Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 20 : RAJSKI SINOVI BOGA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo

DIO I: Središnji Svemir i Supersvemiri

POGLAVLJE 20 : RAJSKI SINOVI BOGAPOGLAVLJE 20 : RAJSKI SINOVI BOGA

20:0.1 PRILIKOM svog djelovanja u supersvemiru Orvontonu, Božji Sinovi se dijele u tri opće grupe:

20:0.2 Silazne Sinove Boga.

20:0.3 Uzlazne Sinove Boga.

20:0.4 Potrojstvljene Sinove Boga.

20:0.5 U silazne redove sinova ulaze ličnosti koje nastaju kao rezultat izravnog božanskog čina stvaranja. Uzlazni sinovi, u koje ulaze i smrtna bića, ostvaruju ovaj status iskustvenim sudjelovanjem u kreativnoj vještini koja je poznata kao evolucija. Potrojstvljeni sinovi su skupina bića složenog porijekla koja uključuje sva bića koja su primila zagrljaj Rajskog Trojstva, premda nisu izravnog porijekla od Trojstva.

1.SILAZNI BOŽJI SINOVI

20:1.1 Svi silazni Božji Sinovi imaju visoko i božansko porijeklo. Posvećeni su silaznim aktivnostima služenja na svjetovima i sustavima vremena i prostora gdje pomažu uzlaz prema Raju niskih stvorenja evolutivnog porijekla - uzlaznih Božjih sinova. U ovim pripovijestima prikazujemo jedino sedam od brojnih redova silaznih Sinova. Oni Sinovi koji proizlaze iz Božanstava na centralnom Otoku Svjetla i Života nazivaju se Rajski Sinovi Boga i uključuju sljedeća tri reda:

20:1.2 1. Sinove Stvoritelje - Mihaele.

20:1.3 2. Sudbene Sinove - Avonale.

20:1.4 3. Trojstvene Sinove Učitelje - Dajnalse.

20:1.5 Preostala četiri reda silaznih sinova poznata su kao Sinovi Božji Lokalnog Svemira:

20:1.6 4. Sinovi Melkizedeci.

20:1.7 5. Sinovi Vorondadeci.

20:1.8 6. Sinovi Lanonandeci.

20:1.9 7. Nositelji Života.

20:1.10 Melkizedeci su zajedničko potomstvo Sina Stvoritelja lokalnog svemira, Stvaralačkog Duha i Oca Melkizedeka. Vorondadeke i Lanonandeke stvaraju Sin Stvoritelj i njegova suradnica Stvaralački Duh. Vorondadeci su vama najbolje poznati kao Svevišnji ili Očevi Zviježđa; Lanonandeci su vam najbolje poznati kao vladari Sustava ili Planetarni Prinčevi. Trostruki red Nositelja Života nastaje djelovanjem Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha povezanog s djelovanjem jednog od tri Stara Dana supersvemirskog djelokruga. No priroda i aktivnosti ovih Božjih Sinova Lokalnog Svemira preciznije su prikazani u poglavljima koja se bave poslovima lokalnih tvorevina.

20:1.11 Rajski Sinovi Boga imaju trostruko porijeklo: Primarni ili Sinovi Stvoritelji nastaju djelovanjem Oca Svih i Vječnog Sina; sekundarni ili Sudbeni Sinovi nastaju djelovanjem Vječnog Sina i Beskonačnog Duha; Trojstveni Sinovi Učitelji su potomstvo Oca, Sina i Duha. U pogledu službe, iskazanja obožavanja i upućivanja molitvi, svi Rajski Sinovi su kao jedan; njihov duh je jedan i njihovo djelovanje je identično u kvaliteti i cjelovitosti.

20:1.12 Kao što su se Rajska bića iz reda Dana pokazala božanstvenim administratorima, tako su se redovi Rajskih Sinova pokazali božanskim služiteljima – stvoriteljima, poslužiteljima, darivateljima, sucima, učiteljima i obznaniteljima istine. Oni se kreću svemirom nad svemirima od obala vječnog Otoka do naseljenih svjetova vremena i prostora obavljajući višestruke poslove u centralnom svemiru i supersvemirima koje nisu obznanjeni u ovim poglavljima. Dok su različito organizirani ovisno o prirodi i lokaciji službe, u lokalnim svemirima Sudski i Učiteljski Sinovi služe pod upravom Sina Stvoritelja koji predsjedava određenom domenom.

20:1.13 Čini se da Sinovi Stvoritelji u sebi imaju duhovno obdarenje koje ima centar u njihovoj osobi, nad kojim imaju kontrolu i koje mogu darovati drugima, kao što je vaš Sin Stvoritelj izlio svoj duh na sve smrtnike Urantije. Svaki Sin Stvoritelj posjeduje moć privlačne duhovne sile u svom području; on je osobno svjestan svakog učinjenog čina i svake emocije svakog silaznog Božjeg Sina koji služi u njegovoj domeni. Ovo je božanski odraz, lokalno-kozmička duplikacija, apsolutne privlačne duhovne sile Vječnog Sina zahvaljujući kojoj je u stanju prići i uspostaviti kontakt sa svim svojim Rajskim Sinovima, bez obzira na njihovu lokaciju u svemiru nad svemirima.

20:1.14 Rajski Sinovi Stvoritelji služe ne samo kao Sinovi u njihovim silaznim aktivnostima služenja i darivanja, već po završetku svojih darivanja pojedinačnim svjetovima, svaki djeluje kao kozmički Otac svoje tvorevine, dok drugi Božji Sinovi nastavljaju službu darivanja i duhovnog uzdizanja bića kako bi pridobili planet po planet u priznanju ljubavi i vlasti Oca Svih, što kulminira u posvećenju individualnih bića izvršenju volje Rajskog Oca i rezultira uspostavom planetarne odanosti kozmičkoj upravi ovog Sina Stvoritelja.

20:1.15 U sedmostrukom Sinu Stvoritelju, Stvoritelj i stvorenje su zauvijek povezani u razumijevanju i suosjećajnosti milostive veze. Cijela kategorija Sinova Stvoritelja koja nosi naziv Mihaeli toliko je jedinstvena da smo morali rezervirati razmatranje njihove prirode i aktivnosti za sljedeću grupu poglavlja, dok se nastavak ove pripovjesti uglavnom odnosi na dva preostala reda Rajskih sinova: Sudbene Sinove i Trojstvene Sinove Učitelje.

2. SUDBENI SINOVI

20:2.1 Svaki put kad Vječni Sin formulira neki originalni i apsolutni koncept bića i kad se taj koncept sjedini s novim i božanskim idealom brižne službe Beskonačnog Duha, dolazi do stvaranja novog i originalnog Božjeg Sina, Rajskog Sudbenog Sina. Ovi Sinovi pripadaju redu Avonala koji se razlikuje od Mihaela, Sinova Stvoritelja. Premda nisu stvoritelji u osobnom smislu, u svojim su aktivnostima usko povezani s redom Mihaela. Avonali su planetarni služitelji i suci u vremensko-prostornim područjima – bićima svih rasa, svih svjetova i u svim svemirima.

20:2.2 Imamo razloga vjerovati da u velikom svemiru djeluje otprilike milijardu Sudbenih Sinova. Ovo je samoupravni red nad kojim upravlja vrhovno vijeće koje zasjeda na Raju u koje ulaze iskusni Avonali koji su na dužnosti širom svih svemira. Ali kad su postavljeni na dužnosti i posvećeni aktivnostima lokalnog svemira, oni služe pod upravom Sina Stvoritelja svake pojedinačne domene.

20:2.3 Avonali su Rajski Sinovi službe i darivanja individualnim planetima lokalnog svemira. A budući da svaki Sin Avonal ima jedinstvenu osobnost i da ne postoje dva koja su među sobom jednaka, njihov je rad individualno jedinstven na svjetovima njihovog prebivanja gdje se često javljaju utjelovljeni kao ljudi, nekom prilikom kao djeca zemaljskih majki evolucijskih svjetova.

20:2.4 Osim što služe na višim upravnim razinama, Avonali igraju trostruku ulogu na naseljenim svjetovima, obavljajući:

20:2.5 1. Arbitarne postupke. Djeluju pri okončanju planetarnih upravnih razdoblja. Oni mogu poduzeti mnoge – na stotine – takve misije na pojedinim svjetovima i mogu se vratiti na svjet gdje su prije služili ili ići na nove planete nebrojeno mnogo puta kako bi okončali upravna razdoblja i oslobodili usnule smrtnike.

20:2.6 2. Sudske misije. Do ove vrste planetarnih posjeta obično dolazi prethodno posjeti darovanog Sina. Pri ovim misijama, Avonal se obično javlja u obliku odrasle osobe zahvaljujući vještini utjelovljenja bez smrtnog rođenja. Nakon ove uobičajene prve sudske posjete, Avonali više puta mogu služiti na sudskim pozicijama određenog planeta bilo prije ili poslije pojave darovanog Sina. Na ovim dodatnim sudbenim misijama, Avonali se mogu ali ne moraju pojaviti u vidljivom obliku, ali niti jedan od njih se ne rađa u svijetu kao bespomoćno dijete.

20:2.7 3. Misije darivanja. Sinovi Avonali svi najmanje jednom sebe daruju smrtnicima evolutivnih svjetova. Dok arbitarne posjete mogu biti brojne i dok se sudske misije mogu više puta ponoviti, na svakom planetu se javlja samo jedan darovani Sin. Darovani Avonali se tu pojavljuju kao bebe, onako kako je Mihael iz Nebadona utjelovljen na Urantiji.

20:2.8 Dok Sinovi Avonali mogu služiti na sudskim pozicijama i misijama darivanja neograničeno mnogo puta, nakon sedmog utjelovljenja oni obično obustave dalja poduzeća u korist svojih manje iskusnih suradnika. Sinovi sa više iskustva darivanja ulaze u sastav visokog osobnog vijeća Sina Stvoritelja i tako postaju njegovi suradnici u upravi svemirskim poslovima.

20:2.9 Pri svim aktivnostima na naseljenim svjetovima, Sudbeni Sinovi djeluju u pratnji dvaju redova stvorenih bića lokalnog svemira, Melkizedeka i arhanđela, dok ih pri misijama darivanja također prate Sjajne Večernje Zvijezde koje su također porijeklom iz lokalnog svemira. Pri svim svojim planetarnim radovima, sekundarni Rajski Sinovi, Avonali, imaju podršku i autoritet primarnog Rajskog Sina, Sina Stvoritelja iz lokalnog svemira njegovog djelovanja. Avonali su u svakom pogledu jednako djelotvorni i prihvatljivi u svom djelovanju kao da sam Sin Stvoritelj služi na ovim svjetovima smrtnog stanovanja.

3. SUDSKI POSTUPCI

20:3.1 Avonali su poznati kao Sudbeni Sinovi zato što djeluju kao visoki suci svjetova koji svojim aktivnostima stavljaju kraj na niz planetarnih upravnih razdoblja na svjetovima vremena. Oni predsjedavaju nad buđenjem usnulih smrtnika, nad suđenjem svjetovima, te pri donošenju odluka o odgodi pravde, provedbi naloga o probnim razdobljima milosti, postavci stvorenih bića na planetarne službe i dodjeli novih zadaća i dužnosti, te se po završetku svoje misije vraćaju na sjedišta svojih lokalnih svemira.

20:3.2 Kada sjede u sudu o sudbinama planetarnih epoha, Avonali donose riješenja o sudbini evolucijskih rasa, ali iako oni mogu donijeti presude o ukinuću identiteta osobnih stvorenih bića, oni ne izvršavaju takve kazne. Presude ove prirode ne izvodi nitko drugi osim vlasti supersvemira.

20:3.3 Dolazak Rajskog Avonala na evolucijski svijet radi okončanja planetarne epohe i početka nove epohe planetarnog napretka ne može se svrstati isljučivo pod bilo sudsku misiju ili misiju darivanja. Sudske misije ponekad, a misije darivanja uvijek, izvode se kao inkarnacije; to jest, na takvim zadacima Avonali služe na planetima u materijalnom obliku - doslovno. Njihove druge posjete su "tehničke" i u tom svojstvu Avonal nije utjelovljen za planetarnu službu. Ako Sudbeni Sin dolazi isključivo kao sudac pri okončanju planetarne epohe, on se javlja na svijetu kao duhovno biće nevidljivo materijalnim stvorenjima. Takve tehničke posjete se više puta ponavljaju u dugoj povijesti naseljenih svjetova.

20:3.4 Sinovi Avonali mogu djelovati kao planetarni suci prethodno sudskim misijama i iskustvima darivanja. No prilikom bilo koje od ovih misija, utjelovljeni Sin može donijeti odluku o okončanju planetarne epohe; isto može učiniti Sin Stvoritelj pri utjelovljenju na misiji darivanja u smrtnom obličju. Kada Rajski Sin posjeti evolucijski svijet i poprimi obličje smrtnih ljudi, njegovom se prisutnošću završava sudbena epoha i donosi presuda svijetu.

4. SUDSKE MISIJE

20:4.1 Prije planetarne pojave darovanog Sina, nastanjeni svijet obično posjećuju Rajski Avonali na sudskoj misiji. Ako je to početni sudbena posjeta, Avonal je uvijek utjelovljen kao materijalno biće. On se pojavljuje na dodjeljenoj planeti kao punopravni muški predstavnik smrtne rase, u potpunosti vidljiv i u fizičkom kontaktu sa smrtnim bićima svog vremena i generacije. Kroz diktatorsko utjelovljenje Sin Avonal je potpuno i neprekinuto povezan sa jedinicama lokalne i univerzalne duhovne snage.

20:4.2 Planeta može doživjeti više sudskih posjeta, kako prije tako i poslije pojave darovanog Sina. Tu može biti riječi o više posjeta jednog te istog ili nekog drugog Avonala u ulozi razdiobenog suca, ali takve tehničke sudske misije ne mogu se kategorizirati bilo kao misije darivanja ili misije presude, i Avonali se pri takvim misijama nikad ne utjelovljuju. Čak i kada je planet blagoslovljen s više sudskih misija, Avonali obično se podilaze proces smrtnog utjelovljenja; i kad ne služe u utjelovljenju ljudskog tijela, javljaju se kao odrasla bića dotičnog svijeta; ne rađaju ih majke.

20:4.3 Kada se utjelovljuju na misijama darivanja i suđenja, Rajski Sinovi primaju iskusne Ispravljače, i to različitog Ispravljača za svaku inkarnaciju. Ispravljači koji služe u umovima utjelovljenih Božjih Sinova se nikad ne mogu nadati da će postići ličnost kroz spajanje sa ljudsko-božanskim bićima svojeg prebivanja, ali oni su često personalizirani po zapovijedi Oca Svih. Ti Ispravljači formiraju vrhovno vijeće Diviningtona za usmjeravanje, upravljanje, identifikaciju i otpremu Tajanstvenih Osmatrača naseljenim svjetovima. Oni također primaju i akreditiraju Ispravljače pri njihovom povratku u "krilo Očevo" nakon što smrt uništi tijelo njihovog zemaljskog prebivanja. Na taj način vjerni Ispravljači svjetskih sudaca postaju uzvišeni šefovi svoje vrste.

20:4.4 Urantija nikada nije primila Sina Avonala na sudskoj misiji. Da Urantija slijedi opći plan razvoja naseljenih svjetova, bila bi blagoslovljena sa sudskom misijom negdje između pojave Adama i darivanja Krista Mihaela. Ali redoviti slijed pojave Rajskih Sinova na vašem planetu u cijelosti je poremećen pojavom vašeg Sina Stvoritelja pri njegovom završnom darivanju prije tisuću devetsto godina.

20:4.5 Urantiju još uvijek može posjetiti Avonal utjelovljen na sudskoj misiji, ali što se tiče buduće pojave Rajskih Sinova, ni "anđeli na nebu ne znaju vrijeme ili način takve posjete," kako svijet koji je primio Mihaela postaje pojedinačni i osobni štićenik Glavnog Sina i kao takav u cjelosti podliježe njegovim vlastitim planovima i rješenjima. A s vašim svijetom, to je dodatno komplicirano Mihaelovim obećanjem da će se tu vratiti. Bez obzira na nesporazume oko boravka Mihaela iz Nebadona na Urantiji, jedna stvar je sigurno autentična – njegovo obećanje da će se vratiti na vaš ​​svijet. S obzirom na ove izglede, samo vrijeme može otkriti budući redoslijed posjeta Rajskih Sinova Boga na Urantiji.

5. DARIVANJE RAJSKIH SINOVA BOGA

20:5.1 Vječni Sin je vječna Riječ Božja. Vječni Sin je savršen izraz "prve" apsolutne i beskonačne misli njegovog vječnog Oca. Kada se osobna duplikacija ili božansko produženje ovog Izvornog Sina pojavi na misijama darivanja smrtnog utjelovljenja, postaje doslovno istina da božanska "Riječ je tijelom postala" i da Riječ prebiva među tako poniznim bićima životinjskog podrijetla.

20:5.2 Na Urantiji postoji rašireno vjerovanje da je Sinovo darivanje na neki način utjecalo na stav Oca Svih. No, u interesu vašeg prosvjetljenja trebamo napomenuti da to nije istina. Darivanja Sinova Avonala i Mihaela su nužni dio iskustvenog procesa osmišljenog kako bi ovi Sinovi postali sigurni i suosjećajni suci i vladari naroda i planeta vremena i prostora. Karijera sedmostrukog darivanja je vrhovni cilj svih Rajskih Sinova Stvoritelja. I svi Sudbeni Sinovi su motivirani tim istim duhom službe koja tako izdašno karakterizira primarne Sinove Stvoritelje i Vječnog Sina Raja.

20:5.3 Neki red Rajskih Sinova mora biti darovan svakom smrtnom nastanjenom svijetu kako bi Misaoni Ispravljači bili u prilici doći u umove svih normalnih ljudskih bića na tom području, kako Ispravljači ne dolaze sve dok se Duh Istine ne izlije na sva bonificirana ljudska bića; a slanje Duha Istine ovisi o povratku na sjedište svemira Rajskog Sina koji je uspješno izvršio misiju smrtničkog darivanja na nekom evolucijskom svijetu.

20:5.4 Tijekom duge povijesti bilo kojeg naseljenog planeta, nastupaju brojne razdiobene sudske epohe i može doći do više od jedne sudbene misije, ali obično samo jednom darovani Sin služi na toj sferi. Potrebno je da svaki naseljenih svijet primi jedno darivanje Sina koji dolazi živjeti punim smrtnim životom od rođenja do smrti. Prije ili kasnije, bez obzira na duhovni status, svakom smrtnom naseljenom svijetu je suđeno da postane domaćin Sudbenog Sina na misiji darivanja, osim tog planeta bilo kojeg lokalnog svemira koji je Sin Stvoritelj odabrao kao mjesto njegovog smrtnog darivanja.

20:5.5 Sa više razumijevanja o podarenim Sinovima, možete razabrati zašto se toliko zanimanje pridaje Urantiji u povijesti Nebadona. Vaš mali i beznačajni planet je postao predmet zanimanja u lokalnom svemiru jednostavno zato što je to smrtni dom Isusa iz Nazareta. To je bio podij konačnog i pobjedničkog darivanja vašeg Sina Stvoritelja, arena u kojoj je Mihael stekao vrhovnu osobnu vlast nad svemirom Nebadonom.

20:5.6 U sjedištu njegovog lokalnog svemira Sin Stvoritelj, pogotovo nakon završetka svojeg smrtničkog darivanja, troši puno vremena u savjetovanju i nalozima korpusu pomoćnih Sinova, Sudbenih Sinova i drugih. U ljubavi i odanosti, s brižnim milosrđem i nježnim obzirom, ti Sudbeni Sinovi sebe daruju svjetovima prostora. A ni na koji način ove planetarne usluge nisu od manje težine i vrijednosti od smrtnog darivanja Mihaela. Istina da je vaš Sin Stvoritelj odabrao za područje njegove posljednje avanture u iskustvu stvorenog bića svijet koji je propatio neobične nesreće. Ali nema planeta koji bi ikad mogao biti u takvom stanju da bi to zahtijevalo darivanje Sina Stvoritelja kako bi se postigao učinak njegove duhovne obnove. Bilo je dovoljno da se osigura darivanje bilo kojeg Sina iz ove skupine, jer su u svim njihovim radovima na svjetovima lokalnog svemira Sudbeni Sinovi jednako božanski djelotvorni i svemudri kao što bi bio njihov Rajski brat, Sin Stvoritelj.

20:5.7 Iako prilikom inkarnacija darivanja ovih Rajskih Sinova uvijek prijeti mogućnost katastrofe, još nisam imao priliku vidjeti zapis o neuspjehu misije darivanja bilo Sudbenih Sinova ili Sina Stvoritelja. Oba su podrijetlom previše blizu apsolutne savršenosti da bi doživjeli neuspjeh. Oni doista preuzimaju rizik, stvarno postaju kao smrtna bića od krvi i mesa i time dobivaju jedinstveno iskustvo o životu stvorenih bića, ali u rasponu mog promatranja oni su uvijek uspješni. Oni nikada ne griješe u postizanju cilja misije darivanja. Priča o njihovom darivanju i planetarnom služenju diljem Nebadona predstavlja najplemenitije i najfascinantnije poglavlje u povijesti vašeg lokalnog svemira.

6. KARIJERE SMRTNOG DARIVANJA

20:6.1 Metoda kojom Rajski Sin postaje spreman za smrtno utjelovljenje kao darovani Sin, ostaje sakrivena na planetama njihovog darivanja i postaje univerzalna misterija; svi napori da otkrijete djelovanje ove tehnike utjelovljenja osuđeni su na neuspjeh. Neko se uzvišeno znanje o smrtnom životu Isusa iz Nazareta utisne u vaše duše, ali nemojte gubuiti vrijeme u beskorisnim nagađanjima o tome kako je ta tajanstvena inkarnacija Mihaela iz Nebadona izvršena. Neka nas sve raduje znanje i sigurnost da božanska priroda može ostvariti takva postignuća i nemojte gubiti vrijeme u uzaludnim nagađanjima o vještini kojom božanska mudrost sprovodi takve pojave.

20:6.2 Na smrtnoj misiji darivanja, Rajski Sin se uvijek rađa kao dijete i odrasta kao muško dijete, kao što je to Isus učinio na Urantiji. Ovi Sinovi vrhunske službe svi prolaze od djetinjstva kroz mladost do muževnosti baš kao svako ljudsko biće. U svakom pogledu oni postaju kao smrtnici rase u kojoj su rođeni. Oni upućuju molitve Ocu kao što to čine djeca područja u kojem služe. Sa materijalnog gledišta, ti ljudsko-božanski Sinovi žive obični život sa samo jednom iznimkom: Oni ne začinju potomstvo na svijetu svoga boravka; to je univerzalno ograničenje nametnuto svim redovima Rajskih Sinova darivanja.

20:6.3 Kao što je Isus radio na vašem svijetu kao sin stolara, pa neki drugi Rajski Sinovi rade s različitim kapacitetima na darivanim planetama. Vi teško možete zamisliti poziv koji nije slijedio neki Rajski Sin tijekom njegovog darovanja na nekom od evolucijskih planeta vremena.

20:6.4 Kada darovani Sin ovlada iskustvom življenja smrtnog života, kada postigne savršenstvo usklađenosti sa svojim unutrašnjim Ispravljačem, nakon toga on počinje taj dio svoje planetarne misije koji je osmišljen kako bi rasvijetlio umove i nadahnuo duše svoje braće. Kao učitelji, ovi Sinovi isključivo su posvećeni duhovnom prosvjetljenju smrtnih rasa na svjetovima njihovog boravka.

20:6.5 Karijere smrtnog darivanja Mihaela i Avonala, dok su usporedive u većini pogleda, nisu posve identične: Sudbeni Sin nikad neće proglasiti "Tko je vidio Sina, vidio je Oca," kao što je učinio vaš Sin Stvoritelj kad je bio utjelovljen na Urantiji. No, darovani Avonali proglase, "Tko je vidio mene, vidio je Vječnog Sina Božjijeg." Sudbeni Sinovi nisu neposredno sišli od Oca Svih, niti je njihovo utjelovljenje podložno Očevoj volji; uvijek se daruju kao Rajski Sinovi koji su podložni volji Vječnog Sina Raja.

20:6.6 Kada darovani Sinovi – Sinovi Stvoritelji ili Sudbeni Sinovi – prođu kroz portale smrti, oni se ponovno pojave na treći dan. Ali nemojte misliti da oni uvijek doživljavaju tragični kraj koji je doživio Sin Stvoritelj koji je boravio na ovom svijetu prije tisuću i devet stotina godina. Izvanredno i neobično okrutno iskustvo kroz koje je Isus iz Nazareta prošao je prouzročilo da Urantijia postane lokalno poznata kao "svijet križa." Sin Božji ne mora proći kroz tako nečovječan tretman, i na velikoj većini planeta oni primaju obzirniji prijem koji im dopušta da završe svoje smrtne karijere, okončaju razdiobenu epohu, donesu presudu preživjelim spavačima i uvedu novu epohalnu dispenzaciju, bez doživljaja nasilne smrti. Darovani Sin mora doživjeti smrt, mora proći kroz cijeli ciklus stvarnog iskustva zemaljskih smrtnika, ali božanski plan ne zahtijeva da ta smrt bude nasilna ili neobična.

20:6.7 Kada darovani Sinovi ne završe život nasilnom smrću, oni se dobrovoljno odriču svojih života i prolaze kroz portale smrti, ali ne kako bi se zadovoljile potrebe "neumoljive pravde"ili "božanskog gnjeva," nego da bi dovršili darivanja, "ispili čašu" u karijeri utjelovljenja i osobnog iskustva u svemu što tvori živote bića na planetima smrtnog postojanja. Darivanje je planetarna i svemirska nužnost, a fizička smrt nije ništa drugo nego nužni dio misije darivanja.

20:6.8 Po završetku smrtnog utjelovljenja, Avonal koji je služio u ovoj ulozi ide na Raj, gdje ga prihvaća Otac Svih, te se vraća na zadatke u lokalnom svemiru, gdje prima priznanje Sina Stvoritelja. Nakon toga darivanja Sin Avonal i Sin Stvoritelj šalju svojeg združenog Duha Istine da djeluje u srcima smrtnih rasa na svijetu darivanja. Prije nego se postigne suverenitet nad lokalnim svemirom, to je zajednički duh ova dva Sina, kojeg provodi Stvaralački Duh. On se donekle razlikuje od Duha Istine koji karakterizira lokalni svemir u dobi nakon Mihaelova sedmog darivanja.

20:6.9 Po završetku posljednjeg darivanja Sina Stvoritelja, Duh Istine koji je prethodno poslan svim svjetovima lokalnog svemira koji su primili darivanja Avonala, podilazi promjenu u svojoj prirodi postajući doslovno duh suverenog Mihaela. Ovaj fenomen se odvija istodobno s oslobađanjem Duha Istine koji ide služiti na planetu Mihaelovog smrtnog darivanja. Nakon toga, svaki svijet koji je imao čast primiti darivanje Sudskog Sina prima isti ovaj duh Utješitelj od sedmostrukog Sina Stvoritelja u suradnji sa tim Sudbenim Sinom, koji bi primio da se Suveren lokalnog svemira osobno utjelovio kao darovani Sin.

7. TROJSTVENI SINOVI UČITELJI

20:7.1 Rajsko Trojstvo dovodi u postojanje te vrlo osobne i izrazito duhovne Rajske Sinove. Oni su poznati u Havoni kao red Dajnala. U Orvontona su u evidenciji kao Trojstveni Sinovi Učitelji, tako nazvani zbog svojeg porijekla. Na Salvingtonu ponekad nose naziv Rajski Duhovni Sinovi.

20:7.2 Broj Sinova Učitelja stalno je u porastu. Posljednji univerzalni popis stanovništva je emitirao broj tih Trojstvenih Sinova koji djeluju u središnjem svemiru i supersvemirima kao nešto više od dvadeset jedne milijarde, što uključuje Rajske rezerviste u koje ulazi više od jedne trećine svih Trojstvenih Učitelja Sinova u postojanju.

20:7.3 Red Sinova Dajnala nije organski dio lokalne ili supersvemirske uprave. Njezini članovi nisu kreatori ni retriveri, nisu suci ni vladari. Oni nisu toliko zaokupljeni administrativnom upravom svemira, koliko su zaokupljeni s moralnim prosvjetljenjem i duhovnim razvojem. Oni su univerzalni odgajatelji, posvećeni duhovnom buđenju i moralnim smjernicama svih svjetova. Njihova službe je tijesno povezana s ličnostima Beskonačnog Duha i blisko vezana s Rajskim usponom stvorenih bića.

20:7.4 Ovi Sinovi Trojstva spajaju naravi triju Rajskih Božanstava, ali u Havoni čini se da oni više odražava prirodu Oca Svih. U supersvemirima činiti se da oni prikazuju prirodu Vječnog Sina, dok u lokalnim tvorevinama pokazuju karakter Beskonačnog Duha. U svim svemirima, oni su utjelovljenje službe i diskrecije mudrosti.

20:7.5 Za razliku od njihove Rajske braće, Mihaela i Avonala, Trojstveni Sinovi Učitelji ne primaju preliminarnu obuku u centralnom svemiru. Oni se šalju direktno u sjedište supersvemira i od tamo se šalju na službu u nekom lokalnom svemiru. U službi ovih evolucijskih svjetova oni koriste kombinaciju duhovnih utjecaja Sina Stvoritelja i povezanih Sudbenih Sinova, kako Dajnali u sebi i od sebe ne posjeduju duhovnu snagu privlačenja.

8. SLUŽBA DAJNALA U LOKALNOM SVEMIRU

20:8.1 Rajski Duhovni Sinovi su jedinstvena bića Trojstvenog podrijetla i jedina Trojstvena stvorenja koja će biti tako u potpunosti povezana s vođenjem svemira dvostrukog podrijetla. Oni se sa ljubavlju posvećuju obrazovnom služenju smrtnih stvorenja i nižih redova duhovnih bića. Njihov rad počinje u lokalnim sustavima i, u skladu s iskustvom i postignućima, napreduju prema unutra kroz službu zviježđa dok ne prime najviše radne dužnosti u lokalnoj tvorevini. Nakon certificiranja mogu postati duhovni veleposlanici koji predstavljaju lokalne svemire u kojima služe.

20:8.2 Nije mi poznat točan broj Sinova učitelja u Nebadonu; ima ih više tisuća. Mnogi šefovi odjela Melkizedekovih škola pripadaju ovom redu, dok kombinirano osoblje redovito konstituiranog Sveučilišta na Salvingtonu obuhvaća više od sto tisuća bića među kojima služe i ovi Sinovi. Veliki brojevi su smješteni na različitim svjetovima morontija obuke, ali oni nisu u potpunosti zaokupljeni duhovnim i intelektualnim napretkom smrtnih bića; oni su podjednako zaokupljeni sa napretkom anđeoskih bića i drugih domaćih bića lokalnih tvorevina. Mnogi njihovi pomoćnici su iz redova potrojstvljenih bića.

20:8.3 Sinovi Učitelji ulaze u nastavničko osoblje koje sprovodi sve ispite i obavlja testiranje za kvalifikaciju i ovjeru svih podređenih faza svemirske službe, od dužnosti stražara do studenata zviježđa. Oni provode vječni tečaj obuke, u rasponu od planetarnih tečajeva do visokog Fakulteta Mudrosti koji se nalazi na Salvingtonu. Oni priznaju trud i postignuća svih uspinjućih smrtnika i ambicioznih kerubina koji završavaju ove tečajeve mudrosti i istine.

20:8.4 Svi Božji Sinovi u svim svemirima su zaduženi ovim vjernim i univerzalno učinkovitim Trojstvenim Sinovima Učiteljima. Oni su uzvišeni učitelji svih ličnosti duha, čak i iskušani i istinski učitelji samih Božjih Sinova. Ali o beskrajnim pojedinostima dužnosti i rada Sinova Učitelja jedva da vas mogu poučiti. Velike domene aktivnosti Sinova Dajnala će biti bolje razumljive na Urantiji kada budete napredniji u inteligenciji i nakon prekida duhovne izolacije vašeg planeta.

9. PLANETARNE SLUŽBE DAJNALA

20:9.1 Kada napredak u zbivanjima na evolucijskom svijetu ukaže na to da je sazrelo vrijeme za otvaranje nove duhovne epohe, Trojstveni Sinovi Učitelji uvijek volontiraju za ovu službu. Niste upoznati s ovim redom sinova jer Urantija još nije doživjela duhovnu epohu, tisućljeće kozmičkog prosvjetljenja. No, Sinovi Učitelji čak i sada posjećuju vaš ​​svijet kako bi formirali planove za svoj budući boravak na vašoj sferi. Oni će se neminovno pojaviti na Urantiji nakon što njezini stanovnici steknu usporedno oslobođenje od okova animalizma i materijalizma.

20:9.2 Trojstveni Sinovi Učitelji nemaju nikakve veze sa okončanjem planetarnih razdioba. Oni ne sude umrlima niti prevode preživjele smrtnike, ali na svakoj planetarnoj misiji djeluju u pratnji Sudbenog Sina koji obavlja ove dužnosti. Sin Učitelj se u potpunosti posvećuje inauguraciji nove duhovne epohe, osvitu doba duhovnih stvarnosti na evolucijskim planetama. Oni daju stvarnost duhovnim duplikacijama materijalnog znanja i vremenske mudrosti.

20:9.3 Sinovi Učitelji obično ostaju u posjeti planetima tisuću godina planetarnog vremena. Jedan te isti Sin Učitelj predsjeda planetom jedno tisućljeće uz pomoć sedamdeset suradnika iz njegova reda. Dajnali se ne utjelovljuju niti se materijaliziraju na druge načine da budu vidljivi smrtnim bićima; stoga se kontakt sa svijetom koji posjećuju odvija kroz aktivnosti Sjajnih Večernjih Zvijezda, ličnosti lokalnog svemira koje su povezane s Trojstvenim Sinovima Učiteljima.

20:9.4 Dajnali se mogu više puta vratiti na neki naseljeni svijet, a nakon njihove završne misije planet prima status utemeljenja u svjetlu i životu, što je evolucijski cilj svih smrtnih svjetova ove svemirske dobi. Smrtnički Korpus Finalista je usko povezan sa sferama koje su utemeljene u svjetlu i životu, a njihove planetarne aktivnosti dotiču i ove Učitelje Sinove. Zapravo, cijeli poredak Sinova Dajnala usko je povezan sa svim fazama aktivnosti finalista u evolucijskim tvorevinama vremena i prostora.

20:9.5 Čini se da su Trojstveni Sinovi Učitelji tako potpuno poistovjećeni s režimom smrtnog napredovanja kroz ranije faze evolutivnog uspona, da nas to često navodi na spekuliranje o njihovoj mogućoj povezanosti sa finalistima u pogledu neobjavljene karijere budućih svemira. Mi smo primijetili da u administratore supersvemira ulaze dijelom ličnosti Trojstvenog podrijetla i dijelom uzlazna evolucijska bića koja su primila zagrljaj Trojstva. Mi čvrsto vjerujemo da su Sinovi Učitelji i finalisti sada povezani u stjecanju iskustva vremena, što može biti preliminarni trening u pripremi za blisku povezanost u nekoj neotkrivenoj sudbini u budućnosti. Ovdje na Uversi vjerujemo da, kada supersvemir konačno stekne status svjetla i života, ovi Rajski Sinovi Učitelji, koji su postali toliko temeljito upoznati s problemima evolutivnih svjetova i tako dugo povezani s karijerom evolucijskih smrtnika, će vjerojatno preći u vječnu povezanost s Rajskim Zborom Finalista.

10. UJEDINJENA SLUŽBA RAJSKIH SINOVA

20:10.1 Svi Rajski Sinovi Boga su božanskog porijekla i prirode. Rad svakog Rajskog Sina u ime svakog svijeta je baš kao da službu vrši prvi i jedini Sin Božji.

20:10.2 Rajski Sinovi su božanski prikaz djelovanja prirode tri osobe Božanstva u domenama vremena i prostora. Sinovi Stvoritelji, Sudbeni Sinovi i Sinovi Učitelji su darovi vječnih Božanstava za djecu ljudi i svim drugim stvorenjima svemira koja imaju potencijal uzlaza. Ovi Sinovi Božji su božanski ministri koji su neumorno posvećeni radu i pomaganju stvorenjima vremena da postignu visoki duhovni cilj vječnosti.

20:10.3 U Sinovima Stvoriteljima spaja se ljubav Oca sa milošću Vječnog Sina i objavljuje se u lokalnim svemirima u stvaralačkoj moći, službi ljubavi i suosjećajnoj vlasti Mihaela. U Sudbenim Sinovima, sjedinjuje se milosrđe Vječnog Sina sa službom Beskonačnog Duha i otkriva se evolucijskim domenama u djelovanju ovih Avonala, u njihovom sudu, službi i darivanju. U Trojstvenim Sinovima Učiteljima, koordiniraju se ljubav, milosrđe i služba triju Rajskih Božanstava na najvišoj razini vremensko-prostornih vrijednosti te se predstavljaju u svemiru kao živa istina, božanska dobrota i istinita duhovna ljepota.

20:10.4 U lokalnim svemirima ti redovi sinova surađuju u otkrivenju Rajskih Božanstva stvorenjima prostora: Kao Otac lokalnog svemira, Sin Stvoritelj oslikava beskonačni karakter Oca Svih. Kao darovani Sinovi milosrđa, Avonali otkrivaju neusporedivu prirodu Vječnog Sina beskrajnog suosjećanja. Kao pravi učitelji uzlaznih ličnosti, Trojstveni Sinovi Dajnali obznanjuju učiteljsku ličnost Beskonačnog Duha. U svojoj božanski savršenoj suradnji, Mihaeli, Avonali i Dajnali doprinose aktualizaciji i otkrivenju ličnosti i suvereniteta Vrhovnog Boga u okviru i u korist vremensko-prostornih svemira. U skladu sa svojim trojedinim aktivnostima ovi Rajski Sinovi Boga uvijek funkcioniraju kao avangardne ličnosti Božanstva tako što slijede beskrajno širenje božanstvenosti Prvog Velikog Izvora i Centra iz vječnog Rajskog Otoka u nepoznate dubine prostora.

20:10.5 [Predstavio Usavršitelj Mudrosti iz Uverse.]

Back to Top