Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 43 : ZVIJEŽĐA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO II: Lokalni svemir

POGLAVLJE 43 : ZVIJEŽĐAPOGLAVLJE 43 : ZVIJEŽĐA

43:0.1 URANTIJA se obično navodi kao broj 606 Satanije u Norlatiadeku iz Nebadona, što znači da je to šesto šesti nastanjeni svijet u lokalnom sustavu Satanije, smješten u zviježđu Norlatiadek, jednom od stotinu zviježđa lokalnog svemira Nebadona. Zviježđa čine primarne segmente u sastavu lokalnog svemira, a njihovi vladari povezuju lokalne sustave naseljenih svjetova sa središnjom upravom lokalnog svemira na Salvingtonu i pomoću refleksivnosti sa superadministracijom Starih Dana na Uversi.

43:0.2 Vlada vašeg zviježđa nalazi se na skupini od 771 arhitektonske sfere, od kojih je centralna i najveća Edentija, sjedište uprave Očeva Zviježđa koji su Svevišnji u Norlatiadeku. Sama Edentija je oko sto puta veća od vašeg svijeta. Sedamdeset glavnih sfera oko Edentije su oko deset puta veće od Urantije, dok je deset satelita koji se okreću oko svakog od tih sedamdeset svjetova oko veličine Urantije. Ove 771 arhitektonske sfere su prilično usporedive veličine s onima iz drugih zviježđa.

43:0.3 Na Edentiji se računa vrijeme i mjeri udaljenost isto kao na Salvingtonu i kao glavne sfere svemira, centralni svjetovi zviježđa u potpunosti su popunjeni sa svim vrstama nebeskih inteligencija. Općenito, ove osobe nisu jako različite od onih opisanih u vezi sa kozmičkom administracijom.

43:0.4 Nadzorni serafimi, treći red anđela lokalnog svemira, dodjeljuju se u službu zviježđa. Oni imaju svoje sjedište na glavnim sferama i najvećim dijelom služe na okružujućim svjetovima morontija obuke. Na Norlatiadeških sedamdeset glavnih sfera, zajedno sa sedam stotina manjih satelita, obitavaju univitatije, stalni građani zviježđa. Svim ovim arhitektonskim svjetovima u potpunosti upravljaju razne skupine autohtonih bića, a veći dio je neobznanjen izuzev učinkovitih spirongi i prekrasnih spornagija. Budući da je to središnja točka u programumorontija treninga, kao što ste mogli pretpostaviti, morontija život zviježđa je tipičan i idealan.

1. SJEDIŠTE ZVIJEŽĐA

43:1.1 Edentija obiluje fascinantnim visoravnima, opsežnim povišenjima fizičke materije koja su okrunjena morontija životom i prekrivena duhovnom slavom, ali ona nema robusnih planinskih lanaca kao što se pojavljuju na Urantiji. Postoje deseci tisuća pjenušavih jezera i tisuće i tisuće međusobno spojenih potoka, ali nema velikih oceana ni bujnih rijeka. Samo su visoravni lišene tih površinskih tokova.

43:1.2 Voda na Edentiji i sličnim arhitektonskim sferama se ne razlikuje od vode iz evolucijskih planeta. Vodotokovi takvih područja su i površinski i podzemni, a vlaga je u stalnom optjecaju. Edentija se može oplovili preko tih različitih vodenih putova, iako je glavni kanal prijevoza atmosfera. Bića duha prirodno putuju iznad površine sfere, a morontija i materijalna bića iskorišćavaju materijalna i polumaterijalna sredstava za savladavanje atmosferskog prolaza.

43:1.3 Edentija i pridruženi svjetovi imaju pravu atmosferu, uobičajenu mješavinu tri plina koja je karakteristična za takve arhitektonske kreacije, a koja utjelovljuje dva elementa Urantijine atmosfere plus jedan morontija plin pogodan za disanje morontija bića. No, dok je ova atmosfera i materijalna i morontijalna, nema oluja ili uragana; niti je tamo ljeto, niti zima. Ovaj nedostatak atmosferskih smetnji i sezonskih varijacija omogućuje uljepšavanje svega na otvorenom na ovim posebno stvorenim svjetovima.

43:1.4 Na Edentiji, gorja imaju veličanstvene fizičke karakteristike, a njihova ljepota je pojačana beskrajnim obiljem života kojim obiluju širom svoje dužine i širine. Izuzev nekoliko prilično izoliranih građevina, ta gorja ne sadrže ništa što je izgrađeno rukama stvorenih bića. Materijalni i morontijalni ukrasi su ograničeni na stambena područja. Ta manja uzvišenja su mjesta posebnih prebivališta koja su lijepo ukrašena sa biološkom i morontija umjetnosti.

43:1.5 Smještene na vrhu sedmog planinskog vijenca su dvorane uskrsnuća Edentije, gdje se bude uzlazni smrtnici sekundarnog modificiranog reda uzašašća. Te komore za montažu stvorenja su pod nadzorom Melkizedeka. Prva od prijemnih sfera Edentije (poput Melkizedeškog planeta u blizini Salvingtona) također ima posebne uskrsne dvorane, gdje se sklapaju smrtnici modificiranih redova uspona.

43:1.6 Melkizedeci također održavaju dva posebna učilišta na Edentiji. Jedno, koje je vanredno učilište, posvećeno je proučavanju rastućih problema koji su proizašli iz Satanijske pobune. Drugo, učilište darivanja, posvećeno je ovladavanju problema koji proizlaze iz činjenice da je Mihael napravio svoje konačno darivanje na jednom od svjetova iz Norlatiadeka. Ovaj potonji fakultet osnovan je prije gotovo četri tisuće godina, odmah nakon najave Mihaela da je odabrao Urantiju kao svijet za svoje konačno darivanje.

43:1.7 Stakleno more, prijemno područje Edentije, blizu je administrativnog središta i okruženo glavnim središnjim amfiteatrom. U okolini tog područja smješteni su centri vlasti za sedamdeset podjela u poslovima zviježđa. Jedna polovica Edentije podijeljena je u sedamdeset trokutastih sekcija čije granice konvergiraju u glavnoj upravnoj zgradi svakog pojedinačnog sektora. Ostatak ovog područja je jedan veliki prirodni park, vrtovi Boga.

43:1.8 Tijekom vaših povremenih obilazaka Edentije, kad cijeli planet bude otvoren za vaše uvide, većinu svog vremena ćete potrošiti u tom administrativnom trokutu čiji broj odgovara vašem trenutnom stambenom svijetu. Vi ćete uvijek biti dobrodošli kao promatrač u zakonodavnim skupštinama.

43:1.9 Morontija prostor dodijeljen uzlaznim smrtnicima sa prebivalištem na Edentiji se nalazi u srednjoj zoni trideset i petog trokuta, susjedno sjedištu finalista, koji su smješteni u trideset šestom trokutu. Glavno sjedište univitatije zauzima ogroman prostor u srednjem području trideset- četvrtog trokuta, odmah do susjednog stambenog prostora rezerviranog za morontija građane. Iz tih aranžmana može se vidjeti da je stvorena prikladna akomodacija za smještaj najmanje sedamdeset glavnih podjela nebeskog života, ali i da je svaki od tih sedamdeset trokutastih područja u korelaciji s nekom od sedamdeset glavnih sfera morontija obuke.

43:1.10 Edentijino stakleno more je jedan ogroman kružni kristal sa oko sto šezdeset kilometara u opsegu i oko pedeset kilometara u dubini. Ovaj veličanstveni kristal služi kao prijemno polje za sve prijevozne serafime i druga bića koja dolaze iz lokacija izvan sfere; a takvo stakleno more uveliko olakšava slijetanje serafimskog transporta.

43:1.11 Polje kristala toga tipa se nalazi na gotovo svim arhitektonskim svjetovima; i ono služi u mnoge svrhe, osim svoje ukrasne vrijednosti, kako se koristi za prikazivanje supersvemirskereflektivnosti bićima koja se tu okupljaju i kao faktor u tehnici energetske transformacije pri modificiranju prostornih struja i prilagodbi drugih dolaznih fizičko-energetskih tokova.

2. VLADA ZVIJEŽĐA

43:2.1 Zviježđa su autonomne jedinice lokalnog svemira, a svako zviježđe donosi i primjenjuje svoje zakonske akte. Kada sudovi Nebadona sude o kozmičkim poslovima, sva unutarnja pitanja se presuđuju u skladu sa zakonima koji vladaju u dotičnom zviježđu. Ove sudske dekrete Salvingtona, zajedno sa zakonskim aktima zviježđa, izvršavaju administratori lokalnih sustava.

43:2.2 Zviježđa dakle funkcioniraju kao zakonodavna tijela ili jedinice koje donose zakone, dok lokalni sustavi služe kao izvršne ili sprovedbene jedinice. Salvingtonska vlada je vrhovna sudska i koordinacijska vlast.

43:2.3 Dok vrhovnu pravosudnu funkciju nosi središnja uprava lokalnog svemira, postoje dva pomoćna ali glavna suda u sjedištu svakog zviježđa, Melkizedeško vijeće i sud Svevišnjh.

43:2.4 Sve sudske probleme prvo razmatraju vijeća Melkizedeka. Dvanaestorica ovog reda koji su imali određena potrebna iskustva na evolucijskim planetarna i na sjedištu sustava svjetova su ovlašteni za pregled dokaza, proučavanje prigovora i formuliranje privremenih presuda, koje se dalje prenose na sud Svevišnjega, aktualnog Oca Zviježđa. Smrtni odjel ovog potonjeg suda sastoji se od sedam sudaca, od kojih su svi uzlazni smrtnici. Što se više budete uspinjali u svemiru, to će vam neminovnije suditi bića vaše vlastite vrste.

43:2.5 Zakonodavno tijelo zviježđa je podijeljeno u tri skupine. Zakonodavni program zviježđa vuče porijeklo iz donjeg doma uzlaznih bića, grupe kojom predsjedava finalista i koja se sastoji od tisuću reprezentativnih smrtnika. Svaki sustav imenuje deset članova koji će sjediti u ovoj savjetodavnoj skupštini. Na Edentiji ovo tijelo nije u potpunosti regrutirano u ovom trenutku.

43:2.6 Srednji zakonodavni dom se sastoji od serafimskog mnoštva i njihovih suradnika, druge djece Majčinskog Duha lokalnog svemira. Ova skupina ubraja sto članova i nju nominiraju nadzorne ličnosti koje predsjedavaju raznim aktivnostima takvih bića koja funkcioniraju u zviježđu.

43:2.7 Savjetodavno ili najviše tijelo zakonodavne skupštine se sastoji od doma kolega - doma božanskih Sinova. Ovaj zbor su izabrali Svevišnji Očevi i u njega ulazi deset članova. Samo Sinovi posebnog iskustva mogu služiti u ovoj gornjoj kući. Ta skupina radi na utvrđivanju činjenica i uštedi vremena i na taj način vrlo učinkovito služi obje niže grane zakonodavne skupštine.

43:2.8 Kombinirano vijeće zakonodavaca se sastoji od tri člana iz svake od tih zasebnih grana savjetodavnih skupština zviježđa, a njime predsjedava vladajući mlađi Svevišnji.Ova skupina daje konačni oblik svim aktima i odobrava njihovo proglašenje od strane emitera. Odobrenje ovog vrhovnog povjerenstva donosi zakonske odredbe pojedinog područja; njihovi akti su konačni. Zakonske izjave na Edentijipredstavljaju temeljni zakon cjelokupnog Norlatiadeka.

3. SVEVIŠNJI NORLATIADEKA

43:3.1 Vladari zviježđa pripadaju redu Sinova Vorondadeka lokalnog svemira. Prilikom postavke na aktivnu dužnost u svemiru u ulozi vladara zviježđa ili na drugim pozicijama, ovi Sinovi su poznati kao Svevišnji jer utjelovljuju najvišu upravnu mudrost sa najdalekovidijom i najinteligentnijom odanosti od svih redova Lokalno Svemirskih Sinova Boga. Njihov osobni integritet i grupna lojalnost nikada nisu dovedeni u pitanje; nikada nije bio slučaj da je neki Sin Vorondadek iznevjerio povjerenje u Nebadonu.

43:3.2 Gabrijel postavlja najmanje tri Sina Vorondadeka kao Svevišnje u svakom zviježđu Nebadona. Predsjedavajući član ove trojice je poznat kao Otac Zviježđa, a njegova dva suradnika kao stariji Svevišnji i mlađi Svevišnji. Otac Zviježđa vlada u trajanju od deset tisuća standardnih godina (oko 50.000 Urantijinih godina), nakon što je prethodno služio kao mlađi suradnik i kao stariji suradnik za jednaka razdoblja.

43:3.3 Psalmist je znao da su na Edentiji vladala tri Oca Zviježđa i sukladno tome je govorio o njihovom prebivalištu u množini: "Tu je rijeka i rukavci njezini vesele grad Božji, presveti šator Višnjega."

43:3.4 Kroz brojna stoljeća došlo je do velike zbrke na Urantiji u vezi raznih kozmičkih vladara. Mnogi kasniji učitelji miješaju svoja nebulozna i nepotpuno definirana plemenska božanstava s Svevišnjim Ocima. Nešto kasnije, Hebreji spajaju sve ove nebeske vladare u jedno kompozitno Božanstvo. Jedan učitelj je shvatio da Svevišnji nisu Vrhovni Vladari, jer je rekao: "Ti što prebivaš na tajnom mjestu Višnjega, počivaš u sjeni Svemogućega." U zapisima Urantije vrlo je teško nekom prilikom znati točno tko je iza pojma "Svevišnji." No, Daniel je u potpunosti razumio ova pitanja. On je rekao: "Svevišnji Bog ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i stavlja mu na čelo koga on hoće."

43:3.5 Očevi Zviježđa nisu toliko zaokupljeni pojedinačnim bićima naseljenih planeta, već su usko povezani s tim zakonodavnim i pravosudnim funkcijama zviježđa koje se bitno tiču bilo koje smrtne rase i nacionalne skupine koja živi na naseljenim svjetovima.

43:3.6 Iako režim zviježđa stoji između vas i kozmičke administracije, kao pojedinci, ljudi inače imaju malo razloga da se zanimaju za vladu zviježđa. Vas bi normalno zanimao glavni centar u lokalnom sustavu, Sataniji; ali privremeno, Urantija je usko povezana sa vladarima zviježđa zbog određenih sustavnih i planetarnih uvjeta koji su proizašli iz Luciferove pobune.

43:3.7 Svevišnji Edentije su preuzeli određene faze planetarne vlasti na pobunjenim svjetovima za vrijeme Luciferovog odcjepljenja. Oni su nastavili sprovoditi tu vlast i Stari Dani su odavno odobrili ovo preuzimanje kontrole nad tim svojevoljnim svjetovima. Oni će bez sumnje nastaviti sprovoditi ovu preuzetu nadležnost sve dok Lucifer živi. Velik dio ove vlasti bi inače, u odanom sustavu, bio u rukama Sustavnog Suverena.

43:3.8 No, tu je još jedan način na koji je Urantia postala posebno vezana uz Svevišnje. Kada je Mihael, Sin Stvoritelj, bio na svojoj zadnjoj misiji darivanja, budući da nasljednik Lucifera još nije bio u punoj vlasti u lokalnom sustavu, svi Urantijini poslovi koji su se odnosili na Mihaelovo darivanje odmah su stavljeni pod nadzor Svevišnjih iz Norlatiadeka.

4. ZBORNA GORA - VJERNI DANI

43:4.1 Presveta zborna gora je mjesto prebivališta Vjernih Dana, predstavnika Rajskog Trojstva koji funkcioniraju na Edentiji.

43:4.2 Ovaj pripadnik Vjernih Dana je Trojstveni Sin Raja i on je bio prisutan na Edentiji kao osobni predstavnik Emanuela od stvaranja glavnog središnjeg svijeta. Zauvijek Vjerni Dani stoje zdesna Očeva Zviježđa i savjetuju ih, ali oni nikad ne daju savjet osim ako se to traži. Visoki Sinovi Raja nikada ne sudjeluju u vođenju poslova lokalnog svemira osim na prijedlog djelujućih vladara tih područja. No, sve što su Unije Dana za Sina Stvoritelja, Vjerni Dani su za Svevišnje u zviježđu.

43:4.3 Rezidencija Vjernih Dana koja je smještena na Edentiji je središte zviježđa Rajskog sustava posebne izvansvemirske komunikacije i obavještavanja. Ovi Trojstveni Sinovi, sa njihovim osobljem Havonskih i Rajskih ličnosti, u suradnji sa nadzornim Unijom Dana, su u izravnoj i stalnoj komunikaciji s njihovim redom u svim svemirima, čak i sa Havonom i Rajem.

43:4.4 Presveta gora je izvrsno lijepo i čudesno uređena, dok je stvarno prebivalište Rajskog Sina skromno u odnosu na središnje prebivalište Svevišnjih i okolnih sedamdeset građevina koje čine stambenu jedinicu Sinova Vorondadeka. Ova prebivališta su isključivo stambena; ona su potpuno odvojena od prostranih administrativnih građevina glavnog sjedišta u kojima se obavljaju poslovi zviježđa.

43:4.5 Rezidencija Vjernih Dana na Edentiji se nalazi sjeverno od tih rezidencija Svevišnjih, a poznata je kao "gora Rajskog zborovanja." Na tom posvećenom brdu uzlazni smrtnici povremeno se okupe da čuju govor Rajskog Sina o dugom i intrigantanom putu napredujućih smrtnika preko milijarde svjetova Havone koji služe usavršavanju uzlaznih bića, sve do neopisivih užitaka Raja. Na ovim posebnim skupovima na Zbornoj Gori, morontija smrtnici postaju potpuno upoznati s različitim skupinama osoba porijeklom iz središnjeg svemira.

43:4.6 Izdajnički Lucifer, nekadašnji suveren Satanije, najavljujući svoju uzurpaciju vlasti, tražio je da se skinu s vlasti svi visoki redovi sinova u vladinom programu lokalnog svemira. U svom si je srcu govorio: "Prijesto ću sebi dići povrh Sinova Božjih; na zborovnoj ću stolovati gori na krajnjem sjeveru; bit ću jednak Višnjemu.”

43:4.7 Sto Sustavnih Vladara dolaze povremeno na Edentiju na zborove na kojima razmatraju dobrobit zviježđa. Nakon Satanijske pobune su pobunjeničke vođe Jeruzema bili navikli da dolaze na te zborove Edentije baš kao što su dolazili u bivšim okolnostima. A nije bilo moguće naći načina da se zaustave ova arogancija i drskost sve do nakon darivanju Mihaela na Urantiji i kasnijeg preuzimanja neograničenog suvereniteta nad cijelim Nebadonom. Od tog dana, ovim pokretačima grijeha nikad nije bilo dopušteno sjediti u vijećima Edentije među odanim Vladarima Sustava.

43:4.8 To da su učitelji u stara vremena bili upoznati s ovim pitanjima pokazuje zapis: "Jednoga dana dođu Sinovi Božji da stanu pred Svevišnjeg, a među njima pristupi i Satan." Ovaj je zapis istinit bez obzira na kontekst u kojem se slučajno pojavljuje.

43:4.9 Od trijumfa Krista, sav Norlatiadek se čisti od grijeha i pobunjenika. Negdje prije Mihaelove smrti u tijelu pali Luciferov suradnik, Satan, tražio je da prisustvuje takvom Edentijskom zboru, ali antipatija protiv pobunjenika tada je već dosegla točku gdje su vrata simpatije svugdje bila tako čvrsto zatvorena da bi se igdje moglo naći plodno tlo za Satanijske otpadnike. Kad ne postoje otvorena vrata za prijem zla, ne postoji mogućnost za prihvaćanje grijeha. Vrata u srcima cijele Edentije su zatvorena Satanu; njega su jednoglasno odbacili okupljeni Sustavni Vladari i to je bilo ovom prilikom da Sin Čovječji "vidje Satana kako pada kao munja s neba."

43:4.10 Od Luciferove pobune nova građevina je podignuta u blizini rezidencije Vjernih Dana. Ova privremena građevina je sjedište vezivnog pomoćnika Svevišnjega koji funkcionira u bliskom dodiru sa Rajskim Sinom kao savjetnik u vlasti zviježđa u svim pitanjima vezanim za politiku i stav poretka Dana prema grijehu i pobuni.

5. EDENTIJSKI OČEVI NAKON LUCIFEROVE POBUNE

43:5.1 Rotacija Svevišnjih na Edentiji je suspendirana uvrijeme Luciferove pobune. Mi još uvijek imamo iste vladare koji su bili na dužnosti u to vrijeme. Naš je zaključak da će ti vladari ostati na dužnosti sve dok Lucifer i njegovi suradnici konačno ne budu zbrinuti.

43:5.2 Današnja vlada zviježđa, međutim, u svom proširenom obliku uključuje dvanaest Sinova Vorondadeka. To je slijedećih dvanaest:

43:5.3 1. Otac Zviježđa. Svevišnji vladar Norlatiadeka ima broj 617.318 iz Vorondadeške serije Nebadona. Služio je u mnogim zviježđima u našem lokalnom svemiru prije nego što je preuzeo odgovornosti na Edentiji.

43:5.4 2. Stariji Svevišnji pomoćnik.

43:5.5 3. Mlađi Svevišnji pomoćnik.

43:5.6 4. Svevišnji Savjetnik, osobni predstavnik Mihaela od njegova postignuća statusa Glavnog Sina.

43:5.7 5. Svevišnji izvršni, osobni predstavnik Gabrijela stacioniran na Edentiji od Luciferove pobune.

43:5.8 6. Svevišnji šef planetarnih promatrača, ravnatelj Vorondadeških promatrača stacioniranih na izoliranim svjetovima Satanije.

43:5.9 7. Svevišnji sudac, Sin Vorondadek kojemu je povjerena dužnost prilagodbe svih poteškoća koje su nastale kao posljedica pobune u zviježđu.

43:5.10 8. Svevišnji hitni administrator, Sin Vorondadek koji je zadužen za prilagodbu hitnih akta Norlatiadeškog zakonodavstva na one svjetove Satanije koji su izolirani pobunom.

43:5.11 9. Svevišnji posrednik, Sin Vorondadek dodijeljen za usklađenje posebnih prilagodbi koje su uzrokovane darivanjima na Urantiji sa rutinskom administracijom zviježđa. Prisutnost određenih aktivnosti arhanđela i brojnih drugih vanrednih službi na Urantiji, zajedno sa posebnim aktivnostima Sjajne Večernje Zvijezde na Jeruzemu, zahtijeva funkcioniranje ovog Sina.

43:5.12 10. Svevišnji sudac-zastupnik, šef vanrednog suda posvećenog prilagodbi posebnih problema Norlatiadeka koji proizrastaju iz zbunjenosti koja je uslijedila nakon Satanijske pobune.

43:5.13 11. Svevišnji za vezu, Sin Vorondadek priključen Edentijskim vladarima, ali postavljen kao posebni savjetnik Vjernim Danima u pogledu načina na koji se najbolje može nastaviti upravljanje problemima koji se odnose na pobunu i nelojalna bića.

43:5.14 12. Svevišnji direktor, predsjednik vanrednog vijeća Edentije. Sve osobe koje se dodjeljuju Norlatiadeku zbog Satanijskog prevrata ulaze u vanredno vijeće, a njihov voditelj je Sin Vorondadek bogatog iskustva.

43:5.15 I ovo ne uzima u obzir brojne Vorondadeke, izaslanike Nebadonskih zviježđa i druge koji također prebivaju na Edentiji.

43:5.16 Nakon Luciferove pobune su Edentijini Očevi imali posebnu brigu nad Urantijom i ostalim izoliranim svjetovima Satanije. Davno je prorok prepoznao kontrolnu ruku Očeva Zviježđa u poslovima naroda. "Kad je Svevišnji baštinu dijelio narodima, kad je razdvojio sinove Adamove, odredi im međe među narodima."

43:5.17 Na svakom svijetu koje je stavljen u karantenu i izolaciju djeluje Sin Vorondadek kao promatrač. On ne sudjeluje u planetarnoj upravi, osim kada po nalogu Oca Zviježđa intervenira u poslovima naroda. Zapravo to je taj Svevišnji promatrač koji "ima vlast nad kraljevstvima ljudskim." Urantij a je jedan od izoliranih svjetova Norlatiadeka i Vorondadeški promatrač je stacioniran na planeti od Kaligastijine izdaje. Kad je MakiventaMelkizedek služio u polumaterijalnom obliku na Urantiji, iskazao je poštovanje i počast Svevišnjem promatraču tada na dužnosti, kao što je pisano: "A Melkizedek, kralj salemski, bio je svećenik Svevišnjega." Melkizedek je otkrio odnose ovog Svevišnjega promatrača Abrahamu kad je rekao: "Neka je Svevišnjem blagoslov, što ti u ruke preda neprijatelje."

6. VRTOVI BOŽJI

43:6.1 Dok su glavna sustavna sjedišta na naročit način uljepšana sa materijalnim i mineralnim građevinama i dok je svemirsko sjedište prije svega odraz duhovne slave, prijestolnice zviježđa su vrhunac morontijalnih aktivnosti i živih ukrasa. Na glavnim svjetovima zviježđa općenito se koriste živi ukrasi i upravo je to preobilje života - botaničke umjetnosti - uzrok da se ti svjetovi zovu“ vrtovi Božji".

43:6.2 Oko polovice Edentije posvećeno je izvrsnim vrtovima Svevišnjih, a ti vrtovi su među najljepšim morontija kreacijama lokalnog svemira. To objašnjava zašto se izvanredno lijepa mjesta na naseljenim svjetovima Norlatiadeka često nazivaju "Edenskim vrtom."

43:6.3 Centralno smješten u ovom veličanstvenom vrtu je hram obožavanja Svevišnjih. Psalmist je morao znati nešto o tim pitanjima, jer je napisao: "Tko će se uzići na goru Svevišnjih? Tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno, duša mu se ne predaje ispraznosti i ne kune se varavo." U ovom svetištu, na svaki deseti dan opuštanja, Svevišnji dovode sve na Edentiji u obožavateljsku meditaciju Boga Vrhovnog.

43:6.4 Arhitektonski svjetovi uživaju u deset oblika života materijalnog reda. Na Urantiji postoje biljni i životinjski svijet, ali na takvom svijetu kao što je Edentija postoji deset podjela materijalnih redova života. Kad bi vidjeli ovih deset kategorija života na Edentiji, ljudi ne bi oklijevali da svrstaju prva tri kao povrće i zadnja tri kao životinje, ali ne bi bili u stanju shvatiti prirodu četiri posredujuće skupine plodnih i fascinantnih oblika života.

43:6.5 Čak i izrazito životinjski svijet je vrlo različit od životinja koje žive na evolucijskim svjetovima, toliko različit da je sasvim nemoguće predočiti smrtnim umovima jedinstveni karakter i srdačnu prirodu tih nijemih stvorenja. Postoje tisuće i tisuće živih bića koje vaša mašta nije u stanju zamisliti. Cijela kategorija životinja pripada sasvim drugačijem redu od grubih životinjskih vrsta evolucijskih planeta. No, sav životinjski svijet je vrlo inteligentan i izvanredno uslužan, a sve različite vrste su iznenađujuće nježne i dirljivo druželjubive. Na takvim arhitektonskim svjetovima nema mesoždera; ne postoji ništa na cijeloj Edentiji čega bi se bilo koje živo biće moglo bojati.

43:6.6 Povrće je također vrlo različito od povrća na Urantiji, a sastoji se od materijalnih i morontija vrsta. Materijalne biljke imaju karakterističnu zelenu boju, ali morontija ekvivalenti vegetativnog života imaju ljubičastu ili orhidnu primjesu različitih boja i odraza. Takva morontija vegetacija nije ništa drugo nego izraslina energije; kad se jede ne dolazi do stvaranja otpada.

43:6.7 Kako su obdareni sa deset kategorija fizičkog života, a da ne spominjem morontija varijacije, ti arhitektonski svjetovi pružaju ogromne mogućnosti za biološko uljepšavanje krajolika i materijalnih i morontija građevina. Nebeski obrtnici usmjeravaju spornagije, koje su rodom sa ovih planeta, u ovom opsežnom radu na botaničkom uređenju i biološkom uljepšavanju. Dok vaši umjetnici moraju posegnuti za nepokretnim bojama i beživotnim mramorom kako bi prikazali svoje koncepte, nebeski obrtnici i univitatiječešto koriste žive materijale za predstavljanje svojih ideja i za izražavanje svojih ideala.

43:6.8 Ako uživate u cvijeću, grmlju i drveću Urantije, onda će vam biti blagdan za oči kad ugledate botaničke ljepote i cvjetne raskoši božanstvenih vrtova Edentije. Ali to je izvan mojih moći izražavanja da probam prenijeti smrtnom umu adekvatan koncept ljepote ovih nebeskih svjetova. Zaista, vaše oči nisu vidjele takve slave koja vas očekuje prilikom vašeg dolaska na ove svjetove avanture smrtnog uzašašća.

7. UNIVITATIJE

43:7.1 Univitatije su stalni stanovnici Edentije i njezijih povezanih svjetova, a svih sedam stotina sedamdeset svjetova koji okružuju glavni centar zviježđa nalaze se pod njihovim nadzorom. Ta djeca Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha projicirana su na razini postojanja koja je između materijalnog i duhovnog, ali oni nisu morontija bića. Univitatije, koje su rodom iz svake od sedamdeset glavnih sfera Edentije, imaju različita vidljiva obličja, i oni su ti koji podešavaju morontija obličja morontija smrtnika u skladu sa odgovarajućom uzlaznom skalom svaki put kad ovi smrtnici promijene prebivalište iz jedne Edentijine sfere u drugu dok prolaze sukcesivno od svijeta broja jedan do svijeta broj sedamdeset.

43:7.2 Duhovno su sve univitatije međusobno jednake; intelektualno, oni se razlikuju kao i smrtnici; u formi, oni su uveliko nalik morontija stanju postojanja, a oni su stvoreni da funkcioniraju u sedamdeset različitih redova ličnosti. Svaki od ovih redova univitatije pokazuje deset glavnih varijacija intelektualne aktivnosti, a svaki od tih različitih intelektualnih tipova predsjedava posebnom obukom i kulturnim školama progresivnog rada i praktičnog podruštvljavanja na nekom od deset satelita koji kruže oko jednog od glavnih svjetova Edentije.

43:7.3 Ovih sedam stotina manjih svjetova su tehničke sfere praktičnog obrazovanja u radu cijelog lokalnog svemira i otvoreni su za sve klase inteligentnih bića. Ove škole treninga u kojima bića stječu posebne vještine i tehničko znanje ne provode se isključivo za uzlazne smrtnike, iako morontija studenti čine daleko najveću skupinu svih onih koji pohađaju ove tečajeve osposobljavanja. Kada budete primljeni na bilo koji od sedamdeset velikih svjetova društvene kulture, odmah primate dozvolu da posjetite svaki od deset okolnih satelita.

43:7.4 U različitim uslužnim kolonijama, uzlazni morontija smrtnici prevladavaju među upraviteljima razonode, ali univitatije predstavljaju najveću skupinu koja je povezana sa upravom nad Nebadonskim zborom nebeskih obrtnika. U cijelom Orvontonu nema posebnih Havonskih bića sa izuzetkom abandonteraUverse koji se mogu usporediti s univitatijama u umjetničkoj vještini, društvenoj prilagodljivosti i koordinacijskoj spretnosti.

43:7.5 Ti građani zviježđa zapravo nisu članovi zbora obrtnika, već oni slobodno rade sa svim skupinama i čine veliki doprinos pretvaraju ovih svjetova zviježđa u glave sfere za realizaciju veličanstvenih umjetničkih postignuća prijelazne kulture.Oni ne funkcioniraju izvan granica sjedišnih svjetova zviježđa.

8. EDENTIJSKI SVIJETOVI OBUKE

43:8.1 Fizičko obdarenjeEdentije i okolnih sfera je gotovo savršeno; no oni se i pored toga ne mogu mjeriti sa duhovnom raskoši sfera Salvingtona, ali daleko nadmašuju slavu i ljepotu koja vlada na svjetovima obuke Jeruzema.Sve ove sfere Edentije primaju energiju izravno od univerzalnih prostornih struja, dok centari zviježđa stručno nadziru i distribuiraju njihove ogromne energetske sustave, materijalne i morontijalne, uz pomoć stručnog zbora Glavnih Fizičkih Kontrolora i Morontija Nadglednika Snage.

43:8.2 Vrijeme provedeno na sedamdeset svjetova obuke prijelazne morontija kulture tijekom dobi smrtnog uspona na Edentiji najstaloženije je razdoblje u karijeri uzlaznog smrtnika sve do ostvarenja finalističkog statusa; ovo je doista tipičan morontija život. Dok morate proći kroz podešenje svaki put kad pređete sa jednog velikog kulturnog svijeta u drugi, ostajete u istom morontija tijelu i ne prolazite kroz period nesvjestice.

43:8.3 Vaš boravak na Edentiji i njezinim povezanim sferama bit će uglavnom zaokupljen ovladavanjem grupne etike, tajne ugodnih i profitabilnih odnosa između različitih svemirskih i supersvemirskih redova inteligentnih ličnosti.

43:8.4 Na prebivališnim svjetovima ste završili ujedinjenje evolutivne smrtne ličnosti; na glavnom sustavu ste primili državljanstvo Jeruzema i postigli spremnost da sebe podvrgnete disciplinama grupnih aktivnosti i koordiniranih poduzeća; ali sada, prilikom obuke na svjetovima zviježđa, dolazi do istinskog podruštvljenja vaše evolutivne morontija ličnosti. Ovo uzvišeno kulturno postignuće sastoji se u učenju kako:

43:8.5 1. Živjeti sretno i raditi učinkovito sa deset različitih morontija kolega, dok je deset takvih skupina povezano u jedinice od sto koje su udružene u zborove od tisuću.

43:8.6 2. Povinovati se životu s radošću i srdačno surađivati sa deset univitatija, koji iako su intelektualno slični morontija bićima, su vrlo različiti na svaki drugi način. A onda morate raditi sa ovom skupinom od deset u koordinaciji sa deset drugih obitelji koje su pak skupljenje u u zboru od tisuća univitatija.

43:8.7 3. Postići istovremeno prilagodbu morontija suradnicima i ovim autohtonim univitatijama. Steći sposobnost za dobrovoljnu i učinkovitu suradnju sa svojim vlastitim redom bića u uskoj radnoj suradnji sa nešto različitom skupinom inteligentnih bića.

43:8.8 4. Dok na taj način društveno funkcionirate sa bićima poput vas kao i različitim od vas, postižete intelektualni sklad i ostvarujete profesionalno podešavanje u skladu sa obje grupe suradnika.

43:8.9 5. Dok postižete zadovoljavajuće podruštvljenje ličnosti na intelektualnim i profesionalnim razinama, dodatno usavršavate svoju sposobnost za življenje u bliskom kontaktu sa sličnim i pomalo različitim bićima uz sve manje iritabilnosti i netrpeljivosti. Upravitelji razonode mnogo pridonose ovom potonjem postignuću kroz aktivnosti skupnih igara.

43:8.10 6. Podesite sve ove različite tehnike podruštvljenja u progresivnoj koordinaciji karijere Rajskog uzašašća; i dalje da povećate svemirski uvid i poboljšate sposobnost za shvaćanje vječnih ciljeva i značenja koji se kriju unutar tih naizgled beznačajnih vremensko-prostornih aktivnosti.

43:8.11 7. I onda dolazi do vrhunca u cijelom tom procesu višestrukog podruštvljavanja u istodobnom produbljenju duhovnog uvida u pogledu povećanja svih faza osobnog obdarenja kroz grupne duhovne veze i morontija koordinaciju. Intelektualno, društveno i duhovno dva moralna bića ne samo da udvostručuju svoje osobne potencijale kozmičkog postignuća tehnikom partnerstva; oni više gotovo učetverostručuju svoja postignuća i mogućnosti ostvarenja.

43:8.12 Mi smo portretirali podruštvljenje do kojeg dolazi na Edentiji kao sklapanje veza između morontija smrtnika sa obiteljskom grupom univitatija koja se sastoji od deset intelektualno različitih pojedinaca u sličnom odnosu sa deset morontija kolega. No, na prvih sedam velikih svjetova samo jedan uspinjući smrtnik živi s deset univitatija. Na drugoj skupini od sedam velikih svjetova dva smrtnika ostanu u svakoj rodnoj skupini od deset, i tako dalje sve do posljednje skupine od sedam glavnih sfera, gdje je deset morontija bića povezano s deset univitatia. Kada budete naučili kako se bolje družiti s univitatijama, doći će do poboljšanja etike u vašim odnosima sa vašim kolegama, progresivnim morontija bićima.

43:8.13 Kao uzlazni smrtnici vi ćete uživati u boravku na svjetovima napretka na Edentiji, ali nećete doživjeti to osobno uzbuđenje zadovoljstva koje obilježava vaš početni kontakt sa kozmičkim poslovima na sjedištu sustava ili vaš oproštajni dodir s tim stvarnostima na konačnim svjetovima svemirskog sjedišta.

9. GRAĐANI EDENTIJE

43:9.1 Nakon što uzlazni smrtnici prime diplomu na svijetu broj sedamdeset, oni se nastane na Edentiji.Uzlaznici sada, po prvi put, prisustvuju "zborovima Raja" i čuju priču o njihovoj dugotrajnoj karijeri u predočenju Vjernih Dana, prvih Vrhovnih Ličnosti podrijetlom od Trojstva koje imaju priliku sresti.

43:9.2 Cijeli taj boravak na svjetovima obuke zviježđa, koji kulminira u primanju državljanstva na Edentiji, je razdoblje istinskog i nebeskog blaženstva progresivnih morontija bića. Tijekom vašeg boravka na svjetovima sustava vi se razvijate iz gotovo-životinjskih u morontija bića; više ste materijalni nego duhovni. Na Salvingtonskim sferama vi ćete se razvijati iz morontija bića u status pravog duha; vi ćete biti više duhovni nego materijalni. No, na Edentiji, uzlaznici su na pola puta između njihova bivšeg i njihova budućeg staleža, na pola puta u prolazu od evolucijske životinje do uzlaznog duha. Tijekom cijelog boravka na Edentiji i njezinim svjetovima, vi ste "kao anđeli"; stalno napredujete, ali zadržavate opći i tipični morontija status.

43:9.3 Ovaj boravak uzlaznih smrtnika na zviježđima je najuravnoteženija i najstabilnija epoha u cijeloj karijeri morontija napretka. To iskustvo je trening u podruštvljenju uzlaznih smrtnika u stadiju pred-duha. To je analogno predfinalističkom duhovnom iskustvu na Havoni i predapsonitnoj obuci na Raju.

43:9.4 Uzlazni smrtnici na Edentiji su uglavnom zauzeti sa zadacima na sedamdeset progresivnih svjetova univitatije. Oni također služe na različitim pozicijama na samoj Edentiji, uglavnom u okviru programa zviježđa koji se bavi skupnim, rasnim, nacionalnim i planetarnim blagostanjem. Svevišnji ne sudjeluju toliko u poticanju individualnog napretka na naseljenim svjetovima; oni vladaju u kraljevstvima ljudi više nego u srcima pojedinaca.

43:9.5 A onoga dana kad se budete spremali otići sa Edentije i započeti Salvingtonsku karijeru, tada se možete zaustaviti i osvrnuti na jednu od najljepših i najvitalnijih epoha obuke prije Raja. No, naći ćete sve veću slavu kako se više budete penjali prema unutra i postigli veću sposobnost za uvećano uvažavanje božanskih značenja i duhovnih vrijednosti.

43:9.6 Pod pokroviteljstvom MalavatijeMelkizedeka

Back to Top