Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 9 : ODNOS BESKONAČNOG DUHA : PREMA SVEMIRU

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 9 : ODNOS BESKONAČNOG DUHA : PREMA SVEMIRUPOGLAVLJE 9 : ODNOS BESKONAČNOG DUHA : PREMA SVEMIRU

9:0.1 ČUDNA stvar se dogodila kada su se Otac Svih i Vječni Sin ujedinili u prisutnosti Raja da se personaliziraju. Ništa u ovom događaju vječnosti nije navijestilo personalizaciju Združenog Činitelja kao neograničene duhovnosti usklađene s apsolutnim umom i obdarene jedinstvenim povlasticama energetske manipulacije. S njegovim dolaskom u postojanje završava se Očevo oslobođenje od spona središnjeg savršenstva i okova apsolutizma ličnosti. I ovo se oslobođenje ispoljava u čudesnoj moći Združenog Stvoritelja da stvori bića duha prilagođena služiti kao duhovi-pomoćnici čak i materijalnim stvorenim bićima naknadno evoluiranih svemira.

9:0.2 Otac je beskonačan u ljubavi i slobodnoj volji, u duhovnoj misli i namjeri; on je univerzalni održavatelj. Sin je beskonačan u mudrosti i istini, duhovnom izražaju i tumačenju; on je univerzalni obznanitelj. Raj je beskonačan u potencijalu za obdarenje silom i kapacitetu za energetsku dominaciju; on je univerzalni stabilizator. Združeni Činitelj posjeduje jedinstvene povlastice sinteze, beskonačni kapacitet koordiniranja svih postojećih svemirskih energija, svih istinskih kozmičkih duhova i svih stvarnih svemirskih intelekata; Treći Izvor i Središte je univerzalni ujedinitelj mnogostrukih energija i raznolikih stvaranja koja su nastala kao rezultat božanskog plana i vječne namisli Oca Svih.

9:0.3 Beskonačni Duh, Združeni Stvoritelj, je univerzalni i božanski služitelj. Služba Duha počiva u neprestanom darivanju Sinove milosti i Očeve ljubavi, čak u skladu s postojanom, nemijenjajućom i ispravnom pravdom Rajskog Trojstva. Njegov utjecaj i ličnosti su vam uvijek blizu; oni vas stvarno poznaju i istinski razumiju.

9:0.4 Širom svih kozmosa utjecaji koji potječu od Združenog Činitelja neprestano manipuliraju sile i energije cijelog prostora. Poput Prvog Izvora i Središta, Treći Izvor reagira na duhovno kao i na materijalno. Združeni Činitelj je otkrivenje jedinstva Boga, u kojemu je sve sadržano - stvari, značenja i vrijednosti; energije, umovi i duhovi.

9:0.5 Beskonačni Duh prožima sav prostor; on živi u kružnici vječnosti; i Duh je, kao što su Otac i Sin, savršen i nemijenjajući - apsolutan.

1. OSOBINE TREĆEG IZVORA I SREDIŠTA

9:1.1 Treći Izvor i Središte je poznat po mnogim imenima, koja sva obilježavaju njegov odnos i priznaju njegovu funkciju: Kao Bog Duh, on je ravnopravna ličnost božanski jednaka Bogu Sinu i Bogu Ocu. Kao Beskonačni Duh, on je sveprisutni duhovni utjecaj. Kao Kozmički Operater, on je predak stvorenih bića koja se bave kontrolom snage i aktivator kozmičkih sila svemira. Kao Združeni Činitelj, on je zajednički predstavnik i izvršitelj partnerstva Oca-Sina. Kao Apsolutni Um, on je izvor intelektualnog obdarenja širom svih svemira. Kad Bog Djelovanja, on je očigledni predak kretanja, promjene i odnosa.

9:1.2 Neki od atributa Trećeg Izvora i Središta su izvedeni od Oca, neki od Sina, dok se ostali ne mogu opaziti kao aktivno i osobno prisutni u bilo Ocu ili Sinu - atributi koji se teško mogu objasniti osim uz pretpostavku da partnerstvo Oca-Sina koje ovjekovječuje Treći Izvor i Središte dosljedno djeluje u skladu i uz priznanje vječne činjenice apsolutnosti Raja. Združeni Stvoritelj utjelovljuje punoću kombiniranih i beskonačnih predodžbi Prve i Druge Osobe Božanstva.

9:1.3 Dok Oca pojmite kao izvornog stvoritelja a Sina kao duhovnog administratora, Treći Izvor i Središte trebate smatrati kozmičkim uskladiteljem, sprovoditeljem neograničene suradnje. Združeni Činitelj usklađuje svu aktualnu stvarnost; on je Božanstvo koje je spremište Očeve misli i Sinove riječi i koje u djelu vječno poštuje materijalnu apsolutnost središnjeg Otoka. Rajsko Trojstvo je uredilo univerzalni tijek napredovanja, a Božja providnost je domena Združenog Stvoritelja i evoluirajućeg Vrhovnog Bića. Ni aktualizirana stvarnost niti stvarnost u procesu ostvarivanja ne mogu izbjeći stupanju u odnos s Trećim Izvorom i Središtem.

9:1.4 Otac Svih predsjedava domenama pred-energije, pred-duha i ličnosti; Vječni Sin dominira domenama duhovnih aktivnosti; prisutnost Rajskog Otoka ujedinjuje domene fizičke energije i materijalizirajuće moći; Združeni Činitelj djeluje ne samo kao beskonačni duh u ime Sina, već i kao univerzalni operater koji manipulira silama i energijama Raja, na taj način dovodeći u postojanje univerzalni i apsolutni um. Združeni Činitelj djeluje širom velikog svemira kao prepoznatljiva i samostalna ličnost, posebno u višim domenama duhovnih vrijednosti, fizičko- energetskih odnosa i istinskih značenja uma. On funkcionira gdje god i kad god energija i duh dolaze u dodir i uzajamno djelovanje; on dominira svim reakcijama uma, posjeduje veliku moć u duhovnom svijetu i ispoljava moćan utjecaj na energiju i materiju. U svakom trenutku Treći Izvor i Središte izražava prirodu Prvog Izvora i Središta.

9:1.5 Treći Izvor i Središte savršeno i bezuvjetno dijeli sveprisutnost Prvog Izvora i Središta, tako da ponekad nosi naziv Sveprisutni Duh. Na osebujan i vrlo osoban način, Bog uma dijeli sveznanje Oca Svih i njegova Vječnog Sina; znanje Duha je duboko i potpuno. Združeni Stvoritelj ispoljava određene faze svemoći Oca Svih, ali je zapravo svemoguć samo u domeni uma. Treća Osoba Božanstva je intelektualni centar i univerzalni administrator domena uma; on je apsolutan - njegov je suverenitet bezuvjetan.

9:1.6 Čini se da je Združeni Činitelj motiviran partnerstvom Oca-Sina, ali svi njegovi postupci neočigled priznaju odnos Oca-Raja. S vremena na vrijeme i u nekim funkcijama čini se da je on nadoknada nepotpunosti razvoja iskustvenih Božanstava - Vrhovnog Boga i Krajnjeg Boga.

9:1.7 I ovdje je beskonačna tajna: To da je Beskonačni istodobno ispoljio svoju beskonačnost u Sinu i u vidu Raja, nakon čega je dovedeno u postojanje biće jednako Bogu u pogledu božanstvenosti, koje odražava Sinovu duhovnu prirodu i ima sposobnost aktivirati uzorak Raja, biće uvjetno podređeno u pogledu suverenosti, ali na mnoge načine naočigled najsvestranije u djelovanju. I tako je prividna nadmoć u djelovanju koja se otkriva u svojstvu TrećegIzvora i Središta superiorna čak i fizičkoj gravitaciji - univerzalnoj manifestaciji Rajskog Otoka.

9:1.8 Pored ove vrhovne kontrole nad energijom i fizičkim stvarima, Beskonačni Duh je vrhunski obdaren atributima strpljenja, milosrđa i ljubavi koji su tako izvrsno otkriveni u njegovoj duhovnoj službi. Duh je vrlo sposoban služiti ljubav i stavljati milost iznad pravde. Bog Duh posjeduje svu uzvišenu dobrotu i milostivu ljubav Izvornog i Vječnog Sina. Vaš svemir je iskovan između nakovnja pravde i čekića patnje; ali tim čekićem rukuju djeca milosrđa, bića duha koja su potomstvo Beskonačnog Duha.

2. SVEPRISUTNI DUH

9:2.1 Bog je duh u trostrukom smislu: On sam je duh; u svom Sinu se javlja kao bezuvjetni duh; u Združenom Činitelju se javlja kao duh povezan s umom. Pored tih duhovnih stvarnosti, mislimo da opažamo razine iskustvenih fenomena duha - duhove Vrhovnog Bića, Krajnjeg Božanstva i Božanstva Apsoluta.

9:2.2 Beskonačni Duh je u jednakoj mjeri nadopuna Vječnom Sinu koliko je Sin nadopuna Ocu Svih. Vječni Sin je produhovljena personalizacija Oca; Beskonačni Duh je personalizirano produhovljenje Vječnog Sina i Oca Svih.

9:2.3 Postoje mnoge linije duhovne sile koje nisu uključene u mrežu i mnogi izvori nadmaterijalne moći koji izravno povezuju ljude Urantije s Božanstvima Raja.Postoji povezanost Misaonih Ispravljača izravno s Ocem Svih, rasprostranjeni utjecaj duhovno-gravitacijskog nagona Vječnog Sina i duhovna prisutnost Združenog Stvoritelja. Postoji razlika u funkciji između duha Sina i duha Duha. Treća Osoba u duhovnoj službi može funkcionirati kao um uz dodatak duha ili kao sam duh.

9:2.4 Osim ovih Rajskih prisutnosti, žitelji Urantije primaju korist od duhovnih utjecaja i aktivnosti lokalnog svemira i supersvemira, s gotovo beskonačnim nizom brižnih ličnosti koje uvijek vode one koji imaju iskrene namjene i čisto srce prema gore i prema unutra k idealima božanstva i cilju vrhovnog savršenstva.

9:2.5 Mi poznajemo prisutnost univerzalnog duha Vječnog Sina - nepogrešivo je možemo prepoznati. Prisutnost Beskonačnog Duha, Treće Osobe Božanstva, čak i smrtni čovjek može znati, kako materijalna stvorena bića zaista mogu doživjeti blagotvorno djelovanje ovog božanskog utjecaja koji djeluje kao Sveti Duh lokalnog svemira koji je darovan ljudskim rasama. Ljudska bića također mogu do određene mjere postati svjesna Ispravljača, nelične prisutnosti Oca Svih. Svi ovi božanski duhovi koji služe čovjekovu nadahnuću i produhovljenju, djeluju složno i u savršenoj suradnji. Oni su kao jedan u duhovnoj izradi planova smrtnog uspona i postignuća savršenstva.

3. UNIVERZALNI MANIPULATOR

9:3.1 Rajski Otok je izvor i supstanca fizičke gravitacije; i to bi trebalo biti dovoljno da vas obavijesti da gravitacija predstavlja jednu od najstvarnijih i vječno pouzdanih stvari u cijelom fizičkom svemiru nad svemirima. Gravitacija se ne može izmijeniti ili poništiti, izuzev pomoću sila i energija pod zajedničkim pokroviteljstvom Oca i Sina, koje su povjerene i funkcionalno povezane s osobom Trećeg Izvora i Središta.

9:3.2 Beskonačni Duh posjeduje jedinstvenu i izvanrednu moć -protugravitaciju. Ova moć nije funkcionalno (uočljivo) prisutna u bilo Ocu ili Sinu. Ta sposobnost opiranja privlačnom djelovanju materijalne gravitacije koja je svojstvena Trećem Izvoru, otkriva se u osobnim reakcijama Združenog Činitelja na određene faze kozmičkih odnosa. I ovaj jedinstveni atribut može biti prenesen na neke od viših ličnosti Beskonačnog Duha.

9:3.3 Protugravitacija može poništiti gravitaciju unutar lokalnog okvira; to čini koristeći se jednako moćnom prisutnosti sile. Ona djeluje samo s obzirom na materijalnu gravitaciju i nije djelovanje uma. Gravitacijsko-otporno djelovanje žiroskopa je prihvatljiv prikaz učinka protugravitacije, ali je bez vrijednosti za ilustraciju uzroka protugravitacije.

9:3.4 Združeni Činitelj pored toga ispoljava moći koje nadilaze silu i neutraliziraju energiju. Takve moći djeluju usporavanjem energije do točke materijalizacije i drugim vještinama s kojima niste upoznati.

9:3.5 Združeni Stvoritelj nije energija, izvor energije, niti sudbina energije; on je manipulator energije. Združeni Stvoritelj je djelovanje - kretanje, izmjena, modifikacija, koordinacija, stabilizacija i ravnoteža. Energije koje podliježu izravnoj ili neizravnoj kontroli Raja po prirodi reagiraju na djela Trećeg Izvora i Središta i njegovih mnogostrukih utjecaja.

9:3.6 Svemir nad svemirima je prožet stvorenim bićima Trećeg Izvora i Središta koja upravljaju energijom: fizičkim kontrolorima, upraviteljima moći, centrima moći, te drugim predstavnicima Boga Djelovanja koji se bave regulacijom i stabilizacijom fizičkih energija. Ova jedinstvena stvorena bića fizičkog djelovanja posjeduju različite sposobnosti kontroliranja moći, kao što je protugravitacija, kojima se koriste u nastojanjima uspostave fizičke ravnoteže materije i energija velikog svemira.

9:3.7 Sve ove materijalne aktivnosti Boga Djelovanja naočigled upućuju na njegovu funkciju naspram Rajskog Otoka i doista se svi njegovi zastupnici moći obaziru, čak i ovise, o apsolutnosti vječnog Otoka. No, Združeni Činitelj ne djeluje u ime Raja ili kao reakcija na Raj. On djeluje, osobno, za Oca i za Sina. Raj nije osoba. Sva nelična i bezlična djelovanja Trećeg Izvora i Središta, ili njegova djelovanja koja na druge načine nemaju ličnost, su voljni akti samog Združenog Činitelja; oni nisu refleksija, izvedenice ili posljedice bilo čega ili bilo koga.

9:3.8 Raj je uzorak beskonačnosti; Bog Djelovanja je osoba koja aktivira taj uzorak. Raj je materijalno uporište beskonačnosti; utjecaji Trećeg Izvora i Središta djeluju kao poluge inteligencije koje daju podstreka materijalnoj razini i unose spontanost u mehanizam fizičke tvorevine.

4. APSOLUTNI UM

9:4.1 Treći Izvor i Središte ima intelektualnu narav koja se razlikuje od njegovih fizičkih i duhovnih osobina. S takvom je naravi teško uspostaviti kontakt, ali ona je asocijativna - intelektualno, ali ne lično. Ona se razlikuje od fizičkih atributa i duhovnog karaktera Treće Osobe na razinama umnog djelovanja, ali kad se radi o moći opažanja ličnosti, ova priroda nikada ne djeluje neovisno o fizičkim ili duhovnim manifestacijama.

9:4.2 Apsolutni um je um Treće Osobe; on je neodvojiv od ličnosti Boga Duha. Um, u funkcionirajućih bića, nije odvojen od energije ili duha, ili oboje. Um nije svojstven energiji; energija je osjetljiva i reaktivna naspram uma; um se može dodati energiji, ali svijest nije dio posve materijalne razine. Um ne mora biti dodan čistom duhu, jer je duhu svojstvena svijest i identifikacija. Duh je uvijek inteligentan, uman na neki način. Um može biti ovaj um ili onaj um, predum ili nad-um, čak i duh-um, ali um uvijek ima ekvivalent razmišljanja i znanja. Uvid duha nadilazi, pridodaje se i teoretski prethodi svijesti uma.

9:4.3 Združeni Stvoritelj je apsolutan samo u domeni uma, u oblasti univerzalne inteligencije. Um Trećeg Izvora i Središta je beskonačan; posve nadilazi aktivne i funkcionalne krugove uma u svemiru nad svemirima. Umno obdarenje svih sedam supersvemira potječe od Sedam Glavnih Duhova, primarnih ličnosti Združenog Stvoritelja. Ovi Glavni Duhovi distribuiraju um velikom svemiru kao kozmički um, a vaš lokalni svemir je prožet nebadonskom varijantom orvontonskog tipa kozmičkog uma.

9:4.4 Beskonačni um se na osvrće na vrijeme, krajnji um nadilazi vrijeme, a kozmički um je uvjetovan vremenom. Tako je i sa prostorom: Beskonačni Um ne ovisi o prostoru, ali kako se spuštamo od beskonačnog uma do razina djelovanja duhova-pomoćnika, intelekt sve više mora računati na činjenicu i ograničenosti prostora.

9:4.5 Kozmička sila reagira na um kao što kozmički um reagira na duh. Duh je božanska namisao, a um-duh je božanska namiso u akciji. Energija je tvar, um je značenje, duh je vrijednost. Čak i u vremenu i prostoru, um uspostavlja te relativne odnose između energije i duha koji upućuj u na njihovu uzajamnu srodnost u vječnosti.

9:4.6 Um preobražava vrijednosti duha u značenja intelekta; volja ima moć da izazove sazrijevanje značenja uma u materijalnim kao i u duhovnim domenama. Uspon prema Raju podrazumijeva relativan i osebujan rast u duhu, umu i energiji. Ličnost je ujedinitelj ovih komponenti iskustvene individualnosti.

5. SLUŽBA UMA

9:5.1 Treći Izvor i Središte je beskonačan u umu. Ako svemir postane beskonačan, umni potencijal će biti u stanju obdariti nebrojena stvorena bića s odgovarajućim umovima i drugim preduvjetima intelekta.

9:5.2 U domeni stvorenog uma, Treća Osoba, sa svojim ravnopravnim i podređenih suradnicima, ima neograničenu vlast. Domene uma stvorenih bića proizlaze isključivo iz Trećeg Izvora i Središta; on je darovatelj uma. Čak i fragmenti Oca nemaju sposobnost doći u umove ljudi dok se ne pripremi put za njih funkcioniranjem uma i duhovnim djelovanjem Beskonačnog Duha.

9:5.3 Jedinstveno obilježje uma je da može biti podaren tako širokom spektru života. Kroz svoje kreativne i stvorene suradnike, Treći Izvor i Središte služi svim umovima svih planeta. On služi ljudskom i podljudskom intelektu kroz duhove-pomoćnike lokalnog svemira a posredstvom fizičkih kontrolera, služi čak i najnižim entitetima najprimitivnijih oblika živih bića koji nemaju iskustvene sposobnosti. Um je uvijek usmjeren služenju ličnosti uma-duha ili uma-energije.

9:5.4 Budući da je Treća Osoba Božanstva izvor uma, sasvim je prirodno da je evolucijskim stvorenim bićima koja posjeduju volju lakše shvatiti koncepte Beskonačnog Duha nego bilo Vječog Sina ili Oca Svih. Stvarnost Združenog Stvoritelja se nesavršeno obznanjuje u samom postojanju ljudskog uma. Združeni Stvoritelj je predak kozmičkog uma, a um čovjeka je individualizirani krug, nelični dio, tog kozmičkog uma koji bića lokalnog svemira primaju na dar od Stvaralačke Kćerke Trećeg Izvora i Središta.

9:5.5 Budući da je Treća Osoba izvor uma, nemojte misliti da su svi fenomeni uma božanski. Ljudski intelekt je ukorijenjen u materijalnom porijeklu životinjskih rasa. Svemirska inteligencija nije u većoj mjeri istinsko otkrivenje Boga koji je um nego što je fizička priroda istinsko otkrivenje ljepote i sklada Raja. Savršenstvo je u prirodi, ali priroda nije savršena. Združeni Stvoritelj je izvor uma, ali um nije Združeni Stvoritelj.

9:5.6 Um, na Urantiji, je kompromis između suštine misaonog savršenstva i evoluirajućeg mentaliteta vaše nezrele ljudske naravi. Plan vaše intelektualne evolucije je naime plan visokog savršenstva, ali ste daleko od tog božanskog cilja dok funkcionirate u ljudskom obličju. Um je uistinu božanskog podrijetla i ima božansku sudbinu, ali vaši smrtni umovi još uvijek nisu postigli božansko dostojanstvo.

9:5.7 Tako često, prečesto, ljudi kvare svoje umove kad pribjegavaju neiskrenosti i kad ih narušavaju nepravdom; kad ih podvrgavaju životinjskom strahu i iskrivljuju beskorisnom tjeskobom. Dakle, iako je izvor uma božanski, um kao što je poznat na vašem svijetu uzašašća teško može biti premet velikog divljenja, a još manje poštovanja ili obožavanja. Spoznaja nezrelosti i pasivnosti ljudskog intelekta jedino treba izazvati reakcije poniznosti.

6. KRUG UMNE GRAVITACIJE

9:6.1 Treći Izvor i Središte, univerzalna inteligencija, je osobno svjestan svakog uma, svakog intelekta u cijelom stvaranju, i održava osoban i savršen kontakt sa svim ovim fizičkim, morontijalnim i duhovnim stvorenim bićima prostranih svemira koja su obdarena umom. Sve ove aktivnosti uma ulaze u apsolutni krug umne gravitacije koji ima za centar Treći Izvor i Središte i koji je dio osobne svijesti Beskonačnog Duha.

9:6.2 Slično kao što Otac k sebi privlači sve ličnosti i kao što Sin privlači svu duhovnu stvarnost, tako Združeni Činitelj ima privlačnu moć nad svim umovima; on bezuvjetno dominira i upravlja univerzalnim krugom uma. Sve istinske i prave intelektualne vrijednosti, sve božanske misli i savršene ideje, nepogrešivo reagiraju na privlačno djelovanje ovog apsolutnog kruga uma.

9:6.3 Gravitacija uma može djelovati neovisno od materijalne i duhovne gravitacije, ali gdje god i kad god potonja dva međusobno dođu u sukob, tu uvijek funkcionira gravitacija uma. Kad sve tri dođu u vezu, gravitacija ličnosti može zahvatiti materijalno stvoreno biće - fizičko ili mornotijalno, konačno ili apsonitno. No bez obzira na to, obdarenje uma, i u slučaju bezličnih bića, kvalificira ta bića da misle i daruje im svijest unatoč odsustvu ličnosti.

9:6.4 Čovjekovo ‘ja’ koje ima dostojanstvo ličnosti, ljudske ili božanske, besmrtne ili potencijalno besmrtne, ne potječe ni od duha, uma ili materije; ono je darivanje Oca Svih. Niti je interakcija duha, uma i materijalne gravitacije preduvjet za pojavu gravitacije ličnosti. Očev krug može u sebe uključiti um materijalnog bića koje ne reagira na gravitaciju duha, kao i um bića duha koje ne reagira na materijalnu gravitaciju. Djelovanje gravitacije ličnosti je uvijek voljni čin Oca Svih.

9:6.5 Dok je um energija povezana u čisto materijalnim bićima i dok je duh energija povezana u čisto duhovnim ličnostima, bezbrojni redovi ličnosti, uključujući i čovjekovu, posjeduju umove koji su povezani s oboje, energijom i duhom. Duhovni aspekti uma stvorenog bića nepogrešivo reagiraju na gravitaciju duha Vječnog Sina; materijalni aspekti reagiraju na gravitacijsko djelovanje materijalnog svemira.

9:6.6 Kozmički um, kada nije povezan s bilo energijom ili duhom, ne podliježe gravitacijskim zahtjevima bilo materijalnih ili duhovnih krugova. Čisti um je podvrgnut samo univerzalnoj gravitaciji Združenog Činitelja. Čisti um je blizak po rodu beskonačnom umu, a beskonačni um (teoretski ravnopravan s apsolutima duha i energije) je naočigled zakon sam po sebi.

9:6.7 Što je veći raskol između duha i energije, to je veća primjetna funkcija uma; što je manja razlika između energije i duha, to je manje primjetno djelovanje uma. Kozmički um naočigled ostvaruje maksimalnu funkciju u vremenskim svemirima prostora. Čini se da um tu funkcionira u posredničkoj zoni između energije i duha, što nije slučaj na višim razinama uma; na Raju, energija i duh su u biti jedno.

9:6.8 Krug umne gravitacije je pouzdan; on proizlazi iz Treće Osobe Božanstva na Raju, ali sva vidljiva funkcija uma nije predvidljiva. Širom cijelog poznatog stvaranja, uporedo s ovim krugom uma, djeluje prisutnost čija funkcija nije predvidljiva. Vjerujemo da se ova nepredvidivost dijelom može pripisati funkciji Sveopćeg Apsoluta. Što je ova funkcija, ne znamo; što je aktivira, možemo samo nagađati; o njezinu odnosu prema stvorenim bićima, možemo samo špekulirati.

9:6.9 Moguće je da određene faze nepredvidivosti konačnog uma proizlaze iz nepotpunosti Vrhovnog Bića, a postoji i velika zona aktivnosti u kojima se Združeni Činitelj i Sveopći Apsolut eventualno mogu dodirivati. Postoji mnogo toga nepoznatog u vezi uma, no u jedno smo sigurni: Beskonačni Duh je savršeno ispoljenje uma Stvoritelja svim stvorenim bićima; Vrhovno Biće je evoluirajući izražaj umova svih stvorenih bića njihovom Stvoritelju.

7. KOZMIČKA ODRAŽAJNOST

9:7.1 Združeni Činitelj je u stanju koordinirati sve razine kozmičke aktualnosti na način koji omogućuje istodobno prepoznavanje svega mentalnog, materijalnog i duhovnog. To je fenomen kozmičke odražajnosti, jedinstvene i neobjašnjive moći vidjeti, čuti, osjetiti i znati sve što se događa širom cijelog supersvemira, te usredotočiti, uz pomoć odražajnosti, sve ove informacije i znanja u bilo koju željenu točku. Djelovanje odražajnosti se prikazuje u savršenstvu na svakom od sjedišnih svjetova svih sedam supersvemira. Također je operativno u svim sektorima supersvemira i unutar granica lokalnih svemira.Odražajnost se na koncu sabire u Raju.

9:7.2 Odražajnost, prikazana na svjetovima supersvemirskih sjedišta u iznenađujućim djelima tamo stacioniranih odražajnih ličnosti, predstavlja najsloženiju međupovezanost svih faza postojanja koja se može naći u cijelom stvaranju. Linije duha se mogu pratiti natrag do Sina, fizičke energije do Raja, a um do Trećeg Izvora; ali u ovoj se izvanrednoj pojavi kozmičke odražajnosti krije jedinstveno i izuzetno ujedinjenje sve tri pojave, i to tako povezane da čim se nešto dogodi u udaljenim dijelovima svemira, svemirski vladari istog trenutka znaju o tim udaljenim okolnostima, istovremeno s njihovom pojavom.

9:7.3 Velik dio vještine odražajnosti možemo shvatiti, ali postoje faze koje nas zbunjuju. Znamo da je Združeni Činitelj kozmički centar umnog kruga, predak kozmičkog uma, te da taj kozmički um djeluje pod dominacijom apsolutne umne gravitacije Trećeg Izvora i Središta.Također znamo da krugovi kozmičkog uma ispoljavaju utjecaj na intelektualne razine sve poznate egzistencije; oni sadrže izvješća o svim događajima prostora i jednako pozudano se usredotočuju u Sedam Glavnih Duhova i uviru u Treći Izvor i Središte.

9:7.4 Odnos između konačnog kozmičkog uma i božanskog apsolutnog uma naočigled evoluira u iskustvenom umu Vrhovnog. Poučeni smo da je u početku vremena ovaj iskustveni um bio darovan Svevišnjem od Beskonačnog Duha i pretpostavljamo da se određena obilježja fenomena odražajnosti mogu objasniti samo ako se uzme u obzir aktivnost Vrhovnog Uma. Ako Vrhovni ne sudjeluje u odražajnosti, onda nismo u stanju objasniti zamršene operacije i nepogrešiva djelovanja ove svijesti svemira.

9:7.5 Čini se da odražajnost posjeduje sveznanje u okvirima iskustveno-konačnog i moguće je da predstavlja pojavu prisutnosti-svijesti Vrhovnog Bića. Ako je ova pretpostavka istinita, onda je korištenje odražajnosti u bilo kojoj od njezinih faza jednako djelomičnom kontaktu sa sviješću Vrhovnog.

8. LIČNOSTI BESKONAČNOG DUHA

9:8.1 Beskonačni Duh posjeduje punu moć prijenosa mnogih svojih ovlasti i povlastica na sebi ravnopravne i podređene ličnosti i agencije.

9:8.2 Prvim kreativnim činom Božanstva u funkcioniranju Beskonačnog Duha, djelujući neovisno od Trojstva ali u nekoj neobznanjenoj povezanosti s Ocem i Sinom, personalizirano je postojanje Sedam Glavnih Duhova Raja, koje Beskonačni Duh šalje svemirima.

9:8.3 Sjedište supersvemira nema izravnog predstavnika Trećeg Izvora i Središta. Svaka od tih sedam kreacija ovisi o jednom od Glavnih Duhova Raja, a on djeluje kroz sedam Odražajnih Duhova smještenih na sjedištu supersvemira.

9:8.4 Sljedeći i neprekinuti kreativni čin Beskonačnog Duha se s vremena na vrijeme otkriva u proizvodnji Stvaralačkih Duhova. Svaki put kad Otac Svih i Vječni Sin postanu roditelji novog Sina Stvoritelja, Beskonačni Duh postaje predak novog Stvaralačkog Duha u lokalnom svemiru, koji postaje bliski suradnik tog Sina Stvoritelja u svim njegovim naknadnim kozmičkim iskustvima.

9:8.5 Baš kao što je potrebno razlikovati Vječnog Sina od Sinova Stvoritelja, tako je potrebno razlikovati Beskonačni Duh od Stvaralačkih Duhova koji su ravnopravni sa Sinovima Stvoriteljima u lokalnim svemirima. Što je Beskonačni Duh ukupnom stvaranju, to je Stvaralački Duh lokalnom svemiru.

9:8.6 Treći Izvor i Središte je zastupljen u velikom svemiru ogromnim brojem služiteljskih duhova, glasnika, učitelja, sudaca, pomagača i savjetnika, zajedno s nadzornicima određenih krugova fizičke, morontijalne i duhovne prirode. Sva ta bića nisu ličnosti u strogom smislu te riječi. Ličnost konačnih stvorenih bića karakterizira:

9:8.7 1. Subjektivna samosvijest.

9:8.8 2. Objektivno reagiranje na Očev krug ličnosti.

9:8.9 Postoje stvoriteljske ličnosti i ličnosti stvorenih bića, a osim tih dvaju temeljnih tipova postoje i ličnosti Trećeg Izvora i Središta, bića koja su osobna Beskonačnom Duhu, ali koja nisu bezuvjetno osobna stvorenim bićima. Ove ličnosti Trećeg Izvora nisu dio Očeva kruga ličnosti. Ličnost Prvog Izvora i ličnost Trećeg Izvora mogu jedna drugu kontaktirati; svaka ličnost se može kontaktirati.

9:8.10 Otac daruje ličnost prema svojoj osobnoj slobodnoj volji. Zašto to čini možemo samo nagađati; kako to čini nije nam poznato. Niti znamo zašto Treći Izvor daruje ličnost koja nije od Oca, ali to Beskonačni Duh čini u vlastito ime, u kreativnoj suradnji s Vječnim Sinom i na brojne načine s kojima niste upoznati. Beskonačni Duh također može djelovati naspram Oca u darivanju ličnosti Prvog Izvora.

9:8.11 Postoje brojne vrste ličnosti Trećeg Izvora. Beskonačni Duh daruje ličnost Trećeg Izvora brojnim skupinama koje nisu uključene u Očev krug ličnosti, kao što su neki upravitelji moći. Beskonačni Duh pored toga tretira brojne skupine bića kao ličnosti, kao što su Stvaralački Duhovi koji su klasa sami po sebi u svojim odnosima prema stvorenim bićima uključenim u krug Oca.

9:8.12 Ličnosti Prvog Izvora kao i ličnosti Trećeg Izvora su obdarene sa svim onim što čovjek povezuje s pojmom ličnosti, pa i više od toga; njihovi umovi posjeduju pamćenje, razum, prosudbu, kreativnu maštu, idejnu asocijaciju, moć odlučivanja, odabir, i brojne dodatne moći intelekta koje nisu u potpunosti poznate smrtnicima. Uz nekoliko iznimaka bića koja obznanjujemo posjeduju obličje i izražajnu individualnost; oni su stvarna bića. Većina njih su vidljivi svim vrstama egzistencija duha.

9:8.13 Čak i vi ćete moći vidjeti svoje duhovne suradnike koji pripadaju nižim redovima čim budete isporučeni od ograničenog gledišta vaših sadašnjih materijalnih očiju i obdareni morontija obličjem s povećanom osjetljivošću na spoznaju duhovnih stvari.

9:8.14 Funkcionalna obitelj Trećeg Izvora i Središta, kako je obznanjena u ovim zapisima, spada u tri velike grupe:

9:8.15 I. Vrhovni Duhovi. Skupina višestrukog porijekla koja obuhvaća, između ostalog, sljedeće redove:

9:8.16 1. Sedam Glavnih Duhova Raja.

9:8.17 2. Odražajne Duhove Supersvemira.

9:8.18 3. Stvaralačke Duhove Lokalnih Svemira.

9:8.19 II. Upravitelji Moći. Skupina kontrolnih stvorenih bića i agencija koje djeluju diljem cijelog organiziranog prostora.

9:8.20 III. Ličnosti Beskonačnog Duha. Ova oznaka ne znači nužno da su ta bića ličnosti Trećeg Izvora, iako su neki od njih jedinstveni kao stvorena bića s voljom. Oni su obično grupirani u tri glavne klasifikacije:

9:8.21 1. Više Ličnosti Beskonačnog Duha.

9:8.22 2. Glasnička Mnoštva Prostora.

9:8.23 3. Služiteljski Duhovi Vremena.

9:8.24 Te grupe služe na Raju, u središnjem ili rezidencijalnom svemiru, te u supersvemirima, i obuhvaćaju redove koji funkcioniraju u lokalnim svemirima, čak i zviježđima, sustavima i planetima.

9:8.25 Ličnosti duha iz ogromne obitelji Božanskog i Beskonačnog Duha zauvijek se bave pružanjem ljubavi Boga i milosti Sina svim inteligentim stvorenim bićima evolucijskih svjetova vremena i prostora. Ta bića duha tvore žive ljestve kojima smrtni čovjek uzlazi od kaosa do slave.

9:8.26 [Na Urantiji obznanio Božanski Savjetnik Uverse kojeg su Stari Dani zadužili da predoči prirodu i djelovanje Beskonačnog Duha.]

Back to Top