Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 40 : UZLAZNI SINOVI BOGA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO II: Lokalni svemir

POGLAVLJE 40 : UZLAZNI SINOVI BOGAPOGLAVLJE 40 : UZLAZNI SINOVI BOGA

40:0.1 Kao što je slučaj s mnogim drugim brojnijim grupama kozmičkih bića, obznanjeno je jedino sedam redova Ulaznih Sinova Boga, a to su:

40:0.2 Smrtnici Spojeni s Ocem.

40:0.3 Smrtnici Spojeni sa Sinom.

40:0.4 Smrtnici Spojeni s Duhom.

40:0.5 Evolutivni Serafi.

40:0.6 Uzlazni Materijalni Sinovi.

40:0.7 Prevedena Srednja Bića.

40:0.8 Personificirani Ispravljači.

40:0.9 Pripovjed o ovim bićima, od smrtnika evolutivnih svjetova koji vuku porijeklo iz niskog svijeta životinja, do Personificiranih Ispravljača Oca Svih, predstavlja veličanstvenu sagu o izlišnom darivanju božanske ljubavi i milostivoj snishodljivosti cijelog prostranstva vremena i svih svemira prostrane tvorevine Rajskih Božanstava.

40:0.10 Ova pripovjed započinje s opisom Božanstava i dalje predstavlja grupu za grupom drugih živih bića sve nižih redova kozmičke ljestvice, sve do najniže razine života koja je obdarena potencijalom besmrtnosti; meni - negdašnjem smrtniku s jednog evolutivnog svijeta prostora - Salvington ovom prilikom daje dužnost da predočim detalje i da nastavim s prikazom vječne nakane Bogova u njihovom odnosu prema uzlaznim redovima sinova, a posebice smrtnih stvorenja vremena i prostora.

40:0.11 Kako će veći dio ove pripovjedi biti posvećen raspravi triju osnovnih redova uzlaznih smrtnika, prije svega razmatramo nesmrtne uzlazne redove smrtnika - serafe, Adame, srednja bića i Ispravljače.

1. EVOLUTIVNI SERAFI

40:1.1 Smrtna bića životinjskog porijekla nisu jedina koja uživaju privilegije sinstva; anđeli dijele sljudima ovu uzvišenu sposobnost postignuća Raja. Anđeli čuvari, zahvaljujući iskustvu i službi koju obavljaju u korist vremenskih smrtnika, također dostižu status uzlaznih sinova. Ovi anđeli stižu u Raj preko Serafingtona, a mnogi štoviše ulaze u Zbor Smrtne Finalnosti.

40:1.2 U životu anđela, uspon do uzvišenih visina statusa finaliterskog sina Boga predstavlja vrijedno postignuće, uspjeh koji daleko nadilazi vaše postignuće vječnog života zahvaljujući suvjelovanju u planu Vječnog Sina uz neprestanu pomoć vaših unutarnjih Ispravljača; ali anđeli čuvari, kao što to često čine i drugi, uistinu ostvaruju takva postignuća.

2. UZLAZNI MATERIJALNI SINOVI

40:2.1 Do stvaranja Materijalnih Sinova Boga dolazi u lokalnom svemiru, zajedno s Melkizedecima i njihovim suradnicima koji ulaze u red silaznih Sinova. Planetarni Adami - Materijalni Sinovi i Kćerke evolutivnih svjetova - zbilja pripadaju redu silaznih Sinova koji dolaze na naseljene svjetove sa svojih rodnih planeta, glavnih centara lokalnih sustava.

40:2.2 U slučaju da Adam i Eva postignu puni uspjeh u svojoj zajedničkoj planetarnoj misiji bioloških uzvisitelja, oni dijele sudbinu žitelja toga svijeta. Kad se takav svijet utemelji u naprednim stadijima života i svjetla, ovaj vjerni Materijalni Sin i Kćerka primaju dopuštenje da siđu sa svojih planetarnih dužnosti i nakon što se tako oslobode svoje silazne pustolovine, da se prijave u registraturi lokalnog svemira kao usavršeni Materijalni Sinovi. Također kad god dođe do bitnog odlaganja planetarne postavke, Materijalni Sinovi stacionarnog statusa - državljani lokalnih svemira - imaju pravo da se povuku sa aktivnosti svojih statusnih planeta ida se prijave kao usavršeni Materijalni Sinovi. Nakon ovih formalnosti, ovako oslobođeni Adami i Eve primaju akreditaciju kao uzlazni Sinovi Boga koji kao takvi neodložno mogu započeti dugo putovanje prema Havoni i Raju koje započinje s točke njihovog trenutnog statusa i duhovnog postignuća. Oni sudjeluju u ovom putovanju zajedno sa smrtnim i drugim uzlaznim Sinovima, koje nastavljaju sve dok ne nađu Boga i ne dostignu Zbor Smrtnih Finalista u vječnoj službi Rajskih Božanstava.

3. PREVEDENA SREDNJA BIĆA

40:3.1 Premda su im uskraćene neposredne prednosti planetarnih darivanja koje normalno uživaju drugi silazni Sinovi Boga, te unatoč dugoročnom odlaganju njihovog Rajskog uspona, nedugo nakon što određeni svijet dostigne posredne epohe stadija života i svjetla (ako ne i prije), obje grupe srednjih bića primaju oslobođenje od svojih planetarnih dužnosti. Nekom prilikom dolazi do prevođenja većine njihovih redova, zajedno s njihovim ljudskim rođacima, na dan spuštanja hrama svjetlosti i uzvišenja Planetarnog Princa na dostojanstvenu poziciju Planetarnog Vladara. Nakon što budu oslobođeni obveze planetarnog služenja, oba reda ulaze u registraturu lokanog svemira kao uzlazni Sinovi Boga i neposredno započinju svoj dugi Rajski uspon različitim putevima koji su utemeljeni u cilju napretka smrtnih rasa materijalnih svjetova. Osnovnu grupu ovih bića čeka djelovanje na pozicijama različitih finalističnih zborova, dok sekundarna ili Adamička srednja bića sva ulaze u Zbor Smrtnih Finalista.

4. PERSONIFICIRANI ISPRAVLJAČI

40:4.1 Kad smrtni sinovi vremena ne uspiju postići vječni spas duše u planetarnoj suradnji s podarenim duhom Oca Svih, ovakav neuspjeh nikako ne govori o propustu u dužnosti, službi, pomoći ili odanosti Ispravljača. Prilikom smrtnikove smrti, ovi se napušteni Monitori vraćajuna Divinington, te nakon što se donese sud osobi koja nije preživjela smrt, često primaju pozicije na svjetovima vremena i prostora. Nekom prilikom, nakon više epizoda djelovanja na ovoj ili nekoj drugoj neobičnoj poziciji kao recimo u ulozi unutarnjeg Ispravljača nekog utjelovljenog darovanog Sina, Otac Svih daje ovim sposobnim Ispravljačima njihovu personifikacju.

40:4.2 Personificirani Ispravljači predstavljaju bića jedinstvenog i neshvatljivog reda. Dok izvorno imaju egzistencijalni predosobni status, oni primaju iskustvo sudjelovanjem u životima i doživljajima niskih smrtnika koji žive na materijalnim svjetovima. Kako čovjekova ličnost koja je darovana ovim iskustvenim Misaonim Ispravljačima vuče porijeklo i korijene iz osobne i neprestane službe Oca Svih u procesu darivanja iskustvene ličnosti svim njegovim bićima, ovi su Personificirani Ispravljači klasificirani kao uzlazni Sinovi i to kao najviši među svim pripadnicima ovog reda.

5. SMRTNICI VREMENA I PROSTORA

40:5.1 Smrtnici predstavljaju posljednju kariku u nizu bića koja nose naslov sinova Boga. Osobni dodir Izvornog i Vječnog Sina silazi nizom redova sve manje božanskih i sve više ljudskih personifikacija, sve dok ne stigne do bića koja vam jako naliče, koja imaju sposobnost vida, sluha i dodira. Čovjek na ovaj način postaje duhovno svjestan velike istine koja se jedino može spoznati vjerom - svog statusa sina vječnog Boga!

40:5.2 Isto tako, Izvorni i Beskonačni Duh dugim nizom sve manje božanskih i sve više ljudskih redova, prilazi sve bliže i bliže napaćenim stvorenjima vremenskih svjetova, dostižući granice izražaja u anđelima - od kojih ste vi stvoreni samo malo niže - koji vas osobno štite i vode za vašeg života u domenima vremena.

40:5.3 Bog Otac sebe ne unizuje i ne može uniziti kako bi stupio u tako osoban kontakt s gotovo neograničenim brojem uzlaznih stvorenih bića širom svemira nad svemirima Ali Otac nije bez osobnog kontakta s niskim stvorenjima; vi niste bez božanske prisutnosti. Premda vam Bog Otac ne može prići putem neposredne manifestacije ličnosti, on je u vama i od vas zahvaljujući identitetu Misaonog Ispravljača koji u vama živi, božanskog Monitora. Tako Otac koji vam je najudaljeniji u ličnosti i u duhu, uspijeva prići najbliže smrtnom čovjeku u krugu ličnosti i u duhu dodira unutarnje komunikacije sa samim dušama svojih smrtnih sinova i kćeri.

40:5.4 Poistovjećenje s duhom predstavlja tajnu opstanka čovjekove ličnosti nakon smrti i odlučuje o sudbini duhovnog uzlaza. Kako su Misaoni Ispravljači jedini duhovi s potencijalom spajanja koji se mogu identificirati s čovjekom za vrijeme zemaljskog života, smrtnici vremena i prostora se prvenstveno klasificiraju prema njihovom odnosu s ovim božanskim darovima, unutarnjim Tajnovitim Monitorima i tako postoje:

40:5.5 Smrtnici u kojima boravak Ispravljača igra prijelaznu ili iskustvenu ulogu.

40:5.6 Smrtnici koji se ne spajaju s Ispravljačima.

40:5.7 Smrtnici s potencijalom za spajanje s Ispravljačima.

40:5.8 Prva serija - Smrtnici u kojim boravak Ispravljača igra prijelaznu ili iskustvenu ulogu. Ovo je serija privremenog statusa na evolutivnim svjetovima koja se koristi jedino za ranih faza naseljenih svjetova izuzev druge serije.

40:5.9 Smrtnici iz prve serije žive na naseljenim svjetovima prostora za ranijih epoha evolucije ljudskog roda i uključuju najprimitivnije tipove ljudskih umova. Na mnogim svjetovima poput Urantije prije Adama, veliki broj viših i naprednijih tipova primitivnih ljudi uspijevaju postići sposobnost preživljavanja, ali se ne uspiju spojiti s Ispravljačem. Stoljeće zastoljećem, prije čovjekovog uspona na više razine duhovne volje, Ispravljači žive u umovima ovih napaćenih stvorenja za njihovog kratkog zemaljskog života i čim u ovom bićima s voljom dođu živjeti Ispravljači, tu odmah počinju djelovati grupni anđeli čuvari. Dok ovi smrtnici iz prve serije nemaju osobne čuvare, oni imaju grupne zaštitnike.

40:5.10 Iskustveni Ispravljač ostaje s primitivnim ljudskim bićima za cijelog života na zemlji. Ispravljači doprinose unaprijeđenju primitivnih ljudi, premda nisu u stanju izgraditi vječne zajednice s ovim smrtnicima. Ova prolazna služba Ispravljača ostvaruje dva postignuća: Prvo, oni stječu vrijedno i stvarno iskustvo upoznajući prirodu i način djelovanja evolutivnog intelekta koje će biti od neizmjerne vrijednosti pri kasnijem kontaktu s bićima višeg razvojnog stupnja koja susreću na drugim svjetovima. Drugo, privremeni boravak Ispravljača doprinosi pripremi njihovih smrtnih suradnika za eventualno kasnije spajanje s Duhom. Sve duše ovog tipa koje teže za Bogom postižu vječni život zahvaljujući duhovnom zagrljaju Maj činskog Duha lokalnog svemira, tako postajući uzlazni smrtnici lokalnog svemira. Mnoge osobe koje su živjele na Urantiji prije Adama ovako su napredovale na svjetove mnogih stanova Satanije.

40:5.11 Bogovi koji su uredili proces čovjekovog uspona na više razine duhovne inteligencije dugim stoljećima evolutivnih teškoća i patnji, svjesni su čovjekovog statusa i potreba na svakom stadiju njegovog uspona; i uvijek su božanski pošteni i pravedni, uvijek šarmantno milostivi kad je riječ o posljednjem sudu ovim napaćenim smrtnicima iz ranih stadija evolutivnih rasa.

40:5.12 Draga serija - Smrtnici koji se ne spajaju s Ispravljačima. Ovo su specijalizirani tipovi ljuskih bića koji nisu u stanju postići vječni spoj sa svojim unutarnjim Ispravljačima. Klasifikacija na jednomoždane, dvomoždane i tromoždane rase ne igra ulogu u procesu spajanja s Ispravljačima; dok među svim smrtnicima vlada srodnost, ova bića koja se ne spajaju s Ispravljačima ulaze u potpuno različitu i bitno modificiranu grupu stvorenih bića s voljom. Mnoga bića koja nemaju sposobnost disanja pripadaju ovom redu, a postoje i mnoge druge grupe koje se normalno ne spajaju s Ispravljačima.

40:5.13 Kao i u slučaju prve serije, svaki pripadnik ove grupe uživa službu jednog Ispravljača za vrijeme svog tjelesnog života. Ovi Ispravljači poduzimaju sve što se poduzima na drugim svjetovima među smrtnicima koji imaju sposobnost spajanja, kako bi pomogli bićima svog privremenog boravka. U smrtnicima ove druge grupe često žive neiskusni Ispravljači, dok su viši tipovi ljudi obično povezani s vještijim i iskusnijim Monitorima.

40:5.14 U okviru uzlaznog plana za unaprijeđenje stvorenja životinjskog porijekla, ova bića uživaju istu odanu službu Sinova Boga kakvu primaju smrtnici Urantije. Serafska suradnja s Ispravljačima na planetima gdje ne dolazi do spajanja jednako je dostupna kao što je to slučaj na svjetovima potencijalnog spajanja; čuvari sudbine služe na svim ovim planetima jednako kao što služe na Urantiji te također jednako služe u vrijeme smrtničkog preživaljavanja smrti, kad duša koja preživljava smrt postaje spojena s Duhom.

40:5.15 Kad budete sreli ove modificirane tipove smrtnika na svjetovima mnogih stanova, nećete imati problema pri pokušaju komuniciranja s njima. Oni tamo govore istim jezikom, ali modificiranim načinom govora. Ova bića se ne razlikuju od vašeg reda u duhu i ispoljenju ličnosti, već jedino u određenim fizičkim osobinama i u činjenici da nemaju sposobnost spajanja sa Misaonim Ispravljačima.

40:5.16 Nije mi poznat razlog zašto ovaj oblik stvorenih bića nema sposobnost spajanja s Ispravljačima Oca Svih. Neki od nas vjeruju da Nositelji Života, u svojim nastojanjima da formuliraju bića koja imaju sposobnost preživljavanja u nesvakidašnjem planetarnom okružju, nailaze na potrebu za stvaranjem tako drastičnih modifikacija u kozmičkomnacrtu inteligentnih bića s voljom, da postaje takoreći nemoguće stvoriti permanentan spoj ovih bića s Ispravljačima. Često se pitamo: Je li ovo namjeran ili slučajan dio uzlaznog plana? Ali nemamo odgovora na ovo pitanje.

40:5.17 Treća serija -- Smrtnici spotencijalom za spajanje s Ispravljačima. Svi smrtnici koji se spajaju s Ocem vuku porijeklo od životnja, kao smrtnici Urantije. Među njih se ubrajaju smrtnici jednomoždanog, dvomoždanog i tromoždanog tipa koji imaju sposobnost spajanja s Ispravljačima. Ljudi Urantije pripadaju srednjem ili dvomoždanom tipu i na mnoge su načine ljudski superiorni jednomoždanim oblicima, dok su definitivno ograničeni u usporedbi s tromoždanim redovima. Ova tri tipa moždanog obdarenja ne odlučuju o dolasku Ispravljača, službi serafa ili bilo kojoj drugoj fazi službe duha. Unatoč intelektualnim i duhovnim razlikama između ova tri moždana tipa, ove su osobe po drugim pitanjima veoma slične po umnom obdarenju i duhovnom potencijalu, a razlike su najizraženije za vrijeme vremenskog života i sve manje izražene kako bića napreduju svemirom za svemirima. Od sustavnih centara na dalje ova tri tipa napreduju na isti način i imaju jednaku sudbinu u postignuću Raja.

40:5.18 Nebrojeni nizovi. Ova poglavlja ne mogu obuhvatiti sve fascinantne varijacije koje vladaju na evolutivnim svjetovima. Već znate da je svaki deset svijet decimalni ili eksperimentalni planet, ali ne znate ništa u vezi drugih činitelja koji punktiraju niz evolutivnih svjetova. Razlike su suviše brojne kako bi bile navedene čak i kad je riječ jedino o obznanjenim redovima živih bića i planetima jedne te iste grupe, ali ova presentacija jasno obznanjuje bitne razlike vezane za uzlazni život. I ovaj uzlazni put predstavlja najbitniji činitelj pri bilo kakvom razmatranju smrtnika vremena i prostora.

40:5.19 Kad se radi o pitanju smrtnikovog preživljavanje, neka zauvijek bude jasno:Sve duše iz svih mogućih faza smrtničke egzistencije mogu preživjeti smrt ako pokažu spremnost na suradnju sa svojim unutarnjim Ispravljačem i pokažu težnju za Bogom i postignućem božanskog savršenstva, čak i ako ove težnje nisu ništa više nego blijedi titraji primitivnog razumijevanja tog “istinskog svjetla koje obasjava svakog čovjeka koji dođe na svijet.”

6. SINOVI BOGA PO VJERI

40:6.1 Ljudska bića predstvavljaju najniži red inteligentne i osobne tvorevine. Vi smrtnici primate božansku ljubav i dok svaki od vas može odabrati da prihvati određenu sudbinu veličanstvenog iskustva, vi još uvijek nemate prirodu božanskog reda; u cjelosti ste smrtni. Dok u trenutku spajanja primate status uzlaznih sinova, kao smrtnici vremena i prostora imate status sinova po vjeri prethodno punoj amalgamaciji preživjele duše s nekim oblikom vječnog ili besmrtnog duha.

40:6.2 Ovo je svečana i blažena činjenica da tako niska i materijalna stvorenja kao što su smrtna bića Urantije mogu biti sinovi Boga, djeca po vjeri Višnjeg. “Gledajte koliku nam je ljubav Otac dao da se zovemo sinovima Božjim.” “A svima koji ga primiše, dade vlast da vide da su sinovi Božji.” Dok “što ćemo biti, još se nije očitovalo,” već sada “mi se zovemo sinovi po vjeri Boga;” “Vi, naime, niste primili duha ropstva da ponovo budete u strahu, već ste primili duha posinjenja kojim vičete, ‘Abba - Oče!’” Kako reče prorok iz davnine o vječnom Bogu: “Podići ću kući svojoj i među svojim zidovima spomenik i ime bolje nego sinovima i kćerima; dat ću im vječno ime koje neće biti iskorijenjeno.” A da ste zbilja sinovi, dokaz je što Bog u naša srca posla duha svoga Sina.”

40:6.3 Na svim evolutivnim svjetovima smrtnog prebivanja žive ovi Božji sinovi po vjeri, sinovi milosti i ljubavi, smrtna bića koja pripadaju božanskoj familiji i koja se s pravom nazivaju sinovima Boga. Smrtnici Urantije imaju pravo sebe nazivati sinovima Boga zato što:

40:6.4 Vi ste sinovi duhovnog obećanja, sinovi vjere; prihvatili ste status sinova. Vjerujete u stvarnost vašeg statusa sina i tako vaše sinstvo s Bogom postaje vječna stvarnost.

40:6.5 Božji Sin Stvoritelj se pojavio kao čovjek među vama; on je uistinu vaš stariji brat; i kako u duhu istinski postajete krvno povezana braća Krista, pobjedonosnog Mihaela, u duhu isto tako morate biti sinovi Oca kojeg dijelite - Oca Svih.

40:6.6 Sinovi ste zbog toga što je nad vama i među vama proliven duh koji je besplatno i nedvojbeno darovan svim rasama Urantije. Ovaj vas duh zauvijek vuče prema božanskom Sinu koji je njegov izvor i prema Rajskom Ocu koji je izvor ovog božanskog Sina.

40:6.7 Svojom božanskom slobodnom voljom,Otac Svih daruje ličnost svakom čovjeku. Čovjek prima na dar određenu mjeru božanske spontanosti koja se izražava u djelovanju čovjekove slobodne volje koju Bog dijeli sa svim bićima koja postaju njegovi sinovi.

40:6.8 U vama živi fragment Oca Svih i stoga se nalazite u direktnom odnosu s božanskim Ocem svih Božjih Sinova.

7. SMRTNICI KOJI SE SPAJAJU S OCEM

40:7.1 Slanje Ispravljača, njihovo prebivanje u ljudskim umovima, predstavlja jednu od nedokučivih tajni vezanih za prirodu Boga koji je Otac. Ovi fragmenti božanske prirode Oca Svih nose u sebi potencijal besmrtnosti. Ispravljači su besmrtni duhovi i spajanje s njima osigurava vječni život duše spojenog smrtnika.

40:7.2 Smrtnici Urantije koji uspiju preživjeti smrt pripadaju ovoj grupi uzlaznih Sinova Boga. Tenutno imate status planetarnih sinova, evolutivnih bića koja vuku porijeklo iz implantacija Nositelja Života izmijenjenih primjesom adamičke krvi, ali teško vas je moguće nazvati uzlaznim sinovima; no vi zbilja jeste sinovi koji imaju potencijal za uzlaz - do najviših visina slave i postignuća božanstvenosti - i ovaj duhovni status uzlaznih sinova možete ostvariti vjerom i dobrovoljnom suradnjom s djelovanjem unutarnjeg Ispravljača koji vas nastoji produhoviti. Kad vi i vaš Ispravljač konačno budete spojeni, kad vas dvoje postanete jedno onako kako su u Kristu Mihaelu Sin Boga i Sin Čovjeka jedno, tada uistinu postajete uzlazni sinovi Boga.

40:7.3 Detalji Ispravljačevog života unutarnjeg djelovanja i službe na probnim i evolutivnim svjetovima nisu predmet moje zadaće; imate cijeli život da razradite detalje ove bitne istine. Ja jedino pominjem određene metode Ispravljačevog djelovanja kako bih još jednom naglasio činjenicu čovjekovog predstojećeg spajanja s Ispravljačem. Ovi unutarnji fragmenti Boga prebivaju u ljudskom umu od ranih dana fizičke egzistencije za cijelog uzlaza Nebadonom i Orvontonom i kroz Havonu, do samog Raja. Kroz cijelu ovu vječnu pustolovinu, isti ovaj Ispravljač je jedno s vama i od vas.

40:7.4 Ovdje je riječ o smrtnicima koji su primili poziv Oca Svih: “ Budite savršeni kao što sam ja savršen.” Otac sebe daruje vama, daje vam svoj vlastiti duh; iz ovog razloga on od vas zahtijeva krajnje savršenstvo. Pripovjed o čovjekovom uzlazu od smrtnih svjetova vremena do božanskih domena vječnosti predstavlja fascinantnu pripovjed o kojoj nisam zadužen govoriti, ali ova blažena pustolovina treba biti predmetom čovjekove pomne pažnje i proučavanja.

40:7.5 Spajanje s fragmentom Oca Svih znači božansku potvrdu budućeg postignuća Raja i činjenice da smrtnici koji se spoje s Ispravljačima predstavljaju jedinu grupu ljudskih bića koju očekuje putovanje krugovima Havone i pronalaženje Boga na Raju. Nakon spajanja s Ispravljačem, pred smrtnikom se široko otvaraju vrata kozmičke službe. Kakvo dostojanstvo sudbine i slava postignuća očekuju svakog od vas! Možete li u potpunosti shvatiti kakva vam se prilika pruža? Možete li shvatiti veličinu vječnog postignuća koje vas čeka? - Vas koji se vučete niskim stazama života u takozvanoj “dolini suza”?

8. SMRTNICI KOJI SE SPAJAJU SA SINOM

40:8.1 Dok se praktično svi preživjeli smrtnici spajaju sa svojim Ispravljačima na nekom svijetu mnogih stanova ili neposredno nakon dolaska na više svjetove morontije, postoje određeni slučajevi odgođenog spajanja gdje bića ne primaju ovo konačno jamstvo preživljavanja dok ne dođu do posljednjeg obrazovnog svijeta kozmičkog centra; i mali broj ovih smrtničkih kandidata koji teže beskrajnom životu ne uspijeva dostići spajanje svog identiteta sa svojim vjernim Ispravljačem.

40:8.2 Sudbena tijela smatraju da su ovi smrtnici također vrijedni preživljavanja i njihovi Ispravljači nakon povratka s Diviningtona također podržavaju njihov uzlaz na svjetove mnogih stanova. Ova bića uzlaze sustavom, zviježđem i obrazovnim svjetovima Salvingtonskog kruga; imali su “sedamdeset sedam puta’ priliku za spajanje i svejedno nisu bili u stanju postići spoj sa svojim Ispravljačima.

40:8.3 Kad postaje očigledno da neka sinkronizacijska teškoća sprječava spajanje s Ocem, sazivaju se presudbena tijela Sina Stvoritelja koja odlučuju o pitanju opstanka. Nakon što ovaj upitni sud koji djeluje pod nadzorom osobnog zastupnika Starih Dana konačno donese presudu da uzlazni smrtnik nije sam stvorio zaprijeke svom spajanju, oni izdaju potvrdu koja ulazi u arhive lokalnog svemira i propisno prenose ove nalaze Starim Danima. Unutarnji Ispravljači se zatim vraćaju na Divinington gdje primaju ovjerenje Personificiranih Monitora, nakon čega neodložno dolazi do spajanja morontija smrtnika s individualiziranim duhom Sina Stvoritelja.

40:8.4 Jednako kao što ljudi dijele morontija svjetove Nebadona s ovim smrtnicima koji se spajaju s Duhom, tako ova stvorena bića koja se spajaju sa Sinom dijele službu Orvontona sa svojom braćom koja se spajaju s Ispravljačima i koja putuju prema unutrašnjosti do dalekog Rajskog Otoka. Oni su uistinu vaša braća i vi ćete uistinu uživati u njihovom društvu dok budete putovali obrazovnim svjetovima nadsvemira.

40:8.5 Smrtnici koji se spajaju sa Sinom ne predstavljaju veliku grupu i ne broje više od milijuna u nadvemiruOrvontonu. Izuzev u pogledu prebivališnog statusa na Raju, na svaki su način jednaki svojim suradnicima koji se spajaju sa Ispravljačima. Često stižu na Raj u okviru nadkozmičke zadaće, ali tamo rijetko trajno borave kako su kao grupa ograničeni na prebivanje u svojim domaćom nadvsemirima.

9. SMRTNICI KOJI SE SPAJAJU S DUHOM

40:9.1 Uzlazni smrtnici koji se spajaju s Duhom nisu ličnosti Trećeg Izvora; dok su uključeni u Očev krug ličnosti, spajaju se s individualizacijama predumnog duha Trećeg Izvora i Centra. Do ovog spajanja s Duhom ne nastupa tijekom prirodnog života već jedino prilikom smrtničkog buđenja i početka morontijaživoota na svjetovima mnogih stanova. U pogledu spajanja ne dolazi do bilo kakvog preklapanja; biće obdareno voljom može biti spojeno bilo s Duhom, Sinom ili Ocem. Oni koji se spajaju s Ispravljačem ili Ocem ne spajaju se s Duhom ili Sinom.

40:9.2 Unatoč tome što ovi oblici smrtnih bića nisu kandidati za spajanje s Ispravljačima, Ispravljači u njima borave za vrijeme njihovog tjelesnog života. Ispravljači djeluju uumovima ovih bića za njihovog materijalnog života, ali nikad ih ne usvajaju kao sjedište duša njihovog vječnog prebivanja. Za vrijeme ovog privremenog putovanja Ispravljači djelotvorno grade neku vrstu duplikacije smrtne prirode koja je napravljena od duha - dušu - kakvu grade u kandidatima za spajanje s Ispravljačima. Sve do trenutka smrtničke smrti djelovanje Ispravljača u cjelosti nalikuje njihovom djelovanju u ljudskim rasama, ali pri smrtnikovoj disoluciji Ispravljači napuštaju umove ovih kandidata za spajanje sa Sinom i odlaze direktno na Divinington, centralno sjedište svih božanskih Monitora, gdje čekaju postavku na nove dužnosti.

40:9.3 Kad dođe do nove personifikacije ovih uspavanih osoba koje uspijevaju preživjeti smrt na svjetovima mnogih stanova, mjesto Ispravljača koji je u njima djelovao ispunjava neka individualizacija duha Božanske Služiteljice, predstavnica Beskonačnog Duha dotičnog lokalnog svemira. Zahvaljujući ovom spajanju duha, ovi preživjeli smrtnici postaju spojeni s Duhom. Ova bića su vam po svemu ravna u pogledu uma i duha; i uistinu se trebaju smatrati vašim suvremenicima kako s njima i bićima koja se spajaju sa Sinom dijelite svjetove mnogih stanova i morontija svjetove.

40:9.4 Postoji, međutim, jedan način na koji se ovi smrtnici koji se spajaju s Duhom razlikuju od svoje uzlazne braće: Smrtna sjećanja na ljudski život na materijalnim svjetovima njihovog porijekla opstaju nakon tjelesnog života zbog toga što unutarnji Ispravljač gradi duplikaciju duha - transkripciju - onih događaja iz ljudskog života koji imaju duhovni značaj. Ali kad se radi o smrtnicima koji se spajaju s Duhom, ne postoji mehanizam koji se mogu očuvati ljudska sjećanja. Transkripti sjećanja Ispravljača I dalje postoje, ali predstavljaju predmet iskustvenog posjeda Ispravljača i kao takvi nisu dostupni stvorenim bićima njihovog negdašnjeg domaćina koji se budi u dvoranama uskrsnućana morontija svjetovima Nebadona kao novostvorena bića, stvorenja koja nemaju svijesti o svojoj negdašnjoj egzistenciji.

40:9.5 Ovakva djeca lokalnog svemira su u stanju primiti natrag većinu svojih negdašnjih sjećanja zahvaljujući pripovjedimaserafa i keruba i arhivskim zapisima o njihovim zemaljskim životima koje čuvaju anđeli bilježnici. Ovo mogu učiniti nedvojbenom sigurnošću zahvaljujući tome što preživjela duša, iskustvenog porijekla u materijalnom i smrtnom životu, dok nema sjećanja na dogašaje iz smrtnog života, ima rezidualnu sposobnost iskustvenog sjećanja i reakcije na ove zaboravljene dogašaje iz prošlog života.

40:9.6 Kad smrtnik koji je spojen s Duhom čuje o ovim događajima iz svoje zaboravljene prošlosti, dolazi do neposredne reakcije unutar duše (identiteta) ove preživjele ličnosti koja u istom času unosi u ovu pripovjed emocionalni element stvarnosti i intelektualnu kvalitetu činjenice; i zahvaljujući ovoj dvojnoj reakciji dolazi do rekonstrukcije, prepoznavanja i ovjere zaboravljenog aspekta smrtničkog iskustva.

40:9.7 Kad je riječ o bićima koja se spajaju s Ispravljačima, jedino oni ljudski doživljaji koji su imali duhovnu vrijednost ulaze u zajednički posjed preživjelog smrtnika i vraćenog Ispravljača i ovih se događaja smrtnik odmah sjeti nakon što preživi smrt. Što se tiče događaja koji nisu imali duhovni značaj, čak i bića koja se spajaju s Ispravljačima moraju se oslanjati na prirodne reakcije čovjekove preživjele duše. I kako svaki događaj može imati duhovni značaj jednom smrtniku dok ne mora imati takav značaj bilo kojem drugom, grupe suvremenika koji se nađu zajedno na svom uzlaznom putovanju mogu ujedinjenim nastojanjima ostvariti rekonstrukciju svakog zajedničkog iskustva koje je imalo duhovnu vrijednost bilo kojem pojedincu.

40:9.8 Dok prilično dobro razumijemo metode koje služe rekonstrukciji sjećanja, ne razumijemo proces kojim pojedinačne ličnosti reagiraju na ove događaje. Premda od ovih suvremenika svaka ličnosti pokazuje individualnu reakciju na ova sjećanja, sama sjećanja i vještine njihove rekonstrukcije igraju bitnu ulogu pri buđenju osjećaja prepoznavanju u uzajamnim reakcijama ličnosti.

40:9.9 Nakon što prežive vremensku smrt, osobe spojene s duhom također imaju priliku skupiti vrijedne podatke o svom negdašnjem životu prilikom posjete svom rodnom svijetu nakon planetarne presude. Nakon spajanja s Duhom oni imaju priliku investigirati svoje prijašnje živote zbog toga što je njihova egzistencija uglavnom ograničena na lokalni svemir. Oni ne dijele vašu uzvišenu i veličanstvenu sudbinu sudjelovanja u Rajskom Zboru Finalitera; jedino smrtnici koji se spajaju s Ispravljačima i druga specijalno obujmljena uzlazna bića mogu ući u redove onih pred kojima stoji vječna Božanska pustolovina. Smrtnici koji se spajaju s Duhom zauvijek ostaju državljani lokalnih svemira; dok mogu težiti Rajskoj sudbini, oni nemaju garancije njezinog postignuća. U Nebadonu njihov kozmički dom ulazi u osmu skupinu svjetova koji kruže oko Salvingtona i predstavlja sliku blažene rajske sudbine prirode i lokacije u skladu s planetarnim tradicijama Urantije.

10. UZLAZNE SUDBINE

40:10.1 Smrtnici koji se spajaju s Duhom općenito djeluju u okvirima lokalnog svemira; bića koja se spajaju sa Sinom djeluju u okvirima nadsvemira; bića koja se spajaju s Ispravljačima prodiru u domene svemira nad svemirima. Duhovi koji se spajaju s ljudima uvijek se vraćaju epicentru njihovog porijekla; ovi duhovi uvijek idu natrag svojim izvorištima.

40:10.2 Smrtnici koji se spajaju s Duhom ostaju u lokalnom svemiru; oni tipično ne uzlaze izvan granica svojih rodnih domena, izvan granica prostornih ograničenja duha koji u njima živi. Uzlazna bića koja se spajajaju sa Sinom također uzlaze do izvora obdarenja njihovog duha, jer isto kao što se Duh Istine Sina Stvoritelja fokalizira u suradnici Božanske Služiteljice, tako se ovaj “spojeni duh” implementira u Reflektivnim Duhovima viših svemira. Dok se ovaj odnos duha koji vlada među razinama lokalnih svemira i nadsvemira Sedmostrukog Boga teško može opisati, lako se može spoznati njegovo otkrivenje u djeci Reflektivnih Duhova - sekorafskih Glasova Sinova Stvoritelja. Misaoni Ispravljač, doh koji vuče porijeklo od Oca Raja, ne prestaje djelovati sve dok smrtni sin ne dođe licem u lice s vječnim Bogom.

40:10.3 Tajanstvena okolnost pri ovoj asocijativnoj metodi koja kaže da smrtna bića ne postaju i ne mogu postati vječno spojena s Misaonim Ispravljačima koji u njima žive može djelovati kao mana u uzlaznom programu; spajanje Sina i Duha, površno posmatrana, mogu djelovati kao neobjašnjive omaške pri izvršenju nekih detalja procesa kojim bića dostižu Raj; ali ovakvi zaključci nisu ispravni; nama je rečeno da se svi ovi događaji odvijaju u skladu s utemeljenim zakonima Vrhovnih Vladara Svemira.

40:10.4 Kad analiziramo ovaj problem dolazimo do nedvojbenog zaključka da slanje svih smrtnika u jednom definitivnom kozmičkom pravcu - postignuću Raja - ne bi bilo pošteno s stanovišta vremensko-prostornih svemira kako bi u ovom slučaju sudovi Sinova Stvoritelja i Starih Dana bili u cjelosti ovisni o službi onih koji putuju prema višim kozmičkim razinama. A djeluje da je sasvim prikladno to što upravne vlade lokalnih svemira i nadsvemira obuhvaćaju permanentnu grupu uzlaznih državljana; da djelovanje ovih administratora treba biti obogaćeno nastojanjima određenih grupa uzvišenih smrtnika permanentnog statusa, evolutivnih komplemenata abondontera i susatie. Tako je očigledno da današnji program uzlaza djelotvorno pruža vremensko-prostornoj administraciji tako velike grupe uzlaznih stvorenja; i mnogo puta smo se zapitali: Možemo li reći da sve ovo ulazi u sastav svemudrih planova Arhitekata Glavnog Svemira kojim Sinovi Stvoritelji i Stari Dani podižu permanente uzlazne državljane? Hoće li ovaj primjer poslužiti podizanju evolutivnih redova državljana koji svakim danom postaju sve sposobniji u sprovedbi poslova budućih doba?

40:10.5 Razlike koje vladaju među smrtnim sudbinama nikako ne znače da je bilo koja sudbina bolja ili gora od bilo koje druge, već jedino da se pred uzlaznim bićima koja se spajaju s Ispravljačima prostire veličanstven i dostojanstven životni put koji vodi u vječnu budućnost koji nije bolji ili poželjniji od puta njihove uzlazne braće. U selektivnom djelovanju božanskog plana smrtnog preživljavanja nema hirovite pristranosti.

40:10.6 Dok finaliteri spojeni s Ispravljačima očigledno uživaju najveću priliku za služenje, ovo automatski znači da oni nemaju prilike sudjelovati u višestoljećnoj borbi svog svemira ili nadsvemira od ranijih nestabilnih epoha do kasnijih stabiliziranih stoljeća relativnog postignuća savršenstva. Dok Finaliteri ostvaruju veličanstveno i dalekosežno iskustvo u svih sedam segmenata velikog svemira, oni tipično ne stječu intimno poznavanje bilo kojeg pojedinog svemira koje obilježava veterane koji se spajaju s Duhom I koji ulaze u redove Nebadonskog Zbora Upotpunjenosti. Ove osobe imaju priliku posvjedočiti odvijanje uzlazne procesije planetarnih epoha jednog po jednog svijeta u svemiru koji ima deset milijuna svjetova. Svojim vjernim služenjem ovi državljani lokalnog svemira stječu iskustvo za iskustvom sve dok puna realizacija vremena ne dovede do sazrijevanja te visko kvalitetne mudrosti koja predstavlja rezultat fokusiranog iskustva - autoritativne mudrosti - koja sama po sebi igra bitnu ulogu u stabiliziranju lokalnih svemira.

40:10.7 Ono što vrijedi kad je riječ o osobama koje se spajaju s Duhom, može se reći i o smrtnicima spojenim sa Sinom koji ostvaruju rezidenciju na Uversi. Neka od ovih bića vuku porijeklo iz najranijih epoha Orvontona i predstavljaju utjelovljenje polako prikupljenih uvida koji služe produbljuju mudrosti i doprinose blagostanju i skorom stabiliziranju sedmog nadsvemira.

40:10.8 Dok nam nije poznata sudbina koja očekuje ove stacionarne redove državljana lokalnog svemira i nadsvemira, moguće da se nakon što Rajski finalisti počnu raditi na proširenju granica božanstvenosti u planetarnim sustavima prve razine vanjskog svemira, pred njihovom braćom uzlanog evolutivnog porijekla koja se spajaju sa Sinom i Duhom otvori prilika da ostvare doprinos pri uspostavi ravnoteže u okvirima sedam nadsvemira koji se spremaju izraziti dobrodošlicu pri masovnom prilivu hodočasnika na Raj koji u dalekoj budućnosti mogu doći iz Orvontona i obližnjih tvorevina kao bujica bića u potrazi za duhom iz ovih momentalno neistraženih i nenaseljenih galaksija vanjskog prostora.

40:10.9 Dok većina bića koja se spajaju s Duhom mogu stupiti u službu kao permanentni državljani lokalnih svemira, mnogi to ne čine. Ako neka faza njihove kozmičke službe zahtijeva njihovu osobnu prisutnost u nadsvemirima, ova bića prolaze kroz preobražaj koji omogućuje uzlaz do viših svemira; i pri dolasku Nebeskih Čuvara koji zastupaju ove smrtnike spojene s Duhom na sudovima Starih Dana, oni uzlaze i više se ne vraćaju odakle su došli. Postaju štićenici nadsvemira koji služe kao pomoćnici Nebeskih Čuvara koji permanentno ostaju na ovim pozicijama, izuzev onih koji primaju poziv da dođu služiti na Raj ili Havonu.

40:10.10 Jednako kao što je to slučaj s njihovom braćom koja se spajaju s Duhom, bića koja se spajaju sa Sinom ne putuju Havonom i nedostižu do Raja izuzev nakon što prođu određenim procesom preobrazbe. Iz opravdanih i ispravnih razloga dolazi do promjena među bićima koja se spajaju sa Sinom i koja susrećemo na sedam krugova centralnog svemira. Tako je slučaj da određeni broj smrtnika koji se spajaju sa Sinom i Duhom dostižu status Raja i na taj način ostvaruju sudbinu koja je na mnoge načine jednaka sudbini koja očekuje smrtnike koji se spajaju s Ocem.

40:10.11 Smrtnici koji se spajaju s Ocem imaju potencijal da postanu finaliteri; njihova destinacija je Otac Svih kojeg uistinu dostižu, ali u djelokrugu postojećeg kozmičkog doba finalisti kao takvi, ne ostvaruju svoju sudbinu. Oni ostaju nedovršena stvorena bića - duhovi šestog stadija - i kao takvi ne djeluju u evolutivnim domenima koji nisu dostigli status svjetla i života.

40:10.12 Kad smrtni finalista uđe u zagrljaj Trojstva - nakon što postane Potrojstvljeni Sin kao što je na primjer Moćni Glasnik - tada ovaj finalista ostvaruje svoju sudbinu, ako ništa drugo ono za trenutno postojećeg kozmičkog doba. Dok Moćni Glasnici i njihovi bližnji nisu u doslovnom smislu duhovi sedmog stadija, obujmljem Trojstva primaju sve što finalista jednog dana treba dostići kao duh sedmog reda. Nakon što se smrtnici spoje s Duhom ili Sinom i prime potrojstvljenje, oni dijele doživljaj Raja s drugim uzlaznim bićima koja se spajaju s Ispravljačima, s kojima postaju identični po svakom pitanju koje se tiče administracije lokalnog svemira. Ovi Potrojstvljeni Sinovi koji nose naslov Sinovi Selekcije ili Postignuća ako ništa drugo ono momentalno predstavljaju dovršena bića, za razliku od finalitera koji momentalno predstavljaju nedovršena bića.

40:10.13 Tako, na koncu konca, teško da je prikladno upotrijebiti riječi “viši” ili “niži” pri usporedbi sudbina uzlaznih redova kozmičkih sinova. Svaki sin dijeli očinstvo Boga, a Bog jednako voli sve svoje sinove; on ne pravi razliku između različitih sudbina uzlaznih bića jednako kao što ne pravi razliku između stvorenih bića koja postižu ove sudbine. Otac voli svakog svog sina ponaosob ljubavlju koja se jedino može opisati kao istinska, sveta, neograničena, vječna i jedinstvena - ljubav prema ovom sinu i ljubav prema onom sinu, svakom ponaosob, lično i isključivo. A ova ljubav doslovce nadilazi sve druge činjenice. Status sina predstavlja blaženi odnos stvorenog bića i Stvoritelja.

40:10.14 Kao smrtnici sada moete bolje uvidjeti svoju poziciju u familiji božanskih sinova i osjetiti obvezu da to bolje iskoristite prilike koje vam se tako slobodno i besplatno pružaju u okvirima ovog Rajskog plana koji ima za cilj omogućenje vašeg preživljavanja i koji je uzvišen i iluminiran životnim iskustvom darovanog Sina. Na raspolaganju vam stoje sve vještine i moći kojima možete osigurati postignuće Rajskog cilja i božanskog savršenstva.

40:10.15 [Predstavio Moćni Glasnik koji je privremeno pripojen osoblju Gabrijela od Salvingtona.]

Back to Top