Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 50 : PLANETARNI KNEŽEVI

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO II: Lokalni svemir

POGLAVLJE 50 : PLANETARNI KNEŽEVIPOGLAVLJE 50 : PLANETARNI KNEŽEVI

50:0.1 Dok pripadaju redu Lanonadeških Sinova, Planetarni Kneževi djeluju u tako visoko specijaliziranim ulogama da se najčešće smatraju zasebnom grupom. Nakon što prime svjedodžbu od Melkizedeka kao sekundarni Lanonandeci, ovi Sinovi iz lokalnog svemira primaju dužnosti u svom rezervnom zboru na glavnom centru zviježđa. S ovog mjesta primaju različite dužnosti od Sustavskog Vladara i s vremenom pozicije Planetarnih Kneževa praćene odašiljanjem na vladarske pozicije evolutivnih naseljenih svjetova.

50:0.2 Sustavski Vladar određuje novog upravitelja određenog svijeta prema zahtijevu Prijenosnika Života koji traže odašiljanje novog administrativnog poglavara na planet nakon što tu ostvare utemeljenje života i razvoj inteligentnih evolutivnih bića. Jedan se planetarni upravitelj iz ovog reda sinova određuje svakom planetu koji je naseljen živim evolutivnim smrtničkim stvorenjima.

1. MISIJA KNEŽEVA

50:1.1 Planetarni Knez i njegova braća i suradnici predstavljaju najbliži personificirani prilaz (na stranu od utjelovljenja) Vječnog Sina Raja niskim stvorenjima vremena i prostora. Dok je istina da Sin Stvoritelj ostvaruje dodir sa zemaljskim stvorenjima putem svoga duha, Planetarni Knez predstavlja posljednji u redu osobnih Sinova između Raja i ljudske djece. Beskonačni Duh ostvaruje prilaz u osobama čuvara sudbine i drugih anđeoskih bića; Otac Svih živi u ljudima u predosobnoj prisutnosti Tajanstvenih Osmatrača; ali Planetarni Kneževi predstavljaju posljednje nastojanje Vječnog Sina i njegovih Sinova da priđu vama, smrtnicima. Na novonstanjenom svijetu, Planetarni Knez je jedini predstavnik postpune sudbine koji vuče porijeklo od Sina Stvoritelja (kao potomak Oca Svih i Vječnog Sina) i Božanske Služiteljice (kozmičke Kćerke Beskonačnog Duha).

50:1.2 Kneza na novonaseljenom svijetu okružuje odani zbor pomoćnika i asistenata kao i veliki broj služiteljskih duhova. Ali kako bi posjedovao iskrenu simpatiju i razumijevanje planetarnih problema i teškoća, upravni zbor ovakvih novih svjetova mora pripadati nižim redovima administracije. I cijelo ovo nastojanje u cilju ostvarenja suosjećajnog rukovodstva evolutivnih svjetova podrazumijeva veću mogućnost da ove gotovo-ljudske ličnosti skrenu s puta egzaltacijom svojih umova iznad i protiv volje Vrhovnih Vladara.

50:1.3 Kako su na ovim individualnim svjetovima izolirani od kontakta s drugim predstavnicima božanstvenosti, ovi Sinovi podilaze vrlo težak test i Nebadon je patio ozbiljne posljedice više ovakvih pobuna. Pri procesu stvaranja Sustavskih Vladara i Planetarnih Kneževa nastupa personifikacija koncepta koji se sve više udaljavao od Oca Svih i Vječnog Sina, kao i sve veća opasnost od gubitka osjećaja proporcije u pogledu vlastite veličine i sve veća izloženost opasnosti neuspjelog održanja prikladne spoznaje vrijednosti i odnosa višebrojnih redova božanskih bića i redova njihovog autoriteta. Činjenica da Otac nije prisutan u lokalnom svemiru jednako tako nameće određeno iskušenje vjeri i odanosti svih ovih Sinova.

50:1.4 Dok ovi svjetski kneževi vrlo često doživljavaju neuspjeh pri misiji organizacije i službe naseljenim svjetovima, uspješni primjeri njihovih misija olakšavaju buduće djelovanje Materijalnih Sinova koji pridodaju više životne forme primitivnim zemaljskim stvorenjima. Njihova upravna dalje bitno doprinosi pripremi planeta za budući rad Rajskih Sinova Boga koji dolaze suditi svjetovima i uvesti nova upravna razdoblja.

2. PLANETARNA ADMINISTRACIJA

50:2.1 Svi Planetarni Kneževi djeluju pod kozmičkom administracijom Gabrijela, Mihaelovog glavnog izvršitelja, dok su u pogladu neposrednog autoriteta podložni izvršnim odlukama Sustavskog Vladara.

50:2.2 Planetarni Kneževi u svako doba mogu zatražiti savjet Melkizedeka, svojih negdašnjih učitelja i sponzora, premda nisu arbitrarno primorani tražiti takvu pomoć i premda se bez dobrovoljne molbe za pomoć Melkizedeci nikad ne upliću u poslove planetarne administracije. Ovi svjetski vladari također mogu zatražiti savjet dvadeset i četiri savjetnika iz različitih svjetova podarenja širom cijelog sustava. U Sataniji ovi savjetnici trenutno svi vuku porijeklo s Urantije. Također postoji analogan sedamdesetočlani savjet na centru zviježđa koji jednako tako okuplja izabrana evolutivna bića svjetova.

50:2.3 Prilikom ranih i nesređenih stadija razvoja, upravna vlast svih evolutivnih planeta ima autokrativnu prirodu. Planetarni Kneževi organiziraju specijalne grupe asistenata iz svojih redova planetarnih pomoćnika. Dok se najčešće okružuju dvanaestočlnaim vrhovnim vijećem, metoda odabira njegovog članstva varira na različitim svjetovima. Planetarni Knez također može imati jednog ili više savjetnika iz trećeg reda njegove grupe sinova, dok naodređenim svjetovima može imati i pomoćnika iz svog reda--sekundarnog Lanonandeka.

50:2.4 Cijelo osoblje svjetskog vladara obuhvaća ličnosti Beskonačnog Duha i određene tipove viših evolutivnih bića i uzlaznih smrtnika s drugih svjetova. U prosjeku ovo osoblje broji tisuću članova i kako planet sve više napreduje, ovaj zbor pomoćnika može porasti u broju i dostići ili prevažići stotinu tisuća članova. Kad god zatrebaju pomočnike, Planetarni Kneževi jednostavno trebaju uputiti zahtijev svojoj braći, Sustavskim Vladarima, i molba im je time uslišena.

50:2.5 Dok se planeti jako razlikuju u pogledu prirode i organizacije kao i administracije, svaki planet ima sudove pravde. Sudbeni sustav lokalnog svemira započinje sa sudovima Planetarnog Kneza kojima predsjedava član njegovog ličnog osoblja; odluke ovakvih sudova odražavaju stav koji ima duboko očinsku i obzirnu prirodu. Svi problemi koji podrazumijevaju pitanja koja nadilaze zakone planetarnih žitelja moraju rezultirati apelom višim sudovima, dok poslovi ove svjetske domene u najvećoj mjeri teku u skladu s prinčevim osobnim odlukama.

50:2.6 Nasumične posredničke komisije služe i djeluju kao nadopuna planetarnim sudovima i pri tome upravitelji duha kao i fizički upravitelji djeluju podložno odlukama ovih podrednika. Ali realizacija arbitražnih provedbi uvijek zahtijeva odobrenje Očeva Zviježđa, kako je istina da "Svevišnji vladaju u kraljevstvima ljudi."

50:2.7 Upravitelji i preobrazitelji planetarnih zadaća jednako imaju priliku surađivati s anđelima i drugim redovima nebeskih bića kako bi ove ličnosti postale vidljive smrtnim stvorenjima. U specijalnim slučajevima, Melkizedeci imaju i koriste sposobnost da se pojave pred žiteljima evolutivnih svjetova. Glavni razlog zašto smrtna ulazna bića sa sustavskog centra služe kao dio osoblja Planetanog Kneza počiva u pokušajima na poboljšanju komunikacije sa svjetskim žiteljima.

2. KNEŽEVO TJELESNO OSOBLJE

50:3.1 Kad se namjerava uputiti na mladi svijet, Planetarni Knez obično sa sobom povede grupu dobrovoljaca s glavnog centra sustava. Ova uzlazna bića prate kneza kao savjetnici i pomoćnici pri radu na unaprijeđenju ranih rasa. Ovaj zbor materijalnih pomoćnika predstavlja vezivnu sponu između kneza i svjetskih žitelja. Knez Urantije po imenu Kaligastija je sa sobom imao stotinu takvih pomoćnika.

50:3.2 Ovi dobrovoljni pomoćnici koji su primili status na sustavskom centru nisu postigli spoj s unutarnjim Ispravljačem. Status Ispravljača ovih dobrovoljnih služitelja ostaje na onoj točki gdje je bio na prebivališnim svjetovima na glavnom centru sustava prije privremenog povratka ovih progresivnih morontija bića na njihov negdašnji materijalni stadij.

50:3.3 Prijenosnici Života, arhitektonski graditelji tjelesnog obličja, stvaraju nova fizička tijela ovim dobrovoljcima koja će im poslužiti za vrijeme njihovog planetarnog boravka. Dok ova lična obličja nisu podložna normalnim svjetskim bolestima, ona su poput ranih materijalnih tijela podložna određenim nezgodama mehaničke prirode.

50:3.4 Pripadnici Knezovog tjelesnog osoblja obično napuštaju planet pri donošenju slijedećeg sudskog riješenja uoči dolaska drugog Sina. Prije odlaska obično prenose svoje različite dužnosti na svoje uzajamne potomke kao i određene više domaće dobrovoljce. Na svjetovima gdje prinčevi pomoćnici prime dopuštenje da stupe u spolni odnos s višim grupama domaćih rasa, njihove pozicije obično preuzimaju njihovi potomci.

50:3.5 Dok pomoćnici Planetarnog Kneza vrlo rijetko stupaju u odnos sa svjetskim rasama, uvijek stupaju u spolni odnos uzajamno. Iz ovog kontakta nastaju dvrije grupe bića: primarni tip srednjih bića i određeni viši redovi materijalnih bića koja ostaju pripojena kneževom osoblju nakon odstranjenja njihovih roditelja s planeta u vrijeme dolaska Adama i Eve. Ova djeca ne stupaju u spolni odnos s djecom smrtničkih rasa izuzev u određenim kriznim situacijama, i to jedino s odobrenjem Planetarnog Kneza. U takvom slučaju njihova djeca--unučad tjelesnog osoblja--imaju status superiorne rase svoga doba i generacije. U svim potomcima ovih polumaterijalnih pomoćnika Planetarnog Kneza žive unutarnji Ispravljači.

50:3.6 Pred kraj kneževog upravnog razdoblja, kad se ovo "unazađeno osoblje" treba vratiti na glavni centar sustava kako bi nastavilo svoj put prema Raju, ova uzlazna bića idu Preijenosnicima Života kako bi vratila svoja materijalna tijela. Oni ulaze u prijelazni počinak i kad se probude, više nemaju svog smrtničkog tijela već umjesto toga imaju morontija obličja, spremno za serafski prijenos i povratak na glavni centar sustava, gdje ih očekuju njihovi privremeno distancirani Ispravljači. Dok se nalaze u zakašnjenju za svojim jeruzemskimodljeljenjem cijelo upravno razdoblje, stekli su jedinstveno i nesvakidašnje iskustvo, rijetko poglavlje u životu uzlaznog smrtnika.

4. PLANETARNI CENTRI I ŠKOLE

50:4.1 Kneževo tjelesno osoblje vrlo rano utemeljujeplanetarne škole naobrazbe i kulture koje pohađaju najuspješniji pripadnici evolutivnih rasa koji zatim rade na predstavi ovih naprednih ideja svojim narodima. Ove se kneževe škole nalaze na materijalnom centru planeta.

50:4.2 Veći dio fizičkog rada vezanog uz uspostavu ovog gradskog centra počiva na plećima tjelesnog osoblja. Ovi se rani gradovi i utvrde koje služe kao glavni centri Planetarnog Kneza uveliko razlikuju od onoga što bi smrtnici Urantije mogli zamisliti. U usporedbi s kasnijim stoljećima ovo su jednostavne građevine s ukrasnim obilježjima od minerala, relativno napredne materijalne građe. I ovo je protivno adamičkom režimu gdje život revolvira oko centralnog vrta, odakle se izvode djelatnosti tijeko drugog upravnog razdoblja kozmičkih Sinova.

50:4.3 U centralnom uporištu vašeg svijeta svaka ljudska nastamba leži na velikom komadu zemlje. Premda okolna plemena nastavljaju loviti i ubirati hranu, svi studenti i učenici Kneževih škola rade na zemljoradničkim i vrtlarskim aktivnostima. Vrijeme je uglavnom ravnopravno podijeljeno između slijedeće tri grupe aktivnosti:

50:4.4 1. Fizičkog rada. Obrade zemlje praćene izgradnjom i uljepšavanjem domova.

50:4.5 2. Društvenih aktivnosti. Igranih predstava i kulturnih društvenih skupova.

50:4.6 3. Primjenjenog obrazovanja. Individualnim poukama vezanim uz obiteljsko-grupnu naobrazbu sa specijaliziranom odjeljenskom obukom.

50:4.7 4. Stručne obuke. Poduke na temu braka i izgradnje doma, škola umjetničkih i zanatskih vještina i odjeljenja za poduku učitelja--svjetovnu, kulturnu i religioznu.

50:4.8 5. Duhovne kulture. Učiteljsko bratstvo, prosvjetljenje dječjih i omladinskih grupa i poučavanje usvojene djece misionarskim aktivnostima u korist njihovih naroda.

50:4.9 Planetarni Knez nije vidljiv smrtnim bićima; ljudi podilaze test vjere pri usvajanju vjerovanja u svjedodžbe polumaterijalnih bića iz njegovog osoblja. Ali ove kulturne i obrazovne škole pokazuju visoku adaptaciju potrebama svakog pojedinog planeta i uskoro se razvija snažna i pohvalna kompeticija među ljudskim rasama pri nastojanju da uđu u ove različite institucije učenja.

50:4.10 Sa svakog svjetskog centra kulture i postignuća u sve narode s vremenom stiže val nadahnuća i civilizacijskog podsreka koji polako ali sigurno djeluje u korist preobražaja evolutivnih rasa.Istovremeno obrazovana i produhovljena djeca okolnih naroda koja su usvojena i obučena u kneževim školama idu svojim rodnim grupama i kako najbolje znaju rade na utemeljenju novih i djelotvornih centara učenja i kulture koje izvode prema planu koji su naučili u kneževim školama.

50:4.11 Na Urantiji su već glatko i vrlo zadovoljavajuće tekli ovi planovi planetarnog napretka i kulturnog unaprijeđenja, kad je cijelo poduzeće dovedeno pred prilično iznenadan i vrlo neslavan kraj zahvaljujući Kaligastijinom sudjelovanju u Luciferovoj pobuni.

50:4.12 Za mene,najšokantnija epizoda cijele ove pobune počiva u otkriću bešćutne podmuklosti Kaligastije, bića koje pripada mom redu sinova, koji je svjesno i zlonamjerno sistematski izobličio poduke i zatrovao učenja svih postojećih planetarnih škola ovog razdoblja. Škole su pri tome brzo i potpuno uništene.

50:4.13 Velik broj potomaka uzlaznih bića Kneževog materijaliziranog osoblja je ostao odan, napuštajući Kaligastijine redove. Ova vjerna bića su primila podršku od melkizedeških prijemnika Urantije i njihovi potomci su kroz kasnija razdoblja bitno doprinjeli održanju planetarnih ideja istine i ispravnosti. Zahvaljujući djelovanju ovih odanih evanđelista, duhovna istina nije posve iščezla s Urantije. Ove hrabre duše su zajedno sa svojim potomcima odžavale određena učenja o Očevoj vlasti i održale među svjetskim narodima ideju o višestrukom nizu planetarnih epoha različitih redova božanskih Sinova.

6. PROGRESIVNA CIVILIZACIJA

50:5.1 Odani kneževi naseljenih svjetova primaju stalna zaduženja na planetima svoje izvorne postavke. Dok Rajski Sinonvi i njihova upravna razdoblja dolaze i prolaze, uspješna uprava Planetarnih Kneževa nastavlja djelovati bez prekida. Njegov rad djeluje prilično neovisno od misija viših Sinova i ima za cilj unaprijeđenje razvoja planetarne civilizacije.

50:5.2 Teštko se može reći da na bilo koja dva svijeta civilizacija napreduje sličnim tijekom. Detalji razvoja smrtničke evolucije uveliko variraju na brojnim različitim svjetovima. Unatoč ovim brojnim razlikama u procesu planetarnog razvoja u fizičkom, intelektualnom i društvenom pogledu, svi evolutivni svjetovi napreduju u određenim jasno definiranim smjerovima.

50:5.3 Pod blagonaklonom upravom Planetarnog Kneza olakšanom djelovanjem Materijalnih Sinova i obilježenom periodičnim misijama Rajskih Sinova, smrtne rase prosječnog materijalnog svijeta vremenai prostora sukcesivno prolaze kroz slijedećih sedam razvojnih epoha:

50:5.4 1. Prehrambernu epohu. Predljudska bića kao i rane rase primitivnog čovjeka prvenstveno rade na riješenju prehrambenih problema. Ova evolutivna bića provode cijele dane bilo tragajući za hranom ili u borbenim aktivnostima, napadačkim ili obrambenim. Potraga za hranom igra najveću ulogu u umovima ovih ranih predaka buduće civilizacije.

50:5.5 2. Sigurnosno razdoblje. Istog časa kad uhvati priliku da prestane tragati za hranom, primitivni lovac smjesta okreće pažnju pokušaju uvećanja sigurnosti. Sve više i više njegovu pažnju zaokupljaju ratne vještine. Radi na osiguranju domova i pojačanju klanova širenjem uzajamnog straha i usađivanjem mržnje prema stranim grupama. Težnja za samoodržanjem uvijek slijedi za samooizdržavanjem.

50:5.6 3. Era materijalne udobnosti. Nakon djelomičnog riješenja prehrambenih problema i postignuća određene sigurnosti, ljudi koriste slobodno vijeme radi postignuća osobne udobnosti. Raskošnost se natječe s nuždom u centru podija ljudskih aktivnosti. Ovo razdoblje obično obilježavaju potlačenost, netrpeljivost, nezasitost i pijanstvo. Slabiji rasni elementi naginju u smjeru neumjerenosti i brutalnosti. Ovi slabići koji jedino teže fizičkom zadovoljstvu s vremenom gube moć pred snažnijim i istinoljubivijim elementima napredujuće civilizacije.

50:5.7 4. Traženje znanja i mudrosti. Hrana, sigurnost, zadovoljstvo i slobodno vrijeme grade temelje za razvoj kulture i proširenje znanja. Pokušaji ostvarenja znanja rezultiraju postignućem mudrosti i nakon što određena kultura nauči izvući korist i postići napredak iz iskustva, istinski se postiže civilizacija. Dok potraga za hranom, sigurnosti i materijalnom udobnosti još uvijek dominira ljudskim drušvom, mnoge dalekovide osobe tragaju za znanjem i mudrosti. Svakom djetetu se nudi prilika za postignuće znanja na osnovu praktičnog iskustva; obrazovanje je moto ovog doba.

50:5.8 5. Epoha filozofije i bratstva. Kad smrtnici nauče razmišljati i izvlačiti korist iz iskustva, oni postaju filozofični--počinju voditi međusobne rasprave i donositi odluke utemeljene na diskriminativnom sudu. Društvo ovog razdoblja postaje etično i smrtnici takvog razdoblja istinski postaju moralna bića. Mudra moralna bića imaju sposobnost utemeljenja bratskog društva na tako progresivnom svijetu. Etička i moralna bića mogu naučiti živjeti u skladu sa zlatnim pravilom.

50:5.9 6. Doba duhovnih nastojanja. Nakon što prođu kroz fizičke, intelektualne i društvene stadije razvoja, evolutivni smrtnici prije ili kasnije postižu razine osobnog uvida koje rezultiraju potragom zaduhovnim zadovoljstvima i kozmičkim razumijevanjima. Religija upotpunjuje uspon od emocionalnih domena straha i predrasuda do viših razina kozmičke mudrosti i osobnog duhovnog iskustva. Obrazovanje vodi k postignuću značenja, dok kultura poseže za kozmičkim odnosima i istinskim vrijednostima. Ovi evolutivni smrtnici u sebi nose istinsku kulturu, stvarno obrazvanje i veličanstveno poznavanje Boga.

50:5.10 7. Era svjetla i života. Ovo je najuspješniji stadij fizičke sigurnosti, intelektualnog proširenja, društvene kulture i duhovnog postignuća. Ova ljudska postignuća ovom prilikom postižu miješanje, povezivanje i koordinaciju u kozmičkom jedinstvu i nesebičnom služenju. U okvirima ograničenja konačne prirode i materijalnih obdarenjane postoje ograničenja nad mogućnostima evolutivnog postignuća sve naprednijih generacija koje sukcesivno žive na ovim uzvišenim i utemeljenim svjetovima vremena i prostora.

50:5.11 Nakon službe na njihovim planetima kroz više upravnih razdoblja svjetske povijesti i progresivnih epoha planetarnog napretka, Planetarni Kneževi napreduju na poziciju Planetarnih Vladara pri uvođenju stadija svjetla i života.

6. PLANETARNA KULTURA

50:6.1 Zahvaljujući izolaciji Urantije, nemoguće je predočiti mnogostruke detalje života i okružja vaših susjeda u Sataniji. Pri ovim predstavama moramo poštovati ograničenja planetarne karantine i sustavske izolacije. Moramo se držati istih ovih ograničenja pri svim nastojanjima na prosvjetljenju Urantija smrtnika, dok smo vas u dopustivim granicama informirali o pitanjima napretka prosječnog evolutivnog svijeta, a sami dalje možete usporediti okolnosti ovakvog svijeta s postojećim stanjem Urantije.

50:6.2 Ne postoji bitnija razlika između civilizacije koja danas postoji na Urantiji i razvoja drugih svjetova koji su jednako bili pogođeni nesrećom duhovne izolacije. Ali pri usporedbi s vjernim i odanim kozmičkim svjetovima, vaš planet djeluje jako zbunjeno i jako retardirano po svim fazama intelektualnog napretka i duhovnog postignuća.

50:6.3 Zahvaljujući planetarnim nevoljama, žitelji Urantije nemaju dubljeg razumijevanja kulturnih okolnosti normalnih svjetova. Ali nemojte si misliti da su ovi evolutivni svjetovi ili čak i najnapredniji evolutivni svjetovi, planeti života skladne lagodnosti. Početni život smrtničkih rasa uvijek nosi obilježje borbe. Napori i odluke predstavljaju bitan dio postignuća vrijednosti ljudskog opstanka.

50:6.4 Kultura podrazumijeva određenu kvalitetu uma; kultura ne može uznapredovati bez povišenjaumnog stadija. Napredniji intelekt uvijek naginje plemenitoj kulturi i nalazi način postignuća ovog cilja. Nazadniji umovi odbijaju prihvatiti najvišu kulturu čak i kad je nađu u gotovom obličju. Također, dosta toga ovisi o nizu misija božanskih Sinova i prosvjetljenju prihvaćenom kroz stadije njihovih upravnih razdoblja.

50:6.5 Nemojte zaboraviti da su prije dvije stotine tisuća godina kao posljedica Luciferove pobune svi svjetovi Satanije počivali pod Norlatiadekovim duhovnim progonom. I bit če potrebno stoljeće za stoljećem kako bi se uklonile negativne posljedice grijeha i otcjepljenja. Vaš svijet i dalje ide nepravilnom i krivudavom stazom pateći od posljedica dvostruke tragedije--pobune Planetarnog Kneza kao i pada Materijalnog Sina. Čak ni podarenje Krista Mihaela na Urantiji nije neposredno uklonilo vremenske posljedice ovih ozbiljnih promašaja u vođenju administrativnih poslova vašeg svijeta.

7. NAGRADE IZOLACIJE

50:7.1 Na prvi pogled može djelovati da Urantija i drugi povezani svjetovi pate od teških posljedica izolacije od blagonaklone prisutnosti i utjecaja nadljudskih ličnosti Planetarnog Kneza i Materijalnog Sina i Kćerke. Ali izlacija ovih svjetova pruža ovim ljudima jedinstvenu priliku za upotrebu vjere i za razvoj te jedinstvene kvalitete pouzdanja u kozmičku postojanost koja ne ovisi o bilo vidljivim ili bilo kakvim drugim materijalnim obzirima. S vremenom se može pokazati da su smrtna bića izoliranih svjetova ustvari imala veliku sreću da budu rođena na svijetu pobune. Imali smo se prilike uvjeriti da ova uzlazna bića vrlo rano primaju mnogostruke specijalne dužnosti na onim kozmičkim poduzećima gdje nepokolebljiva vjera i blaženo pouzdanje leže u temeljima postignuća.

50:7.2 Na Jeruzemu uzlazna bića ovih izoliranih svjetova žive u zasebnom prebivališnom sektoru; poznati su kao "agondonteri," što znači evolutivna bića obdarena voljom koja imaju sposobnost vjerovanja bez vidljivog uvjerenja, ustrajnosti uoči izolacije i pobjede nad nepremostivim teškoćama bez pomoći izvana.Ova radna grupa agondontera djeluje kroz cijelo uzlazno putovanje lokalnim svemirom i nadsvemirom; ona iščezava za vrijeme boravka u Havoni, dok se nedugo zatim ponovo javlja prilikom postignuća Raja i definitivno nastavlja postojati u Zboru Smrtničkih Finalista. Tabamantija je agondonterfinalističkog statusa, preživjela osoba s izoliranog svijeta koji je bio upleten u prvu pobunu koja se ikad odigrala u svemirima vremena i prostora.

50:7.3 Taijkom cijelog Rajskog puta, nagrada uvijek slijedi uložene napore kao uzročna posljedica.Zahvaljujući takvim nagradama moguće je razlikovati nadprosječnost, postići jedinstvenost u iskustvu stvorenog bića i ostvariti prilog u korist raznolikosti ultimnih postignuća u okviru kolektivnog finalističkog tijela.

50:7.4 [Predočio Sekundarni Lanondeški Sin iz Rezervnog Zbora.]

Back to Top