Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 54 : PROBLEMI VEZNI UZ LUCIFEROVU POBUNU

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO II: Lokalni svemir

POGLAVLJE 54 : PROBLEMI VEZNI UZ LUCIFEROVU POBUNUPOGLAVLJE 54 : PROBLEMI VEZNI UZ LUCIFEROVU POBUNU

54:0.1 EVOLUCIJSKOM čovjeku je teško u potpunosti shvatiti smisao i značaje zla, pogreške, grijeha i nitkovluka. Čovjeku je teško uočiti da kontrast između savršenstva i nesavršenstva proizvodi potencijalno zlo; da proturječje između istine i laži stvara zbunjujuću pogrešku; da božansko obdarenje odabirom slobodne volje vodi jednoj od dvaju suprotnih domena - grijehu ili pravednosti; da ustrajno teženje k božanstvenosti vodi Božjem kraljevstvu, dok uzastopno odbijanje božanstvenosti vodi domenama nitkovluka.

54:0.2 Bogovi ne stvaraju zlo, niti dopuštaju grijeh i pobunu. Potencijalno zlo je vremenska pojava u svemiru koji obuhvaća diferencijalne razine savršenstva značenja i vrijednosti. Grijeh se potencijalno javlja u svim područjima gdje nesavršena bića imaju slobodnu volju kojom mogu odabrati između dobra i zla. Sama proturječna prisutnost istine i neistine, činjenice i laži, stvara potencijal pogreške. Grijeh je zlo učinjeno s predumišljajem; pogreška je svojevoljno odbijanje istine; nitkovluk je ustrajni odabir grijeha i pogreške.

1. ISTINSKA I LAŽNA SLOBODA

54:1.1 Od svih zamršenih problema koji su proizašli iz Luciferove pobune, ni jedan nije izazvao veću poteškoću od neuspjeha nezrelih evolucijskih smrtnika da uoče razliku između istinske i lažne slobode.

54:1.2 Istinska sloboda je rezultat višestoljećnih nastojanja i nagrada evolucijskog napretka. Lažna sloboda je suptilna obmana pogreške vremena i zla prostora. Trajna sloboda je utemeljena na stvarnosti pravde - inteligenciji, zrelosti, bratstvu i pravednosti.

54:1.3 Sloboda je samouništavajuća vještina kozmičke egzistencije ako je njezina motivacija neinteligentna, bezuvjetna i nekontrolirana. Istinska sloboda je iz dana u dan sve više povezana sa stvarnošću i uvijek uzima u obzir društvenu pravičnost, kozmičko poštenje, svemirsko bratstvo i božanske obveze.

54:1.4 Sloboda je samouništavajuća kad je odvojena od materijalne pravde, intelektualnog poštenja, društvene uzdržljivosti, moralne dužnosti i duhovnih vrijednosti. Sloboda je neodvojiva od kozmičke stvarnosti, dok je cjelokupna stvarnost ličnosti srazmjerna njezinim odnosima s božanstvenošću.

54:1.5 Neobuzdana svojevoljnost i nekontrolirani samoizražaj su najveća sebičnost, vrhunac bezbožnosti. Sloboda koja nije praćena sve većim samoobuzdavanjem je puka izmišljotina, plod egoistične smrtne mašte. Sloboda koja je sama sebi cilj je konceptualna iluzija, okrutna obmana. Preuzetnost zamaskirana ruhom slobode je preteča najgoreg ropstva.

54:1.6 Istinska sloboda je usko povezana s iskrenim samopoštovanjem; lažna sloboda je pratitelj samodopadljivosti. Istinska sloboda je plod samokontrole; lažna sloboda počiva na pozivanju na vlastita prava. Samokontrola vodi nesebičnoj službi; samodopadljivost teži iskorištavanju drugih u cilju sebičnog dokazivanja veličine obamnute osobe koja je spremna žrtvovati pravično postignuće u ime nepravedne moći nad svojim bližnjima.

54:1.7 Čak je i mudrost božanska i bezopasna samo ako ima kozmički opseg i duhovnu motivaciju.

54:1.8 Ni jedna pogreška nije veća od te vrste samoobmane koja navodi inteligentna bića da traže moć nad drugim bićima u svrhu oduzimanja njihovih prirodnih sloboda. Zlatno pravilo ljudskog poštenja se protivi svakoj takvoj prijevari, nepoštenju, sebičnosti i nepravdi. Samo istinska i prava sloboda je dosljedna s upravom ljubavi i službom milosti.

54:1.9 Kako se svojevoljna stvorena bića mogu usuditi da u ime osobne slobode povrijede prava svojih bližnjih, kad Vrhovni Vladari svemira stoje po strani u milostivom poštivanju tih povlastica volje i potencijala ličnosti! Ni jedno biće, u ime svoje takozvane osobne slobode, nema pravo uskratiti bilo kojem drugom biću te egzistencijalne privilegije koje ovaj prima od samih Stvoritelja i koje poštuju svi njihovi podređeni i ravnopravni suradnici.

54:1.10 Evolucijski čovjek može biti primoran da se sukobi sa svjetskim silnicima i tlačiteljima na svijetu grijeha i bezakonja ili u ranim dobima primitivnog planetarnog razvoja da odbrani svoju materijalnu slobodu i prava, ali to neće biti slučaj na morontija svjetovima i planetima duha. Rat je baština ranog evolucijskog čovjeka, ali na svjetovima normalnih napredujućih civilizacija, fizički sukobi su odavno izgubili ugled kao metoda usklađivanja rasnih nesporazuma.

2. USKAĆIVANJE SLOBODE

54:2.1 Sa Sinom i u Duhu, Bog je projicirao vječnu Havonu i tako utemeljio vječni uzorak ravnopravnog sudjelovanja u stvaranju - dijeljenja. Ovaj uzorak dijeljenja je glavni dizajn koji slijede svi Sinovi i Kćerke Boga koji u prostornim domenama u vremenu nastoje duplicirati središnji svemir vječnog savršenstva.

54:2.2 Svako stvoreno biće svakog evolucijskog svemira koje želi činiti Očevu volju mora postati partner vremensko- prostornih Stvoritelja u ovoj veličanstvenoj pustolovini iskustvenog postignuća savršenstva. Da nije tako, malo je vjerojatno da bi Otac obdario takva stvorena bića stvaralačkom slobodnom voljom ili da bi došao u njima živjeti, doista sklopiti partnerstvo s njima putem svog vlastitog duha.

54:2.3 Luciferova ludost se sastojala u nastojanju da postigne nemoguće, da premosti vrijeme u iskustvenom svemiru. Luciferov zločin je stvaralački pokušaj lišavanja svake ličnosti Satanije njezinih građanskih prava, potajno uskraćivanje osobnog sudjelovanja stvorenih bića - dobrovoljnog sudjelovanja - u dugoj evolucijskoj borbi za individualno i kolektivno postignuće statusa svjetla i života. Na taj način, ovaj negdašnji Vladar vašeg sustava je vremenskim naumom svoje volje izravno zapriječio vječni naum Božje volje koja je obznana u darivanju slobodne volje svim osobnim stvorenjima. Luciferova pobuna je tako zaprijetila maksimalnom mogućom povredom slobodnog izbora uzlaznih i služiteljskih bića u sustavu Satanije - zaprijetila zauvijek da liši svako takvo biće uzbudljive prilike da učini osoban i jedinstven doprinos polaganom podizanju spomenika iskustvene mudrosti koja će jednog dana biti dovedena u postojanje kao usavršeni sustav Satanije. Tako se Luciferov manifesto, prerušen u ruho slobode, ističe u jasnom svjetlu razuma kao vrhovna prijetnja koja je imala za cilj krađu osobne slobode, i to u razmjerama do kojih je došlo samo dva puta u cijeloj povijesti Nebadona.

54:2.4 Ukratko, to što je Bog dao ljudima i anđelima, Lucifer bi od njih oduzeo - božansku privilegiju sudjelovanja u stvaranju vlastitih sudbina kao i sudbine ovog lokalnog sustava naseljenih svjetova.

54:2.5 Ni jedno biće u cijelom svemiru nema zakonsku slobodu da liši bilo koje drugo biće istinske slobode, prava da voli i da bude voljeno i privilegije da obožava Boga i da služi svojim bližnjima.

3. VREMENSKA ODGODA PRAVDE

54:3.1 Moralna stvorena bića evolucijskih svjetova koja imaju slobodnu volju uvijek nepromišljeno pitaju zašto premudri Stvoritelji dopuštaju zlo i grijeh. Ona ne shvaćaju da zlo i grijeh moraju postojati kako bi stvoreno biće bilo istinski slobodno. Slobodna volja evolucijskog čovjeka ili izvanrednog anđela nije puki filozofski koncept, simbolični ideal. Čovjekova moć odabira između dobra i zla je kozmička stvarnost. Bića primaju ovo obdarenje slobodnog odlučivanja od Vrhovnih Vladara i oni neće dopustiti ni jednom biću ili skupini bića da liše čak i jednu jedinu ličnost cijelog prostranog svemira ovog božanskog obdarenja slobode - čak ni kako bi takva obmanuta i neuka bića mogla uživati ovu krivonazvanu osobnu slobodu.

54:3.2 Iako je svjesno i svesrdno poistovjećivanje sa zlom (grijeh) jednako prestanku postojanja (uništenju), uvijek mora proći određeno vrijeme od takvog osobnog poistovjećivanja s grijehom i izvršenja kazne - automatskog rezultata takvog namjerno počinjenog zla - vremensko razdoblje dovoljno za rješavanje svemirskog statusa takve osobe na način koji će u potpunosti zadovoljiti sve zainteresirane kozmičke ličnosti i koji će svojim poštenjem i pravednošću primiti odobrenje samoga grešnika.

54:3.3 Međutim, ako ovaj kozmički pobunjenik protiv stvarnosti istine i dobrote odbije odobriti presudu, ako krivac u svom srcu zna pravednost optužbe ali je odbija priznati, onda izvršenje kazne mora biti odgođeno u skladu sa sudom Starih Dana. A Stari Dani odbijaju uništiti i jedno biće sve dok u tom zločincu ili u njegovim pristalicama i mogućim simpatizerima postoji i jedna moralna vrijednost i duhovna stvarnost.

4. VREMENSKA ODGODA MILOSTI

54:4.1 Drugi problem koji je prilično teško objasniti u zviježđu Norlatiadeka odnosi se na razloge zbog kojih je Luciferu, Satanu i palim kneževima tako dugo dopušteno da stvaraju nevolje prije nego što će biti uhićeni, zatvoreni i osuđeni.

54:4.2 Roditelji - smrtnici koji imaju i podižu djecu - bolje mogu razumjeti zašto Mihael - Stvoritelj-otac - tako dugo nije želio osuditi i uništiti svoje vlastite Sinove. Isusova priča o izgubljenom sinu zorno svjedoči o tome koliko otac voli svoju djecu i s kolikim strpljenjem čeka na pokajanje grešnoga sina.

54:4.3 Sama činjenica da je zločinac još uvijek u stanju istinski odabrati zlo - počiniti grijeh - potvrđuje činjenicu postojanja slobodne volje i u potpunosti opravdava svaku odgodu pri izvršenju pravde ako pružena milost može voditi ka pokajanju i rehabilitaciji.

54:4.4 Lucifer je već imao većinu sloboda koje je tražio; druge je trebao primiti u budućnosti. On je izgubio sva ova dragocjena obdarenja tako što je podlijegao nestrpljenju i želji da smjesta ostvari svoje namjere metodama koje su se protivile svakoj obvezi prema pravima i slobodama svih drugih bića svemira nad svemirima. Etičke obveze su urođene, božanske i univerzalne.

54:4.5 Postoje mnogi nama poznati razlozi koji su naveli Vrhovne Vladare da odgode uništenje ili uhićenje vođa Luciferove pobune. Nema sumnje da postoje i drugi, eventualno bolji, razlozi koji nama nisu poznati. Sam Mihael od Nebadona je bio taj koji je odlučio pružiti milost ovom odgodom izvršenja pravde. Da ovaj Stvoritelj-otac nije osjećao ljubav prema svojim grešnim Sinovima, na snagu bi stupila najviša pravda supersvemira. Da se pobuna slična Luciferovoj odigrala u Nebadonu u vrijeme Mihaelovog utjelovljenja na Urantiji, podbadači takvog zla bi bili smjesta i apsolutno uništeni.

54:4.6 Vrhovna pravda može djelovati bez odgode jedino ako nema uzdržanosti božanske milosti. Ali služba milosti prema djeci vremena i prostora uvijek stvara vremensku odgodu, spasonosni interval između sjetve i žetve. Ako je sjetva dobra, ovaj interval stvara uvjete za kušnju i izgradnju karaktera; ako je sjetva zla, ova milostiva odgoda daje vremena za pokajanje i ispravku. Ova vremenska odgoda pri osudi i uništavanju zlikovca predstavlja sastavni dio službe milosti u sedam supersvemira. Ova suzdržanost pravde uz pomoć milosti dokazuje da je Bog ljubav i da takav Bog ljubavi vlada svemirima milostivo dominirajući sudbinom i presudom nad svim njegovim stvorenim bićima.

54:4.7 Milostive odgode vremena su po mandatu slobodne volje Stvoritelja. Svemir izvlači plodove dobra iz ove metode strpljivog odnosa prema grešnim pobunjenicima. Dok je sasvim točno da dobro ne može proisteći iz zla, jednako je istina da sve (uključujući potencijalno i manifestirano zlo) zajednički djeluje u korist dobra svih bića koja poznaju Boga, vole činiti njegovu volju i uzlaze na Raj vođena njegovim vječnim planom i božanskim naumom.

54:4.8 Ali ove milostive odgode nisu beskrajne. Bez obzira na duljinu odgode (kako se vrijeme računa na Urantiji) u rješavanju Luciferove pobune, treba pomenuti da je u vrijeme pisanja ovog otkrivenja održano prvo saslušanje na Uversi u sudskom slučaju Gabrijela protiv Lucifera i da je uskoro zatim uslijedio nalog Starih Dana za uhićenje Satana i njegovo zatvaranje na pritvornom svijetu s Luciferom. Ovim je Satanu uskraćena prilika da ponovo posjeti bilo koji pali svijet Satanije. U svemiru kojim vlada milost pravda može biti spora, ali je neumoljiva.

5. MUDROST ODGODE

54:5.1 Od mnogih meni poznatih razloga koji objašnjavaju zašto Lucifer i njegovi saveznici nisu ranije zatvoreni i osuđeni, dopušteno mi je iznijeti sljedeće:

54:5.2 1. Pravda zahtijeva da svaki grešnik dobije dovoljno vremena da formira promišljen i potpuno odabran stav prema svojim zlim namislima i griješnim djelima.

54:5.3 2. Vrhovnom pravdom upravlja Očeva ljubav; pravda stoga nikad neće uništiti ono što milost može spasiti. Svakom zlikovcu je zagarantiran određeni vremenski period da prihvati spasenje.

54:5.4 3. Ni jedan brižni otac neće prenaglo dosuditi kaznu zabludjelom članu svoje obitelji. Strpljenje uvijek mora biti povezano s elementom vremena.

54:5.5 4. Dok prijestupi uvijek škode obitelji, mudrost i ljubav opominju ispravnu djecu da se pravično nose sa svojim zabludjelim bratom u vremenskom razdoblju koje brižan otac daje grešniku da spozna pogrešku svojih djela i da prihvati spasenje.

54:5.6 5. Bez obzira na Mihaelov stav prema Luciferu, bez obzira na to što je on Luciferov Stvoritelj-otac, Sin Stvoritelj nije imao ovlasti da sprovede kraći postupak protiv otpadničkog Sustavnog Vladara kako Mihael u to vrijeme nije dovršio svoju karijeru darivanja kojom je trebao postići bezuvjetnu vlast nad Nebadonom.

54:5.7 6. Stari Dani su mogli neodložno uništiti te pobunjenike, ali oni rijetko imaju običaj smaknuti griješnike bez punog saslušanja. U ovom slučaju nisu željeli poništiti Mihaelove odluke.

54:5.8 7. Imanuel je očigledno savjetovao Mihaela da se ne upliće u pobunu i da joj dopusti da se kreće prirodnim tijekom samouništenja. A mudrost Ujedinjenih Dana je vremenski odraz ujedinjene mudrosti Rajskog Trojstva.

54:5.9 8. Vjerni Dani na Edentiji su savjetovali Očeve Zviježđa da pobunjenicima daju slobodu kretanja kako bi se iz srca svih tadašnjih i budućih državljana Norlatiadeka - svakog smrtnika, morontija bića ili bića duha - brže iskorijenila sva simpatija prema pobunjenicima.

54:5.10 9. Na Jeruzemu, osobni predstavnik Vrhovnog Izvršitelja Orvontona je savjetovao Gabrijela da osigura punu priliku za svako živo stvorenju da formira konačan i samostalan stav prema stavovima Luciferove Deklaracije Nezavisnosti. U razmatranju pitanja koja su vodila pobuni i u skladu sa savjetom Gabrijelovog vanrednog savjetnika s Raja, u slučaju da sva stvorena bića Norlatiadeka ne prime takvu punu i slobodnu priliku, tada Raj nalaže da se ova karantinska samozaštita svih neodlučnih i sumnjičavih stvorenih bića proširi na cijelo zviježđe. Kako bi portali Raja mogli ostati širom otvoreni svim uzlaznim bićima Norlatiadeka, bilo je potrebno stvoriti uvjete za puni razvoj pobune i osigurati utvrđivanje čvrstog stava svih bića koja su na bilo koji način bila zainteresirana za ova pitanja.

54:5.11 10. Božanska Služiteljica Salvingtona je u okviru svog trećeg samostalnog proglašenja izdala mandat da se ništa ne poduzima kako bi se djelomično iscijelio, kukavički potisnuo ili na bilo koji drugi način sakrio odvratni prizor pobunjenika i pobune. Anđeoska mnoštva su primila nalog da rade na punom raskrinkavanju i neograničenom izražavanju grijeha kao vještinama za postizanje savršenog i konačnog iscjeljenja od pošasti zla i grijeha.

54:5.12 11. Sazvano je vanredno vijeće na Jeruzemu koje je ubrajalo bivše smrtnike uključujući Moćne Glasnike i proslavljene smrtnike koji su već imali iskustvo nošenja sa sličnim situacijama, kao i njihove suradnike. Oni su savjetovali Gabrijela da bi u slučaju upotrebe samovoljnih ili prinudnih metoda za potiskivanje pobune, bilo zavedeno i izgubljeno najmanje trostruko više bića. Cijeli je korpus savjetnika Uverse jednoglasno savjetovao Gabrijela da dopusti da pobuna prirodno dostigne svoj puni i prirodni tijek, čak i ako budu potrebni milijuni godina da se očiste sve njezine posljedice.

54:5.13 12. Vrijeme - čak i u vremenskom svemiru - je relativno: Ako smrtnik Urantije s prosječnom duljinom života počini zločin koji rezultira općesvjetskom katastrofom i ako bude uhićen, izveden pred sud i smaknut dva ili tri dana po izvršenju zločina, da li to djeluje dugim razdobljem? Pa ipak, to je bliže usporedbi s duljinom Lucifereovog života, čak i ako njegova presuda, koja je upravo započela, ne bude okončana u stotinu tisuća godina Urantija vremena. Sa stanovišta Uverse gdje je parnica u tijeku, ovaj se relativni raspon vremena najbolje može oslikati ako kažemo da je Luciferov zločin izveden pred sud dvije i pol sekunde po izvršenju. Sa stanovišta Raja, presuda je donesena istovremeno s izvršenjem zločina.

54:5.14 Postoji jednak broj razloga koji su stali na put proizvoljnoj obustavi Luciferove pobunu koji bi vama bili djelomično shvatljivi, ali koje mi nije dopušteno iznijeti. Jedino vas mogu informirati da na Uversi poučavamo četrdeset osam razloga za dopuštanje zlu da ide svojim punim tijekom moralne propasti i duhovnog uništenja. Nema sumnje da pored ovih postoje i brojni drugi razlozi s kojima nisam upoznat.

6. POBJEDA LJUBAVI

54:6.1 Dok je evolucijskim smrtnicima teško shvatiti Luciferovu pobunu, svi oštroumni mislioci trebaju jasno vidjeti da metoda odnosa prema pobunjenicima pruža dokaza o božanskoj ljubavi. Može se činiti da je brižna milost koja je ukazana pobunjenicima donijela nevolje i kušnje mnogim nevinim bićima, ali sve ove zavedene ličnosti se sa sigurnošću mogu pouzdati u to da premudri Suci milostivo i pravedno odlučuju o njihovim sudbinama.

54:6.2 Sin Stvoritelj i njegov Rajski Otac ukazuju i slijede ljubav u svim svojim poslovima s inteligentnim bićima. Nemoguće je shvatiti mnoge faze stava kozmičkih vladara prema pobunjenicima i pobuni - grijehu i grešniku - osim ako se ima na umu da Bog kao Otac ima prednost nad svim ostalim fazama manifestacije Božanstva u svakom odnosu božanstva s čovječanstvom. Također trebate imati na umu da su Rajski Sinovi Stvoritelja motivirani milošću.

54:6.3 Ako brižni otac velike obitelji odluči pokazati milost jednom svom djetetu koje je odgovorno za teški prijestup, lako se može dogoditi da ukazanje milosti ovom neposlušnom djetetu stvori privremene poteskoće u poimanju ostale - poslušne - djece. Takve su posljedice neminovne; takav je rizik neodvojiv od stvarnostisituacije stvorene ulogom brižnog roditelja i ulogom svih drugih članova obiteljske skupine. Svaki član obitelji izvlači korist iz ispravnog ponašanja svih drugih članova; isto tako svaki član mora snositi neposredne vremenske posljedice pogrešnog ponašanja svih drugih članova.Obitelj, grupe, nacije, rase, svjetovi, sustavi, zviježđa i svemiri su zajednički odnosi koji počivaju na osobnoj individualnosti; i stoga svaki član svake takve skupine - velike ili male - mora bilo požnjeti prednosti ili trpjeti posljedice ispravnog i neispravnog ponašanja svih ostalih članova skupine koja je u pitanju.

54:6.4 No, jedno treba biti jasno: Ako ste bili primorani trpjeti zle posljedice grijeha nekog člana svoje obitelji, nekog sugrađanina ili drugog smrtnog kolege, čak i pobune u vašem sustavu ili drugdje - što god budete primorani trpjeti radi zlih postupaka svojih suradnika, bližnjih ili nadređenih - možete biti sigurni da sve takve poteškoće nisu ništa drugo nego prolazne nevolje. Ni jedna takva posljedica zlih djela vaše braće u skupini kojoj pripadate ne može ugroziti vaše vječne perspektive ili u najmanjem oduzeti vaše vječno pravo uzlaza na Raj i postignuća Boga.

54:6.5 A postoji i odšteta za ove nevolje, odgode i razočaranja koja neminovno prate grijeh i pobunu. Od mnogih vrijednih posljedica Luciferove pobune, navodim jedino veličanstvene karijere tih uzlaznih smrtnika - državljana Jeruzema - koji su se uspjeli oduprijeti sofisterijama grijeha i uvrstiti među buduće Moćne Glasnike, pripadnike moga reda. Svako biće koje nije podlijeglo iskušenjima ovog zlog događaja smjesta je unaprijedilo svoj administrativni status i duhovnu vrijednost.

54:6.6 Isprva se činilo da je Luciferova pobuna bila jedna velika katastrofa cijelog sustava i svemira. Postupno su se počele ukazivati njezine višestruke pozitivne posljedice. Nakon dvadeset pet tisuća godina sustavnog vremena (dvadeset tisuća godina Urantija vremena), Melkizedeci su počeli učiti da je dobro koje je proizašlo iz Luciferove ludosti dostiglo jednaku razinu sa zlom. Ukupni zbroj zla je u to vrijeme donekle počeo stagnirati, a nastavio se povećavati samo na određenim izoliranim svjetovima, dok su korisne posljedice nastavile rasti i širiti se cijelim svemirom i supersvemirom, čak i Havonom. Melkizedeci sada uče da je dobro koje je poizašlo iz satanijske pobune više nego tisuću puta nadmašilo ukupan zbroj zla.

54:6.7 Ali takva izvanredna i blagotvorna žetva mogla je uroditi iz zla samo zahvaljujući mudrom, božanskom i milostivom stavu svih Luciferovih nadređenih, od Očeva Zviježđa na Edetiji do Oca Svih na Raju. Promicanje vremena je pojačalo učinak dobra koje je rezultirale iz Luciferove ludosti; i kako se zlo koje je zavrijeđivalo kaznu gotovo posve razvilo u relativno kratkom vremenu, očito je da bi premudri i dalekovidi kozmički vladari osigurali dodatno vrijeme za žetvu svih sve povoljnijih rezultata. Bez obzira na mnoge dodatne razloge koji su odgodili uhićenje i osudu satanijskih pobunjenika, sam ovaj dobitak je dovoljan da objasni zašto ti grešnici nisu ranije zatvoreni, osuđeni i uništeni.

54:6.8 Kratkovidi smrtnički umovi koji su ograničeni vremenom trebaju razmisliti prije nego počnu kritizirati vremenske odgode dalekovidih i premudrih administrativnih upravitelja kozmičkih poslova.

54:6.9 Jedna pogreška ljudskog razmišljanja u pogledu ovih problema počiva u ideji da bi svi evolucijski smrtnici određenog evoluirajućeg planeta izabrali uzlaz na Raju da grijeh nije prokleo njihov svijet. Sposobnost bića da odbije opstanak ne potječe iz vremena Luciferove pobune. Smrtni čovjek je oduvijek bio obdaren slobodom izbora puta koji vodi na Raj.

54:6.10 Što više budete ulazili u produženju života, to ćete imati šire kozmičke koncepcije i opsežnije horizonte značenja i vrijednosti; i tako ćete biti u stanju bolje razumjeti zašto je bićima poput Lucifera i Satana dopušteno da nastave s pobunom. Također ćete bolje shvatiti kako se krajnje (ako ne i neposredno) dobro može izvući iz vremenski-ograničenog zla. Nakon što postignete Raj, doista ćete biti prosvijetljeni i spokojni kad budete vodili rasprave i čuli objašnjenja superserafinskih filozofa o ovim dubokim problemima kozmičkog prilagođenja. Ali sumnjamo da će vaši umovi čak i tada biti posve zadovoljni. Barem ja nisam bio kad sam dostigao vrhunac kozmičke filozofije. Nisam stekao puno razumijevanje tih složenosti dok nisam primio administrativne dužnosti u supersvemiru, gdje sam istinskim iskustvom stekao adekvatnu konceptualnu sposobnost za razumijevanje takvih višestranih problema kozmičke pravičnosti i duhovnu filozofiju. Kako budete uzlazili na Raj, sve ćete više shvaćati da se mnoga problematična pitanja kozmičke administracije mogu shvatiti jedino nakon stjecanja povećane iskustvene moći i postizanja poboljšanog duhovnog uvida. Kozmička mudrost je bitna za razumijevanje kozmičkih situacija.

54:6.11 [Predstavio Moćni Glasnik iskustvenog opstanka u prvom sustavu pobune u svemirima vremena, koji je sada pripojen supersvemirskoj vladi Orvontona i djeluje na toj zadaći po zahtjevu Gabrijela od Salvingtona.]

Back to Top