Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 039 : SERAFSKA MNOŠTVA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO II: Lokalni svemir

POGLAVLJE 039 : SERAFSKA MNOŠTVAPOGLAVLJE 039 : SERAFSKA MNOŠTVA

39:0.1 Koliko nam je poznato, dok Beskonačni Duh u svojoj personifikaciji na glavnom centru lokalnog svemira nastoji proizvesti jednoliko savršene serafe, ovi se serafi iz nekog nepoznatog razloga uzajamno bitno razlikuju. Ova različitost može biti rezultat nepoznate interpozicije evolutivnog iskustvenog Božanstva; i dok ovo može biti slučaj, nismo u stanju ponuditi dokaza ovoj tvrdnji. Ali možemo uočiti da pri obrazovnom testiranju i disciplinarnoj obuci, serafiispoljavaju obilježja prema kojima se mogu svrstati u sljedećih sedam grupa:

39:0.2 1. Vrhovne Serafime.

39:0.3 2. Uzvišene Serafime.

39:0.4 3. Nadzorne Serafime.

39:0.5 4. Administrativne Serafime.

39:0.6 5. Planetarne Pomagače.

39:0.7 6. Prijelazne Služitelje.

39:0.8 7. Serafime Budućnosti.

39:0.9 Teško se može reći da je bilo koji seraf manje obdaren ili vrijedan od drugih. Točno je, međutim, da svaki anđeo na početku svoje službe djeluje jedino u okviru svoje izvorne i prirođene klasifikacijske grupe. Pri radu na pripremi ovog poglavlja, surađujem sa serafimom po imenu Monotija, vrhovnim serafimom koji je od samog početka djelovao jedino kao vrhovni serafim. Zahvaljujući iskustvu i odanoj službi ona je ostvarila, jednu po jednu, svih sedam pozicija serafimske službe, djelujući u gotovo svakoj aveniji serafimske aktivnosti i trenutno radi na poziciji pomoćnog serafimskog poglavara Urantije.

39:0.10 Ljudima je ponekad teško shvatiti da stvorena sposobnost za djelovanje na višoj razini službe ne mora podrazumijevati sposobnost djelovanja na relativno nižim razinama službe. Ljudi započinju život kao bespomoćna djeca; stoga svako smrtničko postignuće mora obuhvaćati sve iskustvene preduvjete; serafimi nemaju ovog ranog životnog stadija - oni nemaju djetinjstva. Ali oni su unatoč tome iskustvena bića koja iskustvom i dodatnim obrazovanjem mogu povisiti svoje božanske i prirođene sposobnosti iskustvenim postignućem funkcionalne vještine u jednoj ili više pozicija serafimske službe.

39:0.11 Nakon postavke na dužnost, serafimi ulaze u rezervni zbor svoje grupe. Dok serafimi planetarnog i administrativnog statusa obično dugo služe na pozicijama svoje izvorne klasifikacije, što im je viša izvorna pozicija, anđeoski služitelji ulažu veće napore kako bi primili dužnosti u nižim redovima kozmičke službe. Oni se naročito nastoje uvrstiti među rezerviste planetarnih pomoćnika i ako se pokužu uspješnim pri ovom nastojanju, počinju pohađati škole glavnog centra Planetarnog Kneza određenog evolucijskog svijeta. Ovdje proučavaju jezike, povijest i lokalne običaje ljudskih rasa. Serafimi moraju steći znanje i postići iskustvo jednako kao što to čine ljudska bića. Oni po svojim osobinama dosta nalikujuljudskim bićima. I svi nastoje započeti od početka, od najnižih mogućih razina službe; i na taj način nastoje postići najvišu moguću razinu iskustvene sudbine.

1. VRHOVNI SERAFI

39:1.1 Ovi serafimi pripadaju najvišem od sedam obznanjenih redova kozmičkih anđela. Oni djeluju u sedam grupa, od kojih je svaka blisko povezana s anđeoskim služiteljima Serafskog Zbora Upotpunjenja.

39:1.2 1. Služitelji Sina-Duha. Ova prva grupa vrhovnih serafima pomaže visokim Sinovima i bićima koja vuku porijeklo od Duha i koja žive i djeluju u lokalnom svemiru. Ova grupa anđeoskih služitelja pored toga služi pod nadzorom Kozmičkog Sina i Kozmičkog Duha i održava blisku suradnju sa zborom inteligencija Sjajne i Jutarnje Zvijezde, glavnog kozmičkog izvršitelja koji slijedi sjedinjenu volju Sina Stvoritelja i Stvoriteljskog Duha.

39:1.3 Pripojeni visokim Sinovima i Duhovima, ovi su serafimi prirodno povezani s dalekosežnom službom Rajskih Avonala, božanskog potomstva Vječnog Sina i Beskonačnog Duha. Rajske Avonale pri svim darivanjima i arbitražnim misijama prate pripadnici ovog visokog i iskusnog reda serafima koji također rade na organizaciji i sprovedbi specijalnih aktivnosti vezanih s okončanjem planetarne razdiobene epohe i nastupanjem nove ere. Oni ne sudjeluju u radu na donošenju presuda koji je normalno povezan s ovim prijelazom iz epohe u epohu.

39:1.4 Pratitelji Darivanja. Kad Rajski Avonali - za razliku od Sinova Stvorotelja - djeluju pri misijama darivanja, uvijek ih prati radna skupina koja se sastoji od 144 pratitelja darivanja. Ova 144 anđela obuhvaćaju poglavare svih služitelja Sina-Duha koji mogu biti povezani s misijom darivanja. Dok cijele legije anđela mogu biti na raspolaganju utjelovljenom Božjem Sinu prilikom planetarnog darivanja, svi se ovi serafi povinuju organizaciji i upravi ova 144 pratitelja darivanja. Viši redovi anđela, supernafimi i sekonafimi, također mogu biti dijelom pratećeg mnoštva i premda se njihove misije razlikuju od serafskih, sve ove aktivnosti spadaju pod koordinaciju pratitelja darivanja.

39:1.5 Ovi pratitelji darivanja djeluju kao anđeli upotpunjenja; svi su putovali krugovima Serafingtona i ušli u Serafimski Zbor Upotpunjenja. Pored toga primaju specijalnu obuku u pogledu metoda za rješavanje teškoća i djelovanje u kriznim situacijama koje mogu nastupiti prilikom darivanja Božjih Sinova u cilju unaprijeđenja djece vremena. Svi ovi serafimi su imali priliku postići Raj i ući u osobni obujam Drugog Izvora i Centra, Vječnog Sina.

39:1.6 Serafimi također traže dužnosti vezane s misijom utjelovljenja Sinova i suradnju s čuvarima sudbine planetarnih smrtnika; u slučaju serafa, ova druga pozicija predstavlja najsigurniju putovnicu do Raja, dok pratitelji darivanja postižu najvišu službu lokalnog svemira koja stoji na raspolaganju ovim serafima upotpunjenja pri postignuću Raja.

39:1.7 2. Sudski savjetnici. Ovo su serafimski savjetnici i pomagači pripojeni svim redovima pravorijeka, od pomirbenih sudova do najviših kozmičkih sudova. Ovi sudovi ne postoje u cilju donošenja kaznenih odluka, već prije nastoje riješiti časne razlike u mišljenju i odlučiti o vječnom opstanku uzlaznih smrtnika. U ovome se sastoje dužnosti sudskih savjetnika: oni trebaju osigurati da sve presude protiv individualnih smrtnika izražavaju jezik pravde i duh milosti. Oni pri ovim aktivnostima blisko surađuju s Visokim Povjerenicima, uzlaznim smrtnicima spojenim s duhom koji služe u lokalnom svemiru.

39:1.8 Serafimski sudski savjetnici prije svega službe kao branitelji smrtnih bića. To ne znači da netko ima neprijateljske namjere prema niskim kozmičkim stvorenjima, ali dok pravda zahtijeva osudu svakog prekršaja pri uzlazu na putu postignuća božanskog savršenstva, milost zahtijeva poštenu prosudbu svakog takvog propusta u skladu s prirodom i božanskim naumom određenog stvorenog bića. Ovi anđeli djeluju kao tumači i osobni primjeri milostivih osobina božanske pravde- poštenja baziranog na poznavanju temeljnih činjenica osobnih motiva i rasnih tendencija.

39:1.9 Ovaj red anđela služi na pozicijama koje se kreću od vijeća Planetarnih Kneževa do najviših sudova lokalnih svemira, dok njihovi suradnici iz Serafimskog Zbora Upotpunjenja djeluju u višim domenama Orvontona, sve do sudova Starih Dana na Uversi.

39:1.10 3. Kozmički Orijentiri. Ovo su istinski prijatelji i poslijediplomski savjetnici svih uzlaznih stvorenja pri njihovom posljednjem boravku na Salvingtonu, u svom domaćem svemiru, dok se spremaju krenuti na pustolovinu duha koja ih očekuje u ogromnom prostranstvu nadsvemiraOrvontona. U ovom času uzlazno biće ima osjećaje koje smrtnici jedino mogu razumjeti u usporedbi s ljudskom emocijom nostalgije. Iza njih leže domene postignuća koje su im postale poznate zahvaljujući dugotrajnoj službi i morontija postignuću; ispred njih leži izazov tajnovitosti još većeg i grandioznijeg svemira.

39:1.11 Kozmički Orijentiri imaju zadatak da pomognu pri prijelazu uzlaznih smrtnika od postignutih do nepostignutih razina kozmičke službe, da pomognu ovim hodočasnicima da ostvare ta kaleidoskopska prilagođenja u svom razumijevanju značenja i vrijednosti spoznaje da kao bića prvog stadija duha ne stoje na kraju i vrhuncu uzlaza lokalnim svemirom, već na samom podnožju visoke ljestvice duhovnog uzlaza prema Raju i Ocu Svih.

39:1.12 Mnogi Serafingtonski diplomirani studenti, pripadnici Serafskog Zbora Upotpunjenja koji surađuju s ovim serafima, sudjeluju u opsežnom programu obuke u okviru određenih Salvingtonskih škola koje rade na pripremi Nebadonskih stvorenja za odnose nastupajućeg kozmičkog doba.

39:1.13 4. Učiteljski Savjetnici. Ovi anđeli djeluju kao neprocjenjivi pomoćnici duhovnog učiteljskog zbora lokalnog svemira. Savjetnici učitelja rade kao asistenti svih redova učitelja, od Melkizedeka i Trojskih Sinova Učitelja, do morontija smrtnika koji djeluju u ulozi pomoćnika onima koji ih slijede na ljestvici uzlaznog života. Vi ćete prvo imati prilike vidjeti ove pomoćne serafimske učitelje na jednom od sedam prebivališnih svjetova koji okružuju Jeruzem.

39:1.14 Ovi serafimi postaju suradnici odjeljenskih poglavara brojnih obrazovnih i pedagoških ustanova lokanog svemira i u velikom broju djeluju u sastavu osoblja sedam obrazovnih svjetova lokalnih sustava kao i sedamdeset obrazovnih planeta zviježđa. Njihova se služba proteže naniže sve do individualnih svjetova. Čak i iskreni i posvećeni učitelji vremena primaju pomoć i pratnju ovih savjetnika koji pripadaju redu vrhovnih serafima.

39:1.15 Prilikom četvrtog darivanja u obličju stvorenog bića, Sin Stvoritelj je bio utjelovljen kao učiteljski savjetnik iz reda vrhovnih serafimaNebadona.

39:1.16 5. Upravitelji postavke na dužnost. Tijelo od 144 vrhovna serafima koji se s vremena na vrijeme odabiru među anđelima koji služe na evolucijskim i arhitektonskim planetima stvorenih bića. Ovo je najviše anđeosko vijeće koje može djelovati na određenom planetu, koje koordinira samoupravne faze serafimske službe i postavke na dužnost. Ovi anđeli predsjedavaju nad svim serafimskim vijećima vezanim za liniju dužnosti ili poziv na iskazanje obožavanja.

39:1.17 6. Bilježnici. Ovo su službeni bilježnici vrhovnih serafima. Mnogi od ovih viših anđela dolaze na svijet s potpuno razvijenim obdarenjima; drugi moraju steći kvalifikaciju za pozicije koje zahtijevaju povjerenje i odgovornost marljivim studiranjem i vjernom izvedbom sličnih dužnosti za vrijeme službe u nižim i manje odgovornim redovima.

39:1.18 7. Nepripojeni služitelji. U velikom broju, nepripojeniserafi vrhovnog reda djeluju kao služitelji prema vlastitom nahođenju na arhitektonskim svjetovima i naseljenim planetima. Ovi služitelji dobrovoljno podmiruju zahtjeve za službom vrhovnih serafa, što im daje ulogu općenitog rezervnog zbora ovog reda.

2. UZVIŠENI SERAFIMI

39:2.1 Uzvišeni serafimi ne nose ovo ime zato što su na neki način kvalitativno bolji od drugih redova anđela, već zato što se brinu o podmirenju viših aktivnosti lokalnog svemira. Veliki broj pripadnika prve dvije grupe ovog serafskog zbora postiže svoju poziciju putem iskustva, služeći u različitim fazama obuke i vraćaju se na blažena poduzeća gdje upravljaju bićima svoga reda na planetima svojih ranijih aktivnosti. Kao noviji svemir, Nebadon još uvijek nema velik broj pripadnika ovog reda.

39:2.2 Uzvišeni serafimi djeluju u sljedećih sedam grupa:

39:2.3 1. Obavještajni Zbor. Ovi serafimi pripadaju privatnom osoblju Gabriela, Sjajne i Jutarnje Zvijezde. Oni putuju svemirom prikupljajući informacije koje se koriste pri donošenju odluka u vijećima Nebadona. Ovo je zbor inteligencije moćnog mnoštva koje djeluje pod upravom Gabriela kao namjesnika Glavnog Sina. Ovi serafimi nisu direktno povezani bilo sa sustavima ili zviježđima, a njihove informacije dolaze neposredno sa zviježđa preko kontinualnog, neposrednog i nezavisnog kruga.

39:2.4 Obavještajni zborovi različitih lokalnih svemira imaju i koriste sposobnost uzajamnog komuniciranja, ali jedino u okviru određenog nadsvemira. Između poslova i transakcija različitih supersvemira vladaju jasno uočljive energetske razlike. Određeni supersvemir može komunicirati s drugim supersvemirom jedino zahvaljujući procedurama i olakšicama koje predstavljaju rezultat djelovanja određenih utjecaja i postrojenja Rajskog klirinškog zavoda.

39:2.5 2. Glas milosti. Milost je ključni ton serafimske službe i anđeoskog služenja. Zbog toga je prikladno da postoji zbor anđela koji, na naročit način, predočavaju milost. Ovi serafimi predstavljaju stvarne služitelje milosti u okviru lokalnih svemira. Oni su nadahnuti lideri koji upravljaju impulsima i svetijim emocijama ljudi i anđela. Ovim legijama trenutno upravljaju serafimi upotpunjenja koji su također diplomirani čuvari ljudske sudbine; to jest, svaki od ovih anđela je imao priliku upaviti najmanje jednu dušu ljudskog porijekla za vrijeme ljudskog života, te zatim putovati krugovima Serafingtona i ući u Serafski Zbor Upotpunjenja.

39:2.6 3. Uskladitelji duha. Treća je grupa uzvišenih serafa bazirana na Salvingtonu, a djeluje u okvirima lokalnog svemira gdje sprovodi vrijednu službu. Dok u biti djeluju na duhovnim zadaćama i dok na taj način postižu stvarno razumijevanje ljudskog uma, pretpostavljam da ćete djelomično shvatiti njihovu službu smrtnicima ako objasnimo da se ovim anđelima povjerava zadaća pripreme uzlaznih putnika pri odlasku na Salvington na njihovo posljednje putovanje lokalnim svemirom - od najviše morontija razine do statusa novoređnog bića duha. Upravo kao što dizajneri uma na prebivališnim svjetovima pomažu preživjelim bićima da se prilagode i da djelotvorno iskoriste potencijale morontija uma, tako i ovi serafimi upućuju diplomirane studente Salvingtona u pogledu upotrebe novostečenih sposobnosti uma duha. A oni pomažu uzlaznim smrtnicima i na brojne druge načine.

39:2.7 4. Pomoćni učitelji. Pomoćni učitelji pomažu i surađuju sa svojim bližnjim serafima, učiteljskim savjetnicima. Oni su također individualno povezani s opsežnim obrazovnim poduzećima lokalnog svemira, a naročito sa sedmostrukim programom obuke na prebivališnim svjetovima lokalnog sustava. Izvanredan zbor pripadnika ovog serafimskog reda djeluje na Urantiji u cilju poboljšanja i unaprijeđenja istine i pravednosti.

39:2.8 5. Prijevoznici. Sve grupe poslužnih duhova imaju prijevozni zbor, anđeoski red posvećen prijevozu ličnosti koje same nisu u stanju putovati sa svijeta na svijet. Peta grupa uzvišenih serafima ima za centar glavno središte Salvingtona i služi u cilju prijevoza bića na glavni centar Salvingtona i nazad do njihovih planeta. Slično drugim odjeljenjima uzvišenih serafima, neki su od njihovih pripadnika stvoreni u cilju djelovanja u ovoj ulozi, dok su se drugi uzdigli iz nižih ili slabije obdarenih grupa.

39:2.9 Serafimi imaju potpuno adekvatan “energetski raspon” kako bi zadovoljili energetske zahtjeve lokalnog svemira ako ne i supersvemira, ali oni nikada ne bi mogli zadovoljiti energetske zahtjeve dugačkog putovanja kao recimo od Uverse do Havone. Ovako naporno putovanje zahtijeva specijalne moći primarnih sekonafima s prijevoznim obdarenjima. Prijevoznici nakupljaju putnu energiju u tranzitu i obnavljaju osobne moći na kraju putovanja.

39:2.10 Čak i na Salvingtonu uzlazni smrtnici nemaju osobna obličja koja pogoduju prijevozu. Uzlazna bića ovise o serafimskom prijevozu kako bi mogla putovati sa svijeta na svijet sve dok ne postignu konačni počinak na unutarnjem krugu Havone i dok se ne probude na Raju. Nakon toga više nećete ovisiti o anđelima radi prijevoza iz svemira u svemir.

39:2.11 Proces userafimljenja nalikuje iskustvu smrti ili sna, izuzev što ovaj prijevozni počinak podrazumijeva određeni aspekt vremena. Ljudi svjesno izgube svijest za vrijeme serafimskog počinka. Ali Misaoni Ispravljači nastavljaju djelovati svjesno, neometano i vrlo djelotvorno, kako se vi niste u stanju opirati, protiviti ili na druge načine stajati na put njihovom stvaralačkom i preobražajnom djelovanju.

39:2.12 Za vrijeme userafimljenja čovjek ide na počinak u određeno vrijeme i budi se u određeno vrijeme. Duljina putovanja za vrijeme tranzita ne igra nikakvu ulogu.Čovjek nije svjestan prolaska vremena. Osjećate kao da ste zaspali u vozilu u jednom gradu i da ste se probudili nakon cijele noći spokojnog sna u drugoj dalekoj metropoli.Putujete za vrijeme sna. Na taj način letite prostorom, userafimljeni, dok se odmarate - spavate. Tranzitni san predstavlja rezultat suradnje između Ispravljača i serafimskih prijevoznika.

39:2.13 Anđeli ne mogu prevoziti zapaljiva tijela - od krvi i mesa - kakva vi imate, ali mogu prevoziti sve druge oblike, od morontija obličja do viših obličja duha. Oni ne djeluju u slučaju prirodne smrti. Po okončanju smrtnog života, ljudska tijela ostaju na ovom planetu. Dok vaš Misaoni Ispravljač ide u okrilje Oca, ovi anđeli ne sudjeluju direktno u pitanjima ponovnog utjelovljenja čovjekove ličnosti na prebivališnim svjetovima prilikom nove identifikacije. Ovdje vaše novo tijelo prima morontija obličje koje se može userafimiti. Vi na taj način “posijete tijelo zemaljsko” u svome grobu; tako “uskršava morontija obličje” na prebivališnim svjetovima.

39:2.14 6. Bilježnici. Ove ličnosti prvenstveno rade na primanju, pohranjivanju i odašiljanju podataka Salvingtona i njegovih pomoćnih svjetova. Oni pored toga služe kao specijalni bilježnici prebivališnih grupa supersvemirskih i viših ličnosti, te kao službenici Salvingtonskih sudova i asistenti njegovih vladara.

39:2.15 Prijenosni centri emitiranja - primatelji i odašiljači - predstavljaju specijalizirana odjeljenja serafimske registrature posvećena odašiljanju podataka i diseminaciji bitnih informacija. Ovo su aktivnosti visokog reda koje povezuju toliki broj krugova da 144,000 poruka mogu istovremeno putovati određenom energetskom linijom. Oni prilagođuju najviše ideografičke metode glavnih serafimskih bilježnika i zahvaljujući primjeni ovih zajedničkih simbola održavaju kontakt s inteligencijama uskladitelja tercijarnih supernafima i uzvišenih koordinatora inteligencije Serafskog Zbora Upotpunjenja.

39:2.16 Serafski bilježnici uzvišenog reda na ovaj način ostvaruju blisku suradnju između grupe inteligencija kojoj sami pripadaju i svih podređenih bilježnika, dok zahvaljujući emitiranju mogu održavati neprekidnu komunikaciju s višim bilježnicima supersvemira i putem istog ovog kanala, s bilježnicima Havone i čuvarima znanja na Raju. Mnogi od viših redova serafimskih bilježnika uzlaze sa pozicija sličnih dužnosti iz nižih dijelova svemira.

39:2.17 7. Rezervisti. Na Salvingtonu postoji velika grupa svih oblika uzvišenih serafima koja je neposredno dosupna za odašiljanje na najudaljenije svjetove Nebadona prema rekviziciji upravitelja postavke na dužnost ili prema zahtjevima kozmičkih administratora. Rezervisti uzvišenih serafima pored toga pune redove glasničkih pomoćnika prema zahtjevima poglavara Blistavih Večernjih Zvijezda, koji upravlja nadzorom i odašiljanjem svih oblika osobne komunikacije. Lokalni svemir je dobro opskrbljen adekvatnim kanalima interkomunikacije, dok pored toga uvijek postoje informacije koje zahtijevaju prijenos putem osobnih glasnika.

39:2.18 Osnovne rezerve cijelog lokalnog svemira počivaju na serafimskim svjetovima Salvingtona. Ovaj zbor obuhvaća sve tipove i sve anđeoske grupe.

3. NADZORNI SERAFIMI

39:3.1 Različiti redovi kozmičkih anđela služe isključivo na pozicijama u okviru zviježđa. Zvanično utaboreni na glavnom sjedištu zviježđa, ovi sposobni služitelji sprovode interese svojih domena djelujući širom cijelog Nebadona.

39:3.2 1. Nadzorni pomoćnici. Prvi red ovih nadzornih serafima radi na kolektivnim aktivnostima Očeva Zviježđa u ulozi djelotvornih pomagača Svevišnjima. Ovi se serafimi prvenstveno bave pitanjem ujedinjenja i stabilizacije cjelokupnog zviježđa.

39:3.3 2. Predskazatelji zakona. Pravda počiva na intelektualnim temeljima zakona, a u lokalnom svemiru zakoni vuku porijeklo od zakonodavnih vijeća zviježđa.Ova savjetodavna tijela sistematiziraju zakonski kodeks i formalno promulgiraju bitne zakone Nebadona koji trebaju pružiti najbolje moguće usklađenje cijelog zviježđa prema utvrđenoj proceduri nenarušavanja slobodne volje osobnih bića. Drugi red nadzornih serafima ima dužnost da predoči zakonodavcima zviježđa način na koji predloženi propisi mogu utjecati na živote stvorenih bića slobodne volje. Oni su sposobni sprovesti ove dužnosti na osnovu dugotrajnog iskustva u lokalnim sustavima i naseljenim svjetovima.Ovi serafimi ne traže specijalne povlastice u korist bilo koje grupe, već prije nastoje izaći pred nebeske zakonodavce kako bi govorili u ime onih koji nisu u stanju govoriti za sebe. Sami smrtnici mogu doprinijeti evoluciji kozmičkog zakona, kako ovi serafimi vjerno i cjelovito predočavaju, ne čovjekove prolazne i svjesne težnje, već istinske žudnje čovjekovog unutarnjeg bića, evolucijske morontija duše materijalnog smrtnika koji živi na svjetovima prostora.

39:3.4 3. Društveni arhitekti. Od individualnih planeta do morontija svjetova obuke, ovi serafimi rade na unaprijeđenju svih iskrenih društvenih odnosa, te pomažu društvenu evoluciju kozmičkih stvorenja. Ovo su anđeli koji nastoje odstraniti iz veza inteligentnih bića svaki oblik izvještačenosti, dok istovremeno nastoje olakšati sklapanje društvenih odnosa između stvorenja slobodne volje, odnosa koji počivaju na temeljima stvarnog samorazumijevanja i iskrenog uzajamnog poštovanja.

39:3.5 Društveni arhitekti čine sve što je u njihovoj domeni i moći kako bi povezali kompatibilne osobe koje mogu stvoriti složne radne grupe na zemlji; i jednog će dana ove grupe ponovo zajednički surađivati na prebivališnim svjetovima u cilju nastavka plodonosne službe. Ali oni nisu uvijek u stanju povezati osobe koje mogu sklopiti najpogodnije grupe za sprovedbu određenog nauma ili izvršenje određene zadaće; pod ovim uvjetima moraju iskoristiti najbolji raspoloživi materijal.

39:3.6 Ovi anđeli nastavljaju služiti na prebivališnim svjetovima i višim morontija svjetovima. Oni se bave poduzećima vezanim uz napredak na morontija svjetovima i onim poduzećima koja utječu na život triju ili više osoba. Dok dva bića mogu biti povezana na osnovu spolne, komplementarne ili radne veze, svaki put kad se u službi poveže tri ili više bića, nastaje društveni problem i koji spada pod upravnu nadležnost društvenih arhitekata. Ovi su djelotvorni serafimi organizirani na Edentiji u sedamdeset grupa i ove grupe služe na sedamdeset morontija svjetova napretka koji okružuju centralni planet.

39:3.7 4. Unaprijeditelji etičkog senzibiliteta. Ovi serafimi nastoje unaprijediti i olakšati u ljudskim bićima porast poštovanja prema moralnosti međuljudskih odnosa, kako tu počiva sjeme i tajna naprekidnog i smislenog rasta društva i vlade, kako ljudske tako i nadljudske. Ovi unaprijeditelji etičkog senzibiliteta djeluju u svakom času i na svakom mjestu gdje mogu biti od pomoći, kao dobrovoljni savjetnici planetarnih vladara i učitelji u razmjeni na sustavnim svjetovima obuke. Vi nećete doći pod njihov puni utjecaj sve dok ne stignete u škole bratstva na Edentiji, gdje ova bića svojim djelovanjem produbljuju vaše poštovanje istina koje ćete na ovom svijetu tako iskreno studirati putem stvarnog iskustva življenja s univitatijom u društvenim laboratorijamaEdentije, na sedamdeset satelita Norlatiadeškog centra.

39:3.8 5. Prijevoznici. Peta grupa nadzornih serafima djeluje u ulozi prijevoznika ličnosti, prenoseći bića s jednog centra zviježđa na drugi. Za vrijeme leta s planeta na planet ovi su prijevozni serafimi potpuno svjesni svoje brzine, smjera i astronomske lokacije. Oni ne putuju prostorom kao mrtvi predmeti. Oni mogu prići jedan drugom za vrijeme leta bez najmanjeg rizika od sudara. Oni imaju sposobnost variranja brzine i promjene smjera leta, kao i promjene konačne destinacije ako ih tako navedu upute njihovih upravitelja na bilo kojoj lokaciji kozmičkih krugova inteligencije.

39:3.9 Ove prijevozne ličnosti imaju takav oblik organizacije da istodobno mogu upotrijebiti sve tri univerzalno rasprostranjene linije energije od kojih svaka ima potencijal od 299.790 kilometara u sekundi na čistom kozmičkom prostoru. Zahvaljujući svojim sposobnostima, prijevoznici mogu nadjačati brzinu snage primjenom brzine energije, dok ne dostignu prosječnu tranzitnu brzinu od otprilike 893.000 kilometara to gotovo 900.000 vaših kilometara u sekundi vašeg vremena. Na ovu brzinu utječe količina mase i blizina materije, kao i jačina i smjer obližnjih glavnih krugova kozmičke snage. Postoji velik broj drugih bića poput serafima koja imaju sposobnost putovanja prostorom i prijevoza drugih ispravno pripremljenih bića.

39:3.10 6. Bilježnici. Šesti red nadzornih serafa djeluje u ulozi specijalnih bilježnika aktivnosti određenog zviježđa. Na Edentiji, glavnom centru Norlatiadeškog zviježđa čijem sustavu pripada i vaš svijet, djeluje mnogobrojan i efikasan zbor ovih bića.

39:3.11 7. Rezervisti. Generalni rezervisti nadzornih serafima djeluju s glavnog centra zviježđa. Ovi anđeoski rezervisti nisu neaktivna bića; mnogi od njih služe kao glasnički pomoćnici vladara zviježđa; drugi surađuju sa Salvingtonskim rezervnim Voronandecima koji nisu dodjeljeni na dužnosti; drugi surađuju sa specijalno postavljenim Sinovima Vorondadecima kao što je Vorondadeški promatrač, a nekom prilikom i s namjesničkim Svevišnjim Urantije.

4. ADMINISTRATIVNI SERAFIMI

39:4.1 Četvrti red serafima djeluje na administrativnim dužnostima lokalnih sustava. Dok vuku porijeklo s glavnog centra sustava, oni borave u velikom broju na prebivališnim i morontija planetima kao i na naseljenim svjetovima. Četvrti je red serafima po prirodi obdaren nesvakidašnjim administrativnim sposobnostima. Ovo su sposobni asistenti upravitelja nižih odjeljenja kozmičke vlade Sina Stvoritelja koji prvenstveno obavljaju poslove lokalnih sustava i njihovih sastavnih svjetova. Organizirani su na sljedeći način:

39:4.2 1. Administrativni pomoćnici. Ovi sposobni serafimi djeluju kao neposredni pomoćnici Sustavnog Vladara, primarnog Sina Lanonandeka. Oni imaju neprocjenjivu vrijednost kao pomoćnici pri sprovedbi složenih detalja izvršnog rada na glavnom centru sustava. Oni također služe kao osobni agenti sustavnih vladara, u velikom broju putujući između različitih prijelaznih svjetova i naseljenih planeta, izvršavajući mnoge odredbe u korist dobrobiti sustava, kao i u interesu fizičkih i bioloških aktivnosti naseljenih svjetova.

39:4.3 Pored toga isti ovi serafimski administratori djeluju u okvirima vlada svjetskih upravitelja, Planetarnih Kneževa. Većina planeta određenog svemira ulazi pod sudsku upravu sekundarnih Sinova Lanonandeka, dok na određenim svjetovima poput Urantije mogu nastupiti slučajevi neuspjele sprovedbe božanskog plana. U slučaju pada Planetarnog Kneza, ovi se serafimi pripajaju Melkizedeškim odašiljačima i osobama koje trebaju preuzeti njihov planetarni autoritet. Sadašnjem planetarnom vladaru Urantije pomaže zbor od tisuću pripadnika ove mnogostrane grupe serafima.

39:4.4 2. Upravitelji pravde. Ovi anđeli imaju zadatak predočiti sažetak svjedočanstva u korist dobrobiti ljudi i anđela pri svakom pomenu pitanja pravorijeka sustavnih ili planetarnih sudova. Oni spremaju izvješća za sva preliminarna saslušanja koja trebaju odlučiti o sudbini preživjelog smrtnika, izvješća koja zatim zajedno s drugim informacijama idu pred više sudove svemira i supersvemira. Serafimi spremaju obranu u svim slučajevima neizvjesnog opstanka ljudskih bića, kako imaju puno razumijevanje svih detalja svakog obilježja svakog obračuna u sudskom procesu djelovanja administratora kozmičke pravde.

39:4.5 Ovi anđeli ne nastoje poremetiti ili odgoditi djelovanje pravde, već prije nastoje osigurati donošenje nepogrešivo pravednih odluka milosti i poštenja prema svim stvorenim bićima. Ovi serafimi često djeluju na lokalnim svjetovima, više puta staju pred sudbene trojke pomirbenih vijeća - sudove koji rješavaju manje nesuglasice. Mnogi koji su nekoć služili kao upravitelji pravde na nižim svjetovima, nakon ove uloge djeluju kao Glasovi Milosti na višim svjetovima i na Salvingtonu.

39:4.6 Prilikom Luciferove pobune u Sataniji izgubljen je vrlo mali broj ovih upravitelja pravde, dok je više od četvrtine svih drugih administrativnih serafima i nižih redova serafimskih služitelja podlijeglo zabludi i prevari sofisterija ideje neobuzdane osobne slobode.

39:4.7 3. Tumači kozmičkog državljanstva. Kad uzlazni smrtnici završe obuku na prebivališnim svjetovima, poslije ovog prvog razreda u učionici kozmičkog putovanja, pruža im se prilika da uživaju u prolaznim zadovoljstvima relativne zrelosti - državljanstvu na glavnom centru sustava. Dok postignuće ovog uzlaznog cilja predstavlja istinski uspjeh, ovi su ciljevi u širem smislu jedino prekretnice na dugom uzlaznom putu do Raja. Ali koliko god ovi uspjesi mogu biti relativni, ni jedno evolucijsko biće neće ostati bez pune prolazne radosti ostvarenog cilja. Na stazi Rajskog uspona uvijek postoje pauze, kratka razdoblja predaha obilježena smjenom kozmičkih obzorja i prekidom statusnog napredovanja stvorenog bića, kad ličnost ima priliku kušati slatke radosti ostvarenog cilja.

39:4.8 Prvo od ovih razdoblja predaha na putovanju smrtnog bića nastupa na glavnom centru lokalnog sustava. Za vrijeme ove pauze, kao državljani Jeruzema, možete pokušati izraziti u svom životu ono što ste stekli za vrijeme osam prethodnih životnih iskustava - uključujući i život na Urantiji i sedam prebivališnih svjetova.

39:4.9 Serafimski tumači kozmičkog državljanstva služe kao vodiči novim državljanima glavnog sustavnog centra i oni u njima nastoje potači dublje poštovanje odgovornosti kozmičke vlade. Ovi serafimi pored toga blisko surađuju s Materijalnim Sinovima u okvirima sustavnih vlada, dok istovremeno predočavaju odgovornost i moralnost kozmičkog državljanstva materijalnim smrtnicima naseljenih svjetova.

39:4.10 4. Pobuditelji moralnosti. Na prebivališnim svjetovima ljudi počinju upoznavati univerzalnu prednost samoupravljanja. Njihov um ovdje uči lekcije suradnje, planiranja s drugim i mudrijim bićima. Na glavnom sustavnom centru serafimski učitelji nastavljaju buditi vaše poštovanje kozmičke moralnosti - uzajamne interakcije između slobode i odanosti.

39:4.11 Što je odanost? Odanost je plod inteligentnog poštovanja kozmičkog bratstva; čovjek ne može toliko toga primiti, a da ne da nešto zauzvrat. Pri usponu ljestvicom ličnosti, prvo postajete odani, zatim učite voljeti, potom postajete društveni, zatim postižete slobodu; ali sve dok ne steknete status finaliste, dok ne ostvarite savršenstvo odanosti, ne možete u svom iskustvu spoznati i ostvariti konačnost slobode.

39:4.12 Ovi serafimi upoznaju ljude s plodovima strpljenja: Stagnacija znači sigurnu smrt, dok je prebrz rast jednako smrtonosan; kao što kap vode silazi s viših na niže razine preko više manjih kaskada, tako se može oslikati progresivni uspon na morontija svjetovima i planetima duha - i ovaj napredak teče jednako sporo i kroz upravo takve postupne stadije.

39:4.13 Na naseljenim svjetovima pobuditelji moralnosti predočavaju ljudski život kao neprekinuti slijed povezanih događaja. Vaš boravak na Urantiji, na ovom planetu ranog smrtničkog djetinjstva, predstavlja samo jedan u tijeku događaja u okvirima prostranog svemira i vječnog života. Nije toliko bitno što ćete naučiti za ovog života; bitno je da steknete iskustvo življenja ovog života. Čak i rad koji ovdje obavljate, unatoč njegovoj važnosti, nije ni izdaleka toliko bitan koliko je bitan način na koji ga obavljate. Čovjek ne prima materijalnu nagradu za ispravno življenje, ali on prima duboko zadovoljstvo - svjesnost postignuća - koja nadilazi sve moguće materijalne nagrade.

39:4.14 Ključevi nebeskog kraljevstva počivaju u iskrenosti, više iskrenosti i još više iskrenosti. Svi ljudi imaju ove ključeve. Ljudi ih mogu upotrijebiti - napredovati u statusu duha - donošenjem odluka, više odluka i još više odluka. Najviša moralna odluka je odabir najviše moguće vrijednosti, što je uvijek - na svakom planetu - odluka bića da čini Božju volju. Pri donošenju ove odluke, čovjek postaje velik, bilo da je riječ o najskromnijem državljanuJeruzema ili o najnižim smrtnicima Urantije.

39:4.15 5. Prijevoznici. Ovo su tranzitni serafimi koji rade u lokalnim sustavima. U vašem sustavu, Sataniji, oni prenose poruke između Jeruzema i drugih dijelova svemira, dok i na brojne druge načine služe kao međuplanetarni prijevoznici. Rijetko prođe dan kad ovi prijevozni serafimiSatanije ne prenesu nekog učenika koji dolazi u posjetu ili nekog drugog putnika duha ili poluduha na vaš planet Urantiju. I vi ćete imati priliku iskoristiti usluge ovih prostornih prijevoznika kad budete putovali različitim svjetovima glavne grupe sustava i po završetku svoje jeruzemske zadaće, oni će vas prenijeti na Edentiju. Ali ni pod kojim vas uvjetima neće prenijeti nazad na vaš rodni planet. Smrtnici se nikad ne vraćaju na svoje rodne planete za vrijeme epohe svog smrtničkog života, a ako se nekim slučajem budu vratili za vrijeme sljedeće epohe, oni dolaze u pratnji prijevoznih serafima centralne kozmičke grupe.

39:4.16 6. Bilježnici. Ovi serafimi održavaju trostruku bazu podataka ili arhivu lokalnih sustava. Ova je registratura smještena na glavnom centru sustava u jedinstvenom hramu koji jednom trećnom ima materijalnu prirodu, izgrađenu od sjajnih metala i kristala; jednom trećinom morontijalnu, načinjenu od spoja duhovne i materijalne energije koja počiva izvan spektra ljudske vizije; i jednom trećinom duhovnu. Bilježnici iz ovog reda predsjedavaju ovim trostrukim sustavom registrature. Uzlazni smrtnici isprva traže podatke u materijalnim arhivima, Materijalni Sinovi i viša prijelazna bića u morontija dijelu, dok serafimi i više ličnosti duha traže podatke u domeni duha.

39:4.17 7. Rezervisti. Kako nije na aktivnoj dužnosti, rezervni zbor administrativnih serafimaJeruzema provodi dosta vremena u ulozi pratitelja duha novopridošlih uzlaznih smrtnika s različitih svjetova sustava - akreditiranih diplomaca s prebivališnih svjetova. Ljudi izvlače jednu od svojih velikih radosti prilikom boravka na Jeruzemu iz ovih zajedničkih trenutaka odmora u društvu ovih naputovanih i iskusnih serafima iz neaktivnog rezervnog zbora.

39:4.18 Uzlazni smrtnici doživljavaju glavni centar sustava kao prijatno boravište upravo zahvaljujući ovim prijateljskim odnosima. Na Jeruzemu po prvi put dolazite u kontakt s Materijalnim Sinovima, anđelima i uzlaznim hodočasnicima. Ovdje je moguć uzajamni kontakt između posve duhovnih, poluduhovnih i bića koja upravo dolaze iz materijalne egzistencije. Tu se mijenja smrtničko obličje i spektar čovjekovog reagiranja na svjetlost, što omogućuje uzajamno prepoznavanje i suosjećajno razumijevanje različitih ličnosti.

5. PLANETARNI POMOĆNICI

39:5.1 Ovi serafimi održavaju svoje sjedište na glavnom centru sustava i premda blisko surađuju s domaćim adamičkim državljanima, oni prvenstveno primaju dužnosti kao služitelji Planetarnih Adama, bioloških ili fizičkih uzvisitelja materijalnih rasa evolucijskih svjetova. Služiteljski rad anđela postaje sve zanimljiviji što se više približavaju naseljenim svjetovima, zbog toga što tu dolaze u kontakt sa stvarnim problemima muškaraca i žena vremena koji se spremaju krenuti u postignuće cilja sudbine.

39:5.2 Nakon kolapsa adamičkog režima, s Urantije je odstranjena većina planetarnih pomagača, te je ovom prilikom serafimski nadzor nad vašim svijetom većim dijelom pao na administratore, prijelazne služitelje i čuvare sudbine. Ali ovi serafimski pomoćnici vaših svrgnutih Materijalnih Sinova još uvijek služe na Urantiji u sljedećim grupama:

39:5.3 1. Glasovi vrta. Onom prilikom kad se planetarni tijek ljudske evolucije približi vrhuncu svoje biološke razine, tu uvijek dolaze Materijalni Sinovi i Kćerke - Adami i Eve - kako bi unaprijedili rasnu evoluciju stvarnim doprinosom svoje superiornije životne plazme. Planetarni centar ovog para, Adama i Eve, obično nosi naziv Vrt Eden, dok se njihov osobni serafimi obično zovu “glasovi Edena.” Ovi serafimi pružaju neprocjenjivu službu Planetarnim Adamima pri svim njihovim projektima u cilju fizičkog i intelektualnog unaprijeđenja evolucijskih rasa. Nakon adamičkog pobačaja na Urantiji, neki od ovih serafima su ostali na planetu, te su pripojeni u službu onima koji su naslijedili vlast od Adama.

39:5.4 2. Duhovi bratstva. Treba biti jasno da nakon što Adam i Eva dođu na određeni evolucijski svijet, zadaća rasnog usklađenja i ostvarenja društvene suradnje između različitih rasa predstavlja poduzeće ogromnih proporcija. Rijetko je slučaj da su rase koje imaju različitu prirodu i boju kože prijateljski naklonjene prema ideji ljudskog bratstva. Ovi primitivni ljudi jedino spoznaju mudrost miroljubivog uzajamnog odnosa kao rezultat plodova mnogogodišnjeg ljudskog iskustva i putem vjernog zalaganja i pomoći serafimskih duhova bratstva. Da nije rada ovih serafima, došlo bi do velikih zastoja u sprovedbi planova Materijalnih Sinova u cilju usklađenja i unaprijeđenja različitih rasa evolucijskih svjetova. Da se vaš Adam odlučnije držao izvornog plana unaprijeđenjaUrantije, ovi duhovi bratstva bi do sada već proizveli nevjerovatne preobražaje u ljudskom rodu. Kad se uzme u obzir adamički poraz, uistinu je nevjerovatno da su ovi serafimski redovi bili u stanju proizvesti unaprijeđenje i prouzrokovati ostvarenje bratstva koje trenutno postoji na Urantiji.

39:5.5 3. Duše mira. Rana tisućljeća postupnog evolucijskog napretka nose obilježje velikih borbi. Mir ne predstavlja prirodno stanje materijalnih domena. Svjetovi prvo ostvaruju “mir na zemlji i dobru volju među ljudima” zahvaljujući službi ovih serafimskih duša mira. I pored ogromnih zapreka pri svojim ranim nastojanjima na Urantiji, na planetu je ostao Vevona, poglavar duša mira iz adamičkog razdoblja koji trenutno radi u osoblju glavnog namjesnika koji prebiva na Urantiji. Kao vođa svih anđela, ovaj je Vevona prilikom Mihaelovog rođenja objavio svim svjetovima, “Slava Bogu u Havoni i na zemlji mir i dobra volja među ljudima.”

39:5.6 U naprednijim epohama planetarne evolucije, ovi serafimi igraju ključnu ulogu u nastojanju da zamijene ideju pomirenja putem muke i smrti Isusove, s konceptom božanskog usklađenja kao filozofije smrtnog opstanka.

39:5.7 4. Duhovi povjerenja.Sumnjičavnost je prirodna reakcija primitivnog čovjeka; borba za opstanak koja obilježava rane stadije čovjekove egzistencije prirodno ne vodi povjerenju. Povjerenje je novo čovjekovo postignuće koje nastaje djelovanjem ovih planetarnih serafimaadamičkog režima. Oni nastoje potaći ljudski um na povjerenje. Bogovi imaju veliko povjerenje; Otac Svih dobrovoljno povjerava samog sebe - Ispravljač - čovjeku.

39:5.8 Nakon poraza adamičkog režima na Urantiju je prebačena cijela grupa ovih serafima, gdje i danas nastavljaju raditi. I pokazali su se jako uspješnim, kako na Urantiji trenutno evoluira civilizacija koja utjelovljuje mnoge njihove ideale povjerenja i uzdanja.

39:5.9 U naprednijim planetarnim epohama ovi serafimiunaprijeđuju čovjekovo poštovanje činjenice da neizvjesnost predstavlja tajnu zadovoljstva u kontinuitetu. Oni nastoje potaći smrtničke filozofe da spoznaju ulogu neizvjesnosti pri postignuću uspjeha; bilo bi pogrešno kad bi čovjek imao predznanje o stvarima koje se nisu zbile.Ova bića potiču čovjekov apetit prema slatkoj aromi neizvjesnosti, prema romantici i šarmu nejasne i nepoznate budućnosti.

39:5.10 5. Prijevoznici. Planetarni prijevoznici služe na individualnim svjetovima. Većina userafimljenih bića koja posjećuju ovaj planet ovdje ostaju jedino u tranzitu; tu se kratko zadržavaju; ovdje dolaze pod nazdorom specijalnih serafimskih prijevoznika; a na Urantiji je stacioniran velik broj ovih serafima. Oni djeluju kao prijevozne ličnosti između lokalnih planeta i između Urantije i Jeruzema.

39:5.11 Vaša se konvencionalna ideja o anđelima razvila na sljedeći način: U trenucima neposreno prije fizičke smrti u ljudskom umu ponekad dolazi do reflektivne pojave kad čovjekova pomućena svijest nekon prilikom projicira sliku nečega što nalikuje anđelu čuvaru, što čovjekov um obično prevodi u uobičajenu ideju o anđelima.

39:5.12 Čovjekova zabluda da anđeli imaju krila nije u cjelosti rezultat zastarjelih ideja o krilima kao metodi putovanja zrakom. Ljudskima bićima je nekom prilikom bilo dopušteno vidjeti serafime prilikom njihove pripreme za prijevoznu službu i tradicije koje su se razvile kao rezultat ovih iskustava bitno određuju čovjekove ideje o anđelima na Urantiji. Ako ikada budete imali priliku vidjeti serafima koji se sprema primiti međuplanetarne putnike, vidjećete nešto što djeluje kao dvostruka krila od glave do stopa dotičnog anđela. Ova krila u stvari predstavljaju energetske izolatore - štitnike od trenja.

39:5.13 U procesu pripreme za userafimljenje i prijelaz sa svijeta na svijet, nebeska bića dolaze na glavni centar dotičnog planeta gdje nakon propisnog upisa o bazu podataka stupaju na prijevozni počinak. Prijevozni serafimi u međuvremenu zauzimaju horizontalan položaj neposredno iznad kozmičkog energetskog pola određenog planeta. Oni široko otvaraju energetske štitnike, dok se uz pomoć službenih serafimskih asistenata usnula osoba polaže povrh prijevoznog anđela. Zatim se pažljivo zatvaraju i usklađuju gornji i donji štitnici.

39:5.14 Nakon toga, pod utjecajem transformatora i transmitera nastupa čudnovata preobrazba u ovom procesu serafimske pripreme za plovidbu energetskim strujama kozmičkih krugova. Spolja može djelovati da se anđeo izdužuje na krajevima i da postaje obavijen čudnovatim svjetlom boje jantara sve dok ne postane nemoguće razaznati userafimljenu osobu. U času kad je sve spremno za polijetanje, prijevozni kontroler vrši inspekciju ove kočije života, obavlja rutinske testove da provjeri da li je anđeo pravilno uključen u krugove i potvrđuje pravilno userafimljenje, usklađenje energija, ispravnu izolaciju i uspješnu pripremu za putovanje. Nakon toga na snagu stupaju dva mehanička kontrolora. Prijevozni anđeo već predstavlja govoto transparentnu, vibrirajuću, blistavu konturu torpednog oblika. Prijevozni odašiljač planeta zatim aktivira pomoćne baterije živih energetskih transmitera koji obično broje tisuću pripadnika; on jasno objavljuje putničku destinaciju i nakon što se ispruži i dodirne najbližu točku serafimske kočije, ona započinje putovanje brzinom munje, ostavljajući trag nebeskog sjaja do samog kraja planetarne atmosfere. Kroz manje od deset minuta nestaje svakog traga ovom veličanstvenom prizoru čak i kad se promatra s točke osnažene serafimske vizije.

39:5.15 Dok se na meridijanu određenih duhovnih sjedišta svakog podneva primaju planetarna prostorna izvješća, prijevoznici ostaju na svom mjestu do ponoći. Ovo je najpovoljnije vrijeme odlaska i standardni čas odašiljanja u normalnim situacijama ako nema specifičnih uputa koje nalažu neko drugo vrijeme polijetanja.

39:5.16 6. Bilježnici. Ovo su čuvari najbitnijih poslova planeta kao sastavne jedinke sustava pri njegovom odnosu s kozmičkom vladom. Oni djeluju kao bilježnici svih planetarnih poslova izuzev u vezi pitanja koja se tiču individualnog života i egzistencije.

39:5.17 7. Rezervisti.Satanijski rezervni zbor planetarnih serafima djeluje s Jeruzema u bliskoj vezi s razervistima Materijalnih Sinova. Ovaj rezervni zbor ima više od neophodnog broja pripadnika koji obavljaju sve faze mnogostrukih aktivnosti ovog serafimskog reda. Ovi anđeli također prenose osobne poruke u lokalnim sustavima. Oni pomažu prijelaznim smrtnicima, anđelima i Materijalnim Sinovima kao i drugim bićima na glavnom centru sustava. Dok Urantija trenutno nije uključena u duhovne krugove Satanije i Norlatiadeka, vi ste u svakom drugom pogledu povezani s međuplanetarnim poslovima, kako ovi glasnici s Jeruzema često posjećuju ovaj svijet kao i sve druge svjetove sustava.

6. PRIJELAZNI SLUŽITELJI

39:6.1 Kao što se može zaključiti iz imena, serafimi prijelazne službe doprinose prijelazu stvorenih bića od materijalnog do duhovnog statusa. Ovi anđeli služe od naseljenih svjetova do glavnih sustavnih centara, dok u Sataniji trenutno ulažu najveće napore pri obrazovanju preživjelih smrtnika na sedam prebivališnih svjetova. Ova služba nosi različita obilježja u skladu sa sljedećim redovima dužnosti, tako da postoje:

39:6.2 1. Serafskievanđeli.

39:6.3 2. Tumači rasnih pitanja.

39:6.4 3. Dizajneri uma.

39:6.5 4. Morontija savjetnici.

39:6.6 5. Tehničari.

39:6.7 6. Učitelji-bilježnici.

39:6.8 7. Poslužni rezervisti.

39:6.9 Imat ćete priliku naučiti o ovim serafima koji služe uzlaznim bićima u prijelazu kad stupite u vezu s domaćim bićima prebivališnih svjetova i morontija života.

7. SERAFI BUDUĆNOSTI

39:7.1 Ovi anđeli najvećim dijelom služe u starijim domenama i na naprednijim svjetovima Nebadona. Veliki broj pripadnika ovih bića ostaje u rezervi na serafimskim svjetovima u blizini Salvingtona, gdje rade na dužnostima vezanim uz buduće utemeljenje stadija svjetla i života u Nebadonu. Ovi serafimi djeluju u vezi s uzlaznim smrtničkim putom, ali gotovo isključivo pomažu onim smrtnicima koji postižu opstanak zahvaljujući jednom od više modificiranih redova uzlaza.

39:7.2 Kako ovi anđeli trenutno ne rade na izvedbi poslova vezanih uz Urantiju ili bića Urantije, smatramo da je ovog časa najbolje ne govoriti o njihovim fascinantnim aktivnostima.

8. SERAFIMSKA SUDBINA

39:8.1 Serafimi vuku porijeklo iz lokalnih svemira i ostvaruju sudbinu službe u okvirima ovih rodnih domena. Zahvaljujući pomoći i savjetu starješinskih arhanđela, neki serafimi mogu uznapredovati do uzvišenih dužnosti Blistavih Večernjih Zvijezda, dok drugi postižu status i službu neobznanjenih ravnopravnih suradnika Večernjih Zvijezda. Oni se mogu okušati i u drugim pustolovinama sudbine lokalnog svemira, dok Serafington i dalje ostaje vječni cilj postignuća svih anđela. Serafington je anđeoski prag koji vodi k Raju i postignuću Božanstva, prijelazni svijet koji vodi od službe vremena do uzvišene službe vječnosti.

39:8.2 Serafimi mogu postići Raj na više - na stotine - načina od kojih u ovim poglavljima navodimo tri najbitnija:

39:8.3 1. Mogu biti primljeni u serafimski dom na Raju u osobnoj ulozi ako postignu savršenstvo specijalizirane službe u ulozi nebeskog radnika, Tehničkog savjetnika ili Nebeskog bilježnika. Na ovaj način mogu postati Rajski suputnici koji po postignuću kozmičkog centra mogu postati vječni služitelji i savjetnici serafimskim i drugim redovima.

39:8.4 2. Mogu biti pozvani na Serafington. Serafimi pod određenim uvjetima primaju poziv s neba; u drugim slučajevima anđeli mogu dostići Raj u mnogo kraćem vremenu nego smrtnici. Ali čak i ako određeni serafimski par ima punu kvalifikaciju, oni ne mogu sami inicirati odlazak na Serafington ili bilo gdje drugdje. Nitko drugi osim uspješnih serafimskih čuvara sudbine nema garanciju uzlaza do Raja progresivnom stazom evolucijskog uzačašća. Svi drugi moraju strpljivo čekati na dolazak glasnika s Raja, tercijarnih serafima, koji pozivaju anđele da dođu na nebo.

39:8.5 3. Mogu postići Raj evolucijskom smrtničkom vještinom. Od svih drugih planova uzlaznog programa, serafimi najradije idu smrtničkom stazom vremena koja podrazumijeva službu u ulozi čuvara sudbine u cilju ostvarenja finalnosti i osposobljenja za rad na vječnim planetima serafimske službe. Ovi osobni čuvari djece vremena ponekad nose naziv čuvari sudbine, što znači da čuvaju smrtna bića na stazi božanske sudbine, na taj način odlučujući i o svojoj vlastitoj visokoj sudbini.

39:8.6 Čuvari sudbine vuku porijeklo iz redova iskusnijih anđela iz svih serafimskih redova obučenih za djelovanje u ovoj ulozi. Svi preživjeli smrtnici koji postižu ostvarenje sudbine spajanjem s Ispravljačima, imaju privremene čuvare i ovi im suradnici mogu biti trajno pripojeni nakon što opstali smrtnici postignu neophodan intelektualni i duhovni razvoj. Svi uzlazni smrtnici prije nego što dostignu prebivališne svjetove, imaju trajne čuvare sudbine. O ovoj grupi poslužnih duhova govorimo u poglavljima koja se odnose na Urantiju.

39:8.7 Anđeli ne mogu postići Boga s razine ljudskog porijekla, jer su stvoreni “malo višim od ljudi”; ali postoji mudrost u aranžmanu da dok anđeli ne mogu započeti od samog dna, od niskih duhovnih dolina smrtničke egzistencije, oni mogu sići do bića koja započinju put od samog dna i upravljati ova bića korak po korak, svijet za svijetom, do vrata Havone. Nakon što smrtna uzlazna bića napuste Uversu na početku putovanja krugovima Havone, ovi se negdašnji čuvari opraštaju od ljudi koje su štitili za vrijeme njihovog zemaljskog života i putuju do Serafingtona, destinacije svih anđela velikog svemira.Ovdje čuvari nastoje i bez sumnje uspijevaju ostvariti sedam krugova serafimskog svjetla.

39:8.8 Mnogi, ali ne svi, serafimi koji su bili pripojeni smrtnicima kao čuvari sudbine za vrijeme materijalnog života, prate svoje smrtničke suradnike na putovanje krugovima Havone, dok određeni drugi serafimi prolaze krugovima centralnog svemira na posve različitoj stazi od staze uzlaznih smrtnika. Ali neovisno o njihovom uzlaznom putu, svi evolucijski serafimi putuju Serafingtonom i u većini slučajeva ovo iskustvo nadomješta putovanje krugovima Havone.

39:8.9 Serafington predstavlja konačno odredište svih anđela i njihovo postignuće ovog svijeta nosi dosta drugačija obilježja od iskustava smrtnih hodočasnika Ascendingtona. Anđeli ne mogu biti sigurni u pogledu pravca svoje vječne budućnosti sve dok ne postignu Serafington. Od svih anđela koji su postigli Serafington, ni jedan nije skrenuo s puta; grijeh se nikada neće usaditi u srca upotpunjenih serafima.

39:8.10 Serafingtonski diplomci primaju različite pozicije: Čuvari subine iz iskustvenog kruga Havone obično ulaze u Smrtnički Zbor Finalista. Drugi čuvari, ako prođu određene ispite Havone, obično prilaze smrtničkim suradnicima na Raju, drugi postaju vječni suradnici smrtnih finalista, treći ulaze u sastav različitih finalnih zborova koji ne uključuju smrtna bića, dok neki ulaze u Zbor Serafskog Upotpunjenja.

9. ZBOR SERAFIMSKOG UPOTPUNJENJA

39:9.1 Nakon postignuća Oca duhova i pristupa serafimskoj službi upotpunjenja, anđeli nekom prilikom prihvaćaju službu na svjetovima koji su već utemeljeni u svjetlu i životu. Oni prilaze visokim potrojstvljenim bićima svemira i primaju blažene službe Raja i Havone. Ovi serafimi iz lokalnih svemira iskustveno kompenziraju razliku u božanskom potencijalu koja ih je nekoć odvajala od poslužnih duhova centralnog svemira i nadsvemira. Anđeli Serafimskog Zbora Upotpunjenja služe kao suradnici superkozmičkihsekonafima i kao pomoćnici visokih redova supernafima s Raja i iz Havone. Ovi anđeli su već imali priliku završiti svoje vremensko putovanje; oni su već postali i zauvijek će ostati Božje sluge, suputnici božanskih ličnosti i ravnopravni suradnici finalista Raja.

39:9.2 Veliki broj pripadnika upotpunjenih serafima ide nazad u svoje domaće svemire, gdje imaju priliku obogatiti službu božanskog obdarenja tako što je nadopunjuju službom iskustvenog usavršenja. Nebadon je dosta mlad u usporedbi s drugim svemirima i zbog toga nema toliki broj ovih povratnika diplomaca Serafingtona koliki se može naći u drugim svemirima; u našem lokalnom svemiru stoga postoji upravo onoliko upotpunjenih serafima koliko nam je potrebno, jer evolucijski sustavi neminovno obznanjuju sve veću potrebu za njihovom službom kako se više primiču stadiju svjetla i života. Upotpunjeni serafimi ovom prilikom sve više služe s vrhovnim redovima serafima, dok neki služe i sa svim drugim serafimskim redovima. Vaš svijet pored toga uživa u opsežnoj službi jedne od dvanaest grupa Serafimskog Zbora Upotpunjenja; ovi glavni serafimi planetarnog nadzora uvijek prate novopostavljene Planetarne Kneževe pri njihovom odlasku na naseljene svjetove.

39:9.3 Pred ovim se upotpunjenim serafima otvaraju mnogi privlačni putevi službe i jednako kao što prije postignuća Raja svi traže postavku na dužnosti čuvara sudbine, tako nakon postignuća Raja prvenstveno nastoje služiti kao pomoćnici darovanih utjelovljenih Rajskih Sinova. Oni nastavljaju biti duboko odani istom onom kozmičkom planu kojim smrtna bića započinju putovanje na evolucijskim svjetovima, dugoj primamljivoj stazi rajskog cilja božanstvenosti i vječnosti. Tijekom cijele smrtničke pustolovine koja teži pronalaženju Boga i postignuću božanske sudbine, ovi postužitelji duha serafimskog upotpunjenja, zajedno s vjernim poslužnim duhovima vremena, zauvijek ostaju vaši iskreni i pouzdani pomoćnici.

39:9.4 [Predočio Melkizedek prema zahtjevu Poglavara Serafimske Vojske Nebadona.]

Back to Top