Knjiga Urantije - Kazalo - POGLAVLJE 037 : LIČNOSTI LOKALNOG SVEMIRA

(GGC-SCR-001-2014-1) Preuzimanje © Golden Gate Society

Knjiga Urantije - Kazalo   

DIO II: Lokalni svemir

POGLAVLJE 037 : LIČNOSTI LOKALNOG SVEMIRAPOGLAVLJE 037 : LIČNOSTI LOKALNOG SVEMIRA

37:0.1 Na čelu svih ličnosti Nebadona stoji Stvoritelj i Glavni Sin -- Mihael -- otac i upravitelj kozmosa. Majčinski Duh lokalnog svemira, Božanska Poslužiteljica Salvingtona djeluje ravnopravno i komplementarno Sinu Stvoritelju po svim stvaralačkim osobinama. I ovi stvoritelji doslovce predstavljaju Oca- Stvoritelja i Majku-Duha svih domaćih bića Nebadona.

37:0.2 Prethodna poglavlja govore o stvorenim redovima sinova; naredna poglavlja predstavljaju poslužne duhove i uzlazne redove sinova. Ovo poglavlje prvenstveno govori o posredničkoj grupi, Kozmičkim Pomoćnicima, dok istodobno pruža i skraćen prikaz određenih viših duhova Nebadona kao i određenih vrsta trajnih državljana lokanog svemira.

1. KOZMIČKI POMOĆNICI

37:1.1 Dok mnogi jedinstveni redovi bića koja uopćeno pripadaju ovoj kategoriji ostaje neobznanjen, Kozmički Pomoćnici, kao što je već pomenuto u ovim poglavljima, ubrajaju slijedećih sedam redova:

37:1.2 1. Sjajne i Jutarnje Zvijezde.

37:1.3 2. Blistave Večernje Zvijezde.

37:1.4 3. Arhanđele.

37:1.5 4. Najviše Pomoćnike.

37:1.6 5. Visoke Predstavnike.

37:1.7 6. Nebeske Nadglednike.

37:1.8 7. Učitelje Prebivališnih Svjetova.

37:1.9 Samo jedan predstavnik prvog reda Kozmičkih Pomoćnika, Sjajnih i Jutarnjih Zvijezda, djeluje u okviru bilo kojeg pojedinačnog svemira, i on je prvorođeno stvorenje koje vuče porijeklo iz dotičnog lokalnog svemira. Sjajna i Jutarnja Zvijezda našeg svemira nosi ime Gabrijel iz Salvingtona. On je glavni izvršitelj cijelog Nebadona koji djeluje kao osobni predstavnik Suverenog Sina i glasnogovornik svoje stvaralačke supružnice.

37:1.10 Za vrijeme ranijih epoha Nebadona, Gabrijel je uglavnom sam surađivao s Mihaelom i Stvaralačim Duhom. Kako je svemir sve više rasta i kako su se administrativni problemi počeli umnožavati, primio je privatno osoblje koje ubraja neobznanjene pomočnike, dok je ova grupa s vremenom proširena pripajanjem novostvorenog Nebadonskog zbora Večernjih Zvijezda.

2. BLISTAVE VEČERNJE ZVIJEZDE

37:2.1 Ova sjajna bića predstavljaju rezultat melkizedeških planova i nastaju djelovanjem Sina Stvoritelja i Stvoriteljskog Duha. Oni djeluju u mnogim ulogama, a prvenstveno kao vezivni oficiri Gabrijela, glavnog izvršitelja lokalnog svemira. Jedno ili više ovih bića djeluju u vezi sa predstavnicima na glavnim centrima svakog nebadonskog zviježđa i sustava.

37:2.2 Kao glavni izvršitelj Nebadona, Michael je po službenoj dužnosti izvršitelj ili promatrač pri većini salvingtonskih sjednica, a obično se tisuću ovakvih sjednica održava u jedno te isto vrijeme. Sjajne Večernje Zvrijezde djeluju kao Gabrijelovi zastupnici u ovim slučajevima; on ne može istodobno biti na dva mjesta i ovi arhanđeli pokrivaju ovo Gabrijelovo ograničenje. Oni djeluju u istoj ulozi u ime Trojskih Sinova Učitelja.

37:2.3 Premda se osobno bavi administrativnim dužnostima, Gabrijel odražava kontakt s drugim fazama kozmičkog života i poslova posredstvom Blistavih Večernjih Zvijezda. One ga uvijek prate pri njegovim planetarnim putovanjima i često idu u specijalne posjete individualnim planetima kao njegovi osobni predstavnici. Na takvim zadacima, ponekad nose naziv “Gospodinovi anđeli.” Vrlo često idu na Uversu kao predstavnici Sjajne i Jutarnje Zvijezde pred sudovima i skupovima Starih Dana, dok rijetko putuju izvan granica Orvontona.

37:2.4 Sjajne Večernje Zvrijezde imaju jedinstven dvostruki red, ubrajajući određena bića stvorenog dostojanstva kao i druga bića postignute službe. Nebadonski zbor ovih arhanđela trenutno broji 13,641 biće. Od toga, 4,832 bića nose savršenstvo stvaranja, dok je 8,809 bića predstavljaju uzlazne duhove koji su uspjeli postići ovaj cilj uzvišene službe. Mnogi od ovih uzlaznih Večernjih Zvijezda započinju svoju kozmičku karijeru kao serafi; drugi uzlaze do neobznanjenih lazina egzistencije stvorenih bića. Kao cilj postignuća, ovaj visoki zbor ostaje otvoren uzlaznim kandidatima sve do onog časa kad svemir postigne stadija svjetla i života.

37:2.5 Morontija ličnosti kao i određeni drugi redovi nadsmrtnih bića lako mogu razabrati pripadnike obadva reda Blistavih Večernjih Zvijezda. Stvorena bića ovog zanimljivog i svestranog reda posjeduju silu duha koju je moguće ispoljiti neovisno o njihovoj osobnoj prisutnosti.

37:2.6 Na čelu ovih arhanđela stoji Gavalija, prvorođeni pripadnik ovog nebadonskog reda. Od povratka Krista Mihaela s njegovog pobjedonosnog darivanja na Urantiji, Gavalija je pripojen uzlaznoj smrtničkoj službi i tijekom posljednjih tisuću i devet stotina godina Urantija vremena, njegov suradnik Galantija djeluje s Jerusema, gdje provodi otprilike polovicu svoga vremena. Galantija je prvi uzlazni arhanđeo koji je dostigao ovu visoku poziciju.

37:2.7 Ni jedna grupa ili organizacija Blistavih Večernjih Zvijezda ne postoji na stranu od njihovog uobičajenog djelovanja u parovima na brojnim zadaćama. Oni nisu naročito pripojeni misijama vezanim uz smrtničko uzlazno putovanje, ali kad se nađu na ovim zadacima, nikad ne djeluju pojedinačno. Uvijek rade u parovima - jedno stvoreno biće i jedna uzlazna Večernja Zvijezda.

37:2.8 Jedna od najviših dužnosti Večernjih Zvijezda počiva u praćenju Avonalnih darovanih Sinova na njihovim planetarnim misijama, upravo kao što je Gabrijel pratio Mihaela prilikom njegovog darivanja na Urantiji. Ova dva arhanđela koji su sudjelovali u ovoj misiji predstavljaju vodeće ličnosti pri ovakvim misijama koje ravnopravno upravljaju arhanđelima kao i drugim bićima koja su postavljena na određeni zadatak. Stariješina ovih nadanđelskih upravitelja predstavlja osobu koja, uoči bitnog vremena i doba, poziva Avonalnog darovanog Sina da se “Posveti bratovom poslu.”

37:2.9 Slični parovi ovih nadanđela djeluju na zadaći pod pokroviteljstvom planetarnog zbora Trojskih Sinova Učitelja koji rade na utemeljenju post- darivateljskog ili ranog duhovnog doba na naseljenom svijetu. Pri ovakvim zadaćama Večernje Zvijezde služe u vezivnoj ulozi između zemaljskih smrtnika i nevidljivog zbora Sinova Učitelja.

37:2.10 Svjetovi Večernjih Zvijezda. Šesta grupa koja ulazi u sastav sedam Salvingtonskih svjetova i njihova četrdeset i dva satelita ulazi pod administrativnu upravu Blistavih Večernjih Zvijezda. Sedam osnovnih svjetova pripadaju pod upravu stvorenih redova ovih nadanđela, dok priključenim satelitima upravljaju uzlazne Večernje Zvijezde.

37:2.11 Na satelitima prva tri svijeta funkcioniraju škole Sinova Učitelja i Večernjih Zvijezda posvećene ličnostima duha lokalnog svemira. Za njima slijede tri grupe satelita koje posvećene sličnim zajedničkim školama posvećenim pouci uzlaznih smrtnika. Sateliti sedmog svijeta služe isključivo kao platforma za donošenje trojedinih odluka Sinova Učitelja, Večernjih Zvijezda i finalista. Ovi nadanđeli su odnedavno blisko identificirani s lokalnokozmičkim aktivnostima Zbora Finalnosti i već dugo djeluju u vezi sa Sinovima Učiteljima. Između Večerenjih Zvijezda i Gravitacijskih Vijesnika priključenih finalističkoj radnoj grupi postoji naročito snažna i moćna veza. Sedmi osnovni svijet sam po sebi je rezerviran za one neobznanjene aktivnosti povezane s budućim odnosom između Sinova Učitelja, finalista i Večernjih Zvijezda koji treba nastupiti po upotpunjenju pojave nadkozmičkogispoljenja ličnosti Vrhovnog Boga.

3. ARHANĐELI

37:3.1 Arhanđeli predstavljaju potomstvo Sina Stvoritelja i Kozmičkog Majčinskog Duha. Oni su najviši tip bića duha naveliko reproduciran u lokalnom svemiru i prilikom posljednjeg popisa u Nebadonu je zabilježeno gotovo osam stotima tisuća ovih bića.

37:3.2 Arhanđeli pripadaju jednoj od nekolicine grupa lokalnokozmičkih ličnosti koje normalno ne pripadaju pod Gabrijelovu nadležnost. Oni se ni na koji način ne bave rutinskom administracijom svemira, već se posvećuju aktivnostima u cilju opstanka stvorenih bića i unaprijeđenja uzlaznog puta smrtnika vremena i prostora. Dok arhanđeli nisu u cjelosti pod upravom i nadležnosti Sjajne i Jutarnje Zvijezde, oni povremeno djeluju pod njegovim autoritetom. Oni štoviše surađuju s drugim Kozmičkim Pomoćnicima, kao recimo Večernjim Zvijezdama, kao što se može vidjeti pri određenim poduzećima opisanim u pripovijedi o implantaciji života na vašem svijetu.

37:3.3 Arhanđelski Nebadonski zbor djeluje pod upravom prvorođenog bića iz ovog reda i na Urantiji odnedavno djeluje odijelni arhanđelski centar. Upravo ova neuobičajena činjenica predstavlja to što privlači pažnju izvannebadonskih studenata-posjetitelja. Među njihovim ranim observacijamaintrakozmičkih poduzeća počiva i otkriće da mnoge uzlazne aktivnosti Blistavih Večernjih Zvijezda djeluju pod upravom glavnog centra vašeg lokalnog sustava, Stanije. Dalje je utvrđeno da se određene arhanđelske aktivnosti sprovode pod upravom malog i naočigled beznačajnog naseljenog svijeta po imenu Urantija. I za ovim slijedi otkrivenje Mihaelovog darivanja na Urantiji, neposredno praćeno uvećanim zanimanjem za vas i vaš skromni svijet.

37:3.4 Razumijete li veličinu činjenice da je vaš skromni i zbrkani planet postao odijelni centar kozmičke administracije i uprave određenih arhanđelskih aktivnosti povezanih s Rajskim uzlaznim programom? Ovo nesumnjivo navješćuje buduću koncentraciju drugih uzlaznih aktivnosti na svijetu Mihaelovog darivanja i pruža veličanstven i svečan značaj Učiteljevom obećanju, “Ja ću se vratiti.”

37:3.5 Arhanđeli su općeno pripojeni službi i djelovanju u korist Avonalnog reda sinova, ali prije toga moraju proći obimnim programom preliminarne obuke u svim fazama aktivnosti različitih služiteljskih duhova. Prilikom svakog darivanja rajskog Sina određenom svijetu, njega prati stočlani zbor koji mu je privremeno pripojen tijekom darivanja. U slučaju da Magistarski Sin privremeno postane vladar ovog svijeta, ovi arhanđeli djeluju kao upravitelji svih nebeskih bića tog svijeta.

37:3.6 Dva starješinska arhanđela uvijek djeluju kao osobni pomoćnici Rajskih Avonala prilikom svih planetarnih misija, bilo da se radi o sudskim aktivnostima, magistratskim misijama ili utjelovljenjima prilikom darivanja. Nakon što Rajski Sin donese sudbenu osluku u vezi određenog svijeta i po prozivci mrtvih (takozvanom uskrsnuću), doslovno je istina da se serafski čuvari uspavanih ličnosti odazovu na “glas arhanđela.” Prozivka pri okončanju epohalnog suda predstavlja odgovornost pripojenog arhanđela. Ovo je arhanđel uskrsnuća koji nekom prilikom nosi naziv “Mihaelov arhanđeo.”

37:3.7 Svjetovi arhanđela. Sedma grupa svjetova koji okružuju Salvington, zajedno sa satelitima, pripada arhanđelima. Prvi svijet zajedno sa svim njegovim pomoćnim satelitima pripada bilježnicima. Ovaj mnogobrojni bilježnički zbor radi na očuvanju arhive shakog pojedinačnog smrtnika od rođenja, tijekom uzlaznog puta, sve dok dotična osoba ne napusti Salvington kako bi pošla nadkozmičkim programom ili dok ne bude “izbrisana iz egzistencijske arhive” po nalog Starih Dana.

37:3.8 Upravo na ovom svijetu se razvrstavaju, registriraju i čuvaju osobni arhivski zapisi i identifikacijesvakog smrtnika tijekom tog dosudnog razdoblja između smrtničke smrti i trenutka repersonifikacije, uskrsnuća iz mrtvih.

4. NAJVIŠI POMOĆNICI

37:4.1 Najviši Pomoćnici pripadaju grupi dobrovoljaca koji ne vuku porijeklo iz lokalnog svemira, a koji su privremeno postavljeni na dužnost u ulozi centralnih i nadkozmičkih predstavnika ili promatrača lokalnih tvorevina. Dok neprestano variraju po broju pripadanika, uvijek imaju par milijuna članova.

37:4.2 Tako s vremena na vrijeme imamo prilike izvući korist iz službe i pomoći bića koja vuku porijeklo s Raja, kao recimo Usavršitelja Mudrosti, Nadahnutih Duhova Trojstva, Potrojstvljenih Sinova, Usamljenih Glasnika, supernafima, sekonafima, tetriafima i drugih milostivih služitelja koji borave s nama kako bi pomogli našim domaćim ličnostima u nastojanju da dovedu cijeli Nebadon u puniji sklad s Orvontonskim idejama i Rajskim idealima.

37:4.3 Ova bića mogu pojedinačno služiti u Nebadonu i stoga tehnički biti izvan naše sudske uprave, ali kad god djeluju na dužnosti, ove ličnosti nadsvemira i centralnog svemira nisu u cjelosti oslobođenje zakona lokalnog svemira u kojem trnutno borave, premda nastavljaju djelovati kao predstavnici viših svemira i djelovati u skladu s uputama koje definiraju njihovu misiju u našem podneblju. Njihov glavni centar je smješten na Salvingtonskom sektoru Ujedinjenih Dana, dok u Nebadonu djeluju pod nadzorom ovog poslanika Rajskog Trojstva. Svaki put kad služe u nepovezanim grupama, ove ličnosti iz viših domena djeluju samoupravno, ali kad služe prema zahtijevu, obično se dobrovoljno i cjelovito podvrgavaju nadležnosti nadzornih upravitelja domene kojoj su funkcionalno priključeni.

37:4.4 Većina Najviših Pomoćnika služe na dužnosti u lokalnom svemiru i zviježđu, ali pri tome nisu neposredno pripojeni sustavu planetarne vlade. U svakom slučaju, oni mogu djelovati na bilo kojem mjestu u lokalnom svemiru i mogu biti pripojeni bilo kojoj fazi nebadonske aktivnosti - administrativne, izvršne, obrazovne ili druge.

37:4.5 Većina pripadnika ovog zbora služi nebadonsko rajskim ličnostima - Ujedinjenim Danima, Sinu Stvoritelju, Vjernim Danima, Magistarskim Sinovima i Trojskim Sinovima Učiteljima. Nekom je prilikom pri izvršenju poslova lokalne trvorevine mudro privremeno uskratiti određene detalje praktično svim domaćim ličnostima lokalnog svemira. Pred toga, zreliji i dalekovidiji pripadnici zbora Najviših Pomoćnika bolje i potpunije mogu shvatiti određene napredne planove i složene odluke i oni se pokazuju jako korisnim kozmičkim vladarima i administratorima upravo u takvim situacijama kao i u mnogim drugim slučajevima.

5. VISOKI PREDSTAVNICI

37:5.1 Visoki Predstavnici predstavljaju uzlazne smrtnike koji su spojeni s Duhom; oni nisu spojeni s Ispravljačem. Vi prilično dobro shvatate kozmički uzlazni put smrtničkih kandidata koji se trebaju spojiti s Ispravljačem, što predstavlja visoku sudbinu koja očekuje sve smrtnike Urantije od darivanja Krista Mihaela. Ali ovo nije isključiva sudbina svih smrtnika preddarivateljskih epoha sličnih svjetova, kako postoji i drugi oblik svjetova u čijim žiteljima Misaoni Ispravljači ne borave permanentno. Ovi smrtnici nikad ne postaju permanentno sjedinjeni s Tajanstvenim Osmatračima Rajskog darivanja; unatoč tome, Ispravljači privremeno dolaze u ove smrtnike, služeći kao vodiči i uzorci tijekom tjelesnog života. Za vrijeme ovog privremenog boravka, oni nastoje potaći evoluciju besmrtne duše upravo kao što to čine u onim bićima s kojim se namjeravaju spojiti, dok u ovom slučaju zauvijek napuštaju smrtna bića svoje privremene veze po svršetku smrtničkog putovanja.

37:5.2 Preživjele duše koje pripadaju ovom redu dostižu besmrtnost vječnim spojem s individualnim fragmentima lokalnokozmičkog Majčinskog Duha. Oni nisu velikog broja, ono bar u u okviru Nebadona. Na prebivališnim svjetovima imate priliku sresti i upoznati ove smrtnike spojene s Duhom koji uzlaze Rajskog stazom zajedno s vama sve do Salvingtona, odakle ne nastavljaju napredovati. Dok određeni pojedinci nakon toga mogu nastaviti putovati uzlaznom stazom u službi lokalnog svemira, većina zauvijek ostaje u službi lokalnog svemira; kao zasebnoj klasi, nije im suđeno da dostignu Raj.

37:5.3 Kako se ne spajaju s Ispravljačima, nikad ne postaju finalisti, ali s vremenom mogu postati pripadnici lokalnokozmičkog Zbora Savršenstva. Oni se u duhu povinuju Očevom nalogu da “Budu savršeni.”

37:5.4 Nakon što dostignu Nebadonski Zbor Savršenstva, uzlazna bića koja se spajaju s Duhom mogu prihvatiti dužnosti Kozmičkih Pomoćnika, kako ovo predstavlja jedan od mogućih putova daljnjeg iskustvenog rasta koji im je dostupan. Oni na taj način postaju kandidati za pozicije visoke službe tumačenja različitih stavova evolutivnih stvorenja materijalnih svjetova nebeskim vlastima lokalnog svemira. Visoki Poslanici započinju svoju službu na planetima u ulozi rasnih poslanika. Na ovoj dužnosti imaju prilike tumačiti gledišta i predočiti potrebe različitih ljudskih rasa. Jako su odani dobrobiti smrtničkih rasa koje predstavljaju kao glasnogovornici, uvijek nastojeći postići milost, pravednost i poštenje u svim odnosima s drugim ljudima. Rasni poslanici djeluju u beskrajnim serijama planetarnih kriza i artikuliraju metode izražaja cijelih grupa napaćenih smrtnika.

37:5.5 Nakon dugotrajnog iskustva pri riješenju problema na naseljenim svjetovima, ovi rasni polanici napreduju do viših razina djelovanja i s vremenom dostižu status Visokih Poslanika lokalnog svemira u ovoj demoni. Pri posljednjem popisu zabilježeno je nešto više od jedne i pol milijarde ovih Visokih Poslanika u Nebadonu. Ona bića nisu finalisti, ali jesu uzlazna bića dugotrajnog iskustva i od velike pomoći u svojim rodnim domenama.

37:5.6 Mi bez iznimke imamo prilike naći ove poslanike u svim sudovima pravde, od najnižih do najviših. Dok ne sudjeluju u dijeljenju pravde, oni djeluju kao prijatelji suda koji savjetuju predsjedavajuće suce u vezi prijašnjih događaja, okružja i nasljedne prirode osoba koje sudjeluju u sudskom procesu.

37:5.7 Visoki Predstavnici djeluju u zajednici s različitim glasničkim grupama prostora, te su uvijek priključeni služiteljskim duhovima vremena. Dok se mogu susresti na programima različitih kozmičkih skupova, ovi poslanici i mudri procjenitelji ljudske prirode uvijek djeluju pri misijama Božjih Sinova na svjetovima prostora.

37:5.8 U svakoj situaciji gdje poštenje i pravda zahtijevaju poznavanje načina na koji određeni prijedlog može pogoditi evolutivne rase vremena, ovi poslanici pružaju pomoć nudeći svoje prijedloge; oni uvijek prisustvuju kao glasnogovornici onih koji ne mogu biti prisutni kako bi govorili u svoje ime.

37:5.9 Svjetovi smrtnika spojenih s Duhom. Osma grupa u sastavu sedam osovnih svjetova i pomoćnih satelita Salvingtonskog kruga isključivo pripada nebadonskim smrtnicima spojenim s Duhom. Uzlazni smrtnici spojeni s Ispravljačem nisu ni na koji načim umiješani u poslove ovih svjetova, izuzev što povremeno mogu uživati u prijatnom i korisnom boravku kao gosti domaćih bića spojenih s Duhom.

37:5.10 Izuzev u slučaju nekolicine koja dostigne Uversu i Raj, ovi svjetovi predstavljaju trajno prebivalište preživjelih bića koja se spajaju s Duhom. Ovo svrsishodno ograničenje smrtničkog uzlaza djeluje u korist lokalnih svemira tako što zadržava trajno evoluirana bića čije napredno iskustvo nastavlja naprijeđivati buduću stabilnost i raznolikost lokalnokozmičke administracije. Dok ova bića ne dostižu Raj, ona svejedno postižu iskustvenu mudrost pri savladavanju nebadonskih problema koja doslovce nadilazi svaku mudrost prijelelaznih uzlaznih bića.

37:5.11 I ove preživjele duše nastavljaju postojati kao jedinstven spoj ljudskog i božanskog s rastućom sposobnosti pomirenja gledišta ovih dvaju široko razdvojenih razina i predočenja ovih dvojnih gledišta sa sve višom razinom mudrosti.

6. NEBESKI NADGLEDNICI

37:6.1 Dok Nebadonskim obrazovnim sustavom zajednički upravljaju Trojski Sinovi Učitelji i Melkizedeški učiteljski zbor, veći dio aktivnosti na održavanju i poboljšanju ovog sustava predstavlja djelo Nebeskih Nadgeldnika. Ova bića predstavljaju regrutirane pripadnike zbora koji obuhvaća sve oblike ličnosti povezane s programom obrazovanja i obuke uzlaznih smrtnika. U Nebadonu trenutno postoji više od tri milijuna ovih bića, dobrovaljaca koji su iskustveno kvalificirani za službu u ulozi obrazovnih savjetnika cijele domene. Iz svoje centralne postojbe na Salvingtonskim svjetovima Melkizedeka, ovi nadglednici putuju lokalnim svemirom kao inspektori Nebadonske obrazovne vještine namjenjene promjeni uma i obrazovanju duha uzlaznih smrtnika.

37:6.2 Ova obuka uma i obrazovanje duha teku od svjetova ljudskog porijekla, sve do sustava prebivaličnih svjetova i drugih uzlaznih planeta povezanih sa Jeruzalemom, sedamdeset društvenih svjetova u sastavu Edentije i na četiri stotine devedeset planeta posvećenih napretku duha koji okružuju Salvington. Na kozmičkim centrima postoje mnogobrojne Melkizedeške škole, univerziteti Kozmičkih Sinova, serafski univerziteti i škole Sinova Učitelja i Ujedinjenih Dana. Na svaki mogući način nastoji se ostvariti kvalifikacija različitih kozmičkih ličnosti u cijlju napredne službe i naprednijeg djelovanja. Cijeli svemir predstavlja jednu veliku školu.

37:6.3 Metode korištene prilikom ovih i mnogih drugih škola višeg obrazovanja nadilaze ljudsko shvaćanje umjetnosti naučavanja istine, ali u ovom p očiva poenta cijelog obrazovnog sustava: u postignuću karaktera prosvjetljenim iskustvom. Učitelji postižu prosvjetljenje; kozmička platforma i uzlazni status pružaju priliku za postignuće iskustva; mudro korištenje onih dvaju činitelja uzdiže karakter.

37:6.4 Nebadonski obrazovni sustav u principu daje smrtnim bićima određeni zadatak, te im zatim pruža priliku da nauče idealnu i božansku metodu najboljeg izvršenja dotičnog zadatka. Vi primate definiranu zadaću, dok vam se istovremeno stavlja na raspolaganje kvalificirana obuka učitelja koji vam pokazuju najbolju metodu izvršenja vašeg zadatka. Božanski obrazovni plan pruža priliku za blisku povezanost između rada i obrazovanja. Mi vas učimo kako ćete najbolje izvršiti zadatke koje vam postavljamo.

37:6.5 Cilj cijele ove obuke i iskustva počiva u nastojanju da vas pripremimo za pristup višim i duhovnijim obrazovnim planetima nadsvemira. Putovanje u okviru određene domene predstavlja individualnu aktivnost, dok prijelaz iz jedne faze u drugu obično teče u grupama.

37:6.6 Vječno napredovanje ne znači jedino duhovni razvoj. Intelektualno postignuće jednako tako predstavlja dio kozmičkog obrazovanja. Iskustvo uma raste istovremeno s razvojem duhovnog horizonta. Um i duh primaju jednaku priliku za obuku i napredak. Ali pri cijeloj obuci uma i duha, zauvijek ste oslobođeni zapeka smrtničkog obličja. Više ne morate biti sudac protivnim riječkanjima čovjekovih dvaju međusobno različitih priroda, duhovne i materijalne. Konačno primate kvalifikaciju za užitak sjedinjenog poriva uzvišenog uma koji se davno odvoji od primitivnih životinjskih tendencija prema materijalnim stvarima.

37:6.7 Prije nego što napuste Nebadon, većina smrtnika Urantije imaju priliku služiti dulje ili kraće vrijeme u sastavu Nebadonskog zbora Nebeskih Nadglednika.

7. UČITELJI PREBIVALIŠNIH SVJETOVA

37:7.1 Učitelji Prebivališnih Svjetova stižu iz redova uzvišenih kerubina. Kao i većina drugih učitelja u okviru Nebadona, djeluju pod prismotrom Melkizedeka. Oni sudjeluju u većini obrazovnih poduzeća vezanih uz detalje morontija života i njihov broj nadilazi shvaćanje smrtničkog uma.

37:7.2 Kao razvojna razina kerubina i sanobina, Učitelji Prebivališnih Svjetova predstavljaju predmet rasprave u narednom poglavlju, dok kao učitelji koji igraju bitnu ulogu u morontijalnom životu predstavljaju predmet rasprave u poglavlju koje nosi ovo ime.

8. VIŠI REDOVI POSTIGNUĆA DUHA

37:8.1 Pored centara moći i fizičkih upravitelja, određena bića duha visokog porijekla koja pripadaju obitelji Beskonačnog Duha trajno djeluju u okvirima lokalnog svemira. Od viših redova duha iz obitelji Beskonačnog Duha, slijedeća bića djeluju u ovoj ulozi:

37:8.2 Osamljeni Glasici, kad se nađu funkcionalno pripojeni lokalnokozmičkoj administraciji, obavljaju neprocjenjivu službu u nastojanju da prevaziđu zapreke vremena i prostora. Mi koji pripadamo lokalnom svemiru nemamo autoriteta nad ovim bićima u onim slučajevima gdje ne djeluju u ovoj ulozi, ali čak i tada ova jedinstvena bića uvijek ispoljavaju voljnost da ukažu pomoć pri riješenju naših problema i izvršenju naših naloga.

37:8.3 Andovontija je ime sekundarnog Nadglednika Kozmičkog Kruga našeg lokalnog svemira. On se jedino bavi pitanjima krugova morontije i duha, a ne s onih koji podliježu vlasti upravitelja moći. Andavontija je taj koji je izolirao Urantiju prilikom Kaligastijine izdaje planeta za vrijeme teških epoha Luciferove pobune. Šaljući pozdrave smrtnicima Urantije, izrazio je zadovoljstvo u iščekivanju ponovnog uključenja Urantije u kozmičke krugove koji leže pod njegovom upravom.

37:8.4 Nebadonski Upravitelj Popisa, Salsatija, djeluje iz glavnog centra u domenama Gabrijelovog sektora na Salvingtonu. On je automatski upoznat s rođenjem i smrću slobodne volje i trenutno bilježi točan broj stvorenih bića slobodne volje koja djeluju u lokalnom svemiru. On radi u bliskoj vezi s osobnim bilježnicima smještenim na bilježničkim svjetovima arhanđela.

37:8.5 Na Salvingtonu prebiva i jedan Pomoćni Inspektor. Ovo je osobni predstavnik Vrhovnog Izvršitelja Orvontona. Njegovi suradnici, Pripojeni Čuvari lokalnih sustava, jednako djeluju kao predstavnici Vrhovnog Izvršitelja Orvontona.

37:8.6 Kozmički Pomirotelji su putujući sudovi svemira vremena i prostora koji djeluju u domeni koja se proteže od evolutivnih svjetova do svih lokalnokozmičkih odjeljenja, te i izvan ovih granica.Ovi suci su registrirani na Uversi; dok nije zabilježen točan broj ovih bića, procjenjujem da u našem lokalnom svemiru broje otprilike stotinu milijuna pomirbenih komisija.

37:8.7 Od Tehničkih Savjetnika, zakonskih umova svemira, naša kvota iznosi otprilike pola milijarde. Ova bića predstavljaju žive i optjecajne duhovne knjižnice zakona cjelokupnog prostora.

37:8.8 Od Nebeskih Bilježnika, uzlaznog serafima, u Nebadonu imamo sedamdeset pet pripadnika. Oni imaju status stariješina ili nadzornih bilježnika. Uzlazni studenti ovog reda koji podilaze programom obuke trenutno broje gotovo četiri milijarde.

37:8.9 Služba sedamdeset milijardi Morontija Pratitelja predstavlja predmet rasprave onih poglavlja koja govore o prijelaznim planetima vremenskih hodočasnika.

37:8.10 Svaki svemir ima svoj domaći zbor anđela; unatoč tome, pri određenim je prilikama korisno potražiti pomoć onih viših duhova koji vuku porijeklo iz domena izvan lokalne tvorevine. Seupernafim obavlja određene rijetke i jedinstvene aktivnosti; trenutno glavni serafimUrantije istovremeno djeluje kao prvotni sepernafim Raja. Reflektivni sekonafi djeluju na svakom mjestu obilježenom aktivnostima nadkozmičkog osoblja, dok velik broj pertiafima privremeno služi kao Najviši Pomoćnici.

9. TRAJNI DRŽAVLJANI LOKALNOG SVEMIRA

37:9.1 Jednako kao što je to slučaj u nadsvemiru i centralnim svemirima, i lokalni svemir ima svoje redove permanentnih sinova. Ovi uključuju slijedeće stvorene redove:

37:9.2 1. Susatiju.

37:9.3 2. Univitatiju.

37:9.4 3. Materijalne Sinove.

37:9.5 4. Srednja Bića.

37:9.6 Ova domaća bića lokalnog svemira, zajedno sa spirongom (koja pripada drugom redu) i uzlaznim bićima koja se spajaju s Duhom, predstavljaju relativno stalne pripadnike lokalnokozmičkih državljana. Ovi redovi bića najvećim dijelom ne pripadaju bilo uzlaznim ili silaznim bićima. Oni predstavljaju iskustvena bića čije rastuće iskustvo nastavlja biti na raspolaganju svemiru na svim razinama porijekla. Dok se ovo ne može reći o Adamičkim Sinovima i srednjim bićima, to se relativno odosi ovih redova.

37:9.7 Susatija. Ova veličanstvena bića prebivaju i djeluju kao permanentni državljani Salvingtona, glavnog centra vašeg lokalnog svemira. Oni predstavljaju sjajno potomstvo Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha blisko povezano s uzlaznim državljanima lokalnog svemira, smrtnicima spjenim s duhom koji pripadaju Nebadonskom Zboru Savršenstva.

37:9.8 Univitatija. Jedno od svakih stotinu zviježđa glavnih planetarnih grupa arhitektonskih planeta uživa trajnu službu prebivališnog reda bića poznatih kao univitatija. Ova djeca Sina Stvoritelja i Stvaralačkog Duha predstavljaju permanentne žitelje glavnih svejtova zviježđa. Ovo su nereproduktivna bića koja egzistiraju na stadiju između polumaterijalnog statusa Materijalnih Sinova naseljenih na glavnom centru sustava i duhovnijeg stadija salvingtonskesusatije i smrtnika koji se spajaju s Duhom; ali univitatija nisu morontija bića. Tijekom prijelaza uzlaznih smrtnika planetima zviježđa, oni ostvaruju u korist ovih smrtnika isto to što domaća bića Havone ostvaruju u korist hodočasnika duha koji putuju kroz centralnu tvorevinu.

37:9.9 Materijalni Sinovi Boga. Pri svakom upotpunjenju kruga Kozmičkog Majčinskog Duha, stvaralačke veze između Sina Stvoritelja i Beskonačnog Duha, kad se više ne očekuju novi potpmci ove spojene prirode, Stvaralački Sin ovom prilikom personificira u dualnom obličju svoj posljenji koncept bića, čime konačno potvrđuje svoje vlastito dvojno prijeklo. On zatim u sebi i od sebe stvara prelijepe i veličanstvene Sinove i Kćeri materijalnog reda kozmičkih sinova. Tako postaju izvorni Adam i Eva svakog lokalnog svemira u Nebadonu. Ovo je reproduktivan red sinova, stvoren u muškom i ženskom obličju. Njihovo potomstvo djeluje kao relativno permanentni državljani sustavnog centra, dok neki primaju dužnosti kao Planetarni Adami.

37:9.10 Prilikom planetarne misije, Materijalni Sin i Kćerka primaju dužnost uspostave Adamičke rase dotičnog svijeta, rase koja se s vremenom treba izmiješati sa smrtnim žiteljima dotičnog svijeta. Planetarni Adami mogu biti bilo silazni ili uzlazni Sinovi, dok u većini slučajeva djeluju kao uzlazni.

37:9.11 Srednja Bića. Tijekom ranih epoha naseljenih svjetova određena nadljudska ali materijalizirana bića primaju određene zadaće, ali se povlače s dužnosti po dolasku Planetarnih Adama. Aktivnosti ovih bića zajedno s nastojanjima Materijalnih Sinova unaprijeđuju evolutivne rase i često rezultiraju pojavom ograničenog broja stvorenih bića koja se teško mogu klasificirati. Ova jedinstvena bića uglavnom pripadaju na pola puta između Materijalnih Sinova i evolutivnih stvorenja; tako primaju naziv “srednja bića.” Komparativno, ova srednja bića predstavljaju permanentne državljane evolutivnih svjetova. Od ranih dana po dolasku Planetarnog Kneza, pa sve do dalekog utemeljenja ovog svijeta u stadija svjetla i života, oni predstavljaju jedinu grupu inteligentnih bića s trajnim prebivalištem na ovom svijetu. Na Urantiji srednja bića u stvarnosti služe kao čuvari vašeg planeta; s praktičnog gladišta, oni su državljani Urantije. Smrtnici uistinu predstavljaju fizičke i materijalne žitelje evolutivnog svijeta, ali vi imate tako kratak vijek življenja; vi tako kratko boravite na vašem planetu. Vi se rađate, živite i prelazite na druge svjetove evolutivnog napretka. Čak i nadljudska bića koja djeluju na planetima kao nebeski služitelji tu ostaju jedino privremeno; jedino nekolicina ima trajnu postavku. Srednja bića, nasuprot tome, pružaju kontinuitet planetarne administracije uoči neprestane smjene nebeske administracije i stalnog odlaska i dolaska smrtnih žitelja. Tijekom svih ovih nesprestanihsmijena i promijena, srednja bića neprestano ostaju na planetu kako bi nastavila sprovoditi svoje aktivnosti.

37:9.12 Jednako tako, sva odjeljenja administrativne organiyacije lokalnih svemira imaju više ili manje permanentne žitelje koji imaju status državljana. Jednako kao što Urantija ima srednja bića, glavni centar vašeg sustava po imenu Jerusem, ima Materijalne Sinove i Kćerke; Edentija, glavni centar vašeg zviježđa, ima univitatiju, dok državljani Salvingtona imaju dva stalna predstavnika, stvorenu susatiju i evoluirane smrtnike koji se spajaju s Duhom. Administrativni svjetovi manjih i većih sektora nadsvemira nemaju stalne državljane. Ali glavni centar Uverse neprestano održava nevjerojatna grupa bića koji su poznati pod imenom abandonteri i koii predstavljaju neobznanjene agente Starih Dana i sedam Reflektivnih Duhova koji prebivaju na glavnom centru Orvontona. Ovi prebivališni državljani Uverse trenutno upravljaju rutinskim poslovima svoga svijeta pod neposrednom upravom Uversa zbora smrtnika koji se spajaju s Duhom. Čak i Havona ima svoja domaća bića, jednako kao što centralni Otok Svjetla i Života predstavlja dom različitih grupa Rajskih Državljana.

10. DRUGE LOKALNOKOZMIČKE GRUPE

37:10.1 Pored serafskih i smrtnih redova koji će biti predmet rasprave narednih poglavlja, postoje i brojna druga bića koja rade na održavanju i usavršavanju ove gigantski prostrane organizacije nebadonskog svemira, koji i ovog časa ima više od tri milijuna naseljenih svjetova, s deset milijuna u prospektu. Dok različiti nebadonski oblici života svojom brojnošću prelaze razmjere koje bi bilo moguće predstaviti u ovom poglavlju, postoje dvije neobične vrste koje djeluju isljučivo na 647,591-om arhitektonskom svijetu lokalnog svemira, koje možemo pomenuti.

37:10.2 Spironge predstavljaju bića duha i potomstvo Sjajne i Jutarnje Zvijezde i Oca Melkizedeka. Dok ne prolaze terminacijom života, spironge nisu bilo evolutivna ili uzlazna bića. One štoviše ne rade funkcionalno na programu evolutivnog uspona. Ovi pomagači imaju prirodu duha i djeluju u lokalnom svemiru izvršavajući rutinske zadaće duha u Nebadonu.

37:10.3 Spornagija. Glavni centri arhitektonskih svjetova lokalnog svemira predstavljaju stvarne svjetove - fizičke tvorevine. Potrebno je uložiti puno rada na njihovom fizičkom održavanju, i pri tome nam pomaže grupa fizičkih bića po imenu spornagija. Oni se posvećuju brizi i kulturi materijalnih faza ovih centralnih svjetova, od Jerusema do Salvingtona. Spornagija nisu bilo duhovi ili osobe; oni predstavljaju životinjski red egzistencije i da ih imate prilike vidjeti, složili bi se u mišljenju da izgledaju kao savršene životinje.

37:10.4 Na Salvingtonu kao i na drugim jestima postoje različite uslužne kolonije. Mi naročito izvlačimo korist iz službe ovih nebeskih radnika na zviježđima i uživamo u aktivnostima upravitelja razonode koji prvenstveno djeluju na glavnim centrima lokalnih sustava.

37:10.5 Prilikom kozmičke službe uvijek djeluje zbor uzlaznih smrtnika, a naročito uzvišenih srednjih bića. Nakon što ova uzlazna bića dostignu Salvington, ona počinju djelovati u gotovo nebrojenim aktivnostima pri vođenju kozmičkih poslova. Sa svake razine postignuća ovi napredujući smrtnici posežu unatrag i naniže kako bi pružili pomoć svojim bližnjima koji ih slijede na ovom uzlaznom putovanju. Ovi smrtnici koji privremeno borave na Salvingtonu djeluju na dužnosti praktično cijelog zbora nebeskih ličnosti u ulozi pomagača, studenata, promatrača i učitelja.

37:10.6 Postoje i drugi oblici intelignetnog života koji se bave administracijom lokalnog svemira, ali program ove pripovijedi ne ostavlja prostora daljem otkrivenju ovih redova. Već smo predstavili dovoljno informacije u vezi života i administracije ovog svemira kako bi ljudima predstavili stvarnost i veličanstvo egzistencije opstanka. Daljnje iskustvo koje trebate steći prilikom svog uzlaznog putovanja treba obznaniti ova zanimljiva i šarmantna bića. Ova pripovijed jedino može pružiti kratak pregled prirode i djelatnosti mnogostrukih ličnosti koje žive u svemirima prostora služći ovim tvorevinama u ulozi ogromnih škola obuke, škola u kojima hodočasnici vremena uzlaze iz života u život i sa svijeta na svijet sve dok na koncu ne napuste granice svog domaćeg svemira kako bi krenuli nadsvemirskim obrazovnim programom do svejtovaHavone gdje primaju obuku duha i s vremenom do Raja i do visoke sudbine finalista - vječnog primitka neobznanjenih misija u svemirima vremena i prostora.

37:10.7 [Izdiktirala Sjajna Večernja Zvijezda Nebadona pod brojem 1,146 iz Stvorenog Zbora.]

Back to Top