dok Združeni Stvoritelj ispoljava određene faze svemoći Oca Svih, on je istinski svemoguć jedino u domeni uma. Treća Osoba Božanstva predstavlja ne samo intelektualni centar, već i osobu univerzalnog administrativnog upravitelja umnih domena; on je apsolutan u ovim domenama--ti ima bezuvjetan suverenitet.

9:1.6 Dok se čini se da suradnja između Oca i Sina daje podstreka djelovanju Združenog Činitelja, sva njegova djela naočigled priznaju odnos između Oca i Raja. Ponekad i pri određenim operacijama, čini se da Treći Izvor predstavlja nadoknadu nepotpunom razvoju iskustvenih Božanstava--Vrhovnog Boga i Ultimnog Boga.

9:1.7 I ovdje leži beskonačna tajna: To da je Beskonačni istodobno ispoljio svoju beskonačnost u Sinu i u vidu Raja, nakon čega se javlja biće koje je jednako Bogu u pogledu božanstvenosti, koje odražava Sinovu duhovnu prirodu, koje je u stanju aktivirati uzorak Raja, ali koje je uvjetno podređeno u pogledu suverenosti, dok se po mnogo čemu čini najraznolikijim u pogledu djelovanja. I ova se očigledna premoć Trećeg Izvora i Centra u pogledu djelovanja ispoljava u vidu osobina snažnijim čak i od fizičke gravitacije--univerzalnog ispoljenja Rajskog Otoka.

9:1.8 Pored toga što ima vrhovnu upravu nad energijom i fizičkim stvarima, Beskonačni Duh je bogato obdaren onim osobinama strpljenja, milosti i ljubavi koja se tako veličanstveno ispoljavaju u njegovoj duhovnoj službi. Duh je vrlo sposoban služiti drugima pružajući im ljubav i postavljajući milost iznad pravde. Bog Duh posjeduje svu veliku ljubeznost i milostivu ljubav Izvornog i Vječnog Sina. Vaš svemir je iskovan čekićem patnje koji je tukao po nakovnju pravde; no ovim čekićem upravljaju djeca milosti, duhovi koji su djeca Beskonačnog Duha.

2. SVEPRISUTNI DUH

9:2.1 Bog je duh u trostrukom smislu riječi: On sam je duh; u svom Sinu se javlja kao bezuvjetni duh; u Združenom Činitelju se javlja kao duh povezan s umom. Ali u dodatak svim ovim duhovnim stvarnostima, vjerujujemo da opažamo i razine iskustvenih pojava duha--duhove Vrhovnog Bića, Ultimnog Božanstva i Božanstva-Apsoluta.

9:2.2 Beskonačni Duh je nadopuna Vječnom Sinu upravo kao što je je Sin nadopuna Ocu Svih. Vječni Sin je produhovljena personifikacija Oca; Beskonačni Duh je personificirano produhovljenje Vječnog Sina i Oca Svih.

9:2.3 Postoje mnoge nezapriječene linije duhovne sile i mnogi izvori nadmaterijalne moći koji neposredno povezuju žitelje Urantije s Božanstvima Raja. Ljudi su neposredno povezani s Ocem kroz Misaone Ispravljače, kroz široko rasprostranjen utjecaj duhovne gravitacije Vječnog Sina i kroz duhovnu prisutnost Združenog Stvoritelja. Između duha Sina i duha Duha vlada razlika u pogledu djelovanja. Pri duhovnoj službi, Treća Osoba može djelovati bilo kao um i duh zajedno ili kao sam duh.

9:2.4 Pored službe ovih Rajskih prisutnosti, žitelji Urantije primaju blagotvorno djelovanje duhovnih utjecaja i aktivnosti lokalnog svemira i nadsvemira kao i gotovo nebrojenog mnoštva ličnosti ovih domena koje nježno nastoje potaći sve osobe čistog srca i iskrenih namjera da posegnu naviše i da se okrenu prema unutra, k idealima božanstvenosti i cilju postignuća najvišeg savršenstva.

9:2.5 Mi poznajemo prisutnost univerzalnog duha Vječnog Sina--nedvojbeno je opažamo. Čak i smrtni čovjek može znati prisutnost Beskonačnog Duha, Treće Osobe Božanstva, kako materijalna stvorena bića mogu istinski doživjeti blagotvorno djelovanje ovog božanskog utjecaja koji širom lokalnog svemira djeluje kao Sveti Duh, koji je dar ljudskim rasama. Ljudska bića isto tako mogu do određene mjere postati svjesna Ispravljača, nelične prisutnosti Oca Svih. Svi ovi božanski duhovi koji čovjeka nastoje nadahnuti i produhoviti, djeluju složno i u savršenom skladu. Kad se radi o duhovnom djelovanju planova koji se tiču uspona smrtnih bića i njihovog postignuća savršenstva, ovi utjecaji djeluju zajednički i kao jedan.

3. UNIVERZALNA MANIPULACIJA ENERGIJE

9:3.1 Rajski Otok je izvor i stvarnost fizičke gravitacije; i ovo bi vam trebalo reći da gravitacija predstavlja jednu od najstvarnijih i vječno najpouzdanijih pojava cijelog fizičkog svemira nad svemirima. Gravitaciju nije moguće izmijeniti ili poništiti, izuzev pomoću sila i energija koje se nalaze u zajedničkom posjedu Oca i Sina, a koje su povjerene na upravljanje osobi Trećeg Izvora i Centra s kojom su funkcionalno povezane.

9:3.2 Beskonačni Duh posjeduje jedinstvenu i izvanrednu moć--protugravitaciju. Ova moć nije (naočigled) funkcionalno prisutna u bilo Ocu ili Sinu. Ova se sposobnost Trećeg Izvora--njegova moć da se odupre privlačnom djelovanju materijalne gravitacije--ispoljava u načinu na koji Združeni Činitelj osobno reagira na određene faze kozmičkih odnosa. I ova jedinstvena osobina može biti prevedena i na određene više ličnosti Beskonačnog Duha.

9:3.3 U lokalnom okviru, protugravitacija može poništiti djelovanje gravitacije uz pomoć jednake prisutnosti sile. Protugravitacija djeluje jedino u odnosu na materijalnu gravitaciju i ne predstavlja djelovanje uma. To što se žiroskop odupire djelovanju gravitacije predstavlja prilično dobru ilustraciju učinka protugravitacije, premda ne objašnjava njezin uzrok.

9:3.4 Združeni Činitelj pored toga ispoljava moći koje nadilaze silu i neutraliziraju energiju. Takve moći djeluju bilo tako što izazivaju usporenje i materijalizaciju energije ili pomoću drugih vještina s kojima niste upoznati.

9:3.5 Združeni Činitelj nije bilo energija, njezin izvor ili sudbina; on je taj koji manipulira energijom. Združeni Činitelj je djelovanje--kretanje, promjena, modifikacija, koordinacija, stabilizacija i ravnoteža. Po svojoj naravi, energije koje podliježu izravnoj ili neizravnoj kontroli Raja reagiraju na djela Trećeg Izvora i Centra i njegovih mnogostrukih utjecaja.

9:3.6 Svemir nad svemirima je prepun stvorenih bića Trećeg Izvora i Centra koja imaju moć uprave nad energijom: fizičkih operatora, upravitelja moći, centara moći i drugih predstavnika Boga Djelovanja koji se bave regulacijom i stabilizacijom fizičkih energija. Sva ova jedinstvena stvorena bića koja izvršavaju fizičke funkcije posjeduju različite sposobnosti zahvaljujući kojima mogu kontrolirati moć--protugravitacija je jedno takvo svojstvo--i kojima uspostavljaju fizičku ravnotežu materije i energija velikog svemira.

9:3.7 Čini se da sve ove materijalne aktivnosti Boga Djelovanja upućuju na njegovu povezanost s Rajskim Otokom i da sve njegove sile moći djeluju u skladu, pa čak i u ovisnosti, o apsolutnosti vječnog Otoka. No Združeni Činitelj ne djeluje u ime Raja ili kao reakcija na Raj. Osobno, on djeluje za Oca i Sina. Raj nije osoba. Sva djela Trećeg Izvora i Centra koja nisu lična, kao što su njegova bezlična i nelična djela, proizlaze iz volje samog Združenog Činitelja; ona nisu odražaji, izvodi ili posljedice bilo čega ili koga drugog.

9:3.8 Raj je uzorak beskonačnosti; Bog Djelovanja je osoba koja aktivira taj uzorak. Raj je materijalno uporište beskonačnosti; sile Trećeg Izvora i Centra predstavljaju poluge inteligencije koje daju podstreka djelovanju materijalne razine i koje unose spontanost u mehaničke procese fizičke tvorevine.

4. APSOLUTNI UM

9:4.1 Treći Izvor i Centar posjeduje intelektualnu prirodu koja se razlikuje od njegovih fizičkih i duhovnih osobina. Premda je s ovom prirodom teško uspostaviti kontakt, ona je asocijativna--intelektualno, ali ne i lično. Dok se na razinama umnog djelovanja, ova se priroda razlikuje kako od fizičkih svojstava tako i od duhovnog karaktera Treće Osobe, ličnosti su u stanju opaziti da ona nikad ne djeluje neovisno o fizičkim i duhovnim ispoljenjima.

9:4.2 Apsolutni um je um Treće Osobe; on je neodvojiv od ličnosti Boga Duha. U djelujućim bićima um je povezan bilo s duhom, energijom ili i duhom i energijom. Um ne ulazi u sastav energije; energija je potčinjena umu i reagira na um; um se može dodati energiji, no svijest ne predstavlja dio posve materijalne razine. Kad je riječ o čistom duhu, on je sam po sebi obdaren sviješću i opažanjem, te mu tako nije potrebno dati um. Duh je uvijek inteligentan, na neki način uman. O bilo kojoj vrsti uma da je riječ--ovom umu ili onom umu, predumu ili nadumu, čak i umu-duhu--uvijek su prisutni procesi koji odgovaraju razmišljanju i poznavanju. Uvid duha nadilazi, pridodaje se i teoretski prethodi svijesti uma.

9:4.3 Združeni Stvoritelj je apsolutan jedino u domeni uma, u područjima univerzalne inteligencije. Um Trećeg Izvora i Centra je beskonačan; on doslovce nadilazi aktivne i funkcionalne krugove uma koji djeluju u svemiru nad svemirima. Umno obdarenje svih sedam nadsvemira potječe od Sedam Glavnih Duhova, prvotnih ličnosti Združenog Stvoritelja. Ovi Glavni Duhovi daju um pojedinačnim bićima glavnog svemira u vidu kozmičkog uma i vaš lokalni svemir je tako prožet nebadonskom varijantom orvontonskog tipa kozmičkog uma.

9:4.4 Beskonačni um se na obazire na vrijeme, ultimni um nadilazi vrijeme, dok je kozmički um uvjetovan vremenom. I isto je slučaj s prostorom: Beskonačni Um ne ovisi o prostoru, no kako se više spuštamo od beskonačnog uma do nižih razina uma na kojima djeluju duhovi-pomoćnici, intelekt sve više mora računati na prostor i njegova ograničenja.

9:4.5 Kozmička sila reagira na um jednako kao što kozmički um reagira na duh. Duh je božanska zamisao; um-duh je božanska zamiso na djelu. Energija je predmet, um je značenje, dok je duh vrijednost. Čak i u vremenu i prostoru, um uspostavlja one relativne odnose između energije i duha koji navješćuju njihovu uzajamnu srodnost u vječnosti.

9:4.6 Um preobražava vrijednosti duha u intelektualna značenja; volja ima moć da izazove sazrijevanje značenja uma, kako u materijalnim tako i u duhovnim domenama. Uspon prema Raju podrazumijeva relativan i zaseban rast u duhu, umu i energiji. Ličnost je ujedinitelj ovih sastavnih dijelova iskustvene individualnosti.

5. SLUŽBA UMA

9:5.1 Treći Izvor i Centar je beskonačan u umu. Ako svemir postane beskonačan, umni potencijal će i dalje biti u stanju obdariti nebrojena stvorena bića odgovarajućim umovima i svim drugim što omogućuje postojanje intelekta.

9:5.2 Zajedno sa svojim ravnopravnim i podređenim suradnicima, Treća Osoba ima neograničenu vlast u domeni stvorenog uma. Umne domene stvorenih bića potječu isključivo od Trećeg Izvora i Centra; on je darovatelj uma. Čak i fragmenti Oca nisu u stanju doći u ljudske umove sve dok umna aktivnost i duhovno djelovanje Beskonačnog Duha ne pripreme odgovarajuće uvjete.

9:5.3 Jedinstveno obilježje uma je to što može biti podaren tako širokom spektru živih bića. U suradnji s drugim stvoriteljima i stvorenim bićima, Treći Izvor i Centar služi svim umovima svih planeta. On služi ljudskom i podljudskom intelektu kroz pomoćne duhove lokalnog svemira i pomoću fizičkih operatora, služitelja najnižim jedinkama najprimitivnijih oblika života koji nemaju iskustvene sposobnosti. I um se uvijek kreće u smjeru službe koju obavljaju ličnosti uma-duha ili uma-energije.

9:5.4 Kako Treća Osoba Božanstva predstavlja izvor uma, sasvim je prirodno što su evolutivna stvorena bića koja posjeduju volju lakše u stanju shvatiti koncepte koji se tiču Beskonačnog Duha nego bilo Vječog Sina ili Oca Svih. Stvarnost Združenog Stvoritelja se nesavršeno obznanjuje u vidu same egzistencije ljudskog uma. Združeni Stvoritelj je osoba od koje potječe kozmički um i čovjekov um predstavlja individualizirani krug, nelični dio, tog kozmičkog uma koji bića lokalnog svemira primaju na dar od Stvaralačke Kćerke Trećeg Izvora i Centra.

9:5.5 To što Treća Osoba predstavlja izvor uma ne znači da su sve umne pojave božanske. Korijenje ljudskog intelekta zadire u tlo materijalnog porijekla životinjskih rasa. Svemirska inteligencija nije u većoj mjeri istinsko otkrivenje Boga koji je um, nego je fizička priroda istinsko otkrivenje ljepote i sklada Raju. Savršenstvo se nalazi u prirodi, ali priroda nije savršena. Združeni Stvoritelj je izvor uma, no um nije Združeni Stvoritelj.

9:5.6 Na Urantiji, um predstavlja kompromis između biti misaonog savršenstva i evolutivnog mentaliteta vaše nezrele ljudske naravi. Plan vaše intelektualne evolucije, naime, jeste plan visokog savršenstva, ali dokle god živite na zemlji i u ljudskom obličju, daleko ste udaljeni od ovog božanskog cilja. Um uistinu potječe iz božanskog izvora i stvarno ima božansku sudbinu, ali vaši smrtnički umovi još uvijek nisu postigli božansko dostojanstvo.

9:5.7 Tako često, prečesto, kad se služite neiskrenošću i nepravdom, vrijeđate i remetite svoj um; podvrgavate svoje um životinjskom strahu i izobličujete ga beskorisnom tjeskobom. Stoga unatoč tome što je izvor uma božanski, onakav kakav postoji na vašem svijetu uspona, um teško može biti premet velikog divljenja, a još manje predmet poštovanja ili obožavanja. Svijest o nezrelosti i pasivnosti ljudskog intelekta jedino treba voditi k osjećaju poniznosti.

6. KRUG UMNE GRAVITACIJE

9:6.1 Treći Izvor i Centar--univerzalna inteligencija-- je osobno svjestan svakog uma, svakog intelekta cijele tvorevine i održava osoban i savršen kontakt sa svim ovim fizičkim, morontijalnim i duhovnim stvorenim bićima prostranih svemira koja posjeduju umno obdarenje. Sve ove aktivnosti uma ulaze u sastav apsolutnog kruga umne gravitacije koji je usredotočen u Trećem Izvoru i Centru i koji predstavlja dio osobne svijesti Beskonačnog Duha.

9:6.2 Upravo kao što Otac k sebi privlači sve ličnosti i upravo kao što Sin privlači svu duhovnu stvarnost, tako i Združeni Činitelj ispoljava moć koja privlači sve umove; on bezuvjetno vlada i upravlja univerzalnim krugom uma. Sve istinske i čiste intelektualne vrijednosti, sve božanske misli i savršene ideje, nepogrešivo reagiraju na privlačno djelovanje ovog apsolutnog umnog kruga.

9:6.3 Dok gravitacija uma može djelovati neovisno o materijalnoj i duhovnoj gravitaciji, gdje god i kako god se ove međusobno ukrste, tu uvijek djeluje umna gravitacija. Kad sve tri djeluju zajednički, gravitacija ličnosti može zahvatiti materijalno stvoreno biće--bilo fizičko ili mornotijalno, konačno ili absonitno. No neovisno o svemu ovome, čak i u slučaju neličnih bića, umno obdarenje unosi svijest i sposobnost razmišljanja, unatoč odsustvu ličnosti.

9:6.4 Individualnost koja posjeduje dostojanstvo ličnosti--ljudska ili božanska, besmrtna ili potencijalno besmrtna--ne vuče porijeklo od duha, uma ili tvari; ona predstavlja dar Oca Svih. Isto tako, međudjelovanje gravitacije duha, uma i materije ne mora biti preduvjet za pojavu gravitacije ličnosti. U Očev krug može ući materijalno biće koje posjeduje um ali koje ne reagira na gravitaciju duha, kao i biće duha koje posjeduje um ali ne reagira na materijalnu gravitaciju. O djelovanju gravitacije ličnosti uvijek odlučuje volja Oca Svih.

9:6.5 Dok je u posve materijalnim bićima um pridružen energiji, a u posve duhovnim ličnostima duhu, nebrojene vrste ličnosti, uključujući i ljudsku ličnost, posjeduju umove koji su pridruženi i energiji i duhu. Duhovni aspekti uma stvorenog bića nepogrešivo reagiraju na privlačno djelovanje gravitacije duha koje potječe od Vječnog Sina; materijalna svojstva reagiraju na gravitacijsko djelovanje materijalnog svemira.

9:6.6 Ako kozmički um nije pridružen bilo energiji ili duhu, on ne podliježe gravitacijskim zahtijevima bilo materijalnih ili duhovnih krugova. Čisti um se povinuje jedino privlačnom djelovanju gravitacije Združenog Činitelja. Čisti um je srodan beskonačnom umu, dok beskonačni um (koji je teoretski ravnopravan s apsolutima duha i energije) naočigled sam predstavlja zakon.

9:6.7 Što je snažniji raskol između duha i energije, to je snažnije primijetno djelovanje uma; što je manja razlika između energije i duha, to je manje primijetno djelovanje uma. Kozmički um naočigled djeluje najsnažnije u vremenskim svemirima prostora. Čini se da um tu djeluje kao posrednička zona između energije i duha, no ovo nije slučaj na višim razinama uma; na Raju energija i duh su u biti jedno.

9:6.8 Krug umne gravitacije je pouzdan; on zrači iz Treće Osobe Božanstva koja se nalazi na Raju, no ova pouzdanost nije svojstvena svim primijetnim djelovanjima uma. Širom cijele poznate tvorevine, uporedo s ovim umnim krugom, djeluje prisutnost čije djelovanje nismo posve u stanju razumjeti ili pretkazati. Vjerujemo da ovu nepredvidivost dijelom uzrokuje utjecaj Univerzalnog Apsoluta. Mi ne znamo o kakvom se djelovanju ovdje radi; njegove uzroke možemo jedino nagađati; i kad je riječ o njegovom odnosu prema stvorenim bićima, osuđeni smo jedino na nagađanje.

9:6.9 Moguće je da određene faze nepredvidivosti konačnog uma proizlaze iz nepotpunosti Vrhovnog Bića, a postoji i široko područje aktivnosti u kojima se Združeni Činitelj i Univerzalni Apsolut eventualno mogu dodirivati. Mnoge stvari koje se tiču uma nisu poznate, no u jedno smo sigurni: Beskonačni Duh je savršeno ispoljenje uma Stvoritelja svim stvorenim bićima; Vrhovno Biće je evolutivnni izražaj umova svih stvorenih bića njihovom Stvoritelju.

7. KOZMIČKA REFLEKSIVNOST

9:7.1 Združeni Činitelj je u stanju koordinirati sve razine kozmičke aktualnosti kako bi omogućio istodobno prepoznavanje svega mentalnog, materijalnog i duhovnog. Ovo predstavlja pojavu kozmičke refleksivnosti, jedinstvene i neobjašnjive moći Združenog Činitelja da vidi, čuje, osjeti i spozna sve što se događa širom cijelog nadsvemira, te da usredotoči--uz pomoć refleksivnosti--ove informacije i saznanja u bilo koju željenu točku. U punom savršenstvu, djelovanje refleksivnosti se ispoljava na glavnim centrima svih sedam nadsvemira. Ono također djeluje širom svih sektora nadsvemira, kao i u okviru granica lokalnih svemira. Refleksivnost se na koncu sabire u Raju.

9:7.2 Pojava refleksivnosti--kako se ista ispoljava u izvanrednim djelima refleksivnih ličnosti koje žive na svjetovima nadkozmičkih centara--predstavlja najsloženije međudjelovanje svih faza egzistencije koje se može naći u cijeloj tvorevini. Linije duha vode k Sinu, koji je njihovo izvorište, linije fizičke energije vode k Raju, dok linije uma vode k Trećem Izvoru; ali u ovoj se izvanrednoj pojavi kozmičke refleksivnosti krije jedinstveno i izuzetno ujedinjenje sve tri pojave koje su toliko povezane da čim se nešto dogodi u udaljenim dijelovima svemira, kozmički vladari o tome znaju istodobno s odvijanjem samog događaja.

9:7.3 Dok razumijemo najveći dio toga što se tiče vještine refleksivnosti, postoje faze koje jednostavno nismo u stanju shvatiti. Znamo da je Združeni Činitelj kozmički centar umnog kruga, da od njega potječe kozmički um i da taj kozmički um djeluje pod kontrolom apsolutne umne gravitacije Trećeg Izvora i Centra. Mi isto tako znamo da krugovi kozmičkog uma utječu na intelektualne razine cijele poznate egzistencije; oni podnose izvještaje o svim događajima prostora i sasvim se sigurno fokusiraju u Sedam Glavnih Duhova konvergirajući u Treći Izvor i Centar.

9:7.4 Čini se da se odnos između konačnog kozmičkog uma i božanskog apsolutnog uma razvija u iskustvenom umu Vrhovnog. Poučeni smo da je na početku vremena Beskonačni Duh podario ovaj iskustveni um Vrhovnom i nagađamo da se određena obilježja refleksivnosti mogu objasniti jedino ako se uzme u obzir aktivnost Vrhovnog Uma. Ako Vrhovni ne učestvuje u procesu refleksivnosti, tada nismo u stanju objasniti zamršene operacije i nepogrešiva djelovanja ove kozmičke svijesti.

9:7.5 Čini se da refleksivnost posjeduje sveznanje u okvirima onoga što je iskustveno-konačno i moguće je da predstavlja pojavu prisutnosti-svijesti Vrhovnog Bića. Ako je ova pretpostavka točna, tada je korištenje refleksivnosti u bilo kojoj fazi jednako djelomičnom kontaktu sa sviješću Vrhovnog.

8. LIČNOSTI BESKONAČNOG DUHA

9:8.1 Beskonačni Duh posjeduje punu moć da prenese mnoge svoje moći i povlastice jednakim i podređenim osobama i utjecajima.

9:8.2 Prvi čin Beskonačnog Duha kojim je stvoreno Božanstvo, a pri kojem je Beskonačni Duh djelovao neovisno o Trojstvu premda u nekoj neobznanjenoj vezi s Ocem i Sinom--postiže personifikaciju u egzistenciji Sedam Glavnih Duhova Raja koji raznose Beskonačni Duh širom svemira.

9:8.3 Na glavnim centrima nadsvemira ne postoji neposredni predstavnik Trećeg Izvora i Centra. Svaka od ovih sedam tvorevima ovisi o jednom od sedam Glavnih Duhova Raja koji djeluje kroz sedam Refleksivnih Duhova smještenih na glavnom centru nadsvemira.

9:8.4 Slijedeći i neprekinuti stvaralački čin Beskonačnog Duha se povremeno obznanjuje u tvorevini Stvaralačkih Duhova. Svaki put kad Otac Svih i Vječni Sin postanu roditelji novog Sina Stvoritelja, Beskonačni Duh postaje roditelj novog Stvaralačkog Duha lokalnog svemira, koji postaje bliski suradnik tog Sina Stvoritelja pri svim njegovim kasnijim kozmičkim iskustvima.

9:8.5 Upravo kao što je bitno razlikovati Vječnog Sina od Sinova Stvoritelja, tako je bitno razlikovati Beskonačnog Duha od Stvaralačkih Duhova koji su ravnopravni sa Sinovima Stvoriteljima lokalnih svemira. Ono što Beskonačni Duh znači cijeloj tvorevini, Stvaralački Duh znači lokalnom svemiru.

9:8.6 U velikom svemiru, ogroman broj služiteljskih duhova, glasnika, učitelja, sudaca, pomagača i savjetnika, zajedno s nadglednicima izvjesnih krugova fizičke, morontijalne i duhovne naravi, djeluju u ime Trećeg Izvora i Centra. U strogom smislu riječi, ne može se reći da sva ova bića predstavljaju ličnosti. Ličnost koja pripada redu konačnih stvorenih bića ima slijedeća obilježja:

9:8.7 1. Subjektivnu samosvijest.

9:8.8 2. Objektivnu reakciju na Očev krug ličnosti.

9:8.9 U ličnosti osnovnog tipa spadaju stvoriteljske ličnosti i ličnosti stvorenih bića, no pored ovih, postoje i ličnosti Trećeg Izvora i Centra, bića koja su osobna sa stanovišta Beskonačnog Duha ali koja nisu bezuvjetno osobna stvorenim bićima. Ove ličnosti Trećeg Izvora ne ulaze u sasatav Očevog kruga ličnosti. Ličnost Prvog Izvora i ličnost Trećeg Izvora mogu jedna drugu kontaktirati; sve ličnosti imaju ovu osobinu--možemo ih kontaktirati.

9:8.10 Otac daruje ličnost prema svojoj osobnoj slobodnoj volji. Zašto to čini, možemo jedino nagađati; kako to čini, nije nam poznato. Mi isto tako ne znamo zašto Treći Izvor daruje ličnost koja ne potječe od Oca, ali ovo je nešto što Beskonačni Duh čini u vlastito ime, stvaralački surađujući s Vječnim Sinom na više načina s kojima niste upoznati. Beskonačni Duh pored toga može zastupati Oca pri darivanju ličnost Prvog Izvora.

9:8.11 Postoje mnogi tipovi ličnosti Trećeg Izvora. Beskonačni Duh daruje ličnost Trećeg Izvora mnogobrojnim grupama koje ne ulaze u sastav Očevog kruga ličnosti, kao što su recimo određeni upravitelji moći. Beskonačni Duh se isto tako odnosi prema mnogim grupama bića kao ličnostima, kao u slučaju Stvaralačkih Duhova koji tvore zasebnu grupu po načinu na koji ulaze u sastav Očevog kruga.

9:8.12 Ličnosti Prvog Izvora kao i ličnosti Trećeg Izvora posjeduju sva obdarenja koja čovjek povezuje s konceptom ličnosti, pa čak i s mnogo više; njihovi umovi posjeduju sposobnost pamćenja, oštroumnosti, prosuđivanja, stvaralačke imaginacijue, idejne asocijacije, odlučivanja, izbora, kao i nebrojene druge intelektualne moći s kojima smrtnici nisu upoznati. S nekoliko izuzetaka, bića koje smo vam do sada obznanili posjeduju ne samo obličje već i jasnu individualnost; one su stvarna bića. U većini slučajeva vidljivi su svim vrstama egzistencija duha.

9:8.13 I vi ćete biti u stanju vidjeti svoje duhovne suradnike koji pripadaju nižim vrstama bića, čim budete oslobođeni iz okova ograničenog gledišta vaših sadašnjih materijalnih očiju i obdareni morontija obličjem koje će vam dati uvećanu sposobnost spoznaje duhovnih stvarnosti.

9:8.14 Funkcionalna obitelj Trećeg Izvora i Centra obznanjena u ovim zapisima može biti podjeljena u tri velike grupe:

9:8.15 I. Vrhovni Duhovi. Grupa koja potječe iz višestrukih izvora, a koja između ostalog uključuje slijedeće redove:

9:8.16 1. Sedam Glavnih Duhova Raja.

9:8.17 2. Refleksivne Duhove Nadsvemira.

9:8.18 3. Stvaralačke Duhove Lokalnih Svemira.

9:8.19 II. Upravitelji Moći. Grupa kontrolnih bića i utjecaja koji djeluju širom cijelog organiziranog prostora.

9:8.20 III. Ličnosti Beskonačnog Duha. Ovaj naziv ne mora označavati jedino ličnosti Trećeg Izvora, premda su neke od ovih ličnosti jedinstvene kao stvorena bića obdarena voljom. Obično su podijeljene u tri osnovne grupe:

9:8.21 1. Više Ličnosti Beskonačnog Duha.

9:8.22 2. Glasničke Vojske Prostora.

9:8.23 3. Služiteljske Duhovi Vremena.

9:8.24 Ove grupe služe na Raju, u centralnom ili rezidencijalnom svemiru te u nadsvemirima i obuhvaćaju vrste koje djeluju u lokalnim svemirima, čak i na zviježđima, sistemima i planetima.

9:8.25 Ličnosti duha koje pripadaju ogromnoj obitelji Božanskog i Beskonačnog Duha zauvijek rade na služenju drugima--pružanju Božje ljubavi i iskazanju Sinove milosti svim inteligentim stvorenim bićima evolutivnih svjetova vremena i prostora. Ova bića duha tvore žive ljestve kojima se smrtni čovjek može uspeti od kaosa do slave.

9:8.26 [Na Urantiji obznanio Božanski Savjetnik Uverse kojeg su Stari Dani zadužili da predoči narav i djelovanje Beskonačnog Duha.]

Back to Top