Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 20 : RAJSKI SINOVI BOGA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 20 : RAJSKI SINOVI BOGAPOGLAVLJE 20 : RAJSKI SINOVI BOGA

20:0.1 PO NAČINU djelovanja u supersvemiruOrvontonu, Božji Sinovi se dijele u tri opće skupine:

20:0.2 1. Silazne Sinove Boga.

20:0.3 2. Uzlazni Sinove Boga.

20:0.4 3. Potrojstvljene Sinove Boga.

20:0.5 Silazni redovi sinovstva uključuju ličnosti izravnog i božanskog stvaranja. Uzlazni sinovi, poput smrtnih stvorenih bića, ostvaruju ovaj status iskustvenim sudjelovanjem u kreativnoj tehnici koja je poznata kao evolucija. Potrojstvljeni Sinovi su skupina složenog porijekla koja obuhvaća sva bića obuhvaćena Rajskim Trojstvom, čak i ako ne moraju imati izravno porijeklo iz Trojstva.

1. SILAZNI SINOVI BOGA

20:1.1 Svi silazni Sinovi Boga imaju visoko i božansko porijeklo. Posvećeni su silaznim aktivnostima služenja na svjetovima i sustavima vremena i prostora, kako bi olakšali napredak u usponu na Raj niskih stvorenja evolucijskog porijekla - uzlaznih sinova Boga. Od brojnih redova silaznih Sinova, sedam prikazujemo u ovim pripovijestima. Oni Sinovi koji dolaze iz Božanstava na središnjem Otoku Svjetlosti i Života, nazivaju se Rajski Sinovi Boga i obuhvaćaju sljedeća tri reda:

20:1.2 1. Sinovi Stvoritelji - Mihaeli.

20:1.3 2. Arbitražni Sinovi - Avonali.

20:1.4 3. Sinovi Učitelji Trojstva - Dajnali.

20:1.5 Preostala četiri reda silaznih sinova poznata su kaoBožji Sinovi Lokalnog Svemira:

20:1.6 4. Sinovi Melkizedeci.

20:1.7 5. Sinovi Vorondadeci.

20:1.8 6. Sinovi Lanonandeci.

20:1.9 7. Nositelji Života.

20:1.10 Melkizedeci su zajedničko potomstvo Sina Stvoritelja lokalnog svemira, Stvaralačkog Duha i Oca Melkizedeka. Vorondadeke i Lanonandeke stvaraju Sin Stvoritelj i njegova suradnica Stvaralački Duh. Vorondadeci su najbolje poznati kao Svevišnji ili Očevi Zviježđa; Lanonandeci kao vladari Sustava ili Planetarni Kneževi. Trostruki red Nositelja Života nastaje djelovanjem Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha povezanog s jednim od tri Stara Dana supersvemirske nadležnosti. Ali priroda i djelovanje ovih Božjih Sinova Lokalnog Svemira ispravnije se prikazuju u poglavljima koja se bave pitanjima lokalnih stvaranja.

20:1.11 Rajski Sinovi Boga imaju trostruko porijeklo: Primarni ili Sinovi Stvoritelji su stvoreni od strane Oca Svih i Vječnog Sina; sekundarni ili Arbitražni Sinovi su djeca Vječnog Sina i Beskonačnog Duha; Sinovi Učitelji Trojstva su potomstvo Oca, Sina i Duha. S gledišta služenja, obožavanja i molitve, Rajski Sinovi su kao jedan; njihov duh je jedan, a njihov rad je identičan u kvaliteti i cjelovitosti.

20:1.12 Kao što su se rajski redovi Dana pokazali božanski odličnim upraviteljima, tako su se redovi Rajskih Sinova pokazali božanski odličnim služiteljima - stvarateljima, poslužiteljima, darovateljima, sucima, učiteljima i otkrivačima istine. Oni se kreću svemirom nad svemirima od obala vječnog Otoka do naseljenih svjetova vremena i prostora, obavljajući mnogobrojne uslužneposlove u središnjem svemiru i supersvemirima koji nisu otkriveni u ovim poglavljima. Različito su organizirani, ovisno o prirodi i lokaciji službe, ali u lokalnim svemirima Arbitražni Sinovi i Sinovi Učitelji služe pod upravom Sina Stvoritelja koji predsjeda tom domenom.

20:1.13 Čini se da Sinovi Stvoritelji posjeduju duhovno obdarenje koje se usredotočuje u njihovoj osobi, koje oni kontroliraju i koje mogu dati drugima, kao što je vaš Sin Stvoritelj učinio kad je izlio svoj duh na sve smrtne ljude na Urantiji. Svaki Sin Stvoritelj je obdaren tom duhovnom snagom u svojoj vlastitoj oblasti; on je osobno svjestan svakog čina i svake emocije svakog silaznog Božjeg Sina koji služi u njegovoj domeni. Ovdje je božanski odraz, lokalno-svemirsko dupliciranje, te apsolutne duhovne snage Vječnog Sina koja mu omogućuje da dopre i da uspostavi i održava kontakt sa svim svojim Rajskim Sinovima, bez obzira gdje se nalaze u cijelom svemiru nad svemirima.

20:1.14 Rajski Sinovi Stvoritelji služe ne samo kao Sinovi u njihovim silaznim aktivnostima služenja i darivanja, već po završetku svojih karijera darivanja svaki djeluje kao svemirski Otac svoga stvaranja, dok drugi Božji Sinovi nastavljaju službu darivanja i duhovnog uzdizanja, osmišljenju za pridobivanje planeta, jednog po jednog, u voljnom priznanju ljubavi i vlasti Oca Svih, što kulminira posvećenem stvorenih bića volji Rajskog Oca i planetarnoj odanosti svemirskom suverenitetu Sina Stvoritelja.

20:1.15 U sedmostrukom Sinu Stvoritelju, Stvoritelj i stvorenje su zauvijek povezani u razumijevanju i suosjećajnosti milosrdnog udruživanja. Cijeli red Mihaela, Sinova Stvoritelja, toliko je jedinstven da će razmatranje njihove prirode i aktivnosti biti rezervirano za sljedeće poglavlje u ovoj seriji, dok će ova pripovijest biti uglavnom posvećena razmatranju dva preostala reda Rajskog sinovstva: Arbitražnih Sinova i Sinova Učitelja Trojstva.

2. ARBITRAŽNI SINOVI

20:2.1 Svaki put kada se izvorni i apsolutni koncept bića koji formulira Vječni Sin ujedinjuje s novim i božanskim idealom ljubavi-nadahnutog služenja koji je smišljen od strane Beskonačnog Duha, tu nastaje novi i izvorni Božji Sin, Arbitražni Sin Raja. Ovi Sinovi predstavljaju red Avonala koji se razlikuje od Mihaela, Sinova Stvoritelja. Iako nisu kreatori u osobnom smislu, oni su usko povezani s Mihaelima u svom radu. Avonali su planetarni služitelji i suci, prosuditelji u vremensko-prostornim područjima - svim rasama, svim svjetovima i u svim svemirima.

20:2.2 Imamo razloga vjerovati da je ukupan broj Arbitražnih Sinova u velikom svemiru oko milijardu. Oni su samoupravni red nad kojim upravlja njihovo vrhovno vijeće na Raju, u koje ulaze iskusni Avonali na dužnostima širom svih svemira. Ali kad se dodjeluju i postavljaju na dužnost u lokalnim svemirima, služe pod upravom Sina Stvoritelja te domene.

20:2.3 Avonali su Rajski Sinovi služenja i darivanja pojedinačnim planetima lokalnih svemira. Budući da svaki Sin Avonal ima jedinstvenu ličnost i da ne postoje dva koja su među sobom jednaka, njihov je rad individualno jedinstven u domeni njihovog boravka, gdje se često javljaju inkarnirani kao ljudi, a ponekad se rađaju kao djeca zemaljskih majki na evolucijskim svjetovima.

20:2.4 Pored svojih aktivnosti na višim administrativnim razinama, Avonali imaju trostruku ulogu na naseljenim svjetovima, sprovodeći:

20:2.5 1. Arbitražne poslove. Oni djeluju na kraju planetarnih upravnih razdoblja. S vremena na vrijeme, više - na stotine - takvih misija mogu se izvršiti na svakom pojedinom svijetu, a oni mogu ići na svjet gdje su prije služili ili na druge svjetove nebrojeno mnogo puta kako bi okončali upravna razdoblja i oslobodili preživjele spavače.

20:2.6 2. Arbitražne misije. Planetarno posjećivanje ovog tipa obično se događa prije dolaska darovanog Sina. U takvoj misiji Avonal se pojavljuje kao odrasla osoba svijeta tehnikom inkarnacije koja ne uključuje smrtno rođenje. Nakon ovog prvog i uobičajenog arbitražnog posjeta, Avonali mogu ponovo služiti u arbitražnom kapacitetu na istom planetu, prije kao i poslije pojavljivanja darovanog Sina. Na ovim dodatnim arbitražnim zadaćama Avonal se može ali ne mora pojaviti u materijalnom i vidljivom obliku, ali ni na jednom od njih neće se roditi u svijetu kao bespomoćna beba.

20:2.7 3. Misije darivanja. Sinovi Avonali svi najmanje jednom sebe daruju smrtnicima evolucijskih svjetova. Dok arbitražni posjeti mogu biti brojni i dok se arbitražne misije mogu više puta ponoviti, na svakom planetu se javlja samo jedan darovani Sin. Darovani Avonali se tu pojavljuju kao bebe, baš kao što je Mihael iz Nebadona utjelovljen na Urantiji.

20:2.8 Ne postoji ograničenje koliko puta Sinovi Avonali mogu služiti na arbitražnim misijama i misijama darivanja, ali obično, nakon što steknu iskustvo sedam puta, dolazi do suspenzije u korist onih koji nisu imali priliku za takva služenja. Ovi Sinovi višestrukog iskustva darivanja dodjeljuju se visokom osobnom vijeću Sina Stvoritelja, čime postaju sudionici u upravljanju svemirskim poslovima.

20:2.9 U svim svojim djelovanjima u korist i unutar naseljenih svjetova, Arbitražnim Sinovima pomažu dva reda stvorenih bića lokalnog svemira, Melkizedeci i arhanđeli, dok ih na misijama darivanja također prate i Briljantne Večernje Zvijezde koje su također porijeklom iz lokalnih stvaranja. U svakom planetarnom radu sekundarni Rajski Sinovi, Avonali, primaju punu snagu i autoritet primarnog Rajskog Sina, Sina Stvoritelja iz lokalnog svemira njegovog služenja. Svim namjerama i svrhama njihovo djelovanje na naseljenim sferama jednako je učinkovito i prihvatljivo kao što bi bila služba Sina Stvoritelja na takvim svjetovima smrtnog stanovanja.

3. PRAVOSUDNI POSTUPCI

20:3.1 Avonali su poznati kao Arbitražni Sinovi jer djeluju kao visoki suci svjetova, suditelji sukcesivnih upravnih razdoblja na svjetovima vremena. Oni upravljaju buđenjem preživjelih spavača, donose presude svjetovima, okončavaju davanje suspendirane pravde i izvršavaju mandate epohalnog probnog milosrđa, nakon čega postavljaju svemirska stvorenja planetarnog služenja na zadaće novog upravnog razdoblja i vraćaju se u sjedište svog lokalnog svemira po završetku svoje misije.

20:3.2 Kada donose presude o sudbinama epoha, Avonali određuju sudbinu evolucijskih rasa, međutim premda oni mogu donijeti presude koje ukidaju postojanje identiteta osobnih stvorenih bića, oni ne izvršavaju takve kazne.Presude ove prirode ne provodi nitko drugi osim vlasti supersvemira.

20:3.3 Dolazak Rajskog Avonala na evolucijski svijet u svrhu okončanja planetarnog upravnog razdoblja i otvaranja nove ere planetarnog napredovanja ne mora biti bilo arbitražna misija ili misija darivanja. Sudske misije se ponekad, a misije darivanja uvijek, izvode kao inkarnacije; to jest, na takvim zadacima Avonali služe na planetima u materijalnom obliku - doslovno. Njihovi drugi posjeti su "tehnički," a u tom svojstvu Avonal se ne utjelovljuje za planetarno služenje. Ako Arbitražni Sin dolazi isključivo kao suditelj u okončanju planetarnog upravnog razdoblja, on stiže na planet kao duhovno biće, nevidljiv materijalnim stvorenjima svijeta. Do takvih tehničkih posjeta dolazi u više navrata u dugoj povijesti naseljenog svijeta.

20:3.4 Sinovi Avonali mogu djelovati kao planetarni suci prethodno arbitražnim misijama kao i iskustvima darivanja. Međutim, na svakoj od tih misija, utjelovljeni Sin donosi prosudbu o okončanju planetarne epohe; isto može učiniti i Sin Stvoritelj u misiji darivanja u smrtnom obličju. Kad Rajski Sin posjeti evolucijski svijet i tu se pojavi kao jedan od ljudi, njegova nazočnost ukida upravno radoblje i donosi prosudbu nad tom domenom.

4. ARBITRAŽNE MISIJE

20:4.1 Prije planetarne pojave darovanog Sina, nastanjeni svijet obično posjećuju Rajski Avonali na arbitražnoj misiji. Prilikom prve arbitražne posjete, Avonal je uvijek utjelovljen kao materijalno biće. On se pojavljuje na tom planetu kao punopravni muškarac iz jedne od smrtnih rasa, biće potpuno vidljivo i u fizičkom kontaktu sa smrtnim stvorenjima njegovog vremena i generacije. Tijekom arbitražnog utjelovljenja, održava se potpuna i neprekinuta veza Sina Avonala s lokalnim i svemirskim duhovnim silama.

20:4.2 Planet može doživjeti više arbitražnih posjeta i prije i poslije pojavljivanja darovanog Sina. Jedan te isti ili neki drugi Avonal može posjećivati svijet mnogo puta, djelujući kao sudionik upravnog razdoblja, ali takve tehničke misije prosudbe nisu ni darivanja niti arbitražne misije, a Avonali se pri tome nikada ne inkarniraju. Čak i kad planet bude blagoslovljen ponavljajućim arbitražnim misijama, Avonali se ne moraju uvijek pojaviti kao utjelovljeni smrtnici; a kad ne služe u sličnosti smrtog tijela, uvijek se javljaju kao odrasla bića tog svijeta; ne rađaju ih majke.

20:4.3 Kada se utjelovljuju bilo na misiji darivanja ili arbitražnoj misiji, Rajski Sinovi primaju iskusne Ispravljače, a ti Ispravljači se razlikuju za svaku inkarnaciju. Ispravljači koji služe u umovima utjelovljenih Sinova Boga nikada se ne mogu nadati spajanju s ličnosti ljudsko-božanskog bića njihovog prebivanja, ali se često personaliziraju odlukom Oca Svih. Takvi Ispravljači čine vrhovno vijeće Sfere Božanstva za usmjeravanje administracije, identifikacije i otpuštanja Tajanstvenih Osmatrača u naseljena područja. Oni također primaju i akreditiraju Ispravljače pri njihovom povratku u "krilo Očevo" nakon što smrt uništi tijelo njihovog zemaljskog prebivanja. Na taj način vjerni Ispravljači svjetskih sudaca postaju uzvišeni šefovi njihove vrste.

20:4.4 Urantija nikada nije primila Sina Avonala na arbitražnoj misiji. Da je Urantija slijedila opći plan naseljenih svjetova, bila bi blagoslovljena arbitražnom misijom negdje između vremena Adama i darivanja Krista Mihaela. Ali redoviti slijed Rajskih Sinova na vašem planetu bio je potpuno poremećen pojavom vašeg Sina Stvoritelja na njegovom završnom darivanju prije tisuću devet stotina godina.

20:4.5 Urantiju još uvijek može posjetiti Avonal utjelovljen na arbitražnoj misiji, ali u pogledu buduće pojave Rajskih Sinova, čak ni "anđeli na nebu ne znaju vrijeme ili način takvih posjeta," jer svijet koji prima Mihaela postaje individualni i osobni štićenik Glavnog Sina, i kao takav, potpuno je podložan njegovim vlastitim planovima i odlukama. A s vašim svijetom ovo je dodatno komplicirano Mihaelovim obećanjem da se tu vrati. Bez obzira na nesporazume oko boravka Mihaela iz Nebadona na Urantiji, jedno je sigurno autentično - njegovo obećanje da se namjerava vratiti na vaš svijet. S obzirom na ovu perspektivu, samo vrijeme može otkriti budući redoslijed posjeta Rajskih Sinova Boga na Urantiji.

5. DARIVANJE RAJSKIH SINOVA BOGA

20:5.1 Vječni Sin je vječna Božja Riječ. Vječni Sin je savršen izraz "prve" apsolutne i beskonačne misli njegovog vječnog Oca. Kada se osobna duplikacija ili božansko produženje ovog Izvornog Sina pojavi na misiji darivanja smrtne inkarnacije, postaje doslovno istinito da je božanska "Riječ tijelom postala" i da Riječ stoga prebiva među niskim bićima životinjskog porijekla.

20:5.2 Na Urantiji postoji široko rasprostranjeno uvjerenje da je svrha Sinovog darivanja to da treba, na neki način, utjecati na stav Oca Svih. Ali vaše prosvjetljenje treba naznačiti da to nije istina. Darivanja Sinova Avonala i Mihaela nužni su dio iskustvenog procesa koji je osmišljen kako bi ovi Sinovi postali sigurni i suosjećajni suci i vladari naroda i planeta vremena i prostora. Karijera sedmostrukog darivanja vrhunski je cilj svih Rajskih Sinova Stvoritelja. A svi Arbitražni Sinovi potaknuti su tim istim duhom služenja koji tako obilno obilježava primarne Sinove Stvoritelje i Vječnog Sina Raja.

20:5.3 Neki red Rajskih Sinova mora biti darovan svakom svijetu koji je nastanjen smrtnicima kako bi Misaoni Ispravljači mogli doći u umove svih normalnih ljudskih bića na toj sferi, jer Ispravljači ne dolaze u sva istinska ljudska bića sve dok se Duh Istine ne izlije na sviju; a slanje Duha Istine ovisi o povratku u svemirski stožer Rajskog Sina koji je uspješno izvršio misiju smrtnog darivanja na svijetu koji je u procesu evolucije.

20:5.4 Tijekom duge povijesti naseljenog planeta, drži se više suđenja upravnim razdobljima i može doći do više od jedne arbitražne misije, ali obično darovani Sin samo jednom služi na toj sferi. Potrebno je samo da svaki naseljenih svijet primi jedno darivanje Sina koji živi puni smrtni život od rođenja do smrti. Prije ili kasnije, bez obzira na duhovni status, svaki smrtni naseljeni svijet je predodređen da bude domaćin Arbitražnom Sinu na misiji darivanja, osim jednog planeta u svakom lokalnom svemiru koji je Sin Stvoritelj odabrao za svoje smrtno darivanje.

20:5.5 Razumijevajući više o podarenim Sinovima, prepoznajete zašto toliko interesa pripada Urantiji u povijesti Nebadona. Vaš mali i beznačajni planet je postao predmet zanimanja lokalnog svemira samo zato što je to smrtni dom Isusa iz Nazareta. Bio je to podij konačnog i pobjedničkog darivanja vašeg Sina Stvoritelja, arena u kojoj je Mihael osvojio vrhovnu osobnu suverenost svemira Nebadona.

20:5.6 U sjedištu njegovog lokalnog svemira Sin Stvoritelj, osobito nakon dovršetka vlastitog smrtnog darivanja, provodi veći dio svog vremena u savjetovanju i poučavanju kolega iz reda srodnih Sinova, Arbitražnih Sinova i drugih. U ljubavi i odanosti, s nježnom milošću i brižnim obzirom, ovi Arbitražni Sinovi sebe daruju svjetovima prostora. Ni na koji način nisu ova planetarna služenja inferiorna smrtnim darivanjima Mihaela. Istina je da je vaš Sin Stvoritelj odabrao za područje njegove posljednje avanture u iskustvu stvorenog bića svijet neobičajene nesreće. Ali niti jedan planet nikada ne bi mogao biti u takvom stanju da jedino darivanje Sina Stvoritelja može voditi njegovoj duhovnoj rehabilitaciji. Bilo koji Sin darivateljske skupine bio bi jednako učinkovit, jer su u svome radu na svjetovima lokalnog svemira Arbitražni Sinovi jednako božanski djelotvorni i svemudri kao što bi bio njihov Rajski brat, Sin Stvoritelj.

20:5.7 Iako mogućnost katastrofe uvijek prijeti ovim Rajskim Sinovima tijekom njihovih inkarnacija darivanja, nisam naišao na zapis o bilo kakvom neuspjehu ili promašaju na misijama darivanja bilo Arbitražnog Sina ili Sina Stvoritelja. Oba su porijeklom preblizu apsolutnom savršenstvu da bi doživjeli neuspjeh. Oni doista preuzimaju rizik, stvarno postaju poput smrtnih bića od krvi i mesa i stoga dobivaju jedinstveno iskustvo stvorenoh bića, ali u rasponu mog promatranja uvijek u tome uspijevaju. Nikada nisu doživjeli neuspjeh u postizanju cilja misije darivanja. Priča o njihovom darivanju i planetarnom služenju u cijelom Nebadonu predstavlja najplemenitije i najfascinantnije poglavlje u povijesti vašeg lokalnog svemira.

6. KARIJERE SMRTNOG DARIVANJA

20:6.1 Način na koji se Rajski Sin sprema za smrtno utjelovljenje kao darovani Sin, postaje dijete koje se rađa od majke na planetima darivanja, univerzalno je otajstvo; i bilo koji napor na otkrivanju djelovanje ove tehnike utjelovljenja koja se sprovodi na Sferi Sina osuđen je na neuspjeh. Dopustite uzvišenom znanju o smrtnom životu Isusa iz Nazareta da utone u vašu dušu, ali nemojte gubiti vrijeme u beskorisnim nagađanjima o tome kako je izvršena ova tajanstvena inkarnacija Mihaela iz Nebadona. Neka se svi radujemo spoznaji i uvjerenju da su takva dostignuća moguća božanskoj prirodi i ne gubimo vrijeme u uzaludnim nagađanjima o tehnici koju božanska mudrost koristi u obavljanju takvog fenomena.

20:6.2 Na smrtnoj misiji darivanja, Rajski Sin se uvijek rađa kao dijete i odrasta kao muškarac, kao što je Isus učinio na Urantiji. Ovi Sinovi vrhovne službe svi prolaze od ranog djetinjstva preko mladosti do muškosti baš kao što to čini svako ljudsko biće. U svakom pogledu postupaju poput smrtnika iz rase u koju se rađaju. Obraćaju se Ocu kao djeca svijeta na kojem služe. S materijalnog gledišta, ti ljudsko-božanski Sinovi žive obični život samo s jednim izuzetkom: oni ne ostavljaju potomstvo na svjetovima svog boravka; to je sveopće ograničenje nametnuto svim redovima Rajskih Sinova darivanja.

20:6.3 Kao što je Isus na vašem svijetu bio zaposlen kao sin stolara, tako i drugi Rajski Sinovi rade u različitim kapacitetima na planetima njihovih darivanja. Teško j e zamisliti poziv koji nije slijedio neki Rajski Sin tijekom njegovog darivanja na nekom evolucijskom planetu vremena.

20:6.4 Kada darovani Sin savlada iskustvo življenja smrtnog života, kada postigne savršenstvo usklađenosti s njegovim unutarnjim Ispravljačem, onda započinje onaj dio njegove planetarne misije osmišljen kako bi osvijetlio umove i nadahnuo duše njegove braće u tijelu. Kao učitelji, ti Sinovi isključivo se posvećuju duhovnom prosvjetljenju smrtnih rasa na svjetovima njihovog boravka.

20:6.5 Karijere smrtnog darivanja Mihaela i Avonala, iako se u većini slučajeva mogu usporediti, uopće nisu identične: Arbitražni Sin nikada neće proglasiti "Tko je vidio Sina, vidio je Oca," kao što je proglasio vaš Sin Stvoritelj kad je bio utjelovljen na Urantiji. Ali darovani Avonal izjavljuje, "Tko je vidio mene, vidio je Vječnog Sina Božjeg." Arbitražni Sinovi nisu neposredno porijeklom od Oca Svih, niti se utjelovljuju podložno Očevoj volji; uvijek se daju kao Rajski Sinovi podložni volji Vječnog Sina Raja.

20:6.6 Kada darovani Sinovi, Stvoritelji ili Arbitražni, prođu kroz portale smrti, ponovno se pojavljuju trećeg dana. Ali ne biste trebali misliti da se uvijek susreću s tragičnim krajem s kojim se susreo Sin Stvoritelj koji je živio na vašem svijetu prije tisuću devet stotina godina. Izvanredno i neobično okrutno iskustvo kroz koje je Isus iz Nazareta prošao prouzročilo je da Urantija postane lokalno poznata kao "svijet križa." Nije neophodno da Sin Boga prođe kroz takvo nečovječno postupanje, a velika većina planeta im je pružila prijatniji prijem, dopuštajući im da dovrše svoje smrtne karijere, okončaju arbitražnu epohu, odluče o preživjelim spavačima i otvore novo upravno razdoblje, bez prolaska kroz nasilnu smrt. Darovani Sin mora proći kroz smrt, mora proći kroz cijelo stvarno iskustvo smrtnika domena, ali nije božanski plan da ta smrt bude nasilna ili neobična.

20:6.7 Kada darovani Sinovi nisu pogubljeni nasiljem, oni dobrovoljno napuštaju svoje živote i prolaze kroz portal smrti, ne kako bi zadovoljili zahtjeve "neumoljive pravde" ili "božanskog gnjeva," nego da dovrše svoje darivanje, da "ispiju čašu" karijere utjelovljenja i osobnog iskustva u svemu što čini život stvorenih bića koji se živi na planetima smrtnog postojanja. Darivanje je planetarna i svemirska nužnost, a tjelesna smrt nije ništa više od neophodnog dijela misije darivanja.

20:6.8 Kad se završi smrtno utjelovljenje, Avonal koji je služio u ovoj ulozi prelazi na Raj, gdje ga prihvaća Otac Svih, te se vraća na dužnosti u lokalnom svemiru kojem je pripojen, gdje prima priznanje Sina Stvoritelja. Nakon toga darovani Sin Avonal i Sin Stvoritelj šalju svoj zajednički Duh Istine da djeluje u srcima smrtnih rasa koje žive na svijetu darivanja. Prije ostvarenja suvereniteta u lokalnom svemiru, to je zajednički duh ova dva Sina, kojeg provodi Stvaralački Duh. On se nešto razlikuje od Duha Istine koji karakterizira lokalni svemir u dobi nakon Mihaelova sedmog darivanja.

20:6.9 Po završetku posljednjeg darivanja Sina Stvoritelja, Duh Istine koji je prije toga poslan u sve svjetove tog lokalnog svemira koji su primili darivanje Avonala, podilazi promjenu u prirodi i postaje doslovce duh suverenog Mihaela. Taj fenomen se događa istodobno s oslobađanjem Duha Istine za službu na planetu Mihaelovog smrtnog darivanja. Nakon toga, svaki svijet koji je bio počašćen darivanjem Arbitražnog Sina prima taj isti duh Utješitelj od sedmostrukog Sina Stvoritelja, u suradnji s tim Arbitražnim Sinom kojeg bi bio primio da se Suveren lokalnog svemira nije osobno utjelovio kao darovani Sin.

7. SINOVI UČITELJI TROJSTVA

20:7.1 Ovi vrlo osobni i visoko duhovni Rajski Sinovi stvoreni su od strane Rajskog Trojstva. Poznati su u Havoni kao red Dajnala. U Orvontonu su zabilježeni kao Sinovi Učitelji Trojstva, tako nazvani zbog svojih roditelja. Na Sferi Spasenja se ponekad naziva Rajski Duhovni Sinovi.

20:7.2 Broj Sinova Učitelja se neprestano povećava. Posljednji opći popis prikazuje broj tih Sinova Trojstva koji djeluju u središnjem svemiru i supersvemirima kao nešto više od dvadeset jedne milijarde, što ne uključuje Rajske rezerviste koji broje više od trećine svih Sinova Učitelja Trojstva u postojanju.

20:7.3 Red Sinova Dajnala nije organski dio lokalne ili supersvemirske uprave. Njezini članovi nisu ni stvoritelji niti donosioci, nisu ni suci niti vladari. Oni se ne bave toliko svemirskom administracijom koliko se bave moralnim prosvjetljenjem i duhovnim razvojem. Oni su univerzalni odgajatelji, posvećeni duhovnom buđenju i moralnim smjernicama svih svjetova. Njihova je službe blisko povezana s ličnostima Beskonačnog Duha i usko vezana s uzlazom stvorenih bića na Raj.

20:7.4 Ti Sinovi Trojstva sudjeluju u kombinaciji prirode tri Rajska Božanstva, ali u Havoni čini se da više odražavaju prirodu Oca Svih. U supersvemirima čini se da prikazuju prirodu Vječnog Sina, dok u lokalnim stvaranjima pokazuju karakter Beskonačnog Duha. U svim svemirima, oni su utjelovljenje službe i diskrecije mudrosti.

20:7.5 Za razliku od njihove Rajske braće, Mihaela i Avonala, Sinovi Učitelji Trojstva ne dobivaju prethodnu obuku u središnjem svemiru. Oni se šalju izravno u sjedište supersvemira i od tamo se odašiljajuna službu u nekom lokalnom svemiru. U svom služenju tim evolucijskim područjima koriste se spojem duhovnog utjecaja Sina Stvoritelja i povezanih Arbitražnih Sinova, jer Dajnali sami od sebe nemaju privlačne duhove snage.

8. SLUŽBA DAJNALA U LOKALNOM SVEMIRU

20:8.1 Rajski Duhovni Sinovi su jedinstvena bića porijeklom od Trojstva i jedina stvorenja Trojstva koja su tako potpuno povezana s vođenjem svemira dvostrukog porijekla. Oni su nježno posvećeni obrazovnom služenju smrtnim stvorenjima i nižim redovima duhovnih bića. Oni započinju svoje radove u lokalnim sustavima i u skladu s iskustvom i dostignućima, napreduju prema unutra kroz službu zviježđa prema najvišim aktivnostima lokalnog stvaranja. Nakon certificiranja mogu postati duhovni veleposlanici koji predstavljaju lokalne svemire svoje službe.

20:8.2 Nije mi poznat točan broj Sinova Učitelja u Nebadonu; postoji ih mnogo tisuća. Mnogi od voditelja odjela u Melkizedekovim školama pripadaju ovom redu, a kombinirano osoblje redovito konstituiranog Sveučilišta na Sferi Spasenja obuhvaća više od stotinu tisuća uključujući ove Sinove. Veliki brojevi nalaze se na različitim svjetovima morontija obučavanja, ali oni nisu potpuno zaokupljeni duhovnim i intelektualnim napredovanjem smrtnih bića; jednako se bave instrukcijama serafskih bića i drugih domaćih bića lokalnih stvaranja. Mnogi njihovi asistenti dolaze iz redova stvorenih potrojstvljenih bića.

20:8.3 Sinovi Učitelji ulaze u nastavničko osoblje koje provodi sve ispite i obavlja sve testove za kvalifikaciju i certifikaciju svih podređenih faza svemirske službe, od dužnosti predstojnika do studenata zviježđa. Oni provode vječni trening, od planetarnih tečajeva do visokog Fakulteta Mudrosti koji se nalazi na Sferi Spasenja. Prepoznavanje truda i postignuća dodjeljuje se svima, uzlaznim smrtnicima kao i ambicioznim kerubima, koji do kraja upotpune ove avanture u mudrosti i istini.

20:8.4 U svim svemirima svi Božji Sinovi imaju obveze prema tim uvijek-vjernim i sveopće učinkovitim Sinovima Učiteljima Trojstva. Oni su uzvišeni učitelji svih ličnosti duha, čak i iskušani i istinski učitelji samih Sinova Boga. Ali u beskrajne pojedinosti dužnosti i rada Sinova Učitelja teško da vas mogu uputiti. Velike domene aktivnosti Sinova Dajnala bolje možete shvatiti na Urantiji kada budete napredovali u inteligenciji i nakon što dođe do prekida duhovne izolacije vašeg planeta.

9. PLANETARNE SLUŽBE DAJNALA

20:9.1 Kada napredovanje događaja na evolucijskom svijetu ukaže da je vrijeme zrelo za otvaranje nove duhovne epohe, Sinovi Učitelji Trojstva uvijek volontiraju za ovu službu.Niste upoznati s ovim redom sinovstva jer Urantija još nije doživjela duhovnu epohu, tisućljeće kozmičkog prosvjetljenja. Ali Sinovi Učitelji i sada posjećuju vaš svijet u svrhu formuliranja planova koji se tiču njihovog projiciranog boravka na vašoj sferi. Oni se trebaju pojaviti na Urantiji nakon što njezini stanovnici steknu komparativno oslobođenje iz okova animalizma i skučenosti materijalizma.

20:9.2 Sinovi Učitelji Trojstva nemaju nikakve veze s okončanjem planetarnih upravnih razdoblja. Oni ne sude mrtvima niti prevode preživjele, ali na svakoj planetarnoj misiji djeluju u pratnji Arbitražnog Sina koji obavlja te dužnosti. Sinovi Učitelji u potpunosti se bave inauguracijom nove duhovne epohe, osvitu ere duhovnih stvarnosti na evolucijskom planetu. Oni daju stvarnost duhovnim ekvivalentima materijalnog znanja i vremenske mudrosti.

20:9.3 Sinovi Učitelji obično ostaju u posjetu na svojim planetima tisuću godina planetarnog vremena. Jedan te isti Sin Učitelj predsjedava planetom jedno tisućljeće u suradnji sa sedamdeset suradnika njegovog reda. Dajnali se ne utjelovljuju ili na druge načine materijaliziraju kako bi bili vidljivi smrtnim bićima; stoga se kontakt sa svijetom posjeta odvija kroz aktivnosti Briljantnih Večernjih Zvijezda, ličnosti lokalnog svemira koje su povezane sa Sinovima Učiteljima Trojstva.

20:9.4 Dajnali se mnogo puta mogu vratiti u neki naseljeni svijet, a nakon njihove završne misije, planet se uvodi u utemeljeni status svjetlosti i života, evolucijski cilj svih smrtno naseljenih svjetova današnje svemirske dobi. Smrtni Korpus Finalista je usko povezan sa sferama utemeljenim u svjetlosti i životu, a njihove planetarne aktivnosti dotiču i ove Sinove Učitelje. Zapravo, cijeli poredak Sinova Dajnala je usko povezan sa svim fazama aktivnosti finalista u evolucijskim stvaranjima vremena i prostora.

20:9.5 Čini se da su Sinovi Učitelji Trojstva u potpunosti poistovjećeni s režimom smrtnog napredovanja kroz ranije faze evolucijskog uzlaza, što nas često navodi na nagađanje o njihovoj mogućoj povezanosti s finalistima u neobjavljenoj karijeri budućih svemira. Primijetili smo da su administratori supersvemira dijelom ličnosti porijeklom od Trojstva, a dijelom uzlazna evolucijska bića obuhvaćena Trojstvom. Čvrsto vjerujemo da su Sinovi Učitelji i finalisti sada angažirani u stjecanju iskustva povezanosti vremena, što može biti preliminarna obuka da ih se pripremi za blisku povezanost u nekoj neotkrivenoj budućoj sudbini. Na Uversi vjerujemo da će, kad se supersvemiri konačno ustale u svjetlosti i životu, ti Sinovi Učitelji Raja, koji su postali toliko temeljito upoznati s problemima evolucijskih svjetova i koji su bili tako dugo povezani s karijerom evolucijskih smrtnika, vjerojatno biti preneseni na vječnu povezanost s Rajskim Korpusom Finalista.

10. UJEDINJENA SLUŽBA RAJSKIH SINOVA

20:10.1 Svi Rajski Sinovi Boga su božanski u porijeklu i prirodi. Rad svakog Rajskog Sina za svaki svijet jednak je kao da je Sin službe bio prvi i jedini Božji Sin.

20:10.2 Rajski Sinovi su božanska prezentacija djelujuće prirode tri osobe Božanstva domenama vremena i prostora. Sinovi Stvoritelji, Arbitražni Sinovi i Sinovi Učitelji su darovi vječnih Božanstava djeci ljudi i svim drugim svemirskim stvorenjima uzlaznog potencijala. Ti Božji Sinovi su božanski ministri koji su neprestano posvećeni radu pomaganja stvorenjima vremena da postignu visoki duhovni cilj vječnosti.

20:10.3 U Sinovima Stvoritelja ljubav Oca Svih je pomiješana s milošću Vječnog Sina i otkrivena je lokalnim svemirima u stvaralačkoj moći, brižnoj službi i suosjećajnom suverenitetu Mihaela. U Arbitražnim Sinovima milosrđe Vječnog Sina, ujedinjeno sa službom Beskonačnog Duha, otkriva se evolucijskim područjima u karijeri ovih Avonala prosuđivanja, služenja i darivanja. U Sinovima Učiteljima Trojstva ljubav, milosrđe i služba tri Rajska Božanstva usklađeni su na najvišim razinama vrijednosti vremena i prostora i predstavljeni su svemirima kao živa istinu, božanska dobrota i istinska duhovna ljepota.

20:10.4 U lokalnim svemirima ti redovi sinovstva surađuju kako bi sproveli otkrivenje Rajskih Božanstva stvorenjima prostora: Kao Otac lokalnog svemira, Sin Stvoritelj oslikava beskonačni karakter Oca Svih. Kao darovani Sinovi milosrđa, Avonali otkrivaju neusporedivu prirodu Vječnog Sina beskrajnog suosjećanja. Kao pravi učitelji uzlaznih ličnosti, Sinovi Dajnali Trojstva otkrivaju učiteljsku ličnost Beskonačnog Duha. U njihovoj božanski savršenoj suradnji, Mihaeli, Avonali i Dajnali pridonose aktualizaciji i otkrivanju ličnosti i suvereniteta Vrhovnog Boga unutar i naspram vremensko-prostornih svemira. U harmoniji svoga trojedinog djelovanja, ovi Rajski Sinovi Boga uvijek funkcioniraju kao avangardne ličnosti Božanstva, slijedeći beskrajno širenje božanstvenosti Prvog Velikog Izvora i Središta iz vječnog Otoka Raja u nepoznate dubine prostora.

20:10.5 [Predstavio Usavršitelj Mudrosti iz Uverse.]

Back to Top