Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 044 : NEBESKI MAJSTORI

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO II: Lokalni svemir

POGLAVLJE 044 : NEBESKI MAJSTORIPOGLAVLJE 044 : NEBESKI MAJSTORI

44:0.1 Na ugostiteljskim kolonijama različitih svjetova odjeljenskih i kozmičkih glavnih centara, može se susresti jedinstven red složenih ličnosti koje nose naziv nebeski majstori. Ova bića predstavljaju stručne i specijalizirane majstore morontija domena kao i nižih domena duha. Ovo su duhovi i poluduhovi koji se bave morontija ukrašavanjem i duhovnim uljepšavanjem. Ovi se majstori mogu naći širom velikog svemira -- na svjetovima koji djeluju kao glavni centri supersvemira, lokalnih svemira, zviježđa i sustava, kao i na planetima koji su stabilizirani u stadiju svjetla i života; ali oni prije svega djeluju na zviježđima a naročito na sedam stotina sedamdeset svjetova koji orkužuju svaki centralni svijet.

44:0.2 Dok njihov rad može djelovati gotovo nestvarno sa stanovišta ljudskog uma, treba vam biti poznato da ni morontija svjetovi kao ni svjetovi duha nisu bez likovnih umjetnosti i visoko razvijene kulture.

44:0.3 Nebeski majstori nisu stvoreni u ovoj ulozi; oni predstavljaju odabrani zbor bića sastavljen od određenih učitelja iz centralnog svemira i njihovih učenika, dobrovoljaca iz reda uzlaznih smrtnika i brojnih drugih nebeskih grupa. Tijekom određenog razdoblja, Beskonačni Duh je odlučivao o postavci ovih bića u suradnji sa Sedam Glavnih Duhova tako gradeći izvorni učiteljski zbor ovih majstora koji je brojao sedam tisuća Havonskih učitelja, tisuću iz svakog odjeljenja ovih majstora. Počevši od ovog nukleusa, nizom stoljeća se razvilo ovo veličanstveno tijelo radnika obučenik u poslovima morontije i duha.

44:0.4 Svaka morontija ličnost i svaki duh mogu biti primljeni u zbor ovih nebeskih majstora; drugim riječima, svako biće niže od reda prirodnih božanskih sinova. Uzlazni Božji sinovi koji vuku porijeklo s evolucijskih svjetova mogu, po dolasku na svjetove morontije, podnijeti molbu za prijem u zbor majstora i ako se pokažu adekvatno nadareni, mogu odabrati ovu karijeru na dulje ili kraće vrijeme. Ali ni jedno biće ne može doći na položaj nebeskih majstora kraće od jednog tisućljeća - ''tisuću godina superkozmičkog vremena.

44:0.5 Dok su svi nebeski majstori registrirani na glavnim centrima supersvemira, njima upravljaju morontijanadgledatelji s glavnih centara lokalnog svemira. Centralni zbor morontijanadgledatelja koji djeluje s glavnog centra svakog lokalnog svemira postavlja nebeske radnike na slijedećih sedam redova aktivnosti:

44:0.6 1. Kao nebeske glazbenike.

44:0.7 2. Nebeski oponašatelji.

44:0.8 3. Božanske graditelje.

44:0.9 4. Bilježnike misli.

44:0.10 5. Manipulatore energije.

44:0.11 6. Dizajnere i dekoratere.

44:0.12 7. Djelatnike sklada.

44:0.13 Izvorni učitelji iz ovih sedam grupa vuku porijeklo sa savršenih svjetova Havone, kako Havona u sebi nosi uzorke-- studijske uzorke--svih faza i oblika umjetničke aktivnosti duha. Dok je jako teško poduzeti prijenos ovih umjetnosti s Havone na svjetove vremena i prostora, nebeski majstori unaprijeđuju svoje vještine i izvedbe iz stoljeća u stoljeće. Kao i pri svim drugim fazama uzlazne karijere, od svih se najnaprednijih osoba iz svakog reda aktivnosti neprestano zahtijeva da predaju svoja napredna saznanja i vještine svojim manje naprednim suradnicima.

44:0.14 Vi ćete po prvi put početi opažati ove transplantirane umjetnosti s Havone na prebivališnim svjetovima, dok će njihova ljepota kao i vaše cijenjenje njihove ljepote sve više rasti i sazvrijevati, sve dok se ne nađete u dvoranama duha na Salvingtonu i ne budete posvjedočili nadahunće remek-djela nebeskih umjetnika na svjetovima duha.

44:0.15 Sve su ove aktivnosti morontija svjetova i svjetova duha stvarne. Bićima duha, svijet duha predstavlja stvarnost. S našeg stanovišta materijalni svjetovi djeluju nestvarnije. Viši oblici duha mogu slobodno proći kroz normalne forme materije. Visoki duhovi ne djeluju ni na kakve materijalne pojave izuzev određenih osnovnih oblika energije. Sa stanovišta materijalnih bića, svijet duha je više ili manje nestvaran; bićima duha materijalni svijet gotovo posve nestvaran, jedino sjena zbilje duhovnih stvarnosti.

44:0.16 Zahvaljujući isljučivoj viziji duha, nisam u stanju spoznati zgradu u kojoj se iznosi i prevodi ovaj materijal.Božanski Savjetnik koji upravo stoji pored mene još teže može spoznati ove posve materijalne građevine. Ali mi možemo spoznati način na koji ove materijalne građevine moraju vama djelovati, kako se zahvaljujući djelovanju transformatora energije pred našim umovima javljaju paralele njihovog obličja u formi duha. Meni, biću duha, ova materijalna zgrada ne djeluje posve stvarna, dok je naravno vrlo stvarna i vrlo korisna materijalnim smrtnicima.

44:0.17 Postoji određena grupa bića koja imaju sposobnost opažanja kako stvarnosti stvorenja duha tako i stvarnosti stvorenja materijslnih svjetova. Ovom redu pripadaju četvrta stvorenja iz grupe Havona Služitelja kao i četvrta bića među stvorenjima iz reda posrednika. Anđeli vremena i prostora imaju sposobnost opažanja kako bića duha tako i materijalnih bića, kao što je slučaj i s uzlaznim smrtnicima nakon oslobođenja od smrtničkog obličja. Nakon postognuća viših razina duha, uzlazna bića imaju sposobnost opažanja materijalnih, morontija i duhovnih stvarnosti.

44:0.18 Pored mene se također nalazi Moćni Glasnik s Uverse, ulazno biće spojeno s Ispravljačem, negdašnji smrtnik koji vas može opaziti u vašem trenutnom stanju, dok istovremeno može opaziti Osamljenog Glasnika, supernafima kao i druge prisutne nebeske ličnosti. Nikad, tijekom cijelog uzlaznog puta, nećete izgubiti sposobnost opažanja svojih suradnika iz nižih egzistencijskih oblika. Zauvijek, za cijelog uzlaza prema nutrini u okvirima ljestvice života, ostaje vam sposobnost opažanja i suradnje s bližnjima s prijašnjih i nižih razina egyistencije. Svaki novi prijelaz ili buđenje dodaje vašoj viziji novu grupu bića duha, dok vam ni u najmanjoj mjeri ne oduzima sposobnost opažanja vaših prijatelja i suradnika iz prijašnjih stadija.

44:0.19 Sve ovo je moguće u iskustvu uzlaznih smrtnika zahvaljujući djelovanju unutarnjih Misaonih Ispravljača. Zahvaljujući činjenici da Ispravljači sa sobom nose duplikat cijelog vašeg životnog iskustva, nikad nećete izgubiti ni jednu istinsku osobinu koju ste nekoć posjedovali; i ovi Ispravljači idu kroz život svama, kao dio vaše osobe, ustvari kao vi sami.

44:0.20 Ali gotovo me hvata očaj pri pokušaju objašnjenja čovjekovom materijalnom umu prirode i djelatnosti nebeskih majstora. Neprestano sam primoran kriviti ideje i izobličavati jezik kako bih predočio smrtnom umu stvarnost ovih morontija transakcija i pojava koje u svojoj prirodi graniče s duhom. Vaše shvaćanje nije u stanju pojmiti i vač jezik nije u stanju izraziti značenje, vrijednost i odnos ovih aktivnosti poluduha. I ja ću nastaviti s ovim nastojanjem na prosvjetljenju ljudskog uma u pogledu ovih stvarnosti s punom sviješću doslovne neposobnosti postignuća savršenstva pri takvom poduzeću.

44:0.21 Najviše što mogu učiniti je poslužiti se grubim usporedbama između smrtničkim materijalnih aktivnosti i mnogostrukih aktivnosti nebeskih majstora. Kad bi žitelji Urantije bili napredniji u pogledu umjestnosti i drugih kulturnih postignuća, tad bih mogao skrenuti ljudski um s onog što je materijalno na ono što ima morontija prirodu. Jedino čemu se mogu nadati je da istaknem činjenicu stvarnosti ovih transakcija morontija svijeta i svjeta duha.

1. NEBESKI GLAZBENICI

44:1.1 Radi ograničenog raspona smrtničkog sluha, teško se možete nadati spoznaji morontija melodija. Štoviše postoji i materijalni raspon prelijepih zvukova koji nisu poznati ljudskom uhu, da ne govorimo o neshvatljivom rasponu melodija morontije i duha. Melodije duha nisu materijalni zvučni talasi, već su to pulsacije duha koje primaju duhovi nebeskih ličnosti. Ove nebeske melodije imaju široke granice raspona i dušu izražaja, kao i veličanstvo izvedbe, koje je posve izvan ljudskog shvaćanja. Imao sam prilike opaziti tisuće zanesenih bića ushićenih blaženom ekstazom dok im prilaze nebeske melodije na površini energije duha nebeskih krugova. Ove se čudesne melodije mogu pronijeti do najudaljenijih dijelova svemira.

44:1.2 Nebeski glazbenici prvenstveno rade na reprodukciji nebeskog sklada manipulacijom slijedećih sila duha:

44:1.3 1. Duhovnog zvuka -- prekida tijeka duha.

44:1.4 2. Duhovnog svjetla -- controle i intensifikacije svjetla iz domena morontije i duha.

44:1.5 3. Energetskih promjena -- molodije koja nastaje kao rezultat vještog upravljanja energijama morontije i duha.

44:1.6 4. Simfonija boje -- melodije tonova morontija boje; ovo se obraja među najviša postignuća nebeskih glazbenika.

44:1.7 5. Harmonije pridruženih duhova -- samo povezivanje i druženje različitih redova bića morontije i duha proizvodi veličanstvene melodije.

44:1.8 6. Misaone melodije -- promišljanje duhovnih misli može postati tako usavršeno da rezultira eksplozijom melodija Havone.

44:1.9 7. Nebeske glazbe - zahvaljujući prikladnom podešenju prijemni krugovi mogu uhvatiti melodije drugih svjetova.

44:1.10 Postoji preko stotinu tisuća različitih oblika manipulacije zvuka, boje i energije, vještina koje se mogu usporediti s čovjekovom upotrebom glazbenih instrumenata. Vaši plesni ansambili nesumnjivo predstavljaju grube i groteskne pokušaje materijalnih stvorenja da se približe nebeskom skladu prostornog raspoređivanja bića i aranžiranja ličnosti. Sjetilni mehanizmi materijalnih tijela nisu u stanju prepoznati drugih pet oblika morontija melodije.

44:1.11 Blagozvučje, glazba sedam razina melodijske asocijacije, predstavlja univerzalnu metodu komunikacije duha. Glazba, kako je shvaćaju smrtnici Urantije, postiže najviši izražaj u školama Jeruzema, na glavnom centru sustava, gdje polumaterijalna bića upoznaju zvučni sklad. Smrtnici ne reagiraju na druge oblike morontija melodije i nebeskog blagozvučja.

44:1.12 Cijenjenje glazbe na Urantiji ima fizičku kao i duhovnu prirodu; i vaši su ljudski glazbenici uveliko doprinijeli uzvišenju glazbenog ukusa od barabarske monotonije vaših ranih predaka, do viših razina glazbenog poštovanja. Većina smrtnika Urantije reagira na glazbu prvenstveno materijalnom muskulaturom, a tek neznatno umom i duhom; ali kroz posljednjih trideset pet tisuća godina može se zamijetiti postupan ali siguran napredak u cijenjenju glazbe.

44:1.13 Blagozvučno sinkopiranje predstavlja prijelazni oblik iz glazbene monotonije primitivnog čovjeka u ekspresionalni sklad i smislene melodije vaših suvremenijih glazbenika. Ovi raniji oblici ritma stimuliraju reakciju glazbenoljubivog sjetila ne stvarajući dojam na više intelektualne moći blagozvučnog cijenjenja i na taj način uopćeno stvarajući utisak na nezrele i duhovno lijene osobe.

44:1.14 Čak i najbolja glazba Urantije nije ništa više nego prolazan odjek veličanstvenih napjeva koje mogu čuti nebeski suradnici vaših glazbenika, koji su vam ostavili jedino odlomke ovih blagozvučja u vidu zabilješki glazbenih melodija zvučnih harmonija. Glazba morontije-duha vrlo često upošljava svih sedam oblika reprodukcije i izražaja, tako da ljudski um nije u stanju pojednostaviti ova blagozvučja viših domena kako bi ih izrazio notama glazbenog zvuka. Ova bi nastojanja više nalikovala pokušaju reprodukcije glazbenong izražaja veliko orkestra korištenjem jednog jedinog glazbenog instrumenta.

44:1.15 Dok ste na Urantiji uspjeli sabrati prelijepu kolekciju blagozvučja, niste glazbeno uznapredovali ni blizu svojih brojnih susjeda u okviru Satanije. Da su Adam i Eva ostali u životu, imali bi ste glazbu u stvarnosti; ali blagozvučna nadarenost koja je tako snažno dominirala u njihovim prirodama, je u tolikoj mjeri razvodnjena miješanjem s ljudskim neglazbenim tendencijama, da samo jedna u svakih tisuću osoba u sebi nosi bitnije poštovanje blagozvučja. Ali neka vas ovo ne obeshrabri; jednog će se dana na Urantiji pojaviti istinski glazbenik i cijeli će narodi biti zaneseni veličanstvenim zvucima njegovih melodija. Jedno takvo ljudsko biće ima sposobnost zauvijek izmijeniti put cijele nacije, čak i cijelog civiliziranog svijeta. Doslovce je istina da glazba ostaje univerzalni jezik ljudi, anđela i duhova. Glazba je jezik Havone.

2. NEBESKI OPONAŠATELJI

44:2.1 Smrtni čovjek se teško može nadati ostvarenju bilo čega višeg od nejasnog i izobličenog koncepta djelovanja nebeskih oponašatelja čije aktivnosti ovdje moram pokušati opisati grubim i ograničenim simbolizmom vašeg materijalnog jezika. Svijet duha- morontije ima tisuće vrijednih pojava, pojava koje zavrijeđuju reprodukciju ali koje nisu poznate na Urantiji, iskustava koja pripadaju onoj kategoriji aktivnosti za koje se teško može reći da ju je "ljudski um pomislio," one stvarnosti koje je Bog pripravio onima koji prežive ovaj tjelesni život.

44:2.2 Postoji sedam grupa nebeskih oponašatelja, i pokušat ću ilustrirati njihove aktivnosti slijedećom klasifikacijom:

44:2.3 1. Pjevači -- blagozvučnici koji ponavljaju određena blagozvučja iz prošlosti i koji tumače blagozvučja sadašnjosti. Ali sve ovo se događa na morontija razini.

44:2.4 2. Slikari -- umjetnici koji koriste svjetlo i sjenu pri skiciranju i slikanju, umjetnici koji nastoje zabilježiti i očuvati prijelazne scene i prolazne epizode u cilju budućeg morontija užitka.

44:2.5 3. Ilustratori svjetla -- umjetnici koji se bave prezervacijom stvarnih poluduhovnih pojava čije očuvanje u vidu pokretne slike jedino služi kao vrlo gruba ilustracija.

44:2.6 4. Prireditelji povijesnih izvedbi - oni koji dramatski reproduciraju bitne dobađaje kozmičkih događaja i povijesti.

44:2.7 5. Proroci -- umjetnici koji projiciraju značenja prošlosti u budućnost.

44:2.8 6. Pripovjedači životne povijesti -- oni koji ovjekovječuju značenje i značaj životnog iskustva. Projekcija sadašnjih osobnih iskustava u postignuća buduće vrijednosti.

44:2.9 7. Glumci administrativnih predstava – oni koji oslikavaju značaj vlastodržačke filozofije i administrativnih vještina, nebeski dramtizatori upravne vlasti.

44:2.10 Vrlo često i djelotvorno, nebeski izvoditelji surađuju s upraviteljima razonode kako bi povezali memorativna sjećanja s određenim oblicima umne relaksacije i osobne razonode. Pri morontija sjednicama i saborima duha, ovi umjetnici pri svojim reprodukcijama ponekad djeluju zajednički kako bi stvorili veličanstvene dramatske izvedbe koje veličaju smisao ovih zborova. Nedavno sam imao prilike posvjedočiti jednu veličanstvenu predstavu koja je okupila više od milijun glumaca pri izvedbi tisuću povezanih scena.

44:2.11 Viši intelektualni učitelji i prijelazni služitelji slobodno i djelotvorno koriste različite grupe ovih izvoditelja pri svojim obrazovnim morontija aktivnostima. Ali sva njihova nastojanja nisu posvećena jedino trenutnim ilustracijama; velik, vrlo velik dio njihovih aktivnosti ima trajnu prirodu i ostaje kao vječna baština svim budućim dobima. Ovi specijalizirani majstori djeluju tako svestrano da pri grupnim izvedbama mogu reproducirati cijela povijesna doba, dok u suradnji sa serafimskim služiteljima mogu predočiti vječne vrijednosti svijeta duha smrtničkim mudracima vremena.

3. BOŽANSKI GRADITELJI

44:3.1 Postoje gradovi "kojima je Bog graditelj i tvorac.” U obličju duha, mi imamo sve s čim su smrtnici upoznati, i neizrecivo mnogo više. Imamo duhove, udobnosti koje imaju prirodu duha, kao i morontija potrepštine. Na mjesto svakog materijalnog zadovoljstva koje vi smrtnici imate priliku uživati, mi imamo tisuće duhovnih stvarnosti koje služe obogaćenju i proširenju naše egzistencije. Božanski graditelji djeluju u slijedećih sedam grupa:

44:3.2 1. Arhitekti i graditelji domova -- bića koja grade i remodeliraju individualne i grupne domove. Ova prebivališta morontije i duha imaju stvarnu prirodu. Dok bi bila nevidljiva vašoj kratkosežnoj viziji, nama su vrlo lijepa i stvarna. Do određene mjere, sva bića duha imaju priliku surađivati s ovim graditeljima pri planiranju i izradi određenih detalja koji ulaze u sastav njihovih prebivališta koja mogu imati prirodu morontije ili duha. Ovi domovi su uređeni i ukrašeni kako bi zadovoljili potrebe morontija bića kao i bića duha koja u njima trebaju živjeti. Ovaj graditeljski proces pruža obilnu priliku za opsežne varijacije kao i za individualni izražaj.

44:3.3 2. Graditelji radničkih kuća -- bića koja rade na planiranju i montaži kuća redovnih i rutinskih radnika morontija svjetova i svjetova duha. Ovi se graditelji mogu usporediti s radnicima koji montiraju radionice i industrijske pogone na Urantiji. Na prijelaznim svjetovima djeluje program uzajamne službe i specijalizirane podjele rada. Ne možemo svi raditi na svemu; morontija bića i evolucijski duhovi djeluju u različitim ulogama i ovi graditelji radničkih kuća pored izgradnje odličnih radionica štoviše doprinose profesionalnom usavršenju radnika.

44:3.4 3. Graditelji mjesta za igru. Ogromne građevine pružaju smještaj periodima relaksacije ili kako bi smrtnici rekli rekreacije, i u određenom smislu -- igre. Ove građevine pružaju podij upraviteljima razonode, humoristima morontija svjetova, onih prijelaznih svjetova na kojima se odvija obuka uzlaznih smrtnika koji su nedavno napustili evolucijske svjetove. Čak se i viši duhovi upuštaju u određene oblike duhovitog osvrta na prošle dane za vrijeme razdoblja duhovnog oporavka.

44:3.5 4. Graditelji mjesta za iskazanje obožavanja -- iskusni arhitekti hramova morontije i duha. Svi svjetovi smrtničkog uzlaza imaju hramove koji služe obožavanju i koji predstavljaju najveličanstvenije tvorevine morontija svjetova i planeta duha.

44:3.6 5. Graditelji mjesta koja služe obrazovanju -- graditelji glavnih centara morontija obuke i napredne pouke duha. Pred bićima je uvijek otvoren put koji vodi k postignuću novog znanja, primitku novih informacija vezanih uz sadašnji i budući rad kao i univerzalna kulturna saznanja, informacije koje trebaju načiniti uzlazne smrtnike inteligentnijim i djelotvornijim građanima svjetova morontije i duha.

44:3.7 6. Morontija planeri -- bića koja grade u cilju koordiniranog povezivanja svih ličnosti svih svjetova bilo kojeg doba i bilo kojeg svijeta. Ovi planeri surađuju s Morontija Upraviteljima Moći kako bi obogatili koordinaciju progresivnog morontija života.

44:3.8 7. Javni graditelji - specijalizirani majstori koji planiraju i grade mjesta koja služe javnim skupovima koji nemaju za cilj iskazanje obožavanja. Ovo su prelijepa i veličanstvena mjesta za javne skupove.

44:3.9 Dok ove građevine sa svojim ukrasima ne bi bile posve stvarne sjetilnim spoznajama materijalnih smrtnika, one su vrlo stvarne nama. Vi ne bi ste bili u stanju vidjeti ove hramove da se možete naći u njihovj blizini u ljudskom obličju; unatoč tome, sve ove nadmaterijalne tvorevine istinski postoje i mi ih možemo vidjeti i u njima uveliko uživati.

4. BILJEŽNICI MISLI

44:4.1 Ovi majstori rade na očuvanju i reprodukciji napredne kozmičke misli i djeluju u slijedećih sedam grupa:

44:4.2 1. Čuvari misli. Ovo su majstori posvećeni očuvanju više kozmičke misli. Na morontija svjetovima oni istinski njeguju dragulje misaonog procesa. Prije dolaska na Urantiju, imao sam prilike vidjeti zabilješke i čuti emitiranja ideja određenih velikih ljudi ovog planeta. Bilježnici misli čuvaju ove plemenite ideje izražene jezikom Uverse.

44:4.3 Svaki supersvemir ima vlastiti jezik, jezik njegovih ličnosti koji dominira širom njegovih sektora. Ovaj je jezik u našem supersvemiru poznat kao jezik Uverse. Svaki lokalni svemir ima svoj jezik. Svi viši redovi nebadonskih ličnosti govore dva jezika, jezik Nebadona i jezik Uverse. Pri susretu dvaju osoba iz različitih lokalnih svemira, komunikacija se odvija na jeziku Uverse; ako, međutim, jedna od ovih ličnosti vuče porijeklo iz drugog supersvemira, onda moraju potražiti tumača. U centralnom svemiru ne vlada velika potreba za jezikom; ovdje vlada savršeno i gotovo potpuno razumijevanje; ovdje jedino Bogovi nisu u cjelosti shvaćeni. Čuli smo da slučajan susret dvaju osoba na Raju pruža više uzajamnog razumijevanja nego bi bilo moguće komunicirati smrtničkim jezikom kroz više od tisuću godina. Čak i na Salvingtonu "spoznajemo kao što smo spoznati.”

44:4.4 Sposobnost prijevoda misli u jezik na morontija svjetovima i svjetovima duha nadilazi smrtničku sposobnost shvaćanja. Brzina naše pretvorbe misli u trajan oblik zapisa toliko napreduje zahvaljujući djelovanju stručnih bilježnika da više od pola milijuna riječi ili misaonih simbola može biti zabilježeno u jednoj minuti Urantija vremena. Ovi kozmički jezici imaju daleko više riječi od jezika evolucijskih svjetova. Konceptualni simboli Uverse imaju više od milijarde znakova, unatoč tome što osnovna abeceda ima jedino sedamdeset simbola. Nebadonski jezik nije tako složen i ima četrdeset osam osnovnih simbola ili abecednih znakova.

44:4.5 1. Bilježnici ideja. Ova druga grupa bilježnika radi na očuvanju konceptualnih slika, misaonih uzoraka. Ovdje je riječ o trajnom obliku zabilješke koji nije poznat na materijalnim svjetovima i pomoću ove metode mogu steći više znanja tijekom jednog sata nego što bih stekao redovnim pisanim jezikom kroz punih stotinu godina.

44:4.6 3. Ideografski bilježnici. Dok imamo jezik koji odgovara kako vašem pisanom tako i vašem usmenom jeziku, pri očuvanju misli obično koristimo koncept slikovne predstave i ideogramskih vještina. Čuvari ideograma imaju sposobnost tisućustrukogunaprijeđenja konceptualnih zabilješki.

44:4.7 4. Pokrovitelji govorništva. Ova grupa bilježnika radi na zadatku očuvanja misli u cilju govorničke reprodukcije. Ali u nebadonskom jeziku možemo, tijekopolučasovnog obraćanja pokriti tematski materijal koji odgovara cijeloj životnoj dobi Urantija smrtnika. Vi jedino možete postići razumijevanje ovih vještina ako se osvrnete na svoje izobličene i iskrivljene snove -činjenicu da prilikom ovih noćnih fantazija kroz nekoliko sekundi možete spoznati višegodišnja iskustva.

44:4.8 Govorničke vještine svijeta duha predstavljaju jednu od rijetkih nagrada koje očekuju bića vašeg reda koja jedino poznaju grube i nespretne oratorske vještine Urantije. Govornička djela Salvingtona i Edentije u sebi nose glazbeni sklad i blagozvučje izražaja neizrecivog nadahnuća. Ovi žarki koncepti djeluju poput dragulja ljepote u krunama slave. Ali ja to nisam u stanju učiniti! Ja ne mogu prenijeti ljudskom umu širinu i dubinu ovih stvarnosti s drugog svijeta!

44:4.9 5. Direktori komunikativnih prijenosa. Prijenosi koji se emitiraju s Raja, supersvemira i lokalnih svemira teku pod uopćenim nadzorom ove grupe čuvara misli. Oni služe kao cenzori i urednici kao i koordinatori emitiranog materijala, radeći na supersvemirskoj adaptaciji svih rajskih programa i adaptaciji i prijevodu programa Starih Dana na jezike individualnih lokalnih svemira.

44:4.10 Programi koji se emitiraju s centra lokalnog svemira također moraju proći modifikaciju radi prijema na sustavima i individualnim svjetovima. Prijenos ovih prostornih programa počiva pod pažljivim nadzorom i stalnim djelovanjem rezervnog registra u cilju osiguranja odgovarajućeg prijema svakog prijenosa na svakom svijetu određenog kruga. Ovi upravitelji krugova imaju tehničku stučnost pri korištenju prostornih krugova pri svim aspektima inteligencijskog komuniciranja.

44:4.11 6. Bilježnici ritma. Ovi majstori bi na Urantiji nesumnjivo bili prozvani pjesnicima, dok je ustvari njihov rad uveliko različit i gotovo beskonačno viši od vaših poteskih izvedbi. Kako ritam u manjoj mjeri iscrpljuje morontijalna bića i bića duha, često se ulažu napori na uvećanju djelotvornosti i produbljenju zadovoljstva upotrebom brojnih uloga ritmičke forme. Žalim što ne možete biti privilegirani da čujete određene poetske programe edenijskih ansambla i da uživate bogatstvo boje i tona visoko nadarenih osoba iz cijelog zviježđa koje su specijalizirane u ovom izvanrednom obliku samoizražaja i društvene harmonizacije.

44:4.12 7. Morontija bilježnici. Nisam u stanju naći načina da predočim materijalnom umu djelovanje ove bitne grupe misaonih bilježnika koji rade na očuvanju složenih slika različitih grupacija morontija poslova i transakcija duha; ako se poslužimo grubom ilustracijom, oni predstavljaju grupne fotografe koji djeluju na prijelaznim svjetovima. Oni rade na očuvanju bitnih scena i povezanih događaja određenih progresivnih epoha u korist budućih doba, čuvajući ove događaje u arhivskim dvoranama morontija svjetova.

5. MANIPULATORI ENERGIJE

44:5.1 Ovi se zanimljivi i djelotvorni majstori bave svim oblicima energije -- fizičke, umne i duhovne.

44:5.2 1. Manipulatori fizičke energije. Manipulatori fizičke energije služe kroz duga razdoblja s upraviteljima moći i djeluju kao stručnjaci pri manipulaciji i kontroli mnogih faza fizičke energije. Oni poznaju tri osnovna tijeka kao i trideset pomoćnih energetskih podjela koje djeluju u supersvemirima. Ova bića pružaju neprocjenjivu pomoć Morontija Upraviteljima Moći prijelaznih svjetova. Oni djeluju kao ustrajni učitelji kozmičkih projekcija Raja.

44:5.3 2. Manipulatori umne energije. Ovi stručnjaci sprovode komunikaciju između morontija i drugih oblika inteligentnih bića. Ovaj oblik smrtničke komunikacije praktično ne postoji na Urantiji. Ovi specijalisti rade na unaprijeđenju uzajamnih komunikativnih sposobnosti uzlaznih morontija bića i njihove aktivnosti obuhvaćaju velik broj jedinstvenih vještina intelektualnog spajanja čije predočenje materijalnom umu daleko nadilazi moje sposobnosti. Ovi majstori imaju sposobnost vještog izučavanja umnih krugova Beskonačnog Duha.

44:5.4 3. Manipulatori duhovne energije. Manipulatori duhovne energije predstavaljaju fascinantnu grupu. Duhovna energija djeluje prema utemeljenim zakonima, jednako kao što je to slučaj s fizičkom energijom. Štoviše, sila duha prilikom proučavanja pruža pouzdane zaključke i vodi k preciznim rezultatima, jednako kao što je to slučaj s fizičkim energijama. U svijetu duha vladaju jednako sigurni i pouzdani zakoni kakvi postoje u materijalnim svjetovima. Tijekom posljednjih više milijuna godina učenici fundamentalnih zakona Vječnog Sina koji upravljaju morontija i drugim redovima nebeskih bića širom svemira pronalaze više unaprijeđenih vještina za apsorpciju duhovne energije.

44:5.5 4. Složeni manipulatori. Ovo je korisna grupa visoko obučenih bića posvećenih funkcionalnom povezivanju triju izvornih faza božanske energije očitovane širom svemira u obliku fizičke, umne i duhovne energije. Ove oštroumne ličnosti ustvari nastoje otkriti kozmičku prisutnost Vrhovnog Boga, kako u ovoj Božanskoj ličnosti mora nastupiti iskustveno ujedinjenje cjelokupne božanstvenosti velikog svemira. I u određenoj mjeri, ovi majstori u posljednje vrijeme počinju ubirati povoljne rezultate.

44:5.6 5. Prijevozni savjetnici. Ovaj zbor tehničkih savjetnika prijevoznog serafima djeluje najučinkovitije u suradnji sa studentima koji izučavaju zvijezde, te pri sprovedbi službe u korist prijevoznih upravitelja prostornih svjetova. Ovo su nadgledatelji planetarnog saobraćaja koji su prisutni na svim naseljenim planetima. Na Urantiji služi zbor koji se sastoji od sedamdeset prijevoznih savjetnika.

44:5.7 6. Komunikacijski stručnjaci. Na Urantiji pored toga služi dvanaest tehničara planetarne i međukozmičke komunikacije. Ova bića dugog iskustva stručno poznaju zakone prijenosa i prijenosnih smetnji u komunikacijskim domenama. Ovaj se zbor zanima za sve oblike prostornih poruka izuzev onih koje su vezane uz djelovanje Gravitacijskih i Osamljenih Glasnika. Na Urantiji veći dio njihovog rada mora biti sproveden djelovanjem arhanđelskog kruga.

44:5.8 7. Učitelji relaksacije. Božanska relaksacija je vezana uz vještinu apsorpcije duhovne energije. Jednako što je to slučaj s fizičkom energijom, ali iz drugačijih razloga, bitno je nadopuniti zalihe morontija energije i energije duha. Stoga sam primoran upotrijebiti grube ilustracije nastojeći uputiti prosvjetljenje smrtnim ljudima; ja i moji suradnici iz svijeta duha povremeno moramo prekinuti svoje redovne aktivnosti i povući se na prikladna sastajališta kako bi našli božansku relaksaciju i na taj način povratili svoje iscrpljene energije.

44:5.9 Ljudi po prvi put uče o ovim pitanjima nakon što po dolasku na prebivališne svjetove postanu morontija bića i počnu doživljavati vještine poslova duha. Već ste upoznati s unutarnjim krugom Havone i s činjenicom da nakon potignuća prethodnih krugova hodočasnici prostora moraju započeti s dugom i osvježavajućom relaksacijom na Raju. Ovo ne predstavlja jedino tehnički uvijet koji omogućuje prijenos s vremenskog puta u službu vječnosti, već pored toga predstavlja oblik osvježenja koji služi punjenju energetskih rezervi iscrpljenih pri posljednjim koracima uzlaznog iskustva, kao i stvaranju novih zaliha moći duha koje trebaju poslužiti u narednom stadiju beskonačnog puta.

44:5.10 Ovi energetski manipulatori djeluju i na stotine drugih načina, suviše mnogo načina da ih ovdje navedemo, kao što je uputa savjeta serafimu, kerubimu i sanobimu u pogledu najdjelotvornijih metoda energetske aposorpcije kao i održavanja bitne ravnoteže protivnih sila između aktivnih kerubima i pasivnih sanobima. I ovi stručnjaci nude mnogobrojne druge oblike savjeta morontija bićima i bićima duha pri njihovim nastojanjima da postignu razumijevanje božanske relaksacije, vještine koja je jako bitna u pogledu djelotvornog korištenja osnovnih energija prostora.

6. DIZAJNERI I DEKORATERI

44:6.1 Kad bih vam samo mogao predočiti izvanredne aktivnosti ovih jedinstvenih majstora! Ali svaki moj pokušaj predstave djelovanja dekoratera duha jedino povlači asocijaciju u vašem materijalnom umu s žalosnim ali vrijednim izvedbama ovih aktivnosti na vašem svijetu uma i materije.

44:6.2 Dok ovaj zbor obuhvaća više od tisuću aktivnosnih podgrupa, grupisan je pod slijedećih sedam osnovnih klasifikacija:

44:6.3 1. Majstore boje. Zahvaljujući djelovanju ovih bića, deset tisuća tonova reflekcije duha obznanjuje svoje izvanredne poruke sklada i ljepote. Na stranu od opažanja boje, ne postoji ništa drugo u ljudskom iskustvu što se može usporediti s ovim aktivnostima.

44:6.4 2. Dizajnere zvuka. Talasi duha različitog identiteta kao i izraz morontija poštovanja mogu biti predočeni djelovanjem ovih dizajnera onog što vi nazivate zvukom. Ove impulsi ustvari predstavljaju veličanstveni odražaj suštih i veličanstvenih duhova- duša nebeskog mnoštva.

44:6.5 3. Dizajnere emocija. Ova bića koja rade na povišenju i očuvanju osjećaja predstavljaju osobe koje čuvaju morontija sentimente i božanske emocije kao obrazovni materijal djece vremena te kao izvor inspiracije i uljepšanja sve progresivnih morontija bića i sve naprednijih duhova.

44:6.6 4. Umjetnike koji rade s mirisima. Premda je istinski žalosno usporediti blažene aktivnosti duha s fizičkim opažanjem kemijskih mirisa, smrtnici s Urantije bi teško bili u stanju prepoznati ovu službu pod bilo kojim drugim imenom. Ovi majstori stvaraju različite simfonije u cilju prosvjetljenja i radosti sve naprednije djece svjetla. Na zemlji ne postoji ništa s čim bi se čak i izdaleka mogao usporediti ovaj oblik duhovne grandioznosti.

44:6.7 5. Aranžere prisutnosti. Ovi majstori se ne bave umjetnostima vlastitog uljepšavanja ili vještinama uljepšavanja drugih bića. Odani su proizvodnji mnogobrojnih i radosnih reakcija u individualnim morontija stvorenjima i bićima duha dramatizacijom značaja uzajmnih odnosa putem pozicionih vrijednosti koje pripisuju različitim redovima morontija osoba i bića duha u složenim skupinama ovih raznolikih stvorenja. Ovi umjetnici aranžiraju nadmaterijalna bića onako kako vi aranžirate glazbene note, mirise, prizore, te ih zatim pretope u himne slave.

44:6.8 6. Dizajnere okusa. I kako vam možemo reći o ovim umjetnicima! Jedino neizravno mogu sugerirati da rade na unaprijeđenjumorontija okusa, te da pored toga nastoje uvećati cijenidbu ljepote jačanjem evolucijskih sjetila duha.

44:6.9 7. Morontijasintetizeri. Ovo su stručni majstori koji, nakon što sva druga bića ostvare svoje priloge, dodaju kulminacijske i završne dodire morontijaensemblu, na taj način ostvarujući inspirativnu predstavu onog što je božanski lijepo, trajnu inspiraciju bićima duha i njihovim morontija suradnicima. Ali prvo morate biti izručeni iz svojih životinjskih tijela prije nego što počnete spoznavati umjetničke slave i estetske ljepote morontijasvijeta i domene duha.

7. DJELATNIKE SKLADA

44:7.1 Ovi umjetnici se ne zanimaju za glazbu, slikanje ili bili što slično, kako bi vi mogli pomisliti. Oni se bave manipulacijom i organizacijom specijaliziranih sila i energija prisutnih u slijetu suha, koje nisu vidljive smrtničkim sjetilima. Kad bih se mogao poslužiti i najmanjom osnovom za usporedbu, nastojao bih predočiti ovo jedinstveno polje ostvarenja duha, ali to nisam u stanju učiniti -- smrtnom umu nije moguće predočiti ovu domenu nebeske umjetnosti. Ali unatoč tome što nismo u stanju opisati ove pojave, možemo reći:

44:7.2 Ljepotu, ritam i blagozvučje veže intelektualna asocijacija i duhovna srodnost. Istina, činjenica i odnos predstavljaju intelektualno neodvojive pojave povezane s filozofskim konceptima ljepote. Dobrota, ispravnost i pravda predstavljaju filozofski povezane i duhovno spojene pojave, a veže ih spona živuće istine i božanske ljepote.

44:7.3 Kozmički koncepti istinske filozofije, predočenje nebeske umjetnosti, ili smrtnička nastojanja na predočenju ljudskog opažanja božanske ljepote nikad ne mogu ponuditi cjelovito zadovoljstvo, ako planirano postignuće napretka takvog bića nije ujedinjeno. Ovi izražaji božanskog poriva unutar evolucijskog stvorenja mogu biti intelektualno istiniti, emocionalno lijepi i duhovno dobri; ali to nema istinske duše izražaja ako ove stvarnosti istine, značenja ljepote i vrijednoti dobrote ne budu ujedinjeni u životnom iskustvu majstora, znanstvenika ili filozofa.

44:7.4 Ove božanske kvalitete postižu savršeno ujedinjenje u Bogu. I svaki čovjek ili anđeo koji poznaje Boga posjeduje potencijal neograničenog samoizražaja na sve naprednijim razinama ujedinjenog samoostvarenja vještinom beskrajnog postignuća sličnosti s Bogom -- iskustvenog spajanja vječne istine, univerzalne ljepote i božanske dobrote u evolucijskom iskustvu.

8. SMRTNIČKE TEŽNJE I MORONTIJA POSTIGNUĆA

44:8.1 Premda nebeski majstori osobno ne djeluju na materijalnim planetima kao što je Urantija, oni s vremena na vrijeme stižu s glavnog sustavnog centra kako bi ponudili pomoć prirodno nadarenim pripadnicima smrtnih rasa. Prilikom postavke na takve pozicije, ovi majstori privremeno rade pod nadzorom planetarnih anđela napretka. Pripadnici ovog serafskog mnoštva surađuju s ovim majstorima pri pokušaju pružanja pomoći smrtničkim umjetnicima koji posjedju prirodna obdarenja i čiji Ispravljači posjeduju specijalna i prethodna iskustva.

44:8.2 Ljudske sposobnosti mogu vući porijeklo iz triju izvora: Na dnu uvijek postoji prirodna ili urođena naklonjenost. Naročite sposobnosti nikad ne predstavljaju arbitratan dar Bogova; svaki izuzetan dar uvijek počiva na nasljednim temeljima. Pored ove prirodne sposobnosti ili prije rečeno u dodatak istoj, treba istaći upravljačko djelovanje Misaonog Ispravljača u onim osobama gdje su unutarnji Ispravljači mogli postići stvarna i pravovjerna iskustva sličnog aspekta na drugim svjetovima i u drugim smrtnim bićima. U onim slučajevima gdje i ljudski um i unutarnji Ispravljač pokazuju izuzetnu spretnost, majstori duha mogu biti postavljeni da djeluju na usklađenju ovih talenata kao i na drugim oblicima pomoći i nadahnuća onim smrtnicima koji teže postignuću sve savršenijih idealanastojeći djelovati u cilju prosvjetljenja cijelog svijeta.

44:8.3 Majstori duha ne poznaju kaste u svojim redovima. Kako god nisko bilo vaše porijeklo, ako imate sposobnost i dar izražaja, steći ćete prikladno priznanje i primiti valjano poštivanje kako budete uzlazili ljestvicom morontija iskustva i duhovnog postignuća. Ne postoje nikakva negativna obilježja ljudskog nasljeđa ili uskraćenost blagodati smrtničkog okruža koje morontija život neće u cjelosti nadoknaditi i posve odstraniti. I sva takva zadovoljstva umjetničkog postignuća i izražajnog samoostvarenja moraju predstavljati rezultat osobnih nastojanja u cilju progresivnog napretka. Konačno se mogu realizirati težnje evolucijske prosječnosti. Dok Bogovi neće samovoljno pokloniti darove i sposobnosti djeci vremena, oni pružaju uvjete za postignuće zadovoljstva svih plemenitih težnji i za zadovoljenje svakog ljudskog poriva za postignućem blaženog samoizražaja.

44:8.4 Ali svako ljudsko biće treba zapamtiti: Mnoge ambicije koje progone smrtnike za vrijeme zemaljskog života neće ostati s istim ovim smrtnicima tijekom njihove morontija karijere i žviota duha. Uzlazna morontija bića znaju podruštviti svoje negdašnje posve sebične težnje i egoistične ambicije. Unatoč tome, ako nakon postignuća istinskog mota uvida u morontija život i dalje budete željeli ostvariti sve što je na zemlji predstavljalo predmet vaših težnji i što su vam okolnosti ustrajno zanijekale, tada ćete posve sigurno primiti priliku za cjelovito zadovoljenje svojih duboko usađenih težnji.

44:8.5 Prije nego što napuste lokalni svemir i započnu život duha, uzlazni smrtnici imaju prilike zadovoljiti svaku intelektualnu, umjetničku i društvenu težnju ili istinsku ambiciju koja je ulazila u sastav njihovih smrtničkih ili morontijalnih domena egzistencije. Ovdje je riječ o jednakosti postignuća samoizražaja i samoostvarenja, ali ne i postignuću jednakog iskustvenog statusa ili potpunom gubitku karakteristične individualnosti u pogledu vještine, metoda i izražaja. Ali nove različitosti u postignuću duha u pogledu osobnog iskustva neće posve iščeznuti i postati izravnate sve do završetka posljednjeg kruga Havona puta. I žitelji Raja u ovom času imaju priliku susresti potrebu da seprilagode ovoj absonitnoj različitosti u pogledu osobnog iskustva koja se jedino može izravnati grupnim postignućem ultimnog statusa stvorenog bića – sedmostadijskim duhom sudbine smrtnih finalista.

44:8.6 I ovo je pripovijed o nebeskim majstorima, toj kozmopolitskoj grupi izvanrednih djelatnika koji svojim radom slave arhitektonske svjetove umjetničkim prikazima božanske ljepote Rajskih Stvoritelja.

44:8.7 [Prema diktatu nebadonskog Arhanđela.]

Back to Top